Závěrečná zpráva. Vzájemná spolupráce a výměna know-how za účelem zlepšení základního školství a návrhy na zlepšení základního školství v ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná zpráva. Vzájemná spolupráce a výměna know-how za účelem zlepšení základního školství a návrhy na zlepšení základního školství v ČR"

Transkript

1 Závěrečná zpráva Vzájemná spolupráce a výměna know-how za účelem zlepšení základního školství a návrhy na zlepšení základního školství v ČR 1

2 Švýcarský partner: Kreisschulpflege Letzi der Stadt Zürich, Dachsternstr.2, CH Zürich, Switzerland Adresy švýcarských partnerských škol: Schule Altweg, Letzigraben 208, 8047 Zürich Schule Triemli, Triemlistr. 45, 8047 Zürich Český partner: Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, CZ Praha 4, Česká republika Adresy českých partnerských škol: Základní škola, Bítovská 1246, Praha 4 Základní škola, Jižní IV. 1750/10, Praha 4 Základní škola, Křesomyslova 2, Praha 4 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a těl. výchovy, Filosofská 1166/3, Praha 4 Základní škola a Mateřská škola, Ohradní 49, Praha 4 Základní a mateřská škola, Mendíků 1, Praha 4 2

3 O b s a h 1. Úvod 4 2. Základní vzdělávání v České republice Výsledky základního vzdělávání podle posledního výzkumu Zahraniční zkušenosti jako možnost inovace v rámci základního vzdělávání 5 3. Projekt Vzájemná spolupráce a výměna know-how za účelem zlepšení základního školství a Zdravá škola Cíl projektu Harmonogram a aktivity projektu Studijní cesta českých expertů do Švýcarska Poznatky českých expertů Navštívené školy a postřehy ve fotografiích Studijní cesta švýcarských expertů do České republiky Navštívené školy a jejich charakteristika 17 ZŠ Filosofská, ZŠ Ohradní, ZŠ Mendíků, ZŠ Bítovská Studijní cesta českých expertů do Švýcarska Poznatky českých expertů Realizace pilotního projektu Zdravá škola" - školní psycholog ve škole Studijní cesta švýcarských expertů do České republiky a závěrečná konference k projektu Navštívené školy a jejich charakteristika 39 ZŠ Křesomyslova, ZŠ Jižní IV Závěrečná konference projektu Postřehy a příklady dobré praxe školství v Praze 4 - pohled švýcarského partnera Postřehy a příklady dobré praxe školství v Curychu - pohled českého partnera Navrhované postupy k dosažení větší efektivity a vyšší atraktivity předmětů pro žáky 50 3

4 1. Úvod V mezinárodních srovnáních je švýcarské školství tradičně velmi dobře hodnoceno, díky dosahované úrovni vzdělání žáků, kombinaci teoretických a praktických metod výuky a celkové efektivnosti vzdělávacího systému. Městská část Praha 4 ve spolupráci s partnerem projektu a jeho švýcarským partnerem Kreisschulpflege Letzi der Stadt Zürich, Dachsternstr.2, CH Zürich, Switzerland s cílem vzájemné spolupráce, výměny zkušeností a přenosu dobré praxe v oblasti základního školství se zaměřením na uplatnění výsledků ve výuce a v životě školy, se zapojily do projektu Vzájemná spolupráce a výměna know-how za účelem zlepšení základního školství. Hlavním účelem projektu byla podpora partnerství mezi žadatelem a zástupci švýcarského partnera. Systém základního školství ve Švýcarsku je na velmi vysoké úrovni a předání poznatků a zkušeností povedou ke zvýšení kvality českého školství, konkrétně školství na území městské části Praha Základní vzdělávání v České republice 2.1. Výsledky základního vzdělávání podle posledního výzkumu Podle výzkumu společnosti McKinsey & Company ze září 2010 jsou znatelné klesající výsledky studentů žáků českých základních škol. Jelikož akademické výsledky úzce souvisejí s těmi výsledky ekonomickými, ohrožuje tento trend nejen budoucnost studentů, ale i celkovou konkurenceschopnost České republiky. Tento pokles od roku 1995 do roku 2050 tedy může zemi stát až 11% HDP. V roce 1995 zaujímala Česká republika místo v pořadí kvality základního školství, od té doby však došlo k výraznému poklesu na 25. místo, tedy na úroveň států s nižší kvalitou vzdělání, jako je například Rumunsko nebo Gruzie. V nedávné době proběhla reforma, která však byla soustředěna spíše na vyšší školství, ačkoli základní školství je považováno za elementární faktor určující budoucí vzdělání studentů. V současné době však více než polovina žáků zaujímá negativní postoj ke škole, chybí zde jakákoli motivace a zájem žáků o vědu. V mezinárodních srovnáních Česká republika zaostává hlavně v kvalitě výuky, dovednostech a postojích studentů. Následky toho se pak přenášejí do dalších fází vzdělání, a absolventi vysokých škol v ČR tak o % zaostávají za úrovní komunikace, sběru informací, sociálních dovedností a cílevědomosti, kterou od nich očekávají zaměstnavatelé. Je 4

5 tedy důležité začít co nejdříve pracovat na změně této situace Zahraniční zkušenosti jako možnost inovace v rámci základního vzdělávání Zkvalitňování základního vzdělání lze docílit hlavně inovací výuky, změnou přístupu ze strany učitelů a vedení škol, případně zlepšením studijního prostředí pro zvýšení motivace žáků. Učební postupy by se měly stát atraktivnějšími pro žáky, aby v nich vzbudily pozitivní postoj a zájem o studium. Právě příklad zahraniční nejlepší praxe bude vhodným návodem, jak těchto změn docílit. Zvýšení úrovně českého základního školství pak povede i k celkovému růstu úrovně vzdělání v EU. V oblasti základního školství je třeba v co nejkratší době udělat zásadní kroky, které by vedly ke změně přístupu žáků i pedagogů. Aktivní přístup žadatele tak může být i dobrým příkladem pro ostatní vzdělávací instituce nebo jejich zřizovatele. Protože je důležité využít všech možností pro nápravu současného neutěšeného stavu, byl navrhován tento projekt v rámci Fondu Partnerství Programu česko-švýcarské spolupráce. 3. Projekt Vzájemná spolupráce a výměna know-how za účelem zlepšení základního školství a Zdravá škola Podle analýz a studií Institutu pedagogicko-psychologického poradenství ČR se čím dál větším problémem, který se vyskytuje na základních školách, stávají vztahy mezi spolužáky, mezi žáky a učiteli a celkové chování žáků v tomto prostředí. Mnoho žáků se setkává se sociálním vyloučením nebo šikanou, které pak mohou vést až k nechuti žáků navštěvovat vzdělávací zařízení. Pohodové vztahy a přátelská atmosféra jsou přitom jedním z nejdůležitějších předpokladů pro zvýšení motivace žáků při studiu a pro vybudování jejich kladného vztahu ke škole. Z tohoto důvodu se žadatel projektu po domluvě se svým švýcarským partnerem rozhodl v rámci projektu zavést pilotní projekt s názvem Zdravá škola" zaměřený na psychické zdraví dětí. Jedná se o zavedení školního psychologa na jednu ze základních škol zřizovaných žadatelem projektu. Pilotní projekt Zdravá škola" měl být, respektive bude supervizován byl inspirován švýcarským partnerem, který má v této oblasti bohaté zkušenosti a na jeho zavedení by se mělo vycházet z již 5

6 ozkoušeného projektu Gesunde Schule", který úspěšně proběhl u švýcarského partnera. Projekt umožnil žadateli důkladně se seznámit s praktikami ve švýcarském základním školství a z tohoto hlediska umožnil posoudit a navrhnout možnosti změn v základním školství ČR a jejich proveditelnost. Zkušenosti švýcarského partnera jsou velkým přínosem pro tuto problematiku a vzájemná spolupráce obohatila obě strany na poli inovativních metod ve školství. Oba partneři si uvědomili důležitost tohoto projektu a maximálně aktivně se podíleli na nalezení vhodných metod pro řešení této problematiky Cíl projektu Cílem projektu Vzájemná spolupráce a výměna know-how za účelem zlepšení základního školství" bylo zastavit klesající úroveň českého školství a nastolit pozitivní trend. K tomu byla využita výměna zkušeností, know-how a dobré praxe mezi českým a švýcarským partnerem. Pomocí přenosu know-how a výměny zkušeností došli oba partneři ke společným závěrům a inovativním návrhům, které snad pomohou zastavit klesající trend základního školství v České republice. Součástí projektu byl také důraz na jeho publicitu, aby se získané informace podařilo předat co největší skupině zájemců a zainteresovaných osob. Dlouhodobým efektem projektu by mělo být zlepšení úrovně českého základního školství plošně, nejen na území Městské části Praha Harmonogram a aktivity projektu Doba trvání projektu byla stanovena na 16 měsíců. V průběhu projektu se uskutečnilyí studijní cesty českých expertů do Švýcarska, švýcarských expertů do ČR, proběhnlyou semináře a závěrečná konference v Praze, dojde k byla vypracovánaí závěrečnáé zprávay s Návrhy na zlepšení základního školství v ČR, byl vytvoření webovýého portálu projektu a ověření novéých přístupyů byly ověřeny v rámci projektu Zdravá škola. 6

7 Spolupráce mezi oběma partnery probíhala dle časového harmonogramu: březen studijní cesta českých expertů do Švýcarska - odborný program připravil švýcarský partner Schulkreis Letzi - cesty se zúčastnilo 5 ředitelů základních ško1, zástupce Úřadu městské části Praha 4, tlumočník květen-1. červen studijní návštěva švýcarských expertů v ČR - na návštěvu přijely 2 ředitelky ZŠ ze Schulkreis Letzi - odborný program připravil český partner MČ Praha 4 a ZŠ této městské části říjen druhá studijní cesta ředitelů škol Prahy 4 do Švýcarska - cesty se účastnilo 6 ředitelů základních škol, tlumočník - odborný program připravil švýcarský partner Schulkreis Letzi 4. leden-duben realizace pilotního projektu Zdravá škola" - zavedení školního psychologa. Jeho cílem bude bylo zlepšit prostředí na škole, změnit vztah žáků ke studiu a pomoci jim překonat problémy, se kterými se potýkají únor 2013 druhá studijní cesta švýcarských expertů v ČR - na návštěvu přijely 2 ředitelky ZŠ ze Schulkreis Letzi - závěrečná konference za účasti švýcarského partnera - konferenci zorganizoval příjemce grantu, Úřad městské části Praha Studijní cesta českých expertů do Švýcarska První studijní cesta českých expertů do Švýcarska proběhla ve dnech Program byl připraven s ohledem na obsah projektu. Cílovým se stalo poznávání procesu poskytování předškolního a základního vzdělávání v rámci švýcarského školského systému a služeb s ním souvisejících Poznatky českých expertů Dualismus ve vedení školských zařízení. Dva ředitelé společně řídí školu o více budovách. V jejich kompetenci není péče o správní zaměstnance, zpracování a vedení účetnictví. Ve škole není přítomen ekonom, hospodářka-povinnosti administrativního charakteru plní ředitel. Testy úrovně znalostí žáků 7

8 Katonské testy probíhají 3x do roka. Jsou vypracovány pro každý kanton autonomně. Slouží dítěti a jeho pedagogům. Jiná stupnice hodnocení Hodnocení šestistupňové Stupeň 6 - nejlepší Stupeň 1 - nejhorší (toto hodnocení nemívají žáci běžných škol, pro děti pod IQ 70- žáci zvláštní školy) Chování 3 stupně A - B - C Žákovské knížky na ½ roku. Časový rozvrh školního dne: 8,20 hodin - začátek vyučování. 8,20-12,00 dopolední výuka. 12,00 13,45 pauza na oběd - většina žáků odchází domů. 13,45 17,30 odpolední výuka Ve středu je výuka pouze do 12,00, v pátek do 16,00. Úvazek učitele čítá 28 hodin týdně. Plní dozory dle potřeby školy. Celkem 14 týdnů prázdnin. Ve školách pracuje sociální pracovnice, která v rámci screeningu zajišťuje prvotní odhalení problémového chování žáka a zajišťuje nápravy. Pokud její intervence není úspěšná, je žákovi zajištěno vyšetření v psychologické ordinaci. Sociální pracovnice ve své pracovně pomáhá dětem docvičovat obtížné učivo, případně spolupracuje s docházejícím logopedem. Okresní psycholog poskytuje péči mimo školní budovu, má v péči cca 600 dětí ve věku 5-18 let. V Curychu žijí žáci/studenti 170 etnik. Problematika výuky německého jazyka je řešena výukou ve zřízených speciálních třídách pro žáky na 1-3 semestry, kde se učí pouze německý jazyk. Ve školách jsou zřizovány speciální třídy pro negramotné azylanty. 8

9 QUIMS (kvalita a internacionální a multikulturní škola) = program pro školy se zastoupením více jak 40% cizinců. Polovina škol je do programu zapojena, 15 škol vykazuje 80-94% cizinců. Financování výuky žáků-cizinců Finanční prostředky přidělovány nad rámec přiděleného rozpočtu: 10000,00 CHF na ZŠ ,00 CHF/třída (40-60% cizinců) nebo 2400,00 CHF /třída (nad 60 cizinců) Finanční prostředky jsou určeny na pomůcky a DVPP (změna myšlení učitelů). Program doplňuje model začleňování cizinců do společnosti a nabízí řešení ve všech fázích emočního vývoje imigranta. Velký důraz při veškerých činnostech je kladen na efektivitu spolupráce ve společnosti, která je základem ekonomického úspěchu (až o 30%). Cena za pobyt v družině a cena za obědy je stanovena s ohledem na příjem rodiny. Portfolia dětí v pořadačích umožňují přehlednost a možnost pracovat s výsledky dětí všem vyučujícím. Pracovní místo dětí bez penálů - všichni mají stejné krabičky. Senioři pracují ve třídách jako asistenti. Dítě týdne služba, která má svoje povinnosti ale i svá privilegia. Na závěr týdne dítě hodnoceno spolužáky, učiteli, rodiči a sebehodnocením. Využity pomůcky pedagogického směru Montessorri. Pravidla chování vyvěšena v učebnách, participace dětí. Pracovní vyučování (pěstitelství, dílny, textilní tvorba, vaření) součástí vzdělávacího programu učí myslet, porozumět návodu, rozvoj spolupráce. 9

10 Navštívené školy a postřehy ve fotografiích Obr. 1 Škola Triemli Schule Triemli, Triemlistr. 45, Zürich Obr. 2 Škola Altweg Schule Altweg, Letzigraben 208, Zürich Obě základní školy poskytují základní vzdělání v ročníku. Součástí obou škol je i předškolní zařízení, které navštěvují dětí od 4 let. Obr Škola Letzi Vzdělává studenty od 12 do 18 let. Obr. 4 Využití koloběžek na cestu do školy Omezení automobilové dopravy - ochrana životního prostředí Obr. 5 Hodina vaření Obr. 6 Vybavenost cvičné kuchyně 10

11 Obr. 7 Jazyk s prvky hudební výchovy Obr. 8 Hodina šití Obr. 9 Třída MŠ s reflexními pásy Obr. 10 Oběd ve školní družině Obr. 11 Pracovní místo pro žáka Obr. 12 Skupinová práce ve 3. ročníku 11

12 Obr. 13 Umění neverbální komunikace (naučit se číst podle tváře druhých, jak se cítí) Obr. 14 Řešení problému ve třech krocích Obr. 15 Oslava stého dne školního roku 12

13 Obr. 16 Kabinet pomůcek Obr. 17 Školní dvůr-využití o přestávkách Obr. 18 Školní knihovna a čítárna, která dodává dětem pocit kulturního prostředí Studijní cesta švýcarských expertů do České republiky První studijní cestu absolvovaly 2 ředitelky základních škol ze Schulkreis Letzi ve dnech 30. května a 1.června Program byl v Praze připraven v souladu s obsahem projektu. Ředitelkám z Curychu bylo poskytnuto penzum informací především o základním a předškolním vzdělávání v České republice. Navštívily základní školy zřizované městskou částí Praha 4. Výběr škol byl proveden s ohledem na možnost seznámit se s různými druhy školních vzdělávacích programů, které určují zaměření základní školy. Nedílnou součástí školy je i provoz školního stravovacího zařízení a provoz školní družiny. 13

14 Vstupní informace o školách zřizovaných MČ Praha 4 Městská část Praha 4 (www.praha4.cz) je dle zákona č. 561/2004 školský zákon, v platném znění, v platném znění zřizovatelem 20 základních škol a 20 mateřských škol. Všechny školy jsou zřízeny jako příspěvkové organizace. Zřizovatel hradí veškeré finanční prostředky nutné k provozu školy. Finanční prostředky určené na přímé náklady na vzdělání (mzdy, náhrady mezd, ostatní neinvestiční náklady, aj.) jsou škole přidělovány z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy české republiky prostřednictvím hlavního města Prahy normativně. V mateřských školách je přihlášeno k předškolnímu vzdělávání dětí ve věku 3 až 6 let, povinnou školní docházku v základních školách plní žáků ve věku 6 až 15 let.. Městská část Praha 4 zřizuje i jednu střední školu-střední odbornou školu služeb, K Sídlišti, se studijními obory Veřejná správa a Sociální péče. Školu ve školním roce 2012/13 navštěvuje 285 studentů. Obr Plán Prahy 4 s vyznačením zřizovaných základních a mateřských škol. 14

15 Přehled počtu žáků, tříd, žáků ve školní družině a počtu oddělení ŠD ve šk.r.2012/13 ZŠ - šk.rok 2012/13 Příprav.t. z toh o žáci I. I. II. II. celke ( 38 stup stup stup stup celk m, eň - eň - eň - eň - Tří žáci em žáků 41, žáci tříd žáci tříd dy * tříd * 42) * y * y žáci indi vid. Inte gr. ŠD - počet odděle ní ŠD - počet žáků 1. Bítovská Filosofská Jitřní British school Horáčkova U Krčského lesa Jeremenkova Jílovská Jižní IV Kavčí hory Křesomyslova Mendíků Na Chodovci Na Planině Na Líše Nedvědovo n Ohradní spec. třídy Plamínkové Poláčkova spec. třídy Sdružení Školní Táborská Celkové počty

16 Počet zaměstnanců ve školách zřizovaných městskou částí Praha 4 Školní rok 2012/2013 Základní školy Mateřské školy Pedagogové Nepedagogové Počet žáků/cizinců v členění dle států, kteří plní v roce 2012/2013 povinnou školní docházku v základních školách zřizovaných městkou částí Praha 4 Státy EU Počet žáků Bulharsko 5 Itálie 4 Polsko 5 Slovensko 51 Celkem 65 Ostatní státy Počet žáků Počet žáků Albánie 1 Litva 1 Arménie 7 Lotyšsko 1 Ázerbájdžán 4 Madagaskar 2 Bělorusko 3 Makedonie 4 Bosna a Hercegovina 4 Moldávie 13 Černá Hora 1 Mongolsko 4 Čína 5 Pákistán 2 Filipíny 1 Rumunsko 1 Gruzie 1 Rusko 36 Chorvatsko 7 Srbsko 5 Indie 1 Ukrajina 168 Irsko 2 USA 6 Izrael 1 Uzbekistán 2 Kyrgyztán 7 Velká Británie 1 Libanon 1 Vietnam 94 Celkem

17 Celkem (státy EU + ostatní státy) 451 Začleňování dětí cizinců probíhá bez vážnějších problémů, pouze zpočátku mají děti z neslovanských národností potíže s českým jazykem (nejsou hodnoceny), ty však přibližně během 1 roku mizí. U většiny cizinců se projevuje výrazná snaha dětí i ze strany rodičů dobře se zařadit a uspět Navštívené školy a jejich charakteristika Městská část Praha 4 zřizuje na svém území 20 základních škol, ve kterých v roce 2012/2013 plnilo povinnou školní docházku cca žáků ve věku 6 15 let. Expertní skupina navštívila čtyři z nich. A) Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Filosofská 1166/3 Ředitel školy: PaedDr. Václava Mašková Školu tvoří dva areály škol vzniklé sloučením původně dvou samostatných škol. Jeden areál je v ulici Filosofská, druhý v ulici Jitřní. Oba objekty jsou od sebe vzdáleny cca 1,5 km, v obou se vyučuje ve všech ročnících (tj.1. až 9. ročník). Škola v obou objektech sdružuje základní školu, školní družinu, školní jídelnu. Ze školní kuchyně v objektu Filosofská se dováží obědy do výdejny v objektu Jitřní. Obr. 20 ZŠ Filosofská (objekt v ulici Filosofská) 17

18 Obr. 21 ZŠ Filosofská nově zrekonstruovaný (objekt v ulici Jitřní) Charakteristika školy: Počet žáků 812 Počet tříd 33 Počet žáků ve školní družině 271 Počet oddělení 10 Počet pedagogických pracovníků 86 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Jazyky sbližují. Prioritou pedagogického sboru je vysoce kvalitní výuka cizích jazyků a sportovních předmětů i tradičně vysoká úroveň poskytovaného vzdělávání v ostatních předmětech. Velký důraz je kladen na DVPP (především v oblasti ICT a dalším vzdělávání vyučujících cizích jazyků). Na škole je možné studovat angličtinu, francouzštinu, němčinu, španělštinu a ruštinu. Již v 1. ročníku se začíná s výukou anglického jazyka. Další povinný jazyk si děti vybírají v 6. ročníku (francouzštinu, němčinu, španělštinu nebo ruštinu). Většina dětí navštěvuje nepovinné konverzace zvoleného jazyka, které probíhají denně v odpoledních hodinách a žáci si tak mohou dále rozšiřovat své jazykové znalosti. Čtyři specializované učebny pro výuku jazyků jsou vybaveny moderními audiovizuálními prostředky jak pro práci individuální, tak kolektivní. Žáci používají nejnovější verze učebnic. V rámci přípravy si mohou půjčovat i beletrii a odbornou literaturu ve školní knihovně. Absolventi školy jsou velmi úspěšní v obvodních i krajských soutěžích a mají vynikající předpoklady ke studiu na středních školách a gymnáziích. Prohlídka školy Návštěva byla zaměřena na prohlídku obou školských objektů, provoz školní družiny, práci ve školních družinách a sportovní činnost školy. Ředitelky si nejprve prohlédly školní budovu Filosofská a zajímaly se o výuku cizích jazyků. Hospitovaly v hodině německého 18

19 jazyka ve třídě VIII. C, kde se žáci učí povinně druhý cizí jazyk od 6. ročníku. V hodině je zaujala práce žáků s interaktivní tabulí a probíraná konverzační témata. Poté navštívily dvě oddělení školní družiny a prohlédly si školní knihovnu. Druhá část návštěvy probíhala ve druhém školském objektu v Jitřní ulici. Expertní skupina navštívila kroužek vaření s žáky 1. stupně, prohlédla si sportovní areál a školní jídelnu. Obě ředitelky se švýcarského Curychu se zajímaly především o školní stravování, školou organizované zájmové kroužky a provoz školní družiny. V rámci návštěvy základní školy proběhla konference seminářs pedagogy na téma švýcarské a české školství. Dotazy českých pedagogů účastníků směřovaly především k financování švýcarského školství, zajištění výuky pedagogy, aprobovanost výuky, úvazky pedagogů, materiální vybavení škol, metody práce aj.. B) Základní škola se speciálními třídami a Mateřská škola, Ohradní 49 Ředitel školy: PaedDr. Marie Zimová Obr. 22 ZŠ Ohradní Charakteristika školy: Počet žáků 509 Počet tříd 28 Počet žáků ve školní družině 163 Počet oddělení 5 Počet pedagogických pracovníků 72 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život, škola pro všechny. 19

20 Ve škole plní povinnou školní docházku žáci z nejbližšího okolí. Zároveň je škola určena také dětem se speciálními poruchami učení (SPU), jako jsou dyslexie, dysgrafie a dysortografie a každoročně nabízí velké množství kroužků, které vedou vyučující školy, zahraniční výjezdy, mnoho různých kulturních, sportovních a jiných zajímavých akcí. Prohlídka školy: Škola zajišťuje péči o žáky v běžných třídách i o žáky se specifickými poruchami učení. Těchto žáků je ve speciálních třídách a integrovaných do běžných tříd cca 30%. V pedagogickém sboru působí 5 speciálních pedagogů. Péči o žáky se věnuje školní psycholog, který je pracovníkem pedagogicko psychologické poradny. Expertní skupina absolvovala: - ukázku výuky ve speciálních třídách s poruchami učení (Dys), - ukázku vybavení tříd interaktivními pomůckami a předvedení práce s nimi, - prohlídku školy, odborných pracoven a povozu školního stravování, - diskusi k výuce žáků se specifickými poruchami učení, - prohlídka prostor školy včetně výtvarné výzdoby a herních prvků. Obr. 23 Školní maskot provází žáky životem ve škole, žáci se prostřednictvím maskota identifikují se školou. Obr. 24 Pohled do třídy-výškově stavitelný nábytek pro zdravý tělesný vývoj dítěte 20

21 Obr. 25 Práce s interaktivní tabulí není pro žáky nepříjemná C) Základní škola a Mateřská škola, Mendíků 1 Ředitel školy: Mgr. Jitka Poková Obr. 26 Základní škola a mateřská škola Mendíků Charakteristika školy: Počet žáků ZŠ 317 Počet tříd ZŠ 16 Počet dětí MŠ 70 Počet tříd MŠ 3 21

22 Počet žáků ve školní družině 137 Počet oddělení ŠD 5 Počet pedagogických pracovníků 48 (včetně 1 as.ped.) Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola s mosty do života. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání "Cestička do školy" Úplná škola s 1. až 9. ročníkem. Od 6. ročníku mohou být žáci dle studijních výsledků zařazeni do tříd s rozšířenou výukou matematiky a do tříd humanitních. V těchto třídách se systematicky a cíleně připravují žáci ke studiu na střední školy. V lednu roku 2004 byla sloučena s mateřskou školou Mendíků. Součástí ZŠ je i přípravná třída, která slouží k vyrovnáváaní nerovnoměrného vývoje žáků. Do třídy jsou přijaty především děti s odkladem povinné školní docházky. Školní budova patří k nejstarším školním budovám v Praze 4. Je tvořena ze dvou vzájemně propojených budov. Toto členění nabízí možnost využívat velkých světlých prostor s ohledem na věkové složení žáků 1. a 2. stupně. Škola se snaží vylepšovat a modernizovat vybavení učeben s cílem vytvářet pro výuku příjemné, téměř rodinné zázemí. Podařilo se do kmenových učeben prvních a druhých ročníků umístit interaktivní tabule, které dětem pomáhají formou hry prohlubovat učivo. Prohlídka školy: Školské zařízení se pro expertní skupinu stalo zajímavým především s ohledem na koexistenci dvou typu vzdělávání-předškolního a základního. Děti z mateřské školy využívají prostory základní školy (tělocvičny, počítačovou učebnu). Nenásilnou formou se tak seznamují s prostředím základní školy a následný vstup do ZŠ není pro ně traumatizující. V rámci návštěvy proběhla prohlídka (s doplňujícím výkladem): - mateřské školy a jejího vybavení zajímavé pro zahraničního partnera je poskytování celodenního stravování, možnost odpoledního odpočinku na lehátkách a celodenní provoz, - školního stravovacího provozu (v ZŠ zajišťují stravování i pro MŠ, stravu dopravují), - přípravné třídy (partneři tento způsob zařazování předškolní výchovy do systému neznají), - prostorných učeben a jejich vybavení (interaktivní tabule), - kabinetů pro učiteleé, které zajišťují soukromí a přípravu na výuku-ve školách zahraničního partnera nejsou kabinety, pedagogové tráví čas ve společném prostoru sborovny, 22

23 - odpočinkového koutku pro žáky zahraničí partner ocenil intimní prostor pro žáky, kteří jej využívají pro zklidnění a relaxaci, - družinových kroužků v rámci odpoledního programu (zdarma pro děti) Dále proběhl seminář, kterého se účastnili i pedagogičtí pracovníci školy. Dotazy českých účastníků směřovaly k systému předškolního vzdělávání ve Švýcarsku, zážitkovému vzdělávání (např. projekt Doba kamenná), integraci cizinců, speciálním asistentům ve školách.[eva.benko1] Obr. 27 Prohlídka venkovních prostor MŠ, kde děti relaxují. Prostor užívá i přípravná třída-nutná relaxace Obr. 28 Ekologický koutek D) Základní škola, Bítovská 1246 Ředitel školy: PaedDr. Michal Novák Obr. 29 Areál ZŠ Bítovská, v zadní části budova Úřadu MČ Praha 4 23

24 Obr. 30 ZŠ Bítovská-pavilónová škola, jednotlivé objekty jsou propojeny zastřešenými koridory Charakteristika školy: Počet žáků 469 Počet tříd 19 Počet žáků ve školní družině 230 Počet oddělení 8 Počet pedagogických pracovníků 48 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Okna dokořán. Základní škola nabízí angličtinu od 1. ročníku, španělštinu od 4. ročníku, němčinu a francouzštinu od 7. ročníku, informatiku od 3. ročníku, na 2. stupni rozšířenou výuku angličtiny, informatiky a výtvarné výchovy. Od školního roku 2011/2012 se začíná realizovat, ve spolupráci s Jazykovou školou AKCENT, projekt rozšířené výuky anglického jazyka na 1. stupni s tím, že část vyučovacích hodin vedou zahraniční lektoři. Velký důraz škola klade nae tělesnou výchovu. Prohlídka školy: V den pobytu expertní skupiny probíhal ve škole celodenní volnočasový program k Mezinárodnímu dni dětí. Program připravovaný zaměstnanci školy ve spolupráci se žáky školy je tradiční akcí na školní zahradě a hřišti. Podobné akce mají stmelující charakter obyvatel z blízkého okolí a má sociální a komunikativní význam. Příkladná je spolupráce žáků 1. a 2. stupně. Dalším diskutovaným tématem byla mimoškolní činnost dětí (nabídka kroužků a jejich financování, sportovní aktivity, školy v přírodě, lyžařské a plavecké výcviky) a činnost občanských sdružení a školské rady. 24

25 3.2.3 Studijní cesta českých expertů do Švýcarska Odborný program cesty, které se účastnilo 6 ředitelů základních škol z české republiky a tlumočník, připravil švýcarský partner Schulkreis Letzi. Program byl přiopraven především s ohledem na zájem českých expertů o metody a formy práce v rámci výchovně vzdělávacího procesu, které jsou používány švýcarským partnerem i mimo školní objekty Poznatky českých expertů prezentace: Vývoj školy včera a dnes - město a kanton Curych", Jednotlivé švýcarské kantony mají autonomie při řízení školství, prezentace: Projektový týden - doba kamenná" - týdenní projekt, do kterého jsou zapojeni kromě pedagogů i rodiče, - projekt probíhal i za deště v lese, kde si lze půjčit srub s hygienickým zázemím, - inspirativní projekt, - zapojeni všichni žáci školy, kteří byli na tuto dobu rozděleni do několika dílen s nejrůznějším zaměřením - rozdělávání ohně, keramika, pletení košíků, lukostřelba, vybudování pece, pečení atd., - samozřejmou součástí projektu byl i závěrečný úklid (se zapojením dětí) a poté příprava prezentace a výstavy v prostorách školy, - projekt probíhal za výrazné podpory a pochopení rodičů, - ze samotné prezentace bylo zřejmé nadšení, s nímž všichni zúčastnění k realizaci projektu přistupovali. projektový týden na téma Mosty" - prohlídka výtvorů dětí z páté třídy, které vytvořily skupinové 3D práce, - mosty jako stavba, ale také sociální mosty - prezentace sebe sama, - v rámci projektu Mosty tvořily děti nejdříve modely skutečných mostů - za využití nejrůznějších materiálů a své vlastní fantazie, - Mosty však byly vnímány nejen ve své konkrétní podobě jako spojnice dvou břehů, ale také jako vzájemné propojení mezi lidmi - děti hledaly mosty" mezi sebou navzájem, 25

26 všechny školy v Curychu mají možnost návštěvy ZOO zdarma, včetně různých interaktivních, vzdělávacích programů, návštěva skleníku Maosala. Návštěva školy Fluntern/Heubeeribühl škola se nachází v oblasti, kde žije specifická skupina obyvatel - vysokoškolsky vzdělaní, bohatší - patrný rozdíl mezi touto oblastí a oblastí Letzi, kde je vyšší zastoupení žáků, pro které němčina není prvním (rodným) jazykem, diskuze s ředitelkou školy, pí Katharinou Altherr - dotazy se týkaly: práce se žáky, kteří mají problémy s učením (poruchy DYS); - práce s rodiči (jejich reakce na návrhy školy ve vzdělávání jejich dětí - ambiciózní rodiče hlásí své děti na víceletá gymnázia, ačkoliv dítě na to není připraveno, rodiče si nedají říct); - specifika této školy; zastoupení cizinců (i zde jsou žáci, pro které není němčina prvním / rodným jazykem, ale pocházejí ze zemí západní Evropy (Německo, Velká Británie, Holandsko...) - děti akademiků hostujících na univerzitě. Návštěva školy Triemli výuka fyziky na prvním stupni - v rámci projektu - zapojené školy v projektu získávají se slevou pomůcky pro pokusy s didaktickým materiálem, seznámení s propracovanou metodou výuky základů fyziky na 1. stupni - učitelka pracovala s menší skupinou žáků (8), - třída byla vybavena několika sadami pomůcek pro praktické činnosti, při kterých si děti ověřovaly platnost jednotlivých pouček (téma vzduch"), skvělé materiální vybavení, 26

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 8 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 8 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 8 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 OBSAH: ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1. Seznam městských částí patřících do správního obvodu Praha 8 2. Počet základních škol

Více

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 (rozhodnutí o zařazení do sítě škol s účinností od 1. 9. 2007 vydané v Praze dne 16. 3. 2006) Zřizovatel: Městská část Praha 6 Čs. armády 23/601 160

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1 Obsah: AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část AB 1. Přesný název školy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014 Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 Generála Janouška 1006 Praha 9 - Černý Most II 198 00 IČO: 613 86 898 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014 2013-2014 V Praze dne 30.8.2014 Mgr. Ilona Šťastná

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM Doporučení dle priorit školy a projektu CPIV ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okr. Nymburk říjen-listopad 2011 1 1. Východiska pro stanovení priorit ZŠ Bedřicha Hrozného je

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany Výroční zpráva Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany za školní rok 2008/2009 1 1. Správní obvod Městská část Praha 12, Písková 830/25, 143 12 Praha 4 Modřany 2.

Více

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012 Výroční zpráva Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2 školní rok 2011-2012 Obsah Název školy str. 4 Zřizovatel str. 4 Charakteristika školy str. 4 Systém jazykové výuky str. 5 Vzdělávací cíle str. 6

Více

,,Škola příležitostí

,,Škola příležitostí Základní škola T. G. Masaryka Ortenovo náměstí 34, Praha 7 Školní vzdělávací program,,škola příležitostí (2. verze) Motto:,,Dejme příležitost každému dítěti 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 13 1.1. Název

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Eden Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Motto : Se sportem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název školního vzdělávacího programu...3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace CESTA K OSOBNOSTI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace CESTA K OSOBNOSTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace CESTA K OSOBNOSTI Adresa školy: Na Stráni 879/2, Děčín VI, 405 02 Ředitel školy: Zástupce

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne: 9.10.

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Gymnázium osmileté, 7941K/81 (nižší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola, mateřská škola, s.r.o. (od 1. 9. 2015)

Více

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Školní vzdělávací program Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Gymnázium čtyřleté, 7941K/41 Gymnázium osmileté, 7941K/81 (vyšší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

1. Identifikační údaje... 1 2. Charakteristika školy a ŠVP... 2 2.1 Charakteristika školy... 2 2.1.1 Historie školy... 2 2.1.2 Úplnost a velikost

1. Identifikační údaje... 1 2. Charakteristika školy a ŠVP... 2 2.1 Charakteristika školy... 2 2.1.1 Historie školy... 2 2.1.2 Úplnost a velikost 1. Identifikační údaje... 1 2. Charakteristika školy a ŠVP... 2 2.1 Charakteristika školy... 2 2.1.1 Historie školy... 2 2.1.2 Úplnost a velikost školy... 2 2.1.3 Vybavení školy... 2 2.1.4 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST zpracovaný dle Rámcového

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Radost úspěch zdraví III. PŘEPRACOVANÁ VERZE 1. 9. 2013 Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace dokončení ŠVP - červen 2007

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia.

Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia. Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia Otevřená škola II Dokument vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 394/2007. Základní škola Mšeno, okres Mělník

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 394/2007. Základní škola Mšeno, okres Mělník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 394/2007 Základní škola Mšeno, okres Mělník Preambule Změny ve vzdělávání pro 21. století úzce souvisí se změnami ve společnosti. Vzdělávání je nutné

Více

Škola s dobrým výhledem

Škola s dobrým výhledem Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Škola s dobrým výhledem Školní vzdělávací program pro čtyřleté gymnázium Dokument vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola v pohybu Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o, Podkrušnohorská 1677, Litvínov Zřizovatelé školy: Veronika

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 Srpen 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 2 Charakteristika

Více