INfo OBSAH. Ročník 2013 Číslo 8. Vážení čtenáři,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INfo OBSAH. Ročník 2013 Číslo 8. Vážení čtenáři,"

Transkript

1 Ročník 203 Číslo 8 INfo Vážení čtenáři, držíte v rukou nové číslo magazínu INFO společnosti INTEGRA, a.s. Až budete číst tento úvodník, tak již bude jasné, jak dopadly předčasné parlamentní volby, jak skutečně vypadá úroda kukuřice a hlavně jestli se zlepšila pro farmáře tolik diskutovaná cena konzumních vajec. Výše zmíněné události přímo i nepřímo ovlivňují úspěch v našem podnikání. Jsem momentálně v Maďarsku a zdejší zemědělci mají připravených 3 milióny tun kukuřice na export. Pevně věřím, že i toto pozitivně ovlivní cenu krmiva, která je největší nákladovou položkou při výrobě vajec. V celé Evropě se preferovaly v posledním čtvrtstoletí hnědá vejce, ale v současné nelehké době spousta farmářů přechází na chov bělovaječných hybridů, kteří dosahují vynikající snášky a přitom mají menší spotřebu krmiva. Otázkou zůstává, jak se v našich zeměpisných šířkách zachová spotřebitel. Díky vhodnému marketingu a kvalitním sněhobílým vejcím bude mít tento produkt určitě šanci zaujmout větší podíl na trhu. V tomto již osmém čísle časopisu INFO se vracíme k úspěšným letním workshopům ISA, které se uskutečnily v Milíně, Polkovicích a Nitře na Slovensku. Těchto seminářů se zúčastnilo přes 20 producentů vajec a specialistů na výživu. Zbyněk Skácel se ve svém článku vrací k základním bodům výživy nosnic v dlouhých snáškových cyklech. Jiří Brabec ve svém článku připomene hlavní zásady biosekurity, na které bohužel někdy zapomínáme. V posledních téměř dvou letech jsme investovali do nezávislého testu nosnic zejména tedy nových barevných kombinací, které jsme od roku 202 začali nabízet nejen pro alternativní chovy. Dosažené výsledky jsou velmi zajímavé a potvrzují trend v moderním šlechtění nosnic. Daniela Vitásková připravila druhý list seriálu VEJCE od A do Z. V tomto čísle si osvěžíme anatomii slepice. Vážení obchodní partneři, věřím, že se v tomto vydání dočtete mnoho zajímavých informací, které vás obohatí nejen v profesním životě. Všem stávajícím zákazníkům děkuji za projevenou důvěru a budoucím přeji, ať dosahují s naší genetikou minimálně těch výsledků, o kterých píšeme na dalších stránkách. Petr Krul, ředitel INTEGRA, a.s. OBSAH III. ODBORNÝ WORKSHOP SPOLEČNOSTI INTEGRA, a.s. Biosekurita v chovech drůbeže Výsledky užitkovosti barevných hybridů

2 III. ODBORNÝ WORKSHOP SPOLEČNOSTI INTEGRA, a.s. Společnost INTEGRA, a.s. uspořádala ve dnech června pro své zákazníky a odbornou veřejnost již III. odborný workshop, tentokrát z oblasti výživy na téma Principy správné výživy při prodloužených snáškových cyklech nosnic. Hlavním přednášejícím byl Fabien Galea specialista na výživu drůbeže společnosti ISA. Graf. Spotřeba energie ve věku 90 týdnů Spotřeba energie (Kcal/d) V souvislosti se šlechtěním snáškových hybridů společnosti ISA na zlepšení perzistence snášky je třeba si uvědomit některá specifika, která chov nosnic v dlouhých snáškových cyklech přináší, neboť tento trend bude i nadále pokračovat. Díky šlechtitelskému programu tak dochází zejména v pozdějším věku nosnic k nárůstu Produkce Růst Záchova Věk v týdnech produkce a kvality vajec. Je třeba si uvědomit, že tyto vyšší výdaje ve formě vaječné hmoty a skořápky je třeba organismu slepice výživou kompenzovat. V této souvislosti ale nesmíme také zapomenout, že krmíme hejno, ne individuální nosnici a je tedy třeba brát do úvahy určitou nevyrovnanost hejna. Krmná směs s příliš nízkou koncentrací živin totiž neumožní nejlepším nosnicím dosáhnout svého genetického potenciálu. Pokud chceme dosáhnout dobrých technických výsledků, musíme: l Snažit se mít co nejvyrovnanější hejno l Nakrmit i nejslabší jedince v hejnu l Umožnit produkovat i nejlepším jedincům Požadavky na aminokyseliny Koncentrace aminokyselin v krmných směsích při dlouhých snáškových cyklech musí být přizpůsobena skutečnému příjmu krmiva a musí respektovat uniformitu hejna. Pokud tedy budeme mít horší vyrovnanost hejna nosnic v produkci, je třeba držet větší míru bezpečnosti koncentrace živin v krmivu. To prakticky znamená používat o 5 0 % koncentrovanější krmivo než je aktuální denní spotřeba nosnic. Naopak nízké hladiny aminokyselin mohou vést ke snížení produkce, ozobávání peří a k agresívnímu chování nosnic. Potřeba energie l Potřeba energie se s věkem snižuje. l Cílem je vyhnout se zatučnění nosnic jehož následkem je vyšší potřeba na záchovu a tím i vyšší náklady na produkci. l Pokud chceme nosnicím pomoci dosáhnout vyrovnanou bilanci energie, použijeme na konci snášky krmnou směs s nižším obsahem metabolizovatelné energie. játra krev folikuly vejce

3 Graf 2. Zatučnělá játra a jejich následky negativní faktory Vysoká teplota Vysoký příjem energie (příjem krmiva/energie) Kukuřičné směsi Zatučnělá játra Zdroj ME (tuk vs. olej) Zatučněné nosnice Klece NÁSLEDKY Nízká produkce Úhyn Špatná kvalita skořápky Vysoká konverze KS Udržujte svůj slepičí kapitál Při vyšší produkci vaječné hmoty v souvislosti s dlouhým snáškovým cyklem, dochází také k vyšší zátěži jater jako klíčového orgánu metabolismu lipidů, škrobu, cukrů, proteinů a vitamínu D3. Zatučnělé nosnice/zatučnělá játra a jejich následky Nutriční faktory zabraňující zatučnění jater: l Alespoň minimum přidaného rostlinného oleje u krmiv s vysokým obsahem tuku l Cholin jako nejúčinnější prevence l Vitamín B2, kyselina listová, vitamín E l Inositol l Methionin/betain Mějme neustále na paměti, že zdravá játra jsou nejdůležitějším předpokladem pro zachování dobré produkce a kvality skořápky do pozdějšího věku nosnic. Minerální výživa Základem dobré užitkovosti nosnic jsou dobře připravené kuřice s dobře vyvinutou kostrou. V této souvislosti je třeba zdůraznit použití přednáškové krmné směsi, která působí preventivně proti rané dekalcifikaci a pomáhá vytvořit dostatečné zásoby vápníku v kostní dřeni. Potřeba vápníku se s věkem neustále mírně zvyšuje, naopak potřeba využitelného fosforu mírně klesá. Jejich obsah v krmivu však musí neustále odpovídat aktuální spotřebě krmné směsi. Použití stejné krmné směsi po celou dobu prodlouženého snáškového cyklu může ke konci způsobit problémy s kvalitou skořápky. Použitím vhodné techniky krmení můžeme minimalizovat potřebu mobilizace vápníku z kostry, což může být někdy důležitější než samotná výživa. Cílem použití této techniky je zvýšení příjmu krmiva v průběhu kalcifikace skořápky. Hlavní zásady správné techniky krmení: l Snažit se docílit vyprázdnění krmítek nosnicemi uprostřed světelného dne, aby se zvýšil příjem krmiva a zároveň vápníku ke konci světelného dne. l Hlavní krmení 6 až hodin před zhasnutím světla. l Půlnoční svícení (krmení),5 až 2 hodiny světla v době 3,5 hodiny po zhasnutí světla. Kvalita opeření jako dlouhodobá investice Kvalitní opeření nosnic vytváří dobrou izolaci pro lepší tepelnou rovnováhu. To velmi úzce souvisí se spotřebou krmiva jako nejvýznamnější nákladovou položkou chovu nosnic. Nejdůležitější faktory, které ovlivňují kvalitu opeření: l Typ ustájení l Typ a intenzita osvětlení l Paraziti l Technika krmení l Nutriční hodnota krmiva zvýšený obsah vlákniny (3 4,5 %), použití hrubé vlákniny (seno, sláma), dostatečná hladina aminokyselin, snížení energetické hladiny krmiva ke konci snášky. V tomto příspěvku jsem se chtěl ještě jednou ohlédnout za III. workshopem společnosti INTEGRA, a.s. a shrnout tak nejdůležitější principy správné výživy při prodloužených snáškových cyklech nosnic, které zde prezentoval pan Fabien Galea. Zbyněk Skácel

4 Biosekurita v chovech drůbeže V posledních několika letech se do povědomí chovatelů drůbeže stále více tlačí slovo biosekurita. Biosekuritou se rozumí všechna opatření, která slouží k zabránění vniknutí a dalšímu šíření infekčních agens v rámci chovu. Důvody pro větší důraz na ní jsou především vysoká koncentrace zvířat v chovech, rychlá obrátkovost hejna a s tím spojená krátké časové odstupy mezi turnusy, infekční tlak, rychlost šíření původců onemocnění a jejich nové varianty, nákupy chovných zvířat, transfer zvířat napříč státy apod. Neméně důležitý je hlavní ekonomický aspekt dodržení principů biosekurity, a tím je prevence onemocnění, které může mít v mnohých případech za následek totální likvidaci chovu. JEDNODENNÍ KUŘATA Líhně a rodičovská hejna musí být prostá salmonel PODESTÝLKA Používejte vydezinfikovanou podestýlku Infekční tlak Nebezpečí, pokud není mytí a dezinfekce VODA Vyčistěte a vydezinfikujte napájecí systém STÁJ PRO CHOV DRŮBEŽE Důkladné mytí a dezinfekce Mytí a dezinfekce Čas Time KRMIVO Vyčistěte a vydezinfikujte krmné linky DRŮBEŽ Musí opouštět farmu prosté salmonel LIDÉ Při vstupu do stájí použijte dezinfekční nádoby na obuv a umyjte si ruce dezinfekčním mýdlem. Pravidelně perte a vyměňujte pracovní oděv. TRANSPORT Při vjezdu do objektu dezinfikujte kola vozidel a vozidla pravidelně myjte a dezinfikujte. HLODAVCI Pravidelně provádějte deratizaci a kontrolujte přítomnost hlodavců. KAFILERNÍ MÍSTA Pravidelně odvážejte kadávery a místa/nádoby na kafilerní odpad pravidelně myjte a dezinfikujte Z výše uvedeného obrázku jsou patrné dvě základní dělení biosekurity, a těmi jsou externí (vnější) a interní (vnitřní). Externí biosekuritou se snažíme o zamezení vniknutí patogenů na farmu a interní biosekuritou pak redukujeme stávající infekční tlak uvnitř stájí a eliminujeme další rozšíření patogenů.

5 Externí biosekurita klade důraz na následující možnosti vniknutí patogenů na farmu.. Jednodenní kuřata prostá nemocí to je především otázka biosekurity v líhních, zdravého rodičovského hejna, příp. ošetření transportních vozidel. 2. Osobní hygiena personálu zahrnuje nejen použití sprchy při příchodu do zaměstnání, ale časté používání mýdel s dezinfekční přísadou a samoschnoucích dezinfekčních gelů. 3. Použití pracovního oděvu pouze v pracovním prostoru důležité je časté praní oděvu 4. Dezinfekce obuvi dostatečný počet nádob s dezinfekčním roztokem, jeho pravidelná výměna, ale i použití kartáčů na odstranění hrubých nečistot z podrážek obuvi. 5. Dezinfekce transportních vozidel umytí a dezinfekce vnějšku i vnitřku vozidel před každým naskladněním zvířat. 6. Ošetření vstupních míst na farmu dezinfekční nádoby na obuv, průjezdná vana s dezinfekcí pro automobily, příp. dezinfekční rámy na vozidla.. Sanace násypek na krmiva kontrola prázdných násypek, odstranění zbytků krmiv na stěnách, dezinfekce a dezinsekce, odstranění zbytků krmiv v okolí násypek kvůli náletu divokého ptactva. 8. Sanace kafilerních míst prostory či nádoby na kadávery musí být pravidelně myty a dezinfikovány, vč. jejich těsného okolí. Kafilerní vozy by vůbec neměly vjíždět na farmu. 9. Zamezení vniknutí ostatních zvířat zahrnuje pravidelnou deratizaci a dezinsekci, dále častou kontrolu oplocení farmy, zakrytí vodních ploch sítěmi apod. Interní biosekurita v sobě zahrnuje dvě části, které však na sebe váží největší pozornost.. Mytí a dezinfekce povrchů a technologie ve stájích určitě nejdůležitější část biosekurity na celé farmě v sobě zahrnuje několik kroků: l mechanické odstranění hrubých nečistot provádí se pomocí mechanizace l omytí povrchů tlakovou vodou další odstranění nečistot a zároveň namočení povrchů l aplikace detergentu detergenty odstraňují tukovou vrstvu na povrchu, penetruje do nečistot a výrazně napomáhá jejich dalšímu uvolňování i z problematických povrchů l omytí povrchu dočista pomocí tlakových přístrojů, po uplynutí kontaktní doby detergentu l vyschnutí povrchu voda je živinou pro bakterie a plísně l dezinfekce mokrou cestou použití prověřených a širokospektrálních přípravků l fogování stájí po navezení podestýlky, umožňuje ošetřit těžce dostupná místa 2. Čištění napájecího systému musí být provedeno před vlastním mytím a dezinfekcí stáje. Eliminuje infekci prostřednictvím naprosto nezbytně nezávadné napájecí vody. Čistý napájecí systém také nesnižuje účinnost medikací, které jsou jeho prostřednictvím aplikovány. Hygiena na farmě je velmi důležitá součást celkového managementu a zcela kritická jsou tzv. 3P. People proškolený, odpovědný a spolehlivý obslužný personál Product použití prověřených, funkčních a profesionálních přípravků Protocol striktní dodržení doporučeného systému používaných produktů, koncentrací atd. Není asi reálné, aby všechny výše uvedené body byly okamžitě na všech farmách aplikovány beze zbytku, ale mnohdy je velmi důležité všímat si detailů, které jsou běžně přehlíženy a mohly by významně přispět k funkčnosti již dříve vytvořeného systému. Důsledně aplikovaná a kontrolovaná biosekurita je významným nástrojem v rukou manažerů farem v boji proti onemocněním v chovu a jejím posláním je splnění známého přísloví, že prevence je levnější než léčba. Jiří Brabec

6 Výsledky užitkovosti barevných hybridů Společnost INTEGRA, a.s. každoročně zaznamenává zvyšující zájem zákazníků o barevné hybridy. Z našeho sortimentu jde o bílou slepici Dekalb White, kropenatou slepici Bovans Sperwer a Moravia Barred, bílou slepici s černým závěsem Isa Sussex a černou stálici Moravia BSL. Dekalb White je zástupcem bělovaječných hybridů, Moravia BSL produkuje vejce smetanové barvy a ostatní hybridy jsou hvědovaječné. Hodnocení období odchovu (Tab. č. ): Hybrid Hybrid V roce 20 při nákupu nových rodičů Dekalb White a Isa Sussex vznikla potřeba ověřit parametry užitkovosti nových hybridů a potvrdit kontrolou užitkovosti parametry stávajících hybridů. Oslovili jsme tedy Sledované zootechnické parametry ve stáří 6 týdnů Úhyn % Vyhodnocení užitkovosti nosnic do stáří 2 týdnů Počet vajec na počáteční stav Hmotnost g Hodnocení snáškového období (Tab. č. 2): Průměrná hmotnost vejce g Vyrovnanost % Vyřazená vejce % Spotřeba krmiva kg Bovans Brown ,56 Bovans Sperwer 5, ,60 Dekalb White ,42 Isa Sussex ,95 Moravia Barred, ,85 Moravia BSL ,93 Spotřeba krmiva na KD Bovans Brown 336,5 62,9,6 8, Bovans Sperwer 33, 6,2,3 25,2 Dekalb White 322,4 6,4,0,8 Isa Sussex 343,9 63, 2,2 24,2 Moravia Barred 303,0 6,3 2, 5,5 Moravia BSL 294,0 64,6 0, 22,0 Biologickou testační stanici UKZUZ Brno, která tuto kontrolu užitkovosti provádí na středisku Lípa u Havlíčkova Brodu. S vedoucím BTS Lípa Ing. Robertem Tůmou byla vypracována přesná metodika pro odchov a chov nosnic s následnou kontrolou užitkovosti. Test začal v polovině května 20 naskladněním kuřat Bovans Brown, Bovans Sperwer, Moravia Barred, Isa Sussex a Dekalb White na podestýlkovou halu na středisku Lípa. Kuřata byla naskladněná do jednotlivých sekcí s řízenou ventilací a světleným režimem dle technologického návodu. Krmivo bylo podáváno do kruhových krmítek v adlibitním množství. Od. dne do konce 3. týdne se krmilo směsí K, od 4. týdne do konce 9. týdne krmnou směsí K2 a od 0. týdne směsí KZK až do konce odchovu. Kuřata byla napájená z kapátkových napáječek. U těchto kuřat byl zařazen standartní vakcinační program. Základní zootechnické parametry, které byly v průběhu odchovu sledovány: úhyn, spotřeba krmiva, hmotnost kuřic a vyrovnanost. Příjem krmiva se držel po celou dobu odchovu u všech kuřic dle doporučení pro dané hybridy. Jediný vzestup příjmu je zaznamenán v období 6 až týdne, což se projevilo u všech skupin zvířat. V této době stoupá zároveň křivka živé hmotnosti. Nejnižší spotřeba krmiva ve stáří 6. týdnů byla 5,4 kg/kus u Dekalba Whitea a nejvyšší spotřeba 5,95 kg/kus u Isa Sussex. U hybridů Bovans Brown, Dekalb White, Moravia BSL a Isa Sussex nebyl zaznamenán po celou dobu odchovu úhyn zvířat. V 6. týdnu věku byla zvířata přeskladněna na snáškovou halu a ustájená zvlášť do klecí. Příprava na snášku probíhala stejně u všech hybridů. Světelný režim byl nastaven od 6. týdne na 0 hod. světla a postupně se prodlužoval do 2. týdne věku až na 6 hodin. Od. týdne se zkrmovala směs N0, dále směsi N od 9. týdne (po dovršení průměrné snášky nad 5 %). Směs N2 byla zařazena od 45. týdne věku. Nejdříve začala snáška u hybridů

7 Dekalba White a Moravia Barred. Snáška u všech hybridů měla průběh nad křivkou technologických návodů. Všechny testované nosnice dosáhly velmi dobrých výsledků. Nejlepších celkových výsledků dosáhl hybrid Isa Sussex a Bovans Brown, oba tito hybridi překonali vysoce snáškovou křivku, kterou udává technologický návod. Zejména překvapil Isa Sussex s výsledkem 343,9 ks vajec na počáteční stav. Průběh snášky u Bovans Brown byl rannější, ale i přes to si udržel vysokou produkci vajec nad technologickým návodem až do konce testu s průměrnou hmotností vajec 62,9 g, při spotřebě krmiva 8, g na krmný den. Nejnižší spotřebu krmiva dosáhl Dekalb White, tj.,8 g KS/KD. Při hodnocení barvy skořápky měl nejvýraznější tmavě hnědé zbarvení skořápky hybrid Bovans Brown a Isa Sussex. Dekalb White měl čistě bílou skořápku a Moravia BSL barvu typicky I barva může snášet! smětanově-krémovou. Nejvyšší průměrná hmotnost vajec byla 64,6 g u Moravie BSL. Dalším sledovaným parametrem bylo procento vyřazených vajec. Nejnižší hodnoty 0, % dosáhla Moravia BSL a Dekalb White s % vyřazených vajec. Ve spolupráci s VŠZ Praha s prof. Tůmovou se vyhodnotili kvalita skořápky a časy snášky. Jana Konířová Bovans Brown Bovans Sperwer Dekalb White Isa Sussex Moravia Barred Moravia BSL

8

9 Vejce od A do Z 3 II. Anatomie slepice Obr. Části těla: zobák, 2 nozdra, 3 hřeben, 4 ucho s ušním peřím, 5 ušnice, 6 lalůček, hrdlo, 8 krk, 9 hřbet, 0 rameno, hruď, 2 křídlo, 3 bedra, 4 ocas (s rýdovacími pery), 5 pánev, 6 břicho, běhák, 8 dráp, 9 prst Obr. 2 Skelet kura: lebka, 2 očnice, 3 nosní dutina, 4 kost nosní, 5 krční obratle, 6 hrudní obratle, vřetení kost, 8 záprstí, 9 loketní kost, 0 pažní kost, synsacrum, 2 ocasní obratle, 3 kost sedací, 4 kost stydká, 5 stehenní kost, 6 kost lýtková, kost holenní, 8 patní kloub, 9 kost nártní, 20 hrudní kost, 2 klíční kost Obr. 3 Orgány: plíce, 2 slepá střeva, 3 vaječníky, 4 ledviny, 5 vejcovod, 6 kloaka, rektum, 8 tenké střevo, 9 dvanáctník, 0 slinivka břišní (pankreas), játra, 2 žlučový měchýř, 3 slezina, 4 srdce, 5 vole, 6 průdušnice, žláznatý žaludek, 8 svalnatý žaludek

10 a 4 5 4b 6 0 Obr. 4 Fotografie orgánů kura: srdce, 2 játra, 3 plíce, 4 žaludek, 4a svalnatý žaludek, 4b žláznatý žaludek, 5 tenké střevo, 6 slepá střeva, vejcovod (magnum), 8 zralé folikuly, 9 rostoucí folikuly, 0 vejcovod (uterus), vagina, 2 slezina Foto: Veronika Šimečková

2. PŘÍPRAVA HAL ODCHOVU NA NASKLADNĚNÍ

2. PŘÍPRAVA HAL ODCHOVU NA NASKLADNĚNÍ O B S A H 1. Úvod...1 2. Příprava hal odchovu na naskladnění...2 3. Optimální životní podmínky pro kuřata,kuřice a nosnice...3 4. Optimální krmný prostor...3 5. Průměrná spotřeba krmiva a hmotnost těla

Více

AVIÁRNÍ INFLUENZA (CHŘIPKA PTÁKŮ) Doporučení pro chovatele

AVIÁRNÍ INFLUENZA (CHŘIPKA PTÁKŮ) Doporučení pro chovatele Příloha 9 AVIÁRNÍ INFLUENZA (CHŘIPKA PTÁKŮ) Doporučení pro chovatele OBSAH: - Doporučená preventivní opatření - Příznaky onemocnění - Postupy při desinfekci - Obrazové přílohy Příloha 9 2 (celkem 8) AVIÁRNÍ

Více

Fyziologické aspekty cyklistiky

Fyziologické aspekty cyklistiky Fyziologické aspekty cyklistiky Správná intenzita tréninku, Spotřeba energie při MTB, Kontrola hmotnosti prostřednictvím MTB, Výživa a pitný režim v MTB, Psychika a MTB, Správná intenzita zátěže atrofie

Více

Výživa drůbeže Ing. Zuzana Lundová

Výživa drůbeže Ing. Zuzana Lundová Výživa drůbeže Ing. Zuzana Lundová Technik prodeje a servisu společnosti INTEGRA a.s. Výživa Příjem krmiva mechanorecepční. Krmivo si ohmatají a vtisknou do paměti (barva, lesk), pak teprve žerou. Z barev

Více

Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov

Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov Aktuální problémy v chovu prasat. Volba vhodného genofondu pro ekologický chov Prof.ing.Marie Čechová,CSc. Ing. Zdeněk Hadaš,Ph.D., Ing. Pavel Nevrkla,Ph.D. SOUČASNÁ SITUACE V CHOVU PRASAT Současnost Technologie

Více

VÝŽIVA A MANAGEMENT VÝKRMU KANEČKŮ

VÝŽIVA A MANAGEMENT VÝKRMU KANEČKŮ VÝŽIVA A MANAGEMENT VÝKRMU KANEČKŮ (Ing. Pavel GRAUER, Trouw Nutrition BIOFAKTORY, s.r.o.) Použití chirurgické kastrace kanečků je stále více diskutovaným tématem. Chirurgická kastrace je však v současné

Více

Složení syrového mléka z ekologických provozů

Složení syrového mléka z ekologických provozů Složení syrového mléka z ekologických provozů O. Hanuš, V. Genčurová, H. Landová, A. Macek, R. Jedelská Výzkumný ústav pro chov skotu, s. r. o., Rapotín Seminář a workshop: Možnosti produkce funkčních

Více

PRACOVNÍ LIST: BIOVEJCE ČI NEBIOVEJCE

PRACOVNÍ LIST: BIOVEJCE ČI NEBIOVEJCE PRACOVNÍ LIST: BIOVEJCE ČI NEBIOVEJCE Jméno:. Datum:. (6. 9. ročník) ekofarma, intenzivní velkochov Třída: Při dnešní hodině se podíváme na moderní trend v zemědělství, který se pokouší o návrat k tradicím

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Lidské tělo BSP Multimedia - úvodní obrazovka = 3D laboratoř: Zobrazení systémů - v pravé části je menu: Oběhový systém 3D Lab návrat do úvodní obrazovky Rejstřík Rejstřík A-Z Rejstřík 3D modelů Rejstřík

Více

Správna výživa méně civilizačných chorob!!!

Správna výživa méně civilizačných chorob!!! Správna výživa = méně civilizačných chorob!!! Cash flow života krávy měsíčně a nápočtem Kč/měsíc 5000 4000 3000 2000 1000 0-10000 10 20 30 40 50 60 70-2000 -3000 věk měsíce měsíšně nápočtem nápočtem 100000

Více

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 V roce 2014podnik obhospodařoval 2468 ha zem půdy, z toho v ekologickém zemědělství 335,98

Více

PROGRAM KVALITY INTEGRA, a. s.

PROGRAM KVALITY INTEGRA, a. s. Ročník 2008 Číslo 4 INfo Vážení čtenáři. Právě se vám do rukou dostává další číslo našeho informačního zpravodaje. Tak jako obvykle vás chceme seznámit s aktuálními novinkami v oblasti chovu nosnic i v

Více

Národní program pro tlumení výskytu salmonel v chovech nosnic produkujících konzumní vejce

Národní program pro tlumení výskytu salmonel v chovech nosnic produkujících konzumní vejce Národní program pro tlumení výskytu salmonel v chovech nosnic produkujících konzumní vejce 1. Cíl programu Cílem Národního programu pro tlumení výskytu salmonel v chovech nosnic, produkujících konzumní

Více

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 21.9. 2009 Mgr. Radka Benešová Obecné zásady řízení a regulací: V organismu rozlišujeme dva základní

Více

ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA V CHOVECH NOSNIC

ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA V CHOVECH NOSNIC ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA V CHOVECH NOSNIC Klinika chorob ptáků, plazů a drobných savců MVDr. Libuše Kulíková Ph.D. Orientační ukazatele užitkovosti nosných hybridů ODCHOV (do 18.-22. týdne věku) Brakace

Více

Návštěva výrobny krmných směsí v Regensburgu 14.10.2014 Deutsche Tiernahrung Cremer GmbH Co.KG,

Návštěva výrobny krmných směsí v Regensburgu 14.10.2014 Deutsche Tiernahrung Cremer GmbH Co.KG, Návštěva výrobny krmných směsí v Regensburgu 14.10.2014 Deutsche Tiernahrung Cremer GmbH Co.KG, Äussere Wiener Strasse 28, Regensburg Návštěva výrobny krmných směsí v Regensburgu Deutsche Tiernahrung Cremer

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Software. Medim spol. s r.o., Selská 80, 614 00 Brno

Software. Medim spol. s r.o., Selská 80, 614 00 Brno Software AM110-0356 3B ANATOMYtrainer 400 digitálních obrázků s vysokým rozlišením a 3000 relevantních anatomických struktur dává rychlý přístup k lidské anatomii; funkce kvizu výběr zkoušených oblastí,

Více

Vhled do embryologie. Embryonálně vzniká z trubice, ze které se vychlipují dýchací cesty,játra, slinivka, samotná se pak prodlužuje a kroutí

Vhled do embryologie. Embryonálně vzniká z trubice, ze které se vychlipují dýchací cesty,játra, slinivka, samotná se pak prodlužuje a kroutí Trávicí trakt Vhled do embryologie Embryonálně vzniká z trubice, ze které se vychlipují dýchací cesty,játra, slinivka, samotná se pak prodlužuje a kroutí Základní anatomie Dutina ústní (napojeny slinné

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Fitmin puppy kaše 3 kg. Fitmin puppy kaše 850g. KATALOG FITMIN PSI Kompletní suchá krmiva PUPPY. Hmotnost: 3,000

Fitmin puppy kaše 3 kg. Fitmin puppy kaše 850g. KATALOG FITMIN PSI Kompletní suchá krmiva PUPPY. Hmotnost: 3,000 KATALOG FITMIN PSI Kompletní suchá krmiva PUPPY Fitmin puppy kaše 3 3,000 instantní doplňkové krmivo s probiotikem a antioxidanty pro odstavovaná štěňata všech plemen ve stáří 6-8 týdnů. Bílkoviny 15 %,

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 05. 04.

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DVOLE_SUROVINY1_09 Název materiálu: Trávení a trávicí soustava Tematická oblast: Suroviny, 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva. Očekávaný výstup:

Více

Funded by the European Union s Seventh Framework Programme

Funded by the European Union s Seventh Framework Programme Zkušenosti s pilotním recirkulačním akvakulturním systémem ve firmě AGRICO s.r.o. Experience with pilot recirculation aquaculture system in the company AGRICO s.r.o. Ing. Miroslav Kašparů Jiří Jakobartl

Více

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Požadavky Při načasování příjmu stravy a tedy zejména energie před výkonem je potřeba

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

PRAKTICKÁ ŠKOLA ŘÍZENÍ MLÉČNÉ FARMY POPIS PROJEKTU, CÍLE PROJEKTU

PRAKTICKÁ ŠKOLA ŘÍZENÍ MLÉČNÉ FARMY POPIS PROJEKTU, CÍLE PROJEKTU POPIS PROJEKTU, CÍLE PROJEKTU Hlavní vzdělávací program projektu je rozdělen na tyto segmenty: ekonomika výroby mléka, optimalizace tržeb, struktura výdajů (rozhodující výdaje a jejich hodnocení), nástroje

Více

CAT FOOD PREMIUM PREVENCE VÝŽIVOU. krmivo-brit.cz

CAT FOOD PREMIUM PREVENCE VÝŽIVOU. krmivo-brit.cz PREMIUM CAT FOOD PREVENCE VÝŽIVOU VAFO PRAHA s.r.o. Chrášťany 94, Rudná u Prahy Tel.: +420 257 952 141 Fax: +420 257 952 141 brit@brit-petfood.com krmivo-brit.cz PREMIUM QUALITY CAT FOOD PREMIUM QUALITY

Více

Zootechnické aspekty chovu masného skotu

Zootechnické aspekty chovu masného skotu Zootechnické aspekty chovu masného skotu Strategie zakládání stáda František Louda Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Podnikatelský záměr obsahuje : strategické postupy všech prací ekonomickou rozvahu

Více

Inovativní postupy v chovu skotu s dopadem na jeho rentabilitu

Inovativní postupy v chovu skotu s dopadem na jeho rentabilitu Inovativní postupy v chovu skotu s dopadem na jeho rentabilitu Tomáš Hrůša (c) AGRO-partner, s.r.o. 1 Obsah prezentace - O firmě AGRO-partner - Jednotlivé produkty: - Přihrnovač Lely Juno - GreenStall

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

kapitola 02 - tabulková část

kapitola 02 - tabulková část 0200 00 00 00/80 MASO A JEDLÉ DROBY 0201 00 00 00/80 Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené TN084 0201 10 00 00/80 - V celku a půlené: 0201 10 00 10/80 - - Hovězí a telecí maso vysoké kvality - 12,8 + 176,8

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

1. ODCHYT A NAKLÁDÁNÍ SLEPIC 15 2. DOPRAVA SLEPIC 15 2.1. Hygiena během přepravy 15 2.2. Vozidla 15 PŘÍLOHY 18 PŘÍLOHA 1: a. Záznamy 18 b.

1. ODCHYT A NAKLÁDÁNÍ SLEPIC 15 2. DOPRAVA SLEPIC 15 2.1. Hygiena během přepravy 15 2.2. Vozidla 15 PŘÍLOHY 18 PŘÍLOHA 1: a. Záznamy 18 b. PŘEDMLUVA V souladu se článkem 9 Nařízení (ES) 852/2004 Evropského parlamentu a Rady o hygieně potravin vítají organizace COPA- COGECA a EUWEP 1 příležitost vydat tyto dobrovolné Pokyny společenství o

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

SSOS_ZD_3.11 Trávící soustava - opakování

SSOS_ZD_3.11 Trávící soustava - opakování Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZD_3.11

Více

Vitamíny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Vitamíny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis Vitamíny Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci si připomenou přehled, rozdělení a zdroje vitamínů. VITAMÍNY - jsou nízkomolekulární

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

STROJNĚ ODDĚLENÉ. Požadavky na surovinu: Požadavky na surovinu jiné než drůbeží maso: vyhovuje požadavkům na čerstvé maso

STROJNĚ ODDĚLENÉ. Požadavky na surovinu: Požadavky na surovinu jiné než drůbeží maso: vyhovuje požadavkům na čerstvé maso STROJNĚ ODDĚLENÉ MASO Aktivita KA 2350/4-10up Název inovace HYGIENA A TECHNOLOGIE DRŮBEŽE, KRÁLÍKŮ A ZVĚŘINY Inovace předmětu H1DKZ Hygiena a technologie drůbeže, králíků a zvěřiny Termín realizace inovace

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci

Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci Průchová J., Pazdiora P. KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni 24. Pečenkovy epidemiologické dny České Budějovice, 15. 17.9.2010 25.3.2009

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

MVDr. Horník František VÝŽIVA KONÍ

MVDr. Horník František VÝŽIVA KONÍ MVDr. Horník František VÝŽIVA KONÍ TRÁVICÍ FUNKCE U KONÍ nepřežvýkaví býložravci: trávení v kaud. části GIT tlusté střevo: 80-90l, mikroflóra, enzymy, fermentace kontinuální příjem a trávení množství krmiva

Více

Akupuntura(akupresura) na cesty

Akupuntura(akupresura) na cesty Akupuntura(akupresura) na cesty 1. Základní body TS 4 v 1. meziprstním prostoru ve výši středu 1. záprstní kosti Ž 36 tři proporcionální cuny (palce) pod čéškou, jeden prst vně od hrany holenní kosti Bod

Více

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Firma Abbott Laboratories nabízí na imunoanalytických systémech ARCHITECT test ke stanovení biologicky aktivní části vitaminu

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE 3.5 Klasifikace analýzou vícerozměrných dat

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE 3.5 Klasifikace analýzou vícerozměrných dat UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ KATEDRA ANALYTICKÉ CHEMIE LICENČNÍ STUDIUM - STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Ing. Věra Fialová BIOPHARM VÝZKUMNÝ ÚSTAV BIOFARMACIE A VETERINÁRNÍCH

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Prameny 6. 7. třída (pro 3. 9. třídy) Základní

Více

MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze MÝTY O MLÉCE A MLÉČNÝCH VÝROBCÍCH Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Častým terčem mýtů je mléko a mléčné výrobky, přesto že mléko

Více

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz Složka sady Autor Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět Tematický okruh Téma VY_52_INOVACE_Pr.8.14 Michaela Gleichová Člověk a příroda Přírodopis Přírodopis Biologie člověka Zdravá výživa Ročník 8.

Více

Pojištění les.školek Podpora obcím Povodňové půjčky Provozní programy již byly vyčerpány uzavřeny.

Pojištění les.školek Podpora obcím Povodňové půjčky Provozní programy již byly vyčerpány uzavřeny. P G R L F PGRLF : 1) k žádosti se nemusí dokládat výpis z OR u PO či osvědčení u FO 2) 25% příjmů musí žadatel dosahovat až v 1.účetním období po příjmu žádosti a toto % příjmu musí držet po celé období

Více

Technologie čištění a hygiena v potravinářství

Technologie čištění a hygiena v potravinářství Module 2 Technologie čištění a hygiena v potravinářství Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují

Více

INSEMINACE DRŮBEŽE. FOND ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL č.projektu 2652 /2010 Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

INSEMINACE DRŮBEŽE. FOND ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL č.projektu 2652 /2010 Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze INSEMINACE DRŮBEŽE Multimediální učební pomůcka pro výuku reprodukce hospodářských zvířat II Řešitel: Ing. Jan Beran prof. Ing. František Louda, DrSc. Doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D. Ing. Alena Ježková,

Více

Zvěřina. kvalita z přírody. MVDr. Miroslav Vodňanský, PhD. Středoevropský institut ekologie zvěře Brno - Wien - Nitra

Zvěřina. kvalita z přírody. MVDr. Miroslav Vodňanský, PhD. Středoevropský institut ekologie zvěře Brno - Wien - Nitra Zvěřina kvalita z přírody MVDr. Miroslav Vodňanský, PhD. ekologie zvěře Brno - Wien - Nitra Institut ekologie zvěře Veterinární a farmaceutické univerzity Brno Spotřeba jednotlivých druhů masa Spotřeba

Více

BÝČÍ ŽLÁZY. Výrobce: Masokombinát Polička a.s., Kamenec u Poličky 300, 572 23, Česká republika. Artikl: Třída jakosti: cena včetně DPH za kg

BÝČÍ ŽLÁZY. Výrobce: Masokombinát Polička a.s., Kamenec u Poličky 300, 572 23, Česká republika. Artikl: Třída jakosti: cena včetně DPH za kg BÝČÍ ŽLÁZY Hlavní složka: býčí žlázy HOVĚZÍ DRŠŤKY Hlavní složka: hovězí dršťky HOVĚZÍ JÁTRA Hlavní složka: hovězí játra HOVĚZÍ JAZYK Hlavní složka: hovězí jazyk HOVĚZÍ LEDVINKY Hlavní složka: hovězí ledviny

Více

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor Složení potravy Bílkoviny 15% denní dávky = 1-1,5 g/24 hod. Význam - obnova a tvorba vlastních bílkovin - obranyschopnost organizmu Jsou nenahraditelné nelze je vytvořit z cukrů ani tuků. Plnohodnotné

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 2012 Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 Alfida s.r.o., Čelákovice Staré Splavy, hotel Borný 20.9.2012 Výsledky měření na přístroji EAV z 20. 9. 2012 Rekondiční

Více

VEJCE Podmínky pro manipulaci a prodej vajec

VEJCE Podmínky pro manipulaci a prodej vajec VEJCE Podmínky pro manipulaci a prodej vajec V prostoru Evropské unie jsou vejce volně obchodovatelná, a pokud splňují závazné podmínky pro uvádění do oběhu, mohou se dovážet i do České republiky, a to

Více

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Předmět: ANATOMIE A FYZIOLOGIE Obor vzdělání: DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ

Více

Výroba a prodej zmrzliny Prodej hlubokozmrazené zmrzliny

Výroba a prodej zmrzliny Prodej hlubokozmrazené zmrzliny 1 Program k zajištění bezpečnosti poskytovaných stravovacích služeb Upozornění: Návod pro vytvoření postupu založeného na zásadách HACCP v odkazu čl. 5 Nařízení EP a Rady (ES) č. 852/2004 je zpracován

Více

Membránové procesy v mlékárenském průmyslu

Membránové procesy v mlékárenském průmyslu Membránové procesy v mlékárenském průmyslu situace v ČR, jak to je rozmanité, jak to nemusí být jednoduché Ing. Jan Drbohlav, CSc., Výzkumný ústav mlékárenský drbohlav@milcom-as.cz Membránové procesy v

Více

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz Droga obsahuje třísloviny (gallatoniny), organické kyseliny, vitamin C, flavonoidy, inosit, barviva, pektin, ale množství všech těchto látek je v droze poměrně nízké. Působí mírně svíravě, močopudně, staví

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE. Entemulin 450 mg/g granule pro podání v pitné vodě

PŘÍBALOVÁ INFORMACE. Entemulin 450 mg/g granule pro podání v pitné vodě PŘÍBALOVÁ INFORMACE Entemulin 450 mg/g granule pro podání v pitné vodě 1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

Jak změřit % podkožního tuku a svalovou hmotu

Jak změřit % podkožního tuku a svalovou hmotu FitPlan.cz/shop To nejnutnější pro rychlé hubnutí Jak změřit % podkožního tuku a svalovou hmotu VŠE CO JSTE KDY SLYŠELI O HUBNUTÍ BYLO NEJSPÍŠ ŠPATNĚ Tento podrobný návod a průvodce vám krok za krokem

Více

Rozmnožovací chov drůbeže v Miloticích nad Opavou. Integrované povolení čj. ŽPZ/2959/03/Kl ze dne 1.9. 2003

Rozmnožovací chov drůbeže v Miloticích nad Opavou. Integrované povolení čj. ŽPZ/2959/03/Kl ze dne 1.9. 2003 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz

Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz Výživa přežvýkavců je založena na využití rostlinných bílkovin. Kromě zdrojů N-látek

Více

Vliv systému ustájení a výživy na kvalitu masa a vajec drůbeže

Vliv systému ustájení a výživy na kvalitu masa a vajec drůbeže Vědecký výbor výživy zvířat Vliv systému ustájení a výživy na kvalitu masa a vajec drůbeže Prof. Ing. Eva Tůmová, CSc. Praha, červen 2007 Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Přátelství 815, Praha -

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

Jídlo a doplňky výživy

Jídlo a doplňky výživy Jídlo a doplňky výživy Co běžně jím a jaké doplňky výživy při závodech používám Jak si chráním některé exponované částí těla Zpracoval : Jiří Jíra Hledík Fotografie : Jakub Cejpek Patřím mezi ty ultramaratonce,

Více

Outshine high oil supplement granule, neobsahuje oves, dostihy a sport

Outshine high oil supplement granule, neobsahuje oves, dostihy a sport OS65 /OS20 Outshine high oil supplement granule, neobsahuje oves, dostihy a sport Použití: sport, dostihy; intenzivní zátěž; koně se svalovými problémy Vlastnosti: pomáha při vytváření svalové hmoty a

Více

Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy

Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy Každý chovatel ví, že řádné krmení je základním předpokladem pro dosažení dobrého zdravotního stavu krav s vysokou užitkovostí a s dobrými reprodukčními

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta. Vliv výchozích linií Moravia BSL na vnitřní kvalitu vajec Diplomová práce

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta. Vliv výchozích linií Moravia BSL na vnitřní kvalitu vajec Diplomová práce Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta Vliv výchozích linií Moravia BSL na vnitřní kvalitu vajec Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Martina Lichovníková, Ph.D. Vypracovala:

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané

Více

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku)

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku) / přeměna látek spočívá v těchto dějích: 1. z jednoduchých látek - látky tělu vlastní vznik stavebních součástí buněk a tkání 2. vytváření látek biologického významu hormony, enzymy, krevní barvivo. 3.

Více

Maso KŘEHKÉ DRŮBEŽÍ MASO

Maso KŘEHKÉ DRŮBEŽÍ MASO KŘEHKÉ DRŮBEŽÍ MASO Prsní řízky patří k nejoblíbenějším a kulinářsky nejhojněji využívaným částem drůbeže. Kromě řady nutričních předností poskytují křehké a velmi libové maso vhodné k nepřebernému množství

Více

PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Jak na "prodej ze dvora"

PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Jak na prodej ze dvora PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Cíle prezentace Definovat prodej ze dvora Stanovit komodity, které lze prodávat Stanovit množství daných komodit a místa prodeje Tvorba legislativy

Více

PARENTSTOCK. Příručka k chovu rodičovského hejna brojlerů. An Aviagen Brand

PARENTSTOCK. Příručka k chovu rodičovského hejna brojlerů. An Aviagen Brand PARENTSTOCK Příručka k chovu rodičovského hejna brojlerů An Aviagen Brand ROSS TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO RODIČE: Předmluva Tato příručka Účelem této příručky je napomoci zákazníkům společnosti Aviagen dosáhnout

Více

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla. Place, Date Event Name and company of speaker

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla. Place, Date Event Name and company of speaker Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla Place, Date Event Name and company of speaker Obsah Úvod Nákupní pokyny a kritéria Náklady životního cyklu Ekoznačky Praktické tipy na nákup a užití

Více

Objednávkové oddělení Zelená linka: 800 100 520, 800 100 521 Telefon: +420 383 838 242 Fax: +420 383 838 292 E-mail: objednavky@voddrubez.

Objednávkové oddělení Zelená linka: 800 100 520, 800 100 521 Telefon: +420 383 838 242 Fax: +420 383 838 292 E-mail: objednavky@voddrubez. Kontaktní centrum Objednávkové oddělení Zelená linka: 800 100 520, 800 100 521 Telefon: +420 383 838 242 Fax: +420 383 838 292 E-mail: objednavky@voddrubez.cz Adresa společnosti Vodňanská drůbež, a. s.

Více

Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák

Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák www.milkprogres.cz Struktura nákladů při výrobě mléka 2012 Ukazatel Na krmný den (Kč) Na litr mléka (Kč) Procento nákladů Krmiva 77,90 3,78 41,3 Pracovní náklady

Více

Milan a Marta Bartlovi, www.epapousek.cz, dávkování zpracoval MVDr. Viktor Tukač, Csc.

Milan a Marta Bartlovi, www.epapousek.cz, dávkování zpracoval MVDr. Viktor Tukač, Csc. Využití rostlinných olejů jako doplňků ve výživě papoušků Milan a Marta Bartlovi, www.epapousek.cz, dávkování zpracoval MVDr. Viktor Tukač, Csc. Výzkumy potravy přijímané papoušky v přirozených biotopech

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA Výsledky vzdělávání Učivo Ţák Základy biologie charakterizuje názory na vznik a vývoj vznik a vývoj ţivota na Zemi ţivota na Zemi, porovná délku vývoje

Více

Další z přípravků od firmy ENERGY, který má příznivý vliv na ledviny a řadu dalších funkcí spojených s ledvinami je Renol

Další z přípravků od firmy ENERGY, který má příznivý vliv na ledviny a řadu dalších funkcí spojených s ledvinami je Renol Renol Další z přípravků od firmy ENERGY, který má příznivý vliv na ledviny a řadu dalších funkcí spojených s ledvinami je Renol Bioinformační přípravek Renol je určený především k regeneraci ledvin, močového

Více

Tematická oblast: Anatomie 1 (VY_32_INOVACE_01_3)

Tematická oblast: Anatomie 1 (VY_32_INOVACE_01_3) Tematická oblast: Anatomie 1 (VY_32_INOVACE_01_3) Autor: Mgr. Šárka Vopěnková Vytvořeno: leden až duben 2013 Anotace: Digitální učební materiály popisují anatomii a fyziologii člověka, seznamují žáky s

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Prameny 6. 7. třída (pro 3. 9. třídy) Základní

Více

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě. Postup plánovitého začlěňování nakoupených prasniček do chovu (inovované vydání)

Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě. Postup plánovitého začlěňování nakoupených prasniček do chovu (inovované vydání) Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě Postup plánovitého začlěňování nakoupených prasniček do chovu (inovované vydání) SCHP Praha 2005 Postup plánovitého začleňování nakoupených prasniček do chovu

Více

1 a 2 v Irském Greyhound Derby 2010

1 a 2 v Irském Greyhound Derby 2010 1 a 2 v Irském Greyhound Derby 2010 PJ Fahy (vlastník) se synem Nigelem a Derby vítězem Tyrur Mcguigan a syn Conor (trenér) s druhým v Derby Tyrur Big Mike Tajemství úspěchu tkví v kvalitním odchovu- Puppy

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

PRODUCENTI, KONZUMENTI, ROZKLADAČI aneb koloběh energie a živin v přírodě pracovní list

PRODUCENTI, KONZUMENTI, ROZKLADAČI aneb koloběh energie a živin v přírodě pracovní list Y_52_INOACE_CSC2_19_4B PRODUCENTI, KONZUMENTI, ROZKLADAČI aneb koloběh energie a živin v přírodě pracovní list Anotace: Tento pracovní list umožní žákům seznámit se s tříděním organismů podle způsobu získávání

Více

- Dobrou náladu, chuť se učit a dozvídat se nové a ověřené informace o výživě. Těšíme se na Vás! Za Institut dietologie a výživy,

- Dobrou náladu, chuť se učit a dozvídat se nové a ověřené informace o výživě. Těšíme se na Vás! Za Institut dietologie a výživy, Co si vzít na kurz s sebou? - Notebook (budete počítat jídelníčky v nutričním programu) - Kabelové připojení k internetu na pokojích stojí 100 Kč/den (v učebně, prostorech lobby a restaurace je k dispozici

Více

ZDRAVOTNÍ BENEFITY POHYBU

ZDRAVOTNÍ BENEFITY POHYBU ZDRAVOTNÍ BENEFITY POHYBU Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Zdravotní benefity pohybu Autor Mgr. Alena Němečková

Více

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu Management, welfare,, ekonomika,výživa iva a výroba krmiv v chovu masného skotu ODBORNÝ SEMINÁŘ v rámci projektu Společná zemědělská politika v chovu masného skotu s ohledem na bezpečnost potravin a welfare

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé

Více

Chovy akvarijních ryb v ČR

Chovy akvarijních ryb v ČR 1. Malochovy akvarijních ryb - chovy jednoho chovatele, který chová akvarijní ryby pro obživu popřípadě jako hobby (pro přivýdělek). - chovy s objemem vody několik set litrů až několik m 3. - odchované

Více

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Dr. Ing. Josef Langr CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové Současné trendy a výhledy produkce se opírají

Více