STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih"

Transkript

1 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo :00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský Bc. Rdim Mikls strost Městského obvodu Ostrv-Jih místostrost Městského obvodu Ostrv-Jih

2 2 Přehled usnesení 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu, ze dne :00 č. usn. č. m. Název mteriálu 0354/12 1. Zpráv o plnění rozpočtu m.o. Ostrv-Jih k (Bc. Rdim Mikls, místostrost) 0355/12 2. Návrh rozpočtového optření č. 1 (Bc. Rdim Mikls, místostrost) 0356/12 3. Návrh rozpočtového optření č. 2 (Bc. Rdim Mikls, místostrost) 0357/12 4. Podpor vzniku nové pobočky Středisk volného čsu Ostrv-Zábřeh v budově ZŠ V Zálomu - poskytnutí veřejné finnční podpory, účelové dotce (Bc. Rdim Mikls, místostrost) 0358/12 5. Prodej části pozemku v k.ú. Hrbůvk, ul. Krkovská (Ing. Pvel Plnk, místostrost) 0359/12 6. Prodej pozemku v k. ú. Dubin u Ostrvy, ul. Horní (Ing. Pvel Plnk, místostrost) 0360/12 7. Prodej pozemku v k.ú. Zábřeh nd Odrou, ul. Nová (Ing. Pvel Plnk, místostrost) 0361/12 9. Prodej domu pozemku n ul. Kischov 11, Ostrv-Zábřeh, do vlstnictví právnické osoby družstv (Ing. Pvel Plnk, místostrost) 0362/ Zveřejnění záměru n prodej pozemků pod čerpcí stnicí pohonných hmot, k.ú. Hrbůvk (Ing. Pvel Plnk, místostrost) 0363/ Zveřejnění záměru n prodej pozemku pod stávjící gráží v cizím vlstnictví v k.ú. Hrbůvk (Ing. Pvel Plnk, místostrost) 0364/ Zveřejnění záměru n prodej pozemků v k. ú. Zábřeh nd Odrou, ul. Pvlovov (Ing. Pvel Plnk, místostrost) 0365/ Zveřejnění záměru n prodej pozemků v k.ú. Zábřeh nd Odrou, ul. Horymírov k.ú. Hrbůvk, ul. Mitušov (Ing. Pvel Plnk, místostrost) 0366/ Zveřejnění záměru n prodej pozemků v k. ú. Dubin u Ostrvy, ul. Horní (Ing. Pvel Plnk, místostrost) 0367/ Změn vyvolávcí ceny u prodeje bytových jednotek s podílem n zst. pozemcích n ul. A. Gvlse 6, Závoří 21 Krestov 21 formou veřejné dobrovolné držby (Ing. Pvel Plnk, místostrost) 0368/ Úprv plánu výnosů nákldů plánu jmenovitých kcí n r dle jednotlivých správců DBF (Ing. Rdim Luko, místostrost) 0369/ Odpis nedobytné pohledávky (Ing. Rdim Luko, místostrost) 0370/ Odpis nedobytných pohledávek (Ing. Rdim Luko, místostrost) 0371/ Odpis pohledávek po zemřelých (Ing. Rdim Luko, místostrost) 0372/ Prominutí popltku z prodlení (Ing. Rdim Luko, místostrost) 0373/ Uzvření splátkového klendáře (Ing. Rdim Luko, místostrost) 0374/ Úprv Zřizovcí listiny MSOJ (Ing. Rdim Luko, místostrost) 0375/ Kontrol plnění usnesení Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih od 7. zsedání, konného dne , do 11. zsedání, konného dne (Mgr. Krel Sibinský, strost) 0376/ Informce o činnosti strosty rdy městského obvodu (Mgr. Krel Sibinský, strost) nepřijto /12 1 Prodej pozemků v k.ú. Zábřeh nd Odrou, ul. Výškovická x Jugoslávská (Ing. Pvel Plnk, místostrost) Zpráv o plnění rozpočtu m.o. Ostrv-Jih k bere n vědomí Zprávu o plnění rozpočtu m.o. Ostrv-Jih k /12 2 Návrh rozpočtového optření č. 1 schvluje rozpočtové optření, kterým se - zvyšují převody z vlstních fondů HČ ORJ 6, pol o tis. Kč - zvyšují běžné výdje ORJ 6, 3612, pol o tis. Kč - zvyšují běžné výdje ORJ 6, 3612, pol o tis. Kč 0356/12 3 Návrh rozpočtového optření č. 2

3 3 schvluje rozpočtové optření, kterým se - zvyšují kpitálové příjmy ORJ 12, 3639, pol o tis. Kč - zvyšují kpitálové výdje ORJ 7, 3111, pol o 600 tis. Kč - zvyšují kpitálové výdje ORJ 7, 3113, pol o 200 tis. Kč - zvyšují kpitálové výdje ORJ 7, 3141, pol o 600 tis. Kč - zvyšují běžné výdje ORJ 7, 3111, pol o tis. Kč - zvyšují běžné výdje ORJ 7, 3113, pol o tis. Kč - zvyšují běžné výdje ORJ 7, 3141, pol o 600 tis. Kč - zvyšují běžné výdje ORJ 6, 3412, pol o 300 tis. Kč - zvyšují běžné výdje ORJ 6, 3412, pol o 100 tis. Kč - zvyšují kpitálové výdje ORJ 6, 3412, pol o 150 tis. Kč - zvyšují běžné výdje ORJ 6, 3421, pol o 500 tis. Kč - zvyšují běžné výdje ORJ 6, 3613, pol o tis. Kč - zvyšují běžné výdje ORJ 6, 3613, pol o 220 tis. Kč - zvyšují kpitálové výdje ORJ 6, 3613, pol o 750 tis. Kč - zvyšují běžné výdje ORJ 1, 2212, pol o tis. Kč - zvyšují běžné výdje ORJ 1, 2219, pol o tis. Kč - zvyšují běžné výdje ORJ 1, 2229, pol o 350 tis. Kč - zvyšují běžné výdje ORJ 1, 2229, pol o 115 tis. Kč - zvyšují běžné výdje ORJ 1, 2229, pol o 250 tis. Kč - zvyšují běžné výdje ORJ 1, 3639, pol o 900 tis. Kč - zvyšují běžné výdje ORJ 1, 3745, pol o tis. Kč - zvyšují běžné výdje ORJ 6, 3612, pol o tis. Kč - zvyšují běžné výdje ORJ 0, 6409, pol o tis. Kč (rozpočtová rezerv) 0357/12 4 Podpor vzniku nové pobočky Středisk volného čsu Ostrv-Zábřeh v budově ZŠ V Zálomu - poskytnutí veřejné finnční podpory, účelové dotce o poskytnutí veřejné finnční podpory - účelové dotce Středisku volného čsu, Ostrv-Zábřeh, příspěvkové orgnizci se sídlem Gurťjevov 8, Ostrv-Zábřeh, IČ v celkové výši 1 mil.kč, s účelem použití n částečné krytí mzdových nákldů včetně odvodů změstnnců Středsk volného čsu, Ostrv-Zábřeh, příspěvkové orgnizce, pobočky V Zálomu 1, Ostrv- Zábřeh, to poskytnutím postupným: 1. splátk v roce 2012 ve výši 180 tis.kč 2. splátk v roce 2013 ve výši 540 tis.kč 3. splátk v roce 2014 ve výši 280 tis.kč zmocňuje strostu Městského obvodu Ostrv-Jih Mgr. Krl Sibinského k podpisu smlouvy o poskytnutí dotce 0358/12 5 Prodej části pozemku v k.ú. Hrbůvk, ul. Krkovská o úpltném převodu části pozemku p.p.č. 348/1 osttní ploch, zeleň o výměře 269 m2 v k.ú. Hrbůvk, ve vlstnictví sttutárního měst Ostrvy-svěřeno Městskému obvodu Ostrv Jih ( nově odděleno dle geometrického plánu jko pozemek p.p.č.348/14, osttní ploch, zeleň o výměře 269 m2) z účelem užívání zhrdy, z kupní cenu 890,- Kč/ m2, z podmínky úhrdy nákldů n zprcování znleckého posudku ve výši 1500,- Kč, úhrdy popltků z vkld vlstnického práv do ktstru nemovitostí ve výši 1000,- Kč z úhrdu nákldu z vyprcování geometrického plánu ve výši Kč 5520,- Kč 0359/12 6 Prodej pozemku v k. ú. Dubin u Ostrvy, ul. Horní

4 4 prodt část pozemku p.p.č. 101/21 osttní ploch, osttní komunikce, odděleném geometrickým plánem č /2011 ze dne nově oznčeném jko p.p.č. 101/77 osttní ploch, osttní komunikce o výměře 2 m2 v k.ú. Dubin u Ostrvy, do vlstnictví společnosti HVB Lesing Czech Republic s.r.o., IČ , se sídlem Prh 5, Smíchov, Rdlická 14/3201, z kupní cenu ve výši 2.600,- Kč, z podmínky úhrdy správního popltku ve výši 1.000,- Kč 0360/12 7 Prodej pozemku v k.ú. Zábřeh nd Odrou, ul. Nová o prodeji pozemku p.p.č. 426/10 osttní ploch jiná ploch o výměře 56 m2, ve vlstnictví Sttutárního měst Ostrvy-svěřeno Městskému obvodu Ostrv-Jih, v k.ú. Zábřeh nd Odrou, ul. Nová, z účelem ucelení vlstnictví k užívným nemovitostem, do vlstnictví společnosti SIMPLY ONE s.r.o., IČ: , se sídlem Boleslvov 901/7, Ostrv Mriánské Hory, z kupní cenu ve výši Kč, z podmínky úhrdy nákldů n zprcování znleckého posudku ve výši Kč úhrdy popltku z vkld vlstnického práv do ktstru nemovitostí ve výši Kč 0361/12 9 Prodej domu pozemku n ul. Kischov 11, Ostrv-Zábřeh, do vlstnictví právnické osoby družstv o úpltném převodu domu č. pop n pozemku prc. č. st n ulici Kischov č. or. 11 o úpltném převodu pozemku prc. č. st zstvěná ploch nádvoří o výměře 220 m2, v k. ú. Zábřeh nd Odrou, část obce Zábřeh, dle "Zásd prodeje domů, bytů..." ze dne , v pltném znění, právnické osobě Bytové družstvo Kischov 11, Ostrv, se sídlem Ostrv - Zábřeh, Kischov 2335/11, PSČ , IČ , z kupní cenu domu ,-- Kč, z kupní cenu pozemku ,-- Kč z úhrdu nákldů n zprcování znleckého posudku ve výši ,-- Kč 0362/12 10 Zveřejnění záměru n prodej pozemků pod čerpcí stnicí pohonných hmot, k.ú. Hrbůvk záporné stnovisko k záměru prodeje pozemků st.p.č. 2090, zstvěná ploch nádvoří, st.p.č. 2091, zstvěná ploch nádvoří, st.p.č. 2092, zstvěná ploch nádvoří, dále p.p.č. 198/5,osttní ploch, jiná ploch p.p.č. 936/5 osttní ploch, osttní komunikce v ul. Místecká v k.ú. Hrbůvk ve vlstnictví sttutárního měst Ostrvy - svěřený Městskému obvodu Ostrv Jih Zstupitelstvo měst Ostrvy o rozhodnutí ve věci zveřejnění záměru prodeje předmětných pozemků 0363/12 11 Zveřejnění záměru n prodej pozemku pod stávjící gráží v cizím vlstnictví v k.ú. Hrbůvk záporné stnovisko ke zveřejnění záměru n prodej pozemku prc.č.st zstvěná ploch nádvoří o výměře 23 m2 v k.ú. Hrbůvk n ul. Plvecká, pod stvbou gráže v cizím vlstnictví. Zstupitelstvo měst Ostrvy o rozhodnutí ve věci zveřejnění záměru n prodej výše uvedeného pozemku. 0364/12 12 Zveřejnění záměru n prodej pozemků v k. ú. Zábřeh nd Odrou, ul. Pvlovov

5 5 kldné stnovisko k záměru prodeje pozemku st.p.č zstvěná ploch nádvoří o výměře 116 m2 části pozemků p.p.č. 613/12 osttní ploch, jiná ploch p.p.č. 613/92 osttní ploch, jiná ploch o celkové výměře 400 m2 v k. ú. Zábřeh nd Odrou, ul. Pvlovov, ve vlstnictví sttutárního měst Ostrvy - svěřené Městskému obvodu Ostrv-Jih, z účelem užívání pozemku pod nemovitostí užívání přístupu příjezdu k nemovitosti Zstupitelstvo měst Ostrvy o rozhodnutí ve věci zveřejnění záměru n prodej dotčených pozemků 0365/12 13 Zveřejnění záměru n prodej pozemků v k.ú. Zábřeh nd Odrou, ul. Horymírov k.ú. Hrbůvk, ul. Mitušov záporné stnovisko ke zveřejnění záměru n prodej ) části pozemku p.p.č. 734/1 osttní ploch o výměře 10 m2 v k. ú. Zábřeh nd Odrou, ul. Horymírov b) části pozemku 331/1 osttní ploch o výměře 6 m2 v k.ú. Hrbůvk, ul. Mitušov ve vlstnictví sttutárního měst Ostrvy - svěřené Městskému obvodu Ostrv - Jih, z účelem ucelení vlstnictví k užívným nemovitostem Zstupitelstvo měst Ostrvy o rozhodnutí ve věci zveřejnění záměru n prodej částí dotčených pozemků 0366/12 14 Zveřejnění záměru n prodej pozemků v k. ú. Dubin u Ostrvy, ul. Horní kldné stnovisko ke zveřejnění záměru prodeje pozemků p.p.č. 101/74 osttní ploch, zeleň o výměře 129 m2 p.p.č. 101/75 osttní ploch, zeleň o výměře 301 m2 v k. ú. Dubin u Ostrvy, ul. Horní, ve vlstnictví sttutárního měst Ostrvy - svěřené Městskému obvodu Ostrv-Jih, z účelem sjednocení vlstnictví k nemovitostem u nákupního centr PENNY mrket Zstupitelstvo měst Ostrvy o rozhodnutí ve věci zveřejnění záměru n prodej 0367/12 15 Změn vyvolávcí ceny u prodeje bytových jednotek s podílem n zst. pozemcích n ul. A. Gvlse 6, Závoří 21 Krestov 21 formou veřejné dobrovolné držby o změně vyvolávcí ceny ze 100% odhdní ceny n 70% odhdní ceny u prodeje bytových jednotek formou veřejné dobrovolné držby, to: 1) bytové jednotky č. 34/13 v domě č.p. 34, ul. A. Gvlse 6 2) bytové jednotky č. 3021/59 v domě č.p. 3021, ul. Závoří 21 3) bytové jednotky č. 1301/4 v domě č.p. 1301, ul. Krestov /12 16 Úprv plánu výnosů nákldů plánu jmenovitých kcí n r dle jednotlivých správců DBF

6 6 schvluje úprvu plánu výnosů nákldů n r pro hospodářskou činnost Městského obvodu Ostrv-Jih plánu jmenovitých kcí n r dle jednotlivých loklit DBF v rozshu předloženého návrhu 0369/12 17 Odpis nedobytné pohledávky o odepsání pohledávky vzniklé z titulu porušování mndátní smlouvy bývlým pověřeným správcem DBF společností EMATEC spol. s.r.o. "v likvidci" v celkové výši ,26 Kč, dle důvodové zprávy 0370/12 18 Odpis nedobytných pohledávek o odepsání nedobytných pohledávek po dlužnících v domovním bytovém fondu - pnu A. L., z pronájem bytu n ul. Petruškov 2764/16, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši Kč s příslušenstvím z nedopltek z vyúčtování služeb, ve výši 1.599,10 Kč z nákldy n exekuční vyklizení bytu ve výši Kč z nákldy řízení, - pní A. T., z pronájem bytu n ul. Čujkovov 1737/32, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši Kč s příslušenstvím z nedopltek z vyúčtování služeb, ve výši 5.430,10 Kč z nákldy n oprvu bytu, ve výši 5.770,60 Kč z nákldy n exekuční vyklizení bytu ve výši Kč z nákldy řízení, - pní H. T., z pronájem bytu n ul. Mňukov 785/14, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné ve výši Kč z nákldy řízení, - pní I. B., z pronájem bytu n ul. Čujkovov1737/32, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši 9.451,50 Kč z popltek z prodlení, ve výši 884,90 Kč z nákldy n exekuční vyklizení bytu ve výši Kč z nákldy řízení, - pní I. M., z pronájem bytu n ul. Mňukov 485/14, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši 1.512,10 Kč s příslušenstvím z fkturu n pořízení elektrického vřiče jeho instlci ve výši Kč z nákldy řízení, - pní Ž. V., z pronájem bytu n ul. U Studi 2855/1, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši Kč s příslušenstvím z nedopltek z vyúčtování služeb, ve výši 437,90 Kč z nákldy n exekuční vyklizení bytu, ve výši Kč z nákldy n oprvu bytu ve výši Kč z nákldy řízení, - pnu J. R. S. R.i, z pronájem bytu n ul. Hulvácká 1399/12, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné ve výši Kč z nákldy řízení, - pnu Z. R., z pronájem bytu n ul. Srjevov 1806/4, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši 4.084,10 Kč z nákldy n exekuční vyklizení bytu ve výši Kč z nákldy řízení, - pnu O. T., z pronájem bytu n ul. Trnvov 3015/6, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši Kč s příslušenstvím z nedopltek z vyúčtování služeb, ve výši Kč z popltek z prodlení, ve výši 5.508,20 Kč z nákldy n oprvu bytu ve výši Kč z nákldy řízení, - pnu J. S., z pronájem bytu n ul. Pvlovov 1626/67, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši 2.268,60 Kč z nákldy n exekuční vyklizení bytu ve výši Kč z nákldy řízení, - pní E. M., z pronájem bytu n ul. Plkovského 1358/21, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši Kč z popltek z prodlení ve výši Kč z nákldy řízení, - pní J. P., z pronájem bytu n ul. Tylov 2779/4, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši Kč s příslušenstvím z nedopltky z vyúčtování služeb, ve výši 9.013,20 Kč z nákldy n exekuční vyklizení bytu ve výši Kč z nákldy řízení, - pnu V. K. pní H. K., z pronájem bytu n ul. Volgogrdská 2398/98, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši Kč s příslušenstvím z nedopltek z vyúčtování služeb ve výši Kč z nákldy řízení, - pní K. K., z pronájem bytu n ul. Petruškov 2765/18, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč z popltek z prodlení ve výši 7.492,50 Kč z nákldy n exekuční vyklizení bytu, - pní B. Č., z pronájem bytu n ul. Čujkovov 1737/32, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši Kč z popltek z prodlení, ve výši 743,40 Kč z nákldy n exekuční vyklizení bytu ve výši Kč z nákldy řízení, - pní K. K., z pronájem bytu n ul. Tylov 2779/4, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši Kč z popltek z prodlení ve výši Kč z nákldy řízení, - pnu V. M., pnu M. B. pní L. B., z pronájem bytu n ul. Bedrnov 2883/6, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši Kč s příslušenstvím z nedopltky z vyúčtování služeb ve výši Kč z nákldy řízení, - pní L. F., z pronájem bytu n ul. U Studi 2856/3, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši Kč z popltek z prodlení, ve výši Kč z nákldy n exekuční vyklizení bytu ve výši Kč z nákldy řízení,

7 7 - pnu L. B., z pronájem bytu n ul. Bedrnov 2881/2, Ostrv-Zábřeh, ve výši ,30 Kč s příslušenstvím z "ušlé nájemné", ve výši Kč z úrok z prodlení, ve výši Kč z nákldy n exekuční vyklizení bytu ve výši Kč z nákldy řízení, - pnu J. Š. pní V. Š., z pronájem bytu n ul. Jedličkov 1356/6, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši 7.589,10 Kč z nákldy n oprvu bytu ve výši Kč z nákldy řízení, dle důvodové zprávy 0371/12 19 Odpis pohledávek po zemřelých o odepsání pohledávek po zemřelých nájemcích v domovním bytovém fondu: - pnu O. R., z pronájem bytu n ul. Čujkovov 1715/23, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši Kč s příslušenstvím z nedopltek z vyúčtování služeb, ve výši 7.721,55 Kč z nákldy n oprvu bytu ve výši 7.587,90 Kč z nákldy řízení, - pnu L. H., z pronájem bytu n ul. Abrmovov 1587/6, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné ve výši Kč z nákldy řízení, - pnu J. K., z pronájem bytu n ul. Smirnovov 1641/7, Ostrv-Zábřeh, ve výši 1.881,50 Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši Kč z popltek z prodlení ve výši Kč z nákldy řízení, - pnu P. M., z pronájem bytu n ul. Smirnovov 1645/15, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši ,50 Kč z fkturu n úhrdu neoprávněného odběru elektrické energie, ve výši 9.808,60 Kč z nákldy n exekuční vyklizení bytu ve výši Kč z nákldy řízení, - pnu M. V., z pronájem bytu n ul. Hsičská 912/24, Ostrv-Hrbůvk, ve výši ,98 Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši ,90 Kč s příslušenstvím z nedopltky z vyúčtování služeb ve výši Kč z nákldy řízení, - pnu S. F., z pronájem bytu n ul. Plzeňská 1566/15, Ostrv-Hrbůvk, ve výši ,16 Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši 8.834,91 Kč s příslušenstvím z nedopltky z vyúčtování služeb, ve výši Kč z popltek z prodlení, ve výši ,50 Kč z nákldy n exekuční vyklizení bytu ve výši Kč z nákldy řízení, - pnu R. Z., z pronájem bytu n ul. Jubilejní 308/40, Ostrv-Hrbůvk, ve výši 1.969,78 Kč s příslušenstvím z nedopltek z vyúčtování služeb, z pronájem bytu n ul. Závodní 927/33, Ostrv-Hrbůvk, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné ve výši Kč z nákldy řízení, - pnu J. U., z pronájem bytu n ul. Hsičská 476/37, Ostrv-Hrbůvk, ve výši ,01 Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši Kč s příslušenstvím z nedopltky z vyúčtování služeb, ve výši Kč z nákldy n oprvu bytu ve výši Kč z nákldy n exekuční vyklizení bytu ve výši Kč z nákldy řízení, - pnu F. P., z pronájem bytu n ul. Závodní 926/35, Ostrv-Hrbůvk, ve výši ,70 Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši Kč s příslušenstvím z nedopltky z vyúčtování služeb ve výši 4.781Kč, - pní Š. P., z pronájem bytu n ul. Čujkovov 1715/23, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč z popltek z prodlení, - pnu J. M., z pronájem bytu n ul. Břenkov 2974/7, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z nájemné, ve výši Kč z popltek z prodlení, ve výši Kč z nákldy n oprvu bytu ve výši Kč z nákldy řízení, - pnu B. Ž., z pronájem bytu n ul. P. Lumumby 2329/10, Ostrv-Zábřeh, ve výši Kč s příslušenstvím z "ušlé nájemné", dle důvodové zprávy 0372/12 20 Prominutí popltku z prodlení I. prominout popltek z prodlení - pnu D. F. (dříve P.), z byt n ul. Averinov 1683/6, Ostrv-Zábřeh, ve výši 60 %, tj Kč, - pní L. K., z byt n ul. Svornosti 2297/39, Ostrv-Zábřeh, ve výši 60 %, tj Kč, II. neprominout popltek z prodlení - pnu Z. P. pní M. P., z byt n ul. V. Košře 123/3, Ostrv-Dubin, ve výši Kč, - pní L. M., z byt n ul. B. Četyny 930/2, Ostrv-Bělský Les, ve výši Kč, - pní M. R., z byt n ul. Vňkov 1013/52, Ostrv-Bělský Les, ve výši Kč, dle důvodové zprávy 0373/12 21 Uzvření splátkového klendáře

8 8 I. o uzvření splátkového klendáře s pnem J. B., bytem Plzeňská 2619/8, Ostrv-Zábřeh, n úhrdu dlužného nájemného služeb spojených s nájmem bytu č. 58, vel.0+1, stndrd, n ul. Plzeňská 2619/8, Ostrv-Zábřeh, formou prvidelných měsíčních splátek ve výši 500 Kč, to po dobu 22 měsíců počínje měsícem zářím 2012, poslední 23. splátk je stnoven ve výši 350 Kč, II. o udělení výjimky z usn. č. 538/8 Rdy městského obvodu Ostrv-Jih ze dne pní M. M., bytem Plzeňská 2619/8, Ostrv-Zábřeh, o uzvření splátkového klendáře n úhrdu dlužného nedopltku z vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu č. 57, vel. 0+1, stndrd, n ul. Plzeňská 2619/8, Ostrv-Zábřeh, formou prvidelných měsíčních splátek ve výši Kč, to po dobu 25 měsíců počínje měsícem zářím 2012, poslední 26. splátk je stnoven ve výši 321 Kč, dle důvodové zprávy 0374/12 22 Úprv Zřizovcí listiny MSOJ schvluje úprvu Zřizovcí listiny Mjetkové správy Ostrv - Jih dle předložené důvodové zprávy. 0375/12 23 Kontrol plnění usnesení Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih od 7. zsedání, konného dne , do 11. zsedání, konného dne schvluje kontrolu plnění usnesení Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih od 7. zsedání, konného dne , do 11. zsedání, konného dne s tím, že ) níže uvedená usnesení se vyřzují z evidence: 509/9, bod 4) ze dne /7 ze dne /7 ze dne /8 ze dne /9 ze dne /9 ze dne /9 ze dne /10 ze dne b) níže uvedená usnesení se ponechávjí v evidenci: 362/7, bod 2 ze dne /9, bod 1) ze dne /12, bod 3) ze dne /24 ze dne /4 ze dne /11 ze dne /12 24 Informce o činnosti strosty rdy městského obvodu bere n vědomí informce o činnosti strosty rdy městského obvodu od posledního, 11. zsedání zstupitelstv městského obvodu, konného dne

9 9 Mteriál, ke kterému nebylo přijto usnesení 8 Prodej pozemků v k.ú. Zábřeh nd Odrou, ul. Výškovická x Jugoslávská prodt pozemek st.p.č zstvěná ploch nádvoří o výměře 55 m2 část pozemku p.p.č. 1441/1 osttní ploch, osttní komunikce o výměře 340 m2 v k.ú. Zábřeh nd Odrou, odděleného geometrickým plánem č /2011 nově oznčeného jko p.p.č. 1441/4 osttní ploch, jiná ploch, do vlstnictví společnosti KIMEX, s.r.o., IČ: , se sídlem Pskov, Mitrovická č. 37, z celkovou kupní cenu ve výši ,- Kč, z podmínky stnovení smluvní pokuty ve výši ,- Kč pro přípd výstvby nebo rozšíření stávjící občnské vybvenosti resturčním zřízením umístěným n pozemek p.p.č. 1441/1osttní ploch, osttní komunikce v k.ú. Zábřeh nd Odrou, to n dobu 10 let ode dne nbytí předmětného pozemku dále z podmínky úhrdy správního popltku ve výši 1000,- Kč nákldů z vyprcování znleckého posudku ve výši 1.500,- Kč

USNESENÍ. z 88. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 28. 11. 2013 09:00. (usn. č. 4452/88 - usn. č. 4529/88)

USNESENÍ. z 88. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 28. 11. 2013 09:00. (usn. č. 4452/88 - usn. č. 4529/88) 1. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 88. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 28. 11. 2013 09:00 (usn. č. 4452/88 - usn. č. 4529/88) Mgr. Krel Sibinský Mgr. Rdim

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 7. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 7. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 z 11 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 7. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 15. 9. 201109:00 (usn. č. 0177/7 - usn. č. 0213/7) Mgr. Krel Sibinský

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 14. 6. 201214:00 (usn. č. 0334/11 - usn. č. 0353/11) Mgr. Karel

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 97. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 3. 4. 2014 09:00 (usn. č. 4893/97 - usn. č. 4969/97) Mgr. Krel Sibinský Ing. Pvel

Více

z 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava - Jih které se konalo 16.6.20119:00

z 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava - Jih které se konalo 16.6.20119:00 1 z 9 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA - JIH USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava - Jih které se konalo 16.6.20119:00 (usn.č. 0153/6 - usn.č. 0176/6) Mgr. Karel

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 97. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 3. 4. 2014 09:00 (usn. č. 4893/97 - usn. č. 4969/97) Mgr. Krel Sibinský Ing. Pvel

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 9. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 9. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 z 12 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 8. 3. 201209:00 (usn. č. 0264/9 - usn. č. 0304/9) Mgr. Karel

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1. 1 z 23 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 38. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 19. 1. 2012 09:00 (usn. č. 1694/38 - usn. č. 1754/38) Mgr. Krel Sibinský Bc.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 2. 5. 2013 09:00 (usn. č. 0441/16 - usn. č. 0469/16) Mgr. Karel

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 z 14 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 8. 12. 201109:00 (usn. č. 0214/8. - usn. č. 0263/8.) Mgr. Karel

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 4. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 4. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 z 16 9.6.2015 14:32 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 4. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 4. 6. 2015 13:00 (usn. č. 0096/4 - usn. č. 0159/4)

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 z 10 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 17. 5. 2012 09:00 (usn. č. 0305/10 - usn. č. 0333/10) Mgr.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 63379/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 15-42 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

z 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava - Jih které se konalo :00

z 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava - Jih které se konalo :00 1 z 10 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA - JIH USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava - Jih které se konalo 5.5.20119:00 (usn.č. 0120/5 - usn.č. 0152/5) Mgr. Karel

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 20288/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 74-102 Usnesení 5. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 73. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 73. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í ze 73. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 18. 11. 2013 čís. 1063/73 1079/73 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský

Více

z 20. schůze Rady městského obvodu Ostrava - Jih která se konala :00

z 20. schůze Rady městského obvodu Ostrava - Jih která se konala :00 1 z 35 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA - JIH USNESENÍ z 20. schůze Rdy městského obvodu Ostrv - Jih která se konl 9.6.2011 9:00 (usn.č. 0802/20 - usn.č. 0884/20) Mgr. Krel Sibinský Bc. Rdim

Více

z 8. schůze Rady městského obvodu Ostrava - Jih která se konala :00

z 8. schůze Rady městského obvodu Ostrava - Jih která se konala :00 1 z 21 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA - JIH USNESENÍ z 8. schůze Rdy městského obvodu Ostrv - Jih která se konl 3.2.2011 9:00 (usn.č. 0245/8 - usn.č. 0297/8) Mgr. Krel Sibinský Bc. Rdim

Více

USNESENÍ. z 64. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala :00. (usn. č. 3132/64 - usn. č. 3184/64)

USNESENÍ. z 64. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala :00. (usn. č. 3132/64 - usn. č. 3184/64) 1. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 64. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 17. 1. 2013 09:00 (usn. č. 3132/64 - usn. č. 3184/64) Mgr. Krel Sibinský Bc. Rdim

Více

z 10. schůze Rady městského obvodu Ostrava - Jih která se konala :00

z 10. schůze Rady městského obvodu Ostrava - Jih která se konala :00 1 z 22 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA - JIH USNESENÍ z 10. schůze Rdy městského obvodu Ostrv - Jih která se konl 3.3.2011 9:00 (usn.č. 0356/10 - usn.č. 0412/10) Mgr. Krel Sibinský Bc. Rdim

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 18. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 18. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 12. 9. 2013 09:00 (usn. č. 0490/18 - usn. č. 0538/18) Mgr. Karel

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 53. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 23. 8.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 53. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 23. 8. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 53. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 23. 8. 2012 09:00 (usn. č. 2572/53 - usn. č. 2667/53) Mgr. Karel Sibinský Bc.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 45. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 45. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 1 z 26 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 45. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 26. 4. 2012 09:00 (usn. č. 2118/45 - usn. č. 2180/45) Mgr. Krel Sibinský Ing.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 z 13 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 8. 6. 2017 13:00 (usn. č. 0489/14 - usn. č. 0533/14) Bc. Martin

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 41. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 1. 3.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 41. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 1. 3. 1 z 22 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 41. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 1. 3. 2012 09:00 (usn. č. 1870/41. - usn. č. 1930/41.) Mgr. Krel Sibinský Ing.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 13. 6. 2013 09:00 (usn. č. 0470/17 - usn. č. 0489/17) Mgr. Karel

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

U S N E S E N Í č. 0 6 / / 1

U S N E S E N Í č. 0 6 / / 1 č. 0 6 / 2 0 1 8 / 1 1) Progrm jednání zstupitelstv č. 06/2018. 2) Kontrolu usnesení č. 04/2018/1, 04/2018/2, 04/2018/3, 04/2018/4 ze dne 26. 9. 2018 č. 05/2018 ze dne 31. 10. 2018. 3) Střednědobý výhled

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 23206/2012/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 224-238 Usnesení 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 27. 2. 2014 09:00 (usn. č. 0587/20 - usn. č. 0615/20) Mgr. Karel

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 56605/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 568-592 Usnesení 25. zsedání

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 2. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 2. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 z 14 6.1.2015 10:03 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 18. 12. 201415:00 (usn. č. 0013/2 - usn. č. 0057/2)

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 50. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 50. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 50. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 3. 12. 2012 čís. 751/50 764/50 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 140. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 140. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 1 z 34 27.11.2017 15:19 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 140. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 23. 11. 2017 10:00 (usn. č. 5709/140 - usn. č. 5821/140) Bc.

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 54. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne 4. 2.

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 54. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne 4. 2. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 54. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 4. 2. 2013 čís. 808/54 823/54 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost

Více

z 13. schůze Rady městského obvodu Ostrava - Jih která se konala :00

z 13. schůze Rady městského obvodu Ostrava - Jih která se konala :00 1 z 22 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA - JIH USNESENÍ z 13. schůze Rdy městského obvodu Ostrv - Jih která se konl 31.3.20119:00 (usn.č. 0464/13 - usn.č. 0520/13) Mgr. Krel Sibinský Ing.

Více

Usnesení 5. schůze rady městského obvodu konané dne

Usnesení 5. schůze rady městského obvodu konané dne 5. schůze rdy městského obvodu konné dne 21.01.2019 čís. 0063/RMOb-Pro/1822/5-0076/RMOb-Pro/1822/5 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/10 Přehled usnesení rdy městského obvodu

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 105. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 7. 8.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 105. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 7. 8. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 105. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 7. 8. 201409:00 (usn. č. 5462/105 - usn. č. 5530/105) Mgr. Krel Sibinský Ing. Pvel

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 z 13 22.3.2016 7:48 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 17. 3. 201613:00 (usn. č. 0283/8 - usn. č. 0331/8)

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ Město Vejprty, Tylov 870/6, IČ 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 3. řádného zsedání Zstupitelstv měst Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 31. březn 2011 od 16:30 hod. v zsedcí síni v Městském

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 40. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 40. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 1 z 30 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 40. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 16. 2. 2012 09:00 (usn. č. 1794/40 - usn. č. 1869/40) Mgr. Karel Sibinský

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 42346/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 400-434 Usnesení 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Uprvená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozshu zveřejňovných osobních údjů podle zákon o ochrně osobních údjů Sttutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 4. zsedání zstupitelstv měst, které se konlo

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 z 10 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 15. 12. 2016 13:00 (usn. č. 0422/12 - usn. č. 0458/12) Bc.

Více

z 19. schůze Rady městského obvodu Ostrava - Jih která se konala :00

z 19. schůze Rady městského obvodu Ostrava - Jih která se konala :00 1 z 25 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA - JIH USNESENÍ z 19. schůze Rdy městského obvodu Ostrv - Jih která se konl 26.5.2011 9:00 (usn.č. 0740/19 - usn.č. 0801/19) Mgr. Krel Sibinský Ing.

Více

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014

U S N E S E N Í 55. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 5.5.2014 U S N E S E N Í 55. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 5.5.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1430/55 souhlsí s použitím

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 11157/2012/KnD ZPRACOVATEL: Jn Cvrklová ČÍSLA USNESENÍ: 194-219 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 57. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 57. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 1 z 28 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 57. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 25. 2. 201610:00 (usn. č. 2172/57 - usn. č. 2264/57) Bc. Mrtin Bednář Bc. Frntišek

Více

U S N E S E N Í. 64. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 64. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 64. schůze Rdy obce Velké Březno, která se konl dne 14. 3. 2018 od 16:30 n Obecním úřdě Velké Březno Přítomni: Mgr. Michl Kulhánek, Ing. Mgr. Michl Šidák, PhDr. Mgr. Vítězslv Štefl Ph.D.,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 z 8 6.11.2017 11:31 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 2. 11. 2017 13:00 (usn. č. 0569/16 - usn. č.

Více

Zápis z 31. schůze Rady města Šternberka ze dne

Zápis z 31. schůze Rady města Šternberka ze dne Zápis z 31. schůze Rdy měst Šternberk ze dne 19.12.2011 Číslo 846 Zodpovídá: FO Termín: 31.12.2011 zápis z jednání finnčního výboru ze dne 9.12.2011 b e r e n v ě d o m í výsledky hospodření měst Šternberk

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 70. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 70. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í ze 70. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 7. 10. 2013 čís. 1024/70 1037/70 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. z 4. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne V souldu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochrně osobních údjů o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v uprvené podobě. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 4. schůze

Více

Usnesení 1. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Pro/1418/1

Usnesení 1. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne /RMObM-Pro/1418/1 1. mimořádné schůze rdy městského obvodu konné dne 13.07.2015 čís. 0180/RMObM-Pro/1418/1-0189/RMObM-Pro/1418/1 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/8 Přehled usnesení rdy městského

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 19. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 19. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 19. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 12. 12. 201309:00 (usn. č. 0539/19 - usn. č. 0586/19) Mgr. Karel

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 2 k č. j.: 49016/2019 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 83-96 Usnesení 6. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 z 8 5.9.2016 14:06 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 1. 9. 2016 13:00 (usn. č. 0381/10 - usn. č. 0405/10)

Více

Ing. Pavlína Ciranová - referentka odboru výstavby a životního prostředí

Ing. Pavlína Ciranová - referentka odboru výstavby a životního prostředí 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 3.2.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Mgr. Zdeněk Žbokrtský Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník

Více

Městská část Praha-Lysolaje. Zastupitelstvo městské části, USNESENI. 14. zasedání Zastupitelstva. konaného dne 15. srpna 2012, od 18:00 hodin

Městská část Praha-Lysolaje. Zastupitelstvo městské části, USNESENI. 14. zasedání Zastupitelstva. konaného dne 15. srpna 2012, od 18:00 hodin 339/1 Městská část Prh-Lysolje Zstupitelstvo městské části, USNESENI 14. zsedání Zstupitelstv konného dne 15. srpn 2012, od 18:00 hodin ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI Usnesení č. 1/14/2012 PRAHA-LYSOLAJE

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 19907/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 398-414 Usnesení 17. zsedání

Více

- 0984/RMOb-Pro/1418/91

- 0984/RMOb-Pro/1418/91 91. schůze rdy městského obvodu konné dne 08.10.2018 čís. 0972/RMOb-Pro/1418/91-0984/RMOb-Pro/1418/91 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost Strn 1/8 Přehled usnesení rdy městského obvodu

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 7. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 7. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 z 14 23.12.2015 11:50 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 7. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 17. 12. 201508:00 (usn. č. 0246/7 - usn. č.

Více

Usnesení. konaného dne 19. 06. 2008

Usnesení. konaného dne 19. 06. 2008 z 11. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 19. 06. 2008 Usnesení z 11. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 19. 06. 2008 251 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 z 15 19.12.2017 9:31 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 14. 12. 2017 13:00 (usn. č. 0593/17 - usn.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 55409/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 435-476 Usnesení 19. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 25. schůze Rdy měst Cvikov 4. prosince 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 468/12 Středisko pro rnou péči Liberec s.r.o n zákldě žádosti schvluje příspěvek

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 10327/2013/KnD ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 317-341 Usnesení 15. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 45529/2017/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 451-470 Usnesení 19. zsedání

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 z 13 9.3.2015 8:39 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 5. 3. 201515:00 (usn. č. 0058/3 - usn. č. 0095/3)

Více

Město Horní Benešov USNESENÍ Z Á Ř Í ze 71. schůze Rady města v Horním Benešově, která se konala dne

Město Horní Benešov USNESENÍ Z Á Ř Í ze 71. schůze Rady města v Horním Benešově, která se konala dne Město Horní Benešov USNESENÍ ze 71. schůze Rdy měst v Horním Benešově, která se konl dne 9.9.2013 v 17:00 hod. v knceláři strosty. Z Á Ř Í 2 0 1 3 1 Po projednání přednesených zpráv rozprvy byl přijt následující

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 20584/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 529-541 Usnesení 23. zsedání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 z 11 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 7. 9. 2017 13:00 (usn. č. 0534/15 - usn. č. 0568/15) Bc. Martin

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 z 13 19.11.2015 13:45 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 12. 11. 201513:00 (usn. č. 0205/6 - usn. č.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 60368/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 175-227 Usnesení 8. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 52. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 2. 8.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 52. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 2. 8. 1 z 31 8.8.2012 14:08 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 52. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 2. 8. 2012 09:00 (usn. č. 2493/52 - usn. č. 2571/52) Mgr.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA Č.2 K Č.J.: 30325/2018/KnD SPISOVÁ ZNAČKA: OPE-7766/2014 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 542-567 Usnesení 24. zsedání

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 100. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 100. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 100. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 29. 5. 2014 09:00 (usn. č. 5140/100 - usn. č. 5214/100) Mgr. Karel Sibinský

Více

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015

U S N E S E N Í 10. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.7.2015 U S N E S E N Í 10. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.7.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 292/10 schvluje poskytnutí

Více

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 16. 04. 2009 Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 16. 04. 2009 (usnesení č. 390-409) Usnesení z 18. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 16. 04. 2009 390 - Zstupitelstvo měst

Více

U S N E S E N Í z 1. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne čís. 1/1 10/1

U S N E S E N Í z 1. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne čís. 1/1 10/1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í z 1. schůze Rdy městského obvodu Proskovice konné dne 10. 11. 2014 čís. 1/1 10/1 Mgr. Mrie Mtějová strostk Ing. Zdeněk Dvorský místostrost

Více

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Městská část Prh-Lysolje Zstupitelstvo městské části USNESENÍ 15. zsedání Zstupitelstv konného dne 31. říjn 2012, od 18:00 hodin ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Usnesení č. 1/15/2012 s c h

Více

U S N E S E N Í z 2. jednání Zastupitelstva obce Lovčice

U S N E S E N Í z 2. jednání Zastupitelstva obce Lovčice U S N E S E N Í z 2. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 12. 12. 2018 od 18,00 hodin Místo konání: zsedcí místnost obecního úřdu, Lovčice č. p. 185 Přítomno (podle prezenční listiny): 7 členů

Více

U s n e s e n í z a s t u p i t e l s t v a o b c e L i b a v s k é Ú d o l í. Usnesení

U s n e s e n í z a s t u p i t e l s t v a o b c e L i b a v s k é Ú d o l í. Usnesení U s n e s e n í z s t u p i t e l s t v o b c e L i b v s k é Ú d o l í Usnesení XX. řádného zsedání zstupitelstv Obce Libvské Údolí konného dne 07.05.2014 v obřdní síni Obecního úřdu od 17.00 hod. 441/14

Více

U S N E S E N Í z 17. schůze rady města konané dne 5. října 2010

U S N E S E N Í z 17. schůze rady města konané dne 5. října 2010 Byl proveden oprv usnesení č. RM 10 17 37 06 dne 14.10.2010 Uprvená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozshu zveřejňovných osobních údjů podle zákon o ochrně osobních údjů. Sttutární město Děčín U S

Více

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658

84. schůze Rady města Kopřivnice, 17.09.2013, usnesení č. 2590-2658 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 40601/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2590-2658 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 84. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

Usnesení 17. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 07. 2007

Usnesení 17. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 17. 07. 2007 Usnesení 17. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 794 - Rd měst po projednání b e r e n v ě d o m í ústní informci o činnosti Stvebního úřdu z 1. pololetí roku 2007 ve znění předloženém prostřednictvím

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 39. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 2. 2.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 39. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 2. 2. 1 z 15 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 39. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 2. 2. 2012 09:00 (usn. č. 1755/39 - usn. č. 1793/39) Mgr. Karel Sibinský

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 26.9.2016 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Ivn Skřítecká Mgr. Krel Štrégl JUDr. Miln Novák Mgr. Rdek Jehličk MUDr. Hn Dvořáková Hn

Více

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008

Usnesení. konaného dne 17. 04. 2008 z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice konného dne 17. 04. 2008 Usnesení z 10. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne 17. 04. 2008 216 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Hana Plachá - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rdy měst v Rychnově nd Kněžnou ze dne 20.10.2014 Přítomni: Ing. Jn Skořep Mgr. Jn Drejslová Ing. Michel Zimová Tomáš Erben Jiří Oberreiter Ing. Ldislv Pysktý - tjemník Hn Plchá - zpisovtelk

Více

Z Á P I S č. 27/2017 z 27. jednání Zastupitelstva obce Lovčice. Přítomno: podle prezenční listiny 6 členů zastupitelstva obce 1 občan

Z Á P I S č. 27/2017 z 27. jednání Zastupitelstva obce Lovčice. Přítomno: podle prezenční listiny 6 členů zastupitelstva obce 1 občan Z Á P I S č. 27/2017 z 27. jednání Zstupitelstv obce Lovčice Dtum konání: 26. 7. 2017 od 18,00 hodin Místo konání: společenská místnost KTZ, Lovčice, č. p. 85 Přítomno: podle prezenční listiny 6 členů

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ

Město Vejprty, Tylova 870/6, IČ Město Vejprty, Tylov 870/6, IČ 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 6. řádného zsedání Zstupitelstv měst Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 24. červn 2010 od 16:30 hod. v zsedcí síni v Městském

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 2 k č. j.: 15065/2019 ZPRACOVATEL: Bc. Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 43-57 Usnesení 3. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 z 7 24.8.2018 11:33 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 23. 8. 2018 13:00 (usn. č. 0722/20 - usn. č.

Více

z 18. schůze Rady městského obvodu Ostrava - Jih která se konala :00

z 18. schůze Rady městského obvodu Ostrava - Jih která se konala :00 1 z 29 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA - JIH USNESENÍ z 18. schůze Rady městského obvodu Ostrava - Jih která se konala 12.5.20119:00 (usn.č. 0661/18 - usn.č. 0739/18) Mgr. Karel Sibinský

Více