ČESKÝ SVAZ KOLEČKOVÉHO BRUSLENÍ OBECNÁ PRAVIDLA 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKÝ SVAZ KOLEČKOVÉHO BRUSLENÍ OBECNÁ PRAVIDLA 2011"

Transkript

1 ČESKÝ SVAZ KOLEČKOVÉHO BRUSLENÍ OBECNÁ PRAVIDLA 2011

2 ČÁST A ZÁVODNÍ PRAVIDLA Článek 1 Trať závodu 1. Závody se jezdí na dvou kategoriích drah a to dráha symetrická dráha (CIC/CEC pravidla = track ) nebo dráha asymetrická silniční okruh (CIC/CEC pravidla = road ). Silniční dálkové závody se mohou jezdit na uzavřeném okruhu nebo na otevřené silniční trati formou start-cíl. 2. Na dráze i na silnici se délka okruhu měří 30 cm od vnitřního okraje. 3. Vnitřní okraje zatáček musí být na dráze ohraničeny přírodní překážkou (např. trávník) nebo pohyblivými signálními značkami, které jsou dobře viditelné. Tyto značky nesmí nijak ohrozit bezpečnost závodníků. 4. Na silnicích se zatáčkami vpravo i vlevo se trať měří podle imaginární čáry, která je 30 cm od vnitřních okrajů zatáček. Pokud je povrch vnitřního okraje zatáčky nějak poškozen, trasa se musí naměřit od místa, kde je povrch pro bruslení již vhodný. Článek 2 Dráhy symetrické (dráha) 1. Dráha je definována jako závodní okruh, který má 2 stejně dlouhé rovnoběžné rovinky a zatáčky se stejným poloměrem. 2. Délka dráhy nesmí být kratší než 125 metrů a delší než 400 metrů, minimální šířka musí být 5 metrů. Pro mistrovství pod širým nebem budou preferovány dráhy metrů. 3. Povrch dráhy může být z jakéhokoliv materiálu, musí být ovšem perfektně hladký a nekluzký. 4. Dráha může být celá v rovině nebo je možný sklon zatáček s mantinely. 5. Dráhy s mantinely v zatáčkách nesmí být kratší než 150m a delší než 250m. Mantinely musí být hladké a kompaktní. Mantinely je možné umístit také na rovinky, aby se zajistil plynulý přechod do zatáčky. 6. Cílová čára musí být vyznačena 5 cm bílou čárou a musí být nejméně v polovině rovinky. 7. Startovní čára nesmí být v zatáčce, s výjimkou případů, kdy to nejde jinak. V takovém případě musí být startovní čára zakřivená tak, aby v první části okruhu byla délka tratě na vnější i vnitřní dráze stejná. Článek 3 Dráhy asymetrické (silniční trasy) 1. Na závodech na tratích start-cíl se startovní a cílová čára nemusí shodovat. Používají se v případě půlmaratónu nebo maratónu či dalších vytrvalostních disciplínách. 2. Uzavřený silniční okruh je asymetrický uzavřený okruh. 3. Délka takového okruhu nesmí být kratší než 300 metrů a delší než 600 metrů. 4. Šířka okruhu nesmí být v žádném místě menší než 5 metrů. ČSKB může udělit výjimku. 5. Povrch okruhu musí být jednotný a přijatelně hladký, bez děr a puklin. Pokud se zde překážky nacházejí, je nutné je ještě před startem závodu opravit nebo bezpečně označit. Jinak může být na základě rozhodnutí rozhodčího závod zrušen. 6. Na otevřené silniční trati by nemělo být nikdy větší než 5% převýšení. Startovní a cílová čára musí být vyznačena 5cm širokou bílou čárou. Startovní čára nesmí být v zatáčce, s výjimkou případů, kdy to nejde jinak. Cílová čára by měla být umístěna nejméně 50 metrů za poslední zatáčkou před cílem. Článek 4 Schválení závodních okruhů V případě pořádání závodů pod patronací Českého svazu kolečkového bruslení, všechny závodní okruhy musí být schváleny Českým svazem kolečkového bruslení.

3 V případě pořádání závodů pod patronací CIC/CEC, všechny závodní okruhy musí být schváleny konfederací CIC/CEC přímo, nebo skrze hlavičku národní federace. Článek 5 Podmínky vhodné pro použití dráhy/silničního okruhu 1. Jakákoliv rozhodnutí týkající se vhodných či nevhodných podmínek pro průběh závodů či tréninků na okruhu dělá hlavní rozhodčí. 2. Pokud je povrch nebo počasí nevhodné a zamezuje normálnímu průběhu závodů nebo pokračování dílčích závodů ve stejném závodě (např. rozjížďky), hlavní rozhodčí může závod přerušit na dobu určitou nebo závod zcela zrušit. V případě rozjížděk, závod může začít nebo pokračovat pouze za vhodných podmínek pro bruslení. Přerušený závod se musí dokončit do 24 hodin od přerušení. Poté je zcela zrušen. 3. Pokud se závod, který byl přerušen opakuje, pouze bruslaři, kteří v době přerušení byli stále v závodě, se mohou zúčastnit opakovaného startu. Článek 6 Směr závodu Pro závody na dráze i na silnici platí, že závodníci se pohybují na trati tak, že jejich levá ruka je blíže ke středu okruhu. Tedy proti směru chodu hodinových ručiček. Při vytrvalostních závodech na silničních okruzích delších než 1000m je možné udělit výjimku, je-li to nutné z bezpečnostních důvodů. Článek 7 Oficiální disciplíny 1. Na dráze a uzavřeném silničním okruhu jsou pro mistrovské závody vypsány tyto oficiální tratě: a metrů. Na silničních okruzích delších než 1000m lze pořádat vytrvalostní závod 42,195 metrů (maratón) pro muže a ženy. 2. Maratón a půlmaratón se pořádají obvykle na silničních okruzích a otevřených silničních tratích. Na základě žádosti organizátora je možné pořádat i jiné vytrvalostí závody ( km). Článek 8 Druhy závodů 1. Časovka Každý závodník / družstvo startuje samostatně. Pořadí v cíli je určeno dle dosaženého času. Tento závod lze jet formou kvalifikace a finále. Do finále postupuje nejlepších 12 závodníků. Závodník s nejhorším časem dosaženým v kvalifikaci bude startovat jako první. 2. Vyřazovací závod/bodovací závod Tento závod spočívá v přímém vyřazení jednoho nebo více posledních závodníků po průjezdu jedním nebo více fixními body. Na základě počtu startujících se určí první vyřazovací kolo. Poté vyřazování probíhá až do konce závodu. Počet vyřazování a délka tratě se určí takto: 1. Žádné vyřazování v prvním kole (nejdříve ve druhém), vyřazení jednoho bruslaře každé kolo, každá 2 kola na drahách kratších 250 m. 2. Vyřazení jednoho bruslaře každé kolo na drahách delších než 250 m. O vyřazení závodníka rozhoduje průjezd poslední části druhé brusle. Závod by měl být naplánován tak, že do posledního kola závodu by mělo vjet minimálně 5 bruslařů. Rozhodčí musí před závodem seznámit bruslaře se systémem vyřazování. Pokud není dostatečné množství závodníků, délka tratě může být zkrácena. 3. Při vyřazovacím a bodovacím závodě zároveň je fixní bod pro vyřazování totožný s bodem pro bodování. Každé vyřazovací kolo bude ohlášeno zvonem. Při odstoupení závodníka (technický defekt, únava, pád ) ze závodu se nejbližší vyřazování ruší, aby byl zachován systém závodu.

4 3. Závody s hromadným startem (dráha a silnice) Počet startujících není omezen. Pokud je počet přihlášených s ohledem na délku a velikost dráhy / silnice příliš vysoký, mohou se jet rozjížďky a finálové závody na všech tratích do m délky. V tom případě bude počet bruslařů pro rozjížďky stanoven jury na přípravné schůzce. Bruslaři dojetí o kolo budou vyřazeni a stejně jako nepostupující bruslaři budou v celkovém pořadí umístěni podle dojezdu v rozjížďce s ohledem na dosažený čas. Pro závod na 1000m se použije tříkolový systém, v každé jízdě každého kola bude startovat nejvíce 7 bruslařů. Postupový klíč stanoví hlavní rozhodčí. Bruslaři jednoho klubu budou startovat v různých rozjížďkách, pokud je to možné. Nepostupující bruslaři se v celkovém pořadí umístí podle jejich hodnocení v jednotlivých kolech, tj. bruslař hodnocený jako poslední v prvním kole bude poslední v celkovém pořadí a s ohledem na dosažený čas. 4. Vytrvalostní závody na stanovený čas Pro tyto závody je stanoven časový limit a závodníci jsou vyhodnoceni podle vzdálenosti, kterou za daný čas urazili. 5. Bodovací závody V tomto závodě se udělují body závodníkům při průjezdu fixním bodem. Při projetí cílem se uděluje vyšší počet bodů. Závodník, který získal největší počet bodů, vítězí. Pokud mají vítězové stejný počet bodů, o pořadí rozhodne to, kdo dřív protnul cílovou pásku. Pokud závodník nedokončil závod, ztrácí veškeré body, ale v konečném pořadí bude na místě, ve kterém závod opustil. Každé bodované kolo získá první závodník 2 body a druhý závodník 1 bod. Při průjezdu cílem po posledním kole se boduje takto: 3 body pro prvního závodníka 2 body pro druhého závodníka 1 bod pro třetího závodníka Každé bodované kolo bude ohlášeno zvonem. Pořadí na cílové čáře viz Článek11 6. Štafety 1. Závod družstev, složených ze dvou nebo tří bruslařů, při kterém v jednu chvíli závodí jeden závodník. Všichni závodníci se v průběhu závodu musí střídat předepsaným způsobem předávkou. 2. Předávka probíhá dotykem mezi závodníky ve vymezeném (předávacím) území 3. Poslední předávka musí být provedena před vjezdem do posledního kola. 4. V průběhu závodu mohou být v závodním prostoru pouze bruslaři a rozhodčí. 5. Pokud jsou porušena pravidla bodu 1.2.a 3., je to důvod k diskvalifikaci družstva. 7. Stíhací závod 1. Závod družstev (složených ze dvou nebo tří bruslařů) nebo závod jednotlivců na dráze nebo uzavřeném silničním okruhu. 2. Dvě družstva nebo dva jednotlivci startují ze dvou bodů od sebe stejně vzdálených, obvykle na přímce protínající protilehlé rovinky. 3. Pořadí družstva v závodě je určeno umístěním nebo časem posledního bruslaře družstva. Všichni bruslaři jednoho družstva musí dokončit závod. 4. V první části závodů se vytvoří pořadí družstev (jednotlivců) podle dosažených časů. Pro první část závodů se dvojice určí losem. 5. Druhá část závodu probíhá vyřazováním, to znamená, že vítězná družstva (jednotlivci postupují do dalšího kola, poražení jsou z dalšího závodění vyřazeni. V první dvojici druhé části závodu startuje poslední družstvo (jednotlivec) s nejhorším časem a předposlední družstvo (jednotlivec) s druhým nejhorším časem atd. Vítězem závodů se stane vítěz finálového závodu, na druhém místě se umístí poražený finalista. Na 3. místě poražený semifinalista s lepším časem dosaženým v první části závodů, atd.

5 8. Sprinty Tyto závody se pořádají na tratích do 500 m a v každém závodě startuje omezený počet bruslařů (max. 6 7 bruslařů). Vítězové rozjížděk postupují do dalšího kola přímo. Ostatní bruslaři postupují podle pořadí určeného jejich časem v rozjížďkách a stanoveného klíče. Pokud se před sprintem jela časovka, tak se složení rozjížděk sestaví podle pořadí v časovce. Článek 9 Start 1. Na všech závodech se startuje z klidové pozice. Startovní signál je dán startovní pistolí nebo akustickým signálem a světelným signálem (výjimkou je start časovky, kde je start volný). Při startu časovky závodník musí mít obě brusle stále před startovní čárou nebo v prostoru před startovní čarou a druhou čarou vyznačenou 60 cm od startovní čáry. Přední brusle se nesmí při přípravě ke startu pohybovat. 2. V případě chybného startu v jakémkoliv závodě svolá startér závodníky zpět na čáru a start se opakuje. 3. Pokud se závodník nevrátí zpět na start do jedné minuty od zavolání startérem, závodník je napomenut. Pokud se ani po napomenutí nevrátí na start, bude vyřazen. 4. Při závodech ve sprintu by měl být start vždy na rovince. 5. Při hromadných startech dává startér povel pozor a následně dá startovní signál. 6. Opakovaný start se uskuteční v případě: a) při závodech proti času, pokud závodník upadne kvůli mechanické chybě nebo z jiného důvodu, za který není podle názoru hlavního rozhodčího zodpovědný b) v případě, že se nespustila nebo zůstala jinak nefunkční el. časomíra c) v případě hromadných startů, pokud pád jednoho bruslaře způsobí pád více bruslařů do 130 metrů po startu. Tato vzdálenost musí být jasně označena a dobře viditelná pro jury d) pokud závodník vystartoval dříve, než zazněl startovní signál, start je zrušen, závodník je napomenut, při třetím napomenutí v jednom závodě je závodník diskvalifikován e) Uzná-li to startér za vhodné Článek 10 Startovní podmínky Startovní signál může zaznít až v případě, že všichni závodníci stojí před startovní čárou. Počet startujících v jednotlivých řadách určí rozhodčí před startem dle šířky a možností startovního prostoru. Při vícebojích je startovní pozice při prvním závodě určena losem. V dalších závodech je pořadí na startu určeno dle současného pořadí z předchozích disciplín. V případě postupového systému nejlépe umístěný závodník stojí v přední řadě a místo si může vybrat. Další závodníci si také vybírají místa v příslušných řadách až do naplnění počtu v každé řadě. Startovní pozice ve sprintu Pořadí a rozmístění na startu při prvním kole (rozjížďkách) závodu je určeno losem klubů/jednotlivců před startem. Pokud se před sprintem jela časovka, rozjížďky se sestaví podle klasifikace klubů/jednotlivcův časovce. Umisťování do rozjížděk se provádí serpentinovým systémem s ohledem na to, aby v jedné rozjížďce nestartovali dva bruslaři ze stejné klubu. V dalších kolech se na toto pravidlo již nebere ohled. Příklad serpentinového systému pro 20 bruslařů: Závod ve sprintu se skládá ze 4 rozjížďěk po 4-5 bruslařích. V prvním kole rozjížděk bude rozmístění takto:

6 Vítěz každé ze 4 rozjížděk postupuje přímo do semifinále společně s dalšími 6, kteří dosáhli nejlepších časů. Vzniknou 2 semifinále po 5 bruslařích a budou rozděleni takto. 1 2 (vítězové 4 rozjížděk jsou umístěni dle dosažených časů) (6 postupujících s časem jsou umístěni dle dosažených časů) Do finále postupují vítězové obou semifinálových závodů společně s dalšími 3 bruslaři, kteří dosáhli nejlepších časů. Ve finále startuje 5 bruslařů. Bruslaři si mohou vybrat svou startovní pozici a to v pořadí: první si vybírá vítěz SF s lepším časem, druhý vítěz SF s horším časem, první postupující s nejlepším časem atd. dle umístění do finále dle výsledků ze semifinále. Článek 11 Cílová čára a pořadí na různých typech závodů. 1. Pořadí bruslaře v cíli je určeno časem, ve kterém první bod přední brusle protne cílovou čáru. Tato přední brusle musí být alespoň v jednom bodě v kontaktu s povrchem dráhy. V případě, že přední brusle není v kontaktu s povrchem dráhy, bude se počítat čas, ve kterém první bod druhé brusle protne cílovou čáru. Má-li bruslař v případě pádu na cílové čáře obě brusle ve vzduchu, jeho čas se bere v okamžiku, kdy zadní brusle protne pomyslnou cílovou čáru ve vzduchu. 2. V závodě štafet je umístění určeno bruslařem, který v posledním kole pro své družstvo protne cílovou čáru prvním bodem své brusle 3. Ve vytrvalostních závodech představuje cílovou čáru přesný bod, na kterém se bruslař nachází v okamžiku, kdy skončí časový limit. 4. V závodě družstev je pořadí v cíli nebo vyřazení určeno posledním bruslařem. Článek 12 Umístění a dojetí o kolo Při hromadných startech na dráze nebo na uzavřených silničních okruzích, mohou být ze závodu odvoláni závodníci dojetí o kolo anebo ti, kteří budou o kolo dojeti a mohli by způsobit komplikace při průjezdu vedoucí skupiny. Rozhodčí před startem upozorní závodníky, zda toto pravidlo uplatní. V případě, že rozhodčí toto pravidlo neuplatní, bruslaři, kteří jsou dojeti o kolo, nebo ti, kteří, budou dojeti o kolo, musí pokračovat v jízdě po pravé straně dráhy tak, aby nepřekáželi vedoucí skupině. V případě, že toto pravidlo jízdy na pravé straně bruslař poruší, bude ze závodu odvolán. Pokud do cíle dojede velká skupina bruslařů najednou a není možné přesně určit jejich pořadí a čas, budou v pořadí na stejném místě a budou seřazeni podle abecedy. Článek 13 Shodný čas při časovce V případě, že při časovce mají bruslaři na medailových místech stejný čas na tisíciny vteřiny, musí o vítězi rozhodnout ještě jeden pokus. Opakovaný start se týká pouze případů, kdy jde o pořadí na prvních třech místech. V ostatních případech, pokud mají závodníci stejné časy na setiny vteřiny, budou umístěni na stejném místě. Článek 14 Shodný počet bodů ve víceboji V případě, že dva či více bruslařů má v konečném pořadí víceboje stejný počet bodů, o vítězi rozhoduje umístění na nejdelší trati.

7 Článek 15 Dojezd do cíle Závodník, který je v poslední cílové rovince ve vedení, nesmí bránit v jízdě ostatním závodníkům kličkováním, blokováním atd., musí pokračovat v přímé jízdě až do cíle. Pokud některý závodník toto pravidlo poruší, bude posunut v pořadí za takto poškozeného bruslaře. Článek 16 Pořadí v cíli Na konci každého závodu zveřejní pořadatel výsledkovou listinu. Protesty proti pořadí v cíli jsou povoleny. Písemný protest musí být doručen hlavnímu rozhodčímu nebo organizátorovi do 15 minut od zveřejnění výsledků společně s poplatkem 300 Kč. Tento poplatek se vrací v případě, že je protest uznán. Jiné protesty nejsou povoleny. Pokud není ve stanové lhůtě žádný protest podán, považují se výsledky za oficiální.. Článek 17 Základní pravidla při závodě 1. Závodníci nesmí při závodě přijmout jakýkoliv druh pomoci s výjimkou závodů nad 20 km. V závodě štafet, nebruslící závodníci na dráze, čekající na štafetu mohou přijmout vodu/pití od svého trenéra na vlastní nebezpečí. 2. Závodníci musí dojíždět do cíle po nejkratší pomyslné přímé čáře, nesmí úmyslně křížit dráhu a překážet tak ostatním bruslařům. 3. V žádném případě nesmí předjíždějící závodník způsobit potíže ostatním závodníkům. 4. V žádném případě nesmí bruslař strkat do jiného bruslaře nebo se před něj vmačkávat. Je také zakázáno táhnout, tlačit, překážet nebo pomáhat soupeři nebo bruslaři z družstva. 5. Závodník, který je předjížděn nesmí předjíždějícímu nedovoleně zabránit v dokončení předjetí. 6. Závodník si nesmí úmyslně zkracovat dráhu (nesmí překročit čáru vymezující okraje dráhy / silnice, pokud je vyznačena). Výjimkou jsou případy, kdy je nutné se vyhnout nečekané překážce z důvodu bezpečné jízdy. 7. Závodník si může v průběhu závodu opravit brusle, ale nesmí tím nijak ohrozit průběh závodu a nesmí využít pomoci nikoho jiného. Může si však nechat donést potřebné nářadí. 8. Závodník, který poruší tato pravidla bude napomenut hlavním rozhodčím. Třetí napomenutí znamená diskvalifikaci. V případě vážnějšího přestupku může být závodník diskvalifikován hlavním rozhodčím přímo. 9. V případě pádu může závodník, který je schopen pokračovat v závodě, musí vstát bez cizí pomoci. Jinak může být vyřazen ze závodu. (V případě přijetí cizí pomoci bude diskvalifikován hlavním rozhodčím.) 10. Všichni závodníci se musí při závodech chovat čestně, v duchu fair play. Pokud některý závodník slovně nebo gestikulací uráží jiného závodníka nebo závodníky může být vyřazen ze závodu rozhodnutím hlavního rozhodčího. 11. Při hromadném startu na otevřeném silničním okruhu se musí závodník v souladu s výše uvedenými pravidly držet vždy vpravo, v žádném případě nepřejíždět střed silnice. Kromě toho musí závodníci přesně sledovat pokyny, které jim pořadatelé dávají. Článek 18 Závodní oblečení 1. Na domácích mistrovských a mezinárodních závodech by měli mít bruslaři muži a ženy z jednoho klubu/oddílu stejné závodní oblečení. Na závodním oblečení by mělo být zřetelně uvedeno jméno klubu, mohou tam být jména bruslařů, sponzorů, apod.

8 2. Přílba. Při všech závodech, oficiálním i neoficiálním tréninku a rozbruslení musí mít bruslaři přítomní na dráze nebo na silnici na hlavě předepsaným způsobem připevněnou přílbu. Přílba musí být na vnější straně z tvrdého materiálu, z vnitřní strany z měkkého materiálu. Pro individuální závody a časovku je povolena přílba s koncem (kapka). 3. Brusle. Je povoleno používat následující brusle. Brusle s dvěma páry paralelně umístěných koleček na každé brusli, brusle mající nejvíce 6 koleček umístěných v řadě na každé brusli. Brusle nesmí být delší než 50 cm. Kolečka nesmí mít větší průměr než 110mm. 4. Startovní číslo. Startovní čísla se umisťují obvykle na boční stranu stehen nebo na záda. Počet a umístění startovních čísel určí hlavní rozhodčí před závodem. Startovní čísla musí být řádně upevněna a snadno čitelná. Menší startovní číslo může být umístěno na přílbě. 5. Brýle. Bruslař může při závodě použít sluneční nebo dioptrické brýle. 6. Osobní elektronická zařízení, MP3 audio, sporttester apod. je možné používat na vlastní nebezpečí uživatele a s odpovědností k ostatním účastníkům.

9 Oficiální věkové kategorie pro rok 2011 Kategorie ročník věk Senioři 1991 a starší 20 let a starší Junioři A let Junioři B let Kadeti let Junioři C let Junioři D let Junioři E let Junioři F let Začátečník 2006 a mladší 5 let a méně Senior AK let Senior AK let Senior AK let Senior AK a starší 60 let a více

PRAVIDLA A SOUTĚŽNÍ ŘÁD

PRAVIDLA A SOUTĚŽNÍ ŘÁD Jihočeská amatérská liga - cyklistika Pražského povstání 2303, 390 03 Tábor. registrace u MV ČR pod čj. IIs-OS/1-23106/94-R, IČO: 60073993, DIČ: CZ60073993 PRAVIDLA A SOUTĚŽNÍ ŘÁD A) Platnost pravidel

Více

PRAVIDLA cyklistiky PRO ZÁVODY NA ZÁVODNÍCH DRAHÁCH

PRAVIDLA cyklistiky PRO ZÁVODY NA ZÁVODNÍCH DRAHÁCH PRAVIDLA cyklistiky PRO ZÁVODY NA ZÁVODNÍCH DRAHÁCH OBSAH: PRAVIDLA CYKLISTIKY PRO ZÁVODY NA ZÁVODNÍCH DRAHÁCH 01. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ......5 02. SPOLEČNÉ PŘEDPISY PRO O ZÁVODY NA ZÁVODNÍCH DRAHÁCH......6

Více

Vlekový wakeboarding a wakeskating

Vlekový wakeboarding a wakeskating Pravidla 2014 Vlekový wakeboarding a wakeskating Vypracováno na základě světových pravidel CWWC Datum vydání: 20. Února 2011 Přeložil: Water Sports s.r.o. Úpravy pro ČR: Water Sports s.r.o. Michal Urban

Více

21. května, 25. června, 20. srpna OTROKOVICE

21. května, 25. června, 20. srpna OTROKOVICE !!! PŘEDBĚŽNÉ PROPOZICE A TERMÍNY OIP 2011!!! 2011 21. května, 25. června, 20. srpna OTROKOVICE *** Pořadatel: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí: Internet: Přihláška k závodu: Adresa přihlášek: Speedskating

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE SILNICE - DRÁHA CYKLOKROS

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE SILNICE - DRÁHA CYKLOKROS 1 SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE SILNICE - DRÁHA CYKLOKROS 2 OBSAH: SPORTOVNĚ TECHNICKÉ SMĚRNICE I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 II. ORGANIZAČNÍ PŘEDPISY... 3 1. KALENDÁŘ ZÁVODŮ...3 2. VYPISOVÁNÍ ZÁVODŮ.....4

Více

P R A V I D L A Cyklistiky PRO ZÁVODY NA SILNICI

P R A V I D L A Cyklistiky PRO ZÁVODY NA SILNICI P R A V I D L A Cyklistiky PRO ZÁVODY NA SILNICI OBSAH: PRAVIDLA CYKLISTIKY PRO ZÁVODY NA SILNICI...1 OBSAH:... 2 01. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 ÚČAST V SOUTĚŽÍCH... 4 02. ROZDĚLENÍ SILNIČNÍCH ZÁVODŮ...

Více

5. 6. 2010 OTROKOVICE

5. 6. 2010 OTROKOVICE PROPOZICE Mistrovství České republiky v in-line bruslení na silnici 2. kolo OIP 2010 5. 6. 2010 OTROKOVICE *** Pořadatel: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí: Internet: Speedskating club Otrokovice, tř. Tomáše

Více

ROZPIS OBLASTNÍ KVALIFIKACE (OSSH) V HÁZENKÁŘSKÉM DESETIBOJI V KATEGORII MLADŠÍHO ŽACTVA

ROZPIS OBLASTNÍ KVALIFIKACE (OSSH) V HÁZENKÁŘSKÉM DESETIBOJI V KATEGORII MLADŠÍHO ŽACTVA ROZPIS OBLASTNÍ KVALIFIKACE (OSSH) V HÁZENKÁŘSKÉM DESETIBOJI V KATEGORII MLADŠÍHO ŽACTVA 1. Systém soutěže Házenkářský desetiboj je jednorázová soutěž všestrannosti družstev organizovaná komisí mládeže

Více

Pravidla plavání v otevřených vodách

Pravidla plavání v otevřených vodách Pravidla plavání v otevřených vodách OWS 1 Definice OWS 1.1 Plavání v otevřených vodách (OPEN WATER SWIMMING) je definováno jako jakýkoli závod, který se uskuteční v řece, jezeře, moři nebo vodních kanálech

Více

Pravidla Šumavské hasičské ligy

Pravidla Šumavské hasičské ligy Pravidla Šumavské hasičské ligy 4. ročník Schváleno radou Šumavské has. ligy dne 23.4.2009 Upraveno (7.20, 7.21) radou Šumavské has. ligy dne 11.7.2009 Obsah Pravidla ŠHL: 1. Organizace Šumavské hasičské

Více

Všeobecná část 1. Systém soutěže 2. Termín a místo konání 3. Účastnící soutěže, kvalifikace 31. 3. 2014 4. Úhrada nákladů, licenční poplatek 1500 Kč

Všeobecná část 1. Systém soutěže 2. Termín a místo konání 3. Účastnící soutěže, kvalifikace 31. 3. 2014 4. Úhrada nákladů, licenční poplatek 1500 Kč Všeobecná část 1. Systém soutěže Házenkářský desetiboj je jednorázová soutěž všestrannosti družstev organizovaná Komisí mládeže Českého svazu házené jako souhrn týmových disciplín a disciplín jednotlivců.

Více

PROPOZICE A ORGANIZACE ORGANIZAČNÍ TÝM

PROPOZICE A ORGANIZACE ORGANIZAČNÍ TÝM SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ JIHOČESKÉHO KRAJE PROPOZICE A ORGANIZACE Organizátorem Sportovních her seniorů Jihočeského kraje (dále jen hry) je občanské sdružení AKADEMICKÝ KLUB TŘETÍHO VĚKU AKTIV ve spolupráci

Více

Pravidla pro sezónu 2016 (v.1.2.)

Pravidla pro sezónu 2016 (v.1.2.) Pravidla pro sezónu 2016 (v.1.2.) Registrace do šampionátu Přihlášení do šampionátu se provádí zasláním e-mailu na registrace@crc-rcrally.cz. Pro letošní rok je registrační poplatek 300,- za jednoho jezdce,

Více

51. ročník etapového cyklistického závodu s mezinárodní účastí LIDICE 2016. 27. května - 29. května 2016 ROZPIS ZÁVODU. www.mcezlidice.

51. ročník etapového cyklistického závodu s mezinárodní účastí LIDICE 2016. 27. května - 29. května 2016 ROZPIS ZÁVODU. www.mcezlidice. 51. ročník etapového cyklistického závodu s mezinárodní účastí LIDICE 2016 27. května - 29. května 2016 ROZPIS ZÁVODU www.mcezlidice.cz P R O G R A M 51. ročníku etapového cyklistického závodu s mezinárodní

Více

PRAVIDLA PRO LETNÍ BIATLON

PRAVIDLA PRO LETNÍ BIATLON PRAVIDLA PRO LETNÍ BIATLON OBSAH 1 VŠEOBECNÉ PŘEDPISY... 1 2 KROSOVÝ BIATLON... 1 3 BIATLON NA KOLEČKOVÝCH LYŽÍCH... 3 4 BIATLON NA HORSKÝCH KOLECH... 4 PRAVIDLA PRO LETNÍ BIATLON 1. VŠEOBECNÉ PŘEDPISY

Více

Standardní propozice

Standardní propozice STANDARDNÍ PROPOZICE RALLYCROSS 2011 OBSAH: I PROGRAM II ORGANIZACE Článek 1 III VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 2-9 IV PŘEJÍMKY Článek 10-11 V PRŮBĚH ZÁVODU Článek 12-17 VI UZAVŘENÉ PARKOVIŠTĚ VÝSLEDKY PROTESTY

Více

Propozice vytrvalostní jízdy 2. ročník 24 hodin kytínských

Propozice vytrvalostní jízdy 2. ročník 24 hodin kytínských Propozice vytrvalostní jízdy 2. ročník 24 hodin kytínských Verze : 11/5 / 16 Pořádají kytínští, chouzavští a lhotečtí veteránisti ve spolupráci s obcí Kytín, hasiči Kytín. Akce pořádána v rámci zahájení

Více

Vnitřní řád České Federace Kendó. Soutěžní řád ČFK

Vnitřní řád České Federace Kendó. Soutěžní řád ČFK Vnitřní řád České Federace Kendó sekce VIII. Soutěžní řád ČFK (rev. 7 ze dne 28.1.2016) Obsah 1. Všeobecná ustanovení a zásady 2. Disciplíny a kategorie 3. Druhy soutěží 4. Pravidla soutěží 5. Soutěžní

Více

ČESKOMORAVSKÁ SÁŇKAŘSKÁ ASOCIACE

ČESKOMORAVSKÁ SÁŇKAŘSKÁ ASOCIACE ČESKOMORAVSKÁ SÁŇKAŘSKÁ ASOCIACE PRAVIDLA SÁŇKAŘSKÉHO SPORTU VYDÁNÍ 2014 Schváleno na VH 24. 5. 2014 Obsah: 1 Základní ustanovení... 4 2 Sportovní soutěže... 4 2.2 Věkové kategorie:... 4 2.3 Disciplíny

Více

Soutěžní pravidla pro RC Truck Trial Praha

Soutěžní pravidla pro RC Truck Trial Praha Soutěžní pravidla pro RC Truck Trial Praha Platnost od 1.4.2013 1. Všeobecné 1.1. Základy RC Truck Trialu Závody jsou primárně určeny pro vozidla, která by mohla jezdit truck trialové závody skutečných

Více

Saarbrückenský vytrvalostní závod dračích lodí. Monkey-Jumble 2015. Soutěž

Saarbrückenský vytrvalostní závod dračích lodí. Monkey-Jumble 2015. Soutěž Soutěž Organizátor: Pořadatel: Regattaverein Saar e.v. Regattaverein Saar e.v. Termín: 10. října 2015 Místo konání: Saar, Saarwiesen Saarbrücken (pod státním divadlem) Am Stadtgraben/Schillerplatz 1 66111

Více

PRAVIDLA VYTRVALOSTNÍCH SOUTĚŽÍ

PRAVIDLA VYTRVALOSTNÍCH SOUTĚŽÍ Česká jezdecká federace Ačkoliv tento ucelený svazek předkládá podrobná pravidla FEI musí být čten ve spojení se Stanovami, Všeobecnými pravidly a Veterinárními pravidly. V těchto pravidlech nemohou být

Více

Plavání s ploutvemi. Mezinárodní pravidla a národní pravidla České republiky

Plavání s ploutvemi. Mezinárodní pravidla a národní pravidla České republiky Plavání s ploutvemi Mezinárodní pravidla a národní pravidla České republiky OBSAH strana 1. Definice.. 3 2. Technická pravidla 3 2.1. Věkové kategorie, vybavení, omezen..3 3. Mistrovství a soutěže CMAS..

Více

Obsah - 1 - WWW.STOLNIHOKEJ-SHOP.CZ

Obsah - 1 - WWW.STOLNIHOKEJ-SHOP.CZ Obsah I. HRACÍ PLOCHA A ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ II. SLOŽENÍ MUŽSTEV III. HRACÍ DOBA IV. ZÁKLADNÍ ROZESTAVENÍ V. ROZEHRÁVKA VI. SCHÉMA UTKÁNÍ VII. REGULÉRNÍ A NEREGULÉRNÍ TAHY VIII. FAULY IX. ZAHRÁVÁNÍ VÝHODY

Více

PŘÍLOHA K PROPOZICÍM SPORTTOUR SPORTOVNÍM REGULÍM PRO SOUTĚŽ SPORTTOUR

PŘÍLOHA K PROPOZICÍM SPORTTOUR SPORTOVNÍM REGULÍM PRO SOUTĚŽ SPORTTOUR PRAVIDLA PŘÍLOHA K PROPOZICÍM SPORTTOUR SPORTOVNÍM REGULÍM PRO SOUTĚŽ SPORTTOUR BEACH VOLEJBAL Vydáno 27.7.2004 Pravidla platná pro SPORTTOUR od ročníku 2004 s případnými budoucími dodatky nebo změnami

Více

Pravidla rádiového orientačního běhu

Pravidla rádiového orientačního běhu Asociace rádiového orientačního běhu České republiky Pravidla rádiového orientačního běhu (platná od 1.1.2012) 1 Obsah ČÁST I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 4 1.Platnost pravidel... 4 2.Definice pojmů... 4 ČÁST

Více

Pravidla atletických soutěží ČASPV

Pravidla atletických soutěží ČASPV Pravidla atletických soutěží ČASPV Atletika je všeobecně považována za základní sportovní odvětví. Přirozené pohyby chůze, běh, skok a hod jsou jejím pohybovým základem. Ostatním sportům přináší množství

Více

Pravidla. schválená výborem sekce vodní turistiky ČSK na schůzi dne 22. ledna 2013.

Pravidla. schválená výborem sekce vodní turistiky ČSK na schůzi dne 22. ledna 2013. Pravidla schválená výborem sekce vodní turistiky ČSK na schůzi dne 22. ledna 2013. 1. Základní ustanovení 1.1. Tato pravidla jsou závazná pro závody vodáků Pyranha cup - Český pohár vodáků (dále jen PC

Více

III. ročník čtyřdenního cyklistického non-stop maratonu smíšených týmů napříč Českou a Slovenskou republikou v délce 2222 km a v limitu 111 hodin

III. ročník čtyřdenního cyklistického non-stop maratonu smíšených týmů napříč Českou a Slovenskou republikou v délce 2222 km a v limitu 111 hodin III. ročník čtyřdenního cyklistického non-stop maratonu smíšených týmů napříč Českou a Slovenskou republikou v délce 2222 km a v limitu 111 hodin Obsah: 1. O projektu 2. Termín konání 3. Týmy 4. Povinné

Více

Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques a Svaz potápěčů České republiky. Plavání s ploutvemi

Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques a Svaz potápěčů České republiky. Plavání s ploutvemi Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques a Svaz potápěčů České republiky Plavání s ploutvemi Mezinárodní pravidla a národní pravidla České republiky Vydání 3/2001 OBSAH DEFINICE 4 AP Základní

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD NOHEJBALU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD NOHEJBALU SOUTĚŽNÍ ŘÁD NOHEJBALU 21.2. 2004 1 Obsah 1 Všeobecná ustanovení............ 3 2 Řízení utkání...............4 2.1 Obecné zásady řízení utkání............4 2.2 povinnosti rozhodčích............ 4 2.3 Práva

Více

STANDARDNÍ PROPOZICE MM ČR, M ČR a ČT v AUTOCROSSU

STANDARDNÍ PROPOZICE MM ČR, M ČR a ČT v AUTOCROSSU STANDARDNÍ PROPOZICE MM ČR, M ČR a ČT v AUTOCROSSU OBSAH: I PROGRAM II ORGANIZACE Článek 1 III VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 2-8 IV PŘEJÍMKY Článek 9-10 V PRŮBĚH ZÁVODU Článek 11-17 VI UZAVŘENÉ PARKOVIŠTĚ

Více

Dům dětí a mládeže v Třinci, Bezručova 66

Dům dětí a mládeže v Třinci, Bezručova 66 Dům dětí a mládeže v Třinci, Bezručova 66 p o ř á d á Číslo a název Lo 45 Oblastní postupová soutěž žáků kraj soutěže: Moravskoslezský, Zlínský a Olomoucký Vyhlašovatel: Lo 48 Moravský pohár 2013 Lo 39

Více

Článek 1. OBECNÉ INFORMACE

Článek 1. OBECNÉ INFORMACE Článek 1. OBECNÉ INFORMACE 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Místo: NÁRODNÍ ENDURANCE ZÁVOD KRAJEM ŠVANDY DUDÁKA Cehnice u Strakonic, okres Strakonice Datum: 9.8.14 101.6 1.2 ORGANIZAČNÍ VÝBOR Název: JK Gazalka

Více

Oficiální pravidla Východočeské hasičské ligy pro rok 2008 ( VČHL 2008 )

Oficiální pravidla Východočeské hasičské ligy pro rok 2008 ( VČHL 2008 ) Oficiální pravidla Východočeské hasičské ligy pro rok 2008 ( VČHL 2008 ) I. NEJVYŠŠÍ ORGÁN SOUTĚŽÍ (Východočeské hasičské ligy) - rada ligy se skládá z jmenovaných zástupců pořádajících soutěže zařazených

Více

Cyklostezky nejen pro cyklisty, aneb jak se na nich správně chovat?

Cyklostezky nejen pro cyklisty, aneb jak se na nich správně chovat? Cyklostezky nejen pro cyklisty, aneb jak se na nich správně chovat? Právní ukotvení cyklistických stezek vychází ze zákona č. 13/1997, Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a ze zákona č. 361/2000

Více

Pravidla Pelhřimovské ligy v požárním útoku

Pravidla Pelhřimovské ligy v požárním útoku Pravidla Pelhřimovské ligy v požárním útoku Nejvyšším orgánem Pelhřimovské ligy v požárním útoku je rada LIGY. Pořadatelem soutěže se může stát každé SDH, které v řádném termínu tj. do 31. ledna roku,

Více

KOSTKA CUP JESENÍK. 2. kolo Eurocupu a 2. kolo Rollo ligy pro děti a dospělé, pro řádně přihlášené registrované závodníky a hobbíky

KOSTKA CUP JESENÍK. 2. kolo Eurocupu a 2. kolo Rollo ligy pro děti a dospělé, pro řádně přihlášené registrované závodníky a hobbíky Datum konání: 11. - 12.6. 2016 KOSTKA CUP JESENÍK 2. kolo Eurocupu a 2. kolo Rollo ligy pro děti a dospělé, pro řádně přihlášené registrované závodníky a hobbíky Typ závodů: Prezentace: Startovné: 1. Priessnitzova

Více

PRAVIDLA A POSTUPY PŘI PŘÍPRAVĚ A HODNOCENÍ BRANNÉHO VÍCEBOJE MLÁDEŽE. TECHNICKÁ PRAVIDLA SBTS ČR číslo 9.

PRAVIDLA A POSTUPY PŘI PŘÍPRAVĚ A HODNOCENÍ BRANNÉHO VÍCEBOJE MLÁDEŽE. TECHNICKÁ PRAVIDLA SBTS ČR číslo 9. PRAVIDLA A POSTUPY PŘI PŘÍPRAVĚ A HODNOCENÍ BRANNÉHO VÍCEBOJE MLÁDEŽE TECHNICKÁ PRAVIDLA SBTS ČR číslo 9. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. NÁZEV SOUTĚŽE Branný víceboj družstev mládeže (dále jen branný víceboj).

Více

CROSS COUNTRY Mistrovství České republiky čtyřkolek ITP ESSOX CUP Přebor České republiky jednotlivců motocyklů Třída Hobby družstva C motocyklů

CROSS COUNTRY Mistrovství České republiky čtyřkolek ITP ESSOX CUP Přebor České republiky jednotlivců motocyklů Třída Hobby družstva C motocyklů CROSS COUNTRY Mistrovství České republiky čtyřkolek ITP ESSOX CUP Přebor České republiky jednotlivců motocyklů Třída Hobby družstva C motocyklů ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Název podniku: Místo podniku: Cross country

Více

ROZPIS XXVIII ROČNÍKU MEZINÁRODNÍHO ETAPOVÉHO CYKLICKÉHO ZÁVODU ŽEN. TOUR de FEMININ - O CENU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA

ROZPIS XXVIII ROČNÍKU MEZINÁRODNÍHO ETAPOVÉHO CYKLICKÉHO ZÁVODU ŽEN. TOUR de FEMININ - O CENU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA ROZPIS XXVIII ROČNÍKU MEZINÁRODNÍHO ETAPOVÉHO CYKLICKÉHO ZÁVODU ŽEN TOUR de FEMININ - O CENU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA Bod 1. Pořadatel závodu: Sekretariát závodu: Datum a místo konání závodu: Ředitel závodu:

Více

Rozpis jezdeckých závodů ve vytrvalosti Těšánky IV. Ročník PO FORMANSKÝCH CESTÁCH HŘÍBĚCÍMI HORAMI

Rozpis jezdeckých závodů ve vytrvalosti Těšánky IV. Ročník PO FORMANSKÝCH CESTÁCH HŘÍBĚCÍMI HORAMI Rozpis jezdeckých závodů ve vytrvalosti Těšánky IV. Ročník PO FORMANSKÝCH CESTÁCH HŘÍBĚCÍMI HORAMI 1. OBECNÉ INFORMACE 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: IV. ROČNÍK PO FORMANSKÝCH CESTÁCH HŘÍBĚCÍMI HORAMI Místo:

Více

Soutěžní řád Českého svazu karate

Soutěžní řád Českého svazu karate ČESKÝ SVAZ KARATE SPORTOVNĚ TECHNICKÁ KOMISE stk@czechkarate.cz www.czechkarate.cz www.karaterec.com Směrnice STK ČSKe č. 1/2014 Soutěžní řád Českého svazu karate Obsah Část první... - 3 - Úvodní ustanovení

Více

Soutěžní řád plavání 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 2. STRUKTURA SOUTĚŽÍ A VĚKOVÉ KATEGORIE

Soutěžní řád plavání 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 2. STRUKTURA SOUTĚŽÍ A VĚKOVÉ KATEGORIE Soutěžní řád plavání 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Soutěžní řád je souhrn zásad pro vypisování, pořádání a řízení soutěží v plavání na celém území České republiky. Ustanovení tohoto soutěžního řádu jsou závazná

Více

- 1 - Směrnice pro soutěž družstev SDH (1+8 KLASIKA) r. 2016-2020. Požární útok

- 1 - Směrnice pro soutěž družstev SDH (1+8 KLASIKA) r. 2016-2020. Požární útok - 1 - Směrnice pro soutěž družstev SDH (1+8 KLASIKA) r. 2016-2020 Požární útok Počet členů družstva - 1 + 8 dle organizačního zařazení a jeho označení V., Sp., S., č.1. až č. 6. Ústroj členů družstva -

Více

Pravidla soutěţe Mistrovství České republiky ţatstva a dorostu v záchranném sportu VZS ČČK.

Pravidla soutěţe Mistrovství České republiky ţatstva a dorostu v záchranném sportu VZS ČČK. Pravidla soutěţe Mistrovství České republiky ţatstva a dorostu v záchranném sportu VZS ČČK. Námět soutěţe : Srovnání fyzické výkonnosti a dovednosti se zaměřením na zvyšování dovednosti v záchranářské

Více

Soutěžní pravidla XV. mistrovství České republiky v práci s motorovou pilou

Soutěžní pravidla XV. mistrovství České republiky v práci s motorovou pilou XV. mistrovství České republiky v práci s motorovou pilou - Pohár VLS 2016 POHÁR VLS 2016 17. 18. června 2016 Skelná Huť Soutěžní pravidla XV. mistrovství České republiky v práci s motorovou pilou OBSAH

Více

Mezinárodní pravidla pro orientační potápění

Mezinárodní pravidla pro orientační potápění Mezinárodní pravidla pro orientační potápění Vydání 06/2010 (CA 161) Obsah Strana Úvod 1 1. Disciplíny, hodnocení a rozpis soutěží 2 1.1. Disciplíny 2 1.2. Hodnocení 2 1.3. Propozice závodu 3 2. Účastníci

Více

krajské kolo 12. června 2013 ČESKÉ BUDĚJOVICE

krajské kolo 12. června 2013 ČESKÉ BUDĚJOVICE krajské kolo 12. června 2013 ČESKÉ BUDĚJOVICE 2 Vyhlašovatel soutěže: Ministerstvo dopravy- BESIP, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Policejní prezidium PČR, Český červený kříž, a další orgány

Více

PRAVIDLA HÁZENÉ PLATNÁ OD 1. ČERVENCE 2010. Vydal : Český svaz házené, Praha, květen 2010

PRAVIDLA HÁZENÉ PLATNÁ OD 1. ČERVENCE 2010. Vydal : Český svaz házené, Praha, květen 2010 PRAVIDLA HÁZENÉ PLATNÁ OD 1. ČERVENCE 2010 Vydal : Český svaz házené, Praha, květen 2010 Zpracoval a přeložil : Jiří Konečný 2010 Jakékoli další šíření, kopírování nebo úpravy tohoto textu jsou možné pouze

Více

11. a 12. 05. 2013 OTROKOVICE

11. a 12. 05. 2013 OTROKOVICE 2013 11. a 12. 05. 2013 OTROKOVICE Pořadatel: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí: Internet: Přihláška k závodu: Adresa přihlášek: Speedskating club Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1828, 765 02 OTROKOVICE, Czech

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD 1.1.2014 Stránka 1 z 50 SOUTĚŽNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ČASQ SOUTĚŽNÍ ŘÁD I. ŘÍDÍCÍ ORGÁNY SOUTĚŽÍ Čl.1-2 soutěžní komise a komise vrcholového sportu Čl.1

Více

50. ročník etapového cyklistického závodu s mezinárodní účastí LIDICE 2015. 29. května - 31. května 2015 ROZPIS ZÁVODU

50. ročník etapového cyklistického závodu s mezinárodní účastí LIDICE 2015. 29. května - 31. května 2015 ROZPIS ZÁVODU 50. ročník etapového cyklistického závodu s mezinárodní účastí LIDICE 2015 29. května - 31. května 2015 ROZPIS ZÁVODU P R O G R A M 50. ročníku etapového cyklistického závodu s mezinárodní účastí L I D

Více

PRAVIDLA SPORTOVNÍ STŘELBY NÁRODNÍ DISCIPLÍNY

PRAVIDLA SPORTOVNÍ STŘELBY NÁRODNÍ DISCIPLÍNY ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ PRAVIDLA SPORTOVNÍ STŘELBY NÁRODNÍ DISCIPLÍNY Rychlopalná vzduchová pistole 2 30 ran RVzPi 2 30 Standardní vzduchová pistole 3 20 ran StVzPi 3 20 Platí od 1. 11. 2011 Vydáno pro vnitřní

Více

WINTER SURVIVAL 2013. Pravidla a průvodce závodem. Motto: ZVLÁDNI VŠE! Rychle, bezpečně a elegantně.

WINTER SURVIVAL 2013. Pravidla a průvodce závodem. Motto: ZVLÁDNI VŠE! Rychle, bezpečně a elegantně. WINTER SURVIVAL 2013 Pravidla a průvodce závodem Motto: ZVLÁDNI VŠE! Rychle, bezpečně a elegantně. WINTER SURVIVAL 2013 Mezinárodní mistrovství Armády České republiky v zimním přírodním víceboji Mottem

Více

ěžní pravidla mistrovství České republiky v práci s motorovou pilou

ěžní pravidla mistrovství České republiky v práci s motorovou pilou ěžní pravidla mistrovství České republiky v práci s motorovou pilou ZÁKLADNÍ INFORMACE Dovednostní soutěž s motorovou pilou Soutěžní pravidla jsou upravena pro potřeby jednotek PO. Pila, kterou soutěžící

Více

PRAVIDLA SYNCHRONIZOVANÉHO PLAVÁNÍ

PRAVIDLA SYNCHRONIZOVANÉHO PLAVÁNÍ PRAVIDLA SYNCHRONIZOVANÉHO PLAVÁNÍ SS 1 Všechny mezinárodní soutěže v synchronizovaném plavání probíhají podle "Pravidel FINA". Tato pravidla jsou závazná pro všechny kluby (oddíly) a členy Českého svazu

Více

ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ PRAVIDLA POKUTY A PŘÍKLADOVÝ SAZEBNÍK TRESTŮ

ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ PRAVIDLA POKUTY A PŘÍKLADOVÝ SAZEBNÍK TRESTŮ ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ Soutěž řídí městský štáb Asociace plzeňského futsalu (APF). email: info@futsalpm.cz url: www.futsalpm.cz Kontaktní emaily: veškeré organizační informace by měly být na portálu www.futsalpm.cz,

Více

PROPOZICE. Pořadatelé: Termín 17. září 2015. Místo konání soutěže

PROPOZICE. Pořadatelé: Termín 17. září 2015. Místo konání soutěže 15. ročník soutěže o putovní pohár ředitele HZS Zlínského kraje v disciplínách TFA Zámecká věž, Kroměříž - 2015 (4. ročník Českého poháru v disciplínách TFA) PROPOZICE Pořadatelé: Hasičský záchranný sbor

Více

Změny pravidel UCI Všeobecná ustanovení 1.5.2014 (VÝPIS - ZMĚNY UVEDENY ČERVENĚ)

Změny pravidel UCI Všeobecná ustanovení 1.5.2014 (VÝPIS - ZMĚNY UVEDENY ČERVENĚ) Změny pravidel UCI Všeobecná ustanovení 1.5.2014 (VÝPIS - ZMĚNY UVEDENY ČERVENĚ) Kalendář 1.2.006 Každoročně musí organizátoři závodů podat u své příslušné národní federace žádost o zapsání jejich závodu

Více

Částečný překlad nejdůležitějších pravidel kanoepola

Částečný překlad nejdůležitějších pravidel kanoepola Částečný překlad nejdůležitějších pravidel kanoepola 7. Omezení systému, programu a rozpisu soutěže 7.1. Mezinárodní soutěže nesmí přesáhnout více než sedm(7) po sobě následujících dnů. 7.2. Prvotní fáze

Více

III. závod Českého poháru v disciplínách TFA HARRACHOVSKÝ MAMUT 2014

III. závod Českého poháru v disciplínách TFA HARRACHOVSKÝ MAMUT 2014 III. závod Českého poháru v disciplínách TFA HARRACHOVSKÝ MAMUT 2014 Propozice Pořadatelé: Hasičský záchranný sbor Libereckého Kraje Česká hasičská sportovní federace Základní organizace OSH Semily Termín:

Více

24.08. 2013 OTROKOVICE

24.08. 2013 OTROKOVICE 2013 24.08. 2013 OTROKOVICE Pořadatel: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí: Internet: Přihláška k závodu: Adresa přihlášek: Speedskating club Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1828, 765 02 OTROKOVICE, Czech Republic,

Více

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA INTERKROSU

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA INTERKROSU OFICIÁLNÍ PRAVIDLA INTERKROSU Český Svaz interkrosu verze r.2002 Obsah 1) Hrací plocha 2) Výzbroj a výstroj 3) Účastníci hry 4) Hrací doba 5) Všeobecná pravidla hry 6) Standardní situace 7) Tresty 8) Branky

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD EXTRALIGY EG

SOUTĚŽNÍ ŘÁD EXTRALIGY EG SOUTĚŽNÍ ŘÁD EXTRALIGY EG DLE ČESKÉ ASOCIACE EXTRÉMNÍHO GOLFU PRO SEZONU 2012 1. Základní ustanovení OBSAH 2. Pořádání turnajů 2.1 - Plánování a zadávání turnajů 2.2 - Povinnosti a práva pořadatele turnaje

Více

Pravidla rodea WI-CZ, RC. Pravidla rodea. WI-CZ, Rodeo Corral. Platnost:18. 3. 2014. 3.5.2014 Strana 1 (celkem 31)

Pravidla rodea WI-CZ, RC. Pravidla rodea. WI-CZ, Rodeo Corral. Platnost:18. 3. 2014. 3.5.2014 Strana 1 (celkem 31) Pravidla rodea WI-CZ, RC Pravidla rodea WI-CZ, Rodeo Corral Platnost:18. 3. 2014 3.5.2014 Strana 1 (celkem 31) Preambule Rodea organizovaná WI-CZ - Rodeo Corralem p.s., (dále jen RC) jsou soutěžemi všestrannosti

Více

ROZPIS XXII. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍHO ETAPOVÉHO CYKLICKÉHO ZÁVODU ŽEN. TOUR de FEMININ - O CENU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA. Bod 1.

ROZPIS XXII. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍHO ETAPOVÉHO CYKLICKÉHO ZÁVODU ŽEN. TOUR de FEMININ - O CENU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA. Bod 1. ROZPIS XXII. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍHO ETAPOVÉHO CYKLICKÉHO ZÁVODU ŽEN TOUR de FEMININ - O CENU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA Bod 1. Pořadatel závodu Sekretariát závodu Klub cyklistiky Krásná Lípa Česká republika Městský

Více

Propozice závodu železný hasič Orličky, Suchý vrch

Propozice závodu železný hasič Orličky, Suchý vrch Propozice závodu železný hasič Orličky, Suchý vrch Obec Orličky SDH Orličky Pořadatel: SDH Orličky Termín: 7. května 2016 Místo: Orličky, Suchý vrch, Kramářova chata GPS souřadnice: GPS 50 3 7.420 N 16

Více

SVAZ LYŽAŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SVAZ LYŽAŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY SVAZ LYŽAŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY PRAVIDLA LYŽAŘSKÝCH ZÁVODÚ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ SEVERSKÉ DISCIPLÍNY Běh na lyžích, skok na lyžích, severská kombinace Obsah Část I. Společná ustanovení pro všechny disciplíny

Více

PRAVIDLA ŠAMPIONÁTU SAFARI CUP:

PRAVIDLA ŠAMPIONÁTU SAFARI CUP: PRAVIDLA ŠAMPIONÁTU SAFARI CUP: Registrace a přihlášky registrace do šampionátu bude probíhat v průběhu celého roku konání šampionátu a registrovat se může kterýkoliv jezdec splňující technická pravidla.

Více

Soutěžní řád v lyžařském orientačním běhu Český svaz orientačních sportů

Soutěžní řád v lyžařském orientačním běhu Český svaz orientačních sportů Soutěžní řád v lyžařském orientačním běhu Český svaz orientačních sportů Soutěžní řád je spolu s Pravidly lyžařského orientačního běhu, Klasifikačním řádem a Mapovým klíčem pro OB základními předpisy pro

Více

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA PÉTANQUE

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA PÉTANQUE OFICIÁLNÍ PRAVIDLA PÉTANQUE přijatá a používaná všemi národními federacemi, členy Mezinárodní federace pétanque (F.I.P.J.P.) * [a upravená pro potřeby ČAPEK (Federace)] OBECNÁ PRAVIDLA Článek 1 Složení

Více

Matylda, Most. MČR v časovce Spastic Handicap O pohár primátora města Mostu

Matylda, Most. MČR v časovce Spastic Handicap O pohár primátora města Mostu Tělovýchovná jednota zdravotně postižených Nola Teplice z pověření České federace Spastic Handicap o.s. ve spolupráci z magistrátem města Mostu a Technickými službami města Mostu a.s. pořádá MČR v časovce

Více

INFORMACE A PRAVIDLA 2014

INFORMACE A PRAVIDLA 2014 INFORMACE A PRAVIDLA 2014 Plavecká část a použití neoprenů Při teplotě vody nižší než 16 O C je použití neoprenu povinné. Užití neoprenu je zakázáno, je-li dosaženo teplot vody 23 O C a více. Při teplotě

Více

PŘÍKLADY TESTOVÝCH OTÁZEK - zkouška cyklisty.

PŘÍKLADY TESTOVÝCH OTÁZEK - zkouška cyklisty. PŘÍKLADY TESTOVÝCH OTÁZEK - zkouška cyklisty. 1. Cyklista před přechodem pro chodce je povinen a) umožnit chodci, který je na přechodu nebo jej zřejmě hodlá použít, nerušené a bezpečné přejití vozovky

Více

ROZPIS PRO SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2014-2015

ROZPIS PRO SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2014-2015 Liga ROZPIS PRO SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2014-2015 1. Ligové soutěže se zúčastní 10 družstev. Soutěž se hraje systémem každý s každým dvoukolově podle rozlosování zápasů, uvedeném v samostatném dokumentu. Celkem

Více

PRAVIDLA POŘÁDÁNÍ SOUTĚŽE MISTROVSTVÍ ČR V ALLKAMPF-JITSU

PRAVIDLA POŘÁDÁNÍ SOUTĚŽE MISTROVSTVÍ ČR V ALLKAMPF-JITSU Strana: 1 / 12 1 Úvod 1.1 Tato pravidla pro pořádání soutěže slouží k zajištění organizačně bezchybného průběhu národní soutěže. 1.2 Soutěžní pravidla soutěže Mistrovství ČR v AKJ se mohou přizpůsobovat

Více

p o k y n y j a r n í p o h á r 1 8 2 0 3 / 1 6 o k 9 9 h r a d e c k r á l o v é

p o k y n y j a r n í p o h á r 1 8 2 0 3 / 1 6 o k 9 9 h r a d e c k r á l o v é P o ky n y j a r n í n o č n í 18 p o h á r š t a f e t y k l a s i k a 20 3 / 16 o k 9 9 h r a d e c k r á l o v é p o k y n y 2 0. r o č n í k J a r n í h o p o h á r u M e m o r i á l P e t r a S a

Více

Oficiální výklad pravidel FIBA. platné od 1.10.2008

Oficiální výklad pravidel FIBA. platné od 1.10.2008 Oficiální výklad pravidel FIBA platné od 1.10.2008 Zpracoval: Mgr. Robert Vyklický národní instruktor FIBA Oficiální výklad FIBA 2008 1 Čl. 5 Hráči zranění Ustanovení 1 Jestliže hráč je zraněný nebo vypadá,

Více

REVITALPARK PŘÍSTUPNOST CÍLE. Masarykovy sady, Český Těšín (CZ) GPS: 49.748835, 18.623842 (49 44'55.806"N 18 37'25.831"E)

REVITALPARK PŘÍSTUPNOST CÍLE. Masarykovy sady, Český Těšín (CZ) GPS: 49.748835, 18.623842 (49 44'55.806N 18 37'25.831E) cile.jedemetaky.cz REVITALPARK Adresa, Český Těšín (CZ) GPS: 49.748835, 18.623842 (49 44'55.806"N 18 37'25.831"E) Zámecký vrch, ul. Zamkowa, Cieszyn (PL) GPS: 49.751254, 18.626438 (49 45'3.679"N 18 37'35.291"E)

Více

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 10. ledna 2001,

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 10. ledna 2001, 30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích Změna: 153/2003

Více

Varování! Hry jsou nevhodné pro děti do 3 let. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko. Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o.

Varování! Hry jsou nevhodné pro děti do 3 let. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko. Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o. Údržba: Skladujte na suchém místě uložené ve vaku/boxu, který je součástí balení. Výrobky odpovídají normě EN-71. Distributor: Varování!

Více

International Rafting Federation. Pravidla pro závodění. (zapracovány úpravy provedené do roku 2005 včetně)

International Rafting Federation. Pravidla pro závodění. (zapracovány úpravy provedené do roku 2005 včetně) International Rafting Federation Pravidla pro závodění (zapracovány úpravy provedené do roku 2005 včetně) UPOZORNĚNÍ Time Trial a H2H byly zahrnuty do jedné disciplíny sprint. Obsah A. Klasifikace závodů

Více

Mezinárodní mistrovství České republiky enduro Přebor České republiky enduro

Mezinárodní mistrovství České republiky enduro Přebor České republiky enduro Mezinárodní mistrovství České republiky enduro Přebor České republiky enduro Název podniku: ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ENDURO PŘEBOR ČESKÉ REPUBLIKY ENDURO Číslo podniku:

Více

DOPRAVNÍ SOUTĚŽE MLADÝCH CYKLISTŮ

DOPRAVNÍ SOUTĚŽE MLADÝCH CYKLISTŮ P R O P O Z I C E KRAJSKÉHO KOLA DOPRAVNÍ SOUTĚŽE MLADÝCH CYKLISTŮ O Putovní pohár hejtmana Jihomoravského kraje ZŠ a MŠ Brno, Pastviny č. 70 17. a 18. května 2012 Vážení přátelé dopravní výchovy, dovolte

Více

PROPOZICE. 2. kolo OIP, Speedskating club Otrokovice. z.s.,

PROPOZICE. 2. kolo OIP, Speedskating club Otrokovice. z.s., PROPOZICE 2. kolo OIP, 25.06.2016 Pořadatel: Organizátor: Speedskating club Otrokovice. z.s., ve spolupráci s ČSKB Speedskating club Otrokovice. z.s., e-mail: sscotrokovice@seznam.cz Ředitel závodu: Hlavní

Více

Mistrovství České republiky v motoskijöringu 2010 Zvláštní ustanovení

Mistrovství České republiky v motoskijöringu 2010 Zvláštní ustanovení ORION SHIVA KTM CUP 2010 ORION SHIVA KTM CUP 2010 Mistrovství České republiky v motoskijöringu 2010 Zvláštní ustanovení Název podniku: ORION SHIVA KTM CUP 2010 - Mistrovství ČR v motoskijöringu Číslo podniku:

Více

P R O P O Z I C E. Okresního finále Dopravní soutěže mladých cyklistů okresu Žďár nad Sázavou

P R O P O Z I C E. Okresního finále Dopravní soutěže mladých cyklistů okresu Žďár nad Sázavou Město Odbor školství, kultury a sportu, a odbor dopravy Ministerstvo dopravy BESIP při MěÚ Žďár n. S. P R O P O Z I C E Okresního finále Dopravní soutěže mladých cyklistů okresu Místo konání: Areál dětského

Více

Soutěžní řád. Westerners International-CZ, Rodeo Corral, o.s. Platnost: 18. 03. 2014. Strana 1 (celkem 9)

Soutěžní řád. Westerners International-CZ, Rodeo Corral, o.s. Platnost: 18. 03. 2014. Strana 1 (celkem 9) Soutěžní řád Westerners International-CZ, Rodeo Corral, o.s. Platnost: 18. 03. 2014 Strana 1 (celkem 9) Preambule Rodea organizovaná Westerners International-CZ, Rodeo Corralem, p.s. (dále jen RC) jsou

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích Účinnost od 01.01.2016 Aktuální verze 294 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2015, kterou se provádějí

Více

Pravidla Závodu vlčat a světlušek 2010 o putovní totem náčelníka a putovní vlajku náčelní

Pravidla Závodu vlčat a světlušek 2010 o putovní totem náčelníka a putovní vlajku náčelní Pravidla Závodu vlčat a světlušek 2010 o putovní totem náčelníka a putovní vlajku náčelní Junák svaz skautů a skautek ČR, Odbor pro výchovu vlčat a světlušek http://www.skaut.cz/zvas 1. Úvod (1) Junák

Více

International Biathlon Orienteering Federation Strana 1 (19) Pravidla pro orientační biatlon

International Biathlon Orienteering Federation Strana 1 (19) Pravidla pro orientační biatlon Strana 1 (19) Pravidla pro orientační biatlon Strana 2 (19) Pravidla orientačního biatlonu Obsah 1 2 3 4 5 Obecně... 1.1 Základní ustanovení... 1.2 Vymezení platnosti... 1.3 Hodnocení... 1.4 Vybavení...

Více

Kombinované soutěže chladnokrevných koní dvojspřeží. 11. a 12. srpna 2012 PROGRAM

Kombinované soutěže chladnokrevných koní dvojspřeží. 11. a 12. srpna 2012 PROGRAM Mistrovství republiky malých koní ve vozatajských soutěžích Mistrovství republiky malých koní v sedlových disciplinách - I. memoriál Rudolfa Nachtigala a VII.ročník soutěže v orbě koňmo Kombinované soutěže

Více

PRAVIDLA BADMINTONU (platná od 1. srpna 2002, změny 20. listopadu 2003 zvýrazněny červeně)

PRAVIDLA BADMINTONU (platná od 1. srpna 2002, změny 20. listopadu 2003 zvýrazněny červeně) PRAVIDLA BADMINTONU (platná od 1. srpna 2002, změny 20. listopadu 2003 zvýrazněny červeně) DEFINICE Hráč Zápas Dvouhra Čtyřhra Podávající strana Přijímající strana Výměna Jakákoliv osoba hrající badminton

Více

Soutěž o nejlepšího hasiče z disciplín pro hru Plamen

Soutěž o nejlepšího hasiče z disciplín pro hru Plamen Soutěž o nejlepšího hasiče z disciplín pro hru Plamen Místo konání: Sportovní areál v Pěnčíně Termín: 26. dubna 2014 Program: Soutěžící: Provedení: Přihlášky: Hodnocení: Ceny: Občerstvení: do 08.00 hodin

Více

16. ročník Becker cupu se skládá z těchto devíti závodů: Bodové hodnocení: Bodování:

16. ročník Becker cupu se skládá z těchto devíti závodů: Bodové hodnocení: Bodování: Změny jsem udělal červeně a bylo by dobré je nechat zvýrazněně i na webu...aktualizace 19.1.2016 PRAVIDLA Becker cupu 2016 16. ročník Becker cupu se skládá z těchto devíti závodů: 25.3. - Dýšina golfový

Více

Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2014 2015

Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2014 2015 Jihočeský badmintonový svaz ROZPIS SOUTĚŽÍ SEZÓNY 2014 2015 10.10.2014 OBSAH: Adresář členů VV JčBaS str. 2 Všeobecná ustanovení str. 3 Grand Prix C dospělých str. 4 Grand Prix D dospělých str. 6 Grand

Více

9.4.5. KATEGORIE RCVN - TERMICKÉ VĚTRONĚ STARTUJÍCÍ POMOCÍ ELEKTRONAVIJÁKU - PŘEDBĚŽNÁ PRAVIDLA... 2 9.4.5.1. Všeobecná část... 2 9.4.5.1.1.

9.4.5. KATEGORIE RCVN - TERMICKÉ VĚTRONĚ STARTUJÍCÍ POMOCÍ ELEKTRONAVIJÁKU - PŘEDBĚŽNÁ PRAVIDLA... 2 9.4.5.1. Všeobecná část... 2 9.4.5.1.1. 9.4.5. KATEGORIE RCVN - TERMICKÉ VĚTRONĚ STARTUJÍCÍ POMOCÍ ELEKTRONAVIJÁKU - PŘEDBĚŽNÁ PRAVIDLA... 2 9.4.5.1. Všeobecná část... 2 9.4.5.1.1. Definice rádiem řízeného větroně... 2 9.4.5.1.2. Prefabrikace

Více

Pravidla VC okresu Vyškov v požárním útoku pro rok 2012

Pravidla VC okresu Vyškov v požárním útoku pro rok 2012 Pravidla VC okresu Vyškov v požárním útoku pro rok 2012 Platná od: 17. dubna 2012, schváleno VV OSH Vyškov 17.dubna 2012 Účast: Soutěž je organizovaná pro všechna družstva mužů a žen SDH, patřící pod OSH

Více

PRAVIDLA IBU 2010. Obsah

PRAVIDLA IBU 2010. Obsah Obsah 1 Všeobecná ustanovení 1 2 Organizační orgány a jmenování 15 3 Prostor závodiště a jeho vybavení 18 4 Výzbroj a oblečení pro závod 26 5 Trénink a nástřel 28 6 Ustanovení pro start 30 7 Ustanovení

Více