Nepřehlédněte!!! masážní terapie pedikúra

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nepřehlédněte!!! masážní terapie pedikúra"

Transkript

1 2010 Věříme, že tento rok bude úspěšnější než ten loňský. Optimisti zatím vítězí i v anketě na obecním webu. Přejeme všem zdraví, dobrou náladu a trpělivost s akcí Nový vodovod. Nepřehlédněte!!! 1x za tři týdny probíhá v naší obci masážní terapie paní Šulcové. Odreagovat se můžete každý den mimo pátku. Objednávky předem v prodejně Jednoty u paní Soukupové nebo na tel.čísle (pí. Šulcová) 1x za tři týdny probíhá v naší obci pedikúra. Na pedikúru můžete přijít v pátek a podle domluvy i v sobotu. Objednávky předem u paní Kyselové tel nebo v prodejně Jednoty u pí. Soukupové Každé pondělí od 19:30 si přijďte zacvičit a posílit problémové partie do prostor bývalé školky (nad Obecním úřadem). S sebou je dobré mít vhodné oblečení, obuv, podložku, pití a pomůcky na cvičení (např. švihadlo). Informace pí. Malá

2 Informace OÚ, - aneb co se u nás na vsi děje Celou zemi zasypal sníh. Milé pro milovníky zimních sportů, tedy lyžaře a bruslaře. Lyžovat se na horách bude snad až do dubna. Menší radost měli obyvatelé měst a vesnic, kde sněhová nadílka komplikovala dopravu. Děkujeme všem občanům, kteří dobrovolně odklízejí sníh z chodníků, takže je zachována průchodnost a zatím nedošlo k žádnému vážnému úrazu. - - Máme nového velitele Sboru dobrovolných hasičů od ledna 2010 byl do této funkce jmenován p. Vladimír Šťovíček. Spolu s ním byl na výroční schůzi v prosinci 2009 zvolen tento výbor : Velitel: Vladimír Šťovíček Starosta : Miloš Kvasnička Náměstek : Mirek Pospíšil Strojník : Michal Kvasnička Hospodář : Karel Soukup Jednatel : Petr Stuchlík Kulturní a vzdělávací referent : Tomáš Klazar Revizní komise : František Včelin, Jan Šťovíček, Roman Šulc Místní poplatky pro rok 2010 * Stočné připojení na obecní kanalizaci : 150,-Kč/osobu trvale bydlící v obci 250,-Kč/rekreační objekt Je nutné podepsat smlouvu o vypouštění vod do obecní kanalizace mezi Vámi a obcí a vrátit ji na obecní úřad * Poplatek za svoz komunálního odpadu : 350,- Kč/osobu trvale bydlící v obci 350,- Kč/rekreační objekt * Poplatek za psa 50,- Kč/zvíře Splatnost všech ročních poplatků je do Kulturní akce : Myslivecký ples - Milovice Valentýn obecní sál Sukorady 19,00 hod Ples motoristů - Hořice Maškarní ples - Milovice Kontaktní údaje na Obecní úřad : WEB : Telefon : starosta Pokud má někdo z občanů zájem o zasílání tohoto zpravodaje na svoji ovou adresu, tak stačí tento požadavek zaslat na obecní . Ke stáhnutí je i na webových stránkách obce. Obec nabízí prostor na webových stránkách pro jednoduchou prezentaci místních soukromníků a firem (zdarma)

3 (Pokračování z minulého čísla/ Pod číslem 4 začal budovat svoji usedlost Martin Malich. Měl syna Matěje a ten převzal hospodářství v roce V roce 1779 jméno Malich z tohoto čísla zmizelo a objevilo se jméno Jana Vejse. Ten se zde ale dlouho nezdržel a v roce 1782 to prodal Tobiáši Poddanému a za šest roků na to prodal grunt i Tobiáš Poddaný a to Pavlu Kolářovi. Teprve příchodem Josefa Čeliše z Rašína, což bylo v roce 1792, se překotné střídání majitelů trochu zpomalilo, protože ještě v roce 1826 přebral toto stavení jeho syn František, ale pouze na jeden rok, protože v roce 1827 tuto rustikální a dominikální živnost koupili Jan a Kristina Ludvíkovi. Když Jan Ludvík někdy kolem roku 1839 zemřel, zanechal po sobě neplnoletého, tehdy se používal výraz maloletný, syna Josefa. Dle závěti se stal dědicem tento neplnoletý syn. Kristýna se pak v roce 1840 provdala za Josefa Suchého. Ten jako otčím byl určen do věku 20 let na této živnosti hospodařit. Bohužel neplnoletý Josef se plnoletosti nedožil, zemřev v roce 1843 a dědičkou se stala jeho sestra Anna, což bylo stvrzeno protokolem z roku Ale již v roce 1845 koupil celou usedlost Jan Křehký ze Skřivan. Ještě v témž roce odprodal od své baráčnické živnosti část pozemku Matějovi a Františce Matějovským, kteří na tomto místě postavili nové stavení pod číslem 8. Znění zápisu lze najít u tohoto nového hospodářství. Jan Křehký zde hospodařil deset let a pak živnost prodal Václavu Valentovi. Od něho koupil tento barák František Eliáš a to v roce 1864, a obratem ruky jej znovu prodal Matěji Matějovskému. V roce 1878 se na tomto gruntu objevují Koudelkovi. V roce 1898 Jan a Františka Koudelkovi vyhořeli a toto staveniště opustili. Nový domek pak v roce 1898 postavili na nynějším místě. V roce 1733 postavil Jan Čáp /Czab/ usedlost číslo 5 a hospodařil na ní sedm let. V roce 1740 prohandloval Jan Čáp tuto chalupu s Josefem Steinmanem ze Sukoradu, za jeho horší, v Sukoradech stojící. Tento rozdíl v kvalitě mezi sebou penězi vyrovnali. V roce 1751 ujal jest a koupil Jan Holubička od společných dědiců po nebožtíkovi Josefu Steinmanovi chalupnický barák tento, dle mezi nimi učiněné dobrovolné smlouvy. Letha Panie 1783 dne 24. února stal se trh dobrovolný, pravý nezměnitelný mezi Josefem Matyášem a Janem Holubičkou, u přítomnosti práva rychtářského Sukoradského na grunt neb barák ve vsi Koutech. Za tři roky to ale Matyáš prodal nějakému Václavu Svatoňovi. Ten zde vydržel

4 pouze dva roky a majitelem se stal Josef Goll. Toto jméno je pak v dalších zápisech různě obměňováno, zejména v matrice, asi podle libovůle písaře. Jsou to tvary Koll, Khol, Kol. Po Josefu Gollovi zdědil usedlost jeho syn Jan a to v roce Dále bude následovat stručný výčet střídajících se majitelů. V roce 1819 se stal kupcem Josef Pokorný a za devět roku to byl další zájemce Ignác Tauchman. Ještě v témž roce se majitelem stal Václav Dušek. V roce 1839 koupili hospodářství František a Anna Imlaufovi. V roce 1865 jej zdědil jejich syn rovněž František. V roce 1889 se jeho dcera Kateřina provdala za Františka? Doležala. Roku 1911 právo vlastnické přešlo na Františka Doležala a Emilii a v roce 1930 na Františka Turnovského a Marii, dceru Františka Doležala a Emilie. Posledním gruntem, který svým vznikem patří do roku vzniku Koutů je grunt Václava Hladíka pod číslem 6. Ale již v roce 1737 jej Hladík prodal Matěji Vrbovi. Někdy kolem roku 1760 Matěj Vrba zemřel a společní dědicové živnost prodali v roce 1761 Václavu Skálovi a v roce 1767 se kupcem stal Jan Kozel. Jiřík Machek koupil živnost roku 1779 a roku 1783 jí prodal Václavu Myšnarovi. Roku 1788 se zde objevuje jméno Václava Černého a jeho manželky Terezie. Když Terezie ovdověla prodala tento grunt v Koutech se vším v roce 1796 Janu Baudyšovi ze Sukorad číslo 14. Ten jej pak v roce 1826 předal svému synovi, rovněž Janovi. Mladý Baudyš ale Kouty vzápětí opustil a kupujícím byl Josef Zejfart, obyvatel Bělohradský. Jan a Terezie Bubrlovi koupili toto číslo 6 v roce Když Bubrlovi zemřeli, stala se dědičkou jejich dcera Františka, která se provdala za Jana Michálka. Sepsání bylo provedeno na zámku Hořickém v roce Smlouvou trhovou z roku 1854 mezi Janem a Františkou Michálkovými, k přenesení práva vlastnického na baráčnickou usedlost čp. 6 v Malých Sukoradech čili Koutech, s připatřícími pozemky na kupující manžele Karla a Antonii Plecháčovi. O dva roky později tito manželé usedlost opět prodali a to Václavu a Dorotě Svobodovým. Další střídání majitelů proběhlo takto. Roku 1920 majitelem František Kroupa. Roku 1922 Václav a Františka Černých. Roku 1935 Václav, Josef a Anna Černých, jako dědicové. V roce 1936 vedena jako majitelka Růžena Štafová a v roce 1946 nezletilý Luboš Štafa. Následující popisná čísla vznikla v Koutech poněkud později. Další usedlostí bylo asi číslo 7. Roku 1880 jsou zde uváděni jako majitelé František a Anna Pfeifrovi. Roku 1892 se majiteli stali nezletilé děti Anna, František a Františka. V roce 1942 je jako majitel uváděn

5 František Fajfr a v roce 1950 Václav a Pavlína Šoltysovi. V roce 1958 právo vlastnické převedeno na Jaroslava a Věru Zechovských. K číslu popisnému 8 byl v roce 1854 zanesen tento zápis. Matěj a Františka Matějovských níže psaného dne a roku se srozuměním c.k. podkrajského ouřadu v Hořicích, ujali a koupili od Jana Křehkýho pozemek od usedlosti číslo 4 o výměře 4 měřice 9 a 12/16 mazlíků k svýmu dědičnýmu vládnutí za sumu 650 zlatých stříbra. Vymíněn výměnek pro prodávajícího Jana Křehkýho. V Koutech dne 4. srpna Na tomto ukoupeném pozemku byl pak postaven barák číslo 8. V roce 1876 jsou zde jako majitelé uváděni František a Anna Papouškovi. V roce 1898 Jan a Františka Koudelkovi barák znovu postavili podle projektu Václava Klečky. V roce 1900 majetek přešel na Josefa a Františku Koudelkovi. V roce 1933 si František Vašina z Janatova vzal za manželku Marii, dceru Koudelkových a stali se majiteli. Josef Koudelka si ještě v témž roce postavil vlastní domek na pozemku při čísle 8 pod číslem 4. V současné době je v majetku rodiny Sotonů. Číslo popisné 9 postavil v roce 1898 na spáleništi dřívějšího stavení od základů znovu Jan Drahokoupil. Místo koupil od Václava Eliáše v roce Jako další majitelé jsou v tomto čísle uvedeni Markové a Kubištové. Číslo popisné 10. Jako první majitel je v pozemkové knize uveden Václav Rychtera a to v roce V roce 1880 jsou to Václav a Anna Macnarovi. Další generaci od roku 1929 tvořili rovněž Václav a Anna Macnarovi. Číslo popisné 11. Jako první majitel uveden v roce 1861 Josef Valenta a v roce 1880 Václav Kunc a Františka. Od roku 1913 je zde další generace Kunců a to Josef s Annou. V roce 1917 Anna Kuncová ovdověla a v roce 1922 se provdala za Aloise Demla, který se stal spoluvlastníkem. Od roku 1954 jako majitelé vedeni Vratislav Deml a Zdenka. Číslo popisné 12. Usedlost postavil v roce 1896 na místě dříve nezastavěném Václav Eliáš. Usedlost zůstala trvale v držení Eliášů. / Tímto končí seriál o Koutech/

6 Kouty. stejné a přece jiné

7 1. Informace vodovodní přípojky z Tento manuál navazuje na veřejné jednání obecního zastupitelstva z Nastal čas vyřizovat stavební povolení jednotlivých přípojek do Vašich nemovitostí. Postup : 1) Rozhodnout se zda si budete stavební povolení vyřizovat sami tzn. podat Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu u přípojky do 50m délky či Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu s Ohlášením stavby u přípojky nad 50m délky na stavebním úřadě v Hořicích nebo pověříte obec tímto vyřízením. 2) Pokud chcete pověřit vyřízením obec : - Seznámit se s dokumentací Vaší přípojky (uložena na obecní úřadě) a podepsat PLNOU MOC pro umožnění jednání obce (starosty) ve stavebním řízením Vaším jménem. Formuláře k dispozici na obecní úřadě. Nutné ověřit podpis! vždy v úřední hodiny a 1.2. (18,00-19,00), 6.2. (10,00-12,00), 8.2.(18,00-19,00) Termín : od 1.2. do ) VEŘEJNÁ SCHŮZE VODOVODNÍ PŘÍPOJKY 2. Bude pozván zástupce provozovatele vodovodu fa. Veolie Termín : od 19,00 hod v obecním sále 4) Obec vyřídí smlouvy s SUS, Rozhodnutí o umístění podzemního vedení, Stanovisko provozovatele vodovodu, Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu a Ohlášení stavby Termín : do ) Zahájení staveb jednotlivých přípojek v návaznosti na postup stavby hlavního potrubí Termín : květen ) Ukončení staveb jednotlivých přípojek na hlavním tahu silnice č. 326 Termín : do Všechny nové informace budou hlášeny místním rozhlasem, zveřejněny na webových stránkách obce a vyjdou v sukoradském Zpravodaji.

8 Ples Sboru dobrovolných hasičů v Bašnici Takhle bohatá byla tombola Naši spíkři, kteří uváděli celý večer takhle se hrály hry a tady jsou holky v plesových šatech.