Místo: zasedací místnost krajských svazů, OLKO ČUS, Olomouc, Na Střelnici 41, Olomoucký kraj, ČR.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Místo: zasedací místnost krajských svazů, OLKO ČUS, Olomouc, Na Střelnici 41, Olomoucký kraj, ČR."

Transkript

1 Zápis ze schůze číslo 22 / 2015 zk Krajský výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje Olomouckého kraje Datum: středa 5. srpen 2015, 13:00 hod. Místo: zasedací místnost krajských svazů, OLKO ČUS, Olomouc, Na Střelnici 41, Olomoucký kraj, ČR. Přítomni: Ivo Horák, Kamil Přecechtěl, Petr Přikryl, Pavel Sedlák, Mgr. Petr Rutar, Jan Trunda. Stálí hosté: Zdeněk Konečný, Jaroslav Petřík. Přizvaní hosté: //. Omluveni: //. Nepřítomni: //. Program: 1. Úvod, zahájení. 2. Kontrola plnění úkolů zápisu KVV ČSLH číslo 21/2015 (K. Přecechtěl, Z. Konečný). 3. Informace předsedy KVV (K. Přecechtěl). 4. Informace předsedů jednotlivých odborných komisí a Dozorčí rady ČSLH Olomouckého kraje. 5. Informace sekretáře (Z. Konečný). 6. Různé, došlá korespondence, informace z porad, schůzí a zasedání. 7. Závěr. Zápis KVV ČSLH Olomouc 22/2015 Strana 1 (celkem 7) st - 05/

2 Program: 1. Úvod, zahájení předseda KVV Kamil Přecechtěl přivítal všechny dnes přítomné, zahájil dnešní, v pořadí dvacáté první zasedání KVV ČSLH, představil hlavní body dnešního jednání a v 13:00 hod. jej i zahájil, po schválení předneseného programu (členy KVV) přistoupeno k projednání Zdeněk Konečný v úvodu předal materiály ČSLH, dnes nepřítomným předáno individuálně 2. Kontrola plnění úkolů zápisu KVV ČSLH číslo 21/2015 Provedl Zdeněk Konečný: úkol 2011/34/06 trvá zjistit možnost každoročního získání i čerpání příspěvku/dotace na soustředění a akcí Výběrů hráčů pořádaných KM KVV ČSH OLK od orgánů státní správy a samosprávy. Zodpovídají: Ivo Horák, Jan Trunda Termín: průběžně. Podaný a odsouhlasený grant 01, kalendářního roku 2015 s vyúčtováním předán KR OLKO ČUS, požadované finanční prostředky byly na pod-účet KVV ČSLH připsány interním převodem k 31/ , ve výši ,00 Kč. V kalendářním roce 2015 je to tedy Vše, v příjmové stránce, co lze podat a skutečně i čerpat KVV ČSLH. úkol 2012/01/02 trvá vykonávat svůj zvolený mandát člen KVV ČSLH přesně, dle článku 12 Stanov ČSLH, včetně členů Dozorčí rady KVV ČSLH. Zodpovídají: všichni členové KVV ČSLH a Dozorčí rady Termín: průběžně. úkol 2013/10/06 trvá doručit Všechny doklady za řádný měsíc s podpisem předsedy komise KVV nejpozději předposlední den v měsíci, sekretáři k vyúčtování a zaúčtování. Zodpovídají: Všichni předsedové jednotlivých odborných komisí Termín: průběžně. úkol 2013/11/06 trvá provést průběžnou interní kontrolu KR KVV při řízení utkání RO, včetně plnění delegací i administrativních povinností RO k ZU a utkáních jako takových a zpracovanou analýzu poté předložit k projednání na zasedání KVV ČSLH. Termín: do 06/ písemně rozeslat. Petr Přikryl informoval, že tato otázka je vyřešena a Všichni členové se mohou průběžně podívat v programu HoSys. Přítomní požádali o písemné stanovisko předsedy KR KVV pro členy KVV ČSLH, nespokojenost s odkazem na webové rozhraní, ke kterému nemají vůbec přístup nebo rozhraní typu KR KVV. úkol 2013/11/08 trvá vyřešit předmětnou kauzu /RO Václav Gebauer, Studénka/, původně adresovanou a projednanou na schůzi DK KVV odmítnutí úhrady udělení FP a o výsledku podat zprávu na zasedání KVV ČSLH OLK. Termín: do 06/ písemně rozeslat. Petr Přikryl informoval, že tato kauza není v kompetenci KR KVV. Přítomní připomenuli, že RO spadají pouze a jen pod KR KVV a žádají zaslání písemné zprávy s vyhodnocením celé této záležitosti. úkol 2014/14/11 trvá povinnost úhrady restů RO nejpozději na předsezonních seminářích RO, v opačném případě nesmí být RO vůbec připuštěn do soutěží a delegován na žádné utkání. Termín: 09/2014. úkol 2014/15/11 zrušen projednat na zasedání PV VV ČSLH resty RO sousedně ostatních krajů vůči KVV ČSLH OLK s požadavkem na povinnost doplacení. Zodpovídal: Kamil Přecechtěl Kamil Přecechtěl sdělil, že tato otázka je plně v kompetenci KR KVV. Zápis KVV ČSLH Olomouc 22/2015 Strana 2 (celkem 7) st - 05/

3 úkol 2014/15/12 trvá projednat na společném zasedání KR KVV JMK, MSK, OLK a ZLK splatnost udělených FP a evidovaných restů vůči KVV ČSLH OLK a provést jejich kompletní úhradu. Termín: 09/2014. úkol 2015/18/04 zrušen, upraven navrhnout podobu celého projektu Výběrů pro sezonu 2015/16 na území OLK Zodpovídali: Všichni členové KVV ČSLH + HOK úkol 2015/18/05 zrušen navrhnout podobu nového personálního složení KR KVV pro zbytek volebního období, k projednání na dalším zasedání KVV ČSLH Zodpovídal: Petr Přikryl Petr Přikryl informoval přítomné, že KR KVV není potřeba doplňovat nebo měnit. úkol 2015/21/01 zrušen, upraven sestavit personální návrhy TRE a lokality pro soustředění soutěžního ročníku 2015/16 a požádat TRE v jednotlivých HOK o úzkou spolupráci HOK s KM KVV ČSLH OLK /TRE LMŽ, LSŽ a MLD/ Zodpovídali: Všichni členové KVV ČSLH úkol 2015/21/02 zrušen, upraven sestavit ekonomickou nákladnost +/- pro soutěžní ročník 2015/16 u výběrů hráčů ročníku 2001 a 2002 a dále pak i ročníku střediska OLK projektu VTM ČSLH sezony 2015/16 Zodpovídal: Mgr. Petr Rutar úkol 2015/21/03 splněn osobně informovat manažera projektu VTM Bedřich Ščerban o závěrech a výsledcích společného zasedání KVV ČSLH OLK s kluby a oddíly OLK pracovat v sezoně 2015/126 pouze se dvěma ročníky, do doby schválení příspěvku od ČSLH, příp. KÚ na projekt VTM 2015/16 ročníků Zodpovídá: Kamil Přecechtěl Kamil Přecechtěl informoval o uskutečněné schůzce v rámci zasedání PV VV ČSLH, v Praze, dne 24/ úkol 2015/21/04 splněn písemně rozeslat HOK dotazníky/přihlášky na školení/doškolení TRE C + mládež ČSLH Zodpovídal: Zdeněk Konečný Zdeněk Konečný předložil kopii rozeslaného EM, ze dne 28/ , v textu a tématu, viz výše. úkol 2015/21/05 trvá na jednání KR KVV projednat obdrženou korespondenci Všech RO, přijmout rozhodnutí a písemně informovat původní adresáty. Termín: do 15/06 /2015. úkol 2015/21/06 trvá na jednání STK, příp. DK KVV projednat obdrženou korespondenci obou HOK, přijmout rozhodnutí a písemně informovat původní adresáty. Zodpovídá: Pavel Sedlák Termín: do 15/06 /2015. Zápis číslo 21/2015 KVV schválen Všemi přítomnými hlasy tak, jak byl sestaven, ověřen, rozeslán a to bez doplňků a úprav. 3. Informace předsedy KVV ČSLH Kamil Přecechtěl podána informace z posledního zasedání KM VV ČSLH, přijatý úkol z aktivu z 06/2015 přednesen na zasedání KM VV ČSLH i PV VV ČSLH a úspěšně splněn aktuální informace z hokejového hnutí, viz weby, tisk, média a EM diskuse přítomných k soutěžím ČSLH, KVV ČSLH Závěr: KVV bere na vědomí předložené a přednesené informace v celém bodu 3. Zápis KVV ČSLH Olomouc 22/2015 Strana 3 (celkem 7) st - 05/

4 4. Informace předsedů jednotlivých odborných komisí a Dozorčí rady KVV ČSLH 4.1. ekonomická komise Ivo Horák písemně připravený kompletní výstup z posledního jednání komise přednesl, představil a podrobně vysvětlil, popsal a okomentoval Stav účtu 20 KVV ČSLH aktualizace očekávané příjmy výhled /+ i -/ Hlavní kniha a Předvaha OLKO ČUS, středisko 20 KVV ČSLH Resty kolektivů a jednotlivců aktualizace, Náklady na činnost delegátů KR KVV, sezona 2015/16 úvodní stav /nenárokováno/ Přehled udělených FP DK KVV sezona 2014/15 konečný stav Přehled udělených FP DK KVV sezona 2015/16 úvodní stav, šablona Příjmy a výdaje V 00/ 01/ 02 KM KVV, sezona 2014/15 konečný stav Přehled složených součtů vkladů klubů a oddílů a resty ze strany HOK průběžná aktualizace opětovně požádal o úplné a finální vyřešení/uzavření restů ze strany HOK a hlavně pak od RO z loňské sezony, z důvodu nečinnosti písemně oslových, není vyúčtována schválená, nákladová položka odměny a náhrady členů RT Výběrů /pp. Luděk Konopčík a Zdeněk Žižlavský/ - DPP 2014/15 úkol 2015/22/01 vyzvat členy RT Výběrů o zaslání aktualizované DPP za činnost v sezoně 2014/15, do týdne, po této době bude nárok promlčen. Zodpovídá: Zdeněk Konečný Termín: 08/2015. úkol 2015/22/02 vyúčtovat aktualizované a doručené DPP za činnost v sezoně 2014/15. Zodpovídá: Ivo Horák, Kamil Přecechtěl Termín: 08/ komise pro spolupráci s OVV Jan Trunda Jan Trunda informoval o aktuální situaci v jednotlivých okresech, kde momentálně panuje volno komise bez problémů a připomínek 4.3. komise mládeže Mgr. Petr Rutar dotaz k současnému stavu ohledně schváleného projektu Výběrů talentované mládeže KM KVV má stále zájem již sestavit plán úvodu sezony a soutěžní ročník koncepčně i připravit Kamil Přecechtěl reagoval - současně nejsou žádné nové skutečnosti a pokyny v návaznosti na diskusi poslední schůzi navrhuje vypsat a pracovat, v soutěžní sezoně 2015/16, s výběry hráčů ročníků 2001 /ZS Přerov/ a 2002 /ZS Šumperk/, s dalšími /ročníky 2003 a 2004/ zahájit činnost až po vyjasnění příjmové stránky projektu VTM a dále s ohledem na aktualizovanou zpětnou vazbu od HOK OLK Závěr: KVV schvaluje činnost VTM ČSLH 2015/16 na území OLK pouze v kategorii hráčů ročníků 2001 a 2002 (i.), podmínečně do doložení personální (ii.), sportovní (iii.), programové (iv.), termínové (v.), lokalizační (vi.) a ekonomické (vii.) stránky doručené od KM KVV ČSLH (viii.), sezony 2015/16, Všemi přítomnými hlasy, dle předložené a přednesené informace a důvodové zprávy okomentované předkladatelem, Všemi přítomnými hlasy úkol 2015/22/03 písemně připravit personální, sportovní, programovou, termínovou, lokalizační a ekonomickou stránku VTM ČSLH sezony 2015/16 na území OLK. Zodpovídá: Mgr. Petr Rutar Termín: do 31/ Mgr. Petr Rutar informoval o záměru vedení Výběru hráčů 2001 ve složení pp. Aleš Verlík a Mgr. Petr Rutar plán svolání a uspořádání aktivu klubů a oddílů OLK, ještě v měsíci 08/2015 Zápis KVV ČSLH Olomouc 22/2015 Strana 4 (celkem 7) st - 05/

5 úkol 2015/22/04 svolat aktiv klubů a oddílů k projektu VTM ČSLH sezony 2015/16 na území OLK v termínu st 12/ , cca 09:00 hod., v Olomouci. Zodpovídá: Mgr. Petr Rutar Termín: bez prodlení. úkol 2015/22/05 rozeslat pozvánku na svolávaný aktiv klubů a oddílů k projektu VTM ČSLH sezony 2015/16 na území OLK v termínu st 12/ , cca 09:00 hod., v Olomouci. Zodpovídá: Zdeněk Konečný Termín: bez prodlení. Mgr. Petr Rutar informoval přítomné o zařazení HOK HK MD Šumperk OS od Projektu TRE do malých HOK, od 01/ sportovně technická komise & disciplinární komise Pavel Sedlák STK a DK KVV trvá na vydaných rozhodnutí, které byly odůvodněné, správné v minulém soutěžním ročníku komise bez problémů a připomínek 4.5. komise rozhodčích Petr Přikryl podána informace k uskutečněným i těm plánovaným společným poradám předsedů KKR v období 06 08/2015 a vyslovil svůj nesouhlasný názor k tomuto kroku KR VV ČSLH na konci volebního období stanoveny úkoly od KR VV ČSLH pro KKR, včetně OLK diskuse nad valorizací sazebníku odměn RO plán seminářů a školení RO v rámci OLK diskuse členů KKR nad zrušením udělených FP pro RO sezony předešlé udělené FP na nevyplněné nebo chybně vyplněné ZU od RO by bylo lepší rušit Pavel Sedlák a Zdeněk Konečný doplnili, že RO za tyto chyby, nebyli trestání v sezoně 2014/15 ani jednou jedinkrát obsáhlá diskuse přítomných k pochybení a následnému trestání VD a RO přítomní vyzvali předsedu KR KVV neomlouvání chyb RO, potvrdili vydaná rozhodnutí i vyměřené FP, trvají na povinnosti úhrady vyměřených FP i evidovaných restů RO, dle stanovených termínů, výší a adresností a vyzvali předsedu KR KVV k větší aktivitě, v rámci svého svěřeného resortu a s RO Závěr: KVV schvaluje postup STK a DK KVV ve věci projednání a následné trestání pochybení jednotlivců i kolektivů vůči neplnění, resp. nesplnění a porušení svých přesně stanovených základních povinností, vyplývajících ze Směrnic ČSLH, SDŘ ČSLH i vydaného, schváleného RS OLK 2014/15, dle Přednesených a doplněných informací a důvodových zpráv okomentované přítomnými, přítomnými hlasy (5 1 0). úkol 2015/22/06 rozeslat písemnou informaci a výzvu Všem dlužníkům RO, povinnost úhrady evidovaných restů nejpozději do 31/ Termín: do 10/ přednesl přítomným metodický pokyn KKR pro TRE HOK povinnost osobní účasti na semináři TRE pořádané KR KVV, před startem soutěžního ročníku 2015/16 proběhla diskuse přítomných KVV vyzvala předsedu KR KVV k předložení konkrétní písemné podoby této formy povinného semináře TRE pořádané KR KVV Petr Přikryl doplnil o fakt projednání opětovně na další schůzi KR KVV, v příštím týdnu úkol 2015/22/07 rozeslat písemnou podobu plánovaného semináře TRE pořádaného KR KVV. Termín: do 31/ Zápis KVV ČSLH Olomouc 22/2015 Strana 5 (celkem 7) st - 05/

6 4.6. Dozorčí rada Jaroslav Petřík provedena kontrola peněžních toků /banka i pokladna/ KVV ČSLH, bez výhrad provedení kontroly přijatých o odeslaných Dotací MŠMT ČR, cestou ČSLH a dále Příspěvek ČSLH přes KVV ČSLH odloženo do doby připsání od ČSLH plán provedení předsezonní inventarizace majetku KVV ČSLH komise bez problémů a připomínek 4.7. trenérsko metodická komise Kamil Přecechtěl naplánované a připravené školení TRE licence C+ mládež i doškolení TRE stejné licence cca v termínu 13 16/ v OLK v Prostějově, předložen i návrh rozpočtu celé akce písemně členům KVV ČSLH v této souvislosti se dotázal Petra Přikryla, proč nevyužila KR KVV plánu společně pořádané akce, jak informovala TMK KVV právě KR KVV písemně s dostatečným předstihem Petr Přikryl reagoval, že KR KVV by už časově nestihla připravit takovou akci Kamil Přecechtěl doplnil, že TMK KVV toto stihla a bez problémů celkově pak komise bez problémů a připomínek Zdeněk Konečný doplnil o žádost o přípravu organice školení TRE a doškolení TRE licence C + mládež ve SLO, v termínu 01/ / , viz informace tlumočené - Slobodan Rusko Závěr: KVV bere na vědomí předložené a přednesené informace v celém bodu Informace sekretáře Zdeněk Konečný přednesl zprávu o obdržené i rozeslané korespondenci v období mezi oběma schůzemi KVV ČSLH OLK podána informace k čerpání dovolené v období 07 09/2015 projekt VTM ČSLH žádné nové skutečnosti, kompletní písemná podkladová korespondence v písemné podobě rozeslána i dnes předložena informoval o tématech posledních zasedání PV VV ČSLH Interní grant KR OLKO ČUS pro rok 2015 s číslem 02 nesestaven, nezpracován a prozatím nepodán přednesen návrh na koupi a zajištění nově vydané literatury ČSLH pro kluby a oddíly a dále pro členy KVV ČSLH Pravidla ledního hokeje Závěr: KVV neschvaluje záměr a návrh na koupi nově vydané literatury ČSLH pro kluby a oddíly (i.), pro členy KVV ČSLH (ii.), KVV schvaluje koupi této literatury pro práci sekretáře a dále činnost jednotlivých odborných komisí /STK a DK KVV/ (iii.), dle předložené, přednesené a doplněné informace v odstavci výše, Všemi přítomnými hlasy přednesl ekonomickou a sportovní stránku uspořádaného aktivu klubů a oddílů pořádaného STK KVV ČSLH OLK, v Olomouci, dne 10/ pro kluby a oddíly celé východní části ČR Závěr: KVV schvaluje ekonomickou i sportovní stránku aktivu klubů a oddíl, ze dne 10/ v Olomouci, jehož byl i pořadatelem, dle předložené, přednesené a okomentované zprávy v odstavci výše, Všemi přítomnými hlasy proběhly další aktivy klubů a oddílů a to: Ostrava, 22/ LMŽ/LSŽ Vyškov, 24/ mládež + KLM Jih Ostrava, 24/ KLM Sever z výše uvedeného a dohody mezi KVV ČSLH řídí OLK pouze část soutěže ELIODL LMD Východ a soutěže v minihokeji, tedy méně soutěží než v loňské sezoně, která byla už tak rekordně úzká sortimentem výstava k výročí 60 let ledního hokeje v Olomouci, 06/05 30/ , Vlastivědné muzeum v Olomouci změna korespondenční adresy sídla OLKO ČUS, KVV ČSLH OLK, s účinností od 01/ přehled aktivních HOK v OLK agenda pro ČSLH Zlatá hokejka 2015 OLK Ivo Horák podány aktuální, detailní dostupné informace k Projektu VTM ČSLH 2015/16 a proběhlé korespondenci v písemné podobě předloženy sestavené a předem i rozeslané, Smlouvy o spolupráci mezi KVV ČSLH pro soutěžní ročník 2015/16 Závěr: KVV schvaluje Smlouvy o spolupráci mezi KVV ČSLH pro soutěžní ročník 2015/16 RS OLK 2015/16 dle předložené, přednesené a okomentované zprávy v odstavci výše, Všemi přítomnými hlasy Zápis KVV ČSLH Olomouc 22/2015 Strana 6 (celkem 7) st - 05/

7 v písemné podobě předloženy sestavené a předem i rozeslané, jednotné - Všeobecné ustanovené RS KVV ČSLH pro soutěžní ročník 2015/16 v písemné podobě předloženy sestavené a předem i rozeslané aktuální Adresáře HOK, KVV ČSLH, odborných komisí KVV ČSLH, ZS a RO+DEL pro brožuru RS OLK 2015/16 k příp. dalšímu připomínkování Termínová listina schůzí, zasedání, soustředění, seminářů a školení KVV ČSLH a jednotlivých odborných komisí KVV ČSLH OLK pro období 07 12/2015 Závěr: KVV schvaluje Termínovou listinu KVV ČSLH pro období 07 12/2015, dle předložené, přednesené a okomentované zprávy v odstavci výše, Všemi přítomnými hlasy předložena, v písemné podobě, nabídka termínů a akcí pro VTM od VYS, kategorie U15 informoval o kompletní došlé korespondenci KR VV ČSLH ve vztahu KVV ČSLH a konkrétně i KR KVV ČSLH, v období 06 08/2015 Závěr: KVV bere na vědomí předložené a přednesené informace v celém bodu Různé, došlá korespondence, informace z porad, schůzí a zasedání Zdeněk Konečný přednesl výzvu ke jmenování hlavního TRE VTM ČSLH sezony 2015/16 na území OLK a nahlášení tak SO a TMK VV ČSLH přítomní postupně navrhli tento personální návrh a proběhlo hlasování, postupně /abecedně/ o Všech přednesených TRE Ing. Ctibor Melovský /HC Uničov/ /hlasování pro proti zdrželi se/ Radomír Kužílek /HC Zubr Přerov/ /hlasování pro proti zdrželi se/ Mgr. Petr Rutar /hlasování pro proti zdrželi se/ Závěr: KVV schvaluje vedoucím TRE projektu VTM ČSLH, sezony 2015/16 na území OLK Mgr. Petr Rutar, dle přednesené a doplněné zprávy a výsledku jmenného veřejného hlasování, viz výše (4 0 2). Závěr: KVV bere na vědomí předložené a přednesené informace v celém bodu Závěr závěr provedl Kamil Přecechtěl s poděkováním za účast Všem dnes přítomným a v 14:10 hod. ukončil dnešní zasedání KVV a poděkoval za dnešní účast na jednání i přednesené příspěvky. D a l š í p r o g r a m a k c í p o r a d y, a z a s e d á n í : d l e s c h v á l e n é h o p l á n u / h a r m o n o g r a m u K V V Č S L H Přílohy: I. //. Návrh programu dalšího, 23. zasedání: 1) Úvod, zahájení. 2) Kontrola plnění úkolů ze zápisu KVV 22/2015 (K. Přecechtěl, Z. Konečný). 3) Informace předsedy KVV (K. Přecechtěl). 4) Informace předsedů jednotlivých odborných komisí a Dozorčí rady ČSLH Olomouckého kraje. 5) Informace sekretáře (Z. Konečný). 6) VTM OLK sezony 2015/16 (K. Přecechtěl, Mgr. Petr Rutar). 7) Různé, došlá korespondence, informace z porad, schůzí a zasedání. 8) Závěr. V Olomouci dne: 05/ Zápis ověřil/odsouhlasil: Kamil Přecechtěl, předseda KVV ČSLH Zápis provedl: Zdeněk Konečný, sekretář Zápis KVV ČSLH Olomouc 22/2015 Strana 7 (celkem 7) st - 05/

Hesperia Hotel, Brněnská 55, Olomouc, Olomoucký kraj, Česká republika. KVV ČSLH Olomouckého kraje, ve spolupráci s územně sousedícími KVV ČSLH

Hesperia Hotel, Brněnská 55, Olomouc, Olomoucký kraj, Česká republika. KVV ČSLH Olomouckého kraje, ve spolupráci s územně sousedícími KVV ČSLH Zápis ze schůze číslo 2015/16/06/01 zk Aktiv klubů a oddílů Jihomoravského, Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje Datum: středa 10. červen 2015, 15:00 hod. Místo: Hesperia Hotel, Brněnská 55,

Více

Zápis ze schůze číslo 05 / 2012. Krajský výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje Olomouckého kraje

Zápis ze schůze číslo 05 / 2012. Krajský výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje Olomouckého kraje Zápis ze schůze číslo 05 / 2012 zk Krajský výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje Olomouckého kraje Datum: středa 05/12 2012, 09,00 hod. Místo: zasedací místnost krajských svazů, OLKO ČSTV, Olomouc,

Více

Zápis ze schůze číslo 39 / 2012. Krajský výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje Olomouckého kraje

Zápis ze schůze číslo 39 / 2012. Krajský výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje Olomouckého kraje Zápis ze schůze číslo 39 / 2012 zk Krajský výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje Olomouckého kraje Datum: úterý 07/02 2012, 09,30 hod. Místo: zasedací místnost krajských svazů, OLKS ČSTV, Olomouc,

Více

zasedací místnost krajských svazů, OLKO ČUS, Olomouc, Legionářská 12, Olomoucký kraj.

zasedací místnost krajských svazů, OLKO ČUS, Olomouc, Legionářská 12, Olomoucký kraj. Zápis ze schůze číslo 07 / 2013 zk Komise rozhodčích Krajského výkonného výboru Českého svazu ledního hokeje Olomouckého kraje Datum: pondělí 20. květen 2013, 17,00 hod. Místo: zasedací místnost krajských

Více

Zápis ze schůze číslo 40 / 2012. Krajský výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje Olomouckého kraje

Zápis ze schůze číslo 40 / 2012. Krajský výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje Olomouckého kraje Zápis ze schůze číslo 40 / 2012 zk Krajský výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje Olomouckého kraje Datum: čtvrtek 22/03 2012, 09,30 hod. Místo: zasedací místnost krajských svazů, OLKS ČSTV, Olomouc,

Více

pro soutěže řízené Krajskými výkonnými výbory Českého svazu ledního hokeje z. s. sezóna 2015-2016

pro soutěže řízené Krajskými výkonnými výbory Českého svazu ledního hokeje z. s. sezóna 2015-2016 V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í pro soutěže řízené Krajskými výkonnými výbory Českého svazu ledního hokeje z. s. sezóna 2015-2016 1. Stanovy a řády Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále jako ČSLH

Více

Z Á P I S č. 3/2015 ze zasedání Výkonného výboru SNH, které se konalo 20. března 2015 v Plzni

Z Á P I S č. 3/2015 ze zasedání Výkonného výboru SNH, které se konalo 20. března 2015 v Plzni Svaz národní házené Z Á P I S č. 3/2015 ze zasedání Výkonného výboru SNH, které se konalo 20. března 2015 v Plzni Přítomni: J. Cedidlo, I. Toman, J. Holý, Ing. M. Jelen, V. Šmídlová, M. Leugner, K. Schwarzer,

Více

Hesperia Hotels***, Brněnská 55, 779 00 Olomouc, salonek č. 2, okres Olomouc, Olomoucký kraj, ČR.

Hesperia Hotels***, Brněnská 55, 779 00 Olomouc, salonek č. 2, okres Olomouc, Olomoucký kraj, ČR. Česk ý svaz ledního hokeje, krajské pracoviště v Olomouci ZÁPIS zk Krajské hodnotící konference ČSLH Olomouckého kraje Datum: Místo: středa 7. květen 2014, 16.30 hod. Hesperia Hotels***, Brněnská 55, 779

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Psáry, konaného 14. 9. 2011 v 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu, Pražská 137, 252 44 Psáry

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Psáry, konaného 14. 9. 2011 v 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu, Pražská 137, 252 44 Psáry Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Psáry, konaného 14. 9. 2011 v 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu, Pražská 137, 252 44 Psáry Přítomni dle prezenční listiny: Milan Vácha, Vlasta Málková,

Více

Z Á P I S č. 2/2011 ze zasedání VV SNH, které se konalo 13. března 2011 od 9:30 hod. Praha, budova ČSTV na Strahově

Z Á P I S č. 2/2011 ze zasedání VV SNH, které se konalo 13. března 2011 od 9:30 hod. Praha, budova ČSTV na Strahově Svaz národní házené Zátopkova 100/2, poštovní schránka 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539 929 Tel / Fax: 220 513 274, telefon: (GSM brána) 603 646 441, mobil: 721 820 755 e-mail: narodnihazena@cstv.cz www.svaznarodnihazene.cz

Více

Město Ždírec nad Doubravou

Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 9.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou Strana 1/6 Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 9.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou konaného dne 25.března 2004 Přítomni: 14

Více

povinnosti a odměňování rozhodčích

povinnosti a odměňování rozhodčích Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje z.s. č. 68 upravující povinnosti a odměňování rozhodčích Článek I - Definice pojmů 1. Český svaz ledního hokeje z.s. (dále také jako ČSLH ) je právnická osoba,

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání Předsednictva MSD konaného dne 5. října 2014

Z Á P I S. z 2. zasedání Předsednictva MSD konaného dne 5. října 2014 Z Á P I S z 2. zasedání Předsednictva MSD konaného dne 5. října 2014 Sekretariát MSD, Hybernská 7, 110 00 Praha 1 Přítomní členové P MSD: L. Válová, K. Šircová, V. Havlíková, L. Peterová, T. Meisner, V.

Více

CZECH ICE HOCKEY ASSOCIATION

CZECH ICE HOCKEY ASSOCIATION Český svaz ledního hokeje CZECH ICE HOCKEY ASSOCIATION Pardubický krajský svaz, Sukova třída 1735, 530 02 Pardubice V Pardubicích duben 2016 O B S A H 1. Složení DK 2. Působnost DK 3. Soutěže PU kraje

Více

Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje č. 49 upravující. povinnosti a odměňování rozhodčích

Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje č. 49 upravující. povinnosti a odměňování rozhodčích Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje č. 49 upravující povinnosti a odměňování ch Článek I. - Definice pojmů 1. Český svaz ledního hokeje (dále jen ČSLH ) je právnická osoba, občanské sdružení

Více

Z á p i s ZK č. 2/2015

Z á p i s ZK č. 2/2015 Z á p i s ZK č. 2/2015 z podzimní Zemské konference Moravskoslezského zemského spolku chovatelů poštovních holubů konané dne 30.10.2015 od 17.00 hod v Olomouci, hotel Hesperia Přítomni: předsedové nebo

Více

Olomoucké krajské sdružení ČSTV. ZÁPIS Č. 26 ze schůze krajské rady OLKS ČSTV, konané dne 31.1.2005 v Olomouci.

Olomoucké krajské sdružení ČSTV. ZÁPIS Č. 26 ze schůze krajské rady OLKS ČSTV, konané dne 31.1.2005 v Olomouci. 1 Olomoucké krajské sdružení ČSTV ZÁPIS Č. 26 ze schůze krajské rady OLKS ČSTV, konané dne 31.1.2005 v Olomouci. Přítomni: Vl.ŠIMÍČEK,Mgr.FRYČÁK,L.POSPÍŠIL,Ing.M.INDERKA,I.KUBA,J.NOVÁK, F.ŠEJBA,C.RYCHLÝ,Ing.VYPLELÍK

Více

Zápis č. 4 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 18.5. 2015

Zápis č. 4 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 18.5. 2015 Zápis č. 4 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 18.5. 2015 Přítomni zvolení zastupitelé: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová,, Květa Křivánková,,Milan Hlavatý, Dana Vyštejnová, Petr Velich

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 21. 11. 2007 od 18.30 hod v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 21. 11. 2007 od 18.30 hod v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 21. 11. 2007 od 18.30 hod v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Přítomni: při zahájení 11 zastupitelů Během projednávání prvního bodu

Více

R E G I O N Á L N Í S V A Z H O K E J B A L U P R O P A R D U B I C K Ý A K R Á L O V E H R A D E C K Ý K R A J

R E G I O N Á L N Í S V A Z H O K E J B A L U P R O P A R D U B I C K Ý A K R Á L O V E H R A D E C K Ý K R A J Přítomni: Patrik Ticháček, Martin Komárek, Eva Králová, Jiří Rytíř, Pavel Štefka Omluven: - Host: - Program jednání: 1. Kontrola plnění úkolů a usnesení Výboru RSHb (od poslední řádné schůze Výboru RSHb)

Více

3) MS žen v Přerově - organizační výbor MS by měl být jmenován na nadcházejícím VV ČSLH dne 9.10.2013.

3) MS žen v Přerově - organizační výbor MS by měl být jmenován na nadcházejícím VV ČSLH dne 9.10.2013. Zápis ze zasedání výkonného výboru ALKŽH, komise ženského hokeje ČSLH Praha 8.10.2013 13:00 Přítomni: Petr Wadowski, Karel Manhart, Karel Hornický, Libor Navrátil, Zbyněk Pour, Omluven : Hosté : Jaromír

Více

1. PREZENCE, ÚČAST A ZAHÁJENÍ

1. PREZENCE, ÚČAST A ZAHÁJENÍ Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek pro dům Jablonecká 698-711, Praha 9 - Prosek konaného dne 3. 10. 2012 ve velkém sále Hotelu DUO, Teplická 492, 190 00 Praha 9 1. PREZENCE, ÚČAST A ZAHÁJENÍ

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 27.3.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Přítomno dle presenční listiny 9 zastupitelů. Zastupitelstvo

Více

Zápis z Valné hromady DSO RTB konané dne 24. 11. 2015 v Rožďalovicích od 16.00

Zápis z Valné hromady DSO RTB konané dne 24. 11. 2015 v Rožďalovicích od 16.00 Zápis z Valné hromady DSO RTB konané dne 24. 11. 2015 v Rožďalovicích od 16.00 Přítomni: viz prezenční listina příloha č.1 1. Zahájení Dnešní VH DSO RTB se účastnilo členů 15 z 24 členů což je nadpoloviční

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Z Á P I S

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Z Á P I S ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ Akademický senát Fakulty strojní ČVUT v Praze Č.j. ASFS/14-16/Z/13 Z Á P I S z 13. zasedání Akademického senátu Fakulty strojní ČVUT v Praze konaného

Více

Zápis číslo 13/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 25.6.2008

Zápis číslo 13/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 25.6.2008 Zápis číslo 13/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 25.6.2008 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Ing. Jiří Hložek, Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jaroslav

Více

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70 Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70 Z á p i s ze shromáždění delegátů SBD Hlubina konaného dne 9. června 2015 od 16:00 hod. v kulturním domě města Ostravy, ul. 28. října 124 Počet

Více

ZÁPIS. o průběhu 11. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 10.12.2009 na Obecním úřadě v Bezkově

ZÁPIS. o průběhu 11. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 10.12.2009 na Obecním úřadě v Bezkově ZÁPIS o průběhu 11. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 10.12.2009 na Obecním úřadě v Bezkově Starosta obce zahájil 11. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov v 19.00 hod. a přivítal všechny

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 7. zasedání zastupitelstva města dne: 4. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Návrh na jmenování zástupce statutárního města Liberec do Rady Sdružení zájmového sdružení

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í

Z Á P I S A U S N E S E N Í Č.j. 734/02/2014 Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 9/2014 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle konaného dne 1.9.2014 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil,

Více

M E T O D I C K Ý P O K Y N č. 1/2010

M E T O D I C K Ý P O K Y N č. 1/2010 O B Z O R stavební bytové družstvo, Družstevní 787, SLAVIČÍN, PSČ: 763 21 tel.: 577 341 875, fax: 577 343 833, e-mail: info@obzor-sbd.cz M E T O D I C K Ý P O K Y N č. 1/2010 o jednání a rozhodování ve

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku.

Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Přítomni: členové ZM dle presenční listiny Omluveni: p.

Více

FAKULTA STROJNÍ Akademický senát Fakulty strojní ČVUT v Praze Z Á P I S

FAKULTA STROJNÍ Akademický senát Fakulty strojní ČVUT v Praze Z Á P I S ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ Akademický senát Fakulty strojní ČVUT v Praze Z Á P I S z 8. zasedání Akademického senátu Fakulty strojní ČVUT v Praze konaného 1. října 2014 Přítomní

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 27.4.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 27.4.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 27.4.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Bc. Jakub Drmla,

Více

Vnitřní řád České Federace Kendó. Všeobecný řád ČFK

Vnitřní řád České Federace Kendó. Všeobecný řád ČFK Vnitřní řád České Federace Kendó sekce IV. Všeobecný řád ČFK (rev. 7 ze dne 28.1.2016) Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Výkonný výbor 3. Dozorčí komise 4. Funkce jmenované VV 5. Vyúčtování dotací ČFK 6. Úleva

Více

Veřejné zasedání č. 3 / 2007

Veřejné zasedání č. 3 / 2007 Veřejné zasedání č. 3 / 2007 Dne 29.3.2007 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva obce Hlína. Přítomni : 9 členů p. Jozef Sliacky, p.miloš Dostalý, p. Petr

Více

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany.

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany. Z á p i s ze 7.zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 26.09.2011 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.103 Starosta města pan Michal Šmarda zahájil

Více

Usnesení Shromáždění Společenství vlastníků Arbesova 1-11, konaného dne 20. října 2015 v 17.00 hodin

Usnesení Shromáždění Společenství vlastníků Arbesova 1-11, konaného dne 20. října 2015 v 17.00 hodin Usnesení Shromáždění Společenství vlastníků Arbesova 1-11, konaného dne 20. října 2015 v 17.00 hodin Shromáždění bere na vědomí: Zprávu o činnosti výboru přednesenou předsedou Zprávu o činnosti kontrolní

Více

Zápis č. 19. ze zasedání VV ČSLH konaného dne 05.02.2014 od 10:00 hodin v Praze

Zápis č. 19. ze zasedání VV ČSLH konaného dne 05.02.2014 od 10:00 hodin v Praze Zápis č. 19 ze zasedání VV ČSLH konaného dne 05.02.2014 od 10:00 hodin v Praze Přítomni: Stálí hosté: Omluveni: Černý Otakar, Dvořák František, Jankovič Karel, Jech Ctibor, Král Tomáš, Pavlík Aleš, Šeba

Více

Hosté: p. Petra Hirschová, sl. Petra Pelikánová účetní městyse. Omluveni:, Jana Popelková. Přítomní občané - 6

Hosté: p. Petra Hirschová, sl. Petra Pelikánová účetní městyse. Omluveni:, Jana Popelková. Přítomní občané - 6 Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 14.5.2015 v 19 hodin v Domě kultury Komárov Přítomni: Členové ZM: Bc. Zdeňka Bublová, Jiří Havlík, Bc. Ondřej Holman, Ing. Pavel

Více

S MĚRNICE PRO PŘIJÍMÁNÍ ČLENŮ A V E D E N Í Č L E N S K É E V I D E N C E

S MĚRNICE PRO PŘIJÍMÁNÍ ČLENŮ A V E D E N Í Č L E N S K É E V I D E N C E M e n d e l o v a s p o l ečnost pro včelařský výzkum, o.s. S MĚRNICE PRO PŘIJÍMÁNÍ ČLENŮ A V E D E N Í Č L E N S K É E V I D E N C E Článek I Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice se zřizuje v souladu s

Více

Z Á P I S. z ustavující členské schůze bytového družstva s názvem. Bytové družstvo Mezírka 16

Z Á P I S. z ustavující členské schůze bytového družstva s názvem. Bytové družstvo Mezírka 16 Z Á P I S z ustavující členské schůze bytového družstva s názvem Bytové družstvo Mezírka 16 konané dne 13. května 2014 v sále domova důchodců Mezírka Přítomni: oprávnění nájemci bytových jednotek na adrese

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 5.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 8. 11. 2012 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 5.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 8. 11. 2012 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 5.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 8. 11. 2012 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 5.

Více

Z á p i s. Přítomni: dle prezenční listiny, PharmDr. Jana Třešňáková. Program jednání:

Z á p i s. Přítomni: dle prezenční listiny, PharmDr. Jana Třešňáková. Program jednání: Z á p i s z 29. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 17. 4. 2012 od 14.00 hod., v zasedací místnosti Karla Čapka (N2.903) RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové

Více

Zápis a usnesení z XII. Veřejného zasedání zastupitelstva Obce Lužice ze dne 29. dubna 2004

Zápis a usnesení z XII. Veřejného zasedání zastupitelstva Obce Lužice ze dne 29. dubna 2004 Zápis a usnesení z XII. Veřejného zasedání zastupitelstva Obce Lužice ze dne 29. dubna 2004 Přítomni: viz presenční listina Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17. hod. s konstatováním

Více

Obec Chraštice, okres Příbram 2011. Ad 1) Volba zapisovatele pan místostarosta K.Derfl navrhl, aby zapisovatelem byla paní D. Čejková. Bylo schváleno.

Obec Chraštice, okres Příbram 2011. Ad 1) Volba zapisovatele pan místostarosta K.Derfl navrhl, aby zapisovatelem byla paní D. Čejková. Bylo schváleno. Obec Chraštice, okres Příbram 2011 Zápis č.3/2011 ze zasedání Obecního zastupitelstva (ze dne 18.4.2011, 19.00-21.00 hodin) PŘÍTOMNI: D.Čejková, K.Derfl, M.Cíza, P.Jouja, J.Vostarek, H.Krejčová, M.Peterková,

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 3/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Zápis z 28. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 29. 11. 2015 Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Jan Fagoš, Ilona Tučímová, Mgr.

Zápis z 28. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 29. 11. 2015 Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Jan Fagoš, Ilona Tučímová, Mgr. Zápis z 28. zasedání Rady obce Velký Osek konaného dne 29. 11. 2015 Přítomní členové rady: Mgr. Pavel Drahovzal, Jan Fagoš, Ilona Tučímová, Mgr. Michal Dupák, RNDr. Jakub Munzar Nepřítomní členové rady:

Více

-1- Z Á P I S. Přítomno: 10 členů zastupitelstva města (v 18:30 hodin odejde zastupitelka paní Emilie Vacinková)

-1- Z Á P I S. Přítomno: 10 členů zastupitelstva města (v 18:30 hodin odejde zastupitelka paní Emilie Vacinková) -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 26. 3. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 10 členů zastupitelstva města (v 18:30 hodin

Více

Zápis. z 5. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 07.07.2003

Zápis. z 5. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 07.07.2003 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 07.07.2003 Přítomni: členové zastupitelstva města Ing. Jan Bartošek, MUDr. Ludmila Brzková, Mgr. Roman Fabeš, Milena Kopečná, RNDr. Stanislav Máca,

Více

ZÁPIS. o průběhu 7/VII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 2. 9. 2015

ZÁPIS. o průběhu 7/VII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 2. 9. 2015 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 7/VII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 2. 9. 2015 Místo konání zasedání: zasedací místnost ÚMČ

Více

Obec Mysločovice Zápis z XVIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice

Obec Mysločovice Zápis z XVIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice Obec Mysločovice Zápis z XVIII. zasedání Zastupitelstva obce Mysločovice Datum konání: 1. 2. 2016 od 18:05 hodin Místo konání: Obecní úřad Mysločovice Přítomni: 6 členů zastupitelstva obce viz prezenční

Více

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ ÚSTECKÉHO KRAJE V LEDNÍM HOKEJI 2014-2015 1

ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ ÚSTECKÉHO KRAJE V LEDNÍM HOKEJI 2014-2015 1 ROZPIS MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ ÚSTECKÉHO KRAJE V LEDNÍM HOKEJI 2014-2015 1 Obsah Adresa KSLH pro veškerou poštu 3 VV Ústeckého Krajského svazu ledního hokeje 3 Výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje 3

Více

Zápis Z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 17. 08. 2015 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku.

Zápis Z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 17. 08. 2015 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Zápis Z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 17. 08. 2015 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Přítomni: členové ZM dle presenční listiny Omluveni: Ing.

Více

o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 11. 08. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 8. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis č.7/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 5.11.2014 v 19: 00 hod. v kulturním sále Hostince Na Klokočné

Zápis č.7/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 5.11.2014 v 19: 00 hod. v kulturním sále Hostince Na Klokočné Zápis č.7/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 5.11.2014 v 19: 00 hod. v kulturním sále Hostince Na Klokočné Přítomni: Ing. Miloslav Rovný, Martin Pávek, Ing. Blanka Habrmanová

Více

Zápis ze schůze ZO Předslavice 20.2.2015 Místo konání: víceúčelové zařízení,,sokolovna,, Předslavice

Zápis ze schůze ZO Předslavice 20.2.2015 Místo konání: víceúčelové zařízení,,sokolovna,, Předslavice Zápis ze schůze ZO Předslavice 20.2.2015 Místo konání: víceúčelové zařízení,,sokolovna,, Předslavice Termín konání: 20.2.2015 19.00 hod Navržený program: 1. Zahájení 2. Určení ověřovatelů zápisu 3. Využití

Více

Místo konání: Přítomni: Hosté: Ověřovatelé: Doba trvání: 18:00 20:20. Program:

Místo konání: Přítomni: Hosté: Ověřovatelé: Doba trvání: 18:00 20:20. Program: Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 14. 10. 2015 od 18.00 hod. Místo konání: Přítomni: Hosté: Ověřovatelé: Doba trvání: 18:00 20:20 Program: Hasičský dům Veltrusy Ing. Marta Baránková,

Více

Z Á P I S. Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice: (listiny přítomných členů ZO a hostů přílohy zápisu).

Z Á P I S. Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice: (listiny přítomných členů ZO a hostů přílohy zápisu). Z Á P I S o průběhu šestnáctého veřejného zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 9. září 2009 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. prosince 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. prosince 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. prosince 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 7 členů zastupitelstva

Více

Zápis z členské schůze družstva

Zápis z členské schůze družstva Zápis z členské schůze družstva Datum: 11. 1. 2011 Doba konání: od 18.15 hod do 19.35 hod. Místo: Dům Seniorů LUKÁŠ, Zasedací místnost., Trávníčkova 1746, Praha 13 Program jednání: 1. Zahájení, Volba orgánů

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 25. 7. 2011 od 18:00 hodin

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 25. 7. 2011 od 18:00 hodin Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany ZÁPIS ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 25. 7. 2011 od 18:00 hodin Přítomni: Ing. Jan Studený starosta, Mgr. Radovan Křivánek

Více

Zápis z 11. zasedání VV ČJF - 18. 01. 2016

Zápis z 11. zasedání VV ČJF - 18. 01. 2016 Zápis z 11. zasedání VV ČJF - 18. 01. 2016 Přítomni (dle abecedního pořádku): Jaroslav Hupka, Ing. Klára Charvátová, Veronika Jiroutová, Ing. Eva Pařenicová, Ing. Olga Plachá, Bohumil Rejnek, JUDr. Kateřina

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR č. 172

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR č. 172 Datum: 3. 10. 2013 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR č. 172 Od do: 9:15 15:50 h Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 33b, Praha 6 Přítomni: Bízková, Janeček, Bunček, Kebo, Komárek, Ondračková,

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice čp. 1 Přítomni: dle prezenční listiny Zápis ze společného zasedání valné hromady a programového výboru, konaného ve školící

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 21. 4. 2010 v 17:00 hod. Městský dům, U Malé řeky 3, Zbraslav Přítomni: Mgr. R. Hůrková; PaedDr. D. Kobylková;

Více

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009 1 Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 13. 3. 2009 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, pí Horáková, Ing. Kovařík, Ing. Koţdoň, paní Rozkydalová,

Více

ZÁPIS. o průběhu 10/VII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného v náhradním termínu dne 25. 11. 2015

ZÁPIS. o průběhu 10/VII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného v náhradním termínu dne 25. 11. 2015 ZÁPIS o průběhu 10/VII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného v náhradním termínu dne 25. 11. 2015 Místo konání zasedání: zasedací místnost ÚMČ Brno-Chrlice, Chrlické nám. 4, Brno

Více

Anonymizovaný zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Petřvald, konaného dne 19.12.2012 v zasedací místnosti obecního úřadu v Petřvaldě

Anonymizovaný zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Petřvald, konaného dne 19.12.2012 v zasedací místnosti obecního úřadu v Petřvaldě Anonymizovaný zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Petřvald, konaného dne 19.12.2012 v zasedací místnosti obecního úřadu v Petřvaldě Zasedání bylo zahájeno v 17,10 hod Přítomno: 11 členů zastupitelstva

Více

Zápis číslo 3/2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 2.3.2011

Zápis číslo 3/2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 2.3.2011 Zápis číslo 3/2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 2.3.2011 Přítomni: starosta Josef Hloužek, místostarosta - Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Kamil Zborovský, Ing. Jaroslav

Více

strana první NZ 56/2013 N 63/2013

strana první NZ 56/2013 N 63/2013 strana první NZ 56/2013 N 63/2013 Třetí stejnopis N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne osmnáctého června roku dvou tisícího třináctého (18.6.2013) JUDr. Olgou Zavoralovou, notářkou v Chrudimi, se sídlem

Více

Ekonomická směrnice Šachového svazu České republiky

Ekonomická směrnice Šachového svazu České republiky - 1 - Ekonomická směrnice Šachového svazu České republiky Obsah: PREAMBULE A) ROZPOČET ŠSČR B) FINANCOVÁNÍ C) DAŇOVÝ SYSTÉM D) POPLATKY A NÁHRADY E) ODMĚŇOVÁNÍ F) PLATNOST SMĚRNICE Přílohy směrnice: D1)

Více

Zápis z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 13.09.2013 (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení v 18.00 hod.

Zápis z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 13.09.2013 (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení v 18.00 hod. Zápis z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 13.09.2013 (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení v 18.00 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František Ďurčík, Miroslav Hovjacký,

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XIV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 14. ČERVNA 2012

ZÁPIS A USNESENÍ Z XIV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 14. ČERVNA 2012 ZÁPIS A USNESENÍ Z XIV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 14. ČERVNA 2012 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KREML v 17.05 hod. - Jednání bylo řádně

Více

12 členů obvodního zastupitelstva Šárka Lyčková - tajemnice ÚMOb Martinov Dagmar Lapešoivá, DiS. finanční úsek hosté dle prezenční listiny

12 členů obvodního zastupitelstva Šárka Lyčková - tajemnice ÚMOb Martinov Dagmar Lapešoivá, DiS. finanční úsek hosté dle prezenční listiny 12 členů obvodního zastupitelstva Šárka Lyčková - tajemnice ÚMOb Martinov Dagmar Lapešoivá, DiS. finanční úsek hosté dle prezenční listiny Bc. Alena Michelová Ing. Jana Míková, Ph.D. Miroslav Kolář Vlasta

Více

Zápis ze schůze KR ze dne 22.11.2011

Zápis ze schůze KR ze dne 22.11.2011 Zápis ze schůze KR ze dne 22.11.2011 Přílohy: prezenční listina, program schůzky RK, schválený rozpočet na školní rok 2011/2012, vyúčtování za školní rok 2010/2011. Přítomni: Lenka Výletová 8A/8, Kateřina

Více

Ekonomická směrnice ŠSČR

Ekonomická směrnice ŠSČR Ekonomická směrnice ŠSČR Obsah: PREAMBULE A) ROZPOČET ŠSČR B) FINANCOVÁNÍ C) DAŇOVÝ SYSTÉM D) ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY, SPRÁVNÍ A JINÉ POPLATKY, NÁHRADY A ODMĚNY F) PLATNOST SMĚRNICE Přílohy směrnice: D1) ČLENSKÉ

Více

Ověřovatelé zápisu: Starosta navrhl ověřovatele zápisu Josefa Vodičku a Romana Drápala.

Ověřovatelé zápisu: Starosta navrhl ověřovatele zápisu Josefa Vodičku a Romana Drápala. Z Á P I S č. 1/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 19. 2. 2013 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D.,

Více

Zápis ze Shromáždění představitelů Sborů dobrovolných hasičů okresu Trutnov, konaného dne 24.4.2009 ve velkém sále MěÚ v Trutnově

Zápis ze Shromáždění představitelů Sborů dobrovolných hasičů okresu Trutnov, konaného dne 24.4.2009 ve velkém sále MěÚ v Trutnově Zápis ze Shromáždění představitelů Sborů dobrovolných hasičů okresu Trutnov, konaného dne 24.4.2009 ve velkém sále MěÚ v Trutnově zahájení: 16 30 hod. přítomni: Výkonný výbor OSH Trutnov zástupci SDH okresu

Více

SCHVÁLENO c) Shromáždění schvaluje jako zapisovatele schůze Jindřicha Chlíbka.

SCHVÁLENO c) Shromáždění schvaluje jako zapisovatele schůze Jindřicha Chlíbka. Zápis ze schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Machkova 2127, 2128, 2129 se sídlem Machkova 2128/5, 149 00 Praha 4, konané dne 15. 5. 2012 Program schůze: 1) Schválení programu, volba

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 42. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 28.1.2013, od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Název instituce Stanovisko Vyhodnocení stanoviska

Název instituce Stanovisko Vyhodnocení stanoviska Příloha č. 5: Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů uplatněných k návrhu územního plánu Název instituce Stanovisko Vyhodnocení stanoviska Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí, č.j.: 08-51/304/3310/08-Chu

Více

Usnesení č. 1: VH SOP schvaluje program v uvedeném znění. Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení č. 1: VH SOP schvaluje program v uvedeném znění. Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0 ZÁPIS z 5. zasedání Valné hromady Společenství obcí Podkrkonoší 14. 11. 2014, Kocbeře Přítomni: Omluveni: Hosté: P. Hrubý, R. Cermanová, E. Rezková, L. Grega, E. Havrdová, M. Linková, P. Červený, M. Klapka,

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 8. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 14. 12. 2011 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Zápis. 1) Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání.

Zápis. 1) Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání. -1-15. zasedání zastupitelstva města Zápis z 15.veřejného zasedání Zastupitelstva města Tachova, které se konalo dne 18. června 2012 od 18:00 hodin v kinosále areálu Mže v Tachově, Hornické ulici čp. 1695.

Více

119/2 Pozvánky na příští Valnou hromadu zaslat písemně všem členům Svazu minimálně 45 dnů před jejím konáním. T: květen 2013 O: tajemník

119/2 Pozvánky na příští Valnou hromadu zaslat písemně všem členům Svazu minimálně 45 dnů před jejím konáním. T: květen 2013 O: tajemník 120 Zápis z výborové schůze Svazu kameníků a kamenosochařů ČR, která se konala 15. 10. 2012 v Hořicích Přítomni:, Pánek, Dušek, Knedla, Holec, Krutilová, Chomout, Jeřábek, Žoček, Moravec, Dlouhý, Hradecký

Více

ÚSTECKÝ KRAJSKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Jateční 3436/47a, Ústí nad Labem IČ 02909375

ÚSTECKÝ KRAJSKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Jateční 3436/47a, Ústí nad Labem IČ 02909375 ÚSTECKÝ KRAJSKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Jateční 3436/47a, Ústí nad Labem IČ 02909375 Mobil: 774 030 666, e-mail: radhor@post.cz Zápis ze zasedání výboru Ústeckého KVS středa 26. listopadu 2014 od 18:00 restaurace

Více

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD SH ČMS

JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD SH ČMS Soubor předpisů SH ČMS I/6 2015 JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD SH ČMS ČÁST 1. Jednací řád SH ČMS I. Úvodní ustanovení Článek 1 Jednací řád Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS ) vychází ze stanov

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 15 členů zastupitelstva Omluveni: -- Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: Zasedací místnost

Více

Z á p i s. ze 42. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 10.06.2014 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 42. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 10.06.2014 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 42. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 10.06.2014 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Nepřítomna: Ing. Jana Jersenská

Více

Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Libeř konaného dne 09. 03. 2015

Více

R E G I O N Á L N Í S V A Z H O K E J B A L U P R O P A R D U B I C K Ý A K R Á L O V E H R A D E C K Ý K R A J

R E G I O N Á L N Í S V A Z H O K E J B A L U P R O P A R D U B I C K Ý A K R Á L O V E H R A D E C K Ý K R A J Přítomni: Patrik Ticháček, Martin Komárek, Eva Králová, Pavel Štefka, Josef Kozel Omluven: - Program jednání: 1. Kontrola plnění úkolů a usnesení Výboru RSHb (od poslední řádné schůze Výboru RSHb) 2. Rekapitulace

Více

Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 30.8.2012

Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 30.8.2012 Zápis z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 30.8.2012 Přítomni: p. Bohuslav, p.berenreiter, pí. Vyletová, PhDr. Koubová, pí. Boudová, JUDr. Bórik, p. Choc, p. Blaheta,

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 26. 1. 2011

Zápis z jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 26. 1. 2011 Zápis z jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 26. 1. 2011 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:05 h zahájil starosta města 1. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 13. 4. 2016 v Těšeticích Starosta obce zahájil 4. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 5. 11. 2011.

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 5. 11. 2011. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 5. 11. 2011. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Jednání

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 17. 12. 2013

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 17. 12. 2013 Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 17. 12. 2013 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Hosté: viz. prezenční listina Zasedání zastupitelstva obce zahájila pí.

Více

Liga mladších žáků D 2003-2004 a Liga starších žáků B 2001-2002 skupina N Soutěž řídí: KVV ČSLH Vysočina

Liga mladších žáků D 2003-2004 a Liga starších žáků B 2001-2002 skupina N Soutěž řídí: KVV ČSLH Vysočina Liga mladších žáků D 2003-2004 a Liga starších žáků B 2001-2002 skupina N Soutěž řídí: KVV ČSLH Vysočina Účastníci: 1. HHK Velké Meziříčí 5. TJ Spartak Pelhřimov 2. HC Chotěboř 6. HC Dukla Jihlava 3. SK

Více

Zápis č. 14-02/2012. z 14. zasedání zastupitelstva obce konaného v pondělí, dne 20.02.2012, v kanceláři obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod.

Zápis č. 14-02/2012. z 14. zasedání zastupitelstva obce konaného v pondělí, dne 20.02.2012, v kanceláři obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Zápis č. 14-02/2012 z 14. zasedání zastupitelstva obce konaného v pondělí, dne 20.02.2012, v kanceláři obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. 1. Zahájení zasedání zastupitelstva obce a schválení programu

Více