Zápis z 11. jednání pracovní skupiny č. 3 projektu DOPSIT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 11. jednání pracovní skupiny č. 3 projektu DOPSIT"

Transkript

1 Zápis z 11. jednání pracovní skupiny č. 3 projektu DOPSIT Datum jednání: Čas jednání: 14:00 Místo jednání: Líšeňská 33a, zasedací místnost Pracovní skupina: 3 Inteligentní dopravní systémy Program jednání: 1. Plán účasti v následujícím období na tuzemských a zahraničních konferencích. 2. Informace o využití návrhu témat řešení projektů na mezinárodní nebo vnitrostátní úrovni, včetně řešitelských týmů. Průběh jednání: IMPAKTOVANÉ ČASOPISY: Č. Název Autor Stav!!! Stav: připravuje se / podáno / publikováno!!! Všechny příspěvky přiložte do přílohy Nebyly podány RECENZOVANÉ ČASOPISY: Č. Název Autor Stav!!! Stav: připravuje se / podáno / publikováno!!! Všechny příspěvky přiložte do přílohy!!! Nebyly podány

2 1. Zhodnocení účasti na tuzemských a zahraničních konferencích ÚČAST NA KONFERENCÍCH: Č. Název konference místo/termín konání Účastník Název příspěvku!!! Všechny příspěvky přiložte do přílohy!!! 2. Vystoupení zástupce pracovní skupiny na semináři a plánované vystoupení PŘÍSPĚVEK NA SEMINÁŘ: Č. Název příspěvku Autor Časový rozsah 1. Aktivity CDV (PS3-DOPSIT) v oblasti dopravní Marek Ščerba 30 min. telematiky 2. Smart parking David Bárta 20 min, 3. Informační systémy ve veřejné dopravě Martin Pípa 20 min. 4. Výkonové zpoplatnění osobních vozidel Bohuslav 20 min. Dokoupil Ad 1) Příspěvek zazněl v rámci odborného semináře konaného 27/11/2014 jako doprovodný program před zasedáním Valné hromady SDT - Sdužení dopravní telematiky. Semináře se účastnily zástupci 35 subjektů profesně aktivních v oblasti dopravní telematiky. Záměrem bylo představit možnosti spolupráce zejména na stávájícíh i nových projektech. Ad 2-4) Jedná se o plánované příspěvky představující činnost skupiny PS3 v rámci semináře DOPSIT plánovaného na 20/2/ Připravované návrhy projektů NÁVRHY PROJEKTŮ: Č. Název projektu Organizace Řešitel(é) 4. Podané návrhy projektů

3 NÁVRHY PROJEKTŮ: Č. Název projektu Organizace Řešitel(é) 1. SAFEZONE: Možnosti zvýšení bezpečnosti dopravy a podpora incident managementu v CDV hlavní řešitel Martin Pípa Marek Ščerba místech dopravních omezení s ohledem na KI VUT ELTODO CAMEA Posouzení kritické dopravní infrastruktury v ČR CDV Martin Pípa 2. Připravené návrhy projektů, které jsou podány do výzvy Programu bezpečnostního výzkumu České republiky Ad 1) Hlavním cílem projektu je výzkum, vývoj a testování souboru organizačních a telematických opatření, pro zvýšení bezpečnosti a průjezdnosti slabých míst dopravní infrastruktury - míst dopravních omezení. Snížení rizika vzniku nehod a následné tvorby kolon vozidel v místech úzkých hrdel na dopravní síti, je důležitým faktorem udržitelnosti kritické infrastruktury. V případě dopravních nehod, kdy je nutné zajistit urgentní průjezd vozidel IZS, jsou v projektu navrhovány scénáře incident managementu Ad 2) Cílem projektu je vytvoření metodiky pro posuzování jednotlivých prvků, částí a celé sítě kritické dopravní infrastruktury. V souladu s touto metodikou bude provedena analýza stávající sítě KI a pomocí telematických systémů pro sběr relevantních dat, modelování a simulace upřesněn rozsah sítě ve vazbě na aktuální a předpokládané potřeby státu. Projekt je zaměřen především na potřeby zajištění interoperability KI na celostátní úrovni a její vazby na systém TEN-T. Závěr: Skupina se aktivně zapojuje zejména do přípravy projektů. Výsledky jsou především charakteru aplikovaného výzkumu patenty, užitné vzory, metodiky. Z tohoto pohledu je oslabena publikační činnost, která je potřeba posílit. V meziobdobí do další pracovní schůzky, kdy nejsou očekávány žádné další výzkumné výzvy budou připraveny publikace z oblasti informačních systémů ve veřejné dopravě. Úkoly plynoucí z jednání: Posílit publikační činnost.

4 PREZENČNÍ LISTINA Pracovní skupina: 3 Inteligentní dopravní systémy Termín schůzky: 8/1/2015 Termín další schůzky: bude upřesněno Jméno: Podpis: Ing. Bohuslav Dokoupil Aktuální seznam všech členů/ Podpisy zúčastněných: Ing. Martin Pípa Mgr. Marek Ščerba Mgr. Hana Jiříčková Mgr. David Bárta Rozdělovník: Členové pracovní skupiny

5