Hodnocení webové stránky města Volyně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnocení webové stránky města Volyně www.volyne.eu"

Transkript

1 ALENA VLKOVÁ Hodnocení webové stránky města Volyně Předmět Aplikace informačních technologií Zimní semestr 2009/

2 HODNOCENÍ DOSTUPNOSTI On page faktory Doména - Jedním z hlavních kritérií při hodnocení webu je adresa webu: - Důležitost je vysoká, koncovka eu neodpovídá běžnému zadání (v případě ČR byt o mělo být cz ) Kód - Použití kódování stránky: title, description, keywords, H1 - Důležitost vysoká až střední Title: <title>město Volyně: Titulní stránka</title> Description: web nemá popisek, ve vyhledávačích je tak použit text z body Keywords: web nemá v kódování zadána žádná klíčová slova H1: <h1 class="cvi"> <span id="tex"><strong>město Volyně</strong><br>Oficiální web obce</span> </h1> Obsah: kvalita textu na front page - Důležitost vysoká až střední - Kvalita textu na tomto webu je velmi dobrá, text je přehledný a uspořádaný, obsah splňuje základní kritéria webu - Obsah: menu (město, úřední deska, kontakty, dokumenty, fotogalerie, městský rozhlas, odkazy), aktuální dění, nové dokumenty, kontakt, vyhledávač, další zdroje informací o městě Volyně (na některých odkazovaných stránkách je také odkaz na web anketa, mapa stránek, napište nám - 2 -

3 Výsledek ve vyhledávačích - Důležitost je vysoká, zdrojem je kód a obsah stránky - Jestli je web viditelný ve vyhledávačích: důležitost vysoká - Jak vysoko si stojí ve výpisu: důležitost vysoká až střední Vyhledávač Google na 1. místě Vyhledávač Seznam na 2. místě - Co výpis o webu vypovídá: důležitost střední Vyhledávač Google: použit text z frontpage představení města a aktuální informace Vyhledávač Seznam: použit text, který se nenachází na úvodní stránce webu, ale v části Kultura a volný čas Off page faktory PPC - Kontextová reklama - Důležitost střední až nízká - Reklama na město Volyně spolu s odkazem na danou stránku se nachází zejména na stránkách podobného zaměření (např. regionální informační servis, neoficiální stránka města), ale také např. na webu Odkazy - Jaké stránky na web odkazují - Důležitost nízká - Pro vyhledávač Google: na web odkazují 3 stránky - 3 -

4 - Pro vyhledávač Seznam: nenalezeno PageRank + S-rank - Jak web hodnotí PageRank (algoritmus pro ohodnocení důležitosti webových stránek tvořící základ vyhledávače Google) a S-rank (obdoba PageRank vyhledávače Seznam.cz) - Důležitost nízká - Pro zjištění hodnoty webu na různých vyhledávačích použita stránka - Výsledek pro PageRank: 4/10 (průměrné hodnocení) - Výsledek pro S-rank: 60/100 (průměrné hodnocení) VÝSLEDEK HODNOCENÍ - Odhad dostupnosti: vysoká - Hodnocení SEM: kvalita on-page faktorů (doména, kód, obsah, výsledek ve vyhledávačích): kvalita dobrá kvalita off-page faktorů (PPC, odkazy, PageRank, S-rank): kvalita lehce podprůměrná - Doporučení: v případě vylepšování stránek bych doporučila zaměřit se především na kódování stránky, zcela zde chybí popisek a klíčová slova, což je pro vyhledávání webové stránky velice důležité

5 HODNOCENÍ PŘÍSTUPNOSTI A. Obsah webových stránek je dostupný a čitelný - Každý netextový prvek nesoucí významové sdělení musí mít svou textovou alternativu - Multimediální prvky nesoucí významové sdělení musí být doplněny textovými titulky, jestliže nejsou jen alternativou k existujícímu textovému obsahu: web obsahuje multimediální prvky nesoucí významové sdělení (hlášení místního rozhlasu), které jsou ale dostupné pouze po jejich stažení a žádné textové titulky neobsahují web v tomto bodě nevyhovuje - Pokud to charakter webových stránek nevylučuje, informace sdělované prostřednictvím skriptů, objektů, appletů, kaskádových stylů, cookies a jiných doplňků na straně uživatele, musí být dostupné i bez kteréhokoli z těchto doplňků a stránky musí být standardně ovladatelné. V opačném případě sdělí orgán veřejné správy tyto informace jiným způsobem - Informace sdělované vizuální podobou webových stránek, tvary jednotlivých prvků, jejich velikostí, pořadím nebo umístěním musí být dostupné i v případě, že uživatel nemůže tyto aspekty vnímat žádné informace na webu nejsou sdělované svou vizuální podobou, web daný požadavek splňuje - Barvy popředí a pozadí textu (nebo textu v obrázku) musí být vůči sobě dostatečně kontrastní, jestliže text nese významové sdělení. Vzájemný kontrast běžného písma do velikosti 18 bodů nebo tučného písma do velikosti 14 bodů musí dosahovat minimálně hodnoty 5:1. pomocí programu Colour Contrast Analyser jsem zjistila, že kontrast pozadí menu a textu na něm uvedeném dosahuje kontrastu 5,9:1, požadavek tedy splňuje, ostatní místa na webu jsou na první pohled dostatečně kontrastní (většinou jde o kombinaci černé, modré a bílé) - Velikost písma musí být možné zvětšit alespoň na 200 % a zmenšit alespoň na 50 % původní hodnoty pomocí standardních funkcí prohlížeče. Při takové změně velikosti nesmí docházet ke ztrátě obsahu nebo funkcionality. B. Práci s webovou stránkou řídí uživatel - Obsah ani kód stránky nesmí předpokládat ani vyžadovat konkrétní výstupní či ovládací zařízení, způsob použití ani programové vybavení. (zjištěno pomocí mobilního telefonu) - Načtení nové stránky či přesměrování musí být možné jen po aktivaci odkazu nebo po odeslání formuláře, načtení do nového okna prohlížeče musí být možné jen v odůvodněných případech a uživatel na to musí být předem upozorněn. - Na stránce nesmí docházet rychleji než 3x/sec k výrazným změnám barevnosti, jasu, velikosti nebo umístění prvku. - Zvuk, který zní na webové stránce déle než tři sekundy, musí být možné na této webové stránce vypnout nebo upravit jeho hlasitost

6 - Časový limit pro práci musí být dostatečný. Uživatel si může časový limit prodloužit nebo vypnout. C. Informace jsou srozumitelné a přehledné - Webové stránky musí sdělovat informace jednoduchým jazykem a srozumitelnou formou, pokud to charakter webové stránky nevylučuje. - Rozsáhlé obsahové bloky, zvláště u formulářů, jsou rozděleny do menších, výstižně nadepsaných celků. - Bloky obsahu, které se opakují na více webových stránkách daného orgánu veřejné správy, je možné přeskočit. D. Ovládání webu je jasné a pochopitelné - Navigace musí být srozumitelná, konzistentní, jasně oddělená a na všech stránkách obdobná. Každá webová stránka (kromě FP) musí obsahovat odkaz na vyšší úroveň a na FP. - U rozsáhlejších stránek musí být k dispozici rovněž vyhledávání nebo odkaz na sitemap a to na každé straně. - Každá webová stránka musí mít název odpovídající jejímu obsahu. Každý formulářový prvek musí mít popisek vystihující obsah. Každý rám musí mít jméno či popis vyjadřující jeho smysl a funkčnost. - Pokud uživatel učiní chybu při vyplňování webového formuláře, musí být k dispozici informace o tom, ve které položce je chyba. web neobsahuje webový formulář - Text odkazu nebo související text musí výstižně popisovat cíl odkazu. Odkaz na jiný typ souboru než html je doplněn o typ, popř. velikost. F. Prohlášení o přístupnosti webových stránek - Každá webová stránka musí vždy obsahovat prohlášení o tom, že forma uveřejnění informací je v souladu s vyhláškou (prohlášení o přístupnosti) nebo odkaz na toto prohlášení. - Pravidla se dělí na jsou povinná a podmíněně povinná. Pokud orgán veřejné správy některá z podmíněně povinných pravidel neuplatní, musí uveřejnit tuto informaci v prohlášení o přístupnosti, a to jejich číselným výčtem, včetně odůvodnění. na webu jsem prohlášení nenalezla, a to ani pomocí vyhledávače a zadání klíčových slov, podmínka tedy nesplněna - 6 -

7 VÝSLEDEK HODNOCENÍ - Odhad přístupnosti: vysoká - Doporučení: při vylepšování bych zvětšila kontrast Menu, které sice podmínky splňuje, ale pro lidi se zhoršeným zrakem či barvoslepostí může být popředí a pozadí hůře rozpoznatelné. Na úvodní stránku bych doplnila Prohlášení o přístupnosti webových stránek. Pokud se někde na webu nacházejí, tak jsou každopádně těžko dohledatelné. Tyto podmínky by se měly nacházet na úvodní stránce. Hlášení místního rozhlasu bych převedla i do textové podoby, aby tak aktuální informace byly sdělitelné i sluchově postiženým občanům. HODNOCENÍ POUŽITELNOSTI - Úroveň standardizace: lze identifikovat základní prvky layoutu webu (identita, navigace, registrace, obsah, tiráž): web je přehledný a lze rozpoznat základní prvky layoutu, přestože některé chybí lze určit hlavní a vedlejší menu a hlavní a vedlejší obsahy strany: menu je jen jedno, obsah je také jen jeden u podstran lze poznat, o jakou sekci (větev) jde: web daný požadavek splňuje - Kvalita navigace: z menu je jasná struktura webu menu je přehledné a logické kvalita mezistránková navigace (horizontální a vertikální) ovládací prvky jsou aktivní Analýza: Menu je jednoduché a logické, je umístěno v levé části webu, což je nejčastěji používané umístění. Nalézá se tedy na místě, kde ho každý čeká. V každé složce menu můžeme nalézt další stránky, které jsou zde logicky umístěny podle svého obsahu. V pravé horní části pak můžeme pomocí drobečkového menu přesně vidět naši cestu od front page až po umístění, kde se nalézáme. V levé části webu můžeme stále vidět rozbalené menu, podle kterého se můžeme také orientovat a zároveň změnit své umístění na webu, aniž bychom se museli složitě vracet zpátky. V nejhornější části webu se nalézá malé menu nabízející mapu stránek či vytisknutí webu- Doporučení: Co chybí, je vertikální menu, které není v tomto jednoduchém webu vyloženě nezbytné, ale poskytlo by možnost rozšíření atraktivity webu a prostor pro další zajímavé odkazy. - Kvalita obsahu: různé obsahy lze na stránce jednoznačně identifikovat, odlišit od sebe a zatřídit obsah je smysluplný, jedinečný a užitečný Analýza: Jednotlivé obsahy jsou od sebe vzájemně rozpoznatelné prostřednictvím svého obsahu a pomocí nadpisu, který se nachází každé stránce. Úvodní stránce - 7 -

8 dominuje fotografie městského úřadu, což je pro oficiální web obce dobře volená charakteristika, která vyjadřuje, čím se web zabývá především, tedy správou města. V horní části stránky jsou nejaktuálnější informace momentálního, především kulturního, dění ve městě. Pod aktuálním děním se nalézá seznam nejnovějších dokumentů, který je poněkud zbytečný, když by je návštěvník webu hledal spíše mezi ostatními dokumenty, které jsou uspořádané na stránce dokumenty městského úřadu. Na stránce se jinak nachází anketa, kontakt a možnost napsat zprávu přímo na městský úřad. Obsah jednotlivých stránek odpovídá jejich názvům a zahrnuje veškeré potřebné informace pro místní občany, ne však dostatečně informací pro turisty či cestovatele, kteří městem projíždí. Doporučení: Obsah webu bych shrnula jako jednoduchý a přehledný, přesto zbytečně strohý. Na úvodní stránce bych vynechala seznam nejnovějších dokumentů a nahradila je informacemi o aktuálním dění ve městě, kulturním děním, zprávami z okolí či počasím. Obsah webu se zaměřuje především na místní občany, určitý prostor by měl být ale věnován také turistům a mládeži. Použitelnost bych odhadla jako vysokou, neboť ohledně své navigace a obsahu splňuje základní požadavky na webovou stránku samosprávy. HODNOCENÍ PŘESVĚDČIVOSTI - Informační styl: identifikatelnost (verze, datace, určení): web obsahuje dokumenty a informace, u kterých je uváděna datace aktuálnost: web obsahuje pravidelně aktualizované informace, fotografie a dokumenty městského úřadu zodpovědnost FAQ, help, dokumentace: na webu se nalézá velké množství dokumentů vydávaných městským úřadem, neobsahuje však žádné FAQ, které ale nejsou vzhledem k charakteru webu nezbytné. Jako pomoc pro návštěvníky webu lze využít ový kontakt - Vlastní zpravodajství: na webu se nachází pouze minimální množství zpravodajských informací. Tyto informace se týkají především aktuálního kulturního dění a nacházejí se přímo na úvodní stránce webu. Dalším zdrojem je záznam místního rozhlasu, který ale neobsahuje příliš důležité informace. - Vnější reference: web neobsahuje žádné vnější reference - Vnitřní reference: web neobsahuje žádné vnitřní reference, nepodporuje kariéru, vzdělávání ani neziskový sektor - Produktové reference: web neobsahuje žádné produktové informace - Kontakty a komunikace: centrální kontakt: kontakty jsou uvedeny přímo na úvodní stránce, jako centrální kontakt je zde uveden na konkrétní osobu - 8 -

9 typy kontaktů (mail, telefon, Skype, ICQ ): na webu jsou uvedeny všechny typy základních kontaktů pro komunikaci s městským úřadem adresa, telefonní číslo, , bankovní spojení, a to nejen na jednu osobu, ale na téměř všechny zaměstnance městského úřadu prvosledová osobnost: jako hlavní kontakt je na úvodní stránce uvedena starostka města obchodní identita (sídlo, IČ, mapy...): na webu je uvedena nejen adresa měststského úřadu, ale také IČ, DIČ, bankovní spojení a úřední hodiny kanály (mail, diskuse, komentáře): kanálů pro diskusi s městským úřadem je zde několik, a to poštovní adresa, telefonní číslo, , anketa a možnost napsat zprávu přímo z úvodní stránky kvalita odezvy: do okénka napište nám jsem poslala kolem deváté hodiny večerní dotaz ohledně dopravního spojení a odpověď mi přišla již krátce po osmé ráno následujícího dne. Kvalitu odezvy bych tedy hodnotila jako velice dobrou VÝSLEDEK HODNOCENÍ - Odhad přesvědčivosti: střední - Doporučení: web působí přesvědčivým dojmem. Informace zde jsou podle několikadenního pozorování aktualizovány a u všech písemných dokumentů můžeme vždy najít datum jejich vložení či změny. Na webu můžeme také nalézt veškeré potřebné kontakty pro komunikaci s městským úřadem. Jak jsem zjistila, tak komunikace s úřadem funguje velice dobře. Co ale chybí jsou reference od ostatních uživatelů webu a kontaktních osob městského úřadu, které by mohli poskytnout reference na fungování jak webu tak úřadu samotného. Stejně tak zde není věnován žádný prostor pro komunikaci mezi návštěvníky navzájem, například prostřednictvím diskusního fóra

10 EFEKTIVITA Část A - Autor/ka analýzy: Alena Vlková - Vyhotoveno dne: Předmět: Aplikace informačních technologií - Škola: Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha - Učitel: Ivan Vágner - Kontakt na autora/ku: Část B - Název webu: Oficiální web města Volyně - Doména: - Vydavatel: městský úřad Volyně - Datum analýzy: FP: - Shrnutí: Web města Volyně je řešen velice jednoduše, ale prakticky a zároveň splňuje základní požadavky na webovou stránku, která reprezentuje samosprávu. Uživatel se zde může velice snadno orientovat a nalézt základní potřebné informace, co se týkají správy města. Web se ve vyhledávačích hledá velice snadno a ve výpisu stojí na předních pozicích. Web je dostupný a zároveň přístupný širokému spektru uživatelů

11 Front Page Část C - Koncepce: web je informační portál pro občany a návštěvníky města Volyně - Stručná charakteristika: web informuje občany a návštěvníky města Volyně o aktuálním dění ve městě, poskytuje dokumenty a vyhlášky městského úřadu, kontakty a všeobecné informace o městě - TG: návštěvnost stránek se zvyšuje pomocí title, keywords a description Title: <title>město Volyně: Titulní stránka</title> Description: web nemá popisek, ve vyhledávačích je tak použit text z body Keywords: web nemá v kódování zadána žádná klíčová slova - Schéma: Město O městě Kultura a volný čas Akce ve městě Seznam podnikatelů a služeb Přehled lékařů Dotace a granty Povodně 2009 Zpravodaj města Úřední deska Kontakty MÚ Zastupitelstvo Organizace zřízené městem Dokumenty MÚ Formuláře Informace z MÚ Prodeje a pronájmy Přehled dokumentů Fotogalerie Hlášení rozhlasu Zajímavé odkazy Informační server Města a obce online Veřejná správa Katalog stránek - Konverzní prostor pro turisty pro turisty je určena především část Město, kde mohou najít informace o kulturním dědictví města a informace o aktuálním dění ve městě. Chybí však praktické informace jako např. o dopravě či ubytování. Kontroverzní prostor pro sportovce pro sportovně aktivní obyvatelstvo zde bohužel není vyhrazeno mnoho místa, ale informace o sportovním vyžití mohou najít v sekce Město seznam podnikatelů a služeb, kde jsou kontakty na sportovní střediska a kluby

12 Hodnocení stránek Dostupnost Přístupnost Použitelnost Přesvědčivost X X X X Výsledek = = 8 : 4 = 2 Stránky v celkovém hodnocení prospěli pod známkou 2, celkové hodnocení jejich dostupnosti, přístupnosti, použitelnosti a přesvědčivosti je tedy dobré