IV. celostátní konference

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IV. celostátní konference"

Transkript

1 IV. celostátní konference dubna 2012, Brno, hotel Holiday Inn PROGRAM KONFERENCE / SBORNÍK ABSTRAKT

2 INFORMACE PRO TKÁŇOVÁ ZAŘÍZENÍ IV/2012 Nestátní zdravotnické zařízení zdravotnická záchranná služba Ambulance Meditrans s. r. o. zabezpečí nepřetržitě Vaše požadavky přeprav lidských tkání a buněk kdykoliv po dobu 24 hodin na území ČR i zahraničí: Lidských tkání a buněk Orgánů k transplantaci dopravu lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka ke specializovanému a nezbytnému výkonu (např. odběru LTB) Ambulance Meditrans s.r.o. je držitelem rozhodnutí o povolení činnosti tkáňového zařízení SÚKL z pro: Tkáně a buňky přepravované v rozsahu teplot kapalného dusíku do teploty okolního prostředí v souladu s požadavky tkáňového zařízení Technické zabezpečení: speciální zdravotnická vozidla, se zvláštními výstražnými znameními vybavení standardními uzavíratelnými isotermickými boxy, s validovaným teplotním průběhem SÚKL kompresorové chladící boxy s definovanou teplotou v rozmezí +4 C až -18 C s registrací teplotního průběhu, validované SÚKL o objemu l Kryokontejnery CX 500 Organizační zabezpečení: zdravotnické dispečerské pracoviště s 24 hod. provozem elektronická evidence požadavků, záznamové zařízení sledování vozidel GPS přepravu realizují výlučně zdravotničtí pracovníci Vyhrazené telefonní číslo pro požadavky transplantačních přeprav AMBULANCE MEDITRANS

3 Národní Tkáňové Centrum a.s. a Společnost pro bioimplantologii ČLS JEP pořádají IV. celostátní konferenci BIOIMPLANTOLOGIE 2012 Brno, dubna 2012 Hotel Holiday Inn Partner konference Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání účastníci obdrží certifikát o účasti.

4 Vědecký výbor konference prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. Vedoucí laboratoře experimentální hematologie a buněčné imunoterapie prim. MUDr. Barbara Kubešová Výkonná ředitelka a primářka Národního Tkáňového Centra a.s. MUDr. Pavel Březovský, MBA ředitel Koordinačního střediska transplantací MUDr. Petr Vališ Ortopedická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno Organizační výbor konference prim. MUDr. Barbara Kubešová RNDr. Eva Matějková MUDr. Jaroslav Peprla Drahomíra Procházková Hlavní témata konference Kmenové buňky Somatobuněčná terapie Tkáňové inženýrství Buněčné transplantáty Tkáňové transplantáty Validace a jejich úskalí Legislativa a systém kvality Organizační garant konference SYMMA, spol. s r.o. Aleš Martinek Kounicova Brno Tel., Fax:

5 Partner a vystavovatel TRIGON PLUS, spol. s r.o., Říčany u Prahy Vystavovatelé Biohem spol. s r.o., Trenčín, Slovenská republika BLOCK a.s., Praha DINA-HITEX, spol. s r.o., Bučovice I.T.A. Intertact s.r.o., Praha KRD obchodní společnost, s.r.o., Praha Maco Pharma International GmbH, Brno MEDIN, a.s., Nové Město na Moravě SARSTEDT s.r.o., Praha SCINTILA, s.r.o., Jihlava SCHOELLER PHARMA PRAHA s.r.o., Praha T.O.P. SERVICE spol. s r.o., Praha Prezentující se firmy AMBULANCE MEDITRANS s.r.o., Praha BioTech a.s., Praha LINEQ s.r.o., Černošice MEDISTA spol. s r.o., Praha TIS BRNO s.r.o., Křtiny Sponzor coffee breaku Michal Kysilka, Brno

6 CHLADICÍ A MRAZICÍ TECHNIKA Lednice a mrazáky pro laboratoře, farmacii, pro uchování plasmy a krve Chladicí přepravní boxy pro přepravu krve a biologických materiálů Výkonné šokové zmrazovače plasmy MEDISTA, spol.s r.o. Dělnická 12 Praha 7, Czech Republic Tel: Fax:

7 ODBORNÝ PROGRAM 12. dubna hod Registrace účastníků hod Úvodní slovo, zahájení konference prim. MUDr. Barbara Kubešová prof. MUDr. Roman Hájek, CSc hod Přednáškový blok I. Předsednictvo: Vališ P., Bubeník B. 1. Současné možnosti řešení chondrálních defektů nosných kloubů 20 Vališ P., Repko M., Chaloupka R., Ryba L., Šprláková A. Ortopedická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno 2. Řízená tkáňová a kostní regenerace v chirurgické léčbě kostních nádorů 15 Janíček P., Múdry P., Tomáš T. I. ortopedická klinika LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 3. Léčba artrózy autologními trombocyty 15 Bubeník B., Sládek A. Krevní Centrum Frýdek-Místek hod Coffee break / Doprovodná výstava firem hod Přednáškový blok II. Předsednictvo: Dragúňová J., Zubal L. 4. Nosiče pro tkáňové inženýrství review 30 Zubal L. Národní Tkáňové Centrum a.s. 5. Amniová membrána ako nosič pre rôzne typy buniek 15 Dragúňová J., Koller J., Cucorová V. Centrálna tkanivová banka pri Klinike popálenín a Rekonštrukčnej chirurgie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika 6. Silikonový implantát jako orbitální protéza po její exenteraci 15 Krásný J., Novák V. Oční klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady hod Oběd v hotelové restauraci Brasserie

8 ODBORNÝ PROGRAM 12. dubna hod Přednáškový blok III. Předsednictvo: Matějka P., Karkoška J. 7. CLINICAL EVALUATION OF GLYADERM, A DERMAL 20 SUBSITUTE BASED ON GLYCERINIZED DONOR SKIN Richters C.D. 1, Pirayesh A. 2, Hoeksema H. 2, Heyneman A. 2, Monstrey S. 2 Euro Skin Bank, Beverwijk, TheNetherlands 1 Burn Centre, University Hospital, Gent, Belgium 2 8. Zahájení provozu Národního Tkáňového Centra 10 Kubešová B. Národní Tkáňové Centrum a.s. 9. Validace vyšetření HIV 1,2 Ab+Ag, HBsAg, Anti-HBs, HCV a syfilis 20 ve vzorcích kadaverózních sér Matějka P. 1, Matějková J. 1, Peťko M. 1, Kubešová B. 2, Karkoška J. 2 Laboratoře RNDr. Zdeněk Čecháček, s.r.o., Brno 1 Národní Tkáňové Centrum a.s Využití skeletomuskulárních štěpů z Národního tkáňového centra 15 v otropedii a spondylochirurgii Strzelczoková D., Bernatíková Z. Karvinská hornická nemocnice a.s hod Coffee break / Doprovodná výstava firem hod Přednáškový blok IV. Předsednictvo: Matějková E., Kubešová B. 11. Aseptický způsob zpracování muskuloskeletální tkáně 15 Karkoška J. 1, Kubešová B. 1, Válek S. 2, Pánek L. 2, Zeman J. 2, Sekora J. 3, Provazník I. 3, Pavlovský Z. 4 Národní Tkáňové Centrum a.s. 1 Block, a.s. 2 Ústav biomedicínského inženýrství, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně 3 Ústav patologie LF MU a Fakultní nemocnice Brno Biologické kožní náhrady u popálených pacientů 20 Gregorová N. 1, Lipový B. 1,2, Brychta P. 1,2, Kubešová B. 3 Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie a Fakultní nemocnice Brno 1 Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno 2 Národní Tkáňové Centrum a.s. 3

9 ODBORNÝ PROGRAM 12. dubna Kontrola kvality a vztah výtěžnosti pupečníkové krve k demografickým 15 údajům o matce a dítěti Matějková E., Skládaná V. Národní Tkáňové Centrum a.s. 14. Analýza počtu jaderných buněk z pupečníkové krve impedanční 15 nebo optickou metodou? Karkošková L., Matějková E., Marek A. Národní Tkáňové Centrum a.s hod Závěr prvního dne hod Přistavení autobusů k hotelu Holiday Inn hod Odjezd autobusů do Pivovaru Černá Hora hod Společenský večer v Pivovaru Černá Hora

10 ODBORNÝ PROGRAM 13. dubna hod Registrace účastníků hod Přednáškový blok V. Předsednictvo: Paciorek M., Handl M. 15. Digitální technologie v chirurgicko-protetické spolupráci při výrobě 15 a ukotvení silikonových náhrad částí obličeje Paciorek M. 1, Rosický J. 2, Paravan M. 2 Centrum plastické chirurgie a chirurgie ruky FN Ostrava 1 ING corporation, spol. s r.o., Frýdek-Místek Frontotarzální závěs horní víčka při využití hluboce zmražené alogenní 15 fascie Krásný J., Měřička P. Oční klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 17. Možnosti použití limbálních buněk v klinické praxi 15 Štrajtová L. 1, Komárková J. 1, Kocmanová I. 2, Kubešová B. 1 Národní Tkáňové Centrum a.s. 1 Oddělení klinické mikrobiologie, Fakultní nemocnice Brno Transplantace kloubní chrupavky - operační instrumentarium 15 Handl M. Ortopedická klinika, Fakultní nemocnice v Motole hod Coffee break / Doprovodná výstava firem hod Přednáškový blok VI. Předsednictvo: Lysák D., Kučerová L. 19. Dlhodobé sledovanie účinnosti bunkovej terapie a liečba relapsu 15 prostredníctvom kombinácie transgénnych CD-MSC/5FC Kučerová L., Bohovič R., Matúšková M. Ustav experimentalnej onkologie SAV 20. Imunomodulační vliv mesenchymálních kmenových buněk na 15 alogenní lymfocyty Lysák D., Koutová L., Holubová M., Koza V. Fakultní nemocnice Plzeň, Hematologicko-onkologické oddělení 21. Regenerace růstové ploténky resorbovatelným biopolymerním 15 kompozitem s kmenovými buňkami a chondrocyty Vojtová L. 1, Jančář J. 1,2, Nečas A. 3, Plánka L. 4, Crha M. 3, Proks P. 3, Gál P. 4 10

11 ODBORNÝ PROGRAM 13. dubna 2012 Středočeský technologický institut, Vysoké učení technické v Brně 1 Ústav chemie materiálů, Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně 2 Oddělení chirurgie a ortopedie, Klinika chorob malých zvířat, Fakulta veterinárního lékařství, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 3 Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie, FN Brno Testovanie cytotoxicity matríc vhodných na prípravu kožných náhrad 15 Bašnárová M. 1, Božiková M. 2, Dragúňová J. 2, Bakoš D. 1, Koller J. 2 Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská republika 1 Klinika popálenín Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Bratislava, Slovenská republika hod Závěr konference hod Oběd hod Výroční schůze členů Společnosti pro Bioimplantologii ČLS JEP POSTEROVÁ SEKCE 1. Srovnání přežití kmenových buněk v různém stupni diferenciace po neurotransplantacích u myší s neurodegenerativním postižením Houdek Z. 1,2, Cendelín J. 2, Kulda V. 3, Babuška V. 3, Čedíková M. 1, Králíčková M. 1, Pacherník J. 4, Vožeh F. 2 Ústav histologie a embryologie LF UK v Plzni 1 Ústav patologické fyziologie LF UK v Plzni 2 Ústav lékařské chemie a biochemie LF UK v Plzni 3 Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno 4 2. Superčisté mytí nástrojů v čisté umývárně v Národním Tkáňovém Centru Procházková D., Rabušicová P. Národní Tkáňové Centrum a.s. 3. Rekonstrukce dárce po multitkáňovém odběru Jelínková E., Špirka D., Skokanová M., Čáp F., Karkoška J. Národní Tkáňové Centrum a.s. 11

12 VŠEOBECNÉ INFORMACE Místo konání Hotel Holiday Inn, Křížkovského 20, Brno Registrační poplatky Lékaři do Kč 1 400,- Na místě Kč 1 600,- NLZP do Kč 900,- Na místě Kč 1 100,- V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci, občerstvení v průběhu akce, vstupenka na společenský večer, sborník přednášek, konferenční materiály a DPH. Parkování Možnost parkování na hlídaném parkovišti v areálu hotelu, cena Kč 300,-/den, v okolí areálu BVV bezplatně nebo v parkovacím domě naproti hotelu Holiday Inn. Prostory Sál Alfa Doprovodná výstava firem / Občerstvení Sál Beta Přednáškový sál Foyer Registrace účastníků Registrace účastníků 12. dubna hod 13. dubna hod Oběd Menu, cena Kč 230,- Menu, cena Kč 230,- 12. dubna dubna 2012 Hovězí vývar s játrovými knedlíčky Moravská cibulačka s krutony 150 g Smažený kuřecí řízek 150 g Vepřový přírodní řízek Bramborový salát s majonézou 1/2 rýže, 1/2 hranolky, obloha Nealkoholický nápoj nebo malé pivo Nealkoholický nápoj nebo malé pivo Obědy se vydávají oproti stravenkám, které obdržíte při registraci. Zájemce o bezmasé nebo dietní jídlo žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám. Konferenční materiály Při registraci obdržíte program konference, sborník abstrakt a konferenční set. Certifikáty se vydávají po ukončení konference. Společenský večer hod Společenský večer formou rautu ve Sloupovém sále pivovaru Černá Hora hod Prohlídka pivovaru Černá Hora skupina I hod Prohlídka pivovaru Černá Hora skupina II hod Odjezd autobusů zpět do Brna Informace pro přednášející Konferenční technika Dataprojektor, PC, bezdrátová myš včetně laserpointu, náhledový monitor. Konferenční techniku je možné si vyzkoušet před zahájením konference nebo v průběhu přestávek. Prezentace Prezentace, které od Vás převezme technická obsluha v přednáškovém sále, prosíme dodat na CD nebo USB Flash disku. 12

13 REJSTŘÍK FIREM AMBULANCE MEDITRANS, s.r.o., Praha je NZZ s registrací zdravotnické záchranné služby, dopravní zdravotnické služby, tkáňové zařízení v rozsahu distribuce LTB přepravovaných v rozsahu teplot od teploty kapalného dusíku do teploty okolního prostředí dle požadavku TZ. Kontaktní osoba: Dr. Ilja Chocholouč, Biohem spol. s r.o., Váš partner pre biomedicínsky i klinický výskum a bunkovú terapiu - ponúkame produkty pre izoláciu zárodočných buniek, ich optimalizovanú kultiváciu, sofistikovanú bunkovú i molekulárnu analýzu a GMP produkty pre prenos do klinickej praxe. Kontaktní osoba: Mgr. Slavomír Lokvenc, BioTech a.s. Kontaktní osoba: Mgr. Jana Krábková, Block a.s. je inženýrská firma se silným architektonickým a projekčním útvarem a zkušenou skupinou techniků, technologů a inženýrů pro řízení a realizaci staveb. Realizuje komplexní dodávky technologických staveb s požadavky na čistotu výrobních prostor v oblastech farmacie, zdravotnictví, chemie, elektrotechniky, tepelné techniky a klimatizace. Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Kučera, DINA-HITEX, spol. s r.o. patří mezi nejvýznamnější výrobce a distributory zdravotnického materiálu v České republice. Na trhu působí od roku 1992 a svoji činnost od počátku zaměřila především na vývoj a výrobu jednorázového spotřebního materiálu z netkaných textilií. Nosným výrobním programem firmy je produkce jednorázových sterilních a nesterilních zdravotnických prostředků. Bariérový systém vyvinutý firmou DINA - HITEX, spol. s r.o. je tvořen širokým spektrem produktů od jednoduchých roušek až po speciální jednoúčelové procedurální sety. Ty sestavujeme na míru potřebám jednotlivých zákazníků. Většinou se jedná o výrobu, která je velkou měrou realizována formou ruční práce. Proto je věnována mimořádná pozornost právě odbornému školení pracovníků, a to po celou dobu jejich působení ve firmě. Kontaktní osoba: Kateřina Machálková, I.T.A. Intertact s.r.o. je autorizovaný distributor laboratorních přístrojů, reagencií a laboratorních plastů firem Becton Dickinson, Molecular Devices a Stratec. Divize BD Biosciences je světový lídr v oblasti imunologie (průtokové cytometrie) a laboratorních plastů BD Falcon pro tkáňové kultury a to jak pro klinická tak i vědecká pracoviště. Kontaktní osoba: Hana Čížová, 13

14 REJSTŘÍK FIREM KRD obchodní společnost, s.r.o. je soukromá distribuční společnost zaměřená na prodej produktů a poskytování služeb v oblasti life science, ale i na vlastní výzkum a vývoj. Na trhu v České republice, Slovensku a Maďarsku působí již od roku 1997, mezi její klienty patří významná vědecká pracoviště Akademie věd České republiky, univerzity, nemocnice a ostatní farmaceutické a biomedicínské společnosti. Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Vašák, Michal Kysilka je distributorem produktů pro tkáňové kultury přímo od výrobce PAN-BIOTECH GmbH, Německo, zejména: fetální telecí séra a séra z dalších hospodářských zvířat s mezinárodním certifikátem kultivační média v běžných recepturních variantách i individuálně vyrobených antibiotika, růstové faktory, protilátky, doplňkový sortiment pro kultivaci buněk CryoSure DMSO přímo od výrobce WAK-Chemie GmbH zařazený jako zdravotnický prostředek IIa s označením CE vč. čísla notifikované osoby Kontaktní osoba: Michal Kysilka, LINEQ s.r.o. je aktivní v oboru kryogenních aplikací v přírodních vědách: distribuce kapalného dusíku, prodej Dewarových nádob a jejich příslušenství a projekce, dodávky a údržba kryogenních systémů. Provádí projekci, dodávky a údržbu Kryobank, Kryoskladů a skladovacích systémů využívajících pro chlazení kapalný dusík nebo jeho páry včetně monitoringu a automatizovaného provozu s bezpečnostními a komunikačními funkcemi. Kontaktní osoba: Ing. Jan Poul, Maco Pharma International GmbH je francouzský producent pro oblast bioterapie. Veškeré produkty s CE značkou. Vaky pro sběr pupečníkové krve. Speciální nádoby pro zamražovaní a uchovávání kostních štěpů. Zamražovací vaky pro pupečníkovou krev, kmenové buňky, kůži a tkáně. SCOT roztoky pro ochranu orgánů a tkání před transplantaci Produkty pro buněčnou kultivaci. Kontaktní osoba: MUDr. Helena Malá, MEDIN, a.s. je předním českým výrobcem lékařských implantátů a nástrojů. Portfolio zahrnuje více než produktů pro chirurgii, traumatologii, ortopedii a stomatologii, oceňovaných lékaři především pro svoji vysokou užitnou hodnotu a trvanlivost. Kontaktní osoba: Zdenka Juchelková, MEDISTA spol. s r.o. dodává přípravné a odběrové vaky na pupečníkovou krev, odběrové vaky na plnou krev, sety pro přípravu autologní kondiciované plazmy, odběrová křesla, přepravní boxy pro biologické 14

15 REJSTŘÍK FIREM materiály, laboratorní lednice a mrazáky, hematologické analyzátory, kompletní systém močové analýzy, vybavení transfuzních stanic a laboratoří, kontrolní materiály, centrifugy, osobní glukometry. Vše včetně dodání, zaškolení, instalace, záručního a pozáručního servisu. Kontaktní osoba: Ing. Karel Dědina, SARSTEDT s.r.o. nabízí komplexní program pro zdravotnictví v oblasti odběrů krve, moči a ostatního biologického materiálu. Více se dozvíte na Kontaktní osoba: Zdeňka Váhalová, SCINTILA, s.r.o. nabízí reagencie a vybavení pro laboratoře biomedicínského výzkumu i pro klinická pracoviště. Naším cílem je poskytovat zákazníkům komplex služeb, které jsou přizpůsobeny individuálním požadavkům. Kontaktní osoba: Ivana Rejthárková, SCHOELLER PHARMA PRAHA, s.r.o. nabízí prodej a servis laboratorních přístrojů (hlubokomrazící boxy -86 C (-150 C), biohazard boxy a laminární boxy, inkubátory- biologické nebo chlazené či s řízenou atmosférou CO2 (O2/ N2), centrifugy, přístroje pro molekulární biologii, přístroje pro ELISA fluorescenci luminiscenci, robotické linky apod. Prodej spotřebního materiálu - plastik pro tkáňové kultury, plastik pro IVF, plastik pro imunologii, plastik pro skladování zmrazování a transport vzorků. Kontaktní osoba: Ing. Olga Tichá, T.O.P. Service, spol. s r. o. je dodavatelem spotřebních materiálů určených pro čisté prostory. Jedná se především o sterilní i nesterilní rukavice, utěrky, mopy, sterilní dezinfekce, oděvy, dekontaminační rohože a papíry. Kontaktní osoba: Petr Hrubý, TIS BRNO s.r.o. je výrobcem informačního systému pro tkáňové banky. Nabízíme komplexní informační systém pro řízení a sledování odběrů lidských tkání, jejich zpracování, skladování a distribuci Kontaktní osoba: Veronika Vaďurová, Trigon Plus, spol. s r.o., řešení pro vaši laboratoř. Laboratorní a zdravotnická technika. Kontaktní osoba: Ing. Martin Musil, 15

16 Informační systém TISSUE2 firmy TIS Brno s.r.o. je komplexním informačním systémem pro řízení a sledování odběrů lidských tkání, jejich zpracování, skladování a distribuce. Umožňuje shromáždit veškerá potřebná data, vznikající během odběru, zpracování a skladování lidských tkání a jejich supervizi a propouštění odpovědnými pracovníky v průběhu zpracování i po něm. Struktura a organizace přístupu k datům je specifická pro různé typy tkání. Podporuje odběry kostí, ligament, rohovek, sklér, kůží, amnií, chondrocytů a dalších tkání. Umožňuje různé formy zpracování, větvení jednotlivých výrobních kroků, lišící se podle typu a kvality tkání. Dále umožňuje pořizování výsledků laboratorních vyšetření k jednotlivým odběrům a tkáním i v průběhu zpracování. Jednotlivé fáze zpracování vyšetření lze v systému propouštět a tisknout k nim odpovídající protokoly. IS TISSUE2 je na všech úrovních vybaven kontrolními mechanismy, které upozorňují uživatele na nestandardní postupy nebo chybně zadané údaje. Zároveň tyto kontroly neumožní udělat uživatelský krok, který by byl v přímém rozporu s legislativou nebo přijatými standardy. Nelze tedy například uzavřít a propustit odběr pokud chybí informace, která je ze zákona povinná. Vysoká spolehlivost systému je zajištěna širokým využitím technologie čárového kódu v průběhu výroby i při značení finálních produktů. Přístupy uživatelů k jednotlivým částem systému a k modulům uvnitř systému jsou diferencovány dle rolí příslušných uživatelů. Celý systém je dodáván bez omezení na počet uživatelů nebo pracovních stanic v rámci pracovišť objednatele.

17 SBORNÍK ABSTRAKT BIOIMPLANTOLOGIE dubna

18 SBORNÍK ABSTRAKT Obsah: Současné možnosti řešení chondrálních defektů nosných kloubů...20 Řízená tkáňová a kostní regenerace v chirurgické léčbě kostních nádorů...21 Naše zkušenosti s léčbou artrózy autologními trombocyty...22 Nosiče pro Tkáňové Inženýrství - Review...23 Amniová membrána ako nosič pre rôzne typy buniek...24 Silikonový implantát jako orbitální protéza po její exenteraci...25 CLINICAL EVALUATION OF GLYADERM, A DERMAL SUBSITUTE BASED ON GLYCERINIZED DONOR SKIN...26 Zahájení provozu Národního Tkáňového Centra...27 Validace vyšetření HIV 1,2 Ab+Ag, HBsAg, Anti-HBs, HCV a syfilis ve vzorcích kadaverózních sér...28 Aseptický způsob zpracování muskuloskeletální tkáně...29 Využití skeletomuskulárních štěpů z Národního tkáňového centra v otropedii a spondylochirurgii...30 Biologické kožní náhrady u popálených pacientů...31 Kontrola kvality a vztah výtěžnosti pupečníkové krve k demografickým údajům o matce a dítěti...32 Analýza počtu jaderných buněk z pupečníkové krve impedanční nebo optickou metodou?...33 Digitální technologie v chirurgicko-protetické spolupráci při výrobě a ukotvení silikonových náhrad částí obličeje...34 Frontotarzální závěs horní víčka při využití hluboce zmražené alogenní fascie...35 Možnosti použití limbálních buněk v klinické praxi...36 Transplantace kloubní chrupavky - operační instrumentarium...37 Dlhodobé sledovanie účinnosti bunkovej terapie a liečba relapsu prostredníctvom kombinácie transgénnych CD-MSC/5FC...38 Imunomodulační vliv mesenchymálních kmenových buněk na alogenní lymfocyty...39 Regenerace růstové ploténky resorbovatelným biopolymerním kompozitem s kmenovými buňkami a chondrocyty...40 Testovanie cytotoxicity matríc vhodných na prípravu kožných náhrad...41 Srovnání přežití kmenových buněk v různém stupni diferenciace po neurotransplantacích u myší s neurodegenerativním postižením...42 Superčisté mytí nástrojů v čisté umývárně v Národním Tkáňovém Centru...43 Rekonstrukce dárce po multitkáňovém odběru

19 SBORNÍK ABSTRAKT Rejstřík autorů: Bašnárová Miroslava, RNDr., Bubeník Boris, MUDr., Dragúňová Jana, Mgr., CSc., Gregorová Nora, MUDr., Handl Milan, doc., MUDr., Ph.D., Janíček Pavel, doc., MUDr., CSc., Jelínková Eva, Ing., Karkoška Ján, Mgr., Karkošková Lucie, Králíčková Milena, doc., MUDr., Ph.D., Krásný Jan, MUDr., Kubešová Barbara, MUDr., Kucerova Lucia, Ph.D., Lysák Daniel, MUDr., Matějka Petr, Ing., Matějková Eva, RNDr., Paciorek Martin, MUDr., Procházková Drahomíra, Richters Nelleke, PhD, Strzelczoková Dorota, Mgr., Štrajtová Lucie, Mgr., Vališ Petr, MUDr., Vojtová Lucy, Ing., Ph.D., Zubal Lukáš, Ing., 19

20 SBORNÍK ABSTRAKT Současné možnosti řešení chondrálních defektů nosných kloubů Vališ P., Repko M., Chaloupka R., Ryba L., Šprláková A. Ortopedická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno Chondrální defekty na nosných kloubech jsou v současné době velice častým problémem u pacientů ošetřovaných na ortopedických a traumatologických ambulancích. Autoři uvádějí přehled možných operačních způsobů léčby těchto defektů. Poukazují na vhodnost použití u každé této metody a také na výsledky, které lze očekávat po ošetření chondrálních defektů. Výsledky dokládají kontrolním MRI vyšetřením, videa ze second look ASK, pří níž byl odebraný vzorek z místa původního defektu. Tento histologický materiál byl poté dále zpracován. Na základě výsledků výše zmíněných vyšetření doporučují také nejvhodnější terapeutický postup u jednotlivých typů chondrálních defektů. 20

21 SBORNÍK ABSTRAKT Řízená tkáňová a kostní regenerace v chirurgické léčbě kostních nádorů Janíček P., Múdry P., Tomáš T. I. ortopedická klinika LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Autoři zhodnotili soubor 41 implantovaných megaosteokartilaginózních homoštěpů po resekcích kostních nádorů v letech V 65% implantací se objevily komplikace jako selhání fixace (3 ), zlomenina (8 ), resorbce (4 ), nestabilita kloubní (3 ), infekt (2 ), pakloub (6 ). Jednou z nejčastějších komplikací tedy byl vznik pakloubu, tj. nepřihojení homoštěpu k vlastní kosti pacienta. Léčba tohoto pakloubu byla standardními metodami (dekortikace, spongioplastika) neúčinná a proto jsme tyto případy řešili konverzí na kompozitní typ tumorózní totální kloubní náhrady. Tento způsob řešení je však více než diskutabilní u pacientů dětského věku s dobrou prognózou maligního onemocnění. Autoři referují o dvou případech, kdy ke zlepšení možnosti přihojení homoštěpu využili metody tkáňového inženýrství. K regeneraci kostní tkáně tak byl použit anorganický kostní minerál, kolagenové membrány, tkáňové lepidlo a růstové faktory trombocytů z autologní kostní plasmy, z níž se vytváří destičkový gel. 21

22 SBORNÍK ABSTRAKT Naše zkušenosti s léčbou artrózy autologními trombocyty Bubeník B., Sládek A. Krevní centrum Frýdek-Místek Během dvou let aplikovány trombocyty 600 pacientům. Cílem našeho projektu je provedení hodnocení kliniky a objektivní nárůst chrupavčité tkáně při artrotickém postižení kloubů. Předpokládaná hypotéza v tomto projektu: intraartikulární aplikace TK poskytuje lepší klinické, radiologické dle hodnocení MRI, makroskopické (artroskopické) a mikroskopické výsledky, než intraartikulární aplikace chondroprotektiv. Analgetický efekt této metody se jeví více než výborný, s úlevou od bolestí přibližně v 90%. Objektivní zhodnocení reparace chrupavky bude předmětem dalšího šetření. Zlepšení rozsahu pohybu, snížení potřeby analgetik a NSA. 22

23 SBORNÍK ABSTRAKT Nosiče pro Tkáňové Inženýrství - Review Zubal L. Národní Tkáňové Centrum a.s. Regenerativní medicína a tkáňové inženýrství v mnohých aplikacích vyžaduje použití Nosičů. Ty buněčné kultuře poskytují mechanickou stabilitu, morfologické uspořádání a biochemickou signalizaci. Tento review zachycuje vybrané typy nosičů decellularizovanou ECM, mikroporézní houbičku a nanovlákené materiály. Budou probrány základní výhody a nevýhody těchto nosičů, základní principy jejich výroby a stupeň poznání směřující k jejich klinickému nasazení. 23

24 SBORNÍK ABSTRAKT Amniová membrána ako nosič pre rôzne typy buniek Dragúňová J., Koller J., Cucorová V. Centrálna tkanivová banka pri Klinike popálenín a Rekonštrukčnej chirurgie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava Úvod Amniová membrána (AM) je veľmi často používaná a to jednak v plastickej a rekonštrukčnej chirurgii, jednak v oftalmológii. Jej výborné vlastnosti ako biokompatibilita, pevnosť a povrch, vhodný pre uchytenie buniek robia z amniovej membrány vhodný nosič pre viaceré typy kultivovaných buniek. Materiál a metódy V Centrálnej tkanivovej banke (CTB) pripravujeme kryokonzervovanú amiovú membránu podľa štadnardných pracovných postupov. Membrána je skladovaná pri 70 C v kryoprotekčnom médiu, ktoré obsahuje 10 % DMSO. Pred použitím membránu vždy preplachujeme trikrát vo vhodnom médiu aby sme odstránili zvyšky kryoprotekčného roztoku. Limbálne kmeňové bunky (LSC) kultivujeme v CTB už viac, ako 5 rokov. Pôvodne sme suspenziu limbálnych buniek, získanú trypsinizáciou biopsie, nasadzovali ako primokultúru na kultivačnej nádobe, po dosiahnutí konfluencie sme bunky izolovali a nasadzovali na amniovú membránu. Až keď bunky na AM vytvorili konfluentnú jednovrstvu, sme mebránu aplikovali na pacienta. V súčasnosti pracujeme s modifikovanou metódou kultivácie LSC. Bunky, získané trypsinizáciou, nasadzujeme ako primokultúru, a súčasne kultivujeme zvyšky biopsie ako explantátovú kultúru. Po vytvorení jednovrstvy v oboch paralelných kultiváciách (čo je približne za 10 dní) bunky z oboch kultivácií pasážujeme, nasadíme na AM, necháme 1 2 hod usadiť na povrchu a aplikujeme na pacienta. Výhodou tejto modifikácie je skrátenie času od obdržania biopsie po aplikáciu o polovicu. Výsledky Podľa našich zistení pri kultivácii LSC na AM nie je potrebné používať podporné bunky (myšie fibroblasty). Ďalším spôsobom, ako využiť amniovú membránu, je použiť ju ako nosič pre suspenziu keratinocytov. Suspenzia keratinocytov, pripravená enzymatickou disociáciou odobranej kožnej biopsie sa nanesie na AM a okamžite, v rámci jednej operácie, sa môže aplikovať na pacienta. Výhodou tejto metódy je to, že aplikujeme nielen keratinocyty, ale celé spektrum buniek, ktoré obsahuje kožná biopsia. Amniovú membránu je možno použiť aj ako matricu pre kultiváciu chondrocytov. Na AM rastie nielen suspenzia chondrocytov, ale je ju možné použiť aj na rast chondrocytov priamo z explantátovej kultúry. AM je teda vhodným nosičom pre viacero typov buniek a to nielen ako matrica pre suspenziu buniek, ale i ako vhodné prostredie pre pomnožovanie buniek bez nutnosti použitia podporných feedrových buniek, ktoré bývajú prevažne xenogénneho pôvodu. 24

Ústav soudního lékařství LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně MUDr. Rudolf Zvolánek

Ústav soudního lékařství LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně MUDr. Rudolf Zvolánek PROGRAMOVÝ VÝBOR, HLAVNÍ TÉMATA, ORGANIZACE Programový výbor kongresu JUDr. Pavel Zeman Nejvyšší státní zástupce doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. Klinika úrazové chirurgie LF MU a Fakultní nemocnice Brno

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

PŘEHLED ČINNOSTI TKÁŇOVÝCH BANK ZA ROK 2008 ODBĚR, ZPRACOVÁNÍ A DISTRIBUCE LIDSKÝCH TKÁNÍ A BUNĚK Název, číslo tkáňové banky:

PŘEHLED ČINNOSTI TKÁŇOVÝCH BANK ZA ROK 2008 ODBĚR, ZPRACOVÁNÍ A DISTRIBUCE LIDSKÝCH TKÁNÍ A BUNĚK Název, číslo tkáňové banky: PŘEHLED ČINNOSTI TKÁŇOVÝCH BANK ZA ROK 2008 ODBĚR, ZPRACOVÁNÍ A DISTRIBUCE LIDSKÝCH TKÁNÍ A BUNĚK Název, číslo tkáňové banky: Buněčná tkáňová banka event. č. BTB59 Vedoucí Tkáňové banky: Doc. MUDr. E.

Více

ASEPTICKÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ MUSKULOSKLELETÁLNÍ TKÁNĚ

ASEPTICKÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ MUSKULOSKLELETÁLNÍ TKÁNĚ ASEPTICKÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ MUSKULOSKLELETÁLNÍ TKÁNĚ Karkoška J., Špirka, D., Skokanová, M., Peprla, J Národní Tkáňové Centrum, Brno V. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství 12.9.-13.9.2012

Více

Zápis z výroční schůze Společnosti pro Bioimplantologii ČLS JEP

Zápis z výroční schůze Společnosti pro Bioimplantologii ČLS JEP Zápis z výroční schůze Společnosti pro Bioimplantologii ČLS JEP Datum: 13.4.2012, 14:00 Místo: konferenční salónek hotelu Holiday Inn, Brno Dne 13.4.2012 se v konferenčním salónku hotelu Holiday Inn Brno

Více

Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller. Informace pro pacienty

Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller. Informace pro pacienty Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller Informace pro pacienty Vážený paciente, trpíte bolestmi kolenního, hlezenního nebo ramenního kloubu máte diagnostikovaný defekt kloubní

Více

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění

Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění Aktivní buněčná imunoterapie v léčbě nádorových onemocnění Vývoj léčivých přípravků 2 Představení společnosti SOTIO je česká biotechnologická společnost vyvíjející nové léčivé přípravky zaměřené na léčbu

Více

Výroční Zpráva za rok 2013 PrimeCell Therapeutics a.s.

Výroční Zpráva za rok 2013 PrimeCell Therapeutics a.s. Výroční Zpráva za rok 2013 PrimeCell Therapeutics a.s. Obsah. Základní identifikační údaje. 2 Orgány Společnosti. 3 Profil Společnosti. 4 Dceřiné společnosti PrimeCell Therapeutics a.s.. 5 Zpráva o činnosti

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

4 MEDi Ostrava Hi-tech výrobní laboratoře budoucnosti.

4 MEDi Ostrava Hi-tech výrobní laboratoře budoucnosti. 4 MEDi Ostrava Hi-tech výrobní laboratoře budoucnosti. 24.11.2011, Ostrava Ing. Michal Zahradníček, MBA předseda DR 1 FÓRUM HOSPODÁŘSKÝCH NOVIN: Jaká je perspektiva Moravskoslezského kraje? Anotace: Bude

Více

ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT

ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV Akademie věd České republiky Vídeňská 1083, 420 20 Praha 4 Krč Imunologie a gnotobiologie ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT Zadání: Na základě

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 3. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 24. dubna 2015 Výukové centrum LF UK a Pořádá Urologická klinika LF UK a a Aesculap Akademie pod záštitou České urologické společnosti České akademie

Více

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI v oboru HEMATOLOGIE A TRANSFUSNÍ SLUŽBA PRO ODBORNÉ PRACOVNÍKY V LABORATORNÍCH METODÁCH 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., alergologie interní, Gastroenterologická klinika FN Brno

MUDr. Bronislava Novotná, Ph.D., alergologie interní, Gastroenterologická klinika FN Brno Vážení a milí kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na již XVIII. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY, které se opět uskuteční v Rožnově pod Radhoštěm ve dnech 24.-25. května 2013 v Hotelu Relax. Hlavním

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 I.Úvod Sídlo: Jihlavská 20, 625 00, Brno Registrace: zapsaný od 2. března 1999 v nadačním

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

Polní transfuzní pracoviště. Tatjana Markovina, Miloš Bohoněk

Polní transfuzní pracoviště. Tatjana Markovina, Miloš Bohoněk Automatizace v laboratoři polní nemocnice Polní transfuzní pracoviště Tatjana Markovina, Miloš Bohoněk 27.11.2013 2013 Polní transfuzní pracoviště - PTP Je určeno ke skladování transfuzních přípravků nativních

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

Elektronická podpora výuky v bakalářských a magisterských studijních programech na lékařských fakultách

Elektronická podpora výuky v bakalářských a magisterských studijních programech na lékařských fakultách 21. 11. 22. 11. 2007 Hotel Voroněž I, Brno MEFANET 2007 1. celostátní konference lékařských fakult ČR na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů Informační a komunikační technologie

Více

www.hematology2012.cz

www.hematology2012.cz www.hematology2012.cz 5. 8. září 2012 ČESKÁ REPUBLIKA - BRNO - VÝSTAVIŠTĚ - PAVILON E KONGRESOVÝ PAVILON E 11 Vážené dámy, vážení pánové, v pořadí XVI. Česko slovenský hematologický a transfuziologický

Více

Tipy a triky urologické operativy

Tipy a triky urologické operativy 2. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 28. března 2014 Výukové centrum LF UK a FN Hradec Králové Pořádá Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové a Aesculap Akademie pod záštitou České

Více

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY)

TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) POZVÁNKA na XV. VÁNOČNÍ ORTOPEDICKÉ SYMPOZIUM které se koná 13. 14. PROSINCE 2012 V LÁZEŇSKÉM DOMĚ BEETHOVEN V TEPLICÍCH TÉMA: OSTEOTOMIE V ORTOPEDII (INDIKACE, OPERAČNÍ POSTUP, KOMPLIKACE, VÝSLEDKY) Sympozium

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE.

Transplantcentrum IKEM. ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE. Transplantcentrum IKEM ve spolupráci se Společností pro orgánové transplantace ČLS JEP a Nadačním fondem TRANSPLANTACE pořádá konferenci DÁRCE ORGÁNŮ 8. 10. 2015 hotel Barceló Praha Na Strži 1660/32, Praha

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

Návrhování experimentů pro biomedicínský výzkum pomocí metod DOE

Návrhování experimentů pro biomedicínský výzkum pomocí metod DOE Návrhování experimentů pro biomedicínský výzkum pomocí metod DOE Libor Beránek, Rudolf Dvořák, Lucie Bačáková Abstrakt V minulých desetiletích se v medicíně rozšířilo použití umělých materiálů, ať už v

Více

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Výročníí zpráva za r.. 2010 Základní údaje: Název organizace: Adresa organizace: Telefonní kontakt: e- mail: Webové stránky: Zřizovatel: Vedoucí registru: Zástupce vedoucího registru: Finanční záležitosti:

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

Nelékařské obory: 2. ročník 1.LF UK ECMO ve fakultní nemocnici Plzeň. Mimořádná cena GALEN: Bc. Hana Buriánková

Nelékařské obory: 2. ročník 1.LF UK ECMO ve fakultní nemocnici Plzeň. Mimořádná cena GALEN: Bc. Hana Buriánková Nelékařské obory: Bc. Lada Zlochová 2. ročník 1.LF UK ECMO ve fakultní nemocnici Plzeň Mimořádná cena GALEN: Bc. Hana Buriánková 2. ročník 1.LF UK Informovanost veřejnosti o problematice darování kostní

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

5. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM

5. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Marcela Vlková, Zdeňka Pikulová Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Ústav

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Organizátor programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná zpráva Zkoušení

Více

Přehled výzkumných aktivit

Přehled výzkumných aktivit Přehled výzkumných aktivit ROK 2004 Lenka Zahradová Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie Oddělení klinické hematologie FNB Bohunice Přednosta: prof. MUDr. M. Penka, CSc. Oddělení

Více

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY Konference s mezinárodní účastí XVIII. PAŘÍZKOVY DNY na téma Nová antikoagulancia v klinické praxi Nefrologie hematologie hyperviskozita Poporodní krvácení Dětská hematologie Poruchy primární hemostázy

Více

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o.

Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o. Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o. Vlastnosti charakterizující laboratorní metodu: 1. z hlediska analytického přesnost/ správnost ( nejistota měření ) analytická citlivost

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou

4. TRILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí pod záštitou Česká společnost úrazové chirurgie ČLS JEP Česká společnost soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské univerzity Traumatologické centrum FN Ostrava Ústav soudního lékařství

Více

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP 23. 24. ŘÍJNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP Vzdělávací akci pořádají: Psychiatrická klinika

Více

BOVINE BLOOD NEUTROPHILS: INFLUENCE OF ISOLATION TECHNIQUES TO SURVIVAL KREVNÍ NEUTROFILY SKOTU: VLIV IZOLAČNÍCH TECHNIK NA ŽIVOTNOST

BOVINE BLOOD NEUTROPHILS: INFLUENCE OF ISOLATION TECHNIQUES TO SURVIVAL KREVNÍ NEUTROFILY SKOTU: VLIV IZOLAČNÍCH TECHNIK NA ŽIVOTNOST BOVINE BLOOD NEUTROPHILS: INFLUENCE OF ISOLATION TECHNIQUES TO SURVIVAL KREVNÍ NEUTROFILY SKOTU: VLIV IZOLAČNÍCH TECHNIK NA ŽIVOTNOST Sláma P. Ústav morfologie, fyziologie a veterinářství, Agronomická

Více

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha interakce antigenu s protilátkou probíhá pouze v místech epitopů Jeden antigen může na svém povrchu nést

Více

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o.

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o. VIII. ročník odborné konference RÁMCOVÝ PROGRAM Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka pořadatel: EDUMED s.r.o. Rámcový program Středa 13. listopadu 2013 16:00 19:00

Více

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy Vlasta Sýkorová Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologický ústav, Praha Nádory štítné žlázy folikulární buňka parafolikulární

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013. Drahomíra Springer. ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha

Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013. Drahomíra Springer. ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha Seznámení s novým vydáním normy ISO 15197:2013 Drahomíra Springer ÚLBLD VFN a 1.LF UK Praha Glukometr POCT Selfmonitoring Malý, spolehlivý, správný Zdravotnictví a jeho zásadní otázka cena kvalita dostupnost

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic.

JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic. JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail jic@jic.cz www.jic.cz zprostředkovávání zaměstnanců na pracovní pozice v top, nižším

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus

KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI. 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus POŘADATELÉ Klinika chorob kožních a pohlavních FN Olomouc Spolek lékařů ČLS JEP Olomouc KONFERENCE DERMATOLOGIE PRO PRAXI 16. května 2009 Regionální centrum Olomouc sál Centaurus Souběžně v RCO proběhne

Více

Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart

Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart - Stav k 30.11. 2014 - Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart DRG RESTART je PROJEKT.. má začátek a konec.. má definované výstupy Projekt..

Více

INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN

INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN Projekt CEPIN Cíle projektu vytvoření sítě partnerů realizujících aktivity projektu propojení výzkumu a vývoje mezi akademickou oblastí a praxí

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

vyrobený z lidské krevní plazmy

vyrobený z lidské krevní plazmy IVIG - léčivý přípravek p pravek vyrobený z lidské krevní plazmy Pacasová R., Tesařov ová E. Transfuzní oddělen lení a krevní banka Fakultní nemocnice Brno IVIG - léčivý přípravekp pravek KIOVIG - BAXTER

Více

Armáda dává naději. o 212 alogenních (od dárce), z toho yy 49 od příbuzného dárce, yy 163 od nepříbuzného dárce.

Armáda dává naději. o 212 alogenních (od dárce), z toho yy 49 od příbuzného dárce, yy 163 od nepříbuzného dárce. Komu dáváme naději? Dětem i dospělým, jejichž život ohrožují poruchy krvetvorby, imunity a metabolismu. Transplantace kostní dřeně je pak jediná a velmi účinná léčba u dětí se 70 až 80procentní úspěšností,

Více

57. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII

57. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII Společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS J. E. Purkyně Slovenská společnost pro klinickou neurofyziologii Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS J. E. Purkyně 57. SPOLEČNÝ

Více

Monitorovací systém teplot

Monitorovací systém teplot Odbor nákupu VÁŠ DOPIS ZN / ZE DNE NAŠE ZNAČKA 231-4/12-KN VYŘIZUJE / LINKA NOVÁK/588443184 DATUM 7/5/12 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodání a instalaci Monitorovacího systému teplot Fakultní nemocnice

Více

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina Mnohočetný myelom (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké Jan Straub a kolektiv Česká myelomová skupina 12m Tato příručka je určena nemocným, kterým bylo zjištěno onemocnění

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Dodávka laboratorních lednic II 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV

Více

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY. Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XII. OSTRAVSKÉ TRAUMATOLOGICKÉ DNY Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP ROŽNOV p. Radhoštěm www.otd.cz 8. 10. října 2014 Sympozium je spolufinancováno z prostředků TA ČR v rámci

Více

Tkáňové inženýrství a testování biokompatibility polymerů. B. Dvořánková

Tkáňové inženýrství a testování biokompatibility polymerů. B. Dvořánková Tkáňové inženýrství a testování biokompatibility polymerů. B. Dvořánková Historie transplantací 2. st. př.n.l. Čína transplantace orgánů a štěpů Indie autologní kožní štěpy 3. st.n.l. Kosmos a Damián

Více

Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň

Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň Plzeň, 11.6.2014 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Šance pro

Více

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů DOBRO PACIENTA JE NEJVYŠŠÍ ZÁKON Důvody měření spokojenosti pacientů ve vyspělých zdravotních systémech:

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Laboratoř morfologická SME 8/001/01/VERZE 01 SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Cytologické vyšetření nátěru kostní dřeně Patologické změny krevního obrazu, klinická symptomatologie s možností hematologického

Více

Technický kurz 2008. Mimic our nature. - biomaterials design -

Technický kurz 2008. Mimic our nature. - biomaterials design - Technický kurz 2008 Mimic our nature - biomaterials design - 22.6. - 5. 7. 2008 Obsah Obsah 2 Úvod 3 Studentská organizace BEST 4 Technický kurz 2008 - Mimic our nature 5 Vyjádření podpory vedení FCH 7

Více

Kdy používáme obvaz Tromboguard? Obvaz slouží k zástavě zevního krvácení:

Kdy používáme obvaz Tromboguard? Obvaz slouží k zástavě zevního krvácení: VYUŽITÍ: k poskytování první pomoci a řešení problému zevního krvácení Kdy používáme obvaz Tromboguard? Obvaz slouží k zástavě zevního krvácení: u úrazových ran u pooperačních ran na místech odběru kožních

Více

VK obecně o akreditaci, důležité kapitoly normy ISO 15189 MV obecně o validaci a verifikaci Marcela Vlková ÚKIA, FN u sv.

VK obecně o akreditaci, důležité kapitoly normy ISO 15189 MV obecně o validaci a verifikaci Marcela Vlková ÚKIA, FN u sv. Program: Veronika Kanderová CLIP Cytometrie, 2. LF UK a FN Motol, Praha VK obecně o akreditaci, důležité kapitoly normy ISO 15189 MV obecně o validaci a verifikaci Marcela Vlková ÚKIA, FN u sv. Anny, Brno

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

PŘÍKLAD OSOBNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH SYSTÉMŮ 1.generace

PŘÍKLAD OSOBNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH SYSTÉMŮ 1.generace PŘÍKLAD OSOBNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH SYSTÉMŮ 1.generace Jiří Potůček 1,2,3, Radek Fiala 1,3, Pavel Smrčka 1,2,3, Karel Hána 1,2,3, Jan Mužík 1,2,3, Jan Kašpar 1,2,3 1 CleverTech s.r.o. U Hřiště 149 Světice,

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08 ČESKÁ SPOLEČNOST PRO TROMBÓZU A HEMOSTÁZU ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI J. E. PURKYNĚ Č.1190 pořádá 2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008 Hlavní téma: Trombofilie a trombotické stavy, diagnostika, prevence

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CZECH CMG M Y E L O M A GROUP Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA Zhodnocení spolupráce Přehled molekulárně cytogenetických

Více

XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP

XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP XVIII. kongres České internistické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester TOP Hotel Praha Blažimská 1781/4, Praha 4 25. 28. září 2011

Více

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, člen Výboru pro zdravotnictví Parlamentu

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Program konference XI. workshop mnohočetný myelom a roční setkání České myelomové skupiny 26.-27.4.2013 Hotel Galant, Mikulov. Program konference

Program konference XI. workshop mnohočetný myelom a roční setkání České myelomové skupiny 26.-27.4.2013 Hotel Galant, Mikulov. Program konference Program konference XI. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov 1 CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA 1 PROGRAM Pátek 26.4.2013

Více

Západočeská mezioborová konference

Západočeská mezioborová konference Západočeská mezioborová konference na téma P a l i a t i v n í m e d i c í n a a h o s p i c o v á p é č e 1. INFORMACE HOSPIC sv iří Františkovy Lázně 12. - 13. 3. 2010 Pod záštitou Českého výboru paliativní

Více

Zdravotnictví 2015. 27. 11. 2014 Diplomat Hotel Prague. www.uzs konference.cz

Zdravotnictví 2015. 27. 11. 2014 Diplomat Hotel Prague. www.uzs konference.cz Zdravotnictví 2015 Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, člen Výboru pro zdravotnictví

Více

PRŮZKUM V OBLASTI PŘÍPRAVY CYTOSTATIK

PRŮZKUM V OBLASTI PŘÍPRAVY CYTOSTATIK Země: ČESKÁ REPUBLIKA PRŮZKUM V OBLASTI PŘÍPRAVY CYTOSTATIK Datum: 1. Identifikace vašeho zařízení Instituce: Počet oddělení: Počet onkologických oddělení: Počet onkologických ambulancí v nemocnici: Počet

Více

Vakcíny z nádorových buněk

Vakcíny z nádorových buněk Protinádorové terapeutické vakcíny Vakcíny z nádorových buněk V. Vonka, ÚHKT, Praha Výhody vakcín z nádorových buněk 1.Nabízejí imunitnímu systému pacienta celé spektrum nádorových antigenů. 2. Jejich

Více

Patogeneze infekcí herpetickými viry u imunodeficientních pacientů. K.Roubalová, NRL pro herpetické viry, SZÚ, Praha

Patogeneze infekcí herpetickými viry u imunodeficientních pacientů. K.Roubalová, NRL pro herpetické viry, SZÚ, Praha Patogeneze infekcí herpetickými viry u imunodeficientních pacientů K.Roubalová, NRL pro herpetické viry, SZÚ, Praha Herpetické viry u imunokompetentních hostitelů Rovnovážný stav mezi virem a hostitelem

Více

OR Biomedicínská informatika

OR Biomedicínská informatika OR Biomedicínská informatika Školitelé Prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc. IV. interní klinika tel.: 224 962 558 fax: 224 962 518 e-mail: HUbenesji@lf1.cuni.czU Prof. Ing. Petr Berka, CSc. Vysoká škola

Více

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11.

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. listopadu 2013 Personalizovaná vs standardní péče Cílená léčba Spojení diagnostiky

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

XIV. Intenzivní kurz IBD

XIV. Intenzivní kurz IBD 10. 11. prosince 2015 Kongresové centrum IKEM Praha Vídeňská 1958/9 P r a h a 4 XIV. Intenzivní kurz IBD Pořádají: Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP Nadační fond IBD a Congress

Více

XIV. Opařanské dny. Dětská psychiatrická léčebna Opařany

XIV. Opařanské dny. Dětská psychiatrická léčebna Opařany XIV. Opařanské dny Dětská psychiatrická léčebna 21. 9. - 22. 9. 2007 Dětská psychiatrická léčebna ve spolupráci se Subsekcí dětské a dorostové psychiatrie ČLS J. E. Purkyně pořádají celostátní odbornou

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

CELOSTÁTNÍ SJEZD MIKROBIOLOGIE A EPIDEMIOLOGIE 2008

CELOSTÁTNÍ SJEZD MIKROBIOLOGIE A EPIDEMIOLOGIE 2008 CELOSTÁTNÍ SJEZD MIKROBIOLOGIE A EPIDEMIOLOGIE 2008 II. oznámení Pořádají Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Očkovací centrum, Avenier a. s.

Více

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ RCD s.r.o. Americká 632 252 29 Dobřichovice IČO: 470525511 VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ Řídící pracovník studie: RNDr. Pavla Poučková, CSc Vedoucí pokusu: RNDr.

Více