Závěrečná zpráva. Vzájemná spolupráce a výměna know-how za účelem zlepšení základního školství a návrhy na zlepšení základního školství v ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná zpráva. Vzájemná spolupráce a výměna know-how za účelem zlepšení základního školství a návrhy na zlepšení základního školství v ČR"

Transkript

1 Závěrečná zpráva Vzájemná spolupráce a výměna know-how za účelem zlepšení základního školství a návrhy na zlepšení základního školství v ČR 1

2 Švýcarský partner: Kreisschulpflege Letzi der Stadt Zürich, Dachsternstr.2, CH Zürich, Switzerland Adresy švýcarských partnerských škol: Schule Altweg, Letzigraben 208, 8047 Zürich Schule Triemli, Triemlistr. 45, 8047 Zürich Český partner: Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, CZ Praha 4, Česká republika Adresy českých partnerských škol: Základní škola, Bítovská 1246, Praha 4 Základní škola, Jižní IV. 1750/10, Praha 4 Základní škola, Křesomyslova 2, Praha 4 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a těl. výchovy, Filosofská 1166/3, Praha 4 Základní škola a Mateřská škola, Ohradní 49, Praha 4 Základní a mateřská škola, Mendíků 1, Praha 4 2

3 O b s a h 1. Úvod 4 2. Základní vzdělávání v České republice Výsledky základního vzdělávání podle posledního výzkumu Zahraniční zkušenosti jako možnost inovace v rámci základního vzdělávání 5 3. Projekt Vzájemná spolupráce a výměna know-how za účelem zlepšení základního školství a Zdravá škola Cíl projektu Harmonogram a aktivity projektu Studijní cesta českých expertů do Švýcarska Poznatky českých expertů Navštívené školy a postřehy ve fotografiích Studijní cesta švýcarských expertů do České republiky Navštívené školy a jejich charakteristika 17 ZŠ Filosofská, ZŠ Ohradní, ZŠ Mendíků, ZŠ Bítovská Studijní cesta českých expertů do Švýcarska Poznatky českých expertů Realizace pilotního projektu Zdravá škola" - školní psycholog ve škole Studijní cesta švýcarských expertů do České republiky a závěrečná konference k projektu Navštívené školy a jejich charakteristika 39 ZŠ Křesomyslova, ZŠ Jižní IV Závěrečná konference projektu Postřehy a příklady dobré praxe školství v Praze 4 - pohled švýcarského partnera Postřehy a příklady dobré praxe školství v Curychu - pohled českého partnera Navrhované postupy k dosažení větší efektivity a vyšší atraktivity předmětů pro žáky 50 3

4 1. Úvod V mezinárodních srovnáních je švýcarské školství tradičně velmi dobře hodnoceno, díky dosahované úrovni vzdělání žáků, kombinaci teoretických a praktických metod výuky a celkové efektivnosti vzdělávacího systému. Městská část Praha 4 ve spolupráci s partnerem projektu a jeho švýcarským partnerem Kreisschulpflege Letzi der Stadt Zürich, Dachsternstr.2, CH Zürich, Switzerland s cílem vzájemné spolupráce, výměny zkušeností a přenosu dobré praxe v oblasti základního školství se zaměřením na uplatnění výsledků ve výuce a v životě školy, se zapojily do projektu Vzájemná spolupráce a výměna know-how za účelem zlepšení základního školství. Hlavním účelem projektu byla podpora partnerství mezi žadatelem a zástupci švýcarského partnera. Systém základního školství ve Švýcarsku je na velmi vysoké úrovni a předání poznatků a zkušeností povedou ke zvýšení kvality českého školství, konkrétně školství na území městské části Praha Základní vzdělávání v České republice 2.1. Výsledky základního vzdělávání podle posledního výzkumu Podle výzkumu společnosti McKinsey & Company ze září 2010 jsou znatelné klesající výsledky studentů žáků českých základních škol. Jelikož akademické výsledky úzce souvisejí s těmi výsledky ekonomickými, ohrožuje tento trend nejen budoucnost studentů, ale i celkovou konkurenceschopnost České republiky. Tento pokles od roku 1995 do roku 2050 tedy může zemi stát až 11% HDP. V roce 1995 zaujímala Česká republika místo v pořadí kvality základního školství, od té doby však došlo k výraznému poklesu na 25. místo, tedy na úroveň států s nižší kvalitou vzdělání, jako je například Rumunsko nebo Gruzie. V nedávné době proběhla reforma, která však byla soustředěna spíše na vyšší školství, ačkoli základní školství je považováno za elementární faktor určující budoucí vzdělání studentů. V současné době však více než polovina žáků zaujímá negativní postoj ke škole, chybí zde jakákoli motivace a zájem žáků o vědu. V mezinárodních srovnáních Česká republika zaostává hlavně v kvalitě výuky, dovednostech a postojích studentů. Následky toho se pak přenášejí do dalších fází vzdělání, a absolventi vysokých škol v ČR tak o % zaostávají za úrovní komunikace, sběru informací, sociálních dovedností a cílevědomosti, kterou od nich očekávají zaměstnavatelé. Je 4

5 tedy důležité začít co nejdříve pracovat na změně této situace Zahraniční zkušenosti jako možnost inovace v rámci základního vzdělávání Zkvalitňování základního vzdělání lze docílit hlavně inovací výuky, změnou přístupu ze strany učitelů a vedení škol, případně zlepšením studijního prostředí pro zvýšení motivace žáků. Učební postupy by se měly stát atraktivnějšími pro žáky, aby v nich vzbudily pozitivní postoj a zájem o studium. Právě příklad zahraniční nejlepší praxe bude vhodným návodem, jak těchto změn docílit. Zvýšení úrovně českého základního školství pak povede i k celkovému růstu úrovně vzdělání v EU. V oblasti základního školství je třeba v co nejkratší době udělat zásadní kroky, které by vedly ke změně přístupu žáků i pedagogů. Aktivní přístup žadatele tak může být i dobrým příkladem pro ostatní vzdělávací instituce nebo jejich zřizovatele. Protože je důležité využít všech možností pro nápravu současného neutěšeného stavu, byl navrhován tento projekt v rámci Fondu Partnerství Programu česko-švýcarské spolupráce. 3. Projekt Vzájemná spolupráce a výměna know-how za účelem zlepšení základního školství a Zdravá škola Podle analýz a studií Institutu pedagogicko-psychologického poradenství ČR se čím dál větším problémem, který se vyskytuje na základních školách, stávají vztahy mezi spolužáky, mezi žáky a učiteli a celkové chování žáků v tomto prostředí. Mnoho žáků se setkává se sociálním vyloučením nebo šikanou, které pak mohou vést až k nechuti žáků navštěvovat vzdělávací zařízení. Pohodové vztahy a přátelská atmosféra jsou přitom jedním z nejdůležitějších předpokladů pro zvýšení motivace žáků při studiu a pro vybudování jejich kladného vztahu ke škole. Z tohoto důvodu se žadatel projektu po domluvě se svým švýcarským partnerem rozhodl v rámci projektu zavést pilotní projekt s názvem Zdravá škola" zaměřený na psychické zdraví dětí. Jedná se o zavedení školního psychologa na jednu ze základních škol zřizovaných žadatelem projektu. Pilotní projekt Zdravá škola" měl být, respektive bude supervizován byl inspirován švýcarským partnerem, který má v této oblasti bohaté zkušenosti a na jeho zavedení by se mělo vycházet z již 5

6 ozkoušeného projektu Gesunde Schule", který úspěšně proběhl u švýcarského partnera. Projekt umožnil žadateli důkladně se seznámit s praktikami ve švýcarském základním školství a z tohoto hlediska umožnil posoudit a navrhnout možnosti změn v základním školství ČR a jejich proveditelnost. Zkušenosti švýcarského partnera jsou velkým přínosem pro tuto problematiku a vzájemná spolupráce obohatila obě strany na poli inovativních metod ve školství. Oba partneři si uvědomili důležitost tohoto projektu a maximálně aktivně se podíleli na nalezení vhodných metod pro řešení této problematiky Cíl projektu Cílem projektu Vzájemná spolupráce a výměna know-how za účelem zlepšení základního školství" bylo zastavit klesající úroveň českého školství a nastolit pozitivní trend. K tomu byla využita výměna zkušeností, know-how a dobré praxe mezi českým a švýcarským partnerem. Pomocí přenosu know-how a výměny zkušeností došli oba partneři ke společným závěrům a inovativním návrhům, které snad pomohou zastavit klesající trend základního školství v České republice. Součástí projektu byl také důraz na jeho publicitu, aby se získané informace podařilo předat co největší skupině zájemců a zainteresovaných osob. Dlouhodobým efektem projektu by mělo být zlepšení úrovně českého základního školství plošně, nejen na území Městské části Praha Harmonogram a aktivity projektu Doba trvání projektu byla stanovena na 16 měsíců. V průběhu projektu se uskutečnilyí studijní cesty českých expertů do Švýcarska, švýcarských expertů do ČR, proběhnlyou semináře a závěrečná konference v Praze, dojde k byla vypracovánaí závěrečnáé zprávay s Návrhy na zlepšení základního školství v ČR, byl vytvoření webovýého portálu projektu a ověření novéých přístupyů byly ověřeny v rámci projektu Zdravá škola. 6

7 Spolupráce mezi oběma partnery probíhala dle časového harmonogramu: březen studijní cesta českých expertů do Švýcarska - odborný program připravil švýcarský partner Schulkreis Letzi - cesty se zúčastnilo 5 ředitelů základních ško1, zástupce Úřadu městské části Praha 4, tlumočník květen-1. červen studijní návštěva švýcarských expertů v ČR - na návštěvu přijely 2 ředitelky ZŠ ze Schulkreis Letzi - odborný program připravil český partner MČ Praha 4 a ZŠ této městské části říjen druhá studijní cesta ředitelů škol Prahy 4 do Švýcarska - cesty se účastnilo 6 ředitelů základních škol, tlumočník - odborný program připravil švýcarský partner Schulkreis Letzi 4. leden-duben realizace pilotního projektu Zdravá škola" - zavedení školního psychologa. Jeho cílem bude bylo zlepšit prostředí na škole, změnit vztah žáků ke studiu a pomoci jim překonat problémy, se kterými se potýkají únor 2013 druhá studijní cesta švýcarských expertů v ČR - na návštěvu přijely 2 ředitelky ZŠ ze Schulkreis Letzi - závěrečná konference za účasti švýcarského partnera - konferenci zorganizoval příjemce grantu, Úřad městské části Praha Studijní cesta českých expertů do Švýcarska První studijní cesta českých expertů do Švýcarska proběhla ve dnech Program byl připraven s ohledem na obsah projektu. Cílovým se stalo poznávání procesu poskytování předškolního a základního vzdělávání v rámci švýcarského školského systému a služeb s ním souvisejících Poznatky českých expertů Dualismus ve vedení školských zařízení. Dva ředitelé společně řídí školu o více budovách. V jejich kompetenci není péče o správní zaměstnance, zpracování a vedení účetnictví. Ve škole není přítomen ekonom, hospodářka-povinnosti administrativního charakteru plní ředitel. Testy úrovně znalostí žáků 7

8 Katonské testy probíhají 3x do roka. Jsou vypracovány pro každý kanton autonomně. Slouží dítěti a jeho pedagogům. Jiná stupnice hodnocení Hodnocení šestistupňové Stupeň 6 - nejlepší Stupeň 1 - nejhorší (toto hodnocení nemívají žáci běžných škol, pro děti pod IQ 70- žáci zvláštní školy) Chování 3 stupně A - B - C Žákovské knížky na ½ roku. Časový rozvrh školního dne: 8,20 hodin - začátek vyučování. 8,20-12,00 dopolední výuka. 12,00 13,45 pauza na oběd - většina žáků odchází domů. 13,45 17,30 odpolední výuka Ve středu je výuka pouze do 12,00, v pátek do 16,00. Úvazek učitele čítá 28 hodin týdně. Plní dozory dle potřeby školy. Celkem 14 týdnů prázdnin. Ve školách pracuje sociální pracovnice, která v rámci screeningu zajišťuje prvotní odhalení problémového chování žáka a zajišťuje nápravy. Pokud její intervence není úspěšná, je žákovi zajištěno vyšetření v psychologické ordinaci. Sociální pracovnice ve své pracovně pomáhá dětem docvičovat obtížné učivo, případně spolupracuje s docházejícím logopedem. Okresní psycholog poskytuje péči mimo školní budovu, má v péči cca 600 dětí ve věku 5-18 let. V Curychu žijí žáci/studenti 170 etnik. Problematika výuky německého jazyka je řešena výukou ve zřízených speciálních třídách pro žáky na 1-3 semestry, kde se učí pouze německý jazyk. Ve školách jsou zřizovány speciální třídy pro negramotné azylanty. 8

9 QUIMS (kvalita a internacionální a multikulturní škola) = program pro školy se zastoupením více jak 40% cizinců. Polovina škol je do programu zapojena, 15 škol vykazuje 80-94% cizinců. Financování výuky žáků-cizinců Finanční prostředky přidělovány nad rámec přiděleného rozpočtu: 10000,00 CHF na ZŠ ,00 CHF/třída (40-60% cizinců) nebo 2400,00 CHF /třída (nad 60 cizinců) Finanční prostředky jsou určeny na pomůcky a DVPP (změna myšlení učitelů). Program doplňuje model začleňování cizinců do společnosti a nabízí řešení ve všech fázích emočního vývoje imigranta. Velký důraz při veškerých činnostech je kladen na efektivitu spolupráce ve společnosti, která je základem ekonomického úspěchu (až o 30%). Cena za pobyt v družině a cena za obědy je stanovena s ohledem na příjem rodiny. Portfolia dětí v pořadačích umožňují přehlednost a možnost pracovat s výsledky dětí všem vyučujícím. Pracovní místo dětí bez penálů - všichni mají stejné krabičky. Senioři pracují ve třídách jako asistenti. Dítě týdne služba, která má svoje povinnosti ale i svá privilegia. Na závěr týdne dítě hodnoceno spolužáky, učiteli, rodiči a sebehodnocením. Využity pomůcky pedagogického směru Montessorri. Pravidla chování vyvěšena v učebnách, participace dětí. Pracovní vyučování (pěstitelství, dílny, textilní tvorba, vaření) součástí vzdělávacího programu učí myslet, porozumět návodu, rozvoj spolupráce. 9

10 Navštívené školy a postřehy ve fotografiích Obr. 1 Škola Triemli Schule Triemli, Triemlistr. 45, Zürich Obr. 2 Škola Altweg Schule Altweg, Letzigraben 208, Zürich Obě základní školy poskytují základní vzdělání v ročníku. Součástí obou škol je i předškolní zařízení, které navštěvují dětí od 4 let. Obr Škola Letzi Vzdělává studenty od 12 do 18 let. Obr. 4 Využití koloběžek na cestu do školy Omezení automobilové dopravy - ochrana životního prostředí Obr. 5 Hodina vaření Obr. 6 Vybavenost cvičné kuchyně 10

11 Obr. 7 Jazyk s prvky hudební výchovy Obr. 8 Hodina šití Obr. 9 Třída MŠ s reflexními pásy Obr. 10 Oběd ve školní družině Obr. 11 Pracovní místo pro žáka Obr. 12 Skupinová práce ve 3. ročníku 11

12 Obr. 13 Umění neverbální komunikace (naučit se číst podle tváře druhých, jak se cítí) Obr. 14 Řešení problému ve třech krocích Obr. 15 Oslava stého dne školního roku 12

13 Obr. 16 Kabinet pomůcek Obr. 17 Školní dvůr-využití o přestávkách Obr. 18 Školní knihovna a čítárna, která dodává dětem pocit kulturního prostředí Studijní cesta švýcarských expertů do České republiky První studijní cestu absolvovaly 2 ředitelky základních škol ze Schulkreis Letzi ve dnech 30. května a 1.června Program byl v Praze připraven v souladu s obsahem projektu. Ředitelkám z Curychu bylo poskytnuto penzum informací především o základním a předškolním vzdělávání v České republice. Navštívily základní školy zřizované městskou částí Praha 4. Výběr škol byl proveden s ohledem na možnost seznámit se s různými druhy školních vzdělávacích programů, které určují zaměření základní školy. Nedílnou součástí školy je i provoz školního stravovacího zařízení a provoz školní družiny. 13

14 Vstupní informace o školách zřizovaných MČ Praha 4 Městská část Praha 4 (www.praha4.cz) je dle zákona č. 561/2004 školský zákon, v platném znění, v platném znění zřizovatelem 20 základních škol a 20 mateřských škol. Všechny školy jsou zřízeny jako příspěvkové organizace. Zřizovatel hradí veškeré finanční prostředky nutné k provozu školy. Finanční prostředky určené na přímé náklady na vzdělání (mzdy, náhrady mezd, ostatní neinvestiční náklady, aj.) jsou škole přidělovány z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy české republiky prostřednictvím hlavního města Prahy normativně. V mateřských školách je přihlášeno k předškolnímu vzdělávání dětí ve věku 3 až 6 let, povinnou školní docházku v základních školách plní žáků ve věku 6 až 15 let.. Městská část Praha 4 zřizuje i jednu střední školu-střední odbornou školu služeb, K Sídlišti, se studijními obory Veřejná správa a Sociální péče. Školu ve školním roce 2012/13 navštěvuje 285 studentů. Obr Plán Prahy 4 s vyznačením zřizovaných základních a mateřských škol. 14

15 Přehled počtu žáků, tříd, žáků ve školní družině a počtu oddělení ŠD ve šk.r.2012/13 ZŠ - šk.rok 2012/13 Příprav.t. z toh o žáci I. I. II. II. celke ( 38 stup stup stup stup celk m, eň - eň - eň - eň - Tří žáci em žáků 41, žáci tříd žáci tříd dy * tříd * 42) * y * y žáci indi vid. Inte gr. ŠD - počet odděle ní ŠD - počet žáků 1. Bítovská Filosofská Jitřní British school Horáčkova U Krčského lesa Jeremenkova Jílovská Jižní IV Kavčí hory Křesomyslova Mendíků Na Chodovci Na Planině Na Líše Nedvědovo n Ohradní spec. třídy Plamínkové Poláčkova spec. třídy Sdružení Školní Táborská Celkové počty

16 Počet zaměstnanců ve školách zřizovaných městskou částí Praha 4 Školní rok 2012/2013 Základní školy Mateřské školy Pedagogové Nepedagogové Počet žáků/cizinců v členění dle států, kteří plní v roce 2012/2013 povinnou školní docházku v základních školách zřizovaných městkou částí Praha 4 Státy EU Počet žáků Bulharsko 5 Itálie 4 Polsko 5 Slovensko 51 Celkem 65 Ostatní státy Počet žáků Počet žáků Albánie 1 Litva 1 Arménie 7 Lotyšsko 1 Ázerbájdžán 4 Madagaskar 2 Bělorusko 3 Makedonie 4 Bosna a Hercegovina 4 Moldávie 13 Černá Hora 1 Mongolsko 4 Čína 5 Pákistán 2 Filipíny 1 Rumunsko 1 Gruzie 1 Rusko 36 Chorvatsko 7 Srbsko 5 Indie 1 Ukrajina 168 Irsko 2 USA 6 Izrael 1 Uzbekistán 2 Kyrgyztán 7 Velká Británie 1 Libanon 1 Vietnam 94 Celkem

17 Celkem (státy EU + ostatní státy) 451 Začleňování dětí cizinců probíhá bez vážnějších problémů, pouze zpočátku mají děti z neslovanských národností potíže s českým jazykem (nejsou hodnoceny), ty však přibližně během 1 roku mizí. U většiny cizinců se projevuje výrazná snaha dětí i ze strany rodičů dobře se zařadit a uspět Navštívené školy a jejich charakteristika Městská část Praha 4 zřizuje na svém území 20 základních škol, ve kterých v roce 2012/2013 plnilo povinnou školní docházku cca žáků ve věku 6 15 let. Expertní skupina navštívila čtyři z nich. A) Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Filosofská 1166/3 Ředitel školy: PaedDr. Václava Mašková Školu tvoří dva areály škol vzniklé sloučením původně dvou samostatných škol. Jeden areál je v ulici Filosofská, druhý v ulici Jitřní. Oba objekty jsou od sebe vzdáleny cca 1,5 km, v obou se vyučuje ve všech ročnících (tj.1. až 9. ročník). Škola v obou objektech sdružuje základní školu, školní družinu, školní jídelnu. Ze školní kuchyně v objektu Filosofská se dováží obědy do výdejny v objektu Jitřní. Obr. 20 ZŠ Filosofská (objekt v ulici Filosofská) 17

18 Obr. 21 ZŠ Filosofská nově zrekonstruovaný (objekt v ulici Jitřní) Charakteristika školy: Počet žáků 812 Počet tříd 33 Počet žáků ve školní družině 271 Počet oddělení 10 Počet pedagogických pracovníků 86 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Jazyky sbližují. Prioritou pedagogického sboru je vysoce kvalitní výuka cizích jazyků a sportovních předmětů i tradičně vysoká úroveň poskytovaného vzdělávání v ostatních předmětech. Velký důraz je kladen na DVPP (především v oblasti ICT a dalším vzdělávání vyučujících cizích jazyků). Na škole je možné studovat angličtinu, francouzštinu, němčinu, španělštinu a ruštinu. Již v 1. ročníku se začíná s výukou anglického jazyka. Další povinný jazyk si děti vybírají v 6. ročníku (francouzštinu, němčinu, španělštinu nebo ruštinu). Většina dětí navštěvuje nepovinné konverzace zvoleného jazyka, které probíhají denně v odpoledních hodinách a žáci si tak mohou dále rozšiřovat své jazykové znalosti. Čtyři specializované učebny pro výuku jazyků jsou vybaveny moderními audiovizuálními prostředky jak pro práci individuální, tak kolektivní. Žáci používají nejnovější verze učebnic. V rámci přípravy si mohou půjčovat i beletrii a odbornou literaturu ve školní knihovně. Absolventi školy jsou velmi úspěšní v obvodních i krajských soutěžích a mají vynikající předpoklady ke studiu na středních školách a gymnáziích. Prohlídka školy Návštěva byla zaměřena na prohlídku obou školských objektů, provoz školní družiny, práci ve školních družinách a sportovní činnost školy. Ředitelky si nejprve prohlédly školní budovu Filosofská a zajímaly se o výuku cizích jazyků. Hospitovaly v hodině německého 18

19 jazyka ve třídě VIII. C, kde se žáci učí povinně druhý cizí jazyk od 6. ročníku. V hodině je zaujala práce žáků s interaktivní tabulí a probíraná konverzační témata. Poté navštívily dvě oddělení školní družiny a prohlédly si školní knihovnu. Druhá část návštěvy probíhala ve druhém školském objektu v Jitřní ulici. Expertní skupina navštívila kroužek vaření s žáky 1. stupně, prohlédla si sportovní areál a školní jídelnu. Obě ředitelky se švýcarského Curychu se zajímaly především o školní stravování, školou organizované zájmové kroužky a provoz školní družiny. V rámci návštěvy základní školy proběhla konference seminářs pedagogy na téma švýcarské a české školství. Dotazy českých pedagogů účastníků směřovaly především k financování švýcarského školství, zajištění výuky pedagogy, aprobovanost výuky, úvazky pedagogů, materiální vybavení škol, metody práce aj.. B) Základní škola se speciálními třídami a Mateřská škola, Ohradní 49 Ředitel školy: PaedDr. Marie Zimová Obr. 22 ZŠ Ohradní Charakteristika školy: Počet žáků 509 Počet tříd 28 Počet žáků ve školní družině 163 Počet oddělení 5 Počet pedagogických pracovníků 72 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život, škola pro všechny. 19

20 Ve škole plní povinnou školní docházku žáci z nejbližšího okolí. Zároveň je škola určena také dětem se speciálními poruchami učení (SPU), jako jsou dyslexie, dysgrafie a dysortografie a každoročně nabízí velké množství kroužků, které vedou vyučující školy, zahraniční výjezdy, mnoho různých kulturních, sportovních a jiných zajímavých akcí. Prohlídka školy: Škola zajišťuje péči o žáky v běžných třídách i o žáky se specifickými poruchami učení. Těchto žáků je ve speciálních třídách a integrovaných do běžných tříd cca 30%. V pedagogickém sboru působí 5 speciálních pedagogů. Péči o žáky se věnuje školní psycholog, který je pracovníkem pedagogicko psychologické poradny. Expertní skupina absolvovala: - ukázku výuky ve speciálních třídách s poruchami učení (Dys), - ukázku vybavení tříd interaktivními pomůckami a předvedení práce s nimi, - prohlídku školy, odborných pracoven a povozu školního stravování, - diskusi k výuce žáků se specifickými poruchami učení, - prohlídka prostor školy včetně výtvarné výzdoby a herních prvků. Obr. 23 Školní maskot provází žáky životem ve škole, žáci se prostřednictvím maskota identifikují se školou. Obr. 24 Pohled do třídy-výškově stavitelný nábytek pro zdravý tělesný vývoj dítěte 20

21 Obr. 25 Práce s interaktivní tabulí není pro žáky nepříjemná C) Základní škola a Mateřská škola, Mendíků 1 Ředitel školy: Mgr. Jitka Poková Obr. 26 Základní škola a mateřská škola Mendíků Charakteristika školy: Počet žáků ZŠ 317 Počet tříd ZŠ 16 Počet dětí MŠ 70 Počet tříd MŠ 3 21

22 Počet žáků ve školní družině 137 Počet oddělení ŠD 5 Počet pedagogických pracovníků 48 (včetně 1 as.ped.) Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola s mosty do života. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání "Cestička do školy" Úplná škola s 1. až 9. ročníkem. Od 6. ročníku mohou být žáci dle studijních výsledků zařazeni do tříd s rozšířenou výukou matematiky a do tříd humanitních. V těchto třídách se systematicky a cíleně připravují žáci ke studiu na střední školy. V lednu roku 2004 byla sloučena s mateřskou školou Mendíků. Součástí ZŠ je i přípravná třída, která slouží k vyrovnáváaní nerovnoměrného vývoje žáků. Do třídy jsou přijaty především děti s odkladem povinné školní docházky. Školní budova patří k nejstarším školním budovám v Praze 4. Je tvořena ze dvou vzájemně propojených budov. Toto členění nabízí možnost využívat velkých světlých prostor s ohledem na věkové složení žáků 1. a 2. stupně. Škola se snaží vylepšovat a modernizovat vybavení učeben s cílem vytvářet pro výuku příjemné, téměř rodinné zázemí. Podařilo se do kmenových učeben prvních a druhých ročníků umístit interaktivní tabule, které dětem pomáhají formou hry prohlubovat učivo. Prohlídka školy: Školské zařízení se pro expertní skupinu stalo zajímavým především s ohledem na koexistenci dvou typu vzdělávání-předškolního a základního. Děti z mateřské školy využívají prostory základní školy (tělocvičny, počítačovou učebnu). Nenásilnou formou se tak seznamují s prostředím základní školy a následný vstup do ZŠ není pro ně traumatizující. V rámci návštěvy proběhla prohlídka (s doplňujícím výkladem): - mateřské školy a jejího vybavení zajímavé pro zahraničního partnera je poskytování celodenního stravování, možnost odpoledního odpočinku na lehátkách a celodenní provoz, - školního stravovacího provozu (v ZŠ zajišťují stravování i pro MŠ, stravu dopravují), - přípravné třídy (partneři tento způsob zařazování předškolní výchovy do systému neznají), - prostorných učeben a jejich vybavení (interaktivní tabule), - kabinetů pro učiteleé, které zajišťují soukromí a přípravu na výuku-ve školách zahraničního partnera nejsou kabinety, pedagogové tráví čas ve společném prostoru sborovny, 22

23 - odpočinkového koutku pro žáky zahraničí partner ocenil intimní prostor pro žáky, kteří jej využívají pro zklidnění a relaxaci, - družinových kroužků v rámci odpoledního programu (zdarma pro děti) Dále proběhl seminář, kterého se účastnili i pedagogičtí pracovníci školy. Dotazy českých účastníků směřovaly k systému předškolního vzdělávání ve Švýcarsku, zážitkovému vzdělávání (např. projekt Doba kamenná), integraci cizinců, speciálním asistentům ve školách.[eva.benko1] Obr. 27 Prohlídka venkovních prostor MŠ, kde děti relaxují. Prostor užívá i přípravná třída-nutná relaxace Obr. 28 Ekologický koutek D) Základní škola, Bítovská 1246 Ředitel školy: PaedDr. Michal Novák Obr. 29 Areál ZŠ Bítovská, v zadní části budova Úřadu MČ Praha 4 23

24 Obr. 30 ZŠ Bítovská-pavilónová škola, jednotlivé objekty jsou propojeny zastřešenými koridory Charakteristika školy: Počet žáků 469 Počet tříd 19 Počet žáků ve školní družině 230 Počet oddělení 8 Počet pedagogických pracovníků 48 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Okna dokořán. Základní škola nabízí angličtinu od 1. ročníku, španělštinu od 4. ročníku, němčinu a francouzštinu od 7. ročníku, informatiku od 3. ročníku, na 2. stupni rozšířenou výuku angličtiny, informatiky a výtvarné výchovy. Od školního roku 2011/2012 se začíná realizovat, ve spolupráci s Jazykovou školou AKCENT, projekt rozšířené výuky anglického jazyka na 1. stupni s tím, že část vyučovacích hodin vedou zahraniční lektoři. Velký důraz škola klade nae tělesnou výchovu. Prohlídka školy: V den pobytu expertní skupiny probíhal ve škole celodenní volnočasový program k Mezinárodnímu dni dětí. Program připravovaný zaměstnanci školy ve spolupráci se žáky školy je tradiční akcí na školní zahradě a hřišti. Podobné akce mají stmelující charakter obyvatel z blízkého okolí a má sociální a komunikativní význam. Příkladná je spolupráce žáků 1. a 2. stupně. Dalším diskutovaným tématem byla mimoškolní činnost dětí (nabídka kroužků a jejich financování, sportovní aktivity, školy v přírodě, lyžařské a plavecké výcviky) a činnost občanských sdružení a školské rady. 24

25 3.2.3 Studijní cesta českých expertů do Švýcarska Odborný program cesty, které se účastnilo 6 ředitelů základních škol z české republiky a tlumočník, připravil švýcarský partner Schulkreis Letzi. Program byl přiopraven především s ohledem na zájem českých expertů o metody a formy práce v rámci výchovně vzdělávacího procesu, které jsou používány švýcarským partnerem i mimo školní objekty Poznatky českých expertů prezentace: Vývoj školy včera a dnes - město a kanton Curych", Jednotlivé švýcarské kantony mají autonomie při řízení školství, prezentace: Projektový týden - doba kamenná" - týdenní projekt, do kterého jsou zapojeni kromě pedagogů i rodiče, - projekt probíhal i za deště v lese, kde si lze půjčit srub s hygienickým zázemím, - inspirativní projekt, - zapojeni všichni žáci školy, kteří byli na tuto dobu rozděleni do několika dílen s nejrůznějším zaměřením - rozdělávání ohně, keramika, pletení košíků, lukostřelba, vybudování pece, pečení atd., - samozřejmou součástí projektu byl i závěrečný úklid (se zapojením dětí) a poté příprava prezentace a výstavy v prostorách školy, - projekt probíhal za výrazné podpory a pochopení rodičů, - ze samotné prezentace bylo zřejmé nadšení, s nímž všichni zúčastnění k realizaci projektu přistupovali. projektový týden na téma Mosty" - prohlídka výtvorů dětí z páté třídy, které vytvořily skupinové 3D práce, - mosty jako stavba, ale také sociální mosty - prezentace sebe sama, - v rámci projektu Mosty tvořily děti nejdříve modely skutečných mostů - za využití nejrůznějších materiálů a své vlastní fantazie, - Mosty však byly vnímány nejen ve své konkrétní podobě jako spojnice dvou břehů, ale také jako vzájemné propojení mezi lidmi - děti hledaly mosty" mezi sebou navzájem, 25

26 všechny školy v Curychu mají možnost návštěvy ZOO zdarma, včetně různých interaktivních, vzdělávacích programů, návštěva skleníku Maosala. Návštěva školy Fluntern/Heubeeribühl škola se nachází v oblasti, kde žije specifická skupina obyvatel - vysokoškolsky vzdělaní, bohatší - patrný rozdíl mezi touto oblastí a oblastí Letzi, kde je vyšší zastoupení žáků, pro které němčina není prvním (rodným) jazykem, diskuze s ředitelkou školy, pí Katharinou Altherr - dotazy se týkaly: práce se žáky, kteří mají problémy s učením (poruchy DYS); - práce s rodiči (jejich reakce na návrhy školy ve vzdělávání jejich dětí - ambiciózní rodiče hlásí své děti na víceletá gymnázia, ačkoliv dítě na to není připraveno, rodiče si nedají říct); - specifika této školy; zastoupení cizinců (i zde jsou žáci, pro které není němčina prvním / rodným jazykem, ale pocházejí ze zemí západní Evropy (Německo, Velká Británie, Holandsko...) - děti akademiků hostujících na univerzitě. Návštěva školy Triemli výuka fyziky na prvním stupni - v rámci projektu - zapojené školy v projektu získávají se slevou pomůcky pro pokusy s didaktickým materiálem, seznámení s propracovanou metodou výuky základů fyziky na 1. stupni - učitelka pracovala s menší skupinou žáků (8), - třída byla vybavena několika sadami pomůcek pro praktické činnosti, při kterých si děti ověřovaly platnost jednotlivých pouček (téma vzduch"), skvělé materiální vybavení, 26

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle

Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle Východiska pro strategickou část - problémové oblasti, priority a cíle Na základě zapojení aktérů a vyhodnocení existujících materiálů byly určeny následující oblasti a v nich tyto klíčové problémy. Problémová

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO

Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Akademie Libchavy 31. 3. 2014 od 13:30 hodin ředitelé škol, učitelé, zástupci organizací, kterých se týká

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření.

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. 1 Příloha číslo 1: DOTAZNÍK K INKLUZIVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro výchovné poradce Dobrý den,

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

Vyhodnocení programu

Vyhodnocení programu Příloha č. 4 Vyhodnocení programu. Číslo rozhodnutí Poskytovatel dotace Program Název organizace Adresa organizace, email, web Statutární orgán Poskytnutá dotace 9/579 Česká republika Ministerstvo školství,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. ŠÚ Plzeň-město, Částkova 78, Plzeň

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. ŠÚ Plzeň-město, Částkova 78, Plzeň Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 044 438/99-3016 Signatura: ad4fs202 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Plzeň-město INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Státní jazyková škola, Plzeň, sady 5.

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Přírodní vědy Šablona V PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Prezentaci za účelem zprostředkování poradenství koordinátorům EVVO a pedagogům vyučujícím přírodovědné obory připravila Dáša Zouharová, Lipka pracoviště Kamenná,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Trutnov, Komenského 399 Projekt Škola pro všechny, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.21/01.0027 Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY PRAVIDELNÝ PROGRAM DOUČOVÁNÍ Doučování

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR. Langhans, Praha, 26. 8. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR. Langhans, Praha, 26. 8. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Langhans, Praha, 26. 8. 2015 1 Co je předmětem TK: Co si myslí o a co potřebují pedagogové pro vzdělávání žáků se SVP? Kde jsou

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Počet nepřímých beneficientů projektu:

Počet nepřímých beneficientů projektu: Číslo rozhodnutí MŠMT 8551/2014 Název projektu Chceme dojít dále Název příjemce ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600 Adresa příjemce Cimburkova 18/600, 130 00 Praha 3 Osoba oprávněná jednat jménem příjemce Počet

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim Dolní Bradlo 21, 539 53 Horní Bradlo Identifikátor školy: 600 090 264 Termín konání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Šebetov, okres Blansko Šebetov 118, 679 35 Šebetov Identifikátor školy: 600 106 063 Termín konání inspekce: 20. - 21. březen

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 130/99-110 38 Signatura: bk2cs103 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Polná, Poděbradova 79,

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. Charakteristika školy Jsme úplnou školou s 1. 9. ročníkem. Kapacita školy je stanovena na 650 žáků, ale nyní je naše škola naplněna asi na 50 %. Žáci jsou rozděleni do 13 tříd. Průměrná naplněnost tříd

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

ORP Havlíčkův Brod. SWOT analýza Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze kvalita

ORP Havlíčkův Brod. SWOT analýza Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze kvalita ORP Havlíčkův Brod SWOT analýza Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze kvalita Dobrá spolupráce s rodiči Dobrá spolupráce s SPC Havl. Broda Jihlava Využití osvědčených metod Montessori program

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov Škola byla postavena v letech 1930 1931 podle projektu ing. arch. Oldřicha Lisky z Hradce Králové. Na základě přípisu tehdejšího pana prezidenta

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 4, Sdružení 1080. Sdružení 1080, 140 00 Praha 4 - Nusle. Identifikátor školy: 600 037 347

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Praha 4, Sdružení 1080. Sdružení 1080, 140 00 Praha 4 - Nusle. Identifikátor školy: 600 037 347 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Praha 4, Sdružení 1080 Sdružení 1080, 140 00 Praha 4 - Nusle Identifikátor školy: 600 037 347 Termín konání inspekce: 3. - 5.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice. Lipoltice 46, Lipoltice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice. Lipoltice 46, Lipoltice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Lipoltice 46, 533 64 Lipoltice Identifikátor školy: 600 096 441 Termín konání inspekce:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek pro školy a školská zařízení OKRESU ZLÍN ZŠ Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace 763 24 Vlachovice

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

CENTRA PODPORY NIDV PRO ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ/ŽÁKŮ CIZINCŮ DO ČESKÝCH ŠKOL. Renée Grenarová. NIDV centrální pracoviště Praha

CENTRA PODPORY NIDV PRO ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ/ŽÁKŮ CIZINCŮ DO ČESKÝCH ŠKOL. Renée Grenarová. NIDV centrální pracoviště Praha CENTRA PODPORY NIDV PRO ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ/ŽÁKŮ CIZINCŮ DO ČESKÝCH ŠKOL Renée Grenarová NIDV centrální pracoviště Praha AKTIVITY NIDV V OBLASTI SYSTÉMOVÉ PODPORY PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VZDĚLÁVAJÍCÍCH DĚTI/ŽÁKY

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE V ZŠ VELKÉ HAMRY

PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE V ZŠ VELKÉ HAMRY RESUMÉ Osobním růstem a dalším vzděláváním v oblasti pedagogických dovedností a kompetencí naplníme cestu k vyšší úrovni vzdělávání našich žáků Ing. Zdeňka Juklová, ředitelka školy PLÁN PERSONÁLNÍHO ROZVOJE

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát. Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128. Identifikátor: 600 099 113

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát. Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128. Identifikátor: 600 099 113 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128 Identifikátor: 600 099 113 Termín konání inspekce: 23. a 24. duben 2007 Čj. Signatura

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více