Školní vzdělávací program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Středisko volného času KLUBKO Staré Město, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro školní rok říjen 2014 Předkládá: Mgr. Monika Havlásková ředitelka SVČ Klubko St. Město

2 Cíl a obsah zájmového vzdělávání: Středisko volného času Klubko Staré Město, příspěvková organizace, svou všestrannou a neustále doplňovanou a obměňovanou nabídkou zájmového vzdělávání a volnočasových aktivit ve všech zájmových oblastech učí osvojování a rozvoji dovedností a schopností, účelnému a smysluplnému využívání volného času a zajímavou formou oživuje a doplňuje učební osnovy. Jeho účastníky jsou rodiče s dětmi, školní děti, mládež i dospělí. Svou činností výrazně přispívá k prevenci patologického chování a závislostí. Formy zájmového vzdělávání: Vedle činnosti pravidelné - schůzky v kroužcích - nabízíme i příležitostné akce a akce na zakázku pro školy, kroužky i veřejnost, spontánní činnost příchozích, metodickou činnost pro děti a pedagogy z MŠ, ZŠ a SŠ formou praktických seminářů, tvořivých a výukových programů, víkendovou a prázdninovou činnost formou akcí, soustředění a letních táborů. Délka a časový plán zájmového vzdělávání: Činnost SVČ probíhá celoročně. Osvětová, individuální, spontánní a pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost probíhá od října a končí v první polovině června školního roku, v Rodinném centru pak od září do konce června. Kroužky pracují zpravidla 1x týdně 1 2 hodiny dle rozvrhu kroužků. příležitostná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost akce jsou pořádány během celého školního roku, ve zvýšené míře v době vedlejších prázdnin (mimo vánoční) táborová činnost je realizována v době hlavních školních prázdnin Místo realizace zájmového vzdělávání: Pravidelná činnost - kroužky SVČ Klubko St. Město, Rodinné centrum Čtyřlístek St. Město, tělocvičny ZŠ St. Město, ZŠ Buchlovice, ZŠ Kostelany, ZŠ Zlechov, ZŠ Jalubí, ZŠ Nedakonice Spontánní činnost Rodinné centrum Čtyřlístek Staré Město (Mamkavárna, Klubík pro děti ZŠ) Příležitostná činnost SVČ Staré Město, Rodinné centrum Čtyřlístek Staré Město a další veřejné prostory a pronajaté objekty Táborová a víkendová činnost SVČ Staré Město, RC Čtyřlístek Staré Město, ZŠ Jalubí a v pronajatých objektech po celé ČR SVČ Klubko Staré Město je umístěno v budově bývalé MŠ, která je pro rozsah činnosti a množství dětí navštěvujících SVČ prostorově nevyhovující. Součástí areálu je rozsáhlá, částečně zrekonstruovaná zahrada, která je vhodným a bezpečným prostorem pro konání akcí pro veřejnost. Součástí SVČ Staré Město je Centrum ekologické výchovy, které pracuje na odloučeném pracovišti ve Starém Městě. Hlavní náplní práce CEV je tvorba a realizace výukových programů pro MŠ, ZŠ a SŠ v oblasti environmentální výchovy a příprava a organizace akcí v této oblasti. Při SVČ pracuje také Rodinné centrum Čtyřlístek, které svou činnost zaměřuje na rodiny s dětmi. Mimo zájmových kroužků pro rodiče s dětmi i rodiče samotné, nabízí klubovou činnost pro celé rodiny akce, výlety, přednášky apod. a spontánní činnost.

3 Podmínky účasti na zájmovém vzdělávání: 1. Členem kroužku SVČ Klubko Staré Město se mohou stát děti, mládež i dospělí, kteří: a) řádně vyplněnou přihlášku odevzdají nebo zašlou na SVČ nebo určenému pracovníku školy b) zaplatí v termínu, určeném na první schůzce kroužku, stanovenou částku jako zápisné. Částka se nevrací, i když člen předčasně ukončí činnost v kroužku. Výjimkou je ukončení činnosti ze zdravotních důvodů. Po předložení lékařského potvrzení je vrácena poměrná část zápisného. 2. Pokud vyrobená nebo vytvořená věc zůstává v osobním vlastnictví člena kroužku, materiál a suroviny na ni spotřebované hradí členové mimo zápisné, pokud není určeno jinak. 3. Pracovníci SVČ vykonávají dozor nad dětmi a mládeží při jejich pobytu v SVČ, RC a CEV a na akcích pořádaných SVČ, pokud se akce neúčastní jejich rodiče. 4. Ukončení docházky člena do kroužku během školního roku oznámí rodiče písemně na SVČ. Je to v zájmu jejich přehledu o činnosti dítěte a jeho bezpečí. Metodická činnost: 1. Metodické řízení zájmových kroužků. 2. Hospitace na akcích a v kroužcích. 3. Dle nabídky a požadavků ze strany MŠ, ZŠ, SŠ, organizací pracujících s dětmi a pedagogických pracovníků provádíme odborné instruktáže, metodické ukázky, výukové programy a semináře pro děti i učitele a vychovatele. Personální zabezpečení zájmového vzdělávání: Ve školním roce pracují na SVČ Klubko Staré Město: Interní pracovníci SVČ Klubko: Pedagogové volného času sport, turistika, RC 1,00 zástupkyně ředitelky + vedoucí Centra ekologické výchovy, pracovník Centra ekologické výchovy 0,5 +1,00 estetika, společenské vědy, technika 0,75 + 1,00 ředitelka SVČ 1,00 kvalifikace: Ředitelka SVČ - vysokoškolské vzdělání Zástupkyně, vedoucí CEV a zájmového vzdělávání dospělých - vysokoškolské vzdělání Vedoucí oddělení estetiky, společenských věd a techniky - vysokoškolské vzdělání. Vedoucí oddělení sportu, turistiky a RC střední škola pedagogická THP: Účetní-vedoucí ekonomického úseku 1,00 Provozní zaměstnanci: uklizečka SVČ 0,5 Externí a dobrovolní pracovníci: Zájmové kroužky vede vedle 4 interních pracovnic 34 externích pracovníků. Tito pracovníci také spolupracují při realizaci příležitostné činnosti a táborové činnosti. Další 1 externista pracuje jako provozní zaměstnanec topič a údržbář.

4 Další vzdělávání pracovníků plán vzdělávání: V letošním školním roce se zaměříme na vzdělávání v oblastech: - tanec, aerobik a sport - rozšíření znalostí a dovedností v oblasti tvorby nových her - time management - nové techniky a směry ve výtvarných činnostech - tvůrčí hry a činnosti pro děti a mládež - prohloubení znalostí obecných i metodických keramika, fyzikální a chemické pokusy - prohlubování znalostí metod při práci s dětmi, mládeží a kolektivy - prohlubování znalostí metod při práci se sponzory, dospělými a širokou veřejností - zdokonalení lektorských dovedností a rozvíjení dalších znalostí a dovedností v oboru - zdokonalování prezentačních dovedností - rozvíjení schopnosti řízení a vedení lidí - práce s lidmi a veřejností - vylepšování působení na rozvoj kompetencí u dětí - tvorba ŠVP - legislativa - účetnictví - lektorské dovednosti - EVVO - psaní projektů a grantů - moderátorské dovednosti Organizace a řízení práce: Rozpis porad: - pracovní porady nejméně 2x měsíčně a dle potřeby Z: ředitelka SVČ - individuální porady s vedoucími kroužků Z: vedoucí oddělení Přímá výchovná činnost pedagogických pracovníků SVČ: Každý pedagogický pracovník: - vede minimálně 3 zájmové kroužky, ředitel zařízení nejméně 1 - počet hodin přímé výchovné práce je stanoven dodatkem č. 4 Vnitřního platového předpisu - v době hlavních letních prázdnin uspořádá alespoň jeden letní tábor, kterého se zúčastní jako hlavní vedoucí, dalších se může účastnit i jako oddílový vedoucí nebo hospodář, případně jiná potřebná pozice, s ohledem na řádné čerpání dovolené - v době vedlejších prázdnin - mimo vánoční - mohou zajišťovat pedagogičtí pracovníci akce pro děti, mládež, rodiče s dětmi i dospělé. V pořádání těchto aktivit se střídají, aby mohli během školního roku čerpat ŘD. Hlavní úkoly SVČ: Pokračovat dle přidělených finančních prostředků v opravách a úpravách budov Zanalyzovat další možnosti nabídky zájmových aktivit spolupráce se ZŠ, akce pro firmy apod.

5 Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost: zájmových kroužků 73 /4 interní vedou: 27, 34 externích vede: 46 / členů v kroužcích 700 Zájmové útvary ve školním roce 2014/2015 KROUŽEK MÍSTO DEN OD - DO CENA VEDOUCÍ DĚTI 1. Folková kytara začátečníci I. SVČ Klubko úterý ,- Kraváčková M. E 2. Folková kytara začátečníci II. SVČ Klubko čtvrtek ,- Kraváčková M. E 3. Folková kytara pokročilí SVČ Klubko středa ,- Kraváčková M. E 4. Flétnička začátečníci I. SVČ Klubko čtvrtek ,- Chlupová K. E 5. Flétnička začátečníci II. RC Čtyřlístek pátek ,- Chlupová K. E 6. Flétnička pokročilí SVČ Klubko čtvrtek ,- Chlupová K. E 7. Keramika I. SVČ Klubko úterý ,- Navrátilová I 8. Keramika II. SVČ Klubko středa ,- Navrátilová I 9. Keramika III. SVČ Klubko čtvrtek ,- Navrátilová I 10. Keramika pro nejmenší SVČ Klubko úterý ,- Navrátilová I 11. Keramika MŠ - Rastislavova SVČ Klubko středa ,- Březinová I 12. Keramika MŠ - Komenského SVČ Klubko úterý 1x za 14 dní ,- Březinová I 13. Kresleníčko SVČ Klubko pondělí ,- Navrátilová I 14. Korálek SVČ Klubko pondělí ,- Kraváčková P. I 15. Letecký modelář SVČ Klubko středa ,- Minařík E 16. Francouzský jazyk SVČ Klubko čtvrtek ,- Presová E 17. Koumák I. SVČ Klubko úterý ,- Navrátilová I 18. Koumák II. SVČ Klubko čtvrtek ,- Navrátilová I 19. Vaření a cukraření SVČ Klubko pondělí ,- Bartošíková E 20. Hráčské doupě RC Čtyřístek sudé pondělí ,- Navrátilová I 21. Geocaching výlet 1 x za měsíc (víkend) 150,- Hrubošová I 22. Flétna Buchlovice ZŠ Buchlovice pátek ,- Chlupová E 23. Keramika Buchlovice ZŠ Buchlovice pondělí ,- Březinová I 24. Keramika MŠ Buchlovice I. MŠ Buchlovice středa ,- Hrušková E 25. Keramika MŠ Buchlovice II. MŠ Buchlovice čtvrtek ,- Hrušková E 26. Exotická latina RC pondělí ,- J. Maňáková E 27. Úterní cvičení s dětmi RC úterý ,- M. Všetulová E 28. Mažoretky RC úterý ,- M. Hrubošová I 29. Aerobik II. RC úterý ,- J. Březinová I 30. Disco tance Tělocvična 1. st. úterý ,- J. Březinová I 31. Klubíčko RC úterý ,- A.Chlupová E 32. Step RC úterý ,- J. Březinová I 33. Badminton, stolní tenis Tělocvična 2. st. úterý ,- Z.Doležal E 34. Středeční cvičení s dětmi RC středa ,- M.Všetulová E 35. Aerobik I. RC středa ,- J. Březinová I 36. Badminton, stolní tenis Tělocvična 2. st. středa ,- Z.Doležal E 37. Čtvrteční cvičení s dětmi RC čtvrtek ,- M.Všetulová E 38. Břišní tance RC čtvrtek jednou za 14 dní 700,- J. Maňáková E

6 39. Aerobik Zlechov Tělocvična ZŠ Zlechov čtvrtek ,- J.Březinová I 40. Disco tance Sál Buchlovice čtvrtek 16: ,- J. Březinová I 41. Páteční cvičení s dětmi RC pátek ,- M. Všetulová E M. Cíchová Moderní balet RC pátek ,- 42. K. Barotová E 43. Street dance začátečníci RC pátek ,- B. Zpěváková E 44. Stret dance pokročilí RC pátek ,- B. Zpěváková E 45. Angličtina ZŠ Jalubí středa :15 500,- Řiháková E 46. Sporťásek mladší ZŠ Jalubí pondělí :15 500,- Rozsypálková E 47. Sporťásek starší ZŠ Jalubí středa :15 500,- Stindlová E 8:15-9:15 Sluníčko MŠ Jalubí čtvrtek 48. 9:30-10:30 500,- Dančáková E 49. Taneční ZŠ Jalubí úterý 13:00 14:00 500,- Kuntová E 50. Šikovné ručičky ZŠ Jalubí středa :30 500,- Dančáková E 51. Praktická dívka ZŠ Jalubí pondělí :30 500,- Šmídová E sudý 14: Kytara MŠ Jalubí čtvrtek 15:00 lichý 500,- Dvouletá E 15:30 16: Kytara pokročilí MŠ Jalubí čtvrtek 1x za 14 dní 15:00 16:00 500,- Dvouletá E 54. Divadélko ZŠ Jalubí úterý 13:15 14:15 500,- Přílučíková E Angličtina MŠ Výtvarníček Flétna Minischola MŠ Jalubí MŠ Jalubí MŠ Jalubí MŠ Jalubí pondělí a čtvrtek- lichý týden úterý 1x za 14 dnů lichý týden středa Lichý týden čtvrtek -sudý týden 14:30-15:30 500,- Slavíková E 14:30 16:30 500,- Dvouletá E 12:30-13:30 500,- Juřenová E 14:30-15:30 500,- Krčková E Habáňová/ Výtvarný kroužek ZŠ Nedakonice pondělí 14:00 16:00 400,- 59. Klečková E 60. Aerobic ZŠ Nedakonice středa 16:00 17:00 500,- Adamíková E 61. Aerobik ZŠ Zlechov čtvrtek 15:00 16:00 500,- Březinová I 62. Břišní tance ZŠ Zlechov úterý 15:30 16:30 500,- Maňáková E DOSPĚLÍ 63. Angličtina začátečníci SVČ Klubko úterý ,- Hrubošová I 64. Angličtina pokročilí začátečníci SVČ Klubko úterý ,- Kutálková E 65. Angličtina mírně pokročilí I. SVČ Klubko středa ,- Hrubošová I 66. Angličtina mírně pokročilí II. SVČ Klubko středa 16:00 17:30 550,- Hrubošová I 67. Angličtina středně pokročilí SVČ Klubko pondělí ,- Hrubošová I 68. Folková kytara SVČ Klubko pondělí 18:00 19:00 550,- Dvouletá E 69. Country tance RC Čtyřlístek středa ,- Hrubošová I 1200,-Kč/ Keramika na kruhu SVČ Klubko úterý 17:30 19:00 Hýbnerová E lekcí 71. Tvořivé dílny SVČ Klubko čt 1x za měsíc 17:00 19:00 100,- Hrubošová I Zumba kurzy po 10 lekcích RC neděle 18:30 19:30 500,- M. Valla E Anglický jazyk pro dospělé ZŠ Nedakonice úterý 17:00 18: ,- Motyčková E Nepravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost:

7 Název akce Datum Za akci zodpovídá ZÁŘÍ Mamkavárna 1.9. Všetulová Ekoslovácko 3.9. Kraváčková Vyber si svůj kroužek Burza kroužků 4.9. Březinová Burza dětských věcí 6.9. Všetulová Hraní s miminky 8.9. Všetulová Masáže miminek 8.9. Ondrušková Zábavná olympiáda Březinová Mamkavárna Všetulová Masáže miminek Ondrušková Den pro rodinu Kraváčková Na kole do školy Kraváčková Burza dětských věcí RC ČTYŘLÍSTEK Všetulová Děti a KOVOZOO Březinová Hraní s miminky Všetulová Masáže miminek Ondrušková Zahajovací schůzky kroužků v Buchlovicích Březinová Dopravní výchova v rámci Evropského dne bez aut Březinová Evropský den bez aut Kraváčková Hraní s miminky Všetulová Pedagogická rada Havlásková Mamkavárna Všetulová Masáže miminek Všetulová Zahajovácí schůzky kroužků Jablečná slavnost Hostětín Kraváčková výukové programy dle objednávek ŘÍJEN Olympiáda pro MŠ Březinová Plody naší zahrady Hrubošová Masáže miminek Všetulová Pohádkové čtení v knihovně Všetulová Kraváčková, Hrubošová, Varmužová Na kole vinohrady Kraváčková Mamkavárna Všetulová Masáže miminek Ondrušková

8 TD Skládaný náramek Hrubošová Masáže miminek Ondrušková Hraní s miminky Všetulová Den stromů Kraváčková Stromy pro Rochus Kraváčková Podzimní prázdniny výlet Otrokovice, Experimentárium Podzimní prázdniny Experimentárium Březinová Není odpad jako odpad Hrubošová výukové programy dle objednávek LISTOPAD Kraváčková, Hrubošová, Varmužová Masáže miminek Ondrušková Mamkavárna Všetulová TD Šperk ze sutašky Hrubošová XIII. Krajská konference o EVVO Kraváčková Účast na soutěži One in group Děti fitness - Otrokovice Účast na soutěži Světlo orientu (jednotlivci) Uherský Ostroh Březinová Březinová Hraní s miminky Všetulová Masáže miminek Ondrušková Budiž světlo Hrubošová Drakiáda na Rochusu Kraváčková Masáže miminek Ondrušková Mamkavárna Všetulová Pohádkové čtení v knihovně Všetulová Adventní věnce Hrubošová Zumba maraton Březinová Výtvarná soutěž ve spolupráci s MIC a MK Staré Město Navrátilová Výukové programy dle objednávek PROSINEC Mamkavárna Všetulová Kraváčková, Hrubošová, Varmužová Masáže miminek Ondrušková Mikuláš Staroměstský jarmark Kraváčková Hraní s miminky Všetulová Masáže miminek Ondrušková TD Třpytivý zvoneček Hrubošová Vánoční dílničky pro ZŠ Navrátilová Vánoční dílny ZŠ Zlechov Navrátilová Mamkavárna Všetulová

9 Vánoční dílny ZŠ Staré Město Navrátilová Vánoční besídka Březinová Zdravé mlsání Hrubošová Účast na akci Vánoční zpívání - kroužek Klubíčko Chlupová Povídání o Vánocích v rámci ván. Dílen LEDEN TD Hrubošová I radiátoru může být horko Hrubošová Karneval SVČ Kraváčková Pololetní prázdniny výlet Bongo Brno nebo Galaxie Zlín Březinová Masáže miminek Všetulová Vystoupení na závěrečné Uh. Hradiště Březinová Pohádkové čtení v knihovně Všetulová Besedy o zdravé výživě v kroužcích Všetulová Recitační soutěž Navrátilová ÚNOR Masáže miminek Všetulová Karneval pro nejmenší Všetulová Zumba maraton Březinová Pohádkové čtení v knihovně Všetulová TD Hrubošová Dárek pro maminku 2. třídy Navrátilová Vernisáž výtvarné soutěže Navrátilová Čistota bez chemie Hrubošová BŘEZEN Jarní prázdniny akce pro děti Kraváčková, Hrubošová

10 TD Hrubošová Voda jako poklad Hrubošová Velikonoční dílny pro ZŠ Jalubí Navrátilová Velikonoční dílny pro ZŠ Staré Město Navrátilová Velikonoční povídání Březinová Masáže miminek Všetulová Jarní burza dětských věcí Všetulová Beseda s logopedkou Všetulová Pohádkové čtení v knihovně Všetulová Dárek pro maminku 4. třídy, 5. třídy Navrátilová DUBEN Den Země v REC Group??? Kraváčková Velikonoční prázdniny akce pro děti Navrátilová TD Hrubošová Den Země ve Starém Městě Kraváčková Den Země Uherské Hradiště Kraváčková Den Země v Kunovském lese popř. v Uh. Hradišti Kraváčková Den Země pro ZŠ 23., 24., 28. Kraváčková 4. Zahrada i v truhlíku Hrubošová Pohádkové čtení v knihovně Všetulová Vystoupení kroužků na Dni Země Březinová Účast na soutěži Groups Děti fitness - Otrokovice Březinová Účast na soutěži Tancer cup - Zlín Březinová Na kole vinohrady Kraváčková KVĚTEN Otvírání pastvin na Rochusu? Kraváčková

11 Den rodiny St. M.? Kraváčková Den dětí SVČ? Kraváčková Dopravní výchova ZŠ SM Březinová Férová snídaně Kraváčková TD Hrubošová Do práce na kole celý měsíc Kraváčková účást na soutěži Světlo orientu Uherský Ostroh Březinová Olympiáda MŠ Březinová Pohádkové čtení v knihovně Všetulová Exkurze k projektu Hrubošová ČERVEN Staroměstský den? Kraváčková Den dětí 1. tř. ZŠ SM 1.6. TD Hrubošová Galerie Kraváčková Pohádkové čtení v knihovně Všetulová Staroměstský den vystoupení kroužků Březinová Staroměstský komár ČERVENEC Prázdninový program ve Čtyřlístku, podle volných prostor na RC SRPEN Prázdninový program ve Čtyřlístku, podle volných prostor na RC Všetulová Všetulová

12 Nabídka letních táborů v období červenec srpen: Letní tábor: Hlavní vedoucí 1. LT pobytový Kraváčková 2. příměstský - přírodovědný Kraváčková 3. příměstský výtvarný Nemravová 4. příměstský všeobecný Nemravová 5. příměstský přírodovědný Hrubošová 6. příměstský všeobecný Bartošíková 7. příměstský sportovní Březinová 8. Příměstský taneční Březinová 9. příměstský Babynec Kraváčková M. 10. příměstský všeobecný Kutálková 11. příměstský všeobecný Navrátilová Rámcový plán akcí může být v průběhu roku měněn, krácen a doplňován podle aktuální situace, počasí, požadavků města a partnerských organizací. Schváleno a projednáno na poradě pracovníků dne

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava Brněnská 29, Jihlava PRO OBDOBÍ 2011-2012 Obsah I. Charakteristika zařízení:... 3 II. Cíle vzdělávání:... 3 III. Délka vzdělávání:... 4 IV. Formy a obsah vzdělávání:...

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Klatovy

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Klatovy Dům dětí a mládeže Klatovy Směrnice č. 3 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Klatovy Vypracoval : Mgr. Tomáš Kovanda ředitel Platnost ode dne: 1. 9. 2014 Účinnost ode dne: 1. 9. 2014

Více

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Uherčice, 691 62 okres Břeclav Uherčice 24, 691 62 Uherčice, te.:519418112, fax:519417077, e-mail: zs.uhercice@cmail.cz Plán práce základní školy byl projednán a schválen

Více

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Rok 2007 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Cíle vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 Ševčíkova 273/II, 383 01 Prachatice IČO 75 04 44 98 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM PRACHATICE Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 Sídlo organizace:

Více

Výroční zpráva. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti DDM Neratovice ve školním roce 2011/2012 Základní údaje o středisku volného času Zřizovatel: Město Neratovice, okres Mělník se sídlem Neratovice,

Více

Strana 1 (celkem 21)

Strana 1 (celkem 21) Strana 1 (celkem 21) Obsah: 1. Základní údaje o středisku volného času 3 2. Charakteristika střediska volného času.. 4 3. Činnost střediska volného času....6 4. Informace o žácích a studentech se speciálními

Více

OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast

OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast Základní škola a Mateřská škola Osoblaha příspěvková organizace, 793 99 Osoblaha, Třešňová 99, IČ 00852490 554642106 e-mail: zetel@zsosoblaha.cz 554642107 OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 / 2012 Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání...7

Více

Základní a mateřská škola Heřmánek. Školní vzdělávací program pro školní družinu HEŘMÁNEK

Základní a mateřská škola Heřmánek. Školní vzdělávací program pro školní družinu HEŘMÁNEK Základní a mateřská škola Heřmánek Školní vzdělávací program pro školní družinu HEŘMÁNEK 1 1. Identifikační údaje Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Zástupce ředitelky školy pověření řízením školní

Více

Výroční zpráva o činnosti. střediska volného času DDM Kolín. za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva o činnosti. střediska volného času DDM Kolín. za školní rok 2011-2012 Výroční zpráva o činnosti střediska volného času DDM Kolín za školní rok 2011-2012 Obsah: 1. Základní údaje o SVČ 2. Charakteristika SVČ 3. Řídící a kontrolní činnost 4. Struktura a personální obsazení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-14

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-14 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika hlavní cíle a jejich plnění struktura a personální obsazení řídící a kontrolní činnost vymezení hlavní a doplňkové činnosti

Více

JUNIOR - Dům dětí a mládeže, Brno, Dornych 2 Dornych 2, Brno 656 20 543 211 599, 608 964 695, e-mail:info@junior.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

JUNIOR - Dům dětí a mládeže, Brno, Dornych 2 Dornych 2, Brno 656 20 543 211 599, 608 964 695, e-mail:info@junior.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM JUNIOR - Dům dětí a mládeže, Brno, Dornych 2 Dornych 2, Brno 656 20 543 211 599, 608 964 695, e-mail:info@junior.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika zařízení

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174 IČ 70983259 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY pro školní rok 2013 / 2014 Dolany, září 2013 SEZNAM PŘÍLOH 2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pardubice 21. 4. 2015 Zpracovali: Mgr. Lenka Kupková, Bc. Hana Lieberzeitová, Martin Šantrůček, DiS, Bc. Ondřej Březina a Mgr. Miloš Adamů. Vydává: Mgr. Miloš Adamů, ředitel DDM

Více

Výroční zpráva 2013 / 2014

Výroční zpráva 2013 / 2014 Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová Komenského 287, 571 01 Moravská Třebová reditelka@specmt.com, www.specmt.com, tel.: 461 316055 Výroční zpráva 2013 / 2014 Tato

Více

Plán práce. na školní rok 2012/2013. Příloha ŠVP

Plán práce. na školní rok 2012/2013. Příloha ŠVP Příloha ŠVP Dům dětí a mládeže Na Výstavišti, Mladá Boleslav, Husova 201 Husova 201, 293 01 Mladá Boleslav Telefon 326 323 281, fax 326 326 937 e-mail : ddm-mb@ddm-mb.cz www.ddm-mb.cz Plán práce na školní

Více

Výroční zpráva o činnosti střediska volného času DDM Kolín za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti střediska volného času DDM Kolín za školní rok 2013-2014 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, KOLÍN, PRAŽSKÁ 161 Výroční zpráva o činnosti střediska volného času DDM Kolín za školní rok 2013-2014 Obsah: 1. Základní údaje o SVČ 2. Charakteristika SVČ 3. Řídící a kontrolní činnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

za školní rok 2012 2013

za školní rok 2012 2013 Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva Mateřské školy Napajedla za školní rok 2012 2013 Vypracovala: Martina Švandová, ředitelka Mateřské školy Napajedla

Více

Dům dětí a mládeže Olomouc. Výroční zpráva. o činnosti ve školním roce 2009/2010

Dům dětí a mládeže Olomouc. Výroční zpráva. o činnosti ve školním roce 2009/2010 Dům dětí a mládeže Olomouc Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2009/2010 Olomouc, listopad 2010 1 Obsah Obsah...2 A Základní údaje o školském zařízení...4 A. 1 Předkladatel výroční zprávy...4 A.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V Uh. Hradišti dne: 1. 9. 2013 Zpracovali: pracovníci DDM Uh. Hradiště Vydává: Mgr. Ivana Zůbková, ředitelka DDM Uh. Hradiště AKTUALIZACE k 1. 9. 2013 1 I. Identifikační údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Dům dětí a mládeže Větrník Riegrova 16, Liberec 1, 46001, telefon/fax: 482713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-818/14-B. Středisko volného času Hodonín. nám. B. Martinů 5, 695 03 Hodonín

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-818/14-B. Středisko volného času Hodonín. nám. B. Martinů 5, 695 03 Hodonín Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-818/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 49939386 Identifikátor 600030512 Právní forma

Více

Dům dětí a mládeže Benešov Poštovní 1668, 256 01 Benešov Školní vzdělávací program

Dům dětí a mládeže Benešov Poštovní 1668, 256 01 Benešov Školní vzdělávací program Dům dětí a mládeže Benešov Poštovní 1668, 256 01 Benešov Školní vzdělávací program Vypracovala: Milada Rýdlová ředitelka DDM Benešov Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika DDM 3. Cíle zájmového

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

O B S A H. Obsah: Část

O B S A H. Obsah: Část Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011-2012 Strana:1/17 O B S A H Obsah: Část Strana 1. Základní údaje 3 1.1. Základní údaje

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

PLÁN ČINNOSTI 2011 /2012 a HODNOCENÍ ČINNOSTI 2010/2011

PLÁN ČINNOSTI 2011 /2012 a HODNOCENÍ ČINNOSTI 2010/2011 MĚSTSKÝ DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE TÝN NAD VLTAVOU www.ddmtyn,cz PLÁN ČINNOSTI 2011 /2012 a HODNOCENÍ ČINNOSTI 2010/2011 Obsah : 1. Úvod 2. Zájmové vzdělávání 3. Personální zabezpečení 4. Materiální a technické

Více