Možnost propojení cloudového úložiště Google Disk s aplikací TeXonWeb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Možnost propojení cloudového úložiště Google Disk s aplikací TeXonWeb"

Transkript

1 Možnost propojení cloudového úložiště Google Disk s aplikací TeXonWeb Bc. Václav Telenský, Ing. Jan Přichystal, Ph.D., Ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, Abstrakt Práce se věnuje popisu možnosti propojení cloudového úložiště Google Disk s aplikací TeXonWeb. Propojení umožňuje ukládat vytvářené zdrojové soubory do externího úložiště, čímž je uživateli zajištěno využití všech výhod, které aplikace Google Disk nabízí. Propojení obou aplikací je realizováno pomocí API, které umožňuje jejich komunikaci. Klientská aplikace integrovaná do TeXonWeb je vytvořena pomocí technologií Javascript, HTML a CSS. Klíčová slova API, Javascript, TeXonWeb, Google Disk, Cloudová úložiště, Autentizace Abstract This paper describes the possibility of interconnection between the cloud storage Google Disk and web application TeXonWeb. The interconnection allows storing of created source files into an external storage so the utilizing of all the advantages offered by the Google Drive is ensured. The interconnection of both applications is realized by API, which allows their communication. The client application integrated into TeXonWeb is developed by using Javascript, HTML and CSS technologies. Key Words API, Javascript, TeXonWeb, Google Disk, Cloud storages, Authentication Úvod TeXonWeb je uživatelské rozhraní umožňující práci s DTP systémem TeX a jeho nadstavbou LaTeX. Aplikace je využívána při výuce předmětu Zpracování textů na počítači na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Aplikace není dostupná pouze pro studenty, ale může ji využívat i široká veřejnost.

2 Pro některé uživatele může být těžkým úkolem již samotná instalace desktopového řešení DTP systému. Proto je aplikace TeXonWeb možností jak rychle a efektivně vytvořit kvalitní dokument. Pro vytváření dokumentů pomocí zmíněných DTP systémů je nutné poskytnout jako vstup zdrojový soubor obsahující text dokumentu označkovaný pomocí speciálních značek. Výstupem je potom PDF dokument. Značky a jejich použití jsou definovány uvnitř DTP systému. Pro vytváření zdrojových souborů je nutné, aby uživatel disponoval určitou znalostí používání speciálních značek. Avšak tuto potřebu aplikace TeXonWeb odbourává. V aplikaci je možné použít intuitivní uživatelské rozhraní, které značky přímo vkládá do vytvářeného dokumentu. S vytvářením rozsáhlejšího dokumentu přichází potřeba ukládání zdrojového souboru na určitém místě. TeXonWeb tuto možnost poskytuje spolu s uživatelským rozhraním pro správu vytvořených souborů. S příchodem cloudových úložišť se otevírají nové možnosti, umožňující ukládat soubory na jiném místě než je samotný server, na kterém aplikace běží. To přináší novou příležitost pro vylepšení stávajícího způsobu uchovávání zdrojových souborů. Cíl a metodika Cílem práce je vysvětlit možnost propojení aplikace TeXonWeb s externím úložištěm Google Disk. Řešení umožňující propojení TeXonWeb s Google Disk je v aplikaci již integrováno. Komunikace s Google Disk je realizována pomocí API. API neboli Application Programming Interface je sada procedur, funkcí a tříd, které má programátor k dispozici pro vývoj aplikací. Google Drive API je velice obsáhle zdokumentováno a nabízí velké množství metod, které lze v aplikacích využít. Výběr programovacích jazyků je na rozdíl od jiných rozhraní velmi široký a výjimkou nejsou ani jazyky pro vývoj mobilních aplikací. (GOOGLE DEVELOPERS, 2012) K propojení TeXonWeb a Google Disk je použito API psané v jazyce Javascript. Stejným jazykem je napsáno celé uživatelské rozhraní aplikace. Navíc je také využita knihovna JQuery, která je na jazyce Javascript postavena. Před zahájením komunikace s Google Disk API dochází k procesu určité autentizace. Tento proces je zajištěn pomocí protokolu OAuth verze 2.0. Předtím, než vůbec může dojít k zahájení autentizačního procesu, musí být aplikace zaregistrována v Google APIs Console. Tato aplikace je určená pro správu projektů, které využívají přístupu k požadovaným API. Během autentizačního procesu aplikace žádá o získání přístupového klíče. V okamžiku, kdy je získán přístupový klíč, je po uživateli vyžadováno přihlášení ke službě Google Disk, aby se

3 zajistilo povolení pro práci s daty. Každý přístupový klíč je časově omezen. To způsobuje, že je nutné, aby aplikace přistupovala k API v delších časových rozmezích, pokud se tak nestane, je nutné získat nový přístupový klíč. Pomocí API je možné provádět všechny operace, které uživatel může normálně v aplikaci Google Disk vykonávat. Příkladem takové operace pak může být vytvoření nového souboru, aktualizace, přesunutí, kopírování nebo získání seznamu souborů, které se nacházejí v určité složce. V tabulce níže je možné vidět přehled použitých metod pro komunikaci. Tabulka 1 metody přístupu k souborům pomocí Google Drive API (GOOGLE DEVELOPERS, 2012) Metoda Popis Get získává metadata souboru pomocí jeho ID Insert vytváří nový soubor Patch aktualizuje metadata souboru Update aktualizuje metadata souboru nebo jeho obsahu Copy vytvoří kopii specifikovaného souboru Delete natrvalo vymaže soubor podle jeho ID List vytvoří seznam souborů ve složce Touch nastaví čas poslední změny na aktuální Trash přesune soubor do koše Untrash obnoví soubor z koše Vlastní aplikace umožňující komunikaci s externím úložištěm je integrována v nově navrženém správci souborů, který je realizován pomocí dialogového okna knihovny JQuery. Správce souborů umožňuje přepínat libovolně mezi interním úložištěm TeXonWeb a externím úložištěm Google Disk. Po přepnutí na Google Disk se žádné soubory nestahují na server TeXonWeb, ale je s nimi vždy manipulováno v rámci vybraného úložiště. Výsledky Aktuálně je možné na externím uložišti provádět téměř všechny úkony, které jsou povoleny v rámci interního úložiště. Výjimku však tvoří změna kódování souboru, kterou není možné prostřednictvím API provádět. Také není možné přímo kopírovat soubory mezi jednotlivými uložišti prostřednictvím správce souborů.

4 V dialogovém okně došlo k několika vylepšením. Tlačítkům pro práci se soubory byly přidány nové ikony znázorňující prováděný úkon. Zároveň byly přesunuty do vrchní části dialogového okna. Tlačítka pro nahrávání souborů na server a vytváření nové složky byla odstraněna a nahrazena novými ikonami. Což dle mého názoru zlepšuje intuitivní použití aplikace. Přidána byla také nová funkcionalita, zobrazující aktuálně vybraný soubor ze seznamu všech souborů. Změny se také dočkal systém vybírání a otevírání souborů. Po kliknutí na název souboru je soubor rovnou otevřen. Pokud chce uživatel pouze vybrat položku ze seznamu souborů, je nutné, aby kliknul jinam než na jméno souboru. Dalším vylepšením je přidání funkcionality, která umožňuje vyvolávat kontextovou nabídku, obsahující veškeré dostupné úkony pro práci se soubory. Kontextovou nabídku je možné vyvolat pravým kliknutím na položku seznamu souborů. Funkcionalita je převzata z většiny operačních systémů. Obrázek 1 Dialogové okno nového správce souborů

5 Diskuse Google Disk není jediným cloudovým úložištěm, které je možné s TeXonWeb propojit. K dispozici jsou i alternativní možnosti. Každá z těchto možností nabízí své výhody i nevýhody. Pro porovnání jednotlivých uložišť je dobré sledovat parametry, které jsou zobrazeny v následující tabulce. Mezi ostatní cloudová úložiště můžeme zařadit Dropbox, SkyDrive, Box nebo Capsa.cz. Tabulka 2 Shrnutí základních parametrů úložiště Google Drive (Kvapil, 2012) Parametr Hodnota Volný prostor zdarma Maximální velikost souboru Rychlost datového přenosu (download, upload) Česká lokalizace API 5 GB 100 GB 1000 kb/s, 600 kb/s ano Java,.NET, PHP, Python, Ruby, JavaScript, Go, Objective-C Výhodou implementovaného řešení je praktický přínos, který umožňuje přístup k nahraným souborům v externím uložišti. Je možné tedy upravovat dokumenty přímo z aplikace TeXonWeb a tyto změny následně odesílat přímo do úložiště. Dále pak možnost sdílení vytvořených dokumentů s ostatními uživateli Google Disk. Nepřímou výhodou ukládání zdrojových souborů na externí úložiště je ušetření místa na serveru, na kterém TeXonWeb běží. Celková ušetřená velikost pro jednoho uživatele není nijak závratná, avšak při využití možnosti ukládání na externí úložiště více uživateli může být tato hodnota vyšší. Mezi nevýhody využití cloudového úložiště patří nemožnost jisté garance bezpečnosti citlivých dokumentů. Tato nevýhoda vyplývá z podstaty použití cloudu obecně. Dále je možné zaznamenat pomalejší rychlost načítání dat z úložiště. To je v našem případě největší nevýhodou implementovaného řešení. Závěr Přidáním nové funkcionality umožňující propojení externího úložiště s aplikací TeXonWeb získává celá aplikace novou přidanou hodnotu. Z ekonomického pohledu je tedy nesmírně důležité, aby se aplikace stále vyvíjela, a tedy nabízela uživatelům nové možnosti použití.

6 S příchodem cloudových služeb se dá očekávat, že mnoho webových aplikací na internetu začne nějakou službu využívat prostřednictví API. Proto je integrace využívání externího cloudového úložiště dobrým krokem vpřed v současném trendu vývoje webových aplikací. Implementované řešení je zatím možné využívat pouze ve vývojové části TeXonWeb, která není běžným uživatelům dostupná. Do budoucna je možné přidání některých alternativních cloudových uložišť. Literatura JQUERY.COM. Write less, do more: JavaScript Librarry [online] [cit ]. Dostupné z: GOOGLE DEVELOPERS. Inspiring developers everywhere [online].2012 [cit ]. Dostupné z: https://developers.google.com VAVRUŠA, Jan. Možnosti správy souborů v prostředí aplikace TeXonWeb. Brno, Bakalářská práce. Mendelova univerzita v Brně. KVAPIL, R. Bezplatná cloudová datová úložiště a jejich využití při výuce na VOŠIS. Praha, Bakalářská práce. Vysoká škola ekonomická v Praze. PŘICHYSTAL, J. RYBIČKA, J. Webové rozhraní pro sazbu dokumentů. In OLŠÁK, P. SLT 2004 sborník semináře o Linuxu a TeXu. 1. Vyd. Brno: Konvoj, CSTUG, CZLUG, 2004, s ISBN

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Tvorba mapové aplikace

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Šedivý.

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Šedivý. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jan Šedivý Analýza a návrh řešení prezentace obrazových dat v prostředí Internetu Bakalářská

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Obsah Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Začněte s programem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt.

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt. Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě Typ dokumentu: Verze: 1 revize 05 21. března 2008 ICZ a.s. ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05 Změna:

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Sborník příspěvků z konference k projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů Editoři Jakub Trojan a Pavla Zdráhalová Brno 2012 Cílené

Více

Linux From Scratch. Michal Pecha

Linux From Scratch. Michal Pecha Linux From Scratch alternativní výukový operační systém Michal Pecha Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je vytvoření vlastního linuxového operačního systému s alternativním výukovým

Více

INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁKLAD INFRASTRUKTURY STRATEGICKÝCH STUDIÍ

INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁKLAD INFRASTRUKTURY STRATEGICKÝCH STUDIÍ INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁKLAD INFRASTRUKTURY STRATEGICKÝCH STUDIÍ INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ ZÁKLAD INFRASTRUKTURY STRATEGICKÝCH STUDIÍ Doc. Ing. Bohuslav VÍŠEK, CSc. Anotace: Článek poukazuje na význam informačního

Více

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Introduction to programing in Octave for subject denoted as Computer Aires Automation Control Jaroslav Popelka Bakalářská práce 2008 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci pracovní postupy v GIS zpracování statistických dat atributové a prostorové výběry dat interpolační metody geostatistické

Více

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY SAFESCAN TA-Software / TA -Software PROGRAM PRO ZÁZNAM DOCHÁZKY OBSAH ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZÁKLADY 1.1 Minimální požadavky

Více

Systém M-CAST v českém kontextu

Systém M-CAST v českém kontextu 038 Systém M-CAST v českém kontextu Marie Balíková / Národní knihovna ČR / e-mail: marie.balikova@nkp.cz Abstrakt: Vícejazyčný systém agregace informací (M-CAST, Multilingual Content Aggregation System)

Více

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Projekt PODPORA MULTIMEDÁLNÍ VÝUKY PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Kapitola 1: ELearning nové formy a metody vzdělávání Danuše Bauerová Ostrava 2010 2 ÚVODEM Předkládaný text je součástí Příručky pro tvůrce

Více

Glogging - moderní způsob sebevyjadřování s využitím multimediálních prostředků

Glogging - moderní způsob sebevyjadřování s využitím multimediálních prostředků Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Petra Hývnarová Glogging - moderní způsob sebevyjadřování s využitím multimediálních prostředků

Více

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

ICTKOORDINÁTOR. Soutěž o ceny! ZDARMA ZIMA 2012. Více na str. 17. časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR. Samsung Smart School

ICTKOORDINÁTOR. Soutěž o ceny! ZDARMA ZIMA 2012. Více na str. 17. časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR. Samsung Smart School ICTKOORDINÁTOR časopis pro ICT koordinátory a ředitele všech typů škol v ČR ZIMA 2012 ZDARMA Soutěž o ceny! Více na str. 17 08 Samsung Smart School Rozšiřujte možnos komunikace mezi učiteli a studenty

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google dokumenty. Tutoriál projektu MOSS studentská verze

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google dokumenty. Tutoriál projektu MOSS studentská verze Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace Google dokumenty Tutoriál projektu MOSS studentská verze Nový Jičín 2010 Mgr. Gustav Žídek Osnova 1 Úvodní informace... 3 2 Cloud Computing...

Více

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda.

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda. Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 Libor Jelínek Hradec Králové 2014 Úvod Tento studijní text je určen pro studenty pedagogických

Více

Pedagogická fakulta Katedra informatiky

Pedagogická fakulta Katedra informatiky Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Bakalářská práce Digitální bezpečnost ve školních vzdělávacích programech základních a středních škol Vypracoval: David

Více

M U S E I O N. INFORMAČNÍ SYSTÉM pro muzea, galerie a ostatní paměťové instituce. MUSOFT.CZ, s.r.o.

M U S E I O N. INFORMAČNÍ SYSTÉM pro muzea, galerie a ostatní paměťové instituce. MUSOFT.CZ, s.r.o. M U S E I O N INFORMAČNÍ SYSTÉM pro muzea, galerie a ostatní paměťové instituce Obsah MUSEION? 3 MUSEION - vznik a vývoj 4 MUSEION - úvod 5 MUSEION služby 9 MUSEION technické informace 10 Systémové vlastnosti

Více

GNU Image Manipulation Program 1 / 317. GNU Image Manipulation Program

GNU Image Manipulation Program 1 / 317. GNU Image Manipulation Program 1 / 317 GNU Image Manipulation Program Uživatelská příručka 2 / 317 Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 The GIMP Documentation Team Právní upozornění Permission is granted to copy, distribute

Více

Manuál pro práci s programem EndNote

Manuál pro práci s programem EndNote Manuál pro práci s programem EndNote František Chmelík & Karel Frömel 2013 Tento manuál byl vytvořen v rámci řešení projektu FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL 693/2013 Obsah Co je program EndNote a k čemu slouží?...

Více

Autor: Michaela Beitlová Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK a Ústav výpočetní techniky UK

Autor: Michaela Beitlová Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK a Ústav výpočetní techniky UK Autor: Michaela Beitlová Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK a Ústav výpočetní techniky UK O autorovi: Mgr. Michaela Beitlová (nar. 20.10.1976, adresa: Věštínská 1569/6B, Praha 5 Radotín, 153

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze. Barbora Pešková.

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze. Barbora Pešková. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze Barbora Pešková Implementace informačního systému K2 do konkrétní firmy Bakalářská práce

Více

VÝZKUM V OBLASTI ALOKACE NÁKLADŮ NA JEDNOTLIVÉ AKTIVITY A ZDROJE NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

VÝZKUM V OBLASTI ALOKACE NÁKLADŮ NA JEDNOTLIVÉ AKTIVITY A ZDROJE NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH VÝZKUM V OBLASTI ALOKACE NÁKLADŮ NA JEDNOTLIVÉ AKTIVITY A ZDROJE NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH Lenka Výstupová Klíčová slova: Alokace nákladů, zdroje, finanční řízení, celkové náklady, přímé náklady, nepřímé náklady,

Více

Jak dělat marketing s omezeným rozpočtem?

Jak dělat marketing s omezeným rozpočtem? Jak dělat marketing s omezeným rozpočtem? Barbora Novosadová Na příkladech z firemní praxe Barbory Novosadové, spolumajitelky brněnské společnosti two bits, s.r.o., která má za sebou množství realizací

Více

Základní informace o Benefit7

Základní informace o Benefit7 Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...2 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více