IV. celostátní konference

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IV. celostátní konference"

Transkript

1 IV. celostátní konference dubna 2012, Brno, hotel Holiday Inn PROGRAM KONFERENCE / SBORNÍK ABSTRAKT

2 INFORMACE PRO TKÁŇOVÁ ZAŘÍZENÍ IV/2012 Nestátní zdravotnické zařízení zdravotnická záchranná služba Ambulance Meditrans s. r. o. zabezpečí nepřetržitě Vaše požadavky přeprav lidských tkání a buněk kdykoliv po dobu 24 hodin na území ČR i zahraničí: Lidských tkání a buněk Orgánů k transplantaci dopravu lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka ke specializovanému a nezbytnému výkonu (např. odběru LTB) Ambulance Meditrans s.r.o. je držitelem rozhodnutí o povolení činnosti tkáňového zařízení SÚKL z pro: Tkáně a buňky přepravované v rozsahu teplot kapalného dusíku do teploty okolního prostředí v souladu s požadavky tkáňového zařízení Technické zabezpečení: speciální zdravotnická vozidla, se zvláštními výstražnými znameními vybavení standardními uzavíratelnými isotermickými boxy, s validovaným teplotním průběhem SÚKL kompresorové chladící boxy s definovanou teplotou v rozmezí +4 C až -18 C s registrací teplotního průběhu, validované SÚKL o objemu l Kryokontejnery CX 500 Organizační zabezpečení: zdravotnické dispečerské pracoviště s 24 hod. provozem elektronická evidence požadavků, záznamové zařízení sledování vozidel GPS přepravu realizují výlučně zdravotničtí pracovníci Vyhrazené telefonní číslo pro požadavky transplantačních přeprav AMBULANCE MEDITRANS

3 Národní Tkáňové Centrum a.s. a Společnost pro bioimplantologii ČLS JEP pořádají IV. celostátní konferenci BIOIMPLANTOLOGIE 2012 Brno, dubna 2012 Hotel Holiday Inn Partner konference Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání účastníci obdrží certifikát o účasti.

4 Vědecký výbor konference prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. Vedoucí laboratoře experimentální hematologie a buněčné imunoterapie prim. MUDr. Barbara Kubešová Výkonná ředitelka a primářka Národního Tkáňového Centra a.s. MUDr. Pavel Březovský, MBA ředitel Koordinačního střediska transplantací MUDr. Petr Vališ Ortopedická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno Organizační výbor konference prim. MUDr. Barbara Kubešová RNDr. Eva Matějková MUDr. Jaroslav Peprla Drahomíra Procházková Hlavní témata konference Kmenové buňky Somatobuněčná terapie Tkáňové inženýrství Buněčné transplantáty Tkáňové transplantáty Validace a jejich úskalí Legislativa a systém kvality Organizační garant konference SYMMA, spol. s r.o. Aleš Martinek Kounicova Brno Tel., Fax:

5 Partner a vystavovatel TRIGON PLUS, spol. s r.o., Říčany u Prahy Vystavovatelé Biohem spol. s r.o., Trenčín, Slovenská republika BLOCK a.s., Praha DINA-HITEX, spol. s r.o., Bučovice I.T.A. Intertact s.r.o., Praha KRD obchodní společnost, s.r.o., Praha Maco Pharma International GmbH, Brno MEDIN, a.s., Nové Město na Moravě SARSTEDT s.r.o., Praha SCINTILA, s.r.o., Jihlava SCHOELLER PHARMA PRAHA s.r.o., Praha T.O.P. SERVICE spol. s r.o., Praha Prezentující se firmy AMBULANCE MEDITRANS s.r.o., Praha BioTech a.s., Praha LINEQ s.r.o., Černošice MEDISTA spol. s r.o., Praha TIS BRNO s.r.o., Křtiny Sponzor coffee breaku Michal Kysilka, Brno

6 CHLADICÍ A MRAZICÍ TECHNIKA Lednice a mrazáky pro laboratoře, farmacii, pro uchování plasmy a krve Chladicí přepravní boxy pro přepravu krve a biologických materiálů Výkonné šokové zmrazovače plasmy MEDISTA, spol.s r.o. Dělnická 12 Praha 7, Czech Republic Tel: Fax:

7 ODBORNÝ PROGRAM 12. dubna hod Registrace účastníků hod Úvodní slovo, zahájení konference prim. MUDr. Barbara Kubešová prof. MUDr. Roman Hájek, CSc hod Přednáškový blok I. Předsednictvo: Vališ P., Bubeník B. 1. Současné možnosti řešení chondrálních defektů nosných kloubů 20 Vališ P., Repko M., Chaloupka R., Ryba L., Šprláková A. Ortopedická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno 2. Řízená tkáňová a kostní regenerace v chirurgické léčbě kostních nádorů 15 Janíček P., Múdry P., Tomáš T. I. ortopedická klinika LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 3. Léčba artrózy autologními trombocyty 15 Bubeník B., Sládek A. Krevní Centrum Frýdek-Místek hod Coffee break / Doprovodná výstava firem hod Přednáškový blok II. Předsednictvo: Dragúňová J., Zubal L. 4. Nosiče pro tkáňové inženýrství review 30 Zubal L. Národní Tkáňové Centrum a.s. 5. Amniová membrána ako nosič pre rôzne typy buniek 15 Dragúňová J., Koller J., Cucorová V. Centrálna tkanivová banka pri Klinike popálenín a Rekonštrukčnej chirurgie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika 6. Silikonový implantát jako orbitální protéza po její exenteraci 15 Krásný J., Novák V. Oční klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady hod Oběd v hotelové restauraci Brasserie

8 ODBORNÝ PROGRAM 12. dubna hod Přednáškový blok III. Předsednictvo: Matějka P., Karkoška J. 7. CLINICAL EVALUATION OF GLYADERM, A DERMAL 20 SUBSITUTE BASED ON GLYCERINIZED DONOR SKIN Richters C.D. 1, Pirayesh A. 2, Hoeksema H. 2, Heyneman A. 2, Monstrey S. 2 Euro Skin Bank, Beverwijk, TheNetherlands 1 Burn Centre, University Hospital, Gent, Belgium 2 8. Zahájení provozu Národního Tkáňového Centra 10 Kubešová B. Národní Tkáňové Centrum a.s. 9. Validace vyšetření HIV 1,2 Ab+Ag, HBsAg, Anti-HBs, HCV a syfilis 20 ve vzorcích kadaverózních sér Matějka P. 1, Matějková J. 1, Peťko M. 1, Kubešová B. 2, Karkoška J. 2 Laboratoře RNDr. Zdeněk Čecháček, s.r.o., Brno 1 Národní Tkáňové Centrum a.s Využití skeletomuskulárních štěpů z Národního tkáňového centra 15 v otropedii a spondylochirurgii Strzelczoková D., Bernatíková Z. Karvinská hornická nemocnice a.s hod Coffee break / Doprovodná výstava firem hod Přednáškový blok IV. Předsednictvo: Matějková E., Kubešová B. 11. Aseptický způsob zpracování muskuloskeletální tkáně 15 Karkoška J. 1, Kubešová B. 1, Válek S. 2, Pánek L. 2, Zeman J. 2, Sekora J. 3, Provazník I. 3, Pavlovský Z. 4 Národní Tkáňové Centrum a.s. 1 Block, a.s. 2 Ústav biomedicínského inženýrství, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně 3 Ústav patologie LF MU a Fakultní nemocnice Brno Biologické kožní náhrady u popálených pacientů 20 Gregorová N. 1, Lipový B. 1,2, Brychta P. 1,2, Kubešová B. 3 Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie a Fakultní nemocnice Brno 1 Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno 2 Národní Tkáňové Centrum a.s. 3

9 ODBORNÝ PROGRAM 12. dubna Kontrola kvality a vztah výtěžnosti pupečníkové krve k demografickým 15 údajům o matce a dítěti Matějková E., Skládaná V. Národní Tkáňové Centrum a.s. 14. Analýza počtu jaderných buněk z pupečníkové krve impedanční 15 nebo optickou metodou? Karkošková L., Matějková E., Marek A. Národní Tkáňové Centrum a.s hod Závěr prvního dne hod Přistavení autobusů k hotelu Holiday Inn hod Odjezd autobusů do Pivovaru Černá Hora hod Společenský večer v Pivovaru Černá Hora

10 ODBORNÝ PROGRAM 13. dubna hod Registrace účastníků hod Přednáškový blok V. Předsednictvo: Paciorek M., Handl M. 15. Digitální technologie v chirurgicko-protetické spolupráci při výrobě 15 a ukotvení silikonových náhrad částí obličeje Paciorek M. 1, Rosický J. 2, Paravan M. 2 Centrum plastické chirurgie a chirurgie ruky FN Ostrava 1 ING corporation, spol. s r.o., Frýdek-Místek Frontotarzální závěs horní víčka při využití hluboce zmražené alogenní 15 fascie Krásný J., Měřička P. Oční klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 17. Možnosti použití limbálních buněk v klinické praxi 15 Štrajtová L. 1, Komárková J. 1, Kocmanová I. 2, Kubešová B. 1 Národní Tkáňové Centrum a.s. 1 Oddělení klinické mikrobiologie, Fakultní nemocnice Brno Transplantace kloubní chrupavky - operační instrumentarium 15 Handl M. Ortopedická klinika, Fakultní nemocnice v Motole hod Coffee break / Doprovodná výstava firem hod Přednáškový blok VI. Předsednictvo: Lysák D., Kučerová L. 19. Dlhodobé sledovanie účinnosti bunkovej terapie a liečba relapsu 15 prostredníctvom kombinácie transgénnych CD-MSC/5FC Kučerová L., Bohovič R., Matúšková M. Ustav experimentalnej onkologie SAV 20. Imunomodulační vliv mesenchymálních kmenových buněk na 15 alogenní lymfocyty Lysák D., Koutová L., Holubová M., Koza V. Fakultní nemocnice Plzeň, Hematologicko-onkologické oddělení 21. Regenerace růstové ploténky resorbovatelným biopolymerním 15 kompozitem s kmenovými buňkami a chondrocyty Vojtová L. 1, Jančář J. 1,2, Nečas A. 3, Plánka L. 4, Crha M. 3, Proks P. 3, Gál P. 4 10

11 ODBORNÝ PROGRAM 13. dubna 2012 Středočeský technologický institut, Vysoké učení technické v Brně 1 Ústav chemie materiálů, Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně 2 Oddělení chirurgie a ortopedie, Klinika chorob malých zvířat, Fakulta veterinárního lékařství, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 3 Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie, FN Brno Testovanie cytotoxicity matríc vhodných na prípravu kožných náhrad 15 Bašnárová M. 1, Božiková M. 2, Dragúňová J. 2, Bakoš D. 1, Koller J. 2 Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská republika 1 Klinika popálenín Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Bratislava, Slovenská republika hod Závěr konference hod Oběd hod Výroční schůze členů Společnosti pro Bioimplantologii ČLS JEP POSTEROVÁ SEKCE 1. Srovnání přežití kmenových buněk v různém stupni diferenciace po neurotransplantacích u myší s neurodegenerativním postižením Houdek Z. 1,2, Cendelín J. 2, Kulda V. 3, Babuška V. 3, Čedíková M. 1, Králíčková M. 1, Pacherník J. 4, Vožeh F. 2 Ústav histologie a embryologie LF UK v Plzni 1 Ústav patologické fyziologie LF UK v Plzni 2 Ústav lékařské chemie a biochemie LF UK v Plzni 3 Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno 4 2. Superčisté mytí nástrojů v čisté umývárně v Národním Tkáňovém Centru Procházková D., Rabušicová P. Národní Tkáňové Centrum a.s. 3. Rekonstrukce dárce po multitkáňovém odběru Jelínková E., Špirka D., Skokanová M., Čáp F., Karkoška J. Národní Tkáňové Centrum a.s. 11

12 VŠEOBECNÉ INFORMACE Místo konání Hotel Holiday Inn, Křížkovského 20, Brno Registrační poplatky Lékaři do Kč 1 400,- Na místě Kč 1 600,- NLZP do Kč 900,- Na místě Kč 1 100,- V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci, občerstvení v průběhu akce, vstupenka na společenský večer, sborník přednášek, konferenční materiály a DPH. Parkování Možnost parkování na hlídaném parkovišti v areálu hotelu, cena Kč 300,-/den, v okolí areálu BVV bezplatně nebo v parkovacím domě naproti hotelu Holiday Inn. Prostory Sál Alfa Doprovodná výstava firem / Občerstvení Sál Beta Přednáškový sál Foyer Registrace účastníků Registrace účastníků 12. dubna hod 13. dubna hod Oběd Menu, cena Kč 230,- Menu, cena Kč 230,- 12. dubna dubna 2012 Hovězí vývar s játrovými knedlíčky Moravská cibulačka s krutony 150 g Smažený kuřecí řízek 150 g Vepřový přírodní řízek Bramborový salát s majonézou 1/2 rýže, 1/2 hranolky, obloha Nealkoholický nápoj nebo malé pivo Nealkoholický nápoj nebo malé pivo Obědy se vydávají oproti stravenkám, které obdržíte při registraci. Zájemce o bezmasé nebo dietní jídlo žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám. Konferenční materiály Při registraci obdržíte program konference, sborník abstrakt a konferenční set. Certifikáty se vydávají po ukončení konference. Společenský večer hod Společenský večer formou rautu ve Sloupovém sále pivovaru Černá Hora hod Prohlídka pivovaru Černá Hora skupina I hod Prohlídka pivovaru Černá Hora skupina II hod Odjezd autobusů zpět do Brna Informace pro přednášející Konferenční technika Dataprojektor, PC, bezdrátová myš včetně laserpointu, náhledový monitor. Konferenční techniku je možné si vyzkoušet před zahájením konference nebo v průběhu přestávek. Prezentace Prezentace, které od Vás převezme technická obsluha v přednáškovém sále, prosíme dodat na CD nebo USB Flash disku. 12

13 REJSTŘÍK FIREM AMBULANCE MEDITRANS, s.r.o., Praha je NZZ s registrací zdravotnické záchranné služby, dopravní zdravotnické služby, tkáňové zařízení v rozsahu distribuce LTB přepravovaných v rozsahu teplot od teploty kapalného dusíku do teploty okolního prostředí dle požadavku TZ. Kontaktní osoba: Dr. Ilja Chocholouč, Biohem spol. s r.o., Váš partner pre biomedicínsky i klinický výskum a bunkovú terapiu - ponúkame produkty pre izoláciu zárodočných buniek, ich optimalizovanú kultiváciu, sofistikovanú bunkovú i molekulárnu analýzu a GMP produkty pre prenos do klinickej praxe. Kontaktní osoba: Mgr. Slavomír Lokvenc, BioTech a.s. Kontaktní osoba: Mgr. Jana Krábková, Block a.s. je inženýrská firma se silným architektonickým a projekčním útvarem a zkušenou skupinou techniků, technologů a inženýrů pro řízení a realizaci staveb. Realizuje komplexní dodávky technologických staveb s požadavky na čistotu výrobních prostor v oblastech farmacie, zdravotnictví, chemie, elektrotechniky, tepelné techniky a klimatizace. Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Kučera, DINA-HITEX, spol. s r.o. patří mezi nejvýznamnější výrobce a distributory zdravotnického materiálu v České republice. Na trhu působí od roku 1992 a svoji činnost od počátku zaměřila především na vývoj a výrobu jednorázového spotřebního materiálu z netkaných textilií. Nosným výrobním programem firmy je produkce jednorázových sterilních a nesterilních zdravotnických prostředků. Bariérový systém vyvinutý firmou DINA - HITEX, spol. s r.o. je tvořen širokým spektrem produktů od jednoduchých roušek až po speciální jednoúčelové procedurální sety. Ty sestavujeme na míru potřebám jednotlivých zákazníků. Většinou se jedná o výrobu, která je velkou měrou realizována formou ruční práce. Proto je věnována mimořádná pozornost právě odbornému školení pracovníků, a to po celou dobu jejich působení ve firmě. Kontaktní osoba: Kateřina Machálková, I.T.A. Intertact s.r.o. je autorizovaný distributor laboratorních přístrojů, reagencií a laboratorních plastů firem Becton Dickinson, Molecular Devices a Stratec. Divize BD Biosciences je světový lídr v oblasti imunologie (průtokové cytometrie) a laboratorních plastů BD Falcon pro tkáňové kultury a to jak pro klinická tak i vědecká pracoviště. Kontaktní osoba: Hana Čížová, 13

14 REJSTŘÍK FIREM KRD obchodní společnost, s.r.o. je soukromá distribuční společnost zaměřená na prodej produktů a poskytování služeb v oblasti life science, ale i na vlastní výzkum a vývoj. Na trhu v České republice, Slovensku a Maďarsku působí již od roku 1997, mezi její klienty patří významná vědecká pracoviště Akademie věd České republiky, univerzity, nemocnice a ostatní farmaceutické a biomedicínské společnosti. Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Vašák, Michal Kysilka je distributorem produktů pro tkáňové kultury přímo od výrobce PAN-BIOTECH GmbH, Německo, zejména: fetální telecí séra a séra z dalších hospodářských zvířat s mezinárodním certifikátem kultivační média v běžných recepturních variantách i individuálně vyrobených antibiotika, růstové faktory, protilátky, doplňkový sortiment pro kultivaci buněk CryoSure DMSO přímo od výrobce WAK-Chemie GmbH zařazený jako zdravotnický prostředek IIa s označením CE vč. čísla notifikované osoby Kontaktní osoba: Michal Kysilka, LINEQ s.r.o. je aktivní v oboru kryogenních aplikací v přírodních vědách: distribuce kapalného dusíku, prodej Dewarových nádob a jejich příslušenství a projekce, dodávky a údržba kryogenních systémů. Provádí projekci, dodávky a údržbu Kryobank, Kryoskladů a skladovacích systémů využívajících pro chlazení kapalný dusík nebo jeho páry včetně monitoringu a automatizovaného provozu s bezpečnostními a komunikačními funkcemi. Kontaktní osoba: Ing. Jan Poul, Maco Pharma International GmbH je francouzský producent pro oblast bioterapie. Veškeré produkty s CE značkou. Vaky pro sběr pupečníkové krve. Speciální nádoby pro zamražovaní a uchovávání kostních štěpů. Zamražovací vaky pro pupečníkovou krev, kmenové buňky, kůži a tkáně. SCOT roztoky pro ochranu orgánů a tkání před transplantaci Produkty pro buněčnou kultivaci. Kontaktní osoba: MUDr. Helena Malá, MEDIN, a.s. je předním českým výrobcem lékařských implantátů a nástrojů. Portfolio zahrnuje více než produktů pro chirurgii, traumatologii, ortopedii a stomatologii, oceňovaných lékaři především pro svoji vysokou užitnou hodnotu a trvanlivost. Kontaktní osoba: Zdenka Juchelková, MEDISTA spol. s r.o. dodává přípravné a odběrové vaky na pupečníkovou krev, odběrové vaky na plnou krev, sety pro přípravu autologní kondiciované plazmy, odběrová křesla, přepravní boxy pro biologické 14

15 REJSTŘÍK FIREM materiály, laboratorní lednice a mrazáky, hematologické analyzátory, kompletní systém močové analýzy, vybavení transfuzních stanic a laboratoří, kontrolní materiály, centrifugy, osobní glukometry. Vše včetně dodání, zaškolení, instalace, záručního a pozáručního servisu. Kontaktní osoba: Ing. Karel Dědina, SARSTEDT s.r.o. nabízí komplexní program pro zdravotnictví v oblasti odběrů krve, moči a ostatního biologického materiálu. Více se dozvíte na Kontaktní osoba: Zdeňka Váhalová, SCINTILA, s.r.o. nabízí reagencie a vybavení pro laboratoře biomedicínského výzkumu i pro klinická pracoviště. Naším cílem je poskytovat zákazníkům komplex služeb, které jsou přizpůsobeny individuálním požadavkům. Kontaktní osoba: Ivana Rejthárková, SCHOELLER PHARMA PRAHA, s.r.o. nabízí prodej a servis laboratorních přístrojů (hlubokomrazící boxy -86 C (-150 C), biohazard boxy a laminární boxy, inkubátory- biologické nebo chlazené či s řízenou atmosférou CO2 (O2/ N2), centrifugy, přístroje pro molekulární biologii, přístroje pro ELISA fluorescenci luminiscenci, robotické linky apod. Prodej spotřebního materiálu - plastik pro tkáňové kultury, plastik pro IVF, plastik pro imunologii, plastik pro skladování zmrazování a transport vzorků. Kontaktní osoba: Ing. Olga Tichá, T.O.P. Service, spol. s r. o. je dodavatelem spotřebních materiálů určených pro čisté prostory. Jedná se především o sterilní i nesterilní rukavice, utěrky, mopy, sterilní dezinfekce, oděvy, dekontaminační rohože a papíry. Kontaktní osoba: Petr Hrubý, TIS BRNO s.r.o. je výrobcem informačního systému pro tkáňové banky. Nabízíme komplexní informační systém pro řízení a sledování odběrů lidských tkání, jejich zpracování, skladování a distribuci Kontaktní osoba: Veronika Vaďurová, Trigon Plus, spol. s r.o., řešení pro vaši laboratoř. Laboratorní a zdravotnická technika. Kontaktní osoba: Ing. Martin Musil, 15

16 Informační systém TISSUE2 firmy TIS Brno s.r.o. je komplexním informačním systémem pro řízení a sledování odběrů lidských tkání, jejich zpracování, skladování a distribuce. Umožňuje shromáždit veškerá potřebná data, vznikající během odběru, zpracování a skladování lidských tkání a jejich supervizi a propouštění odpovědnými pracovníky v průběhu zpracování i po něm. Struktura a organizace přístupu k datům je specifická pro různé typy tkání. Podporuje odběry kostí, ligament, rohovek, sklér, kůží, amnií, chondrocytů a dalších tkání. Umožňuje různé formy zpracování, větvení jednotlivých výrobních kroků, lišící se podle typu a kvality tkání. Dále umožňuje pořizování výsledků laboratorních vyšetření k jednotlivým odběrům a tkáním i v průběhu zpracování. Jednotlivé fáze zpracování vyšetření lze v systému propouštět a tisknout k nim odpovídající protokoly. IS TISSUE2 je na všech úrovních vybaven kontrolními mechanismy, které upozorňují uživatele na nestandardní postupy nebo chybně zadané údaje. Zároveň tyto kontroly neumožní udělat uživatelský krok, který by byl v přímém rozporu s legislativou nebo přijatými standardy. Nelze tedy například uzavřít a propustit odběr pokud chybí informace, která je ze zákona povinná. Vysoká spolehlivost systému je zajištěna širokým využitím technologie čárového kódu v průběhu výroby i při značení finálních produktů. Přístupy uživatelů k jednotlivým částem systému a k modulům uvnitř systému jsou diferencovány dle rolí příslušných uživatelů. Celý systém je dodáván bez omezení na počet uživatelů nebo pracovních stanic v rámci pracovišť objednatele.

17 SBORNÍK ABSTRAKT BIOIMPLANTOLOGIE dubna

18 SBORNÍK ABSTRAKT Obsah: Současné možnosti řešení chondrálních defektů nosných kloubů...20 Řízená tkáňová a kostní regenerace v chirurgické léčbě kostních nádorů...21 Naše zkušenosti s léčbou artrózy autologními trombocyty...22 Nosiče pro Tkáňové Inženýrství - Review...23 Amniová membrána ako nosič pre rôzne typy buniek...24 Silikonový implantát jako orbitální protéza po její exenteraci...25 CLINICAL EVALUATION OF GLYADERM, A DERMAL SUBSITUTE BASED ON GLYCERINIZED DONOR SKIN...26 Zahájení provozu Národního Tkáňového Centra...27 Validace vyšetření HIV 1,2 Ab+Ag, HBsAg, Anti-HBs, HCV a syfilis ve vzorcích kadaverózních sér...28 Aseptický způsob zpracování muskuloskeletální tkáně...29 Využití skeletomuskulárních štěpů z Národního tkáňového centra v otropedii a spondylochirurgii...30 Biologické kožní náhrady u popálených pacientů...31 Kontrola kvality a vztah výtěžnosti pupečníkové krve k demografickým údajům o matce a dítěti...32 Analýza počtu jaderných buněk z pupečníkové krve impedanční nebo optickou metodou?...33 Digitální technologie v chirurgicko-protetické spolupráci při výrobě a ukotvení silikonových náhrad částí obličeje...34 Frontotarzální závěs horní víčka při využití hluboce zmražené alogenní fascie...35 Možnosti použití limbálních buněk v klinické praxi...36 Transplantace kloubní chrupavky - operační instrumentarium...37 Dlhodobé sledovanie účinnosti bunkovej terapie a liečba relapsu prostredníctvom kombinácie transgénnych CD-MSC/5FC...38 Imunomodulační vliv mesenchymálních kmenových buněk na alogenní lymfocyty...39 Regenerace růstové ploténky resorbovatelným biopolymerním kompozitem s kmenovými buňkami a chondrocyty...40 Testovanie cytotoxicity matríc vhodných na prípravu kožných náhrad...41 Srovnání přežití kmenových buněk v různém stupni diferenciace po neurotransplantacích u myší s neurodegenerativním postižením...42 Superčisté mytí nástrojů v čisté umývárně v Národním Tkáňovém Centru...43 Rekonstrukce dárce po multitkáňovém odběru

19 SBORNÍK ABSTRAKT Rejstřík autorů: Bašnárová Miroslava, RNDr., Bubeník Boris, MUDr., Dragúňová Jana, Mgr., CSc., Gregorová Nora, MUDr., Handl Milan, doc., MUDr., Ph.D., Janíček Pavel, doc., MUDr., CSc., Jelínková Eva, Ing., Karkoška Ján, Mgr., Karkošková Lucie, Králíčková Milena, doc., MUDr., Ph.D., Krásný Jan, MUDr., Kubešová Barbara, MUDr., Kucerova Lucia, Ph.D., Lysák Daniel, MUDr., Matějka Petr, Ing., Matějková Eva, RNDr., Paciorek Martin, MUDr., Procházková Drahomíra, Richters Nelleke, PhD, Strzelczoková Dorota, Mgr., Štrajtová Lucie, Mgr., Vališ Petr, MUDr., Vojtová Lucy, Ing., Ph.D., Zubal Lukáš, Ing., 19

20 SBORNÍK ABSTRAKT Současné možnosti řešení chondrálních defektů nosných kloubů Vališ P., Repko M., Chaloupka R., Ryba L., Šprláková A. Ortopedická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno Chondrální defekty na nosných kloubech jsou v současné době velice častým problémem u pacientů ošetřovaných na ortopedických a traumatologických ambulancích. Autoři uvádějí přehled možných operačních způsobů léčby těchto defektů. Poukazují na vhodnost použití u každé této metody a také na výsledky, které lze očekávat po ošetření chondrálních defektů. Výsledky dokládají kontrolním MRI vyšetřením, videa ze second look ASK, pří níž byl odebraný vzorek z místa původního defektu. Tento histologický materiál byl poté dále zpracován. Na základě výsledků výše zmíněných vyšetření doporučují také nejvhodnější terapeutický postup u jednotlivých typů chondrálních defektů. 20

21 SBORNÍK ABSTRAKT Řízená tkáňová a kostní regenerace v chirurgické léčbě kostních nádorů Janíček P., Múdry P., Tomáš T. I. ortopedická klinika LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Autoři zhodnotili soubor 41 implantovaných megaosteokartilaginózních homoštěpů po resekcích kostních nádorů v letech V 65% implantací se objevily komplikace jako selhání fixace (3 ), zlomenina (8 ), resorbce (4 ), nestabilita kloubní (3 ), infekt (2 ), pakloub (6 ). Jednou z nejčastějších komplikací tedy byl vznik pakloubu, tj. nepřihojení homoštěpu k vlastní kosti pacienta. Léčba tohoto pakloubu byla standardními metodami (dekortikace, spongioplastika) neúčinná a proto jsme tyto případy řešili konverzí na kompozitní typ tumorózní totální kloubní náhrady. Tento způsob řešení je však více než diskutabilní u pacientů dětského věku s dobrou prognózou maligního onemocnění. Autoři referují o dvou případech, kdy ke zlepšení možnosti přihojení homoštěpu využili metody tkáňového inženýrství. K regeneraci kostní tkáně tak byl použit anorganický kostní minerál, kolagenové membrány, tkáňové lepidlo a růstové faktory trombocytů z autologní kostní plasmy, z níž se vytváří destičkový gel. 21

22 SBORNÍK ABSTRAKT Naše zkušenosti s léčbou artrózy autologními trombocyty Bubeník B., Sládek A. Krevní centrum Frýdek-Místek Během dvou let aplikovány trombocyty 600 pacientům. Cílem našeho projektu je provedení hodnocení kliniky a objektivní nárůst chrupavčité tkáně při artrotickém postižení kloubů. Předpokládaná hypotéza v tomto projektu: intraartikulární aplikace TK poskytuje lepší klinické, radiologické dle hodnocení MRI, makroskopické (artroskopické) a mikroskopické výsledky, než intraartikulární aplikace chondroprotektiv. Analgetický efekt této metody se jeví více než výborný, s úlevou od bolestí přibližně v 90%. Objektivní zhodnocení reparace chrupavky bude předmětem dalšího šetření. Zlepšení rozsahu pohybu, snížení potřeby analgetik a NSA. 22

23 SBORNÍK ABSTRAKT Nosiče pro Tkáňové Inženýrství - Review Zubal L. Národní Tkáňové Centrum a.s. Regenerativní medicína a tkáňové inženýrství v mnohých aplikacích vyžaduje použití Nosičů. Ty buněčné kultuře poskytují mechanickou stabilitu, morfologické uspořádání a biochemickou signalizaci. Tento review zachycuje vybrané typy nosičů decellularizovanou ECM, mikroporézní houbičku a nanovlákené materiály. Budou probrány základní výhody a nevýhody těchto nosičů, základní principy jejich výroby a stupeň poznání směřující k jejich klinickému nasazení. 23

24 SBORNÍK ABSTRAKT Amniová membrána ako nosič pre rôzne typy buniek Dragúňová J., Koller J., Cucorová V. Centrálna tkanivová banka pri Klinike popálenín a Rekonštrukčnej chirurgie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava Úvod Amniová membrána (AM) je veľmi často používaná a to jednak v plastickej a rekonštrukčnej chirurgii, jednak v oftalmológii. Jej výborné vlastnosti ako biokompatibilita, pevnosť a povrch, vhodný pre uchytenie buniek robia z amniovej membrány vhodný nosič pre viaceré typy kultivovaných buniek. Materiál a metódy V Centrálnej tkanivovej banke (CTB) pripravujeme kryokonzervovanú amiovú membránu podľa štadnardných pracovných postupov. Membrána je skladovaná pri 70 C v kryoprotekčnom médiu, ktoré obsahuje 10 % DMSO. Pred použitím membránu vždy preplachujeme trikrát vo vhodnom médiu aby sme odstránili zvyšky kryoprotekčného roztoku. Limbálne kmeňové bunky (LSC) kultivujeme v CTB už viac, ako 5 rokov. Pôvodne sme suspenziu limbálnych buniek, získanú trypsinizáciou biopsie, nasadzovali ako primokultúru na kultivačnej nádobe, po dosiahnutí konfluencie sme bunky izolovali a nasadzovali na amniovú membránu. Až keď bunky na AM vytvorili konfluentnú jednovrstvu, sme mebránu aplikovali na pacienta. V súčasnosti pracujeme s modifikovanou metódou kultivácie LSC. Bunky, získané trypsinizáciou, nasadzujeme ako primokultúru, a súčasne kultivujeme zvyšky biopsie ako explantátovú kultúru. Po vytvorení jednovrstvy v oboch paralelných kultiváciách (čo je približne za 10 dní) bunky z oboch kultivácií pasážujeme, nasadíme na AM, necháme 1 2 hod usadiť na povrchu a aplikujeme na pacienta. Výhodou tejto modifikácie je skrátenie času od obdržania biopsie po aplikáciu o polovicu. Výsledky Podľa našich zistení pri kultivácii LSC na AM nie je potrebné používať podporné bunky (myšie fibroblasty). Ďalším spôsobom, ako využiť amniovú membránu, je použiť ju ako nosič pre suspenziu keratinocytov. Suspenzia keratinocytov, pripravená enzymatickou disociáciou odobranej kožnej biopsie sa nanesie na AM a okamžite, v rámci jednej operácie, sa môže aplikovať na pacienta. Výhodou tejto metódy je to, že aplikujeme nielen keratinocyty, ale celé spektrum buniek, ktoré obsahuje kožná biopsia. Amniovú membránu je možno použiť aj ako matricu pre kultiváciu chondrocytov. Na AM rastie nielen suspenzia chondrocytov, ale je ju možné použiť aj na rast chondrocytov priamo z explantátovej kultúry. AM je teda vhodným nosičom pre viacero typov buniek a to nielen ako matrica pre suspenziu buniek, ale i ako vhodné prostredie pre pomnožovanie buniek bez nutnosti použitia podporných feedrových buniek, ktoré bývajú prevažne xenogénneho pôvodu. 24

BIOIMPLANTOLOGIE 2012 Brno, 12. 13. dubna 2012 hotel Holiday Inn

BIOIMPLANTOLOGIE 2012 Brno, 12. 13. dubna 2012 hotel Holiday Inn Společnost pro bioimplantologii ČLS JEP ve spolupráci s Národním Tkáňovým Centrem pořádají IV. celostátní konferenci BIOIMPLANTOLOGIE 2012 Brno, 12. 13. dubna 2012 hotel Holiday Inn Akce má charakter postgraduálního

Více

Šrobárova Praha 10. Vyřizuje/linka Koblihová/949 ROZHODNUTÍ

Šrobárova Praha 10. Vyřizuje/linka Koblihová/949 ROZHODNUTÍ STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Telefon: +420 272 185 111 Fax: +420 271 732 377 E-mail: posta@sukl.cz Web: www.sukl.cz ADRESÁT Fakultní nemocnice Hradec Králové Sokolská 581

Více

Výroční zpráva tkáňového zařízení za rok 2015

Výroční zpráva tkáňového zařízení za rok 2015 Ústav hematologie a krevní transfuze, p. o. IČO 23736 128 20 Praha 2, U Nemocnice 1 telefon: 224 436 018, E-mail: cryo@uhkt.cz Pracoviště FN Motol, Nová budova kliniky dětské onkologie číslo 23, ulice

Více

Ústav soudního lékařství LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně MUDr. Rudolf Zvolánek

Ústav soudního lékařství LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně MUDr. Rudolf Zvolánek PROGRAMOVÝ VÝBOR, HLAVNÍ TÉMATA, ORGANIZACE Programový výbor kongresu JUDr. Pavel Zeman Nejvyšší státní zástupce doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. Klinika úrazové chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno

Více

Advanced Therapies Products Produkty Moderní terapie a výrobní laboratoře. Barbara Kubešová

Advanced Therapies Products Produkty Moderní terapie a výrobní laboratoře. Barbara Kubešová Advanced Therapies Products Produkty Moderní terapie a výrobní laboratoře Barbara Kubešová Národní Tkáňové Centrum, a.s. vyvíjí a vyrábí léčivé přípravky pro Advancedtherapiesa zpracovává tkáně a buňky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ HOO/O13 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ ROK: 6 tkáňové zařízení: Hematologicko - onkologické oddělení Fakultní nemocnice Plzeň alej Svobody 8, Plzeň 34 6 číslo tkáňové banky: odpovědná osoba:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ ROK: 4 tkáňové zařízení: Hematologicko - onkologické oddělení Fakultní nemocnice Plzeň alej Svobody 8, Plzeň 34 6 číslo tkáňové banky: odpovědná osoba: ICCBBA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ HOO/O1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ ROK: 15 tkáňové zařízení: Hematologicko - onkologické oddělení Fakultní nemocnice Plzeň alej Svobody 8, Plzeň 4 6 číslo tkáňové banky: odpovědná osoba:

Více

DNY AMBULANTNÍ CHIRURGIE 2009

DNY AMBULANTNÍ CHIRURGIE 2009 Chirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno pořádá DNY AMBULANTNÍ CHIRURGIE 2009 8. 9. října 2009, zámek Mikulov PROGRAM KONFERENCE/KONGRESY/SYMPOZIA VÁŠ OSVĚDČENÝ

Více

Přínos buněčné terapie pro klinickou onkologii: 15 zkušenosti UCBI Michálek J. Masarykova univerzita, Univerzitní centrum buněčné imunoterapie

Přínos buněčné terapie pro klinickou onkologii: 15 zkušenosti UCBI Michálek J. Masarykova univerzita, Univerzitní centrum buněčné imunoterapie Předběžný program 19. března 2009 8.00 11.00 hod Registrace účastníků 9.00 10.30 hod Přednáškový blok I. Slavnostní zahájení Přínos buněčné terapie pro klinickou onkologii: 15 zkušenosti UCBI Michálek

Více

VI. DNY FYZIOTERAPIE ZDRAVÍ A POHYBOVÁ AKTIVITA

VI. DNY FYZIOTERAPIE ZDRAVÍ A POHYBOVÁ AKTIVITA KLINIKA TĚLOVÝCHOVNÉHO LÉKAŘSTVÍ A REHABILITACE LF MU KATEDRA FYZIOTERAPIE LF MU A FAKULTNÍ NEMOCNICE U SV. ANNY V BRNĚ POŘÁDAJÍ VI. DNY FYZIOTERAPIE ZDRAVÍ A POHYBOVÁ AKTIVITA 2. 3. října 2015 Mikulov,

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

Aplikace NTC chondrograftu TM První volba při léčbě chondrálních defektů

Aplikace NTC chondrograftu TM První volba při léčbě chondrálních defektů Aplikace NTC chondrograftu TM První volba při léčbě chondrálních defektů Národní Tkáňové Centrum nabízí v rámci specifického léčebného programu možnost léčby poškození kloubní chrupavky především u poúrazových

Více

Zápis z výroční schůze Společnosti pro Bioimplantologii ČLS JEP

Zápis z výroční schůze Společnosti pro Bioimplantologii ČLS JEP Zápis z výroční schůze Společnosti pro Bioimplantologii ČLS JEP Datum: 29. Dubna 2015 Místo: konferenční salónek hotelu Myslivna, Brno Dne 29.4.2015 se v konferenčním salónku hotelu Myslivna v Brně uskutečnila

Více

MEDICÍNA KATASTROF BRNO 2016

MEDICÍNA KATASTROF BRNO 2016 Generální partner kongresu pořádá XI. kongres s mezinárodní účastí MEDICÍNA KATASTROF BRNO 2016 pod záštitou JUDr. Michala Haška hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Petra Vokřála primátora Statutárního

Více

A) Dárci a odběry. Druh buněk / tkání Počet dárců * Počet odběrů tabl. 1 :Žijící dárci / odběry buněk a tkání pro autologní použití

A) Dárci a odběry. Druh buněk / tkání Počet dárců * Počet odběrů tabl. 1 :Žijící dárci / odběry buněk a tkání pro autologní použití PŘEHLED ČINNOSTI TKÁŇOVÝCH BANK ZA ROK 2007 ODBĚR, ZPRACOVÁNÍ A DISTRIBUCE LIDSKÝCH TKÁNÍ A BUNĚK Název, číslo tkáňové banky: Buněčná tkáňová banka, FN Olomouc, I P. Pavlova 6, event. č. BTB59 Vedoucí

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

Klinicko-patologické změny u koní po intraartikulární aplikaci autologních a allogeních mezenchymálních kmenových buněk získaných z placenty

Klinicko-patologické změny u koní po intraartikulární aplikaci autologních a allogeních mezenchymálních kmenových buněk získaných z placenty Klinicko-patologické změny u koní po intraartikulární aplikaci autologních a allogeních mezenchymálních kmenových buněk získaných z placenty Cytotherapy 2011 MVDr. Miroslav Trunda Intro Koňské mezenchymální

Více

Úrazová nemocnice v Brně. VIII. kongres s mezinárodní účastí MEDICÍNA KATASTROF BRNO 2013. Brno, 7. 8. února 2013 PROGRAM. www.meka-brno.

Úrazová nemocnice v Brně. VIII. kongres s mezinárodní účastí MEDICÍNA KATASTROF BRNO 2013. Brno, 7. 8. února 2013 PROGRAM. www.meka-brno. Úrazová nemocnice v Brně VIII. kongres s mezinárodní účastí MEDICÍNA KATASTROF BRNO 2013 Brno, 7. 8. února 2013 PROGRAM www.meka-brno.cz KONFERENCE/KONGRESY/SYMPOZIA VÁŠ OSVĚDČENÝ PARTNER PŘI REALIZACI

Více

PŘEHLED ČINNOSTI TKÁŇOVÝCH BANK ZA ROK 2008 ODBĚR, ZPRACOVÁNÍ A DISTRIBUCE LIDSKÝCH TKÁNÍ A BUNĚK Název, číslo tkáňové banky:

PŘEHLED ČINNOSTI TKÁŇOVÝCH BANK ZA ROK 2008 ODBĚR, ZPRACOVÁNÍ A DISTRIBUCE LIDSKÝCH TKÁNÍ A BUNĚK Název, číslo tkáňové banky: PŘEHLED ČINNOSTI TKÁŇOVÝCH BANK ZA ROK 2008 ODBĚR, ZPRACOVÁNÍ A DISTRIBUCE LIDSKÝCH TKÁNÍ A BUNĚK Název, číslo tkáňové banky: Buněčná tkáňová banka event. č. BTB59 Vedoucí Tkáňové banky: Doc. MUDr. E.

Více

Oddělení logistiky při IBT ve spolupráci s Vyšší odbornou školou v Bzenci

Oddělení logistiky při IBT ve spolupráci s Vyšší odbornou školou v Bzenci Oddělení logistiky při IBT ve spolupráci s Vyšší odbornou školou v Bzenci I. ODBORNOU KONFERENCI S MEZINÁRODN RODNÍ ÚČASTÍ PŘÍNOS LOGISTIKY PŘI P I PODNIKÁNÍ V MALÝCH A STŘEDN EDNÍCH PODNICÍCH CH 10.-11.

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

ASEPTICKÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ MUSKULOSKLELETÁLNÍ TKÁNĚ

ASEPTICKÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ MUSKULOSKLELETÁLNÍ TKÁNĚ ASEPTICKÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ MUSKULOSKLELETÁLNÍ TKÁNĚ Karkoška J., Špirka, D., Skokanová, M., Peprla, J Národní Tkáňové Centrum, Brno V. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství 12.9.-13.9.2012

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

14. března 2016, Brno, hotel Myslivna PROGRAM KONGRESU. www.telemedicina-brno.info

14. března 2016, Brno, hotel Myslivna PROGRAM KONGRESU. www.telemedicina-brno.info 2016 14. března 2016, Brno, hotel Myslivna PROGRAM KONGRESU www.telemedicina-brno.info UNITI REVOLUCE V ZOBRAZOVÁNÍ! zobrazení a diagnostika všech modalit první barevný monitor i pro mamografii barevný

Více

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY

X. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Česká chirurgická společnost ČLS JEP POUZP Čech, Moravy a Slezska při FN Ostrava Traumatologické centrum FN Ostrava Chirurgická klinika FN Ostrava pořádají

Více

Tekuté biopsie u mnohočetného myelomu

Tekuté biopsie u mnohočetného myelomu Tekuté biopsie u mnohočetného myelomu Mgr. Veronika Kubaczková Babákova myelomová skupina ÚPF LF MU Pacientský seminář 11. května 2016, Brno Co jsou tekuté biopsie? Představují méně zatěžující vyšetření

Více

ODBORNÝ PROGRAM KONFERENCE

ODBORNÝ PROGRAM KONFERENCE SPOLEČNOST PRO BIOIMPLANTOLOGII ČLS JEP POŘÁDÁ III. KONFERENCI S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ BIOIMPLANTOLOGIE 2011 14. 15. dubna 2011 Brno, hotel Holiday Inn ODBORNÝ PROGRAM KONFERENCE Odborný program konference

Více

Zápis z výroční schůze Společnosti pro Bioimplantologii ČLS JEP

Zápis z výroční schůze Společnosti pro Bioimplantologii ČLS JEP Zápis z výroční schůze Společnosti pro Bioimplantologii ČLS JEP Datum: 13.4.2012, 14:00 Místo: konferenční salónek hotelu Holiday Inn, Brno Dne 13.4.2012 se v konferenčním salónku hotelu Holiday Inn Brno

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

XVII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT

XVII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT II. INFORMACE VÝBOR ČSOT pořádá XVII. NÁRODNÍ KONGRES ČSOT s mezinárodní účastí a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie 15. 17. 5. 2013 TOP HOTEL, PRAHA Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ

Více

4 MEDi Ostrava Hi-tech výrobní laboratoře budoucnosti.

4 MEDi Ostrava Hi-tech výrobní laboratoře budoucnosti. 4 MEDi Ostrava Hi-tech výrobní laboratoře budoucnosti. 24.11.2011, Ostrava Ing. Michal Zahradníček, MBA předseda DR 1 FÓRUM HOSPODÁŘSKÝCH NOVIN: Jaká je perspektiva Moravskoslezského kraje? Anotace: Bude

Více

X. mezinárodní kongres informačních technologií ve zdravotnictví

X. mezinárodní kongres informačních technologií ve zdravotnictví X. mezinárodní kongres informačních technologií ve zdravotnictví 3. března 2014 Brno, hotel Myslivna PROGRAM KONGRESU 2014 www.telemedicina-brno.info KONFERENCE/KONGRESY/SYMPOZIA VÁŠ OSVĚDČENÝ PARTNER

Více

PŘEHLED ČINNOSTI TKÁŇOVÝCH BANK 2011

PŘEHLED ČINNOSTI TKÁŇOVÝCH BANK 2011 PŘEHLED ČINNOSTI TKÁŇOVÝCH BANK 2011 ODBĚR, ZPRACOVÁNÍ A DISTRIBUCE LIDSKÝCH TKÁNÍ A BUNĚK Název, číslo tkáňové banky: Oční tkáňová banka OTB01 Vedoucí Tkáňové banky: Prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc. MUDr.

Více

Co je to transplantace krvetvorných buněk?

Co je to transplantace krvetvorných buněk? Co je to transplantace krvetvorných buněk? Transplantace krvetvorných buněk je přenos vlastní (autologní) nebo dárcovské (alogenní) krvetvorné tkáně. Účelem je obnova kostní dřeně po vysoce dávkové chemoterapii

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

V. mezinárodní konference

V. mezinárodní konference V. mezinárodní konference 11. 12. dubna 2013, Brno, hotel Holiday Inn PROGRAM KONFERENCE ODBORNÝ PROGRAM KONFERENCE 11. dubna 2013 9.00 9.15 hod Zahájení konference 9.00 10.30 hod Přednáškový blok I. Předsednictvo:

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

V. výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP

V. výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP V. výroční zasedání Společnosti pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP Kongresovém centrum Nemocnice na Homolce 14. 16. února 2013 Program V. VZ SLM ČLS JEP 2013_v3 Čtvrtek 14.2.2013 Zahájení: 14,00, místo

Více

Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2011

Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 10. 9. 2012 45 Souhrn Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2011 Activity

Více

Druh buněk / tkání Počet dárců Počet odběrů tabl. 1 :Ţijící dárci / odběry buněk a tkání pro autologní pouţití

Druh buněk / tkání Počet dárců Počet odběrů tabl. 1 :Ţijící dárci / odběry buněk a tkání pro autologní pouţití PŘEHLED ČINNOSTI TKÁŇOVÝCH BANK 2012 ODBĚR, ZPRACOVÁNÍ A DISTRIBUCE LIDSKÝCH TKÁNÍ A BUNĚK Název, číslo tkáňové banky: Oční tkáňová banka OTB01 Vedoucí Tkáňové banky: Prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc. Vedoucí

Více

Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller. Informace pro pacienty

Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller. Informace pro pacienty Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller Informace pro pacienty Vážený paciente, trpíte bolestmi kolenního, hlezenního nebo ramenního kloubu máte diagnostikovaný defekt kloubní

Více

Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2010

Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8. 7. 2011 36 Souhrn Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2010 Activity

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality)

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Poskytovatel programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17043, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady

Více

Společnost pro transfuzní lékařství

Společnost pro transfuzní lékařství Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně Společnost pro transfuzní lékařství Česká společnost infekčního lékařství ČLS JEP Doc. MUDr. Staňková Marie CSc. předsedkyně V Hradci Králové, 29. května

Více

TELEMEDICÍNA BRNO 2007

TELEMEDICÍNA BRNO 2007 Radiologická klinika LF MU, Fakultní nemocnice Brno Sekce pro telemedicínu, teleradiologii a PACS Radiologické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s OSL ČLK Brno město pořádají III. mezinárodní kongres TELEMEDICÍNA

Více

Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2012

Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25. 9. 2013 44 Souhrn Činnost zdravotnických zařízení v oboru transfuzní služby v České republice v roce 2012 Activity

Více

VI. NÁRODNÍ KONGRES SPOLEČNOSTI PRO SPORTOVNÍ TRAUMATOLOGII A ARTROSKOPII PARKHOTEL PLZEŇ (U BORSKÉHO PARKU 31, 320 04 PLZEŇ)

VI. NÁRODNÍ KONGRES SPOLEČNOSTI PRO SPORTOVNÍ TRAUMATOLOGII A ARTROSKOPII PARKHOTEL PLZEŇ (U BORSKÉHO PARKU 31, 320 04 PLZEŇ) II. oznámení VI. NÁRODNÍ KONGRES SPOLEČNOSTI PRO SPORTOVNÍ TRAUMATOLOGII A ARTROSKOPII PARKHOTEL PLZEŇ (U BORSKÉHO PARKU 31, 320 04 PLZEŇ) 11. 12. ZÁŘÍ 2008 Pořádá Společnost pro sportovní traumatologii

Více

Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje

Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje Aplikování systémů řízení jakosti pro výrobu a používání technologií a materiálů a vedení experimentů Blažena Jedličková 25.5.2011 Co? Dle čeho? (systém)

Více

III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI

III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI POŘADATELÉ II. interní klinika FN Olomouc Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče VFN a 1. LF UK Praha Česká společnost pro léčbu rány III. KONFERENCE SESTRA V PRAXI 16. dubna 2010, Olomouc

Více

Stanovení cytokinů v nitrooční tekutině pomocí multiplexové xmap analýzy

Stanovení cytokinů v nitrooční tekutině pomocí multiplexové xmap analýzy Stanovení cytokinů v nitrooční tekutině pomocí multiplexové xmap analýzy Sobotová M. 1, Hecová L. 1, Vrzalová J. 2, Rusňák Š. 1, Říčařová R. 1, Topolčan O. 2 1. Oční klinika FN a LF UK Plzeň přednosta:

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Organizátor programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná zpráva Zkoušení

Více

Výroční zpráva 2012 Národní Tkáňové Centrum a.s. Využití vlastních buněk je nejpřirozenější způsob léčby a zachování kvality života.

Výroční zpráva 2012 Národní Tkáňové Centrum a.s. Využití vlastních buněk je nejpřirozenější způsob léčby a zachování kvality života. Výroční zpráva 2012 Národní Tkáňové Centrum a.s. Využití vlastních buněk je nejpřirozenější způsob léčby a zachování kvality života. Výroční zpráva 2012 Národního Tkáňového Centra a.s. 1 Obsah Základní

Více

Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2009 Obor klinická hematologie

Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2009 Obor klinická hematologie Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 6. 21 28 Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 29 Obor klinická hematologie Activity of health

Více

1. Definice a historie oboru molekulární medicína. 3. Základní laboratorní techniky v molekulární medicíně

1. Definice a historie oboru molekulární medicína. 3. Základní laboratorní techniky v molekulární medicíně Obsah Předmluvy 1. Definice a historie oboru molekulární medicína 1.1. Historie molekulární medicíny 2. Základní principy molekulární biologie 2.1. Historie molekulární biologie 2.2. DNA a chromozomy 2.3.

Více

Česká společnost chirurgie ruky ČLS JEP a Anatomický ústav LF MU v Brně pořádá kurz chirurgie ruky. Artroskopie, endoskopie ruky + chirurgie zápěstí

Česká společnost chirurgie ruky ČLS JEP a Anatomický ústav LF MU v Brně pořádá kurz chirurgie ruky. Artroskopie, endoskopie ruky + chirurgie zápěstí Česká společnost chirurgie ruky ČLS JEP a Anatomický ústav LF MU v Brně pořádá kurz chirurgie ruky Artroskopie, endoskopie ruky + chirurgie zápěstí 12. 13. 3. 2016 Vážení kolegové, v cyklu kurzů Základy

Více

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE.

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE. Transplantcentrum IKEM ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE pořádá konferenci DÁRCE ORGÁNŮ 8. 10. 2015 hotel Barceló Praha Na Strži 1660/32, Praha

Více

Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví UO pořádají

Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví UO pořádají Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví UO pořádají 13. konferenci pod záštitou ředitele Agentury vojenského zdravotnictví

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

Roční výkaz o činnosti ZZ A (MZ) 1-01

Roční výkaz o činnosti ZZ A (MZ) 1-01 Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 177/10 ze dne 20.10.2009 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2010. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Výročníí zpráva za r.. 2011 Základní údaje: Název organizace: Adresa organizace: Český registr dárců krvetvorných buněk Czech Stem Cells Registry Pavilon Z4 Vídeňská 1958/9 140 21, Praha 4 Telefonní kontakt:

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru tkáňová banka za období NZIS REPORT č. K/29 (09/2016)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru tkáňová banka za období NZIS REPORT č. K/29 (09/2016) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru tkáňová banka za období 2007 2015 NZIS REPORT č. K/29 (09/2016) Stručný přehled činnosti oboru tkáňová

Více

ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT

ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV Akademie věd České republiky Vídeňská 1083, 420 20 Praha 4 Krč Imunologie a gnotobiologie ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT Zadání: Na základě

Více

Nastavení metod pro imunofenotypizaci krevních. EXBIO Praha, a.s.

Nastavení metod pro imunofenotypizaci krevních. EXBIO Praha, a.s. Nastavení metod pro imunofenotypizaci krevních buněk pomocí průtokové cytometrie Martin Špryngar EXBIO Praha, a.s. Obsah: Porovnání vícebarevné vs. dvoubarevné cytometrie Požadavky průtokové cytometrie

Více

Výroční Zpráva za rok 2013 PrimeCell Therapeutics a.s.

Výroční Zpráva za rok 2013 PrimeCell Therapeutics a.s. Výroční Zpráva za rok 2013 PrimeCell Therapeutics a.s. Obsah. Základní identifikační údaje. 2 Orgány Společnosti. 3 Profil Společnosti. 4 Dceřiné společnosti PrimeCell Therapeutics a.s.. 5 Zpráva o činnosti

Více

Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2007 Obor klinická hematologie

Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2007 Obor klinická hematologie Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 8. 2008 39 Činnost zdravotnických zařízení v České republice v roce 2007 Obor klinická hematologie Activity of

Více

12. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 23. SYMPOZIUM OZNÁMENÍ 12. 13. LISTOPADU 2013 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL

12. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 23. SYMPOZIUM OZNÁMENÍ 12. 13. LISTOPADU 2013 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL 12. ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE 23. SYMPOZIUM OZNÁMENÍ 12. 13. LISTOPADU 2013 BRNO, HOTEL INTERNATIONAL Sekce asistované reprodukce ČGPS ČLS JEP Gynekologicko-porodnická klinika MU a FN Brno www.ivfbrno.cz

Více

12. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI O NEMOCECH PRSU

12. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI O NEMOCECH PRSU Senologická sekce ČGPS ČLS JEP Gynekologicko - porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol pořádají 12. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI O NEMOCECH PRSU Komplikace diagnostiky a léčby nemocí prsu Senologie pro praxi Hormony

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 3. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 24. dubna 2015 Výukové centrum LF UK a Pořádá Urologická klinika LF UK a a Aesculap Akademie pod záštitou České urologické společnosti České akademie

Více

Děkan: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. Úřední hodiny: Út: 13:00 14:00 hod Čt: 13:00 15:00 hod

Děkan: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.   Úřední hodiny: Út: 13:00 14:00 hod Čt: 13:00 15:00 hod Cíl: seznámit nové studenty Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále LF UP) se základními informacemi, souvisejícími se studiem na LF UP. Prezentace: zásady kreditového systému základní normy

Více

Multidisciplinární přístup v diagnostice a terapii u závažného poranění

Multidisciplinární přístup v diagnostice a terapii u závažného poranění Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

FRÍŠTÍ KONĚ PRO NF KAPKA NADĚJE

FRÍŠTÍ KONĚ PRO NF KAPKA NADĚJE FRÍŠTÍ KONĚ PRO NF KAPKA NADĚJE Nadační fond Kapka naděje Nadační fond pro pomoc nemocným dětem zvláště s poruchou krvetvorby, nádorovým onemocněním a pro děti, jejichž onemocnění vyžaduje transplantaci

Více

Roční výkaz o činnosti poskytovatele ZS A (MZ) 1-01

Roční výkaz o činnosti poskytovatele ZS A (MZ) 1-01 Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 126/14 ze dne 30.10.2013 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2014. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

Physio-Control defibrilátory a systémy pro KPR

Physio-Control defibrilátory a systémy pro KPR Společnost Medsol s.r.o. Vám nabízí špičkové produkty a služby předních světových výrobců zdravotnické techniky, informačních systémů a spotřebního materiálu. Naší specializací jsou systémy a technologie

Více

Polní transfuzní pracoviště. Tatjana Markovina, Miloš Bohoněk

Polní transfuzní pracoviště. Tatjana Markovina, Miloš Bohoněk Automatizace v laboratoři polní nemocnice Polní transfuzní pracoviště Tatjana Markovina, Miloš Bohoněk 27.11.2013 2013 Polní transfuzní pracoviště - PTP Je určeno ke skladování transfuzních přípravků nativních

Více

Česká společnost chirurgie ruky ČLS JEP a Anatomický ústav LF MU v Brně pořádá kurz chirurgie ruky. Artroskopie, endoskopie ruky + chirurgie zápěstí

Česká společnost chirurgie ruky ČLS JEP a Anatomický ústav LF MU v Brně pořádá kurz chirurgie ruky. Artroskopie, endoskopie ruky + chirurgie zápěstí Česká společnost chirurgie ruky ČLS JEP a Anatomický ústav LF MU v Brně pořádá kurz chirurgie ruky Artroskopie, endoskopie ruky + chirurgie zápěstí 12. 13. 3. 2016 Vážení kolegové, v cyklu kurzů Základy

Více

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma:

X. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Téma: Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

A 3 520 20 3 520 20 B 3 520 29 352 000 2 900 C 352 000 2 900 3 520 000 29 000 D 3 520 000 29 000 nedefin. nedefin.

A 3 520 20 3 520 20 B 3 520 29 352 000 2 900 C 352 000 2 900 3 520 000 29 000 D 3 520 000 29 000 nedefin. nedefin. ČISTÉ PROSTORY Ing. Zuzana Mathauserová, Laboratoř pro fyzikální faktory Čistý prostor (ČP) je prostor s definovanou kvalitou vnitřního prostředí vyjádřenou počtem částic pevného aerosolu o daných velikostech

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 7 18.8.2003 Činnost transfúzní služby v Moravskoslezském kraji v roce 2002 Podkladem

Více

ROŽNOV p. Radhoštěm dubna 2018 Beskydský hotel RELAX Rekreační a rehabilitační zařízení 3. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

ROŽNOV p. Radhoštěm dubna 2018 Beskydský hotel RELAX Rekreační a rehabilitační zařízení 3. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM ROŽNOV p. Radhoštěm 12. - 13. dubna 2018 Beskydský hotel RELAX Rekreační a rehabilitační zařízení 3. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Fakultní nemocnice Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost

Více

Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o.

Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o. Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o. Vlastnosti charakterizující laboratorní metodu: 1. z hlediska analytického přesnost/ správnost ( nejistota měření ) analytická citlivost

Více

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 2 KONTROLA JAKOSTI A AKTUALIZACE POKYNU VYR-32, KAPITOLA 6 Jan Tille, 03.02.2015 SÚKL 3 Legislativní vymezení Legislativní zdroje a zkratky: zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících

Více

Činnost zařízení transfuzní služby v České republice v roce Activity of institutions of transfusion service in the Czech Republic in 2015

Činnost zařízení transfuzní služby v České republice v roce Activity of institutions of transfusion service in the Czech Republic in 2015 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 12. 2016 15 Souhrn Činnost zařízení transfuzní služby v České republice v roce 2015 Activity of institutions of

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

Zákon č. 268/2014 o zdravotnických prostředcích. přehled některých jeho ustanovení

Zákon č. 268/2014 o zdravotnických prostředcích. přehled některých jeho ustanovení Zákon č. 268/2014 o zdravotnických prostředcích přehled některých jeho ustanovení Definice ZP nástroj, přístroj, zařízení, programové vybavení včetně programového vybavení určeného jeho výrobcem ke specifickému

Více

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU. Označení a název opravovaného ČOS 653,. vydání MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA KREV, DÁRCE KRVE, VYBAVENÍ PRO KREVNÍ TRANSFUZI A OZNAČOVÁNÍ KREVNÍCH SKUPIN 2. Oprava č.. Část

Více

Validace sérologických testů výrobcem. Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012

Validace sérologických testů výrobcem. Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012 Validace sérologických testů výrobcem Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012 Legislativa Zákon č. 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády č. 453/2004

Více

PRVKY BEZPEČNOSTI Č VE VÝROBĚ TRANSFUZNÍCH PŘÍPRAVKŮ

PRVKY BEZPEČNOSTI Č VE VÝROBĚ TRANSFUZNÍCH PŘÍPRAVKŮ PRVKY BEZPEČNOSTI Č FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO VE VÝROBĚ TRANSFUZNÍCH PŘÍPRAVKŮ EVA TESAŘOVÁ 6. STŘEŠOVICKÝ TRANSFUZNÍ DEN, PRAHA, 22.11.2012 1 BEZPEČNÁ HEMOTERAPIE Bezpečné postupy Bezpečné produkty Implementaci

Více

METODY VYŠETŘOVÁNÍ BUNĚČNÉ IMUNITY. Veřejné zdravotnictví

METODY VYŠETŘOVÁNÍ BUNĚČNÉ IMUNITY. Veřejné zdravotnictví METODY VYŠETŘOVÁNÍ BUNĚČNÉ IMUNITY Veřejné zdravotnictví METODY VYŠETŘOVÁNÍ BUNĚČNÉ IMUNITY průtoková cytometrie metody stanovení funkční aktivity lymfocytů testy fagocytárních funkcí Průtoková cytometrie

Více

10. přehledu o provedení krevní transfúze v uplynulých

10. přehledu o provedení krevní transfúze v uplynulých Strana 1236 Sbírka zákonů č. 114 / 2013 Částka 51 114 VYHLÁŠKA ze dne 29. dubna 2013 o stanovení bližších podmínek posuzování zdravotní způsobilosti a rozsahu vyšetření žijícího nebo zemřelého dárce tkání

Více

Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění

Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění Vývoj léčivých přípravků 2 Představení společnosti SOTIO je česká biotechnologická společnost vyvíjející nové léčivé přípravky zaměřené na léčbu

Více

Celkový přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk ke dni 25.10.2010

Celkový přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk ke dni 25.10.2010 Celkový přehled držitelů povolení činnosti v oblasti lidských tkání a buněk ke dni 25.10.2010 Název AeskuLab a.s. BIO-PLUS spol., CGB laboratoř a.s. CORD BLOOD CENTER CZ Cytogenetická laboratoř Brno, Brno

Více

I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP

I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP I. kongres Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP pod záštitou rektora Univerzity Karlovy v Praze 31. března 2. dubna 2016 Špindlerův Mlýn Hotel Harmony www.sotcls.cz Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Více

MEZINÁRODNÍ DEN POROZUMĚNÍ KOKTAVOSTI V ČR

MEZINÁRODNÍ DEN POROZUMĚNÍ KOKTAVOSTI V ČR MEZINÁRODNÍ DEN POROZUMĚNÍ KOKTAVOSTI V ČR Komunikační problém v praxi Pátek 24.10.2008 od 9.00h. do 17.30h. Téma konference : Koktavost v praxi Kongresové centrum a sál Rotunda ( pavilon A ) Veletrhy

Více