Místo: zasedací místnost krajských svazů, OLKO ČUS, Olomouc, Na Střelnici 41, Olomoucký kraj, ČR.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Místo: zasedací místnost krajských svazů, OLKO ČUS, Olomouc, Na Střelnici 41, Olomoucký kraj, ČR."

Transkript

1 Zápis ze schůze číslo 22 / 2015 zk Krajský výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje Olomouckého kraje Datum: středa 5. srpen 2015, 13:00 hod. Místo: zasedací místnost krajských svazů, OLKO ČUS, Olomouc, Na Střelnici 41, Olomoucký kraj, ČR. Přítomni: Ivo Horák, Kamil Přecechtěl, Petr Přikryl, Pavel Sedlák, Mgr. Petr Rutar, Jan Trunda. Stálí hosté: Zdeněk Konečný, Jaroslav Petřík. Přizvaní hosté: //. Omluveni: //. Nepřítomni: //. Program: 1. Úvod, zahájení. 2. Kontrola plnění úkolů zápisu KVV ČSLH číslo 21/2015 (K. Přecechtěl, Z. Konečný). 3. Informace předsedy KVV (K. Přecechtěl). 4. Informace předsedů jednotlivých odborných komisí a Dozorčí rady ČSLH Olomouckého kraje. 5. Informace sekretáře (Z. Konečný). 6. Různé, došlá korespondence, informace z porad, schůzí a zasedání. 7. Závěr. Zápis KVV ČSLH Olomouc 22/2015 Strana 1 (celkem 7) st - 05/

2 Program: 1. Úvod, zahájení předseda KVV Kamil Přecechtěl přivítal všechny dnes přítomné, zahájil dnešní, v pořadí dvacáté první zasedání KVV ČSLH, představil hlavní body dnešního jednání a v 13:00 hod. jej i zahájil, po schválení předneseného programu (členy KVV) přistoupeno k projednání Zdeněk Konečný v úvodu předal materiály ČSLH, dnes nepřítomným předáno individuálně 2. Kontrola plnění úkolů zápisu KVV ČSLH číslo 21/2015 Provedl Zdeněk Konečný: úkol 2011/34/06 trvá zjistit možnost každoročního získání i čerpání příspěvku/dotace na soustředění a akcí Výběrů hráčů pořádaných KM KVV ČSH OLK od orgánů státní správy a samosprávy. Zodpovídají: Ivo Horák, Jan Trunda Termín: průběžně. Podaný a odsouhlasený grant 01, kalendářního roku 2015 s vyúčtováním předán KR OLKO ČUS, požadované finanční prostředky byly na pod-účet KVV ČSLH připsány interním převodem k 31/ , ve výši ,00 Kč. V kalendářním roce 2015 je to tedy Vše, v příjmové stránce, co lze podat a skutečně i čerpat KVV ČSLH. úkol 2012/01/02 trvá vykonávat svůj zvolený mandát člen KVV ČSLH přesně, dle článku 12 Stanov ČSLH, včetně členů Dozorčí rady KVV ČSLH. Zodpovídají: všichni členové KVV ČSLH a Dozorčí rady Termín: průběžně. úkol 2013/10/06 trvá doručit Všechny doklady za řádný měsíc s podpisem předsedy komise KVV nejpozději předposlední den v měsíci, sekretáři k vyúčtování a zaúčtování. Zodpovídají: Všichni předsedové jednotlivých odborných komisí Termín: průběžně. úkol 2013/11/06 trvá provést průběžnou interní kontrolu KR KVV při řízení utkání RO, včetně plnění delegací i administrativních povinností RO k ZU a utkáních jako takových a zpracovanou analýzu poté předložit k projednání na zasedání KVV ČSLH. Termín: do 06/ písemně rozeslat. Petr Přikryl informoval, že tato otázka je vyřešena a Všichni členové se mohou průběžně podívat v programu HoSys. Přítomní požádali o písemné stanovisko předsedy KR KVV pro členy KVV ČSLH, nespokojenost s odkazem na webové rozhraní, ke kterému nemají vůbec přístup nebo rozhraní typu KR KVV. úkol 2013/11/08 trvá vyřešit předmětnou kauzu /RO Václav Gebauer, Studénka/, původně adresovanou a projednanou na schůzi DK KVV odmítnutí úhrady udělení FP a o výsledku podat zprávu na zasedání KVV ČSLH OLK. Termín: do 06/ písemně rozeslat. Petr Přikryl informoval, že tato kauza není v kompetenci KR KVV. Přítomní připomenuli, že RO spadají pouze a jen pod KR KVV a žádají zaslání písemné zprávy s vyhodnocením celé této záležitosti. úkol 2014/14/11 trvá povinnost úhrady restů RO nejpozději na předsezonních seminářích RO, v opačném případě nesmí být RO vůbec připuštěn do soutěží a delegován na žádné utkání. Termín: 09/2014. úkol 2014/15/11 zrušen projednat na zasedání PV VV ČSLH resty RO sousedně ostatních krajů vůči KVV ČSLH OLK s požadavkem na povinnost doplacení. Zodpovídal: Kamil Přecechtěl Kamil Přecechtěl sdělil, že tato otázka je plně v kompetenci KR KVV. Zápis KVV ČSLH Olomouc 22/2015 Strana 2 (celkem 7) st - 05/

3 úkol 2014/15/12 trvá projednat na společném zasedání KR KVV JMK, MSK, OLK a ZLK splatnost udělených FP a evidovaných restů vůči KVV ČSLH OLK a provést jejich kompletní úhradu. Termín: 09/2014. úkol 2015/18/04 zrušen, upraven navrhnout podobu celého projektu Výběrů pro sezonu 2015/16 na území OLK Zodpovídali: Všichni členové KVV ČSLH + HOK úkol 2015/18/05 zrušen navrhnout podobu nového personálního složení KR KVV pro zbytek volebního období, k projednání na dalším zasedání KVV ČSLH Zodpovídal: Petr Přikryl Petr Přikryl informoval přítomné, že KR KVV není potřeba doplňovat nebo měnit. úkol 2015/21/01 zrušen, upraven sestavit personální návrhy TRE a lokality pro soustředění soutěžního ročníku 2015/16 a požádat TRE v jednotlivých HOK o úzkou spolupráci HOK s KM KVV ČSLH OLK /TRE LMŽ, LSŽ a MLD/ Zodpovídali: Všichni členové KVV ČSLH úkol 2015/21/02 zrušen, upraven sestavit ekonomickou nákladnost +/- pro soutěžní ročník 2015/16 u výběrů hráčů ročníku 2001 a 2002 a dále pak i ročníku střediska OLK projektu VTM ČSLH sezony 2015/16 Zodpovídal: Mgr. Petr Rutar úkol 2015/21/03 splněn osobně informovat manažera projektu VTM Bedřich Ščerban o závěrech a výsledcích společného zasedání KVV ČSLH OLK s kluby a oddíly OLK pracovat v sezoně 2015/126 pouze se dvěma ročníky, do doby schválení příspěvku od ČSLH, příp. KÚ na projekt VTM 2015/16 ročníků Zodpovídá: Kamil Přecechtěl Kamil Přecechtěl informoval o uskutečněné schůzce v rámci zasedání PV VV ČSLH, v Praze, dne 24/ úkol 2015/21/04 splněn písemně rozeslat HOK dotazníky/přihlášky na školení/doškolení TRE C + mládež ČSLH Zodpovídal: Zdeněk Konečný Zdeněk Konečný předložil kopii rozeslaného EM, ze dne 28/ , v textu a tématu, viz výše. úkol 2015/21/05 trvá na jednání KR KVV projednat obdrženou korespondenci Všech RO, přijmout rozhodnutí a písemně informovat původní adresáty. Termín: do 15/06 /2015. úkol 2015/21/06 trvá na jednání STK, příp. DK KVV projednat obdrženou korespondenci obou HOK, přijmout rozhodnutí a písemně informovat původní adresáty. Zodpovídá: Pavel Sedlák Termín: do 15/06 /2015. Zápis číslo 21/2015 KVV schválen Všemi přítomnými hlasy tak, jak byl sestaven, ověřen, rozeslán a to bez doplňků a úprav. 3. Informace předsedy KVV ČSLH Kamil Přecechtěl podána informace z posledního zasedání KM VV ČSLH, přijatý úkol z aktivu z 06/2015 přednesen na zasedání KM VV ČSLH i PV VV ČSLH a úspěšně splněn aktuální informace z hokejového hnutí, viz weby, tisk, média a EM diskuse přítomných k soutěžím ČSLH, KVV ČSLH Závěr: KVV bere na vědomí předložené a přednesené informace v celém bodu 3. Zápis KVV ČSLH Olomouc 22/2015 Strana 3 (celkem 7) st - 05/

4 4. Informace předsedů jednotlivých odborných komisí a Dozorčí rady KVV ČSLH 4.1. ekonomická komise Ivo Horák písemně připravený kompletní výstup z posledního jednání komise přednesl, představil a podrobně vysvětlil, popsal a okomentoval Stav účtu 20 KVV ČSLH aktualizace očekávané příjmy výhled /+ i -/ Hlavní kniha a Předvaha OLKO ČUS, středisko 20 KVV ČSLH Resty kolektivů a jednotlivců aktualizace, Náklady na činnost delegátů KR KVV, sezona 2015/16 úvodní stav /nenárokováno/ Přehled udělených FP DK KVV sezona 2014/15 konečný stav Přehled udělených FP DK KVV sezona 2015/16 úvodní stav, šablona Příjmy a výdaje V 00/ 01/ 02 KM KVV, sezona 2014/15 konečný stav Přehled složených součtů vkladů klubů a oddílů a resty ze strany HOK průběžná aktualizace opětovně požádal o úplné a finální vyřešení/uzavření restů ze strany HOK a hlavně pak od RO z loňské sezony, z důvodu nečinnosti písemně oslových, není vyúčtována schválená, nákladová položka odměny a náhrady členů RT Výběrů /pp. Luděk Konopčík a Zdeněk Žižlavský/ - DPP 2014/15 úkol 2015/22/01 vyzvat členy RT Výběrů o zaslání aktualizované DPP za činnost v sezoně 2014/15, do týdne, po této době bude nárok promlčen. Zodpovídá: Zdeněk Konečný Termín: 08/2015. úkol 2015/22/02 vyúčtovat aktualizované a doručené DPP za činnost v sezoně 2014/15. Zodpovídá: Ivo Horák, Kamil Přecechtěl Termín: 08/ komise pro spolupráci s OVV Jan Trunda Jan Trunda informoval o aktuální situaci v jednotlivých okresech, kde momentálně panuje volno komise bez problémů a připomínek 4.3. komise mládeže Mgr. Petr Rutar dotaz k současnému stavu ohledně schváleného projektu Výběrů talentované mládeže KM KVV má stále zájem již sestavit plán úvodu sezony a soutěžní ročník koncepčně i připravit Kamil Přecechtěl reagoval - současně nejsou žádné nové skutečnosti a pokyny v návaznosti na diskusi poslední schůzi navrhuje vypsat a pracovat, v soutěžní sezoně 2015/16, s výběry hráčů ročníků 2001 /ZS Přerov/ a 2002 /ZS Šumperk/, s dalšími /ročníky 2003 a 2004/ zahájit činnost až po vyjasnění příjmové stránky projektu VTM a dále s ohledem na aktualizovanou zpětnou vazbu od HOK OLK Závěr: KVV schvaluje činnost VTM ČSLH 2015/16 na území OLK pouze v kategorii hráčů ročníků 2001 a 2002 (i.), podmínečně do doložení personální (ii.), sportovní (iii.), programové (iv.), termínové (v.), lokalizační (vi.) a ekonomické (vii.) stránky doručené od KM KVV ČSLH (viii.), sezony 2015/16, Všemi přítomnými hlasy, dle předložené a přednesené informace a důvodové zprávy okomentované předkladatelem, Všemi přítomnými hlasy úkol 2015/22/03 písemně připravit personální, sportovní, programovou, termínovou, lokalizační a ekonomickou stránku VTM ČSLH sezony 2015/16 na území OLK. Zodpovídá: Mgr. Petr Rutar Termín: do 31/ Mgr. Petr Rutar informoval o záměru vedení Výběru hráčů 2001 ve složení pp. Aleš Verlík a Mgr. Petr Rutar plán svolání a uspořádání aktivu klubů a oddílů OLK, ještě v měsíci 08/2015 Zápis KVV ČSLH Olomouc 22/2015 Strana 4 (celkem 7) st - 05/

5 úkol 2015/22/04 svolat aktiv klubů a oddílů k projektu VTM ČSLH sezony 2015/16 na území OLK v termínu st 12/ , cca 09:00 hod., v Olomouci. Zodpovídá: Mgr. Petr Rutar Termín: bez prodlení. úkol 2015/22/05 rozeslat pozvánku na svolávaný aktiv klubů a oddílů k projektu VTM ČSLH sezony 2015/16 na území OLK v termínu st 12/ , cca 09:00 hod., v Olomouci. Zodpovídá: Zdeněk Konečný Termín: bez prodlení. Mgr. Petr Rutar informoval přítomné o zařazení HOK HK MD Šumperk OS od Projektu TRE do malých HOK, od 01/ sportovně technická komise & disciplinární komise Pavel Sedlák STK a DK KVV trvá na vydaných rozhodnutí, které byly odůvodněné, správné v minulém soutěžním ročníku komise bez problémů a připomínek 4.5. komise rozhodčích Petr Přikryl podána informace k uskutečněným i těm plánovaným společným poradám předsedů KKR v období 06 08/2015 a vyslovil svůj nesouhlasný názor k tomuto kroku KR VV ČSLH na konci volebního období stanoveny úkoly od KR VV ČSLH pro KKR, včetně OLK diskuse nad valorizací sazebníku odměn RO plán seminářů a školení RO v rámci OLK diskuse členů KKR nad zrušením udělených FP pro RO sezony předešlé udělené FP na nevyplněné nebo chybně vyplněné ZU od RO by bylo lepší rušit Pavel Sedlák a Zdeněk Konečný doplnili, že RO za tyto chyby, nebyli trestání v sezoně 2014/15 ani jednou jedinkrát obsáhlá diskuse přítomných k pochybení a následnému trestání VD a RO přítomní vyzvali předsedu KR KVV neomlouvání chyb RO, potvrdili vydaná rozhodnutí i vyměřené FP, trvají na povinnosti úhrady vyměřených FP i evidovaných restů RO, dle stanovených termínů, výší a adresností a vyzvali předsedu KR KVV k větší aktivitě, v rámci svého svěřeného resortu a s RO Závěr: KVV schvaluje postup STK a DK KVV ve věci projednání a následné trestání pochybení jednotlivců i kolektivů vůči neplnění, resp. nesplnění a porušení svých přesně stanovených základních povinností, vyplývajících ze Směrnic ČSLH, SDŘ ČSLH i vydaného, schváleného RS OLK 2014/15, dle Přednesených a doplněných informací a důvodových zpráv okomentované přítomnými, přítomnými hlasy (5 1 0). úkol 2015/22/06 rozeslat písemnou informaci a výzvu Všem dlužníkům RO, povinnost úhrady evidovaných restů nejpozději do 31/ Termín: do 10/ přednesl přítomným metodický pokyn KKR pro TRE HOK povinnost osobní účasti na semináři TRE pořádané KR KVV, před startem soutěžního ročníku 2015/16 proběhla diskuse přítomných KVV vyzvala předsedu KR KVV k předložení konkrétní písemné podoby této formy povinného semináře TRE pořádané KR KVV Petr Přikryl doplnil o fakt projednání opětovně na další schůzi KR KVV, v příštím týdnu úkol 2015/22/07 rozeslat písemnou podobu plánovaného semináře TRE pořádaného KR KVV. Termín: do 31/ Zápis KVV ČSLH Olomouc 22/2015 Strana 5 (celkem 7) st - 05/

6 4.6. Dozorčí rada Jaroslav Petřík provedena kontrola peněžních toků /banka i pokladna/ KVV ČSLH, bez výhrad provedení kontroly přijatých o odeslaných Dotací MŠMT ČR, cestou ČSLH a dále Příspěvek ČSLH přes KVV ČSLH odloženo do doby připsání od ČSLH plán provedení předsezonní inventarizace majetku KVV ČSLH komise bez problémů a připomínek 4.7. trenérsko metodická komise Kamil Přecechtěl naplánované a připravené školení TRE licence C+ mládež i doškolení TRE stejné licence cca v termínu 13 16/ v OLK v Prostějově, předložen i návrh rozpočtu celé akce písemně členům KVV ČSLH v této souvislosti se dotázal Petra Přikryla, proč nevyužila KR KVV plánu společně pořádané akce, jak informovala TMK KVV právě KR KVV písemně s dostatečným předstihem Petr Přikryl reagoval, že KR KVV by už časově nestihla připravit takovou akci Kamil Přecechtěl doplnil, že TMK KVV toto stihla a bez problémů celkově pak komise bez problémů a připomínek Zdeněk Konečný doplnil o žádost o přípravu organice školení TRE a doškolení TRE licence C + mládež ve SLO, v termínu 01/ / , viz informace tlumočené - Slobodan Rusko Závěr: KVV bere na vědomí předložené a přednesené informace v celém bodu Informace sekretáře Zdeněk Konečný přednesl zprávu o obdržené i rozeslané korespondenci v období mezi oběma schůzemi KVV ČSLH OLK podána informace k čerpání dovolené v období 07 09/2015 projekt VTM ČSLH žádné nové skutečnosti, kompletní písemná podkladová korespondence v písemné podobě rozeslána i dnes předložena informoval o tématech posledních zasedání PV VV ČSLH Interní grant KR OLKO ČUS pro rok 2015 s číslem 02 nesestaven, nezpracován a prozatím nepodán přednesen návrh na koupi a zajištění nově vydané literatury ČSLH pro kluby a oddíly a dále pro členy KVV ČSLH Pravidla ledního hokeje Závěr: KVV neschvaluje záměr a návrh na koupi nově vydané literatury ČSLH pro kluby a oddíly (i.), pro členy KVV ČSLH (ii.), KVV schvaluje koupi této literatury pro práci sekretáře a dále činnost jednotlivých odborných komisí /STK a DK KVV/ (iii.), dle předložené, přednesené a doplněné informace v odstavci výše, Všemi přítomnými hlasy přednesl ekonomickou a sportovní stránku uspořádaného aktivu klubů a oddílů pořádaného STK KVV ČSLH OLK, v Olomouci, dne 10/ pro kluby a oddíly celé východní části ČR Závěr: KVV schvaluje ekonomickou i sportovní stránku aktivu klubů a oddíl, ze dne 10/ v Olomouci, jehož byl i pořadatelem, dle předložené, přednesené a okomentované zprávy v odstavci výše, Všemi přítomnými hlasy proběhly další aktivy klubů a oddílů a to: Ostrava, 22/ LMŽ/LSŽ Vyškov, 24/ mládež + KLM Jih Ostrava, 24/ KLM Sever z výše uvedeného a dohody mezi KVV ČSLH řídí OLK pouze část soutěže ELIODL LMD Východ a soutěže v minihokeji, tedy méně soutěží než v loňské sezoně, která byla už tak rekordně úzká sortimentem výstava k výročí 60 let ledního hokeje v Olomouci, 06/05 30/ , Vlastivědné muzeum v Olomouci změna korespondenční adresy sídla OLKO ČUS, KVV ČSLH OLK, s účinností od 01/ přehled aktivních HOK v OLK agenda pro ČSLH Zlatá hokejka 2015 OLK Ivo Horák podány aktuální, detailní dostupné informace k Projektu VTM ČSLH 2015/16 a proběhlé korespondenci v písemné podobě předloženy sestavené a předem i rozeslané, Smlouvy o spolupráci mezi KVV ČSLH pro soutěžní ročník 2015/16 Závěr: KVV schvaluje Smlouvy o spolupráci mezi KVV ČSLH pro soutěžní ročník 2015/16 RS OLK 2015/16 dle předložené, přednesené a okomentované zprávy v odstavci výše, Všemi přítomnými hlasy Zápis KVV ČSLH Olomouc 22/2015 Strana 6 (celkem 7) st - 05/

7 v písemné podobě předloženy sestavené a předem i rozeslané, jednotné - Všeobecné ustanovené RS KVV ČSLH pro soutěžní ročník 2015/16 v písemné podobě předloženy sestavené a předem i rozeslané aktuální Adresáře HOK, KVV ČSLH, odborných komisí KVV ČSLH, ZS a RO+DEL pro brožuru RS OLK 2015/16 k příp. dalšímu připomínkování Termínová listina schůzí, zasedání, soustředění, seminářů a školení KVV ČSLH a jednotlivých odborných komisí KVV ČSLH OLK pro období 07 12/2015 Závěr: KVV schvaluje Termínovou listinu KVV ČSLH pro období 07 12/2015, dle předložené, přednesené a okomentované zprávy v odstavci výše, Všemi přítomnými hlasy předložena, v písemné podobě, nabídka termínů a akcí pro VTM od VYS, kategorie U15 informoval o kompletní došlé korespondenci KR VV ČSLH ve vztahu KVV ČSLH a konkrétně i KR KVV ČSLH, v období 06 08/2015 Závěr: KVV bere na vědomí předložené a přednesené informace v celém bodu Různé, došlá korespondence, informace z porad, schůzí a zasedání Zdeněk Konečný přednesl výzvu ke jmenování hlavního TRE VTM ČSLH sezony 2015/16 na území OLK a nahlášení tak SO a TMK VV ČSLH přítomní postupně navrhli tento personální návrh a proběhlo hlasování, postupně /abecedně/ o Všech přednesených TRE Ing. Ctibor Melovský /HC Uničov/ /hlasování pro proti zdrželi se/ Radomír Kužílek /HC Zubr Přerov/ /hlasování pro proti zdrželi se/ Mgr. Petr Rutar /hlasování pro proti zdrželi se/ Závěr: KVV schvaluje vedoucím TRE projektu VTM ČSLH, sezony 2015/16 na území OLK Mgr. Petr Rutar, dle přednesené a doplněné zprávy a výsledku jmenného veřejného hlasování, viz výše (4 0 2). Závěr: KVV bere na vědomí předložené a přednesené informace v celém bodu Závěr závěr provedl Kamil Přecechtěl s poděkováním za účast Všem dnes přítomným a v 14:10 hod. ukončil dnešní zasedání KVV a poděkoval za dnešní účast na jednání i přednesené příspěvky. D a l š í p r o g r a m a k c í p o r a d y, a z a s e d á n í : d l e s c h v á l e n é h o p l á n u / h a r m o n o g r a m u K V V Č S L H Přílohy: I. //. Návrh programu dalšího, 23. zasedání: 1) Úvod, zahájení. 2) Kontrola plnění úkolů ze zápisu KVV 22/2015 (K. Přecechtěl, Z. Konečný). 3) Informace předsedy KVV (K. Přecechtěl). 4) Informace předsedů jednotlivých odborných komisí a Dozorčí rady ČSLH Olomouckého kraje. 5) Informace sekretáře (Z. Konečný). 6) VTM OLK sezony 2015/16 (K. Přecechtěl, Mgr. Petr Rutar). 7) Různé, došlá korespondence, informace z porad, schůzí a zasedání. 8) Závěr. V Olomouci dne: 05/ Zápis ověřil/odsouhlasil: Kamil Přecechtěl, předseda KVV ČSLH Zápis provedl: Zdeněk Konečný, sekretář Zápis KVV ČSLH Olomouc 22/2015 Strana 7 (celkem 7) st - 05/

Zápis ze schůze číslo 05 / 2012. Krajský výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje Olomouckého kraje

Zápis ze schůze číslo 05 / 2012. Krajský výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje Olomouckého kraje Zápis ze schůze číslo 05 / 2012 zk Krajský výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje Olomouckého kraje Datum: středa 05/12 2012, 09,00 hod. Místo: zasedací místnost krajských svazů, OLKO ČSTV, Olomouc,

Více

Hesperia Hotels***, Brněnská 55, 779 00 Olomouc, salonek č. 2, okres Olomouc, Olomoucký kraj, ČR.

Hesperia Hotels***, Brněnská 55, 779 00 Olomouc, salonek č. 2, okres Olomouc, Olomoucký kraj, ČR. Česk ý svaz ledního hokeje, krajské pracoviště v Olomouci ZÁPIS zk Krajské hodnotící konference ČSLH Olomouckého kraje Datum: Místo: středa 7. květen 2014, 16.30 hod. Hesperia Hotels***, Brněnská 55, 779

Více

ČESKÝ SVAZ LEDNÍHO HOKEJE OLOMOUCKÝ KRAJ

ČESKÝ SVAZ LEDNÍHO HOKEJE OLOMOUCKÝ KRAJ ČESKÝ SVAZ LEDNÍHO HOKEJE OLOMOUCKÝ KRAJ ROZPIS mistrovských soutěží v ledním hokeji pro sezónu 2014-2015 Tiráž Rozpis soutěží vydal: Krajský výkonný výbor ČSLH Olomouckého kraje Sídlo: OLKO ČUS KVV ČSLH

Více

R E G I O N Á L N Í S V A Z H O K E J B A L U P R O P A R D U B I C K Ý A K R Á L O V E H R A D E C K Ý K R A J

R E G I O N Á L N Í S V A Z H O K E J B A L U P R O P A R D U B I C K Ý A K R Á L O V E H R A D E C K Ý K R A J Přítomni: Patrik Ticháček, Martin Komárek, Eva Králová, Pavel Štefka, Josef Kozel Omluven: - Program jednání: 1. Kontrola plnění úkolů a usnesení Výboru RSHb (od poslední řádné schůze Výboru RSHb) 2. Rekapitulace

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 1/2012 v 17:30 hod. všechny

Více

Svaz národní házené. Z Á P I S č. 1/2010. ze zasedání VV SNH, které se konalo 10. února 2010 od 9:30 hod. Praha Strahov

Svaz národní házené. Z Á P I S č. 1/2010. ze zasedání VV SNH, které se konalo 10. února 2010 od 9:30 hod. Praha Strahov Svaz národní házené Zátopkova 100/2, poštovní schránka 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539929 telefon a fax 220513274, telefon (GSM brána) 603646441, mobil 721820755, sekretář: Luboš Dlouhý e-mail: narodnihazena@cstv.cz

Více

Zápis ze schůze Správní rady SC Kolín č.8/2011

Zápis ze schůze Správní rady SC Kolín č.8/2011 Zápis ze schůze Správní rady SC Kolín č.8/2011 Správní rada SC Kolín (dále SR SC) se sešla v tomto složení: Přítomni: Kadlec J., Hušek, M.,Franc Dozorčí rada: Ing.Tvrdík L., Ing. Mráz P. Organizační komise:

Více

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. pro soutěže řízené Českým svazem ledního hokeje z.s.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. pro soutěže řízené Českým svazem ledního hokeje z.s. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ pro soutěže řízené Českým svazem ledního hokeje z.s. sezóna 2014-2015 1. Stanovy a řády Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále jako ČSLH ) v platném znění a ostatní ustanovení ČSLH

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání obecního zastupitelstva Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 8 Datum 22.11.2007 Zápis: Veřejné zasedání ZO Přezletice ze dne 22.11.2007 Program: (po změně) 1. Diskuze s občany k výstavbě VaK 2. Žádost p.bohmové 3. Dostavba

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni: František Poláček, Oldřich Tichý, Edita Bílá, Lukáš Jurečka, Soňa Lejsková,

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Dne: 21.1.2014 Přítomni: Dita Dvořáková, Petr Novák, Radek Číž, Petr Videcký Omluveni: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 15 v mandátním období 2010-2014

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 15 v mandátním období 2010-2014 Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 15 v mandátním období 2010-2014 Místo a termín: Plzeň, hotel Marriott, 23. 9. 2012; čas jednání 11:00-15:00 Přítomni: J. Kozel, J. Donauschachtl, V. Řezáč, J. Badzik,

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 5/2011 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6.9.2011 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Ing. František Veselý,

Více

ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24. září 2012 ve VÚVeL. Opis prezenční listiny

ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24. září 2012 ve VÚVeL. Opis prezenční listiny Rada instituce Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i. Hudcova 70; 621 00 Brno PID:VUVLX000GP12 C. J.: VUVeL-2658 /2012 Počet stran: 6 ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24. září 2012 ve VÚVeL

Více

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Chudenice schvaluje následující program zasedání:

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Chudenice schvaluje následující program zasedání: Městys Chudenice Zastupitelstvo městyse Chudenice Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 17.12.2014, od 19:00 hodin v zasedací místnosti ÚM Přítomní zastupitelé: Mgr. Marcel

Více

Zápis z 21. zasedání Pracovní skupiny NNO

Zápis z 21. zasedání Pracovní skupiny NNO Zápis z 21. zasedání Pracovní skupiny NNO dne 28. 1. 2014 od 12.30 do 15.30 hodin v Praze 1, Na Poříčí 12, Palác YMCA, 6. p. U krbu Moderoval: PhDr. Karel Schwarz Přítomni: dle prezenční listiny Program:

Více

Mobil: +420 607 521 732; E-mail: osdlv.oblast3@seznam.cz; osdlv.morava2@seznam.cz. Zápis. z V. jednání Oblastní rady - Oblast III.

Mobil: +420 607 521 732; E-mail: osdlv.oblast3@seznam.cz; osdlv.morava2@seznam.cz. Zápis. z V. jednání Oblastní rady - Oblast III. Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice Oblastní pracoviště - Oblast III. Zastoupení pro kraje Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011

Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011 Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011 Přítomni: Omluveni: 9 zastupitelů dle prezenční listiny p. Smejkal, Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka:

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Z Á P I S. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 3. 9. 2013 v Brně

Z Á P I S. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 3. 9. 2013 v Brně ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6-Břevnov Z Á P I S ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 3. 9. 2013 v Brně Přítomni: Omluveni: Petr Vaňura, Naděžda Dobešová, Petr

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 3/2012 v 18.00 hod.

Více

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem Zápis z jednání představenstva KHK StČ, které se uskutečnilo dne 30. 11. 2010 od 09.00 hodin V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI firmy AMZ Financial Group s.r.o., Pražská 298, 25001 Brandýs nad Labem Přítomni: Havlík

Více

Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3

Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3 Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3 I. Shromáždění SVJ Baranova 10 Praha 3 se sídlem Baranova 1878/10, Praha 3, 130 00, IČ: 248 30 003 (dále jen Společenství)

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

Přítomni: členové výboru dle presenční listiny

Přítomni: členové výboru dle presenční listiny Z á p i s Ze schůze členů výboru ČRS MO Litovel konané dne 5.3.2009 Přítomni: členové výboru dle presenční listiny Program: - Kontrola plnění nesplněných bodů usnesení a kontrola úkolů z minulé schůze

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Organizační řád. České sledge hokejové asociace. Článek I Úvodní ustanovení

Organizační řád. České sledge hokejové asociace. Článek I Úvodní ustanovení Organizační řád České sledge hokejové asociace Článek I Úvodní ustanovení 1. Organizační řád České sledge hokejové asociace (dále jen ČSHA) upravuje činnost VV ČSHA, předsedy ČSHA, odborných komisí ČSHA

Více

j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í

j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a, 2 0. ř í j

Více

Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje č. 48 upravující. licence rozhodčích

Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje č. 48 upravující. licence rozhodčích Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje č. 48 upravující licence rozhodčích 1. Základní ustanovení Směrnice stanovuje druhy licencí přiznávaných rozhodčím Českým svazem ledního hokeje, podmínky a

Více

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko Zápis o ustavující členské schůzi zájmového sdružení právnických osob podle ustanovení 20 f a následujících ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších platných předpisů,

Více

Z á p i s. o členské schůzi. DRUŽSTVA DLA, družstvo v likvidaci

Z á p i s. o členské schůzi. DRUŽSTVA DLA, družstvo v likvidaci Z á p i s o členské schůzi DRUŽSTVA DLA, družstvo v likvidaci konané dne 7. června 2013 1 Z á p i s o členské schůzi DRUŽSTVA DLA, družstvo v likvidaci konané dne 7. 6. 2013 v Nymburce v malém sále Obecního

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 1/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 22. 2. 2012 v 18:30 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,Ing.

Více

b) Rozbruslení družstev je 10 min. před začátkem utkání bez následné úpravy ledu.

b) Rozbruslení družstev je 10 min. před začátkem utkání bez následné úpravy ledu. ELIOD LIGA MD SKUPINA ZÁPAD 2014/15 Řídící orgán: VV KSLH Karlovarského kraje, ZS Sokolov, Boženy Němcové 1780, 356 01 Sokolov Liga mladšího dorostu Věková kategorie: hráči narození 1.1. do 31.12. r. 1999

Více

Zápis z 3. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 9.3.2015 od 16.00 hodin

Zápis z 3. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 9.3.2015 od 16.00 hodin Zastupitelstva města, které se Strana č. 1 /8 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Kozák Roman, Panc Oldřich v 16.55, Rychtaříková Jana, Volfová Jitka, Zajícová Jana, Ulbrich Jaroslav, Svoboda Petr, Truhlář

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Zápis a usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 13.2.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 13.2.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 13.2.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Veřejné zasedání zastupitelstva obce (dále jen ZO)

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Shromáždění starostů obcí Lanškrounsko Místo jednání : sál restaurace C Dolní

Více

OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678

OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678 OBECNÍ ÚŘAD MORAŠICE, 535 01 Přelouč IČO: 580678 Zápis z jednání zastupitelstva obce konaného dne 6.1. 2015 Přítomni: Jiří Drechsler starosta Ing. Zdeněk Šanda místostarosta Členové: Mgr. Andrea Faltysová

Více

Společenství obcí Podkrkonoší Náměstí 36, 542 42 Pilníkov, IČO 70958441, tel.: 499 393 141

Společenství obcí Podkrkonoší Náměstí 36, 542 42 Pilníkov, IČO 70958441, tel.: 499 393 141 ZÁPIS z 7. zasedání Valné hromady Společenství obcí Podkrkonoší 27. 2. 2015, Vítězná Přítomni: Omluveni: Hosté: P. Hrubý, E. Rezková, L. Grega, E. Havrdová, P. Červený, M. Klapka, Vl. Lukeš, M. Linková,

Více

Zápis ze 7.jednání Výkonného výboru

Zápis ze 7.jednání Výkonného výboru Účastníci Zápis ze 7.jednání Výkonného výboru konaného dne 19.12.2006 v Praze Výkonný výbor Martin Maršálek, Vlastimil Pabián, Gerhard Knop, Ivan Králík, Martin Frélich, Aleš Opravil Sekretář Dalibor Nováček

Více

ZÁPIS. Návrh na ověřovatele zápisu: Štěpán K., Pintýř M.,

ZÁPIS. Návrh na ověřovatele zápisu: Štěpán K., Pintýř M., ZÁPIS o průběhu 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 18. 03. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje č. 60 upravující. licence rozhodčích

Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje č. 60 upravující. licence rozhodčích Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje č. 60 upravující licence rozhodčích 1. Základní ustanovení Směrnice stanovuje druhy licencí přiznávaných rozhodčím Českým svazem ledního hokeje, podmínky a

Více

ZÁPIS Z III. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ, DOZORČÍ RADY A PROGRAMOVÉHO VÝBORU MAS Vladař o.p.s.

ZÁPIS Z III. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ, DOZORČÍ RADY A PROGRAMOVÉHO VÝBORU MAS Vladař o.p.s. MAS VLADAŘ o.p.s. Sídlo: Husova 153, 364 55 Valeč IČ: 264 04 818 Právní forma: Obecně prospěšná společnost Zapsáno v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka

Více

Zápis ze 77. schůze VV ŠSČR v Praze 22. 1. 2013

Zápis ze 77. schůze VV ŠSČR v Praze 22. 1. 2013 Zápis ze 77. schůze VV ŠSČR v Praze 22. 1. 2013 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Jiří Kadeřábek, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský, Jiří Krejnický, Petr Buchníček Omluven: Petr Záruba

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu Farmaceutické fakulty. Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. I. Úvodní ustanovení

Volební a jednací řád Akademického senátu Farmaceutické fakulty. Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. I. Úvodní ustanovení Volební a jednací řád Akademického senátu Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno I. Úvodní ustanovení 1 Akademický senát Farmaceutické fakulty (dále jen AS FaF ) Veterinární

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Z Á P I S č. 1. ze schůze výkonného výboru Regionálního sdružení ČSTV Vsetín, konané dne 19. června 2013

Z Á P I S č. 1. ze schůze výkonného výboru Regionálního sdružení ČSTV Vsetín, konané dne 19. června 2013 Výkonný výbor regionálního sdružení ČSTV Vsetín Z Á P I S č. 1 ze schůze výkonného výboru Regionálního sdružení ČSTV Vsetín, konané dne 19. června 2013 Schůze byla zahájena v 15.40 hodin. Schůzi zahájil

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolomuty konaného dne 6. prosince 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolomuty konaného dne 6. prosince 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kolomuty konaného dne 6. prosince 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:00 hod. Přítomni: p. Štecha Jaroslav, p. Král Václav, p. Červinka Jaromír, Ing. Stehlík

Více

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Přítomni: Jan Křivka, Miluše Telecká,, Ing. Boris Fukátko, Ing. Jan Meloun, Petr Kment, MVDr. Svatopluk Rozsypal, Libor

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 3 k usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 664 Výbor pro Evropskou unii (pracovní úroveň) Jednací řád Článek 1 Organizace jednání 1) Výbor pro Evropskou unii na pracovní

Více

Zápis z valné hromady ČSHA

Zápis z valné hromady ČSHA Zápis z valné hromady ČSHA Praha, 23. 6. 2012 Přítomni: Program: dle prezenční listiny dle přílohy 1. Zahájení Předseda výkonného výboru (VV) České sledge hokejové asociace (ČSHA) Martin Frous zahájil

Více

Zápis z valné hromady TJ Spartak Pelhřimov

Zápis z valné hromady TJ Spartak Pelhřimov Zápis z valné hromady TJ Spartak Pelhřimov Zúčastnění: příloha č. 1 prezenční listina příloha č. 2 prezenční listina volební valné hromady Datum konání: 10.června 2015 Místo konání: sportovní hala Pelhřimov

Více

MAS Nad Prahou o. p. s. se sídlem Mělnická 275, 250 65 Líbeznice Správní rada

MAS Nad Prahou o. p. s. se sídlem Mělnická 275, 250 65 Líbeznice Správní rada MAS Nad Prahou o. p. s. se sídlem Mělnická 275, 250 65 Líbeznice Správní rada Zápis z 2. zasedání správní rady konaného dne 19. 2. 2013, od 08:00 hodin Přítomni: Ing. Jiří Falek, Mgr. Martin Kupka, Jiří

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

OBECNÍ ÚŘAD VIDOCHOV VEŘEJNÁ SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA VE SRUBU NA VIDOCHOVSKÉM HŘIŠTI

OBECNÍ ÚŘAD VIDOCHOV VEŘEJNÁ SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA VE SRUBU NA VIDOCHOVSKÉM HŘIŠTI OBECNÍ ÚŘAD VIDOCHOV VEŘEJNÁ SCHŮZE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA pátek 29. března 2013, v 19:00 hodin VE SRUBU NA VIDOCHOVSKÉM HŘIŠTI PROGRAM : * Zahájení * Poplatek za používání TKR * Prodej pozemků * Pronájem

Více

Přítomni : J.Chvostová, P.Kudrle, M.Šejna, J.Hůla, P. Vittek, M.Komrska, M.Šafránek, - doloženo prezenční listinou v příloze zápisu.

Přítomni : J.Chvostová, P.Kudrle, M.Šejna, J.Hůla, P. Vittek, M.Komrska, M.Šafránek, - doloženo prezenční listinou v příloze zápisu. Zápis z jednání ZO Předslavice 30.1.2015 Navržený program: 1. Zahájení 2. Určení dvou ověřovatelů zápisu 3. Projednání inventarizace majetku, závazků a pohledávek k 31.12.2014 4. Návrh na rozpočtové opatření

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 4/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 3. 8. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

NZ 80/2005 N 84/2005 strana první. N o t á ř s k ý z á p i s

NZ 80/2005 N 84/2005 strana první. N o t á ř s k ý z á p i s NZ 80/2005 N 84/2005 strana první N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne devatenáctého září roku dva tisíce pět (19.9.2005) mnou JUDr. Lenkou Leszay, Ph.D., LL.M., notářkou v Praze, se sídlem notářské kanceláře

Více

OBEC BOROVÁ ZÁPIS Č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Borová, konaného ve středu dne 26.8.2015, sokolovna v Borové č.p. 90

OBEC BOROVÁ ZÁPIS Č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Borová, konaného ve středu dne 26.8.2015, sokolovna v Borové č.p. 90 OBEC BOROVÁ ZÁPIS Č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Borová, konaného ve středu dne 26.8.2015, sokolovna v Borové č.p. 90 Zahájeno v 19:08 hodin, ukončeno v 20:45 hod. Jednání vedla starostka obce

Více

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. pro soutěţe řízené Českým svazem ledního hokeje

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. pro soutěţe řízené Českým svazem ledního hokeje VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ pro soutěţe řízené Českým svazem ledního hokeje sezóna 2011/12 1. Stanovy a řády Českého svazu ledního hokeje (dále jako ČSLH ) v platném znění a ostatní ustanovení ČSLH a úřední zprávy

Více

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva Z á p i s ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne : 7.2.2013 v 19,00 hod. v budově obecního úřadu č.p. 29 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z á p i s z jednání mimořádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a. s.

Z á p i s z jednání mimořádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a. s. Z á p i s z jednání mimořádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a. s. Základní údaje Obchodní jméno: Severomoravská plynárenská, a. s. Sídlo: Plynární 2748/6, PSČ 702 72, Ostrava Moravská

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 2 v mandátním období 2014 2018

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 2 v mandátním období 2014 2018 Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 2 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Bratislava, hotel Premium, 27. 6. 2014; čas jednání 13:00-15:30 Přítomni: J. Kozel, M. Komárek, P. Novák, T. Macko,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

Zápis z členské schůze C 13 bytové družstvo ze dne 26. 3. 2015 od 18 00 hod, konané v přízemí domu Slunečná 2, Brno

Zápis z členské schůze C 13 bytové družstvo ze dne 26. 3. 2015 od 18 00 hod, konané v přízemí domu Slunečná 2, Brno C 13 - bytové družstvo, Slunečná 2/4, 634 00 Brno C 13 bytové družstvo Zápis z členské schůze C 13 bytové družstvo ze dne 26. 3. 2015 od 18 00 hod, konané v přízemí domu Slunečná 2, Brno 1. Zahájení 18:05

Více

Zprofesionalizujme chod a řízení mládeže tak, abychom dosáhli mnohem vyšší kvalitu sportovní a finančně jsme ještě získali.

Zprofesionalizujme chod a řízení mládeže tak, abychom dosáhli mnohem vyšší kvalitu sportovní a finančně jsme ještě získali. Koncepce mládeže pro rok 2013 Po dohodě předkládám novou kopncepci mládeže. Pokud se HC ZUBR Přerov chce stát oddílem, který kvalitně vychovává mládež a poskytuje celoroční vyžití dětem od 5 do 18 let,

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 19 z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Milan Mazel, ing. Radek Kašík, Bedřich Zeman

Více

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 8.-9.6. 2007

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 8.-9.6. 2007 Z á p i s ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 8.-9.6. 2007 Přítomni: Omluveni: 1. Zahájení v Ústí nad Orlicí Jančálek, Dobeš,Jakoubek, Vaňura, Slavík, Matyášová,Koblížek, Němec, Palánová, Pluhařová.

Více

Zápis. ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014

Zápis. ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014 Zápis ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014 Přítomni: Ing. Dana Nováková (místopředsedkyně), Petr Blokša, Ing. Milan Valeček,

Více

Zápis z 10. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům čp. 684, Praha 9 Letňany konané dne 18.ledna 2010

Zápis z 10. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům čp. 684, Praha 9 Letňany konané dne 18.ledna 2010 Zápis z 10. schůze shromáždění vlastníků Společenství pro dům čp. 684, Praha 9 Letňany konané dne 18.ledna 2010 1. Definice pojmů Tento text pracuje v zájmu stručnosti a přehlednosti s následujícími pojmy:

Více

Zápis z 27. jednání Rady České televize dne 30. 10. 2002

Zápis z 27. jednání Rady České televize dne 30. 10. 2002 Zápis z 27. jednání Rady České televize dne 30. 10. 2002 Přítomni: B. Fanta, H. Fibingerová, Z. Forman, M. Horálek, Z. Hůlová, E. Kohák, P. Kučera, L. Miler, J. Mrzena, J. Šilerová, P. Žáček. Část: J.

Více

Obec Čečovice. Zápis ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Čečovice konaného dne 5. května 2013 č. 03/2013

Obec Čečovice. Zápis ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Čečovice konaného dne 5. května 2013 č. 03/2013 Obec Čečovice Zápis ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Čečovice konaného dne 5. května 2013 č. 03/2013 Program 1. Zahájení 2. Zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3. Schválení programu zasedání

Více

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE

VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE VÝKONNÝ VÝBOR ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE Zápis č.11/2015 z jednání VV dne 19. 8. 2015 Místo jednání: Zbraslavice, Areál Kempu mládeže ČSRU Účastníci: Výkonný výbor - David Frydrych (DF), Jiří Vinter (JV), Jaroslav

Více

Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis ze 20. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 25. 2. 2014 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny pp., Smejkal, Ing. Jiroušek, Kozel Jiří

Více

Zápis z 21. zasedání Kontrolní rady Technologické agentury ČR (KR TAČR)

Zápis z 21. zasedání Kontrolní rady Technologické agentury ČR (KR TAČR) Zápis z 21. zasedání Kontrolní rady Technologické agentury ČR (KR TAČR) Místo jednání: Velká zasedací místnost, Rektorát VUT v Brně, Antonínská 1, Brno Datum: 1. Března 2013 Hodina: 10:00 h Přítomni členové

Více

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 14 z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Zápis je upraven pro zveřejnění dle zákona na ochranu osobních údajů,

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Obec Lhota Pardubická 78, 533 61 Choltice Zápis z 6. zasedání zastupitelstva městyse Choltice konaného dne 3. 10. 2011 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse v Cholticích Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Omluveni: Ing. Alois Vrána

Omluveni: Ing. Alois Vrána Zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 14.12.2006 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 19:40 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František

Více

Bytové družstvo Žižkova 2801

Bytové družstvo Žižkova 2801 Bytové družstvo Žižkova 2801 se sídlem Karviná-Hranice, Žižkova 2801/3, PSČ 733 01 IČ: 285 97 036 Zápis v OR vedeném KS Ostrava, oddíl Dr., vložka 2375 Zápis z jednání členské schůze, konané dne 18.6.2014

Více