E CONCEPT /51i-101i

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E CONCEPT 51-101/51i-101i"

Transkript

1 Modulární komplet stacionární kondenzační kotelny s možností venkovní instalace. ECONCEPT 5-5i Rozměry připojení Vstup plyn (DN50) 2 Výstup teplé vody (DN80) 3 Zpátečka (DN80) ECONCEPT 5-5i Tepelný generátor pro instalace v teplárně v souladu se Směrnicí 92/42 EHS. Emise škodlivin spadají do kompetence Třídy 5 ve shodě s Normou UNI EN 297/A5. Provoz na plynné palivo s maximálním tepelným výkonem /P.C.I./ 49,8 kw /it 80 st.c-60st.c/. Zařízení je dimenzováno a certifikováno /ISPESL/ pro provoz v kaskádě až pětí modulů. Modulace výkonu se pohybuje v hodnotách od,2 kw do 49,8 kw pro jednotlivý modul a od,2 kw do 49,8 x n /kde n znamená počet modulů zapojených v kaskádě/ pro instalace v batérii. Modulová struktura je zcela nevodivá, je k dispozici v lakované plechové úpravě /model 5i/ nebo z nerez oceli AISI 36 /model 5/. Možnost ovládání modulace výkonu modulového generátoru prostřednictvím ovládací jednotky a kontrola ovládání kaskády /volitelně/. Komplet potrubí přívodu a zpátečky DN80 je k dispozici v nevodivé úpravě pozinkované oceli. Plynové potrubí DN 50 a potrubí pro odvod kondenzátu je vyrobeno z plastické hmoty o průměru 40 mm. Tepelná účinnost se pohybuje v hodnotě T 80 st-60st.c rovnající se 98,0 %/Pmax/ a 98,5%/Pmin/, T 50 st.-30 st.c rovnající se 06,4 /Pmax/ a 07,5%/Pmin/ a redukovaný tlak T 36 st.-30 st.c rovnající se 09,0 %. Lamelární výměník s deskou z legované hliníkové slitiny s jedenácti vodními průchody /tři úrovně teploty/. Keramický hořák na mikroplamen. Zapalovací elektronika a ovládání ionizačního plamene. Čerpadlo se třemi volitelnými rychlostmi s antiblokační funkcí. Řídicí systém a regulace generátoru v digitalizovaném provedení řízená mikroprocesory s uživatelským rozhraním včetně vybavení klávesnicí a digitálním displejem. Připojení pro eventuální propojení s Osobním počítačem. Provoz zařízení s klimatickou regulací plynulé teploty prostřednictvím připojení volitelné venkovní sondy. Ovládání z ovládacího panelu čerpadla přívodu vody, sanit.čerpadla, sondy přívodu vody a termostatu ohřívače. Výstup v elektronické desce na okraji strojního zařízení 0-0 V pro dálkové ovládání teploty přívodu. Provozní tlaky /vytápění/ činí 6 barů /max./ - 0,8 baru /min./. Na každém topeništi jsou k dispozici : Bezpečnostní termostat s kalibrací na 00 st.c, teplotní čidla přívodu a zpátečky topné vody. Presostat čerpadla je kalibrován na hodnotu 0,8 baru. Elektronická protizámrazová ochrana je kalibrována na hodnotu 6 st.c. Stupeň elektrické ochrany IPX5D. ECONCEPT 5-0/5i-0i - 89BI000/ Edizione 06/2008

2 ECONCEPT 0-0i Vstup plyn (DN50) 2 Výstup teplé vody (DN80) 3 Zpátečka (DN80) ECONCEPT 0-0i Tepelný generátor pro instalace v teplárně v souladu se Směrnicí 92/42 EHS. Emise škodlivin spadají do kompetence Třídy 5 ve shodě s Normou UNI EN 297/A5. Provoz na plynné palivo s maximálním tepelným výkonem /P.C.I./ 97,6 kw /it 80 st.c-60st.c/. Zařízení je dimenzováno a certifikováno /ISPESL/ pro provoz v kaskádě až pětí modulů. Modulace výkonu se pohybuje v hodnotách od,2 kw do 49,8 kw pro jednotlivý modul a od,2 kw do 97,6kW x n /kde n znamená počet modulů zapojených v kaskádě/ pro instalace v batérii. Modulová struktura je zcela nevodivá, je k dispozici v lakované plechové úpravě /model 0/ nebo z nerez oceli AISI 36 /model 0i/. Možnost ovládání modulace výkonu modulového generátoru prostřednictvím ovládací jednotky a kontrola ovládání kaskády /volitelně/. Komplet potrubí přívodu a zpátečky DN80 je k dispozici v nevodivé úpravě pozinkované oceli. Plynové potrubí DN 50 a potrubí pro odvod kondenzátu je vyrobeno z plastické hmoty o průměru 40 mm. Tepelná účinnost se pohybuje v hodnotě T 80 st-60st.c rovnající se 98,0 %/Pmax/ a 98,5%/Pmin/, T 50 st.-30 st.c rovnající se 06,4 /Pmax/ a 07,5%/Pmin/ a redukovaný tlak T 36 st.-30 st.c rovnající se 09,0 %. Lamelární výměník s deskou z legované hliníkové slitiny s jedenácti vodními průchody /tři úrovně teploty/. Keramický hořák na mikroplamen. Zapalovací elektronika a ovládání ionizačního plamene. Čerpadlo se třemi volitelnými rychlostmi s antiblokační funkcí. Řídicí systém a regulace generátoru v digitalizovaném provedení řízená mikroprocesory s uživatelským rozhraním včetně vybavení klávesnicí a digitálním displejem. Připojení pro eventuální propojení s Osobním počítačem. Provoz zařízení s klimatickou regulací plynulé teploty prostřednictvím připojení volitelné venkovní sondy. Ovládání z ovládacího panelu čerpadla přívodu vody, sanit.čerpadla, sondy přívodu vody a termostatu ohřívače. Výstup v elektronické desce na okraji strojního zařízení 0-0 V pro dálkové ovládání teploty přívodu. Provozní tlaky /vytápění/ činí 6 barů /max./ - 0,8 baru /min./. Na každém topeništi jsou k dispozici : Bezpečnostní termostat s kalibrací na 00 st.c, teplotní čidla přívodu a zpátečky topné vody. Presostat čerpadla je kalibrován na hodnotu 0,8 baru. Elektronická protizámrazová ochrana je kalibrována na hodnotu 6 st.c. Stupeň elektrické ochrany IPX5D.

3 Celkový pohled /schéma/ a hlavní komponenty ECONCEPT 5-5i ECONCEPT 0-0i 7 Přívod plynu 0 Přívod vody Zpátečka 6 Ventilátor 9 Spalovací komora 22 Hořák 32 Topné čerpadlo 36 Automatické odsávání 44 Plynový ventil 82 Elektroda 4 Presostat čerpadla 54 Odvod kondenzátu 6 Tepelný výměník kondenzátu 79 Zpětný ventil 86 Čidlo zpátečky 88 Zapalovací elektroda ECONCEPT 5-0/5i-0i - 89BI000/ Edizione 06/2008

4 Hydraulický okruh ECONCEPT 5-5i ECONCEPT 0-0i 7 Přívod plynu 0 Přívod vody Zpátečka 6 Ventilátor 32 Topné čerpadlo 44 Plynový ventil 54 Odvod kondenzátu 6 Tepelný výměník kondenzátu 86 Čidlo zpátečky 93 Sifon 252 Trojcestný vypouštěcí a uzavírací kohout 253 Uzavírací kohout 278 Dvojité čidlo /Bezpečnost + Vytápění/ Diagram: dopravní výška čerpadel a ztráty odporem na výměníku Disponibilní dopravní výška na zařízení stanovený výkon Q v l/h je určován z diference mezi dopravní výškou v m.c.a. čerpadla a ztrátou odporem v kotli. A Ztráty odporem v kotli Otáčky čerpadla ECONCEPT 5-0/5i-0i - 89BI000/00 Edizione 06/2008

5 Ovládací panel Displej 2 Teplota přívodu vody/zařízení 3 Teplota sanit.přívodu 4 Režim Léto/Zima 5 On/Off Režim zapínání/vypínání 6 Parametry pro nastavení /RESET/ 7 Režim Economy/Comfort 5 časové dálkové ovládání zapínání čerpadla informace start hořáku odblokování generátoru režim Economy anomálie /porucha/ provoz v sanit.režimu vypnutí generátoru čtení parametrů ekvitermní režim režim léto režim vytápění INPUT OUTPUT Signál 0-0 Vdc Dálková regulace teploty vody nebo výkonu Venkovní sonda NTC Mezi -30 st.c a 70 st.c Sonda topného zařízení NTC Sonda ohřívače /sanit./ NTC Mezi 5 st.c a 25 st.c Napájení čerpadla 230 V Napájení čerpadla trojcestný ventil Kontakt - signál hořáku Zap. Kontakt signálu chyb ECONCEPT 5-0/5i-0i - 89BI000/ Edizione 06/2008

6 ECONCEPT 5/5i - 0/0i Připojení elektrické svorkovnice Elektrická svorkovnice je umístěna uvnitř skříně modulu v levé spodní části. 42 čidlo teploty TUV 72 pokojový termostat 95 třícestný ventyl 30 čerpadlo TUV 38 venkovní čidlo 39 dálkové časové ovládání 298 kaskádové teplotní čidlo 299 vstup ovládání signálem 0-0V 300 kontakt signalizace provozu hořáku (beznapěťový) 30 kontakt signalizace poruch (beznapěťový) 302 vstup dálkového resetu ( 230V) cod. 3540H232-08/2008 (Rev. 00) EN

7 ECONCEPT 5/5i - 0/0i Elektrické propojení kotlů v kaskádě. Propojte jednotlivé moduly podle obr.28. fig Propojení v kaskádě A Modul B Modul 2 C Modul 3 D Modul 4 2. Připojte všechna zařízení ( svorky 4-24 ) na svorkovnici modulu. 3. Na svorkovnicích zbylých modulů připojte pouze napájecí napětí, případně kontakty: signál provozu hořáku (300), signál poruch (30) a dálkový reset (302) 4. Zaoněte napájení celé kakády 5. Po ukončení FH procedury zkontrolujte správnou funkci kaskády: Modul : symbol šipka nahoře v levo na displeji Modul 2: symbol šipka dole v pravo na displeji Modul 3: symbol šipka dole v pravo na displeji Modul 4: symbol šipka nahoře v pravo na displeji V případě nesprávného zobrazení odpojte napájecí napětí a zkontrolujte propojení podle obr.28. Nastavení: Všechna nastavení musí být provedena na modulu. Možné poruchy: Při rozpojení spojení některého z modulů modul hlásí poruchu F 70 Při rozpojení spojení některého z modulů následující modul hlásí poruchu F 7. CZ cod. 3540H232-08/2008 (Rev. 00)

8 Elektrické schéma 6 Ventilátor 32 Topné čerpadlo 42 Sanit.teplotní čidlo /nedodáváno/ 44 Plynový ventil 72 Pokojový termostat /nedodáván/ 72B Druhý pokojový termostat /nedodáván/ 8 Zapalovací elektroda 82 Elektroda 95 Ventil /A=topná fáze,b=sanit.fáze,c=neutrální/ - nedodáváno 98 Vypínač /spínač/ 4 Presostat čerpadla 30 Sanit. čerpadlo /nedodáváno/ 38 Venkovní sonda /nedodávána/ 39 Časové dálkové ovládání /nedodáváno/ 86 Čidlo zpátečky 9 Kouřové čidlo 278 Dvojité čidlo /Bezpečnost + Vytápění/ 298 Teplotní čidlo, kaskáda /nedodáváno/ 299 Vstup 0-0 Vdc 300 Kontakt hořáku /čistý kontakt/ 30 Chyba kontaktu /čistý kontakt/ 302 Vstup /Dálkový Reset/ 230 Voltů ECONCEPT 5-0/5i-0i - 89BI000/00 Edizione 06/2008

9 TABULKA TECHNICKÝCH HODNOT Unità ECONCEPT 5 ECONCEPT 0 Parametr P max UT kw 49,8 99,6 P min UT kw,2,2 P max UT 80/60 kw 48,8 97,6 P min UT 80/60 kw,0,0 P max UT 50/30 kw 53,0 06,0 P min UT 50/30 kw 2,0 2,0 Max. provozní tlak bar 6,0 6,0 Min. provozní tlak bar 0,8 0,8 Objem vody v kotli l 0 2,8 Max. teplota C 95,0 95,0 Stupeň el. ochrany IP X5D X5D Napájení V/Hz 230/50 230/50 Elektrický příkon W Hmotnost prázdného kotle kg Typ zařízení B23 B23 Účinnosti Účinnost Pmax (80-60 C) % 98,0 98,0 Účinnost Pmin (80-60 C) % 98,5 98,5 Účinnost Pmax (50-30 C) % 06,4 06,4 Účinnost Pmin (50-30 C) % 07,5 07,5 Účinnost 30% (30 C) % 09,0 09,0 Energetická třída 92/42 EEC Třída Nox 5 5 Spalování Účinnost spalování Pmax Účinnost spalování Pmin % 98,3 98,3 % 98,5 98,5 Ztráty na komínu hořák on Pmax %,7,7 Ztráty na komínu hořák on Pmin %,5,5 Ztráty na plášti hořák on Pmax % 0,3 0,3 Ztráty na plášti hořák on Pmin % 0,0 0,0 Ztráty na komínu hořák off % 0,0 0,0 Ztráty na plášti hořák off % 0,55 0,40 Teplota spalin Pmax (80/60) C 66,0 66,0 Teplota spalin Pmin (80/60) C 60,0 60,0 Teplota spalin Pmax (50/30) C 43,0 43,0 Teplota spalin Pmin (50/30) C 35,0 35,0 Prútok spalin P max kg/h 83,8 67,6 Průtok spalinpmin kg/h 9,8 9,8 Kondenzace Pmax kg/h 5,8,6 Kondenzace Pmin kg/h,4,4 CO 2 Pmax (G20) % 9,0 9, 0 CO 2 Pmin (G20) % 8,5 8, 5 CO 2 Pmax (G3) % 0,0 0, 0 CO 2 Pmin (G3) % 9,5 9, 5 CO O 2 = 0% Pmax mg/kwh 0 0 CO O 2 = 0% Pmin mg/kwh 25,0 25, 0 CO O 2 = 0% ponderato mg/kwh 40,0 40, 0 NOx O 2 = 0% Pmax mg/kwh 42,0 42, 0 NOx O 2 = 0% Pmin mg/kwh 5,0 5, 0 NOx O 2 = 0% ponderato mg/kwh 22,0 22, 0 Komín Maximální výtlak pascal 50,0 50,0 Massima lunghezza 60/00 m Massima lunghezza 80/25 m ECONCEPT 5-0/5i-0i - 89BI000/00 Edizione 06/2008

10 Hydraulické připojení Hydraulické připojení s použitím generátoru s hydraulickým separátorem: Hydraulické připojení s aplikací dvou nebo vícero generátorů s hydraulickým separátorem: Hydraulické připojení s použitím jednoho či vícera generátorů s přímým čerpadlem: Plynový vstup Přívod vody Zpátečka Odvod kondenzátu Slepá příruba Strana připojení Příruby Obložení /těsnění/ Připojení přívodu/zpátečky ECONCEPT 5-0/5i-0i - 89BI000/ Edizione 06/2008

11 Odvod kouřových spalin Komínové připojení Připojení samostatnými /separátními/ trubkami Těsnění 2 Centrovací kroužek 3 Trubka 80mm s mřížkou ECONCEPT 5-0/5i-0i - 89BI000/00 Edizione 06/2008

12 Připojení do združeného kouřovodu Pro připojení jednoho nebo vícera modulů do kaskády na kouřovou trubku se doporučuje použití vhodného typu potrubí /trubek/ uvedeného v tabulce. Výběr průměru musí po funkční stránce vyhovovat celkovému výkonu kaskády zařízení, respektující doporučovaná data v tabulce. Pro každou kaskádu používejte slučovač a příslušející rozšiřující sadu. Pro připojení ke kouřové trubce jsou k dispozici i potrubí se zakřivením 90 stupňů vč.prodlužovacího potrubí. SLUČOVAČ ROZŠIŘUJÍCÍ SET POTENZA CONVENZINALE kw MODELLI E C ONC E P T 5 E C ONC E P T 0 Výkon kw Konfigurace φ 25 φ 60 φ 200 φ 25 φ 60 φ 200 mm mm mm mm mm mm 50 49,80 figura 00 99,60 figura 50 49,40 figura ,20 figura ,00 figura ,80 figura ,60 figura ,40 figura ,20 figura ,00 figura FIGURA FIGURA 2 FIGURA 3 FIGURA 4 FIGURA 5 ECONCEPT 5-0/5i-0i - 89BI000/ Edizione 06/2008

13 Instalace s jediným generátorem SE CR Generátor fungující s venkovní sondou a plynulou teplotou přívodu je ovládán z elektronické sekce generátoru. Kombinované zařízení se skládá z jedné přímé zóny a produkce sanit.teplé vody s ventilem do externího zásobníku TUV. Primární cirkulace je zabezpečena z čerpadel jednotlivých generátorů. PI SB VD PI Čerpadlo Čidlo teploty výstupu VD Trojcestný ventil SB Čidlo teploty TUV CR Dálkové ovládání SE Venkovní čidlo SE CR PZ SB PB Generátor fungující s venkovní sondou a plynulou teplotou přívodu je řízen z elektronické sekce generátoru. Kombinované zařízení sestává z jedné přímé zóny a produkce sanit.teplé vody s čerpadlem. Primární cirkulace je zajištěna z čerpadel jednotlivých generátorů. PZ Čerpadlo topného okruhu PB Čerpadlo do externího zásobníku TUV Čidlo teploty výstupu CR Dálkové ovládání SE Venkovní čidlo ECONCEPT 5-0/5i-0i - 89BI000/00 Edizione 06/2008

14 Instalace s jediným generátorem SE CR CT ZONA ZONA 2 Generátor fungující s venkovní sondou a plynulou teplotou přívodu je ovládán z elektronické sekce generátoru. Zařízení se skládá ze dvou zón s čerpadlem, s ovládáním ze dvou pokojových termostatů. Primární cirkulace je zajištěna čerpadly jednotlivých generátorů. PZ PZ2 PZ Čerpadlo zóna PZ2 Čerpadlo zóna 2 Čidlo teploty TUV CR Dálkové ovládání CT Termostat ON/OFF SE Venkovní čdlo FZ SE CR CR CR ZONA ZONA 2 ZONA 3 TS PZ VM TS PZ2 2 VM2 PZ SB PB Generátor fungující s venkovní sondou a plynulou teplotou přívodu je řízen z elektroniky generátoru. Kombinované zařízení se skládá ze tří zón /kde jedna je přímá a dvě smíšené/ s ovládáním termoregulačními pokojovými termostaty FZ4 / Zap./Vyp. /. Produkce sanit.teplé vody s čerpadlem. Primární cirkulace je zajištěna čerpadly jednotlivých generátorů. PZ Čerpadlo přímého okruhu PZ Čerpadlo směš. okruhu VM Směšovací ventil okruhu Čidlo teploty okruhu PZ2 Čerpadlo 2 směš. okruhu VM2 Směšovací ventil okruhu 2 2 Čidlo teploty okruhu 2 TS Bezpečnostní termostat Čidlo teploty PB Čerpadlo do exter. zásobníku SB Čidlo teploty TUV CR Dálkové ovládání SE Venkovní čidlo FZ Řídící jednotka ECONCEPT 5-0/5i-0i - 89BI000/ Edizione 06/2008

15 Instalace s generátory v kaskádě Zařízení se skládá z pěti kotlů zapojených do kaskády, tvořící takto jednu generátorovou jednotku. Sekvenční sekce pro ovládání kaskády, čerpadlo a sondy přívodu vody, plynulé teploty s venkovní sondou a termoregulace v okolním prostředí. SE REG. PI PI Čerpadlo Čidlo teploty SE Venkovní čidlo REG Kaskádový regulátor Modulové zařízení s generační částí sestává z 5 kotlů zapojených do kaskády, vytvářející jednou generátorovou jednotku s produkováním sanit. teplé vody v externím nepřímoohřevném zásobníku. Sekvenční sekce pro řízení kaskády, čerpadla a sondy přívodu vody, ventilu s miniaturním vypínačem. Ovládání plynulé teploty s venkovní sondou a termoregulace v okolním prostředí. SE REG. TB PI VD ECONCEPT 5-0/5i-0i - 89BI000/00 Edizione 06/2008

16 Instalce s generátory zapojených v kaskádě Modulové zařízení se skládá z pěti generátorů v kaskádě a separačního modulu zabezpečovacího zařízení ISPESL. Ovládání dynamiky kaskády je spolehlivě zajišťováno na regulátoru, se kterým je možné řídit produkci sanit. vody. Ovládání teploty prostřednictvím venkovní sondy, přívodu a ohřívače. Zařízení se skládá ze dvou směšovacích zón na nízkou teplotu a jedné přímé zóny řídicí termoregulační jednotku FZ4. komunikace mezi jednotkou FZ4 a kaskád.regulátorem obstarává zapojení OPEN THERM, a to mezi oběma zařízeními. SE REG. FZ SB PB PZ Pompa zona diretta PZ Pompa prima zona miscelata VM Valvola miscelatrice prima zona Sonda mandata prima zona PZ2 Pompa seconda zona miscelata VM2 Valvola miscelata seconda zona 2 Sonda mandata seconda zona TS Termostato sicurezza CR Cronocomando remoto FZ Centralina gestione impianto PB Pompa bollitore SB Sonda bollitore Sonda mandata impianto SE Sonda esterna REG Regolatore sequenziale di cascata CR CR CR ZONA ZONA 2 ZONA 3 TS TS PZ 2 PZ2 PZ VM VM2 ECONCEPT 5-0/5i-0i - 89BI000/ Edizione 06/2008

17 E CONCEPT 5-0 Dálkové ovládání se signálem 0-0 Vdc Generátor nebo batérie v kaskádovém zapojení mohou být regulovány pomocí venkovního signálu 0-0 Vdc. Podle potřeby nebo projektu může taková to regulace modifikovat výstupní teplotu vody nebo výkon hořáku na základě níže uváděné tabulky. Kotel je v provozu s teplotou vypočtenou ze vstupu 0-0 Vdc. Kotel je v provozu s výkonem hořáku vypočteným ze vstupu 0-0 Vdc. SCHEMA Z řídicí jednotky zařízení vychází signál 0-0 Vdc, který je paralélně veden ke vstupům elektronických desek každého generátoru. Generátory tímto ideálně ovládají teplotu nebo výkon. Gestore di impianto segnale 0-0 Vol CT CT CT ZONA ZONA 2 ZONA 3 SB PZ Čerpadlo přímého okruhu PZ Čerpadlo směš. okruhu VM Směšovací ventil Teplotní čidlo PZ2 Čerpadlo směš. okruhu VM2 Směšovací ventil 2 Teplotní čidlo TS Bezpečnostní termostat CT Časové ovládání PB Čerpadlo do zásobníku TUV SB Čidlo teploty v zásobníku TS PZ VM 2 TS PZ2 VM2 PZ PB ECONCEPT 5-0/5i-0i - 89BI000/00 Edizione 06/2008

18 E CONCEPT 5-0 SCHEMA 2 Z řídicí jednotky zařízení vycházejí signály 0-0 Vdc, které jsou dále vedeny k jednotlivým vstupům elektronických desek každého generátoru. Generátory jsou ovládány navzájen nezávisle. Gestore di impianto segnale 0-0 Volt CT CT CT ZONA ZONA 2 ZONA 3 SB PZ Pompa zona diretta PZ Pompa prima zona miscelata VM Valvola miscelatrice prima zona Sonda mandata prima zona PZ2 Pompa seconda zona miscelata VM2 Valvola miscelatrice seconda zona 2 Sonda mandata seconda zona TS Termostato di sicurezza CT Cronotermostato ON/OFF PB Pompa bollitore SB Sonda bollitore TS PZ TS PZ PZ PB SCHEMA 3 Řídicí jednotka zařízení je spojená prostřednictvím zapojení OPEN THERM na regulátoru kaskády, od něhož vycházejí tři samostatné signály 0-0 Vdc, jež jsou vedeny ke vstupům elektronických desek každého generátoru. Tímto způsobem generátory mohou pracovat nezávisle na teplotě nebo výkonu či s pomocí regulátoru s volbou zapalovací a vypínací logiky. SE Segnali Open Therm REG. segnale 0-0 Volt Gestore di impianto CT CT CT ZONA ZONA 2 ZONA 3 SB PZ Pompa zona diretta PZ Pompa prima zona miscelata VM Valvola miscelatrice prima zona Sonda mandata prima zona PZ2 Pompa seconda zona miscelata VM2 Valvola miscelatrice seconda zona 2 Sonda mandata seconda zona TS Termostato di sicurezza CT Cronotermostato ON/OFF PB Pompa bollitore SB Sonda bollitore SE Sonda esterna REG Regolatore sequenziale di cascata TS PZ TS PZ PZ PB ECONCEPT 5-0/5i-0i - 89BI000/ Edizione 06/2008

19 Kaskádový regulátor V případě zapojení většího počtu modulů do kaskády je nutné provádět instalaci jednoho či vícera kaskádových regulátorů. Každá jednotka může ovládat maximálně 5 modulů. Regulátor je vybaven ovládacím panelem, rozhraním a čtyřmi tlačítky pro vzájemnou reagenci s vnitřními funkcemi. Ovládací panel je rovněž vybaven štítkem k identifikaci typu hydraulického zapojení a LED, což umožňuje zobrazení provozního stavu zařízení. Morsetti L N - T T N L Descrizione Napájení regulátoru (230V 50/60Hz) Napájení čerpadla UT - 2 Signalizace poruchy 3 - Common Čidlo teploty UT 4 - Common Venkovní čidlo 5 - Common Vnitřní čidlo 6 - Common Richiesta esterna configurabile: alla chiusura del contatto / Tensione ingresso 0 0Vdc / Sensore bollitore sanitario RS 232 PC/Modem Morsetti Descrizione A B - S Propojení s dalším regulátorem 7 8 Dálkové ovládání Open Therm 9-0 Kotel N - 2 Kotel N Kotel N Kotel N Kotel N 5 JP7 Jumper: inserire solo nel caso ci fosse più di un Regolatore JP5 Configurazione hardware per il tipo di richiesta Podrobnější informace o kaskádovém řadiči AX5200SQ Vám rádi na vyžádání poskytneme. ECONCEPT 5-0/5i-0i - 89BI000/00 Edizione 06/2008

20

PROJEKČNÍ PODKLADY ENERGY TOP B, W

PROJEKČNÍ PODKLADY ENERGY TOP B, W PROJEKČNÍ PODKLADY ENERGY TOP B, W ROZMĚRY A PŘÍPOJKY ENERGY TOP W Legenda: 1 Náběhový okruh vytápěni 1 ½ 2 Zpátečka okruhu vytápění 1 ½ 3 Vstup plynu ¾ ENERGY TOP B 80-125 ENERGY TOP B Legenda: 1 Náběhový

Více

ECONCEPT STRATOS 25, 35

ECONCEPT STRATOS 25, 35 ROZMĚRY A PŘÍPOJKY ECONCEPT STRATOS 25 ECONCEPT STRATOS 35 Legenda: 1 Náběhový okruh vytápěni ¾ 2 Výstup TUV ½ 3 Vstup plynu ½ 4 Vstup TUV ½ 5 Zpátečka okruhu vytápění ¾ CHARAKTERISTIKA Tepelné generátory

Více

GENUS PREMIUM FS SOLAR

GENUS PREMIUM FS SOLAR GENUS PREMIUM FS SOLAR 12-25-35 STACIONÁRNÍ KONDENZAČNÍ KOTEL S VESTAVĚNÝM ZÁSOBNÍKEM TUV O OBJEMU 180 LITRŮ PRO INTEGRACI DO SOLÁRNÍHO SYSTÉMU FUNKCE AUTO EXTRA ÚSPORNÝ ŠETRNÝ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ INFO

Více

AKY 034 AKY 050 AKY 070

AKY 034 AKY 050 AKY 070 Energie v kapce vody ZÁVÌSNÉ KONDENZAÈNÍ KOTLE PRO NÁROÈNÉ INSTALACE Předností kotlů Aquakond AKY je stabilní vysoký výkon, odolnost vůči vnějším vlivům a integrace protokolu MODBUS. Díky vynikající účinnosti

Více

KONDENZAČNÍ KOTLE. Murelle HM ErP Murelle HE ErP Murelle OF ErP

KONDENZAČNÍ KOTLE. Murelle HM ErP Murelle HE ErP Murelle OF ErP KONDENZAČNÍ KOTLE Murelle HM ErP Murelle HE ErP Murelle OF ErP 05.2016 Flexibilní, velmi úsporný kotel Murelle ErP je řada kompaktních kondenzačních kotlů, představující jedinečný design a kompletní elektronické

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2 Nové závěsné kondenzační kotle VU 466/4-5 a 656/4-5 ecotec plus se odlišují od předchozích VU 466-7 ecotec hydraulickým zapojením. Původní kotel VU 466-7 ecotec byl kompletně připraven pro napojení nepřímotopného

Více

Přednosti: Účinnost 107% Automatická kontrola spalování. Nerezový výměník a hořák. NOx5. Nejmenší rozměry kotle. Ekvitermní regulace

Přednosti: Účinnost 107% Automatická kontrola spalování. Nerezový výměník a hořák. NOx5. Nejmenší rozměry kotle. Ekvitermní regulace ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ Přednosti: Účinnost 107% Automatická kontrola spalování Nerezový výměník a hořák NOx5 Nejmenší rozměry kotle ADAX Závěsné plynové kondenzační kotle Zemní plyn G20, Propan G31 Ekvitermní

Více

VU/VUW 254/3-7 Atmotop Premium, VU/VUW 255/3-7 Turbotop Premium

VU/VUW 254/3-7 Atmotop Premium, VU/VUW 255/3-7 Turbotop Premium Závěsný kotel v komínovém provedení nebo s nuceným odvodem spalin s vodou chlazeným hořákem zabezpečujícím nízký obsah škodlivin ve spalinách. Závěsný kombinovaný kotel Premium se vyznačuje speciální konstrukcí

Více

Návod k instalaci a údržbě

Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a údržbě Úvod Vážený zákazníku, dekujeme, že jste si vybral kotel ENERGY TOP B z produkce firmy FERROLI s moderním pojetím a špičkovými technologiemi. Prosím čtěte tento návod pečlivě,

Více

STACIONÁRNÍ LITINOVÉ

STACIONÁRNÍ LITINOVÉ B A BAXI X I H HEATING E A T I N G B A X I H E A T I N G STACIONÁRNÍ LITINOVÉ SERVISNÍ PŘÍRUČKA SERVISNÍ PŘÍRUČKA KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ 71/2008 / 2010 1/2008 www.baxi.cz www.baxi.cz

Více

VICTRIX EXA ErP Závěsné kondenzační kotle

VICTRIX EXA ErP Závěsné kondenzační kotle VICTRIX EXA ErP Závěsné kondenzační kotle MODELOVÁ ŘADA VICTRIX EXA ErP Závěsné plynové kondenzační kotle Topné a s průtokovým ohřevem teplé užitkové vody MODERNÍ VZHLED, VYSOKÁ ÚČINNOST, JENODUCHÁ OBSLUHA

Více

Exclusive Boiler Green Závěsný kondenzační kotel s integrovaným zásobníkem 60 l z oceli INOX

Exclusive Boiler Green Závěsný kondenzační kotel s integrovaným zásobníkem 60 l z oceli INOX Exclusive Boiler Green Závěsný kondenzační kotel s integrovaným zásobníkem 60 l z oceli INOX Katalog výrobků ÚČINNOST podle normy 92/42/CEE ROKY ZÁRUKA MODEL: Exclusive Boiler Green 30 B.S.I. Dvoufunkční

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Stacionární kondenzační kotle

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Stacionární kondenzační kotle Stacionární kondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VSC ecocompact VSC S aurocompact VK ecovit plus VKK ecocraft exclusiv ecocompact revoluce ve vytápění Stacionární

Více

Logamax U052(T)/U054(T)

Logamax U052(T)/U054(T) a zvláštnosti Vhodné pro modernizace v řadových domech, rodinných domech a dvojdomech a také při etážovém vytápění Velikost kotle s modulačním rozsahem výkonu od 7,8 do 28 kw Varianty provedení pro zemní

Více

Stacionární litinový kotel pro přetlakové hořáky GN 1. Návod k montáži a obsluze

Stacionární litinový kotel pro přetlakové hořáky GN 1. Návod k montáži a obsluze Stacionární litinový kotel pro přetlakové hořáky Návod k montáži a obsluze Zástupce firmy FERROLI ENBRA s.r.o. Vážení zákazníci, děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit stacionární litinový plynový

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 10 VUW 236/3-5, VU 126/3-5, VU 186/3-5, VU 246/3-5 a VU 376/3-5 ecotec plus 01-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 10 VUW 236/3-5, VU 126/3-5, VU 186/3-5, VU 246/3-5 a VU 376/3-5 ecotec plus 01-Z2 Závěsné kotle Kondenzační kotle Verze: 10 VUW 236/3-5, VU 126/3-5, VU 186/3-5, VU 246/3-5 a VU 376/3-5 ecotec plus 01-Z2 Závěsné kondenzační kotle ecotec plus se výrazně odlišují od předchozí řady ecotec.

Více

Zdroje tepla KATALOG PRODUKTŮ. www.enbra.cz

Zdroje tepla KATALOG PRODUKTŮ. www.enbra.cz Zdroje tepla KATALOG PRODUKTŮ www.enbra.cz Zdroje tepla Vážení zákazníci. Rok 2016 bude co se týče zdrojů tepla a celé tepelné techniky přelomový. V druhé polovině roku 201 vstoupilo v platnost několik

Více

Nový typ kotle - Nefit Economy HR 24

Nový typ kotle - Nefit Economy HR 24 Nový typ kotle - R 24 Po inovacích ve třídě komfortních modelů kondenzačních kotlů NEFT R() určených pro vytápění rodinných domů a větších objektů v kaskádovém zapojení, uvádí Nefit na trh nový typ kotle

Více

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF teplo pro všechny Koncentrický výfuk spalin Kondenzační výměník z nerezové oceli v ISOtermickém provedení (záruka 5 let) Nízkoemisní

Více

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST BAXI HEATING PLYNOVÉ ZÁVĚSNÉ KOTLE. KVALITA kotlů GARANTOVÁNA:

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST BAXI HEATING PLYNOVÉ ZÁVĚSNÉ KOTLE. KVALITA kotlů GARANTOVÁNA: BAXI HEATING PLYNOVÉ ZÁVĚSNÉ KOTLE Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST Zastoupení pro Českou republiku: Baxi Heating (Czech republic) s.r.o. Jeseniova 2770 / 56, 130 00 Praha 3 Tel.: +420-271

Více

Solární kondenzační centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF

Solární kondenzační centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF Solární centrála s vrstveným zásobníkem 180 litrů PHAROS ZELIOS 25 FF teplo pro všechny OVLÁDACÍ PRVKY KOTLE 1 multifunkční LCD displej 2 tlačítko ON/OFF 3 otočný volič TEPLOTY TOPENÍ + MENU 4 MODE volba

Více

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF

Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF Nástěnný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem vody TALIA GREEN 25, 30, 35 FF teplo pro všechny Koncentrický výfuk spalin Kondenzační výměník z nerezové oceli v ISOtermickém provedení (záruka 5 let) Nízkoemisní

Více

Třístupňové hořáky na těžký topný olej

Třístupňové hořáky na těžký topný olej Vladislav Šlitr - GFE Provozovna: Obránců Míru 132, 503 02 Předměřice n.l. Tel: 495 581 864, Fax: 495 582 045 Autorizovaný dovozce pro Českou a Slovenskou republiku Třístupňové hořáky na těžký topný olej

Více

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV):

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): Zásobníky TV Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV): PROTHERM XXX XXX X provedení: B třída izolace zásobníku M hořčíková anoda E elektrický dohřev Z závěsný zásobník (design závěsných

Více

STACIONÁRNÍ A PRŮMYSLOVÉ KOTLE

STACIONÁRNÍ A PRŮMYSLOVÉ KOTLE STACIONÁRNÍ A PRŮMYSLOVÉ KOTLE Pegasus litinové s atmosférickým hořákem GN litinové s přípravou pro tlakový hořák Prextherm ocelové s přípravou pro tlakový hořák BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA IP X0D DIN EN ISO 9001

Více

THERM 28 KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ5.A, KDZ10.A

THERM 28 KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ5.A, KDZ10.A TŘÍDA NOx THERM KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ.A, KDZ0.A THERM KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ.A, KDZ0.A Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do kw. Díky široké modulaci výkonu se optimálně přizpůsobují

Více

MAKAK ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ. Přednosti: Emisní třída 5 dle ČSN EN 303 5. Ekologické a komfortní vytápění. Dřevo až do délky 55 cm!

MAKAK ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ. Přednosti: Emisní třída 5 dle ČSN EN 303 5. Ekologické a komfortní vytápění. Dřevo až do délky 55 cm! ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ Přednosti: Emisní třída 5 dle ČSN EN 303 5 Ekologické a komfortní vytápění Dřevo až do délky 55 cm! Vysoká účinnost až 92 % ZPLYŇOVACÍ KOTEL dřevo Úspory na vytápění až 40 % Nerezové

Více

THERM DUO 50.A, 50 T.A, 50 FT.A

THERM DUO 50.A, 50 T.A, 50 FT.A THERM DUO 0.A, 0 T.A, 0 FT.A THERM DUO 0.A, 0 T.A, 0 FT.A TŘÍDA NOx Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do kw. Vytápění objektu s vyšší tepelnou ztrátou (až 0 kw) je možné s výhodou

Více

Stacionární kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VSC ecocompact VSC S aurocompact VK ecovit plus

Stacionární kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VSC ecocompact VSC S aurocompact VK ecovit plus Stacionární kondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VSC ecocompact VSC S aurocompact VK ecovit plus ecocompact revoluce ve vytápění Stacionární kondenzační kotle

Více

Nástěnné plynové kotle DAKON

Nástěnné plynové kotle DAKON Nástěnné plynové kotle DAKON Nástěnné plynové kotle IPSE DAKON IPSE Nástěnný plynový teplovodní kotel IPSE byl vyvinut ve spolupráci předních evropských firem specializujících se na výrobu komponen tů

Více

Závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem TV

Závěsné plynové kotle s průtokovým ohřevem TV PANTHER 24 (28) KTV elektronické zapalování plynu, s nuceným odtahem spalin turbo, výkon 9,5 24 kw a 11 27,5 kw, deskový výměník pro ohřev TV, digitální ovládání 1.2.0. PANTHER 24 KOV elektronické zapalování

Více

ZENA P L Y N O V É Z Á V Ě S N É K O T L E

ZENA P L Y N O V É Z Á V Ě S N É K O T L E ZENA P L Y N O V É Z Á V Ě S N É K O T L E MS 2 (FF): 9,3 až 2 kw pro vytápění a akumulační přípravu TV MS 2 BIC (FF): 9,3 až 2 kw pro vytápění s vestavěným zásobníkem 0 l pro TV MS 2 (FF) / BS 100/125/10

Více

Gepard Condens XX XXX

Gepard Condens XX XXX Závěsné plynové kondenzační kotle Gepard Condens Způsob rozlišování a označování závěsných plynových kondenzačních kotlů: Gepard Condens XX XXX způsob využití: V kotel s přípravou TV průtokovým způsobem

Více

05-Z1. Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Sekce: Verze: 02

05-Z1. Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Sekce: Verze: 02 s atmosférickým hořákem Konstrukce závěsných kotlů aquaplus navazuje na stávající řady kotlů atmotop, turbotop Plus se shodnými konstrukčními prvky. Ohřev užitkové vody je však u kotlů aquaplus řešen ve

Více

3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2

3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2 3.022012 UB 80-2 3.022013 UB 120-2 3.022014 UB 200-2 Nerezové zásobníky teplé vody (TUV) řady UB-2 Návod k montáži a použití s kotli Immergas NEREZOVÉ ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY (TUV) - řada UB-2 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU

Více

ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ. Přednosti: Emisní třída 4/5 dle ČSN EN 303 5. Kombinace ručního a automatického provozu. Ekologické a komfortní vytápění

ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ. Přednosti: Emisní třída 4/5 dle ČSN EN 303 5. Kombinace ručního a automatického provozu. Ekologické a komfortní vytápění ČESKÝ VÝROBCE KOTLŮ Přednosti: Emisní třída 4/5 dle ČSN EN 303 5 Kombinace ručního a automatického provozu Ekologické a komfortní vytápění Dřevo až do délky 55 cm! ZPLYŇOVACÍ KOTEL hnědé uhlí ořech 2,

Více

Vyberte si kondenzační kotel Panther Condens

Vyberte si kondenzační kotel Panther Condens Panther Condens nová řada závěsných kondenzačních plynových kotlů pro vytápění s možností přípravy teplé vody v externím zásobníku nebo průtokovým ohřevem Vyberte si kondenzační kotel Panther Condens kondenzační

Více

Tiger Condens nová řada vysoce účinných kondenzačních kotlů s vestavěným nerezovým zásobníkem s vrstveným ukládáním teplé vody

Tiger Condens nová řada vysoce účinných kondenzačních kotlů s vestavěným nerezovým zásobníkem s vrstveným ukládáním teplé vody Tiger Condens nová řada vysoce účinných kondenzačních kotlů s vestavěným nerezovým zásobníkem s vrstveným ukládáním teplé vody Vyberte si kondenzační kotel Tiger Condens s vestavěným zásobníkem teplé vody

Více

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST PLYNOVÉ ZÁVĚSNÉ KOTLE Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST Zastoupení pro Českou republiku: Baxi Heating (Czech republic) s.r.o. Jeseniova 2770 / 56, 130 00 Praha 3 Tel.: +420-271 001 627

Více

KASKÁDA TALIA GREEN SYSTEM HP EVO KASKÁDOVÝ SYSTÉM TALIA GREEN SYSTEM HP EVO. Návod k montáži pro odborné a servisní organizace

KASKÁDA TALIA GREEN SYSTEM HP EVO KASKÁDOVÝ SYSTÉM TALIA GREEN SYSTEM HP EVO. Návod k montáži pro odborné a servisní organizace KASKÁDOVÝ SYSTÉM TALIA GREEN SYSTEM HP EVO Návod k montáži pro odborné a servisní organizace Doplňkové El. Síť Topení Spaliny Plyn Charakteristiky výkonu a účinnosti KASKÁDA TALIA GREEN SYSTEM HP EVO TECHNICKÁ

Více

Litinové kotle MEDVĚD 20 (30, 40, 50, 60) KLO 20 (30, 40, 50, 60) PLO 20 (30, 40) KLZ

Litinové kotle MEDVĚD 20 (30, 40, 50, 60) KLO 20 (30, 40, 50, 60) PLO 20 (30, 40) KLZ Litinové kotle MEDVĚD 20 (30, 40, 50, 60) KLO 20 (30, 40, 50, 60) PLO 20 (30, 40) KLZ 20-60 KLO - elektronické zapalování 20-60 PLO - zapalování plamínkem 20-40 KLZ - elektronické zapalování - vestavěný

Více

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST PLYNOVÉ ZÁVĚSNÉ KOTLE Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST Zastoupení pro Českou republiku: Baxi Heating (Czech republic) s.r.o., Jeseniova 2770/56, 130 00 Praha 3 Tel.:+420-271 001 627,

Více

Stacionární kotle. VK atmovit VK atmovit exclusiv

Stacionární kotle. VK atmovit VK atmovit exclusiv Stacionární kotle VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmovit Stacionární litinové kotle, ekvitermní regulace, zásobníkové ohřívače a další příslušenství nabízí mnoho způsobů komplexního řešení topných systémů

Více

Nástěnný kotel s průtokovým ohřevem vody (MIKRO akumulace) PIGMA EVO

Nástěnný kotel s průtokovým ohřevem vody (MIKRO akumulace) PIGMA EVO Nástěnný kotel s průtokovým ohřevem vody (MIKRO akumulace) PIGMA EVO Odtahový ventilátor s kontrolou běhu Spalovací komora s hořákem výměníkem Kompaktní hydraulický blok včetně nerezového výměníku, dopouštění

Více

PLYNOVÉ KONDENZAČNÍ KOTLE ATTACK CONDENSING Premium, KZT, KST, KT, KT Small, KZT Solar Plus

PLYNOVÉ KONDENZAČNÍ KOTLE ATTACK CONDENSING Premium, KZT, KST, KT, KT Small, KZT Solar Plus PLYNOVÉ KONDENZAČNÍ KOTLE ATTACK CONDENSING Premium, KZT, KST, KT, KT Small, KZT Solar Plus W W W. A T T A C K. C Z O SPOLEČNOSTI ATTACK O SPOLEČNOSTI ATTACK, s.r.o. y Nejvýznamnější slovenský výrobce

Více

IST 03 C 601-01 DRAFTCS ANTEA CONDENSING NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ

IST 03 C 601-01 DRAFTCS ANTEA CONDENSING NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ IST 03 C 601-01 ANTEA CONDENSING DRAFTCS NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ Vážení zákazníci, děkujeme, že jste si zvolili a zakoupili jeden z našich kotlů. Prosíme, abyste si tyto pokyny řádně prostudovali, a byli

Více

Palivo. Zemní plyn nebo kapalný plyn podle ČSN EN 437. Příprava teplé vody

Palivo. Zemní plyn nebo kapalný plyn podle ČSN EN 437. Příprava teplé vody Logamax plus GB172 Charakteristické znaky a přednosti Použití Palivo Vybavení Nízkoenergetické domy Rodinné, vícegenerační i řadové domy Bytové domy, komerční a průmyslové podniky zařízení Provedení ve

Více

Správná volba pro každého

Správná volba pro každého Nový nástěnný plynový kondenzační kotel Wolf FGB Správná volba pro každého NOVINKA ROKU 2016 kombinovaná zapalovací a ionizační elektroda průhledítko pro kontrolu plamene vestavěný odvzdušňovací ventil

Více

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST

Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST BAXI PLYNOVÉ ZÁVĚSNÉ KONDENZAČNÍ KOTLE Technické podklady pro PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST Květen 2012 GARANCE KVALITY: BDR Thermea (Czech republic) s.r.o. centrála Praha: Jeseniova 2770/56, 130 00 Praha

Více

THERM 14 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A

THERM 14 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A TŘÍDA NOx THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A sešit Výkonový rozsah kotlů THERM KD.A, KDZ.A a KDZ.A je uzpůsoben pro využití v objektech s malou tepelnou ztrátou, např. nízkoenergetických

Více

BEA B 60 TFS 24 BEA B 60 TN 24

BEA B 60 TFS 24 BEA B 60 TN 24 BEA B 60 TFS 24 BEA B 60 TN 24 INSTALACE POU ITÍ A ÚDR BA 00332885-1 a vydání - 05/2008 CZ Obecné informace Dìkujeme za nákup výrobku Unical a zveme vás k peèlivému proètení následujících informací. DÙLE

Více

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 N Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 CZ 1 OBSAH Úvod 3 Komu je návod určen 3 Symboly 3 Platné normy 3 Důležité poznámky 3 Uživatelská příručka 4 Použití kotle 4 Bezpečné nastavení

Více

Návod k instalaci a údržbě

Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a údržbě Úvod Vážený zákazníku, dekujeme, že jste si vybral kotel ENERGY TOP B z produkce firmy FERROLI s moderním pojetím a špičkovými technologiemi. Prosím čtěte tento návod pečlivě,

Více

VICTRIX R ErP Závěsné kondenzační kotle

VICTRIX R ErP Závěsné kondenzační kotle VICTRIX R ErP Závěsné kondenzační kotle MODELOVÁ ŘADA VICTRIX R ErP Závěsné plynové kondenzační kotle Topné s možností připojit nepřímotopný zásobník TUV ŠIROKÉ MOŽNOSTI POUŽITÍ, JEDNODUCHÁ INSTALACE,

Více

ECONCEPT TECH 25 C 3540I381

ECONCEPT TECH 25 C 3540I381 cod. 3540I381 06/2008 (Rev. 00) 3540I381 ECONCEPT TECH 25 C NÁVOD K OBSLUZE, INSTALACI A ÚDRŽBĚ HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS INSTRUKCJA OBSłUGI, INSTALACJI I KONSERWACJI РУКОВОДСТВО

Více

Výpočet tlakových ztrát spaliny / vzduch

Výpočet tlakových ztrát spaliny / vzduch Výpočet tlakových ztrát spaliny / vzduch Pro správnou funkci kotlů Nefit EcomLine a pro dosažení maximálního výkonu je nutné, aby maximální přípustná tlaková ztráta v odvodu spalin a přívodu vzduchu pro

Více

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z2

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 01 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z2 Verze: 0 VU /, 0/ a / ecotec exclusiv 0Z Závěsné kondenzační kotle ecotec exclusiv jsou výjimečné svým modulačním rozsahem výkonu. VU /,, kw/ kw pro TV VU 0/,0, kw/ kw pro TV VU /,, kw/ kw pro TV Součástí

Více

přepínač režimů teplota topné vody (posuv ekv. křivky)

přepínač režimů teplota topné vody (posuv ekv. křivky) Ovládací panel s automatikou HDIMS 04-TH0 Popis zařízení - závěsný kotel - plně automatický provoz - jednoduché ovládání kotle - vysoký komfort - vestavěná ekvitermní regulace - možnost řízení nadřazeným

Více

NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI

NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Uvedení spotřebiče do provozu a první zapálení kotle musí být provedeno pouze kvalifikovaným servisním technikem, který absolvoval školení na opravy spotřebičů

Více

Nerezové boilery TUV řady UB

Nerezové boilery TUV řady UB NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI Nerezové boilery TUV řady UB Výrobce : Dovozce : 420 41 BRESCELO (RE), ITALY Via Cisa Ligure 95 9 / 2009 460 06 LIBEREC 6 Na Bělidle 1135 VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU Děkujeme za Vaše rozhodnutí

Více

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUI 280-7 aquaplus, VUI 242-7, 282-7 aquaplus turbo 05-Z1

Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Verze: 03 VUI 280-7 aquaplus, VUI 242-7, 282-7 aquaplus turbo 05-Z1 Konstrukce závěsných kotlů aquaplus navazuje na stávající řady kotlů atmotop, turbotop Plus se shodnými konstrukčními prvky. Ohřev teplé vody je však u kotlů aquaplus řešen ve vestavěném dvacetilitrovém

Více

ALKON 18 R 24 R - 24 C 28 R - 28 C 35 R - 35 C POKYNY PRO INSTALATÉRA A ÚDRŽBÁRE

ALKON 18 R 24 R - 24 C 28 R - 28 C 35 R - 35 C POKYNY PRO INSTALATÉRA A ÚDRŽBÁRE ALKON 18 R 24 R 24 C 28 R 28 C 35 R 35 C POKYNY PRO INSTALATÉRA A ÚDRŽBÁRE 00332284/b 4 a vydání 03/2008 Pozor, tato příručka obsahuje pokyny určené výhradně profesně kvalifikovaným pracovníkům zodpovídajícím

Více

možnost zapojení do kaskád kompaktní rozměry vysoce ekologický provoz provedení v designu nerez

možnost zapojení do kaskád kompaktní rozměry vysoce ekologický provoz provedení v designu nerez Třída NOx 5 Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do 14 kw. Ohřev teplé vody (TV) je řešen variantně v zabudovaném či v externím zásobníku. Ideální pro vytápění a ohřev TV v bytech.

Více

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem,

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem, Verze 0 VSC 9-C 0, VSC -C 0 ecocompact 0-S Stacionární kondenzační kotel ecocompact spojuje výhody kondenzačního kotle a zásobníku o objemu 00 l s vrstveným ukládáním užitkové vody. Tímto řešením je zajištěna

Více

Kondenzační plynové kotle

Kondenzační plynové kotle Kondenzační plynové kotle Primární výměník z nerez oceli: spolehlivost Snadná obsluha díky ovládacímu panelu vybavenému ručními ovladači, elektronickým displejem a multifunkčními kontrolkami Možnost připojení

Více

IST 03 C 605-01 DRAFTCZ NIAS CONDENSING INSTALLATION USE AND MAINTENANCE

IST 03 C 605-01 DRAFTCZ NIAS CONDENSING INSTALLATION USE AND MAINTENANCE IST 03 C 605-01 NIAS CONDENSING INSTALLATION USE AND MAINTENANCE DRAFTCZ Vážení zákazníci, děkujeme, že jste si zvolili a zakoupili jeden z našich kotlů. Prosíme, abyste si tyto pokyny řádně prostudovali,

Více

Deska relé pro ovládání externích prvků Návod k montáži a použití s kotli Immergas:

Deska relé pro ovládání externích prvků Návod k montáži a použití s kotli Immergas: .01550 Deska relé pro ovládání externích prvků Návod k montáži a použití s kotli Immergas: NIKE/EOLO Maior 4/8/ kw /X MAIOR EOLO X 8 kw MAIOR EOLO kw ZEUS Superior 4/8/ kw VICTRIX X 1 kw 011 (od výr.č.

Více

Modulované hořáky na těžký topný olej

Modulované hořáky na těžký topný olej Vladislav Šlitr - GFE Provozovna: Obránců Míru 132, 503 02 Předměřice n.l. Tel: 495 581 864, Fax: 495 582 045 Autorizovaný dovozce pro Českou a Slovenskou republiku Modulované hořáky na těžký topný olej

Více

VICTRIX Zeus ErP. Závěsné kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem TUV

VICTRIX Zeus ErP. Závěsné kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem TUV VICTRIX Zeus ErP Závěsné kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem TUV MODELOVÁ ŘADA VICTRIX Zeus ErP Závěsné plynové kondenzační kotle Topné s vestavěným nerezovým zásobníkem TUV EKONOMICKÝ PROVOZ, VE

Více

Gruppo idraulico. Art.4745. Hydraulická jednotka. Gruppo idraulico per impianti solari termici. Hydraulická solární jednotka

Gruppo idraulico. Art.4745. Hydraulická jednotka. Gruppo idraulico per impianti solari termici. Hydraulická solární jednotka Gruppo idraulico Art.4745 Gruppo idraulico per impianti solari termici Hydraulická solární jednotka DESCRIZIONE /POPIS Il gruppo di circolazione viene utilizzato sul circuito primario degli impianti solari

Více

Prime 24 28 TECHNICKÉ PODKLADY PRO PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST

Prime 24 28 TECHNICKÉ PODKLADY PRO PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST Prime 24 28 TECHNICKÉ PODKLADY PRO PROJEKČNÍ A MONTÁŽNÍ ČINNOST květen 2016 Vážený zákazníku, POUŽITÍ KONDENZAČNÍCH kotlů BAXI PRIME v této publikaci Vám předkládáme ve stručné podobě informace pro projektování

Více

Modulované hořáky na lehký topný olej

Modulované hořáky na lehký topný olej Vladislav Šlitr - GFE Provozovna: Obránců Míru 132, 503 02 Předměřice n.l. Tel: 495 581 864, Fax: 495 582 045 Autorizovaný dovozce pro Českou a Slovenskou republiku Modulované hořáky na lehký topný olej

Více

Jednostupňové nízkoemisní plynové hořáky

Jednostupňové nízkoemisní plynové hořáky Vladislav Šlitr - GFE Provozovna: Obránců Míru 132, 503 02 Předměřice n.l. Tel: 495 581 864, Fax: 495 582 045 Autorizovaný dovozce pro Českou a Slovenskou republiku Jednostupňové nízkoemisní plynové hořáky

Více

Podle druhu paliva a spalovacího zařízení; Podle pracovního média; Podle tlaku spalin v ohništi; Podle materiálu kotlového tělesa;

Podle druhu paliva a spalovacího zařízení; Podle pracovního média; Podle tlaku spalin v ohništi; Podle materiálu kotlového tělesa; Přednáška č. 1 Kotle, hořáky, spalovací zařízení [1] Kotle rozdělení: Podle druhu paliva a spalovacího zařízení; Podle pracovního média; Podle tlaku spalin v ohništi; Podle kotlové konstrukce; Podle materiálu

Více

Technické podklady pro PROJEKTOVÁNÍ

Technické podklady pro PROJEKTOVÁNÍ Technické podklady pro PROJEKTOVÁNÍ Zastoupení pro Českou republiku: Baxi Heating (Czech republic) s.r.o., Jeseniova 2770/56, 130 00 Praha 3 Tel.:+420-271 001 627, Fax: +420 271 001 620, www.baxi.cz, www.baxi.com

Více

KATALOG PRODUKTŮ. www.thermona.cz. Český výrobce kotlů. ekonomika technologie komfort

KATALOG PRODUKTŮ. www.thermona.cz. Český výrobce kotlů. ekonomika technologie komfort Český výrobce kotlů www.thermona.cz KATALOG PRODUKTŮ Plynové kotle Elektrokotle Kondenzační kotle Kaskádové kotelny Příslušenství ke kotlům Zásobníky teplé vody ekonomika technologie komfort LEGENDA Třída

Více

Katalog náhradních dílů

Katalog náhradních dílů Katalog náhradních dílů Plynové kotle s ohřevem vody Minimax Miniterm Minimax turbo Miniterm turbo TENTO KATALOG JE URČEN PRO SERVISNÍ ČINNOST GESCÍ A SERVISNÍCH TECHNIKŮ OPRÁVNĚNÝCH FIRMOU KARMA! Karma

Více

Dvoustupňové hořáky na lehký topný olej

Dvoustupňové hořáky na lehký topný olej Vladislav Šlitr - GFE Provozovna: Obránců Míru 132, 503 02 Předměřice n.l. Tel: 495 581 864, Fax: 495 582 045 Autorizovaný dovozce pro Českou a Slovenskou republiku Dvoustupňové hořáky na lehký topný olej

Více

Určení Typové vlastnosti Technické parametry Základní režimy regulátoru Hlavní prvky regulátoru Zařazení regulátoru do otopného systému

Určení Typové vlastnosti Technické parametry Základní režimy regulátoru Hlavní prvky regulátoru Zařazení regulátoru do otopného systému OBSAH: 1 Určení... 2 2 Typové vlastnosti... 2 3 Technické parametry... 2 4 Základní režimy regulátoru... 2 4.1 Letní režim... 2 4.2 Zimní režim... 3 4.2.1 Režimy Den a Noc... 3 4.2.2 Režim Útlum... 3 5

Více

ECONCEPT 51A ROZMĚRY A PŘÍPOJKY CHARAKTERISTIKA. 1 Výstup do ÚT ¾. 3 - Vstup plynu ¾. 5 Zpátečka ÚT ¾

ECONCEPT 51A ROZMĚRY A PŘÍPOJKY CHARAKTERISTIKA. 1 Výstup do ÚT ¾. 3 - Vstup plynu ¾. 5 Zpátečka ÚT ¾ ROZMĚRY A PŘÍPOJKY 1 Výstup do ÚT ¾ 3 - Vstup plynu ¾ 5 Zpátečka ÚT ¾ CHARAKTERISTIKA Kondenzační tepelný generátor s účinností rovnající se čtyřhvězdičkové verzi v souladu se Směrnicí 92/42 EEC. Množství

Více

ECONCEPT TECH. Závěsný plynový kondenzační kotel pro vytápění a průtokový ohřev TUV s přípravou pro zapojení do solárních systémů.

ECONCEPT TECH. Závěsný plynový kondenzační kotel pro vytápění a průtokový ohřev TUV s přípravou pro zapojení do solárních systémů. ECONCEPT TECH Závěsný plynový kondenzační kotel pro vytápění a průtokový ohřev TUV s přípravou pro zapojení do solárních systémů. ECONCEPT TECH Představení ECONCEPT TECH byl vyvinut se zaměřením na uspokojení

Více

Hoval TopGas combi (21/18, 26/23, 32/28) Nástěnný plynový kondenzační kotel s integrovaným ohřevem vody

Hoval TopGas combi (21/18, 26/23, 32/28) Nástěnný plynový kondenzační kotel s integrovaným ohřevem vody Nástěnný plynový kondenzační kotel s integrovaným ohřevem vody Popis výrobku Hoval TopGas combi (21/18, 26/23, 32/28) Nástěnný plynový kotel s kondenzační technologií výměník tepla ze slitiny hliníku odolné

Více

Heizkessel bis 1017 kw

Heizkessel bis 1017 kw Energiesparen und Klimaschutz serienmäßig Technická dokumentace Technische Dokumentation Kotle do výkonu 1017 kw Heizkessel bis 1017 kw Ocelový kotel MKS Litinový kotel MK-1/MK-2 Plynový kotel NG-31E/NG-31ED

Více

DŘEVOZPLYŇOVACÍ KOTLE ATTACK SLX, DPX, DP STANDARD / PROFI / LAMBDA TOUCH / COMBI PELLET

DŘEVOZPLYŇOVACÍ KOTLE ATTACK SLX, DPX, DP STANDARD / PROFI / LAMBDA TOUCH / COMBI PELLET DŘEVOZPLYŇOVACÍ KOTLE ATTACK SLX, DPX, DP STANDARD / PROFI / LAMBDA TOUCH / COMBI PELLET W W W. A T T A C K. C Z O SPOLEČNOSTI ATTACK O SPOLEČNOSTI ATTACK, s.r.o. y Nejvýznamnější slovenský výrobce tepelné

Více

Systémem Pro E. Kotel má následující charakteristické vlastnosti: - NO X

Systémem Pro E. Kotel má následující charakteristické vlastnosti: - NO X Závěsný kotel v komínovém provedení nebo s nuceným odvodem spalin s vodou chlazeným hořákem pro velmi nízký obsah škodlivin ve spalinách. řady exclusiv se vyznačují speciální konstrukcí spalovacího prostoru,

Více

MOS 0745-4 SMO 10 511882. Návod k instalaci a obsluze NIBE SMO 10

MOS 0745-4 SMO 10 511882. Návod k instalaci a obsluze NIBE SMO 10 MOS 0745-4 SMO 10 511882 Návod k instalaci a obsluze OBSAH Návod k použití Schéma zapojení...3 Princip funkce...3 Zkratky...3 Ovládací panel Displej...4 Přepínač...4 Posun topné křivky...4 Pravá tlačítka...4

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Prestige50-75 - 120 MCA-5 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu CZ 1 9/2011 OSAH ÚVOD 3 Komu je návod určen 3 Symboly 3 Doporučení 3 Použité předpisy 3 Upozornění, bezpečnostní pokyny 3 TOPNÁ VODA DOPORUČENÍ

Více

Nástěnný kondenzační kotel s nerezovým zásobníkem 40 litrů NIAGARA C GREEN 25-35 EU

Nástěnný kondenzační kotel s nerezovým zásobníkem 40 litrů NIAGARA C GREEN 25-35 EU Nástěnný kondenzační kotel s nerezovým zásobníkem 40 litrů NIAGARA C GREEN 25-35 EU zásobník teplé vody 2 x 20 litrů vrstvený z nerezové oceli (záruka 5 let) Kondenzační výměník z nerezové oceli (záruka

Více

VIPS gas s.r.o., Na Bělidle 1135, Liberec 6, 460 06. www.vipsgas.cz TECHNICKÉ LISTY

VIPS gas s.r.o., Na Bělidle 1135, Liberec 6, 460 06. www.vipsgas.cz TECHNICKÉ LISTY VIPS gas s.r.o., Na Bělidle 1135, Liberec 6, 460 06 www.vipsgas.cz TECHNICKÉ LISTY 1 / 2010 2 OBSAH: 4-5 Kondenzační kotle VICTRIX X 12 kw 6-7 Kondenzační kotle VICTRIX X 24 kw 8-9 Kondenzační kotle VICTRIX

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM 45 KD.A Závěsný plynový kondenzační kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM 45 KD.A OBSAH 1. Všeobecné informace...4 1.1 Použití....4 1.2

Více

DOMIproject C 24 Závěsný plynový kotel s průtokovým ohřevem TUV v bitermickém výměníku (C - komín)

DOMIproject C 24 Závěsný plynový kotel s průtokovým ohřevem TUV v bitermickém výměníku (C - komín) ROZMĚRY A PŘÍPOJKY Legenda 1 Výstup do topného okruhu 2 Výstup užitkové vody 3 Vstup plynu 4 Vstup užitkové vody 5 Vratná větev topení 6 Vývod pojistného ventilu CHARAKTERISTIKA Řada DOMIproject C představuje

Více

Reverzibilní tepelné čerpadlo vzduch / voda Aqualis 2. Koncepce Vše v jednom Venkovní kompakt Pro snadnou montáž

Reverzibilní tepelné čerpadlo vzduch / voda Aqualis 2. Koncepce Vše v jednom Venkovní kompakt Pro snadnou montáž Koncepce Vše v jednom Venkovní kompakt Pro snadnou montáž Výkon chlazení: 5 až 17,5 kw Výkon topení: 6 až 19 kw Využití Tepelné čerpadlo vzduch/voda AQUALIS 2 je ideální pro klimatizaci a vytápění rodinných

Více

THERM 25 E (EZ) THERM 35 E (EZ) THERM 45 E (EZ)

THERM 25 E (EZ) THERM 35 E (EZ) THERM 45 E (EZ) Návod k obsluze a údržbě stacionárních kotlů THERM 25 E (EZ) THERM 35 E (EZ) THERM 45 E (EZ) THERMONA spol. s r.o. Stará osada 258 664 84 Zastávka u Brna Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické

Více

Cena v Kč (bez DPH) Logano G215 bez hořáku a bez regulace Logano G215-40 kw, bez. Litinový článkový kotel, technologie Ecostream, pro provoz s hořáku

Cena v Kč (bez DPH) Logano G215 bez hořáku a bez regulace Logano G215-40 kw, bez. Litinový článkový kotel, technologie Ecostream, pro provoz s hořáku a zvláštnosti nízkoteplotní kotel podle DIN EN 303 pro spalování oleje nebo plynu s plynulou regulací teploty kotlové vody bez omezení minimální teploty kotlové vody 5 velikostí kotle se jmenovitým výkonem

Více

T H E R M 2 8 K Z A. NÁSTĚNNÝ PLYNOVÝ KOTEL s integrovaným zásobníkem Typ s odtahem spalin do komína. Návod k obsluze, seřízení a montáži

T H E R M 2 8 K Z A. NÁSTĚNNÝ PLYNOVÝ KOTEL s integrovaným zásobníkem Typ s odtahem spalin do komína. Návod k obsluze, seřízení a montáži T H E R M 2 8 K Z A NÁSTĚNNÝ PLYNOVÝ KOTEL s integrovaným zásobníkem Typ s odtahem spalin do komína Návod k obsluze, seřízení a montáži Y Tento návod k instalaci a používání je určen pro přístroje instalované

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle 80-120 kw

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle 80-120 kw Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 806/5-5 ecotec plus VU 1006/5-5 ecotec plus VU 1206/5-5 ecotec plus VU ecotec plus Zvláštní přednosti - závěsný kotel s nerezovým kondenzačním

Více

THERM 20 LXZE.A 5, TLXZE.A 5 THERM 28 LXZE5.A, TLXZE5.A THERM 28 LXZE10.A, TLXZE10.A

THERM 20 LXZE.A 5, TLXZE.A 5 THERM 28 LXZE5.A, TLXZE5.A THERM 28 LXZE10.A, TLXZE10.A 0 LXZE.A, TLXZE.A a LXZE.A, TLXZE.A a LXZE0.A, TLXZE0.A 0 LXZE.A, TLXZE.A LXZE.A, TLXZE.A LXZE0.A, TLXZE0.A TŘÍDA NOx Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do 0 popř. kw. Ohřev teplé

Více

VIPS gas s.r.o., Na Bělidle 1135, Liberec 6, TECHNICKÉ LISTY

VIPS gas s.r.o., Na Bělidle 1135, Liberec 6, TECHNICKÉ LISTY VIPS gas s.r.o., Na Bělidle 1135, Liberec 6, 460 06 www.vipsgas.cz TECHNICKÉ LISTY 4 / 2009 2 OBSAH: 4-5 Kondenzační kotle VICTRIX X 12 kw 6-7 Kondenzační kotle VICTRIX X 24 kw 8-9 Kondenzační kotle VICTRIX

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20, 28 CXE.A, LXE.A, LXZE.A Therm 20 TCXE.A, TLXE.A, TLXZE.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20, 28 CXE.A, LXE.A,

Více

MCD III MODUL PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ Hydraulický modul pro dvě teplotní úrovně, 1x přímý okruh, 1x směšovaný okruh

MCD III MODUL PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ Hydraulický modul pro dvě teplotní úrovně, 1x přímý okruh, 1x směšovaný okruh 3318293-3318365 MCD III MODUL PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ Hydraulický modul pro dvě teplotní úrovně, 1x přímý okruh, 1x směšovaný okruh Maximální výkon nízkoteplotního (podlahového) okruhu: 13,0 kw pro ΔT=10

Více