STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih"

Transkript

1 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo :00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský Bc. Rdim Mikls strost Městského obvodu Ostrv-Jih místostrost Městského obvodu Ostrv-Jih

2 2 Přehled usnesení 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu, ze dne :00 č. usn. č. m. Název mteriálu 0354/12 1. Zpráv o plnění rozpočtu m.o. Ostrv-Jih k (Bc. Rdim Mikls, místostrost) 0355/12 2. Návrh rozpočtového optření č. 1 (Bc. Rdim Mikls, místostrost) 0356/12 3. Návrh rozpočtového optření č. 2 (Bc. Rdim Mikls, místostrost) 0357/12 4. Podpor vzniku nové pobočky Středisk volného čsu Ostrv-Zábřeh v budově ZŠ V Zálomu - poskytnutí veřejné finnční podpory, účelové dotce (Bc. Rdim Mikls, místostrost) 0358/12 5. Prodej části pozemku v k.ú. Hrbůvk, ul. Krkovská (Ing. Pvel Plnk, místostrost) 0359/12 6. Prodej pozemku v k. ú. Dubin u Ostrvy, ul. Horní (Ing. Pvel Plnk, místostrost) 0360/12 7. Prodej pozemku v k.ú. Zábřeh nd Odrou, ul. Nová (Ing. Pvel Plnk, místostrost) 0361/12 9. Prodej domu pozemku n ul. Kischov 11, Ostrv-Zábřeh, do vlstnictví právnické osoby družstv (Ing. Pvel Plnk, místostrost) 0362/ Zveřejnění záměru n prodej pozemků pod čerpcí stnicí pohonných hmot, k.ú. Hrbůvk (Ing. Pvel Plnk, místostrost) 0363/ Zveřejnění záměru n prodej pozemku pod stávjící gráží v cizím vlstnictví v k.ú. Hrbůvk (Ing. Pvel Plnk, místostrost) 0364/ Zveřejnění záměru n prodej pozemků v k. ú. Zábřeh nd Odrou, ul. Pvlovov (Ing. Pvel Plnk, místostrost) 0365/ Zveřejnění záměru n prodej pozemků v k.ú. Zábřeh nd Odrou, ul. Horymírov k.ú. Hrbůvk, ul. Mitušov (Ing. Pvel Plnk, místostrost) 0366/ Zveřejnění záměru n prodej pozemků v k. ú. Dubin u Ostrvy, ul. Horní (Ing. Pvel Plnk, místostrost) 0367/ Změn vyvolávcí ceny u prodeje bytových jednotek s podílem n zst. pozemcích n ul. A. Gvlse 6, Závoří 21 Krestov 21 formou veřejné dobrovolné držby (Ing. Pvel Plnk, místostrost) 0368/ Úprv plánu výnosů nákldů plánu jmenovitých kcí n r dle jednotlivých správců DBF (Ing. Rdim Luko, místostrost) 0369/ Odpis nedobytné pohledávky (Ing. Rdim Luko, místostrost) 0370/ Odpis nedobytných pohledávek (Ing. Rdim Luko, místostrost) 0371/ Odpis pohledávek po zemřelých (Ing. Rdim Luko, místostrost) 0372/ Prominutí popltku z prodlení (Ing. Rdim Luko, místostrost) 0373/ Uzvření splátkového klendáře (Ing. Rdim Luko, místostrost) 0374/ Úprv Zřizovcí listiny MSOJ (Ing. Rdim Luko, místostrost) 0375/ Kontrol plnění usnesení Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih od 7. zsedání, konného dne , do 11. zsedání, konného dne (Mgr. Krel Sibinský, strost) 0376/ Informce o činnosti strosty rdy městského obvodu (Mgr. Krel Sibinský, strost) nepřijto /12 1 Prodej pozemků v k.ú. Zábřeh nd Odrou, ul. Výškovická x Jugoslávská (Ing. Pvel Plnk, místostrost) Zpráv o plnění rozpočtu m.o. Ostrv-Jih k bere n vědomí Zprávu o plnění rozpočtu m.o. Ostrv-Jih k /12 2 Návrh rozpočtového optření č. 1 schvluje rozpočtové optření, kterým se - zvyšují převody z vlstních fondů HČ ORJ 6, pol o tis. Kč - zvyšují běžné výdje ORJ 6, 3612, pol o tis. Kč - zvyšují běžné výdje ORJ 6, 3612, pol o tis. Kč 0356/12 3 Návrh rozpočtového optření č. 2

3 3 schvluje rozpočtové optření, kterým se - zvyšují kpitálové příjmy ORJ 12, 3639, pol o tis. Kč - zvyšují kpitálové výdje ORJ 7, 3111, pol o 600 tis. Kč - zvyšují kpitálové výdje ORJ 7, 3113, pol o 200 tis. Kč - zvyšují kpitálové výdje ORJ 7, 3141, pol o 600 tis. Kč - zvyšují běžné výdje ORJ 7, 3111, pol o tis. Kč - zvyšují běžné výdje ORJ 7, 3113, pol o tis. Kč - zvyšují běžné výdje ORJ 7, 3141, pol o 600 tis. Kč - zvyšují běžné výdje ORJ 6, 3412, pol o 300 tis. Kč - zvyšují běžné výdje ORJ 6, 3412, pol o 100 tis. Kč - zvyšují kpitálové výdje ORJ 6, 3412, pol o 150 tis. Kč - zvyšují běžné výdje ORJ 6, 3421, pol o 500 tis. Kč - zvyšují běžné výdje ORJ 6, 3613, pol o tis. Kč - zvyšují běžné výdje ORJ 6, 3613, pol o 220 tis. Kč - zvyšují kpitálové výdje ORJ 6, 3613, pol o 750 tis. Kč - zvyšují běžné výdje ORJ 1, 2212, pol o tis. Kč - zvyšují běžné výdje ORJ 1, 2219, pol o tis. Kč - zvyšují běžné výdje ORJ 1, 2229, pol o 350 tis. Kč - zvyšují běžné výdje ORJ 1, 2229, pol o 115 tis. Kč - zvyšují běžné výdje ORJ 1, 2229, pol o 250 tis. Kč - zvyšují běžné výdje ORJ 1, 3639, pol o 900 tis. Kč - zvyšují běžné výdje ORJ 1, 3745, pol o tis. Kč - zvyšují běžné výdje ORJ 6, 3612, pol o tis. Kč - zvyšují běžné výdje ORJ 0, 6409, pol o tis. Kč (rozpočtová rezerv) 0357/12 4 Podpor vzniku nové pobočky Středisk volného čsu Ostrv-Zábřeh v budově ZŠ V Zálomu - poskytnutí veřejné finnční podpory, účelové dotce o poskytnutí veřejné finnční podpory - účelové dotce Středisku volného čsu, Ostrv-Zábřeh, příspěvkové orgnizci se sídlem Gurťjevov 8, Ostrv-Zábřeh, IČ v celkové výši 1 mil.kč, s účelem použití n částečné krytí mzdových nákldů včetně odvodů změstnnců Středsk volného čsu, Ostrv-Zábřeh, příspěvkové orgnizce, pobočky V Zálomu 1, Ostrv- Zábřeh, to poskytnutím postupným: 1. splátk v roce 2012 ve výši 180 tis.kč 2. splátk v roce 2013 ve výši 540 tis.kč 3. splátk v roce 2014 ve výši 280 tis.kč zmocňuje strostu Městského obvodu Ostrv-Jih Mgr. Krl Sibinského k podpisu smlouvy o poskytnutí dotce 0358/12 5 Prodej části pozemku v k.ú. Hrbůvk, ul. Krkovská o úpltném převodu části pozemku p.p.č. 348/1 osttní ploch, zeleň o výměře 269 m2 v k.ú. Hrbůvk, ve vlstnictví sttutárního měst Ostrvy-svěřeno Městskému obvodu Ostrv Jih ( nově odděleno dle geometrického plánu jko pozemek p.p.č.348/14, osttní ploch, zeleň o výměře 269 m2) z účelem užívání zhrdy, z kupní cenu 890,- Kč/ m2, z podmínky úhrdy nákldů n zprcování znleckého posudku ve výši 1500,- Kč, úhrdy popltků z vkld vlstnického práv do ktstru nemovitostí ve výši 1000,- Kč z úhrdu nákldu z vyprcování geometrického plánu ve výši Kč 5520,- Kč 0359/12 6 Prodej pozemku v k. ú. Dubin u Ostrvy, ul. Horní

4 4 prodt část pozemku p.p.č. 101/21 osttní ploch, osttní komunikce, odděleném geometrickým plánem č /2011 ze dne nově oznčeném jko p.p.č. 101/77 osttní ploch, osttní komunikce o výměře 2 m2 v k.ú. Dubin u Ostrvy, do vlstnictví společnosti HVB Lesing Czech Republic s.r.o., IČ , se sídlem Prh 5, Smíchov, Rdlická 14/3201, z kupní cenu ve výši 2.600,- Kč, z podmínky úhrdy správního popltku ve výši 1.000,- Kč 0360/12 7 Prodej pozemku v k.ú. Zábřeh nd Odrou, ul. Nová o prodeji pozemku p.p.č. 426/10 osttní ploch jiná ploch o výměře 56 m2, ve vlstnictví Sttutárního měst Ostrvy-svěřeno Městskému obvodu Ostrv-Jih, v k.ú. Zábřeh nd Odrou, ul. Nová, z účelem ucelení vlstnictví k užívným nemovitostem, do vlstnictví společnosti SIMPLY ONE s.r.o., IČ: , se sídlem Boleslvov 901/7, Ostrv Mriánské Hory, z kupní cenu ve výši Kč, z podmínky úhrdy nákldů n zprcování znleckého posudku ve výši Kč úhrdy popltku z vkld vlstnického práv do ktstru nemovitostí ve výši Kč 0361/12 9 Prodej domu pozemku n ul. Kischov 11, Ostrv-Zábřeh, do vlstnictví právnické osoby družstv o úpltném převodu domu č. pop n pozemku prc. č. st n ulici Kischov č. or. 11 o úpltném převodu pozemku prc. č. st zstvěná ploch nádvoří o výměře 220 m2, v k. ú. Zábřeh nd Odrou, část obce Zábřeh, dle "Zásd prodeje domů, bytů..." ze dne , v pltném znění, právnické osobě Bytové družstvo Kischov 11, Ostrv, se sídlem Ostrv - Zábřeh, Kischov 2335/11, PSČ , IČ , z kupní cenu domu ,-- Kč, z kupní cenu pozemku ,-- Kč z úhrdu nákldů n zprcování znleckého posudku ve výši ,-- Kč 0362/12 10 Zveřejnění záměru n prodej pozemků pod čerpcí stnicí pohonných hmot, k.ú. Hrbůvk záporné stnovisko k záměru prodeje pozemků st.p.č. 2090, zstvěná ploch nádvoří, st.p.č. 2091, zstvěná ploch nádvoří, st.p.č. 2092, zstvěná ploch nádvoří, dále p.p.č. 198/5,osttní ploch, jiná ploch p.p.č. 936/5 osttní ploch, osttní komunikce v ul. Místecká v k.ú. Hrbůvk ve vlstnictví sttutárního měst Ostrvy - svěřený Městskému obvodu Ostrv Jih Zstupitelstvo měst Ostrvy o rozhodnutí ve věci zveřejnění záměru prodeje předmětných pozemků 0363/12 11 Zveřejnění záměru n prodej pozemku pod stávjící gráží v cizím vlstnictví v k.ú. Hrbůvk záporné stnovisko ke zveřejnění záměru n prodej pozemku prc.č.st zstvěná ploch nádvoří o výměře 23 m2 v k.ú. Hrbůvk n ul. Plvecká, pod stvbou gráže v cizím vlstnictví. Zstupitelstvo měst Ostrvy o rozhodnutí ve věci zveřejnění záměru n prodej výše uvedeného pozemku. 0364/12 12 Zveřejnění záměru n prodej pozemků v k. ú. Zábřeh nd Odrou, ul. Pvlovov

5 5 kldné stnovisko k záměru prodeje pozemku st.p.č zstvěná ploch nádvoří o výměře 116 m2 části pozemků p.p.č. 613/12 osttní ploch, jiná ploch p.p.č. 613/92 osttní ploch, jiná ploch o celkové výměře 400 m2 v k. ú. Zábřeh nd Odrou, ul. Pvlovov, ve vlstnictví sttutárního měst Ostrvy - svěřené Městskému obvodu Ostrv-Jih, z účelem užívání pozemku pod nemovitostí užívání přístupu příjezdu k nemovitosti Zstupitelstvo měst Ostrvy o rozhodnutí ve věci zveřejnění záměru n prodej dotčených pozemků 0365/12 13 Zveřejnění záměru n prodej pozemků v k.ú. Zábřeh nd Odrou, ul. Horymírov k.ú. Hrbůvk, ul. Mitušov záporné stnovisko ke zveřejnění záměru n prodej ) části pozemku p.p.č. 734/1 osttní ploch o výměře 10 m2 v k. ú. Zábřeh nd Odrou, ul. Horymírov b) části pozemku 331/1 osttní ploch o výměře 6 m2 v k.ú. Hrbůvk, ul. Mitušov ve vlstnictví sttutárního měst Ostrvy - svěřené Městskému obvodu Ostrv - Jih, z účelem ucelení vlstnictví k užívným nemovitostem Zstupitelstvo měst Ostrvy o rozhodnutí ve věci zveřejnění záměru n prodej částí dotčených pozemků 0366/12 14 Zveřejnění záměru n prodej pozemků v k. ú. Dubin u Ostrvy, ul. Horní kldné stnovisko ke zveřejnění záměru prodeje pozemků p.p.č. 101/74 osttní ploch, zeleň o výměře 129 m2 p.p.č. 101/75 osttní ploch, zeleň o výměře 301 m2 v k. ú. Dubin u Ostrvy, ul. Horní, ve vlstnictví sttutárního měst Ostrvy - svěřené Městskému obvodu Ostrv-Jih, z účelem sjednocení vlstnictví k nemovitostem u nákupního centr PENNY mrket Zstupitelstvo měst Ostrvy o rozhodnutí ve věci zveřejnění záměru n prodej 0367/12 15 Změn vyvolávcí ceny u prodeje bytových jednotek s podílem n zst. pozemcích n ul. A. Gvlse 6, Závoří 21 Krestov 21 formou veřejné dobrovolné držby o změně vyvolávcí ceny ze 100% odhdní ceny n 70% odhdní ceny u prodeje bytových jednotek formou veřejné dobrovolné držby, to: 1) bytové jednotky č. 34/13 v domě č.p. 34, ul. A. Gvlse 6 2) bytové jednotky č. 3021/59 v domě č.p. 3021, ul. Závoří 21 3) bytové jednotky č. 1301/4 v domě č.p. 1301, ul. Krestov /12 16 Úprv plánu výnosů nákldů plánu jmenovitých kcí n r dle jednotlivých správců DBF

6 6 schvluje úprvu plánu výnosů nákldů n r pro hospodářskou činnost Městského obvodu Ostrv-Jih plánu jmenovitých kcí n r dle jednotlivých loklit DBF v rozshu předloženého návrhu 0369/12 17 Odpis nedobytné pohledávky o odepsání pohledávky vzniklé z titulu porušování mndátní smlouvy bývlým pověřeným správcem DBF společností EMATEC spol. s.r.o. "v likvidci" v celkové výši ,26 Kč, dle důvodové zprávy 0370/12 18 Odpis nedobytných pohledávek o odepsání nedobytných pohledávek po dlužnících v domovním bytovém fondu - pnu A. L., z pronájem bytu n ul. Petruškov 2764/16, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši Kč s příslušenstvím z nedopltek z vyúčtování služeb, ve výši 1.599,10 Kč z nákldy n exekuční vyklizení bytu ve výši Kč z nákldy řízení, - pní A. T., z pronájem bytu n ul. Čujkovov 1737/32, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši Kč s příslušenstvím z nedopltek z vyúčtování služeb, ve výši 5.430,10 Kč z nákldy n oprvu bytu, ve výši 5.770,60 Kč z nákldy n exekuční vyklizení bytu ve výši Kč z nákldy řízení, - pní H. T., z pronájem bytu n ul. Mňukov 785/14, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné ve výši Kč z nákldy řízení, - pní I. B., z pronájem bytu n ul. Čujkovov1737/32, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši 9.451,50 Kč z popltek z prodlení, ve výši 884,90 Kč z nákldy n exekuční vyklizení bytu ve výši Kč z nákldy řízení, - pní I. M., z pronájem bytu n ul. Mňukov 485/14, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši 1.512,10 Kč s příslušenstvím z fkturu n pořízení elektrického vřiče jeho instlci ve výši Kč z nákldy řízení, - pní Ž. V., z pronájem bytu n ul. U Studi 2855/1, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši Kč s příslušenstvím z nedopltek z vyúčtování služeb, ve výši 437,90 Kč z nákldy n exekuční vyklizení bytu, ve výši Kč z nákldy n oprvu bytu ve výši Kč z nákldy řízení, - pnu J. R. S. R.i, z pronájem bytu n ul. Hulvácká 1399/12, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné ve výši Kč z nákldy řízení, - pnu Z. R., z pronájem bytu n ul. Srjevov 1806/4, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši 4.084,10 Kč z nákldy n exekuční vyklizení bytu ve výši Kč z nákldy řízení, - pnu O. T., z pronájem bytu n ul. Trnvov 3015/6, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši Kč s příslušenstvím z nedopltek z vyúčtování služeb, ve výši Kč z popltek z prodlení, ve výši 5.508,20 Kč z nákldy n oprvu bytu ve výši Kč z nákldy řízení, - pnu J. S., z pronájem bytu n ul. Pvlovov 1626/67, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši 2.268,60 Kč z nákldy n exekuční vyklizení bytu ve výši Kč z nákldy řízení, - pní E. M., z pronájem bytu n ul. Plkovského 1358/21, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši Kč z popltek z prodlení ve výši Kč z nákldy řízení, - pní J. P., z pronájem bytu n ul. Tylov 2779/4, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši Kč s příslušenstvím z nedopltky z vyúčtování služeb, ve výši 9.013,20 Kč z nákldy n exekuční vyklizení bytu ve výši Kč z nákldy řízení, - pnu V. K. pní H. K., z pronájem bytu n ul. Volgogrdská 2398/98, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši Kč s příslušenstvím z nedopltek z vyúčtování služeb ve výši Kč z nákldy řízení, - pní K. K., z pronájem bytu n ul. Petruškov 2765/18, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč z popltek z prodlení ve výši 7.492,50 Kč z nákldy n exekuční vyklizení bytu, - pní B. Č., z pronájem bytu n ul. Čujkovov 1737/32, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši Kč z popltek z prodlení, ve výši 743,40 Kč z nákldy n exekuční vyklizení bytu ve výši Kč z nákldy řízení, - pní K. K., z pronájem bytu n ul. Tylov 2779/4, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši Kč z popltek z prodlení ve výši Kč z nákldy řízení, - pnu V. M., pnu M. B. pní L. B., z pronájem bytu n ul. Bedrnov 2883/6, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši Kč s příslušenstvím z nedopltky z vyúčtování služeb ve výši Kč z nákldy řízení, - pní L. F., z pronájem bytu n ul. U Studi 2856/3, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši Kč z popltek z prodlení, ve výši Kč z nákldy n exekuční vyklizení bytu ve výši Kč z nákldy řízení,

7 7 - pnu L. B., z pronájem bytu n ul. Bedrnov 2881/2, Ostrv-Zábřeh, ve výši ,30 Kč s příslušenstvím z "ušlé nájemné", ve výši Kč z úrok z prodlení, ve výši Kč z nákldy n exekuční vyklizení bytu ve výši Kč z nákldy řízení, - pnu J. Š. pní V. Š., z pronájem bytu n ul. Jedličkov 1356/6, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši 7.589,10 Kč z nákldy n oprvu bytu ve výši Kč z nákldy řízení, dle důvodové zprávy 0371/12 19 Odpis pohledávek po zemřelých o odepsání pohledávek po zemřelých nájemcích v domovním bytovém fondu: - pnu O. R., z pronájem bytu n ul. Čujkovov 1715/23, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši Kč s příslušenstvím z nedopltek z vyúčtování služeb, ve výši 7.721,55 Kč z nákldy n oprvu bytu ve výši 7.587,90 Kč z nákldy řízení, - pnu L. H., z pronájem bytu n ul. Abrmovov 1587/6, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné ve výši Kč z nákldy řízení, - pnu J. K., z pronájem bytu n ul. Smirnovov 1641/7, Ostrv-Zábřeh, ve výši 1.881,50 Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši Kč z popltek z prodlení ve výši Kč z nákldy řízení, - pnu P. M., z pronájem bytu n ul. Smirnovov 1645/15, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši ,50 Kč z fkturu n úhrdu neoprávněného odběru elektrické energie, ve výši 9.808,60 Kč z nákldy n exekuční vyklizení bytu ve výši Kč z nákldy řízení, - pnu M. V., z pronájem bytu n ul. Hsičská 912/24, Ostrv-Hrbůvk, ve výši ,98 Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši ,90 Kč s příslušenstvím z nedopltky z vyúčtování služeb ve výši Kč z nákldy řízení, - pnu S. F., z pronájem bytu n ul. Plzeňská 1566/15, Ostrv-Hrbůvk, ve výši ,16 Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši 8.834,91 Kč s příslušenstvím z nedopltky z vyúčtování služeb, ve výši Kč z popltek z prodlení, ve výši ,50 Kč z nákldy n exekuční vyklizení bytu ve výši Kč z nákldy řízení, - pnu R. Z., z pronájem bytu n ul. Jubilejní 308/40, Ostrv-Hrbůvk, ve výši 1.969,78 Kč s příslušenstvím z nedopltek z vyúčtování služeb, z pronájem bytu n ul. Závodní 927/33, Ostrv-Hrbůvk, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné ve výši Kč z nákldy řízení, - pnu J. U., z pronájem bytu n ul. Hsičská 476/37, Ostrv-Hrbůvk, ve výši ,01 Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši Kč s příslušenstvím z nedopltky z vyúčtování služeb, ve výši Kč z nákldy n oprvu bytu ve výši Kč z nákldy n exekuční vyklizení bytu ve výši Kč z nákldy řízení, - pnu F. P., z pronájem bytu n ul. Závodní 926/35, Ostrv-Hrbůvk, ve výši ,70 Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši Kč s příslušenstvím z nedopltky z vyúčtování služeb ve výši 4.781Kč, - pní Š. P., z pronájem bytu n ul. Čujkovov 1715/23, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč z popltek z prodlení, - pnu J. M., z pronájem bytu n ul. Břenkov 2974/7, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši Kč z popltek z prodlení, ve výši Kč z nákldy n oprvu bytu ve výši Kč z nákldy řízení, - pnu B. Ž., z pronájem bytu n ul. P. Lumumby 2329/10, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z "ušlé nájemné", dle důvodové zprávy 0372/12 20 Prominutí popltku z prodlení I. prominout popltek z prodlení - pnu D. F. (dříve P.), z byt n ul. Averinov 1683/6, Ostrv-Zábřeh, ve výši 60 %, tj Kč, - pní L. K., z byt n ul. Svornosti 2297/39, Ostrv-Zábřeh, ve výši 60 %, tj Kč, II. neprominout popltek z prodlení - pnu Z. P. pní M. P., z byt n ul. V. Košře 123/3, Ostrv-Dubin, ve výši Kč, - pní L. M., z byt n ul. B. Četyny 930/2, Ostrv-Bělský Les, ve výši Kč, - pní M. R., z byt n ul. Vňkov 1013/52, Ostrv-Bělský Les, ve výši Kč, dle důvodové zprávy 0373/12 21 Uzvření splátkového klendáře

8 8 I. o uzvření splátkového klendáře s pnem J. B., bytem Plzeňská 2619/8, Ostrv-Zábřeh, n úhrdu dlužného nájemného služeb spojených s nájmem bytu č. 58, vel.0+1, stndrd, n ul. Plzeňská 2619/8, Ostrv-Zábřeh, formou prvidelných měsíčních splátek ve výši 500 Kč, to po dobu 22 měsíců počínje měsícem zářím 2012, poslední 23. splátk je stnoven ve výši 350 Kč, II. o udělení výjimky z usn. č. 538/8 Rdy městského obvodu Ostrv-Jih ze dne pní M. M., bytem Plzeňská 2619/8, Ostrv-Zábřeh, o uzvření splátkového klendáře n úhrdu dlužného nedopltku z vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu č. 57, vel. 0+1, stndrd, n ul. Plzeňská 2619/8, Ostrv-Zábřeh, formou prvidelných měsíčních splátek ve výši Kč, to po dobu 25 měsíců počínje měsícem zářím 2012, poslední 26. splátk je stnoven ve výši 321 Kč, dle důvodové zprávy 0374/12 22 Úprv Zřizovcí listiny MSOJ schvluje úprvu Zřizovcí listiny Mjetkové správy Ostrv - Jih dle předložené důvodové zprávy. 0375/12 23 Kontrol plnění usnesení Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih od 7. zsedání, konného dne , do 11. zsedání, konného dne schvluje kontrolu plnění usnesení Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih od 7. zsedání, konného dne , do 11. zsedání, konného dne s tím, že ) níže uvedená usnesení se vyřzují z evidence: 509/9, bod 4) ze dne /7 ze dne /7 ze dne /8 ze dne /9 ze dne /9 ze dne /9 ze dne /10 ze dne b) níže uvedená usnesení se ponechávjí v evidenci: 362/7, bod 2 ze dne /9, bod 1) ze dne /12, bod 3) ze dne /24 ze dne /4 ze dne /11 ze dne /12 24 Informce o činnosti strosty rdy městského obvodu bere n vědomí informce o činnosti strosty rdy městského obvodu od posledního, 11. zsedání zstupitelstv městského obvodu, konného dne

9 9 Mteriál, ke kterému nebylo přijto usnesení 8 Prodej pozemků v k.ú. Zábřeh nd Odrou, ul. Výškovická x Jugoslávská prodt pozemek st.p.č zstvěná ploch nádvoří o výměře 55 m2 část pozemku p.p.č. 1441/1 osttní ploch, osttní komunikce o výměře 340 m2 v k.ú. Zábřeh nd Odrou, odděleného geometrickým plánem č /2011 nově oznčeného jko p.p.č. 1441/4 osttní ploch, jiná ploch, do vlstnictví společnosti KIMEX, s.r.o., IČ: , se sídlem Pskov, Mitrovická č. 37, z celkovou kupní cenu ve výši ,- Kč, z podmínky stnovení smluvní pokuty ve výši ,- Kč pro přípd výstvby nebo rozšíření stávjící občnské vybvenosti resturčním zřízením umístěným n pozemek p.p.č. 1441/1osttní ploch, osttní komunikce v k.ú. Zábřeh nd Odrou, to n dobu 10 let ode dne nbytí předmětného pozemku dále z podmínky úhrdy správního popltku ve výši 1000,- Kč nákldů z vyprcování znleckého posudku ve výši 1.500,- Kč

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 97. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 3. 4. 2014 09:00 (usn. č. 4893/97 - usn. č. 4969/97) Mgr. Krel Sibinský Ing. Pvel

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1. 1 z 23 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 38. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 19. 1. 2012 09:00 (usn. č. 1694/38 - usn. č. 1754/38) Mgr. Krel Sibinský Bc.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 53. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 23. 8.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 53. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 23. 8. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 53. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 23. 8. 2012 09:00 (usn. č. 2572/53 - usn. č. 2667/53) Mgr. Karel Sibinský Bc.

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 25. schůze Rdy měst Cvikov 4. prosince 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 468/12 Středisko pro rnou péči Liberec s.r.o n zákldě žádosti schvluje příspěvek

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007 Usnesení 13. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 528 - Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n zprcování "Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici" ze

Více

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Městská část Prh-Lysolje Zstupitelstvo městské části USNESENÍ 15. zsedání Zstupitelstv konného dne 31. říjn 2012, od 18:00 hodin ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Usnesení č. 1/15/2012 s c h

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012 Zápis ze zsedání zstupitelstv měst Rychnov u Jblonce nd Nisou ze dne 17.9.2012 Ověřitelé: Ing. Jromír Plán, Oldřich Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, od zčátku jednání přítomno zstupitelů 12 zstupitelů.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 14700/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 163-247 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 8. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 24.03.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006 Usnesení 1. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o výpůjčce městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Dgmr Jnčálkovou - členkou Rdy měst Kopřivnice

Více

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015 U S N E S E N Í 12. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.9.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 374/12 bere n vědomí informci

Více

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/00 Sb ROZVAHA v plném rozshu ke dni... 3.3.05 (v celých tisících Kč) IČ 47569 Obchodní firm nebo jiný název účetní jednotky Burz cenných ppírů Prh.s.

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 86. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 31. 10.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 86. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 31. 10. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 86. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 31. 10. 2013 09:00 (usn. č. 4325/86 - usn. č. 4397/86) Mgr. Karel Sibinský Mgr.

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&34122/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 617-675 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 18. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 31. 12. 2011 jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ 2011 1 2 28065280 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Roset s.r.o. Sídlo

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8633/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1179-1234 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 32. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 4. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 18. 12.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 4. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 18. 12. 1 z 13 6.1.2015 10:02 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 4. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 18. 12. 2014 09:00 (usn. č. 0138/4 - usn. č. 0175/4) Bc.

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014.

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014. Albrechtice nd Vltvou Z Á P I S ze 7. zsedání zstupitelstv obce Albrechtice nd Vltvou konného dne 15. prosince 2014. Místo konání: OÚ Albrechtice n. Vlt. Zčátek: 19,00 hodin Zsedání řídil: strost ing.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 51. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 12. 7.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 51. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 12. 7. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 51. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 12. 7. 2012 09:00 (usn. č. 2430/51 - usn. č. 2492/51) Mgr. Karel Sibinský Ing.

Více

2219 **** 580 000,00 580 000,00 2223 **** 50 000,00 50 000,00 2321 **** 0,00 0,00 294 915,49 100 000,00 100 000,00 29 520,00

2219 **** 580 000,00 580 000,00 2223 **** 50 000,00 50 000,00 2321 **** 0,00 0,00 294 915,49 100 000,00 100 000,00 29 520,00 2212 Silnice 2212 5169 Nákup osttních služe 50 00 50 00 2212 5171 Výdje n dodvtel.zjišť.oprvy údrž 500 00 500 00 41 654,40 2212 **** 550 00 550 00 41 654,40 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikcí 2219

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25227/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 348-408 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 11. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.05.2015

Více

Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 3 1. 1 2. 2 0 1 0 jednotky: 1000 Kč Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Správ městských sportovišť Kolín,.s. Sídlo

Více

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. Písemnost yl podán elektronicky dne: 20.6.2012 Podcí : 2172526 Heslo zjištění stvu: c3d895fe Stv podání: vyřízeno ROZVAHA ke dni... 3 1. 1

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 101. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 12. 6.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 101. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 12. 6. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 101. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 12. 6. 201400:00 (usn. č. 5215/101 - usn. č. 5296/101) Mgr. Karel Sibinský

Více

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa Smlouv o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp Smluvní strny Objedntel: Město Česká Líp, náměstí TGM 1,47001 Česká Líp Zstoupené : p. Jiřím Pzourkem,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 91. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 1.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 91. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 1. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 91. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 9. 1. 2014 09:00 (usn. č. 4591/91 - usn. č. 4615/91) Mgr. Karel Sibinský Mgr.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 103. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 26. 6.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 103. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 26. 6. 1 z 26 7.7.2014 13:05 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 103. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 26. 6. 2014 09:00 (usn. č. 5298/103 - usn. č. 5371/103)

Více

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012 čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ke dni 31. prosine 2013 ( údje jsou vyčísleny v elýh tisííh Kč ) sestvená v souldu se zákonem č. 563/1991 S. o účetnitví, ve znění pozdějšíh předpisů, s vyhláškou

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4. 1 z 24 15.4.2015 15:32 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 13. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 9. 4. 201510:00 (usn. č. 0547/13 - usn. č. 0612/13) Bc.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF / S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu ke dni...

Více

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky Příloh účetní závěrky dle přílohy č.1 k vyhlášce č. 505/2002 S. ROZVAHA (BILANCE) (v tisících Kč n 2 des. míst) sestvená k Název, sídlo právní form jednotky Zákldní škol Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno příspěvková

Více

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2014 v celých tisících K. Fialková 23 2.049-638 1.411 2.387 814-638 176 1.224 1.224 2.203 987 987 1.573

ACHENBACH CZ s.r.o. 31.12.2014 v celých tisících K. Fialková 23 2.049-638 1.411 2.387 814-638 176 1.224 1.224 2.203 987 987 1.573 Minimální závzný vý et informí ROZVAHA Jméno p íjmení, ohodní firm neo jiný podle vyhlášky. 500/00 S. ve zjednodušeném rozshu název ú etní jednotky ve zn ní pozd jšíh p edpis ACHENBACH CZ s.r.o. ke dni

Více

Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 8589 Společenství

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu:

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu: USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 4. března 2008 usnesením č. 10/290/2008 program 10. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 10/291/2008 návrhovou komisi ve složení: Mgr.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

- 0205/RMOb-Mich/1418/16

- 0205/RMOb-Mich/1418/16 16. schůze rady městského obvodu konané dne 15.06.2015 čís. 0186/RMOb-Mich/1418/16-0205/RMOb-Mich/1418/16 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení

Více

Smlouvu o postoupení pohledávek

Smlouvu o postoupení pohledávek Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ 158 00 IČ 00241687, DIČ: CZ00241687 bankovní spojení., číslo

Více

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 643695 Ndce

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF 500/2002 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) 60193549 186 07 Praha 8. AKTIVA b. označ. a. řád. c Brutto 1. Běžné účetní období Korekce 2

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) 60193549 186 07 Praha 8. AKTIVA b. označ. a. řád. c Brutto 1. Běžné účetní období Korekce 2 Minimální závzný výčet informí uvedený ve vyhláše č. 500/00 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů ROZVAHA v plném rozshu k 3..03 (v elýh tisííh Kč)

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 21. dubna 2008 čís. 157/12 - čís. 175/12

Více

Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..03 ( v hléřích ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 6674354 Ndční fond

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1022/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 951 ze dne 25.11.2014 Odpis nevymahatelných pohledávek v roce 2014 v oblasti správy nemovitostí Rada městské části I. s o u h

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé.

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé. ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 86. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Šoustalová, p. Schwarzová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, p. Kaššák, Hosté: 0 Pozn.: Zveřejněna

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 05.06.2014 čís. 0286/ZMOb-MH/1014/22-0306/ZMOb-MH/1014/22 RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta městského obvodu Ing. Jiří Jezerský místostarosta městského

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

ke dni... 30.6.2015 (v celých tisících Kč) POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE,.a.s. 682/14, 110 05 Praha 1 Číslo řádku c Korekce 2 Netto 3 Brutto 1 Netto

ke dni... 30.6.2015 (v celých tisících Kč) POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE,.a.s. 682/14, 110 05 Praha 1 Číslo řádku c Korekce 2 Netto 3 Brutto 1 Netto Ohodní firm neo jiný název účetní jednotky ROZVAHA POWER EXCHANGE v plném rozshu Minimální závzný výčet informí podle vyhlášky č. 500/00 S CENTRAL EUROPE,..s. Sídlo neo ydliště účetní jednotky místo podnikání

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 VI/76/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 4/2014 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 4/2014,

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané dne 26. září 2006 U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem město konané Použité zkratky: ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město Ústí nad Labem město Městský obvod Ústí

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Příloha k zápisu z XVIII. zasedání ZMO ÚL město dne 18. února 2014 Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í

Příloha k zápisu z XVIII. zasedání ZMO ÚL město dne 18. února 2014 Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - město U S N E S E N Í z XVIII. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - město konaného dne 18. 2. 2014 (Usnesení č. 1) (návrh programu) Schválení pořadu

Více

Zápis z 10. zasedání Finančního výboru ZM. Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 18.00 hodin.

Zápis z 10. zasedání Finančního výboru ZM. Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 18.00 hodin. 1/6 ZM Přítomni: viz. presenční listina Omluveni: p. Vencovský Neomluveni: Hosté: Ing. Peterková, Mgr. Hluštík Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 18.00 hodin.

Více

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce 3/ POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trsu Modřínovou lejí k prmenům je název nové, počátecké turistické trsy, kterou iniciovl předdkyně počáteckého SPV Ing. Hn Benešová n podnět turisty tělem i duší Oldřich

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí PROGRAM 5. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu ze 4. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 5. RMČ BS d) Schválení programu 5. RMČ BS 2) Odvolání účastníka řízení proti územnímu rozhodnutí

Více

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouv o prtnerství s finnčním příspěvkem uzvřená podle 1746 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník Článek I Smluvní strny PROFIMEDIA s.r.o. sídlo: tříd Spojenců 550/18, 74601 Opv - Předměstí zpsná

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Kpitol 381 Nejvyšší kontrolní úřd O B S A H A. Zpráv k závěrečnému účtu kpitoly státního rozpočtu 381 Nejvyšší kontrolní úřd z rok 2012. ÚVOD... 4. PŘÍJMY... 5. VÝDAJE... 8 V.

Více

USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012

USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 USNESENÍ Č. 175/2012 Majetkoprávní operace I. Prodej bytové jednotky nájemníkovi Zastupitelstvo města prodej bytové jednotky

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 05.08.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.08.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0363/RM20/2013 Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 4. 2005

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 4. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 65/2005 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 4. 4. 2005 Usnesení číslo: 164/2005 a) Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č.

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 99 Vydána dne 16.11.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3130. Zpráva o vyřízení interpelací 3131. Návrh na

Více