Močová a pohlavní soustava hřebce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Močová a pohlavní soustava hřebce"

Transkript

1 Močová a pohlavní soustava hřebce Močová soustava (organa urinaria) - ledviny + vývodné močové cesty -odstraňování odpadních produktů metabolizmu - udržování parametrů vnitřního prostředí - hospodaření s vodou Ledvina (ren) = párový orgán - fazolovitý tvar, hnědo-červená barva -umístěny na stropu dutiny břišní pod bedrovci - leží nad pobřišnicí = retroperitoneálně - jsou vedle sebe levá je kaudálněji (prase, člověk) - u krávy je levá ledvina odtlačena bachorem do mediální roviny za pravou ledvinu člověk kůň skot prase 1

2 - vazivové pouzdro ledviny - tukové pouzdro ledviny otřesy a chlad - z ventrální strany se přikládá pobřišnice - branka ledvinná vnitřní okraj ledviny - vstupuje : ledvinová tepna + nerv - vystupuje : žíla + mízní céva + močovod - ledvinový splav uvnitř za brankou = močové kalíšky + ledvinná pánvička - povrch ledviny je hladký - u krávy rozdělen zářezy na lalůčků - hmotnost ledvin = kráva 0,7-1,5 kg prase 0,4-0,6 kg kůra dřeň ledviny branka ledviny ledvina skotu Stavba ledviny = složitá tubulózní žláza - ledvinová kůra jemně zrnitá struktura, hnědočervená - ledvinová dřeň pod kůrou, červená až růžová - ledvinový lalok původně samostatné srůstají - u krávy srůstají jen částečně (hluboká kůra a povrch dřeně bradavky + kalichy) - u prasete srůstá celá kůra a většina dřeně -u koně a šelem srůstá celá kůra i dřeň Nefron = ledvinové tělísko + močový kanálek - strukturální a funkční jednotka parenchymu ledvin sinusoida ledvinové tělísko -ledvinové tělísko - kulovitý tvar, 200 µm velké -umístěno v kůře ledviny - klubíčko (glomerulus) krevních kapilár - pouzdro klubíčka (Bowmannovo) = rozšířený slepý začátek močového kanálku -vnitřní list + vnější list + štěrbina schéma nefronu - do glomerulu vstupuje silnější přívodná tepna vystupuje slabší odvodná tepna - endotel krevních kapilár je tenký a děravý (póry nm) -vnitřní list pouzdra = plochý epitel s výběžky a štěrbinami (20-40 nm) - souvislá společná bazální membrána - filtrační membrána = endotel kapiláry + bazální membrána + epitel vnitřního listu pouzdra 2

3 -močový kanálek - tubulus ledvinová tělíska - navazuje na močový prostor v pouzdru = pokračování nefronu - proximální tubulus - nejdelší úsek, v kůře ledvin -silně zprohýbaný - jednovrstevný kubický epitel s mikroklky -zpětná resorpce vody, aminokyselin, - primární moč se redukuje na % - klička (Henleyova) navazuje na proximální tubulus je ve dřeni ledviny - sestupné a vzestupné raménko tvar U - kubický až plochý epitel - navazuje v kůře na distální tubulus - distální tubulus pokračování močového kanálku v kůře ledviny -přímá část a stočená část v kůře ledviny - resorpce vody a minerálních látek (iontů) - macula densa = styk distálního tubulu s přívodní tepénkou Macula densa - vysoké buňky s tmavými jádry - reguluje činnost ledvin močový kanálek - spojovací oddíl = mezi distálním tubulem a sběracím kanálkem - odvádí definitivní moč do vývodných cest - v ledvinách je asi 8 milionů nefronů -krevníoběh ledviny ledvinová tepna - mezilalokové tepny - obloukové tepny - kolmé větve - tepénky glomerulů - kapilární síť kůry - glomerulus (ledvinové tělísko) = hustá spleť vlásečnic mezi přívodnou a odvodnou tepénkou - juxtaglomerulární buňky = sekreční buňky ve stěně přívodné krvení ledviny tepénky před glomerulem - produkce tkáňových hormonů renin, erytropoetin průtok krve ledvinou - odvodná tepénka druhé kapilární řečiště okolo močového kanálku - ledvinová žíla odvádí krev z ledviny do zadní duté žíly - u krávy projde ledvinami za den asi l krve (asi 10 x všechna krev těla) 3

4 Stavba nefronů v ledvině Kůra ledviny Dřeň ledviny - vývodné močové cesty ledviny -sběrací kanálek navazuje na spojovací část 5-10 nefronů - papilární vývody procházejí dření a ústí na vrcholu ledvinových papil - ledvinové kalichy a ledvinová pánvička vazivová stěna + urotel - ledvinové kalichy nasedají na ledvinové papily a sbírají moč - ledvinová pánvička je v ledvině za brankou ledvinnou shromažďuje moč Močovod (ureter) = trubice tloušťky brku - trubice mezi ledvinou a močovým měchýřem -stěna na povrchu adventicia vrstva hladké svaloviny podélná + kruhová sliznice s přechodním epitelem urotelem - vstup do močového měchýře pod ostrým úhlem přirozený uzávěr (zpětná klapka) močovod ledvinová pánvička branka ledvinná strop dutiny břišní pánevní dutina dorzální plocha močového měchýře vstup u krčku měchýře Močový měchýř (vesica urinaria) - vakovitý orgán pro shromažďování moči - uložen na spodině dutiny pánevní pod konečníkem (dělohou a pochvou) 4

5 -plný močový měchýř zasahuje do dutiny břišní - vrchol (hrot) měchýře směřuje kraniálně krček měchýře směřuje kaudálně -tělo měchýře je široké, na krček měchýře navazuje močová trubice - urachus = embryonální spojení močového měchýře a alantoidového vaku -stěna močového měchýře - sliznice pokrytá urotelem tvoří řasy -tři vrstvy hladké svaloviny podélná kruhová podélná - pobřišnice laterální vazy -na krčky hladkosvalový svěrač sliznice močového měchýře stěna močového měchýře Močový měchýř -schéma urotel - epitel močových cest Močová trubice (urethra) - svalová trubice = odvádí moč z těla -u samců je společná s pohlavními cestami - u samic na dně pánevní dutiny, dlouhá 5-12 cm - ústí pod ostrým úhlem do poševní předsíně -stěna = adventicia + svalovina + sliznice - epitel = nejprve urotel vrstevnatý dlaždicový - svalovina dvě vrstvy druhý hladkosvalový svěrač -příčně žíhaný svěrač z okolní kosterní svaloviny močový měchýř a močová trubice kráva - řez Pohlavní soustava (organa genitalia) - pohlavní rozmnožování = samčí+ samičí pohlavní buňky a jejich splynutí -samčía samičí pohlavní orgány = tvorba pohlavních buněk transport na místo oplození (splynutí) - tvorba a vylučování pohlavních hormonů - primární a sekundární pohlavní znaky - vývoj nového jedince v těle matky 5

6 Samčí pohlavní soustava (organa genitalia masculina) Varle + nadvarle + chámovod + přídatné pohlavní žlázy + pyj Varle (testis) - párová tubulózní žláza - produkuje pohlavní buňky (spermie) + hormon (testosteron) -vejčitý tvar ze strany zploštělý - velikost varlat podle druhu zvířete ( kanec asi 1 kg, býk a hřebec asi 0,6 kg) - varle je uloženo v šourku - na volný povrch je připojeno nadvarle -mikroskopická stavba varlete - na povrchu je tenká serózní blanka -bělavý obal = pevné vazivové pouzdro na povrchu parenchymu kolagenní vazivo + cévy - vazivové přepážky oddělených lalůčků -lalůček = 2-4 stočené semenotvorné kanálky - semenotvorný kanálek začíná slepě na periferii varle býka varle hřebce mitóza buněčný cyklus interfáze G 1 = růstová fáze S = syntetická fáze G 2 = přípravná fáze M = fáze dělení telofáze profáze anafáze metafáze 6

7 spermatogeneze semenotvorný epitel semenotvorné kanálky - uprostřed varlete se 2-3 kanálky spojí vytvoří přímý kanálek začátek vývodných cest - délka jednoho kanálku je asi 70 cm délka všech kanálků je asi 600 m -šířka kanálku je µm semenotvorný kanálek zárodečný (spermatogenní) epitel - nasedá na bazální membránu u stěny kanálku Sertoliho buňka semenotvorný epitel -podpůrné (Sertoliho) buňky vysoké členité buňky od bazální membrány až k lůmen kanálku - opora celého epitelu - výměna látek pro spermatogenní buňky - fagocytují zbytky spermatidy 7

8 spermatogenní buňky - spermatogonie u bazální membrány -dělí se na A a B spermatogonie - A spermatogonie zůstává na místě - B spermatogonie se dále dělí - stadium množení spermatogonie a spermatocyt - spermatocyt I. řádu - diploidní sada chromozomů (tetraploid) - každý chromozom má dvě chromatidy - stádium růstu sprmatocyty - spermatocyt II. řádu - po prvním meiotickém dělení - poloviční (haploidní) počet chromozomů - diploidní množství DNA každý chromozom má dvě chromatidy spermatogenní cykly v epitelu -spermatida - po druhém meiotickém dělení - poloviční (haploidní) počet chromozomů - každý chromozom má jednu chromatidu - malá kulovitá buňka - metamorfózou (přestavbou) vzniká spermie změny zárodečného epitelu 8

9 Spermiohistogeneze = transformace spermatidy ve spermii 9

10 Transformace spermatidy ve spermii - spermatogenní cyklus probíhá ve vlnách v epitelu semenotvorných kanálků -zajišťuje plynulý přísun spermií do systému vývodných cest - za den vzniká v obou varlatech asi 15 miliard spermií vazivo Leydigovy buňky -vmezeřené (intersticiální) vazivo - řídké vazivo mezi kanálky -intersticiální (Leydigovy) buňky -tvoří malé nebo větší skupiny - žláza s vnitřní sekrecí - rozptýlená -samčí pohlavní hormon testosteron - velké polyedrické buňky s inkluzemi varle mladého samce Postnatální vývoj varletní tkáně -mláďata = varlata jsou malá - semenotvorné kanálky bez lumen - epitel je jednovrstevný -před pubertou = varlata rostou - objevuje se lumen v kanálcích, odlišují se spermatogonie a podpůrné (Sertoliho) b. - diferencují se Leydigovy buňky ve vazivu 10

11 - v pubertě = začíná spermatogeneza -vzrůstá tvorba hormonu testosteronu barvení spermií -v dospělosti (adolescenci) = plná funkce varlat - tvorba spermií je plynulá po celý život samce - sezónní výkyvy během roku říjová sezóna - proces citlivý na stres, zdraví a výživu -ve stáří = pokles spermatogeneze, nezralé spermie - zmnožení tuhého vaziva, úbytek Leydigových b. Spermie buňka pokrytá buněčnou membránou - hlavička spermie základem je kondenzovaný jaderný materiál (protamíny) - akrozomální čapka equatoriální segment - postakrozomální čapka - krček spermie dva centrioly postavené k sobě kolmo, proximální a distální osová vlákna - bičík spermie pohybový orgán spermie -dvě sady osových vláken - spojovací část bičíku = spirála mitochondrií hlavní a koncová část bičíku pevná spirální pochva struktura spermie velikost spermie bičík spermie krček spermie 11

12 Hormonální řízení - hřebec řízení pohlavních funkcí mezimozek a hypofýza Hypofýza LH = ICSH nutný po celý pohlavní život FSH nutný pro nástup spermiogeneze je tlumen inhibinem Varle Leydigovy buňky = intersticium varlete Testosteron samčí pohlavní hormon - spermatogenní aktivita - anabolický hormon -sekreční aktivita přídatných pohlavních žláz - sekundární pohlavní znaky - embryonální diferenciace pohlavních orgánů Sertoliho buňky androgeny vážící hormon Vývodné pohlavní cesty = dozrávání spermií, rezervoár spermií, ejakulace - ve varletní tkáni -přímé kanálky = navazují na stočené kanálky jednovrstevný epitel -varletnísíť (rete testis) = soustava štěrbin ve středovém vazivu varlete -sběrací prostory pro spermie jednovrstevný kubický epitel - odvodné kanálky = rovných trubiček vstupuje do hlavy nadvarlete -víceřadý až vícevrstevný cylindrický epitel + buňky s řasinkami + sekreční buňky vývodné cesty varle a nadvarle Nadvarle (epididymis) - shromažďování a dozrávání spermií -hlava nadvarlete nasedá na hlavu varlete stočených kanálků - na konci se spojují do jednoho kanálku -tělo nadvarlete kaudálně podél varlete - pokračování za hlavou nadvarlete -připojeno vazivem k povrchu varlete - jeden dlouhý stočený kanálek -ocas nadvarlete kuželovité zakončení u hrotu varlete -silně zprohýbaný vývod nadvarlete + vazivo - délka vývodného kanálku je asi 40 m -shromažďují se zde spermie před ejakulací 12

13 kanálek nadvarlete přímé kanálky varlete chámovod = ductus deferens rete testis ve varleti -stěna kanálku nadvarlete - cylindrický jednovrstevný víceřadý epitel s řasinkami - bazální membrána + vazivo s hladkosvalovými buňkami - vmezeřené řídké vazivo -stěna vývodu nadvarlete - cylindrický až kubický epitel s rozvětvenými mikroklky -dozrávání spermií a blokáda motility spermií = kyselý sekret + nižší teplota + méně kyslíku + CO 2 -hladká svalovina (spirální) = vypuzování spermií do chámovodu při ejakulaci Chámovod (ductus deferens) kanálky nadvarlete - párová silnostěnná trubička síly stébla = spojení nadvarlete s močovou trubicí ocas nadvarlete mediální plocha varlete semenný provazec pánevní dutina dorzální plocha močového měchýře močová trubice za svěračem - ampule chámovodu = vřetenovité rozšíření konce chámovodu býk a kůň -ejakulační kanálek ústí na semenném hrbolku spolu s měchýřkovitou žlázou -stěna chámovodu velmi silná = vazivo + hladká svalovina - sliznice s tubulózními žlázami jednovrstevný cylindrický epitel 13

14 Semenný provazec (funiculus spermaticus) - protáhlý kuželovitý útvar od nadvarlete do poševního kanálu - chámovod + varletní tepna + varletní žíla + mízní cévy + nerv + řídké vazivo + sval (zvedač varlat = m. cremaster) + pobřišnice (seróza) Přídatné pohlavní žlázy -sekret je součástí ejakulátu (plazma spermatu) - sekret slouží jako: - přirozené ředidlo výživa spermií úprava prostředí v močové trubici samce úprava prostředí v pohlavním traktu samice býk kanec hřebec přídatné pohlavní žlázy -měchýřkovitá žláza (glandula vesicularis váčky semenné) - párová orgán s lalůčkovitou stavbou - leží na dorzální ploše močového měchýře - složitá tubulózní žláza -bělavý zásaditý sekret -předstojná žláza (prostata) = nepárová - na začátku močové trubice za chámovody - u býka a kance = tělo žlázy + roztroušená část -u hřebce = dva žlázové laloky + můstek - tubulózní žláza řídký, mlékovitý, zásaditý sekret -bulbouretrální (Cowperova) žláza (glandula bulbouretralis) - párová kulovitá žláza - dorzální plocha bulbu močové trubice - parenchym tvoří žlázové lalůčky - hlenový sekret na začátku ejakulace přídatné pohlavní žlázy hřebce Semeno (sperma chám ejakulát) = spermie + semenná plazma - semenná plazma = sekret přídatných pohlavních žláz + sekret nadvarlat a chámovodů - sperma objemné a řídké (kanec, hřebec) málo objemné a husté (přežvýkavci) - ejakulace jednorázová (hřebec a býk) frakcionovaná (kanec) 14

15 ampule chámovodu měchýřkovitá žláza předstojná žláza prostata pánev močová trubice bulbouretrální žláza měchýřkovitá žláza prostata bulbouretrální žláza Pyj (penis) = pářící orgán - válcovitý vazivový provazec s topořivými tělesy - kořen pyje část fixovaná dvěma rameny ke kosti sedací - tělo pyje volná část v krajině hráze a mezinoží fixace řídkým podkožním vazivem u kance a býka tvoří esovitou kličku - žalud pyje zakončení volné části penisu v ochablém stavu je ukryt v předkožce při erekci se vysouvá z předkožky - kanec a býk = tenký dlouhý pyj s pevným vazivem - délka u býka asi 100 cm, u kance asi 60 cm -hřebec = kratší a objemnější pyj bez esovité kličky asi 50 cm - tvar žaludu pyje : - u býka rozšířený, polštářkovitý - u berana prodloužená močová trubice - u kance zúžený, vývrtkovitý -u hřebce široký, klobouček býk beran kanec - hřebec pohlavní orgány hřebce žalud penisu 15

16 -stavba pyje = topořivé těleso + houbovité těleso + močová trubice + pomocné svaly + cévy a nervy -topořivé těleso odstupuje jako dvě ramena od sedací kosti -silný bělavý obal z kolagenního vaziva -uvnitř prostorová síť z vaziva = topořivá tkáň dutinky vystlané endotelem - ventrální hluboký žlábek houbovité těleso + močová trubice -dorzálnímělký žlábek krevní cévy a nervy - krvení pyje = hluboké tepny pyje spirálovité tepny tepny uzavíracího typu - krev odvádějí tenkostěnné žíly - houbovité těleso pyje -obklopuje močovou trubici ve ventrálním žlábku -kraniálně tvoří houbovité těleso žaludu pyje - plní se žilnou krví a je měkké průřez penisem -močová trubice = společná pro močové a pohlavní cesty -od krčku močového měchýře až na žalud pyje - epitel = v první části urotel dále vrstevnatý dlaždicový penis hřebce - pomocné svaly pyje -napřimovač pyje = příčně žíhaný sval okolo kořene pyje - zvedá ztopořený pyj - zatahovač pyje = hladký sval zatahuje ochablý pyj do předkožky -předkožka (preputium) - úzký dlouhý kožený toulec na konci pyje -vnější list ochlupená kůže břicha -vnitřní list sliznice s množstvím žlázek -předkožkové žlázy tvořípředkožkový maz = smegma předkožka koně penis hřebce Předkožka hřebce céva penisu žlázky předkožky 16

17 Šourek (scrotum) - kožní vak s varlaty, nadvarlaty a semenným provazcem - vychlípenina břišní stěny s kůží a kožními žlázami - podkožní svalová vrstva + střední přepážka - hladkosvalové buňky + elastická vlákna změny teploty - zvedač varlat příčně žíhaný sval vnitřní šikmý břišní -vnitřní povázka + serózní blanka = vazivový obal varlat - okruží varlete = duplikatura serózy připojení ke stěně - sestup varlat - varlata a nadvarlata se zakládají na stropu břišní dutiny u ledviny - kormidlo varlat = vazivový pruh od základů varlat až na dno šourku - sestup varlat do šourku - býk - v 5. měsíci gravidity - beran, kozel, kanec těsně před porodem -hřebec první týden po porodu - kryptorchizmus = zadržení varlat v dutině břišní omezená plodnost šourek hřebce schéma pohlavního ústrojí hřebce 17

18 Děkuji Vám za pozornost 18

Pohlavní soustava Obecná charakteristika slouží k zachování druhu, ne k zachování života jedince Funkce spermií testosteronu

Pohlavní soustava Obecná charakteristika slouží k zachování druhu, ne k zachování života jedince Funkce spermií testosteronu Pohlavní soustava Obecná charakteristika Funkce slouží k zachování druhu, ne k zachování života jedince mezipohlavní rozdíly samčí samičí pohlavní žlázy produkují pohlavní buňky pomocné pohlavní orgány

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Vylučovací soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

POHLAVNÍ SOUSTAVA. PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz

POHLAVNÍ SOUSTAVA. PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz POHLAVNÍ SOUSTAVA PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz Pohlavní soustava zajišťuje vznik nového života zabezpečuje existenci biologického druhu zajišťuje přenos genetických informací dělíme

Více

Variace Pohlavní soustava muže

Variace Pohlavní soustava muže Variace 1 Pohlavní soustava muže 21.7.2014 16:01:39 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA POHLAVNÍ SOUSTAVA POHLAVNÍ SOUSTAVA MUŽE Rozmnožování Je jedním ze základních znaků živé hmoty. Schopnost reprodukce

Více

- spermie vznikají spermatogenezí ze spermatocytů - redukčním dělením

- spermie vznikají spermatogenezí ze spermatocytů - redukčním dělením Otázka: Rozmnožovací soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Petra - zajišťuje vznik nového jedince - přenos genetické informace - tvořena pohlavními žlázami a pohlavními vývojovými cestami Mužská pohlavní

Více

Pohlavní soustava muže a ženy, sekundární pohlavní znaky, pohlavní hormony, menstruační cyklus.

Pohlavní soustava muže a ženy, sekundární pohlavní znaky, pohlavní hormony, menstruační cyklus. Otázka: Pohlavní soustava člověka Předmět: Biologie Přidal(a): Don Pohlavní soustava člověka. Pohlavní soustava muže a ženy, sekundární pohlavní znaky, pohlavní hormony, menstruační cyklus. Pohlavní soustava

Více

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Stavba Varlata testes = mužské pohlavní žlázy - párové vejčité orgány,

Více

Organa uropoetica. (stavba a funkce močových cest) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Organa uropoetica. (stavba a funkce močových cest) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organa uropoetica (stavba a funkce močových cest) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Močové cesty Calices renales (ledvinné kalichy) počínají Pelvis renales (ledvinné pánvičky) Ureter (močovod)

Více

Anatomie urogenitálního traktu. Viktor Vik Urologické oddělení FTN Praha 4

Anatomie urogenitálního traktu. Viktor Vik Urologické oddělení FTN Praha 4 Anatomie urogenitálního traktu Viktor Vik Urologické oddělení FTN Praha 4 Chirurgický obor zabývající se patologickými stavy horních a dolních vývodných cest močových a dále onemocněními mužského genitálu

Více

Pohlavní soustava muže

Pohlavní soustava muže Pohlavní soustava muže Pohlavní žlázy - varlata Varle (testis) Párový orgán vejčitého tvaru - mužská pohlavní žláza. U dospělého muže je dlouhé 4 5 cm a široké 2 3 cm. Do 10 let věku roste pomalu, růst

Více

Organa genitalia masculina

Organa genitalia masculina Organa genitalia masculina (pohlavní soustava mužská stavba a funkce) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Pohlavní ústrojí muže Funkce pohlavního systému muže: spermatogeneze tvorba spermií koitus

Více

Chovní jedinci. Anatomie. Pohlavní ústrojí psa (samce)

Chovní jedinci. Anatomie. Pohlavní ústrojí psa (samce) Chovní jedinci Podmínky uchovnění (obecně, dle plemene) Pohlavní, chovatelská a tělesná dospělost Anatomie a fyziologie pohlavního ústrojí psa a feny Pohlavní reflexy psa Pohlavní cyklus feny Anatomie

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Vylučovací soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

Diplomová práce. Vyhodnocení kvalitativních parametrů nativních ejakulátů u psů

Diplomová práce. Vyhodnocení kvalitativních parametrů nativních ejakulátů u psů MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA ÚSTAV CHOVU A ŠLECHTĚNÍ ZVÍŘAT Vyhodnocení kvalitativních parametrů nativních ejakulátů u psů Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Radek Filipčík, Ph.D. Vypracovala:

Více

Hodnocení kvality ejakulátu a přežitelnosti spermií psa domácího

Hodnocení kvality ejakulátu a přežitelnosti spermií psa domácího Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav chovu a šlechtění zvířat Hodnocení kvality ejakulátu a přežitelnosti spermií psa domácího Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Martin Hošek, Ph.D.

Více

Obsah. Předmluva k třetímu vydání. Předmluva ke druhému vydání. 1. Obecné základy stavby lidského těla. 1.1. Obecná stavba tkání. 1.2.

Obsah. Předmluva k třetímu vydání. Předmluva ke druhému vydání. 1. Obecné základy stavby lidského těla. 1.1. Obecná stavba tkání. 1.2. Obsah Předmluva k třetímu vydání Předmluva ke druhému vydání 1. Obecné základy stavby lidského těla 1.1. Obecná stavba tkání 1.2. Epitely 1.3. Pojiva 1.4. Svalová tkáň 1.5. Nervová tkáň 1.6. Anatomické

Více

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav chovu a šlechtění zvířat ASPEKTY SPERMATOLOGICKÉHO VYŠETŘENÍ NATIVNÍHO BOVINNÍHO EJAKULÁTU Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martin Hošek

Více

Stavba a typy epitelů. Kůže člověka a její význam. Kůže a její deriváty u obratlovců.

Stavba a typy epitelů. Kůže člověka a její význam. Kůže a její deriváty u obratlovců. Otázka: Epitely, kůže obratlovců a její deriváty Předmět: Biologie Přidal(a): Don Stavba a typy epitelů. Kůže člověka a její význam. Kůže a její deriváty u obratlovců. Epitely Tvoří k sobě těsně přiřazené

Více

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Rozmnožovací orgány 1/54

Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT . Rozmnožovací orgány 1/54 "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Rozmnožovací orgány 1/54 Hlavní funkce rozmnožovacích orgánů = zajištění existence druhu 21. března 2012 Rozmnožovací

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Orgány pohlavní soustavy

Více

Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření)

Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření) Autor Mgr. Monika Kamenářová Tematický celek Pohlavní soustava Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření) Anotace Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, s jeho pomocí

Více

Corpora cavernosa houbovitá tělíska Glans Penis žalud pyje Urethral opening močové trubice Urethra močovod Corona koruna žaludu pyje Corpus

Corpora cavernosa houbovitá tělíska Glans Penis žalud pyje Urethral opening močové trubice Urethra močovod Corona koruna žaludu pyje Corpus Pohlavní ústrojí mužské P E N I S Corpora cavernosa houbovitá tělíska Glans Penis žalud pyje Urethral opening močové trubice Urethra močovod Corona koruna žaludu pyje Corpus spongiosum Ložisko houbovitá

Více

Variace Endokrinní soustava

Variace Endokrinní soustava Variace 1 Endokrinní soustava 21.7.2014 15:50:49 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA ENDOKRINNÍ SOUSTAVA Hormony Látkové řízení organismu Je zabezpečeno specializovaným typem žláz žláz s vnitřní sekrecí.

Více

VÝZNAM: 1) tvorba spermií = SPERMATOGENEZE 2) sekrece pohlavních hormonů 3) realizace pohlavního ho spojení

VÝZNAM: 1) tvorba spermií = SPERMATOGENEZE 2) sekrece pohlavních hormonů 3) realizace pohlavního ho spojení REPRODUKCE REPRODUKČNÍ SYSTÉM M MUŽE VÝZNAM: 1) tvorba spermií = SPERMATOGENEZE 2) sekrece pohlavních hormonů 3) realizace pohlavního ho spojení POHLAVNÍ ŽLÁZY VARLATA (testes( testes) párové vejčit ité

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: VY_32_INOVACE_18_ŘÍZENÍ LÁTKOVÉ_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

FYZIOLOGIE VYLUČOVÁNÍ - exkrece

FYZIOLOGIE VYLUČOVÁNÍ - exkrece FYZIOLOGIE VYLUČOVÁNÍ - exkrece Ex. látek narušující stálost vnitřního prostředí - zbytky a zplodiny metabolizmu - látky momentálně nadbytečné - látky cizorodé (léky, drogy, toxiny...) Ex. fce několika

Více

5. Močopohlavní soustava (systema urogenitale)

5. Močopohlavní soustava (systema urogenitale) 5. Močopohlavní soustava (systema urogenitale) 5.1. Močové ústrojí 5.1.1. Ledvina 5.1.1.1. nefron 5.1.1.2. cévy ledvin 5.1.2. Močovod 5.1.3. Močový měchýř 5.1.4. Močová trubice 5.2.Pohlavní ústrojí 5.2.1.

Více

Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření)

Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření) Autor Mgr. Monika Kamenářová Tematický celek Pohlavní soustava Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření) Anotace Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, s jeho pomocí

Více

- příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy

- příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy Trávicí soustava - příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy děje probíhající v TS: 1) mechanické zpracování potravy - rozmělnění potravy

Více

SOUSTAVA VYLUČOVACÍ. vylučovací soustava = ledviny + odvodné cesty močové vylučovací soustava = ledviny + močovody + močový měchýř + močová trubice

SOUSTAVA VYLUČOVACÍ. vylučovací soustava = ledviny + odvodné cesty močové vylučovací soustava = ledviny + močovody + močový měchýř + močová trubice SOUSTAVA VYLUČOVACÍ Funkce vylučovací soustavy a způsoby vylučování odpadních látek u živočichů Při látkové přeměně v buňkách a tělních dutinách živočichů vznikají odpadní látky, které musí být u organismu

Více

1. Ženské pohlavní orgány vnitřní

1. Ženské pohlavní orgány vnitřní Anatomie a fyziologie reprodukčních orgánů Než se začneme věnovat problematice nádorů děložního hrdla, je důležité si objasnit anatomickou stavbu a funkci jednotlivých pohlavních orgánů ženy, protože ty

Více

Pohlavní hormony. těhotenství, porod, laktace. Miloslav Franěk Ústav normální, patologické a klinické fyziologie

Pohlavní hormony. těhotenství, porod, laktace. Miloslav Franěk Ústav normální, patologické a klinické fyziologie Pohlavní hormony. těhotenství, porod, laktace Miloslav Franěk Ústav normální, patologické a klinické fyziologie Obsah 1. Fyziologie mužských pohlavních orgánu 2. Fyziologie ženských pohlavních orgánů 3.

Více

POHLAVNÍ SOUSTAVA POHLAVNÍ ORGÁNY ŽENY

POHLAVNÍ SOUSTAVA POHLAVNÍ ORGÁNY ŽENY POHLAVNÍ SOUSTAVA POHLAVNÍ ORGÁNY ŽENY 1. vnitřní pohlavní orgány: VAJEČNÍKY pohlavní žlázy uložené v dutině břišní produkují vajíčka a ženské pohlavní hormony = ESTROGENY při narození 400 tis. nezralých

Více

MUŽSKÝ POHLAVNÍ SYSTÉM

MUŽSKÝ POHLAVNÍ SYSTÉM MUŽSKÝ POHLAVNÍ SYSTÉM Varle, nadvarle, funiculus spermaticus, glandula vesiculosa, prostata Ústav histologie a embryologie MUDr. Filip Wagner Předmět: Praktická mikroskopie B02242 Mužské pohlavní orgány

Více

Variace Pohlavní soustava ženy

Variace Pohlavní soustava ženy Variace 1 Pohlavní soustava ženy 21.7.2014 16:03:50 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA POHLAVNÍ SOUSTAVA POHLAVNÍ SOUSTAVA ŽENY Funkce pohlavního systému ženy 1. Zrání vajíček a jejich uvolňování z kůry

Více

ŽLÁZY S VNITŘÍ SEKRECÍ. obr. č. 1

ŽLÁZY S VNITŘÍ SEKRECÍ. obr. č. 1 ŽLÁZY S VNITŘÍ SEKRECÍ obr. č. 1 ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ funkce: humorální regulace tvorba specifických látek = hormony rozváděny krví ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ šišinka mozková podvěsek mozkový štítná žláza

Více

Postoj mužů k dárcovství spermatu. Andrea Donátková

Postoj mužů k dárcovství spermatu. Andrea Donátková Postoj mužů k dárcovství spermatu Andrea Donátková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zaměřuje, na postoj můžu k dárcovství spermatu. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část.

Více

VÝVOJ POHLAVNÍCH BUNĚK OOGENESE A SPERMATOGENESE OPLOZENÍ, RÝHOVÁNÍ, VÝVOJ BLASTOCYSTY

VÝVOJ POHLAVNÍCH BUNĚK OOGENESE A SPERMATOGENESE OPLOZENÍ, RÝHOVÁNÍ, VÝVOJ BLASTOCYSTY VÝVOJ POHLAVNÍCH BUNĚK OOGENESE A SPERMATOGENESE OPLOZENÍ, RÝHOVÁNÍ, VÝVOJ BLASTOCYSTY ÚHIEM 1. LF UK v PRAZE Předmět: B02241 Obecná histologie a obecná embryologie Akademický rok 2013 2014 POUZE PRO OSOBNÍ

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: VY_32_INOVACE_15_SOUSTAVA TRÁVICÍ_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

VY_32_INOVACE_11.15 1/6 3.2.11.15 Pohlavní soustava Pohlavní soustava

VY_32_INOVACE_11.15 1/6 3.2.11.15 Pohlavní soustava Pohlavní soustava 1/6 3.2.11.15 Cíl znát stavbu ženské a mužské pohlavní soustavy - umět vysvětlit její funkci - odvodit její význam - uvést onemocnění, příčiny, prevenci, ošetření Továrna na spermie a vajíčka - mužské

Více

VÝVOJ MOČOPOHLAVNÍHO ÚSTROJÍ

VÝVOJ MOČOPOHLAVNÍHO ÚSTROJÍ VÝVOJ MOČOPOHLAVNÍHO ÚSTROJÍ 1 Úvod MUDr. Václav Báča, Ph.D. Anatomický ústav, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze Močopohlavní ústrojí (systema urinarium et genitale, urogenitální systém) tvoří

Více

ATC hormony. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Helena Kollátorová

ATC hormony. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Helena Kollátorová ATC hormony Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2011 Mgr. Helena Kollátorová Hormony jsou sloučeniny, které slouží v těle mnohobuněčných

Více

Rozmnožovací soustava

Rozmnožovací soustava Rozmnožování = jeden ze základních znaků živých organismů - schopnost reprodukce je podmínkou udržení existence každého druhu. - člověk se rozmnožuje pouze pohlavně člověk pohlaví určeno geneticky (pohl.

Více

Autorské řešení pracovního listu Soustava dýchací a cévní 1. přijímá kyslík, odstraňuje oxid uhličitý 2. 1B, 2A, 4C, 5D 3. c 4.

Autorské řešení pracovního listu Soustava dýchací a cévní 1. přijímá kyslík, odstraňuje oxid uhličitý 2. 1B, 2A, 4C, 5D 3. c 4. Autorské řešení pracovního listu Soustava dýchací a cévní 1. přijímá kyslík, odstraňuje oxid uhličitý 2. 1B, 2A, 4C, 5D 3. c 4. 5. 1- žaberní oblouk, 2- žaberní lupínky voda s rozpuštěným kyslíkem neustále

Více

Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0122

Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0122 Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0122 Inovovaný předmět Výživa člověka Přednášející: prof. Ing. Karel Kopec, DrSc. Téma

Více

SOMATOLOGIE Vnitřní systémy

SOMATOLOGIE Vnitřní systémy SOMATOLOGIE Vnitřní systémy VY-32-INOVACE-56 AUTOR: Mgr. Ludmila Kainarová POHLAVNÍ SYSTÉM ŽENY FUNKCE 1. tvorba pohlavních buněk vajíček 2. tvorba pohlavních hormonů (estrogen,progesteron) 3. umožnění

Více

KMEN STRUNATCI: Má tři zárodečné listy, druhoústí; tělní dutina je coelom; kosmopolitní organismy.

KMEN STRUNATCI: Má tři zárodečné listy, druhoústí; tělní dutina je coelom; kosmopolitní organismy. Otázka: Obratlovci Předmět: Biologie Přidal(a): Onyx Charakteristika. Nejpočetnější podkmen strunatců. KMEN STRUNATCI: Má tři zárodečné listy, druhoústí; tělní dutina je coelom; kosmopolitní organismy.

Více

Variace Soustava tělního pokryvu

Variace Soustava tělního pokryvu Variace 1 Soustava tělního pokryvu 21.7.2014 16:11:18 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SOUSTAVA TĚLNÍHO POKRYVU KŮŽE A JEJÍ DERIVÁTY Kožní ústrojí Pokryv těla: Chrání každý organismus před mechanickým

Více

Neurofyziologie a pohybový systém v ontogenezi IX ONTOGENETICKÝ VÝVOJ

Neurofyziologie a pohybový systém v ontogenezi IX ONTOGENETICKÝ VÝVOJ Neurofyziologie a pohybový systém v ontogenezi IX ONTOGENETICKÝ VÝVOJ Prenatální vývoj Od oplození ( splynutí vajíčka) do porodu Přibližně 266 dní (cca 38 týdnů) koncepční ( gestační) stáří Někdy se uvádí

Více

Dějiny somatologie hlavním motivem byla touha vědět, co je příčinou nemoci a smrti

Dějiny somatologie hlavním motivem byla touha vědět, co je příčinou nemoci a smrti patří mezi biologické vědy, které zkoumají živou přírodu hlavním předmětem zkoumání je člověk název je odvozen od řeckých slov: SOMA = TĚLO LOGOS = VĚDA, NAUKA Dějiny somatologie hlavním motivem byla touha

Více

Trávicí soustava ryb

Trávicí soustava ryb Trávicí soustava ryb Charakteristika Trávicí soustavy Jednoduše utvářená trubice entodermového původu na obou koncích komunikuje s vnějším prostředím (ektodermální vklesliny stomodaeum a proctodaeum) pokryta

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Benigní hyperplazie prostaty a související problémy nemocných

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Benigní hyperplazie prostaty a související problémy nemocných VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra zdravotnických studií Benigní hyperplazie prostaty a související problémy nemocných Bakalářská práce Autor: Veronika Trojanová Vedoucí práce: Mgr. Magdaléna Lavičková

Více

Menstruační cyklus. den fáze změny

Menstruační cyklus. den fáze změny Menstruační cyklus Menstruační cyklus Zahrnuje v sobě poměrně složitý děj při kterém dochází ke změnám na vaječníku, děloze (zvláště sliznici děložní), vejcovodech, pochvě. V jeho průběhu dochází ke změnám

Více

Látkové (hormonální) řízení. - uskutečňuje se pomocí chemických látek = hormonů, které jsou vylučovány žlázami s vnitřní sekrecí

Látkové (hormonální) řízení. - uskutečňuje se pomocí chemických látek = hormonů, které jsou vylučovány žlázami s vnitřní sekrecí Otázka: Hormonální soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Zuzka.ces Látkové (hormonální) řízení - uskutečňuje se pomocí chemických látek = hormonů, které jsou vylučovány žlázami s vnitřní sekrecí Žlázy

Více

Třída: SAVCI (MAMMALIA)

Třída: SAVCI (MAMMALIA) Obecná charakteristika savců Třída: SAVCI (MAMMALIA) Savci jsou vývojově nejvyspělejší obratlovci. Ve fylogenetickém vývoji vznikli s plazů zvaných savcovití plazi. První savci se na Zemi objevili asi

Více

Funkce pohlavního systému ženy ovaria oocyty ova folikul Graafův folikul

Funkce pohlavního systému ženy ovaria oocyty ova folikul Graafův folikul Funkce pohlavního systému ženy - zrání vajíček - produkce pohlavních hormonů - realizace pohlavního spojení = koitus - vytvoření vhodného prostředí pro vývoj plodu a jeho porod Vaječníky ovaria - párové

Více

PLODNOST. Ivana Gardiánová. Katedra genetiky a šlechtní

PLODNOST. Ivana Gardiánová. Katedra genetiky a šlechtní PLODNOST Ivana Gardiánová Katedra genetiky a šlechtní Plodnost - komplexní vlastnost, která je výsledkem schopností samc a samic poskytovat zdravé potomstvo v optimálním potu za uritý as. Nejdležitjší

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Rozmnožovací soustava infolist

Rozmnožovací soustava infolist Rozmnožovací soustava infolist Základní charakteristika zajišťuje vznik nového jedince, zabezpečuje existenci biologického druhu a přenos genetických informací je tvořena pohlavními žlázami (uzrávají v

Více

2., aktualizované vydání. Martin Gregora, Miloš Velemínský ml.

2., aktualizované vydání. Martin Gregora, Miloš Velemínský ml. 2., aktualizované vydání Martin Gregora, Miloš Velemínský ml. Průběh těhotenství, porodu a šestinedělí Správná životospráva Cvičení a masáže Jak pečovat o dítě Vývoj řeči a pohybových schopností Očkovací

Více

Variace Dýchací soustava

Variace Dýchací soustava Variace 1 Dýchací soustava 21.7.2014 13:15:44 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA DÝCHACÍ SOUSTAVA Dýchací systém Dýchání je děj, při kterém organismus získává a spotřebovává vzdušný kyslík a vylučuje

Více

Krev a míza. Napsal uživatel Zemanová Veronika Pondělí, 01 Březen 2010 12:07

Krev a míza. Napsal uživatel Zemanová Veronika Pondělí, 01 Březen 2010 12:07 Krev je součástí vnitřního prostředí organizmu, je hlavní mimobuněčnou tekutinou. Zajišťuje životní pochody v buňkách, účastní se pochodů, jež vytvářejí a udržují stálé vnitřní prostředí v organizmu, přímo

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

- pokrývá tělo, odděluje vnitřní prostředí organismu od vnějšího prostředí - dospělý člověk 1,6 1,8 m 2

- pokrývá tělo, odděluje vnitřní prostředí organismu od vnějšího prostředí - dospělý člověk 1,6 1,8 m 2 Kůže (cutis) - pokrývá tělo, odděluje vnitřní prostředí organismu od vnějšího prostředí - dospělý člověk 1,6 1,8 m 2 funkce: 1) ochrana chemická, mechanická, fyzikální 2) udržování stálé tělesné teploty

Více

Soustava trávicí. mechanické = rozmělňování potravy žvýkáním a svalovými pohyby v žaludku a střevech

Soustava trávicí. mechanické = rozmělňování potravy žvýkáním a svalovými pohyby v žaludku a střevech Soustava trávicí zajišťuje příjem potravy trávení = zpracování potravy do podoby, kterou mohou přijmout buňky našeho těla vstřebávání jednoduchých látek do krve a mízy odstraňování nestravitelných zbytků

Více

Vstup látek do organismu

Vstup látek do organismu Vstup látek do organismu Toxikologie Ing. Lucie Kochánková, Ph.D. 2 podmínky musí dojít ke kontaktu musí být v těle aktivní Působení jedů KONTAKT - látka účinkuje přímo nebo po přeměně (biotransformaci)

Více

Test z biologie přijímací řízení FBMI ČVUT (Správná je vždy jediná odpověď.)

Test z biologie přijímací řízení FBMI ČVUT (Správná je vždy jediná odpověď.) 1 Test z biologie přijímací řízení FBMI ČVUT (Správná je vždy jediná odpověď.) 1. Povrch kosti kryje vazivová blána, která se nazývá a) okostice b) chrupavka c) kostní obal 2. Na průřezu kosti rozeznáváme

Více

SEZNAM ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB U KTERÝCH SVITAVSKÁ NEMOCNICE, a.s., POŽADUJE INFORMOVANÝ SOUHLAS PÍSEMNOU FORMOU

SEZNAM ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB U KTERÝCH SVITAVSKÁ NEMOCNICE, a.s., POŽADUJE INFORMOVANÝ SOUHLAS PÍSEMNOU FORMOU SEZNAM ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB U KTERÝCH SVITAVSKÁ NEMOCNICE, a.s., POŽADUJE INFORMOVANÝ SOUHLAS PÍSEMNOU FORMOU Vážené dámy, vážení pánové, s ohledem na platné právní předpisy v oblasti poskytování zdravotních

Více

z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á http://thehaltenclinic.com/our-clinic/

z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á http://thehaltenclinic.com/our-clinic/ p ř e d m ě t : v y b r a n é k a p i t o l y c h i r u r g i e z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á http://thehaltenclinic.com/our-clinic/ http://drugline.org/img/ail/130_131_3.jpg ANATOMIE

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH prostaty OBSAH Co je prostata?................................... 2 Co jsou nádory?.................................. 3 Co je zbytnění prostaty benigní hyperplazie prostaty?.............................

Více

odontogeneze (vývoj zubu) dočasná (mléčná) a trvalá dentice prořezávání mechanizmus a časový přehled

odontogeneze (vývoj zubu) dočasná (mléčná) a trvalá dentice prořezávání mechanizmus a časový přehled Přednáška odontogeneze (vývoj zubu) dočasná (mléčná) a trvalá dentice prořezávání mechanizmus a časový přehled retní val vestibulum dentogingivální val + dentální lišta Vývoj dočasné dentice orgán skloviny

Více

Nemoci močového a pohlavního ústrojí psů

Nemoci močového a pohlavního ústrojí psů Nemoci močového a pohlavního ústrojí psů Hnisavý zánět ledvin, glomerulonefritida, urémie Zánět močového měchýře, močové kameny, inkontinence Vrozené vady močového ústrojí Fimóza, zánět varlat a šourku,

Více

Variace Vývoj dítěte

Variace Vývoj dítěte Variace 1 Vývoj dítěte 21.7.2014 16:25:04 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA VÝVOJ DÍTĚTE OPLOZENÍ A VÝVOJ PLACENTY Oplození K oplození dochází ve vejcovodu. Pohyb spermií: 3-6 mm za minutu. Životnost

Více

Neplodnost. Útok imunity. 2., aktualizované a doplněné vydání. Zdenka Ulčová-Gallová, Petr Lošan

Neplodnost. Útok imunity. 2., aktualizované a doplněné vydání. Zdenka Ulčová-Gallová, Petr Lošan ZDRAVÍ & ŽIVOTNÍ STYL Neplodnost Útok imunity příčiny neplodnosti, vyšetření imunologická příčina způsoby léčby některá gynekologická onemocnění nejčastější dotazy 2., aktualizované a doplněné vydání Zdenka

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha-východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Rozmnožování a vývin člověka - test VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBOR: Přírodopis TEMATICKÝ

Více

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH varlat OBSAH Co jsou varlata................................... 2 Co jsou nádory................................... 3 Jaké jsou rizikové faktory vzniku nádoru varlete......

Více

od eukaryotické se liší svou výrazně jednodušší stavbou a velikostí Dosahuje velikosti 1-10 µm. Prokaryotní buňku mají bakterie a sinice skládá se z :

od eukaryotické se liší svou výrazně jednodušší stavbou a velikostí Dosahuje velikosti 1-10 µm. Prokaryotní buňku mají bakterie a sinice skládá se z : Otázka: Buňka Předmět: Biologie Přidal(a): konca88 MO BI 01 Buňka je základní stavební jednotka živých organismů. Je to nejmenší živý útvar schopný samostatné existence a rozmnožování. Každá buňka má svůj

Více

Klinická fyziologie a farmakologie jater a ledvin. Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum

Klinická fyziologie a farmakologie jater a ledvin. Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum Klinická fyziologie a farmakologie jater a ledvin Eva Kieslichová KARIP, Transplantcentrum 2 5% tělesné hmotnosti 25 30% srdečního výdeje játra obsahují 10-15% celkového krevního objemu játra hepatocyty

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Soustava žláz s vnitřní sekrecí Společná pro

Více

Uložena v očnici (orbita) v tukové tkáni (ochrana oka před poškozením)

Uložena v očnici (orbita) v tukové tkáni (ochrana oka před poškozením) Otázka: Zrakové ustrojí Předmět: Biologie Přidal(a): Cllaire Je citlivé na elektromagnetické vlnění Umožňuje vnímání světla, barev, velikosti, tvaru a vzdálenosti předmětu Nejdůležitější čidlo pro orientaci

Více

ANATOMIE A FYZIOLOGIE ÈLOVÌKA Pro humanitní obory. doc. MUDr. Alena Merkunová, CSc. MUDr. PhDr. Miroslav Orel

ANATOMIE A FYZIOLOGIE ÈLOVÌKA Pro humanitní obory. doc. MUDr. Alena Merkunová, CSc. MUDr. PhDr. Miroslav Orel doc. MUDr. Alena Merkunová, CSc. MUDr. PhDr. Miroslav Orel ANATOMIE A FYZIOLOGIE ÈLOVÌKA Pro humanitní obory Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386401, fax: +420

Více

Vývoj pohlavního systému

Vývoj pohlavního systému Modul IA Vývoj pohlavního systému Martin Špaček Odd. histologie a embryologie Zdroje obrázků: Čihák: Anatomie Gray: Anatomy of the Human Body (http://www.bartleby.com/107/) Moore, Persaud: Zrození člověka

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

Otázka: Opěrná soustava. Předmět: Biologie. Přidal(a): Kostra. Kosterní (opěrná) soustava:

Otázka: Opěrná soustava. Předmět: Biologie. Přidal(a): Kostra. Kosterní (opěrná) soustava: Otázka: Opěrná soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Kostra Kosterní (opěrná) soustava: základem je kost, soubor kostí v těle = kostra 206 230 kostí (novorozenec 300) tvoří pouze 14% tělesné hmotnosti

Více

VYLUČOVACÍ SOUSTAVA. - za účelem udržování homeostázy v těle - ledviny, močovody, močový měchýř, močová trubice

VYLUČOVACÍ SOUSTAVA. - za účelem udržování homeostázy v těle - ledviny, močovody, močový měchýř, močová trubice VYLUČOVACÍ SOUSTAVA - za účelem udržování homeostázy v těle - ledviny, močovody, močový měchýř, močová trubice LEDVINY (renes/nephros) - hlavní orgán vylučovací soustavy - párový orgán v horní části břišní

Více

Hodnocení kvality ejakulátu u ovčáckých plemen psů

Hodnocení kvality ejakulátu u ovčáckých plemen psů Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav chovu a šlechtění hospodářských zvířat Hodnocení kvality ejakulátu u ovčáckých plemen psů Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Martin Hošek, Ph.D.

Více

ROZMNOŽOVÁNÍ A VÝVIN MNOHOBUNĚČNÝCH, TKÁNĚ

ROZMNOŽOVÁNÍ A VÝVIN MNOHOBUNĚČNÝCH, TKÁNĚ ROZMNOŽOVÁNÍ A VÝVIN MNOHOBUNĚČNÝCH, TKÁNĚ 1. Doplň následující věty. Pohlavní buňky u fylogeneticky nižších živočichů vznikají z nediferenciovaných buněk. Přeměna těchto buněk v buňky pohlavní je určována

Více

MUDr.Katarína Klučková

MUDr.Katarína Klučková MUDr.Katarína Klučková Udržení dynamické homeostázy- 1. glomerulární filtrace,tubulární reabsorpce,tubulární sekrece,močení 2. regulace objemu tělesných tekutin 3. regulaci acidobazické rovnováhy 4. dlouhodobá

Více

OPLOZENÍ erekci zvlhčením kontrakce varlat, nadvarlat a chámovodů 500 miliónů spermií prostagladiny

OPLOZENÍ erekci zvlhčením kontrakce varlat, nadvarlat a chámovodů 500 miliónů spermií prostagladiny OPLOZENÍ Nejprve dojde k erekci penisu, v důsledku naplnění erektilních kavernózních těles spongiózní tkáně penisu velkým množstvím krve pod velkým tlakem. Také u ženy je toto podráždění provázeno mírným

Více

Komplikace spojené s užíváním hormonální antikoncepce jako ošetřovatelský problém

Komplikace spojené s užíváním hormonální antikoncepce jako ošetřovatelský problém VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra zdravotnických studií Komplikace spojené s užíváním hormonální antikoncepce jako ošetřovatelský problém Bakalářská práce Autor: Lenka Liedermanová Vedoucí práce:

Více

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_12. Člověk I.

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_12. Člověk I. Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_12 Člověk I. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení učiva v rámci ŠVP

Více

I. vývoj pohlavních buněkspermatogenese

I. vývoj pohlavních buněkspermatogenese I. vývoj pohlavních buněkspermatogenese a oogenese určeno výhradně pro přípravu p pravu studentů 1.léka kařské fakulty Rešerše: Hamilton-Boyd-Mossman, Langman, Larsen, Lüllmann-Rauch, Moore-Persaud, edu,

Více

ŽLÁZY S VNIT SEKRECÍ

ŽLÁZY S VNIT SEKRECÍ ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ - žláz s vnitřní sekrecí - neurohormony - tkáňové hormony endokrinní žláza exokrinní žláza vývod žlázy sekreční buňky sekreční buňky krevní vlásečnice Žlázy s vnitřní sekrecí endokrinní

Více

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 21.9. 2009 Mgr. Radka Benešová Obecné zásady řízení a regulací: V organismu rozlišujeme dva základní

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Vylučovací soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD538 Mgr. Lucie

Více

PRAKTICKÉ CVIČENÍ č. 1

PRAKTICKÉ CVIČENÍ č. 1 PRAKTICKÉ CVIČENÍ č. 1 Název cvičení: ŽIVOČIŠNÉ TKÁNĚ Teoretický úvod: Tkáň je soubor morfologicky podobných buněk, které plní určitou funkci. Buňky tvořící tkáň mohou být stejného typu, existují však

Více

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních.

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních. 1 (3) CHEMICKÉ SLOŢENÍ ORGANISMŮ Prvky Stejné prvky a sloučeniny se opakují ve všech formách života, protože mají shodné principy stavby těla i metabolismu. Např. chemické děje při dýchání jsou stejné

Více