Cena města Tábora Miloši Paťhovi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cena města Tábora Miloši Paťhovi"

Transkript

1 informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Milí spoluobčané, dostáváte do ruky letní vydání Novin táborské radnice. Z jejich obsahu vyplývá, že naše město je velmi dobře připraveno na letní turistickou sezonu. Program táborského kulturního léta patří tradičně k nejbohatším v ČR. Tato nabídka platí samozřejmě jak pro naše návštěvníky, tak zejména pro občany našeho města, kteří tráví letní odpočinek právě v Táboře a jeho okolí a využívají vše, co tento krásný kraj nabízí. Povzbuzením pro další kulturní aktivity budou i novinky, které letošní léto nabídne. Určitě k nejvýznamnějším bude patřit Den otevřených dveří na Střelnici 1. července či první divadelní představení v areálu hradu Kotnova 12. července a druhý letní měsíc zahájíme otevřením nové expozice na Kotnově v podobě Táborského pokladu. Letní měsíce však kromě bohaté kulturní nabídky rovněž přinášejí komplikace na našich silnicích v podobě zvýšeného provozu. Proto chci na vás všechny apelovat. Chovejme se na silnicích k sobě ohleduplně, dbejme o bezpečnost svou i našich dětí. Jedině tak budeme moci prožít krásné a spokojené léto a naše děti budou moci v září pokračovat ve svém vzdělávání. Přeji vám všem příjemné dny odpočinku v Táboře a okolí i úspěšný návrat z vašich cest. Ing. František Dědič starosta města Téma Jordán stále živé V rámci zpracovávání diplomové práce byl vyhotoven článek k vybudování spodní výpusti a k vlastnímu vypouštění nádrže Jordán včetně malé ankety. Vše naleznete na internetové adrese: buď přímo, anebo odkazem z webových stránek města: sekce životní prostředí s názvem Vypuštění nádrže Jordán v Táboře po 176 le- tech. Uvítáme, když do ankety přispějete svými názory. (žp) Zasedání zastupitelstva se koná 28. srpna od 15 hodin v zasedací místnosti číslo 410, v budově bývalé Tabačky. Jednání je veřejné. Cena města Tábora Miloši Paťhovi Šestnáctiletý Miloš Paťha se stal nejmladším držitelem Ceny města Tábora. Zasloužil se o to svým hrdinským činem ve čtvrtek 4. května, kdy zachránil životy sousedním rodinám v domě v Jeronýmově ulici. V odpoledních hodinách si totiž všiml, že se ve zdi objevila prasklina a neustále se zvětšuje. Vyběhl z bytu, zburcoval všechny přítomné sousedy a společně vyběhli před dům. Ten se za několik okamžiků zřítil. Díky jeho včasnému a duchapřítomnému zásahu nebyl nikdo zraněn V červenci bude slavnostně pokřtěna kniha Vítejte na Táborsku, která vyšla v rámci projektu zaměřeného na rozvoj cestovního ruchu a zvýšení návštěvnosti regionu. Město Tábor získalo na vydání publikace dotaci v rámci Společného regionálního operačního programu financovaného Evropským fondem regionálního rozvoje. Dotace byla poskytnuta z grantového schématu na podporu regionálních a místních služeb cestovního ruchu. V rámci projektu bylo kromě nové publikace vydáno šest tematicky zaměřených informačních materiálů pro turisty. Kniha i prospekty jsou k dispozici ve čtyřech jazykových verzích (česky, anglicky, německy a francouzsky). Město Tábor je bude používat k prezentaci především na veletrzích, workshopech, v partnerských jihočeských infocentrech i v zahraničí. Nová publikace láká návštěvníky Táborska a vznikly jen velké majetkové škody. Na základě návrhu policistů Okresního ředitelství PČR v Táboře převzal zachránce lidských životů, šestnáctiletý Miloš Paťha z rukou ministra vnitra Františka Bublana pamětní medaili za mimořádný hrdinský čin. Poukázku na 5 tis. Kč a několik věcných cen pak osobně dostal od jihočeského hejtmana Jana Zahradníka a také Cenu města Tábora (spojenou s částkou 30 tis. Kč), kterou mu předal starosta František Dědič. Cena města se však doposud udělovala pouze u příležitosti Táborských setkání, a to zasloužilým osobnostem z oblasti kultury, sportu či společenského života. S oceněním za hrdinský čin však statut nepočítal. Na návrh starosty rada i zastupitelství tuto administrativní překážku jednomyslně změnily. Tři z pěti postižených rodin, které přišly prakticky o vše, získaly od města byty na Sídlišti nad Lužnicí, dvě rodiny pak od firmy Domy Tábor na Maredově vrchu. (red) Nová publikace: Vítejte na Táborsku nejen na přírodní zajímavosti, historii či památky, ale nabízí i kulturní pozvánku a zejména možnosti aktivního trávení dovolené. Propagační letáky jsou k dispozici zdarma a rozšiřují spektrum poskytovaných informací o atraktivitách Táborska, významných osobnostech, architektuře, husitství a naučných stezkách. Celkové náklady projektu činí 2,5 mil. Kč, z toho 75 % bude hrazeno ze strukturálních fondů Evropské unie, 15 % z krajského rozpočtu a 10 % uhradí město Tábor. Ing. Lenka Horejsková vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Projekt Vítejte na Táborsku je spolufinancován Evropskou unií (Evropským fondem regionálního rozvoje) a Jihočeským krajem. Foto: archiv redakce NTR

2 Nejlepší žáci byli oceněni Ve středu 7. června se konalo již tradiční setkání starosty města Ing. Františka Dědiče a místostarostky Mgr. Zuzany Pečmanové s nejlepšími žáky základních škol z Tábora. Při této příležitosti získalo 28 oceněných žáků pamětní list a knihu o Táboře. ZŠ a MŠ Tábor, nám. Mikuláše z Husi 45: Matěj Beneš, Petr Drahník, Eliška Hnojnová, Jiří Hrdlička, Kateřina Kmentová ZŠ a MŠ Tábor, Husova 1570: Veronika Fléglová, Václav Prchlík, Daniel Samec, Žaneta Voštová, Lucie Zemanová ZŠ Tábor, Zborovská 2696: Veronika Bacíková, Anna Divišová, Kopecká Michaela, Jan Škubal, Ondřej Vosátka ZŠ a MŠ Tábor, Helsinská 2732: Aneta Dvořáková, Karel Hrazánek, Eva Ledvinová, Adéla Markvartová, Václav Podroužek ZŠ a MŠ Tábor-Čekanice, Průběžná 116: Veronika Gigalová ZŠ a MŠ Tábor-Měšice, Míkova 64: Jana Mrázková ZŠ Bernarda Bolzana: Klára Dvořáková, Karolína Švarcová, Veronika Wirthová Církevní ZŠ ORBIS PICTUS: Martin Drhovský, Vojtěch Hotmar, Jakub Novotný (rk) Jízdenky pro dárce krve V letošním roce obdrželo volnou jízdenku MHD dalších 18 našich spoluobčanů-čestných dárců krve, kteří splnili předepsané podmínky k získání bezplatné jízdenky. Město Tábor vyjadřuje zakoupením těchto jízdenek poděkování občanům Tábora-dárcům krve za jejich ochotu a skutečnou pomoc lidem, jejichž život a zdraví mnohdy závisí právě na darované krvi. Novými držiteli jízdenky jsou: Jiřina Bartáčková, Pavel Brázda, Stanislav Brázda, Václav Cízler, Vladislav Hořejš, Vladislava Kluzáková, Vladimír Kmínek, Petr Kočí, Marie Kohoutková, Marie Lemberková, Jaromír Londin, Jaroslava Novotná, Jarmila Píchová, Jaroslav Podkul, Alena Poláková, Dana Sabinioková, Sonička Sovová a Josef Tychtl. (jř) Budova gymnázia stoletá V září letošního roku uplyne 100 let od otevření budovy bývalé c. k. státní české reálky, ve které v současné době sídlí Gymnázium Pierra de Coubertina. Budova byla postavena v letech nákladem města Tábora, v jehož vlastnictví je doposud. U příležitosti tohoto výročí pořádá ředitelství školy v pátek 22. září od hodin společenský večer v nově zrekonstruované Střelnici a po celý den pak pro všechny absolventy Den otevřených dveří gymnázia. Srdečně zveme bývalé studenty. Vstupenky na společenský večer lze rezervovat písemně na adrese: Gymnázium Pierra de Coubertina, nám. Fr. Křižíka 860, Tábor, nebo elektronicky na u: (mv) Opravám pomníků vévodí Žižka Pozornosti občanů Tábora neuniklo začátkem června lešení kolem sochy Jana Žižky na Žižkově náměstí. Slavný vojevůdce zmizel na čas pod zelenou sítí, neboť současný stav sochy vyžadoval celkovou rekonstrukci, která byla svěřena do rukou odborného Před prázdninami se konalo jednání zastupitelstva města 26. června. Vzhledem k uzávěrce našich novin pouze vybíráme z věcí, které byly na programu jednání. Zastupitelé se například zabývali programem regenerace městské památkové rezervace Tábor a okolí na léta a dotačními smlouvami na pořádání významných sportovních akcí. Na pořadu bylo i udělení ceny města Tábora pro letošní rok a smlouva o pronájmu tepelného hospodářství. Do konečné fáze se dostává otázka referenda díky návrhu na jeho vyhlášení, který byl na jednání předložen po předchozím projednání v radě města. Pátým partnerským městem by měla být slovinská Škofja Loka. Uzavření partnerské smlouvy bylo také na pořadu jednání. Rada města se sešla na svých schůzích 5. a 19. června. Projednávala se restaurátora ak. soch. Jaroslava Kerela. Bude provedeno celkové očištění, doplnění chybějících částic, zpevnění povrchu a ošetření konzervačními látkami odolávajícími povětrnostním vlivům. Celková rekonstrukce sochy i podstavce vyjde na zhruba 230 tis. Kč Obnova Žižkovy ulice nezabrání otevření Střelnice Město Tábor spolu s dalšími investory provádí obnovu Žižkovy ulice na Starém městě. Kvůli dokončovacím pracím na objektu Střelnice byly zahájeny stavební úpravy v úseku od Střelnice po Tržní náměstí. Kromě odstranění stávajících konstrukčních vrstev vozovky jsou prováděny výměny kanalizačních a vodovodních rozvodů. Svoji činnost zahájili i archeologové. V prvé dekádě června pokročily dokončovací práce na objektu Střelnice tak, že došlo k vyklizení náměstíčka u hlavního vstupu do objektu. Bylo odstraněno fasádní lešení a odtransportovány stavební buňky. Následně tento prostor převzali pracovníci firmy Chališ, s. r. o., Tábor, kteří zde provádí složité převedení kanalizačního sběrače ze Žižkovy ulice do prostoru pod Střelnickými schody. Výkopy jdou až do osmimetrové hloubky. Jakmile budou tyto práce dokončeny, uloží zde svoje kabelové vedení firma E.ON, a. s. Poté budou provedeny konstrukční vrstvy vozovky a chodníků s konečnou zádlažbou z kamenné dlažby. Dokončené náměstíčko jako hlavní přístup do Střelnice umožní zprovoznit tento objekt v průběhu letní sezony. Ještě před otevřením Střelnice pro veřejnost se zájemci budou moci seznámit s obnovou tohoto významného objektu při Dni otevřených dveří. Firma Karel Dvořák, a. s., zpřístupní prostory 1. července v době od 9.00 do hodin. Pro přístup chodců z Palackého ulice a Střelnických schodů budou stavbou provedena organizační opatření, aby příchozím nehrozilo nebezpečí úrazu. František Krejčí vedoucí odboru investic kupříkladu otázka stavby parkovacího domu pod Střelnicí a jejího financování. Bylo již i vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele. Po dokončení druhé a třetí etapy rekonstrukce třídy 9. května bude na trase od Žižkova náměstí až po nádraží zbývat opravit a zmodernizovat komunikace a chodníky v okolí Husova náměstí a Valdenské ulice. Rada proto rozhodla o zahájení přípravy této akce. Zcela novou záležitostí je podpora výkonnostního sportu v Táboře. Rada doporučila zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření ve výši 2 mil. Kč pro letošní rok na podporu výkonnostního sportu a doporučuje do rozpočtu na příští rok zapracovat částku 3 mil. Kč. Jednat se bude dále o pravidlech, podle nichž budou finanční prostředky přidělovány. a bude hotova nejpozději do konce srpna. Pokud bude přát počasí, je možné, že oprava skončí i o něco dříve. Nejenom socha Žižky se v letošním roce dočká nového kabátu. V současné době probíhají restaurátorské práce i na pomníku obětem 1. světové války na náměstí Fr. Křižíka. I tento pomník včetně podstavce projde celkovou rekonstrukcí, kterou provede sochař, restaurátor Richard Rudovský. Oprava má stát asi 185 tis. Kč a bude ukončena rovněž nejpozději do konce letních prázdnin. Tím ještě výčet oprav památkových objektů realizovaných MěÚ Tábor odborem kultury a cestovního ruchu nekončí. Na konci května byla dokončena oprava pomníku obětem 1. světové války v Klokotech. Dále se připravuje oprava pomníku J. Holečka v Holečkových sadech, pomníku obětem 1. světové války v Táboře v Horkách a úprava okolí božích muk v Holečkových sadech. Ing. Lenka Horejsková vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Na počátku června byly zahájeny stavební práce na posledním úseku třídy 9. května. Stejnou omlazovací kúrou jako u předcházejících etap prochází vozovka a chodníky od lékárny po Českou spořitelnu. V srpnu tak bude završena proměna celé tř. 9. května od Husova parku po křižovatku s Budějovickou ulicí. Realizace celé akce si vyžádá kromě nákladů ostatních investorů 56 mil. Kč. Velkou část nákladů (45 mil. Kč) pokryjí dotace ze státního rozpočtu a strukturálních fondů Evropské unie. Stavební úpravy třídy 9. května jsou druhou etapou projektu Regenerace historického jádra města Tábora. Prvá etapa zahrnovala Obnovu historického parteru Žižkova náměstí a Obnovu Pražské ulice. Dokončením všech tří akcí se výrazně zkvalitní ráz přístupových cest do centra města Tábora. (fk) Z červnových jednání rady a zastupitelstva Foto: Vít Řezáč Proměna tř. 9. května Nově bude zřízeno hřiště v Holečkových sadech, kde zejména nejmenší děti jistě uvítají hned několik dřevěných prvků z akátového dřeva. Tyto nahradí dřívější, již normám nevyhovující mobiliář. Prověřena bude ještě možnost zřízení hřiště na pétangue v této lokalitě. Nádvoří hradu Kotnova bude upraveno pro možnost pořádání kulturních akcí. Příspěvkem města Tábora v této věci by měl být nákup mobilních prvků pódia a hlediště. Schváleny byly i výroční zprávy společností s ručením omezeným a vyhlášen byl grant v sociální oblasti pro zpracování brožury o poskytovatelích sociálních a zdravotnických služeb na území města. Lubomír Šrámek tajemník

3 Schválený rozpočet na rok část Odbor sociálních věcí Hlavní činností odboru sociálních věcí je poskytování sociálních dávek, správa sociálních zařízení a správa fondu protidrogové prevence a fondu sociálního. Odbor dále zajišťuje pohřby pro osamocené a sociálně potřebné a poskytuje příspěvky G-centru na klienty domova důchodců, pečovatelské služby, domova pro matky s dětmi, zařízení pro přežití a klubu důchodců. Celkové příjmy odboru jsou v letošním roce rozpočtovány částkou 2706 tis. Kč. Výdaje činí tis. Kč, což je 12 % celého rozpočtu města. Následující tabulka porovnává provozní výdaje s rokem 2005 (v tis. Kč). druh výdaje rok 2005 rok 2006 sociální dávky pečovatelská služba domov důchodců domov pro matky s dětmi centra sociální pomoci jesle prevence před drogami pohřebnictví 8 25 fond sociální ostatní soc. péče a pomoc Kapitálové výdaje nejsou pro rok 2006 plánovány. Odbor vnitřních věcí Odbor vnitřních věcí zajišťuje správu budov a technické zabezpečení městského úřadu, vydávání Novin táborské radnice a dále spravuje útulek pro psy, přispívá dobrovolným hasičům a příměstským částem Tábora. Příjmy odboru jsou pro rok 2006 rozpočtovány v částce 530 tis. Kč a výdaje ve výši tis. Kč, což tvoří 4 % rozpočtu města. Provozní výdaje jsou uvedeny v tabulce (v tis. Kč). druh výdaje rok 2005 rok 2006 činnost místní správy požární ochrana útulek pro psy Noviny táborské radnice příměstské části Kapitálové výdaje odboru vnitřních věcí, plánované pro rok 2006 ve výši 3910 tisíc korun,budou použity především na pořízení výpočetní techniky a vybavení. Dnešním příspěvkem končí cyklus, který byl věnován schválenému rozpočtu města Tábora na rok Po prázdninách se budeme na stránkách NTR setkávat již nad přípravou rozpočtu na rok Ing. Helena Rozumová, odbor financí; Modernizace fotbalového hřiště v Kvapilově ulici Nový povrch v podobě umělého trávníku dostane hřiště na kopanou v Kvapilově ulici. Investorem investiční akce je Fotbalový klub Tábor. Město Tábor se bude podílet na úhradě pořizovacích nákladů ve výši 11,5 mil. Kč. Zbývající část ceny díla vzešlé z výběrového řízení v částce 12 mil. Kč bude uhrazeno ze státní dotace, kterou obdržel fotbalový klub. Záměrem projektu je náhrada škvárového povrchu fotbalového hřiště umělým povrchem, který bude splňovat nejpřísnější kritéria a pokyny Českého fotbalového svazu. Nedílnou součástí projektu je provedení drenážního systému a systému závlahy. Stávající ocelové zábradlí bude nahrazeno novým, z pozinkovaných trubek. Investice bude dokončena letos na podzim. (fk) Prostor za zimním stadionem s novou podobou Krytá tenisová hala soukromého vlastníka vybudovaná v prostoru za zimním stadionem bude v průběhu druhého pololetí letošního roku doplněna o další sportoviště, jejichž výstavbu zajistí město. Předmětem investiční akce je vybudování tří venkovních antukových tenisových dvorců, víceúčelového hřiště s povrchem z umělého trávníku a kluziště se suchým ledem. Chodníky pro Náchod Realizace této investice si vyžádá více než 21,5 milionu korun. Dotací ze státního rozpočtu bude kryto 15 milionů korun. Po dokončení akce, jež se očekává na podzim, bude sportovní areál obohacen o další aktivity přispívající ke sportovnímu využití nejen obyvatel Pražského a Náchodského sídliště, ale i ostatních obyvatel Tábora. (fk) Během srpna budou zahájeny stavební práce v příměstské části Náchod. Cílem projektu je vybudovat chodníky podél Benešovské ulice od stávajícího chodníku spojujícího Náchodské sídliště s příměstskou částí Náchod. Chodník po levé straně Benešovské ulice se bude realizovat v celém průtahu Náchoda v délce 920 m. Chodník po pravé straně pak v omezené délce 220 m. Zahájení prací podmiňuje snesení vzdušného vedení telefonů do zemních kabelů, které zajišťuje Český Telecom, a. s. Práce spojené se snesením vzdušného vedení telefonu mají být zahájeny v červenci. (fk) Dotace z kulturního fondu Zastupitelstvo města Tábora na svém jednání 15. května schválilo rozdělení části výtěžku z provozu výherních hracích přístrojů. Na základě toho byl posílen Kulturní fond města Tábora pro letošní rok částkou 238 tis. Kč. Jednotlivé zájmové spolky, soubory, instituce i jednotlivci působící v oblasti kultury na území města Tábora tak letos mohou ještě jednou využít možnosti požádat o dotaci na podporu své činnosti či plánovaných kulturních projektů. Termín pro odevzdání žádostí je 31. července Na základě rozhodnutí zastupitelstva města o Kulturním fondu města Tábora je dotace z kulturního fondu určena k podpoře činnosti souborů a spolků registrovaných na území města, předmětem jejichž působení je kulturní činnost, jakož i k podpoře kulturní činnosti dalších fyzických a právnických osob na území města Tábora. Kulturní činností se pro účely kulturního fondu rozumí: a) konkrétní kulturní akce b) aktivity směřující k rozvoji neprofesionální místní kultury c) činnost směřující k estetické výchově dětí a mládeže d) edičně propagační činnost Komise TV a sportu a Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Tábora upozorňují sportovní oddíly a mládežnické kluby, že je pro ně připravena k rozdělení finanční částka z rezervy fondů. Žádosti, které jsou k dispozici buď na: nebo u D. Pařízkové na odboru školství, je nutné doručit do podatelny města do pátku 22. září Dotace Z Fondu sociálního města Tábora byla v prvním kole rozdělena částka 200 tisíc Kč. Vzhledem k tomu, že fond byl navýšen o výtěžek z výherních hracích automatů částkou Kč, odbor sociálních věcí vypisuje druhé kolo dotací. Žádosti o dotaci z těchto prostředků musí být podány nejpozději do 31. srpna 2006 osobně či písemně na adresu odboru sociálních věcí (Husovo nám. 2938, Tábor). Fond je určen k podpoře činnosti spolků a sdružení, jež organizují nebo poskytují sociální služby v územním obvodu města Tábora a jsou registrovány na území města, aby mohly plnit svá celospolečenská poslání a s nimi spojené úkoly, jestliže nejsou plně finančně soběstačné. Dále je fond určen k poskytování sociální pomoci občanům města Tábora na základě sociálních důvodů hodných zvláštního zřetele. Využití fondu je zaměřeno na tyto O dotaci může požádat fyzická či právnická osoba působící v oblasti kultury na území města Tábora. Žádost o dotaci musí být zpracována a odevzdána na předepsaném formuláři. Podmínkou je formálně, věcně a úplně vyplněná žádost o dotaci včetně všech povinných příloh. Žádost je nutné podat do stanoveného termínu v uzavřené obálce poštou či osobně do podatelny MěÚ (Žižkovo nám. 3, Tábor); žádosti podané po termínu nebudou akceptovány. Na přidělení dotace není právní nárok. Formuláře žádostí jsou k dispozici na odboru kultury a cestovního ruchu (Žižkovo nám. 11, 1. patro), nebo na webových stránkách města Tábora (www.tabor.cz, rubrika občan návody a formuláře odbor kultury a cestovního ruchu dotace z Kulturního fondu města Tábora). Pro další informace se můžete obracet na paní Drdovou z odboru kultury a cestovního ruchu (Žižkovo nám. 11, tel.: ). Ing. Lenka Horejsková vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Rezerva fondu TV a sportu a fondu mládeže Žádosti o dotace ze sociálního fondu Kurzy počítačové gramotnosti V roce 2003 zahájilo Ministerstvo informatiky ČR projekt Národního programu počítačové gramotnosti (NPPG). Cílem je umožnit seznámit se s prací na počítači a internetu. Program obsahuje tři základní dvouhodinové kurzy: Jak na počítač, Texty v počítači a Internet a . Každý z rezervy TV fondu jsou určeny na postupy do vyšších soutěží a na pořádání významných sportovních akcí. Rezerva fondu mládeže bude rozdělena na významné akce a na mimoškolní aktivity pro základní a mateřské školy. Ing. Radomír Kouba vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy skupiny: péči o rodinu a populaci, péči o občany těžce zdravotně postižené, péči o občany společensky nepřizpůsobené, aktivity v sociální osvětě, podporu občanů města, jejichž situace je hodna zvláštního zřetele a její řešení není možné stávajícími sociálními opatřeními. Tiskopisy žádosti jsou k dispozici na odboru sociálních věcí (Husovo náměstí 2938, přízemí budovy) u Hany Musilové (tel: , kam se také můžete obracet s žádostmi o další informace. Tiskopisy žádosti a podmínky poskytnutí dotace jsou k dispozici rovněž na internetových stránkách města (www.tabor.cz, rubrika informace pro občany vyberte si oblast: rady, formuláře, návody). Ing. Alice Zieglerová vedoucí odboru sociálních věcí kurz stojí 100 Kč, zbytek je hrazen ministerstvem. Cena zahrnuje výuku a výukové materiály. Přihlášky a informace na bezplatné lince: firma Computer help je jedním z realizátorů projektu. Kurzy se konají v Obchodní akademii (Jiráskova 1615, Tábor). (jř)

4 FOKUS TÁBOR Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním Mostecká 2087, Tábor tel.: či Akce pro veřejnost července Café Fokus Zdena VOBORSKÁ: KRAJINOU OČIMA srdcem i duší výstava obrazů 12. července, hodin Café Fokus František NEPIL: POLNÍ ŽÍNKA EVELÍNKA hraje: divadelní soubor Tábor PŘÍRODOU KROK ZA KROKEM sobota 1. července Příroda Kladrubské hory u Chýnova vycházka zaměřená na poznání květeny a teplomilných druhů hmyzu; vedou: RNDr. Jiří Řehounek a RNDr. Daniel Abazid; sraz: Pořín (zastávka ČD) v 8.40 hodin (po příjezdu vlaku z Tábora odjíždí v 8.12 hodin); pořádají: Blatské muzeum v Soběslavi a Ochrana fauny ČR Votice LOGICI Tábor Klub LOGICI Tábor nabízí dětem (8 až 15 let) zájmové kroužky na příští školní rok. Otevíráme tradiční Počítačové kroužky (začátečníci, pokročilí i programování pro internet), Pokusy (jednoduché pokusy a hlavolamy z oblasti přírodních věd) a nově kroužek Stavebnicové modely (sestavování pohyblivých modelů). Kroužky budou probíhat od září do června v Táboře (po pá v odpoledních hodinách, 30x 2 hodiny). Pro členy budou navíc organizovány víkendové akce, tábory a zdarma internet v ICM. Kurzovné v rozmezí Kč (dle typu kroužku a délky období). Při nespokojenosti peníze vrátíme. Informace a možnost přihlášení na webu: u: potažmo na telefonu: (Mgr. Novotný). ÚO Svazu diabetiků Během letních měsíců je kancelář DIA uzavřena. Výbor přeje všem krásné a zdravé léto sobota 23. září Podzimní výlet na Šumavu do Bavorského lesa (Německo); přihlášky u paní Plíškové, záloha činí 200 Kč. Letní brigády v zahraničí Přehled letních brigád v zahraničí pro studenty, mládež i ostatní nabízí Informační centrum mládeže Tábor, Farského 887, Tábor. Informace: telefon: Kino Svět Tábor červenec a srpen ČERVENEC sobota 1. a neděle 2. JÁ A TY A VŠICHNI OSTATNÍ (USA 2005) pondělí 3. ZKROCENÁ HORA (USA 2005) úterý 4. PÝCHA A PŘEDSUDEK (VB 2005) středa 5., čtvrtek a hod., pátek hod., sobota 8., neděle a hod.: ŠIFRA MISTRA LEONARDA (USA 2006) pátek hod.: FILMOVÝ KLUB: PĚT PŘEKÁŽEK (Dánsko 2003) pondělí 10. JEDINÁ NOC (Francie 2005) úterý 11. a středa 12. HORY MAJÍ OČI (USA 2006) čtvrtek 13., pátek 14., sobota 15. a neděle hod.: ZA PLOTEM (USA 2006) čtvrtek hod.: ČAS, KTERÝ ZBÝVÁ (Francie 2005) pátek hod.: FILMOVÝ KLUB: KRÁSNÁ HAŠTEŘILKA (Francie 1991) sobota 15., neděle hod., pondělí 17., úterý 18. a středa 19. ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU (ČR 2006) čtvrtek a hod., pátek hod.: SCARY MOVIE 4 (USA 2006) pátek hod.: FILMOVÝ KLUB: LUK (Korea/Japonsko 2005) sobota 22. a neděle 23. LEMRA LÍNÁ (USA 2006) pondělí 24. ŽENA MÉHO MUŽE (Francie 2004) úterý 25. a středa 26. SATAN PŘICHÁZÍ (USA 2006) čtvrtek 27., pátek 28., sobota 29., neděle 30. a pondělí hod.: DOBA LEDOVÁ 2 OBLEVA (USA 2005) čtvrtek 27., pátek 28., sobota 29. a neděle hod.: SEXY PISTOLS (USA/Mexiko/Francie 2006) pondělí hod.: TAJEMSTVÍ SLOV (Španělsko 2005) SRPEN úterý a hod., středa hod.: DOBA LEDOVÁ 2: OBLEVA (USA 2005) středa hod.: NEPOHODLNÝ (USA/VB 2005) čtvrtek 3., pátek 4., sobota 5., neděle 6., pondělí 7., úterý 8. a středa hod.: AUTA (USA 2006) čtvrtek 3., pátek 4., sobota 5. a neděle hod.: ŠIFRA MISTRA LEONARDA (USA 2006) pondělí 7. a úterý hod.: KOUZELNÁ CHŮVA NANNY McPHEE (USA 2005) Chcete zajistit dětem o prázdninách program? Přihlaste dítě na Týden s cizím jazykem! dopoledne program ve škole výuka, hry, soutěže nové poznatky a zážitky dopoledne strávené smysluplně, a ne aktivně u počítače a u televize Termíny anglický jazyk srpna německý jazyk srpna francouzský jazyk srpna Cizí jazyky moderně a dostupně Přihlášky osobně v kanceláři školy: Táborské soukromé gymnázium, Zavadilská 2472, Tábor telefonicky na tel.: em: Cena pro studenty TSG 300 Kč pro studenty ostatních škol 600 Kč Jazyková škola při Táborském soukromém gymnáziu otevírá ve školním roce 2006/2007 jednoleté pomaturitní kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny a španělštiny. Studium je akreditováno MŠMT ČR a je uzavřeno státní zkouškou, zahraničním certifikátem nebo osvědčením o absolvování kurzu. Rozsah výuky: 20 hodin týdně Cena: Kč/šk. rok Bližší informace včetně přihlášky: Informace o dalších kurzech cizích jazyků na tel.: Speciální MŠ v Táboře MŠ a ZŠ třída Čs. armády 925, Tábor otevírá od 1. září 2006 třídu mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (odložená školní docházka, opožděný vývoj, kombinované vady). Kapacita MŠ 10 dětí, denní péče speciálních pedagogů a logopeda. Bližší informace: Mgr. Lenka Holomková ředitelka školy, tel.: , středa hod., čtvrtek 10. TRÁVA (Německo/USA 2005) pátek hod., sobota 12. a neděle 13. POSEIDON (USA 2006) pátek hod.: FILMOVÝ KLUB: AMORES PERROS LÁSKA JE KURVA (Mexiko 2000) pondělí 14., úterý 15. a středa 16. ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU (ČR 2006) čtvrtek a hod., pátek hod., sobota 19., neděle 20., pondělí 21., úterý 22. a středa 23. PIRÁTI Z KARIBIKU TRUHLA MRTVÉHO MUŽE (USA 2006) pátek hod.: FILMOVÝ KLUB: TAJEMSTVÍ OCEÁNU (VB/Německo 2003) čtvrtek a hod., pátek hod., sobota 26. a neděle 27. SUPERMAN SE VRACÍ (USA 2006) pátek hod.: FILMOVÝ KLUB: SNÍDANĚ NA PLUTU (Velká Británie/Irsko 2005) pondělí 28. a úterý 29. BESTIE KARLA (USA 2005) středa 30. a čtvrtek 31. RYCHLE A ZBĚSILE: TOKIJSKÁ JÍZDA (USA 2006) Prázdninový provoz plaveckého stadionu Provoz letního areálu táborského plaveckého stadionu je od 1. července do 3. září denně od 9.00 do hodin. Za horšího počasí bude vstup do areálu přes pokladnu vnitřního bazénu, za slunečného počasí se otevřou obě pokladny, což zmírní fronty před vstupem k bazénům. Návštěvníci mají nově možnost využít zázemí vnitřního bazénu, páru, sprchy, sušárnu i šatny po celou dobu provozu venkovního bazénu. Ke změnám dochází i u vstupného, které se netýká vlastní ceny, ale délky pobytu v areálu. Nově se zavádí vstup na 1 a 1,5 hodiny, což je výhodné pro návštěvníky, kteří si půjdou pouze rekreačně zaplavat. Ceny rodinného vstupného zůstávají stále výhodné a dále se rozšiřují o vyšší počet členů rodiny. Ostatní ceny jsou shodné s loňským rokem, stejně jako volný vstup na tobogán, který je i letos v ceně vstupného.

5 Nová dětská hřiště přinesou radost našim malým kamarádům Brzy se ozve: Hurá na prázdniny! Ne však každému malému předškolákovi a školákovi je dopřáno trávit celé prázdniny mimo město. Těm dětem, které takovou možnost nemají, snad přijdou vhod nově vybudovaná dětská hřiště. Je to takový malý dárek nejen na prázdniny. Problematika dětských hřišť je poslední dobou hodně probírána ze všech stran. V našem městě jsou dětská hřiště ve správě odboru životního prostředí a jejich průběžná údržba je zajišťována prostřednictvím servisní organizace Technické služby Tábor, s. r. o. Diskusi nad stávajícími dětskými zařízeními vyvolaly nové technické normy ČSN EN a ČSN EN 1177, vše totiž souvisí s nově přejímanou evropskou legislativou. Mnoho z nás se divilo, že doposud k využívaným herním prvkům nebylo připomínek a najednou skoro nic není v pořádku. Ve městě jsme měli 75 dětských hřišť a různých plácků, které děti hodně využívaly, na nich bylo nainstalováno více než 300 různých typů herních prvků (obecně se dá říci, že velká část zařízení dětských hřišť byla budována v rámci komplexní bytové výstavby jako doprovodné stavby). Na hřiště se instalovaly rozmanité typy, jako třeba zeměkoule, průlezky, houpačky, skluzavky. Kde nabídka trhu nestačila, přišly na řadu šikovné ruce některých tatínků V roce 2003 na všech dětských hřištích proběhla technická kontrola oprávněnou osobou, neboť v té době začala platit povinnost pro provozovatele dětských hřišť takovou kontrolu provádět. Výsledkem byl elaborát, který popisoval jednotlivé herní plochy, stav jednotlivých herních prvků, definoval závady, jež lze odstranit, a obsa- Park U Popraviště je nedílnou součástí komplexu Pražského sídliště. V okamžiku, kdy jsme se o park začali starat, přemýšleli jsme, jakým způsobem zatraktivnit jeho prostředí a jak vhodně doplnit dříve nevyužívané jezírko. Ke spolupráci jsme vyzvali akademického sochaře Václava Hrůzu a společně jsme se dohodli, že jezírko oživíme postavami hrochů. A proč zrovna hroší rodinka? Odpověď je jednoduchá hroch do vody patří a umí si ji užívat. Vytvořit postavy hroší rodinky dalo akademickému sochaři panu Hrůzovi hodně práce. Nejprve pozoroval a studoval hrochy v zoologické zahradě, vznikaly i první skici, nákresy, modely jednotlivých postav a nakonec se nám v létě roku 1999 představila hroší rodinka v plné kráse včetně revitalizované nádrže. Hroší rodinku příjemně doplňuje mírně probublávající voda. Jako novinku jsme zajistili i večerní osvětlení jezírka podvodními reflektory. Potěšilo nás, kolik lidí si sem našlo cestu k posezení, k procházce a místo schůzky označují sejdeme se u hrochů. hoval i výčet prvků, které je zapotřebí odstranit, a to z hlediska jejich bezpečnosti nebo jejich končící životnosti. V žádném případě jsme nechtěli přistoupit k razantní redukci nevyhovujících prvků nebo celých hřišť bez náhrady. Všichni jsme ale věděli, že s určitou redukcí je třeba počítat. Proto na základě zmapování všech herních ploch byly vytipovány plochy, které jsou navrženy k zachování a postupné rekonstrukci, a dále ty, které je třeba rušit. Z podkladů technické kontroly byl vypracován komplexní materiál pod názvem Optimalizace dětských hřišť. Ten byl projednán se zástupkyněmi Mateřského centra Radost a následně byl projednán a schválen RM v lednu Vzhledem ke stavu herních prvků na Sídlišti nad Lužnicí jsme museli přistoupit v roce 2005 k likvidaci některých vytipovaných nevyhovujících herních prvků. Prostor Sídliště nad Lužnicí z velké části prošel tzv. regenerací a v jejím rámci se podařilo zrenovovat některá dětská hřiště (vnitroblok Varšavské a Berlínské ulice, vnitroblok Krakovské a Sofijské ulice) apod. Hroší rodinka v parku na Pražském sídlišti Foto: odbor ŽP Foto: Roman Růžička Do rozpočtu letošního roku se nám podařilo prosadit částku 7 mil. Kč, která je určena na obnovu dětských hřišť. Na jaře jsme zadali realizaci osmi dětských hřišť ve vytipovaných lokalitách (Hlinice, Zaluží, ul. Dukelských bojovníků, Bydlinského ulice, ul. Angela Kančeva, Lužnická, ul. Brigádníků a Hanojská ulice na Sídlišti nad Lužnicí). Místa byla vybrána taková, kde potřeba obnovy byla nezbytná, a zároveň jsme se snažili postihnout území celého města, včetně některých příměstských částí. Vybrané lokality byly prodiskutovány i s maminkami z Mateřského centra Radost, stejně tak i navrhované nové herní prvky pro děti. Součástí zpracovaného projektu bylo rovněž nezbytné odstranění nevyhovujících herních prvků v blízkém okolí rekonstruovaného hřiště. Nově vybudovaná dětská hřiště s moderními a bezpečnými prvky jsou plnohodnotnou náhradou za zrušená herní místa. Nainstalované herní prvky jsou od firmy Prolemax, s. r. o., Kulant, s. r. o., a HAGS Praha, s. r. o., vybudovaná hřiště odpovídají platné nové legislativě, jsou dodrženy bezpečné vzdálenosti jednotlivých herních prvků, herní prvky jsou obsypány kačírkem tak, aby byla vytvořena plocha tlumící náraz. Zhotovitelem dětských hřišť byla společnost Zahradní architektura Tábor, s. r. o., původní termín dokončení byl stanoven do 30. června 2006, hřiště však byla dokončena v předstihu a dětem byla dána do užívání již koncem letošního května. Pro vaši představu realizace si vyžádala 3,5 mil. Kč. A na co se ještě můžete těšit? Připravujeme rekonstrukci tří dalších dětských hřišť na Pražském sídlišti v Sokolovské ulici a na třídě Kpt. Jaroše. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele a předpokládáme, že realizaci stihneme během letošních prázdnin. Na své si přijdou i děti ze Starého města. Během prázdnin se zásadně změní stávající dětské hřiště v Holečkových sadech pod 1. základní školou. Původní hřiště, budované v letech 1995 až 1996 z iniciativy členů Klubu za Starý Tábor, je již na hranici své životnosti, dřevěné prvky jsou poškozené a nevyhovují dnešním předpisům. Přemýšleli jsme, jakým způsobem prostor pro hraní dětí zatraktivnit, a tak naše volba padla na herní prvky z akátového dřeva, které jsou vhodné do prostoru městských sadů. A co pro malé návštěvníky chystáme? Do konce prázdnin zde vyroste hrad Mrakoň, dvouhoupadlo, pružinové houpadlo Divoký prám, trojhrazda, pružinové houpadlo Koník a šplhací totem Žižka. Hřiště bude oploceno v zadní části šejtkovým plotem a doplněno lavicemi k posezení. Dětem přejeme hezké prázdniny a těšíme se, že nová hřiště budou hojně navštěvovat. Ing. Hana Randová vedoucí odboru životního prostředí Nejvíce potěšení a radosti hroší rodina přinesla samozřejmě dětem. Na druhou stranu je nutné zmínit, že jsou mezi námi nenechavci, kterým neunikne žádná možnost, jakým způsobem se obohatit na úkor druhého, v tomto případě města. Nainstalované reflektory na svém místě vydržely vždy jen několik týdnů, než je někdo odcizil a zřejmě použil pro vlastní potřebu. Takové chování nás moc mrzí. Přes zimní období jsme se snažili hrochy ochránit před vandalismem nainstalovaným pletivem. To se nám až do letošního roku celkem dařilo. Mírná poškození postav hrochů jsme průběžně opravovali. Letošní dlouhá a mrazivá zima se ale podepsala i na naší hroší rodince. Zjistili jsme jejich rozsáhlé poškození (popraskané postavy, opadlé a rozlámané části). Nejprve jsme si mysleli, že vše je dílem vandalů, ale po bližším ohledání se ukázalo, že celou spoušť zapříčinily mrazy. S akademickým sochařem panem Hrůzou jsme se dohodli, že se pokusí hroší rodinku poslepovat a dát do pořádku. Na této práci strávil spoustu času, ale výsledek mluví za vše. Hroší rodinka v jezírku se na vás již zase těší. Díky reparačním nátěrům, které musely dobře zatvrdnout a zaschnout, se hroši začali koupat ve vodě až koncem června. Přijďte se na ně podívat. A na závěr v srpnu letošního roku budou zahájeny práce na I. etapě rekonstrukce parku U Popraviště (ta zahrnuje revitalizaci prostranství parku mezi ulicí Kpt. Jaroše a končí za objektem výtopny). Součástí je založení nových trávníků, sadové úpravy, výstavba chodníků, dílčí úpravy na jezírku i fontánce a doplnění drobného mobiliáře. Architektonický návrh je dílem architektů manželů Stachových, realizaci díla na základě výběrového řízení bude provádět společnost Zahradní architektura Tábor, s. r. o. Ing. Hana Randová vedoucí odboru životního prostředí

6 Akce odboru kultury Táborské kulturní léto ČERVENEC sobota 1. července, hodin Žižkovo náměstí LAS BRUJAS Y ZUZÓN koncert venezuelské hudební skupiny Ve spolupráci s Velvyslanectvím Bolívarovské republiky Venezuela v ČR. úterý 4. července, hodin zahrádka za matrikou TŘI POHÁDKY S PÍSNIČKOU divadelní představení pro děti účinkuje: Divadlo Pohádka Praha vstupné: 20 Kč úterý 4. července, hodin kostel sv. Filipa a Jakuba KAČKALA koncert česko-americké vokální ženské skupiny Pořádá CESTA (Novákova 387, Tábor) ve spolupráci s městem Táborem. středa 5. července, hodin Husovo náměstí (park) PIETNÍ AKT K 591. VÝROČÍ UPÁLENÍ MISTRA JANA HUSA promluví ThDr. Jan Blahoslav Lášek, církevní historik Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy (Praha) účinkuje: Žesťový soubor pod vedením J. Valeše Ve spolupráci se Společností pro zachování husitských památek. čtvrtek 6. července, 9.30 hodin Kozí hrádek EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA k 591. výročí upálení mistra Jana Husa kázat bude synodní senior Joel Ruml OSLAVY 60. VÝROČÍ vysvěcení pravoslavného chrámu Povýšení sv. Kříže v Táboře čtvrtek 6. července, hodin Sezimovo Ústí II a Kozí hrádek OBNOVENÁ TRADIČNÍ PĚŠÍ POUŤ K MISTRU JANU HUSOVI NA KOZÍ HRÁDEK sraz účastníků ve hodin před Městským střediskem kultury a sportu v Sezimově Ústí II pátek 7. července hodin chrám Povýšení sv. Kříže SV. ARCHIJEREJSKÁ LITURGIE liturgii slouží Jeho Vysokopřeosvícenost Kryštof, metropolita Českých zemí a Slovenska hodin VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ, DOKUMENTŮ A IKON o historii pravoslavné církevní obce v Táboře s praktickou ukázkou psaní ikon vzpomínky a setkání farníků, pamětníků a duchovních, kteří sloužili v táborské církevní obci hodin KONCERT PRAVOSLAVNÝCH DUCHOVNÍCH ZPĚVŮ Pořádá pravoslavná církevní obec v Táboře. Info na tel.: TÁBORSKÁ ROCKOVÁ MAPA 2006 sobota 8. července, hodin (open), hodin (start) lesopark Pintovka účinkují: COCOTTE MINUTE ZNOUZECNOST TLESKAČ ČERNÝ MOSTY SWING BAND HIGHER GROUND F. O. B. PROSEKTURA E-LEVEN RYBIČKY 48 VINTAGE PSYCHONAUT FÍGL LASKAT SUICIDE UNCLES BAND vstupné: 180 Kč (do hodin), 220 Kč (do hodin) Více info na: nebo na tel.: Akce se koná za každého počasí! Změna programu vyhrazena! Pořádá KOCIS sound & records company ve spolupráci s městem Táborem. středa 12. července, hodin kostel sv. Filipa a Jakuba DUO AMARIS Elisaveta BIRJUKOVA (Rusko) flétna, Eva BENEKE (Německo) kytara koncert se koná v rámci Jihočeského hudebního festivalu vstupné: 40 Kč středa 12. července, hodin nádvoří táborského hradu (hotel Dvořák) CARMINA BURANA účinkuje: Balet Jihočeského divadla České Budějovice vstupné: 70 Kč čtvrtek 13. července, hodin děkanský kostel VARHANNÍ KONCERT účinkují: Ladislav ŠOTEK varhany a Hana KECLÍKOVÁ zpěv KINEMATOGRAF NA CESTÁCH od pátku 14. do pondělí 17. července začátky představení ve hodin Žižkovo náměstí promítání vybraných českých filmů 14. července: Skřítek (filmová groteska; v hlavních rolích E. Holubová, B. Polívka) 15. července: Román pro ženy (romantická komedie; v hlavních rolích S. Stašová, M. Vašut) 16. července: Anděl Páně (filmová pohádka; v hlavních rolích I. Trojan, J. Bartoška) 17. července: Příběhy obyčejného šílenství (komedie; v hlavních rolích I. Trojan, Z. Šulajová) úterý 18. července, hodin zahrádka za matrikou MALÁ ČARODĚJNICE loutková pohádka pro děti účinkuje: Jihočeské divadlo České Budějovice vstupné: 20 Kč úterý 25. července, hodin děkanský kostel ORCAS A CAPELLA SINGERS koncert smíšeného pěveckého sboru z USA SRPEN úterý 1. srpna, hodin zahrádka za matrikou TŘI PRASÁTKA loutková pohádka pro děti účinkuje: Jihočeské divadlo České Budějovice vstupné: 20 Kč čtvrtek 3. srpna, hodin děkanský kostel VARHANNÍ KONCERT účinkují: Ladislav ŠOTEK varhany a Vladimír REJLEK trubka KOMEDIANTI V TÁBOŘE čtvrtek 10. srpna Tržní náměstí den s pouličním divadlem, kejklíři, muzikusy a potulnými komedianty hodin Spanilá jízda městem hodin Komediantský blok účinkují: orchestr Péro za Kloboukem, Kejklířské divadlo Vojty Vrtka a Teátr Víti Marčíka s novou pohádkou Popelka hodin Romeo a Júlie (tragická komedie s prvky baletu a zpěvohry) pátek 11. srpna, hodin nádvoří táborského hradu (hotel Dvořák) HRY ŠÁLIVÉ LÁSKY účinkuje: Činohra Jihočeského divadla České Budějovice vstupné: 70 Kč úterý 15. srpna, hodin zahrádka za matrikou CIRKUS BUDE divadelní představení pro děti účinkuje: Divadlo Genus vstupné: 20 Kč čtvrtek 17. srpna, hodin Žižkovo náměstí KONCERT POSÁDKOVÉ HUDBY TÁBOR čtvrtek 24. srpna, hodin děkanský kostel GYNAIKA koncert dívčího sboru ze Sint-Niklaas (Belgie) úterý 29. srpna, hodin zahrádka za matrikou POLNÍ ŽÍNKA EVELÍNKA divadelní představení pro děti účinkuje: Divadelní soubor Tábor středa 30. srpna, hodin náměstí T. G. Masaryka POZVÁNKA NA TÁBORSKÁ SETKÁNÍ 2006 účinkuje: SWING BAND Tábor Předprodej vstupenek na Táborská setkání na místě. HARIBO SHOW pátek 1. září, hodin Žižkovo náměstí velké zábavné odpoledne účinkují: MAXIM TURBULENC, dětská rocková kapela BARBECUE, skupina INFINITY, PETR MUK, taneční formace AND SO ON k dispozici bude spousta zábavných atrakcí, skákací hrady, skluzavky, elektrické čtyřkolky atd. Pořádá agentura RichART ve spolupráci s městem Táborem a Rádiem Blaník. TÁBORSKÁ SETKÁNÍ září 15. ročník mezinárodního festivalu pátek 15. září slavnostní zahájení pochodňový průvod městem ohňostroj sobota 16. září středověké tržiště vystoupení skupin historického šermu staročeský jarmark historický průvod městem vystoupení našich a zahraničních souborů Dětský ráj neděle 17. září Den otevřených dveří památek koncerty duchovní a středověké hudby divadelní představení Sledujte samostatné plakáty! DALŠÍ KULTURNÍ AKCE 28. června 1. července (středa sobota) FESTIVAL KOTNOV 2006 koncerty, divadla, projekce, výstavy v historickém centru města Sledujte samostatné plakáty! Pořádá Občanské sdružení FEST 2004, www. kotnov.videofest.cz. HISTORICKÉ JÍZDY 2006 Husovo náměstí (ČD, Elinka ) elektrickou dráhou Františka Křižíka Tábor Bechyně s hudebním doprovodem a občerstvením Jízdy v červenci: 1., 15., 29. Jízdy v srpnu: 12., 26. odjezd z Tábora do Bechyně v hodin; odjezd z Bechyně do Tábora vždy ve hodin; ceny jízdného (zpáteční): 70 Kč; děti 6 15 let: 35 Kč. Předprodej jízdenek na telefonu: Doba rezervace 30 minut před odjezdem vlaku! Pořádá Klub přátel el. dráhy Tábor Bechyně.

7 HUSITÉ OPĚT V TÁBOŘE areál Housova mlýna (Holečkovy sady) pátek v hod. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PROVOZU HUSITSKÉ KRČMY Metání sekerou, mučení, zbrojnice, steaky, medovina, obsluha po husitsku Krčma bude v provozu červenec září každý pátek a sobotu od hod. v hod. ZAHÁJENÍ VÝSTAVY PLAKÁTŮ A FOTOGRAFIÍ ze všech ročníků Táborských setkání Výstava bude přístupná v době provozu Husitské krčmy. Každou sobotu od v 15 hod. Žižkovo náměstí - podzemní chodby, vstup z Husitského muzea OŽIVLÉ PODZEMÍ Výstřel z kanónu, strašidelné legendy ožívají. Program pokračuje historickými hrami v Husitské krčmě na Housově mlýně pátek od 19 hod. a sobota od 10 hod. areál Housova mlýna, Holečkovy sady KELTSKÝ FESTIVAL 4.8. pátek 19 hod. - Přednáška Artušovská legenda, Kelti na Táborsku, Keltské zvyky /přednáší Jan Kozák/ hod. - Koncert Dick O Braz irská a keltská hudba 22 hod. - Promítání filmu s artušovskou tématikou 5.8. sobota 10 hod. - Celodenní program, Keltské hry, keltský boj, keltská gastronomie, 16 hod. - divadelní představení Rytíři krále Artuše 18 hod. Koncert kapely IRISH DEW keltská a irská hudba (Pořádá sdružení Housova mlýna, Sledujte samostatné plakáty! , , a neděle začátky představení v 16 hod. Žižkovo náměstí STŘÍPKY ZRCADLA ČASU aneb dobová hudba a šermířská klání na Žižkově náměstí Scénický šerm, dobová hudba, bubeníci, praporové vystoupení, vystoupení fakírů, výstava zbraní a zbrojí, středověké hry - lukostřelba, dračí puzzle, středověké kuželky. Účinkují: Šermířský Spolek Tábor - Táborští kupci a hudební skupina Dei Gratia (Pořádá ŠST Táborští kupci a agentura RichART) začátky vždy ve 20 hod. Žižkovo náměstí, prostory u taverny SUMER TIME V TAVERNĚ středa * ČERNÝ MOSTY, středa * TARAPACA JAZZ, středa -* ANIMUS ANIMA, středa * KLEKLÝ PEPA, středa * FÍGL, středa * KAJ JAM, středa * MED, středa * STARÝ PSI A MLADÝ KOČKY (Pořádá Kazibar s.r.o., podrobnosti na ) začátky vždy v 18 hod. ATC Malý Jordán (autokempink) PRAVIDELNÉ PÁTEČNÍ HUDEBNÍ VEČERY pátek * NIC TĚŽKÝHO, pátek * FERNET ŠOK, pátek * NIC TĚŽKÝHO, pátek * NIC TĚŽKÝHO, pátek * WE- RAMON (Pořádá ATC Malý Jordán, tel , atc quick.cz/atc-mj// ) ZLATÝ LEV VÁS BAVÍ Restaurace Zlatý lev, Žižkovo náměstí pátek ve 20 hod. KARIBSKÁ NOC II se skupinou Son De Cuba včetně výuky tance pátek ve 20 hod. KVĚTINO- VÁ NOC II s retro skupinou Big Papa, dívčím kvartetem Toffees a taneční skupinou And so on (Pořádá Restaurace Zlatý lev a agentura RichART, ) pátek - neděle 10 hod. Žižkovo náměstí, prostory u taverny POETICKO VÝTVARNÝ WORK- SHOP na téma POETIKA TÁBORA I. ročník setkání amatérských výtvarníků. Malování na speciálních stojanech. Ocenění nejlepších výtvorů. V sobotu předčítání básní a poslech meditativní hudby. (Pořádá Kazibar s.r.o., podrobnosti na ) neděle 17 hod. Cafe bar 7 /zahrádka za matrikou/ BIG BAND TIME Putovní festival velkých orchestrů SWING BAND Tábor a MUZIKZUG DER FREIWIL- LIGEN FEUERWEHR VREDEN (Německo) (Pořádá Swing band Tábor, více informací na ) Sledujte samostatné plakáty! Ctiborův mlýn, Novákova čp. 387 STRACH -VNÍMÁNÍ A LOGIKA 11. umělecký festival mezinárodní a interdisciplinární spolupráce Semináře, workshopy a vzdělávací programy, prezentace minulé tvorby, každodenní recenze a další. (Pořádá CESTA, Novákova 387, Tábor, ) sobota 18 hod. Cafe bar 7, Žižkovo náměstí HUDEBNÍ SEDMIČKA Přehlídka jazzových, rockových a bluesových skupin. (Pořádá Jiří Podlaha - Cafe bar 7) sobota hod. ATC Malý Jordán (autokempink) BERNFEST 2006 Multižánrový hudební festival. Účinkují kapely: Ahamay (Prostějov), Bluesjade (Praha), Fígl (Tábor), Tanec v Jeteli (Praha), Radiojam-acid jazzfondation (Zlín), Easy Time Jazz (Tábor), Lingers (Česká Lípa). (Pořádá Jiří Reiter Tábor, více informací na ) Hudební kurzy Město Tábor, odbor kultury a cestovního ruchu nabízí ve školním roce 2006/2007 možnost výuky na hudební nástroje klavír, zobcová flétna, žesťové nástroje, kytara, klávesové nástroje, příčná flétna, trubka a elektrická kytara. Přihlášky a veškeré informace vám budou poskytnuty na tel.: u paní Jany Novákové ( mu.tabor.cz). Termín odevzdání přihlášek je do 22. srpna Příspěvek na úhradu nákladů (školné) činí 200 Kč měsíčně, ročně 2000 Kč. Přihláška je závazná a platí na celý školní rok (září červen). Galerie Tábor Infocentrum po pá hodin so ne hodin 15. června 31. srpna Roman RŮŽIČKA: PAMÁTNÉ STROMY fotografie září Anna Maria DOBRIDISOVÁ (Kostnice, NSR): OBRAZY Muzeum Táborský poklad bývalá sladovna v areálu táborského hradu (hotel Dvořák) po ne hodin hodin 1. srpna 31. září TÁBORSKÝ POKLAD stálá výstava uspořádaná v rámci projektu Výlet do středověku aneb Jak se dříve žilo Galerie Vodárenská věž st ne a hod. červenec srpen STARÉ POVĚSTI ČESKÉ kresby Jaroslava Hrušky září VÝSTAVA STUDENTŮ Gymnázia Pierra Coubertina v Táboře Husitské muzeum (gotický sál) po ne hodin TÁBORSKÁ SETKÁNÍ 15. ročník fotografie a dokumenty Galerie A. D (dům č. p. 54 U Těšitelů) po ne hodin červen červenec TÉMA TÁBOR obrazy, kresby a grafika ze sbírek Husitského muzea srpen září FOTO WORLD fotografie Jiřího Kolbaby Bechyňská brána Kotnov galerie po ne hodin červen srpen AFRIKA fotografie a dokumenty z cest Stanislava Štědrého Galerie 140 Koželužská č. p. 140 út pá hodin so hodin červen září PRODEJNÍ EXPOZICE ve všech prostorách galerie součástí galerie je prodejna potřeb pro výtvarníky Divadlo Oskara Nedbala V červenci a srpnu zavřeno divadelní prázdniny! otevřeno: út čt hodin a v době divadelních představení září Výstavní síň Karel SVOBODA: KRAJINA oleje a pastely 5. září 31. prosince Evárium Jára NOVOTNÝ: POVĚSTI fotografie 5. září 31. prosince Foyer divadla Daniel ŠPERL: ŽIVOTNÍ STYL USA fotografie Muzeum fotografie Šechtl & Voseček (dům U Lípy, nám. Mikuláše z Husi) otevřeno: po pá hodin 21. června 31. října HISTORICKÉ FOTOGRAFIE ke 140. výročí založení České vyšší hospodářské a hospodářskoprůmyslové školy zemské v Táboře Galerie za vrátky (Barvířská 244) otevřeno: po pá hodin so hodin červenec září STÁLÁ EXPOZICE uměleckých děl českých autorů obrazy, grafika, plastiky, dřevořezby, keramika, šperky, umělecké sklo a kov Galerie Bastion antikvariát otevřeno: po pá a hod. so hodin ne hodin července Jiří DUFFEK: AKTY srpna Hana MASOPUSTOVÁ: OBRAZY září Karel SVOBODA: OBRAZY Muzeum Kodet (Kotnovská ul.) otevřeno: út ne a hod. červen září TŘI GENERACE KODETŮ stálá výstava

8 Koncepce rozvoje MHD MHD v táborské aglomeraci se zhruba padesáti tisíci obyvateli je zajišťována osmatřiceti autobusy, které na patnácti linkách najedou ročně přibližně 1,9 mil. km. V posledních letech počet linek i ujetých kilometrů (v porovnání se stavem po roce 1989) vzrůstá. Docházková vzdálenost na zastávky pouze v několika lokalitách překračuje 500 m. Přesto se vyskytují žádosti, aby MHD obsluhovala také některá docházkově vzdálenější místa stranou sběrných komunikací, po nichž je vedena. Již několik let je v Táboře diskutována otázka potřebnosti zlepšit dopravní spojení Starého a Nového města s použitím malých autobusů. Sdružení měst a obcí okresu Tábor a dopravce COMETT PLUS, spol. s r. o., proto společně zadali dopravně-inženýrské firmě UDIMO, spol. s r. o., Symbolickým výkopem byla 24. května zahájena výstavba nového teplárenského bloku v základním závodě Teplárny Tábor, a. s. Důvodem rozhodnutí o výstavbě nového teplárenského bloku je snaha o udržení ceny tepla na konkurenceschopné úrovni a snížení vlivu závislosti na pohybu cen paliv ve světě. Bylo rozhodnuto, že novým teplárenským blokem bude fluidní kotel pro spalování fosilních paliv o výkonu 80 t/h určený ke spalování hnědého uhlí, doplněný o turbogenerátor s kondenzačním typem turbíny Kuželkový turnaj pro jihočeské seniory Ostrava, zpracování koncepce MHD Tábor Sezimovo Ústí Planá nad Lužnicí. Dokumentace se bude skládat ze dvou částí analytické a návrhové. První část vyjde například z dosud provedených průzkumů, studií, informací o stávající MHD a územního plánu aglomerace. Doplní je o aktualizační průzkumy zatížení linek, dotazníkový průzkum domácností a o model dopravního zatížení. V této části bude zpracována analýza dopravní situace aglomerace, pojmenovány zásadní problémy i rizika MHD a naznačeny možnosti korekce předpokládaného vývoje. Druhá část bude řešit návrh koncepce rozvoje MHD ve vztahu k předpokládanému rozvoji území (bytová zástavba, průmyslové zóny apod.). Zaměřena bude na zlepšení obsluhy Zprávy ze stavby v Teplárně Tábor, a. s. Téměř 180 účastníků a návštěvníků bylo 8. června k vidění na zahradě G-centra Tábor. Celkem 16 domovů důchodců a ústavů sociální péče v jižních Čechách se tu zúčastnilo II. kuželkového turnaje. Kromě kuželkového klání se soutěžilo v pétangu. Pro o výkonu 10 MWe zajišťující celoroční výrobu elektřiny. Od slavnostního zahájení se uskutečnila především vyjadřovací jednání k projektové dokumentaci, zaměřovací a vytyčovací práce. Uskutečnily se koordinační schůzky projektantů zauhlování, elektro, stavby a strojní ohledně projektů stavby a přeložek sítí. Dnem 1. července byly zahájeny stavební práce na překládce inženýrských sítí v areálu společnosti včetně parovodů, železniční vlečky a kabelových tras. (tta) všechny zúčastněné bylo připraveno občerstvení, krásný den dokreslovala živá hudba. Součástí celého programu bylo vystoupení kouzelníků z Jihočeské magické lóže a mažoretek z chýnovské základní školy. Ceny vítězům předal místostarosta města Ing. Jan Babor. (jh) Pojďte s námi plánovat sociální služby V úterý 30. května proběhlo od 16 hodin ve velké zasedací místnosti v budově MěÚ Tábor na Husově náměstí (Tabačka) veřejné setkání ke komunitnímu plánování sociálních služeb města Tábora, které pořádalo město Tábor ve spolupráci s agenturou Agora Central Europe. Účelem tohoto setkání bylo seznámit občany města s tím, co je to vlastně komunitní plánování, jaký je jeho přínos a jak probíhá projekt komunitního plánování v Táboře. Přítomným byl představen plánovaný harmonogram aktivit v rámci projektu, na kterém město Tábor společně s dalšími organizacemi poskytujícími sociální a zdravotní služby intenzivně pracuje. Tento projekt byl podpořen z grantového schématu Jihočeského kraje GS na podporu sociální integrace v Jihočeském kraji v rámci SROP z fondů Evropské unie. Cílem komunitního plánování je zvyšovat dostupnost a kvalitu sociálních služeb a rozšiřovat jejich nabídku tak, aby odpovídaly zjištěným místním potřebám. Účastníci veřejného setkání byli informováni o tom, že je v současné době utvořena koordinační skupina a dále pět pracovních skupin dle zaměření cílové populace. Tyto pracovní skupiny se podílejí na tvorbě komunitního plánu. Na veřejném setkání rovněž byly prezentovány výstupy z vyhodnocení dotazníků pro uživatele sociálních služeb, a to dle jednotlivých cílových skupin. Seniorům bylo distribuováno 530 dotazníků, kdy návratnost činila 45 % (celkem se podařilo získat 220 vyplněných dotazníků). Zdravotně postižení obyvatelé Tábora byli osloveni prostřednictvím organizací zdravotně postižených a jiných. Dohromady se podařilo rozdat 300 dotazníků, kdy se jich vrátilo vyplněných 166 (návrat- území (dostupnost zastávek MHD) nejen na Novém a Starém městě v Táboře, ale i v okrajových oblastech aglomerace, na zvýšení schopnosti konkurence vůči automobilové dopravě, na cenovou a tarifní strategii, ale i na marketing, další rozvoj IDS a možnost využití malých autobusů. Koncepce má být podle smlouvy dokončena do konce července a bude podkladem jak pro řešení aktuálního stavu do roku 2010, tak i koncepční a výhledový rozvoj MHD s horizontem roku Cílem by měla být MHD jako moderní, atraktivní, rychlý a cenově dostupný způsob přepravy šetrný k životnímu prostředí. Ing. Erazim Troch vedoucí odboru dopravy nost 55,3 %). Skupině ohrožených dětí a mládeže a rodičům bylo určeno 110 dotazníků. Dotazníky pro děti a mládež a dotazníky pro rodiče nebyly totožné, proto bylo třeba interpretovat každý zvlášť. Celkem se vrátilo 64 vyplněných dotazníků od ohrožených dětí a mládeže. Od rodičů se podařilo získat 26 vyplněných dotazníků. Pro skupinu menšin bylo připraveno 100 dotazníků. Návratnost dotazníků činila 64 %, podařilo se tedy získat 64 vyplněných dotazníků. Osobám v obtížných životních situacích a společensky nepřizpůsobivým, nezaměstnaným a osobám ohroženým závislostmi bylo rozdáno 100 dotazníků. Dohromady se podařilo získat zpět 63 vyplněných dotazníků, tj. návratnost činí 63 %. Všechny výstupy z těchto dotazníků a další informace budou prezentovány na internetových stránkách města, Rozvoz obědů také o sobotách Od května rozšířilo G-centrum Tábor, středisko pečovatelské služby, své služby pro táborské seniory. Koncem loňského roku bylo odběratelům pečovatelské služby distribuováno tři sta dotazníků s cílem zjistit jejich spokojenost s odebíranými službami a dozvědět se, které služby naopak v Táboře chybí. Spokojenost hlavně s kvalitou rozvážených obědů vyjádřilo 97 % respondentů, 50 osob pak projevilo zájem o sobotní rozvoz obědů. G-centrum Tábor reagovalo na tento požadavek a rozšířilo své služby o sobotní rozvoz. Cena dováženého oběda včetně polévky je 55 Kč ve všední den, sobotní rozvoz činí 53 Kč, avšak dodávané jídlo je bez polévky. V květnu se rozváželo průměrně 40 obědů. Případní zájemci mohou získat bližší informace na tel.: (jh) Vzniká multifunkční vzdělávací zařízení V rámci optimalizace školství v Táboře byla k 1. lednu 2005 sloučena ZŠ Tábor, Parkány 199 se ZŠ Tábor, nám. Mikuláše z Husi 45 v právní subjekt ZŠ a MŠ Tábor, nám. Mikuláše z Husi 45. Budova č. p. 199 bude k 30. červnu 2006 uvolněna. V červenci 2004 město Tábor zpracovalo ve spolupráci se ZŠ Bernarda Bolzana, o. p. s., projekt multifunkčního vzdělávacího zařízení na čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie. Tento projekt uspěl a město obdrží finanční prostředky ze Společného regionálního operačního programu (SROP) Evropské unie. Výše uvedené zařízení vznikne do konce srpna 2006 a bude jej provozovat ZŠ Bernarda Bolzana, na základě partnerské dohody. Realizací projektu bude vytvořena infrastruktura pro celoživotní vzdělávání táborské veřejnosti napomáhající řešit strukturální nezaměstnanost s důrazem na rozvoj rovných příležitostí. Na tomto základě bude vytvořen systém výuky cizích jazyků a komunikačních technologií. Bude zde zajištěna i finančně dostupná ubytovací kapacita pro výměnné pobyty žáků a studentů, která doposud v Táboře chybí. Stavební úpravy vnitřních prostor budou dokončeny do srpna t. r. Během července a srpna bude realizováno vybavení počítači a nábytkem tak, aby zařízení bylo od 1. září 2006 v provozu. Od tohoto data zde bude probíhat i běžná výuka žáků ZŠ Bernarda Bolzana, o. p. s., která opustí budovu na Tržním nám Současně opustí i budovu Pod Holečkovými sady 78, jež bude svěřena do užívání ZŠ a MŠ Tábor, Mikuláše z Husi 45. Celkové náklady na projekt činí 16,4 mil. Kč. V roce 2005 město již na tento projekt obdrželo dotaci ze státního rozpočtu ve výši 1,5 mil. Kč a z rozpočtu kraje ve výši 0,45 mil. Kč. Dotaci ze strukturálních fondů ve výši 12 mil. Kč obdrží město po dokončení projektu. Ing. Radomír Kouba vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy na rubrika sociální služby komunitní plánování. Druhá část veřejného setkání se nesla v interaktivním duchu. Účastníci setkání se rozdělili do pracovních skupin a živě diskutovali otázky dané problematiky. Veškeré získané návrhy a připomínky budou využity při zpracovávání podkladů pro Komunitní plán sociálních služeb města Tábora, jehož první verze bude veřejnosti představena k připomínkování na podzim tohoto roku. Pokud má někdo zájem o bližší informace o projektu, lze je získat od Mgr. J. Hrdličkové z odboru sociálních věcí MěÚ Tábor (tel.: ) či od M. Kratochvíla z G-centra Tábor (tel.: ). Zároveň jsou prezentovány na internetových stránkách města. Ing. Alice Zieglerová vedoucí odboru sociálních věcí

9 Kontejnery na velkoobjemový odpad stanoviště září říjen Staroklokotská střed 12* Klokoty Ve Struhách křiž. Kpt. Sochora x Jos. Gabčíka 12 Kvapilova u č. p Dukelských bojovníků střed Bezručova střed 10* Náchod stodola u Kabešů Náchod náves 10* Tržní náměstí 12 nám. Mikoláše z Husi křiž. Novákova x Tismenická 13* křiž. Bechyňská x Korandova Staré Horky náves Horky ul. Na Dlouhé 13 Horky křiž. Družstevníků x Sadová Větrovy (u požár. zbrojnice) Všechov, Zahrádka Čelkovice nábřeží střed 13* Čelkovice U Lázní u č. p. 120 Čelkovice ul. Poříční u č. p. 113 Čelkovice ul. Vilová Čelkovice u lípy náves 14* Údolní parkoviště u výp. střediska 11 Lužnická u točny BUS Lužnická u křiž. s Čelkovickou ul. 11 Pod Poliklinikou náměstíčko Nedbalova 11 Kollárova před č. p křiž. Jesenského x Skálova Slepá ul. proti Šelemberské Šlikova x Vodňanského 14 Čekanice Zahradní u školy Čekanice křiž. Pionýrů x U Jednoty 19* Čekanice Družstevní u kapličky 12 Čekanice U Kovárny 12* Stoklasná Lhota náves Zaluží u pohostinství Zaluží u zastávky MHD křiž. Martina Koláře x Smolínova 19 Štítného u katastrálního úřadu Bydlinského u stadionu VS křiž. Husinecká x Sezimova křiž. Husinecká x Trocnovská 19 Angela Kančeva střed Měšice Na Vojtěchu u č. p. 364 Měšice Průhon u přejezdu Měšice Smyslovská u č. p * Měšice Chýnovská u přejezdu Měšice Zalužská proti č. p * Měšice Sezimovská u byt. domů 20 Zárybničná Lhota náves 20* Zárybničná Lhota u pohostinství Smyslov 21* Hlinice * U dat označených hvězdičkou se souběžně budou přistavovat i kontejnery na odpad ze zeleně. Třídění komodity sklo Sklo odkládáme do separačních kontejnerů se zeleným víkem. Třídíme: lahve od nápojů, skleněné nádoby od kompotů, marmelád, zeleniny, tabulové sklo Vše neznečištěné, bez příměsí! Etiketu není třeba strhávat! Rozhodně nevhazujte: porcelán a keramiku, autosklo a drátěné sklo, zrcadla, žárovky a zářivky, televizní obrazovky Svoz separačních kontejnerů minimálně 1x za měsíc z 65 stanovišť. Dotřídění skla Při výrobě bílého skla se nikdy nesmí dostat do pece sklo barevné. Navíc se tam nesmí dostat žádná jiná nečistota, kov, keramika, porcelán atd. Skleněné odpady ze zelených kontejnerů Od září 2006 bude užívání jednotlivých kójí ve Fügnerově ulici řešit nově odbor správy majetku města. Tím, že tyto kóje nejsou obsaženy v nově schváleném tržním řádu (Nařízení města Tábora č. 01/2006 Tržní řád), bude odbor správy majetku města uzavírat se zájemci na konkrétní kóje nájemní smlouvy na požadovaný rozsah dnů. Cena za pronájem kóje zůstává v nezměněné výši, 100 Kč za den a kóji, pro držitele průkazu ZTP a ZTP-P a důchodce 50 Kč/den a kóji. Dochází Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze otevírá v Sezimově Ústí a Táboře od října tohoto roku v rámci programu celoživotního vzdělávání obor Veřejná správa a regionální rozvoj. Jedná se o kombinovaný program, kdy je po třech semestrech možné pokračovat v bakalářském studiu, a získat tak vysokoškolský diplom v jakémkoli věku. Výuka probíhá o víkendech a podmínka přijetí je ukončené středoškolské vzdělání. Obsah studia absolventům poskytne široké základy ekonomických, manažerských a společenskovědních disciplín, s důrazem na bezprostřední využití v praxi. Absolvent se uplatní Ve čtvrtek 20. dubna uspořádal nadační fond Rozum a Cit již 6. ročník veřejné dobročinné sbírky Sluníčkový den na pomoc opuštěným dětem a podporu pěstounských rodin. V padesáti městech České republiky nabízelo více než 1100 studentů keramická sluníčka a sluníčka magnetky. Výtěžek činil 1440 tis. Kč. V Táboře se vybralo 7347 Kč, sbírky se zúčastnili studenti ze soukromého gymnázia. Finanční prostředky, které byly vybrány v jednotlivých regionech, se opět vrátí do těchto oblastí a budou pomáhat konkrétním pěstounským rodinám a jejich dětem, které pěstouni přijali putují na speciální automatickou linku, kde vše řídí počítač a zajistí čistotu vytříděného skla. Barevné nebo čiré sklo se odváží ke zpracování do skláren. Pro další zpracování je velmi vhodné, aby sklo v nádobě bylo co nejméně rozbité. Recyklace skla Vytříděné sklo se rozdrtí a přidá do výchozí směsi k výrobě nového skla. Ušetří se při tom mnoho energie a surovin, přičemž sklo se dá takto neustále recyklovat. Ze skla se vyrábějí nové skleněné předměty a stavební hmoty. Nejčastěji se takto vyrábí lahve na minerálky či pivo a jiné skleněné výrobky. bílé sklo zelené sklo hnědé sklo Prodejní kóje ve Fügnerově ulici k zúžení prodávaného zboží pouze prodej sazenic, ovoce, zeleniny, květin, zahradních přebytků, vánočního, velikonočního a dušičkového zboží. Nájemní smlouvy budou uzavírány na dobu určitou, maximálně na 1 rok. Úhradu nájemného lze provést jak v pokladně MěÚ Tábor v budově na Žižkově nám. 3, tak i v Tabačce. Bližší informace podávají pracovnice odboru správy majetku města JUDr. Švecová tel.: a Ing. Trojáková tel.: (dš) Potřebujete doplnit ekonomické vzdělání? v institucích všech stupňů veřejné správy a může pracovat i v malých a středních podnicích soukromé sféry. Vlastní výuka bude probíhat v konzultačním středisku PEF, které je provozováno v objektu Centra odborné přípravy v Sezimově Ústí. Provoz střediska technicky zajišťuje společnost Trend Partner, s. r. o. Info získáte buď u zástupce společnosti Trend Partner, s. r. o., Ing. Tomáše Beneše (tel.: , nebo přímo na studijním oddělení PEF ČZU u Aleny Lakomé (tel.: , anebo na internetových stránkách univerzity: (red) Výtěžek Sluníčkového dne pro opuštěné děti z dětských domovů a z ústavů sociální péče při daných projektech. Nadační fond Rozum a Cit již desátým rokem přispívá na rozšíření obydlí, vybavení dětských pokojíčků, rekonstrukci bezbariérových prostor, zakoupení zdravotnických a rehabilitačních pomůcek, financování asistenční služby k handicapovaným dětem žijícím v náhradních rodinách. Nadační fond Rozum a Cit můžete podpořit i vy, například zasláním dárcovské sms ve tvaru: DMS ROZUMACIT na číslo Marie Řezníková ředitelka nadačního fondu Rozum a Cit tel.: ,

10 Dopravní omezení a uzavírky červenec a srpen Uzavírky povolené a pokračující částečná uzavírka (zúžení) Budějovické ul. (výstavba domu firmou Dvořák) trvání: částečná uzavírka Ústecké ul. (opěrná zeď) trvání: úplná uzavírka Úzké ul. (propad komunikace) trvání: částečná uzavírka Nerudovy ul. (stavba multifunkčního domu) trvání: úplná uzavírka tř. 9. května (rekonstrukce) trvání: úplná uzavírka Žižkovy ul. (rekonstrukce) 1. část od Tržního náměstí k Střelnické ulici I. trvání: část od Střelnické ul. I. k Palackého ul. trvání: částečná uzavírka Staroklokotské ul. (rekonstrukce) trvání: úplná uzavírka chodníků v Průběžné ul. trvání: úplná uzavírka chodníků v Náchodě (rekonstrukce) trvání: (průjezd po stávající silnici bude trvale zajištěn) částečná uzavírka příjezdové komunikace a parkovacích míst ulice V. Soumara (stavba sportovního zařízení) trvání: úplná uzavírka silnice III/13531 v úseku od Košic od křižovatky se silnicí III/1364 ve směru na Planou nad Lužnicí trvání: (omezený přístup pro dopravní obsluhu) úplná uzavírka chodníků Na Popravišti a v přilehlém parku na Pražském sídlišti (rekonstrukce) trvání: úplná uzavírka chodníků v Náchodě (rekonstrukce) trvání: úplná uzavírka chodníků ve Smetanově a Nedbalově ul. trvání: Další upozornění v Leskovické ul. dochází při návozu stavebního materiálu k částečnému zúžení stávající vozovky od 1. března se opětovně regeneruje Náchodské sídliště realizace stavby: do částečná uzavírka tř. ČSA (frézování a pokládka asfaltové směsi, rekonstrukce chodníků, stavba připojovacího pruhu) předpoklad: v Průběžné ul. přechodné dopravní značení částečná uzavírka Běleč, Blanice, Záluží a Slapy uzavírka silnice č. II/137 (oprava silničních propustků) omezení končí: (provoz je řízen světelnou signalizací) Město Tábor odbor správy majetku města zveřejňuje záměry PRODAT 1. byt č. 141/2 o velikosti 2+1 (2. kategorie) s příslušnou id. částí společných částí domu č. p. 141 v Koželužské ulici v Táboře a příslušnou id. částí st. parc. č. 197 o výměře 331 m 2, k. ú. Tábor, za cenu minimálně Kč. 2. byt č. 2140/2 o velikosti 1+1 s příslušnou id. částí společných částí domu č. p v ulici Dukelských bojovníků v Táboře a příslušnou id. částí st. parc. č. 1411/1 o výměře 314 m 2, k. ú. Tábor, za cenu minimálně Kč. 3. byt č. 2180/7 o velikosti 1+1 s příslušnou id. částí společných částí domu č. p v Husinecké ulici v Táboře a příslušnou id. částí st. parc. č o výměře 160 m 2, k. ú. Tábor, za cenu minimálně Kč. Bližší informace podává a písemné žádosti přijímá: Ing. Sylva Chaloupková, tel.: , Písemné žádosti je možné podávat do PRONAJMOUT 1. nebytové prostory na Starém městě Střelnická ulice v Táboře, v I. nadzemním a I. podzemním podlaží domu č. p. 225 o celkové výměře 177 m 2 (vchod z Pražské ulice). Nájem bude sjednán na dobu určitou 10 let za nájemné minimálně Kč ročně. 2. nebytové prostory na Husově náměstí v Táboře v domě č. p. 630 o celkové výměře 62 m 2. Nájem bude sjednán na dobu určitou 10 let za nájemné minimálně Kč ročně. Nebytový prostor v domě č. p. 630 je propojen s nebytovým prostorem v domě č. p. 629 (výměra 50 m 2, nájemné minimálně Kč ročně), přičemž oba nebytové prostory budou pronajaty zároveň (uzavřeny budou dvě nájemní smlouvy). 3. nebytové prostory Na Kopečku Soběslavská ulice v Táboře, v domě č. p úplná uzavírka silnice III/13720 Březnice Hodonice v úseku od křižovatky se silnicí II/122 u Bechyně až po křižovatku se silnicí II/159 v obci Březnice (pro veškerý provoz); autobusům a vozidlům ZZS, HZS, Družstva Agra Březnice u Bechyně bude průjezd umožněn bez omezení s výjimkou sobot a nedělí (objížďka značena) trvání: (od 8.00 hod.) do (do hod.) úplná uzavírka (pro veškerý provoz) silnice č. III/01910 Mašovice Pohnánec (objížďka značena) trvání: postupná uzavírka křižovatek Žižkovo náměstí x Střelnická, Tržní, Špitální, Svatošova, Klokotská, Koželužská (oprava dlažby) trvání: Ing. Vladimír Kofroň odbor dopravy o celkové výměře 27,5 m 2. Nájem bude sjednán na dobu určitou 10 let za nájemné minimálně Kč ročně. Informace: Ing. Lenka Trojáková, tel.: , 4. jednotlivé kóje č. 1 až 8 ve Fügnerově ulici v Táboře za účelem prodeje sazenic, ovoce, zeleniny, květin, zahradních přebytků, vánočního, velikonočního a dušičkového zboží na dobu určitou maximálně 1 rok za nájemné za jednu kóji ve výši 100 Kč/den, 50 Kč/den pro důchodce a držitele průkazek ZTP a ZTP-P. Od září 2006 budou kóje pronajímány odborem správy majetku města. Bližší informace podává: JUDr. Dana Švecová, tel.: , SMĚNIT pozemek parc. č. 1502/332 o výměře 1935 m 2 u zimního stadionu v Táboře ve vlastnictví města Tábora za ideální polovinu domu č. p. 140 v Koželužské ulici v Táboře se st. parc. č. 195 o výměře 584 m 2 ve vlastnictví společnosti Památky Tábor, s. r. o., vše k. ú. Tábor, s doplatkem města Tábora ve výši Kč. Bližší informace podává: Ing. Sylva Chaloupková, tel.: , VYPŮJČIT nebytové prostory v domě č. p. 346, Tržní náměstí v Táboře, Domu dětí a mládeže v Táboře, Politických vězňů 1631, Tábor, na dobu neurčitou za účelem užívání nebytových prostor k provozování volnočasových aktivit. Bližší informace podává: Ing. Lenka Trojáková, tel.: , Veškeré připomínky, žádosti a nabídky adresujte na: MěÚ Tábor odbor správy majetku města, Žižkovo nám. 3, Tábor

11

12 NAKUPTE ZA 2000,-... A VYBERTE SI DÁREK! Noviny táborské radnice vydává město Tábor měsíčník slouží k informování občanů Tábora není periodikem žádného politického subjektu odpovědný redaktor: J. Řeřicha, předseda redakční rady: F. Dědič adresa redakce: Městský úřad Tábor, Žižkovo nám. 3, Tábor, tel.: sazba, tisk: RUDI, a. s., Komenského 1839, Tábor, tel./fax: , příjem inzerce: RUDI, a. s., Komenského 1839, Tábor, tel./fax: , , distribuce: Česká pošta, s. p., reklamace tel.: , 116 registrace MK ČR E redakce neodpovídá za změny termínů uvedených akcí

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

Zpráva o konání veřejných fór

Zpráva o konání veřejných fór Zpráva o konání veřejných fór Předkládá: Mgr. Kateřina Bláhová místostarostka politička Zdravého města a MA21 Zpracovala: Ing. Jana Lorencová koordinátorka Zdravého města a MA21 Desáté veřejné Fórum Zdravého

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor finanční V Písku dne: 3.6.213 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 2.6.213 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na rozpočtová opatření rozpočtové změny NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města s

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích zpracovaný na základě výsledků veřejného fóra ze dne 8. dubna 2008 A. Doprava A.1. Město bude prostorem nejen pro auta A.1.1 Opravy komunikací a chodníků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Zastupitelstvo města Břeclavi 27. zasedání konané dne Materiál k bodu č programu:

Zastupitelstvo města Břeclavi 27. zasedání konané dne Materiál k bodu č programu: Zastupitelstvo města Břeclavi 27. zasedání konané dne 11.06.2014 Materiál k bodu č. 6.35 programu: Zařazení investičních akcí do rozpočtu města na rok 2014 (důvodová zpráva je uvnitř materiálu) Projednáno:

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 749/2016. č. 685 ze dne Úprava rozpočtu roku I.

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 749/2016. č. 685 ze dne Úprava rozpočtu roku I. č.j.: 749/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 685 ze dne 26.09.2016 Úprava rozpočtu roku 2016 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

Rada m sta Plané nad Lu nicí

Rada m sta Plané nad Lu nicí Rada m sta Plané nad Lu nicí Usnesení z 13. zasedání ze dne 13. 4. 2011 Přítomni Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D., Ing. Stanislav Vyhnal Omluven 0 Neomluven 0 RM/197/13/11

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

PROHLÍDKY VRCHLABSKÝCH PAMÁTEK S PRŮVODCEM

PROHLÍDKY VRCHLABSKÝCH PAMÁTEK S PRŮVODCEM PROHLÍDKY VRCHLABSKÝCH PAMÁTEK S PRŮVODCEM Navštivte nejzajímavější a běžně uzavřené památky města Vrchlabí. Vystupte na věž kostela sv. Vavřince, prohlédněte si interiér klášterního kostela, zámku a Morzinské

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Rozpočtovaná oblast výdajů

Rozpočtovaná oblast výdajů Příloha 10.3. k Závěrečnému účtu za rok 2015 - Čerpání výdajů Vyvěšeno: 6.6.2016 Sejmuto: 24.6.2016 Schválený rozpočet 2015 (tis. Kč) SR Upravený rozpočet 2015 (tis. Kč) UR Skutečnost k 31.12.2015 skutečnost

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod.

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod. ZO-27-2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE 7.11.2012 Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, 18.00 hod.-19.30 hod. Přítomni: Hosté: Miloslav Vrlík, Jaroslav Novotný, Jaroslav

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Souhrnná hlasovací tabulka z 39. schůze Rady města Tábora dne

Souhrnná hlasovací tabulka z 39. schůze Rady města Tábora dne Souhrnná hlasovací tabulka z 39. schůze Rady města Tábora dne 31.10.2016 Tábor 2020 ČSSD Ano 2011 JINAK! bod 1 Zmocnění k zastupování města Tábora na Podzimním zas. Valné hromady NSZM ČR 2016 dne 2.11.

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. Gymnázium

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

Město Tábor. starosta města

Město Tábor. starosta města Město Tábor Ing Jiří Fišer, starosta města Město Tábor 35 tis. obyvatel příjmy 940 mio Kč výdaje 915 mio Kč saldo 25 mio Kč Historie: 1420 založení města husity. Spojení se jménem Jana Husa, duchovním

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30.4. 2013 úterý Sokolský vrch 17:00 22:00 Skákací hrad pro děti (vstupné zdarma) 17:00 Soutěže pro děti 17:30 Divadelní představení pro děti

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně.

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně. Obecní vysílání Tylovo divadlo Újezd u Brna Vás srdečně zve na svou nejnovější inscenaci ze současnosti od Antonína Procházky Ve státním zájmu Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod.

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Apartmánový dům u Brněnské přehrady

Apartmánový dům u Brněnské přehrady Apartmánový dům u Brněnské přehrady Nabízíme Vám lukrativní investiční příležitost v podobě apartmánového domu nedaleko Brněnské přehrady. Původně malý penzion, stavba určená k rodinné rekreaci, je nyní

Více

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Společný regionální operační program Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Číslo zprávy 1 Období 1. 11. 2007 31. 10. 2008 1. Údaje o akci: Priorita č. 3 Rozvoj lidských zdrojů Podopatření

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 21 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Vlasta Zapatová

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 2. 5. 2016 Účetní uzávěrka za r. 2015 Správa města Sezimovo Ústí, Průmyslová 1095 (mat. č. 156/2016) Usnesení č. 155/2016 účetní závěrku PO Správa

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 23. 11. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 23. 11. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 23. 11. 2015 Informace ředitelky PO MSKS o činnosti v r. 2015 (mat. č. 381/2015) Usnesení č. 380/2015 informace ředitelky příspěvkové organizace

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVENEC 2013 DÍLNA INSPIRACE

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská knihovna

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

Sportovní zařízení Provoz a údržba sportovního areálu Pořádání hromadných akcí Ochrana zdraví návštěvníků Důležité kontakty Závěrečná ustanovení

Sportovní zařízení Provoz a údržba sportovního areálu Pořádání hromadných akcí Ochrana zdraví návštěvníků Důležité kontakty Závěrečná ustanovení Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí" Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2013 Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí Rokycany účinnost od 1. září 2013 Obsah: Čl. I. Čl. II. Čl.

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ 2009-2015 Integrovaný plán rozvoje města Jeden z nejvýznamnějších strategických dokumentů města Cílem - zlepšení kvality života a eliminace negativních jevů

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne 14.12.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 759/46/RM/2015 Schválení programu 46. zasedání

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA - JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA - JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA - JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Základní informace: Název projektu: Komunitní plánování sociálních služeb města Kolína Registrační číslo

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Název akce: Pod jednou střechou

Název akce: Pod jednou střechou Program rozvoje venkova JMK, DT1-Výstavba, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti. Dřívější využití budovy: Název akce: Pod jednou střechou Budova kinorestaurantu, ul.pekařská, Šakvice,

Více

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví: Denní stacionář služeb sluchově postiženým v Brně a okolí zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, psací tel.: 541238685, IČO: 65761201,

Více

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou

Léto na zámku zámek Lomnice nad Popelkou Léto na zámku 2016 Lomnický zámek pohádkový a hravý ani v létě nezahálí! 5. ročník cyklu letních kulturních akcí Pořadatel: Kulturní a informační středisko, příspěvková organizace Navazující 5. ročník

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Schválený rozpočet města na r.2004 Příjmy v tis. Kč

Schválený rozpočet města na r.2004 Příjmy v tis. Kč Schválený rozpočet města na r.2004 Příjmy 702 Vodní hospodářství a životní prostředí - celkem 400,0 třídění odpadu 400,0 714 Školství celkem 1800,0 mateřské školy příspěvky rodičů 695,0 mateřské školy

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016 MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DAČIC PŘÍJMY návrh rozpočtu Daňové příjmy 109.270,00 tis. Kč Nedaňové příjmy 13.004,50 tis. Kč Kapitálové příjmy 14.098,90 tis. Kč Přijaté

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014

Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014 Usnesení z 85. zasedání ze dne 5. 2. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1477/85/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Rada m sta Plané nad Lu nicí

Rada m sta Plané nad Lu nicí Rada m sta Plané nad Lu nicí Usnesení ze 17. zasedání ze dne 14. 6. 2011 Přítomni Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D., Ing. Stanislav Vyhnal Omluven Neomluven 0 RM/281/17/11

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více