IV. celostátní konference

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IV. celostátní konference"

Transkript

1 IV. celostátní konference dubna 2012, Brno, hotel Holiday Inn PROGRAM KONFERENCE / SBORNÍK ABSTRAKT

2 INFORMACE PRO TKÁŇOVÁ ZAŘÍZENÍ IV/2012 Nestátní zdravotnické zařízení zdravotnická záchranná služba Ambulance Meditrans s. r. o. zabezpečí nepřetržitě Vaše požadavky přeprav lidských tkání a buněk kdykoliv po dobu 24 hodin na území ČR i zahraničí: Lidských tkání a buněk Orgánů k transplantaci dopravu lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka ke specializovanému a nezbytnému výkonu (např. odběru LTB) Ambulance Meditrans s.r.o. je držitelem rozhodnutí o povolení činnosti tkáňového zařízení SÚKL z pro: Tkáně a buňky přepravované v rozsahu teplot kapalného dusíku do teploty okolního prostředí v souladu s požadavky tkáňového zařízení Technické zabezpečení: speciální zdravotnická vozidla, se zvláštními výstražnými znameními vybavení standardními uzavíratelnými isotermickými boxy, s validovaným teplotním průběhem SÚKL kompresorové chladící boxy s definovanou teplotou v rozmezí +4 C až -18 C s registrací teplotního průběhu, validované SÚKL o objemu l Kryokontejnery CX 500 Organizační zabezpečení: zdravotnické dispečerské pracoviště s 24 hod. provozem elektronická evidence požadavků, záznamové zařízení sledování vozidel GPS přepravu realizují výlučně zdravotničtí pracovníci Vyhrazené telefonní číslo pro požadavky transplantačních přeprav AMBULANCE MEDITRANS

3 Národní Tkáňové Centrum a.s. a Společnost pro bioimplantologii ČLS JEP pořádají IV. celostátní konferenci BIOIMPLANTOLOGIE 2012 Brno, dubna 2012 Hotel Holiday Inn Partner konference Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání účastníci obdrží certifikát o účasti.

4 Vědecký výbor konference prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. Vedoucí laboratoře experimentální hematologie a buněčné imunoterapie prim. MUDr. Barbara Kubešová Výkonná ředitelka a primářka Národního Tkáňového Centra a.s. MUDr. Pavel Březovský, MBA ředitel Koordinačního střediska transplantací MUDr. Petr Vališ Ortopedická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno Organizační výbor konference prim. MUDr. Barbara Kubešová RNDr. Eva Matějková MUDr. Jaroslav Peprla Drahomíra Procházková Hlavní témata konference Kmenové buňky Somatobuněčná terapie Tkáňové inženýrství Buněčné transplantáty Tkáňové transplantáty Validace a jejich úskalí Legislativa a systém kvality Organizační garant konference SYMMA, spol. s r.o. Aleš Martinek Kounicova Brno Tel., Fax:

5 Partner a vystavovatel TRIGON PLUS, spol. s r.o., Říčany u Prahy Vystavovatelé Biohem spol. s r.o., Trenčín, Slovenská republika BLOCK a.s., Praha DINA-HITEX, spol. s r.o., Bučovice I.T.A. Intertact s.r.o., Praha KRD obchodní společnost, s.r.o., Praha Maco Pharma International GmbH, Brno MEDIN, a.s., Nové Město na Moravě SARSTEDT s.r.o., Praha SCINTILA, s.r.o., Jihlava SCHOELLER PHARMA PRAHA s.r.o., Praha T.O.P. SERVICE spol. s r.o., Praha Prezentující se firmy AMBULANCE MEDITRANS s.r.o., Praha BioTech a.s., Praha LINEQ s.r.o., Černošice MEDISTA spol. s r.o., Praha TIS BRNO s.r.o., Křtiny Sponzor coffee breaku Michal Kysilka, Brno

6 CHLADICÍ A MRAZICÍ TECHNIKA Lednice a mrazáky pro laboratoře, farmacii, pro uchování plasmy a krve Chladicí přepravní boxy pro přepravu krve a biologických materiálů Výkonné šokové zmrazovače plasmy MEDISTA, spol.s r.o. Dělnická 12 Praha 7, Czech Republic Tel: Fax:

7 ODBORNÝ PROGRAM 12. dubna hod Registrace účastníků hod Úvodní slovo, zahájení konference prim. MUDr. Barbara Kubešová prof. MUDr. Roman Hájek, CSc hod Přednáškový blok I. Předsednictvo: Vališ P., Bubeník B. 1. Současné možnosti řešení chondrálních defektů nosných kloubů 20 Vališ P., Repko M., Chaloupka R., Ryba L., Šprláková A. Ortopedická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno 2. Řízená tkáňová a kostní regenerace v chirurgické léčbě kostních nádorů 15 Janíček P., Múdry P., Tomáš T. I. ortopedická klinika LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 3. Léčba artrózy autologními trombocyty 15 Bubeník B., Sládek A. Krevní Centrum Frýdek-Místek hod Coffee break / Doprovodná výstava firem hod Přednáškový blok II. Předsednictvo: Dragúňová J., Zubal L. 4. Nosiče pro tkáňové inženýrství review 30 Zubal L. Národní Tkáňové Centrum a.s. 5. Amniová membrána ako nosič pre rôzne typy buniek 15 Dragúňová J., Koller J., Cucorová V. Centrálna tkanivová banka pri Klinike popálenín a Rekonštrukčnej chirurgie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika 6. Silikonový implantát jako orbitální protéza po její exenteraci 15 Krásný J., Novák V. Oční klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady hod Oběd v hotelové restauraci Brasserie

8 ODBORNÝ PROGRAM 12. dubna hod Přednáškový blok III. Předsednictvo: Matějka P., Karkoška J. 7. CLINICAL EVALUATION OF GLYADERM, A DERMAL 20 SUBSITUTE BASED ON GLYCERINIZED DONOR SKIN Richters C.D. 1, Pirayesh A. 2, Hoeksema H. 2, Heyneman A. 2, Monstrey S. 2 Euro Skin Bank, Beverwijk, TheNetherlands 1 Burn Centre, University Hospital, Gent, Belgium 2 8. Zahájení provozu Národního Tkáňového Centra 10 Kubešová B. Národní Tkáňové Centrum a.s. 9. Validace vyšetření HIV 1,2 Ab+Ag, HBsAg, Anti-HBs, HCV a syfilis 20 ve vzorcích kadaverózních sér Matějka P. 1, Matějková J. 1, Peťko M. 1, Kubešová B. 2, Karkoška J. 2 Laboratoře RNDr. Zdeněk Čecháček, s.r.o., Brno 1 Národní Tkáňové Centrum a.s Využití skeletomuskulárních štěpů z Národního tkáňového centra 15 v otropedii a spondylochirurgii Strzelczoková D., Bernatíková Z. Karvinská hornická nemocnice a.s hod Coffee break / Doprovodná výstava firem hod Přednáškový blok IV. Předsednictvo: Matějková E., Kubešová B. 11. Aseptický způsob zpracování muskuloskeletální tkáně 15 Karkoška J. 1, Kubešová B. 1, Válek S. 2, Pánek L. 2, Zeman J. 2, Sekora J. 3, Provazník I. 3, Pavlovský Z. 4 Národní Tkáňové Centrum a.s. 1 Block, a.s. 2 Ústav biomedicínského inženýrství, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně 3 Ústav patologie LF MU a Fakultní nemocnice Brno Biologické kožní náhrady u popálených pacientů 20 Gregorová N. 1, Lipový B. 1,2, Brychta P. 1,2, Kubešová B. 3 Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie a Fakultní nemocnice Brno 1 Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno 2 Národní Tkáňové Centrum a.s. 3

9 ODBORNÝ PROGRAM 12. dubna Kontrola kvality a vztah výtěžnosti pupečníkové krve k demografickým 15 údajům o matce a dítěti Matějková E., Skládaná V. Národní Tkáňové Centrum a.s. 14. Analýza počtu jaderných buněk z pupečníkové krve impedanční 15 nebo optickou metodou? Karkošková L., Matějková E., Marek A. Národní Tkáňové Centrum a.s hod Závěr prvního dne hod Přistavení autobusů k hotelu Holiday Inn hod Odjezd autobusů do Pivovaru Černá Hora hod Společenský večer v Pivovaru Černá Hora

10 ODBORNÝ PROGRAM 13. dubna hod Registrace účastníků hod Přednáškový blok V. Předsednictvo: Paciorek M., Handl M. 15. Digitální technologie v chirurgicko-protetické spolupráci při výrobě 15 a ukotvení silikonových náhrad částí obličeje Paciorek M. 1, Rosický J. 2, Paravan M. 2 Centrum plastické chirurgie a chirurgie ruky FN Ostrava 1 ING corporation, spol. s r.o., Frýdek-Místek Frontotarzální závěs horní víčka při využití hluboce zmražené alogenní 15 fascie Krásný J., Měřička P. Oční klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 17. Možnosti použití limbálních buněk v klinické praxi 15 Štrajtová L. 1, Komárková J. 1, Kocmanová I. 2, Kubešová B. 1 Národní Tkáňové Centrum a.s. 1 Oddělení klinické mikrobiologie, Fakultní nemocnice Brno Transplantace kloubní chrupavky - operační instrumentarium 15 Handl M. Ortopedická klinika, Fakultní nemocnice v Motole hod Coffee break / Doprovodná výstava firem hod Přednáškový blok VI. Předsednictvo: Lysák D., Kučerová L. 19. Dlhodobé sledovanie účinnosti bunkovej terapie a liečba relapsu 15 prostredníctvom kombinácie transgénnych CD-MSC/5FC Kučerová L., Bohovič R., Matúšková M. Ustav experimentalnej onkologie SAV 20. Imunomodulační vliv mesenchymálních kmenových buněk na 15 alogenní lymfocyty Lysák D., Koutová L., Holubová M., Koza V. Fakultní nemocnice Plzeň, Hematologicko-onkologické oddělení 21. Regenerace růstové ploténky resorbovatelným biopolymerním 15 kompozitem s kmenovými buňkami a chondrocyty Vojtová L. 1, Jančář J. 1,2, Nečas A. 3, Plánka L. 4, Crha M. 3, Proks P. 3, Gál P. 4 10

11 ODBORNÝ PROGRAM 13. dubna 2012 Středočeský technologický institut, Vysoké učení technické v Brně 1 Ústav chemie materiálů, Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně 2 Oddělení chirurgie a ortopedie, Klinika chorob malých zvířat, Fakulta veterinárního lékařství, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 3 Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie, FN Brno Testovanie cytotoxicity matríc vhodných na prípravu kožných náhrad 15 Bašnárová M. 1, Božiková M. 2, Dragúňová J. 2, Bakoš D. 1, Koller J. 2 Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská republika 1 Klinika popálenín Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Bratislava, Slovenská republika hod Závěr konference hod Oběd hod Výroční schůze členů Společnosti pro Bioimplantologii ČLS JEP POSTEROVÁ SEKCE 1. Srovnání přežití kmenových buněk v různém stupni diferenciace po neurotransplantacích u myší s neurodegenerativním postižením Houdek Z. 1,2, Cendelín J. 2, Kulda V. 3, Babuška V. 3, Čedíková M. 1, Králíčková M. 1, Pacherník J. 4, Vožeh F. 2 Ústav histologie a embryologie LF UK v Plzni 1 Ústav patologické fyziologie LF UK v Plzni 2 Ústav lékařské chemie a biochemie LF UK v Plzni 3 Ústav experimentální biologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno 4 2. Superčisté mytí nástrojů v čisté umývárně v Národním Tkáňovém Centru Procházková D., Rabušicová P. Národní Tkáňové Centrum a.s. 3. Rekonstrukce dárce po multitkáňovém odběru Jelínková E., Špirka D., Skokanová M., Čáp F., Karkoška J. Národní Tkáňové Centrum a.s. 11

12 VŠEOBECNÉ INFORMACE Místo konání Hotel Holiday Inn, Křížkovského 20, Brno Registrační poplatky Lékaři do Kč 1 400,- Na místě Kč 1 600,- NLZP do Kč 900,- Na místě Kč 1 100,- V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci, občerstvení v průběhu akce, vstupenka na společenský večer, sborník přednášek, konferenční materiály a DPH. Parkování Možnost parkování na hlídaném parkovišti v areálu hotelu, cena Kč 300,-/den, v okolí areálu BVV bezplatně nebo v parkovacím domě naproti hotelu Holiday Inn. Prostory Sál Alfa Doprovodná výstava firem / Občerstvení Sál Beta Přednáškový sál Foyer Registrace účastníků Registrace účastníků 12. dubna hod 13. dubna hod Oběd Menu, cena Kč 230,- Menu, cena Kč 230,- 12. dubna dubna 2012 Hovězí vývar s játrovými knedlíčky Moravská cibulačka s krutony 150 g Smažený kuřecí řízek 150 g Vepřový přírodní řízek Bramborový salát s majonézou 1/2 rýže, 1/2 hranolky, obloha Nealkoholický nápoj nebo malé pivo Nealkoholický nápoj nebo malé pivo Obědy se vydávají oproti stravenkám, které obdržíte při registraci. Zájemce o bezmasé nebo dietní jídlo žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám. Konferenční materiály Při registraci obdržíte program konference, sborník abstrakt a konferenční set. Certifikáty se vydávají po ukončení konference. Společenský večer hod Společenský večer formou rautu ve Sloupovém sále pivovaru Černá Hora hod Prohlídka pivovaru Černá Hora skupina I hod Prohlídka pivovaru Černá Hora skupina II hod Odjezd autobusů zpět do Brna Informace pro přednášející Konferenční technika Dataprojektor, PC, bezdrátová myš včetně laserpointu, náhledový monitor. Konferenční techniku je možné si vyzkoušet před zahájením konference nebo v průběhu přestávek. Prezentace Prezentace, které od Vás převezme technická obsluha v přednáškovém sále, prosíme dodat na CD nebo USB Flash disku. 12

13 REJSTŘÍK FIREM AMBULANCE MEDITRANS, s.r.o., Praha je NZZ s registrací zdravotnické záchranné služby, dopravní zdravotnické služby, tkáňové zařízení v rozsahu distribuce LTB přepravovaných v rozsahu teplot od teploty kapalného dusíku do teploty okolního prostředí dle požadavku TZ. Kontaktní osoba: Dr. Ilja Chocholouč, Biohem spol. s r.o., Váš partner pre biomedicínsky i klinický výskum a bunkovú terapiu - ponúkame produkty pre izoláciu zárodočných buniek, ich optimalizovanú kultiváciu, sofistikovanú bunkovú i molekulárnu analýzu a GMP produkty pre prenos do klinickej praxe. Kontaktní osoba: Mgr. Slavomír Lokvenc, BioTech a.s. Kontaktní osoba: Mgr. Jana Krábková, Block a.s. je inženýrská firma se silným architektonickým a projekčním útvarem a zkušenou skupinou techniků, technologů a inženýrů pro řízení a realizaci staveb. Realizuje komplexní dodávky technologických staveb s požadavky na čistotu výrobních prostor v oblastech farmacie, zdravotnictví, chemie, elektrotechniky, tepelné techniky a klimatizace. Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Kučera, DINA-HITEX, spol. s r.o. patří mezi nejvýznamnější výrobce a distributory zdravotnického materiálu v České republice. Na trhu působí od roku 1992 a svoji činnost od počátku zaměřila především na vývoj a výrobu jednorázového spotřebního materiálu z netkaných textilií. Nosným výrobním programem firmy je produkce jednorázových sterilních a nesterilních zdravotnických prostředků. Bariérový systém vyvinutý firmou DINA - HITEX, spol. s r.o. je tvořen širokým spektrem produktů od jednoduchých roušek až po speciální jednoúčelové procedurální sety. Ty sestavujeme na míru potřebám jednotlivých zákazníků. Většinou se jedná o výrobu, která je velkou měrou realizována formou ruční práce. Proto je věnována mimořádná pozornost právě odbornému školení pracovníků, a to po celou dobu jejich působení ve firmě. Kontaktní osoba: Kateřina Machálková, I.T.A. Intertact s.r.o. je autorizovaný distributor laboratorních přístrojů, reagencií a laboratorních plastů firem Becton Dickinson, Molecular Devices a Stratec. Divize BD Biosciences je světový lídr v oblasti imunologie (průtokové cytometrie) a laboratorních plastů BD Falcon pro tkáňové kultury a to jak pro klinická tak i vědecká pracoviště. Kontaktní osoba: Hana Čížová, 13

14 REJSTŘÍK FIREM KRD obchodní společnost, s.r.o. je soukromá distribuční společnost zaměřená na prodej produktů a poskytování služeb v oblasti life science, ale i na vlastní výzkum a vývoj. Na trhu v České republice, Slovensku a Maďarsku působí již od roku 1997, mezi její klienty patří významná vědecká pracoviště Akademie věd České republiky, univerzity, nemocnice a ostatní farmaceutické a biomedicínské společnosti. Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Vašák, Michal Kysilka je distributorem produktů pro tkáňové kultury přímo od výrobce PAN-BIOTECH GmbH, Německo, zejména: fetální telecí séra a séra z dalších hospodářských zvířat s mezinárodním certifikátem kultivační média v běžných recepturních variantách i individuálně vyrobených antibiotika, růstové faktory, protilátky, doplňkový sortiment pro kultivaci buněk CryoSure DMSO přímo od výrobce WAK-Chemie GmbH zařazený jako zdravotnický prostředek IIa s označením CE vč. čísla notifikované osoby Kontaktní osoba: Michal Kysilka, LINEQ s.r.o. je aktivní v oboru kryogenních aplikací v přírodních vědách: distribuce kapalného dusíku, prodej Dewarových nádob a jejich příslušenství a projekce, dodávky a údržba kryogenních systémů. Provádí projekci, dodávky a údržbu Kryobank, Kryoskladů a skladovacích systémů využívajících pro chlazení kapalný dusík nebo jeho páry včetně monitoringu a automatizovaného provozu s bezpečnostními a komunikačními funkcemi. Kontaktní osoba: Ing. Jan Poul, Maco Pharma International GmbH je francouzský producent pro oblast bioterapie. Veškeré produkty s CE značkou. Vaky pro sběr pupečníkové krve. Speciální nádoby pro zamražovaní a uchovávání kostních štěpů. Zamražovací vaky pro pupečníkovou krev, kmenové buňky, kůži a tkáně. SCOT roztoky pro ochranu orgánů a tkání před transplantaci Produkty pro buněčnou kultivaci. Kontaktní osoba: MUDr. Helena Malá, MEDIN, a.s. je předním českým výrobcem lékařských implantátů a nástrojů. Portfolio zahrnuje více než produktů pro chirurgii, traumatologii, ortopedii a stomatologii, oceňovaných lékaři především pro svoji vysokou užitnou hodnotu a trvanlivost. Kontaktní osoba: Zdenka Juchelková, MEDISTA spol. s r.o. dodává přípravné a odběrové vaky na pupečníkovou krev, odběrové vaky na plnou krev, sety pro přípravu autologní kondiciované plazmy, odběrová křesla, přepravní boxy pro biologické 14

15 REJSTŘÍK FIREM materiály, laboratorní lednice a mrazáky, hematologické analyzátory, kompletní systém močové analýzy, vybavení transfuzních stanic a laboratoří, kontrolní materiály, centrifugy, osobní glukometry. Vše včetně dodání, zaškolení, instalace, záručního a pozáručního servisu. Kontaktní osoba: Ing. Karel Dědina, SARSTEDT s.r.o. nabízí komplexní program pro zdravotnictví v oblasti odběrů krve, moči a ostatního biologického materiálu. Více se dozvíte na Kontaktní osoba: Zdeňka Váhalová, SCINTILA, s.r.o. nabízí reagencie a vybavení pro laboratoře biomedicínského výzkumu i pro klinická pracoviště. Naším cílem je poskytovat zákazníkům komplex služeb, které jsou přizpůsobeny individuálním požadavkům. Kontaktní osoba: Ivana Rejthárková, SCHOELLER PHARMA PRAHA, s.r.o. nabízí prodej a servis laboratorních přístrojů (hlubokomrazící boxy -86 C (-150 C), biohazard boxy a laminární boxy, inkubátory- biologické nebo chlazené či s řízenou atmosférou CO2 (O2/ N2), centrifugy, přístroje pro molekulární biologii, přístroje pro ELISA fluorescenci luminiscenci, robotické linky apod. Prodej spotřebního materiálu - plastik pro tkáňové kultury, plastik pro IVF, plastik pro imunologii, plastik pro skladování zmrazování a transport vzorků. Kontaktní osoba: Ing. Olga Tichá, T.O.P. Service, spol. s r. o. je dodavatelem spotřebních materiálů určených pro čisté prostory. Jedná se především o sterilní i nesterilní rukavice, utěrky, mopy, sterilní dezinfekce, oděvy, dekontaminační rohože a papíry. Kontaktní osoba: Petr Hrubý, TIS BRNO s.r.o. je výrobcem informačního systému pro tkáňové banky. Nabízíme komplexní informační systém pro řízení a sledování odběrů lidských tkání, jejich zpracování, skladování a distribuci Kontaktní osoba: Veronika Vaďurová, Trigon Plus, spol. s r.o., řešení pro vaši laboratoř. Laboratorní a zdravotnická technika. Kontaktní osoba: Ing. Martin Musil, 15

16 Informační systém TISSUE2 firmy TIS Brno s.r.o. je komplexním informačním systémem pro řízení a sledování odběrů lidských tkání, jejich zpracování, skladování a distribuce. Umožňuje shromáždit veškerá potřebná data, vznikající během odběru, zpracování a skladování lidských tkání a jejich supervizi a propouštění odpovědnými pracovníky v průběhu zpracování i po něm. Struktura a organizace přístupu k datům je specifická pro různé typy tkání. Podporuje odběry kostí, ligament, rohovek, sklér, kůží, amnií, chondrocytů a dalších tkání. Umožňuje různé formy zpracování, větvení jednotlivých výrobních kroků, lišící se podle typu a kvality tkání. Dále umožňuje pořizování výsledků laboratorních vyšetření k jednotlivým odběrům a tkáním i v průběhu zpracování. Jednotlivé fáze zpracování vyšetření lze v systému propouštět a tisknout k nim odpovídající protokoly. IS TISSUE2 je na všech úrovních vybaven kontrolními mechanismy, které upozorňují uživatele na nestandardní postupy nebo chybně zadané údaje. Zároveň tyto kontroly neumožní udělat uživatelský krok, který by byl v přímém rozporu s legislativou nebo přijatými standardy. Nelze tedy například uzavřít a propustit odběr pokud chybí informace, která je ze zákona povinná. Vysoká spolehlivost systému je zajištěna širokým využitím technologie čárového kódu v průběhu výroby i při značení finálních produktů. Přístupy uživatelů k jednotlivým částem systému a k modulům uvnitř systému jsou diferencovány dle rolí příslušných uživatelů. Celý systém je dodáván bez omezení na počet uživatelů nebo pracovních stanic v rámci pracovišť objednatele.

17 SBORNÍK ABSTRAKT BIOIMPLANTOLOGIE dubna

18 SBORNÍK ABSTRAKT Obsah: Současné možnosti řešení chondrálních defektů nosných kloubů...20 Řízená tkáňová a kostní regenerace v chirurgické léčbě kostních nádorů...21 Naše zkušenosti s léčbou artrózy autologními trombocyty...22 Nosiče pro Tkáňové Inženýrství - Review...23 Amniová membrána ako nosič pre rôzne typy buniek...24 Silikonový implantát jako orbitální protéza po její exenteraci...25 CLINICAL EVALUATION OF GLYADERM, A DERMAL SUBSITUTE BASED ON GLYCERINIZED DONOR SKIN...26 Zahájení provozu Národního Tkáňového Centra...27 Validace vyšetření HIV 1,2 Ab+Ag, HBsAg, Anti-HBs, HCV a syfilis ve vzorcích kadaverózních sér...28 Aseptický způsob zpracování muskuloskeletální tkáně...29 Využití skeletomuskulárních štěpů z Národního tkáňového centra v otropedii a spondylochirurgii...30 Biologické kožní náhrady u popálených pacientů...31 Kontrola kvality a vztah výtěžnosti pupečníkové krve k demografickým údajům o matce a dítěti...32 Analýza počtu jaderných buněk z pupečníkové krve impedanční nebo optickou metodou?...33 Digitální technologie v chirurgicko-protetické spolupráci při výrobě a ukotvení silikonových náhrad částí obličeje...34 Frontotarzální závěs horní víčka při využití hluboce zmražené alogenní fascie...35 Možnosti použití limbálních buněk v klinické praxi...36 Transplantace kloubní chrupavky - operační instrumentarium...37 Dlhodobé sledovanie účinnosti bunkovej terapie a liečba relapsu prostredníctvom kombinácie transgénnych CD-MSC/5FC...38 Imunomodulační vliv mesenchymálních kmenových buněk na alogenní lymfocyty...39 Regenerace růstové ploténky resorbovatelným biopolymerním kompozitem s kmenovými buňkami a chondrocyty...40 Testovanie cytotoxicity matríc vhodných na prípravu kožných náhrad...41 Srovnání přežití kmenových buněk v různém stupni diferenciace po neurotransplantacích u myší s neurodegenerativním postižením...42 Superčisté mytí nástrojů v čisté umývárně v Národním Tkáňovém Centru...43 Rekonstrukce dárce po multitkáňovém odběru

19 SBORNÍK ABSTRAKT Rejstřík autorů: Bašnárová Miroslava, RNDr., Bubeník Boris, MUDr., Dragúňová Jana, Mgr., CSc., Gregorová Nora, MUDr., Handl Milan, doc., MUDr., Ph.D., Janíček Pavel, doc., MUDr., CSc., Jelínková Eva, Ing., Karkoška Ján, Mgr., Karkošková Lucie, Králíčková Milena, doc., MUDr., Ph.D., Krásný Jan, MUDr., Kubešová Barbara, MUDr., Kucerova Lucia, Ph.D., Lysák Daniel, MUDr., Matějka Petr, Ing., Matějková Eva, RNDr., Paciorek Martin, MUDr., Procházková Drahomíra, Richters Nelleke, PhD, Strzelczoková Dorota, Mgr., Štrajtová Lucie, Mgr., Vališ Petr, MUDr., Vojtová Lucy, Ing., Ph.D., Zubal Lukáš, Ing., 19

20 SBORNÍK ABSTRAKT Současné možnosti řešení chondrálních defektů nosných kloubů Vališ P., Repko M., Chaloupka R., Ryba L., Šprláková A. Ortopedická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno Chondrální defekty na nosných kloubech jsou v současné době velice častým problémem u pacientů ošetřovaných na ortopedických a traumatologických ambulancích. Autoři uvádějí přehled možných operačních způsobů léčby těchto defektů. Poukazují na vhodnost použití u každé této metody a také na výsledky, které lze očekávat po ošetření chondrálních defektů. Výsledky dokládají kontrolním MRI vyšetřením, videa ze second look ASK, pří níž byl odebraný vzorek z místa původního defektu. Tento histologický materiál byl poté dále zpracován. Na základě výsledků výše zmíněných vyšetření doporučují také nejvhodnější terapeutický postup u jednotlivých typů chondrálních defektů. 20

21 SBORNÍK ABSTRAKT Řízená tkáňová a kostní regenerace v chirurgické léčbě kostních nádorů Janíček P., Múdry P., Tomáš T. I. ortopedická klinika LF MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Autoři zhodnotili soubor 41 implantovaných megaosteokartilaginózních homoštěpů po resekcích kostních nádorů v letech V 65% implantací se objevily komplikace jako selhání fixace (3 ), zlomenina (8 ), resorbce (4 ), nestabilita kloubní (3 ), infekt (2 ), pakloub (6 ). Jednou z nejčastějších komplikací tedy byl vznik pakloubu, tj. nepřihojení homoštěpu k vlastní kosti pacienta. Léčba tohoto pakloubu byla standardními metodami (dekortikace, spongioplastika) neúčinná a proto jsme tyto případy řešili konverzí na kompozitní typ tumorózní totální kloubní náhrady. Tento způsob řešení je však více než diskutabilní u pacientů dětského věku s dobrou prognózou maligního onemocnění. Autoři referují o dvou případech, kdy ke zlepšení možnosti přihojení homoštěpu využili metody tkáňového inženýrství. K regeneraci kostní tkáně tak byl použit anorganický kostní minerál, kolagenové membrány, tkáňové lepidlo a růstové faktory trombocytů z autologní kostní plasmy, z níž se vytváří destičkový gel. 21

22 SBORNÍK ABSTRAKT Naše zkušenosti s léčbou artrózy autologními trombocyty Bubeník B., Sládek A. Krevní centrum Frýdek-Místek Během dvou let aplikovány trombocyty 600 pacientům. Cílem našeho projektu je provedení hodnocení kliniky a objektivní nárůst chrupavčité tkáně při artrotickém postižení kloubů. Předpokládaná hypotéza v tomto projektu: intraartikulární aplikace TK poskytuje lepší klinické, radiologické dle hodnocení MRI, makroskopické (artroskopické) a mikroskopické výsledky, než intraartikulární aplikace chondroprotektiv. Analgetický efekt této metody se jeví více než výborný, s úlevou od bolestí přibližně v 90%. Objektivní zhodnocení reparace chrupavky bude předmětem dalšího šetření. Zlepšení rozsahu pohybu, snížení potřeby analgetik a NSA. 22

23 SBORNÍK ABSTRAKT Nosiče pro Tkáňové Inženýrství - Review Zubal L. Národní Tkáňové Centrum a.s. Regenerativní medicína a tkáňové inženýrství v mnohých aplikacích vyžaduje použití Nosičů. Ty buněčné kultuře poskytují mechanickou stabilitu, morfologické uspořádání a biochemickou signalizaci. Tento review zachycuje vybrané typy nosičů decellularizovanou ECM, mikroporézní houbičku a nanovlákené materiály. Budou probrány základní výhody a nevýhody těchto nosičů, základní principy jejich výroby a stupeň poznání směřující k jejich klinickému nasazení. 23

24 SBORNÍK ABSTRAKT Amniová membrána ako nosič pre rôzne typy buniek Dragúňová J., Koller J., Cucorová V. Centrálna tkanivová banka pri Klinike popálenín a Rekonštrukčnej chirurgie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava Úvod Amniová membrána (AM) je veľmi často používaná a to jednak v plastickej a rekonštrukčnej chirurgii, jednak v oftalmológii. Jej výborné vlastnosti ako biokompatibilita, pevnosť a povrch, vhodný pre uchytenie buniek robia z amniovej membrány vhodný nosič pre viaceré typy kultivovaných buniek. Materiál a metódy V Centrálnej tkanivovej banke (CTB) pripravujeme kryokonzervovanú amiovú membránu podľa štadnardných pracovných postupov. Membrána je skladovaná pri 70 C v kryoprotekčnom médiu, ktoré obsahuje 10 % DMSO. Pred použitím membránu vždy preplachujeme trikrát vo vhodnom médiu aby sme odstránili zvyšky kryoprotekčného roztoku. Limbálne kmeňové bunky (LSC) kultivujeme v CTB už viac, ako 5 rokov. Pôvodne sme suspenziu limbálnych buniek, získanú trypsinizáciou biopsie, nasadzovali ako primokultúru na kultivačnej nádobe, po dosiahnutí konfluencie sme bunky izolovali a nasadzovali na amniovú membránu. Až keď bunky na AM vytvorili konfluentnú jednovrstvu, sme mebránu aplikovali na pacienta. V súčasnosti pracujeme s modifikovanou metódou kultivácie LSC. Bunky, získané trypsinizáciou, nasadzujeme ako primokultúru, a súčasne kultivujeme zvyšky biopsie ako explantátovú kultúru. Po vytvorení jednovrstvy v oboch paralelných kultiváciách (čo je približne za 10 dní) bunky z oboch kultivácií pasážujeme, nasadíme na AM, necháme 1 2 hod usadiť na povrchu a aplikujeme na pacienta. Výhodou tejto modifikácie je skrátenie času od obdržania biopsie po aplikáciu o polovicu. Výsledky Podľa našich zistení pri kultivácii LSC na AM nie je potrebné používať podporné bunky (myšie fibroblasty). Ďalším spôsobom, ako využiť amniovú membránu, je použiť ju ako nosič pre suspenziu keratinocytov. Suspenzia keratinocytov, pripravená enzymatickou disociáciou odobranej kožnej biopsie sa nanesie na AM a okamžite, v rámci jednej operácie, sa môže aplikovať na pacienta. Výhodou tejto metódy je to, že aplikujeme nielen keratinocyty, ale celé spektrum buniek, ktoré obsahuje kožná biopsia. Amniovú membránu je možno použiť aj ako matricu pre kultiváciu chondrocytov. Na AM rastie nielen suspenzia chondrocytov, ale je ju možné použiť aj na rast chondrocytov priamo z explantátovej kultúry. AM je teda vhodným nosičom pre viacero typov buniek a to nielen ako matrica pre suspenziu buniek, ale i ako vhodné prostredie pre pomnožovanie buniek bez nutnosti použitia podporných feedrových buniek, ktoré bývajú prevažne xenogénneho pôvodu. 24