VÝZNAM: 1) tvorba spermií = SPERMATOGENEZE 2) sekrece pohlavních hormonů 3) realizace pohlavního ho spojení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZNAM: 1) tvorba spermií = SPERMATOGENEZE 2) sekrece pohlavních hormonů 3) realizace pohlavního ho spojení"

Transkript

1 REPRODUKCE

2 REPRODUKČNÍ SYSTÉM M MUŽE VÝZNAM: 1) tvorba spermií = SPERMATOGENEZE 2) sekrece pohlavních hormonů 3) realizace pohlavního ho spojení

3 POHLAVNÍ ŽLÁZY VARLATA (testes( testes) párové vejčit ité orgány (4x2 cm) uložena mimo dutinu břišní b (scrotum) pevné vazivové pouzdro z něj n j odstupují přepážky semenotvorné kanálky markey/webpage.html

4 SEMENNOTVORNÉ KANÁLKY Semenné buňky (vývoj ve zralou spermii) Sertoliho buňky (výživa vyvíjej jejících ch se spermií) Leydigovy buňky vmezeřen ené (produkce testosteronu) genderlabs.com/boy_ high_sperm_count.shtml

5 VÝVODNÉ POHLAVNÍ CESTY Nadvarle horn vyúst stění semeno- tvorných kanálk lků hlenový sekret (výživa spermií, dokončen ení jejich zracího procesu - pohyblivost) horní pól l varlete WebCTPicturesw.htm

6 VÝVODNÉ POHLAVNÍ CESTY Chámovod 40 cm od nadvarlete tříselným kanálem ústí do močov ové trubice spiráln lně uspořádan daná hladká svalovina při pohl.. dráždění smrštění,, nasávání a vypuzení spermie varlete do uretry

7 VÝVODNÉ POHLAVNÍ CESTY Prostata (předstojn edstojná žláza) svalově žlaznatý orgán leží pod dnem močov ového měchýře velikosti kaštanu středem prochází uretra mléčně zakalený sekret

8 VÝVODNÉ POHLAVNÍ CESTY Semenné váčky měchýřkovité žlázky leží podél l zadní a spodní strany moč.. měchým chýře ústí společně s ductus deferens do uretry tvoří sekret ( pohyblivost spermií, zajištění jejich výživy)

9 VÝVODNÉ POHLAVNÍ CESTY Močov ová trubice Konečná část Prochází pohlavním údem Od prostaty společnou vývodnou cestou pohlavních a močových ových orgánů 2 kruhové svěra rače: Vnitřní svalovina dna močov ového měchým chýře Zevní ovládán n vůlív řídí vyprazdňov ování močov ového měchým chýře a ejakulaci

10 ZEVNÍ POHLAVNÍ ORGÁNY Pyj (penis) pohlavní úd Prochází jím uretra Tvořen: nepárovým a párovým p topořivým tělesemt - tkáň houbovitého vzhledu - bohaté cévní zásobení naplnění dutinek krví napřímen mení penisu = ztopořen ení (EREKCE) Žalud - houbovitá hmota límcového tvaru kolem zevního ústí uretry Předkožka ka volně posunlivý kožní kryt žaludu 2001/prostate/ch1.htm

11 ZEVNÍ POHLAVNÍ ORGÁNY Šourek (scrotum) Kožní vak Od puberty ochlupený Rozdělený na dva samostatné prostory: varle + nadvarle + začátek chámovod movodů Teplota o 4 C 4 C nižší než teplota tělat (význam pro dozrávání spermií)

12 SPERMATOGENEZE Trvá 70 dní Přesná regulace teploty (uložen ení varlete v šourku) Kryptorchismus FSH mitosa Keith L. Moore and T.V.N. Persaud, The Developing Human (Philadelphia: W.B. Saunders Company), 1998.

13 SPERMIE = GAMETA SPERMIE = vysoce specializovaná buňka Hlavička chromozomy (DNA) Krček mitochondrie (ATP) Bičík kontraktilní aparát (pohyb) fig.cox.miami.edu/.../ animal_development.htm

14 REGULACE SPERMATOGENEZE HYPOTALAMUS GnRH Sertoliho buňky Leydigovy buňky

15 TESTOSTERON 1) embryonáln lní období od 7. týdne zajištění vývoje mužsk ského typu genitálu poslední 2 měsíce m intrauterinně navození sestupu varlat do skrota 2) puberta stimulace růstu r zevních pohlavních orgánů a varlat 3) vývoj sekundárn rních pohlavních znaků 4) tvorbu kožního mazu akné 5) proteosyntézu objem svalové hmoty (anabolický účinek) 6) objem kostní hmoty, ukládání vápníku, v pubertě zrychlení růstu kostí 7) stimulace produkce erytropoetinu 8) mužský typ sexuáln lního chování (pohlavní pud, agresivita)

16 EREKCE Reflexní děj Řízen parasympatikem Centrum: sakráln lní mícha Vyvolán: a) mechanickým drážděním kožních receptorů (okolí zevních pohlavních orgánů) b) erotické,, psychické podněty z CNS Vazodilatace arteriol Vazokonstrikce vén n topořivých těles t (corpora( cavernosa) ) illustration.html

17 EJAKULACE Reflexní děj Řízen sympatikem Centrum: lumbáln lní mícha Vyvolán: opakovaným drážděním m pohlavních orgánů Kontrakce hladké svaloviny chámovod movodů a prostaty vypuzení spermatu do močov ové trubice (emise) Kontrakce svalů kořene penisu (mm. bulbocavernosi) vypuzení ven (ejakulace) Současn asné uzavřen ení vnitřního sfinkteru uretry (zabránění pronikání spermií do močov ového měchým chýře) Vyvrcholení pohlavního ho aktu (orgasmus)

18 EJAKULÁT chám, semeno, sperma objem: 2,5 3,5 ml složen ení: a) hlenový sekret semenných váčkův s fibrinogenem b) mléčný sekret prostaty s koagulačními enzymy (vytvořen ení koagula a částečná imobilizace spermií po ejakulaci) a fibrinolyzinem (zkapalnění ejakulátu za asi 15 minut po ejakulaci) c) spermie v 1 ml ejakulátu asi milionů pokud < 20 milionů muž neplodný

19 REPRODUKČNÍ SYSTÉM ŽENY VÝZNAM: 1) zrání vajíček a jejich uvolnění 2) sekrece pohlavních hormonů 3) realizace pohlavního ho spojení 4) oplození vajíčka, těhotenstvt hotenství,, porod

20 POHLAVNÍ ŽLÁZY VAJEČNÍKY (ovaria) párové orgány velikosti švestky uložena na bočních stranách pánevnp nevní dutiny kůra + dřeňd dřeň vazivo, cévy, c nervy kůra řídké vazivo + nezralá vajíčka markey/webpage.html

21 VNITŘNÍ POHLAVNÍ ORGÁNY Vejcovody (tubae( uterinae) Trubice (13 cm) volně zavěšen ené v peritoneáln lní řase Na boční straně pánve Vnitřní ústí: : volně otevřeno eno do peritonea pohyblivé řasy (fimbrie( fimbrie) při i ovulaci se přiklp ikládají k ovariu obemknutí uvolněného vajíčka Druhý konec: ústí do dělohy d Stěna: řasinkový epitel reproduction.html spiráln lní hl. svalovina (rytmické pohyby) Funkce: 1) transportní 2) místo m oplození vajíčka spermií + začátek vývoje zárodku

22 VNITŘNÍ POHLAVNÍ ORGÁNY Děloha (uterus) Svalový orgán n hruškovit kovitého tvaru Uložena v malé pánvi mezi močovým ovým měchýřem a konečníkem kem Tvořena: dno, tělo, t krček, rohy facts/cerfacts.php Stěna: 1) endometrium = sliznice (žlázky)( 2) myometrium = svalovina (spiráln lní,, během b gestace hypertrofuje, kontrakce porod) 3) parametrium = vazivo (fixace dělohy d v příslup slušné poloze)

23 VNITŘNÍ POHLAVNÍ ORGÁNY Pochva (vagina( vagina) Spojuje dělod ložní dutinu se zevními pohlavními orgány Svalová trubice připojena k cervixu poševn evní klenba Sliznice: kryta vrstevnatým dlaždicovým dicovým epitelem vrstvička hlenu Lactobacilus kyselé ph v pochvě Hymen slizniční řasa Funkce: uskutečnění pohlavního ho spojení

24 ZEVNÍ POHLAVNÍ ORGÁNY Velké stydké pysky Kožní řasa vyplněná tukem Malé stydké pysky Slizniční řasa Ohraničuje poševn evní vchod Pod sliznicí: vestibulárn rní žlázky kolem ústí uretry velká párová vestibulárn rní (Bartoliniho) žláza při i dolním okraji poševn evního vchodu Poštěváček Topořiv ivé tělísko na ústím uretry přecházející v kapkovitá tělesa podél l poševn evního vchodu product-id/ html

25 OOGENEZE Narození: 2 miliony oocytů Začátek puberty: Reprod.. období: uzraje asi 450 Ovum µm

26 OVARIÁLN LNÍ CYKLUS

27 Cyklický dějd - cyklick cyklická sekrece gonadoliberinů (hypotalamus) cyklická sekrece gonadotropinů (adenohypofýza) ze = folikulární ( dní) FSH: stimulace a zrání folikulu sekrece estrogenů (folikulárn rní bb.) počet receptorů pro LH LH: o něco n později společně s FSH stimulace estrogenů i progesteronu 1. fáze f = folikul dokončen ení zrání folikulu vede k ovulaci 2. fáze f = ovulační (14. den) 3. fáze f = luteáln lní (15. ( den) LH: : vysoká sekrece progesteronu (žluté tělísko) FATriad/links/amenorrhea.htm

28 MENSTRUAČNÍ CYKLUS cyklická produkce estrogenů a progesteronu (ovarium) cyklické změny děložní sliznice (endometrium) menstrual.html

29 1. proliferační fáze ze ( den cyklu) vliv estrogenů mitotická aktivita buněk k sliznice proliferace žlázek artérie rie spiráln lní charakter, prodlužuj ují se endometrium 3-4 mm ze (14. den) 2. ovulační fáze endometrium v klidu ze ( den) 3. sekreční fáze vliv progesteronu (žluté tělísko) v buňkách endometria energetické zásoby (glykogen, lipidy) artérie rie se svinují pokles obsah vody v buňkách vliv estrogenů (2. maximum) sekrece buněk k a prosáknut knutí sliznice endometrium 5 6 mm Pokud nedojde k oplození a nidaci vajíčka zánik žlutého tělískat ska,, prudký pokles sekrece estrogenů a progesteronu

30 4. ischemická fáze (trvá 24 hodin, 28. den) nedostatek estrogenů prokrvení sliznice spastická kontrakce spiráln lních arterií (prostaglandiny) ischémie nekróza sliznice i arteriol deskvamace ze (1.-5. den) 5. menstruační fáze rozpad endometria povolení sevřen ení cév krev přitp itékající do poškozen kozené sliznice odloučen ení odumřelých vrstev a odplavení kusů sliznice z dělohy d ven z dělohy: d asi 35 ml krve + 35 ml serózn zní tekutiny vypuzení obsahu napomáhaj hají kontrakce myometria show.asp?durki=65517 menstruační krev množstv ství fibrinogenu nekoaguluje

31 MENSTRUAČNÍ CYKLUS 28-denn denní cyklus dospělé ženy Kolísání v rozmezí dnů význam trvání jednotlivých fázíf (příprava prava sliznice pro nidaci) Bazáln lní teplota náhlé 0,5 C ovulace toshare.servepics.com/ en/menstruate.htm

32 SEKRECE POHLAVNÍCH HORMONŮ Steroidní Prekurzor: CHOLESTEROL

33 ESTROGENY Folikulárn rní buňky ovaria Nejúčinn innější: estradiol (E 2 ) Menší význam: estriol (E 1 ) a estron (E 3 ) 1) trofický, růstový r a diferenciační vliv na vnitřní i zevní pohlavní orgány 2) stimulace růstu r a vývoje prsů 3) rozvoj sekundárn rních pohlavních znaků 4) proliferace vagináln lního dlaždicov dicového epitelu 5) navození proliferační fáze menstruačního cyklu 6) počet receptorů pro progesteron 7) v pozdější ším m období puberty začátek uzavírání růstových chrupavek ukončen ení růstu 8) zpětnou resorpci Na + a vody v ledvinách 9) hladinu cholesterolu 10) ženský typ sexuáln lního chování (změny během b cyklu)

34 GESTAGENY Žluté tělísko ovaria Nejdůle ležitější progesteron 1) gestagenní účinek = příprava p prava na udržen ení těhotenství - sekreční fáze menstruačního cyklu 2) kontraktilitu gravidní dělohy 3) produkci hlenu žlázek dělod ložního krčku ku (viskozitu) 4) ovlivnění sekrece gonadotropinů (i gonadoliberinu) 5) stimulace rozvoje lalůč ůčků a alveolů mléčné žlázy a vyvolání jejich sekreční aktivity 6) ovlivnění termoregulačního centra v hypotalamu bazáln lní teplotu

35 TĚHOTENSTVÍ gestace,, gravidita období vývoje organismu v těle t matky od oplození vajíčka po porod plodu délka těhotenstvt hotenství: menstruační věk (od 1. dne poslední menstruace) = 284 dny tj. 40 týdnů ovulační věk (ode dne ovulace) = 270 dní 9 kalendářních měsícům 10 lunárn rních měsícům

36 FÁZE GESTACE 1) oplození vajíčka spermií 2) období rýhování vajíčka: den 3) období diferenciace: : vznik 3 zárodez rodečných listů týden 4) embryonáln lní období: : 4. týden začátek 3. lunárn rního měsícem 5) fetáln lní období: : od 3. lunárn rního měsícem do porodu

37 OPLOZENÍ Ovulace uvolnění vajíčka (sekundárn rní oocyt) ) z Graafova folikulu do dutiny břišníb Fimbrie vejcovodu přimknou k povrchu ovaria pohlcení vajíčka Během cesty vejcovodem oplození vajíčka spermií Spermie během pohl.. aktu (ejakulace) deponovány ny do vaginy (asi 400 milionů) vlastním m pohybem nebo i sací silou dělod ložních kontrakcí (orgasmus) přes cervikáln lní kanál, dutinu dělod ložní do vejcovodu (trvá 1 hodinu) Do vejcovodu asi 1000 spermií

38 Životaschopnost pohlavních zárodez rodečných buněk (gamet) velmi omezená omezená i doba oplození Vajíčko ko: : po ovulaci žije 12 hodin pokud nedojde k oplození do 24 hodin degeneruje a zaniká Spermie: : přežívajp vají v ženském m pohlavním m systému až 3 dny in vitro možno 4 dny při i rychlém m zmražen ení (-80 C) 10 i více v let má-li být schopna oplodnění nutno prodělat kapacitaci a akrosomáln lní reakci

39 KAPACITACE zm změny vlastností spermií umožň žňující oplodnění vajíčka probíhaj hající až v pohl.. systému ženy vytvořen ení otvůrku v membráně spermie AKROSOMÁLN LNÍ REAKCE uvoln uvolnění proteolytických enzymů z akrosomu hyaluronidáza rozklad kyseliny hyaluronidové (mezi folikulárn rními buňkami obklopujícími vajíčko) Nejdříve splynutí membrán Pronikání spermie do vajíčka

40 Změna povrchových vlastností membrány vajíčka zamezení pronikání další ších spermií Během několika n hodin celá spermie (i s bičíkem) do vajíčka začíná vlastní proces oplození = tvorba zygoty: Sekundárn rní oocyt dokončí II. zrací dělení nyní vajíčko zralé (jeho jádro j = ženské prvojádro dro)

41 Jakmile spermie vnikne do vajíčka ztráta ta bičíku Hlavička zvětšuje svůj j objem vzniká mužsk ské prvojádro Obě prvojádra ( + )( ) přiblip ibližují uprostřed cytoplazmy vstoupí do kontaktu a splynou vzniká zygota ZYGOTA = oplozené vajíčko s plným počtem chromozomů X + Y mužsk ské pohlaví X + X ženské pohlaví

42 RÝHOVÁNÍ zygota opakované mitotické dělení 1. mitóza 2 identické blastomery (30 hodin po oplození) 4. den kulovitý útvar (16 blastomer) ) = morula postupně přeměňuje v blastocystu zygota 8 buněk morula

43 BLASTOCYSTA Kulovitý útvar Stěna: trofoblast (základ pro vývoj placenty) Embryoblast (základ pro vývoj embrya) Blastocél (dutina) 6. den po oplození se přikládá pólem s embryoblastem k epitelu dělod ložní sliznice Proteolytické enzymy narušen ení endometria pronikání do endometria = implantace (nidace) vajíčka (12. den po ovulaci) Zygota

44 DIFERENCIAČNÍ OBDOBÍ 2. týden začátek diferenciace zárodez rodečného terčíku (2 vrstvy: ektoderm, entoderm) Dva zárodez rodečné váčky: amniový žloutkový Začínaj nají vznikat krevní sinusy vytváří se první strukturáln lní základ uteroplacentárn rní cirkulace den první kmenové klky (celkový povrch 7 m 2 ) 3. týden začátek tvorby 3. zárodez rodečného listu = mesoderm

45 EMBRYONÁLN LNÍ OBDOBÍ 18. den 8. týden Ektoderm pokožka ka a nervový systém Mesoderm pojivo, cévnc vní,, močový ový a pohlavní systém Entoderm trávic vicí a dýchací systém Dokončen ení vývoje placenty, plodových obalů a pupečníku

46 FETÁLN LNÍ OBDOBÍ Od 3. lunárn rního měsíce m do porodu (ukončena diferenciace a vývoj orgánů) Zahájen jení činnosti jednotlivých orgánů 4. měsíc: m osifikace skletetu 5. měsíc: m první pohyby plodu kůže e pokryta mazem (ochrana před p amniovou tekutinou = plodová voda, V= ml) porostlá jemnými chloupky (lanugo( lanugo) vlasy, obočí tvoří se hnědá tuková tkáň Od 7. měsíce: m nervový systém m schopen řídit dýchací pohyby kontrolovat tělesnou t teplotu (plod schopen samostatné existence mimo tělo t matky) oddělen lení srostlých víčekv kůže e zřasena z (nedostatek podkožního tuku) měsíc: m tukový polštář v podkoží (vyhlazení kůže) 9. měsíc: m dokončen sestup varlat do šourku labia majora překrývajp ekrývají labia minora Koncem 10. měsíce: m porod zralého plodu

47 bioteach.ubc.ca/.../ quarterly014/0104tran.html 6 týdnů 20 týdnů 32 týdnů 12 týdnů

48 FUNKCE PLACENTY 1) příjem p živin, vitamínů a minerálů důležitých k výživ ivě a růstu r plodu = náhrada trávic vicího traktu 2) odvod zplodin metabolismu = náhrada ledvin 3) výměna dýchacích plynů = náhrada dýchání význam HbF (saturace kyslíkem kem při p i nízkn zkém m po 2 ) 4) imunologické vlastnosti průnik IgG z matky příprava prava pro přežitp ití v prvních týdnech po porodu imunologická tolerance mezi matkou a plodem 5) endokrinní funkce

49 HORMONY PLACENTY 1) choriový gonadotropin (hcg) 2) progesteron 3) estrogeny (estriol( estriol) 4) choriový somatomammotropin

50 1) Choriový gonadotropin (hcg) tvořen buňkami trofoblastu přítomen v moči ženy 7. den po oplození (průkaz těhotenstvt hotenství) tvoří se celé těhotenství (max. v 9. týdnu) nutný k udržen ení činnosti corpus luteum (zajištění sekrece progesteronu a estrogenů udržen ení sekreční fáze endometria) u pohlaví stimulace tvorby testosteronu ve varlatech diferenciace mužsk ského genitálu, před p porodem sestup varlat do šourku

51 2) Progesteron v začátku těhotenstvt hotenství corpus luteum společně s estrogeny sekreční fáze dělod ložní sliznice (nidace) produkce řízena: od ovulace do implantace LH (AH) od implantace hcg (trofoblast placenty) při produkci hcg zánik c.l. potrat tvorba stoupá od 2. týdne, max týden, pak pokles porod kontraktilitu svaloviny dělohy d (zabránění potratu) podporuje rozvoj lobuloalveolárn rního systému mléčné žlázy

52 3) Estrogeny tvoří se z prekurzorů (vytvářených nadledvinami matky) potenciace proliferativních pochodů: růst dělohyd růst mlékovod kovodů růst zevních pohlavních orgánů retence vody: uvolnění vazů sakroiliakáln lního kloubu elasticity symfýzy produkce stoupá,, max. mezi 20. a 40. týdnem

53 4) Choriový somatomammotropin (placentárn rní laktogen) tvoří se od 5. týdne, postupně hladina stoupá pozitivní vliv na růst r prsů,, laktaci u matky snižuje citlivost tkání pro inzulín šetří glukózu pro plod uvolňov ování mastných kyselin z tukové tkáně matky pro plod

54 ZMĚNY U ŽENY BĚHEM B Růst hmotnosti (r TĚHOTENSTVÍ (růst plodu, zvětšov ování dělohy, přibývání amniové tekutiny, růst r prsů) optimáln lní přírustek kolem 10 kg Vzestup metabolismu objem krve (o 30%), srdeční výdej (o 30-40%), tepová frekvence (o tepů), minutová ventilace (o 50%) Ledviny průtok krve (o 35%), GF produkce hormonů: hypotalamo hypotalamo-hypofyzární systém (ACTH, TSH), nadledviny (glukokortikoidy, aldosteron), štítná žláza (hromadění jódu, tyroxin) ovariáln lní hormony, posléze placentárn rní

55 POROD Ukončen ení těhotenství vypuzením m plodu z dělohyd Vyvolání porodu: Progesteron: : před p porodem hladina kontraktility děložní svaloviny Oxytocin: kontrakcí produkce oxytocinu (hypotalamus), počet receptorů pro oxytocin stupňov ování děložních kontrakcí Prostaglandiny: : ke konci těhotenstvt hotenství produkce kyseliny arachidonové v děloze d (prekurzor( prostaglandinů) výrazná potenciace děložních kontrakcí POZITIVNÍ ZPĚTN TNÁ VAZBA (zesilování kontrakcí, frekvence) vypuzení plodu

56 Relaxin hormon produkovaný: v průběhu ovariáln lního cyklu a na počátku těhotenství žlutým tělískemt v pozdější ších fázích f gestace placentou odpovědný dný za : anatomické změny dělohy d (časn( asné fáze těhotenstvt hotenství) usnadnění průchodu plodu porodními cestami (porod) Poloha podéln lná hlavičkou

57 Příprava: estrogeny (vývody) progesteron (žlázky) STH, kortizol, prolaktin Před porodem: LAKTACE produkce prolaktinu a somatomammotropinu (placenta) výrazn razná proliferace mléčné žlázy a sekrece malého množstv ství mleziva (kolostrum)

58 Po porodu: LAKTACE pokračuje sekrece kolostra produkce estrogenů a progesteronu hladiny prolaktinu během dnů se rozvine tvorba a sekrece mateřsk ského mléka tvorba prolaktinu během následujících ch dnů klesá tvorba a sekrece mléka stimulována reflexně každým kojením m (dráždění prsních bradavek tvorba oxytocinu vliv na stahy mlékovod kovodů a ejekci mléka) lactation_and_nutrition.htm

59 LAKTACE Udržov ována: prolaktinem kortizolem tyroxinem inzulínem nem Negativní vliv: psychická zátěž Doba: individuláln lní nezbytná 1. týden (IgA pro ochranu před p střevn evní florou) Optimum: 4-5 měsícům ů

Pohlavní hormony. těhotenství, porod, laktace. Miloslav Franěk Ústav normální, patologické a klinické fyziologie

Pohlavní hormony. těhotenství, porod, laktace. Miloslav Franěk Ústav normální, patologické a klinické fyziologie Pohlavní hormony. těhotenství, porod, laktace Miloslav Franěk Ústav normální, patologické a klinické fyziologie Obsah 1. Fyziologie mužských pohlavních orgánu 2. Fyziologie ženských pohlavních orgánů 3.

Více

Pohlavní soustava muže a ženy, sekundární pohlavní znaky, pohlavní hormony, menstruační cyklus.

Pohlavní soustava muže a ženy, sekundární pohlavní znaky, pohlavní hormony, menstruační cyklus. Otázka: Pohlavní soustava člověka Předmět: Biologie Přidal(a): Don Pohlavní soustava člověka. Pohlavní soustava muže a ženy, sekundární pohlavní znaky, pohlavní hormony, menstruační cyklus. Pohlavní soustava

Více

Pohlavní soustava muže

Pohlavní soustava muže Pohlavní soustava muže Pohlavní žlázy - varlata Varle (testis) Párový orgán vejčitého tvaru - mužská pohlavní žláza. U dospělého muže je dlouhé 4 5 cm a široké 2 3 cm. Do 10 let věku roste pomalu, růst

Více

- spermie vznikají spermatogenezí ze spermatocytů - redukčním dělením

- spermie vznikají spermatogenezí ze spermatocytů - redukčním dělením Otázka: Rozmnožovací soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Petra - zajišťuje vznik nového jedince - přenos genetické informace - tvořena pohlavními žlázami a pohlavními vývojovými cestami Mužská pohlavní

Více

Pohlavní soustava Obecná charakteristika slouží k zachování druhu, ne k zachování života jedince Funkce spermií testosteronu

Pohlavní soustava Obecná charakteristika slouží k zachování druhu, ne k zachování života jedince Funkce spermií testosteronu Pohlavní soustava Obecná charakteristika Funkce slouží k zachování druhu, ne k zachování života jedince mezipohlavní rozdíly samčí samičí pohlavní žlázy produkují pohlavní buňky pomocné pohlavní orgány

Více

Menstruační cyklus. den fáze změny

Menstruační cyklus. den fáze změny Menstruační cyklus Menstruační cyklus Zahrnuje v sobě poměrně složitý děj při kterém dochází ke změnám na vaječníku, děloze (zvláště sliznici děložní), vejcovodech, pochvě. V jeho průběhu dochází ke změnám

Více

POHLAVNÍ SOUSTAVA. PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz

POHLAVNÍ SOUSTAVA. PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz POHLAVNÍ SOUSTAVA PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz Pohlavní soustava zajišťuje vznik nového života zabezpečuje existenci biologického druhu zajišťuje přenos genetických informací dělíme

Více

Variace Endokrinní soustava

Variace Endokrinní soustava Variace 1 Endokrinní soustava 21.7.2014 15:50:49 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA ENDOKRINNÍ SOUSTAVA Hormony Látkové řízení organismu Je zabezpečeno specializovaným typem žláz žláz s vnitřní sekrecí.

Více

Funkce pohlavního systému ženy ovaria oocyty ova folikul Graafův folikul

Funkce pohlavního systému ženy ovaria oocyty ova folikul Graafův folikul Funkce pohlavního systému ženy - zrání vajíček - produkce pohlavních hormonů - realizace pohlavního spojení = koitus - vytvoření vhodného prostředí pro vývoj plodu a jeho porod Vaječníky ovaria - párové

Více

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Stavba Varlata testes = mužské pohlavní žlázy - párové vejčité orgány,

Více

Variace Pohlavní soustava ženy

Variace Pohlavní soustava ženy Variace 1 Pohlavní soustava ženy 21.7.2014 16:03:50 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA POHLAVNÍ SOUSTAVA POHLAVNÍ SOUSTAVA ŽENY Funkce pohlavního systému ženy 1. Zrání vajíček a jejich uvolňování z kůry

Více

ATC hormony. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Helena Kollátorová

ATC hormony. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Helena Kollátorová ATC hormony Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2011 Mgr. Helena Kollátorová Hormony jsou sloučeniny, které slouží v těle mnohobuněčných

Více

Močová a pohlavní soustava hřebce

Močová a pohlavní soustava hřebce Močová a pohlavní soustava hřebce Močová soustava (organa urinaria) - ledviny + vývodné močové cesty -odstraňování odpadních produktů metabolizmu - udržování parametrů vnitřního prostředí - hospodaření

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Vylučovací soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

VÝVOJ POHLAVNÍCH BUNĚK OOGENESE A SPERMATOGENESE OPLOZENÍ, RÝHOVÁNÍ, VÝVOJ BLASTOCYSTY

VÝVOJ POHLAVNÍCH BUNĚK OOGENESE A SPERMATOGENESE OPLOZENÍ, RÝHOVÁNÍ, VÝVOJ BLASTOCYSTY VÝVOJ POHLAVNÍCH BUNĚK OOGENESE A SPERMATOGENESE OPLOZENÍ, RÝHOVÁNÍ, VÝVOJ BLASTOCYSTY ÚHIEM 1. LF UK v PRAZE Předmět: B02241 Obecná histologie a obecná embryologie Akademický rok 2013 2014 POUZE PRO OSOBNÍ

Více

SOMATOLOGIE Vnitřní systémy

SOMATOLOGIE Vnitřní systémy SOMATOLOGIE Vnitřní systémy VY-32-INOVACE-56 AUTOR: Mgr. Ludmila Kainarová POHLAVNÍ SYSTÉM ŽENY FUNKCE 1. tvorba pohlavních buněk vajíček 2. tvorba pohlavních hormonů (estrogen,progesteron) 3. umožnění

Více

Variace Pohlavní soustava muže

Variace Pohlavní soustava muže Variace 1 Pohlavní soustava muže 21.7.2014 16:01:39 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA POHLAVNÍ SOUSTAVA POHLAVNÍ SOUSTAVA MUŽE Rozmnožování Je jedním ze základních znaků živé hmoty. Schopnost reprodukce

Více

Neurofyziologie a pohybový systém v ontogenezi IX ONTOGENETICKÝ VÝVOJ

Neurofyziologie a pohybový systém v ontogenezi IX ONTOGENETICKÝ VÝVOJ Neurofyziologie a pohybový systém v ontogenezi IX ONTOGENETICKÝ VÝVOJ Prenatální vývoj Od oplození ( splynutí vajíčka) do porodu Přibližně 266 dní (cca 38 týdnů) koncepční ( gestační) stáří Někdy se uvádí

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: VY_32_INOVACE_18_ŘÍZENÍ LÁTKOVÉ_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Rozmnožovací orgány 1/54

Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT . Rozmnožovací orgány 1/54 "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Rozmnožovací orgány 1/54 Hlavní funkce rozmnožovacích orgánů = zajištění existence druhu 21. března 2012 Rozmnožovací

Více

3.4.2015. Rozmnožování FYZIOLOGIE ROZMNOŽOVÁNÍ. Sekrece pohlavních hormonů. Účinky testosteronu

3.4.2015. Rozmnožování FYZIOLOGIE ROZMNOŽOVÁNÍ. Sekrece pohlavních hormonů. Účinky testosteronu Rozmnožování FYZIOLOGIE ROZMNOŽOVÁNÍ Nový jedinec genotypicky i fenotypicky jedinečný vzniká kombinací genetické výbavy mužské a ženské pohlavní buňky (spermie a vajíčka) při oplození. Reprodukční systém

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Orgány pohlavní soustavy

Více

Chronická nemoc a těhotenství. Lenka Křižková

Chronická nemoc a těhotenství. Lenka Křižková Chronická nemoc a těhotenství Lenka Křižková Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Závěrečná bakalářská práce na téma Chronická nemoc a těhotenství je zaměřena na porovnání průběhu fyziologického těhotenství

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Vylučovací soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

Variace Vývoj dítěte

Variace Vývoj dítěte Variace 1 Vývoj dítěte 21.7.2014 16:25:04 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA VÝVOJ DÍTĚTE OPLOZENÍ A VÝVOJ PLACENTY Oplození K oplození dochází ve vejcovodu. Pohyb spermií: 3-6 mm za minutu. Životnost

Více

Chovní jedinci. Anatomie. Pohlavní ústrojí psa (samce)

Chovní jedinci. Anatomie. Pohlavní ústrojí psa (samce) Chovní jedinci Podmínky uchovnění (obecně, dle plemene) Pohlavní, chovatelská a tělesná dospělost Anatomie a fyziologie pohlavního ústrojí psa a feny Pohlavní reflexy psa Pohlavní cyklus feny Anatomie

Více

Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření)

Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření) Autor Mgr. Monika Kamenářová Tematický celek Pohlavní soustava Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření) Anotace Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, s jeho pomocí

Více

Stavba a typy epitelů. Kůže člověka a její význam. Kůže a její deriváty u obratlovců.

Stavba a typy epitelů. Kůže člověka a její význam. Kůže a její deriváty u obratlovců. Otázka: Epitely, kůže obratlovců a její deriváty Předmět: Biologie Přidal(a): Don Stavba a typy epitelů. Kůže člověka a její význam. Kůže a její deriváty u obratlovců. Epitely Tvoří k sobě těsně přiřazené

Více

Látkové (hormonální) řízení. - uskutečňuje se pomocí chemických látek = hormonů, které jsou vylučovány žlázami s vnitřní sekrecí

Látkové (hormonální) řízení. - uskutečňuje se pomocí chemických látek = hormonů, které jsou vylučovány žlázami s vnitřní sekrecí Otázka: Hormonální soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Zuzka.ces Látkové (hormonální) řízení - uskutečňuje se pomocí chemických látek = hormonů, které jsou vylučovány žlázami s vnitřní sekrecí Žlázy

Více

UČEBNÍ TEXTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE PORODNICTVÍ. Tomáš Binder a kolektiv KAROLINUM

UČEBNÍ TEXTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE PORODNICTVÍ. Tomáš Binder a kolektiv KAROLINUM UČEBNÍ TEXTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE PORODNICTVÍ Tomáš Binder a kolektiv KAROLINUM Porodnictví doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc. a kolektiv Autorský kolektiv: doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc., MUDr. Jiří Horák,

Více

POHLAVNÍ SOUSTAVA POHLAVNÍ ORGÁNY ŽENY

POHLAVNÍ SOUSTAVA POHLAVNÍ ORGÁNY ŽENY POHLAVNÍ SOUSTAVA POHLAVNÍ ORGÁNY ŽENY 1. vnitřní pohlavní orgány: VAJEČNÍKY pohlavní žlázy uložené v dutině břišní produkují vajíčka a ženské pohlavní hormony = ESTROGENY při narození 400 tis. nezralých

Více

ŽLÁZY S VNITŘÍ SEKRECÍ. obr. č. 1

ŽLÁZY S VNITŘÍ SEKRECÍ. obr. č. 1 ŽLÁZY S VNITŘÍ SEKRECÍ obr. č. 1 ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ funkce: humorální regulace tvorba specifických látek = hormony rozváděny krví ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ šišinka mozková podvěsek mozkový štítná žláza

Více

OPLOZENÍ erekci zvlhčením kontrakce varlat, nadvarlat a chámovodů 500 miliónů spermií prostagladiny

OPLOZENÍ erekci zvlhčením kontrakce varlat, nadvarlat a chámovodů 500 miliónů spermií prostagladiny OPLOZENÍ Nejprve dojde k erekci penisu, v důsledku naplnění erektilních kavernózních těles spongiózní tkáně penisu velkým množstvím krve pod velkým tlakem. Také u ženy je toto podráždění provázeno mírným

Více

LÉČEBNÁ VÝŽIVA V OBLASTI ENDOKRINOLOGIE

LÉČEBNÁ VÝŽIVA V OBLASTI ENDOKRINOLOGIE Podpora rozvoje dalšího vzdělávání ve zdravotnictví v Moravskoslezském kraji LÉČEBNÁ VÝŽIVA V OBLASTI ENDOKRINOLOGIE ... 3... 9... 14... 15... 15 Podpora rozvoje dalšího vzdělávání ve zdravotnictví v Moravskoslezském

Více

Corpora cavernosa houbovitá tělíska Glans Penis žalud pyje Urethral opening močové trubice Urethra močovod Corona koruna žaludu pyje Corpus

Corpora cavernosa houbovitá tělíska Glans Penis žalud pyje Urethral opening močové trubice Urethra močovod Corona koruna žaludu pyje Corpus Pohlavní ústrojí mužské P E N I S Corpora cavernosa houbovitá tělíska Glans Penis žalud pyje Urethral opening močové trubice Urethra močovod Corona koruna žaludu pyje Corpus spongiosum Ložisko houbovitá

Více

TĚHOTENSTVÍ a POROD. Jen život pro druhého má smysl

TĚHOTENSTVÍ a POROD. Jen život pro druhého má smysl TĚHOTENSTVÍ a POROD Jen život pro druhého má smysl OBSAH PUBLIKACE: 1. STRUČNÁ ANATOMIE 2. PRŮBĚH TĚHOTENSTVÍ 3. ZMĚNY V TĚHOTENSTVÍ 4. VÝVOJ PLODU 5. PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKA 6. VYŠETŘENÍ 7. VROZENÉ VÝVOJOVÉ

Více

Neurohumorální řízení cyklu. Poruchy cyklu.

Neurohumorální řízení cyklu. Poruchy cyklu. Katedra porodní asistence LF MU Brno Přednosta: doc.. MUDr. Igor Crha, CSc. Neurohumorální řízení cyklu. Poruchy cyklu. I. Crha Menstruační cyklus Sled pravidelně se opakujících změn řízený osou hypothalamus

Více

27. ROZMNOŽOVACÍ SOUSTAVA ČLOVĚKA A INDIVIDUÁLNÍ VÝVOJ

27. ROZMNOŽOVACÍ SOUSTAVA ČLOVĚKA A INDIVIDUÁLNÍ VÝVOJ 27. ROZMNOŽOVACÍ SOUSTAVA ČLOVĚKA A INDIVIDUÁLNÍ VÝVOJ A. Anatomie rozmnožovacích soustav muže a ženy, pohlavní hormony, menstruační cyklus B. Vývoj zárodku a plodu, porod, plánované rodičovství, rizika

Více

Fyziologie těhotenství

Fyziologie těhotenství Fyziologie těhotenství Oplodnění K oplození vajíčka dochází ve vejcovodu - spermie jsou vstříknuty do zadní poševní klenby o odtud musí projít až k vnitřnímu ústí vejcovodu (pohyb spermií = 3-6 mm/min.)

Více

2., aktualizované vydání. Martin Gregora, Miloš Velemínský ml.

2., aktualizované vydání. Martin Gregora, Miloš Velemínský ml. 2., aktualizované vydání Martin Gregora, Miloš Velemínský ml. Průběh těhotenství, porodu a šestinedělí Správná životospráva Cvičení a masáže Jak pečovat o dítě Vývoj řeči a pohybových schopností Očkovací

Více

Pohlavní soustava klisny

Pohlavní soustava klisny Pohlavní soustava klisny Pohlavní soustava klisny - zadní část dutiny břišní + dutina pánevní - vaječníky + vejcovody + děloha + pochva + vulva 1 Vaječník (ovarium) = samičí pohlavní žláza - produkce pohlavních

Více

PREVENCE A ŘEŠENÍ NEPLODNOSTI PŘIROZENOU CESTOU MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA KATEDRA PORODNÍ ASISTENCE. Bakalářská práce

PREVENCE A ŘEŠENÍ NEPLODNOSTI PŘIROZENOU CESTOU MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA KATEDRA PORODNÍ ASISTENCE. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA KATEDRA PORODNÍ ASISTENCE PREVENCE A ŘEŠENÍ NEPLODNOSTI PŘIROZENOU CESTOU Bakalářská práce Autor práce: Anna Radoňová Vedoucí práce: MUDr. Ludmila Lázničková BRNO

Více

Rozmnožovací soustava

Rozmnožovací soustava Rozmnožování = jeden ze základních znaků živých organismů - schopnost reprodukce je podmínkou udržení existence každého druhu. - člověk se rozmnožuje pouze pohlavně člověk pohlaví určeno geneticky (pohl.

Více

Sex v těhotenství Bakalářská práce

Sex v těhotenství Bakalářská práce VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra zdravotnických studií Sex v těhotenství Bakalářská práce Vedoucí práce: PhDr. Lada Cetlová, PhD. Autor: Jitka Tvrdá Jihlava 2011 Anotace Bakalářská práce pojednává

Více

Autorské řešení pracovního listu Soustava dýchací a cévní 1. přijímá kyslík, odstraňuje oxid uhličitý 2. 1B, 2A, 4C, 5D 3. c 4.

Autorské řešení pracovního listu Soustava dýchací a cévní 1. přijímá kyslík, odstraňuje oxid uhličitý 2. 1B, 2A, 4C, 5D 3. c 4. Autorské řešení pracovního listu Soustava dýchací a cévní 1. přijímá kyslík, odstraňuje oxid uhličitý 2. 1B, 2A, 4C, 5D 3. c 4. 5. 1- žaberní oblouk, 2- žaberní lupínky voda s rozpuštěným kyslíkem neustále

Více

- příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy

- příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy Trávicí soustava - příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy děje probíhající v TS: 1) mechanické zpracování potravy - rozmělnění potravy

Více

Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření)

Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření) Autor Mgr. Monika Kamenářová Tematický celek Pohlavní soustava Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření) Anotace Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, s jeho pomocí

Více

Pohlavní styk EREKCE orgasmus EJAKULACÍ Oplození vajíčka TĚHOTENSTVÍ

Pohlavní styk EREKCE orgasmus EJAKULACÍ Oplození vajíčka TĚHOTENSTVÍ Těhotenství a vývin člověka Pohlavní styk Při pohlavním styku neboli souloži (koitu) dochází ke spojení pohlavních orgánů muže a ženy. Při pohlavním vzrušení nastává u muže EREKCE penisu (ztopoření) v

Více

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Katedra psychologie. Diplomová práce. Barbora Ottová

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Katedra psychologie. Diplomová práce. Barbora Ottová Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Katedra psychologie Diplomová práce Barbora Ottová Psychické změny u žen v důsledku užívání hormonální antikoncepce Mental changes in women due to the use

Více

PROCES OPLOZENÍ. - oplození vajíčka musí předcházet kapacitace spermií a akrozomální reakce ( dochází k uvolnění

PROCES OPLOZENÍ. - oplození vajíčka musí předcházet kapacitace spermií a akrozomální reakce ( dochází k uvolnění PROCES OPLOZENÍ - oplození vajíčka musí předcházet kapacitace spermií a akrozomální reakce ( dochází k uvolnění enzymů z akrozomu) - takto připravená spermie nasedá na povrch vajíčka váže se primární vazbou

Více

Stanovení hormonů. Miroslava Beňovská

Stanovení hormonů. Miroslava Beňovská Stanovení hormonů Miroslava Beňovská Hormony Látky specificky reagující na metabol. děje v organismu Většinou tvořeny v endokrinních žlázách Krví přenášejí informace do buněk cílových orgánů po vazbě na

Více

ROZMNOŽOVÁNÍ A VÝVIN MNOHOBUNĚČNÝCH, TKÁNĚ

ROZMNOŽOVÁNÍ A VÝVIN MNOHOBUNĚČNÝCH, TKÁNĚ ROZMNOŽOVÁNÍ A VÝVIN MNOHOBUNĚČNÝCH, TKÁNĚ 1. Doplň následující věty. Pohlavní buňky u fylogeneticky nižších živočichů vznikají z nediferenciovaných buněk. Přeměna těchto buněk v buňky pohlavní je určována

Více

Anatomie urogenitálního traktu. Viktor Vik Urologické oddělení FTN Praha 4

Anatomie urogenitálního traktu. Viktor Vik Urologické oddělení FTN Praha 4 Anatomie urogenitálního traktu Viktor Vik Urologické oddělení FTN Praha 4 Chirurgický obor zabývající se patologickými stavy horních a dolních vývodných cest močových a dále onemocněními mužského genitálu

Více

Reprodukce. Michal Procházka Klinika RHB a TVL FN a LF Motol

Reprodukce. Michal Procházka Klinika RHB a TVL FN a LF Motol Reprodukce Michal Procházka Klinika RHB a TVL FN a LF Motol Pohlavní orgány Pohlavní hormony Pohlavní diferenciace Menstruační cyklus Těhotenství Ženské pohlavní orgány vagina cervix uterus tuby ovaria

Více

LNÍ REGULACE HORMONÁLN. Hormony. Mgr. Aleš RUDA

LNÍ REGULACE HORMONÁLN. Hormony. Mgr. Aleš RUDA HORMONÁLN LNÍ REGULACE Mgr. Aleš RUDA Regulace lidského organismu regulace lidského organismu : nervová - působí rychle, po dobu trvání podnětu imunitní látková = hormonální (starší než nervová) hormonální

Více

SOUSTAVA ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ

SOUSTAVA ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ SOUSTAVA ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ Pro přednášku v Trenérské škole Svazu kulturistiky a fitness České republiky a Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy více na www.skfcr.cz/treneri Mgr. Petr

Více

1. Ženské pohlavní orgány vnitřní

1. Ženské pohlavní orgány vnitřní Anatomie a fyziologie reprodukčních orgánů Než se začneme věnovat problematice nádorů děložního hrdla, je důležité si objasnit anatomickou stavbu a funkci jednotlivých pohlavních orgánů ženy, protože ty

Více

VLIV FYZIOLOGICKÝCH ZMĚN V TĚHOTENSTVÍ NA POSTURU A MOŽNÁ RACIONÁLNÍ VÝCHODISKA PRO KINEZIOTERAPII

VLIV FYZIOLOGICKÝCH ZMĚN V TĚHOTENSTVÍ NA POSTURU A MOŽNÁ RACIONÁLNÍ VÝCHODISKA PRO KINEZIOTERAPII UNIVERSITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ REHABILITAČNÍ KLINIKA VLIV FYZIOLOGICKÝCH ZMĚN V TĚHOTENSTVÍ NA POSTURU A MOŽNÁ RACIONÁLNÍ VÝCHODISKA PRO KINEZIOTERAPII Bakalářská práce Autor

Více

Těhotenství, vývoj plodu, porod

Těhotenství, vývoj plodu, porod Těhotenství, vývoj plodu, porod Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Pohlavní ústrohí ženy, těhotenství,vývoj plodu, porod Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství,

Více

ŽLÁZY S VNIT SEKRECÍ

ŽLÁZY S VNIT SEKRECÍ ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ - žláz s vnitřní sekrecí - neurohormony - tkáňové hormony endokrinní žláza exokrinní žláza vývod žlázy sekreční buňky sekreční buňky krevní vlásečnice Žlázy s vnitřní sekrecí endokrinní

Více

Pohlavní hormony a jejich deriváty. PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D.

Pohlavní hormony a jejich deriváty. PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D. Pohlavní hormony a jejich deriváty PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D. Androgeny testosteron propionát, undekanoát a jiné estery I: substituční terapie u mužů s hypogonadismem KI: androgen dependentní karcinomy

Více

Embryonální období. Martin Špaček. Odd. histologie a embryologie

Embryonální období. Martin Špaček. Odd. histologie a embryologie Modul IB Embryonální období Martin Špaček Odd. histologie a embryologie Zdroje obrázků: Moore, Persaud: Zrození člověka Rarey, Romrell: Clinical human embryology Scheinost: Digitální zobrazování počátků

Více

Dysmenorea. Zuzana Rýdza

Dysmenorea. Zuzana Rýdza Dysmenorea Zuzana Rýdza Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá tématem bolestivé menstruace u žen. Práce je složena ze dvou částí. Teoretická část, kde je popsána anatomie reprodukčních

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2012 VERONIKA HYNŠTOVÁ, DiS. Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav Technologie potravin Programování výţivy Bakalářská

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

Organa genitalia masculina

Organa genitalia masculina Organa genitalia masculina (pohlavní soustava mužská stavba a funkce) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Pohlavní ústrojí muže Funkce pohlavního systému muže: spermatogeneze tvorba spermií koitus

Více

Fyziologie a patofyziologie pohlavní soustavy koní a vliv patologie na reprodukci

Fyziologie a patofyziologie pohlavní soustavy koní a vliv patologie na reprodukci Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat Fyziologie a patofyziologie pohlavní soustavy koní a vliv patologie na reprodukci Bakalářská práce Vedoucí

Více

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 21.9. 2009 Mgr. Radka Benešová Obecné zásady řízení a regulací: V organismu rozlišujeme dva základní

Více

Komplikace spojené s užíváním hormonální antikoncepce jako ošetřovatelský problém

Komplikace spojené s užíváním hormonální antikoncepce jako ošetřovatelský problém VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra zdravotnických studií Komplikace spojené s užíváním hormonální antikoncepce jako ošetřovatelský problém Bakalářská práce Autor: Lenka Liedermanová Vedoucí práce:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně sp.zn.sukls17828/10 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně sp.zn.sukls17828/10 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně sp.zn.sukls17828/10 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PROSTIN 15 M 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden mililitr injekčního roztoku obsahuje 0,332 mg

Více

Rozmnožovací soustava infolist

Rozmnožovací soustava infolist Rozmnožovací soustava infolist Základní charakteristika zajišťuje vznik nového jedince, zabezpečuje existenci biologického druhu a přenos genetických informací je tvořena pohlavními žlázami (uzrávají v

Více

Fertilizace. Ektopická (extrauteriní) gravidita. Fertilizace v ampule TU. Prostaglandiny Oxytocin

Fertilizace. Ektopická (extrauteriní) gravidita. Fertilizace v ampule TU. Prostaglandiny Oxytocin Barbora Kubešová 1 Video K1: 2 Těhotenství 3 Fertilizace Fertilizace v ampule TU. Prostaglandiny Oxytocin Ektopická (extrauteriní) gravidita 4 Fertilizace Transport do dělohy trvá 3-5 dní Kontrakce isthmu

Více

- pokrývá tělo, odděluje vnitřní prostředí organismu od vnějšího prostředí - dospělý člověk 1,6 1,8 m 2

- pokrývá tělo, odděluje vnitřní prostředí organismu od vnějšího prostředí - dospělý člověk 1,6 1,8 m 2 Kůže (cutis) - pokrývá tělo, odděluje vnitřní prostředí organismu od vnějšího prostředí - dospělý člověk 1,6 1,8 m 2 funkce: 1) ochrana chemická, mechanická, fyzikální 2) udržování stálé tělesné teploty

Více

Otázka: Růst a vývoj organismů. Předmět: Biologie. Přidal(a): Bella. Vývoj jedince. -začíná oplozením a končí smrtí:

Otázka: Růst a vývoj organismů. Předmět: Biologie. Přidal(a): Bella. Vývoj jedince. -začíná oplozením a končí smrtí: Otázka: Růst a vývoj organismů Předmět: Biologie Přidal(a): Bella Vývoj jedince -začíná oplozením a končí smrtí: 1. Embryonální vývoj u většiny živočichů končí narozením nebo vylíhnutím (opuštěním vaječných

Více

Výchova ke zdraví poučení. o lidském těle. A-Z kviz finále T U V W X Z Ž

Výchova ke zdraví poučení. o lidském těle. A-Z kviz finále T U V W X Z Ž Výchova ke zdraví poučení A o lidském těle B C A-Z kviz finále D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W X Z Ž Trvalé osvojení dítěte se nazývá A adopce správná odpověď náhradní otázka Porucha stravování,

Více

VY_32_INOVACE_11.15 1/6 3.2.11.15 Pohlavní soustava Pohlavní soustava

VY_32_INOVACE_11.15 1/6 3.2.11.15 Pohlavní soustava Pohlavní soustava 1/6 3.2.11.15 Cíl znát stavbu ženské a mužské pohlavní soustavy - umět vysvětlit její funkci - odvodit její význam - uvést onemocnění, příčiny, prevenci, ošetření Továrna na spermie a vajíčka - mužské

Více

ANATOMIE A FYZIOLOGIE ÈLOVÌKA Pro humanitní obory. doc. MUDr. Alena Merkunová, CSc. MUDr. PhDr. Miroslav Orel

ANATOMIE A FYZIOLOGIE ÈLOVÌKA Pro humanitní obory. doc. MUDr. Alena Merkunová, CSc. MUDr. PhDr. Miroslav Orel doc. MUDr. Alena Merkunová, CSc. MUDr. PhDr. Miroslav Orel ANATOMIE A FYZIOLOGIE ÈLOVÌKA Pro humanitní obory Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386401, fax: +420

Více

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních.

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních. 1 (3) CHEMICKÉ SLOŢENÍ ORGANISMŮ Prvky Stejné prvky a sloučeniny se opakují ve všech formách života, protože mají shodné principy stavby těla i metabolismu. Např. chemické děje při dýchání jsou stejné

Více

Stavba a funkce endokrinních žláz, hypothalamo-hypofyzární systém. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Stavba a funkce endokrinních žláz, hypothalamo-hypofyzární systém. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Stavba a funkce endokrinních žláz, hypothalamo-hypofyzární systém Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Glandulae endocrinae (1) Žlázy, které tvoří HORMONY Jsou odevzdávány přímo do krevního oběhu

Více

STRES STRES VŠEOBECNÝ ADAPTAČNÍ SYNDROM PSYCHOSOMATICKÉ CHOROBY

STRES STRES VŠEOBECNÝ ADAPTAČNÍ SYNDROM PSYCHOSOMATICKÉ CHOROBY STRES VŠEOBECNÝ ADAPTAČNÍ SYNDROM PSYCHOSOMATICKÉ CHOROBY STRES Reakce organismu: Vysoce specifické tvorba protilátek Všeobecné horečka, kašel, zánět Nejvšeobecnější stres všeobecný adaptační syndrom soubor

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Dìkuji rodièùm a všem blízkým osobám, které mi pomáhaly na mé cestì, stály u mì a v pøíznivém smìru mì ovlivnily v mém rozvoji. Rád bych jim podìkoval

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Soustava žláz s vnitřní sekrecí Společná pro

Více

Sterilita pro porodní asistentky

Sterilita pro porodní asistentky Sterilita pro porodní asistentky MUDr. Dana Koryntová, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 1. Úvod Při definování pojmu sterilita je třeba vycházet z předpokladu, že lidská plodnost

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_18_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_18_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_18_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA HORMONÁLNÍ SOUSTAVA druhá složka integrálního řízení organismu působení na cílové orgány > prostřednictvím

Více

Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0122

Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0122 Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0122 Inovovaný předmět Výživa člověka Přednášející: prof. Ing. Karel Kopec, DrSc. Téma

Více

Respirační systém. http://www.vscht.cz/kot/cz/studij ni-materialy.html

Respirační systém. http://www.vscht.cz/kot/cz/studij ni-materialy.html Respirační systém http://www.vscht.cz/kot/cz/studij ni-materialy.html Funkce respiračního systému Úzká spolupráce se srdcem a krví ve snaze extrahovat kyslík z vnějšího prostředí a zbavovat se nežádoucích

Více

Fyziologie zátěže. MUDr. Kateřina Kapounková. Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu (CZ.107/2.2.00/15.0209)

Fyziologie zátěže. MUDr. Kateřina Kapounková. Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu (CZ.107/2.2.00/15.0209) Fyziologie zátěže MUDr. Kateřina Kapounková Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu (CZ.107/2.2.00/15.0209) 1 Obsah předmětu Úvod do Fyziologie sportovních disciplín, Charakteristika sportovních

Více

NEPLODNOST A ASISITOVANÁ REPRODUKCE

NEPLODNOST A ASISITOVANÁ REPRODUKCE NEPLODNOST A ASISITOVANÁ REPRODUKCE Problém dnešní doby http://www.ulekare.cz/clanek/ve-zkumavce-se-da-vypestovat-vajicko-i-spermie-13323 http://www.babyfrance.com/grossesse/fecondation.html Co tě napadne,

Více

Endokrinologie. Vladimír Soška. Oddělení klinické biochemie

Endokrinologie. Vladimír Soška. Oddělení klinické biochemie Endokrinologie Vladimír Soška Oddělení klinické biochemie Endokrinologie Choroby žláz s vnitřní sekrecí (hormony) Zvětšení Hyperplazie, nádor Zvýšená funkce (hyperfunkce) Benigní nádor, stimulující protilátka

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

Vstup látek do organismu

Vstup látek do organismu Vstup látek do organismu Toxikologie Ing. Lucie Kochánková, Ph.D. 2 podmínky musí dojít ke kontaktu musí být v těle aktivní Působení jedů KONTAKT - látka účinkuje přímo nebo po přeměně (biotransformaci)

Více

Vnímání tělesných změn ženou v období těhotenství. Lenka Šebelová

Vnímání tělesných změn ženou v období těhotenství. Lenka Šebelová Vnímání tělesných změn ženou v období těhotenství Lenka Šebelová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce na téma Vnímání tělesných změn ženou v období těhotenství se zabývá vnímáním tělesných

Více

II. Plodnost a její podmínky

II. Plodnost a její podmínky II. Plodnost a její podmínky II/1. Biologické předpoklady přirozeného plánování rodičovství V průběhu menstruačního cyklu jsou dny, ve kterých žena může otěhotnět (období plodné), a dny, ve kterých k otěhotnění

Více

Krev a míza. Napsal uživatel Zemanová Veronika Pondělí, 01 Březen 2010 12:07

Krev a míza. Napsal uživatel Zemanová Veronika Pondělí, 01 Březen 2010 12:07 Krev je součástí vnitřního prostředí organizmu, je hlavní mimobuněčnou tekutinou. Zajišťuje životní pochody v buňkách, účastní se pochodů, jež vytvářejí a udržují stálé vnitřní prostředí v organizmu, přímo

Více

Organa genitalia feminina

Organa genitalia feminina Organa genitalia feminina (pohlavní ústrojí ženské stavba a funkce) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Pohlavní ústrojí ženy Základní funkce: 1) zrání oocytů a jejich uvolnění z kůr vaječníků 2)

Více

ROZPLOZOVACÍ SOUSTAVA

ROZPLOZOVACÍ SOUSTAVA Maturitní téma č. 31 ROZPLOZOVACÍ SOUSTAVA Rozmnožování - reprodukce - je jednou ze základních vlastností všech organismů. Díky rozmnožování je život druhu nepřetržitý. Živočichové se mohou rozmnožovat

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra výchovy ke zdraví Výukový program asistované reprodukce pro žáky druhého stupně ZŠ Diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Lenka Falková Autor práce:

Více

PLODNOST. Ivana Gardiánová. Katedra genetiky a šlechtní

PLODNOST. Ivana Gardiánová. Katedra genetiky a šlechtní PLODNOST Ivana Gardiánová Katedra genetiky a šlechtní Plodnost - komplexní vlastnost, která je výsledkem schopností samc a samic poskytovat zdravé potomstvo v optimálním potu za uritý as. Nejdležitjší

Více