Číslo: 0 Rok: 2010/11 ZŠ A MŠ VODĚRADY ŠKOLNÍ ČASOPIS V RÁMCI PROJEKTU ŠKOLY PRO VENKOV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo: 0 Rok: 2010/11 ZŠ A MŠ VODĚRADY ŠKOLNÍ ČASOPIS V RÁMCI PROJEKTU ŠKOLY PRO VENKOV"

Transkript

1 Číslo: 0 Rok: 2010/11 ZŠ A MŠ VODĚRADY ŠKOLNÍ ČASOPIS V RÁMCI PROJEKTU ŠKOLY PRO VENKOV

2 Škola pro venkov Projekt podaný Novohradskou občanskou společností o.p.,která spolupracuje s dalšími společnostmi, v našem případě je to společnost Nad Orlicí o.p.s. se sídlem : Kostelecká Lhota 40, Do projektu se zapojilo čtyři až pět škol: Novohradska Orlicka Hoňácka Ostrožska V naší oblasti to jsou školy: ZŠ Čestice ZŠ Choceň ZŠ a MŠ Lhoty u Potštejna ZŠ a MŠ Voděrady ZŠ Hořiněves a Všestary Projekt vnikl za účelem propagace cestovního ruch v daných oblastech a pro potřeby školy při výuce o okolním regionu. Podává informace o zeměpisných, dějepisných, přírodovědných a kulturních zajímavostech pro návštěvníky, zpracované z pohledu místních rodáků a žáků školy Je financován EU a MŠMT ČR. Každá ze zúčastněných škol získala technické vybavení, které je určeno k vyhledávání informací a k jejich zpracování do podoby časopisu a pracovního sešitu. ( počítače, dataprojektory, mikroskopy, fotoaparáty, kamery, tiskárny atd., včetně programového vybavení.)

3 ZEMĚPISNÁ ČÁST Voděradské pověsti - z vyprávění Jana Mráze zaznamenal Václav Brandejs ZTRACENÝ PRAMEN aneb MLÝN MIKULÁŠE BRANDEJSE Sedlák Krystuf rád hrával karty. Jako partnera si vybral sedláka Mikuláše Brandejse, majitele mlýna. Kolo mlýna poháněla voda především ze silného pramene, který vyvěral v lese Javoře. Oba sedláci se scházívali na partičku v hospodě U Václavků. Vše probíhalo zpravidla v klidu a míru. Až jednou přeletěl prašivec (to je pro voděradské označení neshod, hádek atp.)... Pověst neříká, čí vinou to bylo, prostě oba karbaníci se nedohodli a došlo k prudké hádce. Sedlák Krystuf odešel. Byla jasná noc, Krystuf vzbudil pacholky, zapřáhli do vozu koně, naložili pily, sekery, řetězy a jeli do lesa Javora. Vyhlédli si silný smrk, podřízli ho, nejsilnější část kmene sesekali do pramene, kolem naházeli hlínu a ušlapali. Pramen přestal téci a provoz Brandejsova mlýnu byl silně omezen. Jak pověst praví, tento pramen vyrazil na opačné straně Křiviny nad Křivicemi a stal se zdrojem vody pro Týniště. Inu, kdo tomu věří, ať tam běží. V mnoha pověstech se uvádí tvrz ve Voděradech, proto jsem zapátral v literatuře a zjistil jsem následující údaj: Vladycká tvrz ve Voděradech byla ze strany sev.,vých. a jižní obklopena vodní nádrží.voda přitékala z Javora. Dle zachovaného podání bylo údolí přepaženo na východě hrází ve vzdálenosti, kde je nyní důl s vodou. Tam stával později mlýn /směrem k Felzmannovým/. V Javoře se lámal kámen na stavby domů. Konaly se tam kulturní akce Divadlo v přírodě. Zpracoval: Martin Mašek 8.ročník

4 VODĚRADY O VODĚ Samotný název obce je doložen z kronik rokem 1355, ale vesnice zřejmě vznikla již někdy kolem roku Výklad místního jména je pro nás velice zajímavý obyvatelé osady prý pro správní knížecí sídlo vykonávali práce při údržbě vodních toků. Otázkou ale je, o jaké práce mohlo jít v řídce osídlené krajině, která se začínala zaplňovat lidmi až během kolonizace, probíhající za vlády posledních Přemyslovců. Místní jméno má bezesporu vztah k vodě, takže se zdá realističtější spíše další výklad. Ten je tentokrát z dílny jazykovědců: slovo Voděrady podle něho označuje ves lidí, kteří mají rádi vodu nebo zálibu ve vodě. Proto můžeme předpokládat, že zaměstnáním zdejších lidí byla od nepaměti práce s vodou. Snad tu byla i vodní tvrz. Podle tradice, živé ještě v 19.století, zde stála hráz a voda z Javora napájela vytvořenou nádrž. Tvrz byla tedy ze tří stran chráněna vodou. Později tu stával malý mlýn. Zbytky přehrady pamatoval ještě Josef Řičář, narozený r Zajímavý zápis najdeme ve voděradské farní kronice: Zdá se, že tato osada má jméno Voděrady proto, že zde za trvalého suchého počasí je nedostatek vody, že jsou obyvatelé vodě-rádi. Neboť v celé vsi jest jediná nevydatná studna, která, neprší-li po několik týdnů, se vyprázdní. Tak se stalo roku 1795, 1797 i v roce 1835, že po celé léto a zimu voda musela býti dovážena ze vsí Uhřínovic a Vojenic. Proto bylo stálou snahou obyvatel Voděrad vybudovat jednu hlubokou studnu pro celou obec.

5 Zajímavé technické dílo vzniklo roku Obec tehdy postavila vodovod na pitnou vodu. Studánky v lese Javor poskytly pramenitou vodu, která se vedla železným potrubím do tří pískovcových kašen. První stála u čp.31 (Preclíkovi) pod lípou, druhá u čp.16(ficencovi) a třetí u silnice pod domem označeným čp.44. Aby kašny v zimě nazamrzly, musely se zabednit a opatřit tepelnou izolací z pilin a listí. Kromě kašen byly navíc v obci ještě 4 stojany na vodu u čp. 45, 31, 18 a 28(Boháčovi), které také vyžadovaly ochranu před mrazem. V dobách sucha ale voděradský vodovod nestačil. Postupně kašny i stojany během času rozmrzly, potrubí zrezivělo a zařízení se dostalo do havarijního stavu a muselo být odstraněno. V roce 1926 bylo veliké sucho a vydatný pramen pitné vody u Vojenic přímo vybízel k postavení rozsáhlejšího vodovodu. A tak vojeničtí v tomto roce začali stavět a v roce 1929 bylo hotovo. Přesněji 24.června 1926 protekla první voda zatím pouze občanům Vojenic. Voděradským k zalévání i pro domácí zvířata posloužila i dešťová voda, kterou hospodáři sváděli do nádrží.toto měli skoro všechny chalupy ve vsi. Lidé si ale většinou chodili pro vodu ke studánkám. Tady byla hlavní studánka v Javoře. Časem kdo mohl, dal si vykopat nebo vyvrtat studnu podobně jako voděradský pekař Josef Mrázek v roce Vrt byl hluboký 31 metrů.i můj praděda zde nechal prohloubit studnu, která má hloubku 32 metrů. Lidé si těchto studní, kde bylo dost vody opravdu vážili a v případě nutnosti opravit studnu, se i na opravu složili.trvalo však ještě 28 let než v roce 1957 se i Voděrady dočkaly skupinového vodovodu. Byly totiž napojeny z vojenické větve Dřízeňského vodovodu. Zpracovala: Denisa Pavlíková 6.ročník (foto: archiv školy)

6 HISTORICKÁ ČÁST Chceme-li dobře spořádané obce a hospodářství, uspořádejme především školu. J. A. Komenský : Didaktika magna Názory Komenského platí s obměnami dodnes - názorné vyučování, vyučování od jednoduššího ke složitějšímu, přiblížit dětem skutečný život a připravit je na něj atd. Z posledního bodu vycházíme ať děti poznají skutečný život současný, i ten minulý. A na tom bude pracovat náš tým žáci 6. a 7. ročníku ( školní rok ). Voděrady je vesnice pod Orlickými horami. Při procházce vesnicí vnímáme nepřehlédnutelné budovy kostela, školy, obecního úřadu, prodejny, hasičské zbrojnice vesnice jako každá jiná. Kdy byl vlastně kostel postaven, a co škola? Každý dům má svoji historii, svůj příběh, své obyvatele současné i minulé. Pátráme po tom, jak domy vypadaly před více než 50 léty. V jednom z nich byl dokonce nalezen poklad alespoň pro současné majitele nebo historiky. Při přestavbě na počátku našeho století byly nalezeny staré dokumenty, mince, požehnání tomuto domu (dnes zde bydlí rodina Nedvídkova).

7 Dům se změnil, změnily se i jiné domy v obci. V některých domech žijí potomci původních majitelů a některé slouží jako rekreační chalupy.

8 V obci se nachází i smírčí kříž, ke kterému se váže místní pověst. Prameny mluví o tom, že již v 13. století zde stál klášter rytířského řádu templářů. Pozůstatky byly nalezeny při kopání základů školní budovy roku 1876 a roku 1927 při kopání základů Kampeličky. Stavba školní budovy byla zadána staviteli Janu Reinischemu z Kvasin. V dubnu 1876 byla stavba posvěcena, byl položen základní kámen, do kterého byly vloženy historické zápisy o památkách školy a kostela ve Voděradech. Byl přiložen i výtisk stávajících školních zákonů a po jednom výtisku českých novin. Ten den byl velmi slavnostní, vyhrávala místní kapela a vesnicí zněly místní zvony. Škola byla v termínu dokončena a na podzim byla i s novou farou otevřena a vysvěcena. Ve Voděradech se ale vyučovalo dávno předtím, již ve 2. polovině 18. století. Historie vesnice, a tím i místní školy, byla však nejvíce zasažena požárem roku Přešly roky, staletí současná podoba budovy by mohla vyprávět mnoho zajímavého.

9 Cenné informace o obyvatelích, domech a životě ve Voděradech chceme získat z kronik, vzpomínek pamětníků a dostupné literatury. Tyto děti by jen těžko rozuměly nebo by se podivovaly slovům a tvarům, které kdysi běžně starousedlíci na Vrchách používali např. děučata, kreu, důle, s hošma,cák, kdák, kucmocht I v malé vesničce je mnoho zajímavého a na to se těšíme. (foto: B. Jarkovská, K. Effenberková, archiv Nedvídkovi, archiv ZŠ)

10 PŘÍRODOPISNÁ ČÁST Chodit do školy uprostřed polí, luk a lesů znamená potkávat život na každém kroku. Jenomže vnímat ostatní živé bytosti je umění či dar. Často jako bychom se teprve museli učit dívat, rozlišovat, nebýt pro něco či pro někoho slepí. Tak děti pro nějakou květinu nejprve nemají jméno a ona pro ně vlastně ani neexistuje, potom se ale naučí říkat rozrazil, bouřka, nebo dokonce Veronica, a najednou ji vidí kvést všude stala se součástí jejich světa. Možná jsou taková konkrétní prvotní setkání na základní škole důležitější než botanika nebo zoologie sama. Navíc je tu možnost sledovat a prožívat základní proměny a rytmy přírody kolem nás i v nás jenom si s dětmi najít čas. Všechno se živí a vyčerpává, roste a vadne jako tráva V sounáležitosti s mimolidským životem je skryta velká část toho typu poznání, který nikdy nepůjde vtěsnat do učebnic. Páření páskovek (z dubnové vycházky) Chroust mlynařík (z květnové vycházky) Účast v projektu Školy pro venkov nám mimo jiné pomáhá ve snaze podívat se s dětmi trochu blíž na přírodu v bezprostředním okolí školy.

11 V přírodopisné části projektu se zaměřujeme na nejbližší okolí školy, neboť je nesmírně bohaté. Nejzazším horizontem zájmu jsou pro nás místa, na která se dostaneme pěšky během jediné vyučovací hodiny. Vedle již zmiňovaných prvotních setkání (schopnost rozlišovat, rozpoznat, všimnout si) a nejzákladnější biologické gramotnosti ( učebnicový přírodopis) věnujeme pozornost dvěma oblastem: Sezónní proměny místní přírody Lokální přírodopisné zajímavosti Zapojení do projektu Školy pro venkov nám také přineslo celou řadu nových technických pomůcek, s nimiž nyní pracujeme. V přírodopisné části využijeme zejména fotoaparát a dva nové školní mikroskopy s příslušenstvím (jeden z nich má LCD monitor a lze jej též jednoduše propojit s interaktivní tabulí), k dispozici ale nyní máme také kvalitní notebook. Mikroskopování čerstvě vyjmutého klíštěte ve školní družině (hostitelem byl Jan Brich) Pracovní výstupy - pracovní listy k přírodopisným vycházkám - terénní biologické nákresy - podklady k mikroskop. cvičením - fotoherbář (lokální vegetace) - databáze vyskytujících se druhů - popř. jednoduchý místní biologický kalendář Stále usilujeme o podporu k vypracování virtuální učebnice s možností oprav, dotváření, aktualizací, vytištění konkrétních částí dle potřeby (text: J. Novotný, foto: J. Novotný a děti ze 4. třídy)

12 Na projektu pracují žáci naší školy pod vedením učitelů: R.Bahníkové K.Effenberkové B.Jarkovské J.Kovaříčka J.Novotného D.Urbanové

První etapa rekonstrukce náměstí dokončena

První etapa rekonstrukce náměstí dokončena Informace pro obyvatele Kašperských Hor Ročník 7 3/2010 První etapa rekonstrukce náměstí dokončena V podmínkách smlouvy o poskytnutí finanční podpory z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2010 VELKÁ NAD VELIČKOU UHERSKÝ OSTROH BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM HLUK BLATNIČKA BORŠICE U BLATNICE OSTROŽSKÁ LHOTA OSTROŽSKÁ

Více

Vydává Město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice, Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu

Vydává Město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice, Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu Strana Vydává Město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice, Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu Číslo 1 - únor 2009 Ročník 11 Cena 5,- Kč Zvonička sv. Václava ve Štěpánovské

Více

měsíčník městského úřadu prosinec 2005 cena 10,- Kč

měsíčník městského úřadu prosinec 2005 cena 10,- Kč měsíčník městského úřadu prosinec 2005 cena 10,- Kč Z obsahu Schůze rady.................... 2-3 Zasedání zastupitelstva..................... 3 Kdysi a dnes..................... 8 Školství.....................

Více

www.raskovice.cz 4 / 2015 Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice Informace o dění v obci Rozpočet obce na rok 2015 Články MŠ a ZŠ Raškovice

www.raskovice.cz 4 / 2015 Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice Informace o dění v obci Rozpočet obce na rok 2015 Články MŠ a ZŠ Raškovice aška 4 / 2015 Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice Informace o dění v obci Rozpočet obce na rok 2015 Články MŠ a ZŠ Raškovice Akce SOPM duben-červen 2015 www.raskovice.cz Plánované vypínání elektrické

Více

Obec Bařice-Velké Těšany Místní program obnovy vesnice

Obec Bařice-Velké Těšany Místní program obnovy vesnice Obec Bařice-Velké Těšany Místní program obnovy vesnice na období 2008-2018 Zastupitelstvo obce Bařice-Velké Těšany se připojilo k Programu obnovy vesnice už roku 1994. Cílem Místního programu obnovy vesnice

Více

ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST

ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČÍSLO 3 ROČNÍK 9 ČERVEN 2011 PROKLETÍ CHUDOBNÉ DĚVEČKY ZLOMENO PRVNÍ ŠKOLNÍ REZERVACE V ČR PĚTAČTYŘICETILETÁ DO PŘÍRODY ZA HISTORIÍ AKCE PAMÁTKY VÝZNAM KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V SOUČASNOSTI

Více

LESU ZDAR - květen 2010 internetový časopis lesníků a přátel lesa

LESU ZDAR - květen 2010 internetový časopis lesníků a přátel lesa 1 Lesy ČR pomáhají i drobným vlastníkům Lesy v Plzeňském kraji pokrývají téměř 39 % jeho území, což plošně představuje více než 294 000 hektarů. Po změnách ve společnosti v roce 1989 a narovnání některých

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč BŘEZEN - DUBEN 2010 VESELÍ NAD MORAVOU VELKÁ NAD VELIČKOU UHERSKÝ OSTROH BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM HLUK BLATNIČKA BORŠICE U BLATNICE

Více

Vesnicí roku je Radostín na Žďársku

Vesnicí roku je Radostín na Žďársku ID 140 MĚSÍČNÍK PRO OBČANY VYSOČINY ROČNÍK 1 ČÍSLO 9 ZÁŘÍ 2004 NÁKLAD 215 000 VÝTISKŮ OVĚŘEN AUDITOREM Vesnicí roku je Radostín na Žďársku Stalo se... František Dohnal: Před patnácti lety jsme Rakousku

Více

Slánská radnice. Slánští na návštěvě v bavorském Pegnitz. Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného

Slánská radnice. Slánští na návštěvě v bavorském Pegnitz. Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Slánská radnice Informační zpravodaj MěȘského úřadu Královského měșa Slaného Červenec 2004 Číslo 7 / Ročník VII. ZDARMA Slovo na úvod Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, měsíc červen byl v našem městě přebohatý

Více

Z mateřské školy Liptál

Z mateřské školy Liptál V dnešním čísle najdete: Květen - červenec 2009 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Kanalizace v obci Společenská kronika Informace OÚ Liptál a Lidečko, Vesnice roku... Úspěchy našich občanů

Více

Rekonstrukce MŠ v Rokytnici míří do úspěšného cíle

Rekonstrukce MŠ v Rokytnici míří do úspěšného cíle ROČNÍK 24 ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2014 CENA 10,- Rekonstrukce MŠ v Rokytnici míří do úspěšného cíle Určitě každý obyvatel Rokytnice a i každý náhodně projíždějící si všiml, že je okolo budovy staré školy a současné

Více

2009 byl to dobrý rok

2009 byl to dobrý rok Zpravodaj Města Litomyšle 6. ledna 2010 Ročník XX. 1 Vážení spoluobčané, než vám všem popřeji do nového roku 2010, chtěl bych zde moc poděkovat především za to, co mnozí z vás udělali pro nás všechny v

Více

jaro 2012 Foto: Lucie Hašková Téma: Vystěhování Rozhovor s Petrem Kosem Rozpočet obce na rok 2012 Významné změny ve škole a školce

jaro 2012 Foto: Lucie Hašková Téma: Vystěhování Rozhovor s Petrem Kosem Rozpočet obce na rok 2012 Významné změny ve škole a školce ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o jaro 2012 Foto: Lucie Hašková Téma: Vystěhování Rozhovor s Petrem Kosem Rozpočet obce na rok 2012 Významné změny ve škole a školce Druhou lednovou sobotu

Více

Obecní úřad Struhařov * Mnichovická 179 * www.struharov.cz Toto číslo vyšlo 1. února

Obecní úřad Struhařov * Mnichovická 179 * www.struharov.cz Toto číslo vyšlo 1. února 1/13 Obecní úřad Struhařov * Mnichovická 179 * www.struharov.cz Toto číslo vyšlo 1. února Vážení a milí, Rok se s rokem sešel, asi všichni bilancujeme své výhry a ztráty z roku minulého a ukládáme si předsevzetí

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2014

Výsledky dotazníkového šetření 2014 Výsledky dotazníkového šetření 2014 Místní program obnovy vesnice vytyčení hlavních plánů a cílů rozvoje obce v letech 2014-2020 Dotazník vznikl ve spolupráci Obce Kovářov a MAS Střední Povltaví, o.s.

Více

O Místní akční skupině Sdružení Růže

O Místní akční skupině Sdružení Růže Druhé číslo Regionálního zpravodaje, které právě držíte v ruce, mapuje ve zkratce některé aktivity a události na území mikroregionu Sdružení Růže v období 2004-2006. V minulém čísle jste si mohli přečíst

Více

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Louňovický zpravodaj Říjen - prosinec 2012 Číslo 4-2012 Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Vážení

Více

Obec Dětenice, Dětenice 141, 507 24 Dětenice, IČ:00271471

Obec Dětenice, Dětenice 141, 507 24 Dětenice, IČ:00271471 Obec Dětenice, Dětenice 141, 57 24 Dětenice, IČ:271471 Charakteristika předmětu soutěže Vesnice roku 214 1. Obec a její koncepční dokumenty 1.1.Stručná charakteristika obce stáří obce, struktura a počet

Více

Úvaly se rozrostou do polí

Úvaly se rozrostou do polí 2008 ČERVEN Z obsahu: 22. 5. byla schválena územní studie Hostína 3 Pacient není špinavé prádlo ani pneumatika 4 Výstavba na Hostíně a dopravní zatížení 5 Nevzali vám dítě do školky? A co teď? 6 První

Více

Louňovický zpravodaj

Louňovický zpravodaj Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota ČERVEN 2007 Číslo 3 Slovo starostky Vážení spoluobčané, již je tu červen a my můžeme

Více

Integrovaná strategie území pro období 2014 2020 Analytická část

Integrovaná strategie území pro období 2014 2020 Analytická část Integrovaná strategie území pro období 2014 2020 Analytická část MAS Království Jestřebí hory, o.p.s. Červenec 2014 Zpracovatel: DRAG s.r.o., Trutnov 1 Vyhodnocení stavu území... 5 1.1 GEOGRAFICKÉ VYMEZENÍ

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. JM kraj zisk 145 milionů z loňska utratí letos

Z RCA DLO Z RCA DLO. JM kraj zisk 145 milionů z loňska utratí letos první reality s garancí www.pomocproreality.cz tel. 724 680 736 Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Ročník XIII. Číslo 2 24. ledna 2014 Distribuční síť: cílený roznos do schránek: Ivančice - 3.550

Více

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 4 ROČNÍK 6 PROSINEC 2012

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 4 ROČNÍK 6 PROSINEC 2012 VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 4 ROČNÍK 6 PROSINEC 2012 Studánka Slovanka Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou letošní čtvrté číslo našeho Zpravodaje a to je mimo jiné znamení toho, že rok 2012 se

Více

DUBEN 2009 MODERNÍ VYUČOVÁNÍ MĚSÍČNÍK NA PODPORU ROZVOJE ŠKOL. 4 v 8 = (+) v ( )

DUBEN 2009 MODERNÍ VYUČOVÁNÍ MĚSÍČNÍK NA PODPORU ROZVOJE ŠKOL. 4 v 8 = (+) v ( ) 4 v 8 = (+) v ( ) MODERNÍ VYUČOVÁNÍ DUBEN 2009 MĚSÍČNÍK NA PODPORU ROZVOJE ŠKOL Inspirace RECENZE PROJEKT STRIP ROZHOVOR NOVÁ ŘADA UČEBNIC PRO VÝUKU PODLE RVP ZV Z NAKLADATELSTVÍ NOVÁ ŠKOLA NOVÁ ŠKOLA,

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE vypracovaný v lednu-dubnu 2014 schválený zastupitelstvem obce dne.. 2014 OBSAH ÚVOD... 3 I. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1. Charakteristika obce... 4 1.1. Identifikační údaje

Více

Společenská kronika 70 let od vystěhování Rozhovor se Zdeňkem Tulisem. Foto: lucie Hašková

Společenská kronika 70 let od vystěhování Rozhovor se Zdeňkem Tulisem. Foto: lucie Hašková ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o podzim / zima 2012 Foto: lucie Hašková Téma: Škola Společenská kronika 70 let od vystěhování Rozhovor se Zdeňkem Tulisem Během několika měsíců vyrostla na

Více

ZPRAVODAJ KAŽDÝ KOUSEK SE POČÍTÁ, Fulnecký cena 6 Kč MĚSTO CHYSTÁ INVESTICE ZA DESÍTKY MILIONŮ PŘEHLEDNÝ ROZPOČET 2014 FULNEK MÁ PARÁDNÍ WEB

ZPRAVODAJ KAŽDÝ KOUSEK SE POČÍTÁ, Fulnecký cena 6 Kč MĚSTO CHYSTÁ INVESTICE ZA DESÍTKY MILIONŮ PŘEHLEDNÝ ROZPOČET 2014 FULNEK MÁ PARÁDNÍ WEB Fulnecký cena 6 Kč 2 2014 ZPRAVODAJ KAŽDÝ KOUSEK SE POČÍTÁ, říká Eliška Děcká v rozhovoru pro FZ na straně 16. FULNEK MÁ PARÁDNÍ WEB MĚSTO CHYSTÁ INVESTICE ZA DESÍTKY MILIONŮ 4 2 PŘEHLEDNÝ ROZPOČET 2014

Více