VÝZNAM: 1) tvorba spermií = SPERMATOGENEZE 2) sekrece pohlavních hormonů 3) realizace pohlavního ho spojení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZNAM: 1) tvorba spermií = SPERMATOGENEZE 2) sekrece pohlavních hormonů 3) realizace pohlavního ho spojení"

Transkript

1 REPRODUKCE

2 REPRODUKČNÍ SYSTÉM M MUŽE VÝZNAM: 1) tvorba spermií = SPERMATOGENEZE 2) sekrece pohlavních hormonů 3) realizace pohlavního ho spojení

3 POHLAVNÍ ŽLÁZY VARLATA (testes( testes) párové vejčit ité orgány (4x2 cm) uložena mimo dutinu břišní b (scrotum) pevné vazivové pouzdro z něj n j odstupují přepážky semenotvorné kanálky markey/webpage.html

4 SEMENNOTVORNÉ KANÁLKY Semenné buňky (vývoj ve zralou spermii) Sertoliho buňky (výživa vyvíjej jejících ch se spermií) Leydigovy buňky vmezeřen ené (produkce testosteronu) genderlabs.com/boy_ high_sperm_count.shtml

5 VÝVODNÉ POHLAVNÍ CESTY Nadvarle horn vyúst stění semeno- tvorných kanálk lků hlenový sekret (výživa spermií, dokončen ení jejich zracího procesu - pohyblivost) horní pól l varlete WebCTPicturesw.htm

6 VÝVODNÉ POHLAVNÍ CESTY Chámovod 40 cm od nadvarlete tříselným kanálem ústí do močov ové trubice spiráln lně uspořádan daná hladká svalovina při pohl.. dráždění smrštění,, nasávání a vypuzení spermie varlete do uretry

7 VÝVODNÉ POHLAVNÍ CESTY Prostata (předstojn edstojná žláza) svalově žlaznatý orgán leží pod dnem močov ového měchýře velikosti kaštanu středem prochází uretra mléčně zakalený sekret

8 VÝVODNÉ POHLAVNÍ CESTY Semenné váčky měchýřkovité žlázky leží podél l zadní a spodní strany moč.. měchým chýře ústí společně s ductus deferens do uretry tvoří sekret ( pohyblivost spermií, zajištění jejich výživy)

9 VÝVODNÉ POHLAVNÍ CESTY Močov ová trubice Konečná část Prochází pohlavním údem Od prostaty společnou vývodnou cestou pohlavních a močových ových orgánů 2 kruhové svěra rače: Vnitřní svalovina dna močov ového měchým chýře Zevní ovládán n vůlív řídí vyprazdňov ování močov ového měchým chýře a ejakulaci

10 ZEVNÍ POHLAVNÍ ORGÁNY Pyj (penis) pohlavní úd Prochází jím uretra Tvořen: nepárovým a párovým p topořivým tělesemt - tkáň houbovitého vzhledu - bohaté cévní zásobení naplnění dutinek krví napřímen mení penisu = ztopořen ení (EREKCE) Žalud - houbovitá hmota límcového tvaru kolem zevního ústí uretry Předkožka ka volně posunlivý kožní kryt žaludu /prostate/ch1.htm

11 ZEVNÍ POHLAVNÍ ORGÁNY Šourek (scrotum) Kožní vak Od puberty ochlupený Rozdělený na dva samostatné prostory: varle + nadvarle + začátek chámovod movodů Teplota o 4 C 4 C nižší než teplota tělat (význam pro dozrávání spermií)

12 SPERMATOGENEZE Trvá 70 dní Přesná regulace teploty (uložen ení varlete v šourku) Kryptorchismus FSH mitosa Keith L. Moore and T.V.N. Persaud, The Developing Human (Philadelphia: W.B. Saunders Company), 1998.

13 SPERMIE = GAMETA SPERMIE = vysoce specializovaná buňka Hlavička chromozomy (DNA) Krček mitochondrie (ATP) Bičík kontraktilní aparát (pohyb) fig.cox.miami.edu/.../ animal_development.htm

14 REGULACE SPERMATOGENEZE HYPOTALAMUS GnRH Sertoliho buňky Leydigovy buňky

15 TESTOSTERON 1) embryonáln lní období od 7. týdne zajištění vývoje mužsk ského typu genitálu poslední 2 měsíce m intrauterinně navození sestupu varlat do skrota 2) puberta stimulace růstu r zevních pohlavních orgánů a varlat 3) vývoj sekundárn rních pohlavních znaků 4) tvorbu kožního mazu akné 5) proteosyntézu objem svalové hmoty (anabolický účinek) 6) objem kostní hmoty, ukládání vápníku, v pubertě zrychlení růstu kostí 7) stimulace produkce erytropoetinu 8) mužský typ sexuáln lního chování (pohlavní pud, agresivita)

16 EREKCE Reflexní děj Řízen parasympatikem Centrum: sakráln lní mícha Vyvolán: a) mechanickým drážděním kožních receptorů (okolí zevních pohlavních orgánů) b) erotické,, psychické podněty z CNS Vazodilatace arteriol Vazokonstrikce vén n topořivých těles t (corpora( cavernosa) ) illustration.html

17 EJAKULACE Reflexní děj Řízen sympatikem Centrum: lumbáln lní mícha Vyvolán: opakovaným drážděním m pohlavních orgánů Kontrakce hladké svaloviny chámovod movodů a prostaty vypuzení spermatu do močov ové trubice (emise) Kontrakce svalů kořene penisu (mm. bulbocavernosi) vypuzení ven (ejakulace) Současn asné uzavřen ení vnitřního sfinkteru uretry (zabránění pronikání spermií do močov ového měchým chýře) Vyvrcholení pohlavního ho aktu (orgasmus)

18 EJAKULÁT chám, semeno, sperma objem: 2,5 3,5 ml složen ení: a) hlenový sekret semenných váčkův s fibrinogenem b) mléčný sekret prostaty s koagulačními enzymy (vytvořen ení koagula a částečná imobilizace spermií po ejakulaci) a fibrinolyzinem (zkapalnění ejakulátu za asi 15 minut po ejakulaci) c) spermie v 1 ml ejakulátu asi milionů pokud < 20 milionů muž neplodný

19 REPRODUKČNÍ SYSTÉM ŽENY VÝZNAM: 1) zrání vajíček a jejich uvolnění 2) sekrece pohlavních hormonů 3) realizace pohlavního ho spojení 4) oplození vajíčka, těhotenstvt hotenství,, porod

20 POHLAVNÍ ŽLÁZY VAJEČNÍKY (ovaria) párové orgány velikosti švestky uložena na bočních stranách pánevnp nevní dutiny kůra + dřeňd dřeň vazivo, cévy, c nervy kůra řídké vazivo + nezralá vajíčka markey/webpage.html

21 VNITŘNÍ POHLAVNÍ ORGÁNY Vejcovody (tubae( uterinae) Trubice (13 cm) volně zavěšen ené v peritoneáln lní řase Na boční straně pánve Vnitřní ústí: : volně otevřeno eno do peritonea pohyblivé řasy (fimbrie( fimbrie) při i ovulaci se přiklp ikládají k ovariu obemknutí uvolněného vajíčka Druhý konec: ústí do dělohy d Stěna: řasinkový epitel reproduction.html spiráln lní hl. svalovina (rytmické pohyby) Funkce: 1) transportní 2) místo m oplození vajíčka spermií + začátek vývoje zárodku

22 VNITŘNÍ POHLAVNÍ ORGÁNY Děloha (uterus) Svalový orgán n hruškovit kovitého tvaru Uložena v malé pánvi mezi močovým ovým měchýřem a konečníkem kem Tvořena: dno, tělo, t krček, rohy facts/cerfacts.php Stěna: 1) endometrium = sliznice (žlázky)( 2) myometrium = svalovina (spiráln lní,, během b gestace hypertrofuje, kontrakce porod) 3) parametrium = vazivo (fixace dělohy d v příslup slušné poloze)

23 VNITŘNÍ POHLAVNÍ ORGÁNY Pochva (vagina( vagina) Spojuje dělod ložní dutinu se zevními pohlavními orgány Svalová trubice připojena k cervixu poševn evní klenba Sliznice: kryta vrstevnatým dlaždicovým dicovým epitelem vrstvička hlenu Lactobacilus kyselé ph v pochvě Hymen slizniční řasa Funkce: uskutečnění pohlavního ho spojení

24 ZEVNÍ POHLAVNÍ ORGÁNY Velké stydké pysky Kožní řasa vyplněná tukem Malé stydké pysky Slizniční řasa Ohraničuje poševn evní vchod Pod sliznicí: vestibulárn rní žlázky kolem ústí uretry velká párová vestibulárn rní (Bartoliniho) žláza při i dolním okraji poševn evního vchodu Poštěváček Topořiv ivé tělísko na ústím uretry přecházející v kapkovitá tělesa podél l poševn evního vchodu product-id/ html

25 OOGENEZE Narození: 2 miliony oocytů Začátek puberty: Reprod.. období: uzraje asi 450 Ovum µm

26 OVARIÁLN LNÍ CYKLUS

27 Cyklický dějd - cyklick cyklická sekrece gonadoliberinů (hypotalamus) cyklická sekrece gonadotropinů (adenohypofýza) ze = folikulární ( dní) FSH: stimulace a zrání folikulu sekrece estrogenů (folikulárn rní bb.) počet receptorů pro LH LH: o něco n později společně s FSH stimulace estrogenů i progesteronu 1. fáze f = folikul dokončen ení zrání folikulu vede k ovulaci 2. fáze f = ovulační (14. den) 3. fáze f = luteáln lní (15. ( den) LH: : vysoká sekrece progesteronu (žluté tělísko) FATriad/links/amenorrhea.htm

28 MENSTRUAČNÍ CYKLUS cyklická produkce estrogenů a progesteronu (ovarium) cyklické změny děložní sliznice (endometrium) menstrual.html

29 1. proliferační fáze ze ( den cyklu) vliv estrogenů mitotická aktivita buněk k sliznice proliferace žlázek artérie rie spiráln lní charakter, prodlužuj ují se endometrium 3-4 mm ze (14. den) 2. ovulační fáze endometrium v klidu ze ( den) 3. sekreční fáze vliv progesteronu (žluté tělísko) v buňkách endometria energetické zásoby (glykogen, lipidy) artérie rie se svinují pokles obsah vody v buňkách vliv estrogenů (2. maximum) sekrece buněk k a prosáknut knutí sliznice endometrium 5 6 mm Pokud nedojde k oplození a nidaci vajíčka zánik žlutého tělískat ska,, prudký pokles sekrece estrogenů a progesteronu

30 4. ischemická fáze (trvá 24 hodin, 28. den) nedostatek estrogenů prokrvení sliznice spastická kontrakce spiráln lních arterií (prostaglandiny) ischémie nekróza sliznice i arteriol deskvamace ze (1.-5. den) 5. menstruační fáze rozpad endometria povolení sevřen ení cév krev přitp itékající do poškozen kozené sliznice odloučen ení odumřelých vrstev a odplavení kusů sliznice z dělohy d ven z dělohy: d asi 35 ml krve + 35 ml serózn zní tekutiny vypuzení obsahu napomáhaj hají kontrakce myometria show.asp?durki=65517 menstruační krev množstv ství fibrinogenu nekoaguluje

31 MENSTRUAČNÍ CYKLUS 28-denn denní cyklus dospělé ženy Kolísání v rozmezí dnů význam trvání jednotlivých fázíf (příprava prava sliznice pro nidaci) Bazáln lní teplota náhlé 0,5 C ovulace toshare.servepics.com/ en/menstruate.htm

32 SEKRECE POHLAVNÍCH HORMONŮ Steroidní Prekurzor: CHOLESTEROL

33 ESTROGENY Folikulárn rní buňky ovaria Nejúčinn innější: estradiol (E 2 ) Menší význam: estriol (E 1 ) a estron (E 3 ) 1) trofický, růstový r a diferenciační vliv na vnitřní i zevní pohlavní orgány 2) stimulace růstu r a vývoje prsů 3) rozvoj sekundárn rních pohlavních znaků 4) proliferace vagináln lního dlaždicov dicového epitelu 5) navození proliferační fáze menstruačního cyklu 6) počet receptorů pro progesteron 7) v pozdější ším m období puberty začátek uzavírání růstových chrupavek ukončen ení růstu 8) zpětnou resorpci Na + a vody v ledvinách 9) hladinu cholesterolu 10) ženský typ sexuáln lního chování (změny během b cyklu)

34 GESTAGENY Žluté tělísko ovaria Nejdůle ležitější progesteron 1) gestagenní účinek = příprava p prava na udržen ení těhotenství - sekreční fáze menstruačního cyklu 2) kontraktilitu gravidní dělohy 3) produkci hlenu žlázek dělod ložního krčku ku (viskozitu) 4) ovlivnění sekrece gonadotropinů (i gonadoliberinu) 5) stimulace rozvoje lalůč ůčků a alveolů mléčné žlázy a vyvolání jejich sekreční aktivity 6) ovlivnění termoregulačního centra v hypotalamu bazáln lní teplotu

35 TĚHOTENSTVÍ gestace,, gravidita období vývoje organismu v těle t matky od oplození vajíčka po porod plodu délka těhotenstvt hotenství: menstruační věk (od 1. dne poslední menstruace) = 284 dny tj. 40 týdnů ovulační věk (ode dne ovulace) = 270 dní 9 kalendářních měsícům 10 lunárn rních měsícům

36 FÁZE GESTACE 1) oplození vajíčka spermií 2) období rýhování vajíčka: den 3) období diferenciace: : vznik 3 zárodez rodečných listů týden 4) embryonáln lní období: : 4. týden začátek 3. lunárn rního měsícem 5) fetáln lní období: : od 3. lunárn rního měsícem do porodu

37 OPLOZENÍ Ovulace uvolnění vajíčka (sekundárn rní oocyt) ) z Graafova folikulu do dutiny břišníb Fimbrie vejcovodu přimknou k povrchu ovaria pohlcení vajíčka Během cesty vejcovodem oplození vajíčka spermií Spermie během pohl.. aktu (ejakulace) deponovány ny do vaginy (asi 400 milionů) vlastním m pohybem nebo i sací silou dělod ložních kontrakcí (orgasmus) přes cervikáln lní kanál, dutinu dělod ložní do vejcovodu (trvá 1 hodinu) Do vejcovodu asi 1000 spermií

38 Životaschopnost pohlavních zárodez rodečných buněk (gamet) velmi omezená omezená i doba oplození Vajíčko ko: : po ovulaci žije 12 hodin pokud nedojde k oplození do 24 hodin degeneruje a zaniká Spermie: : přežívajp vají v ženském m pohlavním m systému až 3 dny in vitro možno 4 dny při i rychlém m zmražen ení (-80 C) 10 i více v let má-li být schopna oplodnění nutno prodělat kapacitaci a akrosomáln lní reakci

39 KAPACITACE zm změny vlastností spermií umožň žňující oplodnění vajíčka probíhaj hající až v pohl.. systému ženy vytvořen ení otvůrku v membráně spermie AKROSOMÁLN LNÍ REAKCE uvoln uvolnění proteolytických enzymů z akrosomu hyaluronidáza rozklad kyseliny hyaluronidové (mezi folikulárn rními buňkami obklopujícími vajíčko) Nejdříve splynutí membrán Pronikání spermie do vajíčka

40 Změna povrchových vlastností membrány vajíčka zamezení pronikání další ších spermií Během několika n hodin celá spermie (i s bičíkem) do vajíčka začíná vlastní proces oplození = tvorba zygoty: Sekundárn rní oocyt dokončí II. zrací dělení nyní vajíčko zralé (jeho jádro j = ženské prvojádro dro)

41 Jakmile spermie vnikne do vajíčka ztráta ta bičíku Hlavička zvětšuje svůj j objem vzniká mužsk ské prvojádro Obě prvojádra ( + )( ) přiblip ibližují uprostřed cytoplazmy vstoupí do kontaktu a splynou vzniká zygota ZYGOTA = oplozené vajíčko s plným počtem chromozomů X + Y mužsk ské pohlaví X + X ženské pohlaví

42 RÝHOVÁNÍ zygota opakované mitotické dělení 1. mitóza 2 identické blastomery (30 hodin po oplození) 4. den kulovitý útvar (16 blastomer) ) = morula postupně přeměňuje v blastocystu zygota 8 buněk morula

43 BLASTOCYSTA Kulovitý útvar Stěna: trofoblast (základ pro vývoj placenty) Embryoblast (základ pro vývoj embrya) Blastocél (dutina) 6. den po oplození se přikládá pólem s embryoblastem k epitelu dělod ložní sliznice Proteolytické enzymy narušen ení endometria pronikání do endometria = implantace (nidace) vajíčka (12. den po ovulaci) Zygota

44 DIFERENCIAČNÍ OBDOBÍ 2. týden začátek diferenciace zárodez rodečného terčíku (2 vrstvy: ektoderm, entoderm) Dva zárodez rodečné váčky: amniový žloutkový Začínaj nají vznikat krevní sinusy vytváří se první strukturáln lní základ uteroplacentárn rní cirkulace den první kmenové klky (celkový povrch 7 m 2 ) 3. týden začátek tvorby 3. zárodez rodečného listu = mesoderm

45 EMBRYONÁLN LNÍ OBDOBÍ 18. den 8. týden Ektoderm pokožka ka a nervový systém Mesoderm pojivo, cévnc vní,, močový ový a pohlavní systém Entoderm trávic vicí a dýchací systém Dokončen ení vývoje placenty, plodových obalů a pupečníku

46 FETÁLN LNÍ OBDOBÍ Od 3. lunárn rního měsíce m do porodu (ukončena diferenciace a vývoj orgánů) Zahájen jení činnosti jednotlivých orgánů 4. měsíc: m osifikace skletetu 5. měsíc: m první pohyby plodu kůže e pokryta mazem (ochrana před p amniovou tekutinou = plodová voda, V= ml) porostlá jemnými chloupky (lanugo( lanugo) vlasy, obočí tvoří se hnědá tuková tkáň Od 7. měsíce: m nervový systém m schopen řídit dýchací pohyby kontrolovat tělesnou t teplotu (plod schopen samostatné existence mimo tělo t matky) oddělen lení srostlých víčekv kůže e zřasena z (nedostatek podkožního tuku) měsíc: m tukový polštář v podkoží (vyhlazení kůže) 9. měsíc: m dokončen sestup varlat do šourku labia majora překrývajp ekrývají labia minora Koncem 10. měsíce: m porod zralého plodu

47 bioteach.ubc.ca/.../ quarterly014/0104tran.html 6 týdnů 20 týdnů 32 týdnů 12 týdnů

48 FUNKCE PLACENTY 1) příjem p živin, vitamínů a minerálů důležitých k výživ ivě a růstu r plodu = náhrada trávic vicího traktu 2) odvod zplodin metabolismu = náhrada ledvin 3) výměna dýchacích plynů = náhrada dýchání význam HbF (saturace kyslíkem kem při p i nízkn zkém m po 2 ) 4) imunologické vlastnosti průnik IgG z matky příprava prava pro přežitp ití v prvních týdnech po porodu imunologická tolerance mezi matkou a plodem 5) endokrinní funkce

49 HORMONY PLACENTY 1) choriový gonadotropin (hcg) 2) progesteron 3) estrogeny (estriol( estriol) 4) choriový somatomammotropin

50 1) Choriový gonadotropin (hcg) tvořen buňkami trofoblastu přítomen v moči ženy 7. den po oplození (průkaz těhotenstvt hotenství) tvoří se celé těhotenství (max. v 9. týdnu) nutný k udržen ení činnosti corpus luteum (zajištění sekrece progesteronu a estrogenů udržen ení sekreční fáze endometria) u pohlaví stimulace tvorby testosteronu ve varlatech diferenciace mužsk ského genitálu, před p porodem sestup varlat do šourku

51 2) Progesteron v začátku těhotenstvt hotenství corpus luteum společně s estrogeny sekreční fáze dělod ložní sliznice (nidace) produkce řízena: od ovulace do implantace LH (AH) od implantace hcg (trofoblast placenty) při produkci hcg zánik c.l. potrat tvorba stoupá od 2. týdne, max týden, pak pokles porod kontraktilitu svaloviny dělohy d (zabránění potratu) podporuje rozvoj lobuloalveolárn rního systému mléčné žlázy

52 3) Estrogeny tvoří se z prekurzorů (vytvářených nadledvinami matky) potenciace proliferativních pochodů: růst dělohyd růst mlékovod kovodů růst zevních pohlavních orgánů retence vody: uvolnění vazů sakroiliakáln lního kloubu elasticity symfýzy produkce stoupá,, max. mezi 20. a 40. týdnem

53 4) Choriový somatomammotropin (placentárn rní laktogen) tvoří se od 5. týdne, postupně hladina stoupá pozitivní vliv na růst r prsů,, laktaci u matky snižuje citlivost tkání pro inzulín šetří glukózu pro plod uvolňov ování mastných kyselin z tukové tkáně matky pro plod

54 ZMĚNY U ŽENY BĚHEM B Růst hmotnosti (r TĚHOTENSTVÍ (růst plodu, zvětšov ování dělohy, přibývání amniové tekutiny, růst r prsů) optimáln lní přírustek kolem 10 kg Vzestup metabolismu objem krve (o 30%), srdeční výdej (o 30-40%), tepová frekvence (o tepů), minutová ventilace (o 50%) Ledviny průtok krve (o 35%), GF produkce hormonů: hypotalamo hypotalamo-hypofyzární systém (ACTH, TSH), nadledviny (glukokortikoidy, aldosteron), štítná žláza (hromadění jódu, tyroxin) ovariáln lní hormony, posléze placentárn rní

55 POROD Ukončen ení těhotenství vypuzením m plodu z dělohyd Vyvolání porodu: Progesteron: : před p porodem hladina kontraktility děložní svaloviny Oxytocin: kontrakcí produkce oxytocinu (hypotalamus), počet receptorů pro oxytocin stupňov ování děložních kontrakcí Prostaglandiny: : ke konci těhotenstvt hotenství produkce kyseliny arachidonové v děloze d (prekurzor( prostaglandinů) výrazná potenciace děložních kontrakcí POZITIVNÍ ZPĚTN TNÁ VAZBA (zesilování kontrakcí, frekvence) vypuzení plodu

56 Relaxin hormon produkovaný: v průběhu ovariáln lního cyklu a na počátku těhotenství žlutým tělískemt v pozdější ších fázích f gestace placentou odpovědný dný za : anatomické změny dělohy d (časn( asné fáze těhotenstvt hotenství) usnadnění průchodu plodu porodními cestami (porod) Poloha podéln lná hlavičkou

57 Příprava: estrogeny (vývody) progesteron (žlázky) STH, kortizol, prolaktin Před porodem: LAKTACE produkce prolaktinu a somatomammotropinu (placenta) výrazn razná proliferace mléčné žlázy a sekrece malého množstv ství mleziva (kolostrum)

58 Po porodu: LAKTACE pokračuje sekrece kolostra produkce estrogenů a progesteronu hladiny prolaktinu během dnů se rozvine tvorba a sekrece mateřsk ského mléka tvorba prolaktinu během následujících ch dnů klesá tvorba a sekrece mléka stimulována reflexně každým kojením m (dráždění prsních bradavek tvorba oxytocinu vliv na stahy mlékovod kovodů a ejekci mléka) lactation_and_nutrition.htm

59 LAKTACE Udržov ována: prolaktinem kortizolem tyroxinem inzulínem nem Negativní vliv: psychická zátěž Doba: individuláln lní nezbytná 1. týden (IgA pro ochranu před p střevn evní florou) Optimum: 4-5 měsícům ů

POHLAVNÍ SOUSTAVA. PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz

POHLAVNÍ SOUSTAVA. PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz POHLAVNÍ SOUSTAVA PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz Pohlavní soustava zajišťuje vznik nového života zabezpečuje existenci biologického druhu zajišťuje přenos genetických informací dělíme

Více

Funkce pohlavního systému ženy ovaria oocyty ova folikul Graafův folikul

Funkce pohlavního systému ženy ovaria oocyty ova folikul Graafův folikul Funkce pohlavního systému ženy - zrání vajíček - produkce pohlavních hormonů - realizace pohlavního spojení = koitus - vytvoření vhodného prostředí pro vývoj plodu a jeho porod Vaječníky ovaria - párové

Více

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Stavba Varlata testes = mužské pohlavní žlázy - párové vejčité orgány,

Více

Variace Pohlavní soustava ženy

Variace Pohlavní soustava ženy Variace 1 Pohlavní soustava ženy 21.7.2014 16:03:50 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA POHLAVNÍ SOUSTAVA POHLAVNÍ SOUSTAVA ŽENY Funkce pohlavního systému ženy 1. Zrání vajíček a jejich uvolňování z kůry

Více

3.4.2015. Rozmnožování FYZIOLOGIE ROZMNOŽOVÁNÍ. Sekrece pohlavních hormonů. Účinky testosteronu

3.4.2015. Rozmnožování FYZIOLOGIE ROZMNOŽOVÁNÍ. Sekrece pohlavních hormonů. Účinky testosteronu Rozmnožování FYZIOLOGIE ROZMNOŽOVÁNÍ Nový jedinec genotypicky i fenotypicky jedinečný vzniká kombinací genetické výbavy mužské a ženské pohlavní buňky (spermie a vajíčka) při oplození. Reprodukční systém

Více

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Rozmnožovací orgány 1/54

Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT . Rozmnožovací orgány 1/54 "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Rozmnožovací orgány 1/54 Hlavní funkce rozmnožovacích orgánů = zajištění existence druhu 21. března 2012 Rozmnožovací

Více

OPLOZENÍ erekci zvlhčením kontrakce varlat, nadvarlat a chámovodů 500 miliónů spermií prostagladiny

OPLOZENÍ erekci zvlhčením kontrakce varlat, nadvarlat a chámovodů 500 miliónů spermií prostagladiny OPLOZENÍ Nejprve dojde k erekci penisu, v důsledku naplnění erektilních kavernózních těles spongiózní tkáně penisu velkým množstvím krve pod velkým tlakem. Také u ženy je toto podráždění provázeno mírným

Více

Fyziologie těhotenství

Fyziologie těhotenství Fyziologie těhotenství Oplodnění K oplození vajíčka dochází ve vejcovodu - spermie jsou vstříknuty do zadní poševní klenby o odtud musí projít až k vnitřnímu ústí vejcovodu (pohyb spermií = 3-6 mm/min.)

Více

Rozmnožovací soustava

Rozmnožovací soustava Rozmnožování = jeden ze základních znaků živých organismů - schopnost reprodukce je podmínkou udržení existence každého druhu. - člověk se rozmnožuje pouze pohlavně člověk pohlaví určeno geneticky (pohl.

Více

TĚHOTENSTVÍ a POROD. Jen život pro druhého má smysl

TĚHOTENSTVÍ a POROD. Jen život pro druhého má smysl TĚHOTENSTVÍ a POROD Jen život pro druhého má smysl OBSAH PUBLIKACE: 1. STRUČNÁ ANATOMIE 2. PRŮBĚH TĚHOTENSTVÍ 3. ZMĚNY V TĚHOTENSTVÍ 4. VÝVOJ PLODU 5. PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKA 6. VYŠETŘENÍ 7. VROZENÉ VÝVOJOVÉ

Více

SOUSTAVA ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ

SOUSTAVA ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ SOUSTAVA ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ Pro přednášku v Trenérské škole Svazu kulturistiky a fitness České republiky a Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy více na www.skfcr.cz/treneri Mgr. Petr

Více

Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření)

Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření) Autor Mgr. Monika Kamenářová Tematický celek Pohlavní soustava Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření) Anotace Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, s jeho pomocí

Více

LNÍ REGULACE HORMONÁLN. Hormony. Mgr. Aleš RUDA

LNÍ REGULACE HORMONÁLN. Hormony. Mgr. Aleš RUDA HORMONÁLN LNÍ REGULACE Mgr. Aleš RUDA Regulace lidského organismu regulace lidského organismu : nervová - působí rychle, po dobu trvání podnětu imunitní látková = hormonální (starší než nervová) hormonální

Více

Těhotenství, vývoj plodu, porod

Těhotenství, vývoj plodu, porod Těhotenství, vývoj plodu, porod Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Pohlavní ústrohí ženy, těhotenství,vývoj plodu, porod Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství,

Více

Embryonální období. Martin Špaček. Odd. histologie a embryologie

Embryonální období. Martin Špaček. Odd. histologie a embryologie Modul IB Embryonální období Martin Špaček Odd. histologie a embryologie Zdroje obrázků: Moore, Persaud: Zrození člověka Rarey, Romrell: Clinical human embryology Scheinost: Digitální zobrazování počátků

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 21.9. 2009 Mgr. Radka Benešová Obecné zásady řízení a regulací: V organismu rozlišujeme dva základní

Více

II. Plodnost a její podmínky

II. Plodnost a její podmínky II. Plodnost a její podmínky II/1. Biologické předpoklady přirozeného plánování rodičovství V průběhu menstruačního cyklu jsou dny, ve kterých žena může otěhotnět (období plodné), a dny, ve kterých k otěhotnění

Více

VY_32_INOVACE_11.15 1/6 3.2.11.15 Pohlavní soustava Pohlavní soustava

VY_32_INOVACE_11.15 1/6 3.2.11.15 Pohlavní soustava Pohlavní soustava 1/6 3.2.11.15 Cíl znát stavbu ženské a mužské pohlavní soustavy - umět vysvětlit její funkci - odvodit její význam - uvést onemocnění, příčiny, prevenci, ošetření Továrna na spermie a vajíčka - mužské

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

ROZPLOZOVACÍ SOUSTAVA

ROZPLOZOVACÍ SOUSTAVA Maturitní téma č. 31 ROZPLOZOVACÍ SOUSTAVA Rozmnožování - reprodukce - je jednou ze základních vlastností všech organismů. Díky rozmnožování je život druhu nepřetržitý. Živočichové se mohou rozmnožovat

Více

Organa genitalia feminina

Organa genitalia feminina Organa genitalia feminina (pohlavní ústrojí ženské stavba a funkce) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Pohlavní ústrojí ženy Základní funkce: 1) zrání oocytů a jejich uvolnění z kůr vaječníků 2)

Více

Hormony doplnění látky pro účastníky výměny do Brescie Cukrovka

Hormony doplnění látky pro účastníky výměny do Brescie Cukrovka Hormony doplnění látky pro účastníky výměny do Brescie Cukrovka (úplavice cukrová - diabetes mellitus) Onemocnění, které se projevuje poruchami metabolismu cukrů tělo nedokáže zajistit normální hladinu

Více

Individuální vývoj člověka = ontogeneze

Individuální vývoj člověka = ontogeneze Individuální vývoj člověka = ontogeneze vývoj před narozením = prenatální vývoj po narození = postnatální 1. Vývoj před narozením dvě období: a) zárodečné = embryonální b) plodové = fetální Vývoj začíná

Více

Nemoci močového a pohlavního ústrojí psů

Nemoci močového a pohlavního ústrojí psů Nemoci močového a pohlavního ústrojí psů Hnisavý zánět ledvin, glomerulonefritida, urémie Zánět močového měchýře, močové kameny, inkontinence Vrozené vady močového ústrojí Fimóza, zánět varlat a šourku,

Více

Hormonální soustava látkové řízení

Hormonální soustava látkové řízení Hormonální soustava látkové řízení Hormony (působky) biologicky aktivní látky, produkované speciálními buňkami ţláz s vnitřní sekrecí (endokrinními) do krve, jsou vylučovány v nepatrném mnoţství (působí

Více

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza GYN. REPRODUKCE NÁZEV : AMH = Anti-Müllerian hormon POUŽITÍ : Anti-Müllerian hormon (AMH) je dimerní glykoprotein, složený ze dvou monomerů o molekulové hmotnosti 72 kda. AMH patří do rodiny transformujícího

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů

Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT . Ontogeneze živočichů "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Ontogeneze živočichů postembryonální vývoj 1/73 Ontogeneze živočichů = individuální vývoj živočichů, pokud vznikají

Více

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza

GYN. REPRODUKCE. - kryptorchizmus a anorchie u chlapců - některé případy předčasné puberty - testikulární disgeneze - předčasná menopauza GYN. REPRODUKCE NÁZEV : AMH = Anti-Müllerian hormon POUŽITÍ : Anti-Müllerian hormon (AMH) je dimerní glykoprotein, složený ze dvou monomerů o molekulové hmotnosti 72 kda. AMH patří do rodiny transformujícího

Více

EMBRYOLOGIE II. Implantace Vývoj žloutkového váčku Amnion, chorion Extraembryonální coelom

EMBRYOLOGIE II. Implantace Vývoj žloutkového váčku Amnion, chorion Extraembryonální coelom EMBRYOLOGIE II Implantace Vývoj žloutkového váčku Amnion, chorion Extraembryonální coelom MUDr. Radomíra Vagnerová, CSc. Předmět: Obecná histologie a obecná embryologie B0224 Datum: 16. a 17. 12. 2013

Více

Metabolismus steroidů. Petr Tůma

Metabolismus steroidů. Petr Tůma Metabolismus steroidů Petr Tůma Steroidy lipidy hydrofóbní charakter syntetizovány z acetyl-coa izoprenoidy během syntézy izopren Co patří mezi steroidy? cholesterol a jeho estery pohlavní hormony hormony

Více

Mimotělní oplození. léčebně řeší stavy, kdy:

Mimotělní oplození. léčebně řeší stavy, kdy: VÝZNAM VYŠETŘENÍ REPRODUKČNÍ IMUNITY PRO IVF-ET Jindřich Madar pracoviště reprodukční imunologie Ústavu pro péči o matku a dítě Praha Podolí Metoda mimotělního oplození s následným přenosem embrya do dělohy

Více

MUŽSKÝ POHLAVNÍ SYSTÉM

MUŽSKÝ POHLAVNÍ SYSTÉM MUŽSKÝ POHLAVNÍ SYSTÉM Varle, nadvarle, funiculus spermaticus, glandula vesiculosa, prostata Ústav histologie a embryologie MUDr. Filip Wagner Předmět: Praktická mikroskopie B02242 Mužské pohlavní orgány

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1

Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1 Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1 Poučení o 1 lidském těle 1 4 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1) Antikoncepce musí být LDV Levná, dostupná, vratná správná

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Vývoj pohlavního systému

Vývoj pohlavního systému Modul IA Vývoj pohlavního systému Martin Špaček Odd. histologie a embryologie Zdroje obrázků: Čihák: Anatomie Gray: Anatomy of the Human Body (http://www.bartleby.com/107/) Moore, Persaud: Zrození člověka

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

I. vývoj pohlavních buněkspermatogenese

I. vývoj pohlavních buněkspermatogenese I. vývoj pohlavních buněkspermatogenese a oogenese určeno výhradně pro přípravu p pravu studentů 1.léka kařské fakulty Rešerše: Hamilton-Boyd-Mossman, Langman, Larsen, Lüllmann-Rauch, Moore-Persaud, edu,

Více

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3

David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 David Rumpík1, Stanislav Los Chovanec1, Taťána Rumpíková1 Jaroslav Loucký2, Radek Kučera3 Klinika reprodukční medicíny a gynekologie Zlín 1 Imalab s.r.o. Zlín 2 Beckman Coulter ČR, a Imunoanalytická laboratoř,

Více

Hormony a jejich vliv na změny probíhající v kůži v různých etapách života. Daniela Jasenská

Hormony a jejich vliv na změny probíhající v kůži v různých etapách života. Daniela Jasenská Hormony a jejich vliv na změny probíhající v kůži v různých etapách života Daniela Jasenská Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je popsat hormony a jejich vliv na kůži v různých

Více

Andulí Hylmarová Madla Klačková PVČ 18.4.2011

Andulí Hylmarová Madla Klačková PVČ 18.4.2011 Andulí Hylmarová Madla Klačková PVČ 18.4.2011 Obsah: Co je to hormon? Vznik hormonů Funkce hormonů Rostlinné hormony Živočišné hormony Hormony u člověka Dělení hormonů Význam hormonů Choroby Co je to HORMON?

Více

4. Krytí. a. Určení nejvhodnější doby krytí. i. Zevní projevy a chování feny

4. Krytí. a. Určení nejvhodnější doby krytí. i. Zevní projevy a chování feny 4. Krytí a. Určení nejvhodnější doby krytí Naprostá většina chovatelů má zájem o co nejúspěšnější odchov. A právě proto jim doporučujeme, aby si nechali určit nejvhodnější dobu ke krytí feny. K tomu existují

Více

Obecný popis funkce žláz s vnitřní sekrecí

Obecný popis funkce žláz s vnitřní sekrecí Obecný popis funkce žláz s vnitřní sekrecí Žlázy s vnitřní sekrecí (endokrinní žlázy) zajišťují spolu s nervovou soustavou neurohumorální regulaci orgánů a organizmu jako celku. Vytvářejí hormony, které

Více

Alternativy: adopce, pěstounská péče

Alternativy: adopce, pěstounská péče Léčba neplodnosti neplodnost je vždy nemocí páru! léčbu lze provádět různými postupy: léčba psychosociální, léčba farmaky, asistovaná reprodukce od inseminace po IVF základní etická otázka nejobecnějšího

Více

Blok 4 Časný vývoj embrya časná gravidita

Blok 4 Časný vývoj embrya časná gravidita Blok 4 Časný vývoj embrya časná gravidita M. Sedláčková Ústav histologie a embryologie LF MU Brno, 6.6.2008 1 4.1 Od interakce gamet po první dělení 4.2 Embryonální vývoj- od prvního dělení po implantaci

Více

SOUSTAVA KOŽNÍ. PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D.

SOUSTAVA KOŽNÍ. PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D. SOUSTAVA KOŽNÍ PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D. Kůže (cutis, derma) pevná, pružná a tažná; odolná proti mechanickému působení (tlak, náraz, tření apod.) plošný orgán pokrývá tělo (u dospělého člověka 1,5 1,8

Více

Úvod ženské pohlavní orgány. Pochva 7. Faktory ovlivňující rovnováhu poševního prostředí 12

Úvod ženské pohlavní orgány. Pochva 7. Faktory ovlivňující rovnováhu poševního prostředí 12 Úvod ženské pohlavní orgány. Pochva 7 Estrogeny a vaginální sliznice 10 Faktory ovlivňující rovnováhu poševního prostředí 12 Co to je vaginální dyskomfort? 13 Vaginální dysmikrobie 14 Základní dělení poševních

Více

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Předmět: ANATOMIE A FYZIOLOGIE Obor vzdělání: DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ

Více

POHLAVNÍ HORMONY AGONISTÉ, ANTAGONISTÉ, HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE a HORMONÁLNÍ SUBSTITUČNÍ TERAPIE

POHLAVNÍ HORMONY AGONISTÉ, ANTAGONISTÉ, HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE a HORMONÁLNÍ SUBSTITUČNÍ TERAPIE POHLAVNÍ HORMONY AGONISTÉ, ANTAGONISTÉ, HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE a HORMONÁLNÍ SUBSTITUČNÍ TERAPIE Subkapitoly 1.Mužské pohlavní hormony (androgeny) Anabolické steroidy Antiandrogeny 2.Ženské pohlavní hormony

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Pohlavní

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Hav17 Vypracoval(a),

Více

Doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc. PŘEDČASNÁ PUBERTA

Doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc. PŘEDČASNÁ PUBERTA Doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc. PŘEDČASNÁ PUBERTA doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc. Odborná recenze: prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. Pediatrická klinika FN MOTOL, Praha 5 Předčasná puberta (předčasné pohlavní

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

?ídící soustava - maturitní otázka z biologie

?ídící soustava - maturitní otázka z biologie ?ídící soustava - maturitní otázka z biologie by jx.mail@centrum.cz - St?eda, Leden 14, 2015 http://biologie-chemie.cz/ridici-soustava-maturitni-otazka-z-biologie/ Otázka:?ídící (hormonální) soustava P?edm?t:

Více

Patologie ženského pohlavního ústrojí

Patologie ženského pohlavního ústrojí Patologie ženského pohlavního ústrojí Záněty jednotný dutý systém snadný vzestupný postup infekce (až do dutiny břišní) typický příznak výtok (fluor) mikrobiologické vyšetření mikrobiální obraz poševní

Více

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů Gerifit Doplněk stravy Energie plná zdraví na celý den! Kvalitní produkt z Dánska spojující: extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

Více

POHLAVNÍ ÚSTROJÍ ŽENY (ORGANA GENITALIA FEMININA)

POHLAVNÍ ÚSTROJÍ ŽENY (ORGANA GENITALIA FEMININA) POHLAVNÍ ÚSTROJÍ ŽENY (ORGANA GENITALIA FEMININA) Vaječník (ovarium) oválný tvar, rozměry: d 2-5 cm, tl 0,5-1cm zevní popis: plochy: okraje: póly: facies med. - směřuje do nitrá pánve facies lat. - směřuje

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Léčba neplodnosti. Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Diplomovaný farmaceutický asistent

Léčba neplodnosti. Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Diplomovaný farmaceutický asistent Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Léčba neplodnosti Diplomovaný farmaceutický asistent Vedoucí práce: MUDr. Miroslava Čedíková Vypracovala: Šárka Paulová Čelákovice 2011

Více

ZÁKLADY HORMONÁLN LNÍ REGULACE

ZÁKLADY HORMONÁLN LNÍ REGULACE ZÁKLADY HORMONÁLN LNÍ REGULACE Pro vznik života: získávání volné energie přepis a přenos genetické informace získávání informací z vnějšího a vnitřního prostředí Informační systémy živých soustav: humorální

Více

PŘEHLED OBECNÉ HISTOLOGIE

PŘEHLED OBECNÉ HISTOLOGIE PŘEDMLUVA 8 1. ZÁKLADY HISTOLOGICKÉ TECHNIKY 9 1.1 Světelný mikroskop a příprava vzorků pro vyšetření (D. Horký) 9 1.1.1 Světelný mikroskop 9 1.1.2 Zásady správného mikroskopování 10 1.1.3 Nejčastější

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Menogon Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok (Menotropinum)

Příbalová informace: informace pro uživatele. Menogon Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok (Menotropinum) sp.zn.: sukls242308/2011 Příbalová informace: informace pro uživatele Menogon Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok (Menotropinum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Složky výživy - sacharidy Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Sacharidy 1 Nejdůležitější a rychlý zdroj energie 50-60% Dostatečný přísun šetří rezervy tělesných tuků a bílkovin Složeny z C, H2,

Více

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_VO.Vr.4

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_VO.Vr.4 ,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_VO.Vr.4 AutoSave 1 Výchova k občanství 9. ročník Sexuální dospívání a reprodukční zdraví Mgr. Jana Vršecká AutoSave 2 Předmět a ročník: Téma: Výchova

Více

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény)

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény) Oběhová soustava - Zajišťuje stálý tělní oběh v uzavřeném cévním systému - motorem je srdce Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) - pevné (krev proudí

Více

Zdravotní nauka 1. díl

Zdravotní nauka 1. díl Iva Nováková Učebnice pro obor sociální činnost ISBN 978-80-247-3709-6 Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 e-mail: obchod@grada.cz, www.grada.cz

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon Význam Cena v Kč ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY Odběr krve do zkumavky odběrovou jehlou 28,00 SEPARACE

Více

Rozmnožovací soustava

Rozmnožovací soustava Všechny živé organizmy mají schopnost se rozmnožovat. Rozmnožování umožňuje rozmnožovací soustava (též pohlavní soustava či reprodukční systém). Rozmnožovací soustavu tvoří pohlavní orgány s pohlavními

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_19_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA II.

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_19_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA II. Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_19_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA II. DÝCHACÍ SOUSTAVA Dolní dýchací cesty Hrtan (larynx) velikost hrtanu ženy 5 cm, muži 7 cm chrupavčitý,

Více

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku)

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku) / přeměna látek spočívá v těchto dějích: 1. z jednoduchých látek - látky tělu vlastní vznik stavebních součástí buněk a tkání 2. vytváření látek biologického významu hormony, enzymy, krevní barvivo. 3.

Více

- potravinách) Hormony:

- potravinách) Hormony: Hormonální regulace HORMONÁLNÍ MARTYNENKO REGULACE MAX 1 Většinu Produkty hormonů žláz (hormony) tvoří proteiny se vylučují produkují přímo do je krve endokrinní (popř. do žlázy. těle, Nejběžnější Steroidní

Více

POHLAVNÍ HORMONY. Estrogeny, gestageny, androgeny

POHLAVNÍ HORMONY. Estrogeny, gestageny, androgeny PHLAVNÍ HRMNY Estrogeny, gestageny, androgeny Biosyntéza Androgeny intersticiální buňky varlat Estrogeny Graafův folikul Progesteron žluté tělísko Základní prekurzor Pregnenolon (z cholesterolu) Progesteron

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

BIOLOGIE DÍTĚTE I. DOPLŇUJÍCÍ PEDAGOGICKÉ STUDIUM PRO UČITELE VVP ZS 2013/2014. PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D. jitkajirsakova@seznam.

BIOLOGIE DÍTĚTE I. DOPLŇUJÍCÍ PEDAGOGICKÉ STUDIUM PRO UČITELE VVP ZS 2013/2014. PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D. jitkajirsakova@seznam. BIOLOGIE DÍTĚTE I. DOPLŇUJÍCÍ PEDAGOGICKÉ STUDIUM PRO UČITELE VVP ZS 2013/2014 PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz HLAVNÍ TÉMATA PŘEDNÁŠEK: o o o o o o o o o o základní vymezení věd o

Více

Biologie člověka, člověk a zdraví. Dataprojektor, vizualizér, pracovní listy, plakáty. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Biologie člověka, člověk a zdraví. Dataprojektor, vizualizér, pracovní listy, plakáty. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Biologie (BIO) Biologie člověka, člověk a zdraví Tercie 3 hodiny týdně Dataprojektor, vizualizér, pracovní listy, plakáty Etologie Odvodí na základě pozorování

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘEHLED EM BRYOLOGIE ČLO VĚKA V O BRAZECH. Jiří Malínský, Václav Lichnovský

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘEHLED EM BRYOLOGIE ČLO VĚKA V O BRAZECH. Jiří Malínský, Václav Lichnovský UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘEHLED EM BRYOLOGIE ČLO VĚKA V O BRAZECH Jiří Malínský, Václav Lichnovský UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI LÉKAŘSKÁ FAKULTA Jiří Malínský, Václav Lichnovský PŘEHLED EMBRYOLOGIE

Více

VÝVOJ POHLAVNÍHO ÚSTROJÍ

VÝVOJ POHLAVNÍHO ÚSTROJÍ VÝVOJ POHLAVNÍHO ÚSTROJÍ 1 Úvod MUDr. Václav Báča, Ph.D. Anatomický ústav, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze Vývoj pohlavního ústrojí probíhá v těsné součinnosti s vývojem močového ústrojí,

Více

5. Močopohlavní soustava (systema urogenitale)

5. Močopohlavní soustava (systema urogenitale) 5. Močopohlavní soustava (systema urogenitale) 5.1. Močové ústrojí 5.1.1. Ledvina 5.1.1.1. nefron 5.1.1.2. cévy ledvin 5.1.2. Močovod 5.1.3. Močový měchýř 5.1.4. Močová trubice 5.2.Pohlavní ústrojí 5.2.1.

Více

Kdy začíná lidský život?

Kdy začíná lidský život? MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Simona Kudláčová Kdy začíná lidský život? Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Josef Kuře, Dr. phil. Brno 2008 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že předkládanou

Více

Neplodnost Asistovaná reprodukce Neplodnost

Neplodnost Asistovaná reprodukce Neplodnost Neplodnost Asistovaná reprodukce Neplodnost Lidská neplodnost je podle WHO považována za nemoc = stav, kdy v průběhu jednoho roku při pravidelném pohlavním styku nedojde k otěhotnění WHO dělí neplodnost

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr.Jitka Fuchsová MÍZA (lymfa) Krevní kapiláry mají propustné stěny

Více

Reprodukce prasat 1. Rozmnožování 2. Plodnost

Reprodukce prasat 1. Rozmnožování 2. Plodnost Reprodukce prasat 1. Rozmnožování je ve smyslu reprodukční užitkovosti hospodářských zvířat, tedy i prasat, základní charakteristikou živé hmoty. Jde o složitý proces, který je ovlivňován komplexem faktorů

Více

SSOS_ZD_3.11 Trávící soustava - opakování

SSOS_ZD_3.11 Trávící soustava - opakování Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZD_3.11

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_19_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_19_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_19_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA ŠTÍTNÁ ŽLÁZA nejstarší žláza s vnitřní sekrecí u obratlovců (z fylogenetického hlediska) váží 30

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Vylučovací soustava. Kůže bariéra před vnějším světem. Oprav chybný text:

Vylučovací soustava. Kůže bariéra před vnějším světem. Oprav chybný text: Oprav chybný text: Vylučovací soustava Hlavním vylučovacím orgánem jsou ledviny, které odstraňují z těla škodlivé látky, regulují objem krve a obsah solí v těle. Ledviny jsou nepárový orgán fazolovitého

Více

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. EuroFertil CZ, a.s

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. EuroFertil CZ, a.s Vyplňte pečlivě tento dotazník před Vaší první návštěvou v centru nebo v jejím rámci. Dotazy, kterým nerozumíte nebo odpověď neznáte, nevyplňujte. VSTUPNÍ DOTAZNÍK PACIENTKA Titul, jméno a příjmení: Datum

Více

Mléčná žláza, laktace. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Mléčná žláza, laktace. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Mléčná žláza, laktace Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Radka Benešová ANATOMIE MLÉČNÉ ŽLÁZY Mléčná žláza (glandula mammaria)

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.: sukls242308/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Menogon 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Menotropinum (lidský menopauzální gonadotropin, hmg) odpovídající follitropinum 75 IU

Více

STRUKTURA EUKARYONTNÍCH BUNĚK

STRUKTURA EUKARYONTNÍCH BUNĚK STRUKTURA EUKARYONTNÍCH BUNĚK EUKARYOTICKÉ ORGANELY Jádro Ribozomy Endoplazmatické retikulum Golgiho aparát Lysozomy Endozomy Mitochondrie Plastidy Vakuola Cytoskelet Vznik eukaryotického jádra Jaderný

Více

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Pregnyl 1500 Pregnyl 5000 gonadotropinum chorionicum humanum prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Příbalová informace: Informace pro uživatele. Pregnyl 1500 Pregnyl 5000 gonadotropinum chorionicum humanum prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok Příbalová informace: Informace pro uživatele Pregnyl 1500 Pregnyl 5000 gonadotropinum chorionicum humanum prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Pregnyl 500 Pregnyl 1500 Pregnyl 5000 prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem gonadotrophinum chorionicum humanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Zásady využívání plemenných býků v podmínkách přirozené plemenitby

Zásady využívání plemenných býků v podmínkách přirozené plemenitby Metodika Zásady využívání plemenných býků v podmínkách přirozené plemenitby prof. Ing. František LOUDA, DrSc. a kol. Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Rapotín, 2007 Autorský kolektiv: prof. Ing. František

Více

Příloha list Laboratorní příručky

Příloha list Laboratorní příručky _ Datum aktualizace: 15. 2.2014 Příloha list Laboratorní příručky Název metody: ASGPR Název metody na výsledcích laboratorního vyšetření: S_ASGPR IgG Jednotky: index Indikace: diferenciální diagnostika

Více