Horní Smrčné. Chlum. Bransouze. Číchov. Radonín. Kněžice. Přibyslavice Hrutov Zašovice. Okříšky. Opatov. Petrovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Horní Smrčné. Chlum. Bransouze. Číchov. Radonín. Kněžice. Přibyslavice Hrutov Zašovice. Okříšky. Opatov. Petrovice"

Transkript

1 Milí obyvatelé Podhorácka, nedávno jsme si připomněli 25 let od listopadu 1989, který přinesl velkou změnu ve společnosti i v jednotlivých obcích. Přinesl nám na jedné straně svobodu rozhodování o vlastních věcech, na straně druhé odpovědnost za své činy i nejistotu s tím spojenou. Jednou z možností, která se před námi otevřela, Opatov je i svoboda sdružování a obnova činnosti spolků. Tak se také sdružily městys Okříšky, městys Stařeč, obec Čechočovice, Zemědělské družstvo Kouty a Chaloupky o.p.s. a společně založily obecně prospěšnou společnost Podhorácko. V roce 2005 to nebylo jednoduché rozhodnutí, vyžadovalo i majetkový vklad a vzájemnou důvěru. S ohlédnutím zpět je patrné, že to bylo odvážné, ale přínosné rozhodnutí. Díky jejich prvnímu kroku a následné spolupráci obcí, neziskových organizací a podnikatelů v regionu mohla MAS Podhorácko podpořit do letoška 107 projektů, které podaly právnické i fyzické osoby v celkové výši zhruba 30 miliónů korun. ročník VII. MAS Podhorácko se ve svém desátém roce činnosti připravuje na čerpání evropských fondů pro období do roku Pomocí metody Leader, která zahrnuje spolupráci obcí, neziskových organizací a podnikatelů v regionu, připravujeme podklady pro rozvoj našeho území. Budeme se snažit podpořit projekty v regionu Podhorácko v oblasti zemědělství, zaměstnanosti, občanské vybavenosti, životního prostředí. Přeji tuhou zimu, aby příroda měla čas se uložit ke spánku a na jaře se probudila plná sil. Tak jako každoročně. Se zimními pozdravy RNDr. Jozef Zetěk, předseda správní rady Podhorácko, o.p.s. Kněžice Předín Přibyslavice Hrutov Zašovice Štěměchy Radonín Heraltice Bransouze Okříšky Číchov Petrovice Radošov Kouty Nová Ves Pokojovice Krahulov Hvězdoňovice Chlístov Římov Čáslavice Horní Smrčné Chlum Čechočovice Markvartice Rokytnice nad Rokytnou Loukovice Šebkovice Červená Lhota Kojetice Číhalín Stařeč Mastník Čechtín Horní Újezd Svatoslav Benetice Okřešice Vyčapy w ZPRAVODAJ 2 prosinec 2014 Hroznatín Ostašov Přeckov Tmava Kožichovice Rudíkov Slavičky Podhorácko, o.p.s. J. A. Komenského Okříšky tel.: , Obsah Nárameč Vladislav Dolní Vilémovice Hodov Rohy Studnice Kamenná Pyšel Úvodní slovo RNDr. Jozefa Zeťka 1 Úspěšné projekty z 5. výzvy, projekt spolupráce, Komunitní škola Okříšky 2 Obce Rudíkov a Radošov 3 Co se děje v regionu 4-6 Rozhledna na Pekelném kopci 7 Akce na území MAS Podhorácka 8

2 2 Úspěšné projekty z naší 5. výzvy Uvedené projekty jsou již proplacené Žadatel: SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HERALTICE Název projektu: Repliky muzejních exponátů Celkové výdaje projektu: ,-Kč Dotace: ,-Kč SDH se rozhodl využít možnosti čerpání dotace na vybavení Hasičského muzea historické techniky v Heralticích. Konkrétně se jednalo o vyrobení 10 kusů replik vycházkového stejnokroje SDH z přelomu 19. a 20. století a 10 kusů replik opasků k pracovnímu stejnokroji podle dochovaných historických předloh. Tyto součásti výstroje hasičů slouží jako výstavní exponáty v muzeu. Žadatel: Pavel Vrtal Název projektu: Budova skladu na ovoce pro další zpracování Celkové výdaje projektu: ,-Kč Dotace: ,-Kč Předmětem dotace byla přístavba budovy skladu o rozměrech 7 x 10,5 metrů. Přístavba skladu byla vchodem propojena se stávající budovou. Projekt S divadlem poznáváme naše regiony Projekt S divadlem poznáváme naše regiony byl projektem, kde se místní akční skupiny společně s divadelními spolky snažily rozšířit kulturu v regionu a představit obyvatelům území činnost ostatních MAS v daném regionu. Probíhal v časovém harmonogramu od 1. března 2013 do 30. září Tohoto projektu spolupráce se účastnily dvě MAS z Jihomoravského kraje a jedna MAS z Kraje Vysočina. V projektu bylo zainteresováno také šest divadelních spolků. Cílem projektu bylo zvýšit zájem občanů o kulturu, a to především divadla, která jsou z důvodů omezených finančních možností a dále časovou a dopravní náročností pro mnohé obyvatele venkovských oblastí Komunitní škola Okříšky, o.s. nedostupná. Při společných jednáních byl předložen návrh na hostování divadelních spolků na území jiného regionu za účelem vyšší provázanosti obyvatel a MAS a také ke zkvalitnění života v obcích. Divadelníci předvedli svou práci v rámci celodenních exkurzí, které byly vždy zakončeny divadelním představením. Cílem bylo především přiblížit kulturu místním, kteří za divadlem nechtějí nebo nemohou dojíždět do velkých měst. Divadelní představení na území Podhorácka se konala ve Starči, v Dolních Vilémovicích, v Opatově, v Rudíkově a v Předíně. Udržitelnost projektu je zajištěna díky aktivním divadelním spolkům, které jsou do projektu vtaženy. Ludmila Řídká, administrativní pracovnice MAS Komunitní škola Okříšky zahájila v říjnu 2014 pátý rok své činnosti. V letošním školním roce nabízí, stejně jako v předešlých letech, rukodělné kurzy, např. tvorbu dekorací (podzimní, vánoční a velikonoční) s lektorkou M. Papouškovou, kurzy keramiky pod vedením lektorky J. Kabelkové, výrobu bižuterie s lektorkou Mgr. H. Lavickou. Další kurzy budeme vybírat podle nabídky a zájmu např. výrobu svíček, pletení z pedigu, papírové pletení, malování kraslic, zdobení perníčků a další. Celoročně probíhají kurzy angličtiny. Začátečníky vede lektorka Mgr. Zuzana Butorová, kurz pro pokročilé Mgr. Pavla Doležalová. Letos poprvé jsme otevřeli kurz angličtiny pro studenty 1. a 2. ročníku středních škol. Impulz k tomu dali sami studenti. V rámci tohoto kurzu si opakují a zároveň rozšiřují probírané učivo ze svých středních škol. Jednotlivé lekce jsou zaměřeny na všechny čtyři dovednosti potřebné k úspěšnému složení státní maturitní zkoušky mluvení, čtení, poslech a psaní. Mgr. Alena Krivjanská, koordinátorka celoživotního vzdělávání

3 Radošov 3 Obec Rudíkov Obec Radošov Radošov je nejsevernější obcí třebíčského okresu. V lesích asi pět kilometrů severovýchodně od vesnice se nachází hraniční kámen, u kterého se stýkají okresy třebíčský, jihlavský a žďárský. Přesný letopočet založení Radošova není znám, ale dá se předpokládat, že k osidlování tohoto území došlo ve dvanáctém století. Z prvních zápisů vyplývá, že roku 1365 zaměnil Vojslav z Bytovčic své zboží v Třebíči za statek, jenž měl Vyšemír z Radošova v Radošově. Není známo, jak dlouho měl Vojslav z Bytovčic Radošov zastaven, ale dá se předpokládat, že pokud sloužila ves jako zástava, byla obydlena a katastr byl způsobilý k obdělávání půdy. O původním obydlení víme, že základem vesnice bylo šestnáct stavení. Zástavu v roce 1490 Vilém z Perštejna vyplatil a od té doby zůstal Radošov při velkostatku třebíčském. Radošov je odedávna přifařen k chlumské farnosti. Místní lidé se většinou zabývali zemědělstvím a chovem dobytka. Méně majetní pomáhali v období letních prací u větších rolníků, kde dostávali plat v naturáliích. V zimě pracovali za mzdu v panských lesích hraběte Zdeňka z Valdštejna. Do školy chodily radošovské děti odedávna na Chlum. Školu si v Radošově postavili v roce Obecní knihovnu má obec od roku 1921, hasičský sbor byl založen v roce Připojení elektrického proudu do obce se uskutečnilo 17. července 1937, telefonního připojení se občané dočkali roku Zemědělské družstvo bylo v Radošově založeno v roce 1956 a ve spojení s družstvem ze sousedních Koutů existuje dodnes. V obci je budova bývalé obecné školy, která v současné době slouží jako kulturní dům. V roce 1996 byla dokončena stavba víceúčelové budovy, kde se nachází veřejná knihovna, požární zbrojnice, obecní úřad, zasedací místnost a ordinace praktického Opatov Okříšky Heraltice Předín Stařeč Rudíkov Dolní Vilémovice Rudíkov je obec, která spadá pod správu třebíčského okresu a nachází se v jeho nejsevernější části. První nepřímá zmínka pochází už z roku 1104, kdy byla, dnes již zaniklá vesnice Na Boru, zasvěcena kostelu sv. Petra a Pavla. Není však jasné, zda se jednalo o kostel rudíkovský nebo kostel, který byl zasvěcen stejným patronům v obci Tasov. První bezpečně doložená zmínka o Rudíkovu pochází z listiny z roku 1234, kde je uveden jakýsi Heřman, který vesnici vlastnil. Během svého růstu prodělala obec poměrně poklidný vývoj, který byl dán také tím, že Rudíkov byl až do 16. století skryt mezi lesy. Měl velké štěstí i v tom, že se mu vyhnuly různé morové nákazy, rodové souboje nebo války. S významnějšími okupanty se setkáváme vlastně až ve 20. století za 2. světové války, kdy zde a v okolních obcích německá armáda usilovně hledala napojení na rodinu armádního generála Ludvíka Svobody. V obci byl od počátku kostel sv. Petra a Pavla. Tento kostel byl dřevěný, roku 1721 vyhořel a následně byl vykraden. Současný kostel byl vystaven až na přelomu 18. a 19. století. Během 17. a 18. století vznikly v obci další budovy, které sloužily potřebě místních, jako byla škola, masný krám, krčma, kovárna, ale i obecní pastouška nebo špitál. Velmi starou tradici má v Rudíkově i místní školství. Začalo vznikat již v roce 1691 (1692?), kdy byla v Rudíkově nákladem obce vybudována první škola. Kde přesně stála, se nedochovalo. Poté škola sídlila v domě naproti kostelu a v budově dnešního obecního úřadu. Tyto prostory dlouho nevyhovovaly zvětšujícímu se počtu žáků, a proto bylo usilováno o vybudování školy nové, moderní, splňující trendy současné doby. S výstavbou se započalo roku O vybudování nové školy se nemalou měrou zasloužil tehdejší prezident republiky arm. gen. Ludvík Svoboda, rodák z nedalekého Hroznatína, a tehdejší ředitel František Kašpar. Výstavba nové budovy byla ukončena roku května 1980 byl škole slavnostně udělen čestný název Základní škola Ludvíka Svobody, který hrdě nese dodnes. V současné době školu navštěvuje 120 žáků v devíti ročnících. Součástí školy je školní družina a školní jídelna. V budově školy sídlí i mateřská škola, kterou v současnosti navštěvuje 53 dětí. Škola nabízí komfort zateplené budovy, nové plynové vytápění a moderní učebny informatiky, jazyků, cvičnou kuchyňku, učebnu fyziky a chemie a nově i výtvarnou učebnu s keramickou dílnou. V sedmi učebnách je žákům k dispozici interaktivní tabule s připojením k internetu. V minulosti působila v obci řada spolků a organizací pečujících o volnočasové aktivity a kulturní a sportovní vyžití, na jejichž odkaz postupně navazovaly organizace nové. V současné době v obci působí sbor dobrovolných hasičů, Fotbalový klub Rudíkov Trnava, Tělovýchovná jednota Sokol, myslivecké sdružení, komunitní škola a řada drobnějších organizací. Mgr. Martin Suk, ředitel ZŠ L. Svobody lékaře. V roce 1999 byla v obci započata výstavba obecního vodovodu a o rok později začali občané využívat vodovod pro svoji potřebu. Poslední velkou akcí pro obec byla plynofikace, která proběhla v roce V posledních letech byly v naší obci prováděny opravy komunikací, v roce 2008 proběhly opravy sportovišť. V roce 2011 byla vyměněna okna na obecním úřadě, v roce 2012 byla opravena fasáda obecního úřadu, nové chodníky se budovaly v roce 2013 a v roce 2014 byl částečně opraven kulturní dům a opěrné zdi v jeho okolí. Pavel Pařízek, starosta

4 4 Chaloupky, ale hlavně přírodní zahrady, získaly ocenění Od začátku hnutí přírodních zahrad na Vysočině uběhlo 5 let. V roce 2009 Chaloupky o.p.s. zahájily projekt česko-rakouské spolupráce Přírodní zahrady bez hranic. Projekt přírodních zahrad byl pro Chaloupky o.p.s. prvním velkým přeshraničním projektem. Měli jsme štěstí na výborné partnery jak na české, tak hlavně na rakouské straně. Dodnes trvá spolupráce s rakouským sdružením Natur im Garten. Následným společným projektem byl Gartentherapie (Zahradní terapie). Tím přírodní zahrady získaly nový rozměr, rozměr terapeutický, o čem se můžete přesvědčit na nejnovějším chaloupeckém pracovišti v Balinách u Velkého Meziříčí. A nyní se stejnou organizací i některými českými partnery plánujeme další česko- -rakouský projekt. V roce 2013 jsme projekt přírodních zahrad přihlásili do ankety Skutek roku 2012 a zvítězili jsme. Spolu s finalisty za rok 2013 jsme pak postoupili do soutěže o přeshraniční cenu, jejíž slavnostní vyhlášení proběhlo v pátek v reprezentativních prostorách nově zrekonstruovaného zámku v Třebíči. Sem se sjeli finalisté i Rakouska. A přírodní zahrady obhájily vítězství a vyhrály v kategorii Životní prostředí, ochrana klimatu, obce nad 1000 obyvatel. Na podzim 2014 je na Vysočině 96 certifikovaných přírodních zahrad a 15 ukázkových přírodních zahrad. V oblasti MAS Podhorácko máme 4 certifikované vzdělávací zahrady na MŠ v Předíně, MŠ v Dolních Vilémovicích, na ZŠ Okříšky a na Chaloupkách je přímo ukázková přírodní zahrada. Kdo alespoň jednu ze zahrad znáte a víte, jak vypadla před realizací projektu přírodních zahrad a po něm, dáte mi za pravdu, že nové prvky zahradě přidaly na kráse a dětem na radosti, ale přinesly také možnost barvitějšího poznávání přírody. Dále pak ještě máme 3 soukromé certifikované přírodní zahrady (v Hrutově, v Heralticích a v Hodově). Návštěva zahrady, a nemusí být zrovna hned přírodní, je vždy velkým zážitkem. Proto si do plánu na rok 2015 zaznamenejte i akci Víkend otevřených zahrad. Je to celoevropská akce, probíhá první nebo druhý víkend v červnu a v Kraji Vysočina se do ní zapojuje na 15 certifikovaných přírodních zahrad. Mnohé z nich můžete navštívit právě jen o této akci. Více na Věřím, že mnoho z vás, kdo tento článek čtete, máte doma přírodní zahradu, jen není certifikována a nevisí vám na plotě smaltovaná plaketa s ježečkem. Mít přírodní zahradu není nic těžkého a přitom tím přinášíte svůj velký díl k ochraně přírody a její rozmanitosti v obcích, městysech i městech. Kdo byste chtěl vědět více, navštivte webové stránky nebo či mě kontaktujte nebo se vypravte právě za někým, kdo již plaketu má. S přáním pusťme přírodu do zahrad! Iveta Machátová, Chaloupky o.p.s., koordinátorka přírodních zahrad pro Kraj Vysočina

5 5 Dolní Vilémovice získaly ocenění Přeshraniční cena 2014 Po čtyřletém úsilí, kdy byl zahájen projekt rekonstrukce rodného domu Jana Kubiše, dostala obec Dolní Vilémovice ocenění v anketě Skutek roku. Tuto soutěž vypisuje Kraj Vysočina a jednou za dva roky je podpořena mezinárodní účastí. V letošním roce se v kategorii sídla, stavby a bydlení utkaly dva české a dva rakouské projekty. Obec převzala rodný dům v původním, bohužel havarijním stavu. Potřebné prostředky ve výši 3,5 mil. korun obec získala od dárců veřejné sbírky, sponzorů a drobných dotačních titulů. Na rekonstrukci se výraznou měrou podíleli i dobrovolníci, kteří odpracovali 1055 hodin dobrovolné práce. Obec Dolní Vilémovice ze svého rozpočtu investovala do projektu Kč. Za rok a půl provozu si domek našlo 1600 návštěvníků. V současné době je v něm umístěna výstava fotografií a osobních předmětů Jana Kubiše. Později bude domek zaplněn stálou expozicí, kterou připravuje Vojenský historický ústav. Všichni návštěvníci jsou srdečně zváni. Domek je v provozu i v zimě a funguje na zazvonění u pana správce v domě č. p. 17, hned naproti. Větší skupiny se mohou objednat na tel.: Lidická hruška vyroste i v Dolních Vilémovicích Chaloupky Dolní Vilémovice Zajímavou akcí, zacílenou na děti základních škol, bylo sázení lidické hrušky v Dolních Vilémovicích. Vyhlazení obce Lidice v roce 1942 přežil jen jeden mladý stromek na návsi. Dnes je z něj sedmdesátiletá hrušeň, němý svědek tragického osudu obce Lidice. Občanské sdružení z Lidic vysazuje rouby z tohoto stromu a přenáší tak poselství naděje. V listopadu byl tento roub výjimečného stromu zasázen i na návsi v Dolních Vilémovicích. Sázení se zúčastnilo spolu s velmi vzácnou delegací z Lidic i na sto dětí z okolních základních škol. Po vysázení stromku následovala beseda v kulturním domě. Jako hosté se účastnily tři ženy, dvě z nich dříve v Lidicích žily, třetí byla tehdy jako malé děvče odvedená do Německa k převýchově. Neskutečně autenticky vyprávěné příběhy o vyklizení obce, odsunu, čase v koncentračním táboře či v německé rodině fascinoval nejen děti, ale i dospělé. Věřím, že si tento velmi silný zážitek děti odnesly domů a pomohl jim pochopit hrůzy války, které znají naštěstí jen ze stránek učebnic. Jitka Boučková, DiS., starostka

6 6 Podzim v Ostašově V Ostašově to prostě žije V sobotu 27. září se uskutečnilo již 12. Svatováclavské hodování s tanečními soubory a harmonikáři z Březníka. Živá hudba zněla v podání hudebního sdružení Madlenka od Klučovské hory. V říjnu se konal již tradiční JARMARK s účastí přes 20 prodejců z blízkého i širokého okolí. Ve stejném termínu proběhl i FICHTL CUP, tradiční závody strojů JAWA 50, s účastí 44 závodníků ve dvou kategoriích klasik a sport. Obě akce přilákaly přes 500 návštěvníků. Další pěknou říjnovou akcí byly rybí hody. Ryby byly zakoupeny při výlovu rybníka Silničný v Lipníku. Z třinácti kaprů byla navařena polévka, nasmaženy řízky a zbytek byl vyuzen. Akce zaujala a sešlo se 70 místních. V listopadu se uskutečnily Svatomartinské husí hody, na kterých bylo pro místní Okříšský univerzál připraveno speciální menu: pečené husí stehno, knedlík, zelí a ochutnávka mladých vín. Sešlo se zde 94 občanů a vypilo se přes 30 litrů vína. V sobotu 6. prosince jsme vyráběli ozdoby a zdobili vánočního strom na návsi. Navečer přišel i Mikuláš s doprovodem a obdaroval místní děti. Jaroslav Kabelka, starosta Pozvánka na nový ročník Jubilejní desátý ročník Okříšského univerzála začíná již v neděli 25. ledna a pokračuje celý rok až do listopadu. Na start jednotlivých disciplín i celého dvanáctiboje zveme sportovce z Okříšek i z okolních měst a obcí. Naše heslo je: Dokaž, že to dokážeš staň se Okříšským univerzálem! Hujerův memoriál šplh na tyči a laně Po stopách Katky Neumannové běh na lyžích O křišťálovou brusli rychlobruslení Okříšská laťka skok vysoký O krále zeleného stolu stolní tenis (bez týmové soutěže) Univerzálův vrhačský trojboj granát, koule, oštěp Zlatá diabolka střelba ze vzduchovky Okříšský plaváček plavání Železný tým triatlon družstev (pouze týmová soutěž) Okříšský rychlík sprint na 100 m Tour de Okříšky cyklistická časovka Běh Starou osadou krosový běh Okříšská kuželka kuželky Slavnostní vyhlášení výsledků hospoda Na hřišti Zdeněk Ryšavý, starosta SDH Kněžice muži, mladí hasiči Družstvo mužů bez omezení věku SDH Kněžice zaznamenalo v letošní sezóně nejlepší výsledek, který kdy byl kněžickými hasiči dosažen. Vyhráli třebíčskou okresní ligu v požárním sportu, která obsahovala 12 soutěží. Podzimní část hasičské sezóny 2014 pro mladé hasiče ukončil závod ve Výčapech. Zástupci našeho SDH v letošním ročníku dvakrát získali první místo, jednou druhé a jednou třetí místo. Byla to jejich doposud nejúspěšnější sezóna. Celkově získali 5. místo. Jejich snažení jsme odměnili výletem do Jihlavy, společně zhlédli pohádku Tři bratři budeme s našimi hasiči očekávat v hasičárně Mikuláše se svojí družinou. Do letošního ročníku nastupovala obě kněžická družstva v kategorii mladších, od příštího ročníku bude jedno družstvo již startovat za starší. V zimní přípravě je čekají velké změny, držme jim palce, ať se nadále daří! Za SDH Kněžice Zdena Gottliebová a Rostislav Neuwirth

7 7 Rozhledna na Pekelném kopci Myšlenka postavit rozhlednu na Pekelném kopci vznikla v roce 2010 v Mikroregionu Třebíčsko, převážně z iniciativy obcí Mastník a Stařeč. Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Třebíčsko leží v jihovýchodní části Kraje Vysočina v České republice. Sdružuje celkem devět samostatných obcí: Čechočovice, Kožichovice, Krahulov, Mastník, Okřešice, Stařeč, Střítež, Trnava, Třebíč. Celková rozloha členských obcí činí 123,5 km 2. Inspirací byla nedaleká rozhledna na Mařence. Mikroregion začal řešit projekční návrhy a financování celé akce. Město Třebíč přišlo s myšlenkou zařadit tuto akci do své investiční činnosti a dohodlo se s mikroregionem o převzetí celé investiční akce. Projekt byl rozdělen na dvě hlavní části novostavbu rozhledny na Pekelném kopci nedaleko Třebíče jako novou atraktivitu pro pěší a cyklisty. Další hlavní část projektu tvoří přestavba ve dvorní části Národního domu na Karlově náměstí v Třebíči na nový turistický bod se zázemím pro všechny turisty a návštěvníky města, tzv. TouristPoint. Architektonický návrh rozhledny vytvořil Ing. arch. Pavel Jura z Brna, který se inspiroval kulturním dědictvím Třebíče. Stavba rozhledny je provedena ze dřeva s kovovými prvky. Konstrukce rozhledny je navržena jako atypická. Podoba rozhledny na Pekelném kopci se váže k místní třebíčské pověsti, kdy svatý Prokop zkrotil ďábla a potom ho odhodil, ten dopadl na Pekelný kopec. Pekelný původ zdůrazní také nově zpracovávané logo s postavou pekelníka. Kromě souvislostí s bazilikou svatého Prokopa v sobě má rozhledna zakomponovaný i prvek z židovské kultury. Půdorys kombinovaný ze dvou čtverců připomíná Davidovu hvězdu. Výběrové řízení na zhotovení rozhledny včetně doplňkových objektů a staveništní komunikace vyhrála firma Kapucín realizace staveb, s. r. o., Blahoslavova 97/10, Třebíč. Rozhledna na Pekelném kopci měří bezmála 27 m a náklady na její zhotovení se vyšplhaly téměř na 8 milionů korun. K rozhledně vede značená turistická pětikilometrová stezka. Slavnostní otevření rozhledny proběhlo 5. prosince Břetislav Česnek, místopředseda Mikroregionu Třebíčsko Kněžice Okřešice Okříšky Trnava Krahulov Čechočovice Stařeč Kožichovice Mastník Ostašov

8 8 Akce na území MAS Podhorácko Akce v Červené Lhotě koledy pod vánočním stromem - hrají a zpívají Horané z Rokytnice nad Rokytnou (začátek bude upřesněn) beseda zastupitelstva obce s občany od hodin ve společenské místnosti, mimo jiné na téma rozpočet obce pro rok 2015 a strategický plán rozvoje obce ples spolku Juvena od hodin v kulturním domě, hraje skupina Evis masopustní průvod obcí a odpolední posezení s muzikanty karneval pro děti od hodin v kulturním domě setkání seniorů od hodin ve společenské místnosti KD Akce v Kožichovicích novoroční ohňostroj na návsi v hodin Tříkrálová sbírka Hasičský ples kulturní dům ve hodin masopustní průvod velikonoční tvořivá dílna zasedací místnost obecního úřadu, v 16 hodin setkání důchodců kulturní dům v 15 hodin Akce v Nové Vsi ples Sboru dobrovolných hasičů Jezdecký ples Obecní ples Akce v Okříškách novoroční výšlap na Strážku od zámku ve hodin novoroční přípitek s ohňostrojem v centru Okříšek v hodin Hasičský ples dětské divadelní představení (Sokol Čechočovice) zápis do 1. třídy základní školy Sportovní ples Hujerův memoriál (Okříšský univerzál) Obecní ples Po stopách Katky Neumannové (Okříšský univerzál) Rockový ples mateřské školy zimní tábor PSCK v Deštném v Orlických horách O křišťálovou brusli (Okříšský univerzál) Den pro ženy dětský karneval velikonoční dílničky v základní škole zápis do mateřské školy Okříšská laťka (Okříšský univerzál) velikonoční jarmark s výstavou a kulturním programem Akce ve Vladislavi hrajeme koledy Hostákov hodin živý betlém hodin živý betlém hodin vánoční turnaj ve stolním tenise v 9.00 hodin Hasičský ples ve hodin Sportovní ples ve hodin masopust Masopust Hostákov Obecní ples ve hodin dětský karneval ve hodin Akce v Trnavě novoroční ohňostroj Zlatá obloha v hodin divadelní představení Noc na Karlštejně - ochotnický soubor Budišov, kulturní dům v hodin Maškarní ples hraje skupina A je to taneční zábava se skupinou Reflexy taneční zábava se skupinou BAGR Akce v Bransouzích: Hasičský ples od hod. v KD Bransouze Akce v Koutech Sportovní ples Hasičský ples Akce v Pyšele výstava betlémů na obecním úřadě od hodin, souběžně program u vánočního stromu vánoční dílničky, svařené víno, vystoupení dětí ze ZŠ, vánoční zvyky, malý jarmark vstup zdarma Půjdem spolu do Betléma živý betlém u kostela od hodin Akce v Radoníně tradiční vánoční turnaj ve stolním tenisu a šipkách ve hodin v kulturním domě. Kategorie muži a ženy, zúčastněné čeká chutné občerstvení a vítěze soutěží hodnotné ceny Hasičský bál s hudbou Toto Band ve hod v kulturním domě Připraveno dobré občerstvení a bohatá tombola. Akce v Čechočovicích 16. února Sportovní ples TJ Sokola Čechočovice. Hraje od hod. hudební skupina MACHEN music. Masopustní průvod se koná v sobotu 23. února Sraz masek je ve hod. před hospodou v Čechočovicích. 9. března 2013 od hod. v místním KD tradiční maškarní karneval - pro menší i větší děti. V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU V PYŠELE MÁTE DOMA PĚKNÝ BETLÉM AŤ KOUPENÝ NEBO DOMA VYRÁBĚNÝ, UKAŽTE HO OSTATNÍM KAŽDÝ, KDO VYSTAVÍ BETLÉM, DOSTANE MALÝ DÁREČEK. SVÉ BETLÉMY MŮŽETE PŘIJÍT NACHYSTAT NA VÝSTAVU V PÁTEK OD DO NEBO V SOBOTU OD 8.00 DO PŘÍPADNĚ DLE OSOBNÍ DOMLUVY NA OBECNÍM ÚŘADĚ TEL.: Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Ev.č.zpravodaje - MK ČR E Zpravodaj MAS Podhorácko vydává Podhorácko, o.p.s. za účelem informování obyvatel a všech subjektů na území Místní akční skupiny Podhorácko v nákladu 7700 výtisků. Dodání do každého domu garantované obcemi. Adresa: Podhorácko, o.p.s., J.A. Komenského 87, Okříšky. Kontaktní údaje pro zasílání příspěvků: tel.: tel.: , , Grafická úprava a tisk FIBOX s.r.o.,

O Místní akční skupině Sdružení Růže

O Místní akční skupině Sdružení Růže Druhé číslo Regionálního zpravodaje, které právě držíte v ruce, mapuje ve zkratce některé aktivity a události na území mikroregionu Sdružení Růže v období 2004-2006. V minulém čísle jste si mohli přečíst

Více

Zpravodaj. Pivovar a divadlo ve Mžanech? Vybíjená, olympiáda a cyklistický výlet i letos v mikroregionu

Zpravodaj. Pivovar a divadlo ve Mžanech? Vybíjená, olympiáda a cyklistický výlet i letos v mikroregionu Zpravodaj číslo 1-2014 www.nechanicko.cz Náklad 3500ks Mžany - Pivovar Lindr Mžany dnes vzniká na místě bývalé hospody a divadla U Rybů, později hospody U Smrku. Plánovaný komplex počítá s obnovením divadla,

Více

hlas loš tic JARO 2013 Hlas Loštic Foto: R. Opluštil

hlas loš tic JARO 2013 Hlas Loštic Foto: R. Opluštil hlas loš tic JARO 2013 Hlas Loštic JARO 2013 1 Foto: R. Opluštil JARO 2013 hlas loš tic Zprávy z radnice Vážení občané, v minulém vydání Hlasu Loštic jste byli informováni o snaze získat dotační prostředky

Více

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3)

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3) www.svinov.ostrava.cz SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v říjnu 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva a vy už myslím po půl roce máte právo hodnotit, zda jste volili, či nevolili správně. Nová

Více

MAS vybrala první projekty v programu Leader a uspořádala Národní konferenci Venkov 2009

MAS vybrala první projekty v programu Leader a uspořádala Národní konferenci Venkov 2009 Číslo 2 / Zima 2009 www.mas-mostenka.cz Zpravodaj MAS Partnerství Moštěnka, o.s. pro Strategický plán Leader 2008 2013 MAS vybrala první projekty v programu Leader a uspořádala Národní konferenci Venkov

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse PROSINEC 2014 Vážení spoluobčané, jménem Úřadu městyse Nové Veselí Vám přeji spokojené prožití vánočních svátků, do nového roku hodně zdraví, štěstí, spokojenosti. Zdeněk Křivánek, starosta městyse V neděli

Více

bude nesmírně důležitá pro určení finanční alokace a účast v programech napříč více sektory v následujícím

bude nesmírně důležitá pro určení finanční alokace a účast v programech napříč více sektory v následujícím číslo 2, ročník 2012 Zpravodaj MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO slovo úvodem Přiblížil se poslední rok plánovacího období 2007 2013 a tím i naše poslední výzva. Nastal opět čas bilancovat uplynulé období

Více

STRÁŽNICKO ČERVEN 2011 6. Kraj dobrého vína, folklóru a orchidejí. Nová expozice na výklopníku v Sudoměřicích čeká na své návštěvníky

STRÁŽNICKO ČERVEN 2011 6. Kraj dobrého vína, folklóru a orchidejí. Nová expozice na výklopníku v Sudoměřicích čeká na své návštěvníky STRÁŽNICKO MAS STRÁŽNICKO Kraj dobrého vína, folklóru a orchidejí STRÁŽNICE Nová expozice na výklopníku v Sudoměřicích čeká na své návštěvníky www.straznicko.cz TASOV HROZNOVÁ LHOTA TVAROŽNÁ LHOTA KNĚŽDUB

Více

ZPRAVODAJ. Číslo 10 leden 2006 Obecního úřadu v TUPESÍCH. Jan Kropáč Džbáneček. Věnováno tupeským malérečkám

ZPRAVODAJ. Číslo 10 leden 2006 Obecního úřadu v TUPESÍCH. Jan Kropáč Džbáneček. Věnováno tupeským malérečkám ZPRAVODAJ Číslo 10 leden 2006 Obecního úřadu v TUPESÍCH Původní obecní hospoda U Barmana 1667-1958 Džbánečku maličký které ruce tě vykouzlily ty můj milý? Džbánečku kulatý ty malý prťatý pestře zbarvený

Více

Soutěž Vesnice roku 2015

Soutěž Vesnice roku 2015 Soutěž Vesnice roku 2015 Babice u Uh. Hradiště Slovácko je krásná zem, v jižním kraji moravském kde réva vinná ke slunci se vzpíná. Tam louky jsou a jezera, prostě samá nádhera v celém světě není hezčí

Více

12 Slovácko patřilo vínu a památkám

12 Slovácko patřilo vínu a památkám Magazín Zlínského kraje listopad 2014 ročník X 12 Slovácko patřilo vínu a památkám 7 Nejlepší jsou Kateřinice Pokud chcete vidět, jak to vypadá v nejlepší obci v zemi, nemusíte jezdit daleko. Vesnicí roku

Více

Číměřský zpravodaj. 4. ročník 2014

Číměřský zpravodaj. 4. ročník 2014 Číměřský zpravodaj 4. ročník 2014 Vážení spoluobčané, v tomto období každý z nás bilancuje rok předcházející, ve kterém se nám naše plány a předsevzetí splnit podařily nebo nepodařily, a samozřejmě si

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155, 495 426 160 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz, ou@horineves.cz web: http://www.opz1866.eu Z Valné hromady

Více

prvňáčky letos otevíráme tři třídy. Doufám, že se jim u nás bude líbit, říká zástupkyně ředitele školy Iva Přasličáková.

prvňáčky letos otevíráme tři třídy. Doufám, že se jim u nás bude líbit, říká zástupkyně ředitele školy Iva Přasličáková. Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Lhotka, Metylovice Baška Pržno Čeladná, Janovice Malenovice Pstruží Ostravice Kunčice p. O., Staré Hamry Bílá kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 2, 3 str. 4

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

VALEČ. zpravodaj obce PROSINEC 2010 ÚVODEM. Pozvánka na novoroční pozdrav. Krátký pohled zpět do roku 2010

VALEČ. zpravodaj obce PROSINEC 2010 ÚVODEM. Pozvánka na novoroční pozdrav. Krátký pohled zpět do roku 2010 zpravodaj obce PROSINEC 2010 VALEČ Vydává Obec Valeč, 675 53, IČO: 00290637,místo a datum vydání: Valeč, 23. 12. 2010 ÚVODEM Vážení spoluobčané, rád bych Vám u příležitosti vydání zpravodaje poděkoval

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Ročník 7 / 2014 Číslo 1 VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ se budou konat: v pátek 10.10.2010 od 14.00 do 22.00 hodin v sobotu 11.10.2010 od 8.00 do 14.00 hodin v zasedací místnosti OÚ. DEBATA S KANDIDÁTY v

Více

Slovo starosty. Den dětí na venkově v Buchově. Vážení spoluobčané,

Slovo starosty. Den dětí na venkově v Buchově. Vážení spoluobčané, červen 2007 16 Slovo starosty Vážení spoluobčané, v květnu uplynul právě rok, od vydání prvního rozšířeného Postupického zpravodaje, jehož podobu máte i dnes před sebou. Jde o páté vydání v této grafické

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma ážení spoluobčané, Vtento výtisk našeho měsíčníku dostáváte do rukou v adventním období, které spojujeme s bilancováním uplynulého roku

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč V galerii Konírna byla ve čtvrtek 24. října zahájena poslední letošní výstava. Potrvá až do 5. ledna 2014, jmenuje se NOE 20, nejvíc se

Více

Vážení spoluobčané, Z OBSAHU:

Vážení spoluobčané, Z OBSAHU: Z OBSAHU: MĚSTSKÉHO ÚŘADU V RAJHRADĚ DUBEN 2008 Slovo starosty Informujeme občany ZŠ TGM Rajhrad Zprávičky MŠ Plesová sezona v Rajhradě Oblastní charita informuje Starý rajhradský mlýn Valná hromada Sokola

Více

Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska. Bezdědovický dub. telem je rodinná hrobka Hildprandtových, majitelů blatenského zámku.

Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska. Bezdědovický dub. telem je rodinná hrobka Hildprandtových, majitelů blatenského zámku. Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska SOBE B l a t e n s k o O Bezdědovicích Informační servis Z obcí regionu Ze školství Sociální okénko ž i v e a n o v e Vychází jako VOLNĚ NEPRODEJNÁ

Více

Zprávy obecního úřadu SEMICKÝ ZPRAVODAJ

Zprávy obecního úřadu SEMICKÝ ZPRAVODAJ Zprávy obecního úřadu 100 let založení Sokola str.1 4 str.7 Školství Historie Z dopisů čtenářů WWW.OBECSEMICE.CZ V přísálí sokolovny se uskutečnilo 9.5. milé setkání žen u příležitosti Dne matek, více

Více

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila

Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila ČÍSLO 4 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Zasedání ustavujícího zastupitelstva města, pátek 7. listopadu 2014. Slovo starosty města Žďáru nad Sázavou Zdeňka Navrátila Vážení spoluobčané, rád bych

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice Město Sedlec-Prčice podalo v loňském roce žádost o dotaci z Regionálního

Více