Pastevní způsob chovu je vhodný pro všechna plemena koní. O pastevním

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pastevní způsob chovu je vhodný pro všechna plemena koní. O pastevním"

Transkript

1 speciál Pastevní způsob chovu je vhodný pro všechna plemena koní. O pastevním USTÁJENÍ Ještě v nedávné době byl pojem PASTEVNÍ USTÁJENÍ synonymem poněkud divokého způsobu chovu koní, který je možný jen pro některá plemena. Těmito plemeny byli myšleni takzvaní odolnější koně (huculové apod.) a tím možným, že to tito koníci jsou schopni vydržet. V žádném případě nebylo pastevní ustájení považováno v lidské mysli za vhodné pro všechny koně. Nyní už je obecně známo, že tento způsob chovu nejen že vydrží všechna plemena koní, ale je pro ně naopak i vhodnější, snesitelnější a hlavně zdravější jak z fyzického, tak psychického hlediska. Přizpůsobování dnešku na úkor délky a kvality života Argumenty hovořící pro pastevní ustájení koní vycházejí jak z etologie koní obecně, tak z funkcí jejich organismu. Kůň je v přírodě býložravec a kořist, na rozdíl od nás lidí dravců. Jako kořist potřebuje pocit volného prostoru, v němž může stále vše sledovat a včas utéct před nebezpečím. Denní cyklus koně je 24hodinový, neodlišuje jako my, lidé, den a noc, s příslušným rozdělením činností (viz grafy). Jeho organismus je nastaven na průběžný pohyb. S takovým režimem počítá jak pohybový aparát, tak trávicí trakt, kardiovaskulární systém, dýchací soustava, kopytní mechanismus a další spolu působící orgány těla včetně účinné termoregulace. Volně žijící koně permanentně migrují za potravou a vodou, a to ve stádě, které má svoji nezastupitelnou ochrannou, výchovnou a sociální úlohu, a kůň v něm svoji pozici, bezpečí a jistotu. Koně se konvečnímu chovu musí přizpůsobovat, čímž ovšem klesá jejich přirozená 10 / prosinec 2013

2 Text Hana Bubalová a Tomáš Langer Foto archiv autorky Podíl graf 1: jak tráví čas kůň ve volné přírodě 60% sháňka po potravě a vodě, příjem potravy 20% stání a postávání 10% ležení 10% ostatní Podíl graf 2, pro srovnání: jak tráví kůň čas v uzavřeném boxu s potravou v dávkách 16% příjem potravy 68% stání 16% ležení 0% ostatní K ZAMYŠLENÍ Uvádí se, že v přírodě se koně dožívají let. Data ze statistiky České republiky: počet koní v ČR k (2009: ) průměrný věk 9,8 roku (2009: 10,2 roku) rok porážek koní (průměrný věk 14,7 roku) 725 úhynů (průměrný věk 14,8 roku) příčiny porážek, úhynů a utracení nejsou evidovány Zdroj: za poskytnutí statistických dat pro článek o koních děkujeme ÚEK. pohoda a následně fyzická a psychická odolnost. Důsledkem toho se snižuje délka a kvalita jejich života a využitelnost člověkem život mnohých koní končí i v současné moderní době předčasně utracením či úhynem a to nejčastěji kvůli problémům s pohybovým aparátem, trávicím traktem či kardiovaskulárním systémem. Díky osvětě široké veřejnosti se zájem chovatelů obrací ke způsobu chovu koně přirozeným způsobem. V současnosti není tento způsob chovu zapovězen žádnému plemeni, spíše se rozděluje podle zaměření práce s koněm (rekreace/sport), kde je ovlivněn lidskou potřebou pohodlí a zažitými zvyklostmi při péči o koně. Pastevko není žádná hurá akce V představách mnohých lidí se však pastevní ustájení stále rovná ohrazenému kusu louky, kam se koně vyženou, na zimu se přidá seno, nějak se zařídí voda a o nic další se netřeba starat. Někteří také považují pastevní ustájení za cosi vhodného pouze pro koně na důchod nebo pro hříbata. Jaký prostor potřebujeme? Dobrá zpráva: do budoucna je místa pro koně dost, v současné době je v ČR evidováno cca koní. K tomu zde máme cca ha travnatých porostů v různých dotačních programech, kde se pro další část koní jistě místo může najít. Dle oficiálních přepočtů přes tzv. dobytčí jednotku se předpokládá potřeba přibližně 1 ha na koně, což znamená zajištění celoročního prostoru i potravy. Dobré pastevní ustájení vyžaduje především organizaci mnoha okolností. Pozemků, smluv, přihlášení hospodářství, evidence, hlášení, územní řízení a povolení, aj. (ale to je na samostatný článek). Zbořme mýty! Ovšem pozor, moderní pastevní ustájení je promyšlená záležitost, která počítá jak s potřebami koní a specifickou péčí o ně, tak s krajinou, terénem, rostlinami a mnoha dalšími okolnostmi. Na pastevní ustájení není dokonce potřeba mít desítky či stovky hektarů, protože je lze zrealizovat na menších plochách. prosinec 2013 / 11

3 speciál V moderním pastevním ustájení jde zejména o to, aby kůň měl celoročně možnost pohybu a hlavně motivaci k němu (!), různorodý terén simulující ten, po němž se pohybuje v době práce s člověkem, v sezoně dostatek pastvy a stálý přístup k senu a k vodě. V době mokra dešťů a tání sněhu kůň také potřebuje zpevněný prostor, kde má možnost se pohybovat mimo bahno. Navíc nezbytně nutné jsou přístřešky, bonusem přírodní úkryty mezi stromy a volný přístup k potoku nebo řece. V pastevním ustájení jde také o to, aby koně měli naplněné potřeby stran své existence ve funkčním stádě a následně dostatečné pracovně-dějové vyžití při práci s člověkem. Pokud chybí motivace k pohybu, účast ve funkčním stádě a pracovní náplň, získáme nudící se koně, bezcílně se pohybující prostorem (koně se samozřejmě nudí i v boxech, ale není na ně tolik vidět). Pečlivá péče o pastviny Prostor, kde se realizuje pastevní ustájení, nemusí být extra velký, dle počtu koní jde o to, nakolik jim v sezoně zajistí pastvu a nakolik se budou muset dokrmovat senem (nezapomeňme rozlišovat význam pastviny a výběh ten je i v pastevním ustájení potřeba, ale jeho úloha je jiná). Pastviny je potřeba smysluplně a plánovitě rozdělit a střídat podle vypasení a podle počasí (bahnité pastviny koně velmi rychle zlikvidují). Dále je potřeba z pastvin odklízet koňské koblihy kdo tak nečiní, má pastvinu za chvíli zničenou. Na první pohled může být až krásně zeleně šťavnatá, ale koně se tím zrovna krmit nebudou. Koně nežerou tam, kde kálejí a močí, mají-li možnost volby. Na pastvinách je potřeba dosekávat nedopasky (nebo spásat za pomoci ovcí a koz a zbytek dosekat), nedělá-li se to, nejpozději za pár let bude pastvina plná plevelných travin, které opět koně nežerou (pokud nejsou zvláště vyhladovělí). Po sezoně je potřeba Malá odbočka seno ad libitum? Ad libitum je v posledních letech fenoménem inzerátů na ustájení, vyzdvihované coby silné pozitivum. Majitelé koní si představují, že tak o jejich miláčka bude nejlépe postaráno. Koňský organismus je však uzpůsoben na téměř neustálý (24hodinový) pohyb a průběžný (24hodinový) přísun objemového krmiva. Sena ad libitum (tedy sena co hrdlo ráčí a neustále) je patrně odpovědí na konvenční způsob chovu koní v boxech, kde se povětšinou krmí 2-3 x denně nějakou kupou sena. Tím vznikl druhý extrém. Ani jedno není pro koně zcela vhodné a vychází v obou případech z personifikace jejich potřeb. V případě sena ad libitum je to 24hodinová kachna s osmi knedlíky. Pro nudící se koně bez programu a bez pohybu je to dost průšvih. Proto tu, snad prvně v historii, máme obézní koně. Přitom místa se senem se dají řešit různými udělátky (sítě, rošty, různá místa, kde se seno objevuje v různý čas...) tak, aby koně žrali postupně a v průběžných stálých malých dávkách. Jako kdyby se pohybovali volně v přírodě na denní trase, kde ne všude roste cosi k sežrání. 12 / prosinec 2013

4 Pro bosé koně je též optimální pohybovat se na povrchu, který tak nějak připomíná ten, na němž s koněm venku jezdíme pastevní pozemky, a to i za předpokladu, že se uklízí bobky, posekat a ještě lépe navrch zbránovat a také dosít. Dosívat je dobré směsí travin vhodnými pro koně, ne vysokovýživným jetelem pro krávy. Na zimu je pak potřeba pastviny, které mají sloužit opravdu jako pastviny, před koňmi zavřít, aby si půda po sezoně a péči odpočinula a traviny mohly příští rok prospívat. Koně tam lze pustit proběhnout pouze tehdy, když je louka pod vyšším sněhem a půda pod ním zmrzlá. Nejen na takové období je dobré mít pro koně další prostor, který je aspoň z části zpevněný (aby nestáli či nechodili jen v bahně), a to navíc řešený tak, aby koně měli důvod se pohybovat. Takový zpevněný prostor je potřeba mít k dispozici i v pastevní sezoně, kdy je mokro a bahno. Motivace k pohybu a různorodý terén Pokud se podaří získat několik hektarů a vypustí-li se tam koně volně, budou se tu zvědavě pohybovat pár dní. Pak jako když utne. Nebudou-li mít dále nějaký důvod k pohybu, budou se popásat co nejblíže třeba stinnému místu, vodě, případnému dokrmování senem nebo u cesty, kde se aspoň občas něco děje. Sem-tam se budou pošťuchovat, případně vedoucí jedinci budou pár dní prohánět nově příchozího koně. Aby bylo reálné na velké i malé pastvině docílit pohybu koní, je potřeba ji nápaditě rozdělit (POZOR: jiný úhel pohledu, než je klasické dělení kvůli vypásání a možnosti dorůstání nové trávy!) a různě přehradit za účelem obcházení. Na více místech takto připravené pastviny pak umístit zdroj/e vody (pokud není potok to je zase jiná kapitola), dokrmuje-li se během sezony senem, tak i seno. Využít různá místa a různou denní dobu. Na jiném místě se pak odehrává krmení jádrem. Optimální jsou i koridory lemující základní pastviny, ovšem s vchody a východy na rozdílných stranách. Pro bosé koně je též optimální pohybovat se na povrchu, který tak nějak připomíná ten, na němž s koněm venku jezdíme. Kameny, zpevněné plochy (zámková dlažba, gumy, aj.), hladký asfalt i štěrk, kořeny, nerovnosti, písek. Takové vychytávky je dobré koním připravit právě do koridorů nebo tradičních cestiček, nezbytně nutně u přístřešků a v nich (pevné, hladké, čistitelné!). Vedle kamenů různé velikosti (frakcí) lze používat i drcenou suť z pálených tašek a další alternativní materiály slučitelné s přírodou, bezpečností a estetikou. I za předpokladu, že máme koně motivovaného k pohybu uzpůsobením pastvin, nikdy nezapomínejme na to, proč jsme si ho pořídili, jak rád je s námi v kontaktu a při tom, čemu my, lidé, říkáme práce s koněm Koně a funkční stádo Vztahy mezi koňmi se zabývá celý vědní obor etologie. K pochopení základních principů nám však postačí pozorně sledovat stádo, které má možnost chovat se svým přirozeným způsobem. Brzy poznáme hlavní zákonitosti, jimiž se stádo řídí. Stádo je schopno fungovat jako celek, přičemž umožňuje každému ze svých členů žít svůj život a samostatně se rozhodovat. Každý člen stáda si může zvolit způsob života ve stádě a to, jakých výhod stáda bude využívat a jak se bude podílet na jejich udržování. Účast ve stádě poskytuje koni bezpečí, větší šanci najít vodu a jídlo, mít potřebné sociální kontakty a v neposlední řadě možnost rozmnožování. Stádo jako šance na přežití Kůň žije mimo stádo jen zcela výjimečně a krátkodobě. V divoké přírodě, kde ve stejném prostoru žijí dravci, je stádo jedinou šancí na přežití. Osamocené zvíře dravec snadno uloví. Kůň je sice velmi dobře vybaven pro neustálé sledování prostoru před nebezpečím, jenže sledovat může pouze tehdy, pokud neodpočívá. Stádo mu poskytuje ochranu ve chvílích oddechu. Kůň je také dobře vybaven pro útěk, jenže na osamocené zvíře se dravec snadno zaměří. Pokud dravec útočí na stádo, musí se rozhodovat, který kus bude pronásledovat. Snaží se od stáda oddělit jedince, protože jít pro úlovek doprostřed stáda je obtížnější a nebezpečné. Osamocené zvíře však může dlouho sledovat a zaútočit na něj ve chvíli nepozornosti nebo prosinec 2013 / 13

5 speciál Pobyt koní ve stádě pomůže i nám, lidem. Foto Christiane Slawik únavy. Stádo je pro koně klíčové pro přežití je to základ jeho existence. Koně žijící v méně pohostinných krajích, než jsou ty naše, mohou najít dostatek potravy i po několika dnech pochodu. Při hledání potravy se hodí předchozí zkušenosti, kde potrava obvykle bývá. Osamělý jedinec nemá obvykle tolik zkušeností, kde potravu nebo vodu hledat, jako stádo vedené starším, zkušeným koněm. Zejména při nedostatku vody je zkušenost stáda obrovskou výhodou, neboť bez vody se dá žít jen pár dní. Potřeba sociálního kontaktu Bezpečí a dostatek potravy jsou v našich podmínkách snadno dosažitelné, přirozené nepřátele u nás kůň nemá a zeleného krmení je v krajině taky dostatek. Většina výhod stáda tedy spočívá v sociální sféře. Jako pro každého tvora (včetně člověka) je i pro koně důležité rozmnožování. Jakmile si zabezpečí základní potřebu přežití sama sebe (bezpečí, potrava), je další potřebou přežití svého druhu, tj. rozmnožování. Aby se dva jedinci mohli domluvit na rozmnožování, musí docházet k sociálním kontaktům. Koně si vytvářejí dvojice či skupinky vzájemně sympatických jedinců. Tyto sympatie pak rozhodují též o páření. Nezřídka vidíme říjící klisnu, která nevybíravým způsobem odhání nápadníky, zatímco jinému se naopak podbízivě nastavuje. I mimo říji a bez ohledu na pohlaví si koně projevují náklonnost nebo naopak nesympatie, žerou spolu s hlavami těsně u sebe, vzájemným postavením si pomáhají čelit vichru a dešti, ve volných chvílích si navzájem čistí nepřístupné partie na krku a šíji. Kouzlo koňské hierarchie Jak se v těchto složitých vztazích udržuje pořádek? Jak je možné, že stádo dokáže v mžiku odcválat jako jeden celek do dáli, pokud vycítí nebezpečí? Odpověď má jméno hierarchie. Hierarchie v koňském stádu je neustále udržovaný seznam vztahů mezi jednotlivými koňmi, kdy je vždy jeden kůň v pořadí nad druhým. Seřazením těchto pořadí vznikne hierarchie, počínající vůdcem stáda na jejím vrcholu, konče posledním hříbětem za jeho submisivní matkou. Kouzlo koňské hierarchie spočívá v tom, že ačkoliv dochází k častým sporům či soubojům o vyšší místo v hierarchii, vítězný kůň nezískává jen více výhod, ale s posunem v hierarchii dostává více zodpovědnosti. Každý kůň ve stádě totiž zodpovídá za bezpečí koní, kteří jsou v hierarchii pod ním. Každá příčka výše tedy znamená i větší výdej energie na zajištění své zodpovědnosti za podřízené koně. Proto se výše postavení koně dostanou dříve ke žrádlu (výhoda), aby měli dostatek energie k ochraně koní pod nimi (zodpovědnost). V každou chvíli je tedy ve stádě každému koni jasné, které koně poslouchá a kterým koním naopak velí. Všichni však neustále sledují vůdčího koně (obvykle nejzkušenější klisnu). Pokud ta zavelí k útěku, všichni ji okamžitě následují to zkracuje reakci na nebezpečí. Kdyby každý sledoval jen svého souseda v hierarchii, byla by reakční doba příliš dlouhá. Vůdčí klisna je tedy nejdůležitější člen stáda. Druhou nejdůležitější osobou je hřebec. Nejenže se stará o rozmnožování, stará se spolu s vedoucí klisnou o pořádek ve stádě. Stádo pomáhá i nám Kůň žijící ve stádě je tak stádem přirozeně vychováván k dodržování základních principů, na nichž stojí vztahy ve stádě a komunikace mezi jeho členy. Pokud koni tuto zkušenost odebereme tím, že jej oddělujeme do boxů nebo do příliš malých skupinek ve výbězích, připravujeme ho o možnost tyto vztahy budovat a rozvíjet. Takový kůň je pak problematický, kdykoliv se potká s jinými koňmi, neboť neví, nezná, jak se k nim chovat. Výsledkem jsou nebezpečné situace, kdy se cizí koně napadají, i když mají u sebe jezdce, a může tak dojít i ke zranění lidí. Pobyt v přirozeném stádě, nejlépe už od malého hříběte, koně na takové situace připraví a pro člověka je pak 14 / prosinec 2013

6 mnohem jednodušší takového koně získat pro vzájemnou spolupráci. Celkově dobře vedené pastevní ustájení poskytuje koním přesně to, co fyzicky a psychicky potřebují. Bonusem pro člověka je tedy celkově prospívající zvíře. Pastevní koně většinou netrápí časté neduhy tradičně chovaných koní. Některé nemoci dokonce po přechodu z tradičního do pastevního chovu mizí. Proč jsou koně chováni i konvenčním způsobem? Jako zastánci chovu koní co nejblíže jejich biologickým a mentálním potřebám stěží můžeme být objektivními posuzovateli výhod konvenčního (boxového) chovu. Ale můžeme se pokusit tyto výhody pro člověka pojmenovat (z našeho úhlu pohledu) ryze pragmaticky. Záměrně uvádíme výhody pro člověka, protože jak vyplývá z etologie a následně koňských potřeb a funkcí jejich organismu, koňské tam nejsou žádné. V prvé řadě, boxový způsob chovu koně odpovídá lidským představám a potřebám stran pohodlí (základního komfortu). Tím se myslí dům či místnost se střechou nad hlavou, s vytápěním, s režimem dne rozděleným na aktivitu a spaní (den a noc, činnost a klid, pohyb a ležení, atd.) a s nárazovým a časově ohraničeným stravovacím programem (snídaně svačina oběd, atd.). I organizace práce a péče okolo koní je tak lépe přizpůsobena lidskému nastavení. Další výhodou konvenčního držení koně je nezpochybnitelný fakt, že kůň ve stáji je blízko po ruce a relativně čistý když chce člověk pracovat s koněm, nemusí lovit na pastvině mnohdy bahnitého hrocha. (Ale: v dobrém pastevním ustájení vám zajistí i řešení tohoto problémku.) Mnohé sportovní disciplíny s koňmi (asi s výjimkou endurance a voltiže) ve své podstatě a po celém světě i využívají nadupanost či nabušenost koní chovaných v boxech. Pokud by jeden chovatel změnil ideálně ve prospěch koní systém chovu, byli by jeho svěřenci vlastně znevýhodněni oproti ostatním proto koňští sportovci odpočívají pocházením po pastvině jen mimo závodní sezonu. Pak je potřeba myslet i na takový detail, jako je přirozené koňské sezonní osrstění pro některé disciplíny je zcela nepraktické a neestetické. Dalším a často uváděným důležitým aspektem je bezpečnost koní z úhlu pohledu možných zranění při jezdcem nekontrolovaném pohybu koně. Tento náhled je bludný kruh, vzniklý z praxe tradičních chovatelů, zejména drahých sportovních koní. Koně, chovaní v boxech a neznající chování ve funkčním stádě, jsou v dobré vůli chovatelů vypuštěni do výběhu nebo na pastvinu. Následně může dojít k úrazu buď právě nekontrolovaným pohybem při juchání a vypouštění nashromážděné energie, nebo díky konfliktu mezi jednotlivými koňmi. Tím se zpětně upevňuje přesvědčení chovatele, že je lépe koně ne(vy)pouštět. Z výše uvedeného lze usoudit, že kvalitní pastevní chov skutečně lépe vyhovuje potřebám koní, ale méně vyhovuje potřebám a režimu lidí, zejména provozujících jezdecký sport. Je jen na rozhodnutí majitele, jakým způsobem bude řešit chov svého koně. INZERCE MODERNÍ PASTEVNÍ USTÁJENÍ PRO AKTIVNÍ KONĚ A JEZDCE, přirozeným způsobem prosinec 2013 / 15

KDYŽ JÁ JIM DÁM OVSA aneb ABECEDA ZDRAVÉHO KRMENÍ KONÍ

KDYŽ JÁ JIM DÁM OVSA aneb ABECEDA ZDRAVÉHO KRMENÍ KONÍ KDYŽ JÁ JIM DÁM OVSA aneb ABECEDA ZDRAVÉHO KRMENÍ KONÍ Ing. Monika Mechová Monika Mechová, 2016 foto: Pixabay.com Do rukou se vám dostává ebook, jehož cílem není být učebnicí výživy, ale praktickou příručkou

Více

Onemocnění kostry související s výživou

Onemocnění kostry související s výživou Onemocnění kostry související s výživou Každý majitel či chovatel se jednoho dne stane opatrovníkem malého štěněte. Bude záviset z velké části jen a jen na něm, jak bude nový člen jeho domáctnosti prospívat

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 124 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 83, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 124 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 83, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 124 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 83, O B S A H : 307. Nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

Více

HYJÉ pro Vás Kde to řehtá tam je HYJÉ

HYJÉ pro Vás Kde to řehtá tam je HYJÉ HYJÉ pro Vás Kde to řehtá tam je HYJÉ Vážení členové společnosti HYJÉ a příznivci koní, přinášíme vám náš občasník HYJÉ koně pro Vás. Na našich řádcích si přečtete a zavzpomínáte na aktivity HYJÉ koně,

Více

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078

Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu. Trhovky CZ0213078 Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Trhovky CZ0213078 1. Základní identifikační a popisné údaje 1.1 Základní údaje Název: Trhovky Kód lokality: CZ0213078 Kód lokality v ÚSOP: 2606

Více

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města TŘEBÍČ Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem MUDr. Stanislav Wasserbauer Hana Pokorná Jihlava, září 2012 Obsah: 1 Úvod...4

Více

ČAS PROMĚN. Záměr: Anotace: Cíle: Cílová skupina: Počet účastníků: Místo:

ČAS PROMĚN. Záměr: Anotace: Cíle: Cílová skupina: Počet účastníků: Místo: ČAS PROMĚN Záměr: Za většinu současných proměn krajiny je zodpovědný člověk tím, jak v krajině hospodaří a jak ji využívá. Anotace: Tento výukový program vznikl jako součást projektu Venkovská krajina

Více

Základní škola a Mateřská škola Loukovec, Loukovec 90, 294 11 Loukov ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Loukovec, Loukovec 90, 294 11 Loukov ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Loukovec, Loukovec 90, 294 11 Loukov ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

Více

VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů. při použití přípravků na ochranu rostlin,

VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů. při použití přípravků na ochranu rostlin, Strana 4114 Sbírka zákonů č. 327 / 2012 327 VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství

Více

327/2012 Sb. VYHLÁŠKA

327/2012 Sb. VYHLÁŠKA 327/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví podle 88 odst.

Více

územní plán Labská Stráň návrh pro společné jednání

územní plán Labská Stráň návrh pro společné jednání územní plán Labská Stráň návrh pro společné jednání část: vyhodnocení vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území 2014 Územní plán Labská Stráň Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj

Více

Chov kamzíka horského (Rupicapra rupicapra)

Chov kamzíka horského (Rupicapra rupicapra) Chov kamzíka horského (Rupicapra rupicapra) Obsah Chov kamzíka horského (Rupicapra rupicapra)... 1 Obsah... 1 Historie... 1 Zoologické zařazení... 2 Rozšíření... 2 Legislativa... 3 Zoologie... 4 Ekologie...

Více

Je-li rostlinné společenstvo tvořeno pouze jedinci jedné populace, mluvíme o monocenóze nebo také o čistém prostoru.

Je-li rostlinné společenstvo tvořeno pouze jedinci jedné populace, mluvíme o monocenóze nebo také o čistém prostoru. EKOLOGIE SPOLEČENSTVA (SYNEKOLOGIE) Rostlinné společenstvo (fytocenózu) můžeme definovat jako soubor jedinců a populací rostlin rostoucích společně na určitém stanovišti, které jsou ovlivňovány svým prostředím,

Více

Příloha č. 9 k zákonu č.../2008 Sb.

Příloha č. 9 k zákonu č.../2008 Sb. 56 Příloha č. 9 k zákonu č.../2008 Sb. Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2009 a způsobu kontroly jejich využití [podle 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb.,

Více

Víte, že? Orel skalní. Ptáci

Víte, že? Orel skalní. Ptáci Orel skalní Délka těla: 80 až 95 cm Rozpětí křídel: 195 až 230 cm Orel skalní patří k největším ptákům dravcům vůbec. Nejčastěji ho můžete zahlédnout letícího. Orel představuje velmi elegantního letce,

Více

Vznik neživé přírody

Vznik neživé přírody Autor: Josef Kraus Datum: 22. 3. 2013 Škola: Integrovaná ZŠ a MŠ Trnová, Trnová 222, okres Plzeň - sever Šablona: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Číslo sady: 01 Vzdělávací oblast:

Více

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a příroda

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a příroda Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Přírodopis 7. ročník Výstupy ŠVP Učivo Přesahy, metody a průřezová témata Žák 1. Zoologie chápe, proč obratlovce řadíme

Více

Stupnice tělesné kondice koně BCS Body Condition Scoring

Stupnice tělesné kondice koně BCS Body Condition Scoring Zásady odchovu hříbat z pohledu výživy Ing. Kateřina Blažková Oddělení výživy, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Uhříněves Rozhodujícím obdobím, které může nejvíce ovlivnit budoucí kariéru koně,

Více

79 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

79 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Upozornění: Tento text vytvořený Ministerstvem zemědělství je neoficiálním zněním nařízení vlády. Jedná se pouze o dokument informativního a pracovního charakteru a Ministerstvo zemědělství nepřebírá odpovědnost

Více

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013 5.6.3 Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Přírodopis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a příroda a je v některých ročnících částečně

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZAHRÁDKA SV. FRANTIŠKA

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZAHRÁDKA SV. FRANTIŠKA Mateřská škola Zahrádka sv. Františka Šlapanice - Budeničky 33, Zlonice 273 71 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZAHRÁDKA SV. FRANTIŠKA OŘ byl stanoven ředitelkou MŠ s účinností od 1. 9. 2015 V Budeničkách dne

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.9.2010 KOM(2010) 539 v konečném znění 2010/0267 (COD) C7-0294/10 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví

Více

SLOVO STAROSTKY: Vážení spoluobčané, kalendářní rok 2015 pomalu končí, máme před sebou jedny z nejkrásnějších svátků v roce a v našich domácnostech vrcholí vánoční přípravy. Vám se dostává do rukou poslední

Více

Strana 1 / 39. 244/2002 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zemědělství ČÁST PRVNÍ

Strana 1 / 39. 244/2002 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zemědělství ČÁST PRVNÍ 244/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 7. června 2002, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti Změna: 350/2003 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle

Více

České řeky ročně odnesou milion tun plavenin z polí. Na erozi se podepsal dramatický úbytek skotu.

České řeky ročně odnesou milion tun plavenin z polí. Na erozi se podepsal dramatický úbytek skotu. České řeky ročně odnesou milion tun plavenin z polí. Na erozi se podepsal dramatický úbytek skotu. Když zemědělci minulé pondělí zablokovali kvůli nízkým cenám mléka dálnici, leckdo jim vyčítal, že si

Více

Hodnoticí standard. Jezdec a chovatel dostihových koní (kód: 41-015-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Jezdec a chovatel dostihových koní (kód: 41-015-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Jezdec a chovatel dostihových koní (kód: 41-015-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Chovatel a jezdec koní Kvalifikační úroveň

Více

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9

Obsah 5. Obsah. Úvod... 9 Obsah 5 Obsah Úvod... 9 1. Základy výživy rostlin... 11 1.1 Rostlinné živiny... 11 1.2 Příjem živin rostlinami... 12 1.3 Projevy nedostatku a nadbytku živin... 14 1.3.1 Dusík... 14 1.3.2 Fosfor... 14 1.3.3

Více

o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin

o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin 327/2004 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 30. dubna 2004 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin ve znění vyhlášky č.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad tel.: 547 232 332 IČ: 71004033 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 1. Charakteristika

Více

Školní řád Universitní mateřské školy Lvíčata

Školní řád Universitní mateřské školy Lvíčata Universitní mateřské školy Lvíčata je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon (dále jen školský zákon ), v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., (dále jen vyhláška ), o předškolním

Více

Hodnoticí standard. Kočí (kód: 41-019-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Povolání:

Hodnoticí standard. Kočí (kód: 41-019-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Povolání: Kočí (kód: 41-019-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Povolání: Chovatel a jezdec koní Doklady potvrzující ÚK: Osvědčení o dílčí kvalifikaci

Více

Environmentální výchova v naší školce

Environmentální výchova v naší školce Environmentální výchova v naší školce Environmentální výchova je nauka o světě o prostředí a člověku v něm. Je to tedy něco, co se dotýká každého z nás. Náš vztah k prostředí odráží naše potřeby i to,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 1. mateřská škola Velké Opatovice, okres Blansko

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 1. mateřská škola Velké Opatovice, okres Blansko ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA 1. mateřská škola Velké Opatovice, okres Blansko Dlouhá 429, 679 63 Velké Opatovice Identifikátor

Více

Hmyz * * * * * * tři páry nožek = 6 nožek vyrůstají vždy zespodu hrudi křídla, pokud jsou, tak vyrůstají vždy nahoře z hrudi * * *

Hmyz * * * * * * tři páry nožek = 6 nožek vyrůstají vždy zespodu hrudi křídla, pokud jsou, tak vyrůstají vždy nahoře z hrudi * * * Hmyz * * * toto je pomoc pro ty, kdo byli vybráni do soutěže Poznej a chraň- téma všechno lítá co má i nemá peří Není nutné se naučit všechno!! Prostě se bavte a zajímejte, prohlédněte si to, co vás zajímá...

Více

ČLOVĚK A ZDRAVÍ. Charakteristika vzdělávací oblasti VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika oboru. Člověk a zdraví

ČLOVĚK A ZDRAVÍ. Charakteristika vzdělávací oblasti VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika oboru. Člověk a zdraví ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Zdraví člověka je chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, zdravotně

Více

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE WWW.HOLUB-CONSULTING.DE Kukuřice jako monokultura způsobující ekologické problémy Jako například: půdní erozi díky velkým rozestupům mezi jednotlivými řadami a pozdnímu pokrytí půdy, boj proti plevelu

Více

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení při zkouškách canisterapeutických psů organizovaných Libuší Kotkovou

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení při zkouškách canisterapeutických psů organizovaných Libuší Kotkovou Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení při zkouškách canisterapeutických psů organizovaných Libuší Kotkovou Čl. 1 Identifikační údaje pořadatele pořádajícího veřejné vystoupení (1) Tento řád ochrany

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřské školy Praha 5- Košíře, Peroutkova 1004

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřské školy Praha 5- Košíře, Peroutkova 1004 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřské školy Praha 5- Košíře, Peroutkova 1004 I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání,

Více

ČAS PROMĚN. Záměr: Anotace: Cíle: Cílová skupina: Počet účastníků: Místo:

ČAS PROMĚN. Záměr: Anotace: Cíle: Cílová skupina: Počet účastníků: Místo: ČAS PROMĚN Záměr: Za většinu současných proměn krajiny je zodpovědný člověk tím, jak v krajině hospodaří a jak ji využívá. Anotace: Tento výukový program vznikl jako součást projektu Venkovská krajina

Více

STRATEGIE PRO TRANSFORMACI PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ KAMENNÝ VRCH

STRATEGIE PRO TRANSFORMACI PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ KAMENNÝ VRCH STRATEGIE PRO TRANSFORMACI PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ KAMENNÝ VRCH STRATEGIE Sídliště budoucnosti si představuji tak, že lidé budou vytvářet užší sousedská společenství založené na sdílení. Tato společenství

Více

D O T A Z N Í K O V É Š E T Ř E N Í

D O T A Z N Í K O V É Š E T Ř E N Í D O T A Z N Í K O V É Š E T Ř E N Í OBYVATELÉ OBCE NEPLACHOVICE ženy na mateřské dovolené Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Neplachovice V průběhu měsíce května 2015 byl v souvislosti

Více

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR I VE SVĚTĚ - CHOV ZVÍŘAT NA EKOFARMÁCH 9. ročník

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR I VE SVĚTĚ - CHOV ZVÍŘAT NA EKOFARMÁCH 9. ročník Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR I VE SVĚTĚ - CHOV ZVÍŘAT NA EKOFARMÁCH 9. ročník DOPORUČENÝ ČAS K VYPRACOVÁNÍ: 45 60 minut INFORMACE K TÉMATU: EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

Více

Přírodověda 4.ročník 2015/2016

Přírodověda 4.ročník 2015/2016 Tematický plán ZŠ Tichá Přírodověda 4.ročník 2015/2016 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 3.ročníku Soužití mezi lidmi modelové situace, pravidla třídy, principy demokracie Vlastnictví

Více

Druidi aplikace pravidel DrD 1.6

Druidi aplikace pravidel DrD 1.6 Druidi aplikace pravidel DrD 1.6 Tento článek navazuje na pojednání o druidech z minulého čísla Dechu draka a popisuje schopnosti druidů jednotlivých ekosystémů v rámci pravidel Dračího doupěte. Stejně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Náš svět 1. období 3. ročník Danielovská, V., Kvasničková, D.: Prvouka pro 3. ročník ZŠ Očekávané výstupy předmětu Na konci 1. období základního vzdělávání

Více

Čukotské. Beaufortovo moře moře TEXT A FOTO: M D. RUSKO USA (Aljaška) Silver Salmon KANADA. moře Aljašský zál. Tichý oceán XXXXXX

Čukotské. Beaufortovo moře moře TEXT A FOTO: M D. RUSKO USA (Aljaška) Silver Salmon KANADA. moře Aljašský zál. Tichý oceán XXXXXX Grizzly na dosah Jsou oprávněně považováni za krále severu. Majestátní, neoblomní, ale také tolerantní, pokud je zbytečně neprovokujete. A když se poštěstí, dostanete se k nim téměř na délku paže. 2 KOKTEJL

Více

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem.

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem. 17. Krajinou Palkovických hůrek Palkovické hůrky jsou při pohledu z Ostravské pánve směrem k jihu k Moravskoslezským Beskydám prvním vyšším horským pásmem prudce se zvedajícím nad mírně zvlněnou plošinou.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Náš svět 1. období 1. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 1. období základního vzdělávání žák: MÍSTO, KDE ŽIJEME 1. vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště

Více

Ekologické zemědělství Welfare zvířat

Ekologické zemědělství Welfare zvířat 17.4.2015 Seminář Obhospodařování zemědělské půdy 2015 - Zásady správného obhospodařování zemědělské půdy (13/018/1310b/164/000699) Ekologické zemědělství Welfare zvířat Lada Kozlovská Výzkumný ústav rostlinné

Více

Terabb E Krmivo pro sportovní koně s vysokým obsahem energie a doplňkem minerálních látek, stopových prvků a vitamínů.

Terabb E Krmivo pro sportovní koně s vysokým obsahem energie a doplňkem minerálních látek, stopových prvků a vitamínů. Reformin Plus Vitaminózní a minerální doplněk krmiva REFORMIN PLUS svým sestavením zajišťuje dostatečný a vyvážený přísun minerálií, stopových prvků a vitamínů pro všechny kategorie koní. Obsahuje sušené

Více

Okoun říční - Perca fluviatilis

Okoun říční - Perca fluviatilis Okoun říční - Perca fluviatilis Okoun říční je značně rozšířenou rybou celého severního mírného pásu. Obývá Evropu, značnou část Asie a také Severní Ameriku. kde žije poddruh P. fluviatilis flavescens

Více

Vermikompostování je metoda kompostování, kdy dochází k rozkladu organického materiálu pomocí žížal. Slovo vermikompostování vychází z latinského

Vermikompostování je metoda kompostování, kdy dochází k rozkladu organického materiálu pomocí žížal. Slovo vermikompostování vychází z latinského Vermikompostování je metoda kompostování, kdy dochází k rozkladu organického materiálu pomocí žížal. Slovo vermikompostování vychází z latinského vermes červ, žížala. Malý domácí žížalový kompostér je

Více

Terestrické biotopy obojživelníků

Terestrické biotopy obojživelníků Terestrické biotopy obojživelníků - ochrana a péče Jaromír Maštera Havlíčkův Brod, leden 2012 Ochrana obojživelníků = Ochrana a péče o biotopy rozmnožování = vodní biotopy + Ochrana a péče o biotopy mimo

Více

Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408. Školní řád. Školní rok 2015/2016

Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408. Školní řád. Školní rok 2015/2016 Sídlo: 272 01 Kladno, Lacinova 2408 IČ: 75033771 Tel: 312 681 320 E mail: mslacinova@tiscali.cz Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408 Č.j. 138/2011/23MŠ Spisový znak: Skartační znak Aktualizace : listopad

Více

Pokud se člověk opět nepřiblíží přírodě a v našem případě svému psu, přestane být tím za koho se vydává - přestane být člověkem rozumným -

Pokud se člověk opět nepřiblíží přírodě a v našem případě svému psu, přestane být tím za koho se vydává - přestane být člověkem rozumným - Pokud se člověk opět nepřiblíží přírodě a v našem případě svému psu, přestane být tím za koho se vydává - přestane být člověkem rozumným - Klub francouzských buldočků o.s., Praha velmi rád přivítá všechny

Více

Metodický list Význam českých alejí (střední školy)

Metodický list Význam českých alejí (střední školy) Metodický list Význam českých alejí (střední školy) SŠ Cíl lekce: Studenti znají význam stromů pro přírodu a pro člověka a znají pojem alej a význam stromořadí v krajině, chápou, čím jsou aleje specifické

Více

Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28)

Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28) Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28) 2015/2016 Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Cíle preventivního

Více

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Ruzyně

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Ruzyně Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Ruzyně Normativy spotřeby nafty v rámci jednotlivých pracovních operací a činností spojených s chovem hospodářských zvířat v České republice Objednací list

Více

Nadváha a obezita u dětí. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová

Nadváha a obezita u dětí. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Nadváha a obezita u dětí PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Kdysi převládal názor, že tlusté dítě je zdravé dítě. Dnes je zřejmé, že dětská obezita je spojená se závažnými zdravotními problémy, přičemž některé

Více

Kombinované soutěže chladnokrevných koní dvojspřeží. 11. a 12. srpna 2012 PROGRAM

Kombinované soutěže chladnokrevných koní dvojspřeží. 11. a 12. srpna 2012 PROGRAM Mistrovství republiky malých koní ve vozatajských soutěžích Mistrovství republiky malých koní v sedlových disciplinách - I. memoriál Rudolfa Nachtigala a VII.ročník soutěže v orbě koňmo Kombinované soutěže

Více

Podle svého 124 DŮM a zahrada

Podle svého 124 DŮM a zahrada Podle svého 124 DŮM a zahrada Hledání přesných formulací vlastních požadavků, zájem na maximálně uspokojivém řešení a potřeba mít vše pod kontrolou, to vše bylo natolik intenzivní, že si investoři studii

Více

2. kapitola. Šamanský pohled na svět

2. kapitola. Šamanský pohled na svět 2. kapitola Šamanský pohled na svět Mýty a legendy existujících šamanských kmenů nám mohou poskytnout vodítka k odpovědi na otázku, jak a kdy šamanismus vznikl, ale vždy musíme mít na paměti, že každý

Více

Aplikovaná ekologie. 2.přednáška. Ekosystém, vztahy na stanovišti, vývoj

Aplikovaná ekologie. 2.přednáška. Ekosystém, vztahy na stanovišti, vývoj Aplikovaná ekologie 2.přednáška Ekosystém, vztahy na stanovišti, vývoj Životní prostředí ÚVOD základní pojmy životní prostředí, ekologie z čeho se skládá biosféra? ekosystém potravní závislosti, vztahy

Více

Vedle toho existuje ještě stavba plástů k česnu, která se nazývá. V zimě se včely stáhnou do, který má tvar. Uvnitř je před chladem chráněna.

Vedle toho existuje ještě stavba plástů k česnu, která se nazývá. V zimě se včely stáhnou do, který má tvar. Uvnitř je před chladem chráněna. 18. pracovní list: Jméno: Při zazimování včelstev se vede spor, zda jsou nutné úly. Včely víc než teplo potřebujív zimě přísun. Nejúčinnější je výměna vzduchu při postavení plástů na stavbu, kdy jsou orientovány

Více

PRELÁT. Identifikační údaje. Adresa: Rodinné centrum Čtyřlístek Hlavní 313/100, 353 01 Mariánské Lázně IČ: 22713875

PRELÁT. Identifikační údaje. Adresa: Rodinné centrum Čtyřlístek Hlavní 313/100, 353 01 Mariánské Lázně IČ: 22713875 Vzdělávací program PRELÁT Přírodní školky Identifikační údaje Adresa: Rodinné centrum Čtyřlístek Hlavní 313/100, 353 01 Mariánské Lázně IČ: 22713875 zastoupený předsedkyní Mgr. Lucií Strakovou ved.učitelka

Více

KAM SMĚŘUJÍ INTEGRAČNÍ SNAHY VE SPOLKOVÉ ZEMI BERLÍN

KAM SMĚŘUJÍ INTEGRAČNÍ SNAHY VE SPOLKOVÉ ZEMI BERLÍN Z e z a h r a n i č í KAM SMĚŘUJÍ INTEGRAČNÍ SNAHY VE SPOLKOVÉ ZEMI BERLÍN Eva Mrkosová S vývojem integrativních forem vyučování pro postiženou mládež nabyla speciální pedagogika v posledních letech zvýšené

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25 Hochmanova 25, 628 00 Brno Identifikátor školy: 600 106 756 Termín konání inspekce: 1 3. listopad 2003

Více

Co je ekonomie? Vždy je nutno rozhodnout se, kterou potřebu budeme uspokojovat a jakým způsobem. Tj. lidé vždy volí mezi alternativami.

Co je ekonomie? Vždy je nutno rozhodnout se, kterou potřebu budeme uspokojovat a jakým způsobem. Tj. lidé vždy volí mezi alternativami. Co je ekonomie? Ekonomie je věda, která studuje, jak lidé využívají vzácné zdroje k uspokojování svých neomezených potřeb, přičemž tyto potřeby uspokojují pomocí produkce statků a jak jsou tyto statky

Více

Zápis z 18. jednání Zastupitelstva MČ Brno Žebětín, konaného dne 21. května 2008 Zahájení jednání: 18:00 h Ukončení jednání: 19:30 h Přítomni: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Ing. David Plešinger,

Více

č. 79/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

č. 79/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Ve znění: č. 79/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Předpis č. K datu Poznámka 114/2008 Sb. (k 15.4.2008) mění celkem 49 novelizačních bodů;

Více

Přinášíme rozhovor s Filipem Procházkou, který byl odmítnut ohledně připojení domu k rozvodné síti.

Přinášíme rozhovor s Filipem Procházkou, který byl odmítnut ohledně připojení domu k rozvodné síti. Přinášíme rozhovor s Filipem Procházkou, který byl odmítnut ohledně připojení domu k rozvodné síti. Rozhodl se tak pro své vlastní řešení. Vybudoval ostrovní fotovoltaickou elektrárnu, která dnes zvládá

Více

Šlechtitelský program plemene highland

Šlechtitelský program plemene highland Šlechtitelský program plemene highland 1. Charakteristika a historie plemene Highland, neboli skotský náhorní skot, pochází z oblastí severozápadní skotské vysočiny a centrálního Skotska. Toto plemeno

Více

5.4.1 Prvouka povinný předmět

5.4.1 Prvouka povinný předmět 5.4.1 Prvouka povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 2 2 2 3 3 0 0 0 0 Předmět prvouka se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 2 Rozmnožování rostlin

Více

Metodická příručka pro žadatele o příspěvky na vybrané myslivecké činnosti

Metodická příručka pro žadatele o příspěvky na vybrané myslivecké činnosti Metodická příručka pro žadatele o příspěvky na vybrané myslivecké činnosti = pravidla pro poskytování finančních příspěvků na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření a způsobu kontroly jejich využití

Více

PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ PRINCIPY

PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ PRINCIPY PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ PRINCIPY Štěpán Boháč RS POZNEJ SVŮJ ODDÍL Než může vůdce začít plánovat program svého oddílu, musí jej dobře poznat, aby program odpovídal potřebám jeho svěřenců. Vůdce oddílu však

Více

Hlasujte pro tento dům a vyhrajte. (viz strana 6-7) Domov. pro dvě generace

Hlasujte pro tento dům a vyhrajte. (viz strana 6-7) Domov. pro dvě generace Pojďte dál PŘÍBĚH DOMU, KTERÝ BUDE STÁRNOUT S JEHO MAJITELI A FLEXIBILNĚ SE PŘIZPŮSOBOVAT JEJICH POŽADAVKŮM. STAVBA, KTERÁ JE PŘIPRAVENA NEKLÁST PŘEKÁŽKY PŘI POHYBU UVNITŘ I SLOUŽIT DVĚMA GENERACÍM SOUČASNĚ.

Více

Náležitosti k žádosti dle NV č. 30/2014 Sb.,

Náležitosti k žádosti dle NV č. 30/2014 Sb., Náležitosti k žádosti dle NV č. 30/2014 Sb., k 1. 4. 2015 Obsah Úvodní ustanovení str. 2 Finanční příspěvky poskytované uživatelům honiteb str. 2 Obecné podmínky str. 2 Finanční příspěvek na zlepšování

Více

Tři mozky tři odlišné způsoby myšlení

Tři mozky tři odlišné způsoby myšlení Tři mozky tři odlišné způsoby myšlení Náš mozek se vyvíjel více než 200 milionů let. Byla to období, kdy na zemi vládli plazi, pak savci a následně primáti. V těchto obdobích se postupně vyvíjely všechny

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY UHŘÍNĚVES 104 00 Praha 10 - Uhříněves, Přátelství 815 http://www.vuzv.cz

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY UHŘÍNĚVES 104 00 Praha 10 - Uhříněves, Přátelství 815 http://www.vuzv.cz Venkovní individuální box 2 / 03 V roce 2003 vyšlo : 1 / 03 Dojnice Volné porodny krav 2 / 03 Telata Venkovní individuální boxy V roce 2003 připravujeme : 3 / 03 Skot Boxová lože Z minulého listu: VÝZKUMNÝ

Více

Organizování. Kontrola

Organizování. Kontrola 18) Manažerské činnosti Funkce managementu: základní, průběžné a podpůrné. Plánování, druhy plánů. Organizování, typy organizačních struktur, formální a neformální organizační struktury. Rozhodování a

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Návrh dotačních podmínek pro ekologické zemědělství na rozpočtové období od roku 2015

Návrh dotačních podmínek pro ekologické zemědělství na rozpočtové období od roku 2015 Návrh dotačních podmínek pro ekologické zemědělství na rozpočtové období od roku 2015 Odbor environmentální a ekologického zemědělství Ing. Jan Gallas Ministerstvo zemědělství 15. října 2013 Obecná východiska

Více

Kupujeme kleště, nůžky na drápy

Kupujeme kleště, nůžky na drápy Kupujeme kleště, nůžky na drápy Drápky fretkám rostou velmi rychle a brzy zjistíte, že je třeba o ně správně pečovat. Drápky není nutné stříhat když je fretka ještě malé mládě, ale později se jejich růst

Více

Ekologické a biologické pokusy

Ekologické a biologické pokusy Ekologické a biologické pokusy Tentokrát přinášíme námět na výrobek, který souvisí s články. Vývoj vesmíru, osa evoluce V průběhu posledních 200 let vědci pečlivě studovali horniny naší Země a získávali

Více

NÁRODNÍ ENDURANCE ZÁVOD KRAJEM ŠVANDY DUDÁKA

NÁRODNÍ ENDURANCE ZÁVOD KRAJEM ŠVANDY DUDÁKA NÁRODNÍ ENDURANCE ZÁVOD KRAJEM ŠVANDY DUDÁKA 1. Základní údaje Cehnice, 2015 Kód závodů: 508C8 Pořadatel závodů: MC0228, JK Gazalka Cehnice, Cehnice 168, 38752 Cehnice Místo konání: Cehnice cvičiště 49.2188825N,

Více

Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník

Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník Autor: Mgr. Jana Doležalová Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník FARMÁŘ A DOMÁCÍ ZVÍŘATA Obsah PRÁCE FARMÁŘE... 2 PRASE DOMÁCÍ... 3 KRÁVA TUR DOMÁCÍ... 5 KOZA DOMÁCÍ... 7 OVCE

Více

POTENCIÁL EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ JE ZMÍRNĚNÍ KLIMATICKÉ ZMĚNY, MINIMALIZAČNÍ TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ PŮDY V EZ JAKO PŘÍSPĚVEK K ŠETRNÉMU ZACHÁZENÍ S

POTENCIÁL EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ JE ZMÍRNĚNÍ KLIMATICKÉ ZMĚNY, MINIMALIZAČNÍ TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ PŮDY V EZ JAKO PŘÍSPĚVEK K ŠETRNÉMU ZACHÁZENÍ S POTENCIÁL EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ JE ZMÍRNĚNÍ KLIMATICKÉ ZMĚNY, MINIMALIZAČNÍ TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ PŮDY V EZ JAKO PŘÍSPĚVEK K ŠETRNÉMU ZACHÁZENÍ S PŮDOU, KE SNÍŽENÍ EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ FEO/55/2014

Více

Mezinárodní šampionát Welsh Pony & Cob 2014 výstavní část

Mezinárodní šampionát Welsh Pony & Cob 2014 výstavní část Mezinárodní šampionát Welsh Pony & Cob 2014 výstavní část Mezinárodní šampionát je přístupný všem koním plemene Welsh Pony & Cob (sekce A, B, C, D) a Welsh Part-Bred (sekce WPBR), kteří jsou jako takoví

Více

ODBOR ŽIVOČIŠNÝCH KOMODIT 17210

ODBOR ŽIVOČIŠNÝCH KOMODIT 17210 ODBOR ŽIVOČIŠNÝCH KOMODIT 17210 NAŠE ČJ.: 76/2010-17210 VYŘIZUJE ODDĚLENÍ OCHRANY ZVÍŘAT, JUDr. Traplová TELEFON: 221 812 346 FAX: 221 812 967 E-MAIL: jana.traplova@mze.cz ADRESA: Těšnov 17, 117 05 Praha

Více

CÍL METODIKY. České republice je kolem 48 000 chovatelů, kteří ošetřují asi 500 000 včelstev.

CÍL METODIKY. České republice je kolem 48 000 chovatelů, kteří ošetřují asi 500 000 včelstev. OBSAH: I. Cíl metodiky 3 II. Popis metodiky 4 1. Úvod 4 2. Včelařův rok 4 2.1. Podletí 4 2.2. Podzim 5 2.3. Zima 6 2.4. Předjaří 6 2.5. Jaro 7 2.6. Léto 8 3. Požadavky na konstrukci úlu 8 4. Požadavky

Více

1 Základní principy řízení lidí

1 Základní principy řízení lidí 1 Základní principy řízení lidí Hlavní témata kapitoly: Odborná a personální dimenze managementu Tři pilíře úspěšného řízení Tradiční a nové řídící úkoly Řídící styl Situační řízení 1.1 Řízení lidí a jeho

Více

Aktualizace demografické prognózy. MČ Praha Zbraslav. Tomáš Soukup. prosinec 2012. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč

Aktualizace demografické prognózy. MČ Praha Zbraslav. Tomáš Soukup. prosinec 2012. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč Aktualizace demografické prognózy MČ Praha Zbraslav prosinec 2012 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Obsah

Více

140.187 Str. 1 DOTAZNÍK CESES

140.187 Str. 1 DOTAZNÍK CESES . Str. DOTAZNÍK CESES Rád(a) bych Vám položil(a) několik otázek na téma Vaší budoucnosti a budoucnosti naší země. Nejdříve bych se rád(a) zeptal(a) na Vaši budoucnost.. Zkuste si, prosím, představit, jak

Více

Etologie psa. Význam a oblasti etologie

Etologie psa. Význam a oblasti etologie Etologie psa Význam a oblasti etologie, Získané a vrozené chování, Hauserova teorie, kotcový syndrom, vtiskávání, Instinkt (pohybové koordinace, klíčový podnět, práh podnětu), Porušování instinktů, Motivace,

Více

Chovný cíl. Šlechtitelský program. Osla domácího

Chovný cíl. Šlechtitelský program. Osla domácího Asociace svazů chovatelů koní České republiky hovný cíl Šlechtitelský program Řád plemenné knihy Osla domácího Osel domácí hovný cíl Osel domácí je středního až malého obdélníkového rámce s korektní stavbou

Více

N Á V Š T Ě V N Í Ř Á D

N Á V Š T Ě V N Í Ř Á D Domov důchodců Jesenec, příspěvková organizace, Jesenec 1, 798 53 Jesenec N Á V Š T Ě V N Í Ř Á D 1 Čl. 1 Návštěvní řád Návštěvní řád obsahuje zásady pro zajištění klidného soužití a pořádku v Domově důchodců

Více

Regionální koordinátor projektu: Jozef Janèo, tel.: 739 042 933, masmk@seznam.cz MAS Moravský kras o.s., 679 13 Sloup 221. Velké Opatovice.

Regionální koordinátor projektu: Jozef Janèo, tel.: 739 042 933, masmk@seznam.cz MAS Moravský kras o.s., 679 13 Sloup 221. Velké Opatovice. Velké Opatovice Letovice Tišnov Kunštát 5 Boskovice 1 Rájec-Jestøebí 4 2 3 7 Blansko Kuøim 6 Adamov Mokrá-Horákov Brno Seznam výrobcù: 1. Mlékárna Otinoves s.r.o. pøírodní plísòový sýr NIVA extra 2. Faremní

Více

8. Geometrie vrací úder (sepsal Pavel Klavík)

8. Geometrie vrací úder (sepsal Pavel Klavík) 8. Geometrie vrací úder (sepsal Pavel Klavík) Když s geometrickými problémy pořádně nezametete, ony vám to vrátí! Ale když užzametat,takurčitěnepodkoberecamístosmetákupoužijtepřímku.vtéto přednášce nás

Více

Diskové žací stroje GMD řady 100 a 100 GII

Diskové žací stroje GMD řady 100 a 100 GII GMD CMD Diskové žací stroje GMD řady 100 a 100 GII To nejlepší pro sklizeň píce! Diskové žací stroje GMD řady 100 a 100 GII Vysoká pracovní rychlost. Žací ústrojí, které se neucpává a není zapotřebí brousit

Více