STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih"

Transkript

1 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo :00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský Bc. Rdim Mikls strost Městského obvodu Ostrv-Jih místostrost Městského obvodu Ostrv-Jih

2 2 Přehled usnesení 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu, ze dne :00 č. usn. č. m. Název mteriálu 0354/12 1. Zpráv o plnění rozpočtu m.o. Ostrv-Jih k (Bc. Rdim Mikls, místostrost) 0355/12 2. Návrh rozpočtového optření č. 1 (Bc. Rdim Mikls, místostrost) 0356/12 3. Návrh rozpočtového optření č. 2 (Bc. Rdim Mikls, místostrost) 0357/12 4. Podpor vzniku nové pobočky Středisk volného čsu Ostrv-Zábřeh v budově ZŠ V Zálomu - poskytnutí veřejné finnční podpory, účelové dotce (Bc. Rdim Mikls, místostrost) 0358/12 5. Prodej části pozemku v k.ú. Hrbůvk, ul. Krkovská (Ing. Pvel Plnk, místostrost) 0359/12 6. Prodej pozemku v k. ú. Dubin u Ostrvy, ul. Horní (Ing. Pvel Plnk, místostrost) 0360/12 7. Prodej pozemku v k.ú. Zábřeh nd Odrou, ul. Nová (Ing. Pvel Plnk, místostrost) 0361/12 9. Prodej domu pozemku n ul. Kischov 11, Ostrv-Zábřeh, do vlstnictví právnické osoby družstv (Ing. Pvel Plnk, místostrost) 0362/ Zveřejnění záměru n prodej pozemků pod čerpcí stnicí pohonných hmot, k.ú. Hrbůvk (Ing. Pvel Plnk, místostrost) 0363/ Zveřejnění záměru n prodej pozemku pod stávjící gráží v cizím vlstnictví v k.ú. Hrbůvk (Ing. Pvel Plnk, místostrost) 0364/ Zveřejnění záměru n prodej pozemků v k. ú. Zábřeh nd Odrou, ul. Pvlovov (Ing. Pvel Plnk, místostrost) 0365/ Zveřejnění záměru n prodej pozemků v k.ú. Zábřeh nd Odrou, ul. Horymírov k.ú. Hrbůvk, ul. Mitušov (Ing. Pvel Plnk, místostrost) 0366/ Zveřejnění záměru n prodej pozemků v k. ú. Dubin u Ostrvy, ul. Horní (Ing. Pvel Plnk, místostrost) 0367/ Změn vyvolávcí ceny u prodeje bytových jednotek s podílem n zst. pozemcích n ul. A. Gvlse 6, Závoří 21 Krestov 21 formou veřejné dobrovolné držby (Ing. Pvel Plnk, místostrost) 0368/ Úprv plánu výnosů nákldů plánu jmenovitých kcí n r dle jednotlivých správců DBF (Ing. Rdim Luko, místostrost) 0369/ Odpis nedobytné pohledávky (Ing. Rdim Luko, místostrost) 0370/ Odpis nedobytných pohledávek (Ing. Rdim Luko, místostrost) 0371/ Odpis pohledávek po zemřelých (Ing. Rdim Luko, místostrost) 0372/ Prominutí popltku z prodlení (Ing. Rdim Luko, místostrost) 0373/ Uzvření splátkového klendáře (Ing. Rdim Luko, místostrost) 0374/ Úprv Zřizovcí listiny MSOJ (Ing. Rdim Luko, místostrost) 0375/ Kontrol plnění usnesení Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih od 7. zsedání, konného dne , do 11. zsedání, konného dne (Mgr. Krel Sibinský, strost) 0376/ Informce o činnosti strosty rdy městského obvodu (Mgr. Krel Sibinský, strost) nepřijto /12 1 Prodej pozemků v k.ú. Zábřeh nd Odrou, ul. Výškovická x Jugoslávská (Ing. Pvel Plnk, místostrost) Zpráv o plnění rozpočtu m.o. Ostrv-Jih k bere n vědomí Zprávu o plnění rozpočtu m.o. Ostrv-Jih k /12 2 Návrh rozpočtového optření č. 1 schvluje rozpočtové optření, kterým se - zvyšují převody z vlstních fondů HČ ORJ 6, pol o tis. Kč - zvyšují běžné výdje ORJ 6, 3612, pol o tis. Kč - zvyšují běžné výdje ORJ 6, 3612, pol o tis. Kč 0356/12 3 Návrh rozpočtového optření č. 2

3 3 schvluje rozpočtové optření, kterým se - zvyšují kpitálové příjmy ORJ 12, 3639, pol o tis. Kč - zvyšují kpitálové výdje ORJ 7, 3111, pol o 600 tis. Kč - zvyšují kpitálové výdje ORJ 7, 3113, pol o 200 tis. Kč - zvyšují kpitálové výdje ORJ 7, 3141, pol o 600 tis. Kč - zvyšují běžné výdje ORJ 7, 3111, pol o tis. Kč - zvyšují běžné výdje ORJ 7, 3113, pol o tis. Kč - zvyšují běžné výdje ORJ 7, 3141, pol o 600 tis. Kč - zvyšují běžné výdje ORJ 6, 3412, pol o 300 tis. Kč - zvyšují běžné výdje ORJ 6, 3412, pol o 100 tis. Kč - zvyšují kpitálové výdje ORJ 6, 3412, pol o 150 tis. Kč - zvyšují běžné výdje ORJ 6, 3421, pol o 500 tis. Kč - zvyšují běžné výdje ORJ 6, 3613, pol o tis. Kč - zvyšují běžné výdje ORJ 6, 3613, pol o 220 tis. Kč - zvyšují kpitálové výdje ORJ 6, 3613, pol o 750 tis. Kč - zvyšují běžné výdje ORJ 1, 2212, pol o tis. Kč - zvyšují běžné výdje ORJ 1, 2219, pol o tis. Kč - zvyšují běžné výdje ORJ 1, 2229, pol o 350 tis. Kč - zvyšují běžné výdje ORJ 1, 2229, pol o 115 tis. Kč - zvyšují běžné výdje ORJ 1, 2229, pol o 250 tis. Kč - zvyšují běžné výdje ORJ 1, 3639, pol o 900 tis. Kč - zvyšují běžné výdje ORJ 1, 3745, pol o tis. Kč - zvyšují běžné výdje ORJ 6, 3612, pol o tis. Kč - zvyšují běžné výdje ORJ 0, 6409, pol o tis. Kč (rozpočtová rezerv) 0357/12 4 Podpor vzniku nové pobočky Středisk volného čsu Ostrv-Zábřeh v budově ZŠ V Zálomu - poskytnutí veřejné finnční podpory, účelové dotce o poskytnutí veřejné finnční podpory - účelové dotce Středisku volného čsu, Ostrv-Zábřeh, příspěvkové orgnizci se sídlem Gurťjevov 8, Ostrv-Zábřeh, IČ v celkové výši 1 mil.kč, s účelem použití n částečné krytí mzdových nákldů včetně odvodů změstnnců Středsk volného čsu, Ostrv-Zábřeh, příspěvkové orgnizce, pobočky V Zálomu 1, Ostrv- Zábřeh, to poskytnutím postupným: 1. splátk v roce 2012 ve výši 180 tis.kč 2. splátk v roce 2013 ve výši 540 tis.kč 3. splátk v roce 2014 ve výši 280 tis.kč zmocňuje strostu Městského obvodu Ostrv-Jih Mgr. Krl Sibinského k podpisu smlouvy o poskytnutí dotce 0358/12 5 Prodej části pozemku v k.ú. Hrbůvk, ul. Krkovská o úpltném převodu části pozemku p.p.č. 348/1 osttní ploch, zeleň o výměře 269 m2 v k.ú. Hrbůvk, ve vlstnictví sttutárního měst Ostrvy-svěřeno Městskému obvodu Ostrv Jih ( nově odděleno dle geometrického plánu jko pozemek p.p.č.348/14, osttní ploch, zeleň o výměře 269 m2) z účelem užívání zhrdy, z kupní cenu 890,- Kč/ m2, z podmínky úhrdy nákldů n zprcování znleckého posudku ve výši 1500,- Kč, úhrdy popltků z vkld vlstnického práv do ktstru nemovitostí ve výši 1000,- Kč z úhrdu nákldu z vyprcování geometrického plánu ve výši Kč 5520,- Kč 0359/12 6 Prodej pozemku v k. ú. Dubin u Ostrvy, ul. Horní

4 4 prodt část pozemku p.p.č. 101/21 osttní ploch, osttní komunikce, odděleném geometrickým plánem č /2011 ze dne nově oznčeném jko p.p.č. 101/77 osttní ploch, osttní komunikce o výměře 2 m2 v k.ú. Dubin u Ostrvy, do vlstnictví společnosti HVB Lesing Czech Republic s.r.o., IČ , se sídlem Prh 5, Smíchov, Rdlická 14/3201, z kupní cenu ve výši 2.600,- Kč, z podmínky úhrdy správního popltku ve výši 1.000,- Kč 0360/12 7 Prodej pozemku v k.ú. Zábřeh nd Odrou, ul. Nová o prodeji pozemku p.p.č. 426/10 osttní ploch jiná ploch o výměře 56 m2, ve vlstnictví Sttutárního měst Ostrvy-svěřeno Městskému obvodu Ostrv-Jih, v k.ú. Zábřeh nd Odrou, ul. Nová, z účelem ucelení vlstnictví k užívným nemovitostem, do vlstnictví společnosti SIMPLY ONE s.r.o., IČ: , se sídlem Boleslvov 901/7, Ostrv Mriánské Hory, z kupní cenu ve výši Kč, z podmínky úhrdy nákldů n zprcování znleckého posudku ve výši Kč úhrdy popltku z vkld vlstnického práv do ktstru nemovitostí ve výši Kč 0361/12 9 Prodej domu pozemku n ul. Kischov 11, Ostrv-Zábřeh, do vlstnictví právnické osoby družstv o úpltném převodu domu č. pop n pozemku prc. č. st n ulici Kischov č. or. 11 o úpltném převodu pozemku prc. č. st zstvěná ploch nádvoří o výměře 220 m2, v k. ú. Zábřeh nd Odrou, část obce Zábřeh, dle "Zásd prodeje domů, bytů..." ze dne , v pltném znění, právnické osobě Bytové družstvo Kischov 11, Ostrv, se sídlem Ostrv - Zábřeh, Kischov 2335/11, PSČ , IČ , z kupní cenu domu ,-- Kč, z kupní cenu pozemku ,-- Kč z úhrdu nákldů n zprcování znleckého posudku ve výši ,-- Kč 0362/12 10 Zveřejnění záměru n prodej pozemků pod čerpcí stnicí pohonných hmot, k.ú. Hrbůvk záporné stnovisko k záměru prodeje pozemků st.p.č. 2090, zstvěná ploch nádvoří, st.p.č. 2091, zstvěná ploch nádvoří, st.p.č. 2092, zstvěná ploch nádvoří, dále p.p.č. 198/5,osttní ploch, jiná ploch p.p.č. 936/5 osttní ploch, osttní komunikce v ul. Místecká v k.ú. Hrbůvk ve vlstnictví sttutárního měst Ostrvy - svěřený Městskému obvodu Ostrv Jih Zstupitelstvo měst Ostrvy o rozhodnutí ve věci zveřejnění záměru prodeje předmětných pozemků 0363/12 11 Zveřejnění záměru n prodej pozemku pod stávjící gráží v cizím vlstnictví v k.ú. Hrbůvk záporné stnovisko ke zveřejnění záměru n prodej pozemku prc.č.st zstvěná ploch nádvoří o výměře 23 m2 v k.ú. Hrbůvk n ul. Plvecká, pod stvbou gráže v cizím vlstnictví. Zstupitelstvo měst Ostrvy o rozhodnutí ve věci zveřejnění záměru n prodej výše uvedeného pozemku. 0364/12 12 Zveřejnění záměru n prodej pozemků v k. ú. Zábřeh nd Odrou, ul. Pvlovov

5 5 kldné stnovisko k záměru prodeje pozemku st.p.č zstvěná ploch nádvoří o výměře 116 m2 části pozemků p.p.č. 613/12 osttní ploch, jiná ploch p.p.č. 613/92 osttní ploch, jiná ploch o celkové výměře 400 m2 v k. ú. Zábřeh nd Odrou, ul. Pvlovov, ve vlstnictví sttutárního měst Ostrvy - svěřené Městskému obvodu Ostrv-Jih, z účelem užívání pozemku pod nemovitostí užívání přístupu příjezdu k nemovitosti Zstupitelstvo měst Ostrvy o rozhodnutí ve věci zveřejnění záměru n prodej dotčených pozemků 0365/12 13 Zveřejnění záměru n prodej pozemků v k.ú. Zábřeh nd Odrou, ul. Horymírov k.ú. Hrbůvk, ul. Mitušov záporné stnovisko ke zveřejnění záměru n prodej ) části pozemku p.p.č. 734/1 osttní ploch o výměře 10 m2 v k. ú. Zábřeh nd Odrou, ul. Horymírov b) části pozemku 331/1 osttní ploch o výměře 6 m2 v k.ú. Hrbůvk, ul. Mitušov ve vlstnictví sttutárního měst Ostrvy - svěřené Městskému obvodu Ostrv - Jih, z účelem ucelení vlstnictví k užívným nemovitostem Zstupitelstvo měst Ostrvy o rozhodnutí ve věci zveřejnění záměru n prodej částí dotčených pozemků 0366/12 14 Zveřejnění záměru n prodej pozemků v k. ú. Dubin u Ostrvy, ul. Horní kldné stnovisko ke zveřejnění záměru prodeje pozemků p.p.č. 101/74 osttní ploch, zeleň o výměře 129 m2 p.p.č. 101/75 osttní ploch, zeleň o výměře 301 m2 v k. ú. Dubin u Ostrvy, ul. Horní, ve vlstnictví sttutárního měst Ostrvy - svěřené Městskému obvodu Ostrv-Jih, z účelem sjednocení vlstnictví k nemovitostem u nákupního centr PENNY mrket Zstupitelstvo měst Ostrvy o rozhodnutí ve věci zveřejnění záměru n prodej 0367/12 15 Změn vyvolávcí ceny u prodeje bytových jednotek s podílem n zst. pozemcích n ul. A. Gvlse 6, Závoří 21 Krestov 21 formou veřejné dobrovolné držby o změně vyvolávcí ceny ze 100% odhdní ceny n 70% odhdní ceny u prodeje bytových jednotek formou veřejné dobrovolné držby, to: 1) bytové jednotky č. 34/13 v domě č.p. 34, ul. A. Gvlse 6 2) bytové jednotky č. 3021/59 v domě č.p. 3021, ul. Závoří 21 3) bytové jednotky č. 1301/4 v domě č.p. 1301, ul. Krestov /12 16 Úprv plánu výnosů nákldů plánu jmenovitých kcí n r dle jednotlivých správců DBF

6 6 schvluje úprvu plánu výnosů nákldů n r pro hospodářskou činnost Městského obvodu Ostrv-Jih plánu jmenovitých kcí n r dle jednotlivých loklit DBF v rozshu předloženého návrhu 0369/12 17 Odpis nedobytné pohledávky o odepsání pohledávky vzniklé z titulu porušování mndátní smlouvy bývlým pověřeným správcem DBF společností EMATEC spol. s.r.o. "v likvidci" v celkové výši ,26 Kč, dle důvodové zprávy 0370/12 18 Odpis nedobytných pohledávek o odepsání nedobytných pohledávek po dlužnících v domovním bytovém fondu - pnu A. L., z pronájem bytu n ul. Petruškov 2764/16, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši Kč s příslušenstvím z nedopltek z vyúčtování služeb, ve výši 1.599,10 Kč z nákldy n exekuční vyklizení bytu ve výši Kč z nákldy řízení, - pní A. T., z pronájem bytu n ul. Čujkovov 1737/32, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši Kč s příslušenstvím z nedopltek z vyúčtování služeb, ve výši 5.430,10 Kč z nákldy n oprvu bytu, ve výši 5.770,60 Kč z nákldy n exekuční vyklizení bytu ve výši Kč z nákldy řízení, - pní H. T., z pronájem bytu n ul. Mňukov 785/14, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné ve výši Kč z nákldy řízení, - pní I. B., z pronájem bytu n ul. Čujkovov1737/32, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši 9.451,50 Kč z popltek z prodlení, ve výši 884,90 Kč z nákldy n exekuční vyklizení bytu ve výši Kč z nákldy řízení, - pní I. M., z pronájem bytu n ul. Mňukov 485/14, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši 1.512,10 Kč s příslušenstvím z fkturu n pořízení elektrického vřiče jeho instlci ve výši Kč z nákldy řízení, - pní Ž. V., z pronájem bytu n ul. U Studi 2855/1, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši Kč s příslušenstvím z nedopltek z vyúčtování služeb, ve výši 437,90 Kč z nákldy n exekuční vyklizení bytu, ve výši Kč z nákldy n oprvu bytu ve výši Kč z nákldy řízení, - pnu J. R. S. R.i, z pronájem bytu n ul. Hulvácká 1399/12, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné ve výši Kč z nákldy řízení, - pnu Z. R., z pronájem bytu n ul. Srjevov 1806/4, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši 4.084,10 Kč z nákldy n exekuční vyklizení bytu ve výši Kč z nákldy řízení, - pnu O. T., z pronájem bytu n ul. Trnvov 3015/6, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši Kč s příslušenstvím z nedopltek z vyúčtování služeb, ve výši Kč z popltek z prodlení, ve výši 5.508,20 Kč z nákldy n oprvu bytu ve výši Kč z nákldy řízení, - pnu J. S., z pronájem bytu n ul. Pvlovov 1626/67, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši 2.268,60 Kč z nákldy n exekuční vyklizení bytu ve výši Kč z nákldy řízení, - pní E. M., z pronájem bytu n ul. Plkovského 1358/21, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši Kč z popltek z prodlení ve výši Kč z nákldy řízení, - pní J. P., z pronájem bytu n ul. Tylov 2779/4, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši Kč s příslušenstvím z nedopltky z vyúčtování služeb, ve výši 9.013,20 Kč z nákldy n exekuční vyklizení bytu ve výši Kč z nákldy řízení, - pnu V. K. pní H. K., z pronájem bytu n ul. Volgogrdská 2398/98, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši Kč s příslušenstvím z nedopltek z vyúčtování služeb ve výši Kč z nákldy řízení, - pní K. K., z pronájem bytu n ul. Petruškov 2765/18, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč z popltek z prodlení ve výši 7.492,50 Kč z nákldy n exekuční vyklizení bytu, - pní B. Č., z pronájem bytu n ul. Čujkovov 1737/32, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši Kč z popltek z prodlení, ve výši 743,40 Kč z nákldy n exekuční vyklizení bytu ve výši Kč z nákldy řízení, - pní K. K., z pronájem bytu n ul. Tylov 2779/4, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši Kč z popltek z prodlení ve výši Kč z nákldy řízení, - pnu V. M., pnu M. B. pní L. B., z pronájem bytu n ul. Bedrnov 2883/6, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši Kč s příslušenstvím z nedopltky z vyúčtování služeb ve výši Kč z nákldy řízení, - pní L. F., z pronájem bytu n ul. U Studi 2856/3, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši Kč z popltek z prodlení, ve výši Kč z nákldy n exekuční vyklizení bytu ve výši Kč z nákldy řízení,

7 7 - pnu L. B., z pronájem bytu n ul. Bedrnov 2881/2, Ostrv-Zábřeh, ve výši ,30 Kč s příslušenstvím z "ušlé nájemné", ve výši Kč z úrok z prodlení, ve výši Kč z nákldy n exekuční vyklizení bytu ve výši Kč z nákldy řízení, - pnu J. Š. pní V. Š., z pronájem bytu n ul. Jedličkov 1356/6, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši 7.589,10 Kč z nákldy n oprvu bytu ve výši Kč z nákldy řízení, dle důvodové zprávy 0371/12 19 Odpis pohledávek po zemřelých o odepsání pohledávek po zemřelých nájemcích v domovním bytovém fondu: - pnu O. R., z pronájem bytu n ul. Čujkovov 1715/23, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši Kč s příslušenstvím z nedopltek z vyúčtování služeb, ve výši 7.721,55 Kč z nákldy n oprvu bytu ve výši 7.587,90 Kč z nákldy řízení, - pnu L. H., z pronájem bytu n ul. Abrmovov 1587/6, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné ve výši Kč z nákldy řízení, - pnu J. K., z pronájem bytu n ul. Smirnovov 1641/7, Ostrv-Zábřeh, ve výši 1.881,50 Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši Kč z popltek z prodlení ve výši Kč z nákldy řízení, - pnu P. M., z pronájem bytu n ul. Smirnovov 1645/15, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši ,50 Kč z fkturu n úhrdu neoprávněného odběru elektrické energie, ve výši 9.808,60 Kč z nákldy n exekuční vyklizení bytu ve výši Kč z nákldy řízení, - pnu M. V., z pronájem bytu n ul. Hsičská 912/24, Ostrv-Hrbůvk, ve výši ,98 Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši ,90 Kč s příslušenstvím z nedopltky z vyúčtování služeb ve výši Kč z nákldy řízení, - pnu S. F., z pronájem bytu n ul. Plzeňská 1566/15, Ostrv-Hrbůvk, ve výši ,16 Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši 8.834,91 Kč s příslušenstvím z nedopltky z vyúčtování služeb, ve výši Kč z popltek z prodlení, ve výši ,50 Kč z nákldy n exekuční vyklizení bytu ve výši Kč z nákldy řízení, - pnu R. Z., z pronájem bytu n ul. Jubilejní 308/40, Ostrv-Hrbůvk, ve výši 1.969,78 Kč s příslušenstvím z nedopltek z vyúčtování služeb, z pronájem bytu n ul. Závodní 927/33, Ostrv-Hrbůvk, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné ve výši Kč z nákldy řízení, - pnu J. U., z pronájem bytu n ul. Hsičská 476/37, Ostrv-Hrbůvk, ve výši ,01 Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši Kč s příslušenstvím z nedopltky z vyúčtování služeb, ve výši Kč z nákldy n oprvu bytu ve výši Kč z nákldy n exekuční vyklizení bytu ve výši Kč z nákldy řízení, - pnu F. P., z pronájem bytu n ul. Závodní 926/35, Ostrv-Hrbůvk, ve výši ,70 Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši Kč s příslušenstvím z nedopltky z vyúčtování služeb ve výši 4.781Kč, - pní Š. P., z pronájem bytu n ul. Čujkovov 1715/23, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč z popltek z prodlení, - pnu J. M., z pronájem bytu n ul. Břenkov 2974/7, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši Kč z popltek z prodlení, ve výši Kč z nákldy n oprvu bytu ve výši Kč z nákldy řízení, - pnu B. Ž., z pronájem bytu n ul. P. Lumumby 2329/10, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z "ušlé nájemné", dle důvodové zprávy 0372/12 20 Prominutí popltku z prodlení I. prominout popltek z prodlení - pnu D. F. (dříve P.), z byt n ul. Averinov 1683/6, Ostrv-Zábřeh, ve výši 60 %, tj Kč, - pní L. K., z byt n ul. Svornosti 2297/39, Ostrv-Zábřeh, ve výši 60 %, tj Kč, II. neprominout popltek z prodlení - pnu Z. P. pní M. P., z byt n ul. V. Košře 123/3, Ostrv-Dubin, ve výši Kč, - pní L. M., z byt n ul. B. Četyny 930/2, Ostrv-Bělský Les, ve výši Kč, - pní M. R., z byt n ul. Vňkov 1013/52, Ostrv-Bělský Les, ve výši Kč, dle důvodové zprávy 0373/12 21 Uzvření splátkového klendáře

8 8 I. o uzvření splátkového klendáře s pnem J. B., bytem Plzeňská 2619/8, Ostrv-Zábřeh, n úhrdu dlužného nájemného služeb spojených s nájmem bytu č. 58, vel.0+1, stndrd, n ul. Plzeňská 2619/8, Ostrv-Zábřeh, formou prvidelných měsíčních splátek ve výši 500 Kč, to po dobu 22 měsíců počínje měsícem zářím 2012, poslední 23. splátk je stnoven ve výši 350 Kč, II. o udělení výjimky z usn. č. 538/8 Rdy městského obvodu Ostrv-Jih ze dne pní M. M., bytem Plzeňská 2619/8, Ostrv-Zábřeh, o uzvření splátkového klendáře n úhrdu dlužného nedopltku z vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu č. 57, vel. 0+1, stndrd, n ul. Plzeňská 2619/8, Ostrv-Zábřeh, formou prvidelných měsíčních splátek ve výši Kč, to po dobu 25 měsíců počínje měsícem zářím 2012, poslední 26. splátk je stnoven ve výši 321 Kč, dle důvodové zprávy 0374/12 22 Úprv Zřizovcí listiny MSOJ schvluje úprvu Zřizovcí listiny Mjetkové správy Ostrv - Jih dle předložené důvodové zprávy. 0375/12 23 Kontrol plnění usnesení Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih od 7. zsedání, konného dne , do 11. zsedání, konného dne schvluje kontrolu plnění usnesení Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih od 7. zsedání, konného dne , do 11. zsedání, konného dne s tím, že ) níže uvedená usnesení se vyřzují z evidence: 509/9, bod 4) ze dne /7 ze dne /7 ze dne /8 ze dne /9 ze dne /9 ze dne /9 ze dne /10 ze dne b) níže uvedená usnesení se ponechávjí v evidenci: 362/7, bod 2 ze dne /9, bod 1) ze dne /12, bod 3) ze dne /24 ze dne /4 ze dne /11 ze dne /12 24 Informce o činnosti strosty rdy městského obvodu bere n vědomí informce o činnosti strosty rdy městského obvodu od posledního, 11. zsedání zstupitelstv městského obvodu, konného dne

9 9 Mteriál, ke kterému nebylo přijto usnesení 8 Prodej pozemků v k.ú. Zábřeh nd Odrou, ul. Výškovická x Jugoslávská prodt pozemek st.p.č zstvěná ploch nádvoří o výměře 55 m2 část pozemku p.p.č. 1441/1 osttní ploch, osttní komunikce o výměře 340 m2 v k.ú. Zábřeh nd Odrou, odděleného geometrickým plánem č /2011 nově oznčeného jko p.p.č. 1441/4 osttní ploch, jiná ploch, do vlstnictví společnosti KIMEX, s.r.o., IČ: , se sídlem Pskov, Mitrovická č. 37, z celkovou kupní cenu ve výši ,- Kč, z podmínky stnovení smluvní pokuty ve výši ,- Kč pro přípd výstvby nebo rozšíření stávjící občnské vybvenosti resturčním zřízením umístěným n pozemek p.p.č. 1441/1osttní ploch, osttní komunikce v k.ú. Zábřeh nd Odrou, to n dobu 10 let ode dne nbytí předmětného pozemku dále z podmínky úhrdy správního popltku ve výši 1000,- Kč nákldů z vyprcování znleckého posudku ve výši 1.500,- Kč

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 97. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 3. 4. 2014 09:00 (usn. č. 4893/97 - usn. č. 4969/97) Mgr. Krel Sibinský Ing. Pvel

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1. 1 z 23 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 38. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 19. 1. 2012 09:00 (usn. č. 1694/38 - usn. č. 1754/38) Mgr. Krel Sibinský Bc.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8633/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1179-1234 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 32. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 25. schůze Rdy měst Cvikov 4. prosince 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 468/12 Středisko pro rnou péči Liberec s.r.o n zákldě žádosti schvluje příspěvek

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 103. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 26. 6.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 103. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 26. 6. 1 z 26 7.7.2014 13:05 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 103. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 26. 6. 2014 09:00 (usn. č. 5298/103 - usn. č. 5371/103)

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4. 1 z 24 15.4.2015 15:32 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 13. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 9. 4. 201510:00 (usn. č. 0547/13 - usn. č. 0612/13) Bc.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 4. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 18. 12.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 4. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 18. 12. 1 z 13 6.1.2015 10:02 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 4. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 18. 12. 2014 09:00 (usn. č. 0138/4 - usn. č. 0175/4) Bc.

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 101. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 12. 6.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 101. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 12. 6. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 101. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 12. 6. 201400:00 (usn. č. 5215/101 - usn. č. 5296/101) Mgr. Karel Sibinský

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014.

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014. Albrechtice nd Vltvou Z Á P I S ze 7. zsedání zstupitelstv obce Albrechtice nd Vltvou konného dne 15. prosince 2014. Místo konání: OÚ Albrechtice n. Vlt. Zčátek: 19,00 hodin Zsedání řídil: strost ing.

Více

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Městská část Prh-Lysolje Zstupitelstvo městské části USNESENÍ 15. zsedání Zstupitelstv konného dne 31. říjn 2012, od 18:00 hodin ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Usnesení č. 1/15/2012 s c h

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Kpitol 381 Nejvyšší kontrolní úřd O B S A H A. Zpráv k závěrečnému účtu kpitoly státního rozpočtu 381 Nejvyšší kontrolní úřd z rok 2012. ÚVOD... 4. PŘÍJMY... 5. VÝDAJE... 8 V.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 91. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 1.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 91. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 1. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 91. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 9. 1. 2014 09:00 (usn. č. 4591/91 - usn. č. 4615/91) Mgr. Karel Sibinský Mgr.

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 18/545/2013 1) schválilo program 18. zasedání zastupitelstva města. , USNESENÍ 18. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 17. září 2013 usnesením č. 18/545/2013 program 18. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 18/546/2013 návrhovou komisi ve složení:

Více

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce 3/ POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trsu Modřínovou lejí k prmenům je název nové, počátecké turistické trsy, kterou iniciovl předdkyně počáteckého SPV Ing. Hn Benešová n podnět turisty tělem i duší Oldřich

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/00 Sb ROZVAHA v plném rozshu ke dni... 3.3.05 (v celých tisících Kč) IČ 47569 Obchodní firm nebo jiný název účetní jednotky Burz cenných ppírů Prh.s.

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011.

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011. Příloha č. 3 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.10.2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu:

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu: USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 4. března 2008 usnesením č. 10/290/2008 program 10. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 10/291/2008 návrhovou komisi ve složení: Mgr.

Více