PŘÍLOHA TEXTŮM PŘIJATÝM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA TEXTŮM PŘIJATÝM"

Transkript

1 EVROPSKÝ PARLAMENT PŘÍLOHA k TEXTŮM PŘIJATÝM na zasedání konaném ve čtvrtek 22. října 2009 Změny a pozměňovací návrhy k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie pro rozpočtový rok 2010 Cast 1/1 \\epades\public\seance_pleniere\textes_adoptes\annexes_provisoire\2009\10-22\p7_ta-prov(2009)10-22(ann01)_.doc PE

2

3 Změny a pozměňovací návrhy k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie pro rozpočtový rok 2010 Změna 0787 Referenční rozpočtová položka : Článek Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace Program pro podnikání a inovace poznámky a částky se mění takto: Rozpočet 2009 PNR 2010 NR 2010 ZMĚNA NR+ZMĚNA Položky Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace Program pro podnikání a inovace Před odstavcem Nedostatečný přístup k vhodným formám financování se často uvádí jako...společenství pro poskytování rizikového kapitálu a záručních nástrojů pro MSP. Text se mění takto: Část těchto prostředkůtato položka je určena na pokrytí výdajů na finanční nástroje Společenství použité v souvislosti s rámcovým programem pro konkurenceschopnost a inovace ( ) a k usnadnění přístupu malých a středních podniků k finančním prostředkům. Část těchto prostředků je určena na pokrytí výdajů souvisejících s těmito opatřeními: podpora dostupnosti mechanismu pro zajištění přístupu k úvěrům pro MSP v Evropě, jako jsou například sdružení pro zajištění úvěrů, a v případě potřeby analýza otázek úvěrového trhu, podpora žádostí o úvěry, které finančním institucím podaly takováto sdružení MSP, a to prostřednictvím poskytování druhotných záruk ze strany EIF, uzavírání dohod s finančními institucemi o dotovaných úvěrech pro sdružení pro zajištění úvěrů. \\epades\public\seance_pleniere\textes_adoptes\annexes_provisoire\2009\10-22\p7_ta-prov(2009)10-22(ann01)_.doc PE / 1

4 Sdružení pro zajištění úvěrů řeší problém přístupu k úvěrům pro nejohroženější podnikatele a MSP, kteří nemohou poskytnout dostatečné záruky. Problém přístupu k finančními prostředkům se v důsledku hospodářského úpadku stal naléhavějším; proto by takové mechanismy měly být dotovány a zpřístupněny ve všech zemích EU. Bylo by užitečné vytvořit prostřednictvím Evropského investičního fondu (EIF) mechanismus druhotných záruk s cílem stimulovat poskytování půjček, zvýšit objem běžně poskytovaných prostředků a zlepšit míru financování. Rozpočtový výbor převzal a upravil změny, které předložil zpravodaj, A Cozzolino a další. Změna 0788 Referenční rozpočtová položka : Bod Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace Program pro podnikání a inovace Výdaje na správu a řízení Rozpočet 2009 PNR 2010 NR 2010 ZMĚNA NR+ZMĚNA Položky Komise navrhla oproti rozpočtu na rok 2009 výrazné zvýšení (o 10,1 %) prostředků na výdaje na správu a řízení. Rada prostředky snížila pod úroveň roku S cílem uvést do většího souladu nárůst výdajů na správu a řízení a nárůst provozních výdajů se jeví jako vhodné upravit vybrané položky týkající se správy a řízení, a to na základě příslušných kritérií, jako jsou například povaha financovaných činností a údaje o čerpání. Změna 0134 Referenční rozpočtová položka : << předkládá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku >> Bod Výkonná agentura pro konkurenceschopnost a inovace Dotace na rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace Program pro podnikání a inovace Rozpočet 2009 PNR 2010 NR 2010 ZMĚNA NR+ZMĚNA Položky Přebírá se z PNR. 2/ PE \\epades\public\seance_pleniere\textes_adoptes\annexes_provisoire\2009\10-22\p7_ta-prov(2009)10-22(ann01)_.doc

5 Změna 0135 Referenční rozpočtová položka : << předkládá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku >> Bod Výdaje související s výzkumnými pracovníky Rozpočet 2009 PNR 2010 NR 2010 ZMĚNA NR+ZMĚNA Položky Přebírá se z PNR. Změna 0136 Referenční rozpočtová položka : << předkládá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku >> Bod Ostatní výdaje na řízení v oblasti výzkumu Rozpočet 2009 PNR 2010 NR 2010 ZMĚNA NR+ZMĚNA Položky Přebírá se z PNR. Změna 0789 Referenční rozpočtová položka : BUDG/4602 Kompromisní pozměňovací návrh EPP//7572, BUDG/3501 Článek Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace Program pro podnikání a inovace Rozpočet 2009 PNR 2010 NR 2010 ZMĚNA NR+ZMĚNA Položky \\epades\public\seance_pleniere\textes_adoptes\annexes_provisoire\2009\10-22\p7_ta-prov(2009)10-22(ann01)_.doc PE / 3

6 Toto zvýšení nad rámec PNR odráží priority EP, které vyjádřil ve svém usnesení o rozpočtových pokynech na rok 2010 (P6_TA-PROV(2009)0095 ze dne 10. března) a ve zprávě o mandátu pro dohodovací řízení (29. června 2009). Výši prostředků na závazky a na platby je třeba upravit tak, aby bylo možné lépe provádět politiky EU. Rozpočtový výbor převzal a upravil změny, které předložil zpravodaj a S. Garriga Polledo (EPP). Změna 0790 Referenční rozpočtová položka : Bod Podpora Střediska pro průmyslovou spolupráci mezi Evropským společenstvím a Japonskem a členství v mezinárodních studijních skupinách Rozpočet 2009 PNR 2010 NR 2010 ZMĚNA NR+ZMĚNA Položky Rozpočtový výbor převzal a upravil změny, které předložil výbor ITRE. Změna 0122 Referenční rozpočtová položka : << předkládá Hospodářský a měnový výbor >> Bod Přípravná akce Program Erasmus pro mladé podnikatele Rozpočet 2009 PNR 2010 NR 2010 ZMĚNA NR+ZMĚNA Položky p.m p.m Za stávající hospodářské krize je velmi důležité zajistit přiměřené finanční zdroje pro akci, která může mít přímý dopad na rozvoj nových hospodářských činností ze strany mladých Evropanů. Změna 0791 Referenční rozpočtová položka : BUDG/4604 Kompromisní pozměňovací návrh BUDG/4160 Doplňuje se: Small Business Act Mění se klasifikace: NV 4/ PE \\epades\public\seance_pleniere\textes_adoptes\annexes_provisoire\2009\10-22\p7_ta-prov(2009)10-22(ann01)_.doc

7 Mění se druh: ČRP Rozpočet 2009 PNR 2010 NR 2010 ZMĚNA NR+ZMĚNA Položky Small Business Act Tyto prostředky jsou určeny k financování iniciativy "Small Business Act" přijaté v roce Je nutno pomoci MSP při získávání přístupu k financování a v účasti na evropských iniciativách. Musí být také dán impuls jejich možnostem, pokud jde o inovace. Je třeba obnovit tuto rozpočtovou položku (která byla v rozpočtu na rok 2009) a přidělit do ní prostředky v rozumné výši. Zvláště po přijetí SBA je zapotřebí rozpočtových prostředků, které dají této iniciativě solidní základ a možnosti podpořit MSP. Ve svém usnesení ze dne 10. března 2009 Parlament vyjádřil politování nad tím, že iniciativa SBA není právně závazným nástrojem. V témže usnesení EP vyzval Radu a Komisi, aby se připojily k úsilí Parlamentu učinit tuto zásadu závazným pravidlem, a to formou, která teprve bude určena, s cílem zajistit řádné uplatňování této zásady ve všech budoucích právních předpisech Společenství. by měla být uvolněna, jakmile se SBA stane právně závazným nástrojem. Rozpočtový výbor převzal a upravil změny, které předložil Paul Rübig. Změna 0792 Referenční rozpočtová položka : BUDG/4605 Kompromisní pozměňovací návrh BUDG/4323 Bod Přípravná akce Evropské turistické destinace nejvyšší kvality poznámky a částky se mění takto: Rozpočet 2009 PNR 2010 NR 2010 ZMĚNA NR+ZMĚNA Položky p.m p.m Přípravná akce Evropské turistické destinace nejvyšší kvality Před odstavcem \\epades\public\seance_pleniere\textes_adoptes\annexes_provisoire\2009\10-22\p7_ta-prov(2009)10-22(ann01)_.doc PE / 5

8 Cílem této iniciativy je upozornit na hodnotnost, rozmanitost a společné...toto opatření pomůže také evropským občanům lépe se navzájem poznat. Text se mění takto: Bývalý článek článek Za odstavcem Každoročně získají destinace v členských státech označení evropská destinace nejvyšší kvality...tématiky. K účasti na této iniciativě budou rovněž přizvány kandidátské země. Cílem iniciativy EDEN je zviditelnit nově vznikající špičkové evropské turistické destinace, a to zejména ty méně známé, vytvořit povědomí o turistické rozmanitosti a přednostech Evropy, podpořit všechny evropské země a regiony, pomoci snížit přetížení některých regionů, bojovat proti sezónnosti a vyvažovat příliv turistů do netradičních destinací, vyhlašovat ocenění pro udržitelné formy cestovního ruchu, vytvořit platformu pro výměnu osvědčených postupů na evropské úrovni a podpořit spolupráci mezi oceněnými destinacemi, které by mohly zapůsobit na ostatní destinace, aby také zavedly udržitelný model rozvoje cestovního ruchu. Přípravná akce Evropské turistické destinace nejvyšší kvality byla velmi úspěšná, dobře řízená a z rozpočtu byl poskytnut významný objem prostředků na podporu členských států EU při výběru jejich destinací nejvyšší kvality, což vedlo ke zvýšení povědomí o projektu mezi veřejností a k šíření osvědčených postupů v oblasti udržitelného cestovního ruchu. V tomto projektu je třeba pokračovat s dostatečnou rozpočtovou podporou s ohledem na to, že počet oceněných destinací stoupá a že se každoročně zvyšuje počet států EU, kandidátských zemí a zemí EHP/ESVO, které se projektu účastní. Rozpočtový výbor převzal a upravil změny, které předložil G. Färm a další (S-D). Změna 0793 Referenční rozpočtová položka : BUDG/4606 Kompromisní pozměňovací návrh VERT/7342 Bod Přípravná akce Udržitelný cestovní ruch poznámky a částky se mění takto: Rozpočet 2009 PNR 2010 NR 2010 ZMĚNA NR+ZMĚNA Položky p.m p.m Přípravná akce Udržitelný cestovní ruch 6/ PE \\epades\public\seance_pleniere\textes_adoptes\annexes_provisoire\2009\10-22\p7_ta-prov(2009)10-22(ann01)_.doc

9 Text se mění takto: Bývalý článek článek Text se mění takto: Část těchto prostředků je určenatyto prostředky jsou určeny k podpoře a posílení udržitelných přeshraničních turistických sítí (cestování na kole a vlakem) s cílem snížit emise CO2CO 2 v cestovním ruchu s využitím cyklistických sítí, jako jenapojeném na síť Eurovelo, Cesta železné opony,opony a cestování s kolem v přeshraniční železniční přepravě. Část těchto prostředků je rovněž určena na opatření, která povedou k vytvoření a propagaci sítě cyklistických stezek na Svatojakubské cestě v různých členských státech. Je třeba v této přípravné akci pokračovat s mírně zvýšenými prostředky. Rozpočtový výbor převzal a upravil změny, které předložila skupina VERT. Změna 0794 Referenční rozpočtová položka : BUDG/4607 Kompromisní pozměňovací návrh S-D//7003 Bod Přípravná akce Sociální cestovní ruch v Evropě Rozpočet 2009 PNR 2010 NR 2010 ZMĚNA NR+ZMĚNA Položky p.m p.m Rok 2010 bude druhým rokem uskutečňování této přípravné akce. Bylo zahájeno nabídkové řízení s cílem zjistit osvědčené postupy v oblasti sociálního cestovního ruchu. Výsledky této studie by spolu s kampaní ke zvýšení informovanosti a internetovým portálem uvedeným do provozu v roce 2009 měly být přípravou k tomu, aby byla v roce 2010 prováděna opatření s cílem usnadnit turistické výměny v celé Evropě. Do tohoto projektu s názvem Calypso je již zapojeno 19 zemí a dvě další vyjádřily zájem se připojit. Rozpočtový výbor převzal a upravil změnu, kterou předložila skupina S&D. Změna 0001 \\epades\public\seance_pleniere\textes_adoptes\annexes_provisoire\2009\10-22\p7_ta-prov(2009)10-22(ann01)_.doc PE / 7

10 Referenční rozpočtová položka : << předkládá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů >> Článek Provoz a rozvoj vnitřního trhu, především v oblasti oznamování, vydávání osvědčení a sbližování odvětví Rozpočet 2009 PNR 2010 NR 2010 ZMĚNA NR+ZMĚNA Položky Zvýšení v rozpočtové položce jsou opodstatněná, protože předpokládaná opatření v oblasti oznamování, vydávání osvědčení a sbližování odvětví výrazně přispějí k lepšímu fungování vnitřního trhu. Z tohoto důvodu by měla být obnovena původní výše prostředků z PNR. Změna 0212 Referenční rozpočtová položka : << předkládá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin >> Bod Evropská agentura pro léčivé přípravky Dotace v rámci hlavy 1 a Rozpočet 2009 PNR 2010 NR 2010 ZMĚNA NR+ZMĚNA Položky Bod Evropská agentura pro léčivé přípravky Dotace pro hlavu Rozpočet 2009 PNR 2010 NR 2010 ZMĚNA NR+ZMĚNA Položky Obnovit PNR a plán pracovních míst z PNR. Financování agentury EMEA závisí do velké míry na poplatcích. Agentura je tedy mimořádně citlivá na tržní výkyvy a další měnící se podmínky, jež jsou v době přípravy rozpočtu EU zcela nepředvídatelné. Účelově vázané příjmy jsou tedy nástrojem, který by neměl být používán při stanovování výše nezbytných dotací z rozpočtu EU, ale měl by agentuře EMEA zajistit nezbytnou rozpočtovou flexibilitu, aby mohla na měnící se podmínky rychle reagovat. Změna 0213 Referenční rozpočtová položka : / PE \\epades\public\seance_pleniere\textes_adoptes\annexes_provisoire\2009\10-22\p7_ta-prov(2009)10-22(ann01)_.doc

11 << předkládá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin >> Bod Právní předpisy o chemických látkách a agentura pro chemické látky Dotace v rámci hlavy 1 a Rozpočet 2009 PNR 2010 NR 2010 ZMĚNA NR+ZMĚNA Položky Bod Právní předpisy o chemických látkách a Evropská agentura pro chemické látky Dotace v rámci hlavy Rozpočet 2009 PNR 2010 NR 2010 ZMĚNA NR+ZMĚNA Položky Obnovit PNR a plán pracovních míst z PNR. Financování agentury ECHA závisí do velké míry na poplatcích vybraných při registraci dokumentace. Agentura tudíž velice citlivě reaguje na časové harmonogramy podávání dokumentace a další měnící se podmínky, jež jsou v době přípravy rozpočtu EU zcela nepředvídatelné. Účelově vázané příjmy jsou tedy nástrojem, který by neměl být používán při stanovování výše nezbytných dotací z rozpočtu EU, ale měl by agentuře ECHA zajistit nezbytnou rozpočtovou flexibilitu, aby mohla na měnící se podmínky rychle reagovat. Změna 0140 Referenční rozpočtová položka : << předkládá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku >> Článek Standardizace a sbližování právních předpisů Rozpočet 2009 PNR 2010 NR 2010 ZMĚNA NR+ZMĚNA Položky Přebírá se z PNR. Změna 0141 Referenční rozpočtová položka : << předkládá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku >> \\epades\public\seance_pleniere\textes_adoptes\annexes_provisoire\2009\10-22\p7_ta-prov(2009)10-22(ann01)_.doc PE / 9

12 Bod Dokončení šestého rámcového programu Společenství ( ) Rozpočet 2009 PNR 2010 NR 2010 ZMĚNA NR+ZMĚNA Položky Obnovení prostředků uvedených v PNR. Obnovení finančních prostředků ve stejné výši jako v šestém rámcovém programu Společenství je pro řádné uskutečnění plánovaných výzkumných projektů velmi naléhavé a zajistí, že projekty tohoto šestého rámcovém programu Společenství budou dofinancovány. Změna 0795 Referenční rozpočtová položka : Bod Pracovně-právní vztahy a sociální dialog Výdaje na správu a řízení Rozpočet 2009 PNR 2010 NR 2010 ZMĚNA NR+ZMĚNA Položky Komise navrhla oproti rozpočtu na rok 2009 výrazné zvýšení (o 10,1 %) prostředků na výdaje na správu a řízení. Rada prostředky snížila pod úroveň roku S cílem uvést do většího souladu nárůst výdajů na správu a řízení a nárůst provozních výdajů se jeví jako vhodné upravit vybrané položky týkající se správy a řízení, a to na základě příslušných kritérií, jako jsou například povaha financovaných činností a údaje o čerpání. Změna 0796 Referenční rozpočtová položka : Bod Volný pohyb pracovníků, koordinace systémů sociálního zabezpečení a opatření týkající se osob se zdravotním postižením a migrujících osob, včetně migrujících osob z třetích zemí Výdaje na správu a řízení Rozpočet 2009 PNR 2010 NR 2010 ZMĚNA NR+ZMĚNA Položky / PE \\epades\public\seance_pleniere\textes_adoptes\annexes_provisoire\2009\10-22\p7_ta-prov(2009)10-22(ann01)_.doc

13 Obnovit PNR. Komise navrhla oproti rozpočtu na rok 2009 výrazné zvýšení (o 10,1 %) prostředků na výdaje na správu a řízení. Rada prostředky snížila pod úroveň roku S cílem uvést do většího souladu nárůst výdajů na správu a řízení a nárůst provozních výdajů se jeví jako vhodné upravit vybrané položky týkající se správy a řízení, a to na základě příslušných kritérií, jako jsou například povaha financovaných činností a údaje o čerpání. Změna 0797 Referenční rozpočtová položka : Bod Pokrok Výdaje na správu a řízení Rozpočet 2009 PNR 2010 NR 2010 ZMĚNA NR+ZMĚNA Položky Komise navrhla oproti rozpočtu na rok 2009 výrazné zvýšení (o 10,1 %) prostředků na výdaje na správu a řízení. Rada prostředky snížila pod úroveň roku S cílem uvést do většího souladu nárůst výdajů na správu a řízení a nárůst provozních výdajů se jeví jako vhodné upravit vybrané položky týkající se správy a řízení, a to na základě příslušných kritérií, jako jsou například povaha financovaných činností a údaje o čerpání. Změna 0798 Referenční rozpočtová položka : BUDG/4608 Kompromisní pozměňovací návrh EPP//7559 Doplňuje se: Evropská facilita mikrofinancování administrativní výdaje Mění se klasifikace: NV Mění se druh: ČRP Rozpočet 2009 PNR 2010 NR 2010 ZMĚNA NR+ZMĚNA Položky Evropská facilita mikrofinancování administrativní výdaje \\epades\public\seance_pleniere\textes_adoptes\annexes_provisoire\2009\10-22\p7_ta-prov(2009)10-22(ann01)_.doc PE / 11

14 Tyto prostředky jsou určeny na pokrytí výdajů na technickou a administrativní pomoc při realizaci opatření v rámci facility mikrofinancování. Evropský nástroj mikrofinancování pro zaměstnanost a sociální začlenění byl vytvořen v návaznosti na zprávu EP, která obsahovala doporučení týkající evropské iniciativy pro rozvoj mikroúvěru na podporu růstu a zaměstnanosti (P6-TA(2009)0166). Poté, co bude přijat právní základ, by měly být určité prostředky přesunuty do této položky, z níž bude za současné krize podporován přístup k mikroúvěrům a podnikání. Rozpočtový výbor převzal a upravil změny, které předložil S. Garriga Polledo (EPP). Změna 0403 Referenční rozpočtová položka : << předkládá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci >> Článek Náklady na předběžné konzultace se zástupci odborů Rozpočet 2009 PNR 2010 NR 2010 ZMĚNA NR+ZMĚNA Položky Přebírá se z PNR. Změna 0801 Referenční rozpočtová položka : BUDG/4609 Kompromisní pozměňovací návrh EMPL/6333 Bod Pracovní vztahy a sociální dialog Rozpočet 2009 PNR 2010 NR 2010 ZMĚNA NR+ZMĚNA Položky Prostředky na závazky a na platby se zvyšují s cílem zajistit větší soulad s ročním rozpočtovým cyklem. Rozpočtový výbor převzal a upravil změny, které předložil výbor EMPL. 12/ PE \\epades\public\seance_pleniere\textes_adoptes\annexes_provisoire\2009\10-22\p7_ta-prov(2009)10-22(ann01)_.doc

15 Změna 0802 Referenční rozpočtová položka : BUDG/4610 Kompromisní pozměňovací návrh EMPL/6334 Bod Informace a vzdělávací akce pro organizace pracovníků Rozpočet 2009 PNR 2010 NR 2010 ZMĚNA NR+ZMĚNA Položky Bez ohledu na míru inflace by měly být prostředky na platby v této rozpočtové položce navýšeny na úroveň loňského roku. Rozpočtový výbor převzal a upravil změny, které předložil výbor EMPL. Změna 0408 Referenční rozpočtová položka : << předkládá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci >> Článek Volný pohyb pracovníků, koordinace systémů sociálního zabezpečení a opatření v oblasti migrujících osob, včetně migrujících osob z třetích zemí Rozpočet 2009 PNR 2010 NR 2010 ZMĚNA NR+ZMĚNA Položky Tyto dodatečné prostředky jsou nezbytné k tomu, aby bylo možné lépe se vyrovnat s novými úkoly, jako např. efektivní uplatňování a posilování práv, které vyvstanou poté, co v roce 2010 vstoupí v platnost nařízení 883/2004. Z tohoto důvodu jsou zapotřebí opatření a iniciativy přeshraničního rozměru. Cílem těchto opatření by mělo být připravit se na zavedení moderního způsobu koordinace a zlepšit informovanost občanů, pokud jde o jejich práva v oblasti volného pohybu. Do opatření by se měly zapojit orgány sociálního zabezpečení, sociální partneři a nevládní organizace. Změna 0409 Referenční rozpočtová položka : << předkládá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci >> Článek Analýza a studie týkající se sociální situace, demografie a rodiny \\epades\public\seance_pleniere\textes_adoptes\annexes_provisoire\2009\10-22\p7_ta-prov(2009)10-22(ann01)_.doc PE / 13

16 Rozpočet 2009 PNR 2010 NR 2010 ZMĚNA NR+ZMĚNA Položky Přebírá se z PNR. Změna 0410 Referenční rozpočtová položka : << předkládá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci >> Článek Pilotní projekt Pracovní a životní podmínky vyslaných pracovníků Rozpočet 2009 PNR 2010 NR 2010 ZMĚNA NR+ZMĚNA Položky p.m p.m Navrhuje se, aby tento pilotní projekt i nadále pokračoval, aby tak celkové odhadované prostředky na roky 2009 a 2010 dosáhly částky 2 miliony EUR. Změna 1005 Referenční rozpočtová položka : PLEN/9100 Kompromisní pozměňovací návrh BUDG/4612 BUDG/4612 Kompromisní pozměňovací návrh S-D//7008 Doplňuje se: Pilotní projekt: Všestranná spolupráce mezi veřejnými orgány, obchodními firmami a neziskovými organizacemi při začleňování osob do společnosti a pracovního procesu Mění se klasifikace: NV Mění se druh: ČRP Rozpočet 2009 PNR 2010 NR 2010 ZMĚNA NR+ZMĚNA Položky Pilotní projekt: Všestranná spolupráce mezi veřejnými orgány, obchodními firmami a neziskovými organizacemi při začleňování osob do společnosti a pracovního procesu 14/ PE \\epades\public\seance_pleniere\textes_adoptes\annexes_provisoire\2009\10-22\p7_ta-prov(2009)10-22(ann01)_.doc

17 Cílem tohoto pilotního projektu je: zvýšit počet odvětví, prostřednictvím kterých mohou být zranitelné skupiny obyvatel začleněny do společnosti a pracovního procesu (zemědělské, průmyslové, obchodní odvětví apod.); vytvořit sítě propojující veřejné instituce, obchodní firmy a neziskové organizace, jež jsou schopny zaujmout inovativní přístup k řízení a stanovit ukazatele dobrých životních podmínek, které je možné použít ke kvantifikaci dopadů opatření na cílové skupiny. Tento projekt má za úkol: upozornit podnikatelskou sféru na sociální odpovědnost prostřednictvím podpory firem zaměřených na začleňování osob do pracovního trhu; připravit návrhy na účinná řešení socioekonomických problémů, jimiž trpí každá konkrétní oblast a cílová skupina, které vyplynou ze spolupráce veřejných orgánů, obchodních firem a neziskových organizací; zpracovat kvalitativní a kvantitativní výsledky sledující míru zaměstnanosti a stabilitu pracovních míst, zaměstnávání žen a začlenění zranitelných skupin do pracovního procesu. Růst počtu organizací v neziskovém sektoru vede k vytváření stabilnějších a kvalitnějších pracovních míst, a to nejen ve službách v oblasti sociální péče. V souladu s usnesením EP o sociálním hospodářství, Lisabonskou strategií a sociální agendou je třeba podpořit růst tohoto odvětví, zejména v době krize, kdy je větší riziko, že se lidé dostanou na okraj společnosti, a to prostřednictvím projektů zahrnujících spolupráci mezi veřejnými orgány, obchodními a neziskovými organizacemi a podporujících modely, které je v rámci EU možné napodobit. Rozpočtový výbor převzal a upravil změny, které předložila skupina S&D. Změna 0411 Referenční rozpočtová položka : << předkládá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci >> Doplňuje se: Pilotní projekt - Opatření na podporu zaměstnanosti Mění se klasifikace: NV Mění se druh: ČRP Rozpočet 2009 PNR 2010 NR 2010 ZMĚNA NR+ZMĚNA Položky \\epades\public\seance_pleniere\textes_adoptes\annexes_provisoire\2009\10-22\p7_ta-prov(2009)10-22(ann01)_.doc PE / 15

18 Pilotní projekt - Opatření na podporu zaměstnanosti Tato položka je určena na financování iniciativ, jejichž účelem je zjistit, do jaké míry lze pracovní místa, která jsou v důsledku finanční krize ohrožena, zachovat prostřednictvím zkrácené pracovní doby a pracovních stáží. Cílem tohoto pilotního projektu je: - podpořit výměnu relevantních informací a stanovit a zveřejnit osvědčené postupy; - zabývat se otázkami a problémy, které mohou při používání těchto postupů případně vzniknout; Financovaná opatření se zaměří na: - zjištění toho, do jaké míry je v současné finanční a ekonomické situaci zavedení dočasné zkrácené pracovní doby (za finanční podpory vlády) vhodným nástrojem pro zachování pracovních míst, aniž by došlo k narušení hospodářské soutěže; - určení, zda by bylo přínosné posílat pracovníky, jimž hrozí propuštění, do školících agentur zaměřených na odbornou přípravu; - posouzení toho, která konkrétní opatření týkající se pracovního trhu je třeba přijmout a na jaké úrovni, aby se zabránilo riziku nárůstu nezaměstnanosti zejména mladých lidí; - zjištění, jak by tato opatření v oblasti politiky práce mohla změnit životní a pracovní podmínky dotčených osob; Pilotní projekt ve smyslu čl. 49 odst. 6 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. L 248, , s. 1), naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 1525/2007 (Úř. věst. L 343, , s. 9). S cílem zmírnit dopady stávající krize na zaměstnanost a sociální oblast by měl být zahájen pilotní projekt, aby se prověřily další způsoby posílení kolektivního úsilí na evropského úrovni. Tento pilotní 16/ PE \\epades\public\seance_pleniere\textes_adoptes\annexes_provisoire\2009\10-22\p7_ta-prov(2009)10-22(ann01)_.doc

19 projekt by měl přinést analýzu toho, do jaké míry je možné zavedením opatření, jako je zkrácená pracovní doba a odborná příprava, zachovat pracovní místa, která jsou ohrožena v důsledku finanční a hospodářské krize. Je třeba stanovit osvědčené postupy a podporovat výměnu relevantních informací. Změna 0412 Referenční rozpočtová položka : << předkládá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci >> Doplňuje se: Pilotní projekt - Posílení mobility a integrace pracovníků v rámci EU Mění se klasifikace: NV Mění se druh: ČRP Rozpočet 2009 PNR 2010 NR 2010 ZMĚNA NR+ZMĚNA Položky Pilotní projekt - Posílení mobility a integrace pracovníků v rámci EU Tyto prostředky jsou určeny na zahájení programu EU pro mobilitu a integraci s cílem napomoci migrujícím pracovníkům a podpořit tak přínosy pracovní mobility v rámci EU. Zvláštní pozornost bude věnována usnadnění mobility ohrožených skupin obyvatelstva, k čemuž vyzval Parlament ve svém usnesení ze dne 18. prosince 2008 o Evropském akčním plánu pro pracovní mobilitu ( ). Tento program pomůže migrujícím pracovníkům překonat při integraci v hostitelské zemi nepříznivé podmínky, včetně různých sociálních problémů, jimž migrující pracovníci čelí, a případně jim pomůže vrátit se do jejich země původu. Za tímto účelem budou testovány dva směry aktivit: - zahájení sítě a partnerství mezi subjekty působícími v oblastech, jimiž prochází hlavní směry migrace pracovníků uvnitř EU a - vytvoření poradních systémů (komplexní správní místa), jež by uspokojily rozmanité potřeby nejohroženějších migrantů EU. Tento program tak bude členským státům poskytovat podporu při rozvíjení politik integrace a sociálního začlenění s cílem řešit sociální problémy a usnadní jim využívání celkových výhod mobility v oblasti hospodářství a pracovního trhu. Pilotní fáze programu rovněž zúčastněným stranám umožní, aby zintensivnily svou činnost a připravily se na případné financování z Evropského sociálního fondu. \\epades\public\seance_pleniere\textes_adoptes\annexes_provisoire\2009\10-22\p7_ta-prov(2009)10-22(ann01)_.doc PE / 17

20 Pilotní projekt ve smyslu čl. 49 odst. 6 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. L 248, , s. 1), naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 1525/2007 (Úř. věst. L 343, , s. 9). Přestože je volný pohyb osob v EU je z velké části pozitivní, existují i negativní doprovodné jevy, zejména v případě ohrožených pracovníků. Cílem tohoto pilotního projektu je napomoci ohroženým pracovníkům při překonávání některých problémů, včetně různých sociálních problémů, jimž čelí v hostitelské zemi. Projekt bere na vědomí, že některé nedostatky v péči o ohrožené pracovníky často řeší občanská společnost. Její úloha by proto měla být podporována, aby se umožnil vznik sítí a partnerství a jednotlivé poradenské služby mohly být propojeny a vytvořily poradní systémy. Změna 0413 Referenční rozpočtová položka : << předkládá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci >> Bod Zaměstnanost Rozpočet 2009 PNR 2010 NR 2010 ZMĚNA NR+ZMĚNA Položky Vzhledem k tomu, že je důležité podporovat zaměstnanost, a to zejména se zřetelem k současné finanční krizi, navrhuje se ambicióznější zvýšení prostředků na platby, než tomu bylo v rozpočtu na rok Změna 0414 Referenční rozpočtová položka : << předkládá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci >> Bod Sociální ochrana a sociální začlenění Rozpočet 2009 PNR 2010 NR 2010 ZMĚNA NR+ZMĚNA Položky Přebírá se z PNR. Změna 0415 Referenční rozpočtová položka : / PE \\epades\public\seance_pleniere\textes_adoptes\annexes_provisoire\2009\10-22\p7_ta-prov(2009)10-22(ann01)_.doc

21 << předkládá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci >> Bod Pracovní podmínky Rozpočet 2009 PNR 2010 NR 2010 ZMĚNA NR+ZMĚNA Položky S ohledem na složitou situaci v oblasti zaměstnanosti ve všech členských státech je vhodné v příštím roce navýšit prostředky na platby s cílem zajistit účinnost závazků, neboť se očekává, že nezaměstnanost pravděpodobně dosáhne vysoké úrovně. Změna 0416 Referenční rozpočtová položka : << předkládá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci >> Bod Nediskriminace a rozmanitost Rozpočet 2009 PNR 2010 NR 2010 ZMĚNA NR+ZMĚNA Položky Přebírá se z PNR. Změna 0020 Referenční rozpočtová položka : << předkládá Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví >> Bod Rovnost pohlaví Rozpočet 2009 PNR 2010 NR 2010 ZMĚNA NR+ZMĚNA Položky Obnovit PNR. Změna 0418 Referenční rozpočtová položka : \\epades\public\seance_pleniere\textes_adoptes\annexes_provisoire\2009\10-22\p7_ta-prov(2009)10-22(ann01)_.doc PE / 19

22 << předkládá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci >> Bod Podpora provádění Rozpočet 2009 PNR 2010 NR 2010 ZMĚNA NR+ZMĚNA Položky Přebírá se z PNR. Změna 0805 Referenční rozpočtová položka : Bod Institut pro rovné postavení žen a mužů Dotace v rámci hlavy 1 a Rozpočet 2009 PNR 2010 NR 2010 ZMĚNA NR+ZMĚNA Položky Svazek 1 CELKOVÉ PŘÍJMY - PARTC Evropský institut pro rovnost žen a mužů Poznámky se mění takto: Evropský institut pro rovnost žen a mužů Text se mění takto: Funkční skupina a třída AD 16 AD 15 AD 14 Pracovní místa Schválená v rozpočtu Společenství Skutečně obsazená ke dni Schválená v rozpočtu Společenství Stálá Dočasná Stálá Dočasná Stálá Dočasná 1 AD AD 12 AD AD AD 9 1 Jak bylo schváleno v původním rozpočtu na rok / PE \\epades\public\seance_pleniere\textes_adoptes\annexes_provisoire\2009\10-22\p7_ta-prov(2009)10-22(ann01)_.doc

23 AD AD AD 6 1 AD AST 11 AST 10 AD celkem AST AST AST 7 AST AST AST AST 3 AST 2 AST 1 AST celkem 89 8 Celkový početcelkový součet 2025 Pracovníci celkem Obnovit PNR. Změna 0419 Referenční rozpočtová položka : << předkládá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci >> Bod Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek Dotace pro hlavu Rozpočet 2009 PNR 2010 NR 2010 ZMĚNA NR+ZMĚNA Položky Rozpočtové prostředky z loňského rozpočtového roku byly obnoveny s cílem financovat provozní výdaje související s činností nadace, zejména pak činností týkajících se řešení stávající hospodářské krize a jejího silného dopadu na pracovní trhy v Evropě. Změna 0420 Referenční rozpočtová položka : << předkládá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci >> Bod Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Dotace v rámci hlavy 3 poznámky a částky se mění takto: \\epades\public\seance_pleniere\textes_adoptes\annexes_provisoire\2009\10-22\p7_ta-prov(2009)10-22(ann01)_.doc PE / 21 20

24 Rozpočet 2009 PNR 2010 NR 2010 ZMĚNA NR+ZMĚNA Položky Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Dotace v rámci hlavy 3 Za odstavcem Dotace Evropského společenství na rok 2010 dosahuje celkové částky v rozpočtu se přičítá částka EUR získaná z přebytku. Text se mění takto: Tyto prostředky zahrnují opatření nezbytná k provedení úkolů agentury, jak jsou definovány v nařízení (ES) č. 2062/94, a zejména: opatření na vytváření povědomí a předcházení rizikům se zvláštním důrazem na MSP, založení pozorovatelny rizika založené na příkladech dobré praxe, které jsou shromážděny z firem či specifických odvětví, organizováníorganizace výměny zkušeností, informací a osvědčených postupů také ve spolupráci s Mezinárodní organizací práce,dobrých praxí, zapojení kandidátských zemí do informační sítě a navržení pracovních nástrojů, které jsou uzpůsobeny jejich specifické situaci, organizace Evropského týdne bezpečnosti a ochrany zdraví se zaměřením na specifická rizika a potřeby uživatelů a koncových příjemců. Rozpočtové prostředky z loňského rozpočtového roku jsou obnoveny s cílem podpořit činnost agentury, zejména pak činnosti týkající se nových rizik v oblasti zdraví a bezpečnosti na pracovišti, jež souvisejí s hospodářskými změnami a s dalšími problémy na pracovišti. Změna 0806 Referenční rozpočtová položka : BUDG/4613 Kompromisní pozměňovací návrh GUE//8143 Doplňuje se: Mění se klasifikace: NV Mění se druh: ČRP 22/ PE \\epades\public\seance_pleniere\textes_adoptes\annexes_provisoire\2009\10-22\p7_ta-prov(2009)10-22(ann01)_.doc

25 Rozpočet 2009 PNR 2010 NR 2010 ZMĚNA NR+ZMĚNA Položky Pilotní projekt na podporu přeměny nezajištěných pracovních míst v pracovní místa, která zaručují práva pracovníků Tyto prostředky jsou určeny k podpoře opatření, jejichž cílem je přeměna nezajištěných pracovních míst v pracovní místa, která zaručují práva pracovníků. Pilotní projekt ve smyslu čl. 49 odst. 2 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. L 248, , s. 1). Vzhledem ke značnému počtu pracujících, kteří žijí v chudobě, je zcela nezbytné podpořit opatření usilující o to, aby byla pro všechny pracující zajištěna místa zaručující základní práva pracovníků. Tato potřeba je ještě silnější za současné hospodářské a sociální krize, kdy je zlepšování sociálních podmínek naprostou nutností, pokud má být ekonomikám všech členských států poskytnut potřebný impuls. Rozpočtový výbor převzal a upravil změny, které předložila skupina GUE. Změna 0422 Referenční rozpočtová položka : << předkládá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci >> Článek Pilotní projekt: Prevence špatného zacházení se staršími občany poznámky a částky se mění takto: Rozpočet 2009 PNR 2010 NR 2010 ZMĚNA NR+ZMĚNA Položky p.m p.m Pilotní projekt: Prevence špatného zacházení se staršími občany Za seznamem začíná : \\epades\public\seance_pleniere\textes_adoptes\annexes_provisoire\2009\10-22\p7_ta-prov(2009)10-22(ann01)_.doc PE / 23

26 K dosažení tohoto cíle budou jednotlivá opatření zaměřena na:shromažďování údajů...a nástroje k účinné prevenci špatného zacházení se staršími občany.... a končí : zmapování stávajících politických přístupů a politických rámců v Evropské unii...a nástroje k účinné prevenci špatného zacházení se staršími občany. Osvědčené postupy v oblasti politických přístupů a politických rámců budou stanoveny vyhodnocením toho, které nástroje prevence špatného zacházení se staršími občany se osvědčily a které jsou méně účinné. Navrhuje se, aby tento pilotní projekt i nadále pokračoval, aby tak celkové odhadované prostředky na rok 2009 a 2010 dosáhly částky 2 miliony EUR. Změna 0423 Referenční rozpočtová položka : << předkládá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci >> Článek Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení Rozpočet 2009 PNR 2010 NR 2010 ZMĚNA NR+ZMĚNA Položky Přebírá se z PNR. Změna 0987 Referenční rozpočtová položka : BUDG/4727 Kompromisní pozměňovací návrh S-D//7034 Doplňuje se: Mění se klasifikace: NV Mění se druh: ČRP 24/ PE \\epades\public\seance_pleniere\textes_adoptes\annexes_provisoire\2009\10-22\p7_ta-prov(2009)10-22(ann01)_.doc

27 Rozpočet 2009 PNR 2010 NR 2010 ZMĚNA NR+ZMĚNA Položky Pilotní projekt Zaměstnávání osob s autismem Cílem tohoto projektu je financovat iniciativy, které mají pomoci při rozvoji politiky zaměstnanosti a sociálního začlenění osob postižených autismem. Pilotní projekt by měl proto podporovat inovativní a integrované projekty, které se zabývají mnohočetnými problémy, se kterými se potýkají osoby s poruchami autistického spektra, a zároveň zohledňují jejich silné stránky a prosazují jejich začlenění do pracovního trhu a společenských a hospodářských aktivit. Financovaná opatření budou zaměřena na: prohloubení chápání autismu a problémů a překážek, se kterými se potýkají lidé trpící autismem při hledání pracovních příležitostí; posouzení schůdných opatření v rámci pracovního trhu, která je třeba přijmout, aby se zabránilo nezaměstnanosti osob postižených autismem a zvýšila se jejich zaměstnanost (podle některých zdrojů 62 % dospělých osob s autismem nemá žádné zaměstnání a pouze 6 % dospělých osob postižených autismem má placené zaměstnání na plný úvazek); určení stávajících strategických pojetí v členských státech a mapování různých opatření zaměřených na rozvoj pracovních příležitostí pro osoby s autismem a poskytování pomoci těmto osobám při hledání zaměstnání a jeho udržení; posouzení účinnosti přijatých opatření; podporu výměny osvědčených postupů. Pilotní projekt ve smyslu čl. 49 odst. 6 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. L 248, , s. 1), naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 1525/2007 (Úř. věst. L 343, , s. 9). Tento pilotní projekt by měl být zahájen s cílem prověřit inovativní způsoby podpory zaměstnanosti a sociálního začlenění méně známé skupiny obyvatel v produktivním věku, kteří sice vynikají v mnoha oblastech, avšak zůstávají přehlíženi nebo se o nich neví a bývají ve velké míře bez práce. Hlavním cílem projektu je umožnit lidem s autismem plnohodnotný a produktivní život jejich uplatněním v zaměstnání. \\epades\public\seance_pleniere\textes_adoptes\annexes_provisoire\2009\10-22\p7_ta-prov(2009)10-22(ann01)_.doc PE / 25

28 Projekt by tedy měl identifikovat účinné strategie a zavést a podporovat výměny osvědčených postupů při začleňování osob s autismem do pracovního trhu. Rozpočtový výbor převzal a upravil změny, které předložil Göran Färm a další (S-D). Změna 0424 Referenční rozpočtová položka : << předkládá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci >> Doplňuje se: Mění se klasifikace: NV Mění se druh: ČRP Rozpočet 2009 PNR 2010 NR 2010 ZMĚNA NR+ZMĚNA Položky 0 0 p.m. p.m Evropská facilita mikrofinancování Tyto prostředky mají poskytnout zdroje na novou facilitu mikrofinancování EU pro oblast zaměstnanosti a sociálního začleňování s cílem dát nezaměstnaným novou příležitost k zahájení pracovní činnosti a otevřít cestu k podnikání některým z nejvíce znevýhodněných skupin v Evropě, včetně mládeže nebo Romů. Prostředky zapsané do rezervy budou uvolněny, jakmile bude přijat právní základ potřebný ke zřízení facility mikrofinancování. Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje evropská facilita mikrofinancování pro oblast zaměstnanosti a sociálního začleňování (facilita mikrofinancování Progress) (KOM(2009) 333 v konečném znění). Tato rozpočtová položka se zavádí s výhledem na vytvoření nového finančního nástroje pro mikrofinancování. Změna 0820 Referenční rozpočtová položka : / PE \\epades\public\seance_pleniere\textes_adoptes\annexes_provisoire\2009\10-22\p7_ta-prov(2009)10-22(ann01)_.doc

29 Bod Doprava Výdaje na správu a řízení Rozpočet 2009 PNR 2010 NR 2010 ZMĚNA NR+ZMĚNA Položky Komise navrhla oproti rozpočtu na rok 2009 výrazné zvýšení (o 10,1 %) prostředků na výdaje na správu a řízení. Rada prostředky snížila pod úroveň roku S cílem uvést do většího souladu nárůst výdajů na správu a řízení a nárůst provozních výdajů se jeví jako vhodné upravit vybrané položky týkající se správy a řízení, a to na základě příslušných kritérií, jako jsou například povaha financovaných činností a údaje o čerpání. Změna 0821 Referenční rozpočtová položka : Bod Konvenční energie Výdaje na správu a řízení Rozpočet 2009 PNR 2010 NR 2010 ZMĚNA NR+ZMĚNA Položky Komise navrhla oproti rozpočtu na rok 2009 výrazné zvýšení (o 10,1 %) prostředků na výdaje na správu a řízení. Rada prostředky snížila pod úroveň roku S cílem uvést do většího souladu nárůst výdajů na správu a řízení a nárůst provozních výdajů se jeví jako vhodné upravit vybrané položky týkající se správy a řízení, a to na základě příslušných kritérií, jako jsou například povaha financovaných činností a údaje o čerpání. Změna 0822 Referenční rozpočtová položka : Bod Finanční podpora projektů společného zájmu v oblasti transevropské energetické sítě Výdaje na správu a řízení Rozpočet 2009 PNR 2010 NR 2010 ZMĚNA NR+ZMĚNA Položky \\epades\public\seance_pleniere\textes_adoptes\annexes_provisoire\2009\10-22\p7_ta-prov(2009)10-22(ann01)_.doc PE / 27

30 Komise navrhla oproti rozpočtu na rok 2009 výrazné zvýšení (o 10,1 %) prostředků na výdaje na správu a řízení. Rada prostředky snížila pod úroveň roku S cílem uvést do většího souladu nárůst výdajů na správu a řízení a nárůst provozních výdajů se jeví jako vhodné upravit vybrané položky týkající se správy a řízení, a to na základě příslušných kritérií, jako jsou například povaha financovaných činností a údaje o čerpání. Změna 0823 Referenční rozpočtová položka : Bod Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace Program «Inteligentní energie Evropa» Výdaje na správu a řízení Rozpočet 2009 PNR 2010 NR 2010 ZMĚNA NR+ZMĚNA Položky Obnovit PNR. Komise navrhla oproti rozpočtu na rok 2009 výrazné zvýšení (o 10,1 %) prostředků na výdaje na správu a řízení. Rada prostředky snížila pod úroveň roku S cílem uvést do většího souladu nárůst výdajů na správu a řízení a nárůst provozních výdajů se jeví jako vhodné upravit vybrané položky týkající se správy a řízení, a to na základě příslušných kritérií, jako jsou například povaha financovaných činností a údaje o čerpání. Změna 0824 Referenční rozpočtová položka : Bod Evropské programy družicové navigace (EGNOS a Galileo) Výdaje na správu a řízení Rozpočet 2009 PNR 2010 NR 2010 ZMĚNA NR+ZMĚNA Položky Komise navrhla oproti rozpočtu na rok 2009 výrazné zvýšení (o 10,1 %) prostředků na výdaje na správu a řízení. Rada prostředky snížila pod úroveň roku S cílem uvést do většího souladu nárůst výdajů na správu a řízení a nárůst provozních výdajů se jeví jako vhodné upravit vybrané položky týkající se správy a řízení, a to na základě příslušných kritérií, jako jsou například povaha financovaných činností a údaje o čerpání. 28/ PE \\epades\public\seance_pleniere\textes_adoptes\annexes_provisoire\2009\10-22\p7_ta-prov(2009)10-22(ann01)_.doc

31 Změna 0145 Referenční rozpočtová položka : << předkládá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku >> Bod Transevropské dopravní sítě Výkonná agentura Rozpočet 2009 PNR 2010 NR 2010 ZMĚNA NR+ZMĚNA Položky Přebírá se z PNR. Změna 0146 Referenční rozpočtová položka : << předkládá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku >> Bod Výdaje související s výzkumnými pracovníky Rozpočet 2009 PNR 2010 NR 2010 ZMĚNA NR+ZMĚNA Položky Přebírá se z PNR. Změna 0147 Referenční rozpočtová položka : << předkládá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku >> Bod Externí pracovníci v oblasti výzkumu Rozpočet 2009 PNR 2010 NR 2010 ZMĚNA NR+ZMĚNA Položky Přebírá se z PNR. \\epades\public\seance_pleniere\textes_adoptes\annexes_provisoire\2009\10-22\p7_ta-prov(2009)10-22(ann01)_.doc PE / 29

32 Změna 0148 Referenční rozpočtová položka : << předkládá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku >> Bod Ostatní výdaje na řízení v oblasti výzkumu Rozpočet 2009 PNR 2010 NR 2010 ZMĚNA NR+ZMĚNA Položky Přebírá se z PNR. Změna 0088 Referenční rozpočtová položka : TRAN/6465 Kompromisní pozměňovací návrh TRAN/6409, TRAN/6443 << předkládá Výbor pro dopravu a cestovní ruch >> Bod Evropská agentura pro bezpečnost letectví Dotace v rámci hlavy 1 a Rozpočet 2009 PNR 2010 NR 2010 ZMĚNA NR+ZMĚNA Položky Obnovení prostředků ve výši PNR je opodstatněno tím, že agentura EASA bude vykonávat nové pravomoci na základě nařízení (ES) č. 216/2008 a k tomu další pravomoci, které budou zanedlouho schváleny, a to v oblasti řízení letového provozu a letišť. Je nezbytné zachovat příslušné prostředky v dané výši, aby bylo možno zajistit vyšší a lepší bezpečnost, která je v odvětví, jako je letecká doprava, nutností. Nové funkce a povinnosti požadovaly pro Evropskou agenturu pro bezpečnost letectví jak EP, tak i Rada, zejména v oblasti výzkumu a vyšetřování nehod a poskytování okamžitých informací o jménech cestujících. Není proto důvod ke snižování jejího rozpočtu. Změna 0825 Referenční rozpočtová položka : Bod Evropská agentura pro bezpečnost letectví Dotace v rámci hlavy 3 30/ PE \\epades\public\seance_pleniere\textes_adoptes\annexes_provisoire\2009\10-22\p7_ta-prov(2009)10-22(ann01)_.doc

ROZPOČTOVÁ PROCEDURA PRO ROK 2009 4: (1) ******* 25.09.2008

ROZPOČTOVÁ PROCEDURA PRO ROK 2009 4: (1) ******* 25.09.2008 ROZPOČTOVÁ PROCEDURA PRO ROK 2009 Dokument č. 4: (1) ******* 25.09.2008 ROZPOČTOVÝ VÝBOR ZPRAVODAJOVÉ: JUTTA HAUG - ODDÍL III (KOMISE) JANUSZ LEWANDOWSKI - JINÉ ODDÍLY PARLAMENT - 1. ČTENÍ Změny předložené

Více

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

319 C5-0375/2000 2000/0139(COD) Návrh na směrnici Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 97/67/ES s ohledem na další otvírání poštovních služeb Společenství hospodářské soutěži (KOM(2000) 319 C5-0375/2000 2000/0139(COD)

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost {SEK(2006) 929}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost {SEK(2006) 929} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.7.2006 KOM(2006) 386 v konečném znění 2006/0131 (AVC) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost {SEK(2006) 929}

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA

(Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA 21.10.2006 Úřední věstník Evropské unie L 291/11 II (Akty, jejichž zveřejnění není povinné) RADA ROZHODNUTÍ RADY ze dne 6. října 2006 o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost (2006/702/ES)

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.6.2006 KOM(2006) 302 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} CS CS SDĚLENÍ KOMISE RADĚ

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro regionální rozvoj

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro regionální rozvoj EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro regionální rozvoj 21. 4. 2015 2015/2052(INI) NÁVRH ZPRÁVY o evropských strukturálních a investičních fondech a řádné správě ekonomických záležitostí: pokyny k uplatňování

Více

2005-2006 TEXTY PŘIJATÉ. na zasedání konaném. ve středu. 26. října 2005 P6_TA-PROV(2005)10-26 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 364.112

2005-2006 TEXTY PŘIJATÉ. na zasedání konaném. ve středu. 26. října 2005 P6_TA-PROV(2005)10-26 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 364.112 2005-2006 TEXTY PŘIJATÉ na zasedání konaném ve středu 26. října 2005 P6_TA-PROV(2005)10-26 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 364.112 OBSAH PŘIJATÉ TEXTY P6_TA-PROV(2005)0400 Fluorované skleníkové plyny ***II (A6-0301/2005

Více

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Mezinárodní konference práce, která se sešla v Ženevě na svém 97. zasedání, s ohledem na to, že současné podmínky globalizace, jež se

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro regionální rozvoj

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro regionální rozvoj EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Výbor pro regionální rozvoj 2009 2008/0245(COD) 29. 1. 2009 ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském

Více

ROZPOČTOVÁ PROCEDURA PRO ROK 2016

ROZPOČTOVÁ PROCEDURA PRO ROK 2016 ROZPOČTOVÁ PROCEDURA PRO ROK 2016 Dokument č. 4: (5) ******* 24.09.2015 ROZPOČTOVÝ VÝBOR ZPRAVODAJOVÉ: JOSÉ MANUEL FERNANDES - ODDÍL III (KOMISE) GÉRARD DEPREZ - JINÉ ODDÍLY POSTOJ PARLAMENTU Změny předložené

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.07.2004 KOM(2004) 474 v konečném znění 2004/0153 (COD) Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zavádí integrovaný akční program v oblasti

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin NÁVRH STANOVISKASTANOVISKO

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin NÁVRH STANOVISKASTANOVISKO EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin >PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ

Více

Lisabonská strategie z pohledu zdravotnictví a sociáln

Lisabonská strategie z pohledu zdravotnictví a sociáln Lisabonská strategie z pohledu zdravotnictví a sociáln lních věcív Brno, 25. listopadu 2005 MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu člen Výboru pro zaměstnanost a sociální politiku www.cabrnoch.cz

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 20.5.2014 Úřední věstník Evropské unie L 149/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ EVROPSKÁ UNIE, dále jen Unie, a BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 258 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Irska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Irska z roku 2015 CS CS

Více

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník Evropské unie L 148. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 57. 20. května 2014. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie L 148 České vydání Právní předpisy Svazek 57 20. května 2014 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 522/2014 ze dne 11. března

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.5.2013 COM(2013) 278 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Program Marco Polo výsledky a výhledy

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ 1062 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 26 Vertragstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 61 RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 265 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2015 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska z roku

Více

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 5. 6. 2012 2011/0281(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná organizace trhů

Více

2. Evropský parlament přijal stanovisko v prvním čtení na plenárním zasedání dne 16. prosince 2010.

2. Evropský parlament přijal stanovisko v prvním čtení na plenárním zasedání dne 16. prosince 2010. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. dubna 2011 (29.04) (OR. en) 9213/11 Interinstitucionální spis: 2010/0044(COD) CULT 29 CODEC 669 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců

Více

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2013R1379 CS 01.06.2015 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1379/2013

Více

93. plenární zasedání 14. a 15. prosince 2011. STANOVISKO Výboru regionů ENERGETICKÁ ÚČINNOST

93. plenární zasedání 14. a 15. prosince 2011. STANOVISKO Výboru regionů ENERGETICKÁ ÚČINNOST 93. plenární zasedání 14. a 15. prosince 2011 ENVE-V-014 STANOVISKO Výboru regionů ENERGETICKÁ ÚČINNOST VÝBOR REGIONŮ připomíná, že při uplatňování opatření ke zvyšování energetické účinnosti je velice

Více

Rada Evropské unie Brusel 18. února 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 18. února 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 18. února 2016 (OR. en) 6154/16 SOC 69 EMPL 44 ECOFIN 108 EDUC 31 JEUN 17 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých zástupců / Rada Investice

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 14. března 2007 (27.03) (OR. en) 7371/07 Interinstitucionální spis: 2007/0037 (COD)

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 14. března 2007 (27.03) (OR. en) 7371/07 Interinstitucionální spis: 2007/0037 (COD) RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 14. března 2007 (27.03) (OR. en) 7371/07 Interinstitucionální spis: 2007/0037 (COD) TRANS 80 AGRILEG 37 DENLEG 16 COMPET 73 CODEC 219 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne:

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.11.2013 COM(2013) 762 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Provádění směrnice o energetické účinnosti pokyny Komise {SWD(2013) 445 final} {SWD(2013) 446 final}

Více

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika 02.11.2010 Dunajská strategie Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika Další z projektů regionálního partnerství podporovaného Evropskou unií, tzv. Dunajská strategie, se

Více

Příprava Ústeckého kraje na nové programovací období Kohezní politiky EU

Příprava Ústeckého kraje na nové programovací období Kohezní politiky EU Příprava Ústeckého kraje na nové programovací období Kohezní politiky EU Východiska KP EU 2014+ Strategie EU 2020 - Priority Inteligentní růst - rozvoj hospodářství založeného na znalostech a inovacích

Více

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 29. 11. 2011 2011/0156(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Malé a střední podnikání

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Malé a střední podnikání Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Malé a střední podnikání Definice MSP Malý a střední podnik je v Evropské unii charakterizován třemi obecnými kritérii počet zaměstnanců, ekonomické hodnocení,

Více

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob P7_TA(2011)0390 Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. září 2011 o postoji a závazku EU před summitem

Více

(Legislativní akty) ROZHODNUTÍ

(Legislativní akty) ROZHODNUTÍ 22.3.2013 Úřední věstník Evropské unie L 82/1 I (Legislativní akty) ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 258/2013/EU ze dne 13. března 2013, kterým se mění rozhodnutí č. 573/2007/ES, rozhodnutí

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2055(INI) 11. 5. 2010. o propojení obchodních rejstříků (2010/2055(INI)) Výbor pro právní záležitosti

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2055(INI) 11. 5. 2010. o propojení obchodních rejstříků (2010/2055(INI)) Výbor pro právní záležitosti EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 11. 5. 2010 2010/2055(INI) NÁVRH ZPRÁVY o propojení obchodních rejstříků (2010/2055(INI)) Výbor pro právní záležitosti Zpravodaj: Kurt Lechner

Více

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0876),

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0876), P7_TA-PROV(2013)0298 Prioritní látky v oblasti vodní politiky ***I Legislativní usnení Evropského parlamentu ze dne 2. července 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou mění směrnice

Více

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Strategie pro snižování spotřeby paliva těžkých nákladních vozidel a jejich emisí CO2

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Strategie pro snižování spotřeby paliva těžkých nákladních vozidel a jejich emisí CO2 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.5.2014 COM(2014) 285 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Strategie pro snižování spotřeby paliva těžkých nákladních vozidel a jejich emisí CO2 {SWD(2014)

Více

6.10.2011 A7-0227/001-013. Upisování dodatečných akcií kapitálu Evropské banky pro obnovu a rozvoj

6.10.2011 A7-0227/001-013. Upisování dodatečných akcií kapitálu Evropské banky pro obnovu a rozvoj 6.10.2011 A7-0227/001-013 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 001-013 které předložil Hospodářský a měnový výbor Zpráva Sharon Bowles Upisování dodatečných akcií kapitálu Evropské banky pro obnovu a rozvoj A7-0227/2011

Více

SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ

SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 7.10.2009 SEK(2009) 1298 v konečném znění PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Průvodní dokument k SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU

Více

1/6. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 18.2.2013,

1/6. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 18.2.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.2.2013 C(2013) 818 final 1/6 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 18.2.2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud

Více

Váš názor na strategii Evropa 2020

Váš názor na strategii Evropa 2020 KONZULTACE S EVROPSKÝMI REGIONY A MĚSTY Váš názor na strategii Evropa 2020 (v návaznosti na konzultaci s evropskými regiony a městy ohledně nové strategie pro udržitelný růst, kterou VR provedl v roce

Více

VEŘEJNÉ ZDRAVÍ PRÁVNÍ ZÁKLAD CÍLE DOSAŽENÉ ÚSPĚCHY

VEŘEJNÉ ZDRAVÍ PRÁVNÍ ZÁKLAD CÍLE DOSAŽENÉ ÚSPĚCHY VEŘEJNÉ ZDRAVÍ Lisabonská smlouva zdůrazňuje význam politiky v oblasti zdraví a uvádí, že při vymezení a provádění všech politik a činností Společenství je zajištěn vysoký stupeň ochrany lidského zdraví.

Více

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie

PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. dubna 2008 (OR. fr) 6655/08 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie ÚVODNÍ POZNÁMKA Tato publikace

Více

RÁMCOVÁ DOHODA O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A FILIPÍNSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A FILIPÍNSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ 29 der Beilagen XXV. GP - Beschluss NR - 21 Vertragstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 67 RÁMCOVÁ DOHODA O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A

Více

(Usnesení, doporučení a stanoviska) DOPORUČENÍ RADA

(Usnesení, doporučení a stanoviska) DOPORUČENÍ RADA 4.12.2013 Úřední věstník Evropské unie C 354/1 I (Usnesení, doporučení a stanoviska) DOPORUČENÍ RADA DOPORUČENÍ RADY ze dne 26. listopadu 2013 o podpoře zdraví upevňující tělesné aktivity ve všech odvětvích

Více

práce přes EURES a možných budoucích opatření EU v oblasti pracovní mobility

práce přes EURES a možných budoucích opatření EU v oblasti pracovní mobility Veřejná online konzultace týkající se programu pracovní mobility Tvoje první práce přes EURES a možných budoucích opatření EU v oblasti pracovní mobility mladých lidí uvnitř EU Tato otevřená veřejná online

Více

Sport jako prostředek k podpoře vzdělávání, zdraví, rozvoje a míru

Sport jako prostředek k podpoře vzdělávání, zdraví, rozvoje a míru Organizace spojených národů Valné shromáždění Distribuce.: omezená 16. říjen 2014 Původní jazyk: angličtina A/69/L.5 69. zasedání Položka agendy: 11 Sport pro rozvoj a mír Austrálie, Rakousko, Ázerbájdžán,

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2015

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 16.12.2014 COM(2014) 910 final ANNEX 3 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Pracovní program

Více

SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 26. února 2001, o přidělování kapacity železniční infrastruktury a zpoplatnění použití železniční infrastruktury a o bezpečnostní certifikaci EVROPSKÝ

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2012 COM(2012) 396 final C7-0191/12 Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu

Více

CESTOVNÍ RUCH V EVROPĚ: PRŮMYSLOVÉ DĚDICTVÍ, VENKOV A AGROTURISTIKA

CESTOVNÍ RUCH V EVROPĚ: PRŮMYSLOVÉ DĚDICTVÍ, VENKOV A AGROTURISTIKA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE B: STRUKTURÁLNÍ POLITIKA A POLITIKA SOUDRŽNOSTI DOPRAVA A CESTOVNÍ RUCH CESTOVNÍ RUCH V EVROPĚ: PRŮMYSLOVÉ DĚDICTVÍ, VENKOV A AGROTURISTIKA SHRNUTÍ

Více

NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý

NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý NOVĚ VYHLÁŠENÉ VÝZVY Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016 Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý dotační program OP Zaměstnanost - Budování kapacit nestátních

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2015/XXXX(BUD) 1.9.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2015/XXXX(BUD) 1.9.2015 Evropský parlament 2014-2019 Rozpočtový výbor 2015/XXXX(BUD) 1.9.2015 NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o uplatňování systému všeobecných celních preferencí. (předložená Komisí)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o uplatňování systému všeobecných celních preferencí. (předložená Komisí) KOMIE EVROPKÝCH POLEČENTVÍ V Bruselu dne 20.10.2004 KOM(2004) 699 v konečném znění 2004/0242 (CN) Návrh NAŘÍZENÍ RADY o uplatňování systému všeobecných celních preferencí (předložená Komisí) es es ODŮVODNĚNÍ

Více

Nová strategie obchodní a investiční politiky

Nová strategie obchodní a investiční politiky Úvod Na exportu EU v současné době závisí přes 30 milionů pracovních míst a předpokládá se, že v budoucích 10-15 letech bude 90% růstu generováno za hranicemi EU, proto je potřeba navázat vztahy se třetími

Více

ZPRÁVA. CS Jednotná v rozmanitosti CS A7-0411/2013 28. 11. 2013

ZPRÁVA. CS Jednotná v rozmanitosti CS A7-0411/2013 28. 11. 2013 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Dokument ze zasedání 28. 11. 2013 A7-0411/2013 ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Více

Rada Evropské unie Brusel 1. července 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 1. července 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 1. července 2016 (OR. en) 10859/16 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 30. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 435 final Předmět: SOC 445 EMPL 294 FSTR 42

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

Evropská regionální politika

Evropská regionální politika Evropská regionální politika Ing. Oldřich Vlasák Místopředseda Evropského parlamentu Místopředseda Svazu měst a obcí ČR Univerzita Pardubice 24. března 2013 Přetrvávají v EU zásadní ekonomické rozdíly?

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 4.6.2015,

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 4.6.2015, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.6.2015 C(2015) 3865 final PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 4.6.2015, kterým se schvalují určité prvky "Integrovaného regionálního operačního programu" pro účely podpory

Více

Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR pro rok 2012

Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR pro rok 2012 Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR pro rok 2012 Programové prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR obsahuje požadavky nejen pro rok 2012, ale i ty, jejichž plnění bude aktuální i v závěru

Více

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 3. 9. 2013 2013/0080(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY, KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2.10.2009 KOM(2009) 510 v konečném znění 2009/0138 (CNS) C7-0255/09 Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 247/2006, kterým se stanoví zvláštní

Více

VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké

VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké RADA EVROPSKÉ UNIE Praha 14. května 2009 8436/09 (Presse 79) VI. Smíšená Rada EU-Mexiko Praha, Česká republika, 14. května 2009 Společné komuniké 1. Šesté zasedání Smíšené rady Evropské unie a Mexika se

Více

PODMÍNKY PRO KONKURENCESCHOPNOST MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPSKÉ UNII

PODMÍNKY PRO KONKURENCESCHOPNOST MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPSKÉ UNII PODMÍNKY PRO KONKURENCESCHOPNOST MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V ČESKÉ REPUBLICE A V EVROPSKÉ UNII Ivana MANDYSOVÁ Univerzita Pardubice ivana.mandysova@upce.cz Abstrakt Podniky a podnikatelé jsou hlavním

Více

Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu Polska

Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu Polska RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. března 2009 (12.03) (OR. en) 7322/09 UEM 77 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Delegace Stanovisko Rady k aktualizovanému konvergenčnímu programu

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 8. 5. 2013 2013/2038(INI) NÁVRH ZPRÁVY o provádění a dopadu opatření na zvýšení energetické účinnosti v rámci politiky soudržnosti (2013/2038(INI))

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva

(Legislativní akty) SMĚRNICE. SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva 28.10.2014 L 307/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (Text s významem pro EHP) EVROPSKÝ

Více

č. 8 - Březen 2010 Newsletter Projektové poradenství Vážená paní, vážený pane, v tomto čísle newsletteru Vám opět přinášíme nejčerstvější přehled o aktuálních výzvách programů určených na podporu aplikovaného

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020. členka Výboru pro EU Rady vlády pro NNO

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020. členka Výboru pro EU Rady vlády pro NNO OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014-2020 členka Výboru pro EU Rady vlády pro NNO Struktura prioritních os Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Investiční priority 1.1 Přístup

Více

VERZE k 28. 2. 2014 v rozsahu šablony

VERZE k 28. 2. 2014 v rozsahu šablony VERZE k 28. 2. 2014 v rozsahu šablony 1 Informace k verzi PD IROP ze dne 28. 2. 2014 Programový dokument je zpracován v rozsahu šablony pro programový dokument, definované Metodickým pokynem pro přípravu

Více

HODNOCENÍ VĚDECKO-TECHNICKÝCH MOŽNOSTÍ PŘEHLED MOŽNOSTÍ č. 2014-01 - Leden 2014

HODNOCENÍ VĚDECKO-TECHNICKÝCH MOŽNOSTÍ PŘEHLED MOŽNOSTÍ č. 2014-01 - Leden 2014 HODNOCENÍ VĚDECKO-TECHNICKÝCH MOŽNOSTÍ PŘEHLED MOŽNOSTÍ č. 2014-01 - Leden 2014 Potenciál a dopady služeb cloud computingu a internetových stránek sociálních sítí O projektu Cloud computing a internetové

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-76

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-76 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 25. 3. 2011 2011/2051(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-76 Czesław Adam Siekierski (PE460.746v01-00) Budoucnost SZP do roku 2020: Řešení problémů v oblasti

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.5.2016 COM(2016) 289 final 2016/0152 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o řešení zeměpisného blokování a jiných forem diskriminace na vnitřním trhu kvůli

Více

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit V Bruselu dne 30. ledna 2015 Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 8.7.2008 KOM(2008) 432 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Opatření na snížení hluku ze železniční dopravy zaměřená na stávající

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020 Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Ing. Petr Chuděj Ostrava 11. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ

Více

Nastavení společné řeči

Nastavení společné řeči Stránka 1 z 8 Evropa 2020 Nastavení společné řeči Evropa 2020 je desetiletá strategie EU, jejímž cílem je dosáhnout nového růstu. Nejedná se však pouze o překonání současné krize, která postihuje řadu

Více

Růstová výkonnost a stabilita

Růstová výkonnost a stabilita Růstová výkonnost a stabilita 1. Růst a nabídková stránka ekonomiky 1.1 Mezinárodní ekonomický vývoj Struktura světového hospodářského růstu Vývoj ekonomiky v USA Japonsko Evropská unie Nové členské země

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 1.3.2005 KOM(2005) 64 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273}

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin PROZATÍMNÍ 2003/0165(COD) 6. 1. 2005 ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

SDĚLENÍ KOMISE Vytvoření společného leteckého prostoru s Alžírskem

SDĚLENÍ KOMISE Vytvoření společného leteckého prostoru s Alžírskem CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 31.10.2008 KOM(2008) 682 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE Vytvoření společného leteckého prostoru s Alžírskem CS 1 CS 1. ÚVOD 1. Ve sdělení s názvem

Více

Vlastimil Vaněk Oddělení pro záležitosti Evropské unie, MŠMT

Vlastimil Vaněk Oddělení pro záležitosti Evropské unie, MŠMT Vlastimil Vaněk Oddělení pro záležitosti Evropské unie, MŠMT Struktura prezentace Úvod Struktura programu Erasmus+ Priority programu Erasmus+ Rozpočet Aktuální vývoj/předpokládaný harmonogram Erasmus+

Více

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření

5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření C. STRATEGICKÁ ČÁST 5. Stanovení vize, strategických a specifických cílů a opatření Tato kapitola představuje klíčovou část strategické části SCLLD MAS ORLICKO. V celém procesu zpracování SCLLD se zaměřuje

Více

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI

MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI MALÝ PRŮVODCE VELKÝMI MOŽNOSTMI REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (ROP) MORAVSKOSLEZSKO TÉMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA REGION MORAVSKOSLEZSKO

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn

Příloha č. 2 k rozhodnutí ministra o vydání Dodatku k Metodickému pokynu. Č.j.: 15450/2008-72. Metodický pokyn Č.j.: 15450/2008-72 Metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného plánu rozvoje města (na základě Usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna

Více

Důvodová zpráva. A. Obecná část I. Odůvodnění předkládané novelizace. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA). 2.

Důvodová zpráva. A. Obecná část I. Odůvodnění předkládané novelizace. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA). 2. Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a zákon

Více

516. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (Brusel, 27. 28. 4. 2016)

516. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (Brusel, 27. 28. 4. 2016) 516. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (Brusel, 27. 28. 4. 2016) Plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) projednalo v přítomnosti místopředsedy

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. kterým se mění nařízení (ES) č. 1406/2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. kterým se mění nařízení (ES) č. 1406/2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 15.12.2015 COM(2015) 667 final 2015/0313 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterým se mění nařízení (ES) č. 1406/2002, kterým se zřizuje Evropská agentura

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu a zadávací podmínky pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu a zadávací podmínky pro veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídek do výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu a zadávací podmínky pro veřejnou zakázku malého rozsahu Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na služby Analýza

Více

513. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (Brusel, 20. 21. 1. 2016)

513. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (Brusel, 20. 21. 1. 2016) 513. plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (Brusel, 20. 21. 1. 2016) Plenární zasedání Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) projednalo a přijalo následující stanoviska:

Více

NEDISKRIMINACE PLUS POZITIVNÍ AKCE ROVNÁ SE SOCIÁLNÍ INTEGRACE

NEDISKRIMINACE PLUS POZITIVNÍ AKCE ROVNÁ SE SOCIÁLNÍ INTEGRACE MADRIDSKÁ DEKLARACE NEDISKRIMINACE PLUS POZITIVNÍ AKCE ROVNÁ SE SOCIÁLNÍ INTEGRACE My, přes 400 účastníků Evropského kongresu o osobách se zdravotním postižením, konaném v Madridu, velmi vítáme prohlášení

Více

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016 Základní teze analýzy potřeb v území v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje Únor 2016 1. Které jsou rozvojové priority kraje a jak se promítají do oblasti vzdělávání? 2. Které

Více

1 Programové období EU 2014-2020

1 Programové období EU 2014-2020 2. NEWSLETTER PROFESNÍ KOMORY SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ_listopad 2013 Prostřednictvím 2. newsletteru Profesní komory sociálních pracovníků (dále PKSP) bychom Vás rádi informovali o nadcházejícím programovém

Více

Balíček předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Balíček předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2012 COM(2012) 380 final 2012/0184 (COD) Balíček předpisů týkajících se technické způsobilosti vozidel Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o pravidelných technických

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1999 3. volební období Z Á P I S

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1999 3. volební období Z Á P I S Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1999 3. volební období Z Á P I S ze 17. (výjezdní) schůze výboru pro evropskou integraci, konané ve dnech 14. až 16. září 1999 2 Přítomni: Omluveni: Hosté:

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SHRNUTÍ POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SHRNUTÍ POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2011 SEK(2011) 871 v konečném znění PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SHRNUTÍ POSOUZENÍ DOPADŮ Průvodní dokument k PŘEZKUMU KOMISE, KTERÝ SE TÝKÁ FUNGOVÁNÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO

Více