Rozmnožování FYZIOLOGIE ROZMNOŽOVÁNÍ. Sekrece pohlavních hormonů. Účinky testosteronu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3.4.2015. Rozmnožování FYZIOLOGIE ROZMNOŽOVÁNÍ. Sekrece pohlavních hormonů. Účinky testosteronu"

Transkript

1 Rozmnožování FYZIOLOGIE ROZMNOŽOVÁNÍ Nový jedinec genotypicky i fenotypicky jedinečný vzniká kombinací genetické výbavy mužské a ženské pohlavní buňky (spermie a vajíčka) při oplození. Reprodukční systém muže pohlavní buňky, pohlavní hormony, umožňuje pohlavní spojení Tvorba pohlavních buněk (spermatogeneze) v semenotvorných kanálcích varlat: spermatogonie (buňky zárodečného epitelu, dělení mitózou) primární spermatocyty (dělení redukční meiózou) sekundární spermatocyty spermatidy spermie spermie poloviční počet chromozomů než ostatní buňky: 22 somatických, 1 pohlavní X nebo Y chromozom trvání spermatogeneze cca 70 dnů Sertoliho buňky v kanálcích zajišťují výživu spermií a ochranu (fagocytóza) mají receptory pro FSH (folikulostimulační hormon) a zpětně ovlivňují jeho sekreci a tím regulují spermatogenezi spermie: hlavička, krček, bičík hlavička uvnitř chromozomy, na povrchu akrozom (enzymy hyaluronidáza) pro průnik spermie do vajíčka krček mitochondrie energie ATP pro kontrakce a pohyb bičíku rychlost pohybu spermií: 1-4 mm/min Hormonální řízení spermatogeneze vývoj spermatid ve zralé spermie v pubertě zvýšení sekrece FSH (folikulostimulační hormon) a testosteron v dospělosti pouze testosteron, vytvářený v Leydigových buňkách varlat LH (luteinizační hormon) stimuluje tvorbu Leydigových buněk FSH stimuluje Sertoliho buňky, vyživující spermie STH (somatotropní růstový hormon), tyroxin ovlivňují metabolismus v testes Nadvarlata skladování spermií do ejakulace teplota pro spermatogenezi: nižší než teplota těla kryptorchismus (nesestouplá varlata, zůstávají v dutině břišní) degenerace testes Sekrece pohlavních hormonů Hypotalamus GnRh (gonadoliberin) v mediobazální části hypotalamu infundibulum a ncl. arcuatus, portálním oběhem do adenohypofýzy řídí sekreci LH a FSH v gonadotrofních buňkách Adenohypofýza tvoří 2 hormony: LH a FSH LH působí na Leydigovy buňky testes (produkce testosteronu) FSH působí na Sertoliho buňky testes (zajišťují a regulují spermatogenezi) Testes Leydigovy buňky 20 % buněčné populace tvoří testosteron Testosteron váže se na androgenní receptory v různých tkáních (svalová tkáň, testes, hypofýza) Účinky testosteronu vývoj mužského typu genitálu u plodu sestup varlat do šourku v posledních 2 měsících intrauterinního života, po pubertě růst zevních pohlavních orgánů (penis, testes, skrotum), vývoj sekundárních pohlavních znaků (růst vlasů chlupů, vousů, změna výšky hlasu), vliv na kůži (akné), vliv na metabolismus převážně anabolické reakce větší svalová hmota, vliv na kosti zvyšuje objem kostní hmoty, stimuluje sekreci erytropoetinu (hormon zvyšující tvorbu červených krvinek), mechanizmem negativní zpětné vazby tlumí vylučování gonadotropinů a gonadoliberinu 1

2 Pohlavní spojení erekce drážděním glans penis cestou nn. pudendales aktivace sakrální části míchy eferentní dráhy nn. errigentes dilatace arteriol a vazokonstrikce ven v corpora cavernosa vlivem parasympatiku sakrálního ejakulace řízena sympatickými podněty (L1-L2) sperma z nadvarlat do vnitřní části uretry, dále rytmickými kontrakcemi ejakulát vstříknut při koitu do vaginy po dosažení orgasmu sexuální vzrušení vč. erekce do 1-2 minut vymizí objem ejakulátu ml (60 % hlenovitý sekret semenných váčků, sekret z ductus deferens, prostatických a bulbouretrálních žlázek ph ejakulátu 7.5 množství spermií v ejakulátu: milionů spermií/1 ml; je-li množství pod 20 muž je neplodný přežívání spermií v mužském pohlavním systému: několik týdnů Reprodukční systém ženy produkuje pohlavní buňky, tvoří pohlavní hormony, umožňuje pohlavní spojení, zajišťuje vývoj nového jedince Produkce pohlavních buněk oogeneze pohlavní buňky se tvoří ve vaječnících z buněk zárodečného epitelu-oogonií počet oogonií dělících se mitoticky dokončen mezi týdnem prenatálně 6-7 milionů buněk, pak jejich počet pouze klesá (na rozdíl od spermatogonií) vajíčka v primordiálních folikulech kůry ovarií mezi týdnem intrauterinního života podléhají meióze 1. fáze profáze; dělení dále nepokračuje až do puberty, kdy nastává první ovulace první redukční dělení dokončeno před ovulací, 2. redukční dělení (sekundární oocyt) zastaveno v metafázi, dokončí se pouze po oplození vajíčka výsledkem vývoje je ovum, s polovičním počtem chromosomů 22 somatických a 1 pohlavní, X chromosom před narozením pouze 1-2 miliony primordiálních folikulů, v pubertě tis. v ovariích, během reprodukčního života ženy (35-40 let) se uvolní asi 450 vajíček; před menopauzou zůstává v ovariích pouze několik primordiálních folikulů, které během 3-4 let involvují Sekrece pohlavních hormonů funkce reprodukčního systému ženy má cyklický charakter (hormonální souhra hypotalamus adenohypofýza vaječníky děloha) cyklus hypotalamický (primární), ovariální (ovulační), děložní (endometrální menstruační) Hypotalamus produkce GnRH (gonadoliberin) pulzní charakter jako u mužů portálním oběhem do adenohypofýzy vazba na specifické receptory cílových buněk produkujících FSH a LH GnRH ovlivňován pozitivně (excitační receptory): glutamát, noradrenalin, neuropeptid Y, negativně (inhibiční receptory): GABA, beta-endorfin 2

3 Adenohypofýza tvorba a uvolnění FSH a LH (tonický charakter sekrece) hod před ovulací masivní uvolnění LH a méně FSH (periodická sekrece) FSH stimuluje vývoj folikulů a zvyšuje počet receptorů pro LH Ovarium tvorba pohlavních hormonů vlivem FSH a LH: estrogeny ve folikulárních buňkách (estradiol) vedou k ovulaci, gestageny (progesteron) v buňkách žlutého tělíska Účinek estrogenů v pubertě růst vnitřních pohlavních orgánů (vaječníků, vejcovodů, dělohy, pochvy), zevních pohlavních orgánů (labia maiora, minora, clitoris) růst a vývoj prsů růst sekundárních pohlavních znaků (vlasové a chlupové linie typické pro ženu, ukládání tuku na predilekčních místech prsa, boky mons pubis, labia maiora, pánev ženského typu, jemnost pokožky) na počátku puberty zprostředkují rychlejší růst zvýšením aktivity kostních buněk (osteoblastů) u dívek než u chlapců v pohlavní dospělosti umožňují proliferační fázi menstruačního cyklu ochranný účinek na kosti a antioxidační efekt Účinek gestagenů (progesteron) příprava a udržení těhotenství přeměna sliznice děložní na fázi sekreční snižuje kontraktilitu gravidní dělohy stimuluje rozvoj mléčné žlázy, vyvolává sekreční aktivitu, zvyšuje bazální teplotu ovlivněním termoregulačního centra v hypotalamu Účinek androgenů androgeny jsou u ženy produkovány hlavně nadledvinami kůrou, v ovariích jen málo řídí růst axillárního a pubického ochlupení, libido Ovariální cyklus 1. fáze ovariálního cyklu (folikulární): FSH potencuje růst primárního folikulu a v něm produkci estrogenů; LH působí spolu s ním k vytvoření tzv. Graafova folikulu o průměru cm; trvání 1. fáze je cca dnů od prvního dne poslední menstruace 2. fáze (ovulační) vrcholí 14. den cyklu, Graafův folikl zduří a praskne, vajíčko se vyplaví do břišní dutiny, kde je zachyceno fimbriemi vejcovodu 3. fáze (luteální) po ovulaci buňky folikulu akumulují vlivem LH lipid lutein vytváří se corpus luteum žluté tělísko; to produkuje estradiol ale i progesteron; pokud nedojde k oplození, corpus luteum postupně involvuje Změny děložního endometria Cyklická produkce estrogenů a progesteronu ovarií se projevuje změnami děložního endometria proliferační fáze reepitelizace endometria po proběhlé menstruaci vlivem estrogenů ( den cyklu), tloušťka sliznice 3-4 mm sekreční fáze účinkem progesteronu v buňkách corpus luteum ztluštění epitelu na 5-6 mm, trvání od dne cyklu; nedojde-li k oplození, corpus luteum regreduje, prudce klesá produkce estrogenů i progesteronu fáze ischemická nedostatek estrogenů snižuje prokrvení sliznice, dochází ke spastické kontrakci spirálních arterií nastává menstruace menstruační fáze nekrotické buňky se odlučují, do 48 hod deskvamují povrchové vrstvy sliznice, odchází asi ml krve a stejné množství serózní tekutiny; trvání cca 3-7 dní, pak se celý cyklus opakuje počátek menstruačního cyklu (menarché) asi rok postnatálního života, hlavně zvýšenou sekrecí gonadotropinů ukončení mezi rokem (menopauza) hlavně poklesem hladiny estrogenů pokles produkce ovariálních hormonů jak somatické, tak psychické změny ( návaly krve do hlavy, pocity dušnosti, bolesti hlavy ap., změny v metabolismu kostní tkáně osteoporóza) 3

4 Pohlavní spojení sexuální akt ženy (pouze u 70 % žen je vyvrcholený orgasmem, ale není podmínkou oplodnění) závisí na vlivech somatických (dráždění erotogenních zón) a psychických libido pohlavní cítění závisí na sekreci pohlavních hormonů androgenů, estrogenů (zvyšuje se v ovulaci), po menopauze nevymizí vegetativními nervy nn. pudendales vzruchy jdoucí z erotogenních zón přes sakrální míchu do CNS se vyvolávají pocity sexuálního vzrušení může mít 3 fáze: s 1 orgasmem, s opakovanými orgasmy, bez orgasmu parasympatikus zvyšuje prokrvení erektilních tkání zevních pohlavních orgánů ženy, zvyšuje sekreci hlenu z Bartolinských žlázek, což usnadňuje koitus rytmické kontrakce perineálních svalů, dělohy a vejcovodů při orgasmu snad usnadňuje průnik spermií dělohou k vejcovodu sexuální vzrušení u ženy odeznívá pomaleji než u muže Těhotenství změny v organismu ženy od oplodnění vajíčka až po porod nového jedince trvá průměrně 40 týdnů (270 dnů od oplodnění nebo 284 dnů od prvního dne poslední menstruace) Oplodnění vajíčko oplodněno spermií (v pohlavním ústrojí ženy přežívá spermie asi 3 dny) pouze během hod po ovulaci po ejakulaci je ve vagíně asi 400 milionů spermií v 3.5 ml ejakulátu z vagíny přejde dělohou do vejcovodu cca několik set spermií za 5-10 min. 4

5 Další osud spermií v ženském pohlavním ústrojí kapacitace urychlení pohybu spermií sekretem vylučovaným dělohou a vejcovodem (rychlost asi 4 mm/min) akrosomální reakce uvolnění proteolytických enzymů z akrozomu (hyaluronidáza) vede ke snadnějšímu průniku spermie k povrchové membráně vajíčka fúze mikroklky vajíčka obemknou hlavičku spermie, jejich povrchové membrány se spojí během 30 minut a znemožní průnik další spermie během několika hodin vnikne do cytoplasmy celá spermie tvorba zygoty (2. zrací dělení). Nidace ( uhnízdění ) oplodnění fyziologicky ve vejcovodu; během 4-7 dnů dělící se vajíčko vcestuje do dělohy 7. den po oplodnění (již v děloze) zanoření blastocysty do endometria v sekreční fázi udržované vlivem progesteronu z corpus luteum ukončení nidace cca 12. den po ovulaci od 16. dne po oplodnění vývoj placenty Funkce placenty společný orgán matky (decidua basalis) a plodu (chorion frondosum) přes ní procházejí látky k výživě plodu a odvádějí se látky katabolity výměna kyslíku a kysličníku uhličitého tlakovým gradientem fetální hemoglobin má vyšší afinitu ke kyslíku než hemoglobin dospělých Endokrinní a imunologická funkce placenty Endokrinní funkce hcg (choriový gonadotropin) udržuje corpus luteum a děložní sliznici; produkován již buňkami trofoblastu; v moči těhotných žen již od 7. dne po oplodnění; v placentě se tvoří od 4. týdne těhotenství s maximem v 9. týdnu, pak klesá progesteron od počátku těhotenství produkován v corpus luteum; spolu s estrogeny udržuje sekreční fázi endometria; progesteron placenty stoupá v průběhu těhotenství kontinuálně hlavní funkce blokovat kontrakce těhotné dělohy a vznik spontánního potratu; těsně před porodem mírně klesá; podporuje rozvoj a přípravu mléčné žlázy pro laktaci po porodu estrogeny (estriol) udržuje sliznici dělohy, růst mléčné žlázy a vývodů, zvyšuje elasticitu symfýzy; choriový somatomamotropin růst mléčné žlázy a laktace Imunologické funkce placenty zabraňuje vstupu mikroorganismů a toxických produktů z krve matky do krve plodu; umožňuje přestup mateřských protilátek (IgG protilátky) které chrání plod Změny u žen během těhotenství růst hmotnosti (růst plodu, zvětšování dělohy, přibývání amniové tekutiny, růst prsů) vzestup metabolismu (srdeční výdej, FW, zvýšený průtok krve ledvinami) změny endokrinního systému (zvýšení ACTH, TSH, nadledvin, pohlavních hormonů) 5

6 Porod Kontrakce svaloviny dělohy (oxytocin); prostaglandiny (PGE2, PGF2); relaxin produkt žlutého tělíska, placenty i myometrálních buněk usnadňuje průchod plodu porodními cestami; nejčastější poloha hlavičkou podélná hlavička pomáhá otevírat tlakem porodní cesty Porod doba porodní otevírací 8-24 hod, doba porodní průchod porodními cestami 1/2 hod, u dalších porodů zkrácena, doba porodní vypuzení placenty minut po porodu dítěte Laktace sekreci mléka navozuje prolaktin až po porodu, kdy klesne hladina estrogenu a progesteronu; před porodem kolostrum (mlezivo) jen několik ml laktace blokována PIH (prolaktin inhibující hormon z hypotalamu), podporována prolaktoliberinem a placentárním somatomamotropinem vyvolávající reflex sání dítěte (dráždění prsních bradavek) denní produkce mléka: 1-2 l Pohlavní diferenciace pohlaví jedince určeno při oplodnění pohlavním X nebo Y chromosomem spermie ženský jedinec: 46XX, mužský jedinec: 46XY vývoj gonád: týden embryonálního života Fétus koncem 7. týdne embryonálního života základ většiny orgánů fetální růst rychlé dělení buněk; energie glukóza, laktát, aminokyseliny fetální krevní oběh: srdce tepe již 3. týden po oplodnění; zvláštnosti foramen ovale, ductus arteriosus Botalli, spojka mezi v. umbilicalis a v. cava inferior ductus venosus, jím přitéká krev kyslíkem bohatá z placenty srdeční frekvence ve 20. týdnu 155/min., před porodem 140/min. ledviny ve 4. týdnu gestace, první moč v týdnu, v 18. týdnu ml/den, 30. týden 25 ml/den, před porodem 60 ml/den gastrointestinální systém ke konci gestace ml amniové tekutiny přijímá za den, z nestrávených látek tvoří mekonium (smolku) Fyziologie novorozence novorozenecké období 28 dnů; hmotnost: g, délka cca 50 cm kritérium donošenosti dítěte: hmotnost, nehty ke konečkům prstů, přiměřeně vyvinuté svalstvo, u chlapců varlata sestouplá do šourku, u děvčat labia maiora překrývající labia minora po porodu spontánní dýchání zpravidla do sec mechanismem změn po 2 a pco 2, pokles teploty a změnou prostředí uzávěr foramen ovale a ductus arteriosus umožní dýchání plícemi frekvence dýchání 50/min., dech. objem 16 ml, min. ventilace ml, erytrocyty 7-8 mil./mm 3, leuko tis./ mm 3, tlak 60/40 mm Hg, později stoupne na 90/60 Hg 6

Léčba neplodnosti. Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Diplomovaný farmaceutický asistent

Léčba neplodnosti. Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Diplomovaný farmaceutický asistent Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Léčba neplodnosti Diplomovaný farmaceutický asistent Vedoucí práce: MUDr. Miroslava Čedíková Vypracovala: Šárka Paulová Čelákovice 2011

Více

Rozmnožovací soustava

Rozmnožovací soustava Rozmnožování = jeden ze základních znaků živých organismů - schopnost reprodukce je podmínkou udržení existence každého druhu. - člověk se rozmnožuje pouze pohlavně člověk pohlaví určeno geneticky (pohl.

Více

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Stavba Varlata testes = mužské pohlavní žlázy - párové vejčité orgány,

Více

OPLOZENÍ erekci zvlhčením kontrakce varlat, nadvarlat a chámovodů 500 miliónů spermií prostagladiny

OPLOZENÍ erekci zvlhčením kontrakce varlat, nadvarlat a chámovodů 500 miliónů spermií prostagladiny OPLOZENÍ Nejprve dojde k erekci penisu, v důsledku naplnění erektilních kavernózních těles spongiózní tkáně penisu velkým množstvím krve pod velkým tlakem. Také u ženy je toto podráždění provázeno mírným

Více

- potravinách) Hormony:

- potravinách) Hormony: Hormonální regulace HORMONÁLNÍ MARTYNENKO REGULACE MAX 1 Většinu Produkty hormonů žláz (hormony) tvoří proteiny se vylučují produkují přímo do je krve endokrinní (popř. do žlázy. těle, Nejběžnější Steroidní

Více

Individuální vývoj člověka = ontogeneze

Individuální vývoj člověka = ontogeneze Individuální vývoj člověka = ontogeneze vývoj před narozením = prenatální vývoj po narození = postnatální 1. Vývoj před narozením dvě období: a) zárodečné = embryonální b) plodové = fetální Vývoj začíná

Více

Poruchy endokrinního systému

Poruchy endokrinního systému Poruchy endokrinního systému Endokrinní systém Definice: endokrinní systém, systém žláz s vnitřní sekrecí, působí svými hormony na tkáně vzdálené, na tkáně sousední, či na samu tkáň, kde hormon vzniká

Více

Soustava dýchací funkce, popis

Soustava dýchací funkce, popis Soustava dýchací funkce, popis Funkce hlavní =dýchání =přísun kyslíku do krve a odvádění oxidu uhličitého z organismu plíce se podílí na regulaci tělesné teploty a na hospodaření s vodou Dýchání 3 funkce

Více

I. vývoj pohlavních buněkspermatogenese

I. vývoj pohlavních buněkspermatogenese I. vývoj pohlavních buněkspermatogenese a oogenese určeno výhradně pro přípravu p pravu studentů 1.léka kařské fakulty Rešerše: Hamilton-Boyd-Mossman, Langman, Larsen, Lüllmann-Rauch, Moore-Persaud, edu,

Více

Neplodnost Asistovaná reprodukce Neplodnost

Neplodnost Asistovaná reprodukce Neplodnost Neplodnost Asistovaná reprodukce Neplodnost Lidská neplodnost je podle WHO považována za nemoc = stav, kdy v průběhu jednoho roku při pravidelném pohlavním styku nedojde k otěhotnění WHO dělí neplodnost

Více

5. Močopohlavní soustava (systema urogenitale)

5. Močopohlavní soustava (systema urogenitale) 5. Močopohlavní soustava (systema urogenitale) 5.1. Močové ústrojí 5.1.1. Ledvina 5.1.1.1. nefron 5.1.1.2. cévy ledvin 5.1.2. Močovod 5.1.3. Močový měchýř 5.1.4. Močová trubice 5.2.Pohlavní ústrojí 5.2.1.

Více

Biologie dítěte. PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D., Mgr. Ivana Šmídová, Mgr. Edita Trtíková

Biologie dítěte. PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D., Mgr. Ivana Šmídová, Mgr. Edita Trtíková Biologie dítěte PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D., Mgr. Ivana Šmídová, Mgr. Edita Trtíková Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání

Více

Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření)

Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření) Autor Mgr. Monika Kamenářová Tematický celek Pohlavní soustava Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření) Anotace Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, s jeho pomocí

Více

CabiCz 2009/2010 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE

CabiCz 2009/2010 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE 1 VYPRACOVANÉ OTÁZKY Z FYZIOLOGIE CabiCz 2009/2010 2 Buňka 1. BUŇKA (buněčná membrána, jádro, organely, činnost)... 12 2. ŽIVOTNÍ CYKLUS BUŇKY... 13 3. APOPTÓZA A NEKRÓZA... 13 4. DĚJE NA BUNĚČNÉ MEMBRÁNĚ...

Více

Přírodní látky a jejich biologická aktivita. 1. Látky potenciálně ovlivňující reprodukci prasat.

Přírodní látky a jejich biologická aktivita. 1. Látky potenciálně ovlivňující reprodukci prasat. Vědecký výbor výživy zvířat Přírodní látky a jejich biologická aktivita. 1. Látky potenciálně ovlivňující reprodukci prasat. Doc. RNDr. Lubomír pletal, CSc. Ing. Bohumír Šimerda Praha, červen 2008 Výzkumný

Více

Kdy začíná lidský život?

Kdy začíná lidský život? MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Simona Kudláčová Kdy začíná lidský život? Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Josef Kuře, Dr. phil. Brno 2008 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že předkládanou

Více

Doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc. PŘEDČASNÁ PUBERTA

Doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc. PŘEDČASNÁ PUBERTA Doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc. PŘEDČASNÁ PUBERTA doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc. Odborná recenze: prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. Pediatrická klinika FN MOTOL, Praha 5 Předčasná puberta (předčasné pohlavní

Více

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza GYN. REPRODUKCE NÁZEV : AMH = Anti-Müllerian hormon POUŽITÍ : Anti-Müllerian hormon (AMH) je dimerní glykoprotein, složený ze dvou monomerů o molekulové hmotnosti 72 kda. AMH patří do rodiny transformujícího

Více

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 21.9. 2009 Mgr. Radka Benešová Obecné zásady řízení a regulací: V organismu rozlišujeme dva základní

Více

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Základy biologie Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Mgr. Viktor Brebera

Více

ABECEDNÍ SEZNAM A KLINICKÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍCH

ABECEDNÍ SEZNAM A KLINICKÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍCH ABECEDNÍ SEZNAM A KLINICKÉ INFORMACE O PROVÁDĚNÝCH VYŠETŘENÍCH BIOCHEMIE 1) ABR Pro posouzení acidobazické rovnováhy provádíme na přístroji Rapid point tuto škálu analytů ph, Na, K, Ca, Cl Referenční meze:

Více

Těhotenství, vývoj plodu, porod

Těhotenství, vývoj plodu, porod Těhotenství, vývoj plodu, porod Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Pohlavní ústrohí ženy, těhotenství,vývoj plodu, porod Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství,

Více

ší šířen poprenatální VÝVOJ LIDSKÉHO ORGANISMU

ší šířen poprenatální VÝVOJ LIDSKÉHO ORGANISMU poprenatální VÝVOJ LIDSKÉHO ORGANISMU Vývoj jedince je komplexní proces, na kterém se podílejí genetické faktory a vliv vnějho prostředí. Zahrnuje oplodnění, prenatální a postnatální období. Celé postnatální

Více

Učební text REPRODUKCE PŘEŽVÝKAVCŮ (vybrané kapitoly)

Učební text REPRODUKCE PŘEŽVÝKAVCŮ (vybrané kapitoly) POHLAVNÍ REFLEXY A CHOVÁNÍ BÝKA Reprodukční funkce samců - tvorba spermií, jejich dozrávání a dopravu do samičích pohlavních orgánů - spermie jsou tvořeny v semenotvorných kanálcích varlat a transportovány

Více

2. DÍL NOVÝ ŽIVOT OBSAH

2. DÍL NOVÝ ŽIVOT OBSAH T A J E M S T V Í Š Ť A S T N É H O M A N Ž E L S T V Í 2. DÍL NOVÝ ŽIVOT OBSAH CO DĚLAT PRO SVÉ ŠTĚSTÍ aneb slova úvodem........................... POČÁTKY NOVÉHO ŽIVOTA aneb od kdy je člověk člověkem.................

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Řešení akutních stavů na porodním sále

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Řešení akutních stavů na porodním sále Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Řešení akutních stavů na porodním sále Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí práce: MUDr. František Liška Vypracovala:

Více

1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ

1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ 1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ 1.1. Živočišná buňka Obecné znaky buňky Definice buňky Buňka ( cellula, cyton) je základní stavební a funkční jednotka všech

Více

Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun

Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun Vyšetřovací metody v biochemické laboratoři Lanškroun Revize: 7.10. 2012 stručný popis a charakteristika biochemická vyšetření řazena abecedně ALP (Alkalická fosfatáza) Alkalická fosfatáza je enzym složený

Více

Problematika prevence nádorového onemocnění varlat mužů reprodukčního věku. Monika Pomklová

Problematika prevence nádorového onemocnění varlat mužů reprodukčního věku. Monika Pomklová Problematika prevence nádorového onemocnění varlat mužů reprodukčního věku Monika Pomklová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou nádorového onemocnění varlat a samovyšetřování

Více

Pražská vysoká škola psychosociálních studií

Pražská vysoká škola psychosociálních studií Pražská vysoká škola psychosociálních studií Menstruace jako sociokulturní konstrukt Bc. Petra Ann Kovařčíková Vedoucí práce: PhDr. Martin Soukup, Ph.D Praha 2010 Prague college of psychosocial studies

Více