PROJEKT ELEKTROTECHNICKÉ ČÁSTI TECHNICKÁ ZPRÁVA. Poděbradská

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKT ELEKTROTECHNICKÉ ČÁSTI TECHNICKÁ ZPRÁVA. Poděbradská 540-547"

Transkript

1 Sídlo: Amforová 1925/7, Praha 5 List/listů: 1/16 Kancelář: Uruguayská 5, Praha 2 Tel./fax: (+420) PROJEKT ELEKTROTECHNICKÉ ČÁSTI TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: Objednatel: Oprava elektroinstalace Poděbradská , Praha 9 SVJ Poděbradská Praha 9 Datum: Zpracoval: Odpovědný projektant: Ing. Jiří Feřt Ing. Martin Bureš OBSAH: 1. Projektové podklady 2. Rozsah projektovaného zařízení 3. Bezpečnost a ochrana zdraví 4. Údaje o provozních podmínkách 5. Technický popis 6. Seznam dokumentace

2 List/listů: 2/16 1. Projektové podklady 1.1 Prohlídka a posouzení stávajícího stavu elektroinstalace 1.2 Požadavky investora 1.3 Výkresy původní dokumentace elektroinstalace, zprac. Státní ústav pro projektování Hl. města Prahy, 6/ Revizní zpráva č. 17/11 ze dne , zprac. Vacek Otto 1.5 Katalogové listy a dokumentace navržených přístrojů a zařízení 2. Rozsah projektovaného zařízení 2.1 Dokumentace řeší výměnu hlavního domovního vedení (stoupačky) v osmi samostatných vchodech bytového domu instalaci nových přívodů k bytům a nebytovým prostorům silnoproudé rozváděče (patrové elektroměrové, rozváděč vlastní spotřeby domu) výměnu svítidel ve společných prostorech výměnu stávajících rozvodů domovního telefonu, bez výměny komunikačního tabla a bytových stanic 2.2 Dokumentace neřeší napájení objektu (TN-C, 400/230 V, 50 Hz) z rozvodné sítě PREdistibuce, a.s. (přípojka a hlavní pojistkové skříně stávající) hromosvod a uzemnění objektu (stávající beze změny) rozvody uvnitř bytů a nebytových prostor změny slaboproudých rozvodů (Dom. telefon, JTS, kabelová TV UPC, rozvody TV signálu STA ) 3. Bezpečnost a ochrana zdraví 3.1 Použité předpisy a normy Projekt je zpracován dle platných norem ČSN, zejména: Označení normy Název normy ČSN Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik ČSN , ed.3 Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem ČSN Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 42: Ochrana před účinky tepla ČSN Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 43: Ochrana proti nadproudům ČSN Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 45: Ochrana před podpětím ČSN Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 46: Odpojování a spínání ČSN Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 470: Všeobecně - Oddíl 471: Opatření k zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem ČSN ČSN ČSN Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost - Kapitola 48: Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů. Oddíl 481: Výběr opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem podle vnějších vlivů Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 51: Všeobecné předpisy

3 List/listů: 3/16 Označení normy ČSN ČSN , ed. 2 ČSN Název normy Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče Elektrická zařízení. Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech. Oddíl 701: Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 56: Napájení zařízení sloužících v případě nouze Ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny Vnitřní elektrické rozvody Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení Systémy nouzového únikového osvětlení Ochrana před bleskem ČSN ČSN , ed. 2 ČSN EN 1838 ČSN EN ČSN EN ČSN , změna Z1 Obytné budovy Vyhláška č.268/2011sb. Technické podmínky požární ochrany staveb 3.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem Dle ČSN a ČSN : automatickým odpojením od zdroje (v soustavě TN-C, TN-S, 400/230 V, 50 Hz) proudovým chráničem 30 ma (v soustavě TN-S, 400/230 V, 50 Hz) doplňkovým ochranným pospojením Instalace el. zařízení a zásuvek v prostoru koupelen a v okolí umyvadel musí být provedena v souladu s ČSN , ed. 2 a ČSN , ed. 2. V místnostech vyznačených na dispozičních výkresech (zejména prostor výměníkové stanice, strojovny výtahu, výtahové šachty, prádelny, žehlírny, hl. uzávěrů vody a plynu) musí být provedeno doplňkové ochranné pospojení vodičem Cu 4 mm 2, resp. vodičem Cu 6 mm 2 (pro připojení k přípojnici PEN v podružném rozváděči). V rozváděči RE 0 v přízemí domu bude umístěna HZP (Hlavní zemnící přípojnice), která bude připojena izolovaným vodičem CY 25 zel/žl. k obvodovému uzemnění domu (potenciál PEN v přípojkové skříni). Dále budou izolovaným vodičem CY 25 z/žl propojeny PZP (patrové zemnící přípojnice) umístěné v patrových rozváděčích měření. K HZP budou připojena veškerá potrubí vstupující do domu (plyn, voda, kanalizace), stínící pláště slaboproudých kabelů a pojezdy výtahů (CY 1 x 6 z/žl). K PZP budou připojena ochranná pospojování v bytech (bude položen společně s novým napájecím vedením vodič CY 1 x 6 z/žl). 3.3 Ochrana před účinky nadměrného napětí Instalace je navržena v souladu s požadavky ČSN a ČSN /2.2, ČSN EN (369071) a ČSN EN (369072). Ochrana proti účinkům SEMP: Svodiče přepětí 2. stupně (třída T2) budou případně osazeny v bytových nebo v podružných rozvodnicích. Pro případnou ochranu jednotlivých spotřebičů (např. PC) se předpokládá použití individuálních přepěťových ochran 3. stupně (třída T3) dle potřeby uživatelů jako adaptéry v zásuvkách, příp. prodlužovacích šňůrách.

4 List/listů: 4/16 Ochrana proti účinkům LEMP: vnější ochrana hromosvodná instalace vnitřní ochrana vyrovnáním potenciálů 3.4 Požadavky na elektrická zařízení z hlediska požární bezpečnosti Opravou stávající elektroinstalace nedochází ke změně požární klasifikace prostor ani ke změně dělení požárních úseků. Použité kabely jsou měděné s plastovou izolací plášťů i jader (analogicky typu CYKY), které splňují požadavky požárně technických charakteristik dle zkušební normy ČSN EN Elektroměrové rozváděče (skříně, zákryty a konstrukce šachet) budou osazeny na původní místa a budou opět obezděny. Svislé kabelové trasy budou vedeny stávajícími trasami po vytažení stávajících HDV (za elektroměrovými rozváděči). Každý průchod podlažím ve stoupací šachtě, příp. každý jiný průchod kabelové trasy hranicí požárního úseku, musí být protipožárně utěsněn ucpávkami certifikovaného systému (např. INTUMEX). Elektroinstalační krabice musejí být z důvodů revizí a příp. oprav umístěny v přístupných místech (v horní neplombované části rozváděčů RE). 4. Údaje o provozních podmínkách 4.1 Napěťová soustava TN-C, 400/230 V, 50 Hz TN-C-S, 400/230 V, 50 Hz TN-C-S, 400/230 V, 50 Hz TN-S, 400/230 V, 50 Hz hlavní domovní vedení a elektroměrové rozváděče RE 0, RE 1 až RE 4 bytové rozvodnice a RS 01 (napájení spol. prostor domu) RS 01.1 (napájení stávajících zařízení prádelny a žehlírny v obj.č.p. 540 a č.p. 546) veškeré navazující silnoproudé rozvody ve spol. prostorách domu 4.2 Základní charakteristiky vnější vlivy dle ČSN prostory uvnitř objektu chráněné před atmosférickými vlivy: AB4, AD1 prostory normální prostory uvnitř objektu (č.p. 540 a č.p. 546) ve dvou prádelnách: AD2 prostory zvlášť nebezpečné venkovní prostory a prostory nechráněné před atmosférickými vlivy: AB8 (v rozsahu teplot -35 C až +40 C), AD4 prostory nebezpečné (pokud se zařízením manipulují osoby bez odborné kvalifikace zvláště nebezpečné) technické místnosti, vnitřky elektrických rozváděčů: BA4 (schopnost osob - osoby poučené)

5 List/listů: 5/16 Instalace el. zařízení a zásuvek v prostoru koupelen a v okolí umyvadel musí být provedena v souladu s ČSN , ed. 2 a ČSN , ed Kompenzace jalového výkonu Veškerá svítidla a drobné spotřebiče budou individuálně kompenzovaná. 4.4 Instalované příkony V každém z osmy vchodů bytového domu je 18 bytů, celkem tedy 144 bytů V současnosti je z celkového počtu 144 bytů v elektrizaci kategorie A 144 bytů v elektrizaci kategorie B 0 bytů. Oprava je uskutečňována i s ohledem na předpokládané zvýšení počtu bytů v elektrizaci B, a to až na 2/3 všech bytů, tj. 96 (12 na vchod). Všechny odbočky od elektroměrů k bytům jsou pro rezervu provedeny trojfázově, kabely CYKY-J 4 x 10 (rozvody a stoupací vedení jsou s výhledem dimenzované na výpočtový max. soudobý příkon jednoho bytu 7,5 kw. Do nových elektroměrových rozváděčů budou při rekonstrukci osazeny hlavní jističe a elektroměry původních proudových hodnot dle individuálních smluv nájemníků (jednofázové B16A/1, B20/1 nebo 25/1). Bude přemístěn elektroměr s předřazeným jističem napájení výměníkové stanice, nyní osazen v samostatné skříni v suterénu domu č. 541 a č Bude přemístěn elektroměr s předřazeným jističem napájení ZS mobilního operátora T-mobile, nyní osazen ve skříni slaboproudých rozvodů v 5. patře domu č. 542 a č Elektroměry s jističi budou přemístěny vždy do 3. patra příslušného domu. Elektroměry pro byty v 5. patrech domů budou přemístěny do 4. patra do společného velkého rozváděče měření RE 4. V 5. patrech bude osazena pouze skříň (ozn. R) kde budou pouze stávající slaboproudá zařízení (UPC a STA) do kterých nebude nijak zasahováno. Budou zrušeny veškeré nefunkční el. rozvody (pro zrušené vybavení prádelny, sušárny, mandlu apod., mimo č.p. 540 a č.p. 546) Bude přepojen napájecí vývod pro výtah, který bude veden společně s HDV. Bude zrušen samostatný jednofázový elektroměr pro osvětlení domu. Režie domu bude sloučena se stávajícím měřením výtahu a prádelen (hodnota jističe bude navýšena na 3x25A. Osazení elektroměrových míst viz schéma výk. č , -011, -021, -031, -041, -051, -061 a -071.

6 List/listů: 6/16 Dimenzování stoupačky (s ohledem na možnost zvětšení odběru): počet bytů vč. rezerv (s uvažovanou soudobostí 0,39) 18 režie domu (výtahy, osvětlení, sklepy, sušárna, výměníková stanice, ZS) Celkem 53 kw Průřezy vodičů Cu 3 x Odpovídající max. hlavní pojistky 3 x 80 A 4.5 Měření spotřebované energie Všechny elektroměry (pro byty, vlastní spotřebu domu, výměníkovou stanici a ZS mob. operátora) budou umístěny ve volně přístupných prostorách chodeb domu v patrových rozváděčích RE 0, RE 1 až RE Technický popis 5.1 Napájení objektu Každá část bytového domu je napájena z kabelové rozvodné sítě PREdistribuce,a.s. hlavním domovním vedením (3xAG35+25). Domovní vedení je společné pro bytovou i nebytovou část, stávající jištění v přípojkové skříni SP 5 je pojistkami 3 x 80A/gG. Nové HDV bude samostatnými izolovanými vodiči 3xCYA50+1xCYA35 vedenými stávající trasou po vytažení stávajících vodičů. Před montáží nového HDV bude proveden průzkum navržené trasy a možnost její realizace. Možné zásahy do zateplení domu a do stavebních konstrukcí budou před započetím prací konzultovány se zástupcem investora. Pokud nebude možno využít stávající trasu HDV budou nové vodiče od SP 5 vedeny po povrchu v kabelovém žlabu s víkem. Vodiče budou souvisle založeny (pro ztížení nedovoleného odběru) do chrániček typu KOPOFLEX D90 (uchycených v drátěném žlabu s víkem pod stropem). Víko bude ke žlabu přišroubováno a opatřeno plombami. Vedení bude volně přístupným prostorem pod vstupním schodištěm do domu až do prostoru pod RE 0, kde bude uloženo do původní stoupací trasy. Vodiče HDV budou bez přerušení připojeny do patrových elektroměrových rozváděčů. Na původní místa patrových elektroměrových rozváděčů budou osazeny rozváděče nové. Spodní a horní prostor okolo skříní rozváděčů bude po montáži zazděn nebo zakryt SDK zákryty. Nové hlavní domovní vedení bude provedeno dle požadavků a předpisů dodavatele el. energie platných v době montáže Bytová část domu Stávající patrové elektroměrové rozváděče budou nahrazeny novými oceloplechovými skříněmi zapuštěných elektroměrových rozváděčů. Volný prostor okolo rozváděčů bude zakryt SDK zákryty nebo bude dozděn.

7 List/listů: 7/16 Do patrových elektroměrových rozváděčů budou osazeny stávající elektroměry bytů vč. předřazených jističů osazených dle individuelních smluv nájemníků. V horní části elektroměrových rozváděčů budou osazeny přístroje pro ovládání osvětlení společných prostor, přístroje pro domácí telefon, svorkovnice JTS apod. Hodnoty předřazených jističů před elektroměry, počty obvodů a hodnoty jističů viz tabulky ve v.č až -05, až -015, až -025, až -035, až -045, až -055, až -065 a až Všechny odbočky od elektroměrů k bytům jsou provedeny trojfázově, kabely CYKY-J 4 x 10, současně bude položen vodič pospojování CY 1 x 6 zel/žl (připojen na PZP). Schéma napájení objektu viz výkres č , -011, -021, -031, -041, -051, -061 a Nebytová část domu Z rozváděče RE 0 v přízemí je mimo byty (č. 1 až č. 3) napájen rozváděč RS 01 pro obvody ve společných prostorách domu vč. výtahu a domě č. 541 a 545 výměníková stanice v suterénu. Z rozváděče RS 01 v suterénu domu budou napájeny a ovládány veškeré obvody domu vč. výtahu, tj. osvětlení chodeb domu, osvětlení vstupu, osvětlení ve strojovně výtahu, osvětlení chodeb sklepů, sušárny, bývalé prádelny, prostoru mandlu, dílny apod. Zásuvky 1x16A/230V a 3x16A/400V) pro potřeby údržby domu jsou v rozváděči RS 01 v suterénu domu. V rozváděči RS 01 je možno ručně přepnout automatické osvětlení chodeb na trvalé svícení. Napájecí vývody pro osvětlení a zásuvky v pronajímaných suterénních prostorách některých domů jsou podružně měřeny digitálními elektroměry umístěnými v příslušném rozváděči RS 01 společně s jističi (chrániči) vývodů. V domě č.p. 540 a č.p. 546 jsou pro stávající zachované prádelny a žehlírny určeny rozváděče RS 01.1, které jsou napojeny smyčkou s rozváděči RS 01. Z rozváděčů budou napojeny stávající pračka, ždímačka a mandl. Zařízení jsou připojena přes nástěnné spínače. Pračka a ždímačka se jimi přímo spouští. Spínač pro mandl je se signalizací zapnutého stavu. Veškerá zařízení v prádelně a v žehlírně bude pospojováno izolovaným vodičem CY 6z/žl) a připojeno k ochranné přípojnici v napájecím rozváděči. 5.2 Rozváděče RE Elektroměrové rozváděče jsou řešeny jako zapuštěné, s neprůhlednými dveřmi a vnitřními krycími panely s výřezy v místě číselníku elektroměrů. Jsou umístěny na chodbách v místech původních stoupaček a rozváděčů. Hlavní a režijní stoupací vedení, ostatní kabeláž a slaboproudé rozvody (kabely a ohebné trubky) budou přístupně uloženy za rozváděči na stěně. Rámy rozváděčů, kovová konstrukce výtahové šachty a kabelové trasy budou v každém podlaží připojeny na přípojnici PZP (patrová zemnící přípojnice).

8 List/listů: 8/16 Vybavení rozváděčů a koncepce provedení stoupacích šachet viz přehledová schémata výstroje, výkresy č až -05, až -015, až -025, až - 035, až -045, až -055, až -065 a až Hlavní kabelové rozvody Veškeré kabelové trasy ((odbočky k bytům, vedení ke světlům apod.) budou vedeny v drážkách pod omítkou. Stávající lištový rozvod STA a UPC bude zrušen, kabely budou uloženy do drážek pod omítku. Vedení kabelových tras viz dispoziční výkresy č a -009, a -019, a -029, a -039, a -049, a -059, a -069, a Elektroinstalace v bytech Dle požadavku investora nebude do instalace v bytech zasahováno. Nové napájecí vedení pro byty bude zapojeno do stávajících bytových rozváděčů RB. Protože je většina vnitřních bytových elektroinstalací původní, bude ponechána dostatečná rezerva nových přívodních vodičů pro možné budoucí změny v osazení bytových rozváděčů. 5.5 Výměna elektroinstalace ve společných prostorách Nadzemní podlaží Vzhledem k požadavku investora na ekonomičtější způsob osvětlení chodeb a schodišť jsou pro osvětlení chodeb, schodiště a vstupní chodby navržena přisazená stropní LED svítidla ovládaná IR + MW senzory. Osvětlení každého prostoru je ovládáno samostatně příslušným čidlem. Svítidla na patře a na podestě mezipatra jsou na samostatně jištěných okruzích stejné fáze (okruh 1A a okruh 1B). Použitá svítidla jsou osazena LED světelnými zdroji (vhodné pro časté spínání) a vestavěným pohybovým čidlem. Pohybové čidlo je nutno individuelně nastavit tak, aby nedocházelo k reakci při pohybu osob v bytě nebo při průjezdu výtahu. Protože jsou v mezipatrech na chodbách okna, je třeba nastavit necitlivost čidel při denním světle. Dále je třeba nastavit dobu svícení. Osvětlení pater a vstupní chodby je plně automatické čidly ve svítidlech. Osvětlení je možno trvale vypnout (jističem FA1.1, FA1.2 a FA2 v RS 01) nebo přepnout do trvalého svícení (přepínač SA1.1 a SA2.1 RS 01). V patrových rozváděčích RE jsou umístěna relé potřebná pro oddělení jednotlivých pater při automatickém provozu a při trvalého svícení. Svítidla před hlavním i zadním vstupem do domu budou s IR pohybovým čidlem Suterén Chodba před výtahem a podesta mezipatra zadního vstupu do domu je řešena shodně s ostatními patry domu. V rozváděči RS 01 je možno osvětlení trvale zapnout nebo vypnout.

9 List/listů: 9/16 Osvětlení hlavní chodby ve sklepě (pravá a levá část) je samostatně ovládáno tlačítky a časovým relé (po nastavené době zhasne). Odbočky ke sklepním kójím jsou osvětleny samostatně ovládanými spínači (je třeba při opuštění prostoru zhasnout). Osvětlení samostatných prostorů (prádelny, mandlu, WC, dílny, sušárny apod.) je samostatnými svítidly spínanými u vstupů do daných prostorů. Svítidla jsou osazena na stropě případně na stěnách. Přesné umístění svítidel bude řešeno na místě dle dispozic potrubí. Ovladače (tlačítka a vypínače) jsou navrženy ve vyšším krytí s větší mechanickou odolností a budou montovány ve výšce 120 cm nad podlahou. Tlačítka budou s orientační doutnavkou. V prostoru kanceláře SVJ bude instalace provedena v krytí IP20 jako v bytovém prostoru (zásuvky budou dvojnásobné) Střešní nástavba-strojovna výtahu Osvětlení v prostoru strojovny výtahu zůstane stávající, budou pouze vyměněny kabely za třížilové Venkovní osvětlení Svítidla před hlavním i zadním vstupem do domu budou s IR pohybovým čidlem. U hlavního vstupu bude svítidlo reflektorové osazené na zdi nad komunikačním tablem dom. telefonu. U zadního vstupu bude svítidlo osazeno pod balkónem Stávající svítidla Stávající svítidla budou demontována. 5.6 Výměníková stanice Do elektroinstalace v prostoru výměníkové stanice (dům č. 541 a č. 545) nebude zasahováno. Stávající elektroměry s předřazenými jističi B 16A/3, které jsou umístěny v samostatných skříních v suterénu, budou přemístěny do společného rozváděče měření RE 0 v přízemí. Práce na napájecím vedení a potřeba vypnutí zařízení je nutné projednat s majitelem dotčeného zařízení a získat jeho souhlas. 5.7 Základnová stanice mob. operátora T-mobile Na střeše domu č. 542 a č. 547 je umístěna ZS mob. operátora. Napájení ZS je měřeno samostatný elektroměrem umístěným v rozváděči v 5. patře domu. V domě č. 547 je elektroměr s předřazeným jističem skryt ve společné skříni se zařízením STA a UPC. Protože v 5. patře žádného z domů nebude osazen rozváděč měření a elektroměry pro byty budou umístěny v rozváděči RE 4 ve 4. patře, bude elektroměr s příslušným předřazeným jističem osazen na volnou pozici v rozváděči RE 3 ve 3. patře. Do ZS bude přiveden nový napájecí kabel CYKY-J 4x10 a zemnící izolovaný vodič CY 16 zel/žl. Práce na napájecím vedení a potřeba vypnutí zařízení je nutné projednat s majitelem dotčeného zařízení a získat jeho souhlas, případně přepojení provede majitel zařízení sám.

10 List/listů: 10/ Ostatní technologie Výtah Pro výtah bude do strojovny ve střešní nástavbě přiveden nový napájecí kabel z rozváděče vlastní spotřeby domu RS 01. Měření odebrané el. energie výtahem bude společné s vlastní spotřebou domu (odběry budou sloučené) STA a UPC Ve skříni nad stávajícím rozváděčem měření bytů v 5. patře každého domu jsou umístěna zařízení rozvodu STA a UPC. Do zařízení nebude zasahováno, bude pouze vyměněna skříň za typ, jako jsou ostatní elektroměrové rozváděče v domě. Skříň pro zařízení STA a UPC je označena jako R. Stávající rozváděč měření pro byty v 5. patře bude zrušen a elektroměry budou přemístěny do skříně měření RE 4 ve 4. patře. Skříň STA v domě č. 544 bude napoje na okruh č. 10 v příslušném rozváděči RS 01. Práce na napájecím vedení a potřeba vypnutí zařízení je nutné projednat s majitelem dotčeného zařízení a získat jeho souhlas Pronajímané prostory Napájecí vývody pro osvětlení a zásuvky v pronajímaných suterénních prostorách některých domů jsou podružně měřeny digitálními elektroměry umístěnými v příslušném rozváděči RS 01 společně s jističi (chrániči) vývodů Prádelna a žehlírna (mandl) V domě č.p. 540 a č.p. 546 jsou pro stávající zachované prádelny a žehlírny určeny rozváděče RS 01.1, které jsou napojeny smyčkou s rozváděči RS 01. Z rozváděčů budou napojeny stávající pračka, ždímačka a mandl. Zařízení jsou připojena přes nástěnné spínače. Pračka a ždímačka se jimi přímo spouští. Spínač pro mandl je se signalizací zapnutého stavu. 5.9 Slaboproudé rozvody Pevná telefonní síť (JTS) Stávající rozváděče JTS, které jsou v suterénech domů musí zůstat nedotčené, vč. stávajících tlf. rozvodů. Rekonstrukci rozvodů do připravených tras může provádět pouze majitel sítě (O 2 Telefónica). Po dohodě se správcem sítě může být odstraněna původní nefunkční plechová skříň. Případně může být požádáno o výměnu stávající plastovou svorkovou skříň za menší typ Rozvod televizního signálu (STAa UPC) Stávající zařízení je umístěno v 5. patře každého domu, viz bod této TZ. Stávající lištový rozvod STA a UPC bude zrušen, kabely budou uloženy do drážek pod omítku Domácí telefon (DT) Stávající systém se zvonkovým tablem u vchodu bude zachován. Napájení bude pouze přepojeno do nového rozváděče měření RS 01.

11 List/listů: 11/16 Do bytů bude do bytové stanice přivedeno nové vedení dom. telefonu. Vedení bude pro analogový systém bez videosignálu. Hlavní signálové vedení bude do svorek v horní neplombované části patrového rozváděče RE. Dále bude od venkovního komunikačního tabla do každého patra veden kabel s vyzváněcím signálem (3 byty na patře). Do bytu bude pak mezi RE veden kabel s komunikačními signály a s příslušným vyzváněcím signálem. Použity budou kabely typu SYKFY 3x2x0,5, v kabelech je uvažováno s rezervou žil v případě poruchy Hromosvod a uzemnění Hromosvod i uzemnění zůstávají výměnou elektrorozvodů nedotčeny. Bude provedena celková revize hromosvodu a opraveny případné zjištěné závady. V místnostech vyznačených na dispozičních výkresech (zejména prostor výměníkové stanice, strojovny výtahu, výtahové šachty, dílny, místnosti úklidu, sušárny, prostor hl. uzávěrů plynu a vody) musí být provedeno doplňkové ochranné pospojení vodičem Cu 6 mm 2. V rozváděči RE 0 v přízemí domu bude umístěna HZP (Hlavní zemnící přípojnice), která bude připojena izolovaným vodičem CY 25 zel/žl. k obvodovému uzemnění domu (potenciál PEN v přípojkové skříni). Dále budou izolovaným vodičem CY 25 z/žl propojeny PZP (patrové zemnící přípojnice) umístěné v patrových rozváděčích měření. K HZP budou připojena veškerá potrubí vstupující do domu (plyn, voda, kanalizace), stínící pláště slaboproudých kabelů a pojezdy výtahů (CY 1 x 6 z/žl). K PZP budou připojena ochranná pospojování v bytech (bude položen společně s novým napájecím vedením vodič CY 1 x 6 z/žl) Všeobecně Nedotčené prostory Výměna elektroinstalace se netýká bytů, strojovny a šachty výtahů a prostoru výměníkové stanice a ZS na střeše. Nové napájecí vedení pro byty bude zapojeno do stávajících bytových rozváděčů RB. Protože je většina vnitřních bytových elektroinstalací původní, bude ponechána dostatečná rezerva nových přívodních vodičů pro možné budoucí změny v osazení bytových rozváděčů. Demontáže V průběhu prací musí být ve všech dotčených prostorách demontována původní elektroinstalace. Jedná se zejména o povrchové rozvody na schodištích a v suterénu, různé skříně s pojistkami již nefunkčních obvodů a odstraněných zařízení. Opatrně je nutné přistupovat k rozvodům, které zůstávají funkční a nesmějí být poškozeny, tj. zejména rozvody JTS, vč. hlavního telefonního rozváděče, rozvody STA, UPC, strojovny výtahů a rozvodů pro ovládání výtahů, výměníkové stanice a ZS mob. operátora.

12 List/listů: 12/16 Způsob montáže hlavních stoupaček Montáž hlavních stoupaček a slaboproudých systémů musí probíhat takovým způsobem, aby přerušení provozu bytů (zejména silové napájení) bylo co nejkratší. Hlavní stoupací vedení je ze stavebních důvodů vedeno ve stejných místech jako původní, proto je nutné provizorně uložit nová vedení ve starých šachtách a byty postupně přepojovat na novou stoupačku. Po demontáži původních vedení a po vytvoření nových elektroměrových šachet mohou být teprve nové svislé rozvody přeloženy do definitivních tras. Začišťování, malování, úklid Součásti výměny elektrických rozvodů je uvedení prostor do původního stavu. Všechny kabelové drážky a okraje krabic zahloubené ve stěnách musejí být začištěny, stejně jako zbytky po demontovaném zařízení a SDK zákryty hlavních kabelových tras. Malování společných prostor domu dotčených rekonstrukcí bude provedeno po dohodě s investorem. Zajištění součinnosti Zahájení prací je třeba oznámit, případně si vyžádat souhlasné stanovisko DOSS a dodavatele el. energie. U zařízení, u kterých dochází pouze k přepojení do nových elektroměrových nebo napájecích rozváděčů nebo jen k výměně napájecích kabelů a je potřeba vypnutí zařízení, je nutné projednat to s majitelem dotčeného zařízení a získat jeho souhlas. Po skončení i dílčích prací je nutno uvést rozvody do bezpečného provozuschopného stavu vč. zaplombování příslušných částí Revize Dodávající vybraná firma musí být držitelem oprávnění k montáži v síti dodavatele el. energie (PREdistribuce, a.s.) Součástí dodávky elektroinstalace musí být výchozí revizní zpráva. Veškerá použitá zařízení a materiály musí být schválena pro použití v ČR příslušnou certifikací. Montážní práce smí provádět pouze oprávněná firma za dodržení všech platných bezpečnostních předpisů a norem Platnost dokumentace Tato dokumentace je zpracována na základě znalostí a podkladů platných k Je určena pro provedení el. rozvodů v objektu, pro zadání výroby rozváděčů RE, RS 01 a RS 01.1, zapojení napájených obvodů a jako technické požadavky na svítidla (krytí, zdroje apod.) a tech. požadavky na některá zařízení. Detailní řešení jsou závislá na skutečně použitém materiálu a na předpisech výrobců. Zpracovatel v žádném případě nepřebírá jakékoliv záruky za případné vzniklé škody způsobené použitím dokumentace k jinému účelu než je určena.

13 List/listů: 13/ Upozornění Veškeré umístění vývodů elektro (polohové a výškové) bude před prováděním prací konzultováno s investorem nebo TDI na místě stavby. V žádném případě nebude umístění odměřováno na výkrese!!! 6. Seznam výkresů Schéma napájení dům č.p.540/ rozváděč RE0 (přízemí č.p. 540) rozváděč RE1 a RE2 (1. a 2. patro č.p. 540) rozváděč RE3 (3. patro č.p. 540) rozváděč RE4 (4. patro č.p. 540) rozváděč R (5. patro č.p. 540) rozváděč RS 01 (suterén č.p. 540) rozváděč RS 01.1 (suterén č.p. 540) Dispozice elektrozařízení patra (č.p. 540) Dispozice elektrozařízení suterén (č.p. 540 a 541) Schéma napájení dům č.p.541/ rozváděč RE0 (přízemí č.p. 541) rozváděč RE1 a RE2 (1. a 2. patro č.p. 541) rozváděč RE3 (3. patro č.p. 541) rozváděč RE4 (4. patro č.p. 541) rozváděč R (5. patro č.p. 541) rozváděč RS 01 (suterén č.p. 541) Dispozice elektrozařízení patra (č.p. 541)

14 List/listů: 14/16 Schéma napájení dům č.p.542/ rozváděč RE0 (přízemí č.p. 542) rozváděč RE1 a RE2 (1. a 2. patro č.p. 542) rozváděč RE3 (3. patro č.p. 542) rozváděč RE4 (4. patro č.p. 542) rozváděč R (5. patro č.p. 542) rozváděč RS 01 (suterén č.p. 542) Dispozice elektrozařízení patra (č.p. 542) Dispozice elektrozařízení suterén (č.p. 542 a 543) Schéma napájení dům č.p.543/ rozváděč RE0 (přízemí č.p. 543) rozváděč RE1 a RE2 (1. a 2. patro č.p. 543) rozváděč RE3 (3. patro č.p. 543) rozváděč RE4 (4. patro č.p. 543) rozváděč R (5. patro č.p. 543) rozváděč RS 01 (suterén č.p. 543) Dispozice elektrozařízení patra (č.p. 543) Schéma napájení dům č.p.544/ rozváděč RE0 (přízemí č.p. 544) rozváděč RE1 a RE2 (1. a 2. patro č.p. 544) rozváděč RE3 (3. patro č.p. 544) rozváděč RE4 (4. patro č.p. 544) rozváděč R (5. patro č.p. 544) rozváděč RS 01 (suterén č.p. 544) Dispozice elektrozařízení patra (č.p. 544)

15 List/listů: 15/16 Dispozice elektrozařízení suterén (č.p. 544 a 545) Schéma napájení dům č.p.545/ rozváděč RE0 (přízemí č.p. 545) rozváděč RE1 a RE2 (1. a 2. patro č.p. 545) rozváděč RE3 (3. patro č.p. 545) rozváděč RE4 (4. patro č.p. 545) rozváděč R (5. patro č.p. 545) rozváděč RS 01 (suterén č.p. 545) Dispozice elektrozařízení patra (č.p. 545) Schéma napájení dům č.p.546/ rozváděč RE0 (přízemí č.p. 546) rozváděč RE1 a RE2 (1. a 2. patro č.p. 546) rozváděč RE3 (3. patro č.p. 546) rozváděč RE4 (4. patro č.p. 546) rozváděč R (5. patro č.p. 546) rozváděč RS 01 (suterén č.p. 546) rozváděč RS 01.1 (suterén č.p. 546) Dispozice elektrozařízení patra (č.p. 546) Dispozice elektrozařízení suterén (č.p. 546 a 547) Schéma napájení dům č.p.547/ rozváděč RE0 (přízemí č.p. 547) rozváděč RE1 a RE2 (1. a 2. patro č.p. 547) rozváděč RE3 (3. patro č.p. 547) rozváděč RE4 (4. patro č.p. 547)

16 List/listů: 16/16 rozváděč R (5. patro č.p. 547) rozváděč RS 01 (suterén č.p. 547) Dispozice elektrozařízení patra (č.p. 547)

Revizní zpráva. 10. listopadu 2011. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba OBSAH. Elektrorevize. Projekční činnost.

Revizní zpráva. 10. listopadu 2011. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba OBSAH. Elektrorevize. Projekční činnost. Klimša David, Budovatelská 461/17 708 00 Ostrava - Poruba 10. listopadu 2011 Revizní zpráva OBSAH Rozsah revize Charakteristiky Provedené kontroly Měření instalace v prostorech Měření spotřebičů a zařízení

Více

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta

Rozvody nn část I. Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách. Ing. M. Bešta Rozvody nn v obytných a průmyslových prostorách 1) Bytová rozvodnice BR Bytovou rozvodnicí začíná bytový rozvod nn. Většinou je bytová rozvodnice místem rozdělení vodiče PEN na vodič střední a ochranný,

Více

1. Základní informace 1

1. Základní informace 1 1. Základní informace 1 Stavební zákon č. 183/2006 Sb. a na něj navazující vyhlášky stanoví v dotýkajících se profese elektro 1 Vybrané činnosti ve výstavbě 1 Osoby, jejichž odborná způsobilost byla ověřena

Více

HDS RE01 RE1-RE8 RS1. RBn RS1 RE01 HOP HOP OPRAVA HLAVNÍHO DOMOVNÍHO VEDENÍ BYTOVÉHO DOMU ČESKÁ LÍPA, NA BLATECH Č.P.2057/17 ELEKTROINSTALACE - 1.

HDS RE01 RE1-RE8 RS1. RBn RS1 RE01 HOP HOP OPRAVA HLAVNÍHO DOMOVNÍHO VEDENÍ BYTOVÉHO DOMU ČESKÁ LÍPA, NA BLATECH Č.P.2057/17 ELEKTROINSTALACE - 1. LEGENDA ELEKTROINSTALACE: HDS RE01 RE1-RE8 RS1 RBn HOP 001 RE01 RS1 HOP 002 SOUSTAVA 3NPE, 50Hz, 3x400V/230V, TN-C-S. VEDENÍ KABELY V OCEL.KANÁLECH LKM NA POVRCHU, NA OCEL.STOUPACÍCH ROŠTECH PODLE ČSN

Více

01/2013 POL NÁZEV VÝROBEK POČET MJ JC CELKEM

01/2013 POL NÁZEV VÝROBEK POČET MJ JC CELKEM 01/2013 POL NÁZEV VÝROBEK POČET MJ JC CELKEM 1. 2. 3. 4. Rozpočet včetně montáže a zapojení, ceny bez DPH ZŠ BRNO, BAKALOVO NÁBŘEŽÍ 8, NÁSTAVBA ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI BUDOVY SOP 01 BUDOVA ŠKOLY Zadávací

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ

TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ PLYNOVOD - OPZ REKONSTRUKCE DOMOVNÍHO OVODU TECHNICKÁ ZPRÁVA a SPECIFIKACE VNITŘNÍ OVOD - OPZ Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. INSTALOVANÉ SPOTŘEBIČE... 2 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ... 3 3.1 Nové rozvody plynu... 3 3.2 Niky pro umístění

Více

ROZPOČET - REKAPITULACE

ROZPOČET - REKAPITULACE Osvětlení víceúčelového hřiště v Nikolčicích ROZPOČET - REKAPITULACE NOSNÝ MATERIÁL VČ. MONTÁŽE SVÍTIDLA VČ. MONTÁŽE DODÁVKA ZEMNÍ PRÁCE HZS CELKEM BEZ DPH Rozpočet nezahrnuje případné zadláždění a konečnou

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO OSAZENÍ MĚŘICÍCH ZAŘÍZENÍ V ODBĚRNÝCH MÍSTECH NAPOJENÝCH ZE SÍTÍ NN Vydává ENERGY Ústí nad Labem a.s.

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO OSAZENÍ MĚŘICÍCH ZAŘÍZENÍ V ODBĚRNÝCH MÍSTECH NAPOJENÝCH ZE SÍTÍ NN Vydává ENERGY Ústí nad Labem a.s. PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO OSAZENÍ MĚŘICÍCH ZAŘÍZENÍ V ODBĚRNÝCH MÍSTECH NAPOJENÝCH ZE SÍTÍ NN Vydává ENERGY Ústí nad Labem a.s. Strana 1 (celkem 20) Obsah 1 ÚVOD...3 2 POUŽITÉ NÁZVOSLOVÍ...3 3 HLAVNÍ DOMOVNÍ

Více

15/2.2 SILOVÉ ROZVODY VE SPOLEČNÝCH ČÁSTECH BYTOVÉHO DOMU

15/2.2 SILOVÉ ROZVODY VE SPOLEČNÝCH ČÁSTECH BYTOVÉHO DOMU ELEKTROTECHNICKÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ INSTALACE část 15, díl 2, kapitola 2, str. 1 15/2.2 SILOVÉ ROZVODY VE SPOLEČNÝCH ČÁSTECH BYTOVÉHO DOMU Pro kompletní vnitřní sítě byl používán systém TN C (sdružená funkce

Více

CENOVÁ KALKULACE NA REKONSTRUKCI BYTOVÉHO JÁDRA - T

CENOVÁ KALKULACE NA REKONSTRUKCI BYTOVÉHO JÁDRA - T Objednatel: Adresa: Obec: Patro:, byt č.: Tel.:, e: CENOVÁ KALKULACE NA REKONSTRUKCI BYTOVÉHO JÁDRA - T Benkova 1691/23, Praha 4 - Chodov IČ: 67935621, Tel.: 774 724 184 info@az-reko.cz, www.az-reko.cz

Více

F1.7-0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

F1.7-0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor : OBEC KOBYLNICE, NA BUDÍNKU 240, 664 51 KOBYLNICE Akce : NÁSTAVBA MŠ A ZŠ KOBYLNICE Zak. číslo: 17-2011 Stupeň : DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY F1.7-0 - TECHNICKÁ ZPRÁVA F1.7 Zařízení silnoproudé

Více

Požadavky na rozvody elektrického proudu s přihlédnutím ke specifikům inteligentních budov

Požadavky na rozvody elektrického proudu s přihlédnutím ke specifikům inteligentních budov Perspektivy bydlení IV - bezpečnost, komfort, úspory Požadavky na rozvody elektrického proudu s přihlédnutím ke specifikům inteligentních budov Připravil: Ing. Karel Dvořáček ČSN 33 2130 ed. 2:2009 - Elektrické

Více

BTL-3000 Series Litea 10 50

BTL-3000 Series Litea 10 50 BTL-3000 Series Litea 10 50 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST 103JZ14/04/2011CZ OBSAH 1 MANIPULACE A PŘENÁŠENÍ...2 1.1 Manipulace a přenášení schodiště stavby...2 1.2 Manipulace a přenášení - půdorys stavby...3 2

Více

Výkonové jističe. Katalog 2009 2010. Platnost od 1. 3. 2009. www.moeller.cz. Výkonové jističe NZM. Výkonové jističe LZM. Vypínače N, PN, LN

Výkonové jističe. Katalog 2009 2010. Platnost od 1. 3. 2009. www.moeller.cz. Výkonové jističe NZM. Výkonové jističe LZM. Vypínače N, PN, LN www.moeller.cz Výkonové jističe Spolehlivé a bezpečné spínání, ovládání a rozvod elektrické energie. Katalog 2009 2010 Platnost od 1. 3. 2009 Výkonové jističe NZM Výkonové jističe LZM Vypínače N, PN, LN

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

- Liniové schéma kotelny - Přehled vstupů a výstupů ŘS Micropel - Specifikace mat. a prací ( slepý rozpočet )

- Liniové schéma kotelny - Přehled vstupů a výstupů ŘS Micropel - Specifikace mat. a prací ( slepý rozpočet ) Obsah dokumentace : - Technická zpráva - Schéma rozvaděče MaR část 1 - Schéma rozvaděče MaR část 2 - Schéma rozvaděče MaR část 3 - Liniové schéma kotelny - Přehled vstupů a výstupů ŘS Micropel - Specifikace

Více

Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen.

Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen. autorizace Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen.cz Zodpovědný projektant Ing. Petr Boháč Projektant PBŘ Taťána

Více

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01 ±0,000= 285,60 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Rev. E Rev. D Rev. C Rev. B Rev. A Index: Datum: Změny: Vypracoval: Hlavní inženýr projektu: Zodp. projektant: Vypracoval: Ing. Olga VĚCHETOVÁ

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí Vydává ČEZ Distribuce, a. s. Platnost od 1. 6. 2015 ČEZ Distribuce, a. s. www.cezdistribuce.cz

Více

Ochrana před přepětím podle ČSN a PNE. Průřez normami

Ochrana před přepětím podle ČSN a PNE. Průřez normami Ochrana před přepětím podle ČSN a PNE Průřez normami Postavení norem z řady PNE 33 0000 v systému národních technických norem na ochranu před přepětím ČSN EN 62 305 - PNE 33 0000-5 ČSN 38 0810, ČSN 33

Více

10. Specifika rekonstrukcí elektrických rozvodů v panelových domech

10. Specifika rekonstrukcí elektrických rozvodů v panelových domech . Specifika rekonstrukcí elektrických rozvodů v panelových domech K celkové představě o důvodech, způsobech, rozsazích a možnostech této činnosti je třeba si uvědomit několik základních faktů, které rovněž

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s.

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s. PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s. Vydává ČEZ Distribuce, a. s., 1.12.2008 www.cezdistribuce.cz Obsah 1 Úvod 3 2 Použité zkratky 3 3 Všeobecné podmínky 3

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 k SoSBK č.. KVALITATIVNÍ STANDARD RODINNÝCH DOMŮ PROJEKTŮ DOBŘEJOVICE, HOSTOUŇ, ŠKVOREC, VYSOKÝ ÚJEZD, HLUBOČINKA OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení RD Položka

Více

REDISPO. Klient Projektant Datum. REDISPO www.redispo.cz tel: +420 604 665 755 email: info@redispo.cz leden 2013 13012301

REDISPO. Klient Projektant Datum. REDISPO www.redispo.cz tel: +420 604 665 755 email: info@redispo.cz leden 2013 13012301 REDISPO STUDIE DISPOZIČNÍ ZMĚNY BYTU P. NOVÁKA, PRAHA 10 Klient Projektant Datum Číslo zakázky Jan Novák, Francouzská 65, Praha 10, tel: +420 777 777 077 email: jan.novak@gmail.com REDISPO leden 2013 13012301

Více

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PŘÍPOJKY NN 1. Všeobecné podmínky 2. Druhy přípojek 3. Dodávka elektrické energie 4. Skladba ceny za elektrickou energii

Více

Vlastní provedení připojení je odlišné podle jmenovitého napětí té části distribuční soustavy, ke které bude odběrné zařízení připojeno.

Vlastní provedení připojení je odlišné podle jmenovitého napětí té části distribuční soustavy, ke které bude odběrné zařízení připojeno. PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 6 STANDARDY PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ strana 3 Obsah 1 OBECNĚ... 4 2 PROVEDENÍ PŘIPOJENÍ... 4 2.1 STANDARDNÍ PROVEDENÍ KONCOVÉHO BODU:...

Více

STANDARD VYBAVENÍ A PROVEDENÍ

STANDARD VYBAVENÍ A PROVEDENÍ STANDARD VYBAVENÍ A PROVEDENÍ BYTOVÝCH DOMŮ STAVBY 150 B.J. KARLOVY VARY - DRAHOVICE I. STANDARD VYBAVENÍ DŮM A A ) SPOLEČNÉ PROSTORY : SPOLEČNÉ GARÁŽE - 8 stání v 1.NP, nevytápěné s přirozeným větráním

Více

Technická zpráva SO02 Parkovací terasy

Technická zpráva SO02 Parkovací terasy Technická zpráva SO02 Parkovací terasy 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 1.1 STAVEBNÍK (INVESTOR) 3 1.2 OBJEDNATEL 3 1.3 ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (PROJEKTANT) 3 1.4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 3 2 ÚVOD 4 3

Více

Jiří Křivský SO 02 REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ, ŠATEN A UMÝVÁREN VE SPORTOVNÍ HALE, TYRŠOVA 794, CHOTĚBOŘ

Jiří Křivský SO 02 REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ, ŠATEN A UMÝVÁREN VE SPORTOVNÍ HALE, TYRŠOVA 794, CHOTĚBOŘ Jiří Křivský Břevnická 15 83 583 01 Chotěboř GSM: 604 846 915 jiri.krivsky@post.cz SO 02 NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY INVESTOR REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ, ŠATEN A UMÝVÁREN VE SPORTOVNÍ HALE, TYRŠOVA

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

lokalita Javorová čtvrť

lokalita Javorová čtvrť Praha 10 Horní Měcholupy lokalita Javorová čtvrť Byt č. 240 / bytový dům H / 8. patro Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE: 2.454.426 Kč vč. DPH (2.028.451 Kč bez DPH) Cena vnitřní užitné plochy:

Více

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary

Akce: Bytový dům Krále Jiřího 1341/4, Karlovy Vary Dokumentace pro provedení stavby Zařízení vytápění 1. Technická zpráva Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Podklady 3. Úvod a základní informace 4. Technický popis 5. Požadavky na jednotlivé profese

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

V N I T Ř N Í E L E K T R I C K É R O Z V O D Y

V N I T Ř N Í E L E K T R I C K É R O Z V O D Y VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky V N I T Ř N Í E L E K T R I C K É R O Z V O D Y 1. Základní ustanovení 2. Části elektrického zařízení v objektu 2.1 Přívodní

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

Elektrické instalace za přípojkou (ČSN 33 2130 ed.3 a související technické normy + vyhláška č. 268/2009 Sb. )

Elektrické instalace za přípojkou (ČSN 33 2130 ed.3 a související technické normy + vyhláška č. 268/2009 Sb. ) Elektrické instalace za přípojkou (ČSN 33 2130 ed.3 a související technické normy + vyhláška č. 268/2009 Sb. ) Ve spolupráci s ČENES připravil Ing. Karel Dvořáček Požadavky vyhlášky 268/2009 Sb. - o technických

Více

Zpráva z posouzení bytu

Zpráva z posouzení bytu Akce: Místo: Investor: Posouzení bytu a návrh řešení Krymská 227/29, Praha 10 - Vršovice Elena Vavilchenková Zpráva z posouzení bytu Vypracoval: Ing. Jiří Perlík, Datum: 1.7.2015 www.perlikprojekce.cz

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

Slaboproudá elektroinstalace

Slaboproudá elektroinstalace Technická zpráva Slaboproudá elektroinstalace KOMPETENČNÍ CENTRUM KUŘIM DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ OBSAH OBSAH... 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA... 4 TECHNICKÁ

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Zákazník 6 HP 1 Trnovanská 1299/čž 415 01 Teplice ROZDĚLOVNÍK Číslo projektu Číslo dokumentu List Rev. BP2340112 ZT.01 1 z 8 0 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ název akce: investor: ÚPRAVA

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma Obsah VŠEOBECNÝ POPIS... 3 INSTALACE PŘEVODNÍKU... 4 TECHNICKÁ DATA... 5 Obecné podmínky... 5

Více

Odborné posouzení stavu nemovitosti č. p. 26 ulice Vodárenská 5, Praha 4 Podolí

Odborné posouzení stavu nemovitosti č. p. 26 ulice Vodárenská 5, Praha 4 Podolí Odborné posouzení stavu nemovitosti č. p. 26 ulice Vodárenská 5, Praha 4 Podolí 1. Zadání Dne 30. 04. 2012 byly předány zpracovateli podklady k výše uvedenému objektu a současně byla provedena vizuální

Více

Model Externí ventilační jednotka

Model Externí ventilační jednotka Návod k použití Model Externí ventilační jednotka Technický popis TECHNICKÝ POPIS Konstrukce většiny odsavačů par Faber umožňuje přemístění ventilační jednotky (standardně umístěné v odsavači) mimo kuchyni.

Více

Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřicích souprav u zákazníků a malých výroben připojených k elektrické síti nízkého napětí

Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřicích souprav u zákazníků a malých výroben připojených k elektrické síti nízkého napětí Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřicích souprav u zákazníků a malých výroben připojených k elektrické síti nízkého napětí platnost od 1. 4. 2011 Obsah 1. Úvod 2 2. Pojmy, definice, zkratky

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vytápění MŠ Čtyřlístek

Více

lokalita Metropole Praha 5 - Zličín Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace 5.638.421 Kč vč. DPH Celková cena ALL INCLUSIVE:

lokalita Metropole Praha 5 - Zličín Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace 5.638.421 Kč vč. DPH Celková cena ALL INCLUSIVE: Praha 5 Zličín lokalita Metropole Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE: 5.638.421 Kč vč. DPH (4.902.975 Kč bez DPH) Cena vnitřní užitné plochy: 36.900 Kč/m2

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

3 x 0 až vstupní napětí (zapojení motoru 3x230V) Provozní teplota - 10 C až + 40-10 C až 50 C

3 x 0 až vstupní napětí (zapojení motoru 3x230V) Provozní teplota - 10 C až + 40-10 C až 50 C FREKVENČNÍ MĚNIČE SIEMENS, MICROMASTER 420 Montážní a provozní předpisy číslo : MPP - 25.2 platí od: 18.11.2004 kontakt : ALTEKO, spol s r.o. telefon: +420-311 584 102 ; +420-311 583 218 Pod Cihelnou 454

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP Uplatnění : Technické údaje : rozváděče nn pro vnitřní použití jsou určené jmenovitý stálý proud : ln 100 A v závislostí na vybavení pro rozvod, jmenovité napětí

Více

Příloha č. 1 podrobný technický popis. Rekonstrukce elektroinstalace meteorologického radiolokátoru Skalky

Příloha č. 1 podrobný technický popis. Rekonstrukce elektroinstalace meteorologického radiolokátoru Skalky Příloha č. 1 podrobný technický popis Rekonstrukce elektroinstalace meteorologického radiolokátoru Skalky Obecný popis zakázky: Kompletní rekonstrukce elektroinstalace objektu meteorologického radiolokátoru

Více

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek bytového domu konané dne 4. 11. 2014 od 19.00

Více

INSTALACE VANY VODA - PŘÍVOD A ODPAD VZDUCH ELEKTŘINA DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO AKRYLÁTOVÉ VANY S MASÁŽNÍM SYSTÉMEM

INSTALACE VANY VODA - PŘÍVOD A ODPAD VZDUCH ELEKTŘINA DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO AKRYLÁTOVÉ VANY S MASÁŽNÍM SYSTÉMEM STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO AKRYLÁTOVÉ VANY S MASÁŽNÍM SYSTÉMEM CAMPANULA II EVOLUTION GENTIANA MAGNOLIA NEWDAY ROSA I ROSA II SONATA Vanu je možné instalovat pouze do stavebně zcela dokončené koupelny s

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY 684 Vzor č. 33 (1/13) PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY o vymezení jednotek podle zákona č. 72/1994 Sb. Obsah: A) Popis budovy B) Vymezení jednotek v budově C) Určení společných částí budovy D) Úprava práv k

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

ELEKTROINSTALACE SLABOPROUDÉ

ELEKTROINSTALACE SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE SLABOPROUDÉ Tento dokument je nedílnou součástí celého projektu "slapobroud". Pořadová čísla položek v tomto dokumentu odkazují na výkresovou část. Pokud jsou v projektové dokumentaci

Více

ZTI.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotechnika

ZTI.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotechnika , Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod Projekce a inženýrská činnost, 569 430 475, e-mail: projekce@qatrosystem.cz ZTI.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Zdravotechnika Stavba: Místo: Investor: Rekonstrukce páteřních

Více

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec.

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec. Technický popis a standard bytů č. 1-6 Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha Zdivo nosné (obvodové) Zdivo nosné (vnitřní) Zdivo nenosné (vnitřní) Konstrukce stropní Schodiště (domovní) Konstrukce

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

I. Zadavatel. II. Předmět zakázky. Vymezení plnění zakázky

I. Zadavatel. II. Předmět zakázky. Vymezení plnění zakázky Městská část Praha 3 Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 85 Praha 3, IČ 00063517 zastoupená společností Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3 Datum 15. 9. 2015 POPTÁVKA na

Více

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních Konstrukční řešení základy nosné svislé konstrukce vodorovné konstrukce obvodové zdivo mezibytové zdivo příčky monolitické, železobetonová deska monolitické železobetonové zděné z keramického materiálu

Více

Klimentská Rekonstrukce 2.NP Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva

Klimentská Rekonstrukce 2.NP Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva OBSAH: str. 1) ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 1.1) ÚDAJE O STAVBĚ 2 a) Název stavby 2 b) Místo stavby 2 c) Předmět projektové dokumentace 2 1.2) ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 2 1.3) ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA INVESTOR: Vladimíra Tučková, Nová Ves 109, 691 23, Pohořelice NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA VYTAPĚNÍ Obsah projektu : Technická zpráva Výkresová

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek Ústřední vojenská nemocnice v Praze 6 - Střešovicích pavilon CH2 Posílení klimatizace angiografických vyšetřoven F1.4.b zařízení pro ochlazování staveb Soupis prací a dodávek INVESTOR : ÚVN Praha DATUM

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN Uplatňování Klientských změn Po uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a po uhrazení první zálohy na Kupní cenu je Klient oprávněn požadovat na Prodávajícím

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Jan Pavlát. : SPORTOVNÍ HALA DUBÍ - oprava sociálního zařízení. Zakázkové číslo : S 05/15. : Město Dubí, Ruská 264, Dubí

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Jan Pavlát. : SPORTOVNÍ HALA DUBÍ - oprava sociálního zařízení. Zakázkové číslo : S 05/15. : Město Dubí, Ruská 264, Dubí Jan Pavlát Projektová činnost ve výstavbě Sídlo firmy Severní 1953, Teplice 415 01 Tel.: 775 099 340 Kancelář Tyršova 1007, Teplice 415 01 Email : jan.pavlat@post.cz Web : projekcepavlat.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

Bude provedena skrývka humusu o tloušťce 30 cm a uložena na staveništi k pozdějšímu použití.

Bude provedena skrývka humusu o tloušťce 30 cm a uložena na staveništi k pozdějšímu použití. RODINNÉ DOMY HRUŠOVANY U BRNA - LOKALITA POD STŘEDISKEM TECHNICKÝ POPIS + STANDARD Hlavní stavební výroba Bude provedena skrývka humusu o tloušťce 30 cm a uložena na staveništi k pozdějšímu použití. 1.

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh IEC60253-2 000IMP/ Elektroměr 990D Modulární provedení na DIN lištu, 4 moduly Pro napětí 3x230V/400VAC 3X5 (00)A C7 ový rozsah: 3x0/80A, Impulsní výstup: 800 imp/ Přehledný digitální display Třída přesnosti:

Více

STANDARDY BYTOVÝ DŮM U STARÉ ELEKTRÁRNY. Společné části domu

STANDARDY BYTOVÝ DŮM U STARÉ ELEKTRÁRNY. Společné části domu STANDARDY BYTOVÝ DŮM U STARÉ ELEKTRÁRNY Společné části domu - domácí telefon s elektrickým vrátným na hlavních vstupních dveřích - poštovní schránky - čistící zóny - elektricky ovládána vjezdová brána

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Programy a nástroje podpory SFRB Ing. František Hadáček X. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje 29. 1.2015, Tábor Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Místo stavby : Opava, Olbrichova 15 Katastrální území : Opava - Předměstí Investor : Zemský archiv v Opavě Zodpovědný projektant : ing. arch.

Více

Venkovní jednotka tepelného čerpadla vzduch-voda Regulus CTC EcoAir110 + vnitřní tepelná centrála Regulus CTC EcoEl

Venkovní jednotka tepelného čerpadla vzduch-voda Regulus CTC EcoAir110 + vnitřní tepelná centrála Regulus CTC EcoEl Stavební připravenost Venkovní jednotka tepelného čerpadla vzduch-voda Regulus CTC EcoAir110 + vnitřní tepelná centrála Regulus CTC EcoEl CZ verze 1.1 Obsah A. Slovník použitých zkratek... 3 B. Popis otopného

Více

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/07 Poř. číslo v sadě 19 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO PROJEKTANT: PALLADIO PROGETTI, spol. s r.o. STÁVAJÍCÍ TRÁMOVÉ STROPY Stávající stropní trámy byly posíleny oboustrannými příložkami (tloušťka 50 mm).

Více

S E Z N A M P Ř Í L O H 1/ Technická zpráva 2/ Specifikace zařízení 3/ Výkresy č.: 801 - Půdorys 1.NP- stáv. stav Ozn. jader- inform.

S E Z N A M P Ř Í L O H 1/ Technická zpráva 2/ Specifikace zařízení 3/ Výkresy č.: 801 - Půdorys 1.NP- stáv. stav Ozn. jader- inform. S E Z N A M P Ř Í L O H 1/ Technická zpráva 2/ Specifikace zařízení 3/ Výkresy č.: 801 - Půdorys 1.NP- stáv. stav Ozn. jader- inform. 1:100 802 - Půdorys 2.-13.NP-stáv. stav-označ. jader inf. 1:100 803

Více

Standardy bytového domu/společných prostor. Standardy bytu. Standardní vybavení. Standard MODERN II. 3-12

Standardy bytového domu/společných prostor. Standardy bytu. Standardní vybavení. Standard MODERN II. 3-12 STANDARD MODERN II. Standardy bytového domu/společných prostor 1 Standardy bytu 2 Standardní vybavení Standard MODERN II. 3-12 Standardy bytového domu / společných prostor Základy železobetonová základová

Více

Technická zpráva. AVU Stavební úpravy kuchyně a sociálního zařízení ZTI Zdravotně technické instalace

Technická zpráva. AVU Stavební úpravy kuchyně a sociálního zařízení ZTI Zdravotně technické instalace Technická zpráva AVU Stavební úpravy kuchyně a sociálního zařízení ZTI Zdravotně technické instalace 1/ Úvodem- současný stav, návrh řešení: Investor plánuje ve stávajícím objektu revitalizaci Akademického

Více

Podniková norma PRE, PREdi a PREm TECHNICKÉ PODMÍNKY PŘIPOJENÍ ČÁST A OBCHODNÍ MĚŘENÍ

Podniková norma PRE, PREdi a PREm TECHNICKÉ PODMÍNKY PŘIPOJENÍ ČÁST A OBCHODNÍ MĚŘENÍ Strana: 1/20 Zpracoval: Tomáš Šlapák M 51 100 Měření C, S, Jiří Janda S 25 100 Měření a odečty Schválil: 22. 2. 2013 Petr Karkoška vedoucí sekce G 46 000 Zákaznické služby, 17. 5. 2013 Milan Hampl ředitel

Více

ÈASOVÝ SPÍNAÈ MULTIFUNKÈNÍ PRO VÌTŠÍ ZÁTÌ E

ÈASOVÝ SPÍNAÈ MULTIFUNKÈNÍ PRO VÌTŠÍ ZÁTÌ E CS3-16 ÈASOVÝ SPÍNAÈ MULTIFUNKÈNÍ PRO VÌTŠÍ ZÁTÌ E 8 funkcí v jednom zapojení, s velkým rozsahem časů od 0,5 s do 20 hod. spínacím prvkem je silové relé montáž do instalační krabice MADE IN CZECH REPUBLIC

Více

UT Ústřední vytápění

UT Ústřední vytápění UT Ústřední vytápění Františka 2.01 D.1.4A TZ UT - 1 z 6 OBSAH: Úvod:... 3 Situace:... 3 Tepelná bilance a výpočty:... 3 CELKOVÁ ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY :... 3 Zdroj tepla:... 4 Odvod spalin... 4

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

Katalog přepěťové ochrany

Katalog přepěťové ochrany Katalog přepěťové ochrany SALTEK s.r.o. je česká společnost specializující se na vývoj a výrobu přepěťových ochran. Nabízí ucelený sortiment svodičů bleskových proudů a přepěťových ochran typů 1 až 3 podle

Více

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Monitorování důlního ovzduší MDO-01. číslo dokumentace: 210 18

ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Monitorování důlního ovzduší MDO-01. číslo dokumentace: 210 18 ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Monitorování důlního ovzduší MDO-01 číslo dokumentace: 210 18 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci,

Více

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Výtah elektrická energie hrazeno ve službách dle počtu nahlášených osob v bytové jednotce *). Spotřeba

Více

Protokol o určení vnějších vlivů

Protokol o určení vnějších vlivů Rekonstrukce a dostavba polikliniky Hvězdova, Praha 4 Elektroinstalace Projekt pro stavební povolení Protokol o určení vnějších vlivů Určení provedla komise ve složení: předseda Hlavní inženýr projektu

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

v roce 1970 V roce 1996 Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo. V roce 1998 2001/2002 EKONOMSERVIS s.r.o.

v roce 1970 V roce 1996 Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo. V roce 1998 2001/2002 EKONOMSERVIS s.r.o. Panelová výstavba domu v Prostějově, na ulici Dolní 28 byla dokončena v roce 1970. Panelový dům byl dostavěn s 60-ti bytovými jednotkami, dvěma prádelnami a dalším zázemí pro potřeby bydlících. V roce

Více

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 IMPROMAT NEO INVERTER Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 Návod k obsluze a údržbě Instalační manuál Servisní manuál vydání 10/2010 - veškeré změny textu i tech. parametrů vyhrazeny Pokojová jednotka RCM 2-1

Více

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního

Kombinovaný adaptér se síťovou zásuvkou chráněnou svodičem přepětí. Adaptér chrání síťový zdroj a datové vstupy připojeného telekomunikačního DEHN chrání. 909 300 DPO 230 TV 909 300 4013364117723 4-3-1 233,8 g 1 Stk. 86,00 909 310 DPO 230 NT 909 310 4013364117747 4-3-1 212 g 1 Stk. 75,50 909 320 DPO 230 ISDN 909 320 4013364136885 4-3-1 215 g

Více

Ověření porovnávacího způsobu ocenění bytů dle vyhlášky č. 540/2002 Sb. v platném znění s cenami bytů dosaženými na trhu

Ověření porovnávacího způsobu ocenění bytů dle vyhlášky č. 540/2002 Sb. v platném znění s cenami bytů dosaženými na trhu České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Studentská vědecká a odborná činnost Akademický rok 25/26 Ověření porovnávacího způsobu ocenění bytů dle vyhlášky č. 54/22 Sb. v platném znění s mi

Více

platnost od 1. 6. 2013 E.ON Distribuce, a. s. F. A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice

platnost od 1. 6. 2013 E.ON Distribuce, a. s. F. A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice E.ON Distribuce, a. s. F. A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice Zákaznická linka T 840 111 333 Poruchová služba nonstop T 800 22 55 77 www.eon.cz www.eon-distribuce.cz Požadavky na umístění, provedení

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

Přepěťová ochrana 039 20 / 21 / 22 / 23 / 30 / 31 / 32 / 33 / 35 / 36 / 38 / 40 / 41 / 43. Popis

Přepěťová ochrana 039 20 / 21 / 22 / 23 / 30 / 31 / 32 / 33 / 35 / 36 / 38 / 40 / 41 / 43. Popis Přepěťová ochrana 039 20 / 21 / 22 / 23 / 30 / 31 / 32 / 33 / 35 / 36 / 38 / 40 / 41 / 43 Popis Přepěťová ochrana slouží k omezení a svedení přechodných atmosférických přepětí. Každá ochrana má určitou

Více

Praha 10 - Pitkovice lokalita Májovková

Praha 10 - Pitkovice lokalita Májovková Praha 10 - Pitkovice lokalita Májovková Rodinný dům č. 54 / Progres 13-A var. 3 / 4+kk s garáží Progres 13-A var. 3 1/7 Praha 10 - Pitkovice lokalita Májovková Rodinný dům č. 54 / Progres 13-A var. 3 /

Více