STRATEGICKÝ PLÁN ČMFS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STRATEGICKÝ PLÁN ČMFS 2010 2013"

Transkript

1 STRATEGICKÝ PLÁN ČMFS

2 Českomoravský fotbalový svaz cesta k důvěře, cesta k fanouškům

3 Vize ČMFS Fotbal sport číslo jedna v ČR

4 OBSAH Obsah VV ČMFS, sekretariát, komise a regionální organizace Rozvoj sportu koncepční řešení Marketing TV a sponzoři Reprezentace Mládež Profesionální soutěže Rozhodčí Stanovy a legislativa Média UEFA, FIFA Infrastruktura Předpoklady úspěchu Strategického plánu ČMFS

5 VV ČMFS, sekretariát, komise a regionální organizace Cíl: Profesionální a transparentní řídící struktura Návrh nových stanov (VH únor 2011) Zavedení nového moderního informačního systému (od roku 2012) Zpracování databáze registrovaných členů (elektronicky do roku 2012) Zavedení členských příspěvků (ihned po schválení stanov v únoru 2011) Etický kodex jako podmínka pro získání členství v ČMFS (ihned po schválení stanov v únoru 2011) Příprava projektu síň slávy do konce volebního období 2013 Zavedení Ceny Fair play VV ČMFS Nastavení profesionálního finančního managementu a controllingu, důsledné trvání na sestavování vyrovnaného finančního rozpočtu

6 Rozvoj sportu koncepční řešení Cíl: Vůdčí role při vytváření koncepce podpory sportu v ČR ze strany státu Rozvoj sportu, jeho koncepční řešení a podpora v ČR Transformace a modernizace ČSTV Jednání s představiteli státu a politických stran o financování a organizování sportu v ČR Vytvoření samostatné rozpočtové kapitoly pro sport (připravení koncepce, jakým způsobem tuto rozpočtovou kapitolu naplnit) Vytvoření legislativního rámce (zákon o sportu, loterijní zákon, atd.) Budování a provozování potřebné infrastruktury v rámci sportovních organizací, obcí, měst a krajů z veřejných rozpočtů a státního rozpočtu ČR (vytvoření národního tréninkového centra, provozování stávajících zařízení či výstavba zařízení nových) Naplnění a prohloubení Memoranda o spolupráci mezi ČMFS a Asociací krajů ČR spolupráce na úrovni krajů Projekt bezpečná branka

7 Marketing Motto: Fanoušek má vždycky přednost Cíl: Maximalizovat tržní hodnotu produktu fotbal na všech úrovních zejména reprezentace a profesionální ligové soutěže Reprezentace Fanclub české reprezentace Vstupenky opravdovým fanouškům Zlepšení atmosféry na i před stadióny (více lidí, více zábavy) Profesionální soutěže (příklady připravovaných projektů) Projekt 10 M pro kluby Gambrinus ligy (ve spolupráci s Plzeňským Prazdrojem) Chceme útočný fotbal propagace útočné hry Zelená karta podpora fairplay hry Teribear charitativní projekt Ostatní Fotbalová superstar hledáme nové talenty, mediální show Pomáháme Vám růst McDonald s Cup, Danone Cup, atd. Předpokládané dosažení výsledku: Zlepšení image českého fotbalu/čmfs/reprezentace do roku 2012 Vytvoření rozsáhlé fanouškovské databáze do roku 2013 Vyšší příjem financí z privátního sektoru o 30% do roku 2013

8 TV a sponzoři Cíl: Zajistit vyšší výnosnost z prodeje TV práv ke Gambrinus lize, Ondrášovka Cupu a k zápasům reprezentace Sponzoři - stávající partnerský pool: Generální partner ligy Generální partner Poháru ČMFS Generální partner reprezentace 4 oficiální partneři reprezentace 3 prémium partneři reprezentace Cíl: Prohloubit spolupráci se stávajícími partnery a připravit nové projekty pro potenciální další obchodní partnery Zlepšení prezentace profesionálních soutěží - zvýšení průměrné návštěvnosti na stadionech o 20% do roku zvýšení sledovanosti TV přenosů Zvýšení pozitivní mediální prezentace fotbalu o 30% do r Ochrana práv převedených na partnery (lepší využití hráčů a trenérů k propagaci partnerů) Vytvoření nového hospitality programu pro partnery Zajištění informační exklusivity pro mediální partnery týmu Exklusivní, uzavřený partnerský pool - červen 2012

9 Reprezentace Reprezentace ČR A Cíl: Postupný návrat na elitní pozice ve světovém fotbalu Postup na EURO 2012 v Polsku a na Ukrajině Postup na MS 2014 v Brazílii Fan Club prohloubení spolupráce s fanoušky a získávání členů (nárůst o 10% každý rok) Reprezentace ČR U-21 Cíl: Účast na ME 2011 v Dánsku, vychovat hráče pro nově tvořící se národní tým ČR A Postup na ME v 2011 Postup na OH Pořádání ME U-21 v roce 2013 (rozhodnutí VV UEFA v prosinci 2010) Případně postup na ME U-21 v roce 2013

10 Mládež Cíl: Zlepšení úrovně mládežnického fotbalu v Čechách Hlavní body programu Sportovně-technické oddělení - vytvoření dlouhodobé koncepce rozvoje mládežnického fotbalu v ČR - vytvoření jasné organizační struktury všech mládežnických reprezentačních týmů Komplexní rozvoj Grassroots fotbalu Vytvoření podpory mládeže přes ambasadory konkrétních projektů (Kouba, Kuka, atd.) Vytvoření systému elitních klubů (Akademií) mládeže na národních úrovních Vytvoření poradních a pracovních skupin zaměřených na sportovní oblast a výchovu elitní mládeže Vytvořit knihovnu a videotéku zaměřené na nové moderní trendy v kopané Vybudování dvou vlastních tréninkových areálů s vyhovujícím zázemím (Čechy a Morava) Vybudování digitální databáze hráčů spojené s možným monitoringem, tréninkových programů zatížení Vybudování funkčního preventivního zdravotního systému Vybudování skautského systému pro vyhledávání a monitoring vybraných hráčů Vytvořit detašované pracoviště na FTVS, zaměřené na spolupráci při testování všech reprezentantů

11 Profesionální soutěže Cíl: Zatraktivnit profesionální ligové soutěže, zvýšit diváckou návštěvnost, zvýšit sledovanost TV přenosů, zlepšit mediální prezentaci a tím zvýšit marketingovou hodnotu produktu s cílem nárůstu tržní ceny TV a marketingových práv Možnost zavedení nového modelu profesionálních soutěží s cílem zvýšit počet divácky atraktivních zápasů Možnost vzniku další soutěže pohárového charakteru (buď klasický Ligový pohár v rámci I. a II. ligy, případně nový pohár v participaci se SFZ) Zvýšení popularity Ondrášovka Cupu Infrastruktura další zkvalitňování zázemí na stadionech, nyní s akcentem na zvýšení komfortu pro fanoušky Zlepšení mediální prezentace, zejména ve vztahu k prezentaci TV přenosů Zvýšení divácké návštěvnosti a televizní sledovanosti Etický kodex podepsání hráči, realizačními týmy, funkcionáři, rozhodčími a delegáty od SR 2011/12

12 Rozhodčí Cíl: Splnění požadavků Konvence UEFA a zlepšení úrovně rozhodčích a zabezpečení fair play na hřišti Hlavní body programu Vzdělávání observerů (hodnotí výkony rozhodčích) Program vzdělávání rozhodčích Program Talent a mentor - systém s určením jednotlivých mentorů pro mladé rozhodčí na všech stupních, hledání mladých rozhodčí od nejvyšších soutěží, přes KFS až do úrovně OFS Licencování lektorů rozhodčích - nutnost základní kvalifikace, získání certifikátu pro lektory na úrovni KFS, OFS Práce s talenty (jednotná úroveň ČMFS) Nábor rozhodčích / stabilizace stavu rozhodčích - rozšířit počet rozhodčích z na celkové číslo do roku 2013 Mezinárodní listina Komise rozhodčích FIFA 1 rozhodčí v elitní skupině do roku 2013

13 Stanovy a legislativa Cíl: zvýšení úrovně řízení ČMFS a také právní jistoty v právním prostředí fotbalu, resp. jeho členů, kterou by měl základní ústavní dokument spolku v podobě stanov garantovat. Vedle níže konkrétně uvedené problematiky stanov řešení dalších dílčích otázek spojených s právní regulací, využití inspirace z evropské či světové regulace v oblasti sportovního prostředí a také pokus o snížení počtu žalob vedených proti svazu tím, že bude nastavena lepší a funkční právní úprava pravidel ČMFS Přesná definice členství Novelizace ustanovení stanov nezbytných k posílení spolkové demokracie posílení počtu delegátů implementace principů doporučených FIFA upřesnění hospodářsko-rozpočtových pravidel apod. Právo členů domáhat se svých práv skrze orgány svazu či nadnárodních institucí, jakou je CAS (Arbitrážní soud pro sport) Ostatní detailní otázky (např.) název svazu přijetí nového loga svazu tvorba právního prostředí spolku fungující prováděcí legislativou vztah ČMFS k odvětví futsalu Přijetí nových stanov (VH únor 2011)

14 Média Cíl: navázat pozitivní spolupráci s médii a širokou veřejností Nastavení jasných pravidel vnitřní a vnější komunikace a krizové komunikace TV Fotbal na oficiálním webu špičková kvalita, offline i online, propojenost se Seznam.cz (samofinancování) Intranet součást nového informačního systému komunikace v rámci sekretariátu i v rámci hnutí kraje a okresy Newsletter (elektronický) Proměna oficiálního webu (spuštění nového v roce 2011) důraz na přehlednost, moderní a prestižní layout a snížení nákladů na provoz webových stránek Mediální partneři nutnost ovládání mediálního prostoru Ostatní média vstřícnost, otevřenost, aktivní přístup, aktivní PR (sdělení typu: charitativní projekty, podpora mládeže, fanklub reprezentace, zlepšení úrovně Gambrinus ligy, atd.) Regióny přílohy velkých deníků, PPF Média (nová chystaná spolupráce) 150 regionálních mutací v rámci celé ČR velký prostor pro fotbal Sociální sítě: velký důraz (přímá komunikace s veřejností, bez mediálního filtru) facebook (kampaň cíl uživatelů stránky repre, nyní ) YouTube (vlastní YouTube kanál propojenost s TV Fotbal)

15 UEFA, FIFA Cíl: zvýšení prestiže ČMFS na mezinárodním poli, dosažení lepší spolupráce s UEFA a FIFA Navržení Ivana Haška na volebním kongrese UEFA v roce 2011 v Paříži do výkonného výboru UEFA Grassroots charta ČMFS je tříhvězdičkovým členem charty zisk dalších 2 hvězdiček (do roku 2011) Získání pořadatelství akcí UEFA KISS workshop, VV UEFA, TEP-kulatý stůl, UEFA konference trenérů, ME U-17 či ME U-21, UEFA Study Group Scheme Organizace zasedání výkonného výboru UEFA v Praze UEFA Region s Cup 2010/11 účast vítěze národní kvalifikace na mezinárodním poli Úspěšné dokončení projektu ČMFS Good Governance předloženého na UEFA Zvýšení počtu členů v komisích a panelech UEFA (2011 a 2013) Organizační audit FIFA zavedení a nastavení procesů a metod navržených FIFA ukončení procesu v roce 2011 FIFA F-MARC (součástí program The 11+) pokračování v implementaci preventivního programu sestaveného specializovanými lékařskými odborníky do vzdělávání trenérů

16 Infrastruktura Cíl: vytvoření kulturního prostředí na stadionech a navázání na projekt stadiony 2003 a projekt stadiony 2012 Infrastruktura - celostátní úroveň a) podpora výstavby stadionů v ČR b) podpora žádosti klubů o státní příspěvky na údržbu a rekonstrukce stadionů Infrastruktura regionální úroveň zajištění systematické podpory krajských zastupitelstev v otázkách výstavby, údržby a rekonstrukcí fotbalových stadionů v úrovni soutěží národní ligy, divize, krajské a okresní soutěže zachování programu zelený trávník a postupné akcelerování programu umělý trávník 3. generace poskytovat klubům potřebnou součinnost při projektování či rekonstrukcích stadionů a to včetně servisu nezbytného pro údržbu a rekultivace trávníků Infrastruktura nové certifikace vypracovat nové Certifikace všech stadionů GL a druhé ligy ČMFS do 31. března 2011 nové certifikace odstraní dosud existující nedostatky ve stavu vybavení stadionů z let Multifunkční budova a tréninkové centrum mládeže finanční zdroje na spuštění a dokončení stavby jsou připraveny rozhodnutí o umístění multifunkční budovy a tréninkového centra Varianta č. 1 Strahov Varianta č. 2 Středočeský kraj Fotbalové akademie - vždy po jedné v Čechách a na Moravě Infrastruktura nižších soutěží Projekt stadiony 2012 již ukládá základní podmínky pro nejvyšší neprofesionální soutěže (MSFL, ČFL). Ukládá klubům minimální standardy v jednotnosti hrací plochy a počtech míst pro diváky. Je však třeba jít dále a snažit se maximálním způsobem o vytvoření komfortního prostředí nejen pro aktéry fotbalových utkání, ale i diváky, partnery, sponzory.

17 Předpoklady úspěchu Strategického plánu ČMFS Získání důvěry v ČMFS ze strany všech jeho členů, ale také ze strany celé široké veřejnosti Dokonalá spolupráce všech úrovní řízení fotbalu v České republice Dosažení příkladné výchovy mládeže a sportovního úspěchu, Vnímání ČMFS jako silné a profesionální organizace, Pořádání hlavních mezinárodních fotbalových událostí platforma pro zdokonalení naší organizace a motivace ke zlepšení Víra v český fotbal v jeho tradici, schopnosti, bohaté zkušenosti, v jeho potenciál a úspěšnou budoucnost