KŽC, s.r.o. vydává Prohlášení o dráze regionální

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KŽC, s.r.o. vydává Prohlášení o dráze regionální"

Transkript

1 KŽC, s.r.o. vydává Prohlášení o dráze regionální Účinné od Společnost KŽC, s.r.o., IČ , se sídlem Meinlinova 336, Praha 9 Koloděje, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka , jako osoba, která podle 34b odst. (2) písm.b) zákona č.266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, přiděluje kapacitu dopravní cesty na dráze regionální ve vlastnictví KŽC, s.r.o., vydává, podle 34c odst.1 téhož zákona o dráhách, Prohlášení o dráze celostátní a regionální (dále jen prohlášení ).

2 Číslo kapitoly/ podkapitoly TABULKA S OBSAHEM Text záhlaví Strana 1 OBECNÉ INFORMACE 2 PODMÍNKY PŘÍSTUPU 3 INFRASTRUKTURA 4 PŘIDĚLENÍ KAPACITY 5 SLUŽBY 6 POPLATKY 1.1 Úvod Státní správa ve věcech drah železničních Základní údaje o manažeru infrastruktury Zajištění provozování železniční dopravní cesty Základní údaje o provozovateli dráhy 1.2 Účel 1.3 Právní rámec 1.4 Právní postavení Obecné poznámky Závaznost Odvolací procedura 1.5 Struktura prohlášení 1.6 Platnost a změny Období platnosti Proces provádění změn 1.7 Distribuce 1.8 Kontakty 1.9 Spolupráce mezi manažery infrastruktury 2.1 Úvod 2.2 Obecné přístupové požadavky Požadavky na žadatele o kapacitu dopravní cesty Kdo může provozovat drážní dopravu Licence Bezpečnostní certifikát osvědčení dopravce Pokrytí provozních rizik 2.3 Jak požádat o kapacitu 2.4 Obecné obchodní podmínky Rámcová smlouva Smlouva o přístupu 2.5 Pravidla provozu 2.6 Mimořádné přepravy 2.7 Nebezpečné zboží 2.8 Podmínky provozu drážních vozidel 2.9 Podmínky pro personál zajišťující provoz

3 3.1 Úvod 3.2 Rozsah sítě Hranice sítě Místa styku drah Další informace 3.3 Popis sítě Zeměpisná identifikace Typologie drah Rozchody Stanice a uzly Parametry a limity tratí Průjezdný průřez Limity zatížení tratí Sklonové poměry Rychlostní limity Maximální délky vlaků Napájecí zdroje Zabezpečení provozu a komunikační systémy Návěstní systémy Obvody dálkového řízení dopravy Komunikační systémy ATC systémy 3.4 Omezení provozu Specializovaná infrastruktura Ekologická omezení Nebezpečný náklad Omezení v tunelu Omezení na mostech 3.5 Dostupnost infrastruktury 3.6 Osobní terminály (stanice) 3.7 Nákladní terminály (stanice) 3.8 Servisní vybavení Vlakotvorné stanice Odstavné nádraží Střediska pro opravy a údržbu Možnost doplnění paliva Technická zařízení Ostatní zařízení 3.9 Rozvoj infrastruktury 4.1 Úvod 4.2 Popis procesu Dlouhodobé přidělení Jednorázové přidělení Sankce 4.3 Rozpis vyřízení žádosti a proces přidělení kapacity Náležitosti žádosti o přidělení kapacity Termíny pro tvorbu jízdního řádu

4 4.3.3 Termíny pro vyřízení ad-hoc žádostí o trasy v rámci plánovaných změn jízdního řádu 4.4 Proces koordinace a přidělení Proces koordinace Proces vyřešení sporů Přeplněná infrastruktura; definice, prioritní kritéria a postupy Dopad rámcových dohod 4.5 Přidělení kapacity pro údržbu, obnovu a zvýšení propustnosti Proces přidělení kapacity 4.6 Nevyužití přidělené kapacity/pravidla pro zřeknutí se přidělené kapacity 4.7 Mimořádné přepravy a nebezpečný náklad 4.8 Zásady při mimořádných událostech Principy Operační pravidla Předvídané problémy Nepředvídané problémy 5.1 Úvod 5.2 Minimální přístupový balíček 5.3 Traťový přístup k servisním zařízením a nabídka služeb Použití elektrického napájecího zařízení pro trakční proud Zařízení pro doplňování paliva Nádraží pro osobní dopravu, jejich budovy a další zařízení Nákladní terminály Seřaďovací nádraží Vlakotvorné vybavení Odstavné nádraží Zařízení pro údržbu a další technická zařízení 5.4 Další služby Trakční proud Dodávka paliva Servisy pro vlaky Posun a jiné služby Služby pro mimořádné přepravy a nebezpečný náklad Další služby 5.5 Doplňkové služby Přístup k telekomunikační síti Poskytování doplňkových informací Technická prohlídka drážních vozidel Další doplňkové služby 6.1 Principy zpoplatnění Minimální přístupový balíček Traťový přístup k servisním zařízením uvedený v Služby uvedené v Další služby Doplňkové služby

5 6.2 Systém zpoplatnění 6.3 Tarify Minimální přístupový balíček Traťový přístup k servisním zařízením Seznam služeb uvedených v Další služby Doplňkové služby 6.4 Provozní režim 6.5 Změny poplatků 6.6 Uspořádání fakturace A B C D E F PŘÍLOHY Seznam kontaktů Tabulka - výběr základních údajů o dráze celostátní a drahách regionálních Traťové rádiové systémy Maximální ceny a určené podmínky za použití železniční dopravní cesty na regionální dráze Č.Kamenice K.Šenov při provozování drážní dopravy Plán investic - výběr Rejstřík použitých pojmů

6 1.1 Úvod 1. OBECNÉ INFORMACE Státní správa ve věcech drah železničních Státní správu ve věcech drah vykonávají drážní správní úřady, kterými jsou pro dráhu celostátní a dráhy regionální Ministerstvo dopravy a Drážní úřad a správní úřad Drážní inspekce Ministerstvo dopravy, IČ , se sídlem Nábřeží L.Svobody 12, Praha 1, jako drážní správní úřad: a) rozhoduje o zařazení železniční dráhy do kategorie a o zrušení celostátní nebo regionální dráhy po dohodě s Ministerstvem obrany; b) rozhoduje o změně kategorie dráhy celostátní na jinou kategorii železniční dráhy a o změně kategorie jiné železniční dráhy než dráhy celostátní na dráhu celostátní po dohodě s Ministerstvem obrany; c) je odvolacím orgánem ve správním řízení ve věcech upravených zákonem o dráhách proti rozhodnutím Drážního úřadu a Drážní inspekce. Pro více informací navštivte Drážní úřad, IČ , se sídlem Wilsonova 300/8, Praha 2, jako drážní správní úřad podřízený Ministerstvu dopravy, vykonává na dráze železniční působnost podle zákona o dráhách nebo podle zvláštního právního předpisu s výjimkou věcí, ve kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo obce. Drážní úřad: a) je speciální stavební úřad pro stavby dráhy a na dráze, b) rozhoduje o vydání úředních povolení pro provozování dráhy, c) rozhoduje o udělení licencí pro provozování drážní dopravy, d) vydává osvědčení o bezpečnosti provozovatele dráhy a provozovatele drážní dopravy, e) vydává průkazy způsobilosti osob k řízení drážních vozidel, f) vydává průkazy způsobilosti určených technických zařízení tlakových, plynových, elektrických, zdvihacích, dopravních, kontejnerů a výměnných nástaveb a drážních vozidel, g) vydává osvědčení o odborné způsobilosti pro provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu, h) ukládá pokuty podle stavebního zákona a zákona o dráhách, i) vykonává státní stavební dohled a státní dozor ve věcech drah. Pro více informací navštivte Drážní inspekce - správní úřad podřízený Ministerstvu dopravy, IČ , se sídlem Těšnov 1163/5, Praha 1: a) provádí zjišťování příčin a okolností vzniku mimořádných událostí v drážní dopravě v souladu s prováděcím právním předpisem; b) zjišťuje nedostatky ohrožující bezpečnost provozování dráhy nebo drážní dopravy, jejich příčiny a osoby odpovědné podle právních předpisů za jejich vznik nebo trvání; c) vyžaduje odstraňování a nápravu zjištěných nedostatků, jejich příčin a škodlivých následků u jejich původců a ukládá opatření k jejich odstranění a nápravě; d) provádí kontrolu plnění uložených opatření. Pro více informací navštivte -

7 1.1.2 Základní údaje o manažeru infrastruktury Funkci manažera železniční infrastruktury ve vlastnictví KŽC, s.r.o., ve smyslu Směrnice 2001/14/ES Evropského parlamentu a Rady, ze dne 26. února 2001, zastává společnost KŽC, s.r.o. a provozovatel dráhy Společnost KŽC, s.r.o. (dále i KŽC) - Sídlo: Meinlinova 336, Praha 9 - Koloděje IČ: DIČ: CZ Právní forma: společnost s ručením omezeným tel: nebo fax: http: Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy KŽC, s.r.o. zejména zajišťuje: - provozování železniční dopravní cesty ve vlastnictví KŽC, s.r.o., - provozuschopnost železniční dopravní cesty ve vlastnictví KŽC, s.r.o., - modernizaci a rozvoj železniční dopravní cesty ve vlastnictví KŽC, s.r.o., - přidělování kapacity dopravní cesty na dráze regionální ve vlastnictví KŽC, s.r.o. a podniká v souladu se zákonem o živnostenském podnikání.

8 Organizační struktura

9 1.1.3 Zajištění provozování železniční dopravní cesty Provozovatelem regionální dráhy Česká Kamenice Kamenický Šenov je na základě mandátní smlouvy obchodní firma KŽC Doprava, s.r.o Základní údaje o provozovateli dráhy KŽC Doprava, s.r.o. (dále i KŽCD) Sídlo: Meinlinova 336, Praha 9 Koloděje, PSČ IČ: Spisová značka: C vedená u rejstříkového soudu v Praze Bankovní spojení: KB č.ú / 0100 Telefon: nebo http: KŽC Doprava, s.r.o. je dceřinnou společností obchodní firmy KŽC, s.r.o.; byla založena na počátku roku 2006 jako servisní organizace pro zajištění aktivit KŽC, s.r.o. v oboru provozování dráhy a provozování drážní dopravy. Je držitelem licence k provozování drážní dopravy na drahách celostátních a regionálních, a také na řadě vleček. Mimo regionální dráhy Česká Kamenice Kamenický Šenov je též provozovatelem dráhy na některých vlečkách. Společnost KŽC Doprava provozuje veřejnou drážní osobní dopravu (produkty Podlipanský motoráček, Posázavský motoráček, Polabský motoráček) a neveřejnou drážní osobní dopravu (korporátní vlaky, svatební vlaky, školní výlety aj.). Dále provozuje drážní nákladní dopravu (přeprava materiálů a zajištění posunu pro stavební firmy, přeprava drážních vozidel pro vlečkaře a opravárenské podniky aj.). 1.2 Účel Dnem 1. května 2004 nabyl účinnosti zákon 103/2004 Sb., kterým byla vydána novela zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách. Součástí této novely je i změna ve způsobu přidělováni kapacity dráhy, která spočívá v oddělení licenčního řízení od řízení o přidělování kapacity železniční dopravní cesty na dráze celostátní a regionální. Kompetence k přidělování kapacity železniční dopravní cesty na dráze celostátní a regionální jsou od tohoto data dány tzv. přídělci", kterým je pro dopravní cestu ve vlastnictví KŽC, s.r.o. společnost KŽC, s.r.o.. Na základě toho KŽC, s.r.o. přiděluje kapacitu železniční dopravní cesty za cenu sjednanou podle platných cenových předpisů, a to stanovením rámcových časových tras vlaků. Povinností KŽC je při procesu přidělování kapacity železniční dopravní cesty zajistit nediskriminační přístup dopravců na železniční dopravní cestu s cílem maximálního využití kapacity dráhy. K tomu KŽC vydává toto Prohlášení o dráze regionální, ve kterém zveřejňuje podrobné podmínky pro přidělování kapacity dráhy. Prohlášení se vztahuje na železniční infrastrukturu drah regionálních ve vlastnictví KŽC, s.r.o.. Prohlášení obsahuje zásady a postupy, které jsou aplikovány při zpoplatňování železniční infrastruktury a přidělování kapacity dopravní cesty. Prohlášení se vztahuje na používání železniční infrastruktury pro vnitrostátní nebo mezistátní železniční dopravu.

10 1.3 Právní rámec Základní legislativní podmínky pro stavbu drah železničních, podmínky pro provozování drah železničních, pro provozování drážní dopravy na těchto dráhách, jakož i práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené vytváří v České republice zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (zkráceně zákon o dráhách ) a jeho prováděcí vyhlášky v platném znění. Podmínky stanovené v zákonech a prováděcích vyhláškách, jsou závazné pro všechny národní i zahraniční subjekty, podnikající v České republice v oboru provozování drážní dopravy na dráze celostátní a dráhách regionálních. Aktuální seznam platné legislativy je zveřejněn na webových stránkách Ministerstva dopravy ČR Právní postavení Obecné poznámky Přídělce přidělí kapacitu dopravní cesty, pokud žadatel splnil podmínky pro přidělení kapacity stanovené ve zveřejněném prohlášení o dráze Závaznost Prohlášení o dráze obsahuje technické, provozní a obchodní podmínky určené pro přístup dopravce na železniční dopravní cestu. Při sjednávání smlouvy o přístupu na železniční dopravní cestu mezi manažerem infrastruktury a dopravcem jsou tyto podmínky závazné pro obě smluvní strany. Přídělce průběžně sleduje správnost v prohlášení zveřejněného textu i dat, s výjimkou údajů poskytnutých, resp. autorizovaných jednotlivými provozovateli drah. Přídělce nenese odpovědnost za případné ztráty nebo škody způsobené omyly nebo tiskovými chybami v prohlášení o dráze Odvolací procedura Zákon o dráhách ukládá zpracovateli prohlášení o dráze povinnost projednat obsah prohlášení o dráze s provozovateli drah. Přídělce seznamuje provozovatele drah s návrhem prohlášení průběžně, v závislosti na dohodnutých termínech dokončení přípravy jednotlivých částí. Přídělce po projednání provozovateli drah zpracuje nejpozději 12 měsíců před platností jízdního řádu prohlášení o dráze a zveřejní jej v Přepravním a tarifním věstníku. Žadatel o přidělení kapacity dopravní cesty může do 15 dnů od zveřejnění tohoto prohlášení o dráze, případně zveřejnění jeho změn, požádat Drážní úřad o jeho přezkoumání včetně kritérií v něm obsažených. Zjistí-li drážní správní úřad nesprávný postup při zpracování prohlášení o dráze včetně kritérií v něm obsažených rozhodne o změně prohlášení o dráze včetně kritérií v něm obsažených.

11 1.5 Struktura prohlášení V prohlášení o dráze je užita společná struktura RNE WG Network Statement Network Statement - Common Structure & Implementation Guide. Názvy záhlaví schválené pro hlavní části prohlášení o dráze. TABULKA S OBSAHEM 1 OBECNÉ INFORMACE 2 PODMÍNKY PŘÍSTUPU 3 INFRASTRUKTURA 4 ALOKACE KAPACITY 5 SLUŽBY 6 POPLATKY Prohlášení o dráze obsahuje a) technickou povahu dopravní cesty a její kapacitu pro železniční dopravu, b) zásady, kritéria a podmínky přidělování kapacity dopravní cesty žadatelům včetně postupů při nedostatku kapacity, c) podmínky přístupu na dopravní cestu, d) podmínky pro přidělení kapacity dopravní cesty na období přesahující platnost jízdního řádu a zásady uzavírání rámcových smluv o rezervaci kapacity s dopravci, e) možnost vzdání se přidělené kapacity při jejím nevyužívání, f) podmínky odebrání přidělené kapacity dopravní cesty při jejím nevyužívání nebo částečném využívání včetně informace o ceně za nevyužívání přidělené kapacity, g) informace o ceně za přidělení kapacity dopravní cesty a stanovení ceny za užití dopravní cesty, h) náležitosti žádosti o přidělení kapacity dopravní cesty, i) podrobnosti o omezeních při přidělování kapacity dopravní cesty, j) stanovení rezervní kapacity dopravní cesty pro opravy a údržbu a pro mimořádné případy a postup při jejím využívání; povinnou součástí jsou lhůty pro přidělování. 1.6 Platnost a změny Období platnosti Prohlášení v tomto znění je účinné od Proces provádění změn V souladu s Článkem 3 Směrnice 2001/14/ES Evropského parlamentu a Rady musí být prohlášení udržováno v aktuálním stavu a v případě nutnosti upravováno. Přídělce si proto vyhrazuje právo na provedení případných úprav tohoto prohlášení a jejich zveřejnění v Přepravním a tarifním věstníku. Ve shodě s dalším vývojem společné struktury Network Statement v rámci RNE bude toto prohlášení modifikováno, a to vždy pro období platnosti následujícího jízdního řádu. Přídělce umožní všem jemu známým zúčastněným stranám konzultovat návrh úprav ještě před termínem jejich zveřejnění.

12 1.7 Distribuce Přídělce zveřejňuje prohlášení o dráze a jeho změny na svých webových stránkách. Prohlášení o dráze celostátní a regionální, v české verzi, poskytuje KŽC, s.r.o.: Bezplatně - na svých webových stránkách elektronickou poštou na základě žádosti zaslané na - Za úhradu: Kč - úplné (konsolidované) znění v tištěné podobě včetně barevných příloh, Kč - úplné (konsolidované) znění na CD-ROM, a to osobně nebo poštou (+DPH, poštovné a balné) na základě objednávky na adrese: KŽC, s.r.o., Meinlinova 336, Praha 9 Koloděje 1.8 Kontakty Viz. příloha A Spolupráce mezi manažery infrastruktury Neobsazeno Slovník použitých výrazů Použité pojmy a jejich význam jsou uvedeny: a) v platném znění zákona č.266/1994 Sb., o dráhách, a jeho prováděcích předpisech; b) v platném znění zákona č. 77/2002 Sb. o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č.266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů; c) v českém překladu směrnice 2001/14/ES. Viz. příloha F

13 2. PODMÍNKY PŘÍSTUPU 2.1 Úvod Základní legislativní podmínky pro provozování drážní dopravy na dráhách železničních, jakož i práva a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené vytváří v České republice zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky v platném znění. 2.2 Obecné přístupové požadavky Požadavky na žadatele o kapacitu dopravní cesty Žádost o přidělení kapacity dopravní cesty může u přídělce podat žadatel, tj.: a) osoba, která má platnou licenci; b) osoba, usazená v jiném členském státě Evropských společenství, oprávněná provozovat nákladní drážní dopravu na dráze celostátní a regionální, c) mezinárodní sdružení oprávněných osob, pokud osoba, která je součástí mezinárodního sdružení, má sídlo na území České republiky; Kdo může provozovat drážní dopravu Provozovat drážní dopravu na dráze celostátní nebo regionální může právnická nebo fyzická osoba, zapsaná v obchodním rejstříku, při splnění podmínek: a) je držitelem platné licence pro provozování drážní dopravy (licenci v České republice uděluje na základě žádosti Drážní úřad, na území České republiky platí i licence udělená úřadem jiného členského státu Evropských společenství ); b) je držitelem osvědčení dopravce (osvědčení jako bezpečnostní certifikát pro provozování drážní dopravy na dráze celostátní a dráhách regionálních v České republice vydává na základě žádosti Drážní úřad); c) je finančně způsobilý k provozování drážní dopravy (finanční způsobilostí prokazuje dopravce Drážnímu úřadu schopnost finančně zabezpečit zahájení a řádné provozování drážní dopravy a schopnost zabezpečit současné a budoucí závazky minimálně na období jednoho roku, dopravce není finančně způsobilý pokud vstoupil do likvidace, příp. byl-li na jeho majetek prohlášen konkurs, nebo byl zamítnut návrh na prohlášení konkursu na jeho majetek pro nedostatek majetku, nebo jestliže dluží nedoplatky na daních, pojistném na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, nebo pojistném na všeobecné zdravotní pojištění); d) má po celou dobu provozování drážní dopravy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem drážní dopravy a uhrazené pojistné; e) má v celém rozsahu provozované drážní dopravy přidělenou kapacitu dopravní cesty - přiděluje přídělce; f) byla sjednána cena za použití dopravní cesty podle cenových předpisů a stanoven způsob její úhrady; g) má s provozovatelem dotčené dráhy uzavřenou smlouvu o provozování drážní dopravy, není-li provozovatel dráhy a dopravce jedna osoba; h) v případě přepravy mimořádné zásilky má s provozovatelem dráhy sjednány zvláštní technické a provozní podmínky, které tuto přepravu umožňují. O smlouvě viz

14 2.2.3 Licence Licence k provozování drážní dopravy udělená úřadem členského státu Evropských společenství platí na území České republiky. V České republice uděluje licenci pro provozování drážní dopravy na dráze celostátní a dráhách regionálních Drážní úřad, se sídlem Wilsonova 80, Praha 2. Licence může být udělena za podmínky, že: a) fyzická osoba a její odpovědný zástupce, byl-li ustanoven, dosáhli věku 18 let, jsou způsobilí k právním úkonům, bezúhonní a odborně způsobilí; žadatel nemusí splňovat podmínku odborné způsobilosti, jestliže ji splňuje jeho odpovědný zástupce, b) statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, je-li žadatelem právnická osoba, dosáhli věku 18 let, jsou způsobilí k právním úkonům, jsou bezúhonní a alespoň jeden člen statutárního orgánu je odborně způsobilý, c) žadatel, který hodlá provozovat drážní dopravu na dráze celostátní nebo na dráze regionální, prokáže finanční způsobilost k provozování drážní dopravy, d) technické podmínky dráhy to umožňují. Pro další informace, navštivte Bezpečnostní certifikát osvědčení dopravce Dopravce musí mít ke dni zahájení drážní dopravy na dráze celostátní nebo na dráze regionální osvědčení dopravce, ve kterém je uveden druh dopravy a rozsah služeb, na něž se vztahuje. Osvědčení vydává Drážní úřad, se sídlem Wilsonova 80, Praha 2, na základě žádosti dopravce na dobu 5 let. Pro další informace, navštivte Pokrytí provozních rizik Dopravce, který provozuje drážní dopravu na dráze celostátní nebo na dráze regionální je povinen a) finančně zajistit řádné provozování drážní dopravy po celou dobu platnosti licence, b) ke dni zahájení drážní dopravy sjednat pojištění z odpovědnosti za škody z provozu drážní dopravy a zaplatit pojistné a po celou dobu provozování drážní dopravy mít sjednáno toto pojištění a zaplacené pojistné, 2.3 Jak požádat o kapacitu Viz. kapitola č Obecné obchodní podmínky Přídělce přiděluje kapacitu dopravní cesty za cenu sjednanou podle cenových předpisů stanovením rámcových časových tras vlaků nebo stanovením časových intervalů pro provozování drážní dopravy formou posunu mezi dopravnami (PMD). Pro obě uvedené formy provozování drážní dopravy se dále v textu používá jen pojem vlak. Kapacitu dopravní cesty přidělí na dobu platnosti jízdního řádu. Dopravce je povinen mít uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu o pojištění své odpovědnosti za škody, způsobené provozováním drážní dopravy a to tak, aby bylo zajištěno pojistné plnění minimálně 10 milionů Kč za každou pojistnou událost.

15 2.4.1 Rámcová smlouva Pro přidělení kapacity dopravní cesty na období přesahující platnost jednoho jízdního řádu je povinností žadatele, podat žádost o přidělení kapacity dopravní cesty 8 měsíců přede dnem platnosti následujícího jízdního řádu. Přídělce nabízí možnost uzavření rámcové smlouvy s žadateli o kapacitu dopravní cesty přesahující časové období jednoho jízdního řádu. Rámcová smlouva, která uvádí obecné charakteristiky kapacity dopravní cesty požadované žadatelem musí respektovat obchodní potřeby žadatele i přídělce a nelze ji uzavřít v případě požadavků ad hoc. Smluvní ujednání rámcové smlouvy nesmí vylučovat možnost použití příslušné infrastruktury jinými žadateli a musí umožňovat úpravu nebo omezení svých podmínek tak, aby nezabraňovala zajištění lepšího využití železniční dopravní cesty. Rámcové smlouvy budou uzavírány na dobu pěti let. Dále viz část Smlouva o přístupu Bezpečné provozování drážní dopravy na železniční dopravní cestě vyžaduje součinnost všech zúčastněných osob v tomto procesu. Jsou to dopravce, provozovatel dráhy a její vlastník (přídělce). Vzájemné vztahy těchto osob jsou definovány dvoustranným smluvním ujednáním. Pro dopravce, který vstupuje na dopravní cestu za účelem provozování drážní dopravy to jsou - smlouva mezi dopravcem a přídělcem; - smlouva mezi dopravcem a provozovatelem dráhy Smlouva mezi dopravcem a přídělcem Obchodní podmínky sjednává přídělce s dopravcem před zahájením provozování drážní dopravy, a to uzavřením dvoustranné smlouvy o přístupu na železniční dopravní cestu regionálních drah ve vlastnictví KŽC, s.r.o. Předmětem smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při přidělování kapacity dopravní cesty na regionálních drahách ve vlastnictví KŽC, s.r.o. Standardní formát smlouvy: S M L O U V A číslo o přístupu na železniční dopravní cestu regionálních drah ve vlastnictví KŽC, s.r.o. Č l á n e k 1 - Předmět smlouvy Č l á n e k 2 - Přidělování kapacity dopravní cesty Č l á n e k 3 - Použití železniční dopravní cesty Č l á n e k 4 - Podklady pro účtování Č l á n e k 5 - Způsob úhrady cen Č l á n e k 6 - Ukončení smluvního vztahu Č l á n e k 7 - Závěrečná ustanovení P ř í l o h a 1 - Ceny za přidělení kapacity dopravní cesty P ř í l o h a 2 - Ceny za užití železniční dopravní cesty

16 Smlouva mezi dopravcem a provozovatelem dráhy Dopravce je povinen provozovat drážní dopravu podle smlouvy uzavřené s provozovatelem dráhy o provozování drážní dopravy na dráze. Provozovatel dráhy je povinen poskytnout dopravci smluvně sjednané služby ve standardní kvalitě. Dopravce a provozovatel dráhy, na níž má být doprava provozována, jsou při uzavírání smlouvy o provozování drážní dopravy na dráze vázáni rozsahem a podmínkami stanovenými v rozhodnutí o licenci. Pokud při uzavírání smlouvy o provozování drážní dopravy mezi provozovatelem dráhy a dopravcem vznikne spor o stanovení konkrétních podmínek provozování drážní dopravy, rozhodne na žádost jednoho z nich drážní správní úřad. Standardní formát smlouvy: S M L O U V A o provozování drážní dopravy na tratích regionálních drah K a p i t o l a I - Provozování drážní dopravy Č l á n e k 1 - Rozsah drážní dopravy Č l á n e k 2 - Jízdní řád a plánování jízd vlaků Č l á n e k 3 - Omezení provozování dráhy Č l á n e k 4 - Předpisové podmínky Č l á n e k 5 - Zaměstnanci dopravce Č l á n e k 6 - Drážní vozidla Č l á n e k 7 - Zpoždění vlaků Č l á n e k 8 - Mimořádné události K a p i t o l a II - Zpoplatnění výkonů a služeb Č l á n e k 9 - Evidence výkonů Č l á n e k Úhrada za používání železniční dopravní cesty a související služby K a p i t o l a III - Další ujednání Č l á n e k Odpovědnost za škody Č l á n e k Závěrečná ustanovení P ř í l o h a 1 - Smluvní ceny za související služby P ř í l o h a 2 - Údaje k požadavkům na zpracování jízdního řádu pravidelných vlaků a vlaků podle potřeby P ř í l o h a 3 - Formulář Žádost o zavedení vlaku dopravce P ř í l o h a 4 - Vnitřní předpisy provozovatele dráhy P ř í l o h a 5 - Rozsah znalostí zaměstnanců dopravce P ř í l o h a 6 - Technická data hnacího drážního vozidla pro zařazení do předpisu ČD D 2/1 P ř í l o h a 7 - Formulář Výkaz o výkonech dopravce a Výkaz poskytnutých služeb dopravci Dále viz. kapitola č.5

17 2.5 Pravidla provozu Základní pravidla provozu na dráze celostátní a regionální vydává formou prováděcích vyhlášek k zákonu o dráhách Ministerstvo dopravy. Pro další informace, navštivte Základní vnitřní předpisy určující pravidla organizování a zabezpečení provozu na dráhách regionálních stanoví provozovatel příslušné dráhy regionální. Konkrétní výčet pravidel provozu, které je dopravce povinen při provozování drážní dopravy dodržovat, určuje smlouva mezi dopravcem a provozovatelem dráhy celostátní a regionální (viz. část ). Kontakty na provozovatele drah regionálních jsou uvedeny v kapitole a v příloze A. 2.6 Mimořádné přepravy Mimořádnou přepravou se rozumí přeprava vozové zásilky, která pro svoje rozměry, hmotnost, polohu těžiště nebo povahu s přihlédnutím k užitým drážním vozidlům a schopnostem přepravou dotčených tratí vyžadují přijetí a provedení zvláštních technických nebo provozních opatření. Jedná se zejména o zásilky překračující ložnou míru některých z železničních správ zúčastněných na přepravě, zásilky dlouhých předmětů, o zásilky s překročenou přípustnou hmotností na nápravu nebo na běžný metr vozu. Takové zásilky mohou být přijaty k přepravě jen za zvláštních podmínek, které musí být sjednány předem a které stanoví provozovatel dráhy na základě žádosti o souhlas k přepravě mimořádné zásilky. Zásilka se považuje za mimořádnou, jedná-li se zejména o: - zboží, které není zajištěno podle zásad svazku 1 nebo nakládacích směrnic svazku 2 Přílohy II RIV, a u kterých není také k dispozici žádné srovnatelné, alternativní zajištění, - zboží, které se zřetelem k předepsaným omezením šířek, překračuje ložnou míru předepsanou pro příslušnou trať, - tuhé ložné jednotky na dvou nebo více vozech s otočnými nebo kluznými otočnými opleny, - ohebné ložné jednotky o délce větší než 36 m na více vozech bez otočných oplenů, - ložné jednotky, které nemohou být přepraveny až do stanice určení bez překládky, pokud váží více než 25 t, nebo které jsou naloženy na hlubinovém voze, - zásilky, které mají přejít na lodní převozy (trajekty), pokud se na ně vztahují ustanovení číslice 4, Přílohy IV RIV, - vozidla na vlastních kolech, která jsou sama předmětem přepravní smlouvy, pokud nenesou označení RIV nebo RIC, - naložené vozy s více než 8 nápravami, - zboží, které svojí délkou přesahuje krajní nápravu nebo otočný čep podvozkového vozu o délku uvedenou v následující tabulce:

18 při rozvoru nebo přesahuje-li zboží více než o: vzdálenosti otočných čepů vozu: 6,0 m 3,5 m 7,0 m 4,0 m 8,0 m 4,5 m 9,0 m 5,0 m 10,0 m 5,5 m 11,0 m 6,0 m 12,0 m 6,5 m - zásilky přepravované v železničních vozidlech o rozchodu 1520 mm, převázaných na rozchod 1435 mm a přeprava těchto vozů samotných; - přepravu drážních vozidel neschváleného typu ve vnitrostátní i mezinárodní přepravě; - přepravu vozů a speciálních vozidel ve vnitrostátní i mezinárodní přepravě, které pro svoje rozměry, svoji hmotnost nebo z jiných technických důvodů vyžadují stanovení zvláštních dopravních podmínek. Mimořádné zásilky se z důvodu muzejního charakteru regionální dráhy k přepravě NEPŘIJÍMAJÍ. 2.7 Nebezpečné zboží Přeprava nebezpečného zboží je z důvodu muzejního charakteru regionální dráhy VYLOUČENA. 2.8 Podmínky provozu drážních vozidel Základní pravidla provozu drážních vozidel na dráze celostátní a regionální stanovuje zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů. Drážní správní úřad schválí typ drážního vozidla, jsou-li splněny technické podmínky drážního vozidla stanovené prováděcím předpisem nebo mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů. Podkladem pro rozhodnutí drážního správního úřadu je výsledek zkoušky drážního vozidla. Zkoušku zajišťuje výrobce drážního vozidla nebo jiná osoba, která prokáže právní zájem na schválení typu drážního vozidla na svůj náklad u právnické osoby, kterou je autorizovaná osoba pověřená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle zvláštního právního předpisu po dohodě s Ministerstvem dopravy. Na dráhách lze provozovat drážní vozidlo, které svojí konstrukcí a technickým stavem odpovídá požadavkům bezpečnosti drážní dopravy, obsluhujících osob, přepravovaných osob a věcí a jehož technická způsobilost byla prokázána shodou se schváleným typem. Drážní vozidla hnací, drážní vozidla tažená s rychlostí nad 160 km/h na dráhách železničních musí mít technickou způsobilost kromě prokázané shody se schváleným typem ještě ověřenou Drážním úřadem. Pro další informace, navštivte

19 2.9 Podmínky pro personál zajišťující provoz Podmínky pro personál zajišťující provoz stanoví Vyhláška Ministerstva dopravy č.101/1995 Sb., ze dne 27. května 1995, kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, v aktuálním znění. Konkrétní požadavky na odbornou způsobilost a znalosti osob zajišťujících provozování drážní dopravy a o způsobu jejich ověřování, včetně systému pravidelného školení, stanoví každý dopravce vnitřním předpisem pro provozování drážní dopravy. Vydání takového vnitřního předpisu dopravcem je podmínkou k získání osvědčení dopravce.

20 3.1. Úvod 3. INFRASTRUKTURA Obecná platnost informací uvedených v této části je vymezena skutečností známou v době zpracování tohoto prohlášení o dráze. V souladu s článkem 3 Směrnice 2001/14/EC je toto prohlášení o dráze na webových stránkách přídělce ( udržováno v aktuálním stavu a v případě nutnosti upravováno. Přídělce v textu jednotlivých kapitol poukazuje na očekávané změny charakteristik nebo omezení infrastruktury Rozsah sítě Hranice sítě Místa styku drah Místa styku dráhy regionální ve vlastnictví KŽC, s.r.o. s dráhou celostátní jsou: Místo styku Železniční správa Česká Kamenice Správa železniční dopravní cesty, s.o. (SŽDC)

21 3.2.3 Další informace Železniční dráhy se z hlediska významu, účelu a technických podmínek, stanovených prováděcím předpisem, člení do jednotlivých kategorií. Kategoriemi železničních drah pro účely tohoto prohlášení jsou: a) dráha celostátní, jíž je dráha, která slouží mezistátní a celostátní veřejné železniční dopravě a je jako taková označena, b) dráha regionální, jíž je dráha regionálního nebo místního významu, která slouží veřejné železniční dopravě a je zaústěná do celostátní nebo jiné regionální dráhy. Dráha celostátní je určena k uspokojování poptávky po železniční dopravě na celém území České republiky a plní požadavky cizích železničních správ na přechod vlaků přes hranice státu. Dráhu celostátní tvoří ucelená konvenční železniční síť na území České republiky a je vymezená státními hraničními přechody, kde se stýká s železnicemi cizích železničních správ. Součástí dráhy celostátní jsou na území České republiky i tratě vyjmenované ve sdělení Ministerstva dopravy č.111/2004 Sb., o výčtu železničních drah zařazených do evropského železničního systému. Tyto zvláště vyjmenované tratě tvoří součást evropské dopravní sítě budované nebo modernizované pro konvenční nákladní železniční dopravu a kombinovanou železniční dopravu a pro drážní vozidla provozovaná na těchto dráhách. Vláda České republiky usnesením č.766 ze dne 20. prosince 1995, podle 60 zákona o dráhách, s účinností od 1. července 1996 vyčlenila z dráhy celostátní jednotlivé dráhy regionální. Viz. příloha B. Aktuální údaje o infrastruktuře poskytují na vyžádání jednotliví provozovatelé drah: - Provozovatelem dráhy celostátní je státní organizace Správa železniční dopravní cesty, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1 a s identifikačním číslem Provozovatelem dráhy regionální Česká Kamenice Kamenický Šenov je obchodní firma KŽC Doprava, s.r.o., se sídlem Meinlinova 336, Praha 9 a s identifikačním číslem Popis sítě Dráhu tvoří: a) železniční spodek, který tvoří těleso železničního spodku, stavby a zařízení železničního spodku, jakož i dopravní plochy, b) železniční svršek, který je tvořen z kolejí, výhybek, zvláštních konstrukcí a konstrukčních prvků; součásti železničního svršku jsou zejména kolejnice, kolejnicové podpory, upevňovadla, drobné kolejivo, výhybkové součásti, dilatační zařízení, izolované styky, vodivá a speciální spojení, přídržné kolejnice, ochranné kolejnice, ozubnicové tyče, zařízení proti putování kolejnic, pražcové kotvy, kolejové lože, ohřev výhybek, c) železniční přejezdy, d) stavby a pevná zařízení nutná k ochraně proti nepříznivým vlivům dráhy, tj. zařízení proti hluku, bludným proudům, korozi, rušení telekomunikačních systémů, vlivu vysokého napětí a k omezení vlivu provozování dráhy a drážní dopravy na elektrizační soustavu,

22 e) sdělovací zařízení pro přenos informací obsahující přenosové cesty, zařízení koncová, spojovací, přenosová, zapojená do samostatných okruhů nebo telefonní, dálnopisné, datové a rádiové sítě, zařízení rozhlasová a dále zařízení hodinová, informační, průmyslové televize a požární signalizace, f) zabezpečovací zařízení obsahující technické prostředky zabezpečení a řízení drážní dopravy v železničních stanicích a na tratích, zařízení pro mechanizaci a automatizaci spádovišť a související přenosové cesty, g) elektrická zařízení obsahující zařízení, která zajišťují napájení elektrických hnacích vozidel (trakční napájecí a spínací stanice, trakční vedení), prostředky dispečerského řízení, drážní elektrická silnoproudá zařízení pro výrobu, přeměnu, zásobování a využití elektrické energie, speciální elektrická zařízení, přístroje a osvětlovací zařízení, zařízení pro napájení zabezpečovacího zařízení, elektrická zařízení pro předtápění vlakových souprav, zařízení pro ochranu před účinky atmosférické elektřiny, zařízení pro ochranu před negativními účinky zpětných trakčních proudů, případně další elektrická zařízení napájená i z trakčního vedení, h) pevná zařízení pro měření, údržbu a opravy dráhy a k nim příslušející budovy, i) budovy a zařízení určené k organizování, zabezpečení a řízení drážní dopravy a k uspokojování přepravních potřeb a poskytování služeb spojených s přepravou veřejnosti, včetně inženýrských sítí nutných k jejich provozování, j) pozemky v obvodu dráhy. Uvedené součásti dráhy splňují technické podmínky a požadavky prostorového uspořádání, traťových tříd zatížení a geometrického uspořádání koleje a uspořádání tělesa železničního spodku, staveb železničního spodku, zařízení železničního spodku, podmínky stavby přejezdu, technické parametry železničního svršku, způsobu označování tratě, vybavenosti železničních stanic a železničních zastávek, uspořádání elektrických zařízení, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. Podrobné informace o konkrétním prvku sítě poskytuje přídělce na vyžádání Zeměpisná identifikace Základní charakteristika železniční sítě délka tratí celkem (km) 4,923 - jednokolejné 4,923 - dvoukolejné 0 - vícekolejné 0 elektrizované tratě 0 - AC V/50Hz 0 - DC V (1 500 V) 0 Rychlost - do 80 km.h od 80 do 119 km.h od 120 do 159 km.h km.h -1 a více 0 úzkorozchodné tratě 0 stavební délka kolejí celkem 5,166 počet výhybek 9 počet mostů 2 celková délka mostů (m) 43 počet tunelů 0

23 celková délka tunelů (m) 0 počet úrovňových přejezdů 9 délka kolejí vybavených - automatickým blokem 0 - automatickým hradlem 0 - reléovým poloautoblokem 0 - hradlovým poloautoblokem 0 Délka tratí vybavených - vlakovým zabezpečovačem 0 - dálkovým ovládáním dopraven 0 počet stanic vybavených zabezpečovacím zřízením - elektronickým 0 - hybridním 0 - releovým 0 - elektromechanickým (mechanickým) 0 - dálkově ovládaným Typologie drah neobsazeno Rozchody Dráhu regionální tvoří koleje s normálním rozchodem, stanoveným v souladu s výnosem Mezinárodní železniční unie - UIC č. 510, tj mm Stanice a uzly Viz. příloha B Dále viz. část Parametry a limity tratí Průjezdný průřez Prostorové uspořádání staveb dráhy vymezují rozměrové parametry tratí, stanovené pro bezpečnou průchodnost drážních vozidel. Pro dráhu celostátní a dráhy regionální normálního rozchodu jsou z průjezdných průřezů Mezinárodní železniční unie (výnos UIC č. 506) určeny obrysy průjezdných průřezů, vystavěné na základě vztažných obrysů kinematických obrysů pro vozidla GB a GC. Základní průjezdný průřez (Z), který je označen GČD, je vytvořen podle zásad konstrukce evropských gabaritů (G) a vychází z obrysů drážních vozidel určených pro provoz na neelektrifikovaných tratích dráhy celostátní a dráhách regionálních.

24 Levá strana Pravá strana V obrázku platí: Průjezdný průřez Z-GČD levá strana - pro traťové koleje (i na zastávkách), - pro hlavní koleje ve stanicích a výhybnách - pro hlavní koleje v manipulačních kolejištích vleček - pro dopravní koleje pojížděné vlaky pro přepravu cestujících; A - B pro zařízení a stavby na vnější straně krajních kolejí; C - D pro zařízení mezi kolejemi; pravá strana - pro ostatní koleje ve stanicích a výhybnách E - F pro všechny stavby a zařízení. V normou stanoveném rozsahu mohou do průjezdného průřezu zasahovat nástupiště a stavby a zařízení, která mění svou polohu při součinnosti s jízdou drážních vozidel a mají přesně vymezený dotyk s určenými částmi drážních vozidel Limity zatížení tratí Tratě dráhy celostátní a drah regionálních se zařazují do traťových tříd podle toho, jakými nejúčinnějšími kolejovými vozidly příslušné traťové třídy zatížení mohou být pojížděny. Z hlediska přechodnosti drážních vozidel, kdy se přechodností rozumí schopnost železničního stavebního objektu převést kolejové vozidlo po vlastní konstrukci při zachování bezpečnosti železničního provozu, se tratě v souladu s výnosem Mezinárodní železniční unie - UIC č. 700 zařazují do traťových tříd zatížení. Účinnost drážních vozidel charakterizujících traťovou třídu je dána velikostí největších ohybových momentů a posouvajících sil na staticky prostém nosníku, které vyvolává souprava vytvořená z neomezeného počtu zatěžovacích

25 schémat simulujících čtyřnápravové vozy s dvounápravovými podvozky. Tato schémata jsou určena: a) odstupňovanou hmotností na nápravu; b) odstupňovanou hmotností na jednotku délky vozidla; c) dohodnutými geometrickými charakteristikami vzájemné vzdálenosti náprav. Tratě se zařazují do traťových tříd A, B1, B2, C2, C3, C4, D2, D3, D4, E4 a E5 podle účinnosti zatěžovacích schémat, která mají smluvní meze uvedené v tabulce: Smluvní dělící meze Hmotnost na nápravu (P) Hmotnost na běžný A B C D E metr délky vozu (p) 16 t 18 t 20 t 22,5 t 25 t 1 5,0 t/m A B1 2 6,4 t/m B2 C2 D2 3 7,2 t/m C3 D3 4 8,0 t/m C4 D4 E4 5 8,8 t/m E5 Při zařazování tratě do traťové třídy se uvažuje souprava složená ze schémat simulujících drážní vozidla se dvěma dvounápravovými podvozky: P P P P 1,5 m 1,8 m c 1,8 m 1,5 m které odpovídají uspořádání náprav (P) podle tabulky: Traťová třída Hmotnost na nápravu(p) [t] Hmotnost na jednotku délky(p) [t/m] c [m] d = c+6,6 [m] A 16 5,0 6,20 12,80 B1 18 5,0 7,80 14,40 B2 18 6,4 4,65 11,25 C2 20 6,4 5,90 12,50 C3 20 7,2 4,50 11,10 C4 20 8,0 3,40 10,00 D2 22,5 6,4 7,45 14,05 D3 22,5 7,2 5,90 12,50 D4 22,5 8,0 4,65 11,25 E4 25 8,0 5,90 12,50 E5 25 8,8 4,75 11,35 Trať Česká Kamenice Kamenický Šenov Traťová třída A

26 Sklonové poměry Viz. příloha B Rychlostní limity Viz. příloha B Maximální délky vlaků Viz. příloha B Napájecí zdroje Neobsazeno Zabezpečení provozu a komunikační systémy Zabezpečovací zařízení, které v souvislosti s jízdami drážních vozidel přispívá k zajištění bezpečnosti železniční dopravy kontrolou a náhradou podílu lidského činitele a umožňuje automatizaci dopravního procesu a zvyšování propustné výkonnosti železničních stanic a tratí se podle úrovně zajištění a kontroly podmínek pro zabezpečenou jízdu drážních vozidel dělí na zařízení: a) 1. kategorie - za splnění většiny bezpečnostních požadavků pro zabezpečenou jízdu vlaku odpovídají určení zaměstnanci; b) 2. kategorie - splnění určených bezpečnostních požadavků pro zabezpečenou jízdu vlaku zajišťuje zabezpečovací zařízení a za splnění ostatních bezpečnostních požadavků odpovídají určení zaměstnanci; c) 3. kategorie - splnění bezpečnostních požadavků pro zabezpečenou jízdu vlaku i posunu zajišťuje zabezpečovací zařízení. Staniční a traťová zabezpečovací zařízení a vlakové zabezpečovací zařízení je schopno předávat si navzájem potřebné informace pro svoji funkci v rozsahu a formě podle požadavků použitého vlakového zabezpečovacího zařízení. Trať Kategorie zab.zař. Česká Kamenice Kamenický Šenov Návěstní systémy Návěstní soustava je tvořena jednotným systémem viditelných návěstí ve stanoveném provedení, tvaru a barvě a zvukových slyšitelných návěstí ve stanoveném provedení. Návěstní soustava umožňuje snadné, rychlé a jednoznačné vyjádření a vnímání návěstí a zajišťuje bezpečné provozování drážní dopravy. Základní návěsti návěstní soustavy jsou uvedeny v příloze č. 1, část I, Vyhlášky 173/1995 Sb. Ministerstva dopravy ze dne 22. června 1995, kterou se vydává dopravní řád drah. Návěsti se dávají návěstní pomůckou (např. návěstní praporek, svítilna, návěstní tabule), případně rukou (ruční viditelné návěsti), nebo zvukem (zvukové návěsti), nebo prostřednictvím návěstních znaků mechanických nebo světelných návěstidel a neproměnných návěstidel (viditelné návěsti), nebo slovním pokynem Obvody dálkového řízení dopravy Neobsazeno

27 Komunikační systémy Neobsazeno Viz. příloha C ATC systémy Neobsazeno 3.4 Omezení provozu Specializovaná infrastruktura Neobsazeno Ekologická omezení Neobsazeno Nebezpečný náklad Neobsazeno Omezení v tunelu Neobsazeno Omezení na mostech Bez specifických omezení. 3.5 Dostupnost infrastruktury Na trati regionální dráhy Česká Kamenice Kamenický Šenov je drážní doprava organizována tak, že ve stanovených traťových úsecích se pohybuje pouze jeden vlak nebo posunující drážní vozidlo. Je zde použito zjednodušeného řízení drážní dopravy. Stanovené dopravny nejsou trvale obsazeny osobami řídícími drážní dopravu. Vlaková doprava je řízena z jednoho místa a doprovod vlaku se ve stanovených dopravnách dorozumívá s osobou řídící drážní dopravu. Při křižování nebo předjíždění vlaků musí být předem určena vjezdová kolej, popřípadě se stanoví, který vlak vjede do dopravny jako první. Na traťovém úseku musí být zajištěno dorozumívání doprovodu vlaku s osobou, která řídí drážní dopravu, vhodným sdělovacím zařízením ze stanovených dopraven, popřípadě i z vlaku. Vlak nesmí ze stanovené dopravny odjet bez souhlasu osoby řídící drážní dopravu nebo bez jiného povolení provozovatele dráhy. Není-li při sestavě jízdního řádu a jeho pravidelných změn zájem ze strany dopravců o využití kapacity dopravní cesty může provozovatel dráhy v části denní doby přiměřeně omezit využití kapacity výlukou služby dopravních zaměstnanců. Takovéto omezení zohledňuje přídělce v procesu ad-hoc přidělování kapacity a může navrhnout žadatelům v přiměřené míře jinou vhodnou kapacitu dopravní cesty, která nemusí odpovídat v plném rozsahu jednotlivým žádostem. Viz. část Provozovatelé drah zveřejňují na svých webových stránkách informace o rozsahu výluky služby dopravních zaměstnanců.

28 Drážní správní úřad může na základě vyrozumění provozovatele dráhy rozhodnout o době a podmínkách omezeného provozování dráhy nebo její části. Tímto postupem není dotčeno právo dopravců na náhradu škody. Po dohodě se přídělcem, zveřejňují provozovatelé drah na svých webových stránkách měsíčně aktualizované informace o omezení provozování jednotlivých tratí a jejich částí. Pro takto plánovaná omezení, o jejichž rozsahu jsou zúčastnění dopravci předem informováni, neposkytuje přídělce dopravci kompenzace na pokrytí vícenákladů vzniklých při alternativním zajišťování svých služeb. V případě překročení plánovaného rozsahu omezení je přídělce, po vyzvání omezením dotčeného dopravce, povinen o případné kompenzaci jednat. Překročí-li doba omezení provozování dráhy nebo její části 24 hodin a omezení naruší sjednaný rozsah a četnost drážní dopravy, je provozovatel dráhy povinen neprodleně vyrozumět o důvodech a době předpokládaného omezení drážní správní úřad, vlastníka dráhy a dopravce, kteří provozují dopravu na dráze, jejíž provozování je omezeno. Přídělce je oprávněn omezit přidělování kapacity dopravní cesty v případě, kdy provozovatel dráhy na dobu nezbytně nutnou omezil provozování dráhy nebo její části z důvodů provádění diagnostiky a měření, údržby, obnovy a zvýšení propustnosti tratě. S ohledem na plán investičních akcí může přídělce omezit přidělování kapacity dopravní cesty v úsecích dotčených modernizací, resp. optimalizací tratí železničních koridorů a v železničních uzlů. Provozovatel dráhy umožní dopravcům, po projednání se přídělcem, užití volné kapacity dopravní cesty pro umožnění jízdy vlaků po vhodné odklonové cestě. Viz. část 4.5. a příloha E. 3.6 Osobní terminály (stanice) Železniční stanice pro provozování veřejné drážní osobní dopravy jsou vybaveny: a) nástupišti; b) prostory pro cestující a jejich ochranu před povětrnostními vlivy; c) hygienickým zařízením; d) informačním systémem o příjezdu a odjezdu vlaků; e) orientačními značkami o přístupu k vlakům; f) osvětlením prostor pro cestující. Železniční zastávky pro provozování veřejné drážní osobní dopravy jsou vybaveny: a) nástupišti; b) prostory pro cestující a jejich ochranu před povětrnostními vlivy, případně pro odbavování cestujících; c) osvětlením prostor pro cestující. Dálka nástupišť je odvozena od maximální délky osobních vlaků na příslušné trati. Viz. příloha B. Výška úrovňových nástupišť je 200 mm (poslední nástupiště, přes které se dále nepřechází, 250 mm) nad úrovní temena hlavy kolejnice. Výška ostrovních nástupišť je 550 mm nad úrovní temena hlavy kolejnice. Seznam stanic s rozsahem odbavení a poskytovanými službami v osobní dopravě zveřejňují provozovatelé drah v Jízdním řádu veřejné drážní osobní dopravy na dráze celostátní a regionální, a to prostřednictvím Celostátního informačního systému o jízdních řádech. Tento seznam definuje též rozsah bezbariérového přístupu cestujících. Viz. část 5.

29 3.7 Nákladní terminály (stanice) Neobsazeno 3.8 Servisní vybavení Vlakotvorné stanice Neobsazeno Odstavné nádraží Neobsazeno Střediska pro opravy a údržbu Neobsazeno Možnost doplnění paliva Neobsazeno Technická zařízení Neobsazeno Ostatní zařízení Neobsazeno 3.9 Rozvoj infrastruktury Viz. příloha E.

30 4.1 Úvod 4. PŘIDĚLENÍ KAPACITY Kapacita dopravní cesty, tj. její využitelná propustnost v rámci rozvržení požadovaných tras vlaků na určitém úseku dopravní cesty v určitém časovém období, je vyjádřena počtem vlaků, které je možno dopravovat za určité časové období při daném technickém, provozním a personálním vybavení a při dodržení potřebné kvality dopravy. Přídělce, v souladu s 34b zákona o dráhách, přiděluje kapacitu dopravní cesty ve vlastnictví KŽC, s.r.o., a to: dráhy regionální Česká Kamenice Kamenický Šenov 4.2 Popis procesu Přídělce přiděluje kapacitu pouze v režimu jednorázové přidělení, dále jen ad-hoc. Rozpis ad-hoc procesu je uveden v části : Dlouhodobé přidělení neobsazeno Jednorázové přidělení Proces ad-hoc přidělování kapacity je rozdělen na dva režimy, kdy: a) doba od přijetí požadavku do jeho realizace je delší než pět pracovních dnů (včetně dne podání žádosti); b) doba od přijetí požadavku do jeho realizace je kratší než pět pracovní ch dnů (včetně dne podání žádosti) Účastníci procesu ad-hoc přidělování kapacity v režimu a) jsou: - dopravce žadatel; - provozovatel dráhy - přídělce Trasu a jízdní řád vlaku určuje provozovatel dráhy v mezích přídělcem přidělené kapacity. O vlakovou trasu v režimu ad-hoc podle a) žádá dopravce provozovatele dráhy písemně nebo elektronicky Účastníci procesu ad-hoc přidělování kapacity v režimu b) jsou: - dopravce žadatel; - provozovatel dráhy - přídělce Trasu a jízdní řád vlaku určuje provozovatel dráhy v mezích přídělcem přidělené kapacity. Požadavek na přidělení kapacity je posuzován přídělcem v rámci volné kapacity po dořešení všech předchozích ad-hoc požadavků na přidělení kapacity. O vlakovou trasu v režimu ad-hoc podle b) žádá dopravce provozovatele dráhy písemně nebo elektronicky. V průběhu celého procesu přidělování kapacity přídělce úzce spolupracuje s provozovateli drah, kteří jsou odpovědni za zpracování jízdního řádu. Pro vzájemnou spolupráci při přidělování kapacity dopravní cesty, která překračuje jednu dráhu se v případě potřeby zřizuje společná komise, kterou tvoří zástupci dotčených přídělců.

Prohlášení o dráze regionální

Prohlášení o dráze regionální Prohlášení o dráze regionální KŽC, s.r.o., IČO 27210481, se sídlem Meinlinova 336, Praha 9 Koloděje, PSČ 190 16, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 104704 (dále

Více

Prohlášení o dráze regionální

Prohlášení o dráze regionální Prohlášení o dráze regionální Jindřichohradecké místní dráhy, a. s., IČO 62509870, se sídlem Nádražní 203/II, Jindřichův Hradec, PSČ 377 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

Prohlášení o dráze regionální Sedlnice Mošnov, Ostrava Airport

Prohlášení o dráze regionální Sedlnice Mošnov, Ostrava Airport Čj. MSK 29806/2014 Moravskoslezský kraj vydává Prohlášení o dráze regionální Sedlnice Mošnov, Ostrava Airport platné pro přípravu jízdního řádu 2015 a pro jízdní řád 2015 účinné ode dne zveřejnění Moravskoslezský

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 10 PŘEPRAVY PLM. TERMINOLOGIE A LEGISLATIVATÝKAJÍCÍ SE NADROZMĚRNÝCH PŘEPRAV. DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY. DOPLNĚNÍ OPORY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B Systém odměňování výkonu Tato příloha upravuje systém odměňování výkonu a podmínky jeho uplatnění. Část A Systém odměňování výkonu na regionální dráze provozované Adwanced World Transport, a.s. Příloha

Více

ŽELEZNIČNÍ KORIDORY. a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR

ŽELEZNIČNÍ KORIDORY. a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR Stavební správa západ Sokolovská 278/1955 190 00 PRAHA 9 ŽELEZNIČNÍ KORIDORY a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR pracoviště Plzeň Sušická 25 304 88 Plzeň Ing. Pavel

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Č.j. S 49018/2013-O12 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, vydává Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro přípravu jízdního řádu 2015 a pro jízdní řád 2015 ve znění rozhodnutí

Více

Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému

Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému Datum konání: 30. dubna 2013 Stávající česká legislativa a technické dokumenty ve

Více

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7. ŽD PD Provozování dráhy Železnice Desná Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing.

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11.

Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11. Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11. 2011 1 Obsah prezentace 1. Zásady plánování v rámci EU 2. Proces přípravy

Více

266/1994 Sb. ZÁKON ze dne 14. prosince 1994. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

266/1994 Sb. ZÁKON ze dne 14. prosince 1994. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 1 z 55 15.5.2013 12:20 266/1994 Sb. ZÁKON ze dne 14. prosince 1994 o dráhách ve znění zákonů č. 189/1999 Sb., č. 23/2000 Sb., č. 71/2000 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 77/2002 Sb., č. 175/2002 Sb., č. 320/2002

Více

Poznámka: Zapracovány a zvýrazněny jsou změny, provedené zákonem č. 134/2011 Sb., účinné od 25.5.2011. ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Poznámka: Zapracovány a zvýrazněny jsou změny, provedené zákonem č. 134/2011 Sb., účinné od 25.5.2011. ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č.

Více

Železniční infrastruktura a legislativa

Železniční infrastruktura a legislativa Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy Poslanecká sněmovna PČR Hospodářský výbor, 27. 2. 2014, 14:00 h Železniční infrastruktura a legislativa Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Univerzita

Více

Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy

Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy Budoucnost železniční osobní dopravy v ČR Ostrava, 15.6.2010 Ing. Jaroslav Kadlec Současný vozidlový park pro regionální dopravu Zastaralé motorové a přípojné

Více

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice 1. Předmět veřejné zakázky 2. Důvod veřejné zakázky 3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí

Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí Investor: SŽDC, s. o. Projektant: SUDOP PRAHA a.s. Seznámení se SŽDC, s. o. a ČD, a.s. Správa železniční dopravní

Více

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s.

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. 1 Kontaktní údaje na společnost PDV RAILWAY a.s. Sídlo společnosti Kontakty: PDV RAILWAY a.s. Blahoslavova 937/62

Více

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE 0 1. 2. 2015 1 8 1 OBSAH 1 OBSAH... 1 2 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 2 3 TERMÍNY A DEFINICE... 3 4 ÚVOD... 4 5 SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY, NORMY A VYHLÁŠKY... 4 6 POSTUP PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ NÁMITEK/STÍŽNOSTÍ...

Více

Žádost o obnovené udělení značky. ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt. včetně příloh A-C

Žádost o obnovené udělení značky. ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt. včetně příloh A-C Žádost o obnovené udělení značky ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt včetně příloh A-C Žádost o obnovené udělení značky ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt Číslo drženého certifikátu 1 : Jméno

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Silniční doprava nadále zůstane jedinou živností s názvem: silniční motorová doprava členit se bude

Více

Novela energetického zákona

Novela energetického zákona Novela energetického zákona seminář HV PSP Tomáš Hüner Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 18. listopad 2008 Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008 1 Novela energetického zákona Proč měníme energetický

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s.

ŽD P2-1. Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. ŽD P2-1 ŽD P2-1 Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráze Železnice Desná provozované firmou SART stavby a rekonstrukce a.s. Účinnost od 1. května 2013 Schváleno ředitelem ŽD

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Modernizace železniční sítě a její kapacita

Modernizace železniční sítě a její kapacita Modernizace železniční sítě a její kapacita ŽEL AKTUEL 22. května 2014 Praha Ing. Radim Brejcha, Ph.D. Odbor strategie Definice pojmů modernizace a kapacita: Propustná výkonnost (propustnost, kapacita)

Více

Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech

Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech Ing. Martin Tichý Předpisová základna: nejprve národní

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92 ze dne 26. března 1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím jednoho nebo více členských

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

SŽDC Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro jízdní řád 2015 - Příloha C

SŽDC Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro jízdní řád 2015 - Příloha C Příloha C Část A Ceny za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty regionální dráhy provozované Adwanced World Transport, a.s., pro jízdu vlaku a podmínky jejich uplatnění Cena za použití železniční

Více

Průvodce pro nový podej CIM/SMGS (GR CIM/SMGS)

Průvodce pro nový podej CIM/SMGS (GR CIM/SMGS) Comité international des transports ferroviaires Internationales Eisenbahntransportkomitee International Rail Transport Committee Mezinárodní železniční přepravní výbor Průvodce pro nový podej CIM/SMGS

Více

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční

Více

Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o.

Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o. Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o. 16/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 5. ledna 2011 o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických

Více

Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady. Č. j.:

Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady. Č. j.: Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady Č. j.: Metodický pokyn pro získání odborné způsobilosti k řízení drážních vozidel na vlečce nebo k řízení lanové dráhy (úplné znění s účinností od

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

Mimořádné události z pohledu Drážní inspekce a předcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv

Mimořádné události z pohledu Drážní inspekce a předcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv Mimořádn dné události z pohledu Drážní inspekce a předchp edcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv Obsah 1. Představení Drážní inspekce 2. Mimořádné události na dráhách 3. Mimořádná událost srážka

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu Rozvoz stravy do odloučených pracovišť školy a rozvoz obědů občanům obce vyhlášená formou otevřeného řízení

Veřejná zakázka malého rozsahu Rozvoz stravy do odloučených pracovišť školy a rozvoz obědů občanům obce vyhlášená formou otevřeného řízení Naše zn.: 279/12-Šev Vyřizuje: Mgr. Jiří Ševčík Tel.: 583 248 430 E-mail: reditelstvi@skolalosiny.cz Datum: 7. listopad 2012 Veřejná zakázka malého rozsahu Rozvoz stravy do odloučených pracovišť školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Evropská a národní legislativa k registrům

Evropská a národní legislativa k registrům Evropská a národní legislativa k registrům Ing. Danuše Marusičová ACRI akademie seminář Registry železničních kolejových vozidel Praha, 9.9.2014 Registry v železniční dopravě Železniční doprava je založena

Více

Zajištění zapůjčení ( operativní leasing ) osobních vozidel typu combi (6 kusů) pro realizaci projektu Regionální centra pomoci a mobility

Zajištění zapůjčení ( operativní leasing ) osobních vozidel typu combi (6 kusů) pro realizaci projektu Regionální centra pomoci a mobility Zajištění zapůjčení ( operativní leasing ) osobních vozidel typu combi (6 kusů) pro realizaci projektu Regionální centra pomoci a mobility Číslo: CZ.04.1.03/1.1.15.3/0046 Název programu: (JPD 3, OP RLZ,

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Číslo 37-38/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 11. září 2013 ISSN 1805-9864

Číslo 37-38/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 11. září 2013 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 37-38/2013, ročník LXIX. 11. září 2013 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice

Více

Žádost o vydání provozní licence k obchodní letecké dopravě

Žádost o vydání provozní licence k obchodní letecké dopravě Předkládají fyzické, právnické osoby a státní podniky, které žádají o vydání licence pro provozování obchodní letecké dopravy Úřad pro civilní letectví REFERÁT PROVOZOVATELŮ LETIŠTĚ RUZYNĚ 160 08 PRAHA

Více

Přeprava nadlimitních zásilek Žádost o povolení

Přeprava nadlimitních zásilek Žádost o povolení Přeprava nadlimitních zásilek Žádost o povolení Autor Datum vytvoření Září 2013 Ing. Erlebach Lumír Obory/ročník Předmět Tematická oblast Klíčová slova Anotace Metodické pokyny Střední vzdělávání s MZ

Více

Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém. I. Úvodní ustanovení

Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém. I. Úvodní ustanovení Tarif VYDIS - dopravní integrovaný systém I. Úvodní ustanovení 1. Tarif VYDIS - dopravního integrovaného systému (dále jen Tarif VYDIS) stanovuje ceny jízdného a způsob uplatňování jízdného v přepravách

Více

Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006

Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006 Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006 Evropská unie ve svých strategických materiálech doporučuje zavádění systémů zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury na principu uživatel platí. Znamená

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ]

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] [ ] ( Prodávající ) a Veolia Transport Východní Čechy a.s. ( Kupující ) KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] Stránka 1 z 11 Tato kupní smlouva byla uzavřena dle 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění dne [ ]

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Optimalizace provozních nákladů

Optimalizace provozních nákladů Optimalizace provozních nákladů Představení společnosti Trh s elektrickou energií Trh se zemním plynem Metodologie 21/05/2013 Představení společnosti 3 27 let zkušeností 208 M roční obrat 2012 Pôle Social

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 325 510 238 325 552 066; e mail: kopecky@mestolysa.cz Č. j. V Lysé nad Labem Vyřizuje: Ing. Vladimír Kopecký

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 3/2015. 20. března 2015 ISSN 1805-9627

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 3/2015. 20. března 2015 ISSN 1805-9627 VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy Číslo 3/2015 20. března 2015 ISSN 1805-9627 Obsah Část oznamovací... 2 Úpravy zkušebního řádu pro ověřování způsobilosti bezpečnostních poradců

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník.

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. Případová studie část A nákladní doprava vnitrostátní 1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. 2. Jaká je zákonná lhůta pro provedení technické prohlídky

Více

Pravidla soutěže. Pravidla soutěže KDO VÍC NAKUPUJE, TEN LÍP BYDLÍ, platná od 1. 5. 2015 do 31. 5. 2015. Strana 1 ze 7

Pravidla soutěže. Pravidla soutěže KDO VÍC NAKUPUJE, TEN LÍP BYDLÍ, platná od 1. 5. 2015 do 31. 5. 2015. Strana 1 ze 7 Pravidla soutěže platná od 5. 2015 do 3 5. 2015. Strana 1 ze 7 Popis soutěže Marketingová soutěž KDO VÍC NAKUPUJE, TEN LÍP BYDLÍ (dále jen Soutěž ) slouží k podpoře registrací a k marketingové propagaci

Více

Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů

Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů MEZINÁRODNÍ DOPRAVA VNITROSTÁTNÍ Na území EU Mimo území EU DOPRAVA a ve Švýcarsku Ve smluvním státě AETR Ve státě mimo AETR ČR Nařízení Rady EHS Dohoda AETR Vnitrostátní

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka 4 OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Směrnice č. 1/2015, k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Č.j.:Kyselka/13/15/KY Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek

Více

Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě

Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě I. Dnem 01.06.2012 nabyl účinnosti zákon č. 119/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (dále též

Více

Pojištění elektroniky

Pojištění elektroniky Pojištění elektroniky Ve spolupráci s pojišťovnou Generali nabízí istyle svým zákazníkům novou službu - pojištění elektroniky. Všichni zákazníci, kteří si zakoupí nový Apple počítač, notebook nebo ipad

Více

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR ACRI Asociace podniků českého železničního průmyslu Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu 8.11.2012, Zámek Štiřín Dopravní politika ČR Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Poslanecká

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

PREZENTACE. Nezávislého odborového svazu Policie České republiky. Zdeněk Bartoň

PREZENTACE. Nezávislého odborového svazu Policie České republiky. Zdeněk Bartoň PREZENTACE Nezávislého odborového svazu Policie České republiky Zdeněk Bartoň Kdo jsme? Nezávislý odborový svaz Policie České republiky (dále jen "NOS PČR") je registrován jako odborová organizace od 19.

Více

Ročník 2005 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

Ročník 2005 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2005 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích Citace: 426/2005 Sb. Částka: 146/2005 Sb.

Více

Platnost od 8.12.2014 Soboty, neděle a svátky. Zastávky + jízdní doba. min. Hlavní nádraží. Autobusové nádraží. 17.listopadu.

Platnost od 8.12.2014 Soboty, neděle a svátky. Zastávky + jízdní doba. min. Hlavní nádraží. Autobusové nádraží. 17.listopadu. 5 9 adresa dopravce: Teplého, Pardubice PSČ 5, tel.: 466 99 Informace o tarifu a smluvních přepravních podmínkách obdržíte na tel. 466 99 -. hod. Pracovní dny. 9. -. 6. 4 5 6 7 45 45 45 45 45 45 45 45

Více

Výsledky jednání SŽDC s orgány státní správy v oblasti odstraňování stromů ohrožujících bezpečnost železniční dopravy. Ing.

Výsledky jednání SŽDC s orgány státní správy v oblasti odstraňování stromů ohrožujících bezpečnost železniční dopravy. Ing. Výsledky jednání SŽDC s orgány státní správy v oblasti odstraňování stromů ohrožujících bezpečnost železniční dopravy Ing. Radovan Kovařík Osnova přednášky Úvod bezpečnost priorita SŽDC a jak problém vznikl

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

Realizace mezinárodní přepravy atypického kontejneru z Kosova do ČR.

Realizace mezinárodní přepravy atypického kontejneru z Kosova do ČR. Česká republika Ministerstvo obrany Realizace mezinárodní přepravy atypického kontejneru z Kosova do ČR. Realizace mezinárodní přepravy atypického kontejneru z Kosova do ČR. 1 / 6 Výběrové řízení Typ VŘ:

Více

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický regulační úřad stanoví podle

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Poradenství a zadavatelské činnosti pro veřejné zakázky při realizaci regionálních individuálních projektů, národních individuálních projektů a aktivní politiky

Více

Obnova zeleně na ulici 24. dubna

Obnova zeleně na ulici 24. dubna Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie na služby dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název zakázky Obnova zeleně na ulici 24. dubna Zadavatel Obec Želešice

Více

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla Ministerstvo kultury Č. j.: 18909/2008 Z á s a d y pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou

Více

MODERNIZACE TRATĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE - PLZEŇ 2012. Varianta kolem Blovic

MODERNIZACE TRATĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE - PLZEŇ 2012. Varianta kolem Blovic MODERNIZACE TRATĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE - PLZEŇ 2012 Varianta kolem Blovic 1.1 CHARAKTERISTIKA STÁVAJÍCÍHO STAVU Celý úsek České Budějovice Plzeň je zařazen do kategorie celostátních drah. Není součástí dohod

Více

Silniční kontroly Stav: duben 2012

Silniční kontroly Stav: duben 2012 Silniční kontroly Stav: duben 2012 CZ Silniční kontroly BAG Spolkový úřad pro nákladní dopravu (BAG) vykonává jako samostatný spolkový nadřízený úřad v působnosti Spolkového ministerstva dopravy, výstavby

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice 2/2015 PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC SELETICE Vypracoval: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 Srpen 2014 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách Projektování a montáž Heating systems in buildings Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

PROJEKTOVÁNÍ DRÁŽNÍCH STAVEB

PROJEKTOVÁNÍ DRÁŽNÍCH STAVEB DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD PRAHA VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ PROJEKTOVÁNÍ DRÁŽNÍCH STAVEB 5. SEMINÁŘ K TÉMATICKÉMU BLOKU I PLÁNOVÁNÍ A PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ING. LADISLAV MINÁŘ, CSc.

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Prezentace firmy. na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008

Prezentace firmy. na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008 Prezentace firmy na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008 BOHEMIAKOMBI spol. s r.o. Opletalova 6 113 76 Praha 1 Tel. 242 444 560-8 Fax 242 444 924 www.bohemiakombi.cz

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-2337/2015 č. zhotovitele: 15040/15 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

17/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

17/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 17/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 7. ledna 2004 o pravidlech pro poskytování dotací provozovatelům zoologických zahrad Vláda nařizuje podle 18 zákona č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 111/1994 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě Změna: 38/1995 Sb. Změna: 304/1997 Sb. Změna: 304/1997 Sb. ( 4a) Změna: 150/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 361/2000 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna:

Více

Standardy dopravní obslužnosti- centrální strategie vs. krajské priority v podmínkách tržní ekonomiky s privatizací

Standardy dopravní obslužnosti- centrální strategie vs. krajské priority v podmínkách tržní ekonomiky s privatizací IX. seminář Telč 6.-7.10.2014 Standardy dopravní obslužnosti- centrální strategie vs. krajské priority v podmínkách tržní ekonomiky s privatizací Antonín Peltrám Síťové pojetí Hlavní předností železnic

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2014 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

Způsoby používání a manipulace s kontejnery pro vojenský materiál

Způsoby používání a manipulace s kontejnery pro vojenský materiál OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. Označení a název ČOS 399002, 1. vydání Způsoby používání a manipulace s kontejnery pro vojenský materiál 2. Oprava č. 1 Část č. 1 (velikost písma v souladu s textovou

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona)

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona) Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

Smlouva o umístění a provozování kontejnerů

Smlouva o umístění a provozování kontejnerů Smlouva o umístění a provozování kontejnerů uzavřená mezi ELEKTROWIN a.s. se sídlem Praha 4, Michelská 300/60, PSČ: 140 00 IČ: 272 57 843 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu

Více

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla Ministerstvo kultury Č. j.: 1990/2008 Z á s a d y pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou

Více

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích Metodický zpravodaj 51/2005 (část Zákony, vyhlášky a ostatní předpisy ) VÝPIS: ČÁSTKA 215 ZÁKON č. 634/2004 Sb. ze dne 26.listopadu 2004, o správních poplatcích SAZEBNÍK ČÁST II Příloha Položka 26 a) Zápis

Více