STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih"

Transkript

1 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo :00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský Bc. Rdim Mikls strost Městského obvodu Ostrv-Jih místostrost Městského obvodu Ostrv-Jih

2 2 Přehled usnesení 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu, ze dne :00 č. usn. č. m. Název mteriálu 0354/12 1. Zpráv o plnění rozpočtu m.o. Ostrv-Jih k (Bc. Rdim Mikls, místostrost) 0355/12 2. Návrh rozpočtového optření č. 1 (Bc. Rdim Mikls, místostrost) 0356/12 3. Návrh rozpočtového optření č. 2 (Bc. Rdim Mikls, místostrost) 0357/12 4. Podpor vzniku nové pobočky Středisk volného čsu Ostrv-Zábřeh v budově ZŠ V Zálomu - poskytnutí veřejné finnční podpory, účelové dotce (Bc. Rdim Mikls, místostrost) 0358/12 5. Prodej části pozemku v k.ú. Hrbůvk, ul. Krkovská (Ing. Pvel Plnk, místostrost) 0359/12 6. Prodej pozemku v k. ú. Dubin u Ostrvy, ul. Horní (Ing. Pvel Plnk, místostrost) 0360/12 7. Prodej pozemku v k.ú. Zábřeh nd Odrou, ul. Nová (Ing. Pvel Plnk, místostrost) 0361/12 9. Prodej domu pozemku n ul. Kischov 11, Ostrv-Zábřeh, do vlstnictví právnické osoby družstv (Ing. Pvel Plnk, místostrost) 0362/ Zveřejnění záměru n prodej pozemků pod čerpcí stnicí pohonných hmot, k.ú. Hrbůvk (Ing. Pvel Plnk, místostrost) 0363/ Zveřejnění záměru n prodej pozemku pod stávjící gráží v cizím vlstnictví v k.ú. Hrbůvk (Ing. Pvel Plnk, místostrost) 0364/ Zveřejnění záměru n prodej pozemků v k. ú. Zábřeh nd Odrou, ul. Pvlovov (Ing. Pvel Plnk, místostrost) 0365/ Zveřejnění záměru n prodej pozemků v k.ú. Zábřeh nd Odrou, ul. Horymírov k.ú. Hrbůvk, ul. Mitušov (Ing. Pvel Plnk, místostrost) 0366/ Zveřejnění záměru n prodej pozemků v k. ú. Dubin u Ostrvy, ul. Horní (Ing. Pvel Plnk, místostrost) 0367/ Změn vyvolávcí ceny u prodeje bytových jednotek s podílem n zst. pozemcích n ul. A. Gvlse 6, Závoří 21 Krestov 21 formou veřejné dobrovolné držby (Ing. Pvel Plnk, místostrost) 0368/ Úprv plánu výnosů nákldů plánu jmenovitých kcí n r dle jednotlivých správců DBF (Ing. Rdim Luko, místostrost) 0369/ Odpis nedobytné pohledávky (Ing. Rdim Luko, místostrost) 0370/ Odpis nedobytných pohledávek (Ing. Rdim Luko, místostrost) 0371/ Odpis pohledávek po zemřelých (Ing. Rdim Luko, místostrost) 0372/ Prominutí popltku z prodlení (Ing. Rdim Luko, místostrost) 0373/ Uzvření splátkového klendáře (Ing. Rdim Luko, místostrost) 0374/ Úprv Zřizovcí listiny MSOJ (Ing. Rdim Luko, místostrost) 0375/ Kontrol plnění usnesení Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih od 7. zsedání, konného dne , do 11. zsedání, konného dne (Mgr. Krel Sibinský, strost) 0376/ Informce o činnosti strosty rdy městského obvodu (Mgr. Krel Sibinský, strost) nepřijto /12 1 Prodej pozemků v k.ú. Zábřeh nd Odrou, ul. Výškovická x Jugoslávská (Ing. Pvel Plnk, místostrost) Zpráv o plnění rozpočtu m.o. Ostrv-Jih k bere n vědomí Zprávu o plnění rozpočtu m.o. Ostrv-Jih k /12 2 Návrh rozpočtového optření č. 1 schvluje rozpočtové optření, kterým se - zvyšují převody z vlstních fondů HČ ORJ 6, pol o tis. Kč - zvyšují běžné výdje ORJ 6, 3612, pol o tis. Kč - zvyšují běžné výdje ORJ 6, 3612, pol o tis. Kč 0356/12 3 Návrh rozpočtového optření č. 2

3 3 schvluje rozpočtové optření, kterým se - zvyšují kpitálové příjmy ORJ 12, 3639, pol o tis. Kč - zvyšují kpitálové výdje ORJ 7, 3111, pol o 600 tis. Kč - zvyšují kpitálové výdje ORJ 7, 3113, pol o 200 tis. Kč - zvyšují kpitálové výdje ORJ 7, 3141, pol o 600 tis. Kč - zvyšují běžné výdje ORJ 7, 3111, pol o tis. Kč - zvyšují běžné výdje ORJ 7, 3113, pol o tis. Kč - zvyšují běžné výdje ORJ 7, 3141, pol o 600 tis. Kč - zvyšují běžné výdje ORJ 6, 3412, pol o 300 tis. Kč - zvyšují běžné výdje ORJ 6, 3412, pol o 100 tis. Kč - zvyšují kpitálové výdje ORJ 6, 3412, pol o 150 tis. Kč - zvyšují běžné výdje ORJ 6, 3421, pol o 500 tis. Kč - zvyšují běžné výdje ORJ 6, 3613, pol o tis. Kč - zvyšují běžné výdje ORJ 6, 3613, pol o 220 tis. Kč - zvyšují kpitálové výdje ORJ 6, 3613, pol o 750 tis. Kč - zvyšují běžné výdje ORJ 1, 2212, pol o tis. Kč - zvyšují běžné výdje ORJ 1, 2219, pol o tis. Kč - zvyšují běžné výdje ORJ 1, 2229, pol o 350 tis. Kč - zvyšují běžné výdje ORJ 1, 2229, pol o 115 tis. Kč - zvyšují běžné výdje ORJ 1, 2229, pol o 250 tis. Kč - zvyšují běžné výdje ORJ 1, 3639, pol o 900 tis. Kč - zvyšují běžné výdje ORJ 1, 3745, pol o tis. Kč - zvyšují běžné výdje ORJ 6, 3612, pol o tis. Kč - zvyšují běžné výdje ORJ 0, 6409, pol o tis. Kč (rozpočtová rezerv) 0357/12 4 Podpor vzniku nové pobočky Středisk volného čsu Ostrv-Zábřeh v budově ZŠ V Zálomu - poskytnutí veřejné finnční podpory, účelové dotce o poskytnutí veřejné finnční podpory - účelové dotce Středisku volného čsu, Ostrv-Zábřeh, příspěvkové orgnizci se sídlem Gurťjevov 8, Ostrv-Zábřeh, IČ v celkové výši 1 mil.kč, s účelem použití n částečné krytí mzdových nákldů včetně odvodů změstnnců Středsk volného čsu, Ostrv-Zábřeh, příspěvkové orgnizce, pobočky V Zálomu 1, Ostrv- Zábřeh, to poskytnutím postupným: 1. splátk v roce 2012 ve výši 180 tis.kč 2. splátk v roce 2013 ve výši 540 tis.kč 3. splátk v roce 2014 ve výši 280 tis.kč zmocňuje strostu Městského obvodu Ostrv-Jih Mgr. Krl Sibinského k podpisu smlouvy o poskytnutí dotce 0358/12 5 Prodej části pozemku v k.ú. Hrbůvk, ul. Krkovská o úpltném převodu části pozemku p.p.č. 348/1 osttní ploch, zeleň o výměře 269 m2 v k.ú. Hrbůvk, ve vlstnictví sttutárního měst Ostrvy-svěřeno Městskému obvodu Ostrv Jih ( nově odděleno dle geometrického plánu jko pozemek p.p.č.348/14, osttní ploch, zeleň o výměře 269 m2) z účelem užívání zhrdy, z kupní cenu 890,- Kč/ m2, z podmínky úhrdy nákldů n zprcování znleckého posudku ve výši 1500,- Kč, úhrdy popltků z vkld vlstnického práv do ktstru nemovitostí ve výši 1000,- Kč z úhrdu nákldu z vyprcování geometrického plánu ve výši Kč 5520,- Kč 0359/12 6 Prodej pozemku v k. ú. Dubin u Ostrvy, ul. Horní

4 4 prodt část pozemku p.p.č. 101/21 osttní ploch, osttní komunikce, odděleném geometrickým plánem č /2011 ze dne nově oznčeném jko p.p.č. 101/77 osttní ploch, osttní komunikce o výměře 2 m2 v k.ú. Dubin u Ostrvy, do vlstnictví společnosti HVB Lesing Czech Republic s.r.o., IČ , se sídlem Prh 5, Smíchov, Rdlická 14/3201, z kupní cenu ve výši 2.600,- Kč, z podmínky úhrdy správního popltku ve výši 1.000,- Kč 0360/12 7 Prodej pozemku v k.ú. Zábřeh nd Odrou, ul. Nová o prodeji pozemku p.p.č. 426/10 osttní ploch jiná ploch o výměře 56 m2, ve vlstnictví Sttutárního měst Ostrvy-svěřeno Městskému obvodu Ostrv-Jih, v k.ú. Zábřeh nd Odrou, ul. Nová, z účelem ucelení vlstnictví k užívným nemovitostem, do vlstnictví společnosti SIMPLY ONE s.r.o., IČ: , se sídlem Boleslvov 901/7, Ostrv Mriánské Hory, z kupní cenu ve výši Kč, z podmínky úhrdy nákldů n zprcování znleckého posudku ve výši Kč úhrdy popltku z vkld vlstnického práv do ktstru nemovitostí ve výši Kč 0361/12 9 Prodej domu pozemku n ul. Kischov 11, Ostrv-Zábřeh, do vlstnictví právnické osoby družstv o úpltném převodu domu č. pop n pozemku prc. č. st n ulici Kischov č. or. 11 o úpltném převodu pozemku prc. č. st zstvěná ploch nádvoří o výměře 220 m2, v k. ú. Zábřeh nd Odrou, část obce Zábřeh, dle "Zásd prodeje domů, bytů..." ze dne , v pltném znění, právnické osobě Bytové družstvo Kischov 11, Ostrv, se sídlem Ostrv - Zábřeh, Kischov 2335/11, PSČ , IČ , z kupní cenu domu ,-- Kč, z kupní cenu pozemku ,-- Kč z úhrdu nákldů n zprcování znleckého posudku ve výši ,-- Kč 0362/12 10 Zveřejnění záměru n prodej pozemků pod čerpcí stnicí pohonných hmot, k.ú. Hrbůvk záporné stnovisko k záměru prodeje pozemků st.p.č. 2090, zstvěná ploch nádvoří, st.p.č. 2091, zstvěná ploch nádvoří, st.p.č. 2092, zstvěná ploch nádvoří, dále p.p.č. 198/5,osttní ploch, jiná ploch p.p.č. 936/5 osttní ploch, osttní komunikce v ul. Místecká v k.ú. Hrbůvk ve vlstnictví sttutárního měst Ostrvy - svěřený Městskému obvodu Ostrv Jih Zstupitelstvo měst Ostrvy o rozhodnutí ve věci zveřejnění záměru prodeje předmětných pozemků 0363/12 11 Zveřejnění záměru n prodej pozemku pod stávjící gráží v cizím vlstnictví v k.ú. Hrbůvk záporné stnovisko ke zveřejnění záměru n prodej pozemku prc.č.st zstvěná ploch nádvoří o výměře 23 m2 v k.ú. Hrbůvk n ul. Plvecká, pod stvbou gráže v cizím vlstnictví. Zstupitelstvo měst Ostrvy o rozhodnutí ve věci zveřejnění záměru n prodej výše uvedeného pozemku. 0364/12 12 Zveřejnění záměru n prodej pozemků v k. ú. Zábřeh nd Odrou, ul. Pvlovov

5 5 kldné stnovisko k záměru prodeje pozemku st.p.č zstvěná ploch nádvoří o výměře 116 m2 části pozemků p.p.č. 613/12 osttní ploch, jiná ploch p.p.č. 613/92 osttní ploch, jiná ploch o celkové výměře 400 m2 v k. ú. Zábřeh nd Odrou, ul. Pvlovov, ve vlstnictví sttutárního měst Ostrvy - svěřené Městskému obvodu Ostrv-Jih, z účelem užívání pozemku pod nemovitostí užívání přístupu příjezdu k nemovitosti Zstupitelstvo měst Ostrvy o rozhodnutí ve věci zveřejnění záměru n prodej dotčených pozemků 0365/12 13 Zveřejnění záměru n prodej pozemků v k.ú. Zábřeh nd Odrou, ul. Horymírov k.ú. Hrbůvk, ul. Mitušov záporné stnovisko ke zveřejnění záměru n prodej ) části pozemku p.p.č. 734/1 osttní ploch o výměře 10 m2 v k. ú. Zábřeh nd Odrou, ul. Horymírov b) části pozemku 331/1 osttní ploch o výměře 6 m2 v k.ú. Hrbůvk, ul. Mitušov ve vlstnictví sttutárního měst Ostrvy - svěřené Městskému obvodu Ostrv - Jih, z účelem ucelení vlstnictví k užívným nemovitostem Zstupitelstvo měst Ostrvy o rozhodnutí ve věci zveřejnění záměru n prodej částí dotčených pozemků 0366/12 14 Zveřejnění záměru n prodej pozemků v k. ú. Dubin u Ostrvy, ul. Horní kldné stnovisko ke zveřejnění záměru prodeje pozemků p.p.č. 101/74 osttní ploch, zeleň o výměře 129 m2 p.p.č. 101/75 osttní ploch, zeleň o výměře 301 m2 v k. ú. Dubin u Ostrvy, ul. Horní, ve vlstnictví sttutárního měst Ostrvy - svěřené Městskému obvodu Ostrv-Jih, z účelem sjednocení vlstnictví k nemovitostem u nákupního centr PENNY mrket Zstupitelstvo měst Ostrvy o rozhodnutí ve věci zveřejnění záměru n prodej 0367/12 15 Změn vyvolávcí ceny u prodeje bytových jednotek s podílem n zst. pozemcích n ul. A. Gvlse 6, Závoří 21 Krestov 21 formou veřejné dobrovolné držby o změně vyvolávcí ceny ze 100% odhdní ceny n 70% odhdní ceny u prodeje bytových jednotek formou veřejné dobrovolné držby, to: 1) bytové jednotky č. 34/13 v domě č.p. 34, ul. A. Gvlse 6 2) bytové jednotky č. 3021/59 v domě č.p. 3021, ul. Závoří 21 3) bytové jednotky č. 1301/4 v domě č.p. 1301, ul. Krestov /12 16 Úprv plánu výnosů nákldů plánu jmenovitých kcí n r dle jednotlivých správců DBF

6 6 schvluje úprvu plánu výnosů nákldů n r pro hospodářskou činnost Městského obvodu Ostrv-Jih plánu jmenovitých kcí n r dle jednotlivých loklit DBF v rozshu předloženého návrhu 0369/12 17 Odpis nedobytné pohledávky o odepsání pohledávky vzniklé z titulu porušování mndátní smlouvy bývlým pověřeným správcem DBF společností EMATEC spol. s.r.o. "v likvidci" v celkové výši ,26 Kč, dle důvodové zprávy 0370/12 18 Odpis nedobytných pohledávek o odepsání nedobytných pohledávek po dlužnících v domovním bytovém fondu - pnu A. L., z pronájem bytu n ul. Petruškov 2764/16, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši Kč s příslušenstvím z nedopltek z vyúčtování služeb, ve výši 1.599,10 Kč z nákldy n exekuční vyklizení bytu ve výši Kč z nákldy řízení, - pní A. T., z pronájem bytu n ul. Čujkovov 1737/32, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši Kč s příslušenstvím z nedopltek z vyúčtování služeb, ve výši 5.430,10 Kč z nákldy n oprvu bytu, ve výši 5.770,60 Kč z nákldy n exekuční vyklizení bytu ve výši Kč z nákldy řízení, - pní H. T., z pronájem bytu n ul. Mňukov 785/14, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné ve výši Kč z nákldy řízení, - pní I. B., z pronájem bytu n ul. Čujkovov1737/32, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši 9.451,50 Kč z popltek z prodlení, ve výši 884,90 Kč z nákldy n exekuční vyklizení bytu ve výši Kč z nákldy řízení, - pní I. M., z pronájem bytu n ul. Mňukov 485/14, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši 1.512,10 Kč s příslušenstvím z fkturu n pořízení elektrického vřiče jeho instlci ve výši Kč z nákldy řízení, - pní Ž. V., z pronájem bytu n ul. U Studi 2855/1, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši Kč s příslušenstvím z nedopltek z vyúčtování služeb, ve výši 437,90 Kč z nákldy n exekuční vyklizení bytu, ve výši Kč z nákldy n oprvu bytu ve výši Kč z nákldy řízení, - pnu J. R. S. R.i, z pronájem bytu n ul. Hulvácká 1399/12, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné ve výši Kč z nákldy řízení, - pnu Z. R., z pronájem bytu n ul. Srjevov 1806/4, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši 4.084,10 Kč z nákldy n exekuční vyklizení bytu ve výši Kč z nákldy řízení, - pnu O. T., z pronájem bytu n ul. Trnvov 3015/6, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši Kč s příslušenstvím z nedopltek z vyúčtování služeb, ve výši Kč z popltek z prodlení, ve výši 5.508,20 Kč z nákldy n oprvu bytu ve výši Kč z nákldy řízení, - pnu J. S., z pronájem bytu n ul. Pvlovov 1626/67, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši 2.268,60 Kč z nákldy n exekuční vyklizení bytu ve výši Kč z nákldy řízení, - pní E. M., z pronájem bytu n ul. Plkovského 1358/21, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši Kč z popltek z prodlení ve výši Kč z nákldy řízení, - pní J. P., z pronájem bytu n ul. Tylov 2779/4, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši Kč s příslušenstvím z nedopltky z vyúčtování služeb, ve výši 9.013,20 Kč z nákldy n exekuční vyklizení bytu ve výši Kč z nákldy řízení, - pnu V. K. pní H. K., z pronájem bytu n ul. Volgogrdská 2398/98, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši Kč s příslušenstvím z nedopltek z vyúčtování služeb ve výši Kč z nákldy řízení, - pní K. K., z pronájem bytu n ul. Petruškov 2765/18, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč z popltek z prodlení ve výši 7.492,50 Kč z nákldy n exekuční vyklizení bytu, - pní B. Č., z pronájem bytu n ul. Čujkovov 1737/32, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši Kč z popltek z prodlení, ve výši 743,40 Kč z nákldy n exekuční vyklizení bytu ve výši Kč z nákldy řízení, - pní K. K., z pronájem bytu n ul. Tylov 2779/4, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši Kč z popltek z prodlení ve výši Kč z nákldy řízení, - pnu V. M., pnu M. B. pní L. B., z pronájem bytu n ul. Bedrnov 2883/6, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši Kč s příslušenstvím z nedopltky z vyúčtování služeb ve výši Kč z nákldy řízení, - pní L. F., z pronájem bytu n ul. U Studi 2856/3, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši Kč z popltek z prodlení, ve výši Kč z nákldy n exekuční vyklizení bytu ve výši Kč z nákldy řízení,

7 7 - pnu L. B., z pronájem bytu n ul. Bedrnov 2881/2, Ostrv-Zábřeh, ve výši ,30 Kč s příslušenstvím z "ušlé nájemné", ve výši Kč z úrok z prodlení, ve výši Kč z nákldy n exekuční vyklizení bytu ve výši Kč z nákldy řízení, - pnu J. Š. pní V. Š., z pronájem bytu n ul. Jedličkov 1356/6, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši 7.589,10 Kč z nákldy n oprvu bytu ve výši Kč z nákldy řízení, dle důvodové zprávy 0371/12 19 Odpis pohledávek po zemřelých o odepsání pohledávek po zemřelých nájemcích v domovním bytovém fondu: - pnu O. R., z pronájem bytu n ul. Čujkovov 1715/23, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši Kč s příslušenstvím z nedopltek z vyúčtování služeb, ve výši 7.721,55 Kč z nákldy n oprvu bytu ve výši 7.587,90 Kč z nákldy řízení, - pnu L. H., z pronájem bytu n ul. Abrmovov 1587/6, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné ve výši Kč z nákldy řízení, - pnu J. K., z pronájem bytu n ul. Smirnovov 1641/7, Ostrv-Zábřeh, ve výši 1.881,50 Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši Kč z popltek z prodlení ve výši Kč z nákldy řízení, - pnu P. M., z pronájem bytu n ul. Smirnovov 1645/15, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši ,50 Kč z fkturu n úhrdu neoprávněného odběru elektrické energie, ve výši 9.808,60 Kč z nákldy n exekuční vyklizení bytu ve výši Kč z nákldy řízení, - pnu M. V., z pronájem bytu n ul. Hsičská 912/24, Ostrv-Hrbůvk, ve výši ,98 Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši ,90 Kč s příslušenstvím z nedopltky z vyúčtování služeb ve výši Kč z nákldy řízení, - pnu S. F., z pronájem bytu n ul. Plzeňská 1566/15, Ostrv-Hrbůvk, ve výši ,16 Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši 8.834,91 Kč s příslušenstvím z nedopltky z vyúčtování služeb, ve výši Kč z popltek z prodlení, ve výši ,50 Kč z nákldy n exekuční vyklizení bytu ve výši Kč z nákldy řízení, - pnu R. Z., z pronájem bytu n ul. Jubilejní 308/40, Ostrv-Hrbůvk, ve výši 1.969,78 Kč s příslušenstvím z nedopltek z vyúčtování služeb, z pronájem bytu n ul. Závodní 927/33, Ostrv-Hrbůvk, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné ve výši Kč z nákldy řízení, - pnu J. U., z pronájem bytu n ul. Hsičská 476/37, Ostrv-Hrbůvk, ve výši ,01 Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši Kč s příslušenstvím z nedopltky z vyúčtování služeb, ve výši Kč z nákldy n oprvu bytu ve výši Kč z nákldy n exekuční vyklizení bytu ve výši Kč z nákldy řízení, - pnu F. P., z pronájem bytu n ul. Závodní 926/35, Ostrv-Hrbůvk, ve výši ,70 Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši Kč s příslušenstvím z nedopltky z vyúčtování služeb ve výši 4.781Kč, - pní Š. P., z pronájem bytu n ul. Čujkovov 1715/23, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč z popltek z prodlení, - pnu J. M., z pronájem bytu n ul. Břenkov 2974/7, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši Kč z popltek z prodlení, ve výši Kč z nákldy n oprvu bytu ve výši Kč z nákldy řízení, - pnu B. Ž., z pronájem bytu n ul. P. Lumumby 2329/10, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z "ušlé nájemné", dle důvodové zprávy 0372/12 20 Prominutí popltku z prodlení I. prominout popltek z prodlení - pnu D. F. (dříve P.), z byt n ul. Averinov 1683/6, Ostrv-Zábřeh, ve výši 60 %, tj Kč, - pní L. K., z byt n ul. Svornosti 2297/39, Ostrv-Zábřeh, ve výši 60 %, tj Kč, II. neprominout popltek z prodlení - pnu Z. P. pní M. P., z byt n ul. V. Košře 123/3, Ostrv-Dubin, ve výši Kč, - pní L. M., z byt n ul. B. Četyny 930/2, Ostrv-Bělský Les, ve výši Kč, - pní M. R., z byt n ul. Vňkov 1013/52, Ostrv-Bělský Les, ve výši Kč, dle důvodové zprávy 0373/12 21 Uzvření splátkového klendáře

8 8 I. o uzvření splátkového klendáře s pnem J. B., bytem Plzeňská 2619/8, Ostrv-Zábřeh, n úhrdu dlužného nájemného služeb spojených s nájmem bytu č. 58, vel.0+1, stndrd, n ul. Plzeňská 2619/8, Ostrv-Zábřeh, formou prvidelných měsíčních splátek ve výši 500 Kč, to po dobu 22 měsíců počínje měsícem zářím 2012, poslední 23. splátk je stnoven ve výši 350 Kč, II. o udělení výjimky z usn. č. 538/8 Rdy městského obvodu Ostrv-Jih ze dne pní M. M., bytem Plzeňská 2619/8, Ostrv-Zábřeh, o uzvření splátkového klendáře n úhrdu dlužného nedopltku z vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu č. 57, vel. 0+1, stndrd, n ul. Plzeňská 2619/8, Ostrv-Zábřeh, formou prvidelných měsíčních splátek ve výši Kč, to po dobu 25 měsíců počínje měsícem zářím 2012, poslední 26. splátk je stnoven ve výši 321 Kč, dle důvodové zprávy 0374/12 22 Úprv Zřizovcí listiny MSOJ schvluje úprvu Zřizovcí listiny Mjetkové správy Ostrv - Jih dle předložené důvodové zprávy. 0375/12 23 Kontrol plnění usnesení Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih od 7. zsedání, konného dne , do 11. zsedání, konného dne schvluje kontrolu plnění usnesení Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih od 7. zsedání, konného dne , do 11. zsedání, konného dne s tím, že ) níže uvedená usnesení se vyřzují z evidence: 509/9, bod 4) ze dne /7 ze dne /7 ze dne /8 ze dne /9 ze dne /9 ze dne /9 ze dne /10 ze dne b) níže uvedená usnesení se ponechávjí v evidenci: 362/7, bod 2 ze dne /9, bod 1) ze dne /12, bod 3) ze dne /24 ze dne /4 ze dne /11 ze dne /12 24 Informce o činnosti strosty rdy městského obvodu bere n vědomí informce o činnosti strosty rdy městského obvodu od posledního, 11. zsedání zstupitelstv městského obvodu, konného dne

9 9 Mteriál, ke kterému nebylo přijto usnesení 8 Prodej pozemků v k.ú. Zábřeh nd Odrou, ul. Výškovická x Jugoslávská prodt pozemek st.p.č zstvěná ploch nádvoří o výměře 55 m2 část pozemku p.p.č. 1441/1 osttní ploch, osttní komunikce o výměře 340 m2 v k.ú. Zábřeh nd Odrou, odděleného geometrickým plánem č /2011 nově oznčeného jko p.p.č. 1441/4 osttní ploch, jiná ploch, do vlstnictví společnosti KIMEX, s.r.o., IČ: , se sídlem Pskov, Mitrovická č. 37, z celkovou kupní cenu ve výši ,- Kč, z podmínky stnovení smluvní pokuty ve výši ,- Kč pro přípd výstvby nebo rozšíření stávjící občnské vybvenosti resturčním zřízením umístěným n pozemek p.p.č. 1441/1osttní ploch, osttní komunikce v k.ú. Zábřeh nd Odrou, to n dobu 10 let ode dne nbytí předmětného pozemku dále z podmínky úhrdy správního popltku ve výši 1000,- Kč nákldů z vyprcování znleckého posudku ve výši 1.500,- Kč

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 7. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 7. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 z 11 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 7. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 15. 9. 201109:00 (usn. č. 0177/7 - usn. č. 0213/7) Mgr. Krel Sibinský

Více

USNESENÍ. z 88. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 28. 11. 2013 09:00. (usn. č. 4452/88 - usn. č. 4529/88)

USNESENÍ. z 88. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 28. 11. 2013 09:00. (usn. č. 4452/88 - usn. č. 4529/88) 1. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 88. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 28. 11. 2013 09:00 (usn. č. 4452/88 - usn. č. 4529/88) Mgr. Krel Sibinský Mgr. Rdim

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 97. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 3. 4. 2014 09:00 (usn. č. 4893/97 - usn. č. 4969/97) Mgr. Krel Sibinský Ing. Pvel

Více

z 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava - Jih které se konalo 16.6.20119:00

z 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava - Jih které se konalo 16.6.20119:00 1 z 9 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA - JIH USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava - Jih které se konalo 16.6.20119:00 (usn.č. 0153/6 - usn.č. 0176/6) Mgr. Karel

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 97. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 3. 4. 2014 09:00 (usn. č. 4893/97 - usn. č. 4969/97) Mgr. Krel Sibinský Ing. Pvel

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1. 1 z 23 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 38. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 19. 1. 2012 09:00 (usn. č. 1694/38 - usn. č. 1754/38) Mgr. Krel Sibinský Bc.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 9. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 9. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 z 12 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 8. 3. 201209:00 (usn. č. 0264/9 - usn. č. 0304/9) Mgr. Karel

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 20288/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 74-102 Usnesení 5. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 53. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 23. 8.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 53. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 23. 8. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 53. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 23. 8. 2012 09:00 (usn. č. 2572/53 - usn. č. 2667/53) Mgr. Karel Sibinský Bc.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 11157/2012/KnD ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová ČÍSLA USNESENÍ: 194-219 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014 U S N E S E N Í 55. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 5.5.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1430/55 souhlsí s použitím

Více

Městská část Praha-Lysolaje. Zastupitelstvo městské části, USNESENI. 14. zasedání Zastupitelstva. konaného dne 15. srpna 2012, od 18:00 hodin

Městská část Praha-Lysolaje. Zastupitelstvo městské části, USNESENI. 14. zasedání Zastupitelstva. konaného dne 15. srpna 2012, od 18:00 hodin 339/1 Městská část Prh-Lysolje Zstupitelstvo městské části, USNESENI 14. zsedání Zstupitelstv konného dne 15. srpn 2012, od 18:00 hodin ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI Usnesení č. 1/14/2012 PRAHA-LYSOLAJE

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 42346/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 400-434 Usnesení 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 55409/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 435-476 Usnesení 19. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení. konaného dne 19. 06. 2008

Usnesení. konaného dne 19. 06. 2008 z 11. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 19. 06. 2008 Usnesení z 11. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 19. 06. 2008 251 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 25. schůze Rdy měst Cvikov 4. prosince 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 468/12 Středisko pro rnou péči Liberec s.r.o n zákldě žádosti schvluje příspěvek

Více

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009 Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 16. 04. 2009 (usnesení č. 390-409) Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 16. 04. 2009 390 - Zstupitelstvo měst

Více

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Městská část Prh-Lysolje Zstupitelstvo městské části USNESENÍ 15. zsedání Zstupitelstv konného dne 31. říjn 2012, od 18:00 hodin ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Usnesení č. 1/15/2012 s c h

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015 U S N E S E N Í 10. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.7.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 292/10 schvluje poskytnutí

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 z 13 9.3.2015 8:39 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 5. 3. 201515:00 (usn. č. 0058/3 - usn. č. 0095/3)

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 60368/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 175-227 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40601/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2590-2658 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 84. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

U s n e s e n í z a s t u p i t e l s t v a o b c e L i b a v s k é Ú d o l í. Usnesení

U s n e s e n í z a s t u p i t e l s t v a o b c e L i b a v s k é Ú d o l í. Usnesení U s n e s e n í z s t u p i t e l s t v o b c e L i b v s k é Ú d o l í Usnesení XX. řádného zsedání zstupitelstv Obce Libvské Údolí konného dne 07.05.2014 v obřdní síni Obecního úřdu od 17.00 hod. 441/14

Více

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou.

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v sociálním bytě v čp. 835, ul. Na Drahách, Rychnov n. Kn. pro žadatelku pí Ivu Sedláčkovou. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 14.7.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Mgr. Zdeněk Žbokrtský Tomáš Erben Ing. Ldislv

Více

Usnesení 17. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 07. 2007

Usnesení 17. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 07. 2007 Usnesení 17. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 794 - Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í ústní informci o činnosti Stvebního úřdu z 1. pololetí roku 2007 ve znění předloženém prostřednictvím

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 14700/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 163-247 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 8. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 24.03.2015

Více

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008 z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 17. 04. 2008 Usnesení z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 17. 04. 2008 216 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2.

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2. Pltné znění schválené usnesením rdy měst č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 rdou Městského obvodu Liberec - Vrtislvice nd Nisou dne 17. 2. 2014 Interní předpis PRO ZŘIZOVÁNÍ SLUŽEBNOSTÍ Čl. 1 Předmět ceny 1.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 28. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 3.9.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012 Zápis ze zsedání zstupitelstv měst Rychnov u Jblonce nd Nisou ze dne 17.9.2012 Ověřitelé: Ing. Jromír Plán, Oldřich Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, od zčátku jednání přítomno zstupitelů 12 zstupitelů.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&42404/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 4003-4011 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 100. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Usnesení 42. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 07. 2008

Usnesení 42. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 07. 2008 Usnesení 42. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1881 - Rd měst po projednání s c h v l u j e nájemce bytu č. 56 v domě s pečovtelskou službou v Kopřivnici, Česká 320, uvedeného v příloze č. 1 podkldového

Více

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/00 Sb ROZVAHA v plném rozshu ke dni... 3.3.05 (v celých tisících Kč) IČ 47569 Obchodní firm nebo jiný název účetní jednotky Burz cenných ppírů Prh.s.

Více

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013

U S N E S E N Í 35. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 6.3.2013 U S N E S E N Í 35. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 6.3.2013 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 957/35 schvluje rozbory hospodření

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Petr Vysoudil, sídlem Mtiční 730/3, 702 00 Ostrv-Morvská Ostrv, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSOS 36 INS 8513/2014-A-13, ze dne 03.10.2014, insolvenčním

Více

Usnesení 53. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 10. 11. 2008

Usnesení 53. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 10. 11. 2008 Usnesení 53. schůze Rdy měst, konné dne 2240 - Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření dodtku č.1 ke smlouvě č. 00729721 o poskytnutí podpory ze dne 11. 11. 1998 městem

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006 Usnesení 1. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o výpůjčce městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Dgmr Jnčálkovou - členkou Rdy měst Kopřivnice

Více

Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007

Usnesení 20. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 09. 10. 2007 Usnesení 20. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 960 - Rd měst po projednání uzvření smlouvy o poskytování prcovnělékřské péče městem Kopřivnice jko objedntel MUDr. Tiborem Vicsápim, s místem podnikání

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015 U S N E S E N Í 12. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.9.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 374/12 bere n vědomí informci

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&2050/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 146-0194 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 6. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007 Usnesení 13. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 528 - Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n zprcování "Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici" ze

Více

Usnesení z 24. schůze Rady města Cvikova 20. listopadu 2012

Usnesení z 24. schůze Rady města Cvikova 20. listopadu 2012 Město Cvikov Usnesení z 24. schůze Rdy měst Cvikov 20. listopdu 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Beránek 436/12 Revokuje usnesení rdy č. 427/12 ze dne 6.11.2012 ve věci stnovení

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. Eret Tomáš, r.č. 711107/1814 bytem: nám. Krále Jiřího z Poděbrd 1/14, 350 02 Cheb 2 jko budoucí prodávjící n strně jedné 2. mnželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 3351/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 66-94 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 4. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 26.01.2015

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.3.2015 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová JUDr. Miln Novák Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Ing.

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

Usnesení 52. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 04. 11. 2008

Usnesení 52. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 04. 11. 2008 Usnesení 52. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2167 - Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce 2008-73 ze dne 04. 09. 2008 městem Kopřivnice jko vypůjčitel Českou

Více

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007

Usnesení 19. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 18. 09. 2007 Usnesení 19. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 917 - Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t pojmenování ulice K Očnímu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

Usnesení 83. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 12. 2009

Usnesení 83. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 15. 12. 2009 Usnesení 83. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 15. 12. 2009 3357 - Rd měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í vzorovou smlouvu o poskytování služeb pultu centrlizovné ochrny Městskou policií Kopřivnice

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 32. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 11.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 32. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 11. 1 z 22 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 32. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 3. 11. 2011 09:00 (usn. č. 1392/32 - usn. č. 1451/32) Mgr. Karel Sibinský

Více

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 43351/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3459-3527 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 112. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

U S N E S E N Í 58. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.7.2014

U S N E S E N Í 58. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.7.2014 U S N E S E N Í 58. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.7.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1520/58 schvluje převod finnčních

Více

Usnesení 76. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 08. 09. 2009

Usnesení 76. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 08. 09. 2009 Usnesení 76. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 08. 09. 2009 3020 - Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í zprávu o orgnizčním zbezpečení voleb do Poslnecké sněmovny Prlmentu České republiky, ve

Více

Měsíc IČO 12 25700359. AKTIVA řád. Běžné účetní období Minulé účetní Brutto Korekce Netto období netto b c 1 2 3

Měsíc IČO 12 25700359. AKTIVA řád. Běžné účetní období Minulé účetní Brutto Korekce Netto období netto b c 1 2 3 Schváleno MF ČR ROZVAHA v plném rozshu čj. 281/71701/95 Rozvh Úč POD 101 Účetní jednotk doručí účetní Název sídlo účetní jednotky závěrku součsně s doručením Collegium Mrinum Týnská dňového přiznání z

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&66612/2010/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 98-145 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 5. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Usnesení 65. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 28. 04. 2009

Usnesení 65. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 28. 04. 2009 Usnesení 65. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 28. 04. 2009 2665 - Rd měst po projednání s ch vluje uzvření dodtku č. 1 k mndátní smlouvě ze dne 03. 03. 2009 městem Kopřivnice jko mndnt Regionálním

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35939/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 3382-3398 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 109. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

I. Prohlášení smluvních stran

I. Prohlášení smluvních stran 8/14118 SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ A SOUHLAS SE ZŘÍZENÍM STAVBY uzvřená podle * 1785 násl. ~ 2055 násl., občnského zákoníku * 110 odst. 2) písm. ) zák. Č. 183/2006 Sb., stvební zákon Smluvní strny:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 18. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 7. 5.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 18. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 7. 5. 1 z 27 18.5.2015 14:20 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 18. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 7. 5. 201510:00 (usn. č. 0691/18 - usn. č. 0772/18) Bc.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 41. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 22. 10.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 41. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 22. 10. 1 z 35 27.10.2015 11:42 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 41. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 22. 10. 201510:00 (usn. č. 1550/41 - usn. č. 1654/41)

Více

Kupní smlouva vč. výmazu věcného břemene uzavřená podle ustanovení ~ 588 a násl. zák. Č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva vč. výmazu věcného břemene uzavřená podle ustanovení ~ 588 a násl. zák. Č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouv vč. výmzu věcného břemene uzvřená podle ustnovení ~ 588 násl. zák. Č. 40/1964 Sb., občnského zákoníku ve znění pozdějších předpisů Obec Psáry, zstoupená strostou Milnem Váchou Sídlo: Pržská

Více

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 31. 12. 2011 jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ 2011 1 2 28065280 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Roset s.r.o. Sídlo

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Ing.

Více

Bc. František Vogl - pověřen řízením odboru sociálních věcí Bc. Josef Šimerda - referent odboru sociálních věcí

Bc. František Vogl - pověřen řízením odboru sociálních věcí Bc. Josef Šimerda - referent odboru sociálních věcí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 17.2.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter JUDr. Miln Novák Jroslv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 35293/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 543-556 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 17. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 14.07.2015

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 81. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 22. 8.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 81. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 22. 8. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 81. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 22. 8. 2013 09:00 (usn. č. 4038/81 - usn. č. 4130/81) Mgr. Karel Sibinský Ing.

Více

Usnesení 18. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 28. 08. 2007

Usnesení 18. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 28. 08. 2007 Usnesení 18. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 839 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 výběr zhotovitele n kci Mobilní kmerový monitorovcí systém firmu Interl s.r.o., se sídlem v Ostrvě

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 33. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 24. 11.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 33. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 24. 11. 1 z 35 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 33. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 24. 11. 2011 09:00 (usn. č. 1452/33 - usn. č. 1554/33) Mgr. Karel Sibinský

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&36015/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 3947-3977 ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová Usnesení z 98. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Na jednání Rady města se krátce představili noví zástupci FC Spartak Rychnov n. Kn.

Na jednání Rady města se krátce představili noví zástupci FC Spartak Rychnov n. Kn. 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 21.5.2012 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv

Více

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. Program:

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku. Program: 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 28.3.2011 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Mgr. Zdeněk Žbokrtský JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter (příchod ve 14:30

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 15 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 977/2015/STAR ze dne 2. listopdu 2015 Rd měst Počátky (dále jen rd) : I. dle ust. 102 odst.1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: doporučuje

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 46. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 10. 5.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 46. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 10. 5. 1 z 23 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 46. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 10. 5. 2012 09:00 (usn. č. 2181/46 - usn. č. 2240/46) Mgr. Karel Sibinský

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8633/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1179-1234 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 32. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a TV Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku

Ludmila Cabalková vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a TV Jaroslav Tichý vedoucí odboru správy majetku 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.12.2010 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben JUDr. Miln Novák Jiří Oberreiter Mgr. Zdeněk Žbokrtský (příchod

Více

Usnesení 63. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 07. 04. 2009

Usnesení 63. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 07. 04. 2009 Usnesení 63. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 07. 04. 2009 2600 - Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o právu provést stvbu městem Kopřivnice jko stvebník Českou republikou - Úřdem

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40/2006/OPE&11174/2010/Šo ČÍSLA USNESENÍ: 3532-3583 ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková Usnesení z 89. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

Usnesení RM č.j. : 06/RADA/97 z 23.3.2006

Usnesení RM č.j. : 06/RADA/97 z 23.3.2006 Usnesení RM č.j. : 06/RADA/97 z 23.3.2006 Usnesení č. 3939/06 RM bere n vědomí kontrolu plnění usnesení č. 3903-3909/06, 3913/06, 3923/06, 3924/06, 3929/06, 3931/06, 3932/06, 3935/06, 3936/06 souhlsí s

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 86. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 31. 10.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 86. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 31. 10. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 86. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 31. 10. 2013 09:00 (usn. č. 4325/86 - usn. č. 4397/86) Mgr. Karel Sibinský Mgr.

Více

Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 3 1. 1 2. 2 0 1 0 jednotky: 1000 Kč Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Správ městských sportovišť Kolín,.s. Sídlo

Více

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Jaroslava Pleslová - zapisovatelka. Mgr. Radek Jehlička Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 30.5.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká MUDr. Hn Dvořáková Mgr. Krel Štrégl Jroslv Pleslová - zpisovtelk Omluveni:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 51. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 12. 7.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 51. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 12. 7. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 51. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 12. 7. 2012 09:00 (usn. č. 2430/51 - usn. č. 2492/51) Mgr. Karel Sibinský Ing.

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více