Školní vzdělávací program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Středisko volného času KLUBKO Staré Město, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro školní rok říjen 2014 Předkládá: Mgr. Monika Havlásková ředitelka SVČ Klubko St. Město

2 Cíl a obsah zájmového vzdělávání: Středisko volného času Klubko Staré Město, příspěvková organizace, svou všestrannou a neustále doplňovanou a obměňovanou nabídkou zájmového vzdělávání a volnočasových aktivit ve všech zájmových oblastech učí osvojování a rozvoji dovedností a schopností, účelnému a smysluplnému využívání volného času a zajímavou formou oživuje a doplňuje učební osnovy. Jeho účastníky jsou rodiče s dětmi, školní děti, mládež i dospělí. Svou činností výrazně přispívá k prevenci patologického chování a závislostí. Formy zájmového vzdělávání: Vedle činnosti pravidelné - schůzky v kroužcích - nabízíme i příležitostné akce a akce na zakázku pro školy, kroužky i veřejnost, spontánní činnost příchozích, metodickou činnost pro děti a pedagogy z MŠ, ZŠ a SŠ formou praktických seminářů, tvořivých a výukových programů, víkendovou a prázdninovou činnost formou akcí, soustředění a letních táborů. Délka a časový plán zájmového vzdělávání: Činnost SVČ probíhá celoročně. Osvětová, individuální, spontánní a pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost probíhá od října a končí v první polovině června školního roku, v Rodinném centru pak od září do konce června. Kroužky pracují zpravidla 1x týdně 1 2 hodiny dle rozvrhu kroužků. příležitostná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost akce jsou pořádány během celého školního roku, ve zvýšené míře v době vedlejších prázdnin (mimo vánoční) táborová činnost je realizována v době hlavních školních prázdnin Místo realizace zájmového vzdělávání: Pravidelná činnost - kroužky SVČ Klubko St. Město, Rodinné centrum Čtyřlístek St. Město, tělocvičny ZŠ St. Město, ZŠ Buchlovice, ZŠ Kostelany, ZŠ Zlechov, ZŠ Jalubí, ZŠ Nedakonice Spontánní činnost Rodinné centrum Čtyřlístek Staré Město (Mamkavárna, Klubík pro děti ZŠ) Příležitostná činnost SVČ Staré Město, Rodinné centrum Čtyřlístek Staré Město a další veřejné prostory a pronajaté objekty Táborová a víkendová činnost SVČ Staré Město, RC Čtyřlístek Staré Město, ZŠ Jalubí a v pronajatých objektech po celé ČR SVČ Klubko Staré Město je umístěno v budově bývalé MŠ, která je pro rozsah činnosti a množství dětí navštěvujících SVČ prostorově nevyhovující. Součástí areálu je rozsáhlá, částečně zrekonstruovaná zahrada, která je vhodným a bezpečným prostorem pro konání akcí pro veřejnost. Součástí SVČ Staré Město je Centrum ekologické výchovy, které pracuje na odloučeném pracovišti ve Starém Městě. Hlavní náplní práce CEV je tvorba a realizace výukových programů pro MŠ, ZŠ a SŠ v oblasti environmentální výchovy a příprava a organizace akcí v této oblasti. Při SVČ pracuje také Rodinné centrum Čtyřlístek, které svou činnost zaměřuje na rodiny s dětmi. Mimo zájmových kroužků pro rodiče s dětmi i rodiče samotné, nabízí klubovou činnost pro celé rodiny akce, výlety, přednášky apod. a spontánní činnost.

3 Podmínky účasti na zájmovém vzdělávání: 1. Členem kroužku SVČ Klubko Staré Město se mohou stát děti, mládež i dospělí, kteří: a) řádně vyplněnou přihlášku odevzdají nebo zašlou na SVČ nebo určenému pracovníku školy b) zaplatí v termínu, určeném na první schůzce kroužku, stanovenou částku jako zápisné. Částka se nevrací, i když člen předčasně ukončí činnost v kroužku. Výjimkou je ukončení činnosti ze zdravotních důvodů. Po předložení lékařského potvrzení je vrácena poměrná část zápisného. 2. Pokud vyrobená nebo vytvořená věc zůstává v osobním vlastnictví člena kroužku, materiál a suroviny na ni spotřebované hradí členové mimo zápisné, pokud není určeno jinak. 3. Pracovníci SVČ vykonávají dozor nad dětmi a mládeží při jejich pobytu v SVČ, RC a CEV a na akcích pořádaných SVČ, pokud se akce neúčastní jejich rodiče. 4. Ukončení docházky člena do kroužku během školního roku oznámí rodiče písemně na SVČ. Je to v zájmu jejich přehledu o činnosti dítěte a jeho bezpečí. Metodická činnost: 1. Metodické řízení zájmových kroužků. 2. Hospitace na akcích a v kroužcích. 3. Dle nabídky a požadavků ze strany MŠ, ZŠ, SŠ, organizací pracujících s dětmi a pedagogických pracovníků provádíme odborné instruktáže, metodické ukázky, výukové programy a semináře pro děti i učitele a vychovatele. Personální zabezpečení zájmového vzdělávání: Ve školním roce pracují na SVČ Klubko Staré Město: Interní pracovníci SVČ Klubko: Pedagogové volného času sport, turistika, RC 1,00 zástupkyně ředitelky + vedoucí Centra ekologické výchovy, pracovník Centra ekologické výchovy 0,5 +1,00 estetika, společenské vědy, technika 0,75 + 1,00 ředitelka SVČ 1,00 kvalifikace: Ředitelka SVČ - vysokoškolské vzdělání Zástupkyně, vedoucí CEV a zájmového vzdělávání dospělých - vysokoškolské vzdělání Vedoucí oddělení estetiky, společenských věd a techniky - vysokoškolské vzdělání. Vedoucí oddělení sportu, turistiky a RC střední škola pedagogická THP: Účetní-vedoucí ekonomického úseku 1,00 Provozní zaměstnanci: uklizečka SVČ 0,5 Externí a dobrovolní pracovníci: Zájmové kroužky vede vedle 4 interních pracovnic 34 externích pracovníků. Tito pracovníci také spolupracují při realizaci příležitostné činnosti a táborové činnosti. Další 1 externista pracuje jako provozní zaměstnanec topič a údržbář.

4 Další vzdělávání pracovníků plán vzdělávání: V letošním školním roce se zaměříme na vzdělávání v oblastech: - tanec, aerobik a sport - rozšíření znalostí a dovedností v oblasti tvorby nových her - time management - nové techniky a směry ve výtvarných činnostech - tvůrčí hry a činnosti pro děti a mládež - prohloubení znalostí obecných i metodických keramika, fyzikální a chemické pokusy - prohlubování znalostí metod při práci s dětmi, mládeží a kolektivy - prohlubování znalostí metod při práci se sponzory, dospělými a širokou veřejností - zdokonalení lektorských dovedností a rozvíjení dalších znalostí a dovedností v oboru - zdokonalování prezentačních dovedností - rozvíjení schopnosti řízení a vedení lidí - práce s lidmi a veřejností - vylepšování působení na rozvoj kompetencí u dětí - tvorba ŠVP - legislativa - účetnictví - lektorské dovednosti - EVVO - psaní projektů a grantů - moderátorské dovednosti Organizace a řízení práce: Rozpis porad: - pracovní porady nejméně 2x měsíčně a dle potřeby Z: ředitelka SVČ - individuální porady s vedoucími kroužků Z: vedoucí oddělení Přímá výchovná činnost pedagogických pracovníků SVČ: Každý pedagogický pracovník: - vede minimálně 3 zájmové kroužky, ředitel zařízení nejméně 1 - počet hodin přímé výchovné práce je stanoven dodatkem č. 4 Vnitřního platového předpisu - v době hlavních letních prázdnin uspořádá alespoň jeden letní tábor, kterého se zúčastní jako hlavní vedoucí, dalších se může účastnit i jako oddílový vedoucí nebo hospodář, případně jiná potřebná pozice, s ohledem na řádné čerpání dovolené - v době vedlejších prázdnin - mimo vánoční - mohou zajišťovat pedagogičtí pracovníci akce pro děti, mládež, rodiče s dětmi i dospělé. V pořádání těchto aktivit se střídají, aby mohli během školního roku čerpat ŘD. Hlavní úkoly SVČ: Pokračovat dle přidělených finančních prostředků v opravách a úpravách budov Zanalyzovat další možnosti nabídky zájmových aktivit spolupráce se ZŠ, akce pro firmy apod.

5 Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost: zájmových kroužků 73 /4 interní vedou: 27, 34 externích vede: 46 / členů v kroužcích 700 Zájmové útvary ve školním roce 2014/2015 KROUŽEK MÍSTO DEN OD - DO CENA VEDOUCÍ DĚTI 1. Folková kytara začátečníci I. SVČ Klubko úterý ,- Kraváčková M. E 2. Folková kytara začátečníci II. SVČ Klubko čtvrtek ,- Kraváčková M. E 3. Folková kytara pokročilí SVČ Klubko středa ,- Kraváčková M. E 4. Flétnička začátečníci I. SVČ Klubko čtvrtek ,- Chlupová K. E 5. Flétnička začátečníci II. RC Čtyřlístek pátek ,- Chlupová K. E 6. Flétnička pokročilí SVČ Klubko čtvrtek ,- Chlupová K. E 7. Keramika I. SVČ Klubko úterý ,- Navrátilová I 8. Keramika II. SVČ Klubko středa ,- Navrátilová I 9. Keramika III. SVČ Klubko čtvrtek ,- Navrátilová I 10. Keramika pro nejmenší SVČ Klubko úterý ,- Navrátilová I 11. Keramika MŠ - Rastislavova SVČ Klubko středa ,- Březinová I 12. Keramika MŠ - Komenského SVČ Klubko úterý 1x za 14 dní ,- Březinová I 13. Kresleníčko SVČ Klubko pondělí ,- Navrátilová I 14. Korálek SVČ Klubko pondělí ,- Kraváčková P. I 15. Letecký modelář SVČ Klubko středa ,- Minařík E 16. Francouzský jazyk SVČ Klubko čtvrtek ,- Presová E 17. Koumák I. SVČ Klubko úterý ,- Navrátilová I 18. Koumák II. SVČ Klubko čtvrtek ,- Navrátilová I 19. Vaření a cukraření SVČ Klubko pondělí ,- Bartošíková E 20. Hráčské doupě RC Čtyřístek sudé pondělí ,- Navrátilová I 21. Geocaching výlet 1 x za měsíc (víkend) 150,- Hrubošová I 22. Flétna Buchlovice ZŠ Buchlovice pátek ,- Chlupová E 23. Keramika Buchlovice ZŠ Buchlovice pondělí ,- Březinová I 24. Keramika MŠ Buchlovice I. MŠ Buchlovice středa ,- Hrušková E 25. Keramika MŠ Buchlovice II. MŠ Buchlovice čtvrtek ,- Hrušková E 26. Exotická latina RC pondělí ,- J. Maňáková E 27. Úterní cvičení s dětmi RC úterý ,- M. Všetulová E 28. Mažoretky RC úterý ,- M. Hrubošová I 29. Aerobik II. RC úterý ,- J. Březinová I 30. Disco tance Tělocvična 1. st. úterý ,- J. Březinová I 31. Klubíčko RC úterý ,- A.Chlupová E 32. Step RC úterý ,- J. Březinová I 33. Badminton, stolní tenis Tělocvična 2. st. úterý ,- Z.Doležal E 34. Středeční cvičení s dětmi RC středa ,- M.Všetulová E 35. Aerobik I. RC středa ,- J. Březinová I 36. Badminton, stolní tenis Tělocvična 2. st. středa ,- Z.Doležal E 37. Čtvrteční cvičení s dětmi RC čtvrtek ,- M.Všetulová E 38. Břišní tance RC čtvrtek jednou za 14 dní 700,- J. Maňáková E

6 39. Aerobik Zlechov Tělocvična ZŠ Zlechov čtvrtek ,- J.Březinová I 40. Disco tance Sál Buchlovice čtvrtek 16: ,- J. Březinová I 41. Páteční cvičení s dětmi RC pátek ,- M. Všetulová E M. Cíchová Moderní balet RC pátek ,- 42. K. Barotová E 43. Street dance začátečníci RC pátek ,- B. Zpěváková E 44. Stret dance pokročilí RC pátek ,- B. Zpěváková E 45. Angličtina ZŠ Jalubí středa :15 500,- Řiháková E 46. Sporťásek mladší ZŠ Jalubí pondělí :15 500,- Rozsypálková E 47. Sporťásek starší ZŠ Jalubí středa :15 500,- Stindlová E 8:15-9:15 Sluníčko MŠ Jalubí čtvrtek 48. 9:30-10:30 500,- Dančáková E 49. Taneční ZŠ Jalubí úterý 13:00 14:00 500,- Kuntová E 50. Šikovné ručičky ZŠ Jalubí středa :30 500,- Dančáková E 51. Praktická dívka ZŠ Jalubí pondělí :30 500,- Šmídová E sudý 14: Kytara MŠ Jalubí čtvrtek 15:00 lichý 500,- Dvouletá E 15:30 16: Kytara pokročilí MŠ Jalubí čtvrtek 1x za 14 dní 15:00 16:00 500,- Dvouletá E 54. Divadélko ZŠ Jalubí úterý 13:15 14:15 500,- Přílučíková E Angličtina MŠ Výtvarníček Flétna Minischola MŠ Jalubí MŠ Jalubí MŠ Jalubí MŠ Jalubí pondělí a čtvrtek- lichý týden úterý 1x za 14 dnů lichý týden středa Lichý týden čtvrtek -sudý týden 14:30-15:30 500,- Slavíková E 14:30 16:30 500,- Dvouletá E 12:30-13:30 500,- Juřenová E 14:30-15:30 500,- Krčková E Habáňová/ Výtvarný kroužek ZŠ Nedakonice pondělí 14:00 16:00 400,- 59. Klečková E 60. Aerobic ZŠ Nedakonice středa 16:00 17:00 500,- Adamíková E 61. Aerobik ZŠ Zlechov čtvrtek 15:00 16:00 500,- Březinová I 62. Břišní tance ZŠ Zlechov úterý 15:30 16:30 500,- Maňáková E DOSPĚLÍ 63. Angličtina začátečníci SVČ Klubko úterý ,- Hrubošová I 64. Angličtina pokročilí začátečníci SVČ Klubko úterý ,- Kutálková E 65. Angličtina mírně pokročilí I. SVČ Klubko středa ,- Hrubošová I 66. Angličtina mírně pokročilí II. SVČ Klubko středa 16:00 17:30 550,- Hrubošová I 67. Angličtina středně pokročilí SVČ Klubko pondělí ,- Hrubošová I 68. Folková kytara SVČ Klubko pondělí 18:00 19:00 550,- Dvouletá E 69. Country tance RC Čtyřlístek středa ,- Hrubošová I 1200,-Kč/ Keramika na kruhu SVČ Klubko úterý 17:30 19:00 Hýbnerová E lekcí 71. Tvořivé dílny SVČ Klubko čt 1x za měsíc 17:00 19:00 100,- Hrubošová I Zumba kurzy po 10 lekcích RC neděle 18:30 19:30 500,- M. Valla E Anglický jazyk pro dospělé ZŠ Nedakonice úterý 17:00 18: ,- Motyčková E Nepravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost:

7 Název akce Datum Za akci zodpovídá ZÁŘÍ Mamkavárna 1.9. Všetulová Ekoslovácko 3.9. Kraváčková Vyber si svůj kroužek Burza kroužků 4.9. Březinová Burza dětských věcí 6.9. Všetulová Hraní s miminky 8.9. Všetulová Masáže miminek 8.9. Ondrušková Zábavná olympiáda Březinová Mamkavárna Všetulová Masáže miminek Ondrušková Den pro rodinu Kraváčková Na kole do školy Kraváčková Burza dětských věcí RC ČTYŘLÍSTEK Všetulová Děti a KOVOZOO Březinová Hraní s miminky Všetulová Masáže miminek Ondrušková Zahajovací schůzky kroužků v Buchlovicích Březinová Dopravní výchova v rámci Evropského dne bez aut Březinová Evropský den bez aut Kraváčková Hraní s miminky Všetulová Pedagogická rada Havlásková Mamkavárna Všetulová Masáže miminek Všetulová Zahajovácí schůzky kroužků Jablečná slavnost Hostětín Kraváčková výukové programy dle objednávek ŘÍJEN Olympiáda pro MŠ Březinová Plody naší zahrady Hrubošová Masáže miminek Všetulová Pohádkové čtení v knihovně Všetulová Kraváčková, Hrubošová, Varmužová Na kole vinohrady Kraváčková Mamkavárna Všetulová Masáže miminek Ondrušková

8 TD Skládaný náramek Hrubošová Masáže miminek Ondrušková Hraní s miminky Všetulová Den stromů Kraváčková Stromy pro Rochus Kraváčková Podzimní prázdniny výlet Otrokovice, Experimentárium Podzimní prázdniny Experimentárium Březinová Není odpad jako odpad Hrubošová výukové programy dle objednávek LISTOPAD Kraváčková, Hrubošová, Varmužová Masáže miminek Ondrušková Mamkavárna Všetulová TD Šperk ze sutašky Hrubošová XIII. Krajská konference o EVVO Kraváčková Účast na soutěži One in group Děti fitness - Otrokovice Účast na soutěži Světlo orientu (jednotlivci) Uherský Ostroh Březinová Březinová Hraní s miminky Všetulová Masáže miminek Ondrušková Budiž světlo Hrubošová Drakiáda na Rochusu Kraváčková Masáže miminek Ondrušková Mamkavárna Všetulová Pohádkové čtení v knihovně Všetulová Adventní věnce Hrubošová Zumba maraton Březinová Výtvarná soutěž ve spolupráci s MIC a MK Staré Město Navrátilová Výukové programy dle objednávek PROSINEC Mamkavárna Všetulová Kraváčková, Hrubošová, Varmužová Masáže miminek Ondrušková Mikuláš Staroměstský jarmark Kraváčková Hraní s miminky Všetulová Masáže miminek Ondrušková TD Třpytivý zvoneček Hrubošová Vánoční dílničky pro ZŠ Navrátilová Vánoční dílny ZŠ Zlechov Navrátilová Mamkavárna Všetulová

9 Vánoční dílny ZŠ Staré Město Navrátilová Vánoční besídka Březinová Zdravé mlsání Hrubošová Účast na akci Vánoční zpívání - kroužek Klubíčko Chlupová Povídání o Vánocích v rámci ván. Dílen LEDEN TD Hrubošová I radiátoru může být horko Hrubošová Karneval SVČ Kraváčková Pololetní prázdniny výlet Bongo Brno nebo Galaxie Zlín Březinová Masáže miminek Všetulová Vystoupení na závěrečné Uh. Hradiště Březinová Pohádkové čtení v knihovně Všetulová Besedy o zdravé výživě v kroužcích Všetulová Recitační soutěž Navrátilová ÚNOR Masáže miminek Všetulová Karneval pro nejmenší Všetulová Zumba maraton Březinová Pohádkové čtení v knihovně Všetulová TD Hrubošová Dárek pro maminku 2. třídy Navrátilová Vernisáž výtvarné soutěže Navrátilová Čistota bez chemie Hrubošová BŘEZEN Jarní prázdniny akce pro děti Kraváčková, Hrubošová

10 TD Hrubošová Voda jako poklad Hrubošová Velikonoční dílny pro ZŠ Jalubí Navrátilová Velikonoční dílny pro ZŠ Staré Město Navrátilová Velikonoční povídání Březinová Masáže miminek Všetulová Jarní burza dětských věcí Všetulová Beseda s logopedkou Všetulová Pohádkové čtení v knihovně Všetulová Dárek pro maminku 4. třídy, 5. třídy Navrátilová DUBEN Den Země v REC Group??? Kraváčková Velikonoční prázdniny akce pro děti Navrátilová TD Hrubošová Den Země ve Starém Městě Kraváčková Den Země Uherské Hradiště Kraváčková Den Země v Kunovském lese popř. v Uh. Hradišti Kraváčková Den Země pro ZŠ 23., 24., 28. Kraváčková 4. Zahrada i v truhlíku Hrubošová Pohádkové čtení v knihovně Všetulová Vystoupení kroužků na Dni Země Březinová Účast na soutěži Groups Děti fitness - Otrokovice Březinová Účast na soutěži Tancer cup - Zlín Březinová Na kole vinohrady Kraváčková KVĚTEN Otvírání pastvin na Rochusu? Kraváčková

11 Den rodiny St. M.? Kraváčková Den dětí SVČ? Kraváčková Dopravní výchova ZŠ SM Březinová Férová snídaně Kraváčková TD Hrubošová Do práce na kole celý měsíc Kraváčková účást na soutěži Světlo orientu Uherský Ostroh Březinová Olympiáda MŠ Březinová Pohádkové čtení v knihovně Všetulová Exkurze k projektu Hrubošová ČERVEN Staroměstský den? Kraváčková Den dětí 1. tř. ZŠ SM 1.6. TD Hrubošová Galerie Kraváčková Pohádkové čtení v knihovně Všetulová Staroměstský den vystoupení kroužků Březinová Staroměstský komár ČERVENEC Prázdninový program ve Čtyřlístku, podle volných prostor na RC SRPEN Prázdninový program ve Čtyřlístku, podle volných prostor na RC Všetulová Všetulová

12 Nabídka letních táborů v období červenec srpen: Letní tábor: Hlavní vedoucí 1. LT pobytový Kraváčková 2. příměstský - přírodovědný Kraváčková 3. příměstský výtvarný Nemravová 4. příměstský všeobecný Nemravová 5. příměstský přírodovědný Hrubošová 6. příměstský všeobecný Bartošíková 7. příměstský sportovní Březinová 8. Příměstský taneční Březinová 9. příměstský Babynec Kraváčková M. 10. příměstský všeobecný Kutálková 11. příměstský všeobecný Navrátilová Rámcový plán akcí může být v průběhu roku měněn, krácen a doplňován podle aktuální situace, počasí, požadavků města a partnerských organizací. Schváleno a projednáno na poradě pracovníků dne

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Středisko volného času KLUBKO Staré Město, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro školní rok 2015-2016 listopad 2015 Předkládá: Bc. Petra zastupující ředitelka St. Město Cíl a obsah zájmového

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU KLUBKO STARÉ MĚSTO ZA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Charakteristika školského zařízení: Školské zařízení: Středisko volného času Klubko Staré

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Zahajovací schůzky s rodiči - HP ALFA Pokud je zahajovací schůzka v rámci první hodiny, prosíme, aby s sebou děti měly přezůvky!

Zahajovací schůzky s rodiči - HP ALFA Pokud je zahajovací schůzka v rámci první hodiny, prosíme, aby s sebou děti měly přezůvky! Zahajovací schůzky s rodiči - HP ALFA Pokud je zahajovací schůzka v rámci první hodiny, prosíme, aby s sebou děti měly přezůvky! Název kroužku Den Čas ZS/výuka místo poznámka Aerobik - mladší 3.10. 16:00

Více

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Zpracovala : Milena Tichá Ředitelka DDM Identifikace : Název : Dům dětí a mládeže Nová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU KLUBKO STARÉ MĚSTO ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Charakteristika školského zařízení: Školské zařízení: Středisko volného času Klubko Staré

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2017-2018 Lutín, srpen 2017 Mgr. Pavel Michalí k, v. r. ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016

Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016 Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016 1.Úvod DDM Slavkov u Brna je školské zařízení, které má právní subjektivitu od roku 2000. Zajišťuje výchovné, vzdělávací, zájmové, rekreační,osvětové

Více

Středisko: Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy Příloha č. 1. Pravidelná činnost. Výtvarné pro dospělé 5 celkem 93

Středisko: Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy Příloha č. 1. Pravidelná činnost. Výtvarné pro dospělé 5 celkem 93 Středisko: Stanice přírodovědců hl. m. Prahy Příloha č. 1 Pravidelná činnost zaměření plánovaný počet ZÚ Hudební 0 Výtvarné apod. (aranžování, ateliér) 2 Technické obory (Šikula) 1 Přírodověda (chemie,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014

Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014 Adresa:, 150 00 Praha 5 Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014 Začátek školního roku pondělí 2. září 2013 Konec školního roku pátek 27. června 2014 Prázdniny (nevztahují se na MŠ) podzimní

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Sigmundova SŠs, Lutín

Sigmundova SŠs, Lutín SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, J. Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2008-2009 Lutín, září 2008 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce ŘPV

Více

Středisko volného času DOMEČEK Valašské Meziříčí Zdeňka Fibicha 287, 757 01 Valašské Meziříčí, tel. 571 665 402

Středisko volného času DOMEČEK Valašské Meziříčí Zdeňka Fibicha 287, 757 01 Valašské Meziříčí, tel. 571 665 402 Středisko volného času DOMEČEK Valašské Meziříčí Zdeňka Fibicha 287, 757 01 Valašské Meziříčí, tel. 571 665 402 Nabídka zájmových útvarů na školní rok 2012-2013 Ing. Eva Švidrnochová 604 910 648 571 665

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Nabídka zájmových útvarů

Nabídka zájmových útvarů Nabídka zájmových útvarů 2014-2015 Nabídka zájmových útvarů ve školním roce 2014-2015 Název ZÚ Programová náplň Věk Junior Ranger Anglická škola Studio Mandragora seznamování s prací informační a strážní

Více

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK Dům dětí a mládeže Nová Role, příspěvková organizace CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2016 2017 Zpracovala : Milena Tichá ředitelka DDM Identifikace : Název : Dům dětí a mládeže Nová Role, příspěvková organizace

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2014-2018 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název: Dům dětí a mládeže Český Krumlov Adresa 1): Linecká 67, 381 01 Český Krumlov centrální pracoviště

Více

PRÁZDNINY DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA. Podzimní prázdniny. od... do... Vánoční prázdniny. od... do... od... do... Pololetní prázdniny. od... do...

PRÁZDNINY DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA. Podzimní prázdniny. od... do... Vánoční prázdniny. od... do... od... do... Pololetní prázdniny. od... do... PRÁZDNINY Podzimní prázdniny Vánoční prázdniny Pololetní prázdniny Jarní prázdniny Velikonoční prázdniny Hlavní prázdniny od... do... od... do... od... do... od... do... od... do... od... do......... DŮLEŽITÁ

Více

DDM hl. m. Prahy - ICM název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013 / V Praze dne Předkládá: Mgr.

DDM hl. m. Prahy - ICM název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013 / V Praze dne Předkládá: Mgr. DDM hl. m. Prahy - ICM název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2013 / 2014 V Praze dne 29.8.2014 Předkládá: Mgr. Richard Vaculka DDM hl. m. Prahy - ICM HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 2013 / 2014 PŘEHLED ZÁJMOVÝCH

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

ZŠ DRNHOLEC 2011/2012 NAŠI UČITELÉ NESMĚJÍ BÝT PODOBNI SLOUPŮM U CEST, JEŽ POUZE UKAZUJÍ, KAM JÍT, ALE SAMY NEJDOU. J. Á. KOMENSKÝ

ZŠ DRNHOLEC 2011/2012 NAŠI UČITELÉ NESMĚJÍ BÝT PODOBNI SLOUPŮM U CEST, JEŽ POUZE UKAZUJÍ, KAM JÍT, ALE SAMY NEJDOU. J. Á. KOMENSKÝ PLÁN PRÁCE ZŠ DRNHOLEC 2011/2012 NAŠI UČITELÉ NESMĚJÍ BÝT PODOBNI SLOUPŮM U CEST, JEŽ POUZE UKAZUJÍ, KAM JÍT, ALE SAMY NEJDOU. J. Á. KOMENSKÝ V DRNHOLCI, 1. 9. 2011 Vedení školy RNDr. Jana Kalandrová -

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724/905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Nýřany, příspěvková organizace Nýřany, Školní 901, 330 23 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE Nýřany, Dr.Klementa 451, 33023 Platnost od

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99 Adresa: Valdštejnovo nám. 99, 506 01 Jičín Identifikátor školského zařízení:

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 Základní škola Klobouky u Brna Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 1. Identifikační údaje Základní škola Klobouky u Brna, Vinařská 29 PSČ 691 72 Zařízení školní klub, Zámecká 10

Více

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010

Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Nabídka zájmových útvarů DDM Vimperk 2009-2010 Výtvarný kroužek - kresba, malba, grafické techniky pro děti a nové výtvarné techniky/ enkaustika, koláže../ věk: /7-15 let/ vedoucí: Alena Kofroňová 1. schůzka

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2015/2016

Výroční zpráva DDM školní rok 2015/2016 Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh tel.: 572 591 123, mob.: 602 732 734 e-mail: reditelka@ddmpastelka.cz, www.ddmpastelka.cz Výroční zpráva

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A.

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A. Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 36 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 12,00 2.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Jméno: Vedoucí kroužku: Mgr. Lenka Kofroňová Poznámky: maximální počet dětí 12. Vedoucí kroužku: Eliška Kolocová Poznámky: maximální počet dětí 12

Jméno: Vedoucí kroužku: Mgr. Lenka Kofroňová Poznámky: maximální počet dětí 12. Vedoucí kroužku: Eliška Kolocová Poznámky: maximální počet dětí 12 Jméno: Vážení rodiče, předkládáme Vám nabídku školních kroužků na rok 2015-2016. Prohlédněte si ji, a jestliže budete mít zájem o některý z uvedených kroužků, vyplňte přihlášku na poslední straně a podepsanou

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY vydaný na období 2013-2015 Ředitelka školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 Zprávu předkládá: Mgr.Věra

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

BAVÍME SE POD JEDNOU STŘECHOU

BAVÍME SE POD JEDNOU STŘECHOU BAVÍME SE POD JEDNOU STŘECHOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU PROINTEPO SŠ, ZŠ A MŠ s.r.o. Platnost od: 1. 9. 2016 Č.j. 46/2016 Identifikační údaje PROINTEPO Střední škola, Základní

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZÁJMOVÁ ČINNOST. Kroužky pro předškoláky. Kroužky pro školní děti OD DO MÍSTNOST BUDOVA VEDOUCÍ - POZNÁMKA

ZÁJMOVÁ ČINNOST. Kroužky pro předškoláky. Kroužky pro školní děti OD DO MÍSTNOST BUDOVA VEDOUCÍ - POZNÁMKA ZÁJMOVÁ ČINNOST Kroužky pro předškoláky DEN V TÝDNU OD DO MÍSTNOST BUDOVA VEDOUCÍ - POZNÁMKA 1 Šikovné ručičky středa 13:30 15:00 klubovna 2 Ulita Nyčová Maruše 1:30 2 Čtyřlístek I-II úterý 14:30 16:30

Více

1. Činnost ANA za rok 2010

1. Činnost ANA za rok 2010 1. Činnost ANA za rok 2010 Dny otevřených dveří (11.-13.2.) Herní víkendový pobyt Věšín I (11.-13.6.) Herní víkendový pobyt Věšín II (24.-28.9.) Prázdninový pobyt v Peci pod Sněžkou (4.-11.7.) Víkendový

Více

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Profilace školy Naše škola se chce profilovat svým individuálním přístupem k žákům, zákonným zástupcům, vytvářet prostor

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015 1.Úvod V průběhu šk. roku budeme pokračovat v zavádění úprav ve ŠVP, platném od 1.9. 2013, v oblasti dopravní výchovy a ochrany zdraví. Pro tento šk. rok jsme změnili dodavatele v projektu Ovoce do škol.

Více

Přírodovědné a EVVO: Sportovní a pohybové: Název Věk Místo Den Školné Vedoucí informační schůzka Myslivecká chata Myslivecký při MS "Včelín" Louky

Přírodovědné a EVVO: Sportovní a pohybové: Název Věk Místo Den Školné Vedoucí informační schůzka Myslivecká chata Myslivecký při MS Včelín Louky Přírodovědné a EVVO: Název Věk Místo Den Školné Vedoucí informační schůzka Myslivecká chata Myslivecký při MS "Včelín" Louky 6-12 let Louky dle dohody 700,- M. Hiblerová 9.9. v 15:30 DDM Družstevní Rybářský

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

školní rok 2014/2015

školní rok 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ KARLOVY VARY, nám. K. Sabiny 159/16, 360 01 Karlovy Vary P L Á N P R Á C E školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na pedagogické radě dne 29.srpna 2014. Mgr. Michal Vachovec

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2016/2017

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2016/2017 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2016/2017 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Zpívánky Angličtina Muzikoterapie Tvoření Těšíme se na školu Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

DDM hl. m. Prahy - Klub Klamovka název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013 / V Praze dne Předkládá: Lukáš Šulc

DDM hl. m. Prahy - Klub Klamovka název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013 / V Praze dne Předkládá: Lukáš Šulc DDM hl. m. Prahy - Klub Klamovka název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2013 / 2014 V Praze dne 29.8.2014 Předkládá: Lukáš Šulc PŘEHLED ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ zaměření ZÚ členů sportovní (florbal, aerobic

Více

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Č. j.: 40 / 2014 Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na poradě pracovníků DDM a pedagogickou radou dne 8.10.2014

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Zájmové vzdělávání bude zahájeno 18. září 2017.

Zájmové vzdělávání bude zahájeno 18. září 2017. Dům dětí a mládeže Šternberk p.o. Opavská 14, 785 01 Šternberk IČ 619 89 941 e-mail: ddm.stbk@volny.cz www.ddmsternberk.cz tel. 585 012 957 www.facebook.com/dům dětí a mládeže Šternberk p.o. Zájmové vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Dům dětí a mládeže, Tachov, Školní 1638, 347 01 Tachov Čj. 20/2016 Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže, Tachov, Školní 1638 je vydán na základě zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013 Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013 1 I. Charakteristika školského zařízení Dům dětí a mládeže, Purkyňova 494, příspěvková organizace 686 06 Uh. Hradiště, odloučené pracoviště Přírodovědné centrum

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

PONDĚLÍ. 8,30 11,00 hodin 16,00 16,45 hodin. 14,00 15,00 hodin 16,00 17,00 hodin

PONDĚLÍ. 8,30 11,00 hodin 16,00 16,45 hodin. 14,00 15,00 hodin 16,00 17,00 hodin PONDĚLÍ 8,30 11,00 hodin 16,00 16,45 hodin Klubíčko pro děti od 3-5ti let Individuální angličtina pro děti od 5.tř.,Jitka Valentová 14,00 15,00 hodin 16,00 17,00 hodin Hry na počítačích Břišní tance pro

Více

Plán pravidelných volnočasových aktivit domova mládeže v rámci primární prevence sociálně patologických jevů ve školském zařízení

Plán pravidelných volnočasových aktivit domova mládeže v rámci primární prevence sociálně patologických jevů ve školském zařízení Plán pravidelných volnočasových aktivit domova mládeže v rámci primární prevence sociálně patologických jevů ve školském zařízení Školní rok 2014-2015 SPORT A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Zájmová činnost: Vychovatel:

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

NABÍDKA KROUŽKŮ V PROSTORÁCH DDM ASTRA

NABÍDKA KROUŽKŮ V PROSTORÁCH DDM ASTRA NABÍDKA KROUŽKŮ V PROSTORÁCH DDM ASTRA NÁZEV VĚK PŮSOBNOST KROUŽKU DEN ŠKOLNÉ KONTAKTNÍ OSOBA DATUM SCHŮZKY Aerobic - Baby Angels 8-15 let DDM Tyršovo nábřeží ST, 16.00-18.00 h 700 Kč D. Večerková Aerobic

Více

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Rok 2007 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Cíle vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Základní informace z Plánu práce Základní školy Vidče na školní rok

Základní informace z Plánu práce Základní školy Vidče na školní rok Základní informace z Plánu práce Základní školy Vidče na školní rok 2010-2011 Vzdělávací program školy Vzdělávací program Č.j. MŠMT V ročnících Školní rok 2010/2011 Počet žáků Základní škola 16 847/96-2

Více