MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE"

Transkript

1 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření podnájemní smlouvy městem Kopřivnice Pvlem Frdou se sídlem v Novém Jičíně, Tolstého 2242/3, , IČ: ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e postup řešení likvidce dlouhodobého mjetku projednný v likvidční komisi dne dle specifikce uvedené v důvodové zprávě 2. u k l á d á funkčně příslušným odborům MÚ zbezpečit relizci schváleného postupu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e postup řešení škodních událostí dle návrhu projednného Komisí pro projednávání škodních událostí dne u k l á d á funkčně příslušným odborům MÚ zbezpečit relizci schváleného postupu dle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí Zprávu o provedení výsledku inventrizce mjetku závzků měst Kopřivnice k ve znění předloženém prostřednictvím příloh č. 1-4 podkldového mteriálu 2. u k l á d á splnění úkolů stnovených n jednání ústřední inventrizční komise dne

2 10. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí prohlášení vedení měst Kopřivnice k přezkumu hospodření měst Kopřivnice z rok 2014 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e 1.1 udělení výjimky z Prvidel pro hospodření s byty ve vlstnictví měst Kopřivnice pní Aleně Dobrovodské, <nonymizováno> ve smyslu bodu 1.2. usnesení 1.2 uzvření smlouvy o nájmu bytu č. 38 o velikosti 0+1 v Kopřivnici, Česká 320, z nájemné ve výši 38,05 Kč/m2 městem Kopřivnice jko pronjímtelem pní Alenou Dobrovodskou, <nonymizováno> ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí nbídku společnosti Tfonco.s. Kopřivnice poskytnout městu příspěvek n obnovu zeleně v Kopřivnici částkou ve výši Kč ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e 2.1. uzvření drovcí smlouvy městem Kopřivnice jko obdrovným Tfonco.s. se sídlem v Kopřivnici, Areál Ttry 1448/5, IČ , jko dárcem jejíž předmětem je poskytnutí finnčního příspěvku n obnovu zeleně v Kopřivnici ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 2.2 rozpočtové optření odboru životního prostředí k rozpočtu měst n rok 2015 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e dohodu o splátkách dluhu městem Kopřivnice jko věřitelem pnem Petrem Bbincem, <nonymizováno> jko dlužníkem, jejímž předmětem je závzek dlužník uhrdit v prvidelných měsíčních splátkách nejpozději do pohledávku ve výši Kč ve znění návrhu předloženého prostřednictvím příloh č. 2 podkldového mteriálu.

3 10. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost SDH Mniší o dotci n vybudování ochrnné zástěny v reálu v Mniší ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e rozpočtové optření oddělení školství, kultury sportu k rozpočtu měst n rok 2015 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o reklmě městem Kopřivnice firmou Beskydská stvební,.s. se sídlem v Třinci, Frýdecká 225, Stré Město, Třinec, IČ ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost příspěvkové orgnizce Správy sportovišť Kopřivnice o změnu účelu nevyčerpných finnčních prostředků ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e rozpočtové optření oddělení školství, kultury sportu k rozpočtu měst n rok 2015 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí informci oddělení školství, kultury sportu o kulturně osvětové činnosti v místních částech Kopřivnice - Mniší, Vlčovicích Lubině v roce 2014 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 rozpočtová optření oddělení školství, kultury sportu k rozpočtu měst n rok 2015, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 Kulturnímu domu Kopřivnice relizci investice oprv prostor, které užívá knihovn, v rozshu dle žádosti předložené prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor sloužících k podnikání ze dne

4 10. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č městem Kopřivnice jko pronjímtelem pní Dnou Poláškovou se sídlem v Kopřivnici, Zdeňk Burin č.p. 786, IČ jko nájemcem, jejímž předmětem je úprv výše nájemného to ze szby nájemného ve výši 708,56 Kč/m 2 /rok n szbu ve výši 500,00 Kč/m 2 /rok ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí písemnost č.j /2015 podnou Ing. rch. Hnou Šrjerovou dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e Ing.rch. Hnu Šrjerovou <nonymizováno> nájemcem nebytového prostoru, místnosti č. 206 o výměře 16,63 m 2 umístěného v budově č.p. 684, která je součástí pozemku prcel č. 504 v k.ú. Kopřivnice, n ulici České z nájemné stnovené szbou ve výši 500 Kč/m 2 /rok, to n dobu neurčitou z účelem zřízení dílny pro hobby ktivity Rd měst po projednání s c h v l u j e TONER - COPY s.r.o., se sídlem v Liberci 3, 1.máje 97/25, IČ , nájemcem místnosti č.0782 o výměře 16,95 m 2 umístěné v 7.NP nebytové jednotky č.1163/1 objektu č.p.1163 n ulici Štefánikov v Kopřivnici, z nájemné stnovené szbou ve výši 934,23 Kč/m 2 /rok, tj ,20 Kč ročně, to n dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou z účelem provozování knceláře servisní dílny kncelářské výpočetní techniky Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 zveřejnění záměru měst pronjmout nebytové prostory v budově Městského úřdu Kopřivnice - místnosti č.0781 o výměře 31,74 m 2, č.0784 o výměře 48,58 m 2 č.0793 o výměře 32,42 m 2, umístěné v 7. NP nebytové jednotky č.1163/1 v objektu č.p.1163, který je součástí pozemku p.č.1921/1 v k.ú. Kopřivnice, n ul.štefánikov v Kopřivnici ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 1.2 zveřejnění záměru měst pronjmout nebytové prostory v budově Městského úřdu Kopřivnice - místnosti č.0905 o výměře 32,27 m 2, č.0911 o výměře 34,83 m 2, č.0938 o výměře 32,62 m 2, č.0939 o výměře 16,73 m 2, č.0942 o výměře 34,27 m 2, č.0951 o výměře 30,25 m 2, č.0952 o výměře 17,44 m 2, č.0965 o výměře 32,26 m 2, č.0969 o výměře 32,36 m 2, č.0982 o výměře 50,20 m 2, č.0983 o výměře 31,07 m 2, č.0984 o výměře 33,67 m 2, č.0989 o výměře 31,85 m 2, č.0990 o výměře 32,74 m 2, č.0991 o výměře 32,76 m 2 č.0992 o výměře 33,80 m 2, umístěné v 9. NP nebytové jednotky č.1163/1 v objektu č.p.1163, který je součástí pozemku p.č.1921/1 v k.ú. Kopřivnice, n ul.štefánikov v Kopřivnici ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu 1.3 zveřejnění záměru měst pronjmout nebytové prostory v budově Městského úřdu Kopřivnice - místnosti č.1003 o výměře 33,60 m 2, č.1004 o výměře 31,97 m 2, č.1009 o výměře 66,84 m 2 č.1067 o výměře 32,61 m 2, umístěné v 10. NP nebytové

5 10. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č jednotky č.1163/1 v objektu č.p.1163, který je součástí pozemku p.č.1921/1 v k.ú. Kopřivnice, n ul.štefánikov v Kopřivnici ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.3 podkldového mteriálu 1.4 zveřejnění záměru měst pronjmout nebytové prostory sestávjící se z 12 místností o celkové výměře 144,60 m 2 umístěných ve II. ndzemním podlží vlevo od schodiště v objektu č.p.393, který je součástí pozemku p.č.1261, k.ú. Kopřivnice, n ul.sokolovská v Kopřivnici ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.4 podkldového mteriálu 1.5 zveřejnění záměru měst pronjmout nebytové prostory sestávjící se z 11 místností o celkové výměře 150,70 m 2 umístěných ve III. ndzemním podlží vprvo od schodiště v objektu č.p.393, který je součástí pozemku p.č.1261, k.ú. Kopřivnice, n ul.sokolovská v Kopřivnici ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.5 podkldového mteriálu 1.6 zveřejnění záměru měst pronjmout nebytové prostory sestávjící se ze 2 místností o celkové výměře 28,36 m 2 umístěných ve IV. ndzemním podlží vlevo od schodiště v objektu č.p.393, který je součástí pozemku p.č.1261, k.ú. Kopřivnice, n ul.sokolovská v Kopřivnici ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.6 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí možnosti využití stveb výměníkových stnic n území měst Kopřivnice ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy příloh č podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 nájemce bytu <nonymizováno> pní Pvlu Černochovou, <nonymizováno> z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu, to do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m nájemce bytu <nonymizováno> pn Tomáše Beinstein, <nonymizováno> z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu, to do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m nájemce bytu <nonymizováno> pn Bohumil Michálk, <nonymizováno> z podmínky složení jistoty k bytu, to do šesti měsíců od uzvření nájemní smlouvy z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m 2 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit 2.1 uzvření dohody o přistoupení k dluhu městem Kopřivnice jko věřitelem pní Pvlou Černochovou, <nonymizováno> jko přistupující k dluhu, jejímž předmětem je úhrd peněžitého dluhu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 2.2 uzvření dohody o přistoupení k dluhu

6 10. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č městem Kopřivnice jko věřitelem pn Tomášem Beinsteinem, <nonymizováno> jko přistupujícím k dluhu, jejímž předmětem je úhrd peněžitého dluhu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu. 3. b e r e n vědomí žádost ze dne podnou Bohumilem Michálkem ve věci přijetí dlší osoby do společné domácnosti ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu 4. n e v y h o v u j e žádosti Bohumil Michálk ve věci přijetí dlší osoby do společné domácnosti ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost pní Zdeňky Mikeskové ze dne o souhls s podnájmem bytu ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e podnájem bytu <nonymizováno> jehož nájemkyní je pní Zdeňk Mikesková <nonymizováno> to n dobu určitou od do Ing. Petře Kpounové <nonymizováno> 328- Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí písemnost ze dne podnou Mgr. Mgdlénou Holubovou, předsedkyní sdružení PURPURA, o.s. žádost o výpůjčku nemovitosti umístěné n pozemku p.č.1928/1 v k.ú. obci Kopřivnice ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e zveřejnění záměru měst vypůjčit nemovitost bez č.p./č.ev. - gráž, která je součástí pozemku p.č.1928/1, v k.ú. obci Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření Dohody o skončení smlouvy o nájmu nebytových prostor sloužících podnikání ze dne městem Kopřivnice jko pronjímtelem Mgr. Annou Slezákovou, se sídlem v Kopřivnici, Kpt. Nálepky 1064/1, IČ , jko nájemcem, jejímž předmětem je skončení nájmu nebytových prostor - knceláře č.0953 o výměře 19,66 m 2 umístěné v 9.NP nebytové jednotky č.1163/1 objektu č.p.1163 n ulici Štefánikov v Kopřivnici dohodou k ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu

7 10. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Ing. Evu Vystrčilovou, se sídlem v Kopřivnici, Kpt. Nálepky 1064/1, IČ , nájemcem místnosti č.0953 o výměře 19,66 m 2 umístěné v 9.NP nebytové jednotky č.1163/1 objektu č.p.1163 n ulici Štefánikov v Kopřivnici, z nájemné stnovené szbou ve výši 934,23 Kč/m 2 /rok, tj ,96 Kč ročně, to n dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou z účelem provozování knceláře výuky cizích jzyků v souldu s vydným živnostenským oprávněním Rd měst po projednání s c h v l u j e zveřejnění záměru prodt bytové domy n ul. Pod Bílou horou č.p v Kopřivnici, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 zveřejnění záměru měst pronjmout nebytové prostory prodejnu č. 5 o výměře 93,67 m 2, která se nchází ve II. NP objektu č. p. 890, který je součástí pozemku prcel č. 101 v k. ú. Kopřivnice, n ulici Školní, Kopřivnice, stvebně určené jko prodejn, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 1.2 zveřejnění záměru měst pronjmout nebytový prostor - místnost č. 109 o výměře 5,38 m 2, umístěný ve I. NP objektu č.p. 684, který je součástí pozemku p.č. 504 v k.ú. Kopřivnice n ulici Česká, stvebně určený jko skld, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu, 1.3 zveřejnění záměru měst pronjmout nebytový prostor - místnost č. 114 o výměře 42,5 m 2, umístěný ve I. NP objektu č.p. 684, který je součástí pozemku p.č. 504 v k.ú. Kopřivnice n ulici Česká, stvebně určený jko skld, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu, 1.4 zveřejnění záměru měst pronjmout nebytové prostory místnosti č. 202 č. 203 o celkové výměře 56,91 m 2, které se ncházejí ve 2. NP objektu č.p. 684, který je součástí pozemku p.č. 504 v k. ú. Kopřivnice, n ulici České v Kopřivnici, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu, 1.5 zveřejnění záměru měst pronjmout nebytový prostor - místnost č. 204 o výměře 57,48 m 2, umístěný ve II. NP objektu č.p. 684, který je součástí pozemku p.č. 504 v k.ú. Kopřivnice n ulici Česká, stvebně určený jko skld, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového mteriálu 1.6 zveřejnění záměru měst pronjmout nebytový prostor - místnost č. 205 o výměře 5,18 m 2, umístěný ve II. NP objektu č.p. 684, který je součástí pozemku p.č. 504 v k.ú. Kopřivnice n ulici Česká, stvebně určený jko skld, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 6 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e zveřejnění záměru měst pronjmout nebytové prostory v budově Městského úřdu Kopřivnice - místnosti č.1041 o výměře 32,67 m 2 umístěnou v 10. NP nebytové jednotky č. 1163/1 objektu č. p. 1163, který je součástí pozemku p. č. 1921/1 v k. ú. Kopřivnice, n ul. Štefánikov v Kopřivnici ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu.

8 10. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti smlouvy o právu provést stvbu městem Kopřivnice jko strnou budoucí povinnou z věcného břemene - služebnosti vlstníkem nemovitosti ČEZ Distribuce,.s., se sídlem v Děčíně, IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , DIČ CZ , zpsán v obchodním rejstříku vedeném Krjským soudem v Ústí nd Lbem, oddíl B, vložk 2145, jko strnou budoucí oprávněnou z věcného břemene - služebnosti investorem stvby, jejímž předmětem je budoucí ztížení části pozemků prc. č. 2762/6, 2762/7, 766/47 766/46 v k.ú. Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r u č u j e z s t u p i t e l s t v u m ě s t s c h v á l i t uzvření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti městem Kopřivnice jko strnou budoucí oprávněnou ze služebnosti Lesy České republiky, s.p., se sídlem v Hrdci Králové, Přemyslov 1106, PSČ , IČ , DIČ CZ , zpsné v obchodním rejstříku vedeném Krjským soudem v Hrdci Králové, oddíl AXII, vložk 540, jko strnou budoucí obtíženou ze služebnosti, jejímž předmětem je budoucí ztížení části pozemku prc. č. 856/1 vodní ploch o výměře m 2 v k.ú. Mniší, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko strnou povinnou z věcného břemene ČEZ Distribuce,.s., se sídlem v Děčíně, IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ IČ , DIČ CZ , zpsná v obchodním rejstříku vedeném Krjským soudem v Ústí nd Lbem, oddíl B, vložk 2145, jko strnou oprávněnou z věcného břemene, jejímž předmětem je ztížení části pozemku prc. č. 508/6 v k.ú. Kopřivnice, v rozshu, jk je vyznčeno v geometrickém plánu č /2015 ze dne , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r u č u j e z s t u p i t e l s t v u m ě s t s c h v á l i t uzvření drovcí smlouvy městem Kopřivnice jko dárcem Morvskoslezským krjem, se sídlem v Ostrvě, ul. 28. říjn 117, PSČ , IČ

9 10. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č , DIČ CZ , s právem hospodření se svěřeným mjetkem krje pro Správu silnic Morvskoslezského krje, p. o., se sídlem v Ostrvě, ul. Úprkov 1, PSČ , zpsnou v obchodním rejstříku vedeném Krjským soudem v Ostrvě, oddíl Pr., vložk 988, IČ , DIČ CZ , jko obdrovným, jejímž předmětem je drování pozemků prc. č. 766/2 - osttní ploch, silnice o výměře 7 m 2 prc. č. 1688/11 osttní ploch, osttní komunikce o výměře 811 m 2 v k. ú. Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost pn Josef Polášk ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu 2. n e s c h v l u j e přistoupit k návrhu n ukončení nájemní smlouvy s pnem Josefem Poláškem dohodou následně uzvřít nájemní smlouvu s novým vlstníkem prodejního stánku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst 1.1 z r u š i t usnesení č. 583 přijté n 24. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice dne s c h v á l i t uzvření drovcí smlouvy č. DS Vym městem Kopřivnice jko obdrovným Ředitelstvím silnic dálnic ČR, státní příspěvkovou orgnizcí, se sídlem v Prze 4 - Nusle, N Pnkráci 546/56, IČ jko dárcem, jejímž předmětem je drování pozemku v ktrálním území Vlčovice prc.č. 932/3 osttní ploch - jiná ploch ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření nájemní smlouvy městem Kopřivnice jko nájemcem pní Stnislvou Bednářovou, <nonymizováno> pnem Jnem Špnihelem, <nonymizováno> pnem Mgr. Jroslvem Špnihelem, <nonymizováno> pnem Zdeňkem Špnihelem, <nonymizováno> jko pronjímteli, jejímž předmětem je pronájem části pozemku p.č. 99/128 o výměře 1604 m² v ktstrálním území Drnholec nd Lubinou ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu.

10 10. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření nájemní smlouvy městem Kopřivnice jko pronjímtelem HSF System.s., se sídlem ve Vrtimově, Mourová 1131, PSČ IČO: jko nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemků v ktstrálním území Vlčovice: část pozemku p.č. 661/ m 2 část pozemku p.č. 661/ m 2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. r o z h o d u j e 1.1. n zákldě zprávy o posouzení hodnocení nbídek ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu v souldu s ustnovením 80 zákon č.137/2006 Sb. o veřejných zkázkách, ve znění pozdějších předpisů, že jko nbídk s nejnižší nbídkovou cenou veřejné zkázky n zhotovitele stvby IPRM Kopřivnice Jih - IV.etp veřejná prostrnství (PS č.8, PS č.10) je nbídk uchzeče Swietelsky stvební s.r.o., odštěpný závod Doprvní stvby MORAVA, IČ , se sídlem v Brně, Jhodová 60, PSČ , oblst Ostrv, se sídlem v Šenově u Nového Jičín, Suvorovov 538, PSČ n zákldě zprávy o posouzení hodnocení nbídek ve znění předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu v souldu s ustnovením 81 odst.5 písmen b) zákon č.137/2006 Sb. o veřejných zkázkách, ve znění pozdějších předpisů, o dlším pořdí uchzečů veřejné zkázky IPRM Kopřivnice Jih - IV.etp veřejná prostrnství (PS č.8, PS č.10) tkto: 2. V+V SAVEKO s.r.o., IČ , se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1346, SATES ČECHY s.r.o., IČ , se sídlem v Telči, Rdkovská 252, ALPINE Bu CZ.s., IČ , se sídlem ve Vlšském Meziříčí, Krásno nd Bečvou, Jiráskov 613/13, DAKA Stv, s.r.o., IČ , se sídlem ve Strém Městě, Luční 1867, NOSTA, s.r.o., IČ , se sídlem v Novém Jičíně, Svtopluk Čech 2088/13, s c h v l u j e uzvření smlouvy o dílo n relizci stvby IPRM Kopřivnice Jih - IV.etp veřejná prostrnství (PS č.8, PS č.10) z dodržení podmínek 82 zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zkázkách, ve znění pozdějších předpisů městem Kopřivnice jko objedntelem společností Swietelsky stvební s.r.o., odštěpný závod Doprvní stvby Morv, IČ , se sídlem v Brně, Jhodová 60, PSČ , oblst Ostrv, se sídlem v Šenově u Nového Jičín, Suvorovov 538, PSČ , jejímž předmětem je relizce stvby IPRM Kopřivnice Jih - IV.etp veřejná prostrnství (PS č.8, PS č10) ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu.

11 10. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č.3 ke smlouvě o dílo n relizci stvby IPRM Kopřivnice Jih - III.etp veřejná prostrnství (PS č.5, 6, 9) městem Kopřivnice jko objedntelem společností EUROVIA CS,.s., IČ , se sídlem v Prze 1, Národní 10, PSČ jko zhotovitelem stvby, jejímž předmětem je relizce stvby IPRM Kopřivnice Jih - III.etp veřejná prostrnství (PS č.5, 6, 9) ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí doručenou písemnost společnosti SportRel Nitr s.r.o., IČ , se sídlem v Nitře, Pržská 2, , Slovenská republik, ze dne o neposkytnutí součinnosti k podpisu smlouvy o dílo zkázky s názvem: Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Emil Zátopk v Kopřivnici ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 2. r o z h o d u j e n zákldě zprávy o posouzení hodnocení nbídek odstoupení prvního vybrného uchzeče společnosti SportRel Nitr s.r.o., IČ , se sídlem v Nitře, Pržská 2, , Slovenská republik v souldu s odstvcem 4, 82 zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zkázkách, ve znění pozdějších předpisů je vybrný uchzeč n zhotovitele stvby Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Emil Zátopk v Kopřivnici jko druhý v pořdí, uchzeč Stvby Krjč s.r.o., IČ , se sídlem v Pozlovicích, Podhrdská 315, s c h v l u j e uzvření Smlouvy o dílo Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Emil Zátopk v Kopřivnici městem Kopřivnice jko objedntelem společností Stvby Krjč s.r.o., IČ , se sídlem v Pozlovicích, Podhrdská 315, jko zhotovitelem, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.3 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dohody o neprovádění stvebních záshů po provedení souvislé úprvy povrchu n silnici III/4824 v rozshu dle přílohy č.1 městem Kopřivnice Morvskoslezským krjem, se sídlem ul. 28. říjn 117, Ostrv, IČ zstoupený z pověření hejtmn krje Správou silnic Morvskoslezského krje, příspěvkovou orgnizcí se sídlem v Ostrvě, Úprkov 1, Ostrv, středisko Nový Jičín, Suvorovov 525, Šenov u Nového Jičín, Nový Jičín, IČ

12 10. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání s c h v l u j e rozpočtové optření odboru rozvoje měst k rozpočtu měst n rok 2015 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 přijetí dotce z rozpočtu Regionální rdy regionu soudržnosti Morvskoslezsko n projekt relizovný v rámci Regionálního operčního progrmu NUTS II Morvskoslezsko , to v souldu s usnesením Výboru Regionální rdy regionu soudržnosti Morvskoslezsko č. 84/1148 ze dne , registrovný pod číslem CZ.1.10/1.1.00/ názvem Kopřivnice - chodník Mniší - II. etp ve výši ,38 Kč. 1.2 uzvření smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu Regionální rdy n projekt relizovný v rámci Regionálního operčního progrmu NUTS II Morvskoslezsko registrovný pod číslem CZ.1.10/1.1.00/ názvem Kopřivnice - chodník Mniší - II. etp městem Kopřivnice jko příjemcem dotce Regionální rdou regionu soudržnosti Morvskoslezsko se sídlem v Ostrvě, N Jízdárně 2824/2, IČ: , DIČ: CZ jko poskytovtelem dotce ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí zápis z jednání Komise prevence kriminlity protidrogové prevence Měst Kopřivnice ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. Mgr. Dgmr Rysová místostrostk Ing. Miroslv Kopečný strost

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1. 1 z 23 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 38. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 19. 1. 2012 09:00 (usn. č. 1694/38 - usn. č. 1754/38) Mgr. Krel Sibinský Bc.

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 4. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 18. 12.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 4. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 18. 12. 1 z 13 6.1.2015 10:02 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 4. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 18. 12. 2014 09:00 (usn. č. 0138/4 - usn. č. 0175/4) Bc.

Více

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. ledna 2013 usnesením č. 2013/2594 program 71. schůze rady města, konané dne 28.01.2013. usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 1. Schválení programu Usnesení č. 7/2014 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 2. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Městská část Prh-Lysolje Zstupitelstvo městské části USNESENÍ 15. zsedání Zstupitelstv konného dne 31. říjn 2012, od 18:00 hodin ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Usnesení č. 1/15/2012 s c h

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 87. schůze Rady města Karviné konané dne 24.09.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4032 Schválení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví na rok 2015 461/2015-16

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 11.

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 16. schůze dne 13.12.2011 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více