Pracovní listy na procvičování jednoduchých právních písemností

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovní listy na procvičování jednoduchých právních písemností"

Transkript

1 Pracovní listy na procvičování jednoduchých právních písemností Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 1. Úloha Plná moc Panu Karlu Zavadilovi, RČ /6231, bytem Středokluky, Příčná 103, se naskytla příležitost koupit osobní automobil ve velmi dobrém technickém stavu. S prodávajícím se předběžně dohodl na ceně. Panu Zavadilovi chybí Kč ,--. Rozhodl se proto požádat o půjčku svého dobrého přítele Jana Mrázka, RČ /6332, bytem Středokluky, Ruzyňská 36. Přítel s půjčkou souhlasí. Vystavte za pana Zavadila dlužní úpis, v němž kromě půjčené částky bude uvedeno, že splátky budou měsíční, vždy k poslednímu dni v měsíci, a to ve výši Kč 3 000,--. První splátku uhradí pan Zavadil v dubnu tohoto roku. Dále uveďte, kdy a v jaké výši Kč bude dluh splacen. Pan Mrázek nepožaduje žádný úrok. V písemnosti nezapomeňte uvést, že dluh bude splacen věřiteli nebo jeho právním nástupcům. Písemnost opatřete místem a datem vyhotovení. 2. Úloha Plná moc Pan Kolka převzal peníze za prodaný automobil, předal jej panu Zavadilovi. Zbývá ještě provést administrativní změny v technickém průkazu vozidla na dopravním inspektorátu, tzn. převést na nového majitele. V den, kdy se oba pánové dohodli, že půjdou na dopravní inspektorát, bude pan Kolka na důležitém pracovním jednání. Zmocňuje proto svoji manželku (jméno a osobní data zvolte sami) k výše uvedenému úkonu. Jedná se o osobní automobil Peugeot 206 XRD, SPZ, číslo karoserie, číslo motoru (zvolte sami), rok výroby 1998, barva bílá. Osobní automobil má podle tachometru najeto km. Podpis na plné moci bude úředně ověřen. 3. Úkol Zmocnění Ing. Vilém Kohout, jednatel komanditní společnosti Malibo, Suvorovova 789, Litvínov 1, IČ , navázal spolupráci se zahraničním odběratelem a z tohoto důvodu je často na pracovních jednáních mimo republiku. Je tedy nutné, aby pověřil v době své nepřítomnosti zastupováním svého podřízeného ekonomického náměstka Ing. Petra Sládečka, rodné číslo /4561, bytem Lupáčkova 602, Litvínov 8. Ing. Kohout předkládá 14. dubna tohoto roku k ověření na notářství doklad, v němž zmocňuje Ing. Sládečka k zastupování ve všech záležitostech a při veškerých jednáních před úřady, orgány státní správy a místní samosprávy, před právnickými i fyzickými osobami. Zmocněnec je jménem zmocnitele oprávněn činit veškeré úkony, a to i písemné, podávat návrhy a žádosti, podávat i vzdávat se řádných a mimořádných opravných prostředků v rámci správních, soudních či jiných řízení, přijímat veškeré doručované písemnosti, přijímat plnění nároků, potvrzovat jejich přijetí a vymáhat nesplněné nároky. Písemnost nabývá platnosti dnem podpisu před notářem, její platnost je do konce tohoto kalendářního roku (určete přesné datum). 4. Úkol Jednání na úřadech Štěpánka Krejčí, rodné číslo /0673, bytem Třebovská 71, Beroun 4, chce rekonstruovat rodinný dům (katastrální pozemek č , Nová 706, Beroun 1), který nedávno zakoupila. Stavební projekt na rekonstrukci jí bude provádět Ing. arch. Patrik Stračevský, rodné číslo /5211, bytem Husova 458, Beroun 1. Paní Krejčí se

3 s projektantem dohodla, že za ní bude jednat i na příslušných úřadech (Katastrální úřad pro Středočeský kraj, pracoviště Beroun, Městský úřad Beroun, Odbor výstavby) a vyřídí veškerá povolení a další doklady potřebné k zahájení rekonstrukce. Pověření k těmto úkonům musí být úředně ověřeno. Paní Krejčí vystavuje příslušný doklad 23. dubna t. r. 5. Úkol Zastoupení Miroslava Kováčiková, RČ /7891, bytem J. A. Komenského 47, Hodonín 4, je akcionářkou akciové společnosti Aveo, Kolmá 458, Břeclav 1. Na 16. dubna t. r. (určete přesné datum) je svolána valná hromada. Paní Kováčiková bude v této době na lázeňském pobytu, proto ji bude na valné hromadě zastupovat její manžel Jaroslav Kováčik, RČ /4589, trvalé bydliště je shodné s bydlištěm manželky. V písemnosti paní Kováčiková uvádí, že ji manžel na valné hromadě může zastupovat a hlasovat jejím jménem. Písemnost, kterou pan Kováčik bude prokazovat, je vystavena 14. dubna t. r. 6. Úkol Příjem peněz Miroslav Horáček, rodné číslo /7621, bytem Radětínská 980, Pelhřimov, si půjčil ,-- Kč na základě dlužního úpisu, který předal svému věřiteli Janu Kölblovi, rodné číslo /7341, bytem Liběšínská 901, Pelhřimov, 15. listopadu minulého roku (určete přesné datum) při převzetí finanční částky. V dlužním úpisu je uvedeno, že splátky budou měsíční, vždy k 15. dni, počínaje prosincem minulého roku (určete přesné datum), po 5.000,-- Kč. Pan Horáček tento měsíc opět předává panu Kölblovi splátku. Vystavte doklad, kterým se potvrzuje, že dlužník uhradil dílčí splátku z celkové dlužné částky. 7. Úkol Potvrzenka Pan Jan Mrázek, který půjčil panu Karlu Zavadilovi Kč ,-- na zakoupení automobilu, bude na dílčí splátky vydávát panu Zavadilovi písemné potvrzenky. Doklad by měl obsahovat osobní data věřitele i dlužníka, datum přijetí splátky, výše splátky v Kč, eventuálně pořadové číslo splátky, dále místo a datum vyhotovení písemnosti a místo pro podpis příjemce peněz. Vyhotovte tuto potvrzenku. 8. Úloha Potvrzenka přijetí peněz Jaroslav Novák, rodné číslo /0789, bytem Kročehlavská 106, Buštěhrad, půjčil podle dlužního úpisu sepsaného 10. prosince minulého roku panu Radimu Budínskému, rodné číslo /0658, bytem Pražská 45, Hřebeč, částku ,-- Kč. Podle ujednání splácí pan Budínský po 5 000,-- Kč vždy k 10. dni v měsíci počínaje lednem tohoto roku. Dne 10. dubna tohoto roku předal panu Novákovi další splátku. Vystavte doklad o přijetí splátky peněz.

4 9. Úkol Přijetí finanční částky Pan Michal Malec, rodné číslo /1261, bytem Masarykova 11, Litomyšl, provozuje řemeslnou živnost. Od 15. t. m. do 28. t. m. (určete přesný termín) jede na zahraniční dovolenou. Dne 13. t. m. předává jednomu ze zaměstnanců, Václavu Koulovi, rodné číslo /1741, bytem Truxova 106, Litomyšl, Kč ,-- na nákup materiálu v době jeho nepřítomnosti. Veškeré nákupy doloží pro vyúčtování převzaté částky účtenkami za nákup. Nevyčerpanou částku peněz musí pan Koula vrátit. 10. Úkol Příjem peněz za prodej nábytku Jarmila Seidertová, bytem Poštolkova 158, Jince, inzerovala v regionálním tisku nabídku prodeje nábytku do dětského pokoje v ceně ,-- Kč. Na inzerát zareagoval Václav Doubrava, bytem Kolowratova 451, Příbram 4. Zájemce o koupi se s paní Seidertovou dohodl, že při převzetí nábytku dne 24. dubna t. r. předá i požadovanou částku. Prodávající vystavila pro kupujícího doklad o přijetí finanční částky. V dokladu také uvádí, že se kupující při předání seznámil se stavem nábytku. 11. Úkol Půjčka Jaroslava Drahovzalová, rodné číslo /5897, bytem Kologějská 333, Turnov 1, se dostala do finanční tísně kvůli ztrátě zaměstnání. Potřebuje nutno Kč ,--. Půjčku od peněžního ústavu si zabezpečit nemůže, protože není v současné době v pracovním poměru, hledá proto pomoc u svých známých. Požadovanou částku jí půjčí Klára Zajíčková, rodné číslo /6125, bytem Řezníčkova 259, Turnov 4, za těchto podmínek: splátky měsíční vždy k 1. dni měsíce, výše splátky je 1.000,-- Kč, první splátka bude v červenci t. r., poslední splátku určete sami. Dlužná částka bude poukazována bezhotovostně. Paní Zajíčková si klade podmínku, že peníze v hotovosti předá paní Drahovzalové v den, kdy dlužník předloží potvrzenou kopii trvalého příkazu k úhradě, na základě kterého bude peněžní ústav převádět dlužnou částku na účet věřitele. Půjčka bude bezúročná. Paní Drahovzalová předkládá potvrzený doklad z banky 27. dubna t. r. 12. Úkol Půjčka Drahoslav Poláček, RČ /2369, bytem Lupáčkova 29, Chabařovice, přijal 26. dubna t. r. (určete přesné datum) od svého kolegy ze zaměstnání Radovana Sochora, RČ /2564, bytem Mánesova 158, Ústí nad Labem 8, půjčku ve výši ,-- za těchto podmínek interval splátek je každý 15. den v měsíci, první splátka v září t. r., výše splátek 1.500,-- Kč, úrok 10 %, tj ,-- Kč, termín úhrady úroku při poslední splátce dluhu. V písemnosti dlužník uvádí, že bude dluh splácet věřiteli nebo jeho právním nástupcům.

5 13. Úkol Výpůjčka Jaroslav Trocký (půjčitel), bytem Krlovarská 121, Kačice, je majitelem stavební míchačky zn. MC600, výrobní číslo , elektromotor 373 W/230 V, ot./min., objem bubnu 141 litrů, rok pořízení 2009, pořizovací cena 8 125,-- Kč (dále jen předmět výpůjčky), půjčuje dnes na základě sepsané smlouvy o výpůjčce Pavlu Landovskému, bytem Slánská 99, Smečno. Pan Landovský (vypůjčitel) rekonstruuje dům a potřebuje míchačku do 30. července t. r. (stanovte přesný termín). V části smlouvy Ostatní ujednání se uvádí, že vypůjčitel byl seznámen s obsluhou a údržbou stroje. Povinností vypůjčitele jsou: postupovat při manipulaci s předmětem výpůjčky podle doporučení výrobce, zacházet s ním tak, aby se nepoškodil. Dojde-li k poškození předmětu výpůjčky, musí vypůjčitel zabezpečit opravu na vlastní náklady. Vypůjčitel je také povinen zabezpečit předmět výpůjčky v době mimo provoz tak, aby nemohl být zcizen a nebyl vystaven povětrnostním vlivům. Ve smlouvě se dále uvádí právo půjčitele předmět výpůjčky odebrat, zjistí-li, že se strojem se nezachází tak, jak je stanoveno ve výše uvedených povinnostech (při stylizaci uveďte jednotlivé body, ve kterých budou jednotlivé povinnosti uvedeny). Půjčitel předá předmět výpůjčky vypůjčiteli dnes, v den podpisu smlouvy. Nezapomeňte vynechat prostor pro podpis obou stran. 14. Úkol Soud Nábytek, s. r. o., Dvořákova 512, Zdice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Berouně, oddíl A, vložka 3261, IČ , DIČ CZ , zastoupená jednatelem Karlem Palátem, sjednala kupní smlouvou č. 832 ze dne celoroční dodávky deskového materiálu od firmy Dřevoprodej s. r. o., Křivoklátská 1050, Beroun 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Berouně, oddíl B, vložka 4618, IČ , DIČ CZ , zastoupená jednatelem Ing. Jaroslavem Klepišem. Odběratel zpřesňoval druh a množství materiálu písemnými odvolávkami. Odvolávkou ze dne 4. ledna 2010 si zajistil materiál v celkové ceně ,-- Kč (podle faktury č. 59/2010 ze dne 13. ledna 2010 se splatností 26. ledna t. r.). Zboží si odběratel podle dodacího listu č. 0096/2010 převzal 11. ledna t. r. Podle odvolávky ze dne 4. února t. r. materiál včetně dodacího listu č. 0176/2010 převzal 12. února t. r. Na tuto dodávku vystavil dodavatel 15. února fakturu č. 121/2010 znějící na částku ,-- Kč se splatností 28. února t. r. Protože odběratel nepřevedl dlužné částky za dvě dodávky materiálu na účet dodavatele, jednatel Dřevoprodeje odeslal 5. března upomínku platby. Odběratel 12. března t. r. písemně dluh uznal a přislíbil úhradu, v níž stanovil termín pro úhradu do 12. dubna t. r. Tato upomínka platby zůstala bez odezvy, proto podal jednatel Dřevoprodeje 30. dubna 2010 u Okresního soudu v Berouně, Osvobození 911, Beroun 1, žalobu o zaplacení ,-- Kč. Stejnopis žaloby zaslala společnost Dřevoprodej žalované straně doporučeným dopisem 26. dubna Žalobce uhradí soudní poplatek na vyzvání soudu. K žalobě jsou přiloženy kopie: kupní smlouvy, odvolávky, dodacích listů, faktur, upomínek a písemného uznání dluhu žalovanou stranou. Žalobce žádá soud o vydání platebního rozkazu, v němž je žalovaná strana povinna do 15 dnů od doručení platebního rozkazu zaplatit žalobci částku ,-- Kč. Žalobce také požaduje ve smyslu 369 obchodního zákoníku zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,2 % za každý den prodlení. Úrok z prodlení byl ujednán v kupní smlouvě. Žalobce je rovněž povinen uhradit náklady na soudní řízení. Písemnost podepíše jednatel Dřevoprodeje.

6 Pracovní listy na procvičování jednoduchý ch právních písemností Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Použitá literatura a zdroje z www stránek: Rozhledy časopis pro písemnou elektronickou komunikaci, Obchodní korespondence II Písemnosti při organizaci a řízení firmy, Štiková St., Ing. Obchodní zákoník