INfo OBSAH. Ročník 2013 Číslo 8. Vážení čtenáři,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INfo OBSAH. Ročník 2013 Číslo 8. Vážení čtenáři,"

Transkript

1 Ročník 203 Číslo 8 INfo Vážení čtenáři, držíte v rukou nové číslo magazínu INFO společnosti INTEGRA, a.s. Až budete číst tento úvodník, tak již bude jasné, jak dopadly předčasné parlamentní volby, jak skutečně vypadá úroda kukuřice a hlavně jestli se zlepšila pro farmáře tolik diskutovaná cena konzumních vajec. Výše zmíněné události přímo i nepřímo ovlivňují úspěch v našem podnikání. Jsem momentálně v Maďarsku a zdejší zemědělci mají připravených 3 milióny tun kukuřice na export. Pevně věřím, že i toto pozitivně ovlivní cenu krmiva, která je největší nákladovou položkou při výrobě vajec. V celé Evropě se preferovaly v posledním čtvrtstoletí hnědá vejce, ale v současné nelehké době spousta farmářů přechází na chov bělovaječných hybridů, kteří dosahují vynikající snášky a přitom mají menší spotřebu krmiva. Otázkou zůstává, jak se v našich zeměpisných šířkách zachová spotřebitel. Díky vhodnému marketingu a kvalitním sněhobílým vejcím bude mít tento produkt určitě šanci zaujmout větší podíl na trhu. V tomto již osmém čísle časopisu INFO se vracíme k úspěšným letním workshopům ISA, které se uskutečnily v Milíně, Polkovicích a Nitře na Slovensku. Těchto seminářů se zúčastnilo přes 20 producentů vajec a specialistů na výživu. Zbyněk Skácel se ve svém článku vrací k základním bodům výživy nosnic v dlouhých snáškových cyklech. Jiří Brabec ve svém článku připomene hlavní zásady biosekurity, na které bohužel někdy zapomínáme. V posledních téměř dvou letech jsme investovali do nezávislého testu nosnic zejména tedy nových barevných kombinací, které jsme od roku 202 začali nabízet nejen pro alternativní chovy. Dosažené výsledky jsou velmi zajímavé a potvrzují trend v moderním šlechtění nosnic. Daniela Vitásková připravila druhý list seriálu VEJCE od A do Z. V tomto čísle si osvěžíme anatomii slepice. Vážení obchodní partneři, věřím, že se v tomto vydání dočtete mnoho zajímavých informací, které vás obohatí nejen v profesním životě. Všem stávajícím zákazníkům děkuji za projevenou důvěru a budoucím přeji, ať dosahují s naší genetikou minimálně těch výsledků, o kterých píšeme na dalších stránkách. Petr Krul, ředitel INTEGRA, a.s. OBSAH III. ODBORNÝ WORKSHOP SPOLEČNOSTI INTEGRA, a.s. Biosekurita v chovech drůbeže Výsledky užitkovosti barevných hybridů

2 III. ODBORNÝ WORKSHOP SPOLEČNOSTI INTEGRA, a.s. Společnost INTEGRA, a.s. uspořádala ve dnech června pro své zákazníky a odbornou veřejnost již III. odborný workshop, tentokrát z oblasti výživy na téma Principy správné výživy při prodloužených snáškových cyklech nosnic. Hlavním přednášejícím byl Fabien Galea specialista na výživu drůbeže společnosti ISA. Graf. Spotřeba energie ve věku 90 týdnů Spotřeba energie (Kcal/d) V souvislosti se šlechtěním snáškových hybridů společnosti ISA na zlepšení perzistence snášky je třeba si uvědomit některá specifika, která chov nosnic v dlouhých snáškových cyklech přináší, neboť tento trend bude i nadále pokračovat. Díky šlechtitelskému programu tak dochází zejména v pozdějším věku nosnic k nárůstu Produkce Růst Záchova Věk v týdnech produkce a kvality vajec. Je třeba si uvědomit, že tyto vyšší výdaje ve formě vaječné hmoty a skořápky je třeba organismu slepice výživou kompenzovat. V této souvislosti ale nesmíme také zapomenout, že krmíme hejno, ne individuální nosnici a je tedy třeba brát do úvahy určitou nevyrovnanost hejna. Krmná směs s příliš nízkou koncentrací živin totiž neumožní nejlepším nosnicím dosáhnout svého genetického potenciálu. Pokud chceme dosáhnout dobrých technických výsledků, musíme: l Snažit se mít co nejvyrovnanější hejno l Nakrmit i nejslabší jedince v hejnu l Umožnit produkovat i nejlepším jedincům Požadavky na aminokyseliny Koncentrace aminokyselin v krmných směsích při dlouhých snáškových cyklech musí být přizpůsobena skutečnému příjmu krmiva a musí respektovat uniformitu hejna. Pokud tedy budeme mít horší vyrovnanost hejna nosnic v produkci, je třeba držet větší míru bezpečnosti koncentrace živin v krmivu. To prakticky znamená používat o 5 0 % koncentrovanější krmivo než je aktuální denní spotřeba nosnic. Naopak nízké hladiny aminokyselin mohou vést ke snížení produkce, ozobávání peří a k agresívnímu chování nosnic. Potřeba energie l Potřeba energie se s věkem snižuje. l Cílem je vyhnout se zatučnění nosnic jehož následkem je vyšší potřeba na záchovu a tím i vyšší náklady na produkci. l Pokud chceme nosnicím pomoci dosáhnout vyrovnanou bilanci energie, použijeme na konci snášky krmnou směs s nižším obsahem metabolizovatelné energie. játra krev folikuly vejce

3 Graf 2. Zatučnělá játra a jejich následky negativní faktory Vysoká teplota Vysoký příjem energie (příjem krmiva/energie) Kukuřičné směsi Zatučnělá játra Zdroj ME (tuk vs. olej) Zatučněné nosnice Klece NÁSLEDKY Nízká produkce Úhyn Špatná kvalita skořápky Vysoká konverze KS Udržujte svůj slepičí kapitál Při vyšší produkci vaječné hmoty v souvislosti s dlouhým snáškovým cyklem, dochází také k vyšší zátěži jater jako klíčového orgánu metabolismu lipidů, škrobu, cukrů, proteinů a vitamínu D3. Zatučnělé nosnice/zatučnělá játra a jejich následky Nutriční faktory zabraňující zatučnění jater: l Alespoň minimum přidaného rostlinného oleje u krmiv s vysokým obsahem tuku l Cholin jako nejúčinnější prevence l Vitamín B2, kyselina listová, vitamín E l Inositol l Methionin/betain Mějme neustále na paměti, že zdravá játra jsou nejdůležitějším předpokladem pro zachování dobré produkce a kvality skořápky do pozdějšího věku nosnic. Minerální výživa Základem dobré užitkovosti nosnic jsou dobře připravené kuřice s dobře vyvinutou kostrou. V této souvislosti je třeba zdůraznit použití přednáškové krmné směsi, která působí preventivně proti rané dekalcifikaci a pomáhá vytvořit dostatečné zásoby vápníku v kostní dřeni. Potřeba vápníku se s věkem neustále mírně zvyšuje, naopak potřeba využitelného fosforu mírně klesá. Jejich obsah v krmivu však musí neustále odpovídat aktuální spotřebě krmné směsi. Použití stejné krmné směsi po celou dobu prodlouženého snáškového cyklu může ke konci způsobit problémy s kvalitou skořápky. Použitím vhodné techniky krmení můžeme minimalizovat potřebu mobilizace vápníku z kostry, což může být někdy důležitější než samotná výživa. Cílem použití této techniky je zvýšení příjmu krmiva v průběhu kalcifikace skořápky. Hlavní zásady správné techniky krmení: l Snažit se docílit vyprázdnění krmítek nosnicemi uprostřed světelného dne, aby se zvýšil příjem krmiva a zároveň vápníku ke konci světelného dne. l Hlavní krmení 6 až hodin před zhasnutím světla. l Půlnoční svícení (krmení),5 až 2 hodiny světla v době 3,5 hodiny po zhasnutí světla. Kvalita opeření jako dlouhodobá investice Kvalitní opeření nosnic vytváří dobrou izolaci pro lepší tepelnou rovnováhu. To velmi úzce souvisí se spotřebou krmiva jako nejvýznamnější nákladovou položkou chovu nosnic. Nejdůležitější faktory, které ovlivňují kvalitu opeření: l Typ ustájení l Typ a intenzita osvětlení l Paraziti l Technika krmení l Nutriční hodnota krmiva zvýšený obsah vlákniny (3 4,5 %), použití hrubé vlákniny (seno, sláma), dostatečná hladina aminokyselin, snížení energetické hladiny krmiva ke konci snášky. V tomto příspěvku jsem se chtěl ještě jednou ohlédnout za III. workshopem společnosti INTEGRA, a.s. a shrnout tak nejdůležitější principy správné výživy při prodloužených snáškových cyklech nosnic, které zde prezentoval pan Fabien Galea. Zbyněk Skácel

4 Biosekurita v chovech drůbeže V posledních několika letech se do povědomí chovatelů drůbeže stále více tlačí slovo biosekurita. Biosekuritou se rozumí všechna opatření, která slouží k zabránění vniknutí a dalšímu šíření infekčních agens v rámci chovu. Důvody pro větší důraz na ní jsou především vysoká koncentrace zvířat v chovech, rychlá obrátkovost hejna a s tím spojená krátké časové odstupy mezi turnusy, infekční tlak, rychlost šíření původců onemocnění a jejich nové varianty, nákupy chovných zvířat, transfer zvířat napříč státy apod. Neméně důležitý je hlavní ekonomický aspekt dodržení principů biosekurity, a tím je prevence onemocnění, které může mít v mnohých případech za následek totální likvidaci chovu. JEDNODENNÍ KUŘATA Líhně a rodičovská hejna musí být prostá salmonel PODESTÝLKA Používejte vydezinfikovanou podestýlku Infekční tlak Nebezpečí, pokud není mytí a dezinfekce VODA Vyčistěte a vydezinfikujte napájecí systém STÁJ PRO CHOV DRŮBEŽE Důkladné mytí a dezinfekce Mytí a dezinfekce Čas Time KRMIVO Vyčistěte a vydezinfikujte krmné linky DRŮBEŽ Musí opouštět farmu prosté salmonel LIDÉ Při vstupu do stájí použijte dezinfekční nádoby na obuv a umyjte si ruce dezinfekčním mýdlem. Pravidelně perte a vyměňujte pracovní oděv. TRANSPORT Při vjezdu do objektu dezinfikujte kola vozidel a vozidla pravidelně myjte a dezinfikujte. HLODAVCI Pravidelně provádějte deratizaci a kontrolujte přítomnost hlodavců. KAFILERNÍ MÍSTA Pravidelně odvážejte kadávery a místa/nádoby na kafilerní odpad pravidelně myjte a dezinfikujte Z výše uvedeného obrázku jsou patrné dvě základní dělení biosekurity, a těmi jsou externí (vnější) a interní (vnitřní). Externí biosekuritou se snažíme o zamezení vniknutí patogenů na farmu a interní biosekuritou pak redukujeme stávající infekční tlak uvnitř stájí a eliminujeme další rozšíření patogenů.

5 Externí biosekurita klade důraz na následující možnosti vniknutí patogenů na farmu.. Jednodenní kuřata prostá nemocí to je především otázka biosekurity v líhních, zdravého rodičovského hejna, příp. ošetření transportních vozidel. 2. Osobní hygiena personálu zahrnuje nejen použití sprchy při příchodu do zaměstnání, ale časté používání mýdel s dezinfekční přísadou a samoschnoucích dezinfekčních gelů. 3. Použití pracovního oděvu pouze v pracovním prostoru důležité je časté praní oděvu 4. Dezinfekce obuvi dostatečný počet nádob s dezinfekčním roztokem, jeho pravidelná výměna, ale i použití kartáčů na odstranění hrubých nečistot z podrážek obuvi. 5. Dezinfekce transportních vozidel umytí a dezinfekce vnějšku i vnitřku vozidel před každým naskladněním zvířat. 6. Ošetření vstupních míst na farmu dezinfekční nádoby na obuv, průjezdná vana s dezinfekcí pro automobily, příp. dezinfekční rámy na vozidla.. Sanace násypek na krmiva kontrola prázdných násypek, odstranění zbytků krmiv na stěnách, dezinfekce a dezinsekce, odstranění zbytků krmiv v okolí násypek kvůli náletu divokého ptactva. 8. Sanace kafilerních míst prostory či nádoby na kadávery musí být pravidelně myty a dezinfikovány, vč. jejich těsného okolí. Kafilerní vozy by vůbec neměly vjíždět na farmu. 9. Zamezení vniknutí ostatních zvířat zahrnuje pravidelnou deratizaci a dezinsekci, dále častou kontrolu oplocení farmy, zakrytí vodních ploch sítěmi apod. Interní biosekurita v sobě zahrnuje dvě části, které však na sebe váží největší pozornost.. Mytí a dezinfekce povrchů a technologie ve stájích určitě nejdůležitější část biosekurity na celé farmě v sobě zahrnuje několik kroků: l mechanické odstranění hrubých nečistot provádí se pomocí mechanizace l omytí povrchů tlakovou vodou další odstranění nečistot a zároveň namočení povrchů l aplikace detergentu detergenty odstraňují tukovou vrstvu na povrchu, penetruje do nečistot a výrazně napomáhá jejich dalšímu uvolňování i z problematických povrchů l omytí povrchu dočista pomocí tlakových přístrojů, po uplynutí kontaktní doby detergentu l vyschnutí povrchu voda je živinou pro bakterie a plísně l dezinfekce mokrou cestou použití prověřených a širokospektrálních přípravků l fogování stájí po navezení podestýlky, umožňuje ošetřit těžce dostupná místa 2. Čištění napájecího systému musí být provedeno před vlastním mytím a dezinfekcí stáje. Eliminuje infekci prostřednictvím naprosto nezbytně nezávadné napájecí vody. Čistý napájecí systém také nesnižuje účinnost medikací, které jsou jeho prostřednictvím aplikovány. Hygiena na farmě je velmi důležitá součást celkového managementu a zcela kritická jsou tzv. 3P. People proškolený, odpovědný a spolehlivý obslužný personál Product použití prověřených, funkčních a profesionálních přípravků Protocol striktní dodržení doporučeného systému používaných produktů, koncentrací atd. Není asi reálné, aby všechny výše uvedené body byly okamžitě na všech farmách aplikovány beze zbytku, ale mnohdy je velmi důležité všímat si detailů, které jsou běžně přehlíženy a mohly by významně přispět k funkčnosti již dříve vytvořeného systému. Důsledně aplikovaná a kontrolovaná biosekurita je významným nástrojem v rukou manažerů farem v boji proti onemocněním v chovu a jejím posláním je splnění známého přísloví, že prevence je levnější než léčba. Jiří Brabec

6 Výsledky užitkovosti barevných hybridů Společnost INTEGRA, a.s. každoročně zaznamenává zvyšující zájem zákazníků o barevné hybridy. Z našeho sortimentu jde o bílou slepici Dekalb White, kropenatou slepici Bovans Sperwer a Moravia Barred, bílou slepici s černým závěsem Isa Sussex a černou stálici Moravia BSL. Dekalb White je zástupcem bělovaječných hybridů, Moravia BSL produkuje vejce smetanové barvy a ostatní hybridy jsou hvědovaječné. Hodnocení období odchovu (Tab. č. ): Hybrid Hybrid V roce 20 při nákupu nových rodičů Dekalb White a Isa Sussex vznikla potřeba ověřit parametry užitkovosti nových hybridů a potvrdit kontrolou užitkovosti parametry stávajících hybridů. Oslovili jsme tedy Sledované zootechnické parametry ve stáří 6 týdnů Úhyn % Vyhodnocení užitkovosti nosnic do stáří 2 týdnů Počet vajec na počáteční stav Hmotnost g Hodnocení snáškového období (Tab. č. 2): Průměrná hmotnost vejce g Vyrovnanost % Vyřazená vejce % Spotřeba krmiva kg Bovans Brown ,56 Bovans Sperwer 5, ,60 Dekalb White ,42 Isa Sussex ,95 Moravia Barred, ,85 Moravia BSL ,93 Spotřeba krmiva na KD Bovans Brown 336,5 62,9,6 8, Bovans Sperwer 33, 6,2,3 25,2 Dekalb White 322,4 6,4,0,8 Isa Sussex 343,9 63, 2,2 24,2 Moravia Barred 303,0 6,3 2, 5,5 Moravia BSL 294,0 64,6 0, 22,0 Biologickou testační stanici UKZUZ Brno, která tuto kontrolu užitkovosti provádí na středisku Lípa u Havlíčkova Brodu. S vedoucím BTS Lípa Ing. Robertem Tůmou byla vypracována přesná metodika pro odchov a chov nosnic s následnou kontrolou užitkovosti. Test začal v polovině května 20 naskladněním kuřat Bovans Brown, Bovans Sperwer, Moravia Barred, Isa Sussex a Dekalb White na podestýlkovou halu na středisku Lípa. Kuřata byla naskladněná do jednotlivých sekcí s řízenou ventilací a světleným režimem dle technologického návodu. Krmivo bylo podáváno do kruhových krmítek v adlibitním množství. Od. dne do konce 3. týdne se krmilo směsí K, od 4. týdne do konce 9. týdne krmnou směsí K2 a od 0. týdne směsí KZK až do konce odchovu. Kuřata byla napájená z kapátkových napáječek. U těchto kuřat byl zařazen standartní vakcinační program. Základní zootechnické parametry, které byly v průběhu odchovu sledovány: úhyn, spotřeba krmiva, hmotnost kuřic a vyrovnanost. Příjem krmiva se držel po celou dobu odchovu u všech kuřic dle doporučení pro dané hybridy. Jediný vzestup příjmu je zaznamenán v období 6 až týdne, což se projevilo u všech skupin zvířat. V této době stoupá zároveň křivka živé hmotnosti. Nejnižší spotřeba krmiva ve stáří 6. týdnů byla 5,4 kg/kus u Dekalba Whitea a nejvyšší spotřeba 5,95 kg/kus u Isa Sussex. U hybridů Bovans Brown, Dekalb White, Moravia BSL a Isa Sussex nebyl zaznamenán po celou dobu odchovu úhyn zvířat. V 6. týdnu věku byla zvířata přeskladněna na snáškovou halu a ustájená zvlášť do klecí. Příprava na snášku probíhala stejně u všech hybridů. Světelný režim byl nastaven od 6. týdne na 0 hod. světla a postupně se prodlužoval do 2. týdne věku až na 6 hodin. Od. týdne se zkrmovala směs N0, dále směsi N od 9. týdne (po dovršení průměrné snášky nad 5 %). Směs N2 byla zařazena od 45. týdne věku. Nejdříve začala snáška u hybridů

7 Dekalba White a Moravia Barred. Snáška u všech hybridů měla průběh nad křivkou technologických návodů. Všechny testované nosnice dosáhly velmi dobrých výsledků. Nejlepších celkových výsledků dosáhl hybrid Isa Sussex a Bovans Brown, oba tito hybridi překonali vysoce snáškovou křivku, kterou udává technologický návod. Zejména překvapil Isa Sussex s výsledkem 343,9 ks vajec na počáteční stav. Průběh snášky u Bovans Brown byl rannější, ale i přes to si udržel vysokou produkci vajec nad technologickým návodem až do konce testu s průměrnou hmotností vajec 62,9 g, při spotřebě krmiva 8, g na krmný den. Nejnižší spotřebu krmiva dosáhl Dekalb White, tj.,8 g KS/KD. Při hodnocení barvy skořápky měl nejvýraznější tmavě hnědé zbarvení skořápky hybrid Bovans Brown a Isa Sussex. Dekalb White měl čistě bílou skořápku a Moravia BSL barvu typicky I barva může snášet! smětanově-krémovou. Nejvyšší průměrná hmotnost vajec byla 64,6 g u Moravie BSL. Dalším sledovaným parametrem bylo procento vyřazených vajec. Nejnižší hodnoty 0, % dosáhla Moravia BSL a Dekalb White s % vyřazených vajec. Ve spolupráci s VŠZ Praha s prof. Tůmovou se vyhodnotili kvalita skořápky a časy snášky. Jana Konířová Bovans Brown Bovans Sperwer Dekalb White Isa Sussex Moravia Barred Moravia BSL

8

9 Vejce od A do Z 3 II. Anatomie slepice Obr. Části těla: zobák, 2 nozdra, 3 hřeben, 4 ucho s ušním peřím, 5 ušnice, 6 lalůček, hrdlo, 8 krk, 9 hřbet, 0 rameno, hruď, 2 křídlo, 3 bedra, 4 ocas (s rýdovacími pery), 5 pánev, 6 břicho, běhák, 8 dráp, 9 prst Obr. 2 Skelet kura: lebka, 2 očnice, 3 nosní dutina, 4 kost nosní, 5 krční obratle, 6 hrudní obratle, vřetení kost, 8 záprstí, 9 loketní kost, 0 pažní kost, synsacrum, 2 ocasní obratle, 3 kost sedací, 4 kost stydká, 5 stehenní kost, 6 kost lýtková, kost holenní, 8 patní kloub, 9 kost nártní, 20 hrudní kost, 2 klíční kost Obr. 3 Orgány: plíce, 2 slepá střeva, 3 vaječníky, 4 ledviny, 5 vejcovod, 6 kloaka, rektum, 8 tenké střevo, 9 dvanáctník, 0 slinivka břišní (pankreas), játra, 2 žlučový měchýř, 3 slezina, 4 srdce, 5 vole, 6 průdušnice, žláznatý žaludek, 8 svalnatý žaludek

10 a 4 5 4b 6 0 Obr. 4 Fotografie orgánů kura: srdce, 2 játra, 3 plíce, 4 žaludek, 4a svalnatý žaludek, 4b žláznatý žaludek, 5 tenké střevo, 6 slepá střeva, vejcovod (magnum), 8 zralé folikuly, 9 rostoucí folikuly, 0 vejcovod (uterus), vagina, 2 slezina Foto: Veronika Šimečková

Cobb500. Brojler. Doporučení pro výkrm kuřat

Cobb500. Brojler. Doporučení pro výkrm kuřat Cobb500 Brojler Brojler Cobb 500 Brojler Cobb 500 nabízí díky neustále zlepšujícímu se genetickému potenciálu předpoklady pro dosahování maximálních hmotnostních přírůstků při současně zlepšené konverzi

Více

Stupnice tělesné kondice koně BCS Body Condition Scoring

Stupnice tělesné kondice koně BCS Body Condition Scoring Zásady odchovu hříbat z pohledu výživy Ing. Kateřina Blažková Oddělení výživy, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Uhříněves Rozhodujícím obdobím, které může nejvíce ovlivnit budoucí kariéru koně,

Více

DRŮBEŽ TRŽNÍ DRUHY DRŮBEŽE PRODUKCE DRŮBEŽE VE SVĚTĚ VÝKRM DRŮBEŽE

DRŮBEŽ TRŽNÍ DRUHY DRŮBEŽE PRODUKCE DRŮBEŽE VE SVĚTĚ VÝKRM DRŮBEŽE PRODUKCE A ZPRACOVÁNÍ DRŮBEŽE Aktivita KA 2350/4-10up Název inovace HYGIENA A TECHNOLOGIE DRŮBEŽE, KRÁLÍKŮ A ZVĚŘINY DRŮBEŽ definice z nař. (ES) č. 853/2004: domácí drůbež včetně ptáků, kteří nejsou považováni

Více

Rediar. Efektivní podpora při řešení trávicích problémů u telat FARM-O-SAN - PŘEŽVÝKAVCI

Rediar. Efektivní podpora při řešení trávicích problémů u telat FARM-O-SAN - PŘEŽVÝKAVCI Rediar Efektivní podpora při řešení trávicích problémů u telat REDIAR JE Vysoký obsah vitaminů A, D a E Obohaceno probiotiky Vysoký obsah elektrolytů a glukózy Snadná aplikace rychle a snadno rozpustný

Více

ZEMPRO Opava, a.s. Středisko chovu nosnic Opava - Kateřinky Integrované povolení čj. 15378/2007 ze dne 10.7.2007

ZEMPRO Opava, a.s. Středisko chovu nosnic Opava - Kateřinky Integrované povolení čj. 15378/2007 ze dne 10.7.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Potřeba živin pro drůbež

Potřeba živin pro drůbež Potřeba živin pro drůbež Energie Potřeba energie pro drůbež i obsah energie v krmivech se vyjadřuje v hodnotách bilančně metabolizovatelné energie opravené na dusíkovou rovnováhu (ME N ). Metabolizovatelná

Více

Malý vliv na krevní cholesterol. Další zdravotní aspekty

Malý vliv na krevní cholesterol. Další zdravotní aspekty Vejce představují významný zdroj bílkovin a dalších živin. Nové poznatky potvrzují, že konzumace vajec je spojena se zlepšením kvality stravy, zvýšením pocitu plnosti po jídle a může ovlivňovat a upravovat

Více

V těžkých případech zvyšte dávku přípravku na 30g/ m². Pro nosnice v klecovém chovu takové

V těžkých případech zvyšte dávku přípravku na 30g/ m². Pro nosnice v klecovém chovu takové použití Klíčem k efektivní kontrole parazitů je řádné pokrytí napadené oblasti. Ustájení zvířat: Použijte MiteX v dávce 20g/ m², aplikované na pevný povrch, pokud napadení není příliš vysoké. V těžkých

Více

Farma Hlubočec s.r.o. Farma Hlubočec Integrované povolení čj. MSK 125648/2007 ze dne 21.11.2007

Farma Hlubočec s.r.o. Farma Hlubočec Integrované povolení čj. MSK 125648/2007 ze dne 21.11.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Používání kukuřičných výpalků (DDGS) ve výživě hospodářských zvířat

Používání kukuřičných výpalků (DDGS) ve výživě hospodářských zvířat Používání kukuřičných výpalků (DDGS) ve výživě hospodářských zvířat Kukuřičné výpalky jsou vedlejším produktem při výrobě bioethanolu. Kukuřičné zrno je fermentováno kvasinkami a cukry a škroby jsou přeměněny

Více

PORÁŽENÍ KRÁLÍKŮ. Název inovace HYGIENA A TECHNOLOGIE DRŮBEŽE, KRÁLÍKŮ A ZVĚŘINY

PORÁŽENÍ KRÁLÍKŮ. Název inovace HYGIENA A TECHNOLOGIE DRŮBEŽE, KRÁLÍKŮ A ZVĚŘINY HYGIENA A TECHNOLOGIE PORÁŽENÍ KRÁLÍKŮ Aktivita KA 2350/4-10up Název inovace HYGIENA A TECHNOLOGIE DRŮBEŽE, KRÁLÍKŮ A ZVĚŘINY Inovace předmětu H1DKZ Hygiena a technologie drůbeže, králíků a zvěřiny Termín

Více

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Ruzyně

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Ruzyně Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Ruzyně Normativy spotřeby nafty v rámci jednotlivých pracovních operací a činností spojených s chovem hospodářských zvířat v České republice Objednací list

Více

CHOV DRŮBEŽE Z POHLEDU EKONOMIKY PRODUKCE, LEGISLATIVNÍCH OPATŘENÍ, DOPADŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A OPTIMALIZACE VÝROBY

CHOV DRŮBEŽE Z POHLEDU EKONOMIKY PRODUKCE, LEGISLATIVNÍCH OPATŘENÍ, DOPADŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A OPTIMALIZACE VÝROBY ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE AGRONOMICKÁ FAKULTA Kamýcká 129, Praha 6 Suchdol, 165 21 CHOV DRŮBEŽE Z POHLEDU EKONOMIKY PRODUKCE, LEGISLATIVNÍCH OPATŘENÍ, DOPADŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A OPTIMALIZACE

Více

Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe

Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe Výživa zvířat a její vliv na užitkovost u a zdraví zvířete ODBORNÝ SEMINÁŘ v rámci projektu Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe Za podpory Ministerstva

Více

Integrované povolení čj. MSK 201233/2006 ze dne 3.7.2007, ve znění pozdějších změn

Integrované povolení čj. MSK 201233/2006 ze dne 3.7.2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

RODIČOVSKÁ POPULACE Nutriční Specifikace. Červen 2007

RODIČOVSKÁ POPULACE Nutriční Specifikace. Červen 2007 08 RODIČOVSKÁ POPULACE Nutriční Specifikace 1 Úvod Tato příručka obsahuje specifikaci živin pro rodičovskou populaci Ross 308 a je třeba ji používat společně s příručkou Ross Parent Stock Management Manual.

Více

SITUAČNÍ A VÝHLEDOVÁ ZPRÁVA VEPŘOVÉ MASO DRŮBEŽ A VEJCE ČERVENEC

SITUAČNÍ A VÝHLEDOVÁ ZPRÁVA VEPŘOVÉ MASO DRŮBEŽ A VEJCE ČERVENEC MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ SITUAČNÍ A VÝHLEDOVÁ ZPRÁVA VEPŘOVÉ MASO DRŮBEŽ A VEJCE Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 internet: www.eagri.cz, e-mail: info@mze.cz

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci Adresátům dle rozdělovníku Č. j.: KULK 46581/2007 Spis zn.: ORVZŽP 175/2007 Vyřizuje: Ing. Miroslav Kašák Telefon: 485 226 499 v Liberci 15. října 2007 R O Z H O D N U T Í Krajského úřadu Libereckého kraje,

Více

ZDRAVÉ A VITÁLNÍ SELE ZÁRUKA DOBRÉ EKONOMIKY CHOVU

ZDRAVÉ A VITÁLNÍ SELE ZÁRUKA DOBRÉ EKONOMIKY CHOVU ZDRAVÉ A VITÁLNÍ SELE ZÁRUKA DOBRÉ EKONOMIKY CHOVU Čeřovský, J. Výzkumný ústav živočišné výroby Praha, pracoviště Kostelec nad Orlicí Rentabilita produkce selat je velice variabilní fenomén a spíše je

Více

Národní program tlumení salmonel v chovech nosnic pro konzumní vejce

Národní program tlumení salmonel v chovech nosnic pro konzumní vejce Národní program tlumení salmonel v chovech nosnic pro konzumní vejce TÝDEN / VĚK 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 kuře kuřice - odchov nosnice - produkční období

Více

VY_52_INOVACE_02.10 1/5 5.2.02.10 Ptáci stavba těla, chování Ptáci opeření vládci vzduchu

VY_52_INOVACE_02.10 1/5 5.2.02.10 Ptáci stavba těla, chování Ptáci opeření vládci vzduchu 1/5 5.2.02.10 Ptáci opeření vládci vzduchu Cíl objasnit vznik a vývoj ptáků - chápat vývojové zdokonalení stavby těla, přizpůsobení k letu - popsat vnější a vnitřní stavbu těla - zařadit podle znaků ptáky

Více

SITUAČNÍ A VÝHLEDOVÁ ZPRÁVA DRŮBEŽ A VEJCE

SITUAČNÍ A VÝHLEDOVÁ ZPRÁVA DRŮBEŽ A VEJCE SITUAČNÍ A VÝHLEDOVÁ ZPRÁVA DRŮBEŽ A VEJCE PROSINEC 2012 2 OBSAH Úvod... 3 Souhrn... 4 Zásahy státu... 4 1. Celní sazebník... 4 2. Vybraná legislativa... 15 3. Dotační politika v chovu drůbeže... 16 Vývoj

Více

CASA-FERA Puppy Štěně 3 KG 12,5 KG

CASA-FERA Puppy Štěně 3 KG 12,5 KG Puppy Štěně 12,5 KG CASA-FERA Puppy je přímo ušito na míru vysokým nárokům na živiny štěňat všech plemen: Malá plemena : od 4 do 21 týdnů Středně velká plemena: od 4 do 26 týdnů Velká plemena: od 4 do

Více

Třída: SAVCI (MAMMALIA)

Třída: SAVCI (MAMMALIA) Obecná charakteristika savců Třída: SAVCI (MAMMALIA) Savci jsou vývojově nejvyspělejší obratlovci. Ve fylogenetickém vývoji vznikli s plazů zvaných savcovití plazi. První savci se na Zemi objevili asi

Více

Parametry zařízení intenzivního chovu drůbeže a souvisejícího zařízení včetně zařazení do kategorií dle přílohy 1 zákona o integrované prevenci

Parametry zařízení intenzivního chovu drůbeže a souvisejícího zařízení včetně zařazení do kategorií dle přílohy 1 zákona o integrované prevenci Parametry zařízení intenzivního chovu drůbeže a souvisejícího zařízení včetně zařazení do kategorií dle přílohy 1 zákona o integrované prevenci Stavební objekt Odchovné a chovné haly Kategorie chované

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik INTEGRA, a.s. Zemědělská č.p. 53 664 63 ŽABČICE datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 7. září 2010 Ing. et Ing. Ondřej

Více

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu Management, welfare,, ekonomika,výživa iva a výroba krmiv v chovu masného skotu ODBORNÝ SEMINÁŘ v rámci projektu Společná zemědělská politika v chovu masného skotu s ohledem na bezpečnost potravin a welfare

Více

ANÉMIE PORUCHY KRVETVORBY

ANÉMIE PORUCHY KRVETVORBY ANÉMIE PORUCHY KRVETVORBY Anémie se řadí mezi nejrozšířenější choroby postihující lidskou populaci. Světová zdravotnická organizace uvádí, že tzv.nutriční anémií trpí přibližně 30 % populace. S tím souvisí

Více

4. Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti

4. Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti 4. Stručné shrnutí informací uvedených v žádosti 1.Identifikace provozovatele (žadatele) Vodňanské kuře, s.r.o., Karlov 196, 284 01 Kutná Hora, IČ 274 35 148 2.Popis zařízení a přehled případných hlavních

Více

č. 377/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o skladování a způsobu používání hnojiv

č. 377/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o skladování a způsobu používání hnojiv č. 377/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o skladování a způsobu používání hnojiv Ministerstvo zemědělství stanoví podle 8 odst. 5 a 9 odst. 9 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních

Více

Onemocnění kostry související s výživou

Onemocnění kostry související s výživou Onemocnění kostry související s výživou Každý majitel či chovatel se jednoho dne stane opatrovníkem malého štěněte. Bude záviset z velké části jen a jen na něm, jak bude nový člen jeho domáctnosti prospívat

Více

- příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy

- příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy Trávicí soustava - příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy děje probíhající v TS: 1) mechanické zpracování potravy - rozmělnění potravy

Více

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY UHŘÍNĚVES 104 00 Praha 10 - Uhříněves, Přátelství 815 http://www.vuzv.cz

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY UHŘÍNĚVES 104 00 Praha 10 - Uhříněves, Přátelství 815 http://www.vuzv.cz Ionizace vzduchu v chovech hospodářských zvířat 5/03 V roce 2003 vyšlo : 1 / 03 Dojnice Volné porodny krav 2 / 03 Telata Venkovní individuální boxy V roce 2003 připravujeme : 3 / 03 Skot Boxová lože (optimalizace

Více

1. Příprava kůže ptáka před navléknutím na model...5. 1.6. Stahování hlavy..6. 1.7. Čištění kůže, lebky a končetin 10. 1.10. Tumblerování.

1. Příprava kůže ptáka před navléknutím na model...5. 1.6. Stahování hlavy..6. 1.7. Čištění kůže, lebky a končetin 10. 1.10. Tumblerování. Abstrakt Tato publikace kompletně popisuje preparátorské metody dánského ornitologického preparátora Petera Sunesena, který je trojnásobným držitelem evropského a světového prvenství v preparaci ptactva.

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls97211/2010

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls97211/2010 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls97211/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Omegaven Infuzní emulze S o u h r n ú d a j ů o p ř í p r a v k u 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 100 ml infuzní

Více

Inovace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu v oboru Bezpečnost a kvalita potravin (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.

Inovace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu v oboru Bezpečnost a kvalita potravin (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28. Inovace bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu v oboru Bezpečnost a kvalita potravin (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0287) Název ústavu: Ústav hygieny a technologie masa Název předmětu:

Více

2. PŘÍPRAVA HAL ODCHOVU NA NASKLADNĚNÍ

2. PŘÍPRAVA HAL ODCHOVU NA NASKLADNĚNÍ O B S A H 1. Úvod...1 2. Příprava hal odchovu na naskladnění...2 3. Optimální životní podmínky pro kuřata,kuřice a nosnice...3 4. Optimální krmný prostor...3 5. Průměrná spotřeba krmiva a hmotnost těla

Více

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ PŘEDPISY

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ PŘEDPISY ZÁKLADNÍ HYGIENICKÉ PŘEDPISY Nařízení EU č. 852/2004 o hygieně potravin Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky

Více

ÚVOD. Působení obkladu

ÚVOD. Působení obkladu ÚVOD Pro většinu z nás je zdraví a dlouhověkost hlavním cílem našeho snažení. V závislosti na úrovni svého podvědomí se o něj staráme méně či více aktivně. Abychom mohli začít s úvahami na dané téma, musíme

Více

PŘÍLOHY. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

PŘÍLOHY. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.3.2014 COM(2014) 180 final ANNEXES 1 to 5 PŘÍLOHY návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o ekologické produkci a označování ekologických produktů, o změně nařízení

Více

D. Klecker, L. Zeman

D. Klecker, L. Zeman ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 21 Číslo 1, 2004 Vliv hustoty osazení na chování kura domácího

Více

Problémy a výzvy III. posílení účinnosti využití zdrojů v chovech zvířat při kontinuálním zvyšování podmínek pohody zvířat a ochraně vod a ovzduší

Problémy a výzvy III. posílení účinnosti využití zdrojů v chovech zvířat při kontinuálním zvyšování podmínek pohody zvířat a ochraně vod a ovzduší Problémy a výzvy III. posílení účinnosti využití zdrojů v chovech zvířat při kontinuálním zvyšování podmínek pohody zvířat a ochraně vod a ovzduší 2.1. Co je skutečným problémem, na který má politika v

Více

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_12. Člověk I.

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_12. Člověk I. Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_12 Člověk I. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení učiva v rámci ŠVP

Více

9. přednáška. Téma přednášky: Výživa telat. Cíl přednášky:

9. přednáška. Téma přednášky: Výživa telat. Cíl přednášky: 9. přednáška Téma přednášky: Výživa telat Cíl přednášky: Devátá přednáška je zaměřena na výživu telat a rozdělení krmných období. Studenti se seznámí s výživou telat, s problematikou profylakční, mléčné

Více

Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s.

Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s. ZDROJE INFORMACÍ, ZPRACOVATELÉ PODKLADŮ: MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo zemědělství ČR Česká zemědělská univerzita Český statistický úřad RABBIT Trhový Štěpánov a. s. Odbor živočišných

Více

Platné znění od 1.11.2009. 274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství. ze dne 12. listopadu 1998 ČÁST PRVNÍ SKLADOVÁNÍ HNOJIV

Platné znění od 1.11.2009. 274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství. ze dne 12. listopadu 1998 ČÁST PRVNÍ SKLADOVÁNÍ HNOJIV Změna: vyhláškou č. 476/2000 Sb. Změna: vyhláškou č. 473/2002 Sb. Změna: vyhláškou č. 399/2004 Sb. Změna: vyhláškou č. 91/2007 Sb. Změna: vyhláškou č. 353/2009 Sb. Platné znění od 1.11.2009 274/1998 Sb.

Více

14. přednáška. Téma přednášky: Výživa a krmení drůbeže. Cíl přednášky:

14. přednáška. Téma přednášky: Výživa a krmení drůbeže. Cíl přednášky: 14. přednáška Téma přednášky: Výživa a krmení drůbeže Cíl přednášky: Závěrečná přednáška se věnuje problematice výživy a krmení jednotlivých druhů a kategorií drůbeže. Studenti se seznámí s odlišnostmi

Více

ZPRÁVA O TRHU DRŮBEŽÍHO MASA

ZPRÁVA O TRHU DRŮBEŽÍHO MASA Ročník IX., VIII., měsíčník, 30. 30.5.2005 11. 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 466, fax: 222 871 536 e-mail: tis.drubez@szif.cz ZPRÁVA O TRHU DRŮBEŽÍHO MASA Vývoj CZV: Kuřata tř. A...

Více

Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník

Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník Autor: Mgr. Jana Doležalová Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník FARMÁŘ A DOMÁCÍ ZVÍŘATA Obsah PRÁCE FARMÁŘE... 2 PRASE DOMÁCÍ... 3 KRÁVA TUR DOMÁCÍ... 5 KOZA DOMÁCÍ... 7 OVCE

Více

VLIV SLOŽENÍ KRMNÝCH SMĚSÍ NA PRŮBĚH SNÁŠKOVÉ KŘIVKY SLEPIC

VLIV SLOŽENÍ KRMNÝCH SMĚSÍ NA PRŮBĚH SNÁŠKOVÉ KŘIVKY SLEPIC ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIII 8 Číslo 4, 2005 VLIV SLOŽENÍ KRMNÝCH SMĚSÍ NA PRŮBĚH SNÁŠKOVÉ

Více

SSOS_ZD_3.13 Slinivka břišní

SSOS_ZD_3.13 Slinivka břišní Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZD_3.13

Více

KDYŽ JÁ JIM DÁM OVSA aneb ABECEDA ZDRAVÉHO KRMENÍ KONÍ

KDYŽ JÁ JIM DÁM OVSA aneb ABECEDA ZDRAVÉHO KRMENÍ KONÍ KDYŽ JÁ JIM DÁM OVSA aneb ABECEDA ZDRAVÉHO KRMENÍ KONÍ Ing. Monika Mechová Monika Mechová, 2016 foto: Pixabay.com Do rukou se vám dostává ebook, jehož cílem není být učebnicí výživy, ale praktickou příručkou

Více

KRMIVA AGROBS. Dr. rer. nat. Manuela Bretzke a Glord.cz

KRMIVA AGROBS. Dr. rer. nat. Manuela Bretzke a Glord.cz KRMIVA AGROBS Dr. rer. nat. Manuela Bretzke a Glord.cz KŮŇ A POTRAVA Kůň je stepní zvíře Trávy a byliny s nízkým obsahem bílkovin Bohatá biodiversita Velmi dobrá kvalita bez plísní Čistá potrava díky stálému

Více

Zásady správné výrobní a hygienické praxe v přípravnách a výrobnách potravin

Zásady správné výrobní a hygienické praxe v přípravnách a výrobnách potravin Zásady správné výrobní a hygienické praxe v přípravnách a výrobnách potravin ing. Lucie Janotová ing. Pavla Thůmová ing. Jan Kobliha ing. Jitka Kabátková ing. Marcela Bačáková ing. Hana Svobodová Úvod

Více

Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu

Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Praha Uhříněves CERTIFIKOVANÁ METODIKA Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu Autoři: Ing. Daniel Bureš, Ph.D. Ing. Luděk Bartoň,

Více

Trénink hygienické praxe v potravinářských provozech

Trénink hygienické praxe v potravinářských provozech Trénink hygienické praxe v potravinářských provozech Úvod Cíl: Výroba zdravotně nezávadných potravin Preventivní postupy k zajištění zdravotní nezávadnosti: SVHP HACCP Každý pracovník v potravinářství

Více

ŠLECHTITELSKÝ PROGRAM

ŠLECHTITELSKÝ PROGRAM ŠLECHTITELSKÝ PROGRAM KLUB VELKÝCH VOLÁČŮ 1. Cíle pro stabilizaci 2. Plemenné znaky popis a návrhy na zlepšení 3. Stanovení vzácných a málo chovaných rázů 4. Evidence chovů a chovných jedinců 5. Propagace

Více

Intenzivní odchov s. Pomocí Super-Heifer metody od odchováte zdravejší jalovice s vysokou celoživotní užitkovostí!

Intenzivní odchov s. Pomocí Super-Heifer metody od odchováte zdravejší jalovice s vysokou celoživotní užitkovostí! Pomocí Super-Heifer metody od odchováte zdravejší jalovice s vysokou celoživotní užitkovostí! Intenzivní odchov s Optimal rozvoj bachoru Vysoká celoživotní užitkovost Silný imunitní systém Výborná reprodukce

Více

Otázky. Pravidelné očkování se provádí : Mezi pravidelné očkování patří: Mezi zvláštní očkování patří: Při úrazech se vždy očkuje proti :

Otázky. Pravidelné očkování se provádí : Mezi pravidelné očkování patří: Mezi zvláštní očkování patří: Při úrazech se vždy očkuje proti : Otázky Klíčové buňky specifické imunity jsou: T lymfocyty vznikají v: B lymfocyty produkují : Mezi protilátky řadíme : Primární imunitní reakce je: Sekundární imunitní reakce je: Imunogeny jsou: Bakteriální

Více

Anatomie a fyziologie člověka

Anatomie a fyziologie člověka školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Vyhláška MZe č. 191/2002 Sb., ze dne 7. května 2002 o technických požadavcích na stavby pro zemědělství

Vyhláška MZe č. 191/2002 Sb., ze dne 7. května 2002 o technických požadavcích na stavby pro zemědělství Vyhláška MZe č. 191/2002 Sb., ze dne 7. května 2002 o technických požadavcích na stavby pro zemědělství Ministerstvo zemědělství stanoví podle 143 odst. 4 písm. c) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Katedra speciální zootechniky Studijní obor: Agropodnikání TÉMA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE UKAZATELE SNÁŠKY A VÝKRMNOSTI VE ŠLECHTITELSKÉM CHOVU HUS

Více

Současná zdravotní problematika bažantí zvěře

Současná zdravotní problematika bažantí zvěře Současná zdravotní problematika bažantí zvěře Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Historie bažanta na evropském kontinentu colchicus

Více

274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 12. listopadu 1998 o skladování a způsobu používání hnojiv

274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 12. listopadu 1998 o skladování a způsobu používání hnojiv 274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 12. listopadu 1998 o skladování a způsobu používání hnojiv Změna: 476/2000 Sb. Změna: 473/2002 Sb. Změna: 399/2004 Sb. Změna: 91/2007 Sb. Ministerstvo

Více

1.9.2 Selekce 47 1.9.3 Metody plemenitby 50

1.9.2 Selekce 47 1.9.3 Metody plemenitby 50 Obsah ÚVOD 10 1 OBECNÉ ZÁKLADY CHOVU HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT 11 1.1 Chov hospodářských zvířat v podmínkách konvenčního a ekologického zemědělství 11 1.2 Domestikace hospodářských zvířat 12 1.2.1 Průběh domestikace

Více

MATURITNÍ TÉMATA OBORU VETERINÁŘSTVÍ z předmětu Chov zvířat

MATURITNÍ TÉMATA OBORU VETERINÁŘSTVÍ z předmětu Chov zvířat MATURITNÍ TÉMATA OBORU VETERINÁŘSTVÍ z předmětu Chov zvířat Téma číslo 1: Téma číslo 2: Téma číslo 3: Téma číslo 4: Téma číslo 5: Téma číslo 6: Téma číslo 7: Odchov jalovic cíle odchovu, způsoby ustájení,

Více

Mléko a mléčné produkty

Mléko a mléčné produkty Mléko a mléčné produkty i přes neustálý tlak na snižování produkce mléka zůstávají další vyhlídky pro mléčný trh a mléčné výrobky příznivé, a to díky stále rostoucí světové poptávce. Spíše se tedy očekává

Více

Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0122

Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0122 Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0122 Inovovaný předmět Výživa člověka Přednášející: prof. Ing. Karel Kopec, DrSc. Téma

Více

Sklizeň vlhkého zrna bez jakýchkoli fyzikálních úprav v ochranné atmosféře CO2 konzervací preparáty na bázi kyseliny propionové

Sklizeň vlhkého zrna bez jakýchkoli fyzikálních úprav v ochranné atmosféře CO2 konzervací preparáty na bázi kyseliny propionové Sklizeň vlhkého zrna Sklizeň a konzervace vlhkého zrna se provádí za účelem prodloužení jeho skladovatelnosti při snížených nákladech (sušení bývá výrazně dražší). Existují ale i další důvody: minimální

Více

PRODUKTY FIRMY LAVYLITES

PRODUKTY FIRMY LAVYLITES PRODUKTY FIRMY LAVYLITES - jsou to 100% přírodní produkty, které v sobě obsahují účinné látky shromážděné z několika tisíců léčivých bylin - blahodárný efekt je posílen nanotechnologickým zpracováním,

Více

Mléčné BIO výrobky z naší ekofarmy

Mléčné BIO výrobky z naší ekofarmy Mléčné BIO výrobky z naší ekofarmy BIO - Jogurtové mléko kyselomléčný výrobek Ochucený jogurtový nápoj různých příchutí. balení: plastová lahev hmotnost: 0,45 kg BIO - Čerstvé mléko čerstvé pasterizované

Více

CERTIFIKOVANÁ METODIKA

CERTIFIKOVANÁ METODIKA VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Praha Uhříněves CERTIFIKOVANÁ METODIKA KOREKCE NADMĚRNÉHO OBSAHU FOSFORU V KRMNÝCH SMĚSÍCH PRO SLEPICE V ČR Autoři prof. Ing. Miloš Skřivan, DrSc. prof. Ing. Milan

Více

Porovnání jatečné výtěžnosti kuřecích masných hybridů. Pavla Repíková

Porovnání jatečné výtěžnosti kuřecích masných hybridů. Pavla Repíková Porovnání jatečné výtěžnosti kuřecích masných hybridů Pavla Repíková Diplomová práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta technologická 2 UTB ve Zlíně, Fakulta technologická 3 UTB ve Zlíně, Fakulta technologická

Více

Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov

Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov Prof.ing.Marie Čechová,CSc. Ing. Zdeněk Hadaš,Ph.D., Ing. Pavel Nevrkla,Ph.D. SOUČASNÁ SITUACE V CHOVU PRASAT Současnost Technologie

Více

Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha

Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha Jídelníček dorostenců, fotbalistů Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha Program přednášky 1. Základní složky výživy 2. Odlišnosti ve stravě dorostenců

Více

S K O T, H O V Ě Z Í M A S O

S K O T, H O V Ě Z Í M A S O VÝVOJ KOMODITY SKOT A HOVĚZÍ MASO NA ČESKÉM TRHU 57 S K O T, H O V Ě Z Í M A S O VÝVOJ KOMODITY SKOT A HOVĚZÍ MASO NA ČESKÉM TRHU V průběhu celého roku 2005 se i nadále měnilo složení stáda skotu, nejen

Více

ŽLÁZY S VNITŘÍ SEKRECÍ. obr. č. 1

ŽLÁZY S VNITŘÍ SEKRECÍ. obr. č. 1 ŽLÁZY S VNITŘÍ SEKRECÍ obr. č. 1 ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ funkce: humorální regulace tvorba specifických látek = hormony rozváděny krví ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ šišinka mozková podvěsek mozkový štítná žláza

Více

Ketózní mléčné ukazatele a jejich role v kontrole výskytu subklinické ketózy

Ketózní mléčné ukazatele a jejich role v kontrole výskytu subklinické ketózy Ketózní mléčné ukazatele a jejich role v kontrole výskytu subklinické ketózy Oto Hanuš Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o., Praha 6.11.2014 Hustopeče (ČMSCH a.s.) V rámci projektů: OPVK MŠMT CZ.1.07/2.3.00/09.0081;

Více

Stálý výbor Evropské dohody o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely (T-AP) Doporučení týkající se kachen (ANAS PLATYRHYNCHOS)

Stálý výbor Evropské dohody o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely (T-AP) Doporučení týkající se kachen (ANAS PLATYRHYNCHOS) Stálý výbor Evropské dohody o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely (T-AP) Doporučení týkající se kachen (ANAS PLATYRHYNCHOS) přijaté Stálým výborem 22. června 1999 (V souladu s článkem 9 odst.

Více

Člověk a společnost. 9.Kostra. Kostra. Vytvořil: Jméno tvůrce. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 9. Kostra. Strana: 1

Člověk a společnost. 9.Kostra. Kostra. Vytvořil: Jméno tvůrce. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 9. Kostra. Strana: 1 Člověk a společnost 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: Jméno tvůrce Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s. 338 21 Osek u Rokycan 400 DIČ CZ25211943 V Oseku u Rokycan dne 6. března 2014. Obsah výroční zprávy: Základní údaje o firmě Informace

Více

Význam organických hnojiv pro výživu rybniční biocenózy

Význam organických hnojiv pro výživu rybniční biocenózy Význam organických hnojiv pro výživu rybniční biocenózy Pavel Hartman Název konference: Intenzivní metody chovu ryb a ochrana kvality vody Třeboň, únor 2012 1. Úvod a literární přehled Mnoho generací rybníkářů

Více

Fyziologické aspekty cyklistiky

Fyziologické aspekty cyklistiky Fyziologické aspekty cyklistiky Správná intenzita tréninku, Spotřeba energie při MTB, Kontrola hmotnosti prostřednictvím MTB, Výživa a pitný režim v MTB, Psychika a MTB, Správná intenzita zátěže atrofie

Více

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR I VE SVĚTĚ - CHOV ZVÍŘAT NA EKOFARMÁCH 9. ročník

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR I VE SVĚTĚ - CHOV ZVÍŘAT NA EKOFARMÁCH 9. ročník Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR I VE SVĚTĚ - CHOV ZVÍŘAT NA EKOFARMÁCH 9. ročník DOPORUČENÝ ČAS K VYPRACOVÁNÍ: 45 60 minut INFORMACE K TÉMATU: EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

Více

Anatomie I pro studenty TV. Školní rok: 2008/2009 Semestr: zimní Počet kreditů: 2 Týdenní dotace: P 1, C 1 Zakončení: Z

Anatomie I pro studenty TV. Školní rok: 2008/2009 Semestr: zimní Počet kreditů: 2 Týdenní dotace: P 1, C 1 Zakončení: Z Anatomie I pro studenty TV Školní rok: 2008/2009 Semestr: zimní Počet kreditů: 2 Týdenní dotace: P 1, C 1 Zakončení: Z Obsah přednášek Úvod. Přehled studijní literatury. Tkáně. Epitely. Pojiva. Stavba

Více

zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku Simulátory, modely a trenažéry pro LF MU 2012 - III

zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku Simulátory, modely a trenažéry pro LF MU 2012 - III zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku Simulátory, modely a trenažéry pro LF MU 2012 - III Příloha C - TECHNICKÉ PODMÍNKY (technická specifikace) Část 1 Různé modely, simulátory, trenažéry

Více

Doc. MVDr. Vladimíra Pištěková, Ph.D. WELFARE HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

Doc. MVDr. Vladimíra Pištěková, Ph.D. WELFARE HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT Doc. MVDr. Vladimíra Pištěková, Ph.D. WELFARE HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT Ruth Harrison Animal Machines (1964) průlom na poli ochrany hospodářských zvířat, otevřena cesta pro diskusi. Brambellova komise (1965)

Více

Cena bez DPH: 95,59 Kč Cena s DPH: 109,93 Kč. Skladem: ANO

Cena bez DPH: 95,59 Kč Cena s DPH: 109,93 Kč. Skladem: ANO Objednací číslo:-101 Směs pro králíky granule 10Kg Kompletní krmivo pro výkrm králíků obohacené o přírodní látky se specifickými účinky.krmivo je určeno pouze pro výkrm králíků. Cena bez DPH: 95,59 Kč

Více

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Dle rozdělovníku Č.j. SpZn Vyřizuje/linka V Brně JMK 75673/2010 S-JMK 75673/2010 OŽP/Zl Mgr. Zlevorová/2682

Více

VAPIG EKONOMICKY VÝHODNÝ SYSTÉM OCHRANY NOVOROZENÉHO SELETE

VAPIG EKONOMICKY VÝHODNÝ SYSTÉM OCHRANY NOVOROZENÉHO SELETE VAPIG EKONOMICKY VÝHODNÝ SYSTÉM OCHRANY NOVOROZENÉHO SELETE Vahala J. Nemálo chovatelů prasat nejen v ČR se zabývá otázkou, zda vysoké náklady na farmakoterapii téměř vždy spojené s medikací ATB přináší

Více

AVIÁRNÍ INFLUENZA (CHŘIPKA PTÁKŮ) Doporučení pro chovatele

AVIÁRNÍ INFLUENZA (CHŘIPKA PTÁKŮ) Doporučení pro chovatele Příloha 9 AVIÁRNÍ INFLUENZA (CHŘIPKA PTÁKŮ) Doporučení pro chovatele OBSAH: - Doporučená preventivní opatření - Příznaky onemocnění - Postupy při desinfekci - Obrazové přílohy Příloha 9 2 (celkem 8) AVIÁRNÍ

Více

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010 Zpracovaly: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová, CSc. Předání dat z ČSÚ do databáze MZe: 9. 2.

Více

Živnosti vázané Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti

Živnosti vázané Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti Živnosti vázané Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními

Více

Trávící systém. MUDr. Jaroslav Ďurčovič ÚSZSSK Záchranná služba Mladá Boleslav

Trávící systém. MUDr. Jaroslav Ďurčovič ÚSZSSK Záchranná služba Mladá Boleslav Trávící systém MUDr. Jaroslav Ďurčovič ÚSZSSK Záchranná služba Mladá Boleslav Funkce trávícího systému trávení mechanické a chemické zpracování potravy vstřebávání přestup látek do krve přeměna a skladování

Více

BRACHYCEFALICKÝ SYNDROM

BRACHYCEFALICKÝ SYNDROM BRACHYCEFALICKÝ SYNDROM...patologie povýšená na plemenný znak MVDr. Jana Langerová Animal Clinic Praha FAKTA: v současnosti je oblíbenost brachycefalických plemen na vzestupu současný šlechtitelský trend

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. Název přípravku SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Vitamin AD SLOVAKOFARMA 2. Kvalitativní a kvantitavní složení retinoli acetas (vitamin A) 25 000 m. j., ergocalciferolum (vitamin D 2 ) 5 000 m. j. v 1 měkké

Více

Šlechtitelský program plemene highland

Šlechtitelský program plemene highland Šlechtitelský program plemene highland 1. Charakteristika a historie plemene Highland, neboli skotský náhorní skot, pochází z oblastí severozápadní skotské vysočiny a centrálního Skotska. Toto plemeno

Více

BEZPEČNÁ TECHNOLOGIE. PRACOVNÍK OSOBNÍ A PROVOZNÍ HYGIENA

BEZPEČNÁ TECHNOLOGIE. PRACOVNÍK OSOBNÍ A PROVOZNÍ HYGIENA BEZPEČNÁ TECHNOLOGIE. PRACOVNÍK OSOBNÍ A PROVOZNÍ HYGIENA Zásady provozní hygieny ( 49 vyhl. č. 137/2004 Sb.) udržování sanitárních zařízení (šaten, umýváren, sprch a záchodů) a pomocných zařízení (zařízení

Více

Úspěch ve stáji BAKTERIE MLĚČNÉHO KVAŠENÍ LACTOSAN STARTERKULTUREN. NOSNICE Ekologický chov nosnic. Odborný časopis pro moderní chov zvířat a výživu

Úspěch ve stáji BAKTERIE MLĚČNÉHO KVAŠENÍ LACTOSAN STARTERKULTUREN. NOSNICE Ekologický chov nosnic. Odborný časopis pro moderní chov zvířat a výživu 1. února 2000, číslo 1/2000 Odborný časopis pro moderní chov zvířat a výživu Úspěch ve stáji SKOT Odchov jalovic ekonomika x fyziologie Chov dojnic Rindavit-Ass-Co Příprava dojnic na otelení Klíčové onemocnění

Více