MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE"

Transkript

1 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice ze dne Z důvodu zjištění ochrny osobních údjů podle zákon č. 101/2000 Sb., o ochrně osobních údjů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno uprvené znění usnesení Zstupitelstv měst Kopřivnice s omezeným rozshem zpřístupňovných osobních údjů Zstupitelstvo měst po projednání 1. b e r e n vědomí zprávu ověřovtelů zápisu pn Jiřího Tichánk pn Robert Ksík o ověření zápisu z 25. zsedání zstupitelstv měst ze dne s c h v l u j e ověřovtelé zápisu pro 26. zsedání zstupitelstv měst ze dne pní Mrii Streitovou pn Ing. Oldřich Jšk Zstupitelstvo měst po projednání 1. s c h v l u j e 1. 1 uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitelem pnem Lubošem Lichnovským <nonymizováno> pní Zuznou Šottníkovou <nonymizováno>, jko přistupujícími k závzku jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1. 2 uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitelem pní Dnuší Fojtíkovou, <nonymizováno> jko přistupující k závzku jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitelem pnem Jozefem Gžim, <nonymizováno> jko přistupujícím k závzku MĚSTO KOPŘIVNICE

2 26. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne , jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitelem pní Ttinou Svitci, <nonymizováno> jko přistupující k závzku jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitelem pnem Alešem Vlným, <nonymizováno> jko přistupujícím k závzku jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového mteriálu uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitelem pnem Jnem Tihelkou, <nonymizováno> jko přistupujícím k závzku jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 6 podkldového mteriálu uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitelem pnem Tomášem Tndlerem, <nonymizováno>, jko přistupujícím k závzku, jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 7 podkldového mteriálu uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitelem pní Mgr. Michelou Štefkovou, <nonymizováno>, jko přistupující k závzku, jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 8 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o poskytnutí účelové dotce n oprvu společných částí domu městem Kopřivnice jko poskytovtelem 2 / 11

3 26. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne , Bytové družstvo Pionýrská , se sídlem v Kopřivnici, Pionýrská738, IČ jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí účelové dotce n oprvu společných částí domu ve výši Kč ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o poskytnutí účelové dotce n oprvu společných částí domu městem Kopřivnice jko poskytovtelem Bytovým družstvem Frncouzská 1016, se sídlem v Kopřivnici, Frncouzská 1016, IČ jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí účelové dotce n oprvu společných částí domu ve výši Kč, ve znění návhru předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o převodu obchodního podílu městem Kopřivnice jko převodcem Oblstním stvebním bytovým družstvem Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Kpitán Jroše 896/2, IČ: jko nbyvtelem, jejímž předmětem je převod 10% obchodního podílu ve společnosti TEPLO Kopřivnice s.r.o. ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 uzvření dohody budoucích společníků společnosti TEPLO Kopřivnice s.r.o. městem Kopřivnice Oblstním stvebním bytovým družstvem Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Kpitán Jroše 896/2, IČ: , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o bezúpltném převodu nemovitostí městem Kopřivnice jko nbyvtelem Českou republikou Úřdem pro zstupování státu ve věcech mjetkových, se sídlem v Prze 2 Nové Město, Ršínovo nábřeží 390/42, IČ , jko převodcem, jejímž předmětem je převod pozemku prc. č. 847/1 - osttní ploch, zeleň o výměře m 2 v k.ú. Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu. 1.2 omezující podmínky ve znění článku III. smlouvy o bezúpltném převodu v tomto rozshu: 3 / 11

4 26. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne , Nbyvtel se zvzuje o nemovitost pozemek prc. č. 847/1 - osttní ploch, zeleň o výměře m 2 řádně pečovt, užívt ji pouze k účelům uvedeným v čl. II. odst. 2 této smlouvy v souldu s veřejným zájmem, tj. zejmén ji nevyužívt ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům ni ji nebude k tkovým účelům pronjímt, součsně prohlšuje, že předmětnou nemovitost nepřevede třetí osobě nevloží do obchodní společnosti, to vše po dobu 20 let od účinků vkldu vlstnického práv do ktstru nemovitostí V přípdě, že by nbyvtel porušil kteroukoli z povinností dle předchozího odstvce, dohodly se smluvní strny n smluvní pokutě ve výši ceny, kterou nemovitost měl ke dni účinků vkldu vlstnického práv do ktstru nemovitostí dle tehdy pltného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit i opkovně Úhrdu provede nbyvtel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zplcení smluvní pokuty převodcem písemně vyzván Bude-li zjištění snkce dle odst. 2 spojeno s nákldy n vyprcování znleckého posudku, přípdně s jinými účelně vynloženými nákldy, zvzuje se nbyvtel uhrdit i tyto nákldy Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stnovené v článku III. odst. 1 kontrolovt, zd jsou všechny omezující podmínky ze strny nbyvtele dodržovány nbyvtel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídjící součinnost Nbyvtel je povinen vždy k příslušného roku během celé lhůty stnovené v článku III. odst. 1 předt převodci písemnou zprávu o zchování rozvoji ktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zchování se nbyvtel v této smlouvě zvázl. Z porušení tohoto závzku uhrdí nbyvtel převodci pokutu ve výši ,- Kč Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e uzvření směnné kupní smlouvy městem Kopřivnice jko směňující kupující pnem Krlem Tobiášem, <nonymizováno> jko směňující prodávjící, jejímž předmětem je směn pozemků: - prc. č. 171/4 - trvlý trvní porost o výměře 136 m 2, - prc. č. 170/3 díl c - zhrd o výměře 85 m 2, - prc. č. 170/3 díl d - zhrd o výměře 51 m 2 v k. ú. Větřkovice u Lubiny, které vznikly n zákldě Geometrického plánu č /2010 výkup porostů z vlstnictví pn Tobiáše ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e uzvření kupních smluv 1.1 městem Kopřivnice jko prodávjící pní Jrmilou Bučkovou, <nonymizováno> jko kupující, jejímž předmětem je prodej nově vzniklého pozemku prc. č. 806/16 osttní ploch, jiná ploch o výměře 290 m 2 v k. ú. Mniší, který vznikl n zákldě Geometrického 4 / 11

5 26. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne , plánu č /2009, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 1.2 městem Kopřivnice jko prodávjící pní Soňou Jlůvkovou, <nonymizováno> jko kupující, jejímž předmětem je prodej nově vzniklého pozemku prc. č. 806/17 osttní ploch, jiná ploch o výměře 247 m 2 v k. ú. Mniší, který vznikl n zákldě Geometrického plánu č /2009, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o bezúpltném převodu pozemků městem Kopřivnice jko nbyvtelem Českou republikou - Úřdem pro zstupování státu ve věcech mjetkových se sídlem Ršínovo nábřeží 390/42, Prh 2 - Nové Město, IČ jko převodcem, jejímž předmětem je bezúpltný převod pozemků v ktstrálním území Kopřivnice prcel číslo 235/4 o výměře 2194 m², osttní ploch, osttní komunikce, prcel číslo 235/5 o výměře 263 m², osttní ploch, osttní komunikce, prcel číslo 235/12 o výměře 866 m², osttní ploch, osttní komunikce, prcel číslo 673/2 o výměře 766 m², osttní ploch, osttní komunikce, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu. 1.2 omezující podmínky ve znění článku III. smlouvy o bezúpltném převodu v tomto rozshu: Nbyvtel se zvzuje o nemovitosti uvedené v čl. I. této smlouvy tj. o pozemky p.č. 235/4, p.č. 235/5, p.č. 235/12, p.č. 673/2 řádně pečovt, užívt je pouze k účelům veřejné zeleně místních komunikcí, v souldu s veřejným zájmem, tj. zejmén je nevyužívt ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům ni je nebude k tkovým účelům pronjímt, součsně prohlšuje, že předmětné nemovitosti nepřevede třetí osobě nevloží do obchodní společnosti, to vše po dobu 10 let od účinků vkldu vlstnického práv do ktstru nemovitostí V přípdě, že by nbyvtel porušil kteroukoli z povinností dle předchozího odstvce, dohodly se smluvní strny n smluvní pokutě ve výši ceny, kterou nemovitosti měly ke dni účinků vkldu vlstnického práv do ktstru nemovitostí dle tehdy pltného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit i opkovně Úhrdu provede nbyvtel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zplcení smluvní pokuty převodcem písemně vyzván Bude-li zjištění snkce dle odst. 2 spojeno s nákldy n vyprcování znleckého posudku, přípdně s jinými účelně vynloženými nákldy, zvzuje se nbyvtel uhrdit i tyto nákldy Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stnovené v čl. III. odst. 1 5 / 11

6 26. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne , kontrolovt, zd jsou všechny omezující podmínky ze strny nbyvtele dodržovány nbyvtel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídjící součinnost Nbyvtel je povinen vždy k příslušného roku během celé lhůty stnovené v čl. III. odst. 1 předt převodci písemnou zprávu o zchování rozvoji ktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zchování se nbyvtel v této smlouvě zvázl. Z porušení tohoto závzku uhrdí nbyvtel převodci smluvní pokutu ve výši ,- Kč Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e přechod vlstnického práv n zákldě souhlsného prohlášení dle ustnovení 1 zákon 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z mjetku České republiky do vlstnictví obcí ve smyslu ustnovení 40 odst.2 ) odst. 6 vyhlášky ČÚZK č. 26/2007 Sb. v pltném znění městem Kopřivnice jko strnou, jejíž vlstnické právo vzniká, Českou republikou - Ústvem územního rozvoje, se sídlem, Jkubské náměstí 644/3, PSČ Brno-město, IČ , jko strnou, jejíž vlstnické právo zniká, jehož předmětem jsou pozemky v ktstrálním území Kopřivnice - p.č. 847/22 osttní ploch, osttní komunikce o výměře 41 m², - p.č. 847/24 osttní ploch, osttní komunikce o výměře 107 m², - p.č. 847/25 osttní ploch, osttní komunikce o výměře 1300 m², - p.č. 847/27 osttní ploch, osttní komunikce o výměře 681 m², - p.č. 847/30 osttní ploch, osttní komunikce o výměře 1376 m², - p.č. 1238/2 osttní ploch, osttní komunikce o výměře 48 m², - p.č. 1238/3 osttní ploch, osttní komunikce o výměře 781 m², ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko kupujícím Mriíí Slívovou <nonymizováno> jko prodávjící, jejímž předmětem je výkup pozemků p.č. 1705/136, 1705/302 v k.ú. Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 1.2 uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko kupujícím Doc.RNDr. Jroslv Byer CSc., <nonymizováno> Ing. Josef Byer, <nonymizováno> pn Ivn Neuwirth, <nonymizováno> Ing. Václv Neuwirth, <nonymizováno> pn Vít Neuwirth, <nonymizováno> JUDr. Adolf Polášek, <nonymizováno> pní Mild Stýsklová, <nonymizováno> jko prodávjícími, jejímž předmětem je výkup pozemku 765/12 v k.ú. Kopřivnice 6 / 11

7 26. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu 1.3 uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko kupujícím Mrií Chromečkovou, <nonymizováno> Zdeňkem Chromečkou, <nonymizováno> jko prodávjícími, jejímž předmětem je výkup pozemku p.č. 667/9 v k.ú. Mniší ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko kupujícím Ldislvem Hončem, <nonymizováno> Olgou Hončovou, <nonymizováno> jko prodávjícími, jejímž předmětem je výkup pozemků v ktstrálním území Drnholec n/l. prcel číslo 53/3, 60/5, 60/6, 60/7, 60/8, dle geometrického plánu č /2010 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání 1. b e r e n vědomí zprávu o průběhu relizce projektu Odknlizování vybrných obcí měst regionu Novojičínsk ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy 2. s c h v l u j e 2.1 Dodtek č. 1 ke Stnovám dobrovolného svzku obcí Svzek obcí regionu Novojičínsk ve znění návrhu předloženého prostřednictví přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2.2 uzvření smlouvy o finncování projektu Odknlizování vybrných obcí měst regionu Novojičínsk Svzkem obcí regionu Novojičínsk městem Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 2.3 uzvření Smlouvy o vyplňovcím právu směnečném Svzkem obcí regionu Novojičínsk městem Kopřivnice ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu 2.4 vystvení blnkosměnky ve prospěch Svzku obcí regionu Novojičínsk z účelem zjištění řádného včsného splnění závzku o vkldu finnčního mjetku 7 / 11

8 26. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne , dlších závzcích měst vůči Svzku vyplývjících ze Smlouvy o finncování projektu Odknlizování vybrných obcí měst regionu Novojičínsk ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu dohodu o ukončení Smlouvy o vzájemných vztzích členů Svzku obcí regionu Novojičínsk při relizci projektu Odknlizování vybrných obcí regionu Novojičínsk Městem Nový Jičín Obcí Mořkov Obcí Životice u Nového Jičín Městem Kopřivnice ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového mteriálu 3. p o věřuje pn Vldislv Kryškeho zstupováním měst Kopřivnice v rdě Svzku obcí regionu Novojičínsk 4. z m o cňuje zástupce měst Kopřivnice dle bodu 3 tohoto usnesení zstupováním měst v rdě Svzku obcí regionu Novojičínsk 5. n v r h u j e pní Ing. Mrtinu Černochovou jko kndidát do revizní komise Svzku obcí regionu Novojičínsk z město Kopřivnice Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e rozpočtové optření odboru rozvoje měst k rozpočtu měst n rok 2010 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1. podání žádosti o dotci z Revolvingového fondu Ministerstv životního prostředí ČR n projekt Relizce místní Agendy 21 v Kopřivnici neb živá Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu, 1.2. v přípdě schválení dotce n relizci projektu Relizce místní Agendy 21 v Kopřivnici neb živá Kopřivnice spolufinncování jeho relizce ve výši 10 % výdjů projektu, mximálně ,- Kč zřzení tohoto finncování do rozpočtu měst příslušného relizčního roku, 1.3. podporu relizce projektu Relizce místní Agendy 21 v Kopřivnici neb živá Kopřivnice v souldu s principy místní Agendy 21 udržitelného rozvoje Zstupitelstvo měst po projednání 1. b e r e n vědomí informci o projednání návrhu zdání Změny č. 2 Územního plánu Kopřivnice ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e dle 47 odst. 5 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování stvebním řádu (stvební 8 / 11

9 26. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne , zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zdání Změny č. 2 Územního plánu Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 oznámení měst Kopřivnice o ukončení členství v Honebním společenstvu Lichnov-Bordovice se sídlem v Bordovicích, č.p. 160, IČ: ve znění návrhu předloženého v příloze č. 2 podkldového mteriálu 1.2 podání žádosti měst Kopřivnice o členství měst Kopřivnice v Honebním společenstvu Lubin se sídlem v Kopřivnici, Lubin č.p. 392, IČ: ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o zbezpečení změnách stvebních objektů důvodu vyvolné investiční činnosti městem Kopřivnice městem Příbor se sídlem v Příboře, náměstí Sigmund Freud 19 jko spoluvlstníky společností Ředitelství silnic dálnic ČR, se sídlem v Prze 4, N Pnkráci 569, IČ jko investorem stvby, jejímž předmětem je nhrzení původních objektů ncházejících se n k. ú. Přibor - p.č. 3279/113, 3279/117, 2922/231, 2922/224 - v důsledku stvby silnice Silnice I/58 Příbor obchvt, novými objekty, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání 1. s c h v l u j e závěrečný účet měst Kopřivnice z rok 2009 včetně vypořádání hospodářské (ekonomické) činnosti z rok 2009 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s o u h l s í s celoročním hospodřením měst Kopřivnice z rok 2009 bez výhrd Zstupitelstvo měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření dodtku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotce ze dne městem Kopřivnice jko poskytovtelem TJ Sprtk Lubin, se sídlem v Kopřivnici, Lubin 182, IČ jko příjemcem, jehož předmětem je poskytnutí dotce z fondu rozvoje rezerv n cestovné v 2. lize žen, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 uzvření dodtku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotce ze dne městem Kopřivnice jko poskytovtelem 9 / 11

10 26. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne , Figure Skting Club Kopřivnice, o.s. se sídlem v Kopřivnici, Msrykovo nám. 540, IČ jko příjemcem, jehož předmětem je rozšíření účelu dotce n nájmy, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu 1.3 uzvření dodtku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice ze dne městem Kopřivnice jko poskytovtelem Klubem volejblu TATRA Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Nám. T. G. Msryk 540, IČ jko příjemcem, jehož předmětem je poskytnutí dotce n částečnou úhrdu nákldů spojenou s doprvou volejblistů doprovodu do Mrkgröningenu (Německo) n 30. ročník Mezinárodního turnje ve volejblu, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 rozpočtové optření oddělení školství, kultury cestovního ruchu k rozpočtu měst n rok 2010 ZŠ sv. Zdislvy ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 uzvření dodtku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice ze dne městem Kopřivnice jko poskytovtelem Zákldní školou svté Zdislvy Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 117, IČ , jko příjemcem, jehož předmětem je poskytnutí dotce n provoz činnost školy v roce 2010, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání 1. s c h v l u j e uzvření dohody o úhrdě neinvestičních výdjů spojených s plněním povinné školní docházky dětí trvle bydlících v jiné obci než je sídlo školy uzvřené dle zákon 561/2004 Sb., o předškolním, zákldním, středním, vyšším odborném jiném vzdělávání (školský zákon) v pltném znění městem Kopřivnice n strně jedné 1.1 obcí Závišice, se sídlem v Závišicích č.p. 115, IČ , n strně druhé ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 obcí Ženklv, se sídlem v Ženklvě č.p. 243, IČ , n strně druhé ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu. 1.3 obcí Rybí, se sídlem v Rybí č.p. 127, IČ , n strně druhé ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu 1.4 obcí Velké Albrechtice, se sídlem ve Velkých Albrechticích č.p. 119, IČ , n strně druhé ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu 10 / 11

11 26. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice, konného dne , 1.5 obcí Skotnice, se sídlem ve Skotnici č.p. 24, IČ , n strně druhé ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového mteriálu 1.6 obcí Trojnovice, se sídlem v Trojnovicích č.p. 210, IČ , n strně druhé ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 6 podkldového mteriálu 1.7 obcí Mošnov, se sídlem v Mošnově č.p. 175, IČ , n strně druhé ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 7 podkldového mteriálu 1.8 obcí Bordovice, se sídlem v Bordovicích č.p. 130, IČ , n strně druhé ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 8 podkldového mteriálu 1.9 obcí Tichá, se sídlem v Tiché č.p. 1, IČ , n strně druhé ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 9 podkldového mteriálu Zstupitelstvo měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 dodtek č. 8 ke zřizovcí listině příspěvkové orgnizce Městská knihovn Kopřivnice schválené zstupitelstvem měst dne , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu; 1.2 uzvření drovcí smlouvy městem Kopřivnice jko dárcem obcí Závišice, se sídlem v Závišících, Závišice 115, Kopřivnice, IČ: jko obdrovným, jejímž předmětem je poskytnutí dru v podobě knihovního fondu umístěného v Obecní knihovně v Závišicích, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu. Mgr. Zdeněk Krjčír místostrost Ing. Josef Jlůvk strost 11 / 11

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 97. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 3. 4. 2014 09:00 (usn. č. 4893/97 - usn. č. 4969/97) Mgr. Krel Sibinský Ing. Pvel

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1. 1 z 23 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 38. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 19. 1. 2012 09:00 (usn. č. 1694/38 - usn. č. 1754/38) Mgr. Krel Sibinský Bc.

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014.

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014. Albrechtice nd Vltvou Z Á P I S ze 7. zsedání zstupitelstv obce Albrechtice nd Vltvou konného dne 15. prosince 2014. Místo konání: OÚ Albrechtice n. Vlt. Zčátek: 19,00 hodin Zsedání řídil: strost ing.

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 25. schůze Rdy měst Cvikov 4. prosince 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 468/12 Středisko pro rnou péči Liberec s.r.o n zákldě žádosti schvluje příspěvek

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Městská část Prh-Lysolje Zstupitelstvo městské části USNESENÍ 15. zsedání Zstupitelstv konného dne 31. říjn 2012, od 18:00 hodin ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Usnesení č. 1/15/2012 s c h

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově.

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově. U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova v Kulturním domě RADOST v Havířově I.část Č.jed. KP/95 267/Vl/2012 V Havířově dne 17.12.2012 Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa Smlouv o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp Smluvní strny Objedntel: Město Česká Líp, náměstí TGM 1,47001 Česká Líp Zstoupené : p. Jiřím Pzourkem,

Více

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce 3/ POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trsu Modřínovou lejí k prmenům je název nové, počátecké turistické trsy, kterou iniciovl předdkyně počáteckého SPV Ing. Hn Benešová n podnět turisty tělem i duší Oldřich

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka Život 5 6/2009 5 6/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Znovuotevření prku Jiřího Holík 1. Znovuotevření prku Jiřího Holík... 1 2. Slovo redkce...4 3. Zstupitelstvo

Více

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011.

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011. Příloha č. 3 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.10.2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu Obec Veliny IČ.: 00274542 se sídlem Veliny 60, 534 01 Veliny zastoupena starostou obce Petrem Krejcarem. Tel.: 466 682 187 Bankovní spojení : 192583650257/0100 (dále jen strana Budoucí povinná ) na straně

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Příbramská kompostárna otevřena! Dotace na opravu rybníka. Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva. Můžete sledovat i on-line.

Příbramská kompostárna otevřena! Dotace na opravu rybníka. Pozvánka na 7. zasedání zastupitelstva. Můžete sledovat i on-line. Podmínky s 1.SčV jsou již nstveny Po několik měsících po nesčetných jednáních můžeme zkonsttovt, že podmínky dlší spolupráce měst s vodárenskou společností 1.SčV ohledně provozu městských vodovodů knlizcí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škol strojní, stvební doprvní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková orgnizce 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY z školní rok 2009/2010 Zprcovl : J. Folkrtová

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012 USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012 USNESENÍ Č. 129/2012 Pověření delegáta na řádnou valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. pověřuje Lukáše

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2043 ze dne 5.11.2013 k návrhu na schválení textu vzorové kupní smlouvy pro prodej nemovitostí v majetku hl.m. Prahy

Více

PhDr. Říhová místostarostka. Program:

PhDr. Říhová místostarostka. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 12. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 12.06.2012 Přítomni: Dále přítomni: Ověřila: Zapsala: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová,

Více