kondiční trénink - rozvoj všeobecných schopností herní trénink - základní herní činnosti jednotlivce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "kondiční trénink - rozvoj všeobecných schopností herní trénink - základní herní činnosti jednotlivce"

Transkript

1 Příloha č. 3 Dům dětí a mládeže, Rakovník, Nerudova 504 STANOVENÍ CÍLŮ A OBSAHU ČINNOSTI V ZÁJMOVÝCH ÚTVARECH VOLEJBAL přípravka, žákyně kadetky,juniorky přípravka, žákyně kadetky, juniorky přípravka, žákyně kadetky přípravka, žákyně kadetky, juniorky přípravka, žákyně kadetky, juniorky POZEMNÍ HOKEJ mladší žáci+ žákyně starší žáci+žákyně mladší žáci+žákyně starší žáci+žákyně mladší žáci+žákyně starší žáci+žákyně mladší žáci+žákyně starší žáci+žákyně mladší žáci+žákyně starší žáci+žákyně rozvíjet pohybové schopnosti se zaměřením na obratnost a rychlost základy míčové techniky (doplňkové hry - vybíjená, přehazovaná) chování v kolektivu (soudržnost, spolupráce) upevňování pohybových schopností - herní činnosti jednotlivce herní situace, hra, pravidla kondiční trénink - rozvoj všeobecných schopností herní trénink - základní herní činnosti jednotlivce herní trénink - základní herní systémy a pravidla zvládnutí základních herních činností jednotlivce + ve dvojici zvládnutí průpravných her (přehazovaná, débl) zvládnutí základů hry podle pravidel zvládnutí jednoduchých herních systémů soutěživé hry bez míče i s míčem míčová technika jednotlivce, ve dvojici herní činnosti ve dvojici, trojici řízená hra s pravidly upevňování pohybových schopností se zaměřením herní činnosti jednotlivce herní situace, hra, základní pravidla využití herních činností jednotlivce v herním systému modelové herní situace a jejich řešení herní trénink - základní herní systémy a pravidla herní trénink - herní systémy, taktika, specializace zvládnutí základů hry podle pravidel zvládnutí jednoduchých herních systémů zvládnutí herních systémů a taktických prvků samostatné rozhodování při zapojení do soutěží herní činnosti ve dvojici řízená hra s pravidly modifikované herní situace při různých herních systémech nácvik jednoduchých signálů útočných i obranných řesení stressových situací při hře i v kolektivu

2 LEDNÍ HOKEJ mladší žáci dorostenci mladší žáci dorostenci starší žáci dorostenci mladší žáci dorostenci mladší žáci dorostenci KANOISTIKA FLORBAL ŠACHY využití herních činností jednotlivce v herním systému modelové herní situace a jejich řešení upevňování pohybových schopností - herní činnosti jednotlivce herní situace, hra, pravidla herní trénink - herní systémy, taktika, specializace herní trénink - základní herní systémy a pravidla zvládnutí herních systémů a taktických prvků samostatné rozhodování při zapojení do soutěží zvládnutí ů hry podle pravidel zvládnutí herních systémů modifikované herní situace při různých herních systémech nácvik jednoduchých signálů útočných i obranných modelové herní situace a jejich řešení zaměření dle funkcí v týmu řesení stressových situací při hře i v kolektivu základní technické dovednosti cvičení v bazénu i na kanálu práce s materiálem doplňkové činnosti ovládání lodi a základních technik první závodní zkušenosti modelové situace v bazénu cvičení technik na suchu modelové situace na kanálu upevnění pohybových schopností a kolektivu technika práce s holí základní pravidla herní činnosti jednotlivce řízená hra dle pravidel zvládnutí základních herních činnosti i systémů nácvik techniky ve dvojicích řízené herní situace zvládnutí hry dle pravidel rozvoj logického myšlení a kolektivu základy herních systémů základní pravidla řízená hra zvládnutí základních herních systémů ukázkové situace (využití počítače) řízené herní situace zvládnutí hry dle pravidel

3 CYKLOTURISTIKA STREET DANCE KYTARA PLASTIKOVÍ MODELÁŘI začátečníci pokročilí začátečníci pokročilí začátečníci vztah k přírodě a životnímu prostředí zásady bezpečnosti při dopravě výlety, expedice dopravní soutěže zvládnutí cyklovýletu a opravy kola zásady pro pobyt v přírodě praktická cvičení při výletě i v klubovně příprava jednoduchého výletu získá pozitivní vztah k cykloturistice vztah k přírodě a životnímu prostředí poznání nejbližšího okolí nauřit základním dovednostem a znalostem hip hop rozvinout cit pro hudbu a rytmiku podpořit kladný vztah k tanci ve formaci základní kroky a pohyby nácviky jednotlivých kompozicí nácviky na jednotlivé soutěže zvládnutí základních prvků pravidelné nácviky společné vystoupení při soutěžích a reprezentace DDM pravidelné schůzky nácviky na dance festivaly, soutěže naučí se zvládnout všechny základní i složitější kroky, rytmy a styly dokáže se zařadit do společného vytváření formací získá kladný vztah ke kolektivní práci a činnosti získá nepopsatelné zážitky ze společných vystoupení naučit základy hmatové techniky naučit se základním akordům a rytmům rozvíjet hudební vlohy a cítění dítěte podpořit kladný vztah k hudbě celkově hra na kytaru hra na orfovy nástroje hra dle předloh (zpěvníků, písniček z internetu ) hra na elektrickou kytaru a banjo zvládnutí základních akordů a využití v písničkách zvládnutí požadovaných rytmů v hraných písní dovednost použít orfovy nástroje v písni vystoupit s kolektivem i jednotlivě na soutěžích a akcích během roku klasické předcvičování hmantů akrordů soustavné cvičení střídání jednoltivých akordů spojení arordy a písnička - produkce cvičení rytmů od jednotlivých po složitější zařazení pro zručnější i vybrnkávání rytmů v písních umí samostatně zahrát i zazpívat písničku naučí se základním akordům a rytmům a tyto využívá v praxi dokáže spolupracovat s ostatními při vystoupeních získá pozitivní vztah k hudebnímu umění naučit základním znalostem techniky plastikového modelářství dát možnost k rozvoji citu pro ruční zpracování modelů umožnit rozvoj tvořivosti a podpořit vztah k manuální práci zlepšovat znalosti z plastikovém modelářství dbát na práci podle podkladů - tedy přesnost při zpracování modelů nadále podporovat vztah k manuální práci práce s modelem, štětcem, brusným nářadím jak pracovat s obtisky tmelení modelu, lepení modelu seznámení a práce se stříkací pistolí, údržba práce s modelem - zaměření na detaily pracování s kovovými díly, odlévání kovových dílů práce se stříkací pistolí zvládnutí sestavení modelů zvládnutí čistoty zpracovaného modelů (obtisky, barvení)

4 pokročilí začátečníci i pokročilí začátečníci i pokročilí LETEČTÍ MODELÁŘI KLUB PŘÍRODY RYBÁŘSKÝ výchovně vzdělávcí cíl dodržování stavby modelu dle návodu zvládnutí sestavení modelů, práce s výkresy zvládnutí již složitějších kamufláží na modelu / vojenská technikaú zvládnutí patiny - olejovými barvami klasické vysvětlování za pomoci plánků modelů přímá a praktická ukázka činnosti se štětcem, pistolí, pilníčky aktivizují ukázka vlastní práce - přípravy na soutěže dodržování čistoty při veškeré činnosti při práci umí samostatně a tvořivě přemýšlet a pracovat naučí se základům plastikového modelářství a umí vše prakticky použít dokáže si zorganizovat vlastní postupy a prostor při práci dokáže spolupracovat s ostatními a respektovat jejich práci i prostor získá tak pozitivní vztah k manuální práci rozvoj praktických dovedností podpořit vztah k manuální práci práce s papírem - jednoduché modely (stavění draků - "malajských") práce s plastem - jednoduché házecí modely práce s balzou - vyrábění házedel dle předloh práce s balzovými konstrukcemi (např. házecí kluzáci) zvládnutí fukčních modelů házedel zacházení s balzou - přesné vybrušování těl a křídel modelů letadel dokáží správné potahování letadel, a práci s napínacími laky praktická činnost s vysvětlováním postupů individuální přístup vzhledem k náročností modelů dodržování čistoty a bezpečností při práci s balzořízi, pilkami a brouskou umí samostatně a tvořivě přemýšlet i pracovat zvládne stavbu draků, jednoduchých házedel z balzy dle pokročilosti jednotlivců stavět modely soutěžních kategorií: P30, A3, CO2, RC - H, RC - V2 nadstandartní rozvíjení znalostí přírodních témat základní orientace v botanice a zoologii vztahy organismů v přírodě orientace v přírodovědné knihovně (využití bohatého knižního fondu DDM) využívání dermoplastických sbírek exkurze do botanické zahrady a městského parku péče o zahrady DDM zvládnutí základních znalostí o přírodě pochopení vztahů v organismu v přírodě vtisknutí ochranářského cítění s návazností s vlastním chováním člena ZK praktické využití přírodovědné knihovny exkurze do přírody testy znalostí přednášky s diapozitivy k jednotlivým tématům videoprojekce s komentářem vedoucíh kroužku získá pozitivní vztah k přírodě základní znalosti z oboru rybářství biologie ryb rybolov a jeho techniky praktická činnost - rybolovné techniky testy znalostí seznámení s rybářským řádem a lovnými mírami ryb /místní podmínky/ zvládnutí rybářského řádu zvládnutí rybolovné techniky získání mládežnické povolenky přímá praktická ukázka činnosti práce na vodě tréninky rybolovné techniky praktické poznávání ryb, živočichů a rostlin kolem vody svými dosaženými znalostmi může získat rybářský lístek základní poznání rybářského sportu získá vztah k přírodě a její ochraně

5 CHOVATELSKÝ OCHRANÁŘSKÝ PALIČKOVÁNÍ KERAMIKA nalézt kladný vztah - člověk a zvíře pravidelná péče o živé organizmy typy chovatelských zařízení seznámení s chovanými živočichy a jejich nároky v zajetí čištění nádrží a krmení péče o produkci živého hmyzího krmiva zvládnutí chovatelských metod (akvaristika, teraristika, chov savců) vštípení pravidelné péče o živočichy, lze využít i při vlastním chovu doma prověřování znalostí formou testů péče o vlastní chovy v DDM základní orientace v chovatelské literatuře návštěvy chovatelských výstav účast na exkurzích v ZOO a v chovatelských farmách v regionu získá pozitivní vztah k chovaným živočichům naučí se pravidelné péči při provozu vlastního chovu získá pozitivní vztah k přírodě obecně vštípení základního pojmu ekologie /vztah organizmů a prostředí/ seznámení s ochranářskou legislativou orientace v přírodě bližšího i vzdálenějšího regionu seznámení se s chráněnými a ohroženými druhy rostlin a živočichů při exkurzní činnosti praktické poznávání organizmů užitá ochrana přírody - přikrmování živočichů v zimním období využití všech poznatků v této oblasti vštípení základního pojmu ekologie /vztah organizmů a prostředí/ vtisknutí ochranářského cítění s návazností s vlastním chováním výklad při exkurzích výuka poznávačky živočichů dle sbírky dermoplastických preparátů příprava na soutěže významnou část práce tvoří působení při ochranářském táboře získá pozitivní vztah k ochraně přírody praktickou činností pomohou přírodu chránit vlastním vzorem působí na chování i dospělých lidí podpořit vývoj pozitivního vztahu k lidovému řemeslu naučit základům výroby ruční krajky práce podle vzorníků lektorek kompbinování a využítí různých kvalit a struktur člen zájmového kroužku /dítě i dopsělí/ vytvoří základní vzorníky zvládnou práci s paličkami a podle podvinku vytvoří výrobek podle vlastní fantazie a návrhu vytvoří svůj výrobek předvádění, vysvětlování, ukázky studium literatury a následná diskuse exkurze, výstavy /Praha, Vamberk/ naučit se základům lidové techniky umět vhodně zvolit materiál a techniku prezentovat výsledky kroužků na veřejnosti a šířit zájem o lidovou techniku naučit základním dovednostem podpořit vývoj kladného vztahu k rukodělné činnosti rozvíjet tvořivost, fantazii, představivost tvorba plátu a práce s ním /vykrajování, stáčení/ práce s hliněnými válečky /hady/ modelíování z volné ruky dekorace výrobků /otisky struktur textilií a přírodnin/ povrchové úpravy keramických výrobků /engoby, glazury, drátky, lýko/ zvládnutí základních postupů práce s hlínou vytvoření vlastního výrobků různými technikami /plát, z ruky a hadi/ vlastní výrobek je člen ZK schopen dozdobit libovolnou technikou ukázka hotového výrobku, vysvětlení a názorné předvedení postupu práce studium odborné literatury a následná diskuse návštěvy keramických dílen a výstavy naučit se samostatně pracovat a tvořit výrobek podle vzoru i podle vlastní fantazie na základě získaných poznatků a dovedností vytvoří výrobek

6 získá kladný vztah k tvořivé práci seznámí se se základy lidového řemesla COUNTRY TANCE nauřit základním dovednostem a znalostem country tance rozvinout cit pro hudbu a rytmiku podpořit kladný vztah k tanci ve formaci základy tanečních kroků základy clogingu nácviky jednotlivých předtančení nácviky jednotlivých kompozicí nácviky na jednotlivé soutěže zvládnutí základních kroků k tancům pravidelné nácviky společné vystoupení při soutěžích a reprezentace DDM pravidelné schůzky nácviky jednotlivých předtančení - LINÉ, šou, nácviky na dance festivaly, soutěže pravidelná soustředění a letní tábor naučí se zvládnout všechny základní i složitější kroky, rytmy a styly dokáže se zařadit do společného vytváření jednotlivých soutěžních tanců získá kladný vztah ke kolektivní práci a činnosti získá nepopsatelné zážitky ze společných vystoupení KLUB STŘEDOVĚKÉ VOJENSKÉ HISTORIE dbát na fyzickou přípravu jednotlivce seznámit se s jednotlivými typy boje se zbraní i beze zbraně základy lukostřelby, kuše a historických palných zbraní vzbudit zájem o historii středověkého období pravidelná fyzická příprava při schůzkách i mimo ně příprava vlastní výzbroje a výstroje přípravy vlastních vystoupení seznámení se s archelogickými nálezy nejen v regionu společné výpravy nácviky jednotlivých bojů nácviky i divadleních představení samostatné vystoupení i soutěže vlastní produkce při akcích DDM ukázky před nácviky jednotlicvých bojů práce s meči, kuši, luky studium historie, heraldiky samostatné výstupy zvládnutí soubojů dodržování bezpečnosti při soubojích zvládnutí historie i heraldiky získání kladného vztahu k samotné historii LIDOVÉ TANCE KARATE nauřit základním dovednostem a znalostem tance rozvinout cit pro hudbu a rytmiku podpořit kladný vztah k tanci ve formaci základy tanečních kroků nácviky jednotlivých předtančení nácviky jednotlivých kompozicí nácviky na jednotlivé soutěže zvládnutí základních kroků k tancům pravidelné nácviky společné vystoupení při soutěžích a reprezentace DDM pravidelné schůzky nácviky na dance festivaly, soutěže naučí se zvládnout všechny základní i složitější kroky, rytmy a styly dokáže se zařadit do společného vytváření jednotlivých soutěžních tanců získá kladný vztah ke kolektivní práci a činnosti získá nepopsatelné zážitky ze společných vystoupení základní pravidla pohybu v daném prostoru obratnostní cvičení nácvik postojů

7 FOTBAL MÍČOVÉ HRY POWER JOGA TCHAI TCHI POHYBOVÁ VÝCHOVA zvládnutí základů zápasu podle pravidel samostatné rozhodování při zápase činnosti ve dvojici, procvičování jednotlivých činností dle názvů modifikované situace při zápase řešení stressových situací při zápase i v kolektivu a kolektivu technika práce s míčem základní pravidla herní činnosti jednotlivce řízená hra dle pravidel zvládnutí základních herních činnosti i systémů nácvik techniky ve dvojicích řízené herní situace zvládnutí hry dle pravidel a kolektivu základní herní činnosti jednotlivých her základní pravidla herní činnosti jednotlivce řízená hra dle pravidel zvládnutí základních herních činnosti i systémů nácvik techniky ve dvojicích řízené herní situace zvládnutí hry dle pravidel umění relaxovat a odpočívat obratnostní cvičení rytmické pohyby doplňkové činnosti -protahovací cvičení zvládnutí stresu a umění relaxace správné držení těla cvičení s hudbou průpravná cvičení řešení stressových situací, umění relaxace umění relaxovat a odpočívat uvolnění zatuhlého svalstva a kloubů jemné a pomalé pohyby cvičení ve dvojicích zdravotní zřetele správné držení těla komunikace a práce s odbornou literaturou průpravná cvičení řešení stressových situací, umění relaxace porozumění rodiče s dítětem spolupráce rodičů, dětí a vedoucích organizovaná cvičení jednoduché hry cvičení ve dvojicích zdravotní zřetele správné držení těla hry, soutěže metodické řady radost z pohybu

8 CIZÍ JAZYKY ŠIKOVNÉ RUCE GYMNASTIKA VÝTVARNÝ LIDOVÁ TVOŘIVOST naučit základům jazyka rozvoj zapamatování slov a pojmů podpořit kladný vztah ke španělštině práce v týmu využívat audiovizuální techniku žák zvládne základní komunikaci má kladný vztah k jazyku výklad učiva samostatná a týmová práce soutěže získávání vědomostí samostudiem žák zvládne základní slovíčka umí vyhledat informace samostatně pracuje podpořit vývoj pozitivního vztahu k lidovému tvorbě naučit základům výroby různých technik práce podle vzorníků lektorek kombinování a využítí různých kvalit a struktur jednoduché výrobky dle technik práce dle vzorníků podle vlastní fantazie a návrhu vytvoří svůj výrobek předvádění, vysvětlování, ukázky studium literatury a následná diskuse naučit se základům lidové techniky umět vhodně zvolit materiál a techniku prezentovat výsledky kroužků na veřejnosti rozvíjet pohybové dovednosti (obratnost, pružnost) vytvářet kladný vztah ke sportovní činnosti základní pravidla chování při gymnastice základní gymnastické prvky posilování, protahování - pružnost nácvik jednoduchých sestav zvládnutí základních gymnastických prvků jednoduché sestavy - prostná i nářadí nácvik gymnastických postojů nácvik jednotlivých prvků s dopomocí i bez ní pozitivní vztah k pohybové činnosti správné držení těla, zdravý životní styl rozvoj citu pro materiál podpora estetického cítění kresba a malba, jednoduchá grafika práce s papírem a hmotou zvládnutí základních technik míchání barev zvládnutí práce s určenými pomůckami instruktáž, výtvarné experimenty vysvětlování daných úkonů dokáže si organizovat pracovní prostor získá pozitivní vztah k umění radost z vlastní práce podpořit vývoj pozitivního vztahu k lidovému řemeslu naučit základům výroby různých technik práce podle vzorníků lektorek kombinování a využítí různých kvalit a struktur jednoduché výrobky dle technik práce dle vzorníků podle vlastní fantazie a návrhu vytvoří svůj výrobek předvádění, vysvětlování, ukázky studium literatury a následná diskuse exkurze, výstavy /Praha, Vamberk/ naučit se základům lidové techniky umět vhodně zvolit materiál a techniku prezentovat výsledky kroužků na veřejnosti a šířit zájem o lidovou techniku

9 ATLETIKA SOFTBAL ASTRONOMICKÝ DRAMATICKÝ ZUMBA RUGBY technika jednotlivých atletických disciplín základy atletické abecedy soutěže dosažení určitého výkonu ve zvolené disciplíně správně technicky provedený pokusy, starty úspěch při závodech atletická abeceda technika jednotlivých atletických disciplín upevnění pohybových schopností technika jednotlivých činností základy hry soutěže technicky zvládnuté základní činnosti znalost pravidel hry individuální přístup - technika zvládnutí herních činností hrou upevnění pohybových schopností vztah k přírodě a zákonitostem orientace v jevech na obloze pozorování hvězdné oblohy a sluneční činnosti získávání teoretických znalostí zvládnutí základů astronomie schopnost orientace na obloze praktická pozorování v přírodě modifikované hry, soutěže vztah k přírodě a životnímu prostředí poznání nejběžnějších jevů rétorika, vystupování. podpora estetického cítění slovní projev porozumění textům zvládnutí základních technik vystupování na veřejnosti monolog, rozhovor. příprava veřejného vystoupení radost z vlastní práce základní pravidla pohybu v daném prostoru obratnostní cvičení nácvik postojů zvládnutí základních pohybových struktur samostatné kreace činnosti ve dvojici, procvičování jednotlivých činností dle názvů modifikované situace získá pozitivní vztah k pohybu řešení stressových situací základní pravidla pohybu v daném prostoru obratnostní cvičení nácvik postojů zvládnutí základů zápasu podle pravidel samostatné rozhodování při zápase činnosti ve dvojici, procvičování jednotlivých činností dle názvů

10 modifikované situace při zápase řešení stressových situací při zápase i v kolektivu

Výchovně vzdělávací cíle pravidelné zájmové činnosti Domu dětí a mládeže Ústí nad Labem, p.o.

Výchovně vzdělávací cíle pravidelné zájmové činnosti Domu dětí a mládeže Ústí nad Labem, p.o. Výchovně vzdělávací cíle pravidelné zájmové činnosti Domu dětí a mládeže Ústí nad Labem, p.o. TANEC DĚTSKÁ VĚKOVÁ KATEGORIE...4 TANEC JUNIORSKÁ VĚKOVÁ KATEGORIE...5 TANEC DOSPĚLÉ VĚKOVÁ KATEGORIE...6 KERAMIKA

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM 4. verze Školního vzdělávacího programu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Předkladatel:

Více

Rámcový vzdělávací program

Rámcový vzdělávací program Vzdělávací cíle obsažené v tomto dokumentu byly sestaveny na základě britských osnov British National Curriculum, dokumentů Cambridge ICT Starters a Cambridge English as an Additional Language. Rámcový

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Český jazyk 2.tř. Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo. Jazyková výchova. -umí psát, přepsat text, zvládne zápis přiměřeného diktovaného textu

Český jazyk 2.tř. Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo. Jazyková výchova. -umí psát, přepsat text, zvládne zápis přiměřeného diktovaného textu Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Český jazyk 2.tř Očekávané výstupy Ţák Jazyková výchova učení - sociální a personální -souvislé ústní a písemné vyjadřování -pozorné naslouchání -učí se spolupráci

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Nabídka zájmové činnosti na školní rok 2014/2015

Nabídka zájmové činnosti na školní rok 2014/2015 Dům dětí a mládeže Základní umělecké školy Horská 166 543 71 Hostinné Tel. 499 524 131, IČ: 674 407 03 www.ddmhostinne.cz Nabídka zájmové činnosti na školní rok 2014/2015 Vážení rodiče, Pracoviště DDM

Více

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Přípravný kurz pro učitelky MŠ a vychovatelky ŠD k jednotlivé maturitní zkoušce Copyright: Ministerstvo školství,

Více

P O Č Í T A Č O V É A

P O Č Í T A Č O V É A Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání platnost od 1. 9. 2007 s úpravami k 1. 9. 2009 Identifikační údaje školy název: Základní škola a mateřská škola, Praha 8,

Více

LEGATO. Projekt 2013. Cesta je cíl

LEGATO. Projekt 2013. Cesta je cíl pracoviště LEGATO Stamicova 7, Brno Kohoutovice Projekt 2013 Cesta je cíl Předkladatel: Milada Jovanovská 1. Charakteristika pobočky: Klademe stejný důraz na proces jako na výsledek. V roce 2013 završíme

Více

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51

OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51 OBSAH PROJEKTY... 2 MOST... 4 TEPLICE... 33 ÚSTÍ NAD LABEM... 49 DĚČÍN... 51 1 PROJEKTY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Pedagogické centrum realizovalo jako partner či jako dodavatel služby několik projektů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Katedra tělesné výchovy Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Š K O L N Í V Z DĚLÁVACÍ PROGRAM

Š K O L N Í V Z DĚLÁVACÍ PROGRAM Směrnice 2/1-9-2006 Š K O L N Í V Z DĚLÁVACÍ PROGRAM DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE U L I T A B R O U M O V VÁŠ PARTNER PRO VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Bc. Miroslav Frömmel ředitel 2006 OBSAH 1 VYMEZENÍ ŠKOLNÍHO

Více

5.9 Člověk a svět práce Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností

Více