Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o telekomunikačních zařízeních TZ (ČTÚ) 1-02

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o telekomunikačních zařízeních TZ (ČTÚ) 1-02"

Transkript

1 Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o telekomunikačních zařízeních TZ (ČTÚ) 1-02 Oddíl I: Místní a uzlové veřejné telefonní ústředny analogové V tomto oddílu se uvádějí počty místních a uzlových veřejných telefonních ústředen a počty přípojek či přípojných bodů (kapacita i využití) podle druhů analogových ústředen. Uzlová telefonní ústředna = telefonní ústředna, která uskutečňuje dálková spojení pro místní ústředny vlastního UTO a zajišťuje pro ně i odchozí a příchozí mezinárodní provoz. Ř. 01: Počet místních ústředen Vykazují se veřejné místní telefonní ústředny analogové, na které jsou připojeny HTS, a to jak elektromechanické synchronní a kvazisynchronní, tak i elektromechanické asynchronní a ostatní ústředny v místní síti. Ř. 02: Kapacita ústředen celkem v počtu přípojek Vykazuje se celkový počet přípojek místních ústředen analogových bez ohledu na jejich využití. Ř. 03: Kapacita ústředen elektromechanických synchronních a kvazisynchronních Vykazuje se celkový počet přípojek krokových systémů přímo řízených, krokových ústředen s direktory a ústředen ATZ. Ř. 04: Kapacita ústředen elektromechanických asynchronních Vykazuje se celkový počet přípojek systémů PK. Ř. 05: Kapacita ostatních ústředen Vykazuje se celkový počet přípojek ostatních ústředen analogových. Ř. 06: Počet obsazených přípojek v ústřednách celkem Vykazuje se celkový počet obsazených přípojek v místních ústřednách analogové sítě. Počet obsazených přípojek = počet přípojek využívaných účastnickými stanicemi nebo jiným technickým zařízením. Ř. 07: Uzlové ústředny typu PK a MK - počet Vykazují se uzlové ústředny s křížovými spínači PK (dvoudrátové) a ústředny s křížovými spínači MK (čtyřdrátové). Ř. 08: Uzlové ústředny typu PK a MK - kapacita v počtu přípojných bodů Vykazuje se celková kapacita uzlových ústředen typu PK a MK pro připojení dálkových okruhů bez ohledu na jejich využití. Ř. 09: Uzlové ústředny typu PK a MK - počet obsazených přípojných bodů Vykazuje se skutečný počet obsazených přípojných bodů v uzlových ústřednách typu PK a MK. Oddíl II: Místní veřejné telefonní ústředny digitální V tomto oddílu se uvádějí počty místních veřejných telefonních ústředen a počty přípojek (kapacita i využití) všech druhů digitálních ústředen, včetně ústředen typu E 10 a jim technologicky podobných ústředen. Ř. 01: Řídicí ústředny - počet Vykazuje se celkový počet místních řídicích digitálních ústředen. Řídicí digitální veřejná telefonní ústředna = ústředna, která řídí spojování ve vlastní ústředně i ve vzdálených jí podřízených řízených ústřednách. Označuje se někdy jako ústředna HOST. Ř. 02: Řídicí ústředny - kapacita v počtu přípojek Vykazuje se celkový počet možných analogových i digitálních přípojek místních řídicích digitálních ústředen bez ohledu na jejich využití. 1/8

2 Ř. 03: Řídicí ústředny - počet obsazených přípojek Vykazuje se celkový počet obsazených přípojek místních řídicích digitálních ústředen účastnickými stanicemi nebo jiným technickým zařízením. Ř. 04: Řídicí ústředny - kapacita přípojek BA ISDN Vykazuje se celkový počet možných přípojek BA ISDN. Ř. 05: Řídicí ústředny - počet obsazených přípojek BA ISDN Ř. 06: Řídicí ústředny - kapacita přípojek PRA ISDN Vykazuje se celkový počet možných přípojek PRA ISDN (2 Mbit/s). Ř. 07: Řídicí ústředny - počet obsazených PRA přípojek ISDN Vykazuje se počet obsazených přípojek PRA ISDN (2 Mbit/s). Ř. 08: Řízené ústředny celkem - počet Vykazují se řízené digitální veřejné telefonní ústředny všech typů. Řízená digitální veřejná telefonní ústředna = ústředna, která je umístěna v odděleném objektu a jejíž spojovací procesy jsou převážně řízeny na dálku řídicí ústřednou. Označuje se někdy jako ústředna REMOTE. Ř. 09: Řízené ústředny celkem - kapacita v počtu přípojek Vykazuje se celkový počet možných analogových i digitálních přípojek místních řízených digitálních ústředen bez ohledu na jejich využití. Ř. 10: Řízené ústředny celkem - počet obsazených přípojek Vykazuje se celkový počet obsazených přípojek místních řízených digitálních ústředen účastnickými stanicemi nebo jiným technickým zařízením. Ř. 11: Řízené ústředny - kapacita BA přípojek ISDN Vykazuje se celkový počet možných BA přípojek ISDN. Ř. 12: Řízené ústředny - počet obsazených BA přípojek ISDN Vykazuje se počet obsazených BA přípojek ISDN. Oddíl III: Dálkové a mezinárodní telefonní ústředny Dálková telefonní ústředna = telefonní ústředna zajišťující přístup k dálkové síti. Tranzitní telefonní ústředna = dálková telefonní ústředna sítě a.s. ČESKÝ TELECOM, spojující vzájemně uzlové telefonní obvody nebo obvody místní sítě (OMS) téhož tranzitního telefonního obvodu, nebo ve spolupráci s jinou tranzitní ústřednou UTO nebo OMS různých TTO. Mezinárodní telefonní ústředna = telefonní ústředna pro spojování mezinárodních telefonních okruhů s okruhy národní telefonní sítě a mezinárodních okruhů navzájem. Ř. 01: Počet manuálních pracovišť automatických dálkových a mezinár. ústředen Vykazuje se počet všech spojovatelských manuálních pracovišť na automatických ústřednách sloužících pro poloautomatický telefonní styk. Ř. 02: Dálkové / tranzitní ústředny digitální - počet Vykazuje se počet digitálních dálkových / tranzitních ústředen. Ř. 03: Dálkové / tranzitní ústředny digitální - kapacita v počtu přípojných bodů Vykazuje se kapacita v počtu přípojných bodů (portů 2 Mbit/s) v digitálních dálkových / tranzitních ústřednách. Ř. 04: Dálkové / tranzitní ústředny digitální - počet obsazených přípojných bodů Vykazuje se skutečný počet obsazených přípojných bodů (portů 2 Mbit/s) v digitálních dálkových / tranzitních ústřednách. Ř. 05: Mezinárodní ústředny digitální - počet Vykazuje se počet mezinárodních ústředen (digitálních). 2/8

3 Ř. 06: Mezinárodní ústředny digitální - kapacita v počtu přípojných bodů Vykazuje se celkový počet přípojných bodů (portů 2 Mbit/s) mezinárodních ústředen (digitálních) pro připojení mezinárodních okruhů bez ohledu na jejich využití. Ř. 07: Mezinárodní ústředny digitální - počet obsazených přípojných bodů Vykazuje se skutečný počet obsazených přípojných bodů (portů 2 Mbit/s) v mezinárodních ústřednách (digitálních). Oddíl IV: Pobočkové telefonní ústředny Ř. 01: Počet pobočkových telefonních ústředen Vykazuje se celkový počet pobočkových ústředen všech typů, připojených na veřejnou telefonní síť, v majetku jednotlivých provozovatelů. Pobočková ústředna = spojovací zařízení, umožňující propojování vedlejších stanic mezi sebou navzájem a s veřejnou telefonní sítí. Ř. 02: Počet pobočkových ústředen s provolením Vykazují se pobočkové telefonní ústředny, které umožňují provolení. Ř. 03: Počet pobočkových ústředen se službami ISDN Vykazují se digitální pobočkové telefonní ústředny, které umožňují zřídit stanice ISDN. Ř. 04: Kapacita pobočkových telefonních ústředen celkem v počtu přípojek Vykazuje se celkový počet možných přípojek pobočkových telefonních ústředen bez ohledu na jejich využití. Oddíl V: Podvojná zařízení Ř. 01: Počet podvojných zařízení Vykazuje se počet podvojných zařízení připojených na veřejnou telefonní ústřednu. Rozumí se podvojná zařízení, která neumožňují současně více než jeden hovor. Ř. 02: Počet HTS připojených na podvojná zařízení Vykazuje se počet HTS připojených na podvojná zařízení jedním vedením. (Má vazbu na výkaz TS.) Oddíl VI: Stáří místních veřejných telefonních ústředen V oddílu se vykazují údaje o kapacitě veřejných telefonních ústředen podle jejich věkové struktury. Sl. 1 až 5 - vykazují se počty k poslednímu dni sledovaného období (tj. k 30.6., resp ) v členění podle stáří přípojek, a to do 5 let, 5 až 10 let, 10 až 15 let, 15 až 20 let a nad 20 let od uvedení do provozu. Ř. 01: Kapacita veřejných ústředen v přípojkách v členění podle stáří Vykazuje se počet všech přípojek veřejných telefonních ústředen v členění podle stáří ústředen od uvedení ústředny do provozu. Oddíl VII: Přenosová síť místních telefonních obvodů V tomto oddílu jsou shrnuty informace o skladbě přenosové sítě místních telefonních obvodů. U úložných kabelů se vykazují jak kabely uložené do země, tak i kabely závlačné zatažené do kabelovodů. Ř. 01: Úložné kabely - délka tratí v km Uvede se délka tratí přenosové sítě v místních telefonních obvodech bez ohledu na to, kolika a jakými kabely je trať tvořena. Ř. 02: Úložné kabely s metalickými jádry - délka kabelů v km Kabel s metalickými (kovovými) jádry = kabel obsahující jádro (soustavu jader) z kovových 3/8

4 vodičů s izolací, případně i s ochrannými obaly, určených pro přenos elektrické energie nebo elektrického signálu. Zpravidla obsahuje i další konstrukční prvky. Ř. 03: Úložné kabely s metalickými jádry - počet km párů Ř. 04: Úložné kabely s optickými vlákny - délka kabelů v km Kabel s optickými vlákny = kabel s optickým vláknem nebo jejich soustavou, popř. v kombinaci s kovovými vodiči, izolací, ochrannými obaly případně i dalšími konstrukčními prvky. Uvede se celková délka kabelů v přenosové síti v místních tf obvodech bez ohledu na to, v kolika tratích jsou kabely uloženy. Ř. 05: Úložné kabely s optickými vlákny - počet km vláken Uvede se celkový počet km vláken bez ohledu na konstrukci kabelů. Ř. 06: Nadzemní přenosová síť - délka tratí v km Uvede se délka tratí přenosové sítě v místních tf obvodech bez ohledu na to, kolika dráty nebo kabely je trať tvořena. Ř. 07: Nadzemní přenosová síť drátová - počet km párů Nadzemní drátová síť = drátové vodiče vedené nad zemí na vhodných podpěrách. Vykazuje se počet km párů nadzemních drátových vedení. Počet kilometr párů se vypočítá tak, že se počet vodičů násobí délkou vedení v kilometrech a výsledek dělí dvěma. Ř. 08: Nadzemní přenosová síť kabelová - počet km párů Nadzemní kabelová síť = samonosné a závěsné kabely. Vykazuje se počet km párů nadzemních kabelů. Oddíl VIII: Dálková přenosová síť Oddíl soustřeďuje údaje o skladbě dálkové přenosové sítě, tj. sítě, sloužící pro spojení od dálkové ústředny výše a pro vzájemné spojení dálkových ústředen. Ř. 01: Kabely v dálkové přenosové síti - délka tratí v km Kabely v dálkové přenosové síti = kabely určené k výstavbě dálkové telekomunikační sítě, která zabezpečuje dálkový (meziměstský a mezinárodní ) přenos informací. Uvede se délka tratí v dálkové přenosové síti bez ohledu na to, kolika a jakými kabely je trať tvořena. Ř. 02: Kabely v dálkové přenosové síti - délka kabelů v km Ř. 03: Kabely nf (DM) v dálkové přenosové síti - délka kabelů v km Kabel nf (DM) v dálkové přenosové síti = kabel konstrukce DM. Ř. 04: Kabely nf (DM) v dálkové přenosové síti - počet km párů Ř. 05: Kabely vf ( XV) v dálkové přenosové síti - délka kabelů v km Kabel vf (XV) v dálkové síti = kabel konstrukce XV. Ř. 06: Kabely vf (XV) v dálkové přenosové síti - počet km párů 4/8

5 Ř. 07: Koaxiální kabely v dálkové přenosové síti - délka kabelů v km Koaxiální kabel = sdělovací kabel, jehož hlavním konstrukčním prvkem jsou souosé vodiče ( koaxiální trubka ). Ř. 08: Koaxiální kabely v dálkové přenosové síti - počet km párů Uvede se počet kilometr párů. Ř. 09: Optické kabely v dálkové přenosové síti - délka kabelů v km Optický kabel = kabel s optickým vláknem nebo jejich soustavou, popř. v kombinaci s metalickými vodiči, s izolací, ochrannými obaly případně i dalšími konstrukčními prvky. Uvede se délka kabelů v km. Ř. 10: Optické kabely v dálkové přenosové síti - počet km vláken Uvede se počet km vláken, vypočtený jako součin délky kabelů v km a počtu vláken. Ř. 11: Nadzemní dálková přenosová síť - délka tratí Uvede se délka tratí nadzemní dálkové přenosové sítě bez ohledu na to, kolika dráty nebo kabely jsou tratě tvořeny. Ř. 12: Nadzemní dálková přenosová síť drátová - počet km párů Počet kilometr párů se vypočítá tak, že se počet vodičů (žil) násobí délkou vedení Ř. 13: Nadzemní dálková přenosová síť kabelová - počet km párů Oddíl IX: Přenosová zařízení v místních telefonních obvodech Ř. 01: Počet udržovaných kanálkonců ukončených na MX 1 Telefonní kanálkonec = část koncového zařízení, zahrnující kodek a další pomocné jednotky, které tvoří část telefonního kanálu. MX 1 (muldex 1. řádu) = digitální zařízení pro vytvoření skupinového digitálního signálu s použitím pulsně kódové modulace (PCM). PCM = pulsně kódová modulace = druh modulace, při které se analogový signál vzorkuje, velikost každého vzorku se kvantuje a kódováním převádí na digitální signál. Ř. 02: Počet systémkonců PDH technologie s přenosovou rychlostí 2 Mbit/s Ř. 03: Počet systémkonců PDH technologie s přenosovou rychlostí 8 Mbit/s Ř. 04: Počet systémkonců PDH technologie s přenosovou rychlostí 34 Mbit/s Ř. 05: Počet systémkonců PDH technologie s přenosovou rychlostí 140 Mbit/s Vykazuje se počet digitálních systémkonců PDH technologie s přenosovou rychlostí 2 Mbit/s, 8 Mbit/s, 34 Mbit/s a 140 Mbit/s. PDH = plesiochronní digitální hierarchie. Systémkonec PDH = jedno ze dvou koncových zakončení digitálního přenosového zařízení, zajišťujícího přenos digitálního signálu s určitou přenosovou rychlostí způsobem PDH. Ř. 06: Počet účastnických málokanálových systémů PCM Málokanálový PCM systém = PCM systém s počtem kanálů rovným nebo menším než 32. Ř. 07: Počet základnových stanic pevného rádiového účastnického přístupu Základnová stanice pevného rádiového účastnického přístupu = zařízení umožňující připojení několika HTS s použitím pevných rádiových účastnických smyček (např. FWA - Fixed Wireless Access). Ř. 08: Počet systémkonců SDH technologie STM 1 Ř. 09: Počet systémkonců SDH technologie STM 4 Ř. 10: Počet systémkonců SDH technologie STM 16 Vykazuje se počet digitálních systémkonců SDH technologie s přenosovou rychlostí 5/8

6 155 Mbit/s, 622 Mbit/s a 2,5 Gbit/s. SDH = synchronní digitální hierarchie. Systémkonec SDH = jedno ze dvou koncových zakončení digitálního přenosového zařízení, zajišťujícího přenos digitálního signálu s určitou přenosovou rychlostí způsobem SDH. Oddíl X: Přenosová zařízení v dálkových sítích Ř. 01: Počet udržovaných kanálkonců ukončených na MX 1 Vykazují se všechny kanálkonce, bez ohledu na jejich využití. Ř. 02: Počet udržovaných telefonních kanálkonců Vykazují se všechny udržované telefonní kanálkonce bez ohledu na jejich využití. Ř. 03: Počet končících 60 kanálových skupin Vykazuje se počet ukončení všech traktů sekundárních skupin (šedesátikanálových). Trakt sekundární skupiny = soubor přenosových prostředků včetně přenosového prostředí končící na rozvaděčích sekundárních skupin (nebo jejich ekvivalentech). Ř. 04: Počet končících 900 kanálových skupin Vykazuje se počet ukončení všech traktů kvartárních skupin (devítisetkanálových). Ř. 05: Počet udržovaných kanálkonců systémů tónové telegrafie Vykazují se všechny kanálkonce TT systémů bez ohledu na jejich využití. TT systémy = systémy tónové telegrafie umožňují převést definovaný počet telegrafních kanálů (v závislosti na modulační rychlosti: 24 při 50 Bd, 12 při 100 Bd nebo 6 při 200 Bd) z jejich základního kmitočtového pásma do pásma telefonního kanálu vhodnou modulací (zpravidla kmitočtovou). Telegrafní kanálkonec = část koncového zařízení, zahrnující vždy jednu vysílací a jednu přijímací kanálovou jednotku, popřípadě další pomocné jednotky, které v souhrnu vytvářejí vysílací část jednoho telegrafního kanálu a přijímací část jiného telegrafního kanálu. Oba kanály, jejichž vzájemné přiřazení je přesně definováno, náleží do téhož kanálového souboru a vytvářejí spolu jeden telegrafní okruh. Ř. 06: Počet systémkonců PDH technologie s přenosovou rychlostí 2 Mbit/s Ř. 07: Počet systémkonců PDH technologie s přenosovou rychlostí 8 Mbit/s Ř. 08: Počet systémkonců PDH technologie s přenosovou rychlostí 34 Mbit/s Ř. 09: Počet systémkonců PDH technologie s přenosovou rychlostí 140 Mbit/s Vykazuje se počet digitálních systémkonců PDH technologie s přenosovou rychlostí 2 Mbit/s, 8 Mbit/s, 34 Mbit/s a 140 Mbit/s. PDH = plesiochronní digitální hierarchie. Systémkonec PDH = jedno ze dvou koncových zakončení digitálního přenosového zařízení, zajišťujícího přenos digitálního signálu s určitou přenosovou rychlostí způsobem PDH. Ř. 10: Počet systémkonců SDH technologie STM 1 Ř. 11: Počet systémkonců SDH technologie STM 4 Ř. 12: Počet systémkonců SDH technologie STM 16 Vykazuje se počet digitálních systémkonců SDH technologie s přenosovou rychlostí 155 Mbit/s, 622 Mbit/s a 2,5 Gbit/s. SDH = synchronní digitální hierarchie. Systémkonec SDH = jedno ze dvou koncových zakončení digitálního přenosového zařízení, zajišťujícího přenos digitálního signálu s určitou přenosovou rychlostí způsobem SDH. Oddíl XI: Okruhy ve veřejné telefonní síti Ř. 01: Počet místních zprostředkovacích okruhů veřejné analogové sítě Uvede se počet zprostředkovacích telefonních okruhů, tj. okruhů mezi místní řídicí ústřednou a dálkovou / tranzitní ústřednou. 6/8

7 Ř. 02: Počet místních spojovacích okruhů veřejné analogové sítě Uvede se počet spojovacích telefonních okruhů, tj. okruhů mezi jednotlivými místními ústřednami. Ř. 03: Počet dálkových telefonních okruhů veřejné analogové sítě Uvede se počet okruhů veřejné analogové sítě provozovaných na tranzitní úrovni. Ř. 04: Počet dálkových okruhů veřejné digitální sítě (2 Mbit/s) Uvedou se údaje o počtu toků 2 Mbit/s provozovaných na úrovni dálkové veřejné digitální sítě. Ř. 05: Počet mezinárodních okruhů veřejné digitální sítě (2 Mbit/s) Uvedou se údaje o počtu toků 2 Mbit/s provozovaných na úrovni mezinárodní veřejné digitální sítě. Oddíl XII: Zařízení veřejných datových sítí Ř. 01: Počet ústředen datových sítí Uvede se počet komutačních uzlů datových sítí. Ř. 02: Počet koncentrátorů datových sítí Uvede se počet koncentrátorů datových sítí. Ř. 03: Kapacita v počtu přípojek Vykazuje se celková přípojná kapacita datových ústředen včetně multiplexorů (tj. celkový počet uživatelských rozhraní systému datové sítě, jež má přidělen DNIC (Data Network Identification Code)), dostupná v ČR. Ř. 04: Počet multiplexorů pro přenos dat Vykazuje se počet multiplexorů určených pro vytváření digitální sítě pronajatých okruhů pro přenos dat n x 64 kbit/s s digitálními uživatelskými rozhraními. Zahrnuje multiplexory v sítích vybudovaných z kabelů i z radioreléových tras. Ř. 05: Kapacita multiplexorů v počtu přípojek Vykazuje se celková přípojná kapacita (tj. úhrnný počet digitálních rozhraní multiplexových) digitální sítě pronajatých okruhů bez ohledu na obsazení. Ř. 06: Počet modemů pro vstup do veřejných paketových datových sítí Vykazuje se počet telefonních modemů určených pro přístup datových účastníků prostřednictvím veřejné komutované telefonní sítě. Oddíl XIII: Zařízení mobilních telefonních služeb a pagingu Uvádějí se informace o veřejných mobilních telefonních sítích, dále o hromadných radiotelefonních sítích (HRS), o mobilních rádiových sítích standardu TETRA, pokud umožňují přístup do veřejné telefonní sítě, a o vysílačích pagingového signálu. Ř. 01: Základnové stanice mobilních telefonních sítí celkem Vykazuje se celkový počet základnových stanic celulárních (buňkových) mobilních sítí. Ř. 02: z ř. 01 základnové stanice analogové mobilní sítě NMT 450 MHz Vykazuje se celkový počet základnových stanic analogové mobilní sítě NMT. Ř. 03: volný řádek pro ostatní základnové stanice analogové mobilní sítě z ř. 01 Slouží pro případné doplnění základnových stanic dalších služeb analogové mobilní sítě včetně jejich označení. Ř. 04: z ř. 01 základnové stanice digitálních mobilních sítí GSM 900/1800 MHz Vykazuje se celkový počet základnových stanic digitálních mobilních sítí GSM. Ř. 05: z ř. 01 základnové stanice digitální mobilní sítě UMTS 24 GHz Vykazuje se celkový počet základnových stanic digitální mobilní sítě UMTS. 7/8

8 Ř. 06: Počet ústředen veřejných mobilních telefonních sítí Vykazuje se počet radiotelefonních ústředen všech veřejných celulárních (buňkových) mobilních sítí. Ř. 07: Základnové stanice HRS Vykazují se počty základnových stanic v hromadných radiotelefonních sítích. Ř. 08: Základnové stanice TETRA Vykazují se počty základnových stanic v sítích standardu TETRA. Ř. 09: Počet sítí HRS Uvede se počet hromadných radiotelefonních sítí. Ř. 10: Počet sítí standardu TETRA Uvede se počet mobilních rádiových sítí standardu TETRA. Ř. 11: Vysílače pagingového signálu RDS Ř. 12: Vysílače pagingového signálu ERMES Uvede se počet vysílačů vybavených zařízením pro přenos pagingového signálu v systémech RDS a ERMES. Oddíl XIV: Televizní kabelové rozvody (TKR) Ř. 01: Počet TKR Vykazuje se celkový počet provozovaných kabelových rozvodů, kterými se šíří rozhlasové a televizní vysílání na základě registrace, kterou provádí Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání. Ř. 02: Počet účastníků (zásuvek) TKR Vykazuje se počet účastníků kabelové televize a rozhlasu, evidovaných u příslušného provozovatele TKR. Ř. 03: Počet domácností s TKR Vykazuje se počet domácností z celkového počtu účastníků TKR. 8/8

Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o službách elektronických komunikací TS (ČTÚ) 1-02

Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o službách elektronických komunikací TS (ČTÚ) 1-02 Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o službách elektronických komunikací TS (ČTÚ) 1-02 Oddíl I: Hlavní telefonní stanice (HTS) ve veřejné pevné síti celkem Hlavní telefonní stanice = účastnická

Více

Připojení k rozlehlých sítím

Připojení k rozlehlých sítím Připojení k rozlehlých sítím Základy počítačových sítí Lekce 12 Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod Telefonní linky ISDN DSL Kabelové sítě 11.10.2006 Základy počítačových sítí - lekce 12 2 Telefonní linky Analogové

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s. Datum vydání: 17. prosince 2012 Verze: 3.0-1 - Obsah Úvod... - 3 - Předmět specifikace... - 3 - Koncový bod sítě... - 3

Více

Základní principy přeměny analogového signálu na digitální

Základní principy přeměny analogového signálu na digitální Základní y přeměny analogového signálu na digitální Pro přenos analogového signálu digitálním systémem, je potřeba analogový signál digitalizovat. Digitalizace je uskutečňována pomocí A/D převodníků. V

Více

Název Kapitoly: Přístupové sítě

Název Kapitoly: Přístupové sítě Cvičení: UZST, ČVUT Fakulta DOPRAVNÍ Název Kapitoly: Přístupové sítě Cíle kapitoly: Definice základních pojmů přístupová síť, transportní síť. Klasifikace přístupových sítí, Druhy přístupových sítí Metalické

Více

ednáška a metody digitalizace telefonního signálu Ing. Bc. Ivan Pravda

ednáška a metody digitalizace telefonního signálu Ing. Bc. Ivan Pravda 2.předn ednáška Telefonní kanál a metody digitalizace telefonního signálu Ing. Bc. Ivan Pravda Telekomunikační signály a kanály - Při přenosu všech druhů telekomunikačních signálů je nutné řešit vztah

Více

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013

EU-OPVK: VY_32_INOVACE_FIL7 Vojtěch Filip, 2013 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Technické vybavení počítačových sítí Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL7

Více

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, kroucením sníženo rušení pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) nestíněná (Unshielded Twisted Pair, UTP) stíněná (Shielded Twisted Pair, STP)

Více

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění)

Kroucená dvojlinka. původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení. potah (STP navíc stínění) Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) kroucením sníženo rušení potah (STP navíc stínění) 4 kroucené páry Kroucená dvojlinka dva typy: nestíněná

Více

Přístupové sítě nové generace - NGA. Jiří Vodrážka

Přístupové sítě nové generace - NGA. Jiří Vodrážka Přístupové sítě nové generace - NGA Jiří Vodrážka Definice NGA Co jsou přístupové sítě nové generace? Doporučení Komise 2010/572/EU: kabelové přístupové sítě, které sestávají zcela nebo zčásti z optických

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

Očekávané vlastnosti a pokrytí ČR sítěmi LTE

Očekávané vlastnosti a pokrytí ČR sítěmi LTE Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. Očekávané vlastnosti a pokrytí ČR sítěmi LTE 1 Co umožní LTE? LTE (Long Term Evolution 4G mobilní sítě) Inzerované rychlosti v hodnotách 60, 75,100 Mbit/s Jaká bude realita?

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Základy práce s počítačovými sítěmi a jejich správou Hardware

Více

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN.

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN. xdsl Technologie xdsl jsou určeny pro uživatelské připojení k datové síti pomocí telefonní přípojky. Zkratka DSL (Digital Subscriber Line) znamené digitální účastnickou přípojku. Dělí se podle typu přenosu

Více

Jedno vlákno nestačí tak jak? 40 /100 Gigabit Ethernet

Jedno vlákno nestačí tak jak? 40 /100 Gigabit Ethernet Jedno vlákno nestačí tak jak? 40 /100 Gigabit Ethernet Bel Stewart s.r.o. Na Bojišti 2 Praha 2 120 00 www.belstewart.cz www.hubersuhner.com Jan Fulín Roman Pinc Optické komunikace 2010 21.-22. října 2010

Více

Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí přístupu k veřejné komunikační síti Vodafone formou národního roamingu. Příloha č. 1. Služby

Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí přístupu k veřejné komunikační síti Vodafone formou národního roamingu. Příloha č. 1. Služby Příloha č. 1 Služby 1. Rozsah 1.1 Vodafone se zavazuje poskytovat NR partnerovi služby přístupu do své mobilní komunikační sítě (dále jen Služby ), které jsou specifikovány v článku 1.2, a NR partner se

Více

NOVINKY Z DÍLNY ALCOMA

NOVINKY Z DÍLNY ALCOMA NOVINKY Z DÍLNY ALCOMA Alcoma, spol. s r.o. Vinšova 11 106 00 Praha 10 Jakub Rejzek David Němec Nové spoje ALCOMA, sériová výroba již zahájena údaj v Mbit/s PŘEHLED VÝROBY AL10D MP100 100 AL10D MP165 165

Více

a metody jejich měření

a metody jejich měření Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. Sítě LTE v ČR a metody jejich měření 1 Co umožní LTE? LTE (Long Term Evolution 4G mobilní sítě) Inzerované rychlosti v hodnotách 60, 75,100 Mbit/s Jaká bude realita? Cíle

Více

Technologie xdsl a Frame Relay sítě

Technologie xdsl a Frame Relay sítě KIV/PD Technologie xdsl a Frame Relay sítě Přenos dat Martin Šimek Digital Subscriber Line 2 další vývojový stupeň (po ISDN) využití stávající telefonní přípojky další zvyšování přenosové rychlosti není

Více

Aplikovaná informatika

Aplikovaná informatika 1 Aplikovaná informatika ALTERNATIVNÍ KOMUNIKACE ZEMÁNEK, Z. - PLUSKAL, D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

co to znamená pro mobilního profesionála?

co to znamená pro mobilního profesionála? funkce Vstupte do širokopásmové sítě WWAN Vstupte do širokopásmové sítě WWAN: co to znamená pro mobilního profesionála? Bezporuchové, vysokorychlostní připojení je ve vzrůstající míře základní podmínkou

Více

rozdělení napětí značka napětí napěťové hladiny v ČR

rozdělení napětí značka napětí napěťové hladiny v ČR Trojfázové napětí: Střídavé elektrické napětí se získává za využití principu elektromagnetické indukce v generátorech nazývaných alternátory (většinou synchronní), které obsahují tři cívky uložené na pevné

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

BMS Bezdrátové a mobilní sítě

BMS Bezdrátové a mobilní sítě Corr pre 2010 BMS Bezdrátové a mobilní sítě Petr Hanáček Faculty of Information Technology Technical University of Brno Božetěchova 2 612 66 Brno tel. (05) 4114 1216 e-mail: hanacek@fit.vutbr.cz BMS0x0

Více

opatření obecné povahy č. OOP/4/09.2014-6

opatření obecné povahy č. OOP/4/09.2014-6 Praha 3. září 2014 Čj.: ČTÚ-33 415/2014-611 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Perspektivy bezdrátových sítí a IP Vojtěch Vrba

Perspektivy bezdrátových sítí a IP Vojtěch Vrba 1 Perspektivy bezdrátových sítí a IP Vojtěch Vrba Managing Director NEXTRA Wireless s.r.o. vv@nextra.cz 2 konvergence hlasu a dat před pár lety ATM byla platforma budoucnosti dnes IP se jeví jako nejvhodnější

Více

Žádost - VZOR o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů

Žádost - VZOR o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025 Žádost - VZOR o udělení individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů Č.j. žadatele Žádost

Více

Test služby pro mobilní datové připojení Internet 4G Premium (T-Mobile) pomocí PCMCIA karty

Test služby pro mobilní datové připojení Internet 4G Premium (T-Mobile) pomocí PCMCIA karty Adam Císař 28.5.2007 Test služby pro mobilní datové připojení Internet 4G Premium (T-Mobile) pomocí PCMCIA karty Semestrální práce z předmětu Mobilní komunikace (37MK) Základní charakteristika: Služba

Více

Lekce 6: Základy datových komunikací II.

Lekce 6: Základy datových komunikací II. 7 Počítačové sítě, v. 3.3 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce 6: Základy datových komunikací II. Jiří Peterka Slide č. 1 připomenutí přenosová

Více

1. Základy teorie přenosu informací

1. Základy teorie přenosu informací 1. Základy teorie přenosu informací Úvodem citát o pojmu informace Informace je název pro obsah toho, co se vymění s vnějším světem, když se mu přizpůsobujeme a působíme na něj svým přizpůsobováním. N.

Více

Charakteristiky zvuk. záznamů

Charakteristiky zvuk. záznamů Charakteristiky zvuk. záznamů Your Name Jan Kvasnička Your Title 2010 Roman Brückner Your Organization (Line #1) Your Organization (Line #2) Obsah prezentace Digitalizace zvuku Audio formáty Digitální

Více

5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC

5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC 5. RUŠENÍ, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA (EMC) a NORMY EMC Závažným problémem konstrukce impulsních regulátorů je jejich odrušení. Výkonové obvody měničů představují aktivní zdroj impulsního a kmitočtového

Více

Konference RADIOKOMUNIKACE Pardubice 22.10.2014 EMC LTE DVB-T. zkušenosti z měření (šetření rušení) Tomáš Vik Český telekomunikační úřad

Konference RADIOKOMUNIKACE Pardubice 22.10.2014 EMC LTE DVB-T. zkušenosti z měření (šetření rušení) Tomáš Vik Český telekomunikační úřad Konference RDIOKOMUNIKCE Pardubice 22.10.2014 EMC LTE DVB-T zkušenosti z měření (šetření rušení) Tomáš Vik Český telekomunikační úřad Koexistence systémů LTE 800 MHz a DVB-T Poznámky k experimentu pro

Více

1. Zadání. 2. Teorie úlohy ID: 78 357. Jméno: Jan Švec. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Číslo úlohy: 7. Měřeno dne: 30.3.

1. Zadání. 2. Teorie úlohy ID: 78 357. Jméno: Jan Švec. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Číslo úlohy: 7. Měřeno dne: 30.3. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení Úloha: Symetrizační obvody Jméno: Jan Švec Měřeno dne: 3.3.29 Odevzdáno dne: 6.3.29 ID: 78 357 Číslo úlohy: 7 Klasifikace: 1. Zadání 1. Změřte kmitočtovou

Více

PŘÍLOHA 16 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Správa spektra

PŘÍLOHA 16 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ. Správa spektra PŘÍLOHA 16 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO KOVOVÉHO VEDENÍ Správa spektra OBSAH 1 ROZSAH DOKUMENTU...3 2 ODKAZY NA STANDARDIZAČNÍ DOKUMENTY...5 3 LIMITNÍ HODNOTY PORUŠENÍ PODMÍNEK SPRÁVY SPEKTRA...6

Více

IT_420 Komunikační technologie a služby

IT_420 Komunikační technologie a služby KIT VŠE v Praze IT_420 Komunikační technologie a služby Téma 3: Přenosová média a přenosy Verze 1.4 Jandoš, Matuška Obsah Součásti komunikační sítě Vazba na model OSI Přenosová média a přenosy Média metalická,

Více

Připojení k Internetu a služby Internetu Připojení k Internetu a využívání jeho služeb je dnes běžnou záležitostí. S Internetem se dnes setkáváme na

Připojení k Internetu a služby Internetu Připojení k Internetu a využívání jeho služeb je dnes běžnou záležitostí. S Internetem se dnes setkáváme na Připojení k Internetu a služby Internetu Připojení k Internetu a využívání jeho služeb je dnes běžnou záležitostí. S Internetem se dnes setkáváme na každém kroku. S Internetem se setkáme v domácnostech,

Více

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ Příloha č. 2 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Strakonice, odbor dopravy Ulice: Velké náměstí 2 PSČ, obec: 386 01, Strakonice V... dne...... Věc: ŽÁDOST O STAVEBNÍ

Více

Počítačové sítě. IKT pro PD1

Počítačové sítě. IKT pro PD1 Počítačové sítě IKT pro PD1 Počítačová síť Je to soubor technických prostředků umožňujících komunikaci a výměnu dat mezi počítači. První počítačové sítě armádou testovány v 60. letech 20.století. Umožňuje

Více

Masarykova univerzita v Brně. Pedagogická fakulta. Moderní technologie počítačových sítí

Masarykova univerzita v Brně. Pedagogická fakulta. Moderní technologie počítačových sítí Masarykova univerzita v Brně Pedagogická fakulta Moderní technologie počítačových sítí Vyučující: Ing. Martin Dosedla Vypracoval: Bureš Lubomír Brno, 2009 Moderní technologie počítačových sítí Vybrané

Více

CESNET a akademická sféra. 9.4.2013, Josef Baloun, Systémový inženýr

CESNET a akademická sféra. 9.4.2013, Josef Baloun, Systémový inženýr CESNET a akademická sféra 9.4.2013, Josef Baloun, Systémový inženýr Obsah Úvod Představení sdružení CESNET a ICS Představení sítě CESNET2 Test 100GE DWDM karty Nasazení 100GE DWDM Uplatnění 100GE technologie

Více

WiMAX Broadband Wireless Access systémy. Vladimír Havelda Product manager Intelek spol. s r.o.

WiMAX Broadband Wireless Access systémy. Vladimír Havelda Product manager Intelek spol. s r.o. WiMAX Broadband Wireless Access systémy Vladimír Havelda Product manager Intelek spol. s r.o. Vize 802.16: Broadband kdekoliv WiMAX vs. WiFi Bezdrátové WiFi technologie Staly se opravdovým standardem s

Více

Učební osnova předmětu ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ

Učební osnova předmětu ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ Učební osnova předmětu ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ Obor vzdělání: 26-41-M/01 Elektrotechnika, zaměření slaboproud Forma vzdělávání: denní studium Ročník kde se předmět vyučuje: čtvrtý Počet týdenních vyučovacích

Více

Přístupy a ceny PŘÍLOHA 1 SMLOUVY. o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti O2 Czech Republic a.s. využívající technologie Broadband

Přístupy a ceny PŘÍLOHA 1 SMLOUVY. o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti O2 Czech Republic a.s. využívající technologie Broadband PŘÍLOHA 1 Přístupy a ceny SMLOUVY o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti využívající technologie Broadband mezi společnostmi a Poskytovatelem 1. Přehled rozsahu SLUŽeb a jednotlivých typů přístupů

Více

Obsah Telekomunikační sítě pro elektroenergetické systémy... 2

Obsah Telekomunikační sítě pro elektroenergetické systémy... 2 Obsah 1 Telekomunikační sítě pro elektroenergetické systémy... 2 1.1 Komunikace energetických systémů... 2 1.2 Průmyslová síť v oblasti energetických systémů... 2 1.3 Kvalitativní parametry komunikačních

Více

České Radiokomunikace

České Radiokomunikace České Radiokomunikace Nové trendy v oblasti radiových sítí a sdílení telekomunikační infrastruktury Marcel Procházka Manažer pro rozvoj služeb a strategii Malenovice 29.4.2010 Kdo jsme Expert na trhu vysílacích

Více

Moderní technologie linek. Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA

Moderní technologie linek. Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA Moderní technologie linek Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA Zvyšování přenosové kapacity Cílem je dosáhnout maximum fyzikálních možností

Více

Informační společnost z pohledu statistiky

Informační společnost z pohledu statistiky Konference ISSS 2007, Hradec Králové Informační společnost z pohledu statistiky Martin MANA Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Obsah prezentace KONCEPT INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Více

TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK

TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK Ministerstvo dopravy a spojů ČR - Český telekomunikační úřad TELEKOMUNIKAČNÍ VĚSTNÍK V Praze dne 22. května 2000 Částka 5 Ročník 2000 Cena Kč 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: B. Informativní část 44.

Více

IT_420 Komunikační technologie a služby

IT_420 Komunikační technologie a služby KIT VŠE v Praze IT_420 Komunikační technologie a služby Téma 9: Moderní přístupové technologie (xdsl, CATV, PLC) Verze 1.2 Jandoš, Matuška Obsah Digital Subscriber Line (xdsl) Architektura, frekvenční

Více

PCM30U-OCH UII16K. účatnické rozhraní na straně telefoního přístroje. TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, 100 00, Praha 10 Česká republika

PCM30U-OCH UII16K. účatnické rozhraní na straně telefoního přístroje. TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, 100 00, Praha 10 Česká republika UII16K účatnické rozhraní na straně telefoního přístroje TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, 100 00, Praha 10 Česká republika tel: +420 234 052 386, 1111 fax: +420 234 052 999 e-mail: pcm30u@ttc.cz

Více

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

PŘÍPOJKY NN. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PŘÍPOJKY NN 1. Všeobecné podmínky 2. Druhy přípojek 3. Dodávka elektrické energie 4. Skladba ceny za elektrickou energii

Více

Siklu nová generace spojů v E-band pásmu

Siklu nová generace spojů v E-band pásmu Siklu nová generace spojů v E-band pásmu Siklu Petach Tikva, Izrael vývoj vlastní technologie založeno 2008 Siklu Etherhaul Carrier-grade Ethernet spoj pro páteře mobilních sítí, operátory/isp i podniky

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux0040xya* CRDUX0040XYA DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0396/11-7/Ck V Praze dne 27. února 2012 Č. j.: DUCR-11543/12/Ck Telefon: +4209722 41843

Více

Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí

Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí Provozně technologické podmínky a údaje: technické podmínky Max. traťová rychlost Km/h 80 Min. provozní interval s 90 Min. technický interval na trati

Více

2/9. státu a zásady jejich používání.

2/9. státu a zásady jejich používání. 10. kategorie použití vysílacích rádiových zařízení dle mezinárodní dohody 1 ), 11. obsazení kmitočtu vysíláním nosné (nepřetržité/občasné), 12. informace o zpracovateli technických údajů sítě, 13. účel

Více

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ČESKÝCH DRAH

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ČESKÝCH DRAH ČESKÉ DRÁHY, státní organizace DIVIZE DOPRAVNÍ CESTY, o.z. TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ČESKÝCH DRAH Kapitola 28 SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ Třetí - aktualizované vydání změna č. 3 Schváleno VŘ DDC č.j.

Více

Základy mobilních sítí. Ivan Pravda

Základy mobilních sítí. Ivan Pravda Základy mobilních sítí Ivan Pravda Autor: Ivan Pravda Název díla: Základy mobilních sítí Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Kontaktní adresa: Technická 2, Praha

Více

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení.

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. 10. Bezdrátové sítě Studijní cíl Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. Doba nutná k nastudování 1,5 hodiny Bezdrátové komunikační technologie Uvedená kapitola

Více

Telekomunikační sítě WAN sítě

Telekomunikační sítě WAN sítě Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Telekomunikační sítě WAN sítě Datum: 22.2.2012 Autor: Ing. Petr Machník, Ph.D. Kontakt: petr.machnik@vsb.cz Předmět: Telekomunikační sítě ts_120222_kapitola4

Více

PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB ALFA TELECOM s.r.o.

PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB ALFA TELECOM s.r.o. PROVOZNÍ PODMÍNKY SLUŽEB ALFA TELECOM s.r.o. 1. Zřizování, změny a rušení služeb 1.1 Zřízení služby 1.1.1 Typická doba zřízení služeb Typická doba zřízení služeb je popsána v následující tabulce: Doba

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE 2005 OBSAH SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Počítačové sítě POÈÍTAÈOVÉ SÍTÌ...3 TOPOLOGIE SÍTÍ...3 SBÌRNICE (BUS)...3 HVÌZDA (STAR)...4 KRUH (RING)...4 TYPY KABELÙ PRO

Více

Í ž š Ě Í š Ď Ť Í Ó ú ž š Ť š ž ž Ť Ť ž ž Ď Ď š š š š Ť ž ž š ž ň ž Ť š Ť ž š š š Ť ž ž ň š ž ž ž š ž ú ň š Ť Ť Ť Ť ž Í Ť ž ň ž š Ť Ť š š ž ň ž ň Ť ž š ž ž ž ž Ť Ť Í ž Š Í Í Ě Í Ř É É Í Ě ž ž ň š Ž ž ž

Více

SOUČASNÉ MOBILNÍ KOMUNIKACE CESTA KE TŘETÍ GENERACI

SOUČASNÉ MOBILNÍ KOMUNIKACE CESTA KE TŘETÍ GENERACI SOUČASNÉ MOBILNÍ KOMUNIKACE CESTA KE TŘETÍ GENERACI Olga Müllerová Český telekomunikační úřad, Sokolovská 219, 190 00 Praha, ČR, mullerovao@ctu.cz Abstrakt Příspěvek ilustruje současný stav mobilní komunikace,

Více

Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek

Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 Frekvence, připomenutí skutečností 3 Úvodní přehled 4 Úvodní přehled 5 6 Frekvenční spektrum elektromagnetických kanálů Základní klasifikace

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Divize dopravních technologií. Divize dopravních technologií

Divize dopravních technologií. Divize dopravních technologií Divize dopravních technologií Divize dopravních technologií Prezentace nové generace SOS hlásky TCSIP02 Vývoj nové generace SOS hlásky v roce 2007 společnost SPEL dokončila vývoj nového typu hlásek TCSIP02

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud: Krajský soud v Brně Sp. zn.: i 01 Společný návrh manželů na povolení oddlužení Ano X Ne DLUŽNÍK 02 Typ: Fyzická Státní příslušnost: ii Osobní údaje Trvalé bydliště Příjmení:

Více

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 1.7 Počítačové sítě Učební obor: Kadeřník, Kuchař - číšník Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 1. Peer-to-peer 2. Klient-server

Více

Očekávané trendy v telemedicíně

Očekávané trendy v telemedicíně Očekávané trendy v telemedicíně Ing. Milan Šárek, CSc Oddělení medicínské informatiky ÚI AV ČR, v.v.i. Standardy a elektronické zdravotnictví, LD Praha, 13.10.2011 Současný stav videokonferencí - protokoly

Více

Obsah ČÁST I ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ... 1. Předmluva... XIII Zkratky... XIV Právní předpisy... XV Úvodem... XIX

Obsah ČÁST I ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ... 1. Předmluva... XIII Zkratky... XIV Právní předpisy... XV Úvodem... XIX Obsah Předmluva......................................................... XIII Zkratky............................................................ XIV Právní předpisy......................................................

Více

Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break

Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break 1. Nastavení telefonu 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Konfigurace telefonu 1.2.1. Nahrání nového firmware Před samotnou konfiguraci SIP klienta

Více

KIV/PD. Přenosová média

KIV/PD. Přenosová média KIV/PD Přenosová média Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 frekvenční spektrum elektromagnetických signálů přehled vlastností přenosových médií kroucená dvoulinka koaxiální kabel optické vlákno

Více

Základní pojmy. Multimédia. Multimédia a interaktivita

Základní pojmy. Multimédia. Multimédia a interaktivita Základní pojmy Multimédia Jedná se o sloučení pohyblivého obrazu, přinejmenším v televizní kvalitě, s vysokou kvalitou zvuku a počítačem, jako řídícím systémem. Jako multimediální systém se označuje souhrn

Více

Počítačové sítě 1 Přednáška č.2 Fyzická vrstva

Počítačové sítě 1 Přednáška č.2 Fyzická vrstva Počítačové sítě 1 Přednáška č.2 Fyzická vrstva Osnova Fyzická vrstva v ISO/OSI modelu Standardy fyzické vrstvy Základní principy přenosu signálu Kódování a modulace signálu Měření Strukturovaná kabeláž

Více

WIRELESS DATA TRANSMISSION HSPA AND LTE IN THE MANAGEMENT AND INFORMATION SYSTEMS

WIRELESS DATA TRANSMISSION HSPA AND LTE IN THE MANAGEMENT AND INFORMATION SYSTEMS BEZDRÁTOVÉ DATOVÉ PŘENOSY HSPA A LTE V ŘÍDÍCÍCH A INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH WIRELESS DATA TRANSMISSION HSPA AND LTE IN THE MANAGEMENT AND INFORMATION SYSTEMS Miloslav Macháček 1 Anotace: Článek se zabývá

Více

Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Datové sběrnice CAN. Brno, Česká republika

Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Datové sběrnice CAN. Brno, Česká republika Ústav automobilního a dopravního inženýrství Datové sběrnice CAN Brno, Česká republika Obsah Úvod Sběrnice CAN Historie sběrnice CAN Výhody Sběrnice CAN Přenos dat ve vozidle s automatickou převodovkou

Více

Telefónica O2 Czech Republic - FINANČNÍ A PROVOZNÍ VÝSLEDKY 18. února 2011

Telefónica O2 Czech Republic - FINANČNÍ A PROVOZNÍ VÝSLEDKY 18. února 2011 Údaje v tomto souboru jsou informativního charakteru. Ačkoliv se Telefónica O2 Czech Republic, a.s. snaží poskytnout všechny informace přesně, nepřijímá žádnou odpovědnost za chybu v tisku či další chyby

Více

Postup při šetření rušení rádiového příjmu provozem vysílacích rádiových zařízení širokopásmových mobilních radiokomunikačních sítí (Metodický postup)

Postup při šetření rušení rádiového příjmu provozem vysílacích rádiových zařízení širokopásmových mobilních radiokomunikačních sítí (Metodický postup) Praha 21. března 2014 Postup při šetření rušení rádiového příjmu provozem vysílacích rádiových zařízení širokopásmových mobilních radiokomunikačních sítí (Metodický postup) Upraveno podle výsledků experimentu

Více

EXI. Společná distribuce satelitní MF a IP signálů. Novinka. přes satelitní koaxiální kabel

EXI. Společná distribuce satelitní MF a IP signálů. Novinka. přes satelitní koaxiální kabel EXI Společná distribuce satelitní MF a IP álů přes satelitní koaxiální kabel Novinka Přehled Přehled 2 Úvod 3 EXI 3508 multipřepínač s integrovaným modemem 4 Technická data EXI 3508 5 EXI 01 modem 6 Technická

Více

OBSAH JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ SEZNAMU NOREM

OBSAH JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ SEZNAMU NOREM OBSAH JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ SEZNAMU NOREM 1. díl 01 OBECNÁ TŘÍDA 02 STROJNÍ SOUČÁSTI 03 STROJNÍ SOUČÁSTI - KOROZE A OCHRANA MATERIÁLU 04 SLÉVÁRENSTVÍ 05 SVAŘOVÁNÍ, PÁJENÍ, ŘEZÁNÍ KOVŮ A PLASTŮ 06 TOPENÍ, PRŮMYSLOVÉ

Více

1. Základní podmínky pro zřízení a užívání služby. 2. Popis a parametry Služby

1. Základní podmínky pro zřízení a užívání služby. 2. Popis a parametry Služby Tento dokument doplňuje a upravuje podmínky poskytování služby EMEA Internet DSL (dále jen Služba ) a tvoří přílohu Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací. 1. Základní podmínky pro zřízení

Více

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a pro dálkový přístup

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a pro dálkový přístup s 9 263 9263p01 DESIGO PX Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a pro dálkový přístup Pro procesní podstanice, typ PXC..-U PXA30-NT Pro komunikaci podstanic PXC -U v síti systému pro řízení budov

Více

Moderní multimediální elektronika (U3V)

Moderní multimediální elektronika (U3V) Moderní multimediální elektronika (U3V) Prezentace č. 4 Interaktivní služby DVB-T MHP Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. Ústav radioelektroniky, FEKT VUT v Brně Interaktivní služby DVB-T T MHP (Multimedia Home

Více

SPSOA_ICT6_NSD. Vypracoval Petr Novosad. Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám

SPSOA_ICT6_NSD. Vypracoval Petr Novosad. Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám SPSOA_ICT6_NSD Vypracoval Petr Novosad Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám V současnosti máme širokou škálu možností připojení k internetu 1. telefonní linkou přes modem 2. ISDN 3. ADSL 4. pevnou

Více

Spojení složek IZS při mimořádných událostech MUDr. Jaroslav Valášek MUDr. Ondřej Franěk ZZSHMP-ÚSZS ředitel MUDr. Zdeněk Schwarz

Spojení složek IZS při mimořádných událostech MUDr. Jaroslav Valášek MUDr. Ondřej Franěk ZZSHMP-ÚSZS ředitel MUDr. Zdeněk Schwarz Spojení složek IZS při mimořádných událostech MUDr. Jaroslav Valášek MUDr. Ondřej Franěk ZZSHMP-ÚSZS ředitel MUDr. Zdeněk Schwarz Motto: bez spojení není velení Legislativa -zákon 239/2000 Sb. O IZS- 18:

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

Sítě UMTS a CDMA datové přenosy

Sítě UMTS a CDMA datové přenosy ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická PROJEKT Č. 3 Sítě UMTS a CDMA datové přenosy Vypracoval: Jan Hlídek Spolupracovali: Tomáš Nemastil, Petr Putík, Jaroslav Jureček, Honza Sadílek

Více

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-19 Téma: rozvod elektrické energie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník VÝKLAD Elektřina a magnetizmus rozvod

Více

Ž ž ť Ž Ž ž š š Ž Ž Ť Ž š Ž Ž Ž Ť š Ť š Ť Ě Ú š ž Č Ž ž Ž Ě ž š Ž Ž Ě ž Ě Ě Ě Ť ť ť Ť Ě Ž Ě ž ž Ě ž Ť Ž š Ť ť Ž š ť Ž Ž Ž Č Ě Ť Š Š žš š Ě Š š Ť š š Ú š š ť Ž Ž ž š Ť Č š ť Ž š Ť š šť ž š ť ú Ó Ě š Ž

Více

Příloha - Stanovy ELSA Praha. ELSA Praha Stanovy. Preambule ZÁSADY ELSA

Příloha - Stanovy ELSA Praha. ELSA Praha Stanovy. Preambule ZÁSADY ELSA ELSA Praha Stanovy Preambule ZÁSADY ELSA CÍL USILOVAT O SPRAVEDLIVĚJŠÍ SVĚT RESPEKTUJÍCÍ LIDSKOU DŮSTOJNOST A KULTURNÍ ROZMANITOST. ÚČEL PŘISPÍVAT K PRÁVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ, ZLEPŠOVAT VZÁJEMNÉ POROZUMĚNÍ A

Více

V tomto zařízení jsou implementovány veškeré komponenty pro firemní komunikaci včetně kompletních hlasových a mnoha dalších uživatelských služeb.

V tomto zařízení jsou implementovány veškeré komponenty pro firemní komunikaci včetně kompletních hlasových a mnoha dalších uživatelských služeb. FRITZ!Box Fon Wlan 7390 je multimediální digitální gateway navržena coby kompletní telekomunikační řešení pro menší společnosti, domácí kanceláře, nebo moderní domácnosti. V tomto zařízení jsou implementovány

Více

DUM: VY_32_INOVACE_584

DUM: VY_32_INOVACE_584 Datum: 23. května 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_584 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní Elektrická přípojka nn Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrická přípojka

Více

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přenos elektřiny skupina 13

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přenos elektřiny skupina 13 Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na přenos elektřiny skupina 13 Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými jsou: Výkaz 13-A: Výkaz aktiv, Výkaz 13-HV

Více

Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč

Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč Ing. Jiří Valenta Ministerstvo dopravy Odbor civilního letectví RADIOKOMUNIKACE 2014 1 Letecké radiokomunikační služby Letecká

Více

Název práce: Internet způsoby připojení prezentace

Název práce: Internet způsoby připojení prezentace Datum: 23. května 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_583 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

DUM č. 3 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě

DUM č. 3 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě projekt GML Brno Docens DUM č. 3 v sadě 36. Inf-12 Počítačové sítě Autor: Lukáš Rýdlo Datum: 31.03.2014 Ročník: 3AV, 3AF Anotace DUMu: Rozdělení sítí podle rozlehlosti (PAN, LAN, MAN, WAN) s úkoly pro

Více

Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu

Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu Měření závislosti přenosové rychlosti na vložném útlumu Úvod Výrazným činitelem, který upravuje maximální přenosovou rychlost, je vzdálenost mezi dvěma bezdrátově komunikujícími body. Tato vzdálenost je

Více

generální licenci č. GL-30/R/2000

generální licenci č. GL-30/R/2000 Český telekomunikační úřad Se sídlem Klimentská 27, Praha 1 Praha 21. listopadu 2000 Č.j. 502500/2000-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy vydává podle 95

Více