Vytvoření životního plánu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vytvoření životního plánu"

Transkript

1 KAPITOLA 3 Vytvoření životního plánu pokud člověk postupuje se sebedůvěrou za svými sny a usiluje o to, aby žil takový život, jaký si představoval, setká se s úspěchem, (jaký) nečkal 36 Henry David Thoreau KLÍČOVÉ MYŠLENKY Můžete si vytvořit praktické jednoleté, tříleté i pětileté životní plány. Podle těchto plánů můžete své snažení směrovat jako podle kompasu, což vám pomůže brzy dosáhnout vašich cílů. Nejprve je nezbytné stanovit si osobní vize, poslání a hodnoty. Vaše hodnoty lze rozdělit do šesti sfér pro osobní a profesní růst. Nejefektivnější je určit si pro své cíle konkrétní data plnění. Dobrá, takže teď znáte smysl svého života a našli jste svou pravou životní vášeň. Jak si vytvoříte osobní plán, abyste měli jistotu, že se vaše budoucnost bude odvíjet efektivním a zvládnutelným způsobem? Někteří lidé to dokážou na mentální úrovni a nikdy nemarní čas tím, že by si na papír zapsali jediný cíl. Těch, kdo to umí dobře, je jen velice málo. Ze své profesní kariéry si vzpomínám pouze na jediného člověka, který to zvládal opravdu účinně. Dnes již zesnulý Henry Taube byl vzácný přítel, profesor chemie na Stanfordově univerzitě a na poloviční úvazek zaměstnanec Catalytiky, Inc., společnosti, kterou jsem spoluzakládal. Henry byl také nositel Nobelovy ceny za chemii z roku Nikdy si nezapsal žádný cíl ani datum či čas schůzky. Přesto dokázal velice úspěšně řídit svůj osobní i profesní život. Možná za tím byla jeho

2 86 ROVNOVÁHA fotografická paměť? Pro nás, obyčejné smrtelníky není snadné takto fungovat. Pro většinu z nás je nesmírným přínosem pečlivější postup; totiž dát si tu práci a sestavit si konkrétní, smysluplné cíle. Můžete to udělat pro období jednoho roku, ale protože úspěšné dosažení ročních cílů s sebou nese jasné důsledky pro další léta, je užitečné pokusit se co nejlépe odhadnout, kde byste chtěli být za tři roky a možná dokonce i za pět let. Jistě že i tři roky jsou dlouhá doba, ale budete překvapeni, jak efektivně vám může toto plánování pomoci nejen při směrování vašich současných činností, ale i při ozřejmení cílů, které máte na dohled a to i pět let do budoucna. Jakmile proces jednou dokončíte, je poměrně snadné a nezabere moc času plán každoročně aktualizovat a modifikovat. Ale napoprvé si jeho příprava může vyžádat značné úsilí. Jde tu především o to, že realitu nejprve vytváříte ve své mysli, a proto je právě jasnost účelu a záměru oním silným nástrojem, jehož pomocí si do svého života promítnete věci, které jsou pro vás nejdůležitější, a cíle, jakých se snažíte dosáhnout. Bylo opakovaně prokázáno, že má velkou, i když možná nevysvětlitelnou sílu to, co si zapíšete na papír, abyste si zaznamenali myšlenky a naladili je na konkrétní cíle a strategie, o nichž jste přesvědčeni, že vás dovedou k vyrovnanému a naplněnému životu. I kdyby se nakonec ukázalo, že vaše strategie bude jiná, než jste předpokládali, tato jasnost vám pomůže vyhnout se zbytečnému rozptylování a zaměřit všechnu svou emoční i fyzickou energii na to, co chcete v tomto světě dokázat. První krok Než se pustíte do plánování svého života, je důležité znát, vnitřně přijmout a otevřeně formulovat svou vizi a své životní poslání. Vize by ve vaší představivosti měla utvářet mentální obraz toho, jaký by podle vás měl být váš svět. Hledíte virtuálním dalekohledem do budoucnosti a vizualizujete si svět takový, jaký byste ho chtěli mít. Poslání by mělo shrnovat roli, jakou chcete hrát, až se budete snažit svět posunout tímto směrem. Vize je tedy to, co před sebou vidíte, a poslání to, co děláte, aby k tomu došlo.

3 VYTVOŘENÍ ŽIVOTNÍHO PLÁNU 87 Co se týče snu, pro některé lidi je nejvíc motivující jednoduché vyjádření a může jim k tomu posloužit i kombinovaná formulace vize s posláním. Řekněme, že vyjádřením vaší vize je například: Žít v čistším, udržitelnějším světě. A dejme tomu, že jste odborníky v určité oblasti informačních technologií (IT) a vaším posláním je používat své dovednosti ve prospěch udržitelnosti životního prostředí. Vaše formulace snu pak může znít Svými dovednostmi v IT pomáhat vytvářet udržitelnou budoucnost nebo Zasvětit své IT dovednosti udržitelné budoucnosti lidstva. Formulace by měla být snadno zapamatovatelná a taková, aby ve vás vzbuzovala vášeň, kdykoli na ni pomyslíte nebo ji sdělíte někomu jinému. Hodnoty jsou vaším kompasem Během let jsem dospěl k zásadnímu poznání, že cíle a plán, které si stanovím, jsou nejúčinnější tehdy, mají-li pevný základ v mých osobních hodnotách. Proto až budete mít jasno ve svých formulacích vize a poslání, přijmete je za své a ztotožníte se s nimi, doporučuji vám, abyste si odpověděli na následující stěžejní otázku: Jaké ústřední hodnoty mě provázejí životem? Jde o zásady, které nemusí být ne - zbytně eticky správné nebo špatné, a rozhodně nejsou všeobecně platnými vyhláškami, podle nichž by měl jeden každý řídit své chování. Spíše to jsou základní pravdy a víra, a jako takové jsou důležité právě pro vás. Vaše ústřední hodnoty jsou niterně napojeny na vaši nejhlubší intuici a prozradí vám, co vás při vašem rozhodování a jednání nejvíc potěší. Jsou nedílnou součástí vašeho vědomí a jejich účelem je řídit vaše činy jako určitý vnitřní kompas, který vždy ukazuje na vaši osobní absolutní pravdu. Některé z ústředních hodnot mohou být dědičné v tom smyslu, že jste se s nimi do tohoto světa narodili, jiné mohou být vyvolané prostředím a vyvinout se na počátku života jako důsledek osobních vztahů a externích vlivů. K filozofii, která se touto záležitostí zabývá, se hlásí ignaciánská tradice jezuitského řádu. Zastává názor, že předtím, než dospějete k nějakému rozhodnutí, byste měli učinit rozlišení, které zahrnuje dva pojmy: útěchu a bezútěšnost. Margaret Silfová v knize Inner Compass:

4 88 ROVNOVÁHA An Invitation to Ignatian Spirituality (Vnitřní kompas: Výzva k igna - ciánské spiritualitě) poskytuje vynikající, podrobný popis těchto pojmů a toho, jakou roli hrají při rozhodování a rozlišení. 37 Stručně řečeno: Vyvolává ve vás vaše rozhodnutí vyšší úroveň vědomí (útěchu), nebo vás na škále vědomí stahuje dolů (k bezútěšnosti)? 38 Silfová poukazuje na následující účinky: BEZÚTĚŠNOST Způsobuje, že se stahujeme do sebe. Táhne nás dolů po spirále k negativním pocitům. Odděluje nás od našeho týmu anebo naší komunity. Způsobuje, že se chceme vzdát věcí, které pro nás bývaly důležité. Zmocňuje se našeho vědomí a vytlačuje z něj naši vizi budoucnosti. Vysává z nás energii. ÚTĚCHA Směruje těžiště našeho zájmu ven, mimo nás. Ulehčuje našim srdcím, takže dokážeme vidět radost a bolest druhých. Pevněji nás spojuje s naším týmem anebo komunitou. Dodává nám inspiraci, inovativní a kreativní myšlenky. Vrací nám rovnováhu a obnovuje naši vnitřní vizi. Ukazuje nám, kde v našem životě může aktivně působit vědomí a kam nás vede. Probouzí v nás novou energii. Časem přijdete na to, že když ohrozíte jakoukoli ze svých základních hodnot, vyvoláte stav bezútěšnosti a práce vám nepůjde dobře bez ohledu na to, jak moc se budete snažit si svoje rozhodnutí nebo chování odůvodnit. Naopak, když váš život bude v dokonalém souladu a rovnováze s vašimi hodnotami, pocítíte útěchu a budete pracovat výkonně, efektivně a s obrovským zaujetím. A pokud se tyto hodnoty spojí s tím, co opravdu vnímáte jako svůj smysl života s onou základní, vnitřní, ústřední esencí, která je pro vás jedinečná, probudí se ve vás silná vášeň, která vám umožní kráčet za vaším snem a prožívat přitom ve velké míře trvalé štěstí i naplnění.

5 VYTVOŘENÍ ŽIVOTNÍHO PLÁNU 89 Vize, poslání, hodnoty a cíle jsou klíčovými složkami efektivního životního plánu. Jedna každá z nich je velice osobní a neexistuje žádná předem daná šablona pro jejich stanovení anebo poznání. Proto si myslím, že nejlepší způsob, jak vám tyto pojmy zprostředkovat, je podělit se s vámi o mé vlastní zkušenosti s těmito prvky, důležitými pro naši pohodu a naplnění. Berte to prosím jen jako příklad. Moje vize, poslání a sen Během let jsem si sestavil tyto formulace vize a poslání: Vize: Představuji si bezpečnou, udržitelnou a šťastnější budoucnost dosaženou prostřednictvím rovnováhy těla, mysli a ducha. Poslání: Pomocí svých dovedností v podnikání, technologii, zábavním průmyslu a komunikaci založím a vybuduji ziskové podniky a projekty, které významně přispějí k udržitelnosti lidstva, osobnímu rozvoji a naplnění. Když se soustředím na své osobní poslání a svou vizi, mou duši osloví následující inspirativní sen: Sen: Svým nadáním pro podnikání, technologii a zábavní průmysl přispívám k většímu uvědomění a smyslu pro spravedlnost u lidstva, které pak přijme světový mír a bude vytvářet udržitelnou budoucnost pro naše děti. Šest sfér osobního a profesního růstu Před lety jsem zjistil, že je užitečné rozdělit si své hodnoty do něčeho, čemu říkám šest sfér osobního a profesního růstu. Každá z těchto sfér ovlivňuje způsob, jakým pracuji. Podělím se tu s vámi o svůj osobní plán, který jsem ke konci roku 2004 aktualizoval pro léta Toto období jsem zvolil proto, že od vzniku mého plánu následně uplynulo více než pět let, a jak se dále dočtete v této knize, většina mých činností byla při dosahování těchto cílů účinná. Tento proces opravdu funguje! Sepsal jsem si své hodnoty před několika lety a časem se nijak výrazně nezměnily; hodnoty se obecně příliš nemění. Pouze konkrétní cíle, které si stanovuji na roční, tříletá a pětiletá období, se postupem času mění. Zde je tedy shrnutí mých osobních hodnot.

6 90 ROVNOVÁHA 1. HODNOTY PROFESNÍ SFÉRY Co je zásadním principem, který řídí všechno moje profesní usilování? Hodně jsem o tom přemýšlel a potom jsem pro svůj profesní život formuloval tuto základní hodnotu: Ve své profesi zaměřuji energii na budování rentabilních podniků, které se týkají mé vize a mého poslání a vycházejí z kultury podporující osobní i profesní růst všech zúčastněných. Tyto podniky dodávají na trh produkty anebo služby, které pomáhají zvyšovat kvalitu života. 2. HODNOTY FINANČNÍ SFÉRY Jak důležité jsou pro mě peníze a jak je použiji? Moje hodnota pro tuto sféru vypadá takto: Rozšiřuji majetek naší rodiny jako prostředek k dosažení našich cílů, ale ne pro scestné, přemrštěné hromadění materiálních věcí či satisfakci ega. 3. HODNOTY SFÉRY VZTAHŮ Jak důležitá je rodina, přátelé a komunita a kam zapadají do mého plánování? Až dosud jsem se řídil touto hodnotou: Zaměřuji se především na posilování rodinných vazeb, navazování nových přátelství a prohlubování současných vztahů. Prostřednictvím svého nadání pro podnikání, komunikaci, vedení a zábavu přispívám finančně i ve svém osobním volnu na takové naplnění sociálních potřeb, o jakém jsem přesvědčen, že udělá tento svět lepším. 4. HODNOTY DUCHOVNÍ SFÉRY Co je pro mě posvátné a jak se to obecně projevuje v mém životě? Můj řídicí princip se zakládá na následující hodnotě: Pilně studuji duchovní a vědeckou povahu vědomí, protože hledám odpovědi na základní otázky o životě a vesmíru a snažím se těmto otázkám alespoň částečně porozumět Kdo jsem? Odkud jsem přišel? Co je mým smyslem? Kam, pokud někam, půjdu, až zemřu? 5. HODNOTY SFÉRY ZDRAVÍ Jak důležité je pro mě mé zdraví a moje vitalita a co pro ně dělám? Moje činnost se řídí tímto:

7 VYTVOŘENÍ ŽIVOTNÍHO PLÁNU 91 Denně cvičím, abych si zachoval zdravé tělo i mysl. Neustále si sám sebe představuji jako zdravého člověka a hledám nové způsoby, jak posilovat svou duchovní, emoční a fyzickou vitalitu. 6. HODNOTY SFÉRY ZNALOSTÍ Jak důležité jsou pro mě minulé, současné i budoucí znalosti a co pro to dělám? Můj závazek rozšiřovat si vědomosti vypadá takto: Neustále si rozvíjím mysl i ducha vedením a učením. Vycházím ze svých silných stránek a věnuji se oblastem, ve kterých se chci zlepšit. Zdokonaluji se jako člověk pomocí kurzů, četby, cestování, učení, sebereflexe a tím, že žádám o zpětnou vazbu svou rodinu, své přátele a spolupracovníky. Tuto zpětnou vazbu a to, co jsem se naučil, používám k budování a dolaďování své osobnosti, své mysli, své psyché a svého ducha. Tak jako tomu bylo při odpovědích na čtyři otázky ve druhé kapitole, je důležité, abyste na otázky, které povedou k vašemu rozvoji a k formulaci hodnot, odpovídali pravdivě; nejde tu o to, co považujete za správné, nebo o čem si myslíte, že to od vás očekávají ostatní. Až budete hodnoty určovat, vymezte si k tomu vhodný čas a místo, kde budete sami a naprosto uvolnění. Meditace této činnosti výrazně napomáhá. Snažte se, aby vás nikdo nerušil, odložte hodinky i telefony a připravte si příjemné, inspirativní prostředí, které vám pomůže z vašeho vědomí vytáhnout pravdu. Tato pravda by k vám měla sama promluvit a měla by vycházet z hloubi vaší intuice. Nečekejte, že se odpovědi na vaše pátrání dostaví okamžitě. Až přijde čas, zjistíte, že jste se k nim posunuli. Může to trvat den, týden i měsíc. Odpovědi se dostaví, to vám slibuji. A až přijdou, zažijete intenzivní pocit míru a vášně, který vás bude pohánět vpřed. V dodatku B najdete stručné shrnutí relaxační techniky, která vám může pomoci dosáhnout meditativního stavu. Dosažení cílů v každé sféře Zjistil jsem také, že je dále užitečné stanovit si ke každému z těchto jednotících principů a hodnot řadu cílů pro příští jedno-, tří- a pětileté období, s podrobnějším zaměřením na nadcházející rok. Každý

8 92 ROVNOVÁHA cíl by měl doprovázet akční plán s konkrétními daty. Abych uvedl příklad, podělím se s vámi o jeden cíl z mé profesní sféry, připravený pro rok Celý plán tohoto roku uvádím v dodatku A. Jde o jeden ze tří cílů v této sféře. Všechny sféry měly od jednoho do tří cílů. Jeden cíl v profesní sféře: Během tří let pomohu vybudovat na Chateau Mcely mezinárodní, úspěšné rekreační středisko a lázně a v průběhu pěti let vytvořím plán, jak přivést do České republiky a na Chateau Mcely vedoucí myslitele a odborníky, aby tu diskutovali o schůdných řešeních náročných sociálních otázek, jako je energetická bezpečnost, klimatické změny a potřeba uvědomělejšího vedení v podnikatelské sféře. Činnosti potřebné k dosažení tohoto cíle: Dokončit rekonstrukci Chateau Mcely a otevřít ho pro veřejnost do 30. září. Najmout a vyškolit efektivní ústřední manažerský tým do 1. břez - na 2005; jednou měsíčně pořádat školicí cvičení a cvičení zaměřené na budování týmu od března po prosinec. Vytvořit mezinárodní marketingovou strategii do 30. dubna Do 30. dubna 2005 vyvinout spolehlivé mechanismy finančního spravování Chateau Mcely. Do 31. prosince 2005 prozkoumat tři až čtyři mechanismy tvorby a propagace programu seminářů zaměřených na uvědomělé či inspirované vedení a pořádaných na Chateau Mcely. Do 31. prosince 2007 stanovit pro Chateau Mcely realistický rozpočet a strategii s plánovanou ziskovostí od roku Zahájit provoz. Neformální zahájení proběhne 1. května 2006, formální zahájení 1. září Spustit naše webové stránky pro Chateau Mcely do 30. dubna. Do 15. dubna dokončit podnikatelský záměr naší koncepce školení ve vedení. Pomáhat až pět hodin týdně ve Světové obchodní akademii.

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT Petra Harazímová www Blahopřeji Vám a zároveň děkuji! Je úžasné, že se zajímáte o rozvoj své osobnosti, že jste se rozhodli udělat něco sami

Více

EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ

EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ Jana Adamčíková Petr Eisner Daniel Kaucký EMPOWERMENT MOŽNOSTI ZAPOJOVÁNÍ A POSILOVÁNÍ LIDÍ, UŽIVATELŮ SLUŽEB AGENTUR PZ A JINÝCH ORGANIZACÍ Rytmus, o. s. Tento program byl spolufinancován Evropskou unií

Více

souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy základní přehled o manažerských kompetencích

souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy základní přehled o manažerských kompetencích 2 STRATEGICKÝ MANAGEMENT 2.1 Cíle souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy charakterizovat poslání školy rozdíl mezi posláním a vizí organizace charakteristika strategických

Více

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Průvodce slaďováním soukromého a pracovního života ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Blanka Junová www.pracenadalku.cz www.pracenadalku.cz Předmluva Dostává se vám do ruky text vycházející z

Více

Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání

Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání KRÁSA ETIKY - ETIKA KRÁSY OBSAH 3 L ORÉAL SPIRIT 4 Předmluvy Jean-Paul AGON Emmanuel LULIN 5 Výkonný výbor 6 Koho se tento Kodex týká? 6 Jak tento Kodex používat

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty

metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky Prázdninové školy Lipnice Cesta za žákovskými projekty Cesta za žákovskými projekty metodická příručka projektové výuky a zážitkové pedagogiky

Více

Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY. Průvodce novou firemní (r)evolucí

Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY. Průvodce novou firemní (r)evolucí Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY Průvodce novou firemní (r)evolucí Valerie Bockstette a Mike Stamp Doplněno českými případovými studiemi O FSG Hledáme lepší cesty, jak řešit společenské problémy FSG je nezisková

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Petra Rupertová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Petra Rupertová Studijní obor: Všeobecná

Více

Vlastní pokoj: 10 pohledů

Vlastní pokoj: 10 pohledů Vlastní pokoj: 10 pohledů Editorská a autorská práva Národní kontaktní centrum ženy a věda Fotografie: Lucie Mlynářová Grafický návrh: Anna Šotolová Tisk: Ka-Ma s.r.o. Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7330-059-1

Více

Řízení projektů zavádění IS do organizací TUTORIAL

Řízení projektů zavádění IS do organizací TUTORIAL Řízení projektů zavádění IS do organizací TUTORIAL Zdenko STANÍČEK 1, Josef HAJKR 2 1 etrium Corporation, a.s. U Vodárny 2,616 00 Brno zdenko.stanicek@etriumgroup.com a Katedra programových a komunikačních

Více

Reforma školství v České republice

Reforma školství v České republice Varianty Člověk v tísni společnost při ČT, o. p. s. Reforma školství v České republice www.varianty.cz Obsah 1 Obsah......................................... 1 Reforma školství v České republice..........................

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání. Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea

Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání. Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea Jak na osobnostní a sociální výchovu? Metodiky Zkušenosti Možnosti vzdělávání Vladimír Srb a kol. Občanské sdružení Projekt Odyssea Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a

Více

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ Systém podpory autoevaluace škol v ČR Školy na cestě ke kvalitě Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál, Karel Černý, Hana Košťálová, Erika Mechlová,

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Jak využít metodu street law při výuce práva

Jak využít metodu street law při výuce práva Jak využít metodu street law při výuce práva Lucia Madleňáková Olomouc 2012 Úvodní slovo Vážení a milí kolegové, dostává se vám do rukou příručka, jejímž cílem je usnadnit vám zavádění předmětu (či výukové

Více

Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství

Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství Kapitola Práce s časem je rozdělena do čtyř dílčích kapitol: Stanovení cílů, Analýza času, Nástroje řízení času a Předávání odpovědnosti a pravomocí. Plánování vymezuje správné stanovení cílů a postupy,

Více

Volební program 2010-2014

Volební program 2010-2014 Volební program 2010-2014 www.kdu.cz 1 2 Obsah Všem, kteří jsou ochotni nám naslouchat 6 Náš recept na cestu z krize 7 Soudržná společnost důvěry Rodinná politika přátelská dětem 10 Vzdělání a výchova

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM Praktické informace a tipy pro zaměstnavatele www.prah-brno.cz 3 5 5 7 9 9 11 12 ÚVOD 1. KROK DO NEZNÁMA ANEB DUŠEVNÍ ONEMOCNĚNÍ Co je duševní onemocnění? Předsudky

Více

Hodnoty a kognitivně behaviorální terapie

Hodnoty a kognitivně behaviorální terapie Psychoterapie 81 Hodnoty a kognitivně behaviorální terapie prof. MUDr. Ján Praško, CSc. 1, PhDr. Marie Ocisková 1, 2, Mgr. Jana Vyskočilová 3, PhDr. Zuzana Sedláčková 2, MUDr. Petr Možný 4 1 Klinika psychiatrie,

Více

Jak být dobrý třídní učitel

Jak být dobrý třídní učitel Jak poznám, jestli jsem dobrý třídní a ve třídě to klape? A 1.3 Jak být dobrý třídní učitel DOC. PHDR. SOŇA HERMOCHOVÁ, CSC. Anotace: Téma třídní učitel je skutečně široké a zahrnuje mnoho různých pohledů.

Více

Volný čas 1. vzdělávací blok

Volný čas 1. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Volný čas 1. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém přípravy,

Více