Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc

2 1. Úvod Základní údaje o vysoké škole Úplný název vysoké školy Organizační schéma vysoké školy Orgány vysoké školy Zakladatel Správní rada Dozorčí rada Ředitel Náměstek ředitele Rektor Prorektoři Úsekoví manažeři Manažeři ústavů a kabinetů Akademický senát Akademická rada Disciplinární komise Rada studijního programu Zastoupení vysoké školy v reprezentaci vysokých škol Vize a mise MVŠO Změny vnitřních předpisů na MVŠO v roce Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost Akreditované studijní programy Kreditní systém studia na MVŠO Další vzdělávací aktivity realizované MVŠO Studenti Studenti v akreditovaných studijních programech Studenti samoplátci Studenti ve věku nad 30 let Neúspěšní studenti v akreditovaných studijních programech Opatření uplatňovaná pro snížení studijní neúspěšnosti Absolventi Absolventi akreditovaných studijních programů Spolupráce s absolventy Zájem o studium Zájem o studium na vysoké škole Organizace přijímacích zkoušek na MVŠO

3 6.3. Spolupráce se středními školami Akademičtí pracovníci Akademičtí pracovníci -přepočtené počty Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků Počty akademických pracovníků podle rozsahu pracovních úvazků a nejvyšší dosažené kvalifikace Počty akademických pracovníků s cizím státním občanstvím Přehled kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků Kariérní růst akademických pracovníků Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců Stipendia studentům dle počtu studentů, kteří je obdrželi či pravidelně pobírali v daném roce Stipendijní programy MVŠO Poradenské služby poskytované na MVŠO a přístup ke studentům se specifickými potřebami Podpora nadaných studentů Ubytovací a stravovací služby vysoké školy Infrastruktura Fondy knihoven Informační a komunikační infrastruktura Celoživotní vzdělávání Výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost Účelové finanční prostředky na výzkum, vývoj a inovace Vědecké konference (spolu)pořádané MVŠO Podíl aplikační sféry na tvorbě a uskutečňování studijních programů Spolupráce s aplikační sférou na tvorbě a přenosu inovací Počty odborníků z aplikační sféry podílející se na výuce v akreditovaných studijních programech Počty studijních oborů, které mají ve své obsahové náplni povinné absolvování odborné praxe Příjmy z aktivit ve vědě výzkumu a inovacích Působení MVŠO v rámci regionu Internacionalizace Strategie pro rozvoj mezinárodních vztahů a mezinárodního prostředí Zapojení vysoké školy do mezinárodních vzdělávacích programů vč. mobilit Mobilita studentů a akademických pracovníků podle zemí Zajišťování kvality a hodnocení realizovaných činností Vnitřní hodnocení kvality vzdělávání Finanční kontrola v roce 2012 na MVŠO Certifikát ISO 9001: Národní a mezinárodní excelence vysoké školy Členství Moravské vysoké školy v organizacích a sdruženích

4 15. Rozvoj vysoké školy Závěr Přílohy

5 1. Úvod Moravská vysoká škola Olomouc se, i přes ne dlouho historii, postupně stává respektovanou institucí v rámci Olomouckého kraje. Pro většinu obyvatel Olomouce a okolí přestává mýt Moravský vysoká škola Olomouc pojmem neznámým. Se zvyšujícími se nároky se zvyšuje i prestiž školy. Po zadání hesla MVSO do vyhledávače Google tento za 0,21 sekundy nalezl odkazů. V uplynulém roce MVŠO pokračovala v plnění vytyčených cílů. Došlo ke stabilizaci pracovního kolektivu s důrazem na interní zaměstnance. Vysoká škola se stala důležitým článkem v rámci Inovačních procesů v rámci Olomouckého kraje, prohloubila mezinárodní spolupráci a v neposlední řadě zkvalitňováním studijního procesu přispěla k vyšší uplatnitelnosti svých absolventů na trhu práce. 2. Základní údaje o vysoké škole Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. je podle 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) soukromou vysokou školou neuniverzitního typu. Vysoká škola poskytuje vysokoškolské vzdělání v akreditovaném bakalářském studijním programu a absolventům uděluje akademický titul bakalář ve zkratce Bc., uváděné před jménem Úplný název vysoké školy Úplný název soukromé vysoké školy: Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Používaná zkratka: MVŠO Adresa: Olomouc, Jeremenkova 42 Tel: Fax: http: Obecně prospěšná společnost Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. byla založena zakládací listinou ze dne ve znění Dodatku č. 1 ze dne v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů a zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Organizační schéma vysoké školy V roce 2012 byla organizační struktura MVŠO dvakrát aktualizována. Důvodem těchto aktualizací byly změny na úrovni ústavů. V červnu 2012 došlo ke sloučení Ústavu právních nauk a Ústavu společenských věd v Ústav společenských a právních věd. V říjnu 2012 pak došlo ke spojení Ústavu exaktních věd a ústavu informatiky v Ústav informatiky a aplikované matematiky. Ke změnám, respektive slučování ústavů, vedl 5

6 vedení školy především důraz na vyšší efektivitu práce akcentující synergické efekty disciplín garantovaných danými ústavy. Organizační schéma MVŠO platné k ZAKLADATEL ŠKOLY SPRÁVNÍ RADA DOZORČÍ RADA Ředitel Vedení vysoké školy Akademický senát Akademická rada Právník Sekretariát Kolegium rektora Rektor Náměstek Kancléř ředitele Kolegium náměstka ředitele PROREKTOR Prorektor pro pro studijní a a pedagogické zál. zál. Prorektor pro vědu, výzkum a rozvoj Prorektor PROREKTOR pro vnější pro vnější vztahy vztahy Kvestor Personalista Představitel pro kvalitu PR Manažer Studijní oddělení Rada st. programu Knihovna / studovna Oddělení zahraničních vztahů Ekonomické oddělení Oddělení služeb Osobní oddělení Odd. vnitřních vztahů Odd pro integrovaný systém řízení Oddělení PR a marketingu Disciplinární komise Rada ústavů Ústav ekonomie Ústav managementu a marketingu Ústav společenských a právních věd Ústav informatiky a aplikované matematiky Kabinet aplikované lingvistiky Kabinet profesní přípravy 6

7 Vedení školy: Ředitel: Rektor: Náměstek ředitele: Prorektoři: Kvestor: Personalista: Představitel pro kvalitu: PR manažer: RNDr. Josef Tesařík do 08/12 Doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.; od 09/12 Ing. Michal Menšík, Ph.D. Mgr. Vladimíra Sedláčková do 09/12 Ing. Michal Menšík, Ph.D. do konce roku 2012 pozice neobsazena Mgr. et Mgr. Michaela Vaněčková, Ph.D. PhDr. Ladislav Chvátal, Ph.D. Ing. Martina Buráňová Mgr. Vladimíra Sedláčková Mgr. Martin Fink Mgr. Monika Mackovíková 2.3. Orgány vysoké školy Zakladatel Zakladatelem vysoké školy je obchodní společnost Regionální centrum Olomouc s.r.o. se sídlem v Olomouci, Jeremenkova 1211/40B, PSČ , IČ , zapsaná dne pod spisovou značkou C do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě Správní rada Aktuální složení správní rady k datu : Bc. Josef Tesařík, MBA - předseda JUDr. Vlastislav Lexa - místopředseda Bc. Eva Kubelková V roce 2012 nedošlo k žádným změnám ve složení správní rady MVŠO Dozorčí rada Dozorčí rada MVŠO pracovala v roce 2012 v nezměněném složení. Aktuální složení dozorčí rady k datu : PaedDr. Olga Němcová, MBA předsedkyně Ing. Ludmila Horsáková místopředsedkyně RNDr. Jiří Vaněček, MBA 7

8 Ředitel Ředitel je statutární orgán vysoké školy. Ředitel řídí a odpovídá za veškerou činnost vysoké školy. Tuto funkci vykonává RNDr. Josef Tesařík Náměstek ředitele Náměstek odpovídá za hospodaření a správu vysoké školy v rozsahu oprávnění stanoveného Zakládací listinou, Statutem, Organizačním řádem a pověřením vydaným ředitelem. Tuto funkci vykonává Mgr. Vladimíra Sedláčková Rektor Rektor zodpovídá za akademické činnosti vysoké školy v rozsahu oprávnění stanoveného Zakládací listinou, Statutem vysoké školy, Organizačním řádem MVŠO a pověřením vydaným ředitelem. Tuto funkci vykonává od září 2012 Ing. Michal Menšík, Ph.D Prorektoři Prorektoři zastupují rektora ve stanovených úsecích činnosti vysoké školy. Prorektor vnější vztahy: PhDr. Mgr. Ladislav Chvátal, Ph.D. Prorektor pro vědu, výzkum a rozvoj: Ing. Michal Menšík, Ph.D. (do září 2012, poté pozice neobsazena) Prorektorka pro studijní a pedagogické záležitosti, zástupkyně rektora: Mgr. et Mgr. Michaela Vaněčková Úsekoví manažeři Úsekoví manažeři zastupují náměstka ředitele ve stanovených úsecích hospodaření a správy vysoké školy. Kvestor: Personalista: Představitel pro kvalitu: PR manažer: Ing. Martina Buráňová Mgr. Vladimíra Sedláčková Mgr. Martin Fink Mgr. Monika Mackovíková 8

9 Manažeři ústavů a kabinetů Manažeři ústavů a kabinetů odpovídají za činnosti, hospodaření a správu ústavu či kabinetu, pro který jsou manažerem ústavu či manažerem kabinetu jmenováni. Ústavy a kabinety na MVŠO: a. Ústav ekonomie: Ing. Ivana Valentová b. Ústav managementu a marketingu: Mgr. Daniela Navrátilová c. Ústav informatiky a aplikované matematiky: Mgr. Veronika Kainzová, Ph.D. d. Ústav společenských a právních věd: PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. e. Kabinet aplikované lingvistiky: Mgr. et Bc. Irena Kovačičinová f. Kabinet profesní přípravy: PhDr. Dana Pokorná, Ph.D Akademický senát Ve dnech se konaly volby do Akademického senátu pro období Počet platných hlasovacích lístků byl 116, žádný odevzdaný hlasovací lístek nebyl neplatný. Členy akademického senátu byli zvoleni, pro období : Senátoři Akademického senátu MVŠO z řad zaměstnanců: Mgr. Jitka LIDAŘÍKOVÁ PhDr. Jan LAVRINČÍK, DiS. PhDr. Jan ZÁVODNÝ POSPÍŠIL, Ph.D. Senátoři Akademického senátu MVŠO z řad studentů: Michal JAROŇ Petra HORÁKOVÁ Jana PODLAHOVÁ Akademická rada Akademická rada je odborně-tvůrčí orgán školy a poradní orgán rektora. Akademická rada projednává zásadní otázky odborné profilace vysoké školy. Je tvořena významnými zástupci spolupracujících vysokých škol, vědeckých pracovišť, města, regionu a praxe. Složení Akademické rady: prof. RNDr. Miroslav HRABOVSKÝ, DrSc. prof. Ing. Bedřich DUCHOŇ, CSc. prof. RNDr. Lubomír DVOŘÁK, CSc. 9

10 doc. RNDr. Eva GRUBLOVÁ prof. Ing. Bohumil KRÁL, CSc. prof. Ing. František KOVÁŘ, CSc. prof. PaedDr. Libuše LUDÍKOVÁ, CSc. prof. Ing. Zbyněk PITRA, DrSc. doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. prof. Dr. Ing Miroslav POKORNÝ prof. RNDr. Václav SNÁŠEL, CSc. doc. MUDr. Pavel STEJSKAL, CSc. prof. Dr. Zdeněk SOUČEK, DrSc. prof. RNDr. Juraj ŠEVČÍK, Ph.D. prof. Ing. Jan ŠIROKÝ, CSc. Ing. Štěpán URBANEC, CSc Disciplinární komise Členy disciplinární komise vysoké školy a jejího předsedu se souhlasem akademického senátu jmenuje a odvolává rektor z řad členů akademické obce. Disciplinární komise projednává disciplinární přestupky studentů vysoké školy a předkládá návrh na rozhodnutí rektorovi. Složení disciplinární komise k datu : Ing. Veronika MAZALOVÁ, Ph.D. - předsedkyně Ing. Ladislav CHMELA Jana SVRČINOVÁ Roman ŘEHOŘEK Ve sledovaném období došlo v 7 případech k zaviněnému porušení povinností stanovených Studijním a zkušebním řádem MVŠO (čl. 20, odst. 3). Disciplinární komise disciplinární přestupky projednala a předložila rektoru školy Návrhy na uložení sankce čtyřikrát podmíněné vyloučení ze studia, 3x napomenutí. Rektor školy o předložených návrzích rozhodl v souladu s Disciplinárním řádem MVŠO a výsledky disciplinárního řízení Rada studijního programu Rada studijního programu je orgán jmenovaný rektorem, tvořený profesory a docenty působícími na Moravské vysoké škole Olomouc, o.p.s. Má významnou funkci v procesu definování a uskutečňování koncepce studijních programů, sledování a hodnocení studia a přípravy státních závěrečných zkoušek. 10

11 Složení Rady studijního programu: Doc. RNDr Eva GRUBLOVÁ, CSc. Prof. Dr. Ing. Miroslav POKORNÝ Prof. JUDr. Zdeněk SOUČEK, DrSc. Prof. Ing. Jan ŠIROKÝ, CSc. Doc. Ing. Richard POSPÍŠIL, Ph.D. Doc. Mgr. Pavel ŠARADÍN, Ph.D. Doc. RNDr. Jiří ZEMAN, CSc. PaedDr. PhDr. Jiří DOSTÁL, Ph.D. Mgr. Daniela NAVRÁTILOVÁ Ing. Jarmila ZIMMERMANNOVÁ, Ph.D Zastoupení vysoké školy v reprezentaci vysokých škol Česká konference rektorů: člen Rada vysokých škol: člen Asociace soukromých vysokých škol ČR: člen 2.5. Vize a mise MVŠO Mise Vize a. Vychovávat a rozvíjet manažerské vrstvy regionu s cílem systematické podpory dlouhodobého rozvoje regionu: zajistit transfer odborného ekonomicko-manažerského know-how, vzdělávat a vychovávat manažery z hlediska jejich odborného růstu, osobnostních profilů a hodnotových rámců, vést studenty a partnery z praxe k zodpovědnosti za své aktivity a trvale udržitelný rozvoj lidské společnosti (rodina, město, region, ). b. Aktivně se účastnit inovačních procesů v rámci regionu, ČR a EU: získávat a vědecko-výzkumně rozvíjet specifické inovační know-how, budovat mosty mezi vědou, výzkumem a tržním prostředím, zaměřit se především na malé, střední podniky a veřejnou správu. c. Přispívat k hledání místa a ukotvenosti regionu a jeho občanů v globálním světě. a. Realizovat evropskou vysokou školu, která má svůj základ v regionu, ale aktivně se účastní evropské dělby práce. b. Dosáhnout akademické úrovně v provázanosti Bc. Mgr. Ph.D. c. Aktivně podporovat a realizovat inovační procesy. 11

12 d. Mnohovrstevně zapojit školu do života regionu a region zapojit do života školy. e. Vytvářet partnerské vztahy s vysokými školami, firemním, neziskovým a veřejným sektorem. V každé etapě rozvoje školy budou řešeny všechny cíle současně, průřezově a budou hledány jejich synergické efekty. Odborné zaměření MVŠO a. Ekonomika, management a informačně komunikační technologie jako nezbytná gramotnost absolventa VŠ pro 21. století. b. Postupnou profilací a akreditací těchto oborů prostřednictvím technologických specializací vytvářet mezioborová studia v oblastech. Energetika. Provozování, správa a transfer majetku. Správa technických a technologických zařízení (různých úrovní). c. Důraz na aplikovatelost odbornosti školy v tržním prostředí. Celkové směřování školy je k excelenci zaměřené na specializovaná mezioborová studia uplatnitelná v tržním prostředí. V návaznosti na výše uvedené provedla MVŠO aktualizaci Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti soukromé vysoké školy pro rok 2012, která obsahuje programové cíle a priority rozvoje pro rok 2012 v členění dle hlavních oblastí činností školy: 1. Kvalita a relevance Oblast řízení a rozvoje vysoké školy, studijní a pedagogický proces, výzkumná a vývojová činnost 2. Otevřenost, partnerství a spolupráce Oblast vnějších vztahů a mezinárodní spolupráce 3. Efektivita a financování Oblast financování a materiálního zázemí školy 2.6. Změny vnitřních předpisů na MVŠO v roce 2012 V rámci běžného provozu školy, v závislosti na požadavcích zákazníků (studentů), zainteresovaných stran, legislativy a s ohledem na požadavky normy ISO 9001 byla provedena komplexní inventura stávajících předpisů (řídicí dokumentace) a její vazby na vykonávané činnosti. Garanti jednotlivých procesů, stejně jako všichni zaměstnanci MVŠO byli seznámeni s novými kompetencemi v souvislosti s provedenými změnami. Aktualizovány a revidovány byly mimo jiné tyto dokumenty: Organizační řád a schéma Dlouhodobý záměr (aktualizace) Studijní a zkušební řád Stipendijní řád Směrnice k vnitřní komunikaci 12

13 Kodex firemní kultura Dokumenty vztahující se k pracovně právní problematice Dokumenty s přímou vazbou na požadavky normy ISO 9001 (Příručka kvality, Identifikace procesů, S měrnice pro řízení neshodného produktu) 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 3.1. Akreditované studijní programy MVŠO má akreditovaný bakalářský studijní program Ekonomika a management v těchto oborech: 6208R086 Podniková ekonomika a management 6208R131 Management a ekonomika ve veřejném sektoru 6209R027 Podnikové informační systémy Studijní program bakalářského stupně si studenti mohou zvolit jak ve formě prezenční tak kombinované. Počty akreditovaných studijních programů v roce 2012 jsou k dispozici v následující tabulce. Tabulka 3.1 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Skupiny akreditovaných studijních programů Akreditované studijní programy (počty) KKOV přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby 61,67,71-73 Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské studium P K/D P K/D P K/D Doktorské studium ekonomie 62,65 1 1/0 2/0 právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 CELKEM obory z oblasti psychologie 77 13

14 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 Fakulta 2 (název)* Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby 61,67,71-73 ekonomie 62,65 právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 CELKEM 1 1/0 2/0 MVŠO nerealizuje studijní programy akreditované v cizím jazyce ani společné studijní programy uskutečňované společně s jinou vysokou či vyšší odbornou školou. Z tohoto důvodu nejsou doporučené body osnovy (3b 3e včetně příslušných tabulek) ve výroční zprávě uváděny Kreditní systém studia na MVŠO. Studium na MVŠO je realizováno kreditní formou, a to prostřednictvím systému studijní agendy IS/STAG. Každý předmět uvedený ve studijním programu je ohodnocen podle Evropského kreditního systému/europa Transfer Credits System (dále jen ECTS ) určitým počtem kreditů, které vyjadřují kvantitativní míru zátěže studenta při studiu daného předmětu. Tentýž předmět má stejné kreditní ohodnocení pro všechny studenty. Student získává kredity úspěšným absolvováním předmětu. Všichni absolventi v roce 2012 obdrželi dodatek k diplomu, a to jak v české, tak anglické mutaci. Koncem roku 2012 získala MVŠO certifikát Diploma Supplement Label (příloha 1) Další vzdělávací aktivity realizované MVŠO V akademickém roku 2011/2012 zahájila Moravská vysoká škola Olomouc výuku certifikovaných kurzů energetického a facility managementu formou volitelných předmětů otevřených pro studenty MVŠO. Kurzy jsou realizovány ve spolupráci se společností Schneider Electric a asociací IFMA CZ (International 14

15 Facility Management Association). Díky těmto úspěšně absolvovaným certifikovaným kurzům studenti zvyšují svoje šance na úspěch na trhu práce. V předmětu Základy energetického managementu se studenti v průběhu semestru seznamovali se základy energetického managementu a dále se rozvíjeli v oblastech ekonomicky a environmentálně šetrné výroby i spotřeby energie a zlepšování účinnosti energetického vybavení budov. Studenti se v rámci výuky zúčastnili exkurzí nebo přednášek expertů ze Schneider Electric. Z celkem 26 úspěšných absolventů předmětu požádalo 22 o certifikát Schneider Electric CZ. Studenti předmětu Facility management se v průběhu semestru seznamovali s pojetím facility managementu, s tím, jak je vnímán v mezinárodním pojetí a podle evropských norem. Předmět se zaměřil zejména na vztahy mezi interním a externím facility manažerem a praktické řešení zajištění podpůrných procesů v rámci podniku. Úspěšní absolventi předmětu získali certifikát garantovaný IFMA CZ. Z celkem 18 úspěšných absolventů kurzu Základy facility managementu požádalo 11 o certifikát IFMA.CZ. Vyžádané přednášky V roce 2012 probíhaly na MVŠO další vyžádané přednášky, jejichž cílem bylo seznámit studenty s aktuálními tématy z oblasti ekonomiky a managementu (např. viz tabulka). Přednášející Téma Datum Michael Rostock Poplar Investor Alchymie podnikání Ing. David Vrba Ředitel 3M Je inovace náhoda? Ing. Libor Suchánek Ředitel a majitel Sulko s.r.o. Člověk a firma Roman Kamler Majitel Tilak a.s. Z horolezce podnikatelem Dne proběhl na půdě MVŠO tradiční workshop pořádaný pod záštitou Ústavu ekonomie Aktuální ekonomické otázky Mezi vystupujícími byli: Ing. Karel Korba, vedoucí oddělení Analýzy daňové politiky Ministerstva financí ČR, který představil příspěvek o reformách daní v České republice, Ing. Pavel Prudký, ředitel Finančního úřadu v Olomouci, který hovořil o novinkách v oblasti daňových přiznání, doc. Ing. Richard Pospíšil, Ph.D., který pojednal o významu monetární politiky na ekonomiku a Ing. Michal Krajňák, který představil svůj výzkum z oblasti daně z přidané hodnoty. 15

16 Dne se uskutečnil pro studenty 3. ročníku prezenčního studia workshop Hledám si práci?!, který proběhl v rámci projektu Inovace systému odborné praxe studentů Moravské vysoké školy Olomouc. Workshop byl zaměřen aktuální témata budoucích absolventů, kteří se chtějí ihned po studiu uplatnit na trhu práce. Spolu s personalisty dvou firem byla diskutována např. tato témata: Jak psát životopis nebo jak se připravit na přijímací pohovor. Workshopu se zúčastnilo 25 studentů. 4. Studenti 4.1. Studenti v akreditovaných studijních programech Tabulka 4.1 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Fakulta 1 (název)* Skupiny akreditovaných studijních programů Studenti v akreditovaných studijních programech (počty) KKOV přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby 61,67,71-73 Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské studium P K/D P K/D P K/D Doktorské studium CELKEM ekonomie 62, /0 667/0 právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 Fakulta 2 (název)* Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky

17 zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby 61,67,71-73 ekonomie 62,65 právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 CELKEM /0 667/0 Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor P = prezenční K/D = kombinované / distanční 4.2. Studenti samoplátci Tabulka 4.4 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Fakulta 1 (název)* Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby 61,67,71-73 Studenti - samoplátci** (počty) Bakalářské studium 17 Magisterské studium Navazující magisterské studium P K/D P K/D P K/D Doktorské studium CELKEM ekonomie 62, /0 667/0 právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75

18 obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 Fakulta 2 (název)* Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby 61,67,71-73 ekonomie 62,65 právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 CELKEM /0 667/0 Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor P = prezenční K/D = kombinované / distanční **Samoplátcem se rozumí osoba (student), která si své studium hradí v plné výši sám/sama a vysoká škola jej nevykazuje v počtech studentů rozhodných pro určení výše státního příspěvku na vzdělávací činnost Studenti ve věku nad 30 let Tabulka 4.5 Studenti ve věku nad 30 let Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské studium Doktorské studium CELKEM P K/D P K/D P K/D Fakulta 1 (název)* Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky

19 technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby 61,67,71-73 ekonomie 62, /0 152/0 právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 Fakulta 2 (název)* Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby 61,67,71-73 ekonomie 62,65 právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 CELKEM 0 152/0 152/0 Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor P = prezenční K/D = kombinované / distanční 19

20 4.4. Neúspěšní studenti v akreditovaných studijních programech Tabulka 4.6 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Skupiny akreditovaných studijních programů Neúspěšní studenti v akreditovaných studijních programech (počty) KKOV přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby 61,67,71-73 Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské studium P K/D P K/D P K/D Doktorské studium CELKEM ekonomie 62, /0 153/0 právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 CELKEM 77 76/0 153/ Opatření uplatňovaná pro snížení studijní neúspěšnosti. Počátkem akademického roku 2012/2013 proběhl pod záštitou Kabinetu profesní přípravy Propedeutický seminář pro studenty prvního ročníku. Jeho hlavním cílem bylo studenty seznámit se školou, s akademickým prostředím a tím přispět ke snadnější adaptaci studentů na nové prostředí, tím pádem k eliminaci studijních neúspěchů především v počátcích studia. Dalšími metodami snižování neúspěšnosti při studiu bylo v období přípravného týdne Repetitorium z matematiky, v rámci kterého jsou opakovány znalosti i na úrovni středoškolského studia. Zároveň došlo ke zkvalitnění procesu rozřazování studentů do skupin pro výuku anglického jazyka tak, aby byl každý student přiřazen do té skupiny, která nejlépe vyhovuje jeho dosavadním znalostem. Obě tyto aktivity přispívají pozitivně k lepšímu zvládání studijních povinností. V neposlední řadě bylo zavedeno průběžné testování znalostí studentů ve většině profilových předmětů, které poskytuje zpětnou vazbu jak studentům, tak vyučujícím. 20

21 5. Absolventi 5.1. Absolventi akreditovaných studijních programů V roce 2012 absolvovala studium na MVŠO v pořadí pátá skupina absolventů v bakalářském stupni. Obhajoby bakalářských prací a státní závěrečné zkoušky proběhly ve dvou termínech (červen a září 2012). V následujících tabulkách uvádíme výsledky státních závěrečných zkoušek v roce Vyhodnocení státních závěrečných zkoušek červen 2012 Absolvoval Obor Absolvoval Neabsolvoval Celkem s vyznamenáním PEM ,4 % 99 MEVS ,6 % 43 PIS % 10 Celkem ,5 % 152 Graf celkových výsledků SZZ červen 2012 Celkový výsledek SZZ červen 2011/ ,5% 2,6% Absolvoval s vyznamenáním PEM- Podniková ekonomika a management MEVS- Management a ekonomika ve veřejném sektoru PIS - Podnikové informační systémy 61,8% Absolvoval Neabsolvoval 21

22 Vyhodnocení státních závěrečných zkoušek září 2012 Obor Absolvoval s vyznamenáním Absolvoval Neabsolvoval Celkem PEM % 59 MEVS ,7 % 28 PIS % 3 Celkem ,6 % 90 Graf celkových výsledků SZZ září 2012 Celkový výsledek SZZ září 2011/ ,6% 74,4% Absolvoval Neabsolvoval PEM- Podniková ekonomika a management MEVS- Management a ekonomika ve veřejném sektoru PIS - Podnikové informační systémy Tabulka 5.1 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Skupiny akreditovaných studijních programů Absolventi akreditovaných studijních programů (počty) KKOV přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby 61,67,71-73 Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské studium P K/D P K/D P K/D Doktorské studium CELKEM ekonomie 62, /0 166/0 právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 22

23 pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 CELKEM 73 93/0 166/0 % absolventů bakalářských studijních programů zapsaných v daném roce do navazujícího magisterského studia na téže vysoké škole 0% 5.2. Spolupráce s absolventy Spolupráce s absolventy je realizována v několika rovinách, jednou z nich je předávání zkušeností absolventů studentům. V květnu 2012 se uskutečnilo setkání pěti absolventů MVŠO se studenty. Cílem akce bylo předat studentům vhled do možných životních cest, kterými se již brzy po studiu mohou vydat. Studenti se dozvěděli o osobních zkušenostech s výhodami a nevýhodami studia při práci, jazykových kurzů, jednání některých zaměstnavatelů, pracovních cestovních agentur, o zkušenostech z procesu hledání práce a pokusu o vstup do světa podnikání. Vzhledem k celkové blízkosti a podobnosti studentů a absolventů vznikla uvolněná a neformální atmosféra, která napomohla velké četnosti dotazů z řad studentů. Oběma stranami byl workshop hodnocen jako velmi užitečný a příjemný a jistě bude v příštím akademickém roce znovu připraven. 6. Zájem o studium 6.1. Zájem o studium na vysoké škole Zájem o studium na Moravské vysoké škole Olomouc se v posledních několika letech, i přes klesající demografickou křivku, se ustálil na obdobných hodnotách. Patrný je pokles zájmu o kombinovanou formu studia, což je pravděpodobně zapříčiněno jistou saturací trhu. 23

24 Tabulka 6.1 Zájem o studium na vysoké škole Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské studium Doktorské studium Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zemědíl.-les. A vetře. vědy a nauky zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby 41, ,67,71-73 Počet přihlášek Počet přijatých Počet zapsaných ke studiu ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče obory z oblasti psychologie 68 74,75 77 Počet přihlášek Počet přijatých Počet zapsaných ke studiu Počet přihlášek Počet přijatých Počet zapsaných ke studiu Počet přihlášek Počet přijatých Počet zapsaných ke studiu 24

25 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 CELKEM

26 6.2. Organizace přijímacích zkoušek na MVŠO Příjímací zkoušky na MVŠO jsou, obdobně jako v letech minulých, realizovány vlastními zdroji školy. V rámci přijímacího řízení jsou hodnoceny následující oblasti: studijní výsledky ze střední školy (prospěch ve všech ročnících a u maturity), zhodnocení motivačního dopisu, zhodnocení ústního pohovoru. Samotné přijímací zkoušky probíhají formou pohovoru, jeho cílem je jednak ověřit studentovu motivaci ke studiu, jednak jeho přehled a znalosti v těchto oblastech: všeobecný přehled jazykové znalosti ekonomika a management počítačová gramotnost Informace o přijímacím řízení jsou k dispozici na webových stránkách školy, bližší informace organizačního charakteru pak poskytuje studijní oddělení MVŠO Spolupráce se středními školami V minulém roce MVŠO navázala na úspěšnou spolupráci s vybranými středními školami v Olomouckém kraji. Na setkání se studenty těchto škol, byla představena MVŠO, její studijní obory, postavení v rámci regionu a její směřování, coby inovačního prostředníka mezi výzkumem a aplikační sférou. Po každém setkání byl vyhrazen čas pro diskusi a dotazy studentů. Od března do května 2012 proběhla soutěž pro studenty středních škol s názvem V Olomouckém kraji jsem doma. A vždycky budu!, kterou pořádala společně s partnery Moravská vysoká škola Olomouc. Záštitu nad soutěží převzal hejtman Olomouckého kraje Ing. Martin Tesařík, garantem soutěže bylo sdružení OK4Inovace. Esejistická soutěž je určena pro dvou až tříčlenné týmy studentů 1. až 4. ročníků středních škol v Olomouckém kraji, které budou zpracovávat eseje na jedno z pěti soutěžních témat. Ve svých pracích se zamýšleli nad budoucností mladých v Olomouckém kraji, rolí našeho kraje v Evropě, hospodářským rozvojem kraje, popř. uvažovali o využití informačních a komunikačních technologií pro rozvoj kraje nebo energetické soběstačnosti kraje. Partnery soutěže a garanty jednotlivých témat byly Olomoucký kraj, OK4EU, OK4Inovace, TESCO SW, Schneider Electric a Česká rada pro šetrné budovy, mediálními partnery pak Deníky Olomouckého kraje a Rádio Haná. Vítězné týmy obdržely hodnotné ceny, jako např. mobilní telefony, fotoaparáty, stáž do sídla společnosti Schneider Electric v Paříži, exkurzi do významných šetrných budov v Praze, studijní stipendia na MVŠO atd. 26

27 7. Akademičtí pracovníci V uplynulé fázi rozvoje školy vykazovala struktura pracovního kolektivu pozitivní trend v rostoucím podílu interních akademických pracovníků na struktuře pracovního kolektivu, což bylo vnímáno především jako projev procesu vytváření, stabilizace a profesionalizace pracovního kolektivu v tomto regionu. Vnitřní stabilita odborných pracovišť umožňuje rozvoj externí spolupráce na realizaci projektů a výuky. K externí spolupráci jsou přizvávání především významní odborníci z praxe a odborní garanti spolupracujících vysokých škol. Vývoj struktury pracovníků MVŠO od založení školy: akademičtí pracovníci - pracovní poměr akademičtí pracovníci/vyučující - externí administrativně-organizační pracovníci 7.1. Akademičtí pracovníci -přepočtené počty Tabulka 7.1 Akademičtí a vědečtí pracovníci (přepočtené počty**) Moravská vysoká škola, o.p.s. Akademičtí pracovníci CELKEM CELKEM Profesoři Docenti Odborní asistenti Asistenti Lektoři Vědečtí pracovníci*** MVŠO 35,7 2,6 2 27,1 4 CELKEM 35,7 2,6 2 27,1 4 35,7 27

28 7.2. Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků Tabulka 7.2 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků (počty fyzických osob) Akademičtí pracovníci Profesoři Docenti Odborní asistenti Asistenti Lektoři Vědečtí pracovníci*** CELKEM CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy CELKEM ženy do 29 let let let let let nad 70 let 2 2 CELKEM Pozn.: *** = Vědeckým pracovníkem se v tomto případě rozumí osoba, která není akademickým pracovníkem (dle 70 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách) 28

29 7.3. Počty akademických pracovníků podle rozsahu pracovních úvazků a nejvyšší dosažené kvalifikace Tabulka 7.3 Počty akademických pracovníků podle rozsahu pracovních úvazků a nejvyšší dosažené kvalifikace (počty fyzických osob) Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Akademičtí pracovníci CELKEM MVŠO Rozsahy úvazků prof. doc. DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D. ostatní do 0, do 0, do 0, do 1, Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor Pozn.: uvádí se pouze nejvyšší dosažený akademický titul 7.4. Počty akademických pracovníků s cizím státním občanstvím Tabulka 7.4 Akademičtí pracovníci** s cizím státním občanstvím (počty fyzických osob) Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. MVŠO 1 CELKEM 1 Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor Pozn.: ** = Osoby, které mají s vysokou školou uzavřený pracovněprávní vztah V roce 2012 nebyl na MVŠO jmenován žádný docent ani profesor Přehled kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků Ve dnech 24. a se akademičtí pracovníci MVŠO zúčastnili v Sobotíně školení s názvem Nácvik dovedností přípravy a realizace aktivačních metod výuky. Obsahem školení byla následující témata: 29

30 1. Systematický přístup ke vzdělávání (analýza vzdělávacích potřeb, stanovení cílů vzdělávání, plánování vzdělávání a sestavení scénáře, stanovení cílů vzdělávání, plánování a sestavení scénáře, příprava a realizace vzdělávání, hodnocení výsledků vzdělávání) 2. Typy učení, deduktivní a induktivní učení, učení ze zkušenosti, Kolbův cyklus 3. Výklad a prezentace tématu struktura tématu, kladení otázek, rétorické triky 4. Moderování diskuse 5. Příprava a realizace případové studie 6. Příprava a realizace simulované situace 7. Řešení problému jako metoda vzdělávání (definice problému, analýza, hledání variant, hodnocení variant, akční plán) Tabulka 7.6 Tab. 7.6: Přehled kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků* Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Počet kurzů Počet účastníků Kurzy orientované na pedagogické dovednosti 1 22 Kurzy orientované na obecné dovednosti Kurzy odborné CELKEM Kariérní růst akademických pracovníků Moravská vysoká škola má zpracovány plány osobního rozvoje svých zaměstnanců. Hodnocení pracovníků probíhá na základě vnitřní směrnice. Hodnocení probíhá periodicky a je jedním z podkladů pro tvorbu plánu osobního rozvoje. Hodnocení pracovníků, včetně definování rozvojových a pracovních úkolů na další období se zaměřuje především na následující kritéria: Pro všechny pracovníky: přístup k plnění pracovních úkolů (samostatnost, odpovědnost, zaměření na cíl, ), přístup k týmové spolupráci (sdílení know-how, komunikace a interpersonální vztahy, ), loajalita a zapojení do činnosti školy, vývoj a perspektivy pracovní kariéry zaměstnance. Dále specificky pro akademické pracovníky: pedagogická činnost (rozsah, kvalita, zpětná vazba, ), vědecko-výzkumná činnost (zapojení do projektů, publikační činnost a ostatní vědecké výstupy, ), vývoj akademické kariéry pracovníka. 30

31 8. Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců 8.1. Stipendia studentům dle počtu studentů, kteří je obdrželi či pravidelně pobírali v daném roce Moravská vysoká škola Olomouc poskytuje studentům stipendia dle platného Stipendijního řádu MVŠO. Jejich přehled a výši obsahují následující tabulky. Tabulka 8.1 Stipendia studentům podle účelu stipendia (počty studentů) Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Účel stipendia Počty studentů Prospěchová stipendia 6 Za vynikající výzkumné vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí 0 Na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu 0 Sociální stipendia 9 Na podporu studia v zahraničí 8 Mimořádná stipendia jiná 0 Doktorandská stipendia 0 Ubytovací stipendia 187 CELKEM Stipendijní programy MVŠO Stipendia na MVŠO jsou vyplácena dle Stipendijního řádu Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. Tento je vydán podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů), ve znění pozdějších předpisů, jako vnitřní předpis Moravské vysoké školy Olomouc. Stipendium podle tohoto stipendijního řádu vyplácí vysoká škola z vlastních prostředků vytvořených zejména dary, příspěvky, dotacemi, granty a z dotace na stipendia poskytované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle 40 odst. 2 zákona. Vysoká škola může studentovi přiznat: prospěchové stipendium podle 91 odst. 1 zákona, mimořádné stipendium podle 91 odst. 1 zákona, ubytovací stipendium podle 91 odst. 2 písm. d) zákona, 31

32 sociální stipendium podle 91 odst. 3 zákona. V roce 2012 byla studentům přiznávána především stipendia sociální a ubytovací. Od akademického roku 2012/2013 nově zavedla Moravská vysoká škola Olomouc systém prospěchových stipendií. Prospěchové stipendium lze udělit studentům splňujícím následující podmínky: vážený studijní průměr za předchozí akademický rok nepřevyšuje 1,40 student neobdržel ze žádné zkoušky horší hodnocení než 1 nebo 2. Konkrétní výše stipendia bude určena na základě počtu studentů, kteří v AR 2012/2013 splní podmínky pro přidělení stipendia. Celková výše rozdělované částky schválená vedením MVŠO činí ,- Kč Poradenské služby poskytované na MVŠO a přístup ke studentům se specifickými potřebami. Pro poradenskou činnost nemá MVŠO zřízen samostatný specializovaný útvar. Díky klientskému přístupu, se mohou studenti kdykoli obrátit s žádostí o radu na své pedagogy či přímo na členy vedení. Obdobná je i situace v přístupu ke studentům se specifickými potřebami. V minulém roce na MVŠO studoval jeden student se zrakovým postižením, kterému byla poskytována nadstandardní péče v přístupu všech zaměstnanců školy (úprava velikosti písma studijních materiálů, lhůty pro vypracování seminárních prací apod.). Praxe pro tohoto studenta, s ohledem na jeho specifika v percepční oblasti, byla konzultována s odborníky z Ústavu speciálně pedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Podpora nadaných studentů Mimořádně nadaní studenti jsou na MVŠO podporováni několika způsoby. V první řadě mají možnost zapojit se do chodu školy jako pomocné vědecké síly. Toto zapojení studentům skýtá možnost rozvinout své nabyté vědomosti a dovednosti v plné míře. Studenti jsou také podporováni v prezentaci výsledků své práce na úrovni studentských konferencí a soutěží, či vědeckých konferencí pořádaných MVŠO. Dále se nadaní studenti podíleli na prezentaci MVŠO na vybraných středních školách v kraji, taktéž školu reprezentovali na veletrhu Gaudeamus. Od loňského roku mají pak studenti možnost účastnit se mobilit v rámci programu Erasmus. Těm nejnadanějším studentům pak MVŠO zprostředkovává odborné praxe a stáže u spolupracujících partnerů v regionu, s možností získat u těchto partnerů dlouhodobou stáž, či zaměstnání Ubytovací a stravovací služby vysoké školy MVŠO stejně jako v roce předchozím neměla k dispozici vlastní ubytovací ani stravovací kapacitu. Vysoká škola je však připravena studentům poradit, či zprostředkovat náhradní řešení. Vzhledem k tomu, že je 32

33 Olomouc univerzitním městem, je nabídka alternativ poměrně široká. Změna v této oblasti by měla nastat s přesunem vysoké školy do nově budovaného kampusu. 9. Infrastruktura 9.1. Fondy knihoven Knihovna MVŠO vznikla v roce 2005 a rozhodnutím Ministerstva kultury ČR ze dne byla zařazena mezi veřejné knihovny. Nachází se společně se studovnou v jedné z budov školy a je primárně určena studentům a pracovníkům MVŠO. Obsahuje bohatou nabídku publikací, periodik, elektronických zdrojů a databází převážně z oblasti ekonomie, managementu a informačních technologií. Uživatelem knihovny se stává student MVŠO v den zápisu ke studiu anebo zaměstnanec MVŠO dnem nástupu do zaměstnání. Jejím hlavním cílem je podpora výzkumné a vývojové činnosti studentů a pracovníků MVŠO. Knihovní fond je průběžně doplňován v souladu s akreditovaným programem školy a vědecko-výzkumnými záměry MVŠO. Na konci roku 2012 čítal 2672 svazků, včetně cizojazyčných. Tabulka 9.1 Vysokoškolské knihovny Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Počet Přírůstek knihovního fondu za rok 625 Knihovní fond celkem 2672 Počet odebíraných titulů periodik: - fyzicky - elektronicky (odhad)* V knihovně jsou rovněž zpřístupněny obhájené bakalářské diplomové práce absolventů školy. Dále je k dispozici 15 titulů odebíraných periodik. Elektronický informační fond je přístupný také z vnitřní sítě MVŠO a prostřednictvím Internetu v souladu s licenčními smlouvami. Knihovna vlastní výpůjční SW systém CLAVIUS. Provozní doba knihovny je přizpůsobena nejen studentům prezenčního studia, ale prodlouženou otevírací dobou v pátek vychází vstříc i studentům kombinovaného studia. Provozní doba knihovny MVŠO: Pondělí 7,45-11,30 12,30-15,30 Úterý 7,45-11,30 12,30-15,30 Středa 7,45-11,30 12,30-13,30 Čtvrtek 7,45-11,30 12,30-15,30 Pátek 7,45-11,30 12,30-18,00 33

34 Studenti i zaměstnanci MVŠO mohou také na základě smlouvy o spolupráci využívat knihovní služby Vědecké knihovny v Olomouci a Univerzity Palackého v Olomouci, a to přímo přes webové rozhraní školy. Tituly zapůjčené skrze VKOL je možné vyzvednout a vrátit v knihovně MVŠO. Knihovna MVŠO nově poskytuje vazbu bakalářských prací za výhodných cenových podmínek Informační a komunikační infrastruktura Vybavení ICT je na MVŠO na dobré úrovni. Studenti mají k dispozici dvě počítačové učebny, volný přístup k počítačům připojeným k internetu je v prostorách knihovny. Všechny budovy školy, ve kterých probíhá výuka, jsou pokryty wi-fi připojením, ke kterému mají všichni studenti přístupová práva. Škola má k dispozici osm ipadů, které jsou využívány ve výuce. 10. Celoživotní vzdělávání Tabulka 10.1 Tab. 10.1: Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na vysoké škole (počty kurzů) Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby 61,67,71-73 Kurzy orientované na výkon povolání do 15 hod do 100 hod více do 15 hod Kurzy zájmové do 100 hod ekonomie 62, právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 více U3V CELKEM obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 CELKEM

35 Tabulka 10.2 Tab. 10.2: Kurzy celoživotního vzdělávání (CŽV) na vysoké škole (počty účastníků) Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky technické vědy a nauky zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby 61,67,71-73 Kurzy orientované na výkon povolání do 15 hod do 100 hod více do 15 hod Kurzy zájmové do 100 hod více U3V CELKEM Z toho počet účastníků, jež byli přijímaní do akreditovaných studijních programů podle 60 zákona o vysokých školách ekonomie 62, (100%) právo, právní a veřejnosprávní činnost 68 pedagogika, učitelství a sociál. péče 74,75 obory z oblasti psychologie 77 vědy a nauky o kultuře a umění 81,82 CELKEM (100%) 35

36 11. Výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost Vědecko-výzkumné aktivity jsou jednou z významných aktivit školy. V našich podmínkách je orientujeme na zkvalitňování odborné úrovně vzdělávání a na aplikovaný smluvní výzkum vycházející z potřeb regionu. Odborná orientace výzkumu MVŠO: malé a střední podnikání, inovace, společenská odpovědnost firem. Nedílnou součástí výzkumné a vývojové činnosti je i publikační a tvůrčí činnost akademických pracovníků (příloha 2). V roce 2012 také vyšla další tři čísla vědecko-odborného časopisu EMI (Ekonomika Management -Inovace) publikující původní recenzované vědecké a odborné statě, převážně na základě teoretické a empirické analýzy. EMI je nezávislý vědecko-odborný časopis, který se zaměřuje na publikování výsledků výzkumných šetření, teoretických studií, odborných prací a recenzí z oblasti ekonomie a managementu a příbuzných vědních oborů. Je rovněž odbornou platformou pro publikaci a výměnu zkušeností v oblasti ekonomie, marketingu, financí, práva, matematiky, statistiky, strategického managementu, managementu změn inovací, společenských věd, aplikované lingvistiky a odborné praxe. Redakce akceptuje příspěvky také podnikatelské sféry zaměřené na ekonomiku a řízení v prostředí inovačních procesů globálního světa. Časopis vychází se standardní periodicitou třikrát ročně. Časopis je evidován Ministerstvem kultury České republiky a je archivován Národní knihovnou ČR a má přiděleno ISSN. V následujícím roce se časopis EMI zaměří na publikace odborných statí v anglickém jazyce, přičemž jedno z čísel ročně bude věnováno výhradně anglicky psaným příspěvkům. Tímto krokem se časopis snaží vyjít vstříc stále častějším žádostem zahraničních autorů na publikaci článků. Vybrané články EMI jsou indexovány v databázích Google Scholar, Scirus, DOAJ, WorldCat a Scientific WebPlus. Přestože Moravská vysoká škola Olomouc zaměřena především na ekonomické a manažerské disciplíny, v souvislosti s energetickým managementem rozvíjí výzkum v na jiném poli. Spolupráce Ing. Ladislava Chmely z Moravské vysoké školy Olomouc (MVŠO) a Ing. Miroslava Sedláčka, CSc. z Fakulty stavební ČVUT v Praze na inovaci vynálezu tzv. odvalovacího tekutinového stroje přinesla první výsledky. Dne zapsal Úřad průmyslového vlastnictví ČR do rejstříku užitný vzor číslo s názvem Precesní kapalinová turbína s generátorem. 36

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2018 Verze: 4 Platnost: 1. 9. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Tab. 3.1 - Akreditované studijní programy (počty)

Tab. 3.1 - Akreditované studijní programy (počty) správní, o.p.s. Fakulta 1 (název)* Navazující Bakalářské Magisterské magisterské P K/D P K/D P K/D Doktorské přírodní vědy a nauky 11-18 1 1 0 0 1 1 0 4 technické vědy a nauky 21-39 0 0 0 0 0 0 0 0 nauky

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) VŠMVVP (název) VŠMVVP - celkem Akreditované studijní programy (počty) Bakalářské studium Magisterské studium Navazující magisterské studium P K/D P K/D P K/D Doktorské studium CELKEM Skupiny akreditovaných

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2011 V Olomouci dne 28. května 2012 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, o.p.s.

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, o.p.s. MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC, o.p.s. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA OBDOBÍ 2011-2015 srpen 2011 Rektorka: doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Statut vysoké školy STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR STATUT MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. Verze: Platnost: pátá dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval/i: RNDr. Josef Tesařík ředitel doc. RNDr. Eva Grublová, CSc.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci FZV-A-1/2016 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Vnitřní předpis Organizační řád Fakulty zdravotnických

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Příloha č. 1 Úvod Tabulková část Tabulka 1 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích - Organizace Stát Status Pozn.: Status postavení

Více

Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita v Opavě Slezská univerzita v Opavě Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na rok 2014 Opava, říjen 2013 Úplný název Aktualizace Dlouhodobého

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména:

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména: PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2011 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), registrovalo dne 5. ledna 2017 pod

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 Za vedení školy: RNDr. Josef Tesařík, ředitel Duben 2014 1

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen Řád ) upravuje v souladu s ustanovením 60 a 60a zákona č.

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Článek 4 Prospěchové stipendium

Článek 4 Prospěchové stipendium Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Inovace ekonomických předmětů

Inovace ekonomických předmětů Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Inovace ekonomických předmětů Sborník z konference projektu Zvyšování konkurenceschopnosti absolventů MVŠO inovací vybraných studijních předmětů s důrazem na znalostní

Více

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG Koncepce rozvoje knihovny v letech 2016 2020 Činnost knihoven je veřejnou službou a knihovny jsou považovány za instituce veřejného zájmu. Jsou nástrojem základního lidského práva na rovný přístup k informacím,

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016-2020 2016 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické UJEP

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2010 Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. dubna 2006 pod

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

Přerov. projednáno a schváleno Akademickou radou VŠLG

Přerov. projednáno a schváleno Akademickou radou VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2015. Přerov projednáno a schváleno Akademickou radou

Více

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014

Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Plnění dlouhodobého záměru PEF MENDELU v roce 2014 Jsme učící se komunitou, která podporuje inovativní, vysoce kvalitní vzdělávání v akreditovaných studijních programech a provádí s nimi související výzkum.

Více

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne )

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne ) Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2009 (Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne 6. 10.

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR PRO ROK 2012 o Praha 2011 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. AKTUALIZACE

Více

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

STATUT PROVOZNĚ EKONOMICKÉ FAKULTY ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Akademický senát České zemědělské univerzity v Praze schválil podle 9, odst.1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a ve znění pozdějších změn a doplňků dne.. a Rektorát České zemědělské

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Institucionální plán Vysoké školy polytechnické Jihlava pro rok 2014

Institucionální plán Vysoké školy polytechnické Jihlava pro rok 2014 č. j. VŠPJ/03371/2013 Institucionální plán Vysoké školy polytechnické Jihlava pro rok 2014 Projednaný ve Správní radě VŠPJ dne 15. října 2013 Schválený v Akademickém senátu VŠPJ dne 21. října 2013 Jihlava,

Více

Webová prezentace FHS UTB ve Zlíně Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně

Webová prezentace FHS UTB ve Zlíně Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně Kód: Druh: Název: Organizační závaznost: PD/04/2013 POKYN DĚKANKY Datum vydání: 27. 2. 2013 Ú: 1. 2. 2013 Vydává: Zpracoval: Počet stran: 9 Počet příloh: 0 Rozdělovník: Podpis oprávněné osoby: Webová prezentace

Více

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti P 7105 Historické vědy DĚJINY A KULTURY ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe orientalistických či příbuzných humanitních oborů (historie, filozofie,

Více

dne 12. dubna 2017 pod čj. MSMR-8819/2017 Mgr. Karolína Gondková ředitelka odboru vysokých škol

dne 12. dubna 2017 pod čj. MSMR-8819/2017 Mgr. Karolína Gondková ředitelka odboru vysokých škol STIPENDIJNÍ ŘÁD VUT Záhlaví Schválení AS: 4. dubna 2017 Platnost: 12. dubna 2017 Účinnost: 12. dubna 2017 Odpovědnost: Odbor studijních záležitostí Rektorátu Závaznost: všechny součásti VUT Počet stran:

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ NA ROK 2016 BRNO,

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2010 Karviná 2009 1. Úvod Aktualizace Dlouhodobého záměru

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VŠRR NA ROK 2014 o Praha 2013 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO

Více

Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí

Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí Univerzita Karlova v Praze Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí Preambule Zachování funkčních ekosystémů a z nich plynoucích ekosystémových služeb a adekvátního životního prostředí je

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2009 Ve Zlíně dne 7. dubna 2009 ÚVOD Aktualizace

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní program Ekonomika a management Koncepce studijního oboru Účetnictví a daně vychází ze současných potřeb trhu práce a vytváří poznatkový

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM 6. února 2004, Olomouc Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM Preambule Výuka a vzdělávání studentů jsou hlavním a základním společenským posláním vysokých škol a univerzit. Je postavena na základech

Více

O nás. Univerzita s TRADICÍ založena jako NEZISKOVÁ ORGANIZACE

O nás. Univerzita s TRADICÍ založena jako NEZISKOVÁ ORGANIZACE O nás Univerzita s TRADICÍ založena 1999 jako NEZISKOVÁ ORGANIZACE s řadou významných PARTNERŮ: Apogeo, ČSOB, J&T Banka, Kooperativa pojišťovna, Škoda AUTO, Lidové noviny, Mladá Fronta Dnes, Hospodářské

Více

Standard studijního programu Učitelství chemie pro střední školy

Standard studijního programu Učitelství chemie pro střední školy Standard studijního Učitelství chemie pro střední školy A. Specifika a obsah studijního : Typ navazující magisterský Oblast/oblasti vzdělávání Chemie/Učitelství, 60 % / 40 % 1 Základní tematické okruhy

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2006 Třebíč, květen 2007 Zpracoval: Ing. Jakub John, předseda správní rady ZMVŠ RNDr.

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. srpna 2006

Více

Terciární vzdělávání

Terciární vzdělávání Terciární vzdělávání Struktura Vysokoškolské (5A, 6) Vyšší odborné (5B) 1992/93, 1995/96 Legislativa..(zákon o vysokých školách, školský zákon), vnitřní předpisy VŠ Univerzitní x neuniverzitní VŠ UVV -

Více

STING, o.p.s., vysoká. v Brně. Brno, květen

STING, o.p.s., vysoká. v Brně. Brno, květen AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2014 Brno, květen 2013 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007

Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy za rok 2007 Třebíč, květen 2008 Zpracoval: Ing. Jakub John, předseda správní rady ZMVŠ Ing.

Více

Aktualizace. Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace. Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2013 Schváleno AS FRRMS dne 21. 1. 2013. Č.j.:

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014 Doktorské studium 2014-2015 Karviná, 19.3.2014 1 Doktorské studium 2014-2015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS

Více

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků Strana 1 / 10 Vymezení pracovních činností akademických a Anotace: Účelem této směrnice je vymezit okruh činností pro jednotlivé funkce (druhy práce) vykonávané akademickými a vědeckými pracovníky v pracovněprávním

Více

I. ÚPLNÉ ZNENÍ STIPENDIJNÍHO RÁDU CESKÉHO VYSOKÉHO UCENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 26. CERVENCE 2004

I. ÚPLNÉ ZNENÍ STIPENDIJNÍHO RÁDU CESKÉHO VYSOKÉHO UCENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 26. CERVENCE 2004 Ministerstvo školství, mládeže a telovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona c. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmene a doplnení dalších zákonu (zákon o vysokých školách), dne 23. dubna 1999

Více

Grantová agentura MU (GA MU)

Grantová agentura MU (GA MU) Směrnice MU č. 6/2012 Grantová agentura MU (GA MU) (ve znění účinném od 12. 9. 2012) Podle 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon o vysokých

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008

STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008 STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008 Část první Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Tento stipendijní řád obsahuje pravidla pro přiznávání stipendií

Více

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy pracovní skupina Akreditační komise pro neuniverzitní vysoké školy & sekretariát Akreditační komise Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy schváleno Akreditační komisí

Více

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2009

Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2009 Doporučená rámcová osnova Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2009 Výroční zpráva vyjadřuje naplňování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

1 Východiska. 2 Institucionální ukazatele výkonu

1 Východiska. 2 Institucionální ukazatele výkonu INSTITUCIONÁLNÍ ROZVOJOVÝ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2012 1 Východiska Masarykova univerzita se bude v roce 2012 vyrovnávat s významnými změnami vnějšího rámce svého fungování, jež zásadně ovlivňují

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze

STATUT. Institutu vzdělávání a poradenství. České zemědělské univerzity v Praze STATUT Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze Praha 2005 1 Část I.: Úvodní ustanovení 1 Statut Institutu vzdělávání a poradenství ČZU v Praze (dále jen IVP) vychází ze Statutu

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více