Závěrečná zpráva. Vzájemná spolupráce a výměna know-how za účelem zlepšení základního školství a návrhy na zlepšení základního školství v ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná zpráva. Vzájemná spolupráce a výměna know-how za účelem zlepšení základního školství a návrhy na zlepšení základního školství v ČR"

Transkript

1 Závěrečná zpráva Vzájemná spolupráce a výměna know-how za účelem zlepšení základního školství a návrhy na zlepšení základního školství v ČR 1

2 Švýcarský partner: Kreisschulpflege Letzi der Stadt Zürich, Dachsternstr.2, CH Zürich, Switzerland Adresy švýcarských partnerských škol: Schule Altweg, Letzigraben 208, 8047 Zürich Schule Triemli, Triemlistr. 45, 8047 Zürich Český partner: Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, CZ Praha 4, Česká republika Adresy českých partnerských škol: Základní škola, Bítovská 1246, Praha 4 Základní škola, Jižní IV. 1750/10, Praha 4 Základní škola, Křesomyslova 2, Praha 4 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a těl. výchovy, Filosofská 1166/3, Praha 4 Základní škola a Mateřská škola, Ohradní 49, Praha 4 Základní a mateřská škola, Mendíků 1, Praha 4 2

3 O b s a h 1. Úvod 4 2. Základní vzdělávání v České republice Výsledky základního vzdělávání podle posledního výzkumu Zahraniční zkušenosti jako možnost inovace v rámci základního vzdělávání 5 3. Projekt Vzájemná spolupráce a výměna know-how za účelem zlepšení základního školství a Zdravá škola Cíl projektu Harmonogram a aktivity projektu Studijní cesta českých expertů do Švýcarska Poznatky českých expertů Navštívené školy a postřehy ve fotografiích Studijní cesta švýcarských expertů do České republiky Navštívené školy a jejich charakteristika 17 ZŠ Filosofská, ZŠ Ohradní, ZŠ Mendíků, ZŠ Bítovská Studijní cesta českých expertů do Švýcarska Poznatky českých expertů Realizace pilotního projektu Zdravá škola" - školní psycholog ve škole Studijní cesta švýcarských expertů do České republiky a závěrečná konference k projektu Navštívené školy a jejich charakteristika 39 ZŠ Křesomyslova, ZŠ Jižní IV Závěrečná konference projektu Postřehy a příklady dobré praxe školství v Praze 4 - pohled švýcarského partnera Postřehy a příklady dobré praxe školství v Curychu - pohled českého partnera Navrhované postupy k dosažení větší efektivity a vyšší atraktivity předmětů pro žáky 50 3

4 1. Úvod V mezinárodních srovnáních je švýcarské školství tradičně velmi dobře hodnoceno, díky dosahované úrovni vzdělání žáků, kombinaci teoretických a praktických metod výuky a celkové efektivnosti vzdělávacího systému. Městská část Praha 4 ve spolupráci s partnerem projektu a jeho švýcarským partnerem Kreisschulpflege Letzi der Stadt Zürich, Dachsternstr.2, CH Zürich, Switzerland s cílem vzájemné spolupráce, výměny zkušeností a přenosu dobré praxe v oblasti základního školství se zaměřením na uplatnění výsledků ve výuce a v životě školy, se zapojily do projektu Vzájemná spolupráce a výměna know-how za účelem zlepšení základního školství. Hlavním účelem projektu byla podpora partnerství mezi žadatelem a zástupci švýcarského partnera. Systém základního školství ve Švýcarsku je na velmi vysoké úrovni a předání poznatků a zkušeností povedou ke zvýšení kvality českého školství, konkrétně školství na území městské části Praha Základní vzdělávání v České republice 2.1. Výsledky základního vzdělávání podle posledního výzkumu Podle výzkumu společnosti McKinsey & Company ze září 2010 jsou znatelné klesající výsledky studentů žáků českých základních škol. Jelikož akademické výsledky úzce souvisejí s těmi výsledky ekonomickými, ohrožuje tento trend nejen budoucnost studentů, ale i celkovou konkurenceschopnost České republiky. Tento pokles od roku 1995 do roku 2050 tedy může zemi stát až 11% HDP. V roce 1995 zaujímala Česká republika místo v pořadí kvality základního školství, od té doby však došlo k výraznému poklesu na 25. místo, tedy na úroveň států s nižší kvalitou vzdělání, jako je například Rumunsko nebo Gruzie. V nedávné době proběhla reforma, která však byla soustředěna spíše na vyšší školství, ačkoli základní školství je považováno za elementární faktor určující budoucí vzdělání studentů. V současné době však více než polovina žáků zaujímá negativní postoj ke škole, chybí zde jakákoli motivace a zájem žáků o vědu. V mezinárodních srovnáních Česká republika zaostává hlavně v kvalitě výuky, dovednostech a postojích studentů. Následky toho se pak přenášejí do dalších fází vzdělání, a absolventi vysokých škol v ČR tak o % zaostávají za úrovní komunikace, sběru informací, sociálních dovedností a cílevědomosti, kterou od nich očekávají zaměstnavatelé. Je 4

5 tedy důležité začít co nejdříve pracovat na změně této situace Zahraniční zkušenosti jako možnost inovace v rámci základního vzdělávání Zkvalitňování základního vzdělání lze docílit hlavně inovací výuky, změnou přístupu ze strany učitelů a vedení škol, případně zlepšením studijního prostředí pro zvýšení motivace žáků. Učební postupy by se měly stát atraktivnějšími pro žáky, aby v nich vzbudily pozitivní postoj a zájem o studium. Právě příklad zahraniční nejlepší praxe bude vhodným návodem, jak těchto změn docílit. Zvýšení úrovně českého základního školství pak povede i k celkovému růstu úrovně vzdělání v EU. V oblasti základního školství je třeba v co nejkratší době udělat zásadní kroky, které by vedly ke změně přístupu žáků i pedagogů. Aktivní přístup žadatele tak může být i dobrým příkladem pro ostatní vzdělávací instituce nebo jejich zřizovatele. Protože je důležité využít všech možností pro nápravu současného neutěšeného stavu, byl navrhován tento projekt v rámci Fondu Partnerství Programu česko-švýcarské spolupráce. 3. Projekt Vzájemná spolupráce a výměna know-how za účelem zlepšení základního školství a Zdravá škola Podle analýz a studií Institutu pedagogicko-psychologického poradenství ČR se čím dál větším problémem, který se vyskytuje na základních školách, stávají vztahy mezi spolužáky, mezi žáky a učiteli a celkové chování žáků v tomto prostředí. Mnoho žáků se setkává se sociálním vyloučením nebo šikanou, které pak mohou vést až k nechuti žáků navštěvovat vzdělávací zařízení. Pohodové vztahy a přátelská atmosféra jsou přitom jedním z nejdůležitějších předpokladů pro zvýšení motivace žáků při studiu a pro vybudování jejich kladného vztahu ke škole. Z tohoto důvodu se žadatel projektu po domluvě se svým švýcarským partnerem rozhodl v rámci projektu zavést pilotní projekt s názvem Zdravá škola" zaměřený na psychické zdraví dětí. Jedná se o zavedení školního psychologa na jednu ze základních škol zřizovaných žadatelem projektu. Pilotní projekt Zdravá škola" měl být, respektive bude supervizován byl inspirován švýcarským partnerem, který má v této oblasti bohaté zkušenosti a na jeho zavedení by se mělo vycházet z již 5

6 ozkoušeného projektu Gesunde Schule", který úspěšně proběhl u švýcarského partnera. Projekt umožnil žadateli důkladně se seznámit s praktikami ve švýcarském základním školství a z tohoto hlediska umožnil posoudit a navrhnout možnosti změn v základním školství ČR a jejich proveditelnost. Zkušenosti švýcarského partnera jsou velkým přínosem pro tuto problematiku a vzájemná spolupráce obohatila obě strany na poli inovativních metod ve školství. Oba partneři si uvědomili důležitost tohoto projektu a maximálně aktivně se podíleli na nalezení vhodných metod pro řešení této problematiky Cíl projektu Cílem projektu Vzájemná spolupráce a výměna know-how za účelem zlepšení základního školství" bylo zastavit klesající úroveň českého školství a nastolit pozitivní trend. K tomu byla využita výměna zkušeností, know-how a dobré praxe mezi českým a švýcarským partnerem. Pomocí přenosu know-how a výměny zkušeností došli oba partneři ke společným závěrům a inovativním návrhům, které snad pomohou zastavit klesající trend základního školství v České republice. Součástí projektu byl také důraz na jeho publicitu, aby se získané informace podařilo předat co největší skupině zájemců a zainteresovaných osob. Dlouhodobým efektem projektu by mělo být zlepšení úrovně českého základního školství plošně, nejen na území Městské části Praha Harmonogram a aktivity projektu Doba trvání projektu byla stanovena na 16 měsíců. V průběhu projektu se uskutečnilyí studijní cesty českých expertů do Švýcarska, švýcarských expertů do ČR, proběhnlyou semináře a závěrečná konference v Praze, dojde k byla vypracovánaí závěrečnáé zprávay s Návrhy na zlepšení základního školství v ČR, byl vytvoření webovýého portálu projektu a ověření novéých přístupyů byly ověřeny v rámci projektu Zdravá škola. 6

7 Spolupráce mezi oběma partnery probíhala dle časového harmonogramu: březen studijní cesta českých expertů do Švýcarska - odborný program připravil švýcarský partner Schulkreis Letzi - cesty se zúčastnilo 5 ředitelů základních ško1, zástupce Úřadu městské části Praha 4, tlumočník květen-1. červen studijní návštěva švýcarských expertů v ČR - na návštěvu přijely 2 ředitelky ZŠ ze Schulkreis Letzi - odborný program připravil český partner MČ Praha 4 a ZŠ této městské části říjen druhá studijní cesta ředitelů škol Prahy 4 do Švýcarska - cesty se účastnilo 6 ředitelů základních škol, tlumočník - odborný program připravil švýcarský partner Schulkreis Letzi 4. leden-duben realizace pilotního projektu Zdravá škola" - zavedení školního psychologa. Jeho cílem bude bylo zlepšit prostředí na škole, změnit vztah žáků ke studiu a pomoci jim překonat problémy, se kterými se potýkají únor 2013 druhá studijní cesta švýcarských expertů v ČR - na návštěvu přijely 2 ředitelky ZŠ ze Schulkreis Letzi - závěrečná konference za účasti švýcarského partnera - konferenci zorganizoval příjemce grantu, Úřad městské části Praha Studijní cesta českých expertů do Švýcarska První studijní cesta českých expertů do Švýcarska proběhla ve dnech Program byl připraven s ohledem na obsah projektu. Cílovým se stalo poznávání procesu poskytování předškolního a základního vzdělávání v rámci švýcarského školského systému a služeb s ním souvisejících Poznatky českých expertů Dualismus ve vedení školských zařízení. Dva ředitelé společně řídí školu o více budovách. V jejich kompetenci není péče o správní zaměstnance, zpracování a vedení účetnictví. Ve škole není přítomen ekonom, hospodářka-povinnosti administrativního charakteru plní ředitel. Testy úrovně znalostí žáků 7

8 Katonské testy probíhají 3x do roka. Jsou vypracovány pro každý kanton autonomně. Slouží dítěti a jeho pedagogům. Jiná stupnice hodnocení Hodnocení šestistupňové Stupeň 6 - nejlepší Stupeň 1 - nejhorší (toto hodnocení nemívají žáci běžných škol, pro děti pod IQ 70- žáci zvláštní školy) Chování 3 stupně A - B - C Žákovské knížky na ½ roku. Časový rozvrh školního dne: 8,20 hodin - začátek vyučování. 8,20-12,00 dopolední výuka. 12,00 13,45 pauza na oběd - většina žáků odchází domů. 13,45 17,30 odpolední výuka Ve středu je výuka pouze do 12,00, v pátek do 16,00. Úvazek učitele čítá 28 hodin týdně. Plní dozory dle potřeby školy. Celkem 14 týdnů prázdnin. Ve školách pracuje sociální pracovnice, která v rámci screeningu zajišťuje prvotní odhalení problémového chování žáka a zajišťuje nápravy. Pokud její intervence není úspěšná, je žákovi zajištěno vyšetření v psychologické ordinaci. Sociální pracovnice ve své pracovně pomáhá dětem docvičovat obtížné učivo, případně spolupracuje s docházejícím logopedem. Okresní psycholog poskytuje péči mimo školní budovu, má v péči cca 600 dětí ve věku 5-18 let. V Curychu žijí žáci/studenti 170 etnik. Problematika výuky německého jazyka je řešena výukou ve zřízených speciálních třídách pro žáky na 1-3 semestry, kde se učí pouze německý jazyk. Ve školách jsou zřizovány speciální třídy pro negramotné azylanty. 8

9 QUIMS (kvalita a internacionální a multikulturní škola) = program pro školy se zastoupením více jak 40% cizinců. Polovina škol je do programu zapojena, 15 škol vykazuje 80-94% cizinců. Financování výuky žáků-cizinců Finanční prostředky přidělovány nad rámec přiděleného rozpočtu: 10000,00 CHF na ZŠ ,00 CHF/třída (40-60% cizinců) nebo 2400,00 CHF /třída (nad 60 cizinců) Finanční prostředky jsou určeny na pomůcky a DVPP (změna myšlení učitelů). Program doplňuje model začleňování cizinců do společnosti a nabízí řešení ve všech fázích emočního vývoje imigranta. Velký důraz při veškerých činnostech je kladen na efektivitu spolupráce ve společnosti, která je základem ekonomického úspěchu (až o 30%). Cena za pobyt v družině a cena za obědy je stanovena s ohledem na příjem rodiny. Portfolia dětí v pořadačích umožňují přehlednost a možnost pracovat s výsledky dětí všem vyučujícím. Pracovní místo dětí bez penálů - všichni mají stejné krabičky. Senioři pracují ve třídách jako asistenti. Dítě týdne služba, která má svoje povinnosti ale i svá privilegia. Na závěr týdne dítě hodnoceno spolužáky, učiteli, rodiči a sebehodnocením. Využity pomůcky pedagogického směru Montessorri. Pravidla chování vyvěšena v učebnách, participace dětí. Pracovní vyučování (pěstitelství, dílny, textilní tvorba, vaření) součástí vzdělávacího programu učí myslet, porozumět návodu, rozvoj spolupráce. 9

10 Navštívené školy a postřehy ve fotografiích Obr. 1 Škola Triemli Schule Triemli, Triemlistr. 45, Zürich Obr. 2 Škola Altweg Schule Altweg, Letzigraben 208, Zürich Obě základní školy poskytují základní vzdělání v ročníku. Součástí obou škol je i předškolní zařízení, které navštěvují dětí od 4 let. Obr Škola Letzi Vzdělává studenty od 12 do 18 let. Obr. 4 Využití koloběžek na cestu do školy Omezení automobilové dopravy - ochrana životního prostředí Obr. 5 Hodina vaření Obr. 6 Vybavenost cvičné kuchyně 10

11 Obr. 7 Jazyk s prvky hudební výchovy Obr. 8 Hodina šití Obr. 9 Třída MŠ s reflexními pásy Obr. 10 Oběd ve školní družině Obr. 11 Pracovní místo pro žáka Obr. 12 Skupinová práce ve 3. ročníku 11

12 Obr. 13 Umění neverbální komunikace (naučit se číst podle tváře druhých, jak se cítí) Obr. 14 Řešení problému ve třech krocích Obr. 15 Oslava stého dne školního roku 12

13 Obr. 16 Kabinet pomůcek Obr. 17 Školní dvůr-využití o přestávkách Obr. 18 Školní knihovna a čítárna, která dodává dětem pocit kulturního prostředí Studijní cesta švýcarských expertů do České republiky První studijní cestu absolvovaly 2 ředitelky základních škol ze Schulkreis Letzi ve dnech 30. května a 1.června Program byl v Praze připraven v souladu s obsahem projektu. Ředitelkám z Curychu bylo poskytnuto penzum informací především o základním a předškolním vzdělávání v České republice. Navštívily základní školy zřizované městskou částí Praha 4. Výběr škol byl proveden s ohledem na možnost seznámit se s různými druhy školních vzdělávacích programů, které určují zaměření základní školy. Nedílnou součástí školy je i provoz školního stravovacího zařízení a provoz školní družiny. 13

14 Vstupní informace o školách zřizovaných MČ Praha 4 Městská část Praha 4 (www.praha4.cz) je dle zákona č. 561/2004 školský zákon, v platném znění, v platném znění zřizovatelem 20 základních škol a 20 mateřských škol. Všechny školy jsou zřízeny jako příspěvkové organizace. Zřizovatel hradí veškeré finanční prostředky nutné k provozu školy. Finanční prostředky určené na přímé náklady na vzdělání (mzdy, náhrady mezd, ostatní neinvestiční náklady, aj.) jsou škole přidělovány z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy české republiky prostřednictvím hlavního města Prahy normativně. V mateřských školách je přihlášeno k předškolnímu vzdělávání dětí ve věku 3 až 6 let, povinnou školní docházku v základních školách plní žáků ve věku 6 až 15 let.. Městská část Praha 4 zřizuje i jednu střední školu-střední odbornou školu služeb, K Sídlišti, se studijními obory Veřejná správa a Sociální péče. Školu ve školním roce 2012/13 navštěvuje 285 studentů. Obr Plán Prahy 4 s vyznačením zřizovaných základních a mateřských škol. 14

15 Přehled počtu žáků, tříd, žáků ve školní družině a počtu oddělení ŠD ve šk.r.2012/13 ZŠ - šk.rok 2012/13 Příprav.t. z toh o žáci I. I. II. II. celke ( 38 stup stup stup stup celk m, eň - eň - eň - eň - Tří žáci em žáků 41, žáci tříd žáci tříd dy * tříd * 42) * y * y žáci indi vid. Inte gr. ŠD - počet odděle ní ŠD - počet žáků 1. Bítovská Filosofská Jitřní British school Horáčkova U Krčského lesa Jeremenkova Jílovská Jižní IV Kavčí hory Křesomyslova Mendíků Na Chodovci Na Planině Na Líše Nedvědovo n Ohradní spec. třídy Plamínkové Poláčkova spec. třídy Sdružení Školní Táborská Celkové počty

16 Počet zaměstnanců ve školách zřizovaných městskou částí Praha 4 Školní rok 2012/2013 Základní školy Mateřské školy Pedagogové Nepedagogové Počet žáků/cizinců v členění dle států, kteří plní v roce 2012/2013 povinnou školní docházku v základních školách zřizovaných městkou částí Praha 4 Státy EU Počet žáků Bulharsko 5 Itálie 4 Polsko 5 Slovensko 51 Celkem 65 Ostatní státy Počet žáků Počet žáků Albánie 1 Litva 1 Arménie 7 Lotyšsko 1 Ázerbájdžán 4 Madagaskar 2 Bělorusko 3 Makedonie 4 Bosna a Hercegovina 4 Moldávie 13 Černá Hora 1 Mongolsko 4 Čína 5 Pákistán 2 Filipíny 1 Rumunsko 1 Gruzie 1 Rusko 36 Chorvatsko 7 Srbsko 5 Indie 1 Ukrajina 168 Irsko 2 USA 6 Izrael 1 Uzbekistán 2 Kyrgyztán 7 Velká Británie 1 Libanon 1 Vietnam 94 Celkem

17 Celkem (státy EU + ostatní státy) 451 Začleňování dětí cizinců probíhá bez vážnějších problémů, pouze zpočátku mají děti z neslovanských národností potíže s českým jazykem (nejsou hodnoceny), ty však přibližně během 1 roku mizí. U většiny cizinců se projevuje výrazná snaha dětí i ze strany rodičů dobře se zařadit a uspět Navštívené školy a jejich charakteristika Městská část Praha 4 zřizuje na svém území 20 základních škol, ve kterých v roce 2012/2013 plnilo povinnou školní docházku cca žáků ve věku 6 15 let. Expertní skupina navštívila čtyři z nich. A) Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Filosofská 1166/3 Ředitel školy: PaedDr. Václava Mašková Školu tvoří dva areály škol vzniklé sloučením původně dvou samostatných škol. Jeden areál je v ulici Filosofská, druhý v ulici Jitřní. Oba objekty jsou od sebe vzdáleny cca 1,5 km, v obou se vyučuje ve všech ročnících (tj.1. až 9. ročník). Škola v obou objektech sdružuje základní školu, školní družinu, školní jídelnu. Ze školní kuchyně v objektu Filosofská se dováží obědy do výdejny v objektu Jitřní. Obr. 20 ZŠ Filosofská (objekt v ulici Filosofská) 17

18 Obr. 21 ZŠ Filosofská nově zrekonstruovaný (objekt v ulici Jitřní) Charakteristika školy: Počet žáků 812 Počet tříd 33 Počet žáků ve školní družině 271 Počet oddělení 10 Počet pedagogických pracovníků 86 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Jazyky sbližují. Prioritou pedagogického sboru je vysoce kvalitní výuka cizích jazyků a sportovních předmětů i tradičně vysoká úroveň poskytovaného vzdělávání v ostatních předmětech. Velký důraz je kladen na DVPP (především v oblasti ICT a dalším vzdělávání vyučujících cizích jazyků). Na škole je možné studovat angličtinu, francouzštinu, němčinu, španělštinu a ruštinu. Již v 1. ročníku se začíná s výukou anglického jazyka. Další povinný jazyk si děti vybírají v 6. ročníku (francouzštinu, němčinu, španělštinu nebo ruštinu). Většina dětí navštěvuje nepovinné konverzace zvoleného jazyka, které probíhají denně v odpoledních hodinách a žáci si tak mohou dále rozšiřovat své jazykové znalosti. Čtyři specializované učebny pro výuku jazyků jsou vybaveny moderními audiovizuálními prostředky jak pro práci individuální, tak kolektivní. Žáci používají nejnovější verze učebnic. V rámci přípravy si mohou půjčovat i beletrii a odbornou literaturu ve školní knihovně. Absolventi školy jsou velmi úspěšní v obvodních i krajských soutěžích a mají vynikající předpoklady ke studiu na středních školách a gymnáziích. Prohlídka školy Návštěva byla zaměřena na prohlídku obou školských objektů, provoz školní družiny, práci ve školních družinách a sportovní činnost školy. Ředitelky si nejprve prohlédly školní budovu Filosofská a zajímaly se o výuku cizích jazyků. Hospitovaly v hodině německého 18

19 jazyka ve třídě VIII. C, kde se žáci učí povinně druhý cizí jazyk od 6. ročníku. V hodině je zaujala práce žáků s interaktivní tabulí a probíraná konverzační témata. Poté navštívily dvě oddělení školní družiny a prohlédly si školní knihovnu. Druhá část návštěvy probíhala ve druhém školském objektu v Jitřní ulici. Expertní skupina navštívila kroužek vaření s žáky 1. stupně, prohlédla si sportovní areál a školní jídelnu. Obě ředitelky se švýcarského Curychu se zajímaly především o školní stravování, školou organizované zájmové kroužky a provoz školní družiny. V rámci návštěvy základní školy proběhla konference seminářs pedagogy na téma švýcarské a české školství. Dotazy českých pedagogů účastníků směřovaly především k financování švýcarského školství, zajištění výuky pedagogy, aprobovanost výuky, úvazky pedagogů, materiální vybavení škol, metody práce aj.. B) Základní škola se speciálními třídami a Mateřská škola, Ohradní 49 Ředitel školy: PaedDr. Marie Zimová Obr. 22 ZŠ Ohradní Charakteristika školy: Počet žáků 509 Počet tříd 28 Počet žáků ve školní družině 163 Počet oddělení 5 Počet pedagogických pracovníků 72 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život, škola pro všechny. 19

20 Ve škole plní povinnou školní docházku žáci z nejbližšího okolí. Zároveň je škola určena také dětem se speciálními poruchami učení (SPU), jako jsou dyslexie, dysgrafie a dysortografie a každoročně nabízí velké množství kroužků, které vedou vyučující školy, zahraniční výjezdy, mnoho různých kulturních, sportovních a jiných zajímavých akcí. Prohlídka školy: Škola zajišťuje péči o žáky v běžných třídách i o žáky se specifickými poruchami učení. Těchto žáků je ve speciálních třídách a integrovaných do běžných tříd cca 30%. V pedagogickém sboru působí 5 speciálních pedagogů. Péči o žáky se věnuje školní psycholog, který je pracovníkem pedagogicko psychologické poradny. Expertní skupina absolvovala: - ukázku výuky ve speciálních třídách s poruchami učení (Dys), - ukázku vybavení tříd interaktivními pomůckami a předvedení práce s nimi, - prohlídku školy, odborných pracoven a povozu školního stravování, - diskusi k výuce žáků se specifickými poruchami učení, - prohlídka prostor školy včetně výtvarné výzdoby a herních prvků. Obr. 23 Školní maskot provází žáky životem ve škole, žáci se prostřednictvím maskota identifikují se školou. Obr. 24 Pohled do třídy-výškově stavitelný nábytek pro zdravý tělesný vývoj dítěte 20

21 Obr. 25 Práce s interaktivní tabulí není pro žáky nepříjemná C) Základní škola a Mateřská škola, Mendíků 1 Ředitel školy: Mgr. Jitka Poková Obr. 26 Základní škola a mateřská škola Mendíků Charakteristika školy: Počet žáků ZŠ 317 Počet tříd ZŠ 16 Počet dětí MŠ 70 Počet tříd MŠ 3 21

22 Počet žáků ve školní družině 137 Počet oddělení ŠD 5 Počet pedagogických pracovníků 48 (včetně 1 as.ped.) Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola s mosty do života. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání "Cestička do školy" Úplná škola s 1. až 9. ročníkem. Od 6. ročníku mohou být žáci dle studijních výsledků zařazeni do tříd s rozšířenou výukou matematiky a do tříd humanitních. V těchto třídách se systematicky a cíleně připravují žáci ke studiu na střední školy. V lednu roku 2004 byla sloučena s mateřskou školou Mendíků. Součástí ZŠ je i přípravná třída, která slouží k vyrovnáváaní nerovnoměrného vývoje žáků. Do třídy jsou přijaty především děti s odkladem povinné školní docházky. Školní budova patří k nejstarším školním budovám v Praze 4. Je tvořena ze dvou vzájemně propojených budov. Toto členění nabízí možnost využívat velkých světlých prostor s ohledem na věkové složení žáků 1. a 2. stupně. Škola se snaží vylepšovat a modernizovat vybavení učeben s cílem vytvářet pro výuku příjemné, téměř rodinné zázemí. Podařilo se do kmenových učeben prvních a druhých ročníků umístit interaktivní tabule, které dětem pomáhají formou hry prohlubovat učivo. Prohlídka školy: Školské zařízení se pro expertní skupinu stalo zajímavým především s ohledem na koexistenci dvou typu vzdělávání-předškolního a základního. Děti z mateřské školy využívají prostory základní školy (tělocvičny, počítačovou učebnu). Nenásilnou formou se tak seznamují s prostředím základní školy a následný vstup do ZŠ není pro ně traumatizující. V rámci návštěvy proběhla prohlídka (s doplňujícím výkladem): - mateřské školy a jejího vybavení zajímavé pro zahraničního partnera je poskytování celodenního stravování, možnost odpoledního odpočinku na lehátkách a celodenní provoz, - školního stravovacího provozu (v ZŠ zajišťují stravování i pro MŠ, stravu dopravují), - přípravné třídy (partneři tento způsob zařazování předškolní výchovy do systému neznají), - prostorných učeben a jejich vybavení (interaktivní tabule), - kabinetů pro učiteleé, které zajišťují soukromí a přípravu na výuku-ve školách zahraničního partnera nejsou kabinety, pedagogové tráví čas ve společném prostoru sborovny, 22

23 - odpočinkového koutku pro žáky zahraničí partner ocenil intimní prostor pro žáky, kteří jej využívají pro zklidnění a relaxaci, - družinových kroužků v rámci odpoledního programu (zdarma pro děti) Dále proběhl seminář, kterého se účastnili i pedagogičtí pracovníci školy. Dotazy českých účastníků směřovaly k systému předškolního vzdělávání ve Švýcarsku, zážitkovému vzdělávání (např. projekt Doba kamenná), integraci cizinců, speciálním asistentům ve školách.[eva.benko1] Obr. 27 Prohlídka venkovních prostor MŠ, kde děti relaxují. Prostor užívá i přípravná třída-nutná relaxace Obr. 28 Ekologický koutek D) Základní škola, Bítovská 1246 Ředitel školy: PaedDr. Michal Novák Obr. 29 Areál ZŠ Bítovská, v zadní části budova Úřadu MČ Praha 4 23

24 Obr. 30 ZŠ Bítovská-pavilónová škola, jednotlivé objekty jsou propojeny zastřešenými koridory Charakteristika školy: Počet žáků 469 Počet tříd 19 Počet žáků ve školní družině 230 Počet oddělení 8 Počet pedagogických pracovníků 48 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Okna dokořán. Základní škola nabízí angličtinu od 1. ročníku, španělštinu od 4. ročníku, němčinu a francouzštinu od 7. ročníku, informatiku od 3. ročníku, na 2. stupni rozšířenou výuku angličtiny, informatiky a výtvarné výchovy. Od školního roku 2011/2012 se začíná realizovat, ve spolupráci s Jazykovou školou AKCENT, projekt rozšířené výuky anglického jazyka na 1. stupni s tím, že část vyučovacích hodin vedou zahraniční lektoři. Velký důraz škola klade nae tělesnou výchovu. Prohlídka školy: V den pobytu expertní skupiny probíhal ve škole celodenní volnočasový program k Mezinárodnímu dni dětí. Program připravovaný zaměstnanci školy ve spolupráci se žáky školy je tradiční akcí na školní zahradě a hřišti. Podobné akce mají stmelující charakter obyvatel z blízkého okolí a má sociální a komunikativní význam. Příkladná je spolupráce žáků 1. a 2. stupně. Dalším diskutovaným tématem byla mimoškolní činnost dětí (nabídka kroužků a jejich financování, sportovní aktivity, školy v přírodě, lyžařské a plavecké výcviky) a činnost občanských sdružení a školské rady. 24

25 3.2.3 Studijní cesta českých expertů do Švýcarska Odborný program cesty, které se účastnilo 6 ředitelů základních škol z české republiky a tlumočník, připravil švýcarský partner Schulkreis Letzi. Program byl přiopraven především s ohledem na zájem českých expertů o metody a formy práce v rámci výchovně vzdělávacího procesu, které jsou používány švýcarským partnerem i mimo školní objekty Poznatky českých expertů prezentace: Vývoj školy včera a dnes - město a kanton Curych", Jednotlivé švýcarské kantony mají autonomie při řízení školství, prezentace: Projektový týden - doba kamenná" - týdenní projekt, do kterého jsou zapojeni kromě pedagogů i rodiče, - projekt probíhal i za deště v lese, kde si lze půjčit srub s hygienickým zázemím, - inspirativní projekt, - zapojeni všichni žáci školy, kteří byli na tuto dobu rozděleni do několika dílen s nejrůznějším zaměřením - rozdělávání ohně, keramika, pletení košíků, lukostřelba, vybudování pece, pečení atd., - samozřejmou součástí projektu byl i závěrečný úklid (se zapojením dětí) a poté příprava prezentace a výstavy v prostorách školy, - projekt probíhal za výrazné podpory a pochopení rodičů, - ze samotné prezentace bylo zřejmé nadšení, s nímž všichni zúčastnění k realizaci projektu přistupovali. projektový týden na téma Mosty" - prohlídka výtvorů dětí z páté třídy, které vytvořily skupinové 3D práce, - mosty jako stavba, ale také sociální mosty - prezentace sebe sama, - v rámci projektu Mosty tvořily děti nejdříve modely skutečných mostů - za využití nejrůznějších materiálů a své vlastní fantazie, - Mosty však byly vnímány nejen ve své konkrétní podobě jako spojnice dvou břehů, ale také jako vzájemné propojení mezi lidmi - děti hledaly mosty" mezi sebou navzájem, 25

26 všechny školy v Curychu mají možnost návštěvy ZOO zdarma, včetně různých interaktivních, vzdělávacích programů, návštěva skleníku Maosala. Návštěva školy Fluntern/Heubeeribühl škola se nachází v oblasti, kde žije specifická skupina obyvatel - vysokoškolsky vzdělaní, bohatší - patrný rozdíl mezi touto oblastí a oblastí Letzi, kde je vyšší zastoupení žáků, pro které němčina není prvním (rodným) jazykem, diskuze s ředitelkou školy, pí Katharinou Altherr - dotazy se týkaly: práce se žáky, kteří mají problémy s učením (poruchy DYS); - práce s rodiči (jejich reakce na návrhy školy ve vzdělávání jejich dětí - ambiciózní rodiče hlásí své děti na víceletá gymnázia, ačkoliv dítě na to není připraveno, rodiče si nedají říct); - specifika této školy; zastoupení cizinců (i zde jsou žáci, pro které není němčina prvním / rodným jazykem, ale pocházejí ze zemí západní Evropy (Německo, Velká Británie, Holandsko...) - děti akademiků hostujících na univerzitě. Návštěva školy Triemli výuka fyziky na prvním stupni - v rámci projektu - zapojené školy v projektu získávají se slevou pomůcky pro pokusy s didaktickým materiálem, seznámení s propracovanou metodou výuky základů fyziky na 1. stupni - učitelka pracovala s menší skupinou žáků (8), - třída byla vybavena několika sadami pomůcek pro praktické činnosti, při kterých si děti ověřovaly platnost jednotlivých pouček (téma vzduch"), skvělé materiální vybavení, 26

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola Mendíků-Mateřská škola a Základní škola, Praha 4, Mendíků 1. Mendíků 1/1000, 141 00 Praha-Michle

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Škola Mendíků-Mateřská škola a Základní škola, Praha 4, Mendíků 1. Mendíků 1/1000, 141 00 Praha-Michle Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola Mendíků-Mateřská škola a Základní škola, Praha 4, Mendíků 1 Mendíků 1/1000, 141 00 Praha-Michle Identifikátor školy: 600 037 193 Termín

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Trutnov, Komenského 399 Projekt Škola pro všechny, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.21/01.0027 Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY PRAVIDELNÝ PROGRAM DOUČOVÁNÍ Doučování

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Vyhodnocení programu

Vyhodnocení programu Příloha č. 4 Vyhodnocení programu. Číslo rozhodnutí Poskytovatel dotace Program Název organizace Adresa organizace, email, web Statutární orgán Poskytnutá dotace 9/579 Česká republika Ministerstvo školství,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Závěrečná zpráva ze stáže

Závěrečná zpráva ze stáže Závěrečná zpráva ze stáže Mateřská škola Malínek, Kaplického 386, Liberec 23 Navštívená země: Slovensko Jméno stážisty: Mgr. Jitka Reindlová Navštívená škola: Spojená škola Dolinského, Bratislava od 23.2

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

KONCEPCE ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21.

KONCEPCE ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21. KONCEPCE ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21. Poslání školy. ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 poskytuje základy vzdělání dané školským zákonem dětem ze spádové oblasti i širšího okolí, které pocházejí převážně ze sociálně

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Praha 10, Gutova 1987/39. Gutova 1987/39, 100 00 Praha 10-Strašnice. Identifikátor školy: 600 041 212

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Praha 10, Gutova 1987/39. Gutova 1987/39, 100 00 Praha 10-Strašnice. Identifikátor školy: 600 041 212 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Praha 10, Gutova 1987/39 Gutova 1987/39, 100 00 Praha 10-Strašnice Identifikátor školy: 600 041 212 Termín konání inspekce: 22.

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO

Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO Zápis ze setkání Všestranná podpora vzdělávání na území MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Akademie Libchavy 31. 3. 2014 od 13:30 hodin ředitelé škol, učitelé, zástupci organizací, kterých se týká

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč. Identifikátor: 600 037 151

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč. Identifikátor: 600 037 151 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100 Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč Identifikátor: 600 037 151 Termín konání

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice. Adresa: Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 127

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice. Adresa: Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 127 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice Adresa: Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice Identifikátor školy: 600 057 127 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou jazyků. Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice. Identifikátor: 600 037 258

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola s rozšířenou výukou jazyků. Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice. Identifikátor: 600 037 258 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4 - Písnice Identifikátor: 600 037 258 Termín konání inspekce: 9.

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Berkat v České republice

Berkat v České republice InBáze Berkat Berkat v České republice Berkat v roce 2001 založila Petra Procházková. V současnosti Berkat pracuje s komunitami žen v Afghánistánu v oblasti Charasyab. V Čečensku provozuje komunitní centrum

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

1. Situační analýza a tvorba metodiky pro práci se žáky se SVP v rámci školního poradenského pracoviště (ŠPP) PŘEHLED KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU 1 / 6

1. Situační analýza a tvorba metodiky pro práci se žáky se SVP v rámci školního poradenského pracoviště (ŠPP) PŘEHLED KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU 1 / 6 PŘEHLED KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU 1. Situační analýza a tvorba metodiky pro práci se žáky se SVP v rámci školního poradenského pracoviště (ŠPP) 2. Vzdělávání pedagogů a ostatních odborných pracovníků

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Edukace žáka s PAS Vzdělávání žáků s PAS (v ČR 5tis.) - Zkušenosti MŠ, ZŠ, SŠ tradice - Co po ukončení školy????

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Mgr. Hana Pražanová, ředitelka školy Daria Hlaváčková, vychovatelka ŠD Mgr. Hana Pražanová, ředitelka školy Vnitřní řád ŠD nabývá platnosti dne: 25. 08.

Více

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU Legislativní rámec Zákon číslo 1/ 2011 stanoví, že vzdělávání je národní prioritou. Aplikace tohoto zákona se řídí Rozhodnutími vlády a nařízeními Ministra národního školství.

Více

Základní škola a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov www.zsms-nemojany.cz, e-mail.: zsms.nemojany@seznam.cz

Základní škola a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov www.zsms-nemojany.cz, e-mail.: zsms.nemojany@seznam.cz SYMPATICKÁ RODINNÁ ŠKOLA Rodinné, útulné, přátelské a vstřícné prostředí pro Vaše děti. Snažíme se vytvářet ve svých žácích pocit sounáležitosti, důležitosti, jedinečnosti a úspěšnosti. Jsme malá škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, Teplice, Plynárenská 2953 1. Základní údaje o škole PLÁN INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Název: Základní škola s rozšířeným vyučováním informatiky

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ konané dne 27.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

e-mail: zuzana.holeckova@7zskladno.cz tel.: 736 768 769 Kladno: 2. 9. 2015 č.j.: 1823/2015/ZŠ a MŠ Vypracovala: PaedDr.

e-mail: zuzana.holeckova@7zskladno.cz tel.: 736 768 769 Kladno: 2. 9. 2015 č.j.: 1823/2015/ZŠ a MŠ Vypracovala: PaedDr. e-mail: zuzana.holeckova@7zskladno.cz tel.: 736 768 769 Kladno: 2. 9. 2015 č.j.: 1823/2015/ZŠ a MŠ Vypracovala: PaedDr. Zuzana Holečková Obsah: 1) CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 1.1 Škola sdružuje Základní škola

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Kapitola 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Umístění školy Základní škola je jednou ze základních škol v Praze 1. Do školy jsou od školního roku 2000/2001 integrováni žáci se speciálními vzdělávacími

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR. Langhans, Praha, 26. 8. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR. Langhans, Praha, 26. 8. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Langhans, Praha, 26. 8. 2015 1 Co je předmětem TK: Co si myslí o a co potřebují pedagogové pro vzdělávání žáků se SVP? Kde jsou

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více