Horní Smrčné. Chlum. Bransouze. Číchov. Radonín. Kněžice. Přibyslavice Hrutov Zašovice. Okříšky. Opatov. Petrovice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Horní Smrčné. Chlum. Bransouze. Číchov. Radonín. Kněžice. Přibyslavice Hrutov Zašovice. Okříšky. Opatov. Petrovice"

Transkript

1 Milí obyvatelé Podhorácka, nedávno jsme si připomněli 25 let od listopadu 1989, který přinesl velkou změnu ve společnosti i v jednotlivých obcích. Přinesl nám na jedné straně svobodu rozhodování o vlastních věcech, na straně druhé odpovědnost za své činy i nejistotu s tím spojenou. Jednou z možností, která se před námi otevřela, Opatov je i svoboda sdružování a obnova činnosti spolků. Tak se také sdružily městys Okříšky, městys Stařeč, obec Čechočovice, Zemědělské družstvo Kouty a Chaloupky o.p.s. a společně založily obecně prospěšnou společnost Podhorácko. V roce 2005 to nebylo jednoduché rozhodnutí, vyžadovalo i majetkový vklad a vzájemnou důvěru. S ohlédnutím zpět je patrné, že to bylo odvážné, ale přínosné rozhodnutí. Díky jejich prvnímu kroku a následné spolupráci obcí, neziskových organizací a podnikatelů v regionu mohla MAS Podhorácko podpořit do letoška 107 projektů, které podaly právnické i fyzické osoby v celkové výši zhruba 30 miliónů korun. ročník VII. MAS Podhorácko se ve svém desátém roce činnosti připravuje na čerpání evropských fondů pro období do roku Pomocí metody Leader, která zahrnuje spolupráci obcí, neziskových organizací a podnikatelů v regionu, připravujeme podklady pro rozvoj našeho území. Budeme se snažit podpořit projekty v regionu Podhorácko v oblasti zemědělství, zaměstnanosti, občanské vybavenosti, životního prostředí. Přeji tuhou zimu, aby příroda měla čas se uložit ke spánku a na jaře se probudila plná sil. Tak jako každoročně. Se zimními pozdravy RNDr. Jozef Zetěk, předseda správní rady Podhorácko, o.p.s. Kněžice Předín Přibyslavice Hrutov Zašovice Štěměchy Radonín Heraltice Bransouze Okříšky Číchov Petrovice Radošov Kouty Nová Ves Pokojovice Krahulov Hvězdoňovice Chlístov Římov Čáslavice Horní Smrčné Chlum Čechočovice Markvartice Rokytnice nad Rokytnou Loukovice Šebkovice Červená Lhota Kojetice Číhalín Stařeč Mastník Čechtín Horní Újezd Svatoslav Benetice Okřešice Vyčapy w ZPRAVODAJ 2 prosinec 2014 Hroznatín Ostašov Přeckov Tmava Kožichovice Rudíkov Slavičky Podhorácko, o.p.s. J. A. Komenského Okříšky tel.: , Obsah Nárameč Vladislav Dolní Vilémovice Hodov Rohy Studnice Kamenná Pyšel Úvodní slovo RNDr. Jozefa Zeťka 1 Úspěšné projekty z 5. výzvy, projekt spolupráce, Komunitní škola Okříšky 2 Obce Rudíkov a Radošov 3 Co se děje v regionu 4-6 Rozhledna na Pekelném kopci 7 Akce na území MAS Podhorácka 8

2 2 Úspěšné projekty z naší 5. výzvy Uvedené projekty jsou již proplacené Žadatel: SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HERALTICE Název projektu: Repliky muzejních exponátů Celkové výdaje projektu: ,-Kč Dotace: ,-Kč SDH se rozhodl využít možnosti čerpání dotace na vybavení Hasičského muzea historické techniky v Heralticích. Konkrétně se jednalo o vyrobení 10 kusů replik vycházkového stejnokroje SDH z přelomu 19. a 20. století a 10 kusů replik opasků k pracovnímu stejnokroji podle dochovaných historických předloh. Tyto součásti výstroje hasičů slouží jako výstavní exponáty v muzeu. Žadatel: Pavel Vrtal Název projektu: Budova skladu na ovoce pro další zpracování Celkové výdaje projektu: ,-Kč Dotace: ,-Kč Předmětem dotace byla přístavba budovy skladu o rozměrech 7 x 10,5 metrů. Přístavba skladu byla vchodem propojena se stávající budovou. Projekt S divadlem poznáváme naše regiony Projekt S divadlem poznáváme naše regiony byl projektem, kde se místní akční skupiny společně s divadelními spolky snažily rozšířit kulturu v regionu a představit obyvatelům území činnost ostatních MAS v daném regionu. Probíhal v časovém harmonogramu od 1. března 2013 do 30. září Tohoto projektu spolupráce se účastnily dvě MAS z Jihomoravského kraje a jedna MAS z Kraje Vysočina. V projektu bylo zainteresováno také šest divadelních spolků. Cílem projektu bylo zvýšit zájem občanů o kulturu, a to především divadla, která jsou z důvodů omezených finančních možností a dále časovou a dopravní náročností pro mnohé obyvatele venkovských oblastí Komunitní škola Okříšky, o.s. nedostupná. Při společných jednáních byl předložen návrh na hostování divadelních spolků na území jiného regionu za účelem vyšší provázanosti obyvatel a MAS a také ke zkvalitnění života v obcích. Divadelníci předvedli svou práci v rámci celodenních exkurzí, které byly vždy zakončeny divadelním představením. Cílem bylo především přiblížit kulturu místním, kteří za divadlem nechtějí nebo nemohou dojíždět do velkých měst. Divadelní představení na území Podhorácka se konala ve Starči, v Dolních Vilémovicích, v Opatově, v Rudíkově a v Předíně. Udržitelnost projektu je zajištěna díky aktivním divadelním spolkům, které jsou do projektu vtaženy. Ludmila Řídká, administrativní pracovnice MAS Komunitní škola Okříšky zahájila v říjnu 2014 pátý rok své činnosti. V letošním školním roce nabízí, stejně jako v předešlých letech, rukodělné kurzy, např. tvorbu dekorací (podzimní, vánoční a velikonoční) s lektorkou M. Papouškovou, kurzy keramiky pod vedením lektorky J. Kabelkové, výrobu bižuterie s lektorkou Mgr. H. Lavickou. Další kurzy budeme vybírat podle nabídky a zájmu např. výrobu svíček, pletení z pedigu, papírové pletení, malování kraslic, zdobení perníčků a další. Celoročně probíhají kurzy angličtiny. Začátečníky vede lektorka Mgr. Zuzana Butorová, kurz pro pokročilé Mgr. Pavla Doležalová. Letos poprvé jsme otevřeli kurz angličtiny pro studenty 1. a 2. ročníku středních škol. Impulz k tomu dali sami studenti. V rámci tohoto kurzu si opakují a zároveň rozšiřují probírané učivo ze svých středních škol. Jednotlivé lekce jsou zaměřeny na všechny čtyři dovednosti potřebné k úspěšnému složení státní maturitní zkoušky mluvení, čtení, poslech a psaní. Mgr. Alena Krivjanská, koordinátorka celoživotního vzdělávání

3 Radošov 3 Obec Rudíkov Obec Radošov Radošov je nejsevernější obcí třebíčského okresu. V lesích asi pět kilometrů severovýchodně od vesnice se nachází hraniční kámen, u kterého se stýkají okresy třebíčský, jihlavský a žďárský. Přesný letopočet založení Radošova není znám, ale dá se předpokládat, že k osidlování tohoto území došlo ve dvanáctém století. Z prvních zápisů vyplývá, že roku 1365 zaměnil Vojslav z Bytovčic své zboží v Třebíči za statek, jenž měl Vyšemír z Radošova v Radošově. Není známo, jak dlouho měl Vojslav z Bytovčic Radošov zastaven, ale dá se předpokládat, že pokud sloužila ves jako zástava, byla obydlena a katastr byl způsobilý k obdělávání půdy. O původním obydlení víme, že základem vesnice bylo šestnáct stavení. Zástavu v roce 1490 Vilém z Perštejna vyplatil a od té doby zůstal Radošov při velkostatku třebíčském. Radošov je odedávna přifařen k chlumské farnosti. Místní lidé se většinou zabývali zemědělstvím a chovem dobytka. Méně majetní pomáhali v období letních prací u větších rolníků, kde dostávali plat v naturáliích. V zimě pracovali za mzdu v panských lesích hraběte Zdeňka z Valdštejna. Do školy chodily radošovské děti odedávna na Chlum. Školu si v Radošově postavili v roce Obecní knihovnu má obec od roku 1921, hasičský sbor byl založen v roce Připojení elektrického proudu do obce se uskutečnilo 17. července 1937, telefonního připojení se občané dočkali roku Zemědělské družstvo bylo v Radošově založeno v roce 1956 a ve spojení s družstvem ze sousedních Koutů existuje dodnes. V obci je budova bývalé obecné školy, která v současné době slouží jako kulturní dům. V roce 1996 byla dokončena stavba víceúčelové budovy, kde se nachází veřejná knihovna, požární zbrojnice, obecní úřad, zasedací místnost a ordinace praktického Opatov Okříšky Heraltice Předín Stařeč Rudíkov Dolní Vilémovice Rudíkov je obec, která spadá pod správu třebíčského okresu a nachází se v jeho nejsevernější části. První nepřímá zmínka pochází už z roku 1104, kdy byla, dnes již zaniklá vesnice Na Boru, zasvěcena kostelu sv. Petra a Pavla. Není však jasné, zda se jednalo o kostel rudíkovský nebo kostel, který byl zasvěcen stejným patronům v obci Tasov. První bezpečně doložená zmínka o Rudíkovu pochází z listiny z roku 1234, kde je uveden jakýsi Heřman, který vesnici vlastnil. Během svého růstu prodělala obec poměrně poklidný vývoj, který byl dán také tím, že Rudíkov byl až do 16. století skryt mezi lesy. Měl velké štěstí i v tom, že se mu vyhnuly různé morové nákazy, rodové souboje nebo války. S významnějšími okupanty se setkáváme vlastně až ve 20. století za 2. světové války, kdy zde a v okolních obcích německá armáda usilovně hledala napojení na rodinu armádního generála Ludvíka Svobody. V obci byl od počátku kostel sv. Petra a Pavla. Tento kostel byl dřevěný, roku 1721 vyhořel a následně byl vykraden. Současný kostel byl vystaven až na přelomu 18. a 19. století. Během 17. a 18. století vznikly v obci další budovy, které sloužily potřebě místních, jako byla škola, masný krám, krčma, kovárna, ale i obecní pastouška nebo špitál. Velmi starou tradici má v Rudíkově i místní školství. Začalo vznikat již v roce 1691 (1692?), kdy byla v Rudíkově nákladem obce vybudována první škola. Kde přesně stála, se nedochovalo. Poté škola sídlila v domě naproti kostelu a v budově dnešního obecního úřadu. Tyto prostory dlouho nevyhovovaly zvětšujícímu se počtu žáků, a proto bylo usilováno o vybudování školy nové, moderní, splňující trendy současné doby. S výstavbou se započalo roku O vybudování nové školy se nemalou měrou zasloužil tehdejší prezident republiky arm. gen. Ludvík Svoboda, rodák z nedalekého Hroznatína, a tehdejší ředitel František Kašpar. Výstavba nové budovy byla ukončena roku května 1980 byl škole slavnostně udělen čestný název Základní škola Ludvíka Svobody, který hrdě nese dodnes. V současné době školu navštěvuje 120 žáků v devíti ročnících. Součástí školy je školní družina a školní jídelna. V budově školy sídlí i mateřská škola, kterou v současnosti navštěvuje 53 dětí. Škola nabízí komfort zateplené budovy, nové plynové vytápění a moderní učebny informatiky, jazyků, cvičnou kuchyňku, učebnu fyziky a chemie a nově i výtvarnou učebnu s keramickou dílnou. V sedmi učebnách je žákům k dispozici interaktivní tabule s připojením k internetu. V minulosti působila v obci řada spolků a organizací pečujících o volnočasové aktivity a kulturní a sportovní vyžití, na jejichž odkaz postupně navazovaly organizace nové. V současné době v obci působí sbor dobrovolných hasičů, Fotbalový klub Rudíkov Trnava, Tělovýchovná jednota Sokol, myslivecké sdružení, komunitní škola a řada drobnějších organizací. Mgr. Martin Suk, ředitel ZŠ L. Svobody lékaře. V roce 1999 byla v obci započata výstavba obecního vodovodu a o rok později začali občané využívat vodovod pro svoji potřebu. Poslední velkou akcí pro obec byla plynofikace, která proběhla v roce V posledních letech byly v naší obci prováděny opravy komunikací, v roce 2008 proběhly opravy sportovišť. V roce 2011 byla vyměněna okna na obecním úřadě, v roce 2012 byla opravena fasáda obecního úřadu, nové chodníky se budovaly v roce 2013 a v roce 2014 byl částečně opraven kulturní dům a opěrné zdi v jeho okolí. Pavel Pařízek, starosta

4 4 Chaloupky, ale hlavně přírodní zahrady, získaly ocenění Od začátku hnutí přírodních zahrad na Vysočině uběhlo 5 let. V roce 2009 Chaloupky o.p.s. zahájily projekt česko-rakouské spolupráce Přírodní zahrady bez hranic. Projekt přírodních zahrad byl pro Chaloupky o.p.s. prvním velkým přeshraničním projektem. Měli jsme štěstí na výborné partnery jak na české, tak hlavně na rakouské straně. Dodnes trvá spolupráce s rakouským sdružením Natur im Garten. Následným společným projektem byl Gartentherapie (Zahradní terapie). Tím přírodní zahrady získaly nový rozměr, rozměr terapeutický, o čem se můžete přesvědčit na nejnovějším chaloupeckém pracovišti v Balinách u Velkého Meziříčí. A nyní se stejnou organizací i některými českými partnery plánujeme další česko- -rakouský projekt. V roce 2013 jsme projekt přírodních zahrad přihlásili do ankety Skutek roku 2012 a zvítězili jsme. Spolu s finalisty za rok 2013 jsme pak postoupili do soutěže o přeshraniční cenu, jejíž slavnostní vyhlášení proběhlo v pátek v reprezentativních prostorách nově zrekonstruovaného zámku v Třebíči. Sem se sjeli finalisté i Rakouska. A přírodní zahrady obhájily vítězství a vyhrály v kategorii Životní prostředí, ochrana klimatu, obce nad 1000 obyvatel. Na podzim 2014 je na Vysočině 96 certifikovaných přírodních zahrad a 15 ukázkových přírodních zahrad. V oblasti MAS Podhorácko máme 4 certifikované vzdělávací zahrady na MŠ v Předíně, MŠ v Dolních Vilémovicích, na ZŠ Okříšky a na Chaloupkách je přímo ukázková přírodní zahrada. Kdo alespoň jednu ze zahrad znáte a víte, jak vypadla před realizací projektu přírodních zahrad a po něm, dáte mi za pravdu, že nové prvky zahradě přidaly na kráse a dětem na radosti, ale přinesly také možnost barvitějšího poznávání přírody. Dále pak ještě máme 3 soukromé certifikované přírodní zahrady (v Hrutově, v Heralticích a v Hodově). Návštěva zahrady, a nemusí být zrovna hned přírodní, je vždy velkým zážitkem. Proto si do plánu na rok 2015 zaznamenejte i akci Víkend otevřených zahrad. Je to celoevropská akce, probíhá první nebo druhý víkend v červnu a v Kraji Vysočina se do ní zapojuje na 15 certifikovaných přírodních zahrad. Mnohé z nich můžete navštívit právě jen o této akci. Více na Věřím, že mnoho z vás, kdo tento článek čtete, máte doma přírodní zahradu, jen není certifikována a nevisí vám na plotě smaltovaná plaketa s ježečkem. Mít přírodní zahradu není nic těžkého a přitom tím přinášíte svůj velký díl k ochraně přírody a její rozmanitosti v obcích, městysech i městech. Kdo byste chtěl vědět více, navštivte webové stránky nebo či mě kontaktujte nebo se vypravte právě za někým, kdo již plaketu má. S přáním pusťme přírodu do zahrad! Iveta Machátová, Chaloupky o.p.s., koordinátorka přírodních zahrad pro Kraj Vysočina

5 5 Dolní Vilémovice získaly ocenění Přeshraniční cena 2014 Po čtyřletém úsilí, kdy byl zahájen projekt rekonstrukce rodného domu Jana Kubiše, dostala obec Dolní Vilémovice ocenění v anketě Skutek roku. Tuto soutěž vypisuje Kraj Vysočina a jednou za dva roky je podpořena mezinárodní účastí. V letošním roce se v kategorii sídla, stavby a bydlení utkaly dva české a dva rakouské projekty. Obec převzala rodný dům v původním, bohužel havarijním stavu. Potřebné prostředky ve výši 3,5 mil. korun obec získala od dárců veřejné sbírky, sponzorů a drobných dotačních titulů. Na rekonstrukci se výraznou měrou podíleli i dobrovolníci, kteří odpracovali 1055 hodin dobrovolné práce. Obec Dolní Vilémovice ze svého rozpočtu investovala do projektu Kč. Za rok a půl provozu si domek našlo 1600 návštěvníků. V současné době je v něm umístěna výstava fotografií a osobních předmětů Jana Kubiše. Později bude domek zaplněn stálou expozicí, kterou připravuje Vojenský historický ústav. Všichni návštěvníci jsou srdečně zváni. Domek je v provozu i v zimě a funguje na zazvonění u pana správce v domě č. p. 17, hned naproti. Větší skupiny se mohou objednat na tel.: Lidická hruška vyroste i v Dolních Vilémovicích Chaloupky Dolní Vilémovice Zajímavou akcí, zacílenou na děti základních škol, bylo sázení lidické hrušky v Dolních Vilémovicích. Vyhlazení obce Lidice v roce 1942 přežil jen jeden mladý stromek na návsi. Dnes je z něj sedmdesátiletá hrušeň, němý svědek tragického osudu obce Lidice. Občanské sdružení z Lidic vysazuje rouby z tohoto stromu a přenáší tak poselství naděje. V listopadu byl tento roub výjimečného stromu zasázen i na návsi v Dolních Vilémovicích. Sázení se zúčastnilo spolu s velmi vzácnou delegací z Lidic i na sto dětí z okolních základních škol. Po vysázení stromku následovala beseda v kulturním domě. Jako hosté se účastnily tři ženy, dvě z nich dříve v Lidicích žily, třetí byla tehdy jako malé děvče odvedená do Německa k převýchově. Neskutečně autenticky vyprávěné příběhy o vyklizení obce, odsunu, čase v koncentračním táboře či v německé rodině fascinoval nejen děti, ale i dospělé. Věřím, že si tento velmi silný zážitek děti odnesly domů a pomohl jim pochopit hrůzy války, které znají naštěstí jen ze stránek učebnic. Jitka Boučková, DiS., starostka

6 6 Podzim v Ostašově V Ostašově to prostě žije V sobotu 27. září se uskutečnilo již 12. Svatováclavské hodování s tanečními soubory a harmonikáři z Březníka. Živá hudba zněla v podání hudebního sdružení Madlenka od Klučovské hory. V říjnu se konal již tradiční JARMARK s účastí přes 20 prodejců z blízkého i širokého okolí. Ve stejném termínu proběhl i FICHTL CUP, tradiční závody strojů JAWA 50, s účastí 44 závodníků ve dvou kategoriích klasik a sport. Obě akce přilákaly přes 500 návštěvníků. Další pěknou říjnovou akcí byly rybí hody. Ryby byly zakoupeny při výlovu rybníka Silničný v Lipníku. Z třinácti kaprů byla navařena polévka, nasmaženy řízky a zbytek byl vyuzen. Akce zaujala a sešlo se 70 místních. V listopadu se uskutečnily Svatomartinské husí hody, na kterých bylo pro místní Okříšský univerzál připraveno speciální menu: pečené husí stehno, knedlík, zelí a ochutnávka mladých vín. Sešlo se zde 94 občanů a vypilo se přes 30 litrů vína. V sobotu 6. prosince jsme vyráběli ozdoby a zdobili vánočního strom na návsi. Navečer přišel i Mikuláš s doprovodem a obdaroval místní děti. Jaroslav Kabelka, starosta Pozvánka na nový ročník Jubilejní desátý ročník Okříšského univerzála začíná již v neděli 25. ledna a pokračuje celý rok až do listopadu. Na start jednotlivých disciplín i celého dvanáctiboje zveme sportovce z Okříšek i z okolních měst a obcí. Naše heslo je: Dokaž, že to dokážeš staň se Okříšským univerzálem! Hujerův memoriál šplh na tyči a laně Po stopách Katky Neumannové běh na lyžích O křišťálovou brusli rychlobruslení Okříšská laťka skok vysoký O krále zeleného stolu stolní tenis (bez týmové soutěže) Univerzálův vrhačský trojboj granát, koule, oštěp Zlatá diabolka střelba ze vzduchovky Okříšský plaváček plavání Železný tým triatlon družstev (pouze týmová soutěž) Okříšský rychlík sprint na 100 m Tour de Okříšky cyklistická časovka Běh Starou osadou krosový běh Okříšská kuželka kuželky Slavnostní vyhlášení výsledků hospoda Na hřišti Zdeněk Ryšavý, starosta SDH Kněžice muži, mladí hasiči Družstvo mužů bez omezení věku SDH Kněžice zaznamenalo v letošní sezóně nejlepší výsledek, který kdy byl kněžickými hasiči dosažen. Vyhráli třebíčskou okresní ligu v požárním sportu, která obsahovala 12 soutěží. Podzimní část hasičské sezóny 2014 pro mladé hasiče ukončil závod ve Výčapech. Zástupci našeho SDH v letošním ročníku dvakrát získali první místo, jednou druhé a jednou třetí místo. Byla to jejich doposud nejúspěšnější sezóna. Celkově získali 5. místo. Jejich snažení jsme odměnili výletem do Jihlavy, společně zhlédli pohádku Tři bratři budeme s našimi hasiči očekávat v hasičárně Mikuláše se svojí družinou. Do letošního ročníku nastupovala obě kněžická družstva v kategorii mladších, od příštího ročníku bude jedno družstvo již startovat za starší. V zimní přípravě je čekají velké změny, držme jim palce, ať se nadále daří! Za SDH Kněžice Zdena Gottliebová a Rostislav Neuwirth

7 7 Rozhledna na Pekelném kopci Myšlenka postavit rozhlednu na Pekelném kopci vznikla v roce 2010 v Mikroregionu Třebíčsko, převážně z iniciativy obcí Mastník a Stařeč. Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Třebíčsko leží v jihovýchodní části Kraje Vysočina v České republice. Sdružuje celkem devět samostatných obcí: Čechočovice, Kožichovice, Krahulov, Mastník, Okřešice, Stařeč, Střítež, Trnava, Třebíč. Celková rozloha členských obcí činí 123,5 km 2. Inspirací byla nedaleká rozhledna na Mařence. Mikroregion začal řešit projekční návrhy a financování celé akce. Město Třebíč přišlo s myšlenkou zařadit tuto akci do své investiční činnosti a dohodlo se s mikroregionem o převzetí celé investiční akce. Projekt byl rozdělen na dvě hlavní části novostavbu rozhledny na Pekelném kopci nedaleko Třebíče jako novou atraktivitu pro pěší a cyklisty. Další hlavní část projektu tvoří přestavba ve dvorní části Národního domu na Karlově náměstí v Třebíči na nový turistický bod se zázemím pro všechny turisty a návštěvníky města, tzv. TouristPoint. Architektonický návrh rozhledny vytvořil Ing. arch. Pavel Jura z Brna, který se inspiroval kulturním dědictvím Třebíče. Stavba rozhledny je provedena ze dřeva s kovovými prvky. Konstrukce rozhledny je navržena jako atypická. Podoba rozhledny na Pekelném kopci se váže k místní třebíčské pověsti, kdy svatý Prokop zkrotil ďábla a potom ho odhodil, ten dopadl na Pekelný kopec. Pekelný původ zdůrazní také nově zpracovávané logo s postavou pekelníka. Kromě souvislostí s bazilikou svatého Prokopa v sobě má rozhledna zakomponovaný i prvek z židovské kultury. Půdorys kombinovaný ze dvou čtverců připomíná Davidovu hvězdu. Výběrové řízení na zhotovení rozhledny včetně doplňkových objektů a staveništní komunikace vyhrála firma Kapucín realizace staveb, s. r. o., Blahoslavova 97/10, Třebíč. Rozhledna na Pekelném kopci měří bezmála 27 m a náklady na její zhotovení se vyšplhaly téměř na 8 milionů korun. K rozhledně vede značená turistická pětikilometrová stezka. Slavnostní otevření rozhledny proběhlo 5. prosince Břetislav Česnek, místopředseda Mikroregionu Třebíčsko Kněžice Okřešice Okříšky Trnava Krahulov Čechočovice Stařeč Kožichovice Mastník Ostašov

8 8 Akce na území MAS Podhorácko Akce v Červené Lhotě koledy pod vánočním stromem - hrají a zpívají Horané z Rokytnice nad Rokytnou (začátek bude upřesněn) beseda zastupitelstva obce s občany od hodin ve společenské místnosti, mimo jiné na téma rozpočet obce pro rok 2015 a strategický plán rozvoje obce ples spolku Juvena od hodin v kulturním domě, hraje skupina Evis masopustní průvod obcí a odpolední posezení s muzikanty karneval pro děti od hodin v kulturním domě setkání seniorů od hodin ve společenské místnosti KD Akce v Kožichovicích novoroční ohňostroj na návsi v hodin Tříkrálová sbírka Hasičský ples kulturní dům ve hodin masopustní průvod velikonoční tvořivá dílna zasedací místnost obecního úřadu, v 16 hodin setkání důchodců kulturní dům v 15 hodin Akce v Nové Vsi ples Sboru dobrovolných hasičů Jezdecký ples Obecní ples Akce v Okříškách novoroční výšlap na Strážku od zámku ve hodin novoroční přípitek s ohňostrojem v centru Okříšek v hodin Hasičský ples dětské divadelní představení (Sokol Čechočovice) zápis do 1. třídy základní školy Sportovní ples Hujerův memoriál (Okříšský univerzál) Obecní ples Po stopách Katky Neumannové (Okříšský univerzál) Rockový ples mateřské školy zimní tábor PSCK v Deštném v Orlických horách O křišťálovou brusli (Okříšský univerzál) Den pro ženy dětský karneval velikonoční dílničky v základní škole zápis do mateřské školy Okříšská laťka (Okříšský univerzál) velikonoční jarmark s výstavou a kulturním programem Akce ve Vladislavi hrajeme koledy Hostákov hodin živý betlém hodin živý betlém hodin vánoční turnaj ve stolním tenise v 9.00 hodin Hasičský ples ve hodin Sportovní ples ve hodin masopust Masopust Hostákov Obecní ples ve hodin dětský karneval ve hodin Akce v Trnavě novoroční ohňostroj Zlatá obloha v hodin divadelní představení Noc na Karlštejně - ochotnický soubor Budišov, kulturní dům v hodin Maškarní ples hraje skupina A je to taneční zábava se skupinou Reflexy taneční zábava se skupinou BAGR Akce v Bransouzích: Hasičský ples od hod. v KD Bransouze Akce v Koutech Sportovní ples Hasičský ples Akce v Pyšele výstava betlémů na obecním úřadě od hodin, souběžně program u vánočního stromu vánoční dílničky, svařené víno, vystoupení dětí ze ZŠ, vánoční zvyky, malý jarmark vstup zdarma Půjdem spolu do Betléma živý betlém u kostela od hodin Akce v Radoníně tradiční vánoční turnaj ve stolním tenisu a šipkách ve hodin v kulturním domě. Kategorie muži a ženy, zúčastněné čeká chutné občerstvení a vítěze soutěží hodnotné ceny Hasičský bál s hudbou Toto Band ve hod v kulturním domě Připraveno dobré občerstvení a bohatá tombola. Akce v Čechočovicích 16. února Sportovní ples TJ Sokola Čechočovice. Hraje od hod. hudební skupina MACHEN music. Masopustní průvod se koná v sobotu 23. února Sraz masek je ve hod. před hospodou v Čechočovicích. 9. března 2013 od hod. v místním KD tradiční maškarní karneval - pro menší i větší děti. V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU V PYŠELE MÁTE DOMA PĚKNÝ BETLÉM AŤ KOUPENÝ NEBO DOMA VYRÁBĚNÝ, UKAŽTE HO OSTATNÍM KAŽDÝ, KDO VYSTAVÍ BETLÉM, DOSTANE MALÝ DÁREČEK. SVÉ BETLÉMY MŮŽETE PŘIJÍT NACHYSTAT NA VÝSTAVU V PÁTEK OD DO NEBO V SOBOTU OD 8.00 DO PŘÍPADNĚ DLE OSOBNÍ DOMLUVY NA OBECNÍM ÚŘADĚ TEL.: Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Ev.č.zpravodaje - MK ČR E Zpravodaj MAS Podhorácko vydává Podhorácko, o.p.s. za účelem informování obyvatel a všech subjektů na území Místní akční skupiny Podhorácko v nákladu 7700 výtisků. Dodání do každého domu garantované obcemi. Adresa: Podhorácko, o.p.s., J.A. Komenského 87, Okříšky. Kontaktní údaje pro zasílání příspěvků: tel.: tel.: , , Grafická úprava a tisk FIBOX s.r.o.,

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu MAS Podhorácko. Příloha 4 Projektové záměry z území MAS

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu MAS Podhorácko. Příloha 4 Projektové záměry z území MAS Podhorácko, o.p.s., J. A. Komenského 87, Okříšky 675 21, IČ: 27668134, www.podhoracko.eu Tel.: +420 775 999 980, +420 775 999 978, podhoracko@email.cz, datová schránka: wnwj944 Strategie komunitně vedeného

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25 poskytnutý příspěvek v roce: 2011 11.000,- DC Lokomotiva Stádlec 2012 11.500,- 2013 13.000,- 15.000,- navrhuji přiznat příspěvek ve výši: 15.000,-Kč - došipná (turnaj pro veřejnost) - šipkový vánoční turnaj.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Leden sobota 9. 1. 2016 = Volejbalový turnaj (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel obec Velké Losiny a restaurace AZ) pátek 15. 1. 2016 = 2. Velkolosinský

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha

Místní Agenda 21 v obci Křižánky. Kaiserštejnský palác Praha Místní Agenda 21 v obci Křižánky Kaiserštejnský palác Praha 20.11. 2012 Krátké představení obce Křižánky leží u severovýchodní hranice Kraje Vysočina asi 20 km od Nového Města na Moravě Krátké představení

Více

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2016 v obci Velké Losiny Leden sobota 9. 1. 2016 = Volejbalový turnaj (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel obec Velké Losiny a restaurace AZ) pátek 15. 1. 2016 = 2. Velkolosinský

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

Strategický plán obce Zákolany

Strategický plán obce Zákolany VIZE Strategický plán obce Zákolany - 2014 Zákolany poskytují svým obyvatelům podmínky pro nadstandardní kvalitu života, která je dána: 1. kvalitním a dostupným zabezpečením jejich základních potřeb 2.

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2015

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2015 PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2015 LEDEN Novoroční výšlap chata Anna rozhledna Čtvrtek 1. ledna 2015 Pátek 9. ledna 2015, Indoor golf GCMA Zimní turnaj v patování 1.kolo Sobota

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI PROSINCI 2007 Obec: IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Kino: Ne 1.12.2007 v 18.00 hod. KDYŽ si

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

Kulturní akce Obce Šardice 2017

Kulturní akce Obce Šardice 2017 Kulturní akce Obce Šardice 2017 datum pořadatel název akce LEDEN 14.1.2017 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples, DH Šardičanka 21.1.2017 SRPŠ Společenský ples 22.1.2017 ZŠ T.G. Masaryka Šardice Dětský ples

Více

Svatoslav. Kouty. Benetice Radonín. Červená Lhota. Stařeč. Mastník. Kojetice. Loukovice Horní Újezd. Vyčapy

Svatoslav. Kouty. Benetice Radonín. Červená Lhota. Stařeč. Mastník. Kojetice. Loukovice Horní Újezd. Vyčapy Horní Smrčné Chlum Kouty Svatoslav Bransouze Čechtín Brodce Benetice Radonín Číchov Kněžice Červená Lhota Číhalín Přibyslavice Okřešice Hrutov Zašovice Nová Ves Heraltice Okříšky Opatov Pokojovice Petrovice

Více

Místní akční skupina. Podhostýnska, o. s.

Místní akční skupina. Podhostýnska, o. s. Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. Mapa území Rozloha: 215,5 km² Počet ob.: 18 937 Počet obcí: 17 Členská základna: 51 Právní forma: o.s. MAS Podhostýnska - představení MAS Podhostýnska, o. s. byla

Více

Strategie spolupráce obcí v MAS Podhorácko

Strategie spolupráce obcí v MAS Podhorácko Strategie spolupráce obcí v MAS Podhorácko Dokument Strategie spolupráce obcí v MAS Podhorácko vznikl v roce 2015 jako jeden z výstupů projektu Sdružení místních samospráv s názvem MAS jako nástroj spolupráce

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Výzva č. 3/ 2009 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader. 1. Identifikace MAS. 2. Název strategického plánu Leader

Výzva č. 3/ 2009 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader. 1. Identifikace MAS. 2. Název strategického plánu Leader Výzva č. 3/ 2009 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader Místní akční skupina MAS Horňácko a Ostrožsko v souladu se Strategickým plánem Leader na období 2007-2013 s názvem Návrat ke kořenům lidové

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK PROSINEC 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Foto Josef Gerhát RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU NABÍDKOU V OBCÍCH

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016 PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2016 LEDEN Novoroční výšlap chata Anna rozhledna Pátek 1. ledna 2016 ÚNOR Sportovně myslivecký ples Sobota 27. února 2016, tělocvična ZŠ Město Albrechtice

Více

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Blzecký občasník 07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V neděli 20.9.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo poukázání částky 14 688,- Kč Dobrovolnému svazku obcí Blanicko Otavského regionu za

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 9. 11. - 15. 11. 2013 Opravené Šimkovy sady v Hradci Králové jsou již otevřené veřejnosti. Ač ještě zbývají dvě kolaudace, lidé se již mohou parkem bezpečně procházet. Sady

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

Historické památky. 4 kapličky Marie Sněžné Přešťovice 3 domy (selské baroko) Přešťovice

Historické památky. 4 kapličky Marie Sněžné Přešťovice 3 domy (selské baroko) Přešťovice Historické památky Objekt 4 kapličky Marie Sněžné 3 domy (selské baroko) keltské pohřebiště 2 kapličky Skály kaplička Jana Nepuckého Kuřimany 6 kapliček židovský hřbitov 3 Boží muka lidová architektura

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

ZPRAVODAJ 1 roč ní k VII. duben 2014 2014

ZPRAVODAJ 1 roč ní k VII. duben 2014 2014 ZPRAVODAJ 1 roč ní k VII. duben 2014 2014 Úspěšné projekty z naší 4. výzvy Tyto projekty jsou již proplacené. Žadatel: OBEC PETROVICE Název projektu: Dětské hřiště Celkové výdaje projektu: 506.184,-Kč

Více

Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV

Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV Údaje o mikroprojektu: Číslo mikroprojektu CZ.3.22/3.3.02/12.03017 Název mikroprojektu Partnerství pro venkov Konečný uživatel Hradecký

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2012 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY leden červen 2012 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok ) Dlouhodobé cíle 7) Závěr

Obsah. 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok ) Dlouhodobé cíle 7) Závěr Ve Vtelně, 31.3.2013 Obsah 1) Úvodem 2) Cíle a poslání 3) Popis realizovaných akcí 4) Náklady a financování 5) Plánované akce na rok 2013 6) Dlouhodobé cíle 7) Závěr 1) Úvodem Myšlenka založit sdružení

Více

Místní akční skupina Orlicko Veřejná diskuse. Valná hromada. M A S Co je to MAS? 18.12.2007 M A S LEADER

Místní akční skupina Orlicko Veřejná diskuse. Valná hromada. M A S Co je to MAS? 18.12.2007 M A S LEADER Místní akční skupina Orlicko Veřejná diskuse Valná hromada Co je to MAS? 18.12007 LEADER Valná hromada 18.12007 LEADER LEADER doposud: 2006: založení Místní akční skupiny ORLICKO (MAS ORLICKO) na území

Více

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Výroční zpráva za rok 2009 1. Základní informace 2. Činnost spolku v roce 2009 3. Hospodaření sdružení v roce 2009 1. Základní informace

Více

Odbor dopravy a komunálních služeb

Odbor dopravy a komunálních služeb MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor dopravy a komunálních služeb Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Č. j.: ODKS 7657/17 - SPIS 86/2017/PJ/8 V

Více

Vysočina Tourism, příspěvková organizace

Vysočina Tourism, příspěvková organizace Vysočina Tourism, příspěvková organizace 1 2 Novinky na Vysočině Nově otevřeno v roce 2015 Centrum služeb pro turisty Řásná (leden) Znovuotevřeno Informační centrum Elektrárny Dukovany (leden) Ekologické

Více

Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně

Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně Ing. Eva Navrátilová Městys Dolní Cerekev Seminář Slaďování pracovního a rodinného života a problematika rovných šancí Jihlava 5. listopadu 2013 Základní

Více

Kronika obce Nová Ves Příloha

Kronika obce Nová Ves Příloha Indikační skica Stabilního katastru obce z roku 1842, kterou pro potřeby finančního úřadu v Brandýse nad Labem v tehdejším Kouřimském kraji zhotovili adjunkt Franz Lizius a geometr Anton Matchinger. Indikační

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ KOLOWRATSKÁ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ KOLOWRATSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ KOLOWRATSKÁ ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Mimoškolní činnost probíhala v průběhu školního roku v těchto nepovinných předmětech: Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Základy anglického jazyka Zdravotní

Více

Kam vyrazit ve Zlínském kraji? Hornolidečsko. Francova Lhota. Kdy: pátek a sobota 28. února, 1. března

Kam vyrazit ve Zlínském kraji? Hornolidečsko. Francova Lhota. Kdy: pátek a sobota 28. února, 1. března Kam vyrazit ve Zlínském kraji? Hornolidečsko Francova Lhota Kdy: pátek a sobota 28. února, 1. března Vodění medvěda v pátek odpoledne, pochovávání basy v sobotu večer. Študlov Dopoledne vodění medvěda,

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Název bodu programu. Návrh na usnesení

Název bodu programu. Návrh na usnesení 5. Město V Třešti dne 11. 2. 2015 Městský úřad Zastupitelstvo města 4. zasedání dne 23. 2. 2015 bodu programu Schválení příspěvku pro TJ Slavoj z Grantového programu města 2015 Návrh na usnesení Zastupitelstvo

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2011

V Ř E S K O V Á K leden 2011 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K leden 2011 Vážení spoluobčané, jsem rád, že Vřeskovák se stal čteným nejen v tištěné podobě, ale našel si stálé čtenáře i na internetových stránkách obce. O tom, že internet

Více

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Problematika venkova v Pardubickém kraji Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Rozvoj venkova Pardubického kraje: Pardubický kraj z celkového počtu 453 obcí má 421 s počtem do 2 tis. obyvatel

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP 1 1 Obecné informace

Více

Administrativní mapa správního obvodu Třebíč (Stav k )

Administrativní mapa správního obvodu Třebíč (Stav k ) Administrativní mapa správního obvodu Třebíč (Stav k 1. 1. 2003) Hranice obvodů pověř. obec. úřadů Hranice obcí Opatov Radoš ov Nový Telečkov Horní Smrčné Svat oslav Horní Heřmanice Bochovice Chlum Kouty

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře 11 Úvodem k pamětním knihám 11 Úvodem k obci 11 13 Úvodem k

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY. Minulost, současnost, vize Hlavní budova muzea, 18. listopadu 2010-15. května 2011 Výstava Otcové města Jablonce VII. Výstava

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

VALNÁ HROMADA OS MAS ZA HUMNAMA HRUŠKY

VALNÁ HROMADA OS MAS ZA HUMNAMA HRUŠKY VALNÁ HROMADA OS MAS ZA HUMNAMA HRUŠKY 28. 11. 2012 Program jednání 1. Zahájení, technický bod 2. Přijetí nových členů MAS 3. Zpráva o činnosti MAS za období od poslední valné hromady 4. Rozšíření územní

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

30. 4. Hobby závody pro jezdce i koně i bez licencí (Střední zemědělská škola Lanškroun)

30. 4. Hobby závody pro jezdce i koně i bez licencí (Střední zemědělská škola Lanškroun) KALENDÁŘ AKCÍ 2011 BŘEZEN 4.3. Ples ORPA, sál Kulturního domu Ţichlínek 5.3. Loučení se zimou Maškarní karneval na lyţích (Čenkovice) 5.3. Masopustní průvod (Horní Čermná) 5.3. Country bál (KČT Lanškroun)

Více

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016

IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016 IVANOVICKÁ BRÁNA SVAZEK OBCÍ PŘEHLED AKCÍ POŘÁDANÝCH V MĚSÍCI ČERVNU 2016 Datum, čas: Název akce: Místo: Pořadatel: Město IVANOVICE NA HANÉ (tel. 517 363 251) Ne 05.06.2016 19.00 hod. TAJEMSTVÍ JEJICH

Více

Školní zahrady ZŠ a MŠ v Regionu HANÁ

Školní zahrady ZŠ a MŠ v Regionu HANÁ Školní zahrady ZŠ a MŠ v Regionu HANÁ Prezentace 1 MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ A DOTACÍ Ing. Jaroslav Brzák Ing. Radmila Fingerová Ing. Arch. Veronika Zahrádková Realizace projektů školních zahrad možnosti financování

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

vyhlašuje Výzvu č. 1

vyhlašuje Výzvu č. 1 Název MAS: MAS Sokolovsko o.p.s. Registrační číslo žádosti: 08/005/41100/341/000145 Předseda správní rady MAS: Miroslav Bouda tel.: 352 633 522 Manažer MAS: Ing. Miroslav Makovička tel.: 603 322 411, mas.sokolovsko@volny.cz

Více

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA Obce a podpora venkovského cestovního ruchu PaeDdr. Václav Petrus I. Obecné předpoklady Zk. 128/2000 Sb. o obcích, orgány obce Zk. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech,

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ

VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ Program LEADER ČR splňuje všechny podmínky nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podpory, vyhlášeného v Úředním

Více

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města

Rok 2012 - Roztoky. Příloha ke kronice města Rok 2012 - Roztoky Příloha ke kronice města Události roku 2012 ve fotografii seřazeno volně podle kapitol kroniky zpracovala Jaroslava Weberová kronikářka města foto J. Weberová ostatní autoři uvedeni

Více

OBEC KŘIŽÁNKY Význam školy pro rozvoj malé obce

OBEC KŘIŽÁNKY Význam školy pro rozvoj malé obce OBEC KŘIŽÁNKY Význam školy pro rozvoj malé obce ING. MGR. JAN SEDLÁČEK STAROSTA OBCE KŘIŽÁNKY 16.10.2013 - KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Krátké představení obce Křižánky jsou malá obec ležící v severní části

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více