Rozpočet po 5. úpravě k Rekapitulace příjmů

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozpočet po 5. úpravě k 27.11.2008. Rekapitulace příjmů"

Transkript

1 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové ,27 nedaňové ,75 dotace ,89 kapitálové ,20 ostatní ,09 Profireal ,00 celkem příjmy ,20 Příjmy 1

2 druh příjmu Daňové ,27 podíl na daních ze SR ,00 DPFO - závislá činnost ,00 DPPO - právnické osoby ,00 DPPO - srážková daň 1 500,00 DPH - přidaná hodnota ,00 daň z příjmu OSVČ 9 000,00 daň z nemovitostí ,00 daň z příjmu právnických osob za obce ,88 poplatek za ukládání odpadu ,00 ostatní daně a poplatky ,39 poplatek za svoz odpadů 8 500,00 poplatek za užívání VHP 2 500,00 poplatek za užívání VHP dle vyhlášky 3 000,00 poplatek za psy 500,00 poplatek za užívání veřejného prostranství 300,00 odvody za odnětí ze zem. půd. fondu a lesů 25,39 příjmy za zkoušky - řidičské průkazy 300,00 ostatní správní poplatky ,00 Nedaňové ,75 z vlastní činnosti 3 053,90 pult centrální ochrany 500,00 ostatní příjmy 500,00 ostatní příjmy - příjmy z kulturních akcí 117,00 ostatní příjmy - příjmy na dětský tábor - prevence kriminality 6,90 cyklostezky - dar ČEZ - smlouva ,00 reklama ČEZ, a.s. 650,00 reklama - Severočeské doly, a.s. 100,00 reklama - Kabelová televize, a.s. 100,00 reklama SVS, a.s. 50,00 reklama ČEPRO, a.s. 30,00 pronájem majetku 3 450,00 nájem z pozemků 750,00 nájem z bytů a nebytů 2 700,00 dary 1 293,85 neinvestiční 1 293,85 sankční platby 2 600,00 pokuty městské policie 400,00 pokuty přestupkové komise 150,00 pokuty - odbor dopravy 1 650,00 ostatní sankční platby 400,00 Přijaté transfery ,89 dávky sociální péče pro zdrav. postižené a pomoci v hmotné nouzi ,00 příspěvek na péči opráv. osobám podle zákona 108/2006 Sb ,00 neinvestiční náklady na žáka - od obcí 300,00 příspěvek na výkon přenesené působnosti ,00 činnost v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 3 457,70 výkon státní správy v oblasti sociálních služeb 829,70 příspěvek na školství - KÚ 3 060,00 In line stezka - MF ČR 3 000,00 Dotace na zabezpečení Ambulantní pohotovostní péče - KÚ 1 100,00 Františkánské léto - KÚ 50,00 Dotace na fresky - Františkánský klášter - obnova interiérů 500,00 Program prevence kriminality 498,00 Příspěvek na obnovu střechy hradu - MK 735,00 Odborný lesní hospodář - dotace KÚ 66,72 Zpracování lesních hospodářských osnov - dotace KÚ 114,96 Výsadba min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin - dotace KÚ 69,45 Dotace na výdaje jednotek Sborů dobrovolných hasičů 500,00 In line stezka - dotace KÚ 3 000,00 hřiště u DDM - dotace KÚ 3 000,00 Františkánský klášter - dotace KÚ 300,00 příspěvek KÚ na věcné vybavení jednotek Sborů dobrovolných hasičů 50,00 Příjmy I. 2

3 regenerace panelových sídlišť C - dotace MMR 4 000,00 Podpora terénní práce 200,00 Program aktivního života Ústeckého kraje PAŽIT - pro 5. ZŠ 12,00 dotace na mzdy od úřadu práce - MěSSS 11,36 Kadaň, kaple v objektu radnice - restaurování - dotace MK 480,00 volby do krajského zastupitelstva 255,00 Příjmy I. 2

4 druh příjmu Kapitálové ,20 prodej nemovitostí ,20 Strážiště I ,00 Strážiště II ,00 prodej pozemků 500,00 prodej bytů 1 500,00 splátky - prodej bytů Rafanda 100,00 příjmy z prodeje DHM 98,70 příjmy z prodeje investičního majetku od SVS 947,50 dar Nadace ČEZ 1 000,00 dar - Severočeské doly 3 000,00 Ostatní ,09 6% ze zisku z VHP 1 500,00 vrácení půjčky K-Centrum 250,00 vrácení půjčky RADKA 800,00 úhrady z dobývacího prostoru 100,00 úroky z bankovních účtů 400,00 odtahy vozidel 80,00 převod přebytku hospodaření za rok ,59 výnos z portfolia 4 016,44 pojistné plnění 1 248,80 ostatní příjmy - zpronevěra, vratka energií 601,70 územně plánovací dokumentace 88,06 poplatky za zadávací dokumentaci 105,00 Interreg III.A ,00 doplatek za volby do Senátu ,50 splátky půjček od obyvatel (FRB, sociální půjčky) 300,00 Příjmy II. 3

5 Rekapitulace výdajů v tis. Kč Odbor vnitřních věcí ,70 Odbor životního prostředí ,49 Odbor dopravy 4 270,00 Odbor regionálního rozvoje ,06 Odbor výstavby ,00 Stavební úřad 540,00 Odbor školství 7 003,00 Odbor sociálních věcí ,00 Organizační složky 4 869,95 Příspěvkové organizace ,41 Ostatní výdaje ,59 Profireal ,00 celkem výdaje ,20 Výdaje 4

6 Odbor vnitřních věcí ,70 mzdové a sociální náklady ,20 platy ,80 OON 3 000,00 ošatné 80,00 sociální pojištění ,30 zdravotní pojištění 4 048,60 pojistné z mezd 283,60 refundace mezd 70,00 převod do sociálního fondu 1 770,90 platy - hasiči 259,30 OON - hasiči 137,60 sociální pojistění - hasiči 67,40 zdravotní pojištění - hasiči 35,70 neinvestiční náklady 9 649,10 ochranné pomůcky 60,00 knihy, tisk 90,00 drobný hmotný majetek 830,00 materiál 1 520,00 pohonné hmoty 250,00 poštovné 1 104,00 telekomunikace a radiokomunikace 890,00 poradenské a právní služby 595,40 nákup služeb 2 349,30 školení a vzdělávání 300,00 opravy a údržba 740,40 programové vybavení 0,00 SPOZ 50,00 cestovné 195,00 pohoštění 215,00 GIS 200,00 dálniční známky 5,00 volby do krajského zastupitelstva 255,00 investiční náklady 270,00 programové vybavení 270,00 výkon státní správy v oblasti sociálních služeb 829,70 platy 612,10 sociální pojištění 159,10 zdravotní pojištění 55,10 pojistné z mezd 3,40 činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí 3 457,70 platy 2 333,10 sociální pojištění 606,60 zdravotní pojištění 210,00 pojistné z mezd 13,00 cestovné 15,00 drobný hmotný majetek 70,00 telekomunikace a radiokomunikace 10,00 nákup materiálu 60,00 poštovné 40,00 pohonné hmoty 100,00 OVV 5

7 Odbor životního prostředí ,49 údržba zeleně 4 561,20 investice v zeleni 1 756,00 ochrana ovzduší - monitoring 5,00 TSK s.r.o. - ošetření zeleně 3 200,00 údržba sportovišť 500,00 údržba zahrad Františkánského kláštera 90,00 ochrana přírody a krajiny 247,00 údržba naučných stezek 45,00 enviromentální výchova 5,00 konzultace les 44,00 údržba lesů 220,00 Odborný lesní hospodář - dotace KÚ 66,72 Zpracování lesních hospodářských osnov - dotace KÚ 114,96 Výsadba min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin - dotace KÚ 69,45 myslivost 30,00 odpadové hospodářství 70,00 psí útulek 500,00 deratizace a desinfekce 95,39 likvidace autovraků 10,00 TSK s.r.o. - čištění Prunéřov 250,00 cyklotrialové hřiště 855,00 likvidace následků ropných a jiných havárií 100,00 parkové úpravy - Domov důchodců 400,00 úprava cyklostezky 100,00 Alej u františkánského kláštera 205,77 OŽP 6

8 Odbor dopravy 4 270,00 TSK s.r.o. - údržba dopravního značení 500,00 TSK s.r.o. - MHD 3 700,00 BESIP 20,00 ztrátové linky 50,00 OD 7

9 Odbor regionálního rozvoje ,06 příspěvky MPR - zachování a obnova kulturních památek 420,00 územní plánování 123,66 Územní plán Kadaně 1 190,00 regenerace MPR 1 199,00 pasportizace památek v MPR 300,00 ROP č.p ,00 projektová dokumentace - náměstí 0,00 obnova č.p. 7 - přípravné a projektové práce 800,00 příspěvek na obnovu střechy hradu - MK 735,00 územně analytické podklady 904,40 Kadaň, kaple v objektu radnice - restaurování - podíl města 181,00 Kadaň, kaple v objektu radnice - restaurování - dotace MK 480,00 ORRaUP 8

10 Odbor výstavby ,00 zeleň 7 920,00 ozelenění průtahu 7 920,00 ROP - rezerva ,00 zateplení a výměna oken 1. ZŠ ,00 doprava ,00 chodníky a komunikace ,00 chodník - průmyslová zóna Královský vrch 2 400,00 regenerace panelových sídlišť (B) 8 836,00 regenerace panelových sídlišť (C) 7 000,00 regenerace panelových sídlišť C - dotace MMR 4 000,00 komunikace Lázeňská ulice 3 250,00 lávka 5 129,00 cyklostezky 3 080,00 In line stezka v lesoparku 83,00 In line stezka - dotace MF ČR 3 000,00 In line stezka - dotace KÚ 3 000,00 školství ,00 údržba škol a školských zařízení 5 715,00 hřiště u DDM 2 600,00 hřiště u DDM - dotace z KÚ 3 000,00 kultura 1 076,00 fresky - klášter 276,00 dotace na fresky - Františkánský klášter - dotace z KÚ 300,00 dotace na fresky - Františkánský klášter - obnova interiérů 500,00 vnitřní správa 6 187,00 údržba budov MěÚ, MěSSS a hřbitova, klimatizace Střelnice 5 554,00 údržba hradeb a kláštera 633,00 místní hospodářství ,00 investice do veřejného osvětlení 1 300,00 ostatní sportoviště - údržba 600,00 ostatní sportoviště - energie 1 100,00 dětské dopravní hřiště 1 870,00 zimní stadion a koupaliště - údržba 2 000,00 zimní stadion a koupaliště - energie 4 818,00 fotbalový stadion - údržba 500,00 energie města 7 500,00 Oranžové hřiště - florbal 850,00 Oranžové hřiště - florbal - dar Nadace ČEZ 1 000,00 výstavba sportovní haly - rezerva ,00 TSK s.r.o ,00 zimní údržba 2 238,00 čištění města 3 000,00 údržba veřejného osvětlení 2 000,00 občanská vybavenost 240,00 blokové čištění 380,00 kanalizace 690,00 tržnice a WC 500,00 hřbitov 600,00 komunikace 862,00 správa odboru - projekty ,00 OV 9

11 Stavební úřad 540,00 mapové podklady, dokumentace 20,00 odborné posudky 20,00 nutné zabezpečovací práce ( 135 SZ) 500,00 SU 10

12 Odbor školství a kultury 7 003,00 školství 150,00 literatura a ostatní 15,00 ceny pro soutěže škol 60,00 akce škol - služby 70,00 neinvestiční náklady - žáci dětské domovy 5,00 sport 155,00 ceny pro sportovce, sportovní akce 140,00 sportovec města 15,00 kultura 6 698,00 propagace 1 652,00 narozeniny Maxipsa Fíka 451,00 Orfeum - koncerty - pop 555,00 ostatní - výlep, plakáty 200,00 Císařův den 1 713,00 Rockfest 250,00 Advent 150,00 Masopust 156,00 Františkánské léto 300,00 Františkánské léto - dotace KÚ 50,00 Městská galerie Karla Havlíčka 300,00 dotisk knihy o Kadani 600,00 veřejná doprava na akce města 221,00 koncert Mittel Europa 100,00 OŠKS 11

13 Odbor sociálních věcí ,00 dávky sociálné péče pro zdrav. postižené a pomoci v hmotné nouzi ,00 příspěvek na péči opráv. osobám podle zákona 108/2006 Sb ,00 sociální právní ochrana dětí a ostatní služby 78,80 Program prevence kriminality - podíl města 31,20 Program prevence kriminality - dotace MV ČR 26,00 Podpora terénní práce - dotace 200,00 podíl města na dotaci "podpora terenní práce" 30,00 reklama na sociálním automobilu MěSSS 60,00 projekty z EU 40,00 OSVaZ 12

14 Organizační složky 4 869,95 Městská policie 3 209,95 ochranné pomůcky 10,00 prádlo, oděv, obuv 160,00 knihy, učební pomůcky, tisk 10,00 drobný hmotný majetek 180,00 nákup materiálu 126,00 pohonné hmoty 250,00 telekomunikace a radiokomunikace 90,00 školení a vzdělávání 130,00 nákup služeb 801,60 odtahy vozidel 130,00 opravy a udržování 186,35 programové vybavení 0,00 cestovné 30,00 ostatní nákupy j.n. 20,00 dopravní prostředky 400,00 věcné dary 20,00 prevence kriminality a patologických jevů - dětský tábor 76,00 Program prevence kriminality - dotace MV ČR 472,00 Program prevence kriminality - podíl města 118,00 Požární ochrana 1 610,00 drobný hmotný majetek 7,50 ochranné pomůcky 200,00 ochranné pomůcky - dotace 50,00 prádlo, oděv a obuv 0,00 refundace 5,00 knihy, tisk 3,00 nákup materiálu 99,95 pohonné hmoty 138,00 telekomunikace a radiokomunikace 42,00 školení a vzdělávání 40,00 poradenské a právní služby 0,00 nákup služeb 75,00 cestovné 2,00 opravy a udržování 175,00 programové vybavení 0,00 ostatní nákupy 10,00 stroje, přístroje a zařízení 262,55 dopravní prostředky 500,00 Civilní ochrana a obrana 50,00 stroje, přístroje a zařízení 39,20 drobný hmotný majetek 10,80 Org.složky 13

15 Příspěvkové organizace ,41 Městská správa sociálních služeb 3 011,36 provoz 3 000,00 dotace na mzdy od úřadu práce - MěSSS 11,36 Městská knihovna 4 100,00 provoz 4 100,00 Kulturní zařízení Kadaň 8 199,80 provoz 8 199,80 Školská zařízení ,25 1.ZŠ 4 800,70 provoz obec 4 210,00 provoz KÚ 590,70 2.ZŠ 3 228,50 provoz obec 2 672,00 provoz KÚ 556,50 3.ZŠ 3 682,20 provoz obec 2 973,00 investice 150,00 provoz KÚ 559,20 5.ZŠ 3 464,70 provoz obec 2 996,00 provoz KÚ 456,70 Program aktivního života Ústeckého kraje PAŽIT - pro 5. ZŠ 12,00 ZŠ a MŠ při nemocnici 1 735,60 provoz obec 1 562,00 provoz KÚ 173,60 DDM Šuplík 1 773,25 provoz obec 1 773,25 ZUŠ 822,00 provoz obec 822,00 1.MŠ 588,90 provoz obec 500,00 provoz KÚ 88,90 3.MŠ 823,90 provoz obec 735,00 provoz KÚ 88,90 4.MŠ 821,70 provoz obec 700,00 provoz KÚ 121,70 6.MŠ 863,00 provoz obec 740,00 provoz KÚ 123,00 9.MŠ 1 609,10 provoz obec 1 445,00 provoz KÚ 164,10 10.MŠ 966,70 provoz obec 830,00 provoz KÚ 136,70 PO 14

16 Ostatní výdaje ,59 Transfery a dary ,70 sportovní organizace 1 700,00 Hockey Club Kadaň - pozemní hokej - provoz 100,00 ostatní organizace 500,00 Náboženská obec církve čs. husitské v Kadani 100,00 Nemocnice Kadaň s.r.o. (včetně pojištění) 4 300,00 mzdy zimní stadion a koupaliště 2 800,00 SK Kadaň s.r.o. - A mužstvo 1 700,00 FK Tatran - A mužstvo 500,00 TJ DNT Kadaň oddíl kanoistiky - vodní slalom - nákup vozíku 10,00 Granty sociální komise 200,00 renovace fresek v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani 1 000,00 Vodní záchranná služba Nechranice 50,00 Rodiče a děti Kadaně 100,00 K - centrum 100,00 příspěvky za členství - Nechranicko, Euroregion, SHS ČMS 131,70 dotace na železniční dopravu pro rekr. účely 30,00 Ostatní výdaje ,89 TSK s.r.o. - TDO dle vyhlášky 9 400,00 TSK s.r.o. - svoz odpadkových košů 540,00 TSK s.r.o. - nebezpečný odpad 400,00 majetkoprávní úsek 550,00 pojištění 3 000,00 nákup pozemků 500,00 poplatky bance 400,00 odměna za správu bytů - Profireal 2 400,00 odměna za prodej bytů - Profireal 150,00 Profireal - výtahy 2 500,00 daň z převodu nemovitostí 400,00 půjčka K-Centrum 250,00 půjčka RADKA 800,00 odvod za neplnění zam. zdr. post. 0,00 vratka dotace MMR ČR - Strážiště 0,00 kongres FERGUNNA 130,00 finanční vypořádání dotací z roku sociální dávky 2 914,03 finanční vypořádání dotací z roku podpora terénní práce 29,38 finanční vypořádání dotací z roku zabezpečení Ambul. pohot. péče 98,68 ostatní výdaje 500,00 úhrada sankcí jiným rozpočtům - platba ÚZSVM 284,40 dotace na zabezpečení Ambulantní pohotovostní péče 1 100,00 soudní smír 400,00 daň z příjmu právnických osob za obce ,88 zpronevěra - převod na depozitní účet 11,00 rezerva 7 087,52 Ostatní 15

17 Profireal - správa a údržba byt. fondu Příjmy ,00 přebytek hospodaření z roku ,10 správa a údržba bytového fondu ,90 Výdaje ,00 správa a údržba bytového fondu ,00 Profireal 16

18 Organizace města příjmy výdaje zisk provoz investice Tepelné hospodářství Kadaň s.r.o , , ,00 500,00 Technické služby Kadaň s.r.o , ,00 0,00 20,00 Kabelová televize Kadaň a.s , , ,48 Nemocnice Kadaň s.r.o , , ,00 0,00 celkem , , , ,48 organizace města 17

Rozpočet po 2.úpravě k 7.6.2007.xls. Rekapitulace příjmů

Rozpočet po 2.úpravě k 7.6.2007.xls. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 201 874,70 nedaňové 10 960,00 dotace 113 473,36 kapitálové 30 027,50 ostatní 117 262,75 Profireal 60 000,00 celkem příjmy 533 598,31 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 201

Více

20122709.xls. Rekapitulace příjmů

20122709.xls. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 212 959,57 nedaňové 8 781,10 přijaté transfery 81 469,81 kapitálové 11 163,40 ostatní 7 730,36 Profireal 41 502,70 správa bytů 12 850,00 celkem příjmy 376 456,94 Předpokládané

Více

Rekapitulace příjmů. celkem příjmy 503 639,70. daňové 149 950,00 nedaňové 146 340,00 dotace 102 451,00 kapitálové 24 600,00 ostatní 80 298,70

Rekapitulace příjmů. celkem příjmy 503 639,70. daňové 149 950,00 nedaňové 146 340,00 dotace 102 451,00 kapitálové 24 600,00 ostatní 80 298,70 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 149 950,00 nedaňové 146 340,00 dotace 102 451,00 kapitálové 24 600,00 ostatní 80 298,70 celkem příjmy 503 639,70 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 149 950,00 podíl na daních

Více

Rozpočet po 4. úpravě k Rekapitulace příjmů

Rozpočet po 4. úpravě k Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 217 872,88 nedaňové 10 304,75 dotace 139 394,36 kapitálové 12 198,70 ostatní 126 412,99 Profireal 55 000,00 celkem příjmy 561 183,68 Příjmy 1 druh příjmu Daňové 217

Více

Schválený rozpočet Rekapitulace příjmů

Schválený rozpočet Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 202 900,00 nedaňové 8 050,00 dotace 138 500,00 kapitálové 9 600,00 ostatní 100 252,00 Profireal 55 000,00 celkem příjmy 514 302,00 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 202 900,00

Více

Schválený rozpočet Rekapitulace příjmů

Schválený rozpočet Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 255 000,00 nedaňové 6 460,00 dotace 135 096,40 kapitálové 6 600,00 ostatní 104 600,00 Profireal 60 000,00 celkem příjmy 567 756,40 Příjmy 1 druh příjmu Daňové 255 000,00

Více

Schválený rozpočet 2010.xls. Rekapitulace příjmů

Schválený rozpočet 2010.xls. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 200 350,00 nedaňové 6 240,00 dotace 162 081,70 kapitálové 7 800,00 ostatní 99 050,00 Profireal 55 000,00 celkem příjmy 530 521,70 Příjmy 1 druh příjmu Daňové 200 350,00

Více

Rozpočet po 1. úpravě k Rekapitulace příjmů

Rozpočet po 1. úpravě k Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 255 000,00 nedaňové 6 460,00 dotace 152 673,50 kapitálové 6 600,00 ostatní 132 570,47 Profireal 60 000,00 celkem příjmy 613 303,97 Příjmy 1 druh příjmu Daňové 255 000,00

Více

Rozpočet města Rekapitulace příjmů. daňové ,00 nedaňové ,00 dotace ,00 kapitálové ,00 ostatní ,00

Rozpočet města Rekapitulace příjmů. daňové ,00 nedaňové ,00 dotace ,00 kapitálové ,00 ostatní ,00 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 170 000,00 nedaňové 77 000,00 dotace 138 128,00 kapitálové 27 919,00 ostatní 88 170,00 celkem příjmy 501 217,00 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 170 000,00 podíl na daních

Více

Rozpočet po 2. úpravě k Rekapitulace příjmů

Rozpočet po 2. úpravě k Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 245 000,00 nedaňové 7 842,20 dotace 166 905,85 kapitálové 9 600,00 ostatní 132 002,57 Profireal 60 000,00 celkem příjmy 621 350,62 Příjmy 1 druh příjmu Daňové 245 000,00

Více

Rozpočet po 3.úpravě k xls. Rekapitulace příjmů

Rozpočet po 3.úpravě k xls. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 217 320,62 nedaňové 13 886,80 dotace 146 966,02 kapitálové 42 289,30 ostatní 118 519,95 Profireal 60 000,00 celkem příjmy 598 982,69 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 217

Více

Rozpočet po 2.úpravě k xls. Rekapitulace příjmů

Rozpočet po 2.úpravě k xls. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 198 350,00 nedaňové 6 840,00 dotace 150 244,86 kapitálové 10 800,00 ostatní 127 830,29 Profireal 55 000,00 celkem příjmy 549 065,15 Příjmy 1 druh příjmu Daňové Rozpočet

Více

Schválený rozpočet 2012 (2).xls. Rekapitulace příjmů

Schválený rozpočet 2012 (2).xls. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 208 480,00 nedaňové 7 279,00 přijaté transfery 23 766,80 kapitálové 7 300,00 ostatní 1 150,00 Profireal 53 000,00 celkem příjmy 300 975,80 Předpokládané transfery pro

Více

Rozpočet po 4. úpravě k xls. Rekapitulace příjmů

Rozpočet po 4. úpravě k xls. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 234 812,00 nedaňové 13 393,85 dotace 188 517,01 kapitálové 10 509,25 ostatní 133 727,24 Profireal 60 000,00 celkem příjmy 640 959,35 Příjmy 1 druh příjmu Rozpočet po

Více

Rozpočet po 3. úpravě k xls. Rekapitulace příjmů

Rozpočet po 3. úpravě k xls. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 230 000,00 nedaňové 13 121,85 dotace 171 538,51 kapitálové 10 409,25 ostatní 133 251,37 Profireal 60 000,00 celkem příjmy 618 320,98 Příjmy 1 druh příjmu Rozpočet po

Více

Rekapitulace příjmů. daňové ,00 nedaňové ,85 dotace ,33 kapitálové ,25 ostatní ,60 Profireal ,00

Rekapitulace příjmů. daňové ,00 nedaňové ,85 dotace ,33 kapitálové ,25 ostatní ,60 Profireal ,00 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 234 812,00 nedaňové 13 577,85 dotace 190 795,33 kapitálové 11 909,25 ostatní 133 748,60 Profireal 60 000,00 celkem příjmy 644 843,03 Příjmy 1 druh příjmu Rozpočet po

Více

Rozpočet města - 1. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86

Rozpočet města - 1. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86 celkem příjmy 511 567,86 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 153 450,00 podíl na daních

Více

Rozpočet po 4.úpravě k xls. Rekapitulace příjmů

Rozpočet po 4.úpravě k xls. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 198 377,90 nedaňové 7 914,58 dotace 225 940,77 kapitálové 11 000,00 ostatní 134 268,82 Profireal 55 000,00 celkem příjmy 632 502,07 Příjmy 1 druh příjmu Daňové Rozpočet

Více

Schválený rozpočet 2013.xls. Rekapitulace příjmů

Schválený rozpočet 2013.xls. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 220 845,00 nedaňové 7 023,00 přijaté transfery 27 127,90 kapitálové 10 230,00 ostatní 37 360,00 celkem příjmy 302 585,90 Financování 65 850,00 Příjmy + financování

Více

Rozpočet města 2006 po 3. změně.xls. Rekapitulace příjmů

Rozpočet města 2006 po 3. změně.xls. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 170 000,00 nedaňové 7 808,20 dotace 173 330,60 kapitálové 40 179,00 ostatní 113 221,30 Profireal 72 000,00 celkem příjmy 576 539,10 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 170

Více

Rozpočet města - 3. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové 153 450,00 nedaňové 125 284,00 dotace 130 715,73 kapitálové 26 505,00 ostatní 108 088,36

Rozpočet města - 3. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové 153 450,00 nedaňové 125 284,00 dotace 130 715,73 kapitálové 26 505,00 ostatní 108 088,36 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 153 450,00 nedaňové 125 284,00 dotace 130 715,73 kapitálové 26 505,00 ostatní 108 088,36 celkem příjmy 544 043,09 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 153 450,00 podíl na daních

Více

xls. Rekapitulace příjmů

xls. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 208 488,00 nedaňové 7 879,00 přijaté transfery 62 911,77 kapitálové 10 300,00 ostatní 5 793,62 Profireal 53 000,00 celkem příjmy 348 372,39 Předpokládané transfery

Více

Rozpočet města - 2. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové ,00 nedaňové ,70 dotace ,30 kapitálové ,00 ostatní ,70

Rozpočet města - 2. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové ,00 nedaňové ,70 dotace ,30 kapitálové ,00 ostatní ,70 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 149 950,00 nedaňové 152 083,70 dotace 181 733,30 kapitálové 25 928,00 ostatní 81 503,70 celkem příjmy 591 198,70 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 149 950,00 podíl na daních

Více

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 7 829,00 přijaté transfery 34 116,07 kapitálové 10 269,00 ostatní 37 838,79. celkem příjmy 307 897,86

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 7 829,00 přijaté transfery 34 116,07 kapitálové 10 269,00 ostatní 37 838,79. celkem příjmy 307 897,86 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 217 845,00 nedaňové 7 829,00 přijaté transfery 34 116,07 kapitálové 10 269,00 ostatní 37 838,79 celkem příjmy 307 897,86 Financování 81 446,00 Příjmy + financování

Více

Rozpočet města 2006 po 5. změně.xls. Rekapitulace příjmů

Rozpočet města 2006 po 5. změně.xls. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 188 157,90 nedaňové 12 238,20 dotace 177 624,34 kapitálové 40 352,00 ostatní 111 690,30 Profireal 72 000,00 celkem příjmy 602 062,74 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 188

Více

Rozpočet města - 3. úprava. Rekapitulace příjmů. daňové ,00 nedaňové ,70 dotace ,89 kapitálové ,00 ostatní ,70

Rozpočet města - 3. úprava. Rekapitulace příjmů. daňové ,00 nedaňové ,70 dotace ,89 kapitálové ,00 ostatní ,70 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 166 030,00 nedaňové 152 091,70 dotace 183 212,89 kapitálové 28 428,00 ostatní 88 623,70 celkem příjmy 618 386,29 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 166 030,00 podíl na daních

Více

Schválený rozpočet 2014. Rekapitulace příjmů. daňové 221 665,00 nedaňové 7 410,00 přijaté transfery 35 138,90 kapitálové 7 075,00 ostatní 36 680,00

Schválený rozpočet 2014. Rekapitulace příjmů. daňové 221 665,00 nedaňové 7 410,00 přijaté transfery 35 138,90 kapitálové 7 075,00 ostatní 36 680,00 Příloha č. 1 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 221 665,00 nedaňové 7 410,00 přijaté transfery 35 138,90 kapitálové 7 075,00 ostatní 36 680,00 celkem příjmy 307 968,90 Financování 90 000,00 Příjmy +

Více

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24. celkem příjmy 313 185,81

Rekapitulace příjmů. daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24. celkem příjmy 313 185,81 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 217 845,00 nedaňové 8 276,50 přijaté transfery 35 993,07 kapitálové 12 269,00 ostatní 38 802,24 celkem příjmy 313 185,81 Financování 81 446,00 Příjmy + financování

Více

Rozpočet města - 5. úprava. Rekapitulace příjmů. daňové 166 030,00 nedaňové 152 657,45 dotace 186 805,93 kapitálové 28 428,00 ostatní 88 623,70

Rozpočet města - 5. úprava. Rekapitulace příjmů. daňové 166 030,00 nedaňové 152 657,45 dotace 186 805,93 kapitálové 28 428,00 ostatní 88 623,70 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 166 030,00 nedaňové 152 657,45 dotace 186 805,93 kapitálové 28 428,00 ostatní 88 623,70 celkem příjmy 622 545,08 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 166 030,00 podíl na daních

Více

Daňové ,00. Nedaňové 8 416,00. Přijaté transfery ,40

Daňové ,00. Nedaňové 8 416,00. Přijaté transfery ,40 druh příjmu Daňové 243 940,00 podíl na daních ze SR 183 000,00 DPFO - závislá činnost 45 000,00 DPPO - právnické osoby 46 000,00 DPPO - srážková daň 4 000,00 DPH - přidaná hodnota 88 000,00 daň z příjmu

Více

M Ě STO KADAŇ ekonomický odbor

M Ě STO KADAŇ ekonomický odbor M Ě STO KADAŇ ekonomický odbor Závěrečný účet města za rok 2010 Součástí závěrečného účtu jsou: 1) Rozbor hospodaření města za rok 2010 2) Výkaz o výsledku hospodaření za rok 2010 3) Výkaz o stavu, tvorbě

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET Rekapitulace příjmů

SCHVÁLENÝ ROZPOČET Rekapitulace příjmů SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2019 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 299 140,00 nedaňové 7 931,60 přijaté transfery 37 309,38 kapitálové 8 364,00 ostatní 36 000,00 celkem příjmy 388 744,98 Financování 0,00 Příjmy

Více

NÁVRH ROZPOČTU 2015. Rekapitulace příjmů

NÁVRH ROZPOČTU 2015. Rekapitulace příjmů NÁVRH ROZPOČTU 2015 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 224 060,00 nedaňové 8 000,00 přijaté transfery 31 090,00 kapitálové 7 200,00 ostatní 38 260,00 celkem příjmy 308 610,00 Financování 92 412,00 Příjmy

Více

Rekapitulace příjmů. daňové ,00 nedaňové 7 980,00 přijaté transfery ,57 kapitálové ,00 ostatní ,00. celkem příjmy ,57

Rekapitulace příjmů. daňové ,00 nedaňové 7 980,00 přijaté transfery ,57 kapitálové ,00 ostatní ,00. celkem příjmy ,57 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 282 630,00 nedaňové 7 980,00 přijaté transfery 46 927,57 kapitálové 20 733,00 ostatní 36 200,00 celkem příjmy 394 470,57 Financování 126 069,79 Příjmy + financování

Více

UPRAVENÝ ROZPOČET Rekapitulace příjmů

UPRAVENÝ ROZPOČET Rekapitulace příjmů UPRAVENÝ ROZPOČET 2019 1. rozpočtová změna k 7.2.2019 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 299 140,00 nedaňové 7 931,60 přijaté transfery 49 383,38 kapitálové 8 364,00 ostatní 36 000,00 celkem příjmy 400

Více

Rozpocet Rekapitulace příjmů. daňové ,00 nedaňové 8 040,00 přijaté transfery ,00 kapitálové 5 897,00 ostatní ,00

Rozpocet Rekapitulace příjmů. daňové ,00 nedaňové 8 040,00 přijaté transfery ,00 kapitálové 5 897,00 ostatní ,00 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 229 310,00 nedaňové 8 040,00 přijaté transfery 30 982,00 kapitálové 5 897,00 ostatní 37 180,00 celkem příjmy 311 409,00 Financování 103 200,00 Příjmy + financování

Více

Rozpočet po 1. rozpočtových změnách k Rekapitulace příjmů

Rozpočet po 1. rozpočtových změnách k Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 243 940,00 nedaňové 8 416,00 přijaté transfery 39 250,80 kapitálové 6 772,00 ostatní 37 305,00 celkem příjmy 335 683,80 Financování 112 758,91 Příjmy + financování

Více

Upravený rozpočet po 2. změně k 19.3.2015. Rekapitulace příjmů

Upravený rozpočet po 2. změně k 19.3.2015. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 224 060,00 nedaňové 8 050,00 přijaté transfery 42 765,95 kapitálové 7 200,00 ostatní 38 919,81 celkem příjmy 320 995,76 Financování 123 082,00 Příjmy + financování

Více

Rekapitulace příjmů. daňové 223 961,61 nedaňové 8 689,41 přijaté transfery 42 085,08 kapitálové 13 369,00 ostatní 39 547,58. celkem příjmy 327 652,68

Rekapitulace příjmů. daňové 223 961,61 nedaňové 8 689,41 přijaté transfery 42 085,08 kapitálové 13 369,00 ostatní 39 547,58. celkem příjmy 327 652,68 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 223 961,61 nedaňové 8 689,41 přijaté transfery 42 085,08 kapitálové 13 369,00 ostatní 39 547,58 celkem příjmy 327 652,68 Financování 81 446,00 Příjmy + financování

Více

Rozpočet po 2. rozpočtových změnách k Rekapitulace příjmů

Rozpočet po 2. rozpočtových změnách k Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 243 940,00 nedaňové 9 187,00 přijaté transfery 53 026,27 kapitálové 6 772,00 ostatní 40 975,23 celkem příjmy 353 900,50 Financování 112 758,91 Příjmy + financování

Více

Schválený rozpočet Rekapitulace příjmů. daňové ,00 nedaňové 7 980,00 přijaté transfery ,57 kapitálové 7 943,00 ostatní ,00

Schválený rozpočet Rekapitulace příjmů. daňové ,00 nedaňové 7 980,00 přijaté transfery ,57 kapitálové 7 943,00 ostatní ,00 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 282 630,00 nedaňové 7 980,00 přijaté transfery 27 852,57 kapitálové 7 943,00 ostatní 36 200,00 celkem příjmy 362 605,57 Financování 100 616,00 Příjmy + financování

Více

Rozpočet po 5. rozpočtových změnách k Rekapitulace příjmů

Rozpočet po 5. rozpočtových změnách k Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 252 820,29 nedaňové 9 787,72 přijaté transfery 68 091,02 kapitálové 9 534,50 ostatní 42 708,61 celkem příjmy 382 942,14 Financování 113 027,35 Příjmy + financování

Více

Rozpočet po 3. úpravě k Rekapitulace příjmů

Rozpočet po 3. úpravě k Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 234 242,39 nedaňové 8 715,00 přijaté transfery 40 402,82 kapitálové 7 109,00 ostatní 42 001,11 celkem příjmy 332 470,32 Financování 129 084,75 Příjmy + financování

Více

Upravený rozpočet po 5. změně k Rekapitulace příjmů

Upravený rozpočet po 5. změně k Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 238 013,61 nedaňové 9 625,79 přijaté transfery 73 089,65 kapitálové 8 601,10 ostatní 42 466,35 celkem příjmy 371 796,50 Financování 123 082,00 Příjmy + financování

Více

Upravený rozpočet po 3. rozpočtové změně k Rekapitulace příjmů

Upravený rozpočet po 3. rozpočtové změně k Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 290 066,03 nedaňové 8 751,50 přijaté transfery 59 937,36 kapitálové 20 918,10 ostatní 36 894,89 celkem příjmy 416 567,88 Financování 126 091,79 Příjmy + financování

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009 Schváleno: 86/2009/RM - dne 20.8.2009 Příjmy Výdaje Název položky rozpočtu rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Daňové

Více

Upravený rozpočet po 4. rozpočtové změně k Rekapitulace příjmů

Upravený rozpočet po 4. rozpočtové změně k Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 291 128,13 nedaňové 8 770,50 přijaté transfery 73 170,89 kapitálové 20 411,10 ostatní 40 411,75 celkem příjmy 433 892,37 Financování 126 091,79 Příjmy + financování

Více

Upravený rozpočet po 5. rozpočtové změně k Rekapitulace příjmů

Upravený rozpočet po 5. rozpočtové změně k Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 291 135,23 nedaňové 9 295,95 přijaté transfery 78 731,30 kapitálové 20 411,10 ostatní 42 843,04 celkem příjmy 442 416,62 Financování 126 091,79 Příjmy + financování

Více

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Rozpočet příjmů ( v tis. Kč ) Org. Položka Text Rozpočet r. 2016 Daňové příjmy celkem: 291 210 Sdílené daňové příjmy: 223 500 2612, 4634 1111 DPFO - závislá

Více

Rekapitulace příjmů za 1-3/2018

Rekapitulace příjmů za 1-3/2018 ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2018 Rekapitulace příjmů za 1-3/2018 Rozpočet v tis. Kč Plnění v tis. Kč % daňové 282 630,00 67 788,51 23,98% nedaňové 8 030,00 2 857,32 35,58% přijaté transfery 57 845,43

Více

112 daňové příjmy 65784 04 1121 právnické osoby 61000 04 1122 právnické osoby za obce 4784 04 121 DPH 134300

112 daňové příjmy 65784 04 1121 právnické osoby 61000 04 1122 právnické osoby za obce 4784 04 121 DPH 134300 Rozpočet města Kroměříže na rok 2015 platný po 28.5. 1 rozpis rozpočtu - druhové třídění 2015 odb. Třída I. 111 daňové příjmy 79700 04 1111 závislá činnost a funkční požitky 65500 04 1112 samostatná výdělečná

Více

PŘÍJMY A VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ 82 698,20 82 698,20

PŘÍJMY A VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ 82 698,20 82 698,20 ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA KRÁLÍKY NA ROK 2013 SCHVÁLENÝ SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROZPOČET 2013 2013 Daňové příjmy 50 511,40 0,00 Splátky půjček 13,00 0,00 Příjmy z dotací 4 423,44 0,00 Zemědělství a lesnictví

Více

Rekapitulace příjmů za 1-9/2018

Rekapitulace příjmů za 1-9/2018 ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2018 Rekapitulace příjmů za 1-9/2018 Rozpočet v tis. Kč Plnění v tis. Kč % daňové 291 128,13 231 047,67 79,36% nedaňové 8 770,50 8 291,70 94,54% přijaté transfery 73 170,89

Více

Rekapitulace příjmů za 1-6/2018

Rekapitulace příjmů za 1-6/2018 ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA ROK 2018 Rekapitulace příjmů za 1-6/2018 Rozpočet v tis. Kč Plnění v tis. Kč % daňové 290 066,03 157 169,52 54,18% nedaňové 8 751,50 5 815,22 66,45% přijaté transfery 59 937,36

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8.2011. Schváleno: 22/2011-RM - dne 11.8. 2011. v tis. Kč Příjmy

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8.2011. Schváleno: 22/2011-RM - dne 11.8. 2011. v tis. Kč Příjmy Schváleno: 22/2011-RM - dne 11.8. 2011 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8.2011 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 56 233 39 374 16 859 70 DPFO - závislá činnost 10 439 6 185 4

Více

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 PŘÍJMY VÝDAJE ROZDÍL FINANCOVÁNÍ 152 400 000 Kč 170 200 000 Kč - 17 800 000 Kč 17 800 000 Kč Na úhradu schodku hospodaření budou použity přebytky hospodaření

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA NA ROK 2006 ke dni 31. 12. 2006

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA NA ROK 2006 ke dni 31. 12. 2006 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA NA ROK 2006 ke dni 31. 12. 2006 Schváleno: 7/2007 - RADA Příjmy Dne: 25. 1. 2007 Výdaje Název položky rozpočtu rozpočet skutečnost zbývá % plnění rozpočet

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.9.2011. Schváleno: 26/2011-RM - dne 29.9. 2011. v tis. Kč Příjmy

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.9.2011. Schváleno: 26/2011-RM - dne 29.9. 2011. v tis. Kč Příjmy Schváleno: 26/2011-RM - dne 29.9. 2011 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.9.2011 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 53 933 42 532 11 401 79 DPFO - závislá činnost 9 639 7 203 2

Více

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 REKAPITULACE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2015 POL TEXT NÁVRH ROZPOČTU I. PŘÍJMY 1. Daňové příjmy 117 150 000,00 2. Nedaňové příjmy 17 100 500,00 3. Kapitálové

Více

2006 PŘÍJMY 2 006 I.-XXIV.

2006 PŘÍJMY 2 006 I.-XXIV. Město Šumperk závěrečný účet za rok 2006 PŘÍJMY Rozpočet Opatření Rozpočet Skutečnost Plnění 2 006 I.-XXIV. tis. Kč tis. Kč % 1) Daňové příjmy 250 530 20 404 270 934 269 794 100 sdílené a výlučné daně:

Více

ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh

ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh Stránka 1 ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh Příjmy celkem 154 283,4 0,0 0,0 0,0 0,0 154 283,4 0,0 0,00 Běžné výdaje celkem 76 386,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76 386,0 0,0 0,00 Kapitálové výdaje celkem

Více

Návrh rozpočtu města Miroslav na rok 2014

Návrh rozpočtu města Miroslav na rok 2014 Město Miroslav, nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČO 00293164 PŘÍJMY Třída Obsah Tab. č. 1 Částka 1 Daňové příjmy 32 210 500,00 2 Nedaňové příjmy 8 802 000,00 3 Kapitalové příjmy 8 000,00 4 Přijaté transfery

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 274 591 500 Kč Výdaje 346 091 500 Kč Rozdíl -71 500 000 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními

Více

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Příjmy Příjmy daňové tis. Kč 66 155 1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 11 800 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)...665 3 Daň z příjmu FO......

Více

Rozpočet města Nejdek na rok 2008 příloha č. 1. Výhledy města na roky 2009 až 2013 příloha č. 2

Rozpočet města Nejdek na rok 2008 příloha č. 1. Výhledy města na roky 2009 až 2013 příloha č. 2 Rozpočet města Nejdek na rok 2008 příloha č. 1 Výhledy města na roky 2009 až 2013 příloha č. 2 Projednáno finančním výborem dne 18. 02. 2008 Projednáno radou města dne 18. 02. 2008 Rozpočet Města Nejdek

Více

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2012

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2012 Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2012 Rozpočet výdajů (v tis. Kč) Provoz Opravy Investice Závazný 9 200 ÚROKY Z ÚVĚRŮ A PŮJČEK - Pivovar - nákup hmotného majetku 870 870 - ZŠ Povážská - výstavba

Více

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice Městský úřad Brumov-Bylnice Finanční odbor ROZPOČET MĚSTA BRUMOV - BYLNICE NA ROK 2015 V Brumově-Bylnici Zpracovala: Ing. Karla Mudráková Rozpočet

Více

MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468, DIČ: CZ00275468. SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2010 (údaje v tis. Kč) 64 714,41 86 724,77 SALDO

MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468, DIČ: CZ00275468. SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2010 (údaje v tis. Kč) 64 714,41 86 724,77 SALDO MĚSTO Týniště nad Orlicí SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2010 (údaje v tis. Kč) návrh R 2010 1. Daňové příjmy 48 250,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1 000,00 2. Nedaňové příjmy 6 553,89 3. Kapitálové

Více

ROZPOČET MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU PRO ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU PRO ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU PRO ROK 2015 Su OdPa Pol UZ Orj Org Příkazce operace Správce rozpočtu Rozpočet 2015 Daňové příjmy 78 325 500,00 231 xxx 1111 41 Daňz příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Více

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 Tř. v tis. Kč 1. daňové příjmy 176 083 2. nedaňové příjmy 62 093 3. kapitálové příjmy 8 360 4. dotace 18 451 I. Příjmy celkem: 264 987 5. běžné výdaje 255 108 6.

Více

ř. pol., RS název položky, paragrafu SR UR skut. k 31.12.14 pln. v %

ř. pol., RS název položky, paragrafu SR UR skut. k 31.12.14 pln. v % PŘÍJMY 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 2 18 000 18 000 17 886 683 99 2 1111 Daň z příjmu FO podle místa pracoviště 1 360 1 360 1 383 831 102 3 1112 DPFO 30 % (podle trvalého

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2010. Příjmy. Odbor finanční - kap. 11

Rozpočet města Holešova na rok 2010. Příjmy. Odbor finanční - kap. 11 Rozpočet města Holešova na rok 2010 Příjmy ODDPA Popis schválený rozpočet ZM upravený rozpočet Odbor finanční - kap. 11 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 20 400 20 400

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2016

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2016 Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2016 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 75 270,700 Příjmy celkem bez financování 60 270,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 42 808,000 30% z výnosu daně z příjmu - fyzické

Více

ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY 1. Daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti a funk.požitků - z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti - z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů - z příjmů právnických

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 263 792 400 Kč Výdaje 313 792 400 Kč Rozdíl -50 000 000 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními

Více

občanské záležitosti R 800 S 776 97,0% správa MMK R 9494 S 8956 94,3%

občanské záležitosti R 800 S 776 97,0% správa MMK R 9494 S 8956 94,3% Výdaje /údaje v tis. Kč/ Kapitola 01 odbor správní 10294 9732 94,5% 6 0 0,0% Celkem kapitola 01 10300 9732 94,5% občanské záležitosti R 800 S 776 97,0% správa MMK R 9494 S 8956 94,3% Kapitola 02 - odbor

Více

ROZPOČET 2 0 1 6 MĚSTO TÁBOR

ROZPOČET 2 0 1 6 MĚSTO TÁBOR ROZPOČET 2 0 1 6 MĚSTO TÁBOR Obsah strana Úvodní textová část 1 1. Příjmy rozpočtu 6 1.1. Příjmy provozní 7 1.1.1. Daňové příjmy 7 1.1.2. Nedaňové příjmy 10 1.1.3. Dotace neinvestiční 12 1.2. Příjmy kapitálové

Více

Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013

Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013 Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav IČO 00293164, tel. 515 333 201,www.mesto-miroslav.cz, e-mail.urad@mesto-miroslav.cz R O Z B O R H O S P O D A Ř E N Í za 3. čtvrtletí 2013 V Miroslavi,

Více

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 v tis. Kč Tř. Text návrh 2016 1. daňové příjmy 183 620 2. nedaňové příjmy 63 633 3. kapitálové příjmy 8 000 4. dotace 18 451 I. Příjmy celkem: 273 704 5. běžné výdaje

Více

Schválený rozpočet 2014. Název. Stránka 1. Položka. Oddíl, Org.

Schválený rozpočet 2014. Název. Stránka 1. Položka. Oddíl, Org. Org. Z D R O J E 1111 Daň ze záv. činnosti 6200,000 1112 Daň z příjmu FO - OSVČ 250,000 1113 Daň ze záv.činn.srážková 600,000 1121 Daň z příjmu PO 5300,000 1122 Daň z příjmu PO - placená obcí 650,000 1211

Více

9. změna rozpočtu 2015 včetně plnění

9. změna rozpočtu 2015 včetně plnění 9. změna rozpočtu 2015 včetně plnění 0,00 0,00 0,00 0,00 Su OdPa Pol UZ Or j Org 8. změna rozpočtu 2015 úprava 9. změna rozpočtu 2015 Plnění 01-12/2015 % Daňové příjmy 86 791 863,78 0,00 86 791 863,78

Více

Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012

Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012 Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012 Příjmová část - druhové členění (v tis.kč) třída ROZPOČET odbor druh NA ROK 2012 1 pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY: OF 1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních

Více

Schválený rozpočet na rok 2014 po 1. rozpočtové změně

Schválený rozpočet na rok 2014 po 1. rozpočtové změně Město Vrbno pod Pradědem Schválený rozpočet na rok 2014 po 1. rozpočtové změně Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2016-2018 - REKAPITULACE

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2016-2018 - REKAPITULACE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2016-2018 - REKAPITULACE skutečnost skutečnost skutečnost upravený Daňové příjmy 158 345,4 185 691,5 192 464,0 193 708,0 193 789,0 194 060,0 194 780,0 Nedaňové příjmy 61 507,7

Více

MČ Praha Kunratice: PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2014

MČ Praha Kunratice: PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2014 MČ Praha Kunratice: PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2014 PŘÍJMY ROZPOČTU 2014 (Skutečnost k 31.12.2014) PoložkaParagraf Rozpočtové příjmy RS RU Skutečnost % k RU Název tis. Kč tis. Kč Kč 1341 Poplatek ze

Více

Příjmy. org par pol Popis rok 2009 rok 2016. Daňové příjmy+poplatky 45 954 000,00 Příjmy z poskytování služeb

Příjmy. org par pol Popis rok 2009 rok 2016. Daňové příjmy+poplatky 45 954 000,00 Příjmy z poskytování služeb Příjmy org par pol Popis rok 2009 rok 2016 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 7 400 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti 1 500 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 860 000,00

Více

Rekapitulace provozního a kapitálového rozpočtu na r. 2008

Rekapitulace provozního a kapitálového rozpočtu na r. 2008 Rekapitulace provozního a kapitálového rozpočtu na r. 8 v tis. Kč PROVOZNÍ PŘÍJMY z toho: daňové příjmy nedaňové příjmy přijaté transfery Ukazatel KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY z toho: příjmy z prodeje majetku ostatní

Více

rezervní fond fond odměn Západočeské divadlo v Chebu 131.242,47 105.242,47 26.000,00 Základní umělecká škola J. Jindřicha Cheb

rezervní fond fond odměn Západočeské divadlo v Chebu 131.242,47 105.242,47 26.000,00 Základní umělecká škola J. Jindřicha Cheb Č. j.: MUCH 45042/2015 U s n e s e n í z 8. zasedání Zastupitelstva města Chebu konaného 28.5.2015 Usnesení ZM č. 105/8/2015 mat. č. 111/2015 Návrh závěrečného účtu města Chebu za rok 2014 1. Plnění rozpočtu

Více

Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015

Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015 Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015 Příjmy tis. Kč Pol. Schválen Správní poplatky ověřování, změna TP,... 1361 10 Místní poplatky: psi 1341 13 systému...) vstupné 1344 1 už.veř.prostranství

Více

ROZPOČET NA ROK 2008 - P Ř Í J M Y. tis. Kč 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

ROZPOČET NA ROK 2008 - P Ř Í J M Y. tis. Kč 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ROZPOČET NA ROK 2008 - P Ř Í J M Y tis. Kč 1. 2. 3. 4.. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 1. Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů FO z kapitálových

Více

POPLATKY - celkem 9 701,00 9 701,00 z toho: Správní poplatky 2 781,00 2 781,00 Místní poplatky 3 520,00 3 520,00 Ostatní poplatky 3 400,00 3 400,00

POPLATKY - celkem 9 701,00 9 701,00 z toho: Správní poplatky 2 781,00 2 781,00 Místní poplatky 3 520,00 3 520,00 Ostatní poplatky 3 400,00 3 400,00 Rozpočet na rok 2013 PŘÍJMY PŘÍJMY Z DANÍ A POPLATKŮ - celkem 61 021,00 63 939,97 DANĚ - celkem 51 320,00 54 238,97 z toho: Sdílené daně - celkem 49 120,00 49 120,00 DPFO ze samostatné výdělečné činnosti

Více

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: Par: Pol: Rozpočet : 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 600 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnnosti 600

Více

Su paragraf položka ÚZ Orj Org 6. změna 2014 Plnění 1-12/2014 % úprava 7. změna 2014

Su paragraf položka ÚZ Orj Org 6. změna 2014 Plnění 1-12/2014 % úprava 7. změna 2014 7. změna rozpočtu města 2014 Su paragraf položka ÚZ Orj Org 6. změna 2014 Plnění 1-12/2014 % úprava 7. změna 2014 Daňové příjmy 85 545 716,72 92 746 487,69 108,42 6 363 000,00 91 908 716,72 231 xxx 1111

Více

Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2016

Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2016 Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2016 VÝDAJE v tis. Kč 2143 Informační centrum 100 2191 Mezinárodní spolupráce vztahy s obcemi sousedních států 200 2212 Silnice opravy a údržba komunálních komunikací

Více

Změna rozpočtu 2016 č. 1

Změna rozpočtu 2016 č. 1 Změna rozpočtu 2016 č. 1 0,00 0,00 0,00 SU OdPa Pol Orj Org Příkazce rozpočtu Správce rozpočtu NR 2016 úprava 1. změna 2016 Daňové příjmy 80 222 652,00 500 000,00 80 722 652,00 231 xxx 41 Daň z příjmu

Více

REKAPITULACE PŘÍJMŮ 2015 2015 2016 2016-2015 REKAPITULACE VÝDAJŮ CELKEM VÝDAJE 177 840 195 226 225 868 30 642

REKAPITULACE PŘÍJMŮ 2015 2015 2016 2016-2015 REKAPITULACE VÝDAJŮ CELKEM VÝDAJE 177 840 195 226 225 868 30 642 REKAPITULACE PŘÍJMŮ DAŇOVÉ PŘÍJMY 130 490 138 167 140 153 1 986 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 28 562 24 368 28 188 3 820 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 700 350 7 290 6 940 PŘIJATÉ DOTACE 24 638 38 890 54 123 15 232 OSTATNÍ PŘEVODY

Více

Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění

Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění PAR POL Popis Příjmy Výdaje základní Výdaje rozšířené Výdaje celkem 0000 Daňové příjmy - 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 5

Více

Plnění rozpočtu obce k 31.12.2013 a návrh rozpočtu 2014.

Plnění rozpočtu obce k 31.12.2013 a návrh rozpočtu 2014. Plnění rozpočtu obce k 31.12.2013 a návrh rozpočtu 2014. Paragraf Položka rozpočtové příjmy Plnění 2013 Návrh 2014 1111 daň z příjmu fyz. osob závislá činnost sdílená+1,5% motivace 5 541.45 5 600.00 1112

Více

ROZPOČET MĚSTA PRO ROK 2016

ROZPOČET MĚSTA PRO ROK 2016 ROZPOČET MĚSTA PRO ROK 2016 0,00 SU OdPa Pol ÚZ Orj Org NR 2016 Daňové příjmy 80 222 652,00 231 xxx 1111 41 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 14 720 000,00 231 xxx 1112 41 Daň z příjmu fyzických

Více

PODROBNÝ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2007

PODROBNÝ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2007 MĚSTO Týniště nad Orlicí PODROBNÝ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2007 v tis. Kč Návrh R 2007 1. Daňové příjmy 49 505,00 2. Nedaňové příjmy 8 179,54 3. Kapitálové příjmy 104,00 4. Přijaté dotace 9 547,34 PŘÍJMY

Více