VÝPIS USNESENÍ XVII. zasedání Zastupitelstva města Slavičín dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝPIS USNESENÍ XVII. zasedání Zastupitelstva města Slavičín dne"

Transkript

1 VÝPIS USNESENÍ XVII. zsedání Zstupitelstv měst Slvičín dne Poznámk: - zveřejněn je uprvená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozshu zveřejňovných osobních údjů podle zákon č. 101/2000 Sb., o ochrně osobních údjů, ve znění pozdějších předpisů; - do úplné verze usnesení mohou občné měst Slvičín podle ust. 16 odst. 2 písm. e) zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nhlédnout n útvru sekretriát MěÚ Slvičín. 1. Kontrol plnění usnesení ZMS Usnesení č. XVII/1/2017 b e r e n v ě d o m í zprávu o kontrole plnění usnesení 2. Zprávy o činnosti výborů ZMS b e r e n v ě d o m í ) zápisy Osdního výboru Divnice č. 29, 30, 31, b) zápisy Osdního výboru Hrádek n Vlárské dráze č. 3 4 c) zápisy Osdního výboru Nevšová č d) zápis č. 4/2017 Finnčního výboru Zstupitelstv měst Slvičín e) zápis č. 13/2017 Kontrolního výboru Zstupitelstv měst Slvičín Usnesení č. XVII/2/ Návrh rozpočtu měst Slvičín n rok 2018 Usnesení č. XVII/3/2017 ) v souldu s 84 odst. 2 písm. c) zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozpočet měst Slvičín n rok 2018 jko schodkový tkto: příjmy běžného roku: výdje běžného roku: sldo příjmů výdjů: tis. Kč tis. Kč tis. Kč Anonymizovná verze usnesení ZMS č. XVII., / 8

2 s tím, že schodek bude kryt přebytkem hospodření měst z minulých let; b) poskytnutí účelové dotce z rozpočtu měst Slvičín v roce 2018 FC TVD Slvičín z.s., Školní 881, Slvičín, IČ , ve výši ,-Kč z účelem: finncování celoroční činnosti fotblového klubu uzvření veřejnoprávní smlouvy č. D/2018/01 o poskytnutí dotce mezi městem Slvičín FC TVD Slvičín z.s.; c) poskytnutí účelové dotce z rozpočtu měst Slvičín v roce 2018 FC TVD Slvičín z.s., Školní 881, Slvičín, IČ , ve výši ,-Kč z účelem: nákupu bezpečných brnek pro mldší příprvku benjmínky uzvření veřejnoprávní smlouvy č. D/2018/02 o poskytnutí dotce mezi městem Slvičín FC TVD Slvičín z.s.; d) poskytnutí účelové dotce z rozpočtu měst Slvičín v roce 2018 Chritě Slvičín, Komenského 115, Slvičín, IČ , ve výši ,-Kč z účelem: finncování provozních nákldů spojených s poskytováním sociálních služeb uzvření veřejnoprávní smlouvy č. D/2018/03 o poskytnutí dotce mezi městem Slvičín Chritou Slvičín; e) poskytnutí účelové dotce z rozpočtu měst Slvičín v roce 2018 Vzdělávcímu, sociálnímu kulturnímu středisku při Ndci Jn Pivečky, o.p.s., Horní náměstí 111, Slvičín, IČ , ve výši ,-Kč z účelem: finncování provozních nákldů nízkoprhového zřízení pro děti mládež KmPk? uzvření veřejnoprávní smlouvy č. D/2018/04 o poskytnutí dotce mezi městem Slvičín Vzdělávcím, sociálním kulturním střediskem při Ndci Jn Pivečky, o.p.s.; f) poskytnutí účelové dotce z rozpočtu měst Slvičín v roce 2018 Sportovním klubům Slvičín, z.s., Školní 29, Slvičín, IČ , ve výši ,-Kč z účelem: finncování provozních nákldů sportovní hly ve Slvičíně uzvření veřejnoprávní smlouvy č. D/2018/05 o poskytnutí dotce mezi městem Slvičín Sportovními kluby Slvičín, z.s.; g) poskytnutí účelové dotce z rozpočtu měst Slvičín v roce 2018 Sportovním klubům Slvičín, z.s., Školní 29, Slvičín, IČ , ve výši ,-Kč z účelem: zteplení jedné stěny sportovní hly SK Slvičín uzvření veřejnoprávní smlouvy č. D/2018/06 o poskytnutí dotce mezi městem Slvičín Sportovními kluby Slvičín, z.s.; h) poskytnutí účelové dotce z rozpočtu měst Slvičín v roce 2018 Sportovním klubům Slvičín, z.s., Školní 29, Slvičín, IČ , ve výši ,-Kč z účelem: vybvení sportovní hly SK Slvičín nákup sportovního vybvení, cvičebních pomůcek nářdí uzvření veřejnoprávní smlouvy č. D/2018/07 o poskytnutí dotce mezi městem Slvičín Sportovními kluby Slvičín, z.s.; i) poskytnutí účelové dotce z rozpočtu měst Slvičín v roce 2018 Sdružení rodičů ZŠ Slvičín - Vlár ve výši ,-Kč z účelem: podpory výchovně vzdělávcích ktivit žáků předplvecký doškolovcí plvecký výcvik uzvření veřejnoprávní smlouvy č. D/2018/08 o poskytnutí dotce mezi městem Slvičín Sdružením rodičů ZŠ Slvičín - Vlár; j) poskytnutí účelové dotce z rozpočtu měst Slvičín v roce 2018 Gymnáziu Jn Pivečky Střední odborné škole Slvičín, Školní 822, Slvičín, IČ , ve výši ,-Kč z účelem: podpory vzdělávání dětí mládeže Gymnázi Anonymizovná verze usnesení ZMS č. XVII., / 8

3 uzvření veřejnoprávní smlouvy č. D/2018/09 o poskytnutí dotce mezi městem Slvičín Gymnáziem Jn Pivečky Střední obornou školou Slvičín; k) poskytnutí účelové dotce z rozpočtu měst Slvičín v roce 2018 SH ČMS Sboru dobrovolných hsičů Hrádek n Vlárské dráze, Nádržní 113, Hrádek n Vlárské dráze, Slvičín, IČ , ve výši ,-Kč z účelem: oprvy zstřešení pódi stolového sezení výletiště uzvření veřejnoprávní smlouvy č. D/2018/10 o poskytnutí dotce mezi městem Slvičín SH ČMS Sborem dobrovolných hsičů Hrádek n Vlárské dráze; l) poskytnutí účelové dotce z rozpočtu měst Slvičín v roce 2018 Ndci Jn Pivečky, Horní náměstí 111, Slvičín, IČ , ve výši ,-Kč z účelem: nákupu resuscitční loutky příslušenství pro školení dětí v rámci projektu Helfíkův kotár uzvření veřejnoprávní smlouvy č. D/2018/11 o poskytnutí dotce mezi městem Slvičín Ndcí Jn Pivečky; m) poskytnutí účelové dotce z rozpočtu měst Slvičín v roce 2018 Římskoktolické frnosti Slvičín, Komenského 4, Slvičín, IČ , ve výši ,-Kč z účelem: oprvy fsády kostel sv. Vojtěch ve Slvičíně uzvření veřejnoprávní smlouvy č. D/2018/12 o poskytnutí dotce mezi městem Slvičín Římskoktolickou frností Slvičín; n) poskytnutí účelové dotce z rozpočtu měst Slvičín v roce 2018 TJ Sokol Nevšová, z.s., Nevšová 84, Slvičín, IČ , ve výši ,-Kč z účelem: finncování celoroční činnosti uzvření veřejnoprávní smlouvy č. D/2018/13 o poskytnutí dotce mezi městem Slvičín TJ Sokol Nevšová, z.s.; o) střednědobý výhled rozpočtu měst Slvičín n období s t n o v u j e závzné ukztele rozpočtu měst Slvičín n rok 2018 u k l á d á odboru ekonomickému provést v souldu s 14 zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových prvidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, neprodleně rozpis schváleného rozpočtu notce: hlsování: pro 19; proti 0; zdržel se 1 (Nvrátil); nepřítomen 1 (Čechmánek) Návrh rozpočtu je zveřejňován n internetových stránkách měst n drese: 4. Rozpočtová optření Usnesení č. XVII/4/2017 rozpočtové optření č. 26/2017/ZMS přijetí dotce ze státního rozpočtu ve výši 68 tis. Kč n podporu vybrných činností JSDH rozpočtové optření č. 27/2017/ZMS přijetí dotce ze státního rozpočtu ve výši 147 tis. Kč n ztížené hospodření ve vojenských lesích rozpočtové optření č. 28/2017/ZMS přijetí dotce ze státního rozpočtu ve výši 5 tis. Kč n obnovu, zjištění výchovu lesních porostů Anonymizovná verze usnesení ZMS č. XVII., / 8

4 rozpočtové optření č. 29/2017/ZMS přijetí dotce ze státního rozpočtu ve výši 1 tis. Kč n ekologické k přírodě šetrné technologie při hospodření v lesích rozpočtové optření č. 30/2017/ZMS příjmy z úhrd obce Šnov ve výši 5 tis. Kč n výkon přenesené působnosti v oblsti řízení o přestupcích rozpočtové optření č. 31/2017/ZMS oprvy údržb místních komunikcí přesun prostředků v rámci schváleného rozpočtu roku 2017 z 2212 n 2219 ve výši 128 tis. Kč dle pltné Vyhlášky č. 323/2002 sb., o rozpočtové skldbě rozpočtové optření č. 32/2017/ZMS kce ZUŠ Slvičín větrání hygienického zázemí návrh n zřzení nové kce do rozpočtu měst ve výši 65 tis. Kč b e r e n v ě d o m í rozpočtové optření č. 32/2017/RMS poskytnutí neinvestiční účelové dotce z rozpočtu Zlínského krje pro ZŠ Slvičín Vlár ve výši 13 tis. Kč n relizci projektu Ze školních lvic do přírody. rozpočtové optření č. 33/2017/RMS poskytnutí neinvestiční účelové dotce ze státního rozpočtu pro ZŠ Slvičín Mlé Pole, příspěvková orgnizce, IČ , ve výši 302 tis. Kč n relizci projektu prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvlitnímu předškolnímu, primárnímu sekundárnímu vzdělávání Operčního progrmu Výzkum, vývoj vzdělávání. rozpočtové optření č. 34/2017/RMS přijetí neinvestiční účelové dotce ze státního rozpočtu ve výši 30 tis. Kč n zjištění výdjů vzniklých v souvislosti s příprvnou fází n volbu prezident České republiky v roce rozpočtové optření č. 35/2017/RMS údržb veřejné zeleně nvýšení nákldů ve výši 250 tis. Kč rozpočtové optření č. 36/2017/RMS zřízení nového kontejnerového stání v ul. Jsmínová v částce 30 tis. Kč rozpočtové optření č. 37/2017/RMS městský rozhls - nvýšení nákldů ve výši 25 tis. Kč rozpočtové optření č. 38/2017/RMS Dodtek č. 6/2017 ke smlouvě č. 01/2012 o správě údržbě mjetku uzvřené mezi městem Slvičín BTH Slvičín, spol. s r.o., IČ , Mldotické nábřeží 849, Slvičín pokrytí nákldů n rekonstrukci bytu č. 7 v domě čp. 390 ve Slvičíně ve výši 276 tis. Kč rozpočtové optření č. 39/2017/RMS kce Oprv komunikce ul. Jsmínová povrch II. etp nvýšení nákldů ve výši 45 tis. Kč rozpočtové optření č. 40/2017/RMS přijetí neinvestiční účelové dotce ze státního rozpočtu ve výši 227 tis. Kč n zjištění výdjů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do Poslnecké sněmovny Prlmentu České republiky rozpočtové optření č. 41/2017/RMS poskytnutí neinvestiční účelové dotce ze státního rozpočtu pro ZŠ Slvičín Vlár, příspěvková orgnizce, IČ , ve výši 742 tis. Kč n relizci projektu prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvlitnímu předškolnímu, primárnímu sekundárnímu vzdělávání Operčního progrmu Výzkum, vývoj vzdělávání. rozpočtové optření č. 42/2017/RMS poskytnutí neinvestiční účelové dotce z rozpočtu Zlínského krje pro Městskou nemocnici Slvičín, příspěvková orgnizce, IČ , ve výši 167 tis. Kč n relizci projektu: Stbilizce zdrvotnických nelékřských prcovníků v Městské nemocnici Slvičín. rozpočtové optření č. 43/2017/RMS kce Sokolovn oprv vnitřního osvětlení - I. etp nvýšení nákldů o 100 tis. Kč z důvodu vyšší ceny zjištěné v rámci zdávcího řízení. rozpočtové optření č. 44/2017/RMS veřejná prostrnství vánoční výzdob - nvýšení nákldů o 173 tis. Kč. rozpočtové optření č. 45/2017/RMS koupliště provozní výdje nvýšení rozpočtovné částky o 233 tis. Kč z důvodu pokrytí dodtečných nákldů souvisejících s rekonstrukcí koupliště Anonymizovná verze usnesení ZMS č. XVII., / 8

5 rozpočtové optření č. 46/2017/RMS kce ZŠ Slvičín Vlár chlzení prostor kuchyně nvýšení rozpočtovné částky o 22 tis. Kč z důvodu pokrytí dodtečných nákldů souvisejících se změnou rozshu prcí v oblsti elektro zdrvotechniky rozpočtové optření č. 47/2017/RMS poskytnutí peněžního dru ve výši 2 tis. Kč Rodinnému centru Kroměříž, z.s., Kollárov 658/13, Kroměříž, IČ rozpočtové optření č. 48/2017/RMS poskytnutí peněžního dru ve výši 2 tis. Kč Bbyboxu pro odložené děti - STATIM, z.s., Pod Oborou 88, Prh Hájek, IČ rozpočtové optření č. 49/2017/RMS poskytnutí neinvestiční účelové dotce ze státního rozpočtu ve výši 203 tis. Kč pro MŠ Slvičín Mlé Pole, příspěvková orgnizce, IČ , n relizci projektu prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvlitnímu předškolnímu, primárnímu sekundárnímu vzdělávání Operčního progrmu Výzkum, vývoj vzdělávání. rozpočtové optření č. 50/2017/ZMS přijetí finnčního příspěvku ve výši 20 tis. Kč pro Městskou knihovnu Slvičín od Svzu knihovníků informčních prcovníků ČR, IČ: , Klementinum 190, Prh 1 notce: Rozpočtová optření jsou zveřejňován n internetových stránkách měst n drese: 5. Udělení progrmových dotcí měst Slvičín n rok 2018 Usnesení č. XVII/5/2017 ) poskytnutí progrmových dotcí z dotčního progrmu Podpor sportovní tělovýchovné činnosti v roce 2018 uzvření příslušných veřejnoprávních smluv v souldu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových prvidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s Obecnými prvidly pro poskytování dotcí měst Slvičín Dotčním progrmem Podpor sportovní tělovýchovné činnosti v roce 2018 ; b) poskytnutí progrmových dotcí z dotčního progrmu Podpor rozvoje kultury v roce 2018 uzvření příslušných veřejnoprávních smluv v souldu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových prvidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s Obecnými prvidly pro poskytování dotcí měst Slvičín Dotčním progrmem Podpor rozvoje kultury v roce 2018 ; c) poskytnutí progrmových dotcí z dotčního progrmu Podpor mimoškolních ktivit dětí mládeže v roce 2018 uzvření příslušných veřejnoprávních smluv v souldu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových prvidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s Obecnými prvidly pro poskytování dotcí měst Slvičín Dotčním progrmem Podpor mimoškolních ktivit dětí mládeže v roce 2018 ; d) poskytnutí progrmových dotcí z dotčního progrmu Podpor ktivit v oblsti životního prostředí v roce 2018 uzvření příslušných veřejnoprávních smluv v souldu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových prvidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s Obecnými prvidly pro poskytování dotcí měst Slvičín Dotčním progrmem Podpor ktivit v oblsti životního prostředí v roce 2018 Anonymizovná verze usnesení ZMS č. XVII., / 8

6 hlsování: pro 17; proti 0; zdržel se 3 (Nvrátil, Pinďák, Ptáček); nepřítomen 1 (Čechmánek) 6. Odměňování členů zstupitelstv s t n o v u j e Usnesení č. XVII/6/2017 s účinnosti od měsíční odměnu neuvolněným členům Zstupitelstv měst Slvičín tkto: ) členům zstupitelstv 627,- Kč b) členům rdy 1 815,- Kč c) předsedům výborů zstupitelstv 1 482,- Kč d) předsedům osdních výborů zstupitelstv 1 482,- Kč e) předsedům komisí rdy 847,- Kč f) předsedům komisí rdy, kteří nejsou členy zstupitelstv 847,- Kč V přípdě nástupu náhrdník n uprázdněný mndát člen zstupitelstv bude odměn poskytován ode dne složení slibu. V přípdě budoucích změn v obszení jednotlivých funkcí bude odměn poskytován ode dne zvolení do příslušné funkce. 7. Žádost o odkup části pozemku ne Usnesení č. XVII/7/2017 vyhlášení záměru n prodej části pozemku prc.č. 4073/29 o výměře cc 20 m 2 v ktstrálním území Slvičín n zákldě žádosti 8. Žádost o odkup části pozemku ne Usnesení č. XVII/8/2017 vyhlášení záměru n prodej části pozemku prc.č. 4422/1 o výměře cc 25 m 2 v ktstrálním území Slvičín n zákldě žádosti 9. Žádost o odkup nemovitých věcí - hotel Slvičn ne Usnesení č. XVII/9/2017 vyhlášení záměru n prodej pozemku prc.č. st. 983 v ktstrálním území Slvičín, jehož součástí je budov čp. 51, n zákldě žádosti hlsování: pro 18; proti 0; zdržel se 2 (Nvrátil, Ptáček); nepřítomen 1 (Čechmánek) Anonymizovná verze usnesení ZMS č. XVII., / 8

7 10. Žádost o odkup pozemku ne Usnesení č. XVII/10/2017 vyhlášení záměru n prodej části pozemku prc.č. 623/17 v ktstrálním území Slvičín o výměře cc 13 m 2 n zákldě žádosti hlsování: pro 19; proti 0; zdržel se 1 (Ptáček); nepřítomen 1 (Čechmánek) 11. Odkup pozemků v k.ú. Nevšová Usnesení č. XVII/11/2017 odkup pozemků prc.č. 66/2, 66/3, 4338/22, všechny v ktstrálním území Nevšová, od spoluvlstníků podíl id. ¾, z kupní cenu 200 Kč/m Směn pozemků v k.ú. Divnice Usnesení č. XVII/12/2017 směnu pozemků v ktstrálním území Divnice následovně: převod části pozemku prc.č. 1118/2 o výměře cc 8 m 2, vlstník město Slvičín,, z kupní cenu 200 Kč/m 2, k níž bude připočten pltná szb DPH, převod části pozemků prc.č /2 o celkové výměře cc 20 m 2, vlstníci městu Slvičín z kupní cenu 200 Kč/m 2, s tím, že nbyvtel větší výměry dopltí rozdíl v hodnotách že nákldy spojené se směnou budou uhrzeny oběm strnmi rovným dílem 13. Nbídk k mjetkoprávnímu vypořádání pozemků - Vojenské lesy sttky ČR ne Usnesení č. XVII/13/2017 vyhlášení záměru n prodej pozemků prc.č. 1077/11, 1077/2, 1077/3, 1077/4, 1077/9, 1078/1, 1078/3, 1078/5, 2093/1, 2093/10, 2093/11, 2093/7, 2093/9 st. 359/2, všechny v ktstrálním území Divnice n zákldě nbídky Vojenských lesů sttků ČR, s.p. Anonymizovná verze usnesení ZMS č. XVII., / 8

8 14. Nbídk n odprodej lesních pozemků Usnesení č. XVII/14/2017 neschvluje odkup pozemků prc.č /1 v ktstrálním území Divnice z zákldě nbídky, 15. Nbídk n prodej části pozemku v k.ú. Slvičín - Jednot spotřební družstvo v Uherském Ostrohu Usnesení č. XVII/15/2017 odkup části pozemku prc.č. st. 987 v ktstrálním území Slvičín o výměře cc 300 m 2 od vlstník Jednot spotřební družstvo v Uherském Ostrohu, Uherský Ostroh, IČ , z kupní cenu 500 Kč/m Nbytí části pozemku v k.ú. Sehrdice - přijetí dru Usnesení č. XVII/16/2017 ) nbytí části pozemku prc.č. 350/3 v k.ú. Sehrdice o výměře cc 60 m 2 formou drování od z podmínky úhrdy nákldů s drováním spojených obdrovným z podmínky, že drující obdrží v rámci komplexních pozemkových úprv v ktstrálním území Nevšová pozemek s výměrou zvýšenou o 68 m 2 n úkor pozemku měst b) ktulizovný soupis nových pozemků ve vlstnictví měst Slvičín v rámci Komplexní pozemkové úprvy v k.ú. Nevšová ze dne hlsování: pro 19; proti 0; zdržel se 1 (Bonko); nepřítomen 1 (Čechmánek) Ing. Jroslv K o n č i c k ý Mgr. Božen F i l á k o v á strost místostrostk Anonymizovná verze usnesení ZMS č. XVII., / 8

VÝPIS USNESENÍ VII. zasedání Zastupitelstva města Slavičín dne

VÝPIS USNESENÍ VII. zasedání Zastupitelstva města Slavičín dne VÝPIS USNESENÍ VII. zsedání Zstupitelstv měst Slvičín dne 16. 12. 2015 Poznámk: - zveřejněn je uprvená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozshu zveřejňovných osobních údjů podle zákon č. 101/2000

Více

VÝPIS USNESENÍ 94. schůze Rady města Slavičín dne

VÝPIS USNESENÍ 94. schůze Rady města Slavičín dne VÝPIS USNESENÍ 94. schůze Rdy měst Slvičín dne 28. 11. 2017 Poznámk: - zveřejněn je uprvená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozshu zveřejňovných osobních údjů podle zákon č. 101/2000 Sb.,

Více

VÝPIS USNESENÍ II. zasedání Zastupitelstva města Slavičín dne

VÝPIS USNESENÍ II. zasedání Zastupitelstva města Slavičín dne VÝPIS USNESENÍ II. zsedání Zstupitelstv měst Slvičín dne 19. 12. 2018 Poznámk: - zveřejněn je uprvená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozshu zveřejňovných osobních údjů podle zákon č. 101/2000

Více

U S N E S E N Í z 2. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

U S N E S E N Í z 2. jednání Zastupitelstva obce Lovčice U S N E S E N Í z 2. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 12. 12. 2018 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno (podle prezenční listiny): 7 členů

Více

Z Á P I S č. 23/2016 z 23. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 23/2016 z 23. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 23/2016 z 23. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 14. 12. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 6

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Uprvená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozshu zveřejňovných osobních údjů podle zákon o ochrně osobních údjů Sttutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 4. zsedání zstupitelstv měst, které se konlo

Více

Z Á P I S č. 27/2017 z 27. jednání Zastupitelstva obce Lovčice. Přítomno: podle prezenční listiny 6 členů zastupitelstva obce 1 občan

Z Á P I S č. 27/2017 z 27. jednání Zastupitelstva obce Lovčice. Přítomno: podle prezenční listiny 6 členů zastupitelstva obce 1 občan Z Á P I S č. 27/2017 z 27. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 26. 7. 2017 od 18,00 hodin Místo konání: společenská místnost KTZ, Lovčice, č. p. 85 Přítomno: podle prezenční listiny 6 členů

Více

U S N E S E N Í č. 0 6 / / 1

U S N E S E N Í č. 0 6 / / 1 č. 0 6 / 2 0 1 8 / 1 1) Progrm jednání zstupitelstv č. 06/2018. 2) Kontrolu usnesení č. 04/2018/1, 04/2018/2, 04/2018/3, 04/2018/4 ze dne 26. 9. 2018 č. 05/2018 ze dne 31. 10. 2018. 3) Střednědobý výhled

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Uprvená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozshu zveřejňovných osobních údjů podle zákon o ochrně osobních údjů Sttutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 1. zsedání zstupitelstv měst, které se konlo

Více

VÝPIS USNESENÍ IX. zasedání Zastupitelstva města Slavičín dne

VÝPIS USNESENÍ IX. zasedání Zastupitelstva města Slavičín dne VÝPIS USNESENÍ IX. zasedání Zastupitelstva města Slavičín dne 27. 4. 2016 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 45529/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 451-470 Usnesení 19. zsedání

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ Město Vejprty, Tylov 870/6, IČ 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 6. řádného zsedání Zstupitelstv měst Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 24. červn 2010 od 16:30 hod. v zsedcí síni v Městském

Více

VÝPIS USNESENÍ XX. zasedání Zastupitelstva města Slavičín dne

VÝPIS USNESENÍ XX. zasedání Zastupitelstva města Slavičín dne VÝPIS USNESENÍ XX. zasedání Zastupitelstva města Slavičín dne 5. 9. 2018 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ Město Vejprty, Tylov 870/6, IČ 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 3. řádného zsedání Zstupitelstv měst Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 31. březn 2011 od 16:30 hod. v zsedcí síni v Městském

Více

VÝPIS USNESENÍ XVI. zasedání Zastupitelstva města Slavičín dne

VÝPIS USNESENÍ XVI. zasedání Zastupitelstva města Slavičín dne VÝPIS USNESENÍ XVI. zasedání Zastupitelstva města Slavičín dne 6. 9. 2017 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

Z Á P I S č. 18/2016 z 18. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 18/2016 z 18. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 18/2016 z 18. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 6. 7. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 7 členů

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 20584/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 529-541 Usnesení 23. zsedání

Více

Z Á P I S č. 26/2017 z 26. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 26/2017 z 26. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 26/2017 z 26. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 14. 6. 2017 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 8 členů

Více

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 19/2016 z 19. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 17. 8. 2016 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 5 členů

Více

VÝPIS USNESENÍ 70. schůze Rady města Slavičín dne

VÝPIS USNESENÍ 70. schůze Rady města Slavičín dne VÝPIS USNESENÍ 70. schůze Rady města Slavičín dne 28. 2. 2017 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

VÝPIS USNESENÍ 92. schůze Rady města Slavičín dne

VÝPIS USNESENÍ 92. schůze Rady města Slavičín dne VÝPIS USNESENÍ 92. schůze Rady města Slavičín dne 14. 11. 2017 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 56605/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 568-592 Usnesení 25. zsedání

Více

Zastupitelstvo obce Dobrá 1. s ch v a l u j e Strategický plán rozvoje obce Dobrá na období let

Zastupitelstvo obce Dobrá 1. s ch v a l u j e Strategický plán rozvoje obce Dobrá na období let 1. Zhájení U S N E S E N Í z 19. jednání Zstupitelstv obce Dobrá, konného dne 09.06.2014 od 17 hodin, v budově Zákldní školy Dobrá, 1. poschodí společenský sál 1. v o l í návrhovou komisi ve složení: Ing.

Více

Město Slavičín U S N E S E N Í. 7. schůze Rady města Slavičín, konané dne

Město Slavičín U S N E S E N Í. 7. schůze Rady města Slavičín, konané dne Město Slavičín U S N E S E N Í 7. schůze Rady města Slavičín, konané dne 6. 2. 2007 Usnesení č. 7/0135/07 Ve věci: Kontrola plnění usnesení b e r e n a v ě d o m í zprávu o kontrole plnění usnesení dle

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 19907/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 398-414 Usnesení 17. zsedání

Více

VÝPIS USNESENÍ 31. schůze Rady města Slavičín konané dne

VÝPIS USNESENÍ 31. schůze Rady města Slavičín konané dne VÝPIS USNESENÍ 31. schůze Rady města Slavičín konané dne 28. 08. 2019 Zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019

Více

VÝPIS USNESENÍ 3. schůze Rady města Slavičín konané dne

VÝPIS USNESENÍ 3. schůze Rady města Slavičín konané dne VÝPIS USNESENÍ 3. schůze Rady města Slavičín konané dne 28. 11. 2018 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne V souldu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochrně osobních údjů o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v uprvené podobě. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 4. schůze

Více

VÝPIS USNESENÍ 91. schůze Rady města Slavičín dne

VÝPIS USNESENÍ 91. schůze Rady města Slavičín dne VÝPIS USNESENÍ 91. schůze Rady města Slavičín dne 31. 10. 2017 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

VÝPIS USNESENÍ X. zasedání Zastupitelstva města Slavičín dne

VÝPIS USNESENÍ X. zasedání Zastupitelstva města Slavičín dne VÝPIS USNESENÍ X. zasedání Zastupitelstva města Slavičín dne 22. 6. 2016 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

VÝPIS USNESENÍ VI. zasedání Zastupitelstva města Slavičín dne

VÝPIS USNESENÍ VI. zasedání Zastupitelstva města Slavičín dne VÝPIS USNESENÍ VI. zasedání Zastupitelstva města Slavičín dne 23. 9. 2015 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

Z Á P I S č. 8/2019 z 8. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 8/2019 z 8. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 8/2019 z 8. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 17. 6. 2019 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno (podle prezenční listiny): 9 členů

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 23206/2012/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 224-238 Usnesení 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 2 k č. j.: 15065/2019 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 43-57 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 10327/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 317-341 Usnesení 15. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení 5. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 5. schůze rady městského obvodu konané dne 5. schůze rdy městského obvodu konné dne 21.01.2019 čís. 0063/RMOb-Pro/1822/5-0076/RMOb-Pro/1822/5 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/10 Přehled usnesení rdy městského obvodu

Více

Z Á P I S č. 10/2015 z 10. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 10/2015 z 10. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 10/2015 z 10. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 14. 10. 2015 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 8

Více

Z Á P I S č. 8/2015 z 8. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 8/2015 z 8. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 8/2015 z 8. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 8. 7. 2015 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 7 členů

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

VÝPIS USNESENÍ V. zasedání Zastupitelstva města Slavičín dne

VÝPIS USNESENÍ V. zasedání Zastupitelstva města Slavičín dne VÝPIS USNESENÍ V. zasedání Zastupitelstva města Slavičín dne 24.6.2015 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

Zápis z 31. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 31. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 31. schůze Rdy měst Šternberk ze dne 19.12.2011 Číslo 846 Zodpovídá: FO Termín: 31.12.2011 zápis z jednání finnčního výboru ze dne 9.12.2011 b e r e n v ě d o m í výsledky hospodření měst Šternberk

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 62902/2016/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 341-369 Usnesení 15. zsedání

Více

VÝPIS USNESENÍ 111. schůze Rady města Slavičín konané dne

VÝPIS USNESENÍ 111. schůze Rady města Slavičín konané dne VÝPIS USNESENÍ 111. schůze Rady města Slavičín konané dne 24. 7. 2018 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podlee zákona

Více

U s n e s e n í z a s t u p i t e l s t v a o b c e L i b a v s k é Ú d o l í. Usnesení

U s n e s e n í z a s t u p i t e l s t v a o b c e L i b a v s k é Ú d o l í. Usnesení U s n e s e n í z s t u p i t e l s t v o b c e L i b v s k é Ú d o l í Usnesení XX. řádného zsedání zstupitelstv Obce Libvské Údolí konného dne 07.05.2014 v obřdní síni Obecního úřdu od 17.00 hod. 441/14

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 2 k č. j.: 49016/2019 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 83-96 Usnesení 6. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Z Á P I S č. 33/2018 z 33. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 33/2018 z 33. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 33/2018 z 33. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 14. 2. 2018 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 8 členů

Více

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouv č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotce ze státního rozpočtu ČR v oblsti sportu n rok 2015 Název : Šchový svz České republiky Adres : Zátopkov 100/2, 160 17 Prh 6 IČ : 48548464 Bnkovní

Více

město Slavičín U S N E S E N Í 38. schůze Rady města Slavičín, konané dne

město Slavičín U S N E S E N Í 38. schůze Rady města Slavičín, konané dne město Slavičín U S N E S E N Í 38. schůze Rady města Slavičín, konané dne 16. 4. 2008 Usnesení č. 38/0776/08 Kontrola plnění usnesení b e r e n a v ě d o m í zprávu o kontrole plnění usnesení dle přílohy

Více

- 0256/RMOb-Pro/1418/23

- 0256/RMOb-Pro/1418/23 23. schůze rdy městského obvodu konné dne 02.11.2015 čís. 0246/RMOb-Pro/1418/23-0256/RMOb-Pro/1418/23 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/9 Přehled usnesení rdy městského obvodu

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín Uprvená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozshu zveřejňovných osobních údjů podle zákon o ochrně osobních údjů. Sttutární město Děčín U S N E S E N Í z 16. schůze rdy měst konné dne 13. srpn 2007 Usnesení

Více

U S N E S E N Í 34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 34. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 34. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 7.11.2016 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 948/34 souhlsí s použitím

Více

- 0984/RMOb-Pro/1418/91

- 0984/RMOb-Pro/1418/91 91. schůze rdy městského obvodu konné dne 08.10.2018 čís. 0972/RMOb-Pro/1418/91-0984/RMOb-Pro/1418/91 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/8 Přehled usnesení rdy městského obvodu

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 9796/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 43-73 Usnesení 4. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 70. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 70. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í ze 70. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 7. 10. 2013 čís. 1024/70 1037/70 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský

Více

podle ust a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I.

podle ust a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I. Jkub Hnik nr. 15.1.1974 bytem: U Potok 170, 273 53 Hostouň nr. 31.1.1979 bytem: Lidečská 387, 155 21 Prh Zličín (dále jen budoucí oprávněný ) IČ: 00234397 Kldenská 119, 273 53 Hostouň bnkovní spojení:

Více

VÝPIS USNESENÍ 17. schůze Rady města Slavičín dne

VÝPIS USNESENÍ 17. schůze Rady města Slavičín dne VÝPIS USNESENÍ 17. schůze Rady města Slavičín dne 2.6.2015 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 17135/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2705-2735 Usnesení z 85. schůze Rdy

Více

Usnesení bylo schváleno.

Usnesení bylo schváleno. Z Á P I S z 29. zsedání Zstupitelstv obce Lovčice Místo konání: Obec Lovčice zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Dob konání: dne 11. 9. 2013 od 18.00 hod. Přítomno: podle prezenční listiny

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice F PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 17640/2016/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1097-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 34. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 36677/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2955-2976 Usnesení z 91. schůze Rdy

Více

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008 z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 17. 04. 2008 Usnesení z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 17. 04. 2008 216 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

- 0201/RMOb-Pro/1418/17

- 0201/RMOb-Pro/1418/17 17. schůze rdy městského obvodu konné dne 27.07.2015 čís. 0190/RMOb-Pro/1418/17-0201/RMOb-Pro/1418/17 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/9 Přehled usnesení rdy městského obvodu

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 17898/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 261-295 Usnesení z 8. schůze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 5088/2019/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-15313/2018 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 170-193 Usnesení ze 5. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 51927/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2360-2389 Usnesení ze 74. schůze

Více

město Slavičín U S N E S E N Í 84. schůze Rady města Slavičín, konané dne

město Slavičín U S N E S E N Í 84. schůze Rady města Slavičín, konané dne město Slavičín U S N E S E N Í 84. schůze Rady města Slavičín, konané dne 9.2.2010 Usnesení č. 84/1754/10 Kontrola plnění usnesení b e r e n a v ě d o m í zprávu o kontrole plnění usnesení dle přílohy

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 2.5.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Usnesení 4. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne

Usnesení 4. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 4. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 202 - Rd měst po projednání ukončení smlouvy o výpůjčce Notebooku PRESARIO včetně příslušenství ze dne 02.07.2002 městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Jromírem Nvrátilem

Více

Zpráva o činnosti výboru pro regionální rozvoj

Zpráva o činnosti výboru pro regionální rozvoj Zstupitelstvo Jihomorvského krje 27. zsedání konné dne 23. červn 2016 Mteriál k bodu č. 7 progrmu: Zpráv o činnosti výboru pro regionální rozvoj Návrh n usnesení Zstupitelstvo Jihomorvského krje b e r

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

U S N E S E N Í 24. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 24. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 7.3.2016 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 592/24 schvluje poskytnutí

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 19907/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 415-450 Usnesení 18. zsedání

Více

Město Horní Benešov USNESENÍ Z Á Ř Í ze 71. schůze Rady města v Horním Benešově, která se konala dne

Město Horní Benešov USNESENÍ Z Á Ř Í ze 71. schůze Rady města v Horním Benešově, která se konala dne Město Horní Benešov USNESENÍ ze 71. schůze Rdy měst v Horním Benešově, která se konl dne 9.9.2013 v 17:00 hod. v knceláři strosty. Z Á Ř Í 2 0 1 3 1 Po projednání přednesených zpráv rozprvy byl přijt následující

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 2468/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2547-2574 Usnesení ze 79. schůze Rdy

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&42404/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 4003-4011 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 100. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj

Zpráva o činnosti Výboru pro regionální rozvoj Zstupitelstvo Jihomorvského krje 11. zsedání konné dne 24. 04. 2014 Mteriál k bodu č. 7 progrmu: Zpráv o činnosti Výboru pro regionální rozvoj Návrh n usnesení Zstupitelstvo Jihomorvského krje b e r e

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 20288/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 74-102 Usnesení 5. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 30325/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 542-567 Usnesení 24. zsedání

Více

Z Á P I S č. 9/2015 z 9. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 9/2015 z 9. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 9/2015 z 9. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 9. 9. 2015 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno: podle prezenční listiny 7 členů

Více

USNESENÍ. Město Horní Benešov P R O S I N E C

USNESENÍ. Město Horní Benešov P R O S I N E C Město Horní Benešov USNESENÍ z 2. zsedání Zstupitelstv měst v Horním Benešově, která se konlo dne 15.12.2010 v 18:00 hod. v Informčním centru městské knihovně P R O S I N E C 2 0 1 0 Usnesení č. 7/2-10

Více

Partner. Časov ý plán realiza ce Zřizovatel VCT MAS Partner. Časový plán realizace NIDV, CVLK, VCT,

Partner. Časov ý plán realiza ce Zřizovatel VCT MAS Partner. Časový plán realizace NIDV, CVLK, VCT, Aktivity spolupráce Cíl 1. Vyhovující mteriální podmínky, dlších subjektů poskytujících zájmové celoživotní vzdělávání Cíl ktivity, optření 1.6, 1.6.1 1.7, 1.7.1 Popis ktivity Spolupráce v zjištění bezbriérového

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 22780/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2016-2036 Usnesení z 64. schůze Rdy

Více

město Slavičín U S N E S E N Í 83. schůze Rady města Slavičín, konané dne

město Slavičín U S N E S E N Í 83. schůze Rady města Slavičín, konané dne město Slavičín U S N E S E N Í 83. schůze Rady města Slavičín, konané dne 26.1.2010 Usnesení č. 83/1727/10 Kontrola plnění usnesení b e r e n a v ě d o m í zprávu o kontrole plnění usnesení dle přílohy

Více

USNESENO č. 524/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje

USNESENO č. 524/11 Rada města v Rychnově nad Kněžnou. schvaluje 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 24.10.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Mgr. Jn Drejslová (příchod ve 14:04 hod.) Ing. Michel Zimová

Více

DAROVACÍ SMLOUVA. kterou uzavřeli podle 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci:

DAROVACÍ SMLOUVA. kterou uzavřeli podle 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Číslo smlouvy 010/14/168/03/00 KUJCP01AEIGN DAROVACÍ SMLOUVA kterou uzvřeli podle 2055 násl. zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník níže uvedeného dne, měsíce roku účstníci: Město Týn nd Vltvou se sídlem

Více

VÝPIS USNESENÍ 20. schůze Rady města Slavičín konané dne

VÝPIS USNESENÍ 20. schůze Rady města Slavičín konané dne VÝPIS USNESENÍ 20. schůze Rady města Slavičín konané dne 22. 5. 2019 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 12954/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 370-397 Usnesení 16. zsedání

Více

VÝPIS USNESENÍ III. zasedání Zastupitelstva města Slavičín dne

VÝPIS USNESENÍ III. zasedání Zastupitelstva města Slavičín dne VÝPIS USNESENÍ III. zasedání Zastupitelstva města Slavičín dne 13. 3. 2019 1. Kontrola plnění usnesení ZMS b e r e n a v ě d o m í zprávu o kontrole plnění usnesení. Usnesení č. III/1/2019 Hlasování: pro

Více

U S N E S E N Í. 64. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 64. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 64. schůze Rdy obce Velké Březno, která se konl dne 14. 3. 2018 od 16:30 n Obecním úřdě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michl Kulhánek, Ing. Mgr. Michl Šidák, PhDr. Mgr. Vítězslv Štefl Ph.D.,

Více

U S N E S E N Í 42. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 42. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 42. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 5.6.2017 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1268/42 neschvluje poskytnutí

Více

Městská část Praha-Lysolaje. Zastupitelstvo městské části, USNESENI. 14. zasedání Zastupitelstva. konaného dne 15. srpna 2012, od 18:00 hodin

Městská část Praha-Lysolaje. Zastupitelstvo městské části, USNESENI. 14. zasedání Zastupitelstva. konaného dne 15. srpna 2012, od 18:00 hodin 339/1 Městská část Prh-Lysolje Zstupitelstvo městské části, USNESENI 14. zsedání Zstupitelstv konného dne 15. srpn 2012, od 18:00 hodin ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI Usnesení č. 1/14/2012 PRAHA-LYSOLAJE

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 11157/2012/KnD ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová ČÍSLA USNESENÍ: 194-219 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.: 13990/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7772/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 2677-2702 Usnesení z 83. schůze Rdy

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. MUDr. Hana Dvořáková Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.8.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk Mgr. Krel Štrégl Jroslv Pleslová - zpisovtelk

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 54. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne 4. 2.

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 54. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne 4. 2. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 54. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 4. 2. 2013 čís. 808/54 823/54 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost

Více

U S N E S E N Í 41. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne

U S N E S E N Í 41. schůze Rady obce Dětmarovice konané dne U S N E S E N Í 41. schůze Rdy obce Dětmrovice konné dne 3.5.2017 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1220/41 souhlsí s použitím

Více

Z Á P I S č. 7/2019 ze 7. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

Z Á P I S č. 7/2019 ze 7. jednání Zastupitelstva obce Lovčice Z Á P I S č. 7/2019 ze 7. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 22. 5. 2019 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno (podle prezenční listiny): 7

Více