Telefon:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org. www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi."

Transkript

1 Telefon: Instituce akreditovaná MŠMT v režimu DVPP pod č. j / VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PREVALIS Táborská 45/421, Praha 4 Registrace: MV ČR pod č. j. VS/1-1/81401/10R, IČ: Bankovní spojení: /0300, ČSOB a. s., (PS) PREVALIS Ostrava Nádražní 1217/117, Ostrava 2 s účinností od organizační jednotkou sdružení, č. j. MV /VS-2012, IČ: Bankovní spojení: /0300, ČSOB a. s., (PS) Společnost pro podporu zdraví 21. století (SPPZ) Šrobárova 48, Praha 10 s účinností od organizační jednotkou sdružení, č. j. MV /VS-2011, IČ: Bankovní spojení: /0300, ČSOB a. s., (PS)

2 Základní údaje o PREVALIS Název: PREVALIS Právní forma: občanské sdružení Sídlo: Táborská 45/421, Praha 4 IČ: DIČ: CZ Registrace: MV ČR pod č. j. VS/1-1/81401/10R Akreditace MŠMT v režimu DVPP: č. j / URL: Telefon: Bankovní spojení: /0300, ČSOB a. s., (Poštovní spořitelna) Občanské sdružení PREVALIS vzniklo spojením odborníků z oblasti výchovy ke zdraví, podpory a ochrany zdraví a prevence rizikového chování (resp. sociálně patologických jevů), kteří v těchto oblastech pracují mnoho let. Organizační jednotky občanského sdružení PREVALIS Název: Společnost pro podporu zdraví 21. století (SPPZ) Právní forma: organizační jednotka sdružení Sídlo: Šrobárova 48, Praha 10 IČ: DIČ: CZ Registrace: MV ČR pod č. j. MV /VS Telefon: Bankovní spojení: /0300, ČSOB a. s., (PS) Název: PREVALIS Ostrava Právní forma: organizační jednotka sdružení Sídlo: Nádražní 1217/117, Ostrava 2 IČ: DIČ: CZ Registrace: MV ČR pod č. j. MV /VS Telefon: Bankovní spojení: /0300, ČSOB a. s., (PS)

3 Struktura občanského sdružení PREVALIS Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze, která je shromážděním všech členů sdružení. Rada sdružení je řídícím orgánem. Řídí činnost sdružení v období mezi jednotlivými členskými schůzemi. Rada volí a odvolává předsedu sdružení. Ten je statutárním orgánem. Předseda sdružení má právo jmenovat statutární zástupce s plnými nebo omezenými možnostmi jednat jménem sdružení navenek. Předseda sdružení: Rada sdružení: Mgr. Miroslav Hricz MUDr. Soňa Beranová Mgr. Miroslav Hricz Eva Zendlová Mgr. Miroslav Hricz je statutárním orgánem sdružení. Statutárními zástupci byli jmenováni: Bc. Lukáš Grochal, Mgr. Adam Rádl, Jiří Stupka, DiS., Mgr. Monika Škábová byla zřízena organizační jednotka Společnost pro podporu zdraví 21. století (SPPZ), jejím statutárním zástupcem je Jiří Stupka, DiS. Výbor SPPZ: Předseda SPPZ: Tiskový mluvčí: Jiří Stupka, DiS. Adam Drahoš Mgr. Miroslav Hricz PaedDr. Lenka Kubrichtová Mgr. Vladimíra Neklapilová PhDr. Monika Novotná PaedDr. Jan Tupý byla zřízena organizační jednotka PREVALIS Ostrava, statutárními zástupci jsou Mgr. Miroslav Hricz, Bc. Lukáš Grochal a Mgr. Adam Rádl.

4 Poslání a činnost sdružení 1. Sdružení je dobrovolným, nezávislým, nepolitickým sdružením. 2. Hlavním posláním sdružení je úsilí o podporu inovativních přístupů ve vzdělávání, úsilí o propagaci vědy a vědeckých poznatků, úsilí o rozvoj komunitního vzdělávání, úsilí o podporu volnočasových aktivit s dětmi, práce s dětmi, úsilí o primární a sekundární prevenci rizikových jevů, úsilí o provázení osob ohrožených závislostmi a dalšími sociálně patologickými jevy jejich obtížným životním obdobím. Vedlejší činností sdružení je úsilí o vzdělávání v oblasti inovativních přístupů ve vzdělávání, vědy, komunitního vzdělávání, v oblasti volnočasových aktivit, v oblasti výchovy ke zdraví a v oblasti prevence rizikového chování u členů a sympatizantů sdružení. 3. Sdružení: a. Realizuje konference informující o inovativních přístupech ve vzdělávání, o nových výsledcích vědy. b. Realizuje přednášky, metodické semináře a workshopy věnované inovativním přístupům ve vzdělávání a novým vědeckým poznatkům. c. Realizuje výjezdy (pobytové akce víkendové, letní i jiné) ve volném čase dětí. d. Realizuje mimoškolní činnost žáků základních škol. e. Realizuje kohezní výjezdy v rámci prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních. f. Realizuje programy primární prevence rizikového chování (vč. užívání návykových látek), intervenční programy v případě výskytu a dalšího rizikového chování ve školách i dalších sociálně patologických jevů ve školách a školských zařízeních. g. Provozuje informační a poradenskou činnost v oblasti přípravy, realizace a evaluace primárně preventivních programů ve školách a školských zařízeních, v oblasti vědy a v oblasti inovativních přístupů ve vzdělávání. h. Provozuje informační a poradenskou činnost v oblasti přípravy, realizace a evaluace komunitního vzdělávání a v oblasti přípravy, realizace a evaluace činnosti Center komunitních aktivit při školách a školských zařízeních. i. Realizuje program Center komunitních aktivit při školách a školských zařízeních. j. Spolupracuje se školami a školskými zařízeními, institucemi a organizacemi návazné péče státního i nestátního sektoru. k. Pořádá semináře, kurzy a workshopy pro členy a sympatizanty sdružení. l. Pořádá kulturní akce (koncerty, divadelní představení, zahradní slavnosti apod.) pro členy a sympatizanty sdružení. m. Může být kolektivním členem jiného zájmového sdružení s podobným zaměřením v zájmu realizace svého poslání, může být sdružení společníkem jiného právního subjektu. Historie PREVALIS Občanské sdružení PREVALIS vzniklo registrací na MV ČR jako sdružení osob zabývajících problematikou výchovy ke zdraví, podporou a ochranou zdraví, podporou pohybových aktivit. 1. října 2010 proběhla ustavující schůze sdružení a od tohoto data započala jeho činnost. Rok 2010 je tedy rokem zrodu a současně prvním rokem činnosti (ve 4. čtvrtletí).

5 Naplnění záměrů stanovených pro rok ) Příprava akreditace dalších vzdělávacích programů. 2) V rámci odborné činnosti byla zřízena odborná sekce PREVALIS.INFO, jejím vedoucím byl Bc. Josef Kocourek, v říjnu roku 2012 byla zahájena transformace odborné sekce do projektu IZDRAVI.INFO, odborná sekce PREVALIS.INFO byla k zrušena. Vedoucím projektu IZDRAVI.INFO se stal předseda sdružení Mgr. Miroslav Hricz. 3) Pro rok 2012 občanské sdružení PREVALIS nezískalo žádné dotace a granty. 4) V roce 2011 byl připraven program primární prevence pro školy a školská zařízení Dlouhodobý program primární prevence rizikového chování a prevence kriminality (DPPPPK). V roce 2012 byl program realizován z finančních prostředků škol. V roce 2012 byl program primární prevence ve 12 školách: Základní škola Vodičkova, Praha 1 Základní škola, Praha 9 Hloubětín, Hloubětínská 700 Základní škola, Praha 2, Sázavská 5 Základní škola Praha 5 Košíře, Nepomucká 1/139 Základní škola U krčského lesa, Praha 4, Jánošíkova 1320 FZŠ s RVJ při PF UK Praha 5 Smíchov, Drtinova 1861 Základní škola, Praha 4, Táborská 45 Základní škola Charlotty Masarykové Praha 5 Velké Chuchle Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Jeremenkova 1003 Škola Kavčí hory Mateřská škol, Základní škola a Střední odborná škola, Praha 4, K Sídliště 840 Základní škola, Praha 4, Bítovská Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice 5) V roce 2012 byla zřízena pozice vedoucí odborné sekce vzdělávacích aktivit. Do této pozice byla jmenována Mgr. Monika Škábová (do té doby byl koordinátorem vzdělávacích aktivit Bc. Jaromír Flössler). 6) Navázali jsme spolupráci s PhDr. Miloslavem Čedíkem, mopedem a supervizorem, v oblasti supervize lektora/ů programů prevence. 7) Bylo zřízeno oddělení marketingových a PR aktivit. V rámci tohoto oddělení pracuje tiskový mluvčí SPPZ Adam Drahoš, koordinátor webových prezentací Bc. Josef Kocourek. Pozice vedoucího oddělení zůstává neobsazena, oddělení dočasně vede předseda sdružení Mgr. Miroslav Hricz. Oddělení spolupracuje s webmasterem všech webových prezentací Ondřejem Zmekem. 8) V roce 2012 byla prezentována organizační jednotka Společnost pro podporu zdraví 21. století (SPPZ), která má za cíl sdružovat organizace i jednotlivce s cílem podporovat ochranu zdraví, pohybové aktivity a realizaci prevence rizikového chování a prevence kriminality. Na konci roku 2012 má SPPZ 17 členů. (7 zakládajících členů založilo SPPZ ) 9) Občanské sdružení PREVALIS (v některých případech ve spolupráci s dalšími organizacemi) pořádalo akreditované vzdělávací akce. Sdružení uspořádalo v roce 2012 celkem 14 vzdělávacích akcí (9 v Praze, 4 v Ostravě a 1 v Olomouci): Možnosti podpory žáků s poruchami učení v matematice Ostrava, Fórum výchovy ke zdraví XV (spolupořadatel spolupráce na programu) Benešov, Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky (zdravotník zotavovacích akcí) Praha, Dnešní mládež styly mladých, EMO styl, sebepoškozování Praha, Možnosti podpory žáků s poruchami učení v matematice Praha, Agresivita, násilí, šikana I. Ostrava, Agresivita, násilí, šikana I. Praha, Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky (zdravotník zotavovacích akcí) Praha, Dny prevence (pořadatel, 2. ročník) Ostrava,

6 Dny prevence (pořadatel, 1. ročník) Praha, Romské dítě ve škole Ostrava, Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky (zdravotník zotavovacích akcí) Praha, Agresivita, násilí, šikana II. Praha, Romské dítě ve škole Praha, Fórum prevence Olomouc, Akreditované programy PREVALIS Název vzdělávací akce Číslo jednací Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky / Vzdělávání školních metodiků prevence a učitelů v oblasti prevence RCH I / Vzdělávání školních metodiků prevence a učitelů v oblasti prevence RCH II / Tvorba Minimálního preventivního programu školy / Žákovské projekty ve vyučování matematice / Minimální preventivní program - realizace prevence ve školské praxi / Inovativní přístupy ve vyučování na základní škole 3349/ Dny prevence 3349/ Realizace etické výchovy v základních školách 3349/ Letní škola prevence 3349/ Možnosti podpory žáků se specifickými vzdělávacími potřebami 3349/ Rozvoj osobnostně sociálních dovedností pedagogických pracovníků 3349/ Možnosti podpory talentů v matematice, vyhledávání a práce s nimi a vzdělávání 11880/ Právní vědomí pedagogických pracovníků 11880/ Slovní úlohy - zábava nebo strašák? 11880/ Fórum prevence rizikového chování 11880/ Hry ve vyučování matematice 18555/ Prevence a lidskost - konference prevence rizikového chování 18555/ Realizace sexuální výchovy na 1. stupni základních škol 16800/ Realizace sexuální výchovy na 2. stupni základních škol 16800/ Prevence ve škole vedení třídnických hodin 16800/ Prevence ve škole nová náboženská hnutí 16800/ Prevence ve škole bezpečně na internetu I. bezpečné chování 16800/ Prevence ve škole bezpečně na internetu II. ochrana před cyberkriminalitou 16800/ Prevence ve škole školní nekázeň a její řešení 27597/ Fórum prevence MSMT-49793/

7 Aktivizace žáků jako nástroj k celoživotnímu učení a kritickému myšlení PREVence A LIdSkost Prevence ve škole jak zvládnout kázeňsky náročné dítě MSMT-49793/ MSMT-49793/ MSMT-49793/ Záměry PREVALIS v roce ) Příprava akreditace dalších vzdělávacích programů. 2) V rámci odborné činnosti pokračovat v realizaci projektu IZDRAVI.INFO, tento projekt prezentovat na odborných konferencích. Zajistit propagaci a 3) Zahájit přípravu projektů a zajištění jejich financování a realizaci v roce ) Pokračovat ve spolupráci se školami a školskými zařízeními v oblasti realizace programů primární prevence. 5) Pokračovat v přípravě podkladů pro žádost o provedení certifikačního řízení v rámci hodnocení odborné způsobilosti programů školské primární prevence. 6) Připravit žádosti o poskytnutí státních dotací na Krajských úřadech, MŠMT a dalších donátorů. 7) Připravit zázemí pro činnost oddělení marketingových a PR aktivit. 8) Pokračovat v navázané spolupráci s organizacemi a dalšími odborníky pro oblast výchova ke zdraví, první pomoc, prevence rizikového chování a prevence kriminality.

8 Hospodaření PREVALIS v roce 2012 Zůstatek rok ,60 Kč Příjmy Výdaje Členské příspěvky 17250,00 Kč Účastnické poplatky vzdělávací akce ,00 Kč Mimořádné členské příspěvky 14500,00 Kč Úroky - účet 0,62 Kč 0,51 Kč Úhrada faktur realizace prevence rizikového chování ve školách ,00 Kč Převody mezi účty PREVALIS 44498,00 Kč 36283,00 Kč Poštovné 1903,00 Kč Občerstvení 2775,90 Kč Služby - ubytování 27927,00 Kč Výroba razítek 479,00 Kč Výroba vizitek 775,00 Kč Jízdenky 18717,00 Kč Knihy 2367,00 Kč Vrácení účastnických poplatků 8400,00 Kč Nákup zboží 249,00 Kč Uhrazená srážková daň 13082,00 Kč Telefonní účty 98451,00 Kč Platby za domény a hosting 5350,00 Kč Úhrada služeb - lektorné ,00 Kč Další služby 12782,70 Kč Správa a provoz internetových stránek 6735,00 Kč Podnájem kanceláře, pronájmy prostor 76558,00 Kč Vyplacené honoráře DPP 99726,00 Kč Nákup zboží 8779,00 Kč Poplatky bankovní účet 2267,00 Kč Organizační jednotka SPPZ 5941,05 Kč 5934,06 Kč Organizační jednotka PREVALIS Ostrava ,36 Kč ,42 Kč CELKEM ,03 Kč ,59 Kč Rozdíl ve výši ,04 Kč. Rozdíl byl použit na úhradu nákladů v roce 2013.

Pražské drogové fórum primární prevence 2014

Pražské drogové fórum primární prevence 2014 Pražské drogové fórum primární prevence 2014 Termín konání: Místo konání: Pořadatel: 21. května 2014 od 9:00 hodin Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zdravotnictví,

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Žižkova 3, Nový Jičín 741 01, tel: 556 771 144, e-mail: info@pppnj.cz IČO: 62330381 Výroční zpráva o činnosti Pedagogicko psychologické poradny, Nový Jičín, příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011. Informační středisko Mikuláš, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011. Informační středisko Mikuláš, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Zpracováno v souladu s 21 zákona číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech 1 Obsah: I. INFORMACE O SPOLECNOSTI 1. Poslání a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jana Mašindová Jablonec nad Nisou 30.08.2013 Schváleno školskou radou dne 21.10.2013 Obsah výroční zprávy: 1. Základní údaje o škole

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PorCeTa, o.p.s. 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PorCeTa, o.p.s. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA PorCeTa, o.p.s. 2013 Vážení, předkládáme Vám výroční zprávu společnosti PorCeTa, o.p.s. za rok 2013, ve které bychom Vám chtěli přiblížit činnost naší společnosti v prvním roce jejího fungování.

Více

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily

Masarykova základní škola Libštát, okres Semily Masarykova základní škola Libštát, okres Semily Libštát 17, 512 03 Libštát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 1.1. ŠKOLA... 3 1.2. ZŘIZOVATEL... 3 1.3. MÍSTO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

O naší organizaci. Provozované činnosti a poskytované služby

O naší organizaci. Provozované činnosti a poskytované služby O naší organizaci Obecně prospěšná společnost Centrum inkluze o.p.s. se sídlem Velké Hoštice, Slezská 342, 747 31, je nově vzniklou organizací, která byla zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2010/2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VYŠKOV, LETNÍ POLE, příspěvková organizace sídl. Osvobození 56, PSČ 682 01, Vyškov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Jiří Sochor, ředitel ZŠ Vyškov,

Více

Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012 2013

Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012 2013 Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012 2013 Adresa školy Sokolovská 328, Liberec13, 460 14 Vypracovala Mgr. Ludmila Moravcová Razítko Telefon

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok NÁM. JIŘÍHO BERANA 500, PRAHA 9 ČAKOVICE 196 00 TEL.: 283 932 375, FAX: 283 930 342, MOBIL: +420 603 881 009 E-mail: zscakovice@zscakovice.cz, www.zscakovice.cz IČO: 70918805, Bankovní spojení: 249363309/0800

Více

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 Aktualizovaná návrhová část Rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice na roky 2008-2013 k 15.12.2010 Schváleno: RM dne 2.3.2011 usn. č. 359/2011 ZM dne 10.3.2011 usn. č.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005. Dobrovolnické centrum o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005. Dobrovolnické centrum o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 Dobrovolnické centrum o.s. ČLENOVÉ SDRUŽENÍ ROKU 2005: Mgr. Lenka Černá - předsedkyně Rady sdružení Jana Beranová - místopředsedkyně Rady sdružení Bc. Kamila Staňková - členka

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Základní údaje. ASK ČR je držitelem čestného titulu Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží

Základní údaje. ASK ČR je držitelem čestného titulu Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název sdružení Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. ve zkratce ASK ČR Sídlo Česká 166/11, 602 00 Brno IČ 00531413 DIČ CZ00531413 telefon +420 542 210

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

Dům dětí a mládeže Olomouc. Výroční zpráva. o činnosti ve školním roce 2009/2010

Dům dětí a mládeže Olomouc. Výroční zpráva. o činnosti ve školním roce 2009/2010 Dům dětí a mládeže Olomouc Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2009/2010 Olomouc, listopad 2010 1 Obsah Obsah...2 A Základní údaje o školském zařízení...4 A. 1 Předkladatel výroční zprávy...4 A.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a Mateřská škola, Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace Jméno a příjmení

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2011/2012. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20.

Výroční zpráva. Školní rok 2011/2012. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Výroční zpráva Školní rok 2011/2012 Nymburk 15.10.2012 PhDr. Dagmar Sitná, PhD. ředitelka školy Strana 1 (celkem 33) Obsah:

Více

Výroční zpráva občanského sdružení. DOKOŘÁN, o.s.

Výroční zpráva občanského sdružení. DOKOŘÁN, o.s. Výroční zpráva občanského sdružení DOKOŘÁN, o.s. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Cíl a poslání organizace 3. Struktura občanského sdružení 4. Historie sdružení 4.1 NZDM Archa 4.1.1 Co nového v Arše? 4.1.2

Více

Školní rok 2006/2007

Školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2006/2007 Základní škola,opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace Havlíčkova 1, 746 01 Opava www.zshavlickova.opava.cz OBSAH 1. Charakteristika školy... 3

Více

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková organizace

Více

Vážení čtenáři, za management sdružení Ondřej Počarovský

Vážení čtenáři, za management sdružení Ondřej Počarovský Vážení čtenáři, právě listujete výroční zprávou občanského sdružení Prev-Centrum, ve které Vám nabízíme pohled na minulý rok 2001, pro nás v mnohém významný. Prev-Centrum je občanské sdružení zabývající

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole 1 Škola:, PO MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Účinnost od: 1. 9. 2014 31. 8. 2015 1. Právní východiska Metodický pokyn MŠMT ČR čj.: 20 006/2007-51 k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Metodický

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIP-65/10-P Název školy: Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 Adresa: Družstevní 650, 336 13 Blovice Identifikátor: 600 009 751 IČ: 49 180

Více