LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, Borovany, Česká Republika ETA 15/0170 ETAG 004. Cemixtherm DIFU MW

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, Borovany, Česká Republika ETA 15/0170 ETAG 004. Cemixtherm DIFU MW"

Transkript

1 1020 LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, Borovany, Česká Republika 15 ETA 15/0170 ETAG 004 Cemixtherm DIFU MW Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) s omítkou; izolační materiál minerální vlna (MW) Číslo Zamýšlené použití: LBC DIFU MW_ vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Skladba systému: viz Prohlášení o vlastnostech, Tabulka 1 Reakce na oheň ETICS: Vodotěsnost: Nasákavost: Odolnost mechanickému poškození: Propustnost pro vodní páru: Nebezpečné látky: Pevnost připevnění (příčný posun): Přídržnost základní vrstvy k izolačnímu výrobku: Přídržnost lepidla k podkladu / izolantu: Odolnost zatížení větrem: Tepelný odpor ETICS: A2 s1, d0 vyhověl 0,5 kg.m 2 po 24 h (s jednou vrstvou výztužné síťoviny) 0,5 m neobsahuje nebezpečné látky 0,08 MPa nebo porušení v izolantu vyhovuje viz Prohlášení o vlastnostech viz Prohlášení o vlastnostech

2 Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, Borovany, CZ Prohlášení o vlastnostech č. LBC DIFU MW_ Název výrobku: Cemixtherm DIFU MW Jedinečný identifikační kód: LBC DIFU MW ETA15/0170, vydané NB 1020 Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Číslo certifikátu Osvědčení o stálosti vlastností č CPR Základní charakteristika Reakce na oheň Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle Tabulky 1 Harmonizovaná technická Vlastnost specifikace třída reakce na oheň A2 s1, d0 (pro všechny skladby) Systém posuzování ETAG 004: Notifikovaná osoba PAVUS, a.s., Prosecká 412/74, Praha 9, CZ, NB 1391 Vodotěsnost vyhověl ETAG 004: Nasákavost Odolnost mechanickému poškození 0,5 kg.m 2 po 24 h (pro všechny skladby) (s jednou vrstvou výztužné síťoviny) ETAG 004: ETAG 004: Propustnost pro vodní páru 0,5 m ETAG 004: Nebezpečné látky neobsahuje nebezpečné látky ETAG 004:2013 Pevnost připevnění (příčný posun) Přídržnost základní vrstvy k izolačnímu výrobku Přídržnost lepicí hmoty k podkladu / izolačnímu výrobku není požadováno (bez omezení délkových rozměrů ETICS) ETAG 004: ,08 MPa nebo porušení v izolantu ETAG 004: vyhovuje ETAG 004: TZÚS Praha, s.p., Prosecká 811/76a, Praha 9, CZ, NB 1020 Odolnost zatížení větrem viz Tabulka 6a ETAG 004: Tepelný odpor rozmezí tloušťky tepelně izolačního materiálu a deklarovaný součinitel tepelné vodivosti (λd) je uveden v bodu 1.1 Tabulky 1 bodový součinitel prostupu tepla hmoždinky (χ) je uveden v bodu 2.5 Tabulky 1 ETAG 004: /14

3 Tabulka 1: Skladby ETICS Způsob připevnění Součásti Další údaje Technická specifikace / popis Spotřeba [kg.m ²] Tloušťka [mm] 1.1 Izolační výrobek prefabrikované desky (lamely) z minerální vlny s kolmo orientovanými vlákny (TR80) MW lamela (TR 80) deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λd 0,041 W.m 1.K 1 Reakce na oheň: třída A1 EN Lepený ETICS (čistě lepený nebo s doplňkovým kotvením) 2. Mechanicky připevňovaný ETICS (s doplňkovým lepením) 1.2 Lepicí hmoty 185 Lepicí a stěrková hmota DIFUZNÍ 145 Lepicí a stěrková hmota ULTRA 135 Lepicí a stěrková hmota COMFORT 115 Lepicí a stěrková hmota BASIC 165 Lepicí hmota SUPERFIX lepená plocha min. 100 % 2.1 Izolační výrobek prefabrikované desky (lamely) z minerální vlny s podélně orientovanými vlákny (TR15 nebo TR10) MW deska (TR 15) MW deska jednovrstvá (TR 10) MW deska dvouvrstvá (TR 10) 2.2 Lepicí hmoty 185 Lepicí a stěrková hmota DIFUZNÍ 145 Lepicí a stěrková hmota ULTRA 135 Lepicí a stěrková hmota COMFORT 115 Lepicí a stěrková hmota BASIC 165 Lepicí hmota SUPERFIX 2.3 Upevňovací lišty 2.4 Kotvy pro upevňovací lišty deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λd 0,039 W.m 1.K 1 Reakce na oheň: třída A1 deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λd 0,036 W.m 1.K 1 nebo λd 0,035 W.m 1.K 1 Reakce na oheň: třída A1 deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λd 0,036 W.m 1.K 1 Reakce na oheň: třída A1 lepená plocha min. 40 % EN /14

4 Způsob připevnění Součásti Další údaje 2.5 pro připevnění izolačních desek Název hmoždinky fischer Termoz CS 8DT 110 V fischer Termoz CS 8 fischer Termoz CN 8 zatloukací s plastocelovým (děleným) trnem fischer Termoz CF 8 fischer Termoz 8U BRAVOLL PTHS BRAVOLL PTHEX zatloukací s plastocelovým (děleným) trnem BRAVOLL PTHKZ 60/8 EJOT STR U 2G EJOT H1 eco zatloukací s plastocelovým (děleným) trnem Hilti XIFV nastřelovací s ocelovým hřebem Hilti SXFV speciální typ montáže Hilti DFV, DFV T KEW TSD 8 KEW TSBD 8 KEW TSDV KEW TSDLV RAWPLUG TFIX8S RAWPLUG TFIX8ST Bodový součinitel prostupu tepla: χ [W.K 1 ] Tuhost talířku: c [kn.mm 1 ] Kategorie použití:, E χ = 0,001 0,002 W.K 1 c = 0,6 kn.mm 1, E χ = 0,000 0,001 W.K 1 c = 0,6 kn.mm 1 χ = 0,002 W.K 1 c = 0,5 kn.mm 1 χ = 0,001 0,002 W.K 1 c = 0,5 kn.mm 1, E χ = 0,002 W.K 1 c = 0,9 kn.mm 1, E χ = 0,001 W.K 1 c = 0,6 kn.mm 1 χ = 0,002 W.K 1 c = 0,7 kn.mm 1 χ = 0,002 W.K 1 c = 0,6 kn.mm 1, E χ = 0,001 W.K 1 c = 0,6 kn.mm 1 χ = 0,001 0,002 W.K 1 c = 0,4 kn.mm 1 Kategorie: A χ = 0,001 W.K 1 c = 0,7 kn.mm 1 χ = 0,002 0,003 W.K 1 c = 0,8 kn.mm 1, E χ = 0,002 W.K 1 c = 0,5 kn.mm 1 χ = 0,002 W.K 1 c = 1,6 kn.mm 1 χ = 0,002 W.K 1 c = 1,2 kn.mm 1 χ = 0,001 0,002 W.K 1 c = 1,24 kn.mm 1 χ = 0,002 W.K 1 c = 0,6 kn.mm 1, E Technická specifikace / popis Technická specifikace ETA14/0372 ETA09/0394 ETA07/0287 ETA02/0019 ETA08/0267 ETA13/0951 ETA06/0055 ETA04/0023 ETA11/0192 ETA03/0004 ETA03/0005 ETA05/0039 ETA04/0030 ETA08/0314 ETA08/0315 ETA12/0148 ETA11/0144 Spotřeba [kg.m ²] Tloušťka [mm] 4/14

5 Způsob připevnění Součásti Další údaje 3. Vnější souvrství RAWPLUG TFIX8M KOELNER KI 8M KOELNER KI10N KOELNER KI10NS TOP KRAFT PPV TOP KRAFT PSK TOP KRAFT PSV WKRĘTMET ecodrive WKRĘTMET ecodrive W WKRȨTMET WKTHERM ø 8 S WKRȨTMET WKTHERM ø 8 WKRȨTMETŁFM ø 8 WKRȨTMETŁFM ø 10 MKaMŁI3Aø10Mt 3.1 Stěrková hmota pro základní vrstvu 185 Lepicí a stěrková hmota DIFUZNÍ 3.2 Výztuž základní vrstvy VS 160 A VS 145 B R 131 R 120 R 117 SSA SM SSA SM 3.3 Penetrační nátěr χ = 0,002 W.K 1 c = 1,0 kn.mm 1 χ = 0,002 W.K 1 c = 0,4 kn.mm 1 χ = 0,003 W.K 1 c = 0,3 kn.mm 1, E χ = 0,000 W.K 1 c = 0,7 kn.mm 1, E χ = 0,002 0,003 W.K 1 c = 0,7 kn.mm 1 χ = 0,002 W.K 1 c = 0,6 kn.mm 1, E χ 0,002 W.K 1 c = 0,6 kn.mm 1 χ = 0,002 W.K 1 c = 0,6 kn.mm 1 χ = 0,002 W.K 1 c = 0,6 kn.mm 1, χ = c = 0,3 kn.mm 1 χ = c = 0,3 kn.mm 1 χ = c = 0,3 kn.mm 1 Kategorie: A, B Technická specifikace / popis ETA07/0336 ETA06/0191 ETA07/0221 ETA15/0244 ETA15/0463 ETA16/0120 ETA13/0107 ETA11/0232 ETA11/0232 ETA06/0080 ETA06/0105 ETA08/0204 Spotřeba [kg.m ²] Tloušťka [mm] 5,0 6,0 alkaliodolná skleněná síťovina alkaliodolná skleněná síťovina alkaliodolná skleněná síťovina Penetrace ST 0,2 0,45 1 x nátěr Penetrace ASN 0,2 0,45 1 x nátěr Kontakt 0,35 0,50 1 x nátěr 3.4 Konečná povrchová úprava DUOCEM 1,0 1,5 2,0 3,0 mm 1,5 2,0 3,0 mm EN vodní sklo a silikon 1,7 4,3 2,2 3,6 3 5 odpovídá max. velikosti zrna omítky 5/14

6 Způsob připevnění Součásti Další údaje Technická specifikace / popis Spotřeba [kg.m ²] Tloušťka [mm] ACTIVCEM 1,0 1,5 2,0 3,0 mm 1,5 2,0 3,0 mm EN silikonová pryskyřice 1,7 4,3 2,2 3,6 Silikonsilikátová omítka COMFORT 1,0 1,5 2,0 3,0 mm 1,5 2,0 3,0 mm EN vodní sklo a silikon 1,7 4,3 2,2 3,6 Silikonová omítka COMFORT 1,0 1,5 2,0 3,0 mm 1,5 2,0 3,0 mm EN silikonová pryskyřice 1,7 4,3 2,2 3,6 Silikonsilikátová omítka 1,0 1,5 2,0 3,0 mm 1,5 2,0 3,0 mm EN vodní sklo a silikon 1,7 4,3 2,2 3,6 Silikonová omítka 1,0 1,5 2,0 3,0 mm 1,5 2,0 3,0 mm EN silikonová pryskyřice 1,7 4,3 2,2 3,6 Silikátová omítka 1,0 1,5 2,0 3,0 mm 1,5 2,0 3,0 mm EN vodní sklo 1,7 4,3 2,2 3,6 Minerální omítka 1,2 2,0 3,0 mm 2,0 3,0 mm EN 9981 cement 2,0 3,8 2,2 3,5 Flexi štuk max. velikost zrna 0,7 mm EN 9981 cement 2,2 3 6/14

7 Tabulka 2: Reakce na oheň ETICS Skladba systému Lepicí hmoty: 185 Lepicí a stěrková hmota DIFUZNÍ 145 Lepicí a stěrková hmota ULTRA 135 Lepicí a stěrková hmota COMFORT 115 Lepicí a stěrková hmota BASIC 165 Lepicí hmota SUPERFIX EPS desky třída reakce na oheň E objemová hmotnost 25 kg.m 3 : dle bodu 2.5 Tabulky 1 Vnější souvrství Stěrková hmota: 185 Lepicí a stěrková hmota DIFUZNÍ Výztužná síťovina: dle bodu 3.2 Tabulky 1 Penetrační nátěr: Penetrace ST, Penetrace ASN, Kontakt Konečná povrchová úprava: DUOCEM ACTIVCEM Silikonsilikátová omítka COMFORT Silikonová omítka COMFORT Silikonsilikátová omítka Silikonová omítka Silikátová omítka Minerální omítka Flexi štuk Index šíření plamene po povrchu dle ČSN is = 0 mm.min 1 pro všechny konečné povrchové úpravy Evropská třída dle EN A2 s1, d0 Tabulka 3: Nasákavost ETICS základní vrstva 185 Lepicí a stěrková hmota DIFUZNÍ výztuž a konečné povrchové úpravy uvedené níže: Nasákavost po 24 hodinách < 0,5 kg.m 2 0,5 kg.m 2 DUOCEM x ACTIVCEM x Silikonsilikátová omítka COMFORT x Silikonová omítka COMFORT x Silikonsilikátová omítka x Silikonová omítka x Silikátová omítka x Minerální omítka x Flexi štuk x 7/14

8 Tabulka 4: Odolnost mechanickému poškození základní vrstva 185 Lepicí a stěrková hmota DIFUZNÍ výztuž a konečné povrchové úpravy uvedené níže: DUOCEM ACTIVCEM Silikonsilikátová omítka COMFORT Silikonová omítka COMFORT Silikonsilikátová omítka Silikonová omítka Silikátová omítka Minerální omítka Flexi štuk 1x výztužná síťovina Tabulka 5: Propustnost pro vodní páru vnějšího souvrství ETICS základní vrstva 185 Lepicí a stěrková hmota DIFUZNÍ výztuž a konečné povrchové úpravy uvedené níže: DUOCEM ACTIVCEM Silikonsilikátová omítka COMFORT Silikonová omítka COMFORT Silikonsilikátová omítka Silikonová omítka Silikátová omítka Minerální omítka Flexi štuk ekvivalentní difuzní tloušťka sd max. 0,16 m max. 0,22 m max. 0,2 m max. 0,24 m max. 0,2 m max. 0,3 m max. 0,18 m max. 0,12 m max. 0,10 m 8/14

9 Tabulka 6a 1: hmoždinky Odolnost sání větru odolnost proti protažení hmoždinky jednovrstvými deskami z MW TR15 s podélně orientovanými vlákny Obchodní název Viz tabulka č. 1, bod v 2.5 Způsob montáže Povrchová Zapuštěná Průměr talíře 60 mm izolantu z MW TR15 Tloušťka 50 mm 100 mm Pevnost 15 kpa Maximální zatížení umístěné v ploše umístěné ve spáře 0,44 kn 0,49 kn 0,32 kn 0,34 kn 0,41 kn 0,43 kn 0,24 kn 0,26 kn Tabulka 6a 2: hmoždinky Odolnost sání větru odolnost proti protažení hmoždinky jednovrstvými deskami z MW TR10 s podélně orientovanými vlákny Obchodní název Viz tabulka č. 1, bod v 2.5 Tuhost talířku 0,3 kn/mm 0,5 kn/mm Způsob montáže Povrchová Zapuštěná Povrchová Zapuštěná Průměr talíře 60 mm izolantu z MW TR10 Tloušťka 60 mm 100 mm 50 mm 100 mm Pevnost 10 kpa Maximální zatížení umístěné v ploše umístěné ve spáře izolačního výrobku 0,37 kn 0,39 kn 0,19 kn 0,22 kn 0,27 kn 0,32 kn 0,18 kn 0,19 kn 0,48 kn 0,55 kn 0,39 kn 0,43 kn 9/14

10 Pokračování tabulky 6a 2: hmoždinky Obchodní název Způsob montáže Odolnost sání větru odolnost proti protažení hmoždinky jednovrstvými deskami z MW TR10 s podélně orientovanými vlákny BRAVOLL PTH BRAVOLL PTH60/8 Ejot STR U 2G RAWPLUG TFIX8 S rozšiřující talíř rozšiřující talíř rozšiřující talíř rozšiřující talíř IT PTH 100 IT PTH 140 VT 90 KWL 090 Povrchová montáž Průměr talíře 100 mm 140 mm 90 mm 90 mm izolantu z MW TR10 Tloušťka 100 mm 80 mm Pevnost 10 kpa Maximální zatížení umístěné v ploše umístěné ve spáře 0,61 kn 0,69 kn 0,80 kn 0,83 kn 0,78 kn 0,91 kn 0,54 kn 0,56 kn 0,44 kn 0,57 kn 0,56 kn 0,62 kn 0,60 kn 0,70 kn 0,47 kn 0,49 kn Pokračování tabulky 6a 2: hmoždinky Obchodní název Způsob montáže Odolnost sání větru odolnost proti protažení hmoždinky jednovrstvými deskami z MW TR10 s podélně orientovanými vlákny BRAVOLL PTH S Ejot STR U 2G Wkretmet zápustný talíř zápustný talíř ecodrive W ZT 100 VT 2G Zapuštěná montáž Průměr talíře 100 mm 112,5 mm 110 mm izolantu z MW TR10 Maximální zatížení Tloušťka Pevnost umístěné v ploše umístěné ve spáře 0,63 kn 0,72 kn 100 mm 10 kpa 0,78 kn 0,91 kn 0,63 kn 0,65 kn 0,58 kn 0,65 kn 0,60 kn 0,70 kn 0,47 kn 0,51 kn 10/14

11 Tabulka 6a 3: Odolnost sání větru odolnost proti protažení hmoždinky deskami Frontrock MAX E (dvouvrstvé desky s podélně orientovanými vlákny z MW s TR10 Obchodní název Viz tabulka č. 1, bod v 2.5 hmoždinky izolantu MW Frontrock MAX E Maximální zatížení Tuhost talířku 0,4 kn/mm 0,6 kn/mm Způsob montáže Průměr talíře Povrchová 60 mm Tloušťka 80 mm 100 mm Pevnost umístěné v ploše umístěné ve spáře 0,38 kn 0,41 kn 0,32 kn 0,37 kn 10 kpa 0,42 kn 0,48 kn 0,34 kn 0,37 kn Pokračování tabulky 6a 3: hmoždinky Obchodní název Způsob montáže Odolnost sání větru odolnost proti protažení hmoždinky deskami Frontrock MAX E (dvouvrstvé desky s podélně orientovanými vlákny z MW s TR10 BRAVOLL PTHKZ/S rozšiřující talíř BRAVOLL IT PTH 100 Povrchová BRAVOLL PTHKZ/S rozšiřující talíř BRAVOLL IT PTH 140 Průměr talíře 100 mm 140 mm izolantu MW Frontrock MAX E Maximální zatížení Tloušťka Pevnost umístěné v ploše umístěné ve spáře 0,67 kn 0,69 kn 0,45 kn 0,54 kn 100 mm 10 kpa 0,78 kn 0,84 kn 0,60 kn 0,71 kn 11/14

12 Pokračování tabulky 6a 3: hmoždinky Obchodní název Způsob montáže Odolnost sání větru odolnost proti protažení hmoždinky deskami Frontrock MAX E (dvouvrstvé desky s podélně orientovanými vlákny z MW s TR10 BRAVOLL PTHS zápustný rozšiřující talíř ZT 100 BRAVOLL PTHS zápustný přípravek ZP Zápustná Ejot STR U 2G zápustný talíř VT 2G Wkretmet ecodrive W Průměr talíře 100 mm 65 mm 112,5 mm 110 mm izolantu MW Frontrock MAX E Maximální zatížení Tloušťka Pevnost umístěné v ploše umístěné ve spáře 0,68 kn 0,73 kn 0,29 kn 0,32 kn 100 mm 10 kpa 0,80 kn 0,85 kn 1,29 kn 1,34 kn 0,57 kn 0,64 kn 0,31 kn 0,36 kn 0,82 kn 0,86 kn 0,83 kn 0,96 kn 12/14

13 Tabulka 6b: Odolnost sání větru charakteristická únosnost hmoždinky v podkladu Obchodní název Průměr talíře [mm] Charakteristická únosnost hmoždinky v podkladu BRAVOLL PTHS 60 viz ETA08/0267 BRAVOLL PTHEX 60 viz ETA13/0951 BRAVOLL PTHKZ 60 viz ETA06/0055 EJOT STR U 2G 60 viz ETA04/0023 EJOT H1 eco 60 viz ETA11/0192 fischer Termoz CS 8DT 110 V 60 viz ETA14/0372 fischer Termoz CS 8 60 viz ETA14/0372 fischer Termoz CN 8 60 viz ETA09/0394 fischer Termofix CF 8 60 viz ETA07/0287 fischer Termoz 8 U 60 viz ETA02/0019 Hilti XIFV 60 viz ETA03/0004 Hilti SXFV 60 viz ETA03/0005 Hilti DFV, DFV T 60 viz ETA05/0039 KEW TSD 8 60 viz ETA14/400 KEW TSBD 8 60 viz ETA03/0004 KEW TSDV 60 viz ETA03/0005 KEW TSDLV 60 viz ETA05/0039 RAWPLUG TFIX8ST 60 viz ETA11/0144 RAWPLUG TFIX8S 60 viz ETA13/0845 RAWPLUG TFIX8M 60 viz ETA06/0191 KOELNER KI10N, KI10NS 60 viz ETA07/0221 TOP KRAFT PPV 60 viz ETA15/0244 TOP KRAFT PSK 60 viz ETA15/0463 TOP KRAFT PSV 60 viz ETA16/0120 WkretMet ecodrive W, ecodrive 60 viz ETA13/0107 WkretMet WKTHERM, WKTHERM S 60 viz ETA11/0232 WkretMet ŁFM Ø 8 60 viz ETA11/0231 WkretMet ŁFM Ø viz ETA06/0080 Alsta MKaMŁI3Aø10Mt 60 viz ETA08/ /14

14 Tabulka 7a: Vzduchová neprůzvučnost pro tloušťku izolantu 100 mm až 200 mm Izolant Vnější souvrství Kotvení ETICS Popis podkladu Izolant: Desky z minerální vlny viz tabulka č. 1 Rozměry: Tloušťka 100 mm Dynamická tuhost: 10,3 MN/m 3 Odpor proti proudění vzduchu: 36,6 kpa s/m2 Hmotnost vnějšího souvrství: 10,2 kg/m 2 Mechanické kotvení: Počet hmoždinek 8 ks/m 2 Kotvení lepením na 40% plochy izolantu: Spotřeba 5,0 kg/ m 2 Plošná hmotnost: kg/m 2 Vliv ETICS na vzduchovou neprůzvučnost stěny ΔRw = 0 db ΔRw C = 2 db ΔRw Ctr = 3 db Pokračování tabulky 7b: Vzduchová neprůzvučnost pro tloušťku izolantu větší než 200 mm Izolant Vnější souvrství Kotvení ETICS Popis podkladu Izolant: Desky z minerální vlny viz tabulka č. 1 Rozměry: Tloušťka 200 mm Dynamická tuhost: 10,3 MN/m 3 Odpor proti proudění vzduchu: 36,6 kpa s/m2 Hmotnost vnějšího souvrství: 10,2 kg/m 2 Mechanické kotvení: Počet hmoždinek 8 ks/m 2 Kotvení lepením na 40% plochy izolantu: Spotřeba 5,0 kg/ m 2 Plošná hmotnost: kg/m 2 Vliv ETICS na vzduchovou neprůzvučnost stěny ΔRw = 2 db ΔRw C = 0 db ΔRw Ctr = 1 db Změřená neprůzvučnost může být použita i pro těžší vnější souvrství, změřená neprůzvučnost může být použita pro stejný typ s nižší dynamickou tuhostí, změřená neprůzvučnost může být použita pro stejný typ s vyšší tloušťkou, změřená neprůzvučnost může být použita pro ETICS připevněný menší plochou lepicí hmoty. Maximální počet hmoždinek je 8 ks/m 2 a maximální velikost lepené plochy je 40% povrchu lepené desky tepelně izolačního materiálu. výrobku definovaného v Tabulce č.1 jsou ve shodě s výše uvedenými vlastnostmi. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v tomto prohlášení. Podepsáno za výrobce a jeho jménem: Ing. Pavel Kodat, výrobní ředitel LB Cemix, s.r.o. Borovany 15. března /14

Cemixtherm COMFORT MW

Cemixtherm COMFORT MW 1020 LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany, Česká Republika 08 ETA 08/0104 ETAG 004 Cemixtherm COMFORT MW Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) s omítkou; izolační materiál minerální

Více

Cemixtherm COMFORT EPS

Cemixtherm COMFORT EPS 1020 LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany, Česká Republika 05 ETA 05/0188 ETAG 004 Cemixtherm COMFORT EPS Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) s omítkou; izolační materiál expandovaný

Více

LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, Borovany, Česká Republika ETA 18/0054 ETAG 004. Cemixtherm HARD EPS

LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, Borovany, Česká Republika ETA 18/0054 ETAG 004. Cemixtherm HARD EPS 1020 LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany, Česká Republika 18 ETA 18/0054 ETAG 004 Cemixtherm HARD EPS Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) s omítkou; izolační materiál expandovaný

Více

LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, Borovany, Česká Republika ETA-05/0188 ETAG 004. Cemix THERM P

LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, Borovany, Česká Republika ETA-05/0188 ETAG 004. Cemix THERM P 1020 LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany, Česká Republika 05 ETA05/0188 ETAG 004 Cemix THERM P Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) s omítkou; izolační materiál expandovaný polystyren

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň 070160 Prohlášení o vlastnostech č. 2014091807/0160 název výrobku: MAMUTTHERM M jedinečný identifikační kód: 070160 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce MAMUTTHERM

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika technická specifikace posuzování

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika technická specifikace posuzování Prohlášení o vlastnostech č. 2014091813/0396 název výrobku: MAMUTTHERM Mu jedinečný identifikační kód: 130396 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce MAMUTTHERM s.r.o.,

Více

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Prohlášení o vlastnostech č. 105/2013 VIV název : weber therm klasik E mineral jedinečný identifikační kód: VTIKSWTKEM

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 109/2013-VIV název : weber therm clima E mineral jedinečný identifikační

Více

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Prohlášení o vlastnostech č. 107/2013-VIV název : weber therm elastik E mineral jedinečný identifikační kód: VTIKSWTEEM

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika Prohlášení o vlastnostech č. 105/2013 VIII název výrobku: weber therm klasik E mineral jedinečný identifikační kód: VTIKSWTKEM Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce

Více

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Prohlášení o vlastnostech č. 005/2014 VII název výrobku:dektherm ELASTIK E mineral jedinečný identifikační kód:

Více

Prohlášení o vlastnostech č. 01-BCZ-ETA-15/0289

Prohlášení o vlastnostech č. 01-BCZ-ETA-15/0289 Zamýšlené použití Výrobce Výrobny Prohlášení o vlastnostech č. 01-BCZ-ETA-15/0289 název výrobku: Baumit Mineral A jedinečný identifikační kód: ETA-15/0289 Baumit Mineral A Vnější tepelná izolace stěn z

Více

Platné pouze pro skladby systému dle Tabulky 1 harmonizovaná technická specifikace. Sd 0,2 m ETAG 004:

Platné pouze pro skladby systému dle Tabulky 1 harmonizovaná technická specifikace. Sd 0,2 m ETAG 004: Prohlášení o vlastnostech č. 01 / 2018 název výrobku: Mistral TECTOTHERM EPS jedinečný identifikační kód: ETICS TECTOTHERM EPS Zamýšlené použití Vnější kontaktně montovaná tepelná izolace stěn z betonu

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň 070153 Prohlášení o vlastnostech č. 2014091807/0153 název výrobku: MAMUTTHERM P jedinečný identifikační kód: 070153 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce MAMUTTHERM

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 108/2013-VIV název : weber therm clima E jedinečný identifikační kód:

Více

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-MV

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-MV 1020 MONTAKO s.r.o. Lobeček 732 278 01 Kralupy nad Vltavou IČ: 25123017 14 VISCO beta MOETICSMV21082014 číslo Prohlášení o vlastnostech: MOMV130701 (v příloze) Vnější tepelně izolační kompozitní systém

Více

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-MV

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-MV 1020 MONTAKO s.r.o. Lobeček 732 278 01 Kralupy nad Vltavou IČ: 25123017 13 VISCO beta MOETICSMV01072013 číslo Prohlášení o vlastnostech: MOMV130701 (v příloze) Vnější tepelně izolační kompozitní systém

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 106/2013-VIV název výrobku: weber therm klasik E jedinečný identifikační

Více

NO č (pro všechny skladby) ETAG 004:2011 Vodotěsnost 2 vyhověl ETAG 004: Sd 0,1 m ETAG 004: není požadováno ETAG 004:

NO č (pro všechny skladby) ETAG 004:2011 Vodotěsnost 2 vyhověl ETAG 004: Sd 0,1 m ETAG 004: není požadováno ETAG 004: Prohlášení o vlastnostech č. 02 / 2018 název výrobku: Mistral TECTOTHERM MW jedinečný identifikační kód: ETICS TECTOTHERM MW Zamýšlené použití Vnější kontaktně montovaná tepelná izolace stěn z betonu nebo

Více

KABE THERM Mineral/WANCORTHERM ETA-08/0067

KABE THERM Mineral/WANCORTHERM ETA-08/0067 1020 DOVA a.s., Kirilovova 115, 739 21 PASKOV, Česká Republika IČ: 41034554 KABE THERM Mineral/WANCORTHERM ETA-08/0067 Číslo výrobku: 0112 Prohlášeni o vlastnostech č: 0112 (v příloze) Vnější tepelná izolace

Více

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-EPS

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-EPS 1020 MONTAKO s.r.o. Lobeček 732 278 01 Kralupy nad Vltavou IČ: 25123017 13 VISCO alfa MOETICSEPS01072013 číslo Prohlášení o vlastnostech: MOEPS130701 (v příloze) Vnější tepelně izolační kompozitní systém

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 104/2013-VIV název : weber therm elastik E jedinečný identifikační

Více

STX.THERM ALFA číslo Prohlášení o vlastnostech: (v příloze) Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva

STX.THERM ALFA číslo Prohlášení o vlastnostech: (v příloze) Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva 1020 STOMIX, spol. s r.o. 790 65 Skorošice 197, Česká republika 05 STX.THERM ALFA 01-001 číslo Prohlášení o vlastnostech: 01-001-06 (v příloze) Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Skladba systému:

Více

Prohlášení o vlastnostech č. 2940220/1 název výrobku: SILCOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-08/0220//1

Prohlášení o vlastnostech č. 2940220/1 název výrobku: SILCOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-08/0220//1 Prohlášení o vlastnostech č. 2940220/1 název výrobku: SILCOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-08/0220//1 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu a zdiva Výrobce STACHEMA CZ s.r.o.,

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby)

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm Ceramic M Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č.

Více

Prohlášení o vlastnostech č název výrobku: ETICS EXTHERM MW

Prohlášení o vlastnostech č název výrobku: ETICS EXTHERM MW Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Základní charakteristika Vlastnost Harmonizované technické parametry Systém posuzování Reakce na oheň třída reakce na oheň je 1 uvedená viz. tabulka 2 pro

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 104/2013-VIII název výrobku: weber therm elastik E jedinečný identifikační

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 104/2013-VII název výrobku: weber therm klasik E jedinečný identifikační

Více

Prohlášení o vlastnostech č

Prohlášení o vlastnostech č Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Základní charakteristika Vlastnost Harmonizované technické parametry Systém posuzování Reakce na oheň třída reakce na oheň je 1 uvedená viz. tabulka 2 pro

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 108/2013-VIII název výrobku: weber therm clima E jedinečný identifikační

Více

TERMO + holding, a.s. Všebořická 239/ Ústí nad Labem IČ:

TERMO + holding, a.s. Všebořická 239/ Ústí nad Labem IČ: 1 / 14 1020 TERMO + holding, a.s. Všebořická 239/3 400 01 Ústí nad Labem IČ: 27304434 12 Termo+Styrol Eko ETICS-T+S-EKO číslo Prohlášení o vlastnostech: (v příloze) Vnější tepelně izolační kompozitní systém

Více

Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech Není relevantní Jedinečný identifikační kód: Název výrobku: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Prohlášení o vlastnostech č. PCC_560_03 PUREN 13165T2DS(70,90)4CS(10/Y)150TR150WL(T)3WL(P)0,5WS(P)0,5

Více

Prohlášení o vlastnostech č /1 název výrobku: ECOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-13/0621//1

Prohlášení o vlastnostech č /1 název výrobku: ECOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-13/0621//1 Prohlášení o vlastnostech č. 2940621/1 název výrobku: ECOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-13/0621//1 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu a zdiva Výrobce STACHEMA CZ s.r.o.,

Více

Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, Brno, Česká republika IČ: CPD

Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, Brno, Česká republika IČ: CPD 1020 Paulín CZ, s. r. o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 13 1020 CPD 060025372 Paulín THERMOKAPPA 2000 Vnější kontaktní systém s izolantem z EPS a s omítkou (ETICS), pro

Více

KABE THERM/LAMITHERM ETA-08/0024

KABE THERM/LAMITHERM ETA-08/0024 1020 DOVA a.s., Kirilovova 115, 739 21 PASKOV, Česká Republika IČ: 41034554 KABE THERM/LAMITHERM ETA-08/0024 Číslo výrobku: 0111 Prohlášeni o vlastnostech č: 0111 (v příloze) Vnější tepelná izolace stěn

Více

Prohlášení o vlastnostech č /2 název výrobku: STACHEMA THERM jedinečný identifikační kód: ETA-13/0621//3

Prohlášení o vlastnostech č /2 název výrobku: STACHEMA THERM jedinečný identifikační kód: ETA-13/0621//3 Prohlášení o vlastnostech č. 2940621/2 název výrobku: STACHEMA THERM jedinečný identifikační kód: 13/0621//3 Zamýšlené použití Vnější tepelně izolační kompozitní systém s izolantem s expandovaného polystyrenu

Více

Prohlášení o vlastnostech č /1 název výrobku: ECOLOR THERM MINERÁL jedinečný identifikační kód: ETA-13/0946//1

Prohlášení o vlastnostech č /1 název výrobku: ECOLOR THERM MINERÁL jedinečný identifikační kód: ETA-13/0946//1 Prohlášení o vlastnostech č. 2940946/1 název výrobku: ECOLOR THERM MINERÁL jedinečný identifikační kód: ETA13/0946//1 Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Vnější tepelná izolace stěn z betonu

Více

MAMUT-THERM s.r.o., Slaměníkova 302/23; Brno (IČ: )

MAMUT-THERM s.r.o., Slaměníkova 302/23; Brno (IČ: ) 1020 MAMUTTHERM s.r.o., Slaměníkova 302/23; 614 00 Brno (IČ: 26885263) 14 MAMUTTHERM Pv 140278 číslo Prohlášení o vlastnostech: 2017051914/0278 (v příloze) Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva

Více

EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188

EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188 1020 EXCEL MIX, s.r.o. Priemyselná 497/8 922 31 Sokolovce, Slovenská republika IČ: 36270237 05 1020 CPD 020-024047 EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188 Číslo výrobku: 0101 Prohlášeni o vlastnostech č: 0101

Více

MAMUT-THERM s.r.o., Slaměníkova 302/23; Brno (IČ: )

MAMUT-THERM s.r.o., Slaměníkova 302/23; Brno (IČ: ) 1020 MAMUTTHERM s.r.o., Slaměníkova 302/23; 614 00 Brno (IČ: 26885263) 14 MAMUTTHERM Pv číslo Prohlášení o vlastnostech: 2014101014/0278 (v příloze) Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Skladba

Více

KVK MINERÁL THERM mw 2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená

KVK MINERÁL THERM mw 2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená Prohlášení o vlastnostech č. CPR MI - MW 2016/01 1. Jedinečný identifikační kód : KVK MINERÁL THERM mw 2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního v souladu Vnější tepelná izolace stěn z betonu

Více

Prohlášení o vlastnostech podle nařízení (EU) 305/2011, příloha III

Prohlášení o vlastnostech podle nařízení (EU) 305/2011, příloha III Prohlášení o vlastnostech podle nařízení (EU) 305/2011, příloha III Profi EPS 13/0947 Prohlášení o vlastnostech č. 00601-CPR-Profi EPS 1 Identifikační kód výrobku 004 2 Typ, série, sériové číslo ETA-13/0947

Více

Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech Není relevantní Prohlášení o vlastnostech č. PCC_560_04 Jedinečný identifikační kód: Název výrobku: Zamýšlené použití Výrobce PUR-EN 13165-T2-DS(70,90)4-CS(10/Y)150-TR150-WL(T)3-WL(P)0,5- WS(P)0,5-MU(20)

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm XM Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č. Certifikátu

Více

Prohlášení o vlastnostech podle nařízení (EU) 305/2011, příloha III

Prohlášení o vlastnostech podle nařízení (EU) 305/2011, příloha III Prohlášení o vlastnostech podle nařízení (EU) 305/2011, příloha III Profi EPS 13/0947 Prohlášení o vlastnostech č. 00601-CPR-Profi EPS 1 Identifikační kód výrobku 004 2 Typ, série, sériové číslo ETA-13/0947

Více

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny s omítkou

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny s omítkou TECHNICKÝ LIST Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny s omítkou CHARAKTERISTIKA: vyznačuje se pružnou a trvanlivou základní vrstvou vhodný zejména pro větší objekty, ale i rodinné

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm DP Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č. Certifikátu

Více

Prohlášení o vlastnostech č. CPR MI - EPS 2016/01 KVK MINERÁL THERM eps

Prohlášení o vlastnostech č. CPR MI - EPS 2016/01 KVK MINERÁL THERM eps Prohlášení o vlastnostech č. CPR MI - EPS 2016/01 KVK MINERÁL THERM eps 1. Jedinečný identifikační kód výrobku: 2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva

Více

Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072

Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 1020 Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 10 1020-CPD-020-025265 Den Braven THERM MINERAL, ETA-10/0329 podle ETAG 004:2000 Číslo Prohlášení o vlastnostech

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby)

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby) LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm Ceramic P Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č.

Více

EN T5 DS(T+) DS(TH) TR80-WS WL(P) MU1

EN T5 DS(T+) DS(TH) TR80-WS WL(P) MU1 Izolační výrobek Izolační vrstva IV a související způsob upevnění Izolační výrobek ETICS MAMUTTHERM Mv Všeobecná definice výrobku ETICS MAMUTTHERM Mv a zamýšlené použití ETA 14/0277 Reakce na oheň Evropská

Více

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce Symbol CE dle směrnice 9368EEC. 1020 EXCEL MIX CZ,s.r.o. Palackého 664, 281 01 Velim, Czech Republic IČO: 276 07 020 18 1020-CPR-020-038692 EXCEL THERM R ETA-090366 podle ETAG 004:2013 Číslo Prohlášení

Více

EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188

EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188 1020 EXCEL MIX, s.r.o. Priemyselná 497/8 922 31 Sokolovce, Slovenská republika IČ: 36270237 05 1020 CPD 020-024047 EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188 TECHNICKÁ SPECIFIKACE SPECIFICKÉ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ

Více

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. 1020 Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 15 1020-CPR-020-033584 Den Braven THERM MINERAL, ETA-15/0074 podle ETAG

Více

Technická specifikace č. 102 EXCEL THERM R

Technická specifikace č. 102 EXCEL THERM R 1020 EXCEL MIX CZ,s.r.o. Palackého 664, 281 01 Velim, Czech Republic IČO: 276 07 020 18 1020-CPR-020-038692 EXCEL THERM R ETA-09/0366 podle ETAG 004:2013 Číslo Prohlášení o vlastnostech (DoP): 102 Vnější

Více

Desky z pěnového polystyrenu (EPS s reakcí na oheň E, pevností v tahu kolmo k rovině desky TR 100, ) dle ČSN EN ed.2 a s dalšími sledovanými

Desky z pěnového polystyrenu (EPS s reakcí na oheň E, pevností v tahu kolmo k rovině desky TR 100, ) dle ČSN EN ed.2 a s dalšími sledovanými sob upevnění Izolační výrobek Lepicí hmota Izolační výrobek Lepicí hmota ETICS MAMUTTHERM C Všeobecná definice výrobku ETICS MAMUTTHERM C a zamýšlené použití STO 020033838 ze dne 2. 10.2015 Reakce na oheň

Více

Technický list ETICS weber therm standard

Technický list ETICS weber therm standard Technický list ETICS weber therm standard 1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě: weber therm standard je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou s izolantem pěnového polystyrenu

Více

TECHNICKÝ LIST. na výrobek: vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. weber therm TWINNER. s izolantem z desek Isover TWINNER

TECHNICKÝ LIST. na výrobek: vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. weber therm TWINNER. s izolantem z desek Isover TWINNER TECHNICKÝ LIST na výrobek: vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou weber therm TWINNER s izolantem z desek Isover TWINNER Divize Weber, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize WEBER

Více

zateplovací systém z minerální vlny (MW) pro provádění kontaktního zateplení stavebních konstrukcí

zateplovací systém z minerální vlny (MW) pro provádění kontaktního zateplení stavebních konstrukcí TECHNICKÝ LIST ETICS CEMIX THERM M Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny VLASTNOSTI A ZPŮSOBY POUŽITÍ: zateplovací systém z minerální vlny (MW) pro provádění kontaktního zateplení

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm DM Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č. Certifikátu

Více

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. 1020 Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 15 1020-CPR-020-033582 Den Braven THERM STYRO-PUR CZ ETA-15/0073 podle ETAG

Více

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou TECHNICKÝ LIST Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou CHARAKTERISTIKA: vyznačuje se cenově zajímavou základní vrstvou vhodný spíše pro menší objekty povrchovou

Více

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny s omítkou

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny s omítkou TECHNICKÝ LIST Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny s omítkou CHARAKTERISTIKA: vyznačuje se cenově zajímavou základní vrstvou vhodný spíše pro menší objekty povrchovou úpravu

Více

vnější kontaktní zateplovací systém (ETICS)

vnější kontaktní zateplovací systém (ETICS) Certifikovaný na bázi minerální vlny MW v souladu s ustanovením 5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005

Více

VISCO alfa VNĚJŠÍ TEPELNĚIZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU S OMÍTKOU

VISCO alfa VNĚJŠÍ TEPELNĚIZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU S OMÍTKOU Definice výrobků a zamýšleného použití Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS), zvaný ETICS v dalším textu, je navržen a prováděn v souladu s návrhovými a montážními pokyny držitele ETA, uloženými

Více

ETA 14/0465 ze dne 30/12/2014. Evropské technické posouzení

ETA 14/0465 ze dne 30/12/2014. Evropské technické posouzení Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 14/0465 ze dne 30/12/2014 I Všeobecná část Subjekt

Více

Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) z šedého pěnového polystyrénu s přísadou grafitu

Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) z šedého pěnového polystyrénu s přísadou grafitu TECHNICKÝ LIST ETICS CEMIX THERM P SILVER Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) z šedého pěnového polystyrénu s přísadou grafitu VLASTNOSTI A ZPŮSOBY POUŽITÍ: zateplovací systém z šedého pěnového

Více

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. 1020 EXCEL MIX CZ,s.r.o. Palackého 664, 281 01 Velim, Czech Republic IČO: 276 07 020 18 1020-CPR-020-038688 EXCEL THERM eps ETA-05/0280 podle ETAG 004:2013 Číslo Prohlášení

Více

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny s omítkou

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny s omítkou TECHNICKÝ LIST Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny s omítkou CHARAKTERISTIKA: Vyznačuje se velmi pružnou a mechanicky odolnou základní vrstvou vhodný zejména tam, kde jsou

Více

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny s omítkou

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny s omítkou TECHNICKÝ LIST Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny s omítkou CHARAKTERISTIKA: vyznačuje se difuzně propustnou základní vrstvou vhodný zejména na zděné stěny z materiálů s

Více

ETICS CEMIX THERM P basic

ETICS CEMIX THERM P basic TECHNICKÝ LIST ETICS CEMIX THERM P basic Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) s omítkou, s izolantem z pěnového polystyrenu VLASTNOSTI A ZPŮSOBY POUŽITÍ: zateplovací systém z pěnového polystyrénu

Více

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce

Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. Identifikační číslo notifikované osoby Název a sídlo nebo jiná identifikace výrobce Symbol CE dle směrnice 93/68/EEC. 1020 EXCEL MIX CZ,s.r.o. Palackého 664, 281 01 Velim, Czech Republic IČO: 276 07 020 18 1020-CPR-020-038690 EXCEL THERM mineral ETA-06/0188 podle ETAG 004:2013 Číslo Prohlášení

Více

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou TECHNICKÝ LIST Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou CHARAKTERISTIKA: vyznačuje se cenově zajímavou základní vrstvou vhodný spíše pro menší objekty povrchovou

Více

Prohlášení o vlastnostech výrobku č.:

Prohlášení o vlastnostech výrobku č.: Prohlášení o vlastnostech výrobku č.: Typ/Šarže Zamýšlené použití Výrobce Technická Deklarované vlastnosti S13-007 ETA-04/0018 Capatect BASIC LINE podle ETA-04/0018 Uvedeno na obalu /etiketě Vnější tepelně

Více

Technický list pro ETICS TOLTHERM 2 prosinec 2013

Technický list pro ETICS TOLTHERM 2 prosinec 2013 Výrobce : Distributor : ARTIS A, a.s. Ve Slatinách 1, 460 15 Liberec 15 IČO : 254199 ARTIS A, a.s. Pražákova 52, 619 00 Brno S ohledem na možné změny ve výrobním programu výrobců komponent systému v dalším

Více

Viz tabulka 23 a příslušející text

Viz tabulka 23 a příslušející text HASIT Šumavské vápenice a omítkárny s.r.o., Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice 13 DOP 329309 1020 ETA 06/0037 WDVS Hasitherm - POL Reakce na oheň B s1, d0 Vodotěsnost NPD 1 Nasákavost < 1 kg/m 2 po 1

Více

ETA 14/0277 ze dne 21/08/2014. Evropské technické posouzení

ETA 14/0277 ze dne 21/08/2014. Evropské technické posouzení Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení I Všeobecná část Subjekt pro technické posuzování,

Více

Paulín CZ, s.r.o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 1020 CPD 060031159

Paulín CZ, s.r.o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 1020 CPD 060031159 1020 Paulín CZ, s.r.o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 13 1020 CPD 060031159 Paulín THERMOKAPPA 3000 Vnější kontaktní systém s izolantem z minerální vlny a s omítkou (ETICS),

Více

Prohlášení o vlastnostech č. 2940253/1 název výrobku: SILCOLOR THERM MINERÁL jedinečný identifikační kód: ETA-08/0253//1

Prohlášení o vlastnostech č. 2940253/1 název výrobku: SILCOLOR THERM MINERÁL jedinečný identifikační kód: ETA-08/0253//1 Prohlášení o vlastnostech č. 2940253/1 název výrobku: SILCOLOR THERM MINERÁL jedinečný identifikační kód: ETA-08/0253//1 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu a zdiva Výrobce STACHEMA

Více

EXCEL THERM č. ETA 05/0280

EXCEL THERM č. ETA 05/0280 1020 EXCEL MIX, s.r.o. Priemyselná 497/8 922 31 Sokolovce, Slovenská republika IČ: 36270237 05 1301 CPD - 0230 EXCEL THERM č. ETA 05/0280 TECHNICKÁ SPECIFIKACE SPECIFICKÉ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE EVROPSKÉHO

Více

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou TECHNICKÝ LIST Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou CHARAKTERISTIKA: Vyznačuje se velmi pružnou a mechanicky odolnou základní vrstvou vhodný zejména tam, kde

Více

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou TECHNICKÝ LIST Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou CHARAKTERISTIKA: vyznačuje se základní vrstvou s dobrým poměrem cena/výkon vhodný pro objekty střední velikosti

Více

STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ

STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 11/2013 Pobočka 0200 České Budějovice vydává podle ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých

Více

Vnější tepelně izolační kontaktní zateplovací systém (ETICS) s omítkou s izolantem z minerální vlny (MW)

Vnější tepelně izolační kontaktní zateplovací systém (ETICS) s omítkou s izolantem z minerální vlny (MW) TECHNICKÝ LIST ETICS CEMIX THERM M basic Vnější tepelně izolační kontaktní zateplovací systém (ETICS) s omítkou s izolantem z minerální vlny (MW) VLASTNOSTI A ZPŮSOBY POUŽITÍ: zateplovací systém z minerální

Více

Technický list pro ETICS TOLTHERM 1 prosinec 2013

Technický list pro ETICS TOLTHERM 1 prosinec 2013 Technický list pro ETICS TOLTHERM 1 prosinec 201 Výrobce : ARTIS A, a.s. Ve Slatinách 1, 460 15 Liberec 15 IČO : 254199 Distributor : ARTIS A, a.s. Pražákova 52, 619 00 Brno S ohledem na možné změny ve

Více

Prohlášení o vlastnostech výrobku č.: 09-ETA-04/0105

Prohlášení o vlastnostech výrobku č.: 09-ETA-04/0105 Prohlášení o vlastnostech výrobku č.: 09- Capatect MINERA LINE Typ/číslo šarže Zamýšlené použití Výrobce Technická Viz.obal/etikety Vnější tepelně izolační systém s omítkou pro tepelnou izolaci budov Synthesa

Více

ETA 09/0366 ze dne 13/12/2016. Evropské technické posouzení

ETA 09/0366 ze dne 13/12/2016. Evropské technické posouzení Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha. s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 09/0366 ze dne 13/12/2016 I Všeobecná část Subjekt

Více

ETA 08/0247 ze dne 09/07/2018. Evropské technické posouzení. I Všeobecná část Subjekt pro technické posuzování, který vydává ETA:

ETA 08/0247 ze dne 09/07/2018. Evropské technické posouzení. I Všeobecná část Subjekt pro technické posuzování, který vydává ETA: Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 08/0247 ze dne 09/07/2018 I Všeobecná část Subjekt

Více

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o.

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Jak správně navrhovat ETICS Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Obsah přednášky! Výrobek vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS)! Tepelně technický návrh ETICS! Požárně bezpečnostní řešení

Více

Technický list ETICS. STAVO-THERM a STAVO-THERM mineral

Technický list ETICS. STAVO-THERM a STAVO-THERM mineral Technický list ETICS STAVO-THERM a STAVO-THERM mineral 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) firmy STAVOPROJEKTA a.s. slouží jako vnější tepelná izolace obvodových konstrukcí

Více

Deklarované vlastnosti Platné len pre skladby systému podľa Tabuľky

Deklarované vlastnosti Platné len pre skladby systému podľa Tabuľky Zamýšľané použitie Výrobca systému Prehlásenie o vlastnostiach (Declaration of Performance) č. 102 Názov výrobku: EXCEL THERM R Jedinečný identifikačný kód: ETA-09/0366 podľa ETAG 004:2013 Vonkajšia telepelná

Více

Podklady pro návrh kotvení. Zateplovací systémy PCI MultiTherm

Podklady pro návrh kotvení. Zateplovací systémy PCI MultiTherm Podklady pro návrh kotvení Zateplovací systémy PCI MultiTherm Podklady pro návrh kotvení zateplovacích systémů PCI MultiTherm Zateplovací systémy PCI MultiTherm mohou být navrhovány a realizovány jako

Více

ETA 15/0002 ze dne 24/02/2015. Evropské technické posouzení

ETA 15/0002 ze dne 24/02/2015. Evropské technické posouzení Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 15/0002 ze dne 24/02/2015 I Všeobecná část Subjekt

Více

Hasitherm- MIN Certifikovaný zateplovací systém

Hasitherm- MIN Certifikovaný zateplovací systém Oblasti použití: Vlastnosti: Vnější kontaktní zateplovací systém na bázi minerální vlny (MW). Vhodný pro realizaci vnějšího zateplení obvodového pláště budov. Systém je hygienicky nezávadný, neohrožuje

Více

Evropské technické posouzení. ETA 08/0221 ze dne 09/07/2018

Evropské technické posouzení. ETA 08/0221 ze dne 09/07/2018 Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha. s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 08/0221 ze dne 09/07/2018 I Všeobecná část Subjekt

Více

Pokyny pro navrhování ETICS

Pokyny pro navrhování ETICS POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ ETICS MAMUTTHERM ver.1.17 revize 17.10.2017 Pokyny pro navrhování ETICS Tyto pokyny slouží jako předpis k navrhování vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (dále jen ETICS)

Více

WDVS Hasitherm - POL

WDVS Hasitherm - POL HASIT Šumavské vápenice a omítkárny s.r.o., Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice 13 DOP 329309 1020 ETA 06/0037 WDVS Hasitherm - POL eakce na oheň B s1, d0 Vodotěsnost NPD 1 Nasákavost < 1 kg/m 2 po 1

Více

Vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. a izolantem z polystyrénu

Vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. a izolantem z polystyrénu Vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou a izolantem z polystyrénu BC Oblasti použití Mapetherm P cz je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou a izolantem z pěnového polystyrenu.

Více

z šedého grafitu zateplovací systém pro systém je aplikován proti mechanickému poškození P BASIC SILVER Index šíření plamene

z šedého grafitu zateplovací systém pro systém je aplikován proti mechanickému poškození P BASIC SILVER Index šíření plamene TECHNICKÝ LIST ETICS CEMIX THERM P BASIC SILVER Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) s omítkou, s izolantem z šedého pěnového polystyrenu s přísadou grafitu VLASTNOSTII A ZPŮSOBY POUŽITÍ: zateplovací

Více