Horní Smrčné. Chlum. Bransouze. Číchov. Radonín. Kněžice. Přibyslavice Hrutov Zašovice. Okříšky. Opatov. Petrovice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Horní Smrčné. Chlum. Bransouze. Číchov. Radonín. Kněžice. Přibyslavice Hrutov Zašovice. Okříšky. Opatov. Petrovice"

Transkript

1 Milí obyvatelé Podhorácka, nedávno jsme si připomněli 25 let od listopadu 1989, který přinesl velkou změnu ve společnosti i v jednotlivých obcích. Přinesl nám na jedné straně svobodu rozhodování o vlastních věcech, na straně druhé odpovědnost za své činy i nejistotu s tím spojenou. Jednou z možností, která se před námi otevřela, Opatov je i svoboda sdružování a obnova činnosti spolků. Tak se také sdružily městys Okříšky, městys Stařeč, obec Čechočovice, Zemědělské družstvo Kouty a Chaloupky o.p.s. a společně založily obecně prospěšnou společnost Podhorácko. V roce 2005 to nebylo jednoduché rozhodnutí, vyžadovalo i majetkový vklad a vzájemnou důvěru. S ohlédnutím zpět je patrné, že to bylo odvážné, ale přínosné rozhodnutí. Díky jejich prvnímu kroku a následné spolupráci obcí, neziskových organizací a podnikatelů v regionu mohla MAS Podhorácko podpořit do letoška 107 projektů, které podaly právnické i fyzické osoby v celkové výši zhruba 30 miliónů korun. ročník VII. MAS Podhorácko se ve svém desátém roce činnosti připravuje na čerpání evropských fondů pro období do roku Pomocí metody Leader, která zahrnuje spolupráci obcí, neziskových organizací a podnikatelů v regionu, připravujeme podklady pro rozvoj našeho území. Budeme se snažit podpořit projekty v regionu Podhorácko v oblasti zemědělství, zaměstnanosti, občanské vybavenosti, životního prostředí. Přeji tuhou zimu, aby příroda měla čas se uložit ke spánku a na jaře se probudila plná sil. Tak jako každoročně. Se zimními pozdravy RNDr. Jozef Zetěk, předseda správní rady Podhorácko, o.p.s. Kněžice Předín Přibyslavice Hrutov Zašovice Štěměchy Radonín Heraltice Bransouze Okříšky Číchov Petrovice Radošov Kouty Nová Ves Pokojovice Krahulov Hvězdoňovice Chlístov Římov Čáslavice Horní Smrčné Chlum Čechočovice Markvartice Rokytnice nad Rokytnou Loukovice Šebkovice Červená Lhota Kojetice Číhalín Stařeč Mastník Čechtín Horní Újezd Svatoslav Benetice Okřešice Vyčapy w ZPRAVODAJ 2 prosinec 2014 Hroznatín Ostašov Přeckov Tmava Kožichovice Rudíkov Slavičky Podhorácko, o.p.s. J. A. Komenského Okříšky tel.: , Obsah Nárameč Vladislav Dolní Vilémovice Hodov Rohy Studnice Kamenná Pyšel Úvodní slovo RNDr. Jozefa Zeťka 1 Úspěšné projekty z 5. výzvy, projekt spolupráce, Komunitní škola Okříšky 2 Obce Rudíkov a Radošov 3 Co se děje v regionu 4-6 Rozhledna na Pekelném kopci 7 Akce na území MAS Podhorácka 8

2 2 Úspěšné projekty z naší 5. výzvy Uvedené projekty jsou již proplacené Žadatel: SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ HERALTICE Název projektu: Repliky muzejních exponátů Celkové výdaje projektu: ,-Kč Dotace: ,-Kč SDH se rozhodl využít možnosti čerpání dotace na vybavení Hasičského muzea historické techniky v Heralticích. Konkrétně se jednalo o vyrobení 10 kusů replik vycházkového stejnokroje SDH z přelomu 19. a 20. století a 10 kusů replik opasků k pracovnímu stejnokroji podle dochovaných historických předloh. Tyto součásti výstroje hasičů slouží jako výstavní exponáty v muzeu. Žadatel: Pavel Vrtal Název projektu: Budova skladu na ovoce pro další zpracování Celkové výdaje projektu: ,-Kč Dotace: ,-Kč Předmětem dotace byla přístavba budovy skladu o rozměrech 7 x 10,5 metrů. Přístavba skladu byla vchodem propojena se stávající budovou. Projekt S divadlem poznáváme naše regiony Projekt S divadlem poznáváme naše regiony byl projektem, kde se místní akční skupiny společně s divadelními spolky snažily rozšířit kulturu v regionu a představit obyvatelům území činnost ostatních MAS v daném regionu. Probíhal v časovém harmonogramu od 1. března 2013 do 30. září Tohoto projektu spolupráce se účastnily dvě MAS z Jihomoravského kraje a jedna MAS z Kraje Vysočina. V projektu bylo zainteresováno také šest divadelních spolků. Cílem projektu bylo zvýšit zájem občanů o kulturu, a to především divadla, která jsou z důvodů omezených finančních možností a dále časovou a dopravní náročností pro mnohé obyvatele venkovských oblastí Komunitní škola Okříšky, o.s. nedostupná. Při společných jednáních byl předložen návrh na hostování divadelních spolků na území jiného regionu za účelem vyšší provázanosti obyvatel a MAS a také ke zkvalitnění života v obcích. Divadelníci předvedli svou práci v rámci celodenních exkurzí, které byly vždy zakončeny divadelním představením. Cílem bylo především přiblížit kulturu místním, kteří za divadlem nechtějí nebo nemohou dojíždět do velkých měst. Divadelní představení na území Podhorácka se konala ve Starči, v Dolních Vilémovicích, v Opatově, v Rudíkově a v Předíně. Udržitelnost projektu je zajištěna díky aktivním divadelním spolkům, které jsou do projektu vtaženy. Ludmila Řídká, administrativní pracovnice MAS Komunitní škola Okříšky zahájila v říjnu 2014 pátý rok své činnosti. V letošním školním roce nabízí, stejně jako v předešlých letech, rukodělné kurzy, např. tvorbu dekorací (podzimní, vánoční a velikonoční) s lektorkou M. Papouškovou, kurzy keramiky pod vedením lektorky J. Kabelkové, výrobu bižuterie s lektorkou Mgr. H. Lavickou. Další kurzy budeme vybírat podle nabídky a zájmu např. výrobu svíček, pletení z pedigu, papírové pletení, malování kraslic, zdobení perníčků a další. Celoročně probíhají kurzy angličtiny. Začátečníky vede lektorka Mgr. Zuzana Butorová, kurz pro pokročilé Mgr. Pavla Doležalová. Letos poprvé jsme otevřeli kurz angličtiny pro studenty 1. a 2. ročníku středních škol. Impulz k tomu dali sami studenti. V rámci tohoto kurzu si opakují a zároveň rozšiřují probírané učivo ze svých středních škol. Jednotlivé lekce jsou zaměřeny na všechny čtyři dovednosti potřebné k úspěšnému složení státní maturitní zkoušky mluvení, čtení, poslech a psaní. Mgr. Alena Krivjanská, koordinátorka celoživotního vzdělávání

3 Radošov 3 Obec Rudíkov Obec Radošov Radošov je nejsevernější obcí třebíčského okresu. V lesích asi pět kilometrů severovýchodně od vesnice se nachází hraniční kámen, u kterého se stýkají okresy třebíčský, jihlavský a žďárský. Přesný letopočet založení Radošova není znám, ale dá se předpokládat, že k osidlování tohoto území došlo ve dvanáctém století. Z prvních zápisů vyplývá, že roku 1365 zaměnil Vojslav z Bytovčic své zboží v Třebíči za statek, jenž měl Vyšemír z Radošova v Radošově. Není známo, jak dlouho měl Vojslav z Bytovčic Radošov zastaven, ale dá se předpokládat, že pokud sloužila ves jako zástava, byla obydlena a katastr byl způsobilý k obdělávání půdy. O původním obydlení víme, že základem vesnice bylo šestnáct stavení. Zástavu v roce 1490 Vilém z Perštejna vyplatil a od té doby zůstal Radošov při velkostatku třebíčském. Radošov je odedávna přifařen k chlumské farnosti. Místní lidé se většinou zabývali zemědělstvím a chovem dobytka. Méně majetní pomáhali v období letních prací u větších rolníků, kde dostávali plat v naturáliích. V zimě pracovali za mzdu v panských lesích hraběte Zdeňka z Valdštejna. Do školy chodily radošovské děti odedávna na Chlum. Školu si v Radošově postavili v roce Obecní knihovnu má obec od roku 1921, hasičský sbor byl založen v roce Připojení elektrického proudu do obce se uskutečnilo 17. července 1937, telefonního připojení se občané dočkali roku Zemědělské družstvo bylo v Radošově založeno v roce 1956 a ve spojení s družstvem ze sousedních Koutů existuje dodnes. V obci je budova bývalé obecné školy, která v současné době slouží jako kulturní dům. V roce 1996 byla dokončena stavba víceúčelové budovy, kde se nachází veřejná knihovna, požární zbrojnice, obecní úřad, zasedací místnost a ordinace praktického Opatov Okříšky Heraltice Předín Stařeč Rudíkov Dolní Vilémovice Rudíkov je obec, která spadá pod správu třebíčského okresu a nachází se v jeho nejsevernější části. První nepřímá zmínka pochází už z roku 1104, kdy byla, dnes již zaniklá vesnice Na Boru, zasvěcena kostelu sv. Petra a Pavla. Není však jasné, zda se jednalo o kostel rudíkovský nebo kostel, který byl zasvěcen stejným patronům v obci Tasov. První bezpečně doložená zmínka o Rudíkovu pochází z listiny z roku 1234, kde je uveden jakýsi Heřman, který vesnici vlastnil. Během svého růstu prodělala obec poměrně poklidný vývoj, který byl dán také tím, že Rudíkov byl až do 16. století skryt mezi lesy. Měl velké štěstí i v tom, že se mu vyhnuly různé morové nákazy, rodové souboje nebo války. S významnějšími okupanty se setkáváme vlastně až ve 20. století za 2. světové války, kdy zde a v okolních obcích německá armáda usilovně hledala napojení na rodinu armádního generála Ludvíka Svobody. V obci byl od počátku kostel sv. Petra a Pavla. Tento kostel byl dřevěný, roku 1721 vyhořel a následně byl vykraden. Současný kostel byl vystaven až na přelomu 18. a 19. století. Během 17. a 18. století vznikly v obci další budovy, které sloužily potřebě místních, jako byla škola, masný krám, krčma, kovárna, ale i obecní pastouška nebo špitál. Velmi starou tradici má v Rudíkově i místní školství. Začalo vznikat již v roce 1691 (1692?), kdy byla v Rudíkově nákladem obce vybudována první škola. Kde přesně stála, se nedochovalo. Poté škola sídlila v domě naproti kostelu a v budově dnešního obecního úřadu. Tyto prostory dlouho nevyhovovaly zvětšujícímu se počtu žáků, a proto bylo usilováno o vybudování školy nové, moderní, splňující trendy současné doby. S výstavbou se započalo roku O vybudování nové školy se nemalou měrou zasloužil tehdejší prezident republiky arm. gen. Ludvík Svoboda, rodák z nedalekého Hroznatína, a tehdejší ředitel František Kašpar. Výstavba nové budovy byla ukončena roku května 1980 byl škole slavnostně udělen čestný název Základní škola Ludvíka Svobody, který hrdě nese dodnes. V současné době školu navštěvuje 120 žáků v devíti ročnících. Součástí školy je školní družina a školní jídelna. V budově školy sídlí i mateřská škola, kterou v současnosti navštěvuje 53 dětí. Škola nabízí komfort zateplené budovy, nové plynové vytápění a moderní učebny informatiky, jazyků, cvičnou kuchyňku, učebnu fyziky a chemie a nově i výtvarnou učebnu s keramickou dílnou. V sedmi učebnách je žákům k dispozici interaktivní tabule s připojením k internetu. V minulosti působila v obci řada spolků a organizací pečujících o volnočasové aktivity a kulturní a sportovní vyžití, na jejichž odkaz postupně navazovaly organizace nové. V současné době v obci působí sbor dobrovolných hasičů, Fotbalový klub Rudíkov Trnava, Tělovýchovná jednota Sokol, myslivecké sdružení, komunitní škola a řada drobnějších organizací. Mgr. Martin Suk, ředitel ZŠ L. Svobody lékaře. V roce 1999 byla v obci započata výstavba obecního vodovodu a o rok později začali občané využívat vodovod pro svoji potřebu. Poslední velkou akcí pro obec byla plynofikace, která proběhla v roce V posledních letech byly v naší obci prováděny opravy komunikací, v roce 2008 proběhly opravy sportovišť. V roce 2011 byla vyměněna okna na obecním úřadě, v roce 2012 byla opravena fasáda obecního úřadu, nové chodníky se budovaly v roce 2013 a v roce 2014 byl částečně opraven kulturní dům a opěrné zdi v jeho okolí. Pavel Pařízek, starosta

4 4 Chaloupky, ale hlavně přírodní zahrady, získaly ocenění Od začátku hnutí přírodních zahrad na Vysočině uběhlo 5 let. V roce 2009 Chaloupky o.p.s. zahájily projekt česko-rakouské spolupráce Přírodní zahrady bez hranic. Projekt přírodních zahrad byl pro Chaloupky o.p.s. prvním velkým přeshraničním projektem. Měli jsme štěstí na výborné partnery jak na české, tak hlavně na rakouské straně. Dodnes trvá spolupráce s rakouským sdružením Natur im Garten. Následným společným projektem byl Gartentherapie (Zahradní terapie). Tím přírodní zahrady získaly nový rozměr, rozměr terapeutický, o čem se můžete přesvědčit na nejnovějším chaloupeckém pracovišti v Balinách u Velkého Meziříčí. A nyní se stejnou organizací i některými českými partnery plánujeme další česko- -rakouský projekt. V roce 2013 jsme projekt přírodních zahrad přihlásili do ankety Skutek roku 2012 a zvítězili jsme. Spolu s finalisty za rok 2013 jsme pak postoupili do soutěže o přeshraniční cenu, jejíž slavnostní vyhlášení proběhlo v pátek v reprezentativních prostorách nově zrekonstruovaného zámku v Třebíči. Sem se sjeli finalisté i Rakouska. A přírodní zahrady obhájily vítězství a vyhrály v kategorii Životní prostředí, ochrana klimatu, obce nad 1000 obyvatel. Na podzim 2014 je na Vysočině 96 certifikovaných přírodních zahrad a 15 ukázkových přírodních zahrad. V oblasti MAS Podhorácko máme 4 certifikované vzdělávací zahrady na MŠ v Předíně, MŠ v Dolních Vilémovicích, na ZŠ Okříšky a na Chaloupkách je přímo ukázková přírodní zahrada. Kdo alespoň jednu ze zahrad znáte a víte, jak vypadla před realizací projektu přírodních zahrad a po něm, dáte mi za pravdu, že nové prvky zahradě přidaly na kráse a dětem na radosti, ale přinesly také možnost barvitějšího poznávání přírody. Dále pak ještě máme 3 soukromé certifikované přírodní zahrady (v Hrutově, v Heralticích a v Hodově). Návštěva zahrady, a nemusí být zrovna hned přírodní, je vždy velkým zážitkem. Proto si do plánu na rok 2015 zaznamenejte i akci Víkend otevřených zahrad. Je to celoevropská akce, probíhá první nebo druhý víkend v červnu a v Kraji Vysočina se do ní zapojuje na 15 certifikovaných přírodních zahrad. Mnohé z nich můžete navštívit právě jen o této akci. Více na Věřím, že mnoho z vás, kdo tento článek čtete, máte doma přírodní zahradu, jen není certifikována a nevisí vám na plotě smaltovaná plaketa s ježečkem. Mít přírodní zahradu není nic těžkého a přitom tím přinášíte svůj velký díl k ochraně přírody a její rozmanitosti v obcích, městysech i městech. Kdo byste chtěl vědět více, navštivte webové stránky nebo či mě kontaktujte nebo se vypravte právě za někým, kdo již plaketu má. S přáním pusťme přírodu do zahrad! Iveta Machátová, Chaloupky o.p.s., koordinátorka přírodních zahrad pro Kraj Vysočina

5 5 Dolní Vilémovice získaly ocenění Přeshraniční cena 2014 Po čtyřletém úsilí, kdy byl zahájen projekt rekonstrukce rodného domu Jana Kubiše, dostala obec Dolní Vilémovice ocenění v anketě Skutek roku. Tuto soutěž vypisuje Kraj Vysočina a jednou za dva roky je podpořena mezinárodní účastí. V letošním roce se v kategorii sídla, stavby a bydlení utkaly dva české a dva rakouské projekty. Obec převzala rodný dům v původním, bohužel havarijním stavu. Potřebné prostředky ve výši 3,5 mil. korun obec získala od dárců veřejné sbírky, sponzorů a drobných dotačních titulů. Na rekonstrukci se výraznou měrou podíleli i dobrovolníci, kteří odpracovali 1055 hodin dobrovolné práce. Obec Dolní Vilémovice ze svého rozpočtu investovala do projektu Kč. Za rok a půl provozu si domek našlo 1600 návštěvníků. V současné době je v něm umístěna výstava fotografií a osobních předmětů Jana Kubiše. Později bude domek zaplněn stálou expozicí, kterou připravuje Vojenský historický ústav. Všichni návštěvníci jsou srdečně zváni. Domek je v provozu i v zimě a funguje na zazvonění u pana správce v domě č. p. 17, hned naproti. Větší skupiny se mohou objednat na tel.: Lidická hruška vyroste i v Dolních Vilémovicích Chaloupky Dolní Vilémovice Zajímavou akcí, zacílenou na děti základních škol, bylo sázení lidické hrušky v Dolních Vilémovicích. Vyhlazení obce Lidice v roce 1942 přežil jen jeden mladý stromek na návsi. Dnes je z něj sedmdesátiletá hrušeň, němý svědek tragického osudu obce Lidice. Občanské sdružení z Lidic vysazuje rouby z tohoto stromu a přenáší tak poselství naděje. V listopadu byl tento roub výjimečného stromu zasázen i na návsi v Dolních Vilémovicích. Sázení se zúčastnilo spolu s velmi vzácnou delegací z Lidic i na sto dětí z okolních základních škol. Po vysázení stromku následovala beseda v kulturním domě. Jako hosté se účastnily tři ženy, dvě z nich dříve v Lidicích žily, třetí byla tehdy jako malé děvče odvedená do Německa k převýchově. Neskutečně autenticky vyprávěné příběhy o vyklizení obce, odsunu, čase v koncentračním táboře či v německé rodině fascinoval nejen děti, ale i dospělé. Věřím, že si tento velmi silný zážitek děti odnesly domů a pomohl jim pochopit hrůzy války, které znají naštěstí jen ze stránek učebnic. Jitka Boučková, DiS., starostka

6 6 Podzim v Ostašově V Ostašově to prostě žije V sobotu 27. září se uskutečnilo již 12. Svatováclavské hodování s tanečními soubory a harmonikáři z Březníka. Živá hudba zněla v podání hudebního sdružení Madlenka od Klučovské hory. V říjnu se konal již tradiční JARMARK s účastí přes 20 prodejců z blízkého i širokého okolí. Ve stejném termínu proběhl i FICHTL CUP, tradiční závody strojů JAWA 50, s účastí 44 závodníků ve dvou kategoriích klasik a sport. Obě akce přilákaly přes 500 návštěvníků. Další pěknou říjnovou akcí byly rybí hody. Ryby byly zakoupeny při výlovu rybníka Silničný v Lipníku. Z třinácti kaprů byla navařena polévka, nasmaženy řízky a zbytek byl vyuzen. Akce zaujala a sešlo se 70 místních. V listopadu se uskutečnily Svatomartinské husí hody, na kterých bylo pro místní Okříšský univerzál připraveno speciální menu: pečené husí stehno, knedlík, zelí a ochutnávka mladých vín. Sešlo se zde 94 občanů a vypilo se přes 30 litrů vína. V sobotu 6. prosince jsme vyráběli ozdoby a zdobili vánočního strom na návsi. Navečer přišel i Mikuláš s doprovodem a obdaroval místní děti. Jaroslav Kabelka, starosta Pozvánka na nový ročník Jubilejní desátý ročník Okříšského univerzála začíná již v neděli 25. ledna a pokračuje celý rok až do listopadu. Na start jednotlivých disciplín i celého dvanáctiboje zveme sportovce z Okříšek i z okolních měst a obcí. Naše heslo je: Dokaž, že to dokážeš staň se Okříšským univerzálem! Hujerův memoriál šplh na tyči a laně Po stopách Katky Neumannové běh na lyžích O křišťálovou brusli rychlobruslení Okříšská laťka skok vysoký O krále zeleného stolu stolní tenis (bez týmové soutěže) Univerzálův vrhačský trojboj granát, koule, oštěp Zlatá diabolka střelba ze vzduchovky Okříšský plaváček plavání Železný tým triatlon družstev (pouze týmová soutěž) Okříšský rychlík sprint na 100 m Tour de Okříšky cyklistická časovka Běh Starou osadou krosový běh Okříšská kuželka kuželky Slavnostní vyhlášení výsledků hospoda Na hřišti Zdeněk Ryšavý, starosta SDH Kněžice muži, mladí hasiči Družstvo mužů bez omezení věku SDH Kněžice zaznamenalo v letošní sezóně nejlepší výsledek, který kdy byl kněžickými hasiči dosažen. Vyhráli třebíčskou okresní ligu v požárním sportu, která obsahovala 12 soutěží. Podzimní část hasičské sezóny 2014 pro mladé hasiče ukončil závod ve Výčapech. Zástupci našeho SDH v letošním ročníku dvakrát získali první místo, jednou druhé a jednou třetí místo. Byla to jejich doposud nejúspěšnější sezóna. Celkově získali 5. místo. Jejich snažení jsme odměnili výletem do Jihlavy, společně zhlédli pohádku Tři bratři budeme s našimi hasiči očekávat v hasičárně Mikuláše se svojí družinou. Do letošního ročníku nastupovala obě kněžická družstva v kategorii mladších, od příštího ročníku bude jedno družstvo již startovat za starší. V zimní přípravě je čekají velké změny, držme jim palce, ať se nadále daří! Za SDH Kněžice Zdena Gottliebová a Rostislav Neuwirth

7 7 Rozhledna na Pekelném kopci Myšlenka postavit rozhlednu na Pekelném kopci vznikla v roce 2010 v Mikroregionu Třebíčsko, převážně z iniciativy obcí Mastník a Stařeč. Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Třebíčsko leží v jihovýchodní části Kraje Vysočina v České republice. Sdružuje celkem devět samostatných obcí: Čechočovice, Kožichovice, Krahulov, Mastník, Okřešice, Stařeč, Střítež, Trnava, Třebíč. Celková rozloha členských obcí činí 123,5 km 2. Inspirací byla nedaleká rozhledna na Mařence. Mikroregion začal řešit projekční návrhy a financování celé akce. Město Třebíč přišlo s myšlenkou zařadit tuto akci do své investiční činnosti a dohodlo se s mikroregionem o převzetí celé investiční akce. Projekt byl rozdělen na dvě hlavní části novostavbu rozhledny na Pekelném kopci nedaleko Třebíče jako novou atraktivitu pro pěší a cyklisty. Další hlavní část projektu tvoří přestavba ve dvorní části Národního domu na Karlově náměstí v Třebíči na nový turistický bod se zázemím pro všechny turisty a návštěvníky města, tzv. TouristPoint. Architektonický návrh rozhledny vytvořil Ing. arch. Pavel Jura z Brna, který se inspiroval kulturním dědictvím Třebíče. Stavba rozhledny je provedena ze dřeva s kovovými prvky. Konstrukce rozhledny je navržena jako atypická. Podoba rozhledny na Pekelném kopci se váže k místní třebíčské pověsti, kdy svatý Prokop zkrotil ďábla a potom ho odhodil, ten dopadl na Pekelný kopec. Pekelný původ zdůrazní také nově zpracovávané logo s postavou pekelníka. Kromě souvislostí s bazilikou svatého Prokopa v sobě má rozhledna zakomponovaný i prvek z židovské kultury. Půdorys kombinovaný ze dvou čtverců připomíná Davidovu hvězdu. Výběrové řízení na zhotovení rozhledny včetně doplňkových objektů a staveništní komunikace vyhrála firma Kapucín realizace staveb, s. r. o., Blahoslavova 97/10, Třebíč. Rozhledna na Pekelném kopci měří bezmála 27 m a náklady na její zhotovení se vyšplhaly téměř na 8 milionů korun. K rozhledně vede značená turistická pětikilometrová stezka. Slavnostní otevření rozhledny proběhlo 5. prosince Břetislav Česnek, místopředseda Mikroregionu Třebíčsko Kněžice Okřešice Okříšky Trnava Krahulov Čechočovice Stařeč Kožichovice Mastník Ostašov

8 8 Akce na území MAS Podhorácko Akce v Červené Lhotě koledy pod vánočním stromem - hrají a zpívají Horané z Rokytnice nad Rokytnou (začátek bude upřesněn) beseda zastupitelstva obce s občany od hodin ve společenské místnosti, mimo jiné na téma rozpočet obce pro rok 2015 a strategický plán rozvoje obce ples spolku Juvena od hodin v kulturním domě, hraje skupina Evis masopustní průvod obcí a odpolední posezení s muzikanty karneval pro děti od hodin v kulturním domě setkání seniorů od hodin ve společenské místnosti KD Akce v Kožichovicích novoroční ohňostroj na návsi v hodin Tříkrálová sbírka Hasičský ples kulturní dům ve hodin masopustní průvod velikonoční tvořivá dílna zasedací místnost obecního úřadu, v 16 hodin setkání důchodců kulturní dům v 15 hodin Akce v Nové Vsi ples Sboru dobrovolných hasičů Jezdecký ples Obecní ples Akce v Okříškách novoroční výšlap na Strážku od zámku ve hodin novoroční přípitek s ohňostrojem v centru Okříšek v hodin Hasičský ples dětské divadelní představení (Sokol Čechočovice) zápis do 1. třídy základní školy Sportovní ples Hujerův memoriál (Okříšský univerzál) Obecní ples Po stopách Katky Neumannové (Okříšský univerzál) Rockový ples mateřské školy zimní tábor PSCK v Deštném v Orlických horách O křišťálovou brusli (Okříšský univerzál) Den pro ženy dětský karneval velikonoční dílničky v základní škole zápis do mateřské školy Okříšská laťka (Okříšský univerzál) velikonoční jarmark s výstavou a kulturním programem Akce ve Vladislavi hrajeme koledy Hostákov hodin živý betlém hodin živý betlém hodin vánoční turnaj ve stolním tenise v 9.00 hodin Hasičský ples ve hodin Sportovní ples ve hodin masopust Masopust Hostákov Obecní ples ve hodin dětský karneval ve hodin Akce v Trnavě novoroční ohňostroj Zlatá obloha v hodin divadelní představení Noc na Karlštejně - ochotnický soubor Budišov, kulturní dům v hodin Maškarní ples hraje skupina A je to taneční zábava se skupinou Reflexy taneční zábava se skupinou BAGR Akce v Bransouzích: Hasičský ples od hod. v KD Bransouze Akce v Koutech Sportovní ples Hasičský ples Akce v Pyšele výstava betlémů na obecním úřadě od hodin, souběžně program u vánočního stromu vánoční dílničky, svařené víno, vystoupení dětí ze ZŠ, vánoční zvyky, malý jarmark vstup zdarma Půjdem spolu do Betléma živý betlém u kostela od hodin Akce v Radoníně tradiční vánoční turnaj ve stolním tenisu a šipkách ve hodin v kulturním domě. Kategorie muži a ženy, zúčastněné čeká chutné občerstvení a vítěze soutěží hodnotné ceny Hasičský bál s hudbou Toto Band ve hod v kulturním domě Připraveno dobré občerstvení a bohatá tombola. Akce v Čechočovicích 16. února Sportovní ples TJ Sokola Čechočovice. Hraje od hod. hudební skupina MACHEN music. Masopustní průvod se koná v sobotu 23. února Sraz masek je ve hod. před hospodou v Čechočovicích. 9. března 2013 od hod. v místním KD tradiční maškarní karneval - pro menší i větší děti. V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU V PYŠELE MÁTE DOMA PĚKNÝ BETLÉM AŤ KOUPENÝ NEBO DOMA VYRÁBĚNÝ, UKAŽTE HO OSTATNÍM KAŽDÝ, KDO VYSTAVÍ BETLÉM, DOSTANE MALÝ DÁREČEK. SVÉ BETLÉMY MŮŽETE PŘIJÍT NACHYSTAT NA VÝSTAVU V PÁTEK OD DO NEBO V SOBOTU OD 8.00 DO PŘÍPADNĚ DLE OSOBNÍ DOMLUVY NA OBECNÍM ÚŘADĚ TEL.: Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Ev.č.zpravodaje - MK ČR E Zpravodaj MAS Podhorácko vydává Podhorácko, o.p.s. za účelem informování obyvatel a všech subjektů na území Místní akční skupiny Podhorácko v nákladu 7700 výtisků. Dodání do každého domu garantované obcemi. Adresa: Podhorácko, o.p.s., J.A. Komenského 87, Okříšky. Kontaktní údaje pro zasílání příspěvků: tel.: tel.: , , Grafická úprava a tisk FIBOX s.r.o.,

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

ZPRAVODAJ 1 roč ní k VII. duben 2014 2014

ZPRAVODAJ 1 roč ní k VII. duben 2014 2014 ZPRAVODAJ 1 roč ní k VII. duben 2014 2014 Úspěšné projekty z naší 4. výzvy Tyto projekty jsou již proplacené. Žadatel: OBEC PETROVICE Název projektu: Dětské hřiště Celkové výdaje projektu: 506.184,-Kč

Více

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25 poskytnutý příspěvek v roce: 2011 11.000,- DC Lokomotiva Stádlec 2012 11.500,- 2013 13.000,- 15.000,- navrhuji přiznat příspěvek ve výši: 15.000,-Kč - došipná (turnaj pro veřejnost) - šipkový vánoční turnaj.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015

Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Kalendář akcí obou našich obcí pro rok 2015 Poř. Název akce Pořádá Termín 1. Silvestrovská zábava 2. Třikrálová sbírka 3. Myslivecký ples MS Hubert 31.12.2014 10.1.2015 16.1.2015 4. Školní ples ZŠ 30.1.2015

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Rozhodnutí. a n a ř i z u j e o b j í ž ď k u

Rozhodnutí. a n a ř i z u j e o b j í ž ď k u KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Účastník řízení dle 27 odst. 1 správního řádu: Rozhodnutí Inženýrské stavby Brno, spol. s

Více

EVROPSKÁ CENA OBNOVY VENKOVA 2012. OBEC RATMĚŘICE Na stopě budoucnosti

EVROPSKÁ CENA OBNOVY VENKOVA 2012. OBEC RATMĚŘICE Na stopě budoucnosti EVROPSKÁ CENA OBNOVY VENKOVA 2012 OBEC RATMĚŘICE Na stopě budoucnosti Základní údaje 954 hektarů, 2 katastrální území 3 sídla: Ratměřice, Hrzín, Skrýšov 262 obyvatel 135 mužů (z toho 12 mladších 15- let)

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Čl. IV Předmět činnosti dobrovolného svazku obcí. Předmětem činnosti svazku v hospodářské činnosti především je:

Čl. IV Předmět činnosti dobrovolného svazku obcí. Předmětem činnosti svazku v hospodářské činnosti především je: Čl. IV Předmět činnosti dobrovolného svazku obcí Činnost svazku se dělí na hlavní činnost a vedlejší (hospodářskou) činnost. Předmětem činnosti svazku v hlavní činnosti především je: 1. Ochrana životního

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 občanské sdružení SPOLEČNÁ POHODA se sídlem 262 11 Rosovice 267 IČO 265 44 610 tel.: 605 732 422, č. účtu: 158 836 676/0600 http://pohoda.rosovice.info, e-mail: pohoda@rosovice.info

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

ZPRAVODAJ 1. Úspěšné projekty z naší 4. výzvy. roč ní k V. č erven 2013. Tyto projekty jsou již proplacené

ZPRAVODAJ 1. Úspěšné projekty z naší 4. výzvy. roč ní k V. č erven 2013. Tyto projekty jsou již proplacené ZPRAVODAJ 1 roč ní k V. č erven 2013 Úspěšné projekty z naší 4. výzvy Tyto projekty jsou již proplacené Žadatel: OBEC RADONÍN Název projektu: Střecha na kulturním domě v Radoníně Celkové výdaje projektu:

Více

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015)

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Projekt spolupráce Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy je společným projektem místních akčních skupin Dolní Morava a Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko.

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Neratov akční a úspěšný

Neratov akční a úspěšný Neratov akční a úspěšný LIDÉ A KRAJINA 12. dubna 2012 Lednice na Moravě Markéta Flekalová Alena Salašov ová Ústav plánování krajiny Zahradnická fakulta MENDELU LOKALIZACE LOKALIZACE HISTORIE - SUDETY Původně

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

30. 4. Hobby závody pro jezdce i koně i bez licencí (Střední zemědělská škola Lanškroun)

30. 4. Hobby závody pro jezdce i koně i bez licencí (Střední zemědělská škola Lanškroun) KALENDÁŘ AKCÍ 2011 BŘEZEN 4.3. Ples ORPA, sál Kulturního domu Ţichlínek 5.3. Loučení se zimou Maškarní karneval na lyţích (Čenkovice) 5.3. Masopustní průvod (Horní Čermná) 5.3. Country bál (KČT Lanškroun)

Více

charitativní akce se sbírkou na výstavbu turistických stezek pro vozíčkáře 8.2.2014 3. Cheer ples FunTime Nový Jičín FunTime Nový Jičín

charitativní akce se sbírkou na výstavbu turistických stezek pro vozíčkáře 8.2.2014 3. Cheer ples FunTime Nový Jičín FunTime Nový Jičín Kalendář kulturní a sportovních akcí na rok 2014 Datum konání Název druh akce místo konání pořadatel 1.1.2014 Novoroční čtyřlístek - výstup na hrad Starý Jičín charitativní akce se sbírkou na výstavbu

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Venkovské komunitní školy nástroj celoživotního vzdělávání. RNDr. Zuzana Guthová Jarkovská, CSc.

Venkovské komunitní školy nástroj celoživotního vzdělávání. RNDr. Zuzana Guthová Jarkovská, CSc. Venkovské komunitní školy nástroj celoživotního vzdělávání RNDr. Zuzana Guthová Jarkovská, CSc. Vzdělávání dává mladým umírněnost, starým útěchu, bohatým ozdobu a chudým bohatství Diogenes Laertios Venkovské

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 29. října 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice

ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice 5. dubna 2013 Základní údaje: Obec Věžnice 582 52 Věžnice 9 IČO: 00268461 Tel. 569 451 268 www.obecveznice.cz Veřejné fórum k celkovému rozvoji

Více

8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY

8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY 8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY 8.1. Priorita 1 Technická a dopravní infrastruktura Název Obec Bukovník Oprava místních komunikací v katastrálním území Bukovník Rekonstrukce obecního vodovodu v Bukovníku

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 5.května 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval:Mgr. Jana Bartošová, kontakt: Jana Bartošová, tel.:

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 V průběhu hodnoceného období se uskutečnila zasedání orgánů MAS v těchto dnech: Valná hromada: dne 11. 6. 2009 Dozorčí rada: dne 11. 6. 2009 Správní rada: dne

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Setkání Škol obnovy venkova. 23. a 24. 5. 2013

Setkání Škol obnovy venkova. 23. a 24. 5. 2013 Setkání Škol obnovy venkova 23. a 24. 5. 2013 Strategické plánování na venkově Strategické plánování představuje systematické řízení jakékoliv organizace, podniku, obce či regionů. Zaměřuje se na to, aby

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

ŽÁDOST O DOTACI Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ŽÁDOST O DOTACI Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ŽÁDOST O DOTACI Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Martin Fuchs, Josef Břečka 22.2.2012 Obsah prezentace Žádosti o dotaci v rámci 7. výzvy MAS Lípa pro Venkov 1 2 3 4 5 6 Sokol Zbraslavice Činnost organizace Stávající

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Místní akční skupina. Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Místní akční skupina. Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Místní akční skupina Blanský les Netolicko o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 1) ÚVOD 2) PŘEHLED ČINNOSTÍ 3) ORGÁNY A MANAGEMENT MAS 4) HOSPODAŘENÍ 5) PŘIPRAVUJEME V ROCE 2009 1 1) Úvod Naše MAS vstoupila

Více

Termíny příjmu žádostí

Termíny příjmu žádostí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 5. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI z Programu rozvoje venkova ČR

Více

Přehled akcí ve městě Chodov 1. pololetí 2015

Přehled akcí ve městě Chodov 1. pololetí 2015 Přehled akcí ve městě Chodov 1. pololetí 2015 Datum název akce (zelenou barvou odlišeny sportovní akce) kde se uskuteční kdo pořádá LEDEN 1.1. Novoroční výjezd cyklistů Staroměstské náměstí kašna DDM Chodov,

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011 Marta Vencovská, Petr Holý MA21 = LA21 Místní Agenda 21 = Lokale Agenda 21 Místní Agenda 21 - Gemeinde 21 Kraj Vysočina Dolní Rakousko MA-G 21 Spolupráce mezi místní

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 5. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

Spojení dvou břehů CZ A Stavební úpravy lávky pro cyklisty Nový Přerov Jevišovka na trase Praha Vídeň

Spojení dvou břehů CZ A Stavební úpravy lávky pro cyklisty Nový Přerov Jevišovka na trase Praha Vídeň Stavební úpravy lávky pro cyklisty Nový Přerov Jevišovka na trase Praha Vídeň Představení projektu realizovaného s podporou iniciativy společenství INTERREG IIIA, Mikulov 10. 12. 2007 Tento projekt byl

Více

Chodníčky za poznáním slovenskomoravského

Chodníčky za poznáním slovenskomoravského Chodníčky za poznáním slovenskomoravského pohraničí Česká republika Slovenská republika Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Odůvodnění projektu spolupráce

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Výroční zpráva 2012. ZENIT Sdružení pro rozvoj SOŠ a SOU Odolena Voda o.p.s. (Jiří Stoklásek)

Výroční zpráva 2012. ZENIT Sdružení pro rozvoj SOŠ a SOU Odolena Voda o.p.s. (Jiří Stoklásek) Výroční zpráva 2012 ZENIT Sdružení pro rozvoj SOŠ a SOU Odolena Voda o.p.s. (Jiří Stoklásek) 1 OBSAH: 1. ZENIT-sdružení pro rozvoj SOŠ a SOU Odolena Voda o.p.s.... 3 2. Organizační struktura společnosti

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 280 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 280 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2008/2009 má škola celkem 13 tříd, z toho 5 tříd 1. stupně a 8 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 304 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 23,4. Škola má 10 odborných

Více

Obsah: 1. O nás. Region 17 obcí. 2) SPL a Fiche. 3) 1. výzva 20.1.2010. Místní akční skupina Podhostýnska, o. s.

Obsah: 1. O nás. Region 17 obcí. 2) SPL a Fiche. 3) 1. výzva 20.1.2010. Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. Obsah: Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. 1. O nás 2. SPL a Fiche 3. 1. výzva 4. Realizace projektů 1. výzvy 5. 2. výzva 6. 3. výzva 7. 4. a 5. výzva 1. O nás MAS Podhostýnska, o. s. byla založena

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

160 408 Modul č. 1 TURISTIKA dopoledne: Příjezd, ubytování, seznámení s režimem pobytu a nejbližším okolím odpoledne: Výlet přes tři kopce - podzemí Jiřetína pod Jedlovou (štola J. Evangelisty) -

Více