KŽC, s.r.o. vydává Prohlášení o dráze regionální

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KŽC, s.r.o. vydává Prohlášení o dráze regionální"

Transkript

1 KŽC, s.r.o. vydává Prohlášení o dráze regionální Účinné od Společnost KŽC, s.r.o., IČ , se sídlem Meinlinova 336, Praha 9 Koloděje, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka , jako osoba, která podle 34b odst. (2) písm.b) zákona č.266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, přiděluje kapacitu dopravní cesty na dráze regionální ve vlastnictví KŽC, s.r.o., vydává, podle 34c odst.1 téhož zákona o dráhách, Prohlášení o dráze celostátní a regionální (dále jen prohlášení ).

2 Číslo kapitoly/ podkapitoly TABULKA S OBSAHEM Text záhlaví Strana 1 OBECNÉ INFORMACE 2 PODMÍNKY PŘÍSTUPU 3 INFRASTRUKTURA 4 PŘIDĚLENÍ KAPACITY 5 SLUŽBY 6 POPLATKY 1.1 Úvod Státní správa ve věcech drah železničních Základní údaje o manažeru infrastruktury Zajištění provozování železniční dopravní cesty Základní údaje o provozovateli dráhy 1.2 Účel 1.3 Právní rámec 1.4 Právní postavení Obecné poznámky Závaznost Odvolací procedura 1.5 Struktura prohlášení 1.6 Platnost a změny Období platnosti Proces provádění změn 1.7 Distribuce 1.8 Kontakty 1.9 Spolupráce mezi manažery infrastruktury 2.1 Úvod 2.2 Obecné přístupové požadavky Požadavky na žadatele o kapacitu dopravní cesty Kdo může provozovat drážní dopravu Licence Bezpečnostní certifikát osvědčení dopravce Pokrytí provozních rizik 2.3 Jak požádat o kapacitu 2.4 Obecné obchodní podmínky Rámcová smlouva Smlouva o přístupu 2.5 Pravidla provozu 2.6 Mimořádné přepravy 2.7 Nebezpečné zboží 2.8 Podmínky provozu drážních vozidel 2.9 Podmínky pro personál zajišťující provoz

3 3.1 Úvod 3.2 Rozsah sítě Hranice sítě Místa styku drah Další informace 3.3 Popis sítě Zeměpisná identifikace Typologie drah Rozchody Stanice a uzly Parametry a limity tratí Průjezdný průřez Limity zatížení tratí Sklonové poměry Rychlostní limity Maximální délky vlaků Napájecí zdroje Zabezpečení provozu a komunikační systémy Návěstní systémy Obvody dálkového řízení dopravy Komunikační systémy ATC systémy 3.4 Omezení provozu Specializovaná infrastruktura Ekologická omezení Nebezpečný náklad Omezení v tunelu Omezení na mostech 3.5 Dostupnost infrastruktury 3.6 Osobní terminály (stanice) 3.7 Nákladní terminály (stanice) 3.8 Servisní vybavení Vlakotvorné stanice Odstavné nádraží Střediska pro opravy a údržbu Možnost doplnění paliva Technická zařízení Ostatní zařízení 3.9 Rozvoj infrastruktury 4.1 Úvod 4.2 Popis procesu Dlouhodobé přidělení Jednorázové přidělení Sankce 4.3 Rozpis vyřízení žádosti a proces přidělení kapacity Náležitosti žádosti o přidělení kapacity Termíny pro tvorbu jízdního řádu

4 4.3.3 Termíny pro vyřízení ad-hoc žádostí o trasy v rámci plánovaných změn jízdního řádu 4.4 Proces koordinace a přidělení Proces koordinace Proces vyřešení sporů Přeplněná infrastruktura; definice, prioritní kritéria a postupy Dopad rámcových dohod 4.5 Přidělení kapacity pro údržbu, obnovu a zvýšení propustnosti Proces přidělení kapacity 4.6 Nevyužití přidělené kapacity/pravidla pro zřeknutí se přidělené kapacity 4.7 Mimořádné přepravy a nebezpečný náklad 4.8 Zásady při mimořádných událostech Principy Operační pravidla Předvídané problémy Nepředvídané problémy 5.1 Úvod 5.2 Minimální přístupový balíček 5.3 Traťový přístup k servisním zařízením a nabídka služeb Použití elektrického napájecího zařízení pro trakční proud Zařízení pro doplňování paliva Nádraží pro osobní dopravu, jejich budovy a další zařízení Nákladní terminály Seřaďovací nádraží Vlakotvorné vybavení Odstavné nádraží Zařízení pro údržbu a další technická zařízení 5.4 Další služby Trakční proud Dodávka paliva Servisy pro vlaky Posun a jiné služby Služby pro mimořádné přepravy a nebezpečný náklad Další služby 5.5 Doplňkové služby Přístup k telekomunikační síti Poskytování doplňkových informací Technická prohlídka drážních vozidel Další doplňkové služby 6.1 Principy zpoplatnění Minimální přístupový balíček Traťový přístup k servisním zařízením uvedený v Služby uvedené v Další služby Doplňkové služby

5 6.2 Systém zpoplatnění 6.3 Tarify Minimální přístupový balíček Traťový přístup k servisním zařízením Seznam služeb uvedených v Další služby Doplňkové služby 6.4 Provozní režim 6.5 Změny poplatků 6.6 Uspořádání fakturace A B C D E F PŘÍLOHY Seznam kontaktů Tabulka - výběr základních údajů o dráze celostátní a drahách regionálních Traťové rádiové systémy Maximální ceny a určené podmínky za použití železniční dopravní cesty na regionální dráze Č.Kamenice K.Šenov při provozování drážní dopravy Plán investic - výběr Rejstřík použitých pojmů

6 1.1 Úvod 1. OBECNÉ INFORMACE Státní správa ve věcech drah železničních Státní správu ve věcech drah vykonávají drážní správní úřady, kterými jsou pro dráhu celostátní a dráhy regionální Ministerstvo dopravy a Drážní úřad a správní úřad Drážní inspekce Ministerstvo dopravy, IČ , se sídlem Nábřeží L.Svobody 12, Praha 1, jako drážní správní úřad: a) rozhoduje o zařazení železniční dráhy do kategorie a o zrušení celostátní nebo regionální dráhy po dohodě s Ministerstvem obrany; b) rozhoduje o změně kategorie dráhy celostátní na jinou kategorii železniční dráhy a o změně kategorie jiné železniční dráhy než dráhy celostátní na dráhu celostátní po dohodě s Ministerstvem obrany; c) je odvolacím orgánem ve správním řízení ve věcech upravených zákonem o dráhách proti rozhodnutím Drážního úřadu a Drážní inspekce. Pro více informací navštivte Drážní úřad, IČ , se sídlem Wilsonova 300/8, Praha 2, jako drážní správní úřad podřízený Ministerstvu dopravy, vykonává na dráze železniční působnost podle zákona o dráhách nebo podle zvláštního právního předpisu s výjimkou věcí, ve kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo obce. Drážní úřad: a) je speciální stavební úřad pro stavby dráhy a na dráze, b) rozhoduje o vydání úředních povolení pro provozování dráhy, c) rozhoduje o udělení licencí pro provozování drážní dopravy, d) vydává osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy a provozovatele drážní dopravy, e) vydává průkazy způsobilosti osob k řízení drážních vozidel, f) vydává průkazy způsobilosti určených technických zařízení tlakových, plynových, elektrických, zdvihacích, dopravních, kontejnerů a výměnných nástaveb a drážních vozidel, g) vydává osvědčení o odborné způsobilosti pro provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu, h) ukládá pokuty podle stavebního zákona a zákona o dráhách, i) vykonává státní stavební dohled a státní dozor ve věcech drah. Pro více informací navštivte Drážní inspekce - správní úřad podřízený Ministerstvu dopravy, IČ , se sídlem Těšnov 1163/5, Praha 1: a) provádí zjišťování příčin a okolností vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě v souladu s prováděcím právním předpisem; b) zjišťuje nedostatky ohrožující bezpečnost provozování dráhy nebo drážní dopravy, jejich příčiny a osoby odpovědné podle právních předpisů za jejich vznik nebo trvání; c) vyžaduje odstraňování a nápravu zjištěných nedostatků, jejich příčin a škodlivých následků u jejich původců a ukládá opatření k jejich odstranění a nápravě; d) provádí kontrolu plnění uložených opatření. Pro více informací navštivte -

7 1.1.2 Základní údaje o manažeru infrastruktury Funkci manažera železniční infrastruktury ve vlastnictví KŽC, s.r.o., ve smyslu Směrnice 2001/14/ES Evropského parlamentu a Rady, ze dne 26. února 2001, zastává společnost KŽC, s.r.o. a provozovatel dráhy Společnost KŽC, s.r.o. (dále i KŽC) - Sídlo: Meinlinova 336, Praha 9 - Koloděje IČ: DIČ: CZ Právní forma: společnost s ručením omezeným tel: nebo fax: http: Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy KŽC, s.r.o. zejména zajišťuje: - provozování železniční dopravní cesty ve vlastnictví KŽC, s.r.o., - provozuschopnost železniční dopravní cesty ve vlastnictví KŽC, s.r.o., - modernizaci a rozvoj železniční dopravní cesty ve vlastnictví KŽC, s.r.o., - přidělování kapacity dopravní cesty na dráze regionální ve vlastnictví KŽC, s.r.o. a podniká v souladu se zákonem o živnostenském podnikání.

8 Organizační struktura

9 1.1.3 Zajištění provozování železniční dopravní cesty Provozovatelem regionální dráhy Česká Kamenice Kamenický Šenov je na základě mandátní smlouvy obchodní firma KŽC Doprava, s.r.o Základní údaje o provozovateli dráhy KŽC Doprava, s.r.o. (dále i KŽCD) Sídlo: Meinlinova 336, Praha 9 Koloděje, PSČ IČ: Spisová značka: C vedená u rejstříkového soudu v Praze Bankovní spojení: KB č.ú / 0100 Telefon: nebo http: KŽC Doprava, s.r.o. je dceřinnou společností obchodní firmy KŽC, s.r.o.; byla založena na počátku roku 2006 jako servisní organizace pro zajištění aktivit KŽC, s.r.o. v oboru provozování dráhy a provozování drážní dopravy. Je držitelem licence k provozování drážní dopravy na drahách celostátních a regionálních, a také na řadě vleček. Mimo regionální dráhy Česká Kamenice Kamenický Šenov je též provozovatelem dráhy na některých vlečkách. Společnost KŽC Doprava provozuje veřejnou drážní osobní dopravu (produkty Podlipanský motoráček, Posázavský motoráček, Polabský motoráček) a neveřejnou drážní osobní dopravu (korporátní vlaky, svatební vlaky, školní výlety aj.). Dále provozuje drážní nákladní dopravu (přeprava materiálů a zajištění posunu pro stavební firmy, přeprava drážních vozidel pro vlečkaře a opravárenské podniky aj.). 1.2 Účel Dnem 1. května 2004 nabyl účinnosti zákon 103/2004 Sb., kterým byla vydána novela zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách. Součástí této novely je i změna ve způsobu přidělováni kapacity dráhy, která spočívá v oddělení licenčního řízení od řízení o přidělování kapacity železniční dopravní cesty na dráze celostátní a regionální. Kompetence k přidělování kapacity železniční dopravní cesty na dráze celostátní a regionální jsou od tohoto data dány tzv. přídělci", kterým je pro dopravní cestu ve vlastnictví KŽC, s.r.o. společnost KŽC, s.r.o.. Na základě toho KŽC, s.r.o. přiděluje kapacitu železniční dopravní cesty za cenu sjednanou podle platných cenových předpisů, a to stanovením rámcových časových tras vlaků. Povinností KŽC je při procesu přidělování kapacity železniční dopravní cesty zajistit nediskriminační přístup dopravců na železniční dopravní cestu s cílem maximálního využití kapacity dráhy. K tomu KŽC vydává toto Prohlášení o dráze regionální, ve kterém zveřejňuje podrobné podmínky pro přidělování kapacity dráhy. Prohlášení se vztahuje na železniční infrastrukturu drah regionálních ve vlastnictví KŽC, s.r.o.. Prohlášení obsahuje zásady a postupy, které jsou aplikovány při zpoplatňování železniční infrastruktury a přidělování kapacity dopravní cesty. Prohlášení se vztahuje na používání železniční infrastruktury pro vnitrostátní nebo mezistátní železniční dopravu.

10 1.3 Právní rámec Základní legislativní podmínky pro stavbu drah železničních, podmínky pro provozování drah železničních, pro provozování drážní dopravy na těchto dráhách, jakož i práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené vytváří v České republice zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (zkráceně zákon o dráhách ) a jeho prováděcí vyhlášky v platném znění. Podmínky stanovené v zákonech a prováděcích vyhláškách, jsou závazné pro všechny národní i zahraniční subjekty, podnikající v České republice v oboru provozování drážní dopravy na dráze celostátní a dráhách regionálních. Aktuální seznam platné legislativy je zveřejněn na webových stránkách Ministerstva dopravy ČR Právní postavení Obecné poznámky Přídělce přidělí kapacitu dopravní cesty, pokud žadatel splnil podmínky pro přidělení kapacity stanovené ve zveřejněném prohlášení o dráze Závaznost Prohlášení o dráze obsahuje technické, provozní a obchodní podmínky určené pro přístup dopravce na železniční dopravní cestu. Při sjednávání smlouvy o přístupu na železniční dopravní cestu mezi manažerem infrastruktury a dopravcem jsou tyto podmínky závazné pro obě smluvní strany. Přídělce průběžně sleduje správnost v prohlášení zveřejněného textu i dat, s výjimkou údajů poskytnutých, resp. autorizovaných jednotlivými provozovateli drah. Přídělce nenese odpovědnost za případné ztráty nebo škody způsobené omyly nebo tiskovými chybami v prohlášení o dráze Odvolací procedura Zákon o dráhách ukládá zpracovateli prohlášení o dráze povinnost projednat obsah prohlášení o dráze s provozovateli drah. Přídělce seznamuje provozovatele drah s návrhem prohlášení průběžně, v závislosti na dohodnutých termínech dokončení přípravy jednotlivých částí. Přídělce po projednání provozovateli drah zpracuje nejpozději 12 měsíců před platností jízdního řádu prohlášení o dráze a zveřejní jej v Přepravním a tarifním věstníku. Žadatel o přidělení kapacity dopravní cesty může do 15 dnů od zveřejnění tohoto prohlášení o dráze, případně zveřejnění jeho změn, požádat Drážní úřad o jeho přezkoumání včetně kritérií v něm obsažených. Zjistí-li drážní správní úřad nesprávný postup při zpracování prohlášení o dráze včetně kritérií v něm obsažených rozhodne o změně prohlášení o dráze včetně kritérií v něm obsažených.

11 1.5 Struktura prohlášení V prohlášení o dráze je užita společná struktura RNE WG Network Statement Network Statement - Common Structure & Implementation Guide. Názvy záhlaví schválené pro hlavní části prohlášení o dráze. TABULKA S OBSAHEM 1 OBECNÉ INFORMACE 2 PODMÍNKY PŘÍSTUPU 3 INFRASTRUKTURA 4 ALOKACE KAPACITY 5 SLUŽBY 6 POPLATKY Prohlášení o dráze obsahuje a) technickou povahu dopravní cesty a její kapacitu pro železniční dopravu, b) zásady, kritéria a podmínky přidělování kapacity dopravní cesty žadatelům včetně postupů při nedostatku kapacity, c) podmínky přístupu na dopravní cestu, d) podmínky pro přidělení kapacity dopravní cesty na období přesahující platnost jízdního řádu a zásady uzavírání rámcových smluv o rezervaci kapacity s dopravci, e) možnost vzdání se přidělené kapacity při jejím nevyužívání, f) podmínky odebrání přidělené kapacity dopravní cesty při jejím nevyužívání nebo částečném využívání včetně informace o ceně za nevyužívání přidělené kapacity, g) informace o ceně za přidělení kapacity dopravní cesty a stanovení ceny za užití dopravní cesty, h) náležitosti žádosti o přidělení kapacity dopravní cesty, i) podrobnosti o omezeních při přidělování kapacity dopravní cesty, j) stanovení rezervní kapacity dopravní cesty pro opravy a údržbu a pro mimořádné případy a postup při jejím využívání; povinnou součástí jsou lhůty pro přidělování. 1.6 Platnost a změny Období platnosti Prohlášení v tomto znění je účinné od Proces provádění změn V souladu s Článkem 3 Směrnice 2001/14/ES Evropského parlamentu a Rady musí být prohlášení udržováno v aktuálním stavu a v případě nutnosti upravováno. Přídělce si proto vyhrazuje právo na provedení případných úprav tohoto prohlášení a jejich zveřejnění v Přepravním a tarifním věstníku. Ve shodě s dalším vývojem společné struktury Network Statement v rámci RNE bude toto prohlášení modifikováno, a to vždy pro období platnosti následujícího jízdního řádu. Přídělce umožní všem jemu známým zúčastněným stranám konzultovat návrh úprav ještě před termínem jejich zveřejnění.

12 1.7 Distribuce Přídělce zveřejňuje prohlášení o dráze a jeho změny na svých webových stránkách. Prohlášení o dráze celostátní a regionální, v české verzi, poskytuje KŽC, s.r.o.: Bezplatně - na svých webových stránkách - - elektronickou poštou na základě žádosti zaslané na - Za úhradu: Kč - úplné (konsolidované) znění v tištěné podobě včetně barevných příloh, Kč - úplné (konsolidované) znění na CD-ROM, a to osobně nebo poštou (+DPH, poštovné a balné) na základě objednávky na adrese: KŽC, s.r.o., Meinlinova 336, Praha 9 Koloděje 1.8 Kontakty Viz. příloha A Spolupráce mezi manažery infrastruktury Neobsazeno Slovník použitých výrazů Použité pojmy a jejich význam jsou uvedeny: a) v platném znění zákona č.266/1994 Sb., o dráhách, a jeho prováděcích předpisech; b) v platném znění zákona č. 77/2002 Sb. o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č.266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů; c) v českém překladu směrnice 2001/14/ES. Viz. příloha F

13 2. PODMÍNKY PŘÍSTUPU 2.1 Úvod Základní legislativní podmínky pro provozování drážní dopravy na dráhách železničních, jakož i práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené vytváří v České republice zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky v platném znění. 2.2 Obecné přístupové požadavky Požadavky na žadatele o kapacitu dopravní cesty Žádost o přidělení kapacity dopravní cesty může u přídělce podat žadatel, tj.: a) osoba, která má platnou licenci; b) osoba, usazená v jiném členském státě Evropských společenství, oprávněná provozovat nákladní drážní dopravu na dráze celostátní a regionální, c) mezinárodní sdružení oprávněných osob, pokud osoba, která je součástí mezinárodního sdružení, má sídlo na území České republiky; Kdo může provozovat drážní dopravu Provozovat drážní dopravu na dráze celostátní nebo regionální může právnická nebo fyzická osoba, zapsaná v obchodním rejstříku, při splnění podmínek: a) je držitelem platné licence pro provozování drážní dopravy (licenci v České republice uděluje na základě žádosti Drážní úřad, na území České republiky platí i licence udělená úřadem jiného členského státu Evropských společenství ); b) je držitelem osvědčení dopravce (osvědčení jako bezpečnostní certifikát pro provozování drážní dopravy na dráze celostátní a dráhách regionálních v České republice vydává na základě žádosti Drážní úřad); c) je finančně způsobilý k provozování drážní dopravy (finanční způsobilostí prokazuje dopravce Drážnímu úřadu schopnost finančně zabezpečit zahájení a řádné provozování drážní dopravy a schopnost zabezpečit současné a budoucí závazky minimálně na období jednoho roku, dopravce není finančně způsobilý pokud vstoupil do likvidace, příp. byl-li na jeho majetek prohlášen konkurs, nebo byl zamítnut návrh na prohlášení konkursu na jeho majetek pro nedostatek majetku, nebo jestliže dluží nedoplatky na daních, pojistném na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, nebo pojistném na všeobecné zdravotní pojištění); d) má po celou dobu provozování drážní dopravy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem drážní dopravy a uhrazené pojistné; e) má v celém rozsahu provozované drážní dopravy přidělenou kapacitu dopravní cesty - přiděluje přídělce; f) byla sjednána cena za použití dopravní cesty podle cenových předpisů a stanoven způsob její úhrady; g) má s provozovatelem dotčené dráhy uzavřenou smlouvu o provozování drážní dopravy, není-li provozovatel dráhy a dopravce jedna osoba; h) v případě přepravy mimořádné zásilky má s provozovatelem dráhy sjednány zvláštní technické a provozní podmínky, které tuto přepravu umožňují. O smlouvě viz

14 2.2.3 Licence Licence k provozování drážní dopravy udělená úřadem členského státu Evropských společenství platí na území České republiky. V České republice uděluje licenci pro provozování drážní dopravy na dráze celostátní a dráhách regionálních Drážní úřad, se sídlem Wilsonova 80, Praha 2. Licence může být udělena za podmínky, že: a) fyzická osoba a její odpovědný zástupce, byl-li ustanoven, dosáhli věku 18 let, jsou způsobilí k právním úkonům, bezúhonní a odborně způsobilí; žadatel nemusí splňovat podmínku odborné způsobilosti, jestliže ji splňuje jeho odpovědný zástupce, b) statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, je-li žadatelem právnická osoba, dosáhli věku 18 let, jsou způsobilí k právním úkonům, jsou bezúhonní a alespoň jeden člen statutárního orgánu je odborně způsobilý, c) žadatel, který hodlá provozovat drážní dopravu na dráze celostátní nebo na dráze regionální, prokáže finanční způsobilost k provozování drážní dopravy, d) technické podmínky dráhy to umožňují. Pro další informace, navštivte Bezpečnostní certifikát osvědčení dopravce Dopravce musí mít ke dni zahájení drážní dopravy na dráze celostátní nebo na dráze regionální osvědčení dopravce, ve kterém je uveden druh dopravy a rozsah služeb, na něž se vztahuje. Osvědčení vydává Drážní úřad, se sídlem Wilsonova 80, Praha 2, na základě žádosti dopravce na dobu 5 let. Pro další informace, navštivte Pokrytí provozních rizik Dopravce, který provozuje drážní dopravu na dráze celostátní nebo na dráze regionální je povinen a) finančně zajistit řádné provozování drážní dopravy po celou dobu platnosti licence, b) ke dni zahájení drážní dopravy sjednat pojištění z odpovědnosti za škody z provozu drážní dopravy a zaplatit pojistné a po celou dobu provozování drážní dopravy mít sjednáno toto pojištění a zaplacené pojistné, 2.3 Jak požádat o kapacitu Viz. kapitola č Obecné obchodní podmínky Přídělce přiděluje kapacitu dopravní cesty za cenu sjednanou podle cenových předpisů stanovením rámcových časových tras vlaků nebo stanovením časových intervalů pro provozování drážní dopravy formou posunu mezi dopravnami (PMD). Pro obě uvedené formy provozování drážní dopravy se dále v textu používá jen pojem vlak. Kapacitu dopravní cesty přidělí na dobu platnosti jízdního řádu. Dopravce je povinen mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu o pojištění své odpovědnosti za škody, způsobené provozováním drážní dopravy a to tak, aby bylo zajištěno pojistné plnění minimálně 10 milionů Kč za každou pojistnou událost.

15 2.4.1 Rámcová smlouva Pro přidělení kapacity dopravní cesty na období přesahující platnost jednoho jízdního řádu je povinností žadatele, podat žádost o přidělení kapacity dopravní cesty 8 měsíců přede dnem platnosti následujícího jízdního řádu. Přídělce nabízí možnost uzavření rámcové smlouvy s žadateli o kapacitu dopravní cesty přesahující časové období jednoho jízdního řádu. Rámcová smlouva, která uvádí obecné charakteristiky kapacity dopravní cesty požadované žadatelem musí respektovat obchodní potřeby žadatele i přídělce a nelze ji uzavřít v případě požadavků ad hoc. Smluvní ujednání rámcové smlouvy nesmí vylučovat možnost použití příslušné infrastruktury jinými žadateli a musí umožňovat úpravu nebo omezení svých podmínek tak, aby nezabraňovala zajištění lepšího využití železniční dopravní cesty. Rámcové smlouvy budou uzavírány na dobu pěti let. Dále viz část Smlouva o přístupu Bezpečné provozování drážní dopravy na železniční dopravní cestě vyžaduje součinnost všech zúčastněných osob v tomto procesu. Jsou to dopravce, provozovatel dráhy a její vlastník (přídělce). Vzájemné vztahy těchto osob jsou definovány dvoustranným smluvním ujednáním. Pro dopravce, který vstupuje na dopravní cestu za účelem provozování drážní dopravy to jsou - smlouva mezi dopravcem a přídělcem; - smlouva mezi dopravcem a provozovatelem dráhy Smlouva mezi dopravcem a přídělcem Obchodní podmínky sjednává přídělce s dopravcem před zahájením provozování drážní dopravy, a to uzavřením dvoustranné smlouvy o přístupu na železniční dopravní cestu regionálních drah ve vlastnictví KŽC, s.r.o. Předmětem smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při přidělování kapacity dopravní cesty na regionálních drahách ve vlastnictví KŽC, s.r.o. Standardní formát smlouvy: S M L O U V A číslo o přístupu na železniční dopravní cestu regionálních drah ve vlastnictví KŽC, s.r.o. Č l á n e k 1 - Předmět smlouvy Č l á n e k 2 - Přidělování kapacity dopravní cesty Č l á n e k 3 - Použití železniční dopravní cesty Č l á n e k 4 - Podklady pro účtování Č l á n e k 5 - Způsob úhrady cen Č l á n e k 6 - Ukončení smluvního vztahu Č l á n e k 7 - Závěrečná ustanovení P ř í l o h a 1 - Ceny za přidělení kapacity dopravní cesty P ř í l o h a 2 - Ceny za užití železniční dopravní cesty

16 Smlouva mezi dopravcem a provozovatelem dráhy Dopravce je povinen provozovat drážní dopravu podle smlouvy uzavřené s provozovatelem dráhy o provozování drážní dopravy na dráze. Provozovatel dráhy je povinen poskytnout dopravci smluvně sjednané služby ve standardní kvalitě. Dopravce a provozovatel dráhy, na níž má být doprava provozována, jsou při uzavírání smlouvy o provozování drážní dopravy na dráze vázáni rozsahem a podmínkami stanovenými v rozhodnutí o licenci. Pokud při uzavírání smlouvy o provozování drážní dopravy mezi provozovatelem dráhy a dopravcem vznikne spor o stanovení konkrétních podmínek provozování drážní dopravy, rozhodne na žádost jednoho z nich drážní správní úřad. Standardní formát smlouvy: S M L O U V A o provozování drážní dopravy na tratích regionálních drah K a p i t o l a I - Provozování drážní dopravy Č l á n e k 1 - Rozsah drážní dopravy Č l á n e k 2 - Jízdní řád a plánování jízd vlaků Č l á n e k 3 - Omezení provozování dráhy Č l á n e k 4 - Předpisové podmínky Č l á n e k 5 - Zaměstnanci dopravce Č l á n e k 6 - Drážní vozidla Č l á n e k 7 - Zpoždění vlaků Č l á n e k 8 - Mimořádné události K a p i t o l a II - Zpoplatnění výkonů a služeb Č l á n e k 9 - Evidence výkonů Č l á n e k Úhrada za používání železniční dopravní cesty a související služby K a p i t o l a III - Další ujednání Č l á n e k Odpovědnost za škody Č l á n e k Závěrečná ustanovení P ř í l o h a 1 - Smluvní ceny za související služby P ř í l o h a 2 - Údaje k požadavkům na zpracování jízdního řádu pravidelných vlaků a vlaků podle potřeby P ř í l o h a 3 - Formulář Žádost o zavedení vlaku dopravce P ř í l o h a 4 - Vnitřní předpisy provozovatele dráhy P ř í l o h a 5 - Rozsah znalostí zaměstnanců dopravce P ř í l o h a 6 - Technická data hnacího drážního vozidla pro zařazení do předpisu ČD D 2/1 P ř í l o h a 7 - Formulář Výkaz o výkonech dopravce a Výkaz poskytnutých služeb dopravci Dále viz. kapitola č.5

17 2.5 Pravidla provozu Základní pravidla provozu na dráze celostátní a regionální vydává formou prováděcích vyhlášek k zákonu o dráhách Ministerstvo dopravy. Pro další informace, navštivte Základní vnitřní předpisy určující pravidla organizování a zabezpečení provozu na dráhách regionálních stanoví provozovatel příslušné dráhy regionální. Konkrétní výčet pravidel provozu, které je dopravce povinen při provozování drážní dopravy dodržovat, určuje smlouva mezi dopravcem a provozovatelem dráhy celostátní a regionální (viz. část ). Kontakty na provozovatele drah regionálních jsou uvedeny v kapitole a v příloze A. 2.6 Mimořádné přepravy Mimořádnou přepravou se rozumí přeprava vozové zásilky, která pro svoje rozměry, hmotnost, polohu těžiště nebo povahu s přihlédnutím k užitým drážním vozidlům a schopnostem přepravou dotčených tratí vyžadují přijetí a provedení zvláštních technických nebo provozních opatření. Jedná se zejména o zásilky překračující ložnou míru některých z železničních správ zúčastněných na přepravě, zásilky dlouhých předmětů, o zásilky s překročenou přípustnou hmotností na nápravu nebo na běžný metr vozu. Takové zásilky mohou být přijaty k přepravě jen za zvláštních podmínek, které musí být sjednány předem a které stanoví provozovatel dráhy na základě žádosti o souhlas k přepravě mimořádné zásilky. Zásilka se považuje za mimořádnou, jedná-li se zejména o: - zboží, které není zajištěno podle zásad svazku 1 nebo nakládacích směrnic svazku 2 Přílohy II RIV, a u kterých není také k dispozici žádné srovnatelné, alternativní zajištění, - zboží, které se zřetelem k předepsaným omezením šířek, překračuje ložnou míru předepsanou pro příslušnou trať, - tuhé ložné jednotky na dvou nebo více vozech s otočnými nebo kluznými otočnými opleny, - ohebné ložné jednotky o délce větší než 36 m na více vozech bez otočných oplenů, - ložné jednotky, které nemohou být přepraveny až do stanice určení bez překládky, pokud váží více než 25 t, nebo které jsou naloženy na hlubinovém voze, - zásilky, které mají přejít na lodní převozy (trajekty), pokud se na ně vztahují ustanovení číslice 4, Přílohy IV RIV, - vozidla na vlastních kolech, která jsou sama předmětem přepravní smlouvy, pokud nenesou označení RIV nebo RIC, - naložené vozy s více než 8 nápravami, - zboží, které svojí délkou přesahuje krajní nápravu nebo otočný čep podvozkového vozu o délku uvedenou v následující tabulce:

18 při rozvoru nebo přesahuje-li zboží více než o: vzdálenosti otočných čepů vozu: 6,0 m 3,5 m 7,0 m 4,0 m 8,0 m 4,5 m 9,0 m 5,0 m 10,0 m 5,5 m 11,0 m 6,0 m 12,0 m 6,5 m - zásilky přepravované v železničních vozidlech o rozchodu 1520 mm, převázaných na rozchod 1435 mm a přeprava těchto vozů samotných; - přepravu drážních vozidel neschváleného typu ve vnitrostátní i mezinárodní přepravě; - přepravu vozů a speciálních vozidel ve vnitrostátní i mezinárodní přepravě, které pro svoje rozměry, svoji hmotnost nebo z jiných technických důvodů vyžadují stanovení zvláštních dopravních podmínek. Mimořádné zásilky se z důvodu muzejního charakteru regionální dráhy k přepravě NEPŘIJÍMAJÍ. 2.7 Nebezpečné zboží Přeprava nebezpečného zboží je z důvodu muzejního charakteru regionální dráhy VYLOUČENA. 2.8 Podmínky provozu drážních vozidel Základní pravidla provozu drážních vozidel na dráze celostátní a regionální stanovuje zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. Drážní správní úřad schválí typ drážního vozidla, jsou-li splněny technické podmínky drážního vozidla stanovené prováděcím předpisem nebo mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů. Podkladem pro rozhodnutí drážního správního úřadu je výsledek zkoušky drážního vozidla. Zkoušku zajišťuje výrobce drážního vozidla nebo jiná osoba, která prokáže právní zájem na schválení typu drážního vozidla na svůj náklad u právnické osoby, kterou je autorizovaná osoba pověřená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle zvláštního právního předpisu po dohodě s Ministerstvem dopravy. Na dráhách lze provozovat drážní vozidlo, které svojí konstrukcí a technickým stavem odpovídá požadavkům bezpečnosti drážní dopravy, obsluhujících osob, přepravovaných osob a věcí a jehož technická způsobilost byla prokázána shodou se schváleným typem. Drážní vozidla hnací, drážní vozidla tažená s rychlostí nad 160 km/h na dráhách železničních musí mít technickou způsobilost kromě prokázané shody se schváleným typem ještě ověřenou Drážním úřadem. Pro další informace, navštivte

19 2.9 Podmínky pro personál zajišťující provoz Podmínky pro personál zajišťující provoz stanoví Vyhláška Ministerstva dopravy č.101/1995 Sb., ze dne 27. května 1995, kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, v aktuálním znění. Konkrétní požadavky na odbornou způsobilost a znalosti osob zajišťujících provozování drážní dopravy a o způsobu jejich ověřování, včetně systému pravidelného školení, stanoví každý dopravce vnitřním předpisem pro provozování drážní dopravy. Vydání takového vnitřního předpisu dopravcem je podmínkou k získání osvědčení dopravce.

20 3.1. Úvod 3. INFRASTRUKTURA Obecná platnost informací uvedených v této části je vymezena skutečností známou v době zpracování tohoto prohlášení o dráze. V souladu s článkem 3 Směrnice 2001/14/EC je toto prohlášení o dráze na webových stránkách přídělce (www.kzc.cz) udržováno v aktuálním stavu a v případě nutnosti upravováno. Přídělce v textu jednotlivých kapitol poukazuje na očekávané změny charakteristik nebo omezení infrastruktury Rozsah sítě Hranice sítě Místa styku drah Místa styku dráhy regionální ve vlastnictví KŽC, s.r.o. s dráhou celostátní jsou: Místo styku Železniční správa Česká Kamenice Správa železniční dopravní cesty, s.o. (SŽDC)

21 3.2.3 Další informace Železniční dráhy se z hlediska významu, účelu a technických podmínek, stanovených prováděcím předpisem, člení do jednotlivých kategorií. Kategoriemi železničních drah pro účely tohoto prohlášení jsou: a) dráha celostátní, jíž je dráha, která slouží mezistátní a celostátní veřejné železniční dopravě a je jako taková označena, b) dráha regionální, jíž je dráha regionálního nebo místního významu, která slouží veřejné železniční dopravě a je zaústěná do celostátní nebo jiné regionální dráhy. Dráha celostátní je určena k uspokojování poptávky po železniční dopravě na celém území České republiky a plní požadavky cizích železničních správ na přechod vlaků přes hranice státu. Dráhu celostátní tvoří ucelená konvenční železniční síť na území České republiky a je vymezená státními hraničními přechody, kde se stýká s železnicemi cizích železničních správ. Součástí dráhy celostátní jsou na území České republiky i tratě vyjmenované ve sdělení Ministerstva dopravy č.111/2004 Sb., o výčtu železničních drah zařazených do evropského železničního systému. Tyto zvláště vyjmenované tratě tvoří součást evropské dopravní sítě budované nebo modernizované pro konvenční nákladní železniční dopravu a kombinovanou železniční dopravu a pro drážní vozidla provozovaná na těchto dráhách. Vláda České republiky usnesením č.766 ze dne 20. prosince 1995, podle 60 zákona o dráhách, s účinností od 1. července 1996 vyčlenila z dráhy celostátní jednotlivé dráhy regionální. Viz. příloha B. Aktuální údaje o infrastruktuře poskytují na vyžádání jednotliví provozovatelé drah: - Provozovatelem dráhy celostátní je státní organizace Správa železniční dopravní cesty, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1 a s identifikačním číslem Provozovatelem dráhy regionální Česká Kamenice Kamenický Šenov je obchodní firma KŽC Doprava, s.r.o., se sídlem Meinlinova 336, Praha 9 a s identifikačním číslem Popis sítě Dráhu tvoří: a) železniční spodek, který tvoří těleso železničního spodku, stavby a zařízení železničního spodku, jakož i dopravní plochy, b) železniční svršek, který je tvořen z kolejí, výhybek, zvláštních konstrukcí a konstrukčních prvků; součásti železničního svršku jsou zejména kolejnice, kolejnicové podpory, upevňovadla, drobné kolejivo, výhybkové součásti, dilatační zařízení, izolované styky, vodivá a speciální spojení, přídržné kolejnice, ochranné kolejnice, ozubnicové tyče, zařízení proti putování kolejnic, pražcové kotvy, kolejové lože, ohřev výhybek, c) železniční přejezdy, d) stavby a pevná zařízení nutná k ochraně proti nepříznivým vlivům dráhy, tj. zařízení proti hluku, bludným proudům, korozi, rušení telekomunikačních systémů, vlivu vysokého napětí a k omezení vlivu provozování dráhy a drážní dopravy na elektrizační soustavu,

22 e) sdělovací zařízení pro přenos informací obsahující přenosové cesty, zařízení koncová, spojovací, přenosová, zapojená do samostatných okruhů nebo telefonní, dálnopisné, datové a rádiové sítě, zařízení rozhlasová a dále zařízení hodinová, informační, průmyslové televize a požární signalizace, f) zabezpečovací zařízení obsahující technické prostředky zabezpečení a řízení drážní dopravy v železničních stanicích a na tratích, zařízení pro mechanizaci a automatizaci spádovišť a související přenosové cesty, g) elektrická zařízení obsahující zařízení, která zajišťují napájení elektrických hnacích vozidel (trakční napájecí a spínací stanice, trakční vedení), prostředky dispečerského řízení, drážní elektrická silnoproudá zařízení pro výrobu, přeměnu, zásobování a využití elektrické energie, speciální elektrická zařízení, přístroje a osvětlovací zařízení, zařízení pro napájení zabezpečovacího zařízení, elektrická zařízení pro předtápění vlakových souprav, zařízení pro ochranu před účinky atmosférické elektřiny, zařízení pro ochranu před negativními účinky zpětných trakčních proudů, případně další elektrická zařízení napájená i z trakčního vedení, h) pevná zařízení pro měření, údržbu a opravy dráhy a k nim příslušející budovy, i) budovy a zařízení určené k organizování, zabezpečení a řízení drážní dopravy a k uspokojování přepravních potřeb a poskytování služeb spojených s přepravou veřejnosti, včetně inženýrských sítí nutných k jejich provozování, j) pozemky v obvodu dráhy. Uvedené součásti dráhy splňují technické podmínky a požadavky prostorového uspořádání, traťových tříd zatížení a geometrického uspořádání koleje a uspořádání tělesa železničního spodku, staveb železničního spodku, zařízení železničního spodku, podmínky stavby přejezdu, technické parametry železničního svršku, způsobu označování tratě, vybavenosti železničních stanic a železničních zastávek, uspořádání elektrických zařízení, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. Podrobné informace o konkrétním prvku sítě poskytuje přídělce na vyžádání Zeměpisná identifikace Základní charakteristika železniční sítě délka tratí celkem (km) 4,923 - jednokolejné 4,923 - dvoukolejné 0 - vícekolejné 0 elektrizované tratě 0 - AC V/50Hz 0 - DC V (1 500 V) 0 Rychlost - do 80 km.h od 80 do 119 km.h od 120 do 159 km.h km.h -1 a více 0 úzkorozchodné tratě 0 stavební délka kolejí celkem 5,166 počet výhybek 9 počet mostů 2 celková délka mostů (m) 43 počet tunelů 0

23 celková délka tunelů (m) 0 počet úrovňových přejezdů 9 délka kolejí vybavených - automatickým blokem 0 - automatickým hradlem 0 - reléovým poloautoblokem 0 - hradlovým poloautoblokem 0 Délka tratí vybavených - vlakovým zabezpečovačem 0 - dálkovým ovládáním dopraven 0 počet stanic vybavených zabezpečovacím zřízením - elektronickým 0 - hybridním 0 - releovým 0 - elektromechanickým (mechanickým) 0 - dálkově ovládaným Typologie drah neobsazeno Rozchody Dráhu regionální tvoří koleje s normálním rozchodem, stanoveným v souladu s výnosem Mezinárodní železniční unie - UIC č. 510, tj mm Stanice a uzly Viz. příloha B Dále viz. část Parametry a limity tratí Průjezdný průřez Prostorové uspořádání staveb dráhy vymezují rozměrové parametry tratí, stanovené pro bezpečnou průchodnost drážních vozidel. Pro dráhu celostátní a dráhy regionální normálního rozchodu jsou z průjezdných průřezů Mezinárodní železniční unie (výnos UIC č. 506) určeny obrysy průjezdných průřezů, vystavěné na základě vztažných obrysů kinematických obrysů pro vozidla GB a GC. Základní průjezdný průřez (Z), který je označen GČD, je vytvořen podle zásad konstrukce evropských gabaritů (G) a vychází z obrysů drážních vozidel určených pro provoz na neelektrifikovaných tratích dráhy celostátní a dráhách regionálních.

24 Levá strana Pravá strana V obrázku platí: Průjezdný průřez Z-GČD levá strana - pro traťové koleje (i na zastávkách), - pro hlavní koleje ve stanicích a výhybnách - pro hlavní koleje v manipulačních kolejištích vleček - pro dopravní koleje pojížděné vlaky pro přepravu cestujících; A - B pro zařízení a stavby na vnější straně krajních kolejí; C - D pro zařízení mezi kolejemi; pravá strana - pro ostatní koleje ve stanicích a výhybnách E - F pro všechny stavby a zařízení. V normou stanoveném rozsahu mohou do průjezdného průřezu zasahovat nástupiště a stavby a zařízení, která mění svou polohu při součinnosti s jízdou drážních vozidel a mají přesně vymezený dotyk s určenými částmi drážních vozidel Limity zatížení tratí Tratě dráhy celostátní a drah regionálních se zařazují do traťových tříd podle toho, jakými nejúčinnějšími kolejovými vozidly příslušné traťové třídy zatížení mohou být pojížděny. Z hlediska přechodnosti drážních vozidel, kdy se přechodností rozumí schopnost železničního stavebního objektu převést kolejové vozidlo po vlastní konstrukci při zachování bezpečnosti železničního provozu, se tratě v souladu s výnosem Mezinárodní železniční unie - UIC č. 700 zařazují do traťových tříd zatížení. Účinnost drážních vozidel charakterizujících traťovou třídu je dána velikostí největších ohybových momentů a posouvajících sil na staticky prostém nosníku, které vyvolává souprava vytvořená z neomezeného počtu zatěžovacích

25 schémat simulujících čtyřnápravové vozy s dvounápravovými podvozky. Tato schémata jsou určena: a) odstupňovanou hmotností na nápravu; b) odstupňovanou hmotností na jednotku délky vozidla; c) dohodnutými geometrickými charakteristikami vzájemné vzdálenosti náprav. Tratě se zařazují do traťových tříd A, B1, B2, C2, C3, C4, D2, D3, D4, E4 a E5 podle účinnosti zatěžovacích schémat, která mají smluvní meze uvedené v tabulce: Smluvní dělící meze Hmotnost na nápravu (P) Hmotnost na běžný A B C D E metr délky vozu (p) 16 t 18 t 20 t 22,5 t 25 t 1 5,0 t/m A B1 2 6,4 t/m B2 C2 D2 3 7,2 t/m C3 D3 4 8,0 t/m C4 D4 E4 5 8,8 t/m E5 Při zařazování tratě do traťové třídy se uvažuje souprava složená ze schémat simulujících drážní vozidla se dvěma dvounápravovými podvozky: P P P P 1,5 m 1,8 m c 1,8 m 1,5 m které odpovídají uspořádání náprav (P) podle tabulky: Traťová třída Hmotnost na nápravu(p) [t] Hmotnost na jednotku délky(p) [t/m] c [m] d = c+6,6 [m] A 16 5,0 6,20 12,80 B1 18 5,0 7,80 14,40 B2 18 6,4 4,65 11,25 C2 20 6,4 5,90 12,50 C3 20 7,2 4,50 11,10 C4 20 8,0 3,40 10,00 D2 22,5 6,4 7,45 14,05 D3 22,5 7,2 5,90 12,50 D4 22,5 8,0 4,65 11,25 E4 25 8,0 5,90 12,50 E5 25 8,8 4,75 11,35 Trať Česká Kamenice Kamenický Šenov Traťová třída A

26 Sklonové poměry Viz. příloha B Rychlostní limity Viz. příloha B Maximální délky vlaků Viz. příloha B Napájecí zdroje Neobsazeno Zabezpečení provozu a komunikační systémy Zabezpečovací zařízení, které v souvislosti s jízdami drážních vozidel přispívá k zajištění bezpečnosti železniční dopravy kontrolou a náhradou podílu lidského činitele a umožňuje automatizaci dopravního procesu a zvyšování propustné výkonnosti železničních stanic a tratí se podle úrovně zajištění a kontroly podmínek pro zabezpečenou jízdu drážních vozidel dělí na zařízení: a) 1. kategorie - za splnění většiny bezpečnostních požadavků pro zabezpečenou jízdu vlaku odpovídají určení zaměstnanci; b) 2. kategorie - splnění určených bezpečnostních požadavků pro zabezpečenou jízdu vlaku zajišťuje zabezpečovací zařízení a za splnění ostatních bezpečnostních požadavků odpovídají určení zaměstnanci; c) 3. kategorie - splnění bezpečnostních požadavků pro zabezpečenou jízdu vlaku i posunu zajišťuje zabezpečovací zařízení. Staniční a traťová zabezpečovací zařízení a vlakové zabezpečovací zařízení je schopno předávat si navzájem potřebné informace pro svoji funkci v rozsahu a formě podle požadavků použitého vlakového zabezpečovacího zařízení. Trať Kategorie zab.zař. Česká Kamenice Kamenický Šenov Návěstní systémy Návěstní soustava je tvořena jednotným systémem viditelných návěstí ve stanoveném provedení, tvaru a barvě a zvukových slyšitelných návěstí ve stanoveném provedení. Návěstní soustava umožňuje snadné, rychlé a jednoznačné vyjádření a vnímání návěstí a zajišťuje bezpečné provozování drážní dopravy. Základní návěsti návěstní soustavy jsou uvedeny v příloze č. 1, část I, Vyhlášky 173/1995 Sb. Ministerstva dopravy ze dne 22. června 1995, kterou se vydává dopravní řád drah. Návěsti se dávají návěstní pomůckou (např. návěstní praporek, svítilna, návěstní tabule), případně rukou (ruční viditelné návěsti), nebo zvukem (zvukové návěsti), nebo prostřednictvím návěstních znaků mechanických nebo světelných návěstidel a neproměnných návěstidel (viditelné návěsti), nebo slovním pokynem Obvody dálkového řízení dopravy Neobsazeno

27 Komunikační systémy Neobsazeno Viz. příloha C ATC systémy Neobsazeno 3.4 Omezení provozu Specializovaná infrastruktura Neobsazeno Ekologická omezení Neobsazeno Nebezpečný náklad Neobsazeno Omezení v tunelu Neobsazeno Omezení na mostech Bez specifických omezení. 3.5 Dostupnost infrastruktury Na trati regionální dráhy Česká Kamenice Kamenický Šenov je drážní doprava organizována tak, že ve stanovených traťových úsecích se pohybuje pouze jeden vlak nebo posunující drážní vozidlo. Je zde použito zjednodušeného řízení drážní dopravy. Stanovené dopravny nejsou trvale obsazeny osobami řídícími drážní dopravu. Vlaková doprava je řízena z jednoho místa a doprovod vlaku se ve stanovených dopravnách dorozumívá s osobou řídící drážní dopravu. Při křižování nebo předjíždění vlaků musí být předem určena vjezdová kolej, popřípadě se stanoví, který vlak vjede do dopravny jako první. Na traťovém úseku musí být zajištěno dorozumívání doprovodu vlaku s osobou, která řídí drážní dopravu, vhodným sdělovacím zařízením ze stanovených dopraven, popřípadě i z vlaku. Vlak nesmí ze stanovené dopravny odjet bez souhlasu osoby řídící drážní dopravu nebo bez jiného povolení provozovatele dráhy. Není-li při sestavě jízdního řádu a jeho pravidelných změn zájem ze strany dopravců o využití kapacity dopravní cesty může provozovatel dráhy v části denní doby přiměřeně omezit využití kapacity výlukou služby dopravních zaměstnanců. Takovéto omezení zohledňuje přídělce v procesu ad-hoc přidělování kapacity a může navrhnout žadatelům v přiměřené míře jinou vhodnou kapacitu dopravní cesty, která nemusí odpovídat v plném rozsahu jednotlivým žádostem. Viz. část Provozovatelé drah zveřejňují na svých webových stránkách informace o rozsahu výluky služby dopravních zaměstnanců.

28 Drážní správní úřad může na základě vyrozumění provozovatele dráhy rozhodnout o době a podmínkách omezeného provozování dráhy nebo její části. Tímto postupem není dotčeno právo dopravců na náhradu škody. Po dohodě se přídělcem, zveřejňují provozovatelé drah na svých webových stránkách měsíčně aktualizované informace o omezení provozování jednotlivých tratí a jejich částí. Pro takto plánovaná omezení, o jejichž rozsahu jsou zúčastnění dopravci předem informováni, neposkytuje přídělce dopravci kompenzace na pokrytí vícenákladů vzniklých při alternativním zajišťování svých služeb. V případě překročení plánovaného rozsahu omezení je přídělce, po vyzvání omezením dotčeného dopravce, povinen o případné kompenzaci jednat. Překročí-li doba omezení provozování dráhy nebo její části 24 hodin a omezení naruší sjednaný rozsah a četnost drážní dopravy, je provozovatel dráhy povinen neprodleně vyrozumět o důvodech a době předpokládaného omezení drážní správní úřad, vlastníka dráhy a dopravce, kteří provozují dopravu na dráze, jejíž provozování je omezeno. Přídělce je oprávněn omezit přidělování kapacity dopravní cesty v případě, kdy provozovatel dráhy na dobu nezbytně nutnou omezil provozování dráhy nebo její části z důvodů provádění diagnostiky a měření, údržby, obnovy a zvýšení propustnosti tratě. S ohledem na plán investičních akcí může přídělce omezit přidělování kapacity dopravní cesty v úsecích dotčených modernizací, resp. optimalizací tratí železničních koridorů a v železničních uzlů. Provozovatel dráhy umožní dopravcům, po projednání se přídělcem, užití volné kapacity dopravní cesty pro umožnění jízdy vlaků po vhodné odklonové cestě. Viz. část 4.5. a příloha E. 3.6 Osobní terminály (stanice) Železniční stanice pro provozování veřejné drážní osobní dopravy jsou vybaveny: a) nástupišti; b) prostory pro cestující a jejich ochranu před povětrnostními vlivy; c) hygienickým zařízením; d) informačním systémem o příjezdu a odjezdu vlaků; e) orientačními značkami o přístupu k vlakům; f) osvětlením prostor pro cestující. Železniční zastávky pro provozování veřejné drážní osobní dopravy jsou vybaveny: a) nástupišti; b) prostory pro cestující a jejich ochranu před povětrnostními vlivy, případně pro odbavování cestujících; c) osvětlením prostor pro cestující. Dálka nástupišť je odvozena od maximální délky osobních vlaků na příslušné trati. Viz. příloha B. Výška úrovňových nástupišť je 200 mm (poslední nástupiště, přes které se dále nepřechází, 250 mm) nad úrovní temena hlavy kolejnice. Výška ostrovních nástupišť je 550 mm nad úrovní temena hlavy kolejnice. Seznam stanic s rozsahem odbavení a poskytovanými službami v osobní dopravě zveřejňují provozovatelé drah v Jízdním řádu veřejné drážní osobní dopravy na dráze celostátní a regionální, a to prostřednictvím Celostátního informačního systému o jízdních řádech. Tento seznam definuje též rozsah bezbariérového přístupu cestujících. Viz. část 5.

29 3.7 Nákladní terminály (stanice) Neobsazeno 3.8 Servisní vybavení Vlakotvorné stanice Neobsazeno Odstavné nádraží Neobsazeno Střediska pro opravy a údržbu Neobsazeno Možnost doplnění paliva Neobsazeno Technická zařízení Neobsazeno Ostatní zařízení Neobsazeno 3.9 Rozvoj infrastruktury Viz. příloha E.

30 4.1 Úvod 4. PŘIDĚLENÍ KAPACITY Kapacita dopravní cesty, tj. její využitelná propustnost v rámci rozvržení požadovaných tras vlaků na určitém úseku dopravní cesty v určitém časovém období, je vyjádřena počtem vlaků, které je možno dopravovat za určité časové období při daném technickém, provozním a personálním vybavení a při dodržení potřebné kvality dopravy. Přídělce, v souladu s 34b zákona o dráhách, přiděluje kapacitu dopravní cesty ve vlastnictví KŽC, s.r.o., a to: dráhy regionální Česká Kamenice Kamenický Šenov 4.2 Popis procesu Přídělce přiděluje kapacitu pouze v režimu jednorázové přidělení, dále jen ad-hoc. Rozpis ad-hoc procesu je uveden v části : Dlouhodobé přidělení neobsazeno Jednorázové přidělení Proces ad-hoc přidělování kapacity je rozdělen na dva režimy, kdy: a) doba od přijetí požadavku do jeho realizace je delší než pět pracovních dnů (včetně dne podání žádosti); b) doba od přijetí požadavku do jeho realizace je kratší než pět pracovní ch dnů (včetně dne podání žádosti) Účastníci procesu ad-hoc přidělování kapacity v režimu a) jsou: - dopravce žadatel; - provozovatel dráhy - přídělce Trasu a jízdní řád vlaku určuje provozovatel dráhy v mezích přídělcem přidělené kapacity. O vlakovou trasu v režimu ad-hoc podle a) žádá dopravce provozovatele dráhy písemně nebo elektronicky Účastníci procesu ad-hoc přidělování kapacity v režimu b) jsou: - dopravce žadatel; - provozovatel dráhy - přídělce Trasu a jízdní řád vlaku určuje provozovatel dráhy v mezích přídělcem přidělené kapacity. Požadavek na přidělení kapacity je posuzován přídělcem v rámci volné kapacity po dořešení všech předchozích ad-hoc požadavků na přidělení kapacity. O vlakovou trasu v režimu ad-hoc podle b) žádá dopravce provozovatele dráhy písemně nebo elektronicky. V průběhu celého procesu přidělování kapacity přídělce úzce spolupracuje s provozovateli drah, kteří jsou odpovědni za zpracování jízdního řádu. Pro vzájemnou spolupráci při přidělování kapacity dopravní cesty, která překračuje jednu dráhu se v případě potřeby zřizuje společná komise, kterou tvoří zástupci dotčených přídělců.

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2001 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění

Více

Příloha 1 - Doporučený příděl návěstidel

Příloha 1 - Doporučený příděl návěstidel Příloha 1 k SŽDC D1 - Účinnost od 1. července 2013 Příloha 1 - Doporučený příděl návěstidel pracovní zařazení výpravčí výhybkář člen posunové čety staniční dozorce strážník oddílu závorář člen obsluhy

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 27. července 2012 (OR. en) 12962/12 TRANS 260

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 27. července 2012 (OR. en) 12962/12 TRANS 260 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. července 2012 (OR. en) 12962/12 TRANS 260 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 25. července 2012 Příjemce: Generální sekretariát Rady Č. dok. Komise:

Více

(Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ

(Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ 14.5.2011 Úřední věstník Evropské unie L 126/1 II (Nelegislativní akty) ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 26. dubna 2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému Energie transevropského

Více

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 458/2000 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 458/2000 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1. ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 458/2000 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2004 458/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. listopadu 2000 o podmínkách

Více

Metodický zpravodaj autoškol č. 83/2014 zákony, vyhlášky

Metodický zpravodaj autoškol č. 83/2014 zákony, vyhlášky Metodický zpravodaj autoškol č. 83/2014 zákony, vyhlášky Seznam zákonů, vyhlášek a předpisů vydaných ve Sbírce zákonů ČR, Úředním věstníku EU a v ostatních rezortních předpisech v období srpen až listopad

Více

Ministerstvo dopravy stanoví podle 22 odst. 2, 35 odst. 2, 42 odst. 3, 43 odst. 1, 4 a 5, 44 odst. 1 a 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb.

Ministerstvo dopravy stanoví podle 22 odst. 2, 35 odst. 2, 42 odst. 3, 43 odst. 1, 4 a 5, 44 odst. 1 a 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb. 173/1995 b. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 242/199 b., vyhlášky č. 174/2000 b., vyhlášky č. 133/2003 b., vyhlášky č. 57/2013 b. a vyhlášky č. 7/2015

Více

ZÁKON. ze dne 17. prosince 2003. o veřejných zakázkách. ČÁST PRVNĺ Obecná ustanovení. Hlava I Předmět úpravy, působnost zákona a základní pojmy

ZÁKON. ze dne 17. prosince 2003. o veřejných zakázkách. ČÁST PRVNĺ Obecná ustanovení. Hlava I Předmět úpravy, působnost zákona a základní pojmy 40 ZÁKON ze dne 17. prosince 2003 o veřejných zakázkách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ Obecná ustanovení Hlava I Předmět úpravy, působnost zákona a základní pojmy 1 Tento

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í *crdux0059btj* CRDUX0059BTJ DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0500/12-10/Ck V Praze dne 14. ledna 2013 Č. j.: DUCR-2327/13/Ck Telefon: +420 972 241

Více

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb. zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993

Více

Železnice v kontaktu s okolím Aplikace nízkých protihlukových clon u SŽDC

Železnice v kontaktu s okolím Aplikace nízkých protihlukových clon u SŽDC Železnice v kontaktu s okolím Aplikace nízkých protihlukových clon u SŽDC Ing. arch. Pavel Andršt ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTA 2014 České Budějovice, 8.-10. dubna 2014 Základní legislativa Zákon č. 266/1994

Více

pozdějších předpisů. 3 ) Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného

pozdějších předpisů. 3 ) Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného ZÁKON 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů ZMĚNA č. 477/2001 Sb. ZMĚNA č. 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb. ZMĚNA č. 356/2003 Sb. ZMĚNA č. 167/2004 Sb.,

Více

č. 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů

č. 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů č. 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 477/2001 Sb. (k 1.1.2002) mění 3 odst. 3 písm. b), 38 odst. 7 písm. a), v

Více

České teplo s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky dodávky zemního plynu (dále jen VOP_ZP) č. 2/2014)

České teplo s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky dodávky zemního plynu (dále jen VOP_ZP) č. 2/2014) Všeobecné obchodní podmínky dodávky zemního plynu (dále jen VOP_ZP) č. 2/2014) Preambule: Obchodníkem zemního plynu je společnost České teplo s r.o., (dále jen obchodník) se sídlem: Klapkova 731/34, 182

Více

vyhlašuje úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., ZÁKON

vyhlašuje úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., ZÁKON PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 477/2001 Sb., zákonem č.76/2002 Sb., zákonem č. 275/2002

Více

Prohlášení o dráze regionální

Prohlášení o dráze regionální Prohlášení o dráze regionální KŽC, s.r.o., IČO 27210481, se sídlem Meinlinova 336, Praha 9 Koloděje, PSČ 190 16, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 104704 (dále

Více

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby Zajištění sběru, přepravy a odstranění komunálních, velkoobjemových a nebezpečných odpadů v obci Čerčany Veřejná zakázka zadávaná v souladu s

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva a Ing. Lubomírem

Více

Doprava těžkých komponent v ČR po železnici

Doprava těžkých komponent v ČR po železnici Doprava těžkých komponent v ČR po železnici Ing. Ivan ČERVENKA Konference Strojírenství a doprava 10.5.2012 VŠB Technická univerzita Ostrava Základní informace o SŽDC Na základě zákona č. 77/2002 Sb. vznikly

Více

185_2001_Sb. 185/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 15. května 2001. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 477/2001 Sb.

185_2001_Sb. 185/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 15. května 2001. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 477/2001 Sb. 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Změna: 477/2001 Sb. Změna: 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 188/2004 Sb. Změna: 356/2003 Sb., 167/2004

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle 44 pro nadlimitní veřejnou zakázku otevřené řízení 1. Název zakázky Pronájem komunikační a kompresní infrastruktury a pronájem

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 45 Rozeslána dne 11. dubna 2012 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 45 Rozeslána dne 11. dubna 2012 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 45 Rozeslána dne 11. dubna 2012 Cena Kč 90, O B S A H : 119. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,

Více

České dráhy ČD S 8. Předpis. pro provoz, údržbu a opravy. speciálních vozidel

České dráhy ČD S 8. Předpis. pro provoz, údržbu a opravy. speciálních vozidel České dráhy ČD S 8 Předpis pro provoz, údržbu a opravy speciálních vozidel České dráhy ČD S 8 Předpis pro provoz, údržbu a opravy speciálních vozidel Změna č. 1 Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

Smlouva č. 104/2015 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015

Smlouva č. 104/2015 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015 Smlouva č. 104/2015 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2015 Článek 1 Smluvní strany Státní fond dopravní infrastruktury Sokolovská 278, 190 00 Praha

Více

ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02. (dále jen Program opatření)

ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02. (dále jen Program opatření) Program opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního oddělení provozovatele distribuční

Více

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje 106 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 477/2001 Sb., zákonem č. 76/2002 Sb., zákonem

Více

Bezpečnost práce v železniční dopravě

Bezpečnost práce v železniční dopravě SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 18 Bezpečnost práce v železniční dopravě Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2 3

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon Podrobné podmínky zadávací dokumentace Zadávací řízení: Podlimitní veřejná

Více

SMLOUVA č... o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro poskytovatele poskytující hrazené služby v dětských ozdravovnách)

SMLOUVA č... o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro poskytovatele poskytující hrazené služby v dětských ozdravovnách) SMLOUVA č... o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro poskytovatele poskytující hrazené služby v dětských ozdravovnách) Článek I. Smluvní strany Poskytovatel zdravotních služeb: Sídlo (obec): Ulice,

Více

ZÁKON č. 406/2000 Sb.

ZÁKON č. 406/2000 Sb. ZÁKON č. 406/2000 Sb. ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií ČÁST PRVNÍ ( 1-14) HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ( 1-2) 1- Předmět zákona Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1 (dále

Více

České dráhy, a.s. ČD V 5. Předpis. pro vzduchojemy železničních kolejových vozidel. Úroveň přístupu A

České dráhy, a.s. ČD V 5. Předpis. pro vzduchojemy železničních kolejových vozidel. Úroveň přístupu A České dráhy, a.s. ČD V 5 Předpis pro vzduchojemy železničních kolejových vozidel Úroveň přístupu A České dráhy, a.s. ČD V 5 Předpis pro vzduchojemy železničních kolejových vozidel Schváleno rozhodnutím

Více

406/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 25. října 2000. o hospodaření energií ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět zákona

406/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 25. října 2000. o hospodaření energií ČÁST PRVNÍ HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět zákona 406/2000 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2000 o hospodaření energií Změna: 359/2003 Sb. Změna: 694/2004 Sb. Změna: 180/2005 Sb. Změna: 177/2006 Sb. Změna: 214/2006 Sb. Změna: 574/2006 Sb. Změna: 177/2006 Sb.

Více

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj Čj. MSK 122380/2015 Moravskoslezský kraj vydává Prohlášení o dráze regionální Sedlnice Mošnov, Ostrava Airport platné pro přípravu jízdního řádu 2017 a pro jízdní řád 2017 účinné ode dne zveřejnění Moravskoslezský

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í *crdux0024wb6* CRDUX0024WB6 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0590/10-4/Hm V Praze dne 22. září 2010 Č. j.: DUCR-47535/10/Hm Telefon: 602 378 117

Více

505/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 16. listopadu 1990. o metrologii. Federální shromáždění České a Slovenské federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

505/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 16. listopadu 1990. o metrologii. Federální shromáždění České a Slovenské federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: 505/1990 Sb. ZÁKON ze dne 16. listopadu 1990 o metrologii Změna: 4/1993 Sb., 20/1993 Sb. Změna: 119/2000 Sb. Změna: 119/2000 Sb. (část) Změna: 137/2002 Sb. Změna: 13/2002 Sb. Změna: 226/2003 Sb. (část)

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle ust. 21 odst. 1 písm. a) a 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále také jako zákon

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT Datum vyhlášení zakázky: 14. 4. 2015 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0010

Více

Dle rozdělovníku. Věc: Výzva k podání nabídky. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dle rozdělovníku. Věc: Výzva k podání nabídky. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Správa železniční geodézie Olomouc Nerudova 1 772 58 Olomouc VÁS DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.:787 /2015 - SŽG OLC POČ. LISTŮ: 10 POČ. PŘÍLOH: 4 POČ. LISTŮ

Více

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR-2266-211/ČJ-2014-990640 Počet listů: 9 Přílohy: 5/27. Zadávací dokumentace

Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR. Č.j. PPR-2266-211/ČJ-2014-990640 Počet listů: 9 Přílohy: 5/27. Zadávací dokumentace Ministerstvo vnitra ČR Policie ČR Č.j. PPR-2266-211/ČJ-2014-990640 Počet listů: 9 Přílohy: 5/27 Zadávací dokumentace (dále jen,,zd ) pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou dle 21 odst. 1 písm. a) zákona

Více

Lovochemie, a.s. Terezínská 57 410 02 Lovosice VPR-ŽD-004. Změna č. 5. člen představenstva, osoba odborně způsobilá. JUDr. Miloslav Spěváček, v.r.

Lovochemie, a.s. Terezínská 57 410 02 Lovosice VPR-ŽD-004. Změna č. 5. člen představenstva, osoba odborně způsobilá. JUDr. Miloslav Spěváček, v.r. Provozovatel dráhy Lovochemie, a.s. Terezínská 57 410 02 Lovosice VPR-ŽD-004 VLEČKOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD ZDRAVOTNÍ A ODBORNÁ ZPŮSOBILOST Schválil: JUDr. Miloslav Spěváček, v.r. člen představenstva, osoba odborně

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh Zastupitelstva HMP. na vydání. zákona

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Návrh Zastupitelstva HMP. na vydání. zákona PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 972 Návrh Zastupitelstva HMP na vydání zákona kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Více

189/1999 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

189/1999 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ Systém ASPI - stav k 21.1.2015 do částky 8/2015 Sb. a 3/2015 Sb.m.s. 189/1999 Sb. - o nouzových zásobách ropy - poslední stav textu 189/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 1999 o nouzových zásobách ropy,

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1) 1 Předmět úpravy Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1 a upravuje

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ( 1) 1 Předmět úpravy Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1 a upravuje 247/2000 Sb. znění účinné od 20. 2. 2016 247 ZÁKON ze dne 30. června 2000 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Parlament se usnesl na

Více

227/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 29. června 2000. (zákon o elektronickém podpisu) ČÁST PRVNÍ ELEKTRONICKÝ PODPIS. Účel zákona

227/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 29. června 2000. (zákon o elektronickém podpisu) ČÁST PRVNÍ ELEKTRONICKÝ PODPIS. Účel zákona Změna: 226/2002 Sb. Změna: 517/2002 Sb. Změna: 440/2004 Sb. Změna: 635/2004 Sb. Změna: 501/2004 Sb., 444/2005 Sb. Změna: 110/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 190/2009 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek v řízení o zadání zakázky malého rozsahu podle 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Nejedná se o řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA PRO TRH S KOMODITAMI PRO KONEČNÉ ZÁKAZNÍKY

BURZOVNÍ PRAVIDLA PRO TRH S KOMODITAMI PRO KONEČNÉ ZÁKAZNÍKY BURZOVNÍ PRAVIDLA PRO TRH S KOMODITAMI PRO KONEČNÉ ZÁKAZNÍKY OBSAH: ČÁST 1 OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 - Předmět úpravy a působnost Článek 2 - Definice pojmů Článek 3 - Šíření burzovních informací ČÁST

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem Dodávka elektrocentrál podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná v zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o.

Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce na stavební práce s názvem: Energetické úspory v areálu společnosti GLOBE SERVIS CZ s.r.o. zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY PROJEKT BUDE SPOLUFINANCOVÁN ZE ZDROJŮ EU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon): Energetická

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy Zákon č. 124/2002 Sb. ze dne 13. března 2002 o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku) Ve znění změn podle zákona č. 257/2004

Více

Rada Evropské unie Brusel 11. září 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 11. září 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 11. září 2014 (OR. en) 12761/14 ADD 1 REV 1 TRANS 403 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 8. září 2014 Příjemce: Generální sekretariát Rady Č. dok. Komise:

Více

SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY SMĚRNICE 2001/14/ES EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 26. února 2001, o přidělování kapacity železniční infrastruktury a zpoplatnění použití železniční infrastruktury a o bezpečnostní certifikaci EVROPSKÝ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění K čj 369-4/2012/DP - ÚVN Praze dne: 8.8.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 15 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Zákon o metrologii

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Zákon o metrologii Page 1 of 17 Titul původního předpisu: Zákon o metrologii SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Citace pův. předpisu: 505/1990 Sb. Částka: 83/1990 Sb. Datum přijetí: 16. listopadu

Více

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platná znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci (úplné znění vybraných ustanovení) 2 (1) Česká obchodní inspekce kontroluje právnické

Více

INFORMACE O STAVU APLIKACE EVROPSKÉ ŽELEZNIČNÍ LEGISLATIVY V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU A O PŘIPRAVOVANÉ EVROPSKÉ ŽELEZNIČNÍ LEGISLATIVĚ

INFORMACE O STAVU APLIKACE EVROPSKÉ ŽELEZNIČNÍ LEGISLATIVY V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU A O PŘIPRAVOVANÉ EVROPSKÉ ŽELEZNIČNÍ LEGISLATIVĚ INFORMACE O STAVU APLIKACE EVROPSKÉ ŽELEZNIČNÍ LEGISLATIVY V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU A O PŘIPRAVOVANÉ EVROPSKÉ ŽELEZNIČNÍ LEGISLATIVĚ Květoslava ČADSKÁ JUDr. Květoslava ČADSKÁ, vedoucí oddělení odboru drah,

Více

Rámcové podmínky čerpání prostředků pro realizaci programu. Podpora revitalizace železničních vleček

Rámcové podmínky čerpání prostředků pro realizaci programu. Podpora revitalizace železničních vleček Příloha PPŽ č.11 Obecný vzor Rámcových podmínek Příloha č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí č. X Rámcové podmínky čerpání prostředků pro realizaci programu Podpora revitalizace železničních vleček Číslo programu

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu KÚPK Ř 1/2016 PŮSOBNOSTI ODBORŮ KRAJSKÉHO ÚŘADU PLZEŇSKÉHO KRAJE (KÚPK)

Příloha č. 1 Organizačního řádu KÚPK Ř 1/2016 PŮSOBNOSTI ODBORŮ KRAJSKÉHO ÚŘADU PLZEŇSKÉHO KRAJE (KÚPK) Příloha č. 1 Organizačního řádu KÚPK Ř 1/2016 PŮSOBNOSTI ODBORŮ KRAJSKÉHO ÚŘADU PLZEŇSKÉHO KRAJE (KÚPK) Obsah 1. Odbor bezpečnosti a krizového řízení...1 2. Odbor dopravy a silničního hospodářství... 5

Více

Předmětem nabídky je realizace výzkumů Monitoring služeb elektronických komunikací 2008 panel mladých.

Předmětem nabídky je realizace výzkumů Monitoring služeb elektronických komunikací 2008 panel mladých. Název a sídlo zadavatele: Česká republika Český telekomunikační úřad Se sídlem: Praha 9, Sokolovská 219 Poštovní adresa: poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 IČ: 70 10 69 75 DIČ: CZ70106975 (není plátcem

Více

Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii

Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii se změnami: 4/1993 Sb., 20/1993 Sb., 119/2000 Sb., 137/2002 Sb., 13/2002 Sb., 226/2003 Sb., 444/2005 Sb., 481/2008 Sb., 223/2009 Sb. uveřejněno v: č. 32/1965 Sbírky zákonů

Více

VÝZVA. DDŠ Hamr n. J. rekonstrukce a přístavba školy č.p.49 - zpracování projektové dokumentace

VÝZVA. DDŠ Hamr n. J. rekonstrukce a přístavba školy č.p.49 - zpracování projektové dokumentace VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) a Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední inspektorát Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 760/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 28. prosince 2006, kterým se vydává úplné znění statutu

Více

Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka

Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Veřejná zakázka Rámcová smlouva - tonery, náplně a další spotřební materiál Zadavatel veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem: Chráněné bydlení pro zdravotně postižené Olešnice opakované řízení zadávané v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006

Více

Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii

Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii se změnami: 4/1993 Sb., 20/1993 Sb., 119/2000 Sb., 137/2002 Sb., 13/2002 Sb., 226/2003 Sb., 444/2005 Sb., 481/2008 Sb., 223/2009 Sb., 155/2010 Sb., 18/2012 Sb. uveřejněno

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka praček pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce. Turistická infrastruktura k hradu Brumov

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce. Turistická infrastruktura k hradu Brumov Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce Zakázka malého rozsahu IV. kategorie zadávaná v souladu s metodickým pokynem Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007 2013

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. Domov pro seniory Nezdenice oprava střechy a doteplení části střechy výměna solárních panelů VZ/2014/2/03

Více

127/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2005. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů

127/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2005. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 127/2005 Sb. - o elektronických komunikacích - stav k 31.12.2014 127/2005 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2005 o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických

Více

Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva)

Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva) Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva) Zakázka je spolufinancována z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu. Název operačního programu, ze kterého je zakázka hrazena Integrovaný operační program

Více

22/1997 Sb. ČR. Technické požadavky na výrobky. Hlava I. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

22/1997 Sb. ČR. Technické požadavky na výrobky. Hlava I. Úvodní ustanovení. Předmět úpravy 22/1997 Sb. ČR Neoficiální úplné znění zákona ze dne 24. ledna 1997 č. 22/1997 Sb. ČR, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů; ve znění zákona č. 71/2000 Sb.; zákona

Více

Výzva více zájemcům k podání nabídek

Výzva více zájemcům k podání nabídek Výzva více zájemcům k podání nabídek PREAMBULE Tato veřejná zakázka je spolufinancována z Evropské Unie v rámci Operačního programu Životní prostředí, kdy tato je zadávána v souladu se zásadami transparentnosti,

Více

Pardubický kraj. Servis kopírovacích a multifunkčních zařízení

Pardubický kraj. Servis kopírovacích a multifunkčních zařízení Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 SpKrÚ 76105/2013 VÝZVA k předložení nabídky dle ust. 38 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ nebo zákon ) Zadavatel - Pardubický

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Nákup Vozidla - Hákový nosič kontejnerů Zpracovala: Ing. Roučková Olga Městské technické služby města Bílina Zadávací dokumentace 1) Předmět zakázky a předmět plnění Jedná se o veřejnou

Více

Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na uzavření

Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na uzavření Datum: 14.8.2013 Číslo jednací: VZ-64/OSČ/2013 Vyřizuje/linka: Štill/476 453 205. E-mail: still@tsmost.cz Adresa: Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na

Více

280/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 28. dubna 1992. o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách ČÁST PRVNÍ

280/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 28. dubna 1992. o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách ČÁST PRVNÍ 280/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 28. dubna 1992 o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách Změna: 10/1993 Sb., 15/1993 Sb. Změna: 60/1995 Sb. Změna: 149/1996 Sb.

Více

Drážní úřad Rail Authority. Certifikace ECM v České republice. Pavel Kodym, Tomáš Olšan Olomouc 2.2.2012

Drážní úřad Rail Authority. Certifikace ECM v České republice. Pavel Kodym, Tomáš Olšan Olomouc 2.2.2012 Certifikace ECM v České republice Pavel Kodym, Tomáš Olšan Olomouc 2.2.2012 Obsah 1. Úvod důvody zavedení certifikace 2. Právní základ certifikace 3. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 445/2011 A. Rozsah působnosti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Elektronické učebnice veřejná zakázka na služby zadávaná

Více

505/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 16. listopadu 1990. o metrologii ČÁST I. Všeobecná ustanovení. Účel zákona. nadpis vypuštěn

505/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 16. listopadu 1990. o metrologii ČÁST I. Všeobecná ustanovení. Účel zákona. nadpis vypuštěn Systém ASPI - stav k 18.10.2015 do částky 109/2015 Sb. a 32/2015 Sb.m.s. 505/1990 Sb. - o metrologii - poslední stav textu Změna: 4/1993 Sb., 20/1993 Sb. Změna: 119/2000 Sb. Změna: 119/2000 Sb. (část)

Více

České dráhy, a.s. Předpis

České dráhy, a.s. Předpis České dráhy, a.s. ČD D 26 Předpis pro vedení provozu na tratích překračujících hranice a používání lokomotiv, motorových vozů (jednotek) v mezinárodní dopravě Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD D 26

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) Tento dokument včetně příloh a projektové dokumentace (dále jen PD) tvoří zároveň kompletní zadávací dokumentaci. Název zakázky: 113D31300-7707 Dorozumívací

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem.

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. 6/1993 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1992 o České národní bance ve znění zákonů č. 60/1993 Sb., č. 15/1998 Sb., č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 278/2001 Sb., zákonů č. 482/2001

Více

Název zakázky: Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice

Název zakázky: Odstranění závad z energetického auditu v objektech VOŠ a SŠ Boskovice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k zjednodušenému podlimitnímu řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce

Více

ZÁDLAŢBOVÉ PANELY TYP ÚRTŘ

ZÁDLAŢBOVÉ PANELY TYP ÚRTŘ TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ č. TP 01/05 2. vydání ZÁDLAŢBOVÉ PANELY TYP ÚRTŘ Technické podmínky vydává: Organizace: Jméno: Razítko, podpis: Datum: ŽPSV a.s. Třebízského 207 686 27 Uherský Ostroh Jan Eisenreich

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ) NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: NÁKUP 26 ks AUTOBUSŮ PRO VEOLIA TRANSPORT MORAVA A.S. ZADAVATEL: Veolia

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka setů stolních PC včetně základního SW pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006

Více

- Červeně označeny změny - Přeškrtnutý text vypuštěn

- Červeně označeny změny - Přeškrtnutý text vypuštěn - Červeně označeny změny - Přeškrtnutý text vypuštěn 341/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 11. července 2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu

Více

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky. S m l o u v a o d o d á v c e z a ř í z e n í p r o s t a t i c k o u

Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky. S m l o u v a o d o d á v c e z a ř í z e n í p r o s t a t i c k o u Část III. zadávací dokumentace obchodní podmínky ČÁST 1. veřejné zakázky Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci

Více

INTEROPERABILITA V OBLASTI ŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ

INTEROPERABILITA V OBLASTI ŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ INTEROPERABILITA V OBLASTI ŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ Ing. Zdeněk THUN 1 Úvod Interoperabilitou rozumíme schopnost železničního systému umožnit bezpečný a nepřerušovaný provoz vlaků dosahujících stanovených

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ Mateřská škola Anenská 119 Jaroslavice I. NÁZEV ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ...

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 91 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 91 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H : 298. Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Název veřejné zakázky: AKVIZICE ELEKTRONICKÝCH KNIH PRO PROJEKT RIPO otevřené nadlimitní řízení Strana

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE vydaná v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 2020, č.j. 40495/2015-MZE

Více

Odůvodnění Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Odůvodnění navrhované právní úpravy

Odůvodnění Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Odůvodnění navrhované právní úpravy Odůvodnění Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Na základě zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický

Více

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY. platný od 1. 8. 2008

TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY. platný od 1. 8. 2008 TARIF PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY platný od 1. 8. 2008 I. Úvodní ustanovení...3 II. Základní pojmy, tarifní zásady a podmínky platné v provozu PID...3 III. Jízdné v systému PID...14 IV. Cena za přepravu

Více

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 5711/2014/2060/86 Franc 22.10.

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 5711/2014/2060/86 Franc 22.10. MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 5711/2014/2060/86 Franc 22.10.2014 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Čl. 14 ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

Čl. 14 ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU PŘÍLOHA č. 1 USNESENÍ: 1. Článek 14 organizačního řádu zní takto: Čl. 14 ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zabezpečuje služby a zázemí pro potřeby činnosti jednotlivých orgánů města a jeho volených představitelů.

Více

Odborná podpora při přípravě výběrového řízení aukce na volné kmitočty v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz

Odborná podpora při přípravě výběrového řízení aukce na volné kmitočty v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz Čj.: ČTÚ-68160/2011-20 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

455/1991 Sb. ZÁKON o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

455/1991 Sb. ZÁKON o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 455/1991 Sb. - živnostenský zákon - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 455/1991 Sb. ZÁKON o živnostenském podnikání

Více