*GORDIC SOFTWARE* DDP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "*GORDIC SOFTWARE* DDP"

Transkript

1 GORDIC software *GORDIC SOFTWARE* DDP OPERATIVNÍ EVIDENCE K PŘÍJMOVÝM ÚČTŮM Verze pro Windows *Uživatelská příručka* v. 3.x říjen 2002

2 OBSAH 1.ÚVOD 4 2.INSTALACE PROGRAMU Doporučené hardwarové vybavení Průběh instalace Licenční podmínky 8 3.SPUŠTĚNÍ SYSTÉMU 9 4.OBSLUHA POČÍTAČE Ovládací prvky Ovládací klávesy 13 5.OBSLUHA PROGRAMU ZPRACOVÁNÍ Změna příjmu Zpracování poplatníků Úhrady Předpisy Penalizace Uzávěrka Přetřídění Archivace PROHLÍŽENÍ VÝSTUPY Maska Opis adresáře Obraty Platby Vyrovnání Poukázky Faktury Seznam Výstup do účetnictví 37 2

3 Kumulace Informace Inicializace Správa Rušení Obnova Sehrání Přetřídění Roční zpracování Editor Aktualizace z registru obyvatel Externí vstup Info 60 6.UKONČENÍ PRÁCE 61 7.SOUBORY ÚLOHY Programové soubory: Nastavení cest k souborům úlohy Konfigurační soubor Datové soubory Soubory pro generování výstupních sestav: Dokumentace: Síťové soubory: 72 8.SYSTÉM. PODMÍNKY A OMEZUJÍCÍ STAVY Síťová verze 73 9.OBSLUHA NÁPOVĚDY VÝSTUPNÍ FORMÁTY POSTUP PRÁCE SE SYSTÉMEM GENERÁTOR SESTAV DOPLNĚK Systémová příručka: Uživatelská příručka: 90 3

4 1. ÚVOD Programový systém WDDP firmy GORDIC umožňuje automatizované vedení podrobné evidence k příjmovým účtům na 32-bitové výpočetní technice typu PC. Nabízené verze volitelné dle objemu souboru poplatníků a uživatelského komfortu - viz nabídkový list - je firma schopna v minimálních termínech instalovat dle požadavků zákazníka. Programové řešení ve vývojovém prostředí Delphi systémem menu s vkládanými okny, která jsou doplněna komentářem vybrané funkce, činí vlastní obsluhu zcela snadnou záležitostí. Uživatel znalý problematiky je s minimálními zkušenostmi z oblasti výpočetní techniky schopen v krátké době využívat možnosti systému, které ve srovnání s ručním vedením evidence jsou takřka neomezené. Systém umožňuje pracovat jednak se standardními poplatky jako jsou místní poplatky (psi, rekreační, ), umožňuje však také sledování libovolných jiných poplatků charakteru předpis - platba nebo pouze platba, které si definuje uživatel sám (pokuty, nájemné, apod.). Distribuce úlohy je vázána na konkrétního uživatele a není přenosná na jinou techniku! Distribuci provádí dodavatel úlohy podle souboru GOR0.REG vytvořeným programem GOR0REG.EXE spuštěným na technice určené k provozu úlohy. Při instalaci neopomeňte zkontrolovat v systémovém adresáři soubor CONFIG.SYS, hodnota FILES musí být nastavena na hodnotu minimálně 45 (FILES=45). Systém sleduje počet zpracovaných poplatníků v závislosti na zakoupeném rozsahu úlohy. Po překročení 85% instalovaného rozsahu je obsluha upozorněna při vstupu do programu, plným překročením instalovaného rozsahu je přístup do programu znemožněn a je nutné zažádat o rozšíření. Demonstrační verze je omezena. Datové soubory z demoverze jsou přenositelné pod verzi provozní. 4

5 2. Instalace programu Předpokladem pro bezchybnou funkci programu WinDDP je jeho správná instalace. Instalací dochází nejenom ke kopírování souborů na disk, ale i k autorizaci programu, vytvoření adresářové struktury a nezbytným úpravám prostředí Windows Doporučené hardwarové vybavení L Vzhledem k uživatelskému komfortu je doporučení minimální konfigurace počítače pro reálnou práci s programem WinDDP následující: * PC PENTIUM /90; * 32 MByte RAM (v závislosti na použitém operačním systému - pro Win95 stačí 16 MB); * grafická karta VGA nebo karta s vyšší rozlišovací schopností (podporující rozlišení min. 800x600), nejlépe SVGA. Doporučuje se používat rozlišení s 24- bitovou hloubkou barev; * VGA COLOR Monitor 15"; * AT klávesnice; * dostatečně velká kapacita pevného disku počítače a potřebná velikost volného prostoru na pevném disku - instalace programových souborů zabere minimálně 20 MByte diskové kapacity, s daty (dle množství dat a dle počtu zpracovávaných organizací) přibližně mezi MByte diskové kapacity; * disketová machanika FD 1,44 MByte 3.5". Program standardně používá tiskárnu, předvolenou v systému Windows v menu START-NASTAVENÍ-TISKÁRNY. Vlastní tisk na tiskárně je řízen externími parametry systému Windows, s možností nastavení tiskárny přímo z programu WinDDP Program WinDDP podporuje standardní kódovou stránku systému Windows: * CP česká kódová stránka Průběh instalace Program WinDDP je poskytován na čtyřech instalačních 3.5 disketách, ale podstatně výhodnější je instalace z CD-ROM mechaniky. Před zahájením instalace se musíme přesvěčit, zda náš počítač splňuje výše uvedené nezbytné minimální podmínky pro provoz programu WinDDP L Postup vlastní instalace programu, která se spouští ze systému Windows: 1) Do disketové mechaniky vložíme první instalační disketu programu. 2) Z nabídky Start zvolíme příkaz Spustit. 5

6 3) V dialogovém okně Spustit zadáme do povelového řádku příkaz: A:\SETUP (resp. B:\SETUP) (můžeme použít také tlačítko Procházet..., abychom snáze vyhledali soubor SETUP.EXE, nalézající se na disku A:\, resp.b:\) a potvrdíme tlačítkem OK. Tím je instalace odstartována, takže nyní se budeme již řídit pokyny instalačního programu. 4) V úvodním okně instalátoru se nejprve zobrazí doporučení na uzavření všech programů Windows ještě před spuštěním tohoto instalátoru, aby se minimalizovala pravděpodobnost výskytu chyby při instalaci programových souborů. Dále je v okně obsaženo upozornění na zákonnou ochranu instalovaného programového vybavení a varování před jeho nedovoleným rozmnožováním a distribucí. Tlačítko Storno - možnost ukončení instalace - pokud i v následujícím okně potvrdíme Konec instalace, následuje ukončení bez nainstalování programu WinDDP. Tlačítkem Pokračovat se vrátíme zpět do instalačního procesu. Tlačítko Další - pokračování instalačního dialogu. 5) Následuje okno Dohoda o softwarové licenci. Kurzorovými klávesami šipka nahoru a dolů, PgUp a PgDn si můžeme přečíst obsah licenční smlouvy, se kterým je nutné souhlasit, abychom mohli pokračovat v instalaci. Tlačítko Zpět - skok o jeden instalační dialog (okno) zpět. Tlačítko Ne - nesouhlas s licenčními podmínkami a ukončení instalace - pokud i v následujícím okně potvrdíme Konec instalace, následuje ukončení bez nainstalování programu WinDDP. Stiskem tlačítka Pokračovat se vrátíme zpět do instalačního procesu. Tlačítko Ano - souhlas s licenčními podmínkami. Pokud chceme nainstalovat program WinDDP, musíme dohodu přijmout. 6) Následující okno obsahuje informace o vlastním průběhu instalace: Instalace proběhne do již existujícího adresáře se stávající DOS verzí - obsahuje pouze upgrade na verzi pro Windows 95,98 nebo NT. Instalační program neumí automaticky vyhledávat stávající verzi a proto je při první instalaci nutné zadat ručně adresář, ve kterém se stávající verze DOS nachází. Tento adresář bude zapsán do registru, takže v další instalaci nebo přeinstalaci bude již předplněn správně. 6

7 Program automaticky vytvoří skupinu Gordic ve vašem menu Start s položkou WinDDP nebo je nutné vytvořit zástupce na Plochu Windows. 7) Následuje okno s informacemi o cílovém umístění instalovaných souborů s možností změny cílového adresáře. Tlačítko Procházet... - chceme-li zadat nebo změnit cílový adresář formou výběru z adresářové struktury vybraného pevného disku našeho počítače, klikneme na toto tlačítko. 8) Následuje okno s nabídkou komponent, které můžeme instalovat: Programové soubory - hlavní modul programu, generátory výkazů, sestav a ostatní pomocné soubory; Soubory nápovědy - soubor nápovědných témat WDDP.HLP; Export do Excelu - modul pro exportování dat do aplikace Excel; Stručný popis aktivní komponenty k instalaci - viz pole Popis. Pod tímto polem je ještě zobrazena informace o požadovaném volném místu na disku (minimální místo, nutné pro zdárný průběh instalace) a o celkovém volném místě na vybraném disku. 9) V dalším kroku instalace se již začnou kopírovat soubory vybraných komponent programu do vybraného adresáře. Pokud byl program WinDDP již jednou regulérně nainstalován, dojde na závěr k reinstalaci na vyšší verzi. Pokud nebylo vytvořeno menu START-PROGRAMY-GORDIC, pak se vytvoří. Do něj se vloží spustitelná položka programu WinDDP. Tlačítko Storno - možnost přerušení a ukončení instalace - pokud i v následujícím okně potvrdíme Konec instalace, následuje ukončení bez kompletní instalace programu WinDDP!!! Stiskem tlačítka Pokračovat se vrátíme zpět do instalačního procesu. Pokud vše proběhne v pořádku, na závěr instalace se zobrazí informační okno Instalace je ukončena. 7

8 2.3. Licenční podmínky Programové vybavení popsané v této publikaci podléhá licenční nebo jiné speciální dohodě a je možné jej používat a kopírovat jen v souladu s podmínkami této dohody. Žádná část této příručky nesmí být kopírována ani přenesena žádným způsobem, ať elektronicky nebo mechanicky, včetně fotokopírování nebo nahrávání bez výslovného svolení firmy GORDIC. Případné připomínky nebo chyby ve vlastním programovém vybavení nám zašlete prosím pokud možno písemně na p.o.box nebo ovou poštou. GORDIC spol. s r.o. software p.o.box Jihlava 4 Tel.: 066/ , WEB: 8

9 3. SPUŠTĚNÍ SYSTÉMU Vlastní spuštění systému DDP provedeme odesláním WDDP klávesou Enter z adresáře, ve kterém je úloha instalována. Úvodní okno vybízí kurzorem k vložení uživatelského hesla. Zadání tohoto údaje je "tajné" - zadávané znaky nejsou na úvodní obrazovce zobrazeny. Pokud úlohu spouštíte poprvé nebo jste nezadali do číselníku ještě žádný kód přístupu, zadejte: 9999 a potvrďte klávesou Enter nebo tlačítkem OK. Pokud číselník kódu přístupu obsahuje alespoň jedno vámi zadané heslo, zadejte své heslo přístupu. uživatelské heslo může tvořit libovolná kombinace cifer daná tabulkou identifikací pracovníků. chybně zadané heslo ukončuje program hlášením: "Nepokoušejte se mně obelstít! " poté je úloha ukončena. Pokud je nalezeno zadané heslo v číselníku, je zobrazeno jméno uživatele a systém zobrazí nové okno, ve kterém je třeba zadat: 9

10 zpracovávané období : MM/RR - měsíc a rok (implicitně se zobrazí období odvozené ze systémového data) příjem, pokud je v číselníku příjmů již nějaký příjem zadán (viz. dále) je možno využít pole se seznamem. ze kterého vybereme požadovaný druh. Tohoto příjmu se budou týkat všechny dále zadávané údaje. Po potvrzení klávesou Enter nebo tlačítkem OK je spuštěn vlastní program. Spuštění lze stornovat tlačítkem Zrušit. Pokud nebyl zvolen žádný příjem program je otevřen ale většina voleb je nepřístupná dokud není vybrán příjem. Pokud ještě není žádný příjem vytvořen je nutno jej pořídit v číselníku příjmů. 4. OBSLUHA POČÍTAČE Jedná se o standardní aplikaci Windows, k jejíž obsluze je preferováno využívání grafického prostředí pomocí myši. Jednotlivé prvky ovládání spouštíme tak, že najedeme kurzorem myši na daný prvek a stiskneme levé tlačítko myši. Pro ovládání programu pomocí klávesnice slouží klávesové zkratky. Možnost využití zkratky je v programu vyznačena podtržením klíčového písmena v názvu menu. Příkaz spustíme stiskem klávesy Alt a současném stisku vyznačeného písmena. Např. menu Zpracování otevřete stiskem Alt + Z. 10

11 K pohybu po označeném menu lze použít i šipkové klávesy a k potvrzení klávesu Enter Ostatní funkční klávesy jsou popsány přímo v programu nebo dále u jednotlivých funkcí Ovládací prvky V programu jsou použity následující grafické ovládací prvky. Tyto prvky jsou primárně určeny pro ovládání myší a usnadňují práci zpříjemněním uživatelského prostředí.? Textové pole - slouží k zadávání a opravám textu. Pokud je pole znepřístupněno je jeho plocha šedá. Při přesunu na přístupné textové pole v něm začne blikat kurzor.? Pole se seznamem pomocí tohoto prvku vybíráme jednu z nabízených možností. Je využíván především pro práci s číselníky. Seznam rozbalíme stiskem levého tlačítka myši na šipce umístěné na konci ovládacího prvku nebo stiskem klávesy F4. V rozbaleném seznamu vybereme položku buď stiskem levého tlačítka myši na zvolené položce nebo pomocí šipkových kláves najdeme položku a výběr potvrdíme klávesou Enter.? Záložka funguje stejně jako záložka v běžné papírové kartotéce. Klepnutím na ouško zvolené záložky zobrazíme její obsah. 11

12 ? Tlačítko každé tlačítko slouží k provedení určitého příkazu. Příkaz provedeme stiskem levého tlačítka myši na tlačítku nebo stiskem klávesy Enter na vybraném tlačítku.? Zavírací tlačítko slouží k uzavření zvoleného okna.? Zaškrtávací políčko používá se v programu k výběru jedné nebo více nabízených možností? Přepínací tlačítko vybírá pouze jednu z několika možností 12

13 4.2. Ovládací klávesy Pro práci se systémem platí určité obecné funkce jednotlivých kláves : Esc ukončení bez zápisu změn do souboru přerušení jakékoliv činnosti návrat zpět na vyšší menu Enter ukončení zadávání pole, přechod na pole další vstup do dalšího menu programu Ctrl Enter - uložení zadaných informací (pro pohyb kurzoru) - posun na následující znak v poli - pohyb v horizontálním směru (v menu) - posun na předchozí znak v poli - pohyb v horizontálním směru (v menu) 13

14 šipka nahoru, dolů - pohyb po polích nebo po menu - pohyb ve vertikálním směru (v menu) Ctrl Page Down - skok na poslední pole obrazovky Ctrl Page Up - skok na první pole obrazovky Page Down - skok na následující záznam nebo obrazovku angl. "o stránku dolů" Page Up - skok na předchozí záznam nebo obrazovku angl. "o stránku nahoru" Delete 14

15 - výmaz jednoho znaku pod kurzorem - výmaz záznamu maže znaky vpravo od kurzoru - kurzor na místě Backspace - výmaz znaku před kurzorem maže znaky vlevo od kurzoru - kurzor se pohybuje vlevo a maže před ním umístěné znaky Tab - posun na následující ovládací prvek Insert - přepínač režimu vkládání/přepisování - vkládání nových záznamů Home - přesunuje kurzor na začátek řádku End - přesunuje kurzor na poslední pozici na řádku 15

16 F1 - nápověda Důležité pro uživatele je sledovat spodní okraj obrazovky, ve kterém se v tzv. "help-line" objevují důležitá hlášení a upozornění systému!!! Systém je zabezpečen tak, že obsluha je před provedením závažné operace s daty rušení,výmaz,spuštění uzávěrky upozorněna zvláštním dotazem zda opravdu chce provést závažnou operaci, která bude v následujícím kroku provedena!!! Další funkční klávesy přístupné z jednotlivých obrazovek programu jsou popisovány u jednotlivých témat. 5. OBSLUHA PROGRAMU Po spuštění programu je zobrazeno hlavní okno programu, které obsahuje následující části:? Hlavní menu obsahuje roletová menu pro jednotlivé činnosti programu? Nástrojová lišta na této liště jsou umístěny ikony nejčastěji využívaných činností úlohy. Po stisknutí levého tlačítka myši na vybrané ikoně se spustí vybraná činnost bez nutnosti ji vyhledávat v roletovém menu. Při najetí kurzoru myši na ikonu se objeví bublinová nápověda s názvem činnosti.? Informační okno zobrazuje údaje o zvolené organizaci, příjmu, uživateli, verzi programu, licenci a aktuálním období. 16

17 ? Stavový řádek v tomto řádku jsou zobrazovány průběžné doplňující informace pro uživatele a kontextová nápověda. V pravé části je uvedeno aktuální datum a čas. Hlavní menu zobrazené po spuštění úlohy nabízí ve vodorovné nabídce v horní části obrazovky následující volitelné činnosti : ZPRACOVÁNÍ PROHLÍŽENÍ VÝSTUPY INICIALIZACE 5.1. ZPRACOVÁNÍ Je nosnou etapou při práci v systému DDP. Zahrnuje vlastní činnosti při přípravě adresářů poplatníků, stanovení předpisů a zadávání plateb. Nabízí okno s volbami zpracování : Pokud nebyl při vstupu do programu vybrán příjem jsou volby kromě ZMĚNA PŘÍJMU obsluze nepřístupny. Změna příjmu - změna druhu příjmu Poplatníků - zavádění a opravy poplatníků Úhrady zavádění a opravy úhrad Předpisů hromadné pořizování předpisů Penalizace - výpočet penalizace Uzávěrka - uzavření zpracovaného měsíce - volitelně zobrazitelná nabídka (*.cfg) 17

18 Přetřídění - vytvoření indexních souborů Archivace - záložní kopie dat Změna příjmu Umožňuje změnu druhu příjmu z nabídnutých možností, obdobně jako při vstupu do programu. Nabídka je dána číselníkem druhů příjmů udržovaným ve volbě INICIALIZACE - Správa - Číselník druhů příjmů. 0Vlastní výběr se provede po rozbalení seznamu stiskem levého tlačítka myši na zvoleném příjmu nebo pomocí šipek nahoru a dolů a potvrzení klávesou Enter.popř. stiskem tlačítka Ok. Použijeme-li klávesu ESC nebo tlačítko Zrušit, opustíme výběr s nastaveným příjmem původním Zpracování poplatníků Tato funkce programu slouží pro údržbu hlavního datového souboru, předpisů a interaktivní práci s evidencí. Pro práci se souborem je možno zvolit setřídění podle čísla poplatníka (skládá se z řádku - umožňujícího členění poplatku, čtvrti - udávající územní členění a vlastního čísla poplatníka) nebo příjmení poplatníka. 18

19 Hlavní datový soubor DDP je tvořen trvalými informacemi o poplatnících. Současně se základními informacemi poplatníka možno zobrazit přehled předpisů a plateb s vyhodnocením stavu k určenému měsíci. Ovládání souboru poplatníků zprostředkovávají tlačítka jednotlivých činnost v pravé části obrazovky ostatní funkce přístupné prostřednictvím funkčních kláves nebo ovládacích prvků jsou popsány u jednotlivých činností MASKA - umožňuje nastavení hledaného poplatníka. Po odklepnutí se objeví okno, kde si může obsluha zvolit ZKRÁCENOU MASKU, ÚPLNOU MASKU a nebo NÁSL. POPLATNÍKA. Pod ZKRÁCENOU maskou si obsluha může hledat podle řádku, čtvrti, jména a příjmení a nebo podle textu poznámky, jedná se o rychlé vyhledávání. Pod ÚPLNOU maskou si obsluha zadá první kartu, která znamená nejmenší hodnotu množin karet, které chcete vybrat. Po potvrzení se objeví druhá karta, na kterou obsluha zadá maximální hodnoty pro výběr. Tímto postupem si můžete z celé databáze vybrat pouze zvolené poplatníky. Vyhledání je prováděno procházením celého datového souboru - pomalé, sekvenční vyhledávání. Funkce NÁSL. POPLATNÍK (v Masce) vyhledá dalšího poplatníka vyhovujícího zadané masce. Nový zavede nového poplatníka,, při vstupu kurzorem na pole čísla poplatníka nabídne program nejbližší vyšší číslo poplatníka Oprava - existujících poplatníků a jejich plateb. Zpřístupňuje editaci poplatníka, předpisů, plateb atd. Rušení - vymazání poplatníka ze souboru. Tisk - tisknou základní údaje o poplatníkovi(po zvolení volby se zobrazí nabídka tiskových sestav). 19

20 Saldo Zobrazuje stav salda k datu Úhrada - Zde obsluha může zadat úhradu v hotovosti a následně vytisknout potvrzení o zaplacení. Úhradu lze zadat i kliknutím na záložku úhrady a následným stiskem klávesy INSERT. V seznamu již zapsaných úhrad je možno provádět i opravy dříve zadaných úhrad. Pro tuto činnost je nutno zapnutí režimu oprav poplatníka. Editační okno vyvoláme stisknutím klávesy ENTER nebo dvojitým kliknutím myši na vybraném záznamu Jiné příjmy - pokud je poplatník uveden ve více příjmech najednou a má uvedeno rodné číslo umožňuje funkce vytisknou nebo zobrazit stav ve všech příjmech najednou. 20

21 Změna příjmů pokud je poplatník zaveden ve více příjmech tato funkce umožňuje přepínat různými příjmy. Podmínkou je uvedení rodného čísla v kartě poplatníka. KONEC - ukončuje práci funkce a vrací se do předchozího menu, stejný význam má i stisk klávesy ESC. Následující poplatník- zobrazuje kartu dalšího poplatníka, vždy podle zvoleného třídění. To znamená podle čísla poplatníka nebo podle příjmení poplatníka. Předcházející poplatník - zobrazuje kartu předešlého poplatníka, vždy podle zvoleného třídění. To znamení podle čísla poplatníka nebo podle příjmení poplatníka. Vedle uvedené nabídky lze použít i následující ovládací prvky: Záložky: Záložky zobrazují svůj obsah po stisku levého tlačítka myši na oušku vybrané záložky. Zpět se dostaneme kliknutím levým tlačítkem myši kdekoli na kartě poplatníka. Předpisy: lze vyvolat údaje o předpisech a platbách zobrazeného poplatníka Úhrady: obsahuje údaje o úhradách Poznámky: vyvoláme celý text poznámky. Dokumenty: vyvoláváme přehled vydaných dokumentů pro poplatníka. Zpět se vracíme klávesou Esc. 21

22 Penalizace: zadáváme individuální penalizaci na úrovni poplatníka, tato penalizace má prioritu před penalizací nastavenou pro daný příjem. Klávesou F6 je umožněno zapnout předplňování údajů z předchozí pořízené věty u základních opakovatelných položek a číslo poplatníka je automaticky zvětšováno. Zapnutí nebo vypnutí funkce je indikováno v levém spodním rohu obrazovky. Klávesou F7 je možno generovat předpisy dle zadaného vzoru. Po zadání vzorových údajů se automaticky vypočítají a doplní termíny a částky předpisů. Klávesa F9 zobrazí menu seznam poplatníků se základními údaji, pomocí šipek dolů nebo nahoru je možné vybrat poplatníka a klávesou Enter vyhledat jeho podrobné údaje, Esc ponechává původního poplatníka. Změnu třídícího přístupu je možno změnit ukončením klávesou Esc, změnou třídění a opětovným vstupem do volby. Zadávání a opravy údajů poplatníků Pro zavádění a opravy platí ovládací klávesy popsané v části Obsluha počítače. Řádek, Čtvrť a Číslo poplatníka jsou hlavní identifikační údaje poplatníka provazující údaje poplatníka s předpisy a platbami, není je možné proto měnit v opravách. Pokud jsou tyto položky využívány je možno pomocí parametrů v souboru DDP.CFG nastavit jejich kontrolu na příslušné číselníky. Pomocí pole se seznamem je možno číselník zobrazit a převzít správnou hodnotu. Pokud je vyplněna položka Rodné číslo, jsou při pořizování v případě dalšího výskytu stejného poplatníka předplněny údaje už zavedené. Položka Aktualizace z ROB rozhoduje o aktualizaci adresních údajů podle ROB, pokud je realizována vazba na ROB. - aktualizovat z ROB - neaktualizovat z ROB Poznámka : V datumových údajích není nutné pořizovat rok, po potvrzení klávesou Enter se doplní aktuální rok automaticky, stejně pokud je pořízen rok pouze na dvě místa. 22

23 Po zadání sazby a počtu jednotek se automaticky vypočítá položka částky celkovou sumou závazku poplatníka (u periodických poplatků se jedná o celoroční předpis, u neperiodických většinou o celkovou dlužnou částku). Částka je automaticky rozdělena do předpisů podle definice v číselníku příjmů. Pokud nelze využít automatické rozdělení částky do předpisů předchozím způsobem, je možno prostřednictvím klávesy F7 vygenerovat předpisy podle zadaných kriterií. Po stisku klávesy se otevře okno do kterého se zadají požadované údaje (počet splátek, interval dní, měsíců, roků, počáteční a konečné datum). Možno zadat i typ platby penále příznak P. Pokud je zadán v počáteční datu poslední den měsíce bere se poslední den i v ostatních měsících. Položku - Typ úhrady - je možné vyplnit způsoby: Poukázka - poplatníkovi je tisknuta poštovní poukázka, Faktura - poplatníkovi je tisknuta faktura (organizace) Sporožiro - poplatník má zaveden trvalý příkaz (je tisknut pouze seznam - platby nutno zavést). Hotově - platba je hrazena hotově Přes tuto položku jsou rozlišovány i typy poplatníků pro automatické zaúčtování do účetnictví (1 - organizace,,2,3 - občan). Typ úhrady je možné vybírat z číselníku pomocí pole se seznamem, výběrem a potvrzením klávesou Enter nebo stiskem levého tlačítka myši. 23

24 Počáteční stav určuje finanční stav k počátku sledovaného období, kladná hodnota znamená nedoplatek, záporná přeplatek. Organizace položka pro analytické členění přebíratelná do účetnictví. Sporožiro informativní údaj pro číslo účtu, případně jiné doplňkové údaje. Údaje poplatníka jsou doplněny čtyřmi časovými údaji: Datum kontroly - datum, podle kterého je možno vybírat prostřednictvím úplné masky poplatníky, používáním tohoto údaje je možné provádět plán kontrol apod. Datum zavedení - datum zavedení poplatníka do evidence (slouží například pro výpis poplatníků zavedených v určitém období), Počátek platnosti - datum počátku zpracování poplatníka (poplatník je zaveden do evidence, ale má odloženou platební povinnost), Konec platnosti - datum ukončení zpracování. Prohlížení a aktualizace předpisů je možné, v režimu zavádění nebo oprav. Provádí se prostřednictvím záložky předpisy. Záložku zobrazíme kliknutím levého tlačítka myši na oušku záložky. V okně jsou jednotlivé předpisy umístěny v řádcích, udána je výše předpisu v Kč, datum vystavení předpisu, datum splatnosti předpisu, číslo dokladu. Penalizační předpisy jsou označeny znakem P. Položka Druh slouží k rozlišení jednotlivých předpisů (např. účetní analytikou). Šipkami nahoru a dolů je možné vybírat jednotlivé předpisy a stiskem klávesy Enter nebo dvojí kliknutí myši na vybrané položce se otevírá okno pro opravu. Provedené opravy se uloží po stisku tlačítka Ok. Stiskem klávesy Delete na vybrané položce je možno předpis zrušit. Nový předpis je možno zadávat po stisknutí klávesy Insert, zapsání je shodné s opravou. 24

25 Úhrady Úhrady lze zadávat buď přímo z karty polatníka nebo hromadně z menu Zpracování - Úhrady v záložce karty poplatníka lze provádět i opravy dříve zavedených úhrad. Poznámky Výše uvedené pevné údaje o poplatníkovi je možné doplnit pomocí memo pole libovolnými textovými údaji. Rozsah memo pole je přibližně 125 řádků při 50-ti znacích na řádku. Memo pole zobrazíme kliknutím na oušku záložky Poznámky. Obsluha je prováděna běžnými editačními klávesami. Přes volbu - Poplatník - Maska Zkrácená maska Text poznámky je možné vyhledávat v poli text zadaný údaj, Násl. Poplatník vyhledává dalšího poplatníka vyhovujícího zadané masce. Funkce maska vyhledává vždy od nastaveného poplatníka dále, pokud požadujeme vyhledat ve všech poplatnících je nutné se postavit na prvního poplatníka Touto činností je umožněno sledovat u poplatníka další údaje, které nejsou vedeny v základní kartě. Poznámkové pole je možné rozdělit do sekcí, které lze samostatně vybírat pro výstupy. Sekce začíná označením *X, kde X je číslo sekce, číslo sekce může mít hodnotu 0 až 9. Pomocí sekcí je možné rozdělit poznámkové pole na samostatné části s údaji stejného charakteru. Např. pro poplatky ze psů do sekce 1 ukládáme údaje o plemeni a vzhledu psa, do sekce 2 údaje o vyjímkách z placení a pod. Pokud nejsou sekce označeny, je brán celý text jako sekce *0. Se sekcemi je možné pracovat samostatně ve výstupech. Prohlížení a aktualizace vydaných dokumentů Editace záložky s přehledem dokumentů je možné, v režimu zavádění nebo oprav, kliknutím myši na záložce - Dokumenty. Jednotlivé dokumenty jsou umístěny v řádcích, udáno je datum vystavení dokumentu a popis dokumentu. Šipkami nahoru a dolů je možné vybírat jednotlivé dokumenty a stiskem klávesy Enter nebo dvojitým kliknutí myši na zvoleném dokumentu je 25

26 umožněna oprava. Uložení změny je provedeno po stisku tlačítka OK v okně pro změnu dokumentu. Stisk klávesy Delete na vybraném dokumentu a potvrzení dotazu ruší vybraný dokument. Nový dokument je možno zadávat po stisknutí klávesy Insert. Po otevření okna pro vkládání vložíme údaje. Uložení nového dokumentu a uzavření okna provedeme tlačítkem Ok. Penalizace - na této záložce je možno zadávat penalizaci na úrovni poplatníka. Pokud nemá poplatník údaje penalizace vyplněny platí penalizace zadané v číselníku příjmu (pro všechny stejná). Lze i vypnout penalizaci u daného poplatníka zadáním druhu penalizace 9.- penále se nepočítá Druhy penalizace 0 jednorázová sazba procentní 1 jednorázová sazba částkou 2 - denní sazba nař. vl. 142/94 Sb. 3 - Denní sazba vlastní 9 - Penále se nepočítá Úhrady zabezpečuje pořizování plateb poplatníků. Zadává se datum zaplacení ( datum rozhodné pro penalizaci ), datum banky (výběr pro měsíční obraty), číslo účetního dokladu, druh platby (po stisku klávesy F2 na tomto poli se zobrazí nápověda z níž je možno vybrat H úhrada hotově, P úhrada penále, Q úhrada penále hotově, při nevyplnění je nastavena úhrada převodem), druh (rozlišení např. účetní analytiky), řádek, čtvrť a číslo poplatníka. Na základě těchto posledních tří údajů je zobrazen název poplatníka a pokračujeme zadáváním částky. Platby penále pokud je chceme sledovat odděleně, je nutné označit příznakem P. Pokud neznáme identifikaci poplatníka můžeme použít klávesy F5 nebo tlačítka poplatníci a vyhledat údaje v evidenci, po uzavření okna poplatníků se program dotazuje zda má převzít údaje o poplatníkovi. F9 nebo tlačítko seznam zobrazí seznam poplatníků, ze kterého je možno poplatníka 26

27 vybrat dvojitým kliknutím myši nebo tlačítkem OK převzít zvoleného poplatníka. Platby je možné zadávat v záporné hodnotě odpovídající vratce zasílané poplatníkovi. Na další řádek se dostaneme pomocí stisknutí tabelátor na posledním poli zadávání úhrady (částka). Předchozí řádek je zobrazen v seznamu zadaných úhrad. Údaje předchozího řádku můžeme přebírat stiskem klávesy * - hvězdička Pokud chceme zapsané úhrady uložit klikneme myší na tlačítku uložit. Program vypíše následující informaci o počtu uložených úhrad a celkovou částku. Tlačítko Zrušit zavírá okno úhrad bez uložení. Při nastavení parametru PPU = 1 v souboru cfg lze zadávat platby pro všechny příjmy najednou. Úhrady lze rovněž zadávat i přímo v kartě poplatníka, kde je možno i opravovat dříve zadané úhrady Předpisy Volba umožňuje zadávání předpisů bez ohledu na to, který příjem je právě aktuální. Slouží hlavně pro rychlé zadávání většího množství předpisů. Ovládání je prakticky shodné se zadáváním úhrad. Příjem pro, který je předpis zadáván je možno vybrat po stisku klávesy F2 z vyvolaného číselníku. (Kurzor musí být umístěn na poli pro zadání čísla příjmu). Z okna hromadného zadávání předpisů lze otevřít pomocí tlačítka Poplatníci kartu poplatníka a pracovat se souborem poplatníků. Po uzavření karty 27

28 poplatníka následuje dotaz na převzetí údajů poplatníka při zadávání předpisu. Po volbě Ano se údaje převezmou Při volbě Seznam se zobrazí seznam poplatníků, ze kterého lze údaje poplatníka přebírat dvojitým kliknutím myši na vybraném poplatniku nebo potvrzením tlačítkem OK při vybraném poplatníkovi Penalizace Provádí výpočet penalizace pro předpisy zadaného období zpracování, tuto činnost je proto nutné provést po zadání všech plateb. Výpočet penalizace je opakovaným výpočtem přepočítán, při doplnění nebo opravě údajů je tak možné provést opravu penalizace. Druhá možnost opravy penalizace je po výpočtu v opravném režimu předpisů poplatníka. 28

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz. Registr smluv 200x Příručka uživatele Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.cz - 1 - Registr smluv 1. Stručný popis programu Program je určen pro Správy a údržby silnic

Více

Integrovaný modul DeCe SKLAD, verze 2014 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, ledn 2014. I. Obsah příručky

Integrovaný modul DeCe SKLAD, verze 2014 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, ledn 2014. I. Obsah příručky I. Obsah příručky I. OBSAH PŘÍRUČKY...I-1 II. ÚVODNÍ INFORMACE...II-2 III. OVLÁDÁNÍ MODULU...III-3 Sklad evidence zboží...iii-3 Fak.př. faktury přijaté...iii-10 Odb. + Dod. odběratelé nebo dodavatelé...iii-12

Více

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Vážení uživatelé, předkládám Vám mimořádnéčíslo informačního zpravodaje, které obsahuje podrobnější informace o provedení

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

Instalace programu ProVIS

Instalace programu ProVIS Instalace programu ProVIS Tento program umožňuje instalovat program ProVIS. Umožňuje vybrat, kam se bude instalovat, a jednotlivé součásti instalace. Instalace probíhá v několika krocích. Každý krok má

Více

(6) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08

(6) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08 Zdravotní pojišťovna Program Zdravotní pojišťovna zajišťuje zpracování dat zdravotnických zařízení pro zdravotní pojišťovny ČR a zároveň umožňuje sběr a zpracování zdravotnických informací pro Národní

Více

Obsah manuálu pro pokladní deníky

Obsah manuálu pro pokladní deníky Obsah manuálu pro pokladní deníky 1.Pokladní deníky...2 1.1.Zavedení pokladního deníku...2 1.1.1.Popis pokladního deníku...2 1.1.2.Účetní předpisy k pokladnímu deníku...3 1.1.3.Rozpis DPH k pokladnímu

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD503" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu převodů a výdeje až do 99 druhů skladů. Sortiment materiálu je ve všech skladech

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Identifikační a kontaktní údaje

Identifikační a kontaktní údaje Dokumentace Informačního systému Sisyfos Fakturace faktury vydané Identifikační a kontaktní údaje Obchodní jméno Právní forma Sídlo Adresa pro písemný styk Statutární zástupce Řešitel Alef Jeseník, s.r.o.

Více

Zpravodaj. Uživatelská příručka. Verze

Zpravodaj. Uživatelská příručka. Verze Zpravodaj Uživatelská příručka Verze 02.01.02 1. Úvod... 3 2. Jak číst tuto příručku... 4 3. Funkčnost... 5 3.1. Seznam zpráv... 5 4. Ovládání programu... 6 4.1. Hlavní okno serveru... 6 4.2. Seznam zpráv...

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Demeter Jurista 2007 16.12.2007 Obsah Obsah... 2 Instalace programu... 3 Spuštění programu... 3 Popis hlavního panelu... 4 Menu... 4 Panel Vinotéka...

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

INSTALACE. programu WinDUO. pod Windows 7 / Windows Vista. ČAPEK-WinDUO, s.r.o.

INSTALACE. programu WinDUO. pod Windows 7 / Windows Vista. ČAPEK-WinDUO, s.r.o. ČAPEK-WinDUO, s.r.o. INSTALACE programu WinDUO pod Windows 7 / Windows Vista 1) Instalace programu WinDUO 2) Nastavení práv 3) První spuštění 4) Doporučení 5) Co Vás při instalaci mohlo potkat 6) Archivace

Více

PŘÍKAZ K ZADÁNÍ SEPA PLATBY V APLIKACI MULTICASH KB

PŘÍKAZ K ZADÁNÍ SEPA PLATBY V APLIKACI MULTICASH KB V rámci instalace MultiCash KB je SEPA modul její součástí od poloviny roku 2010 (v3.21 a vyšší). Dodavatel softwaru (fy. MD Praha) doporučuje minimálně verzi 3.22 a vyšší. Pokud máte verzi nižší, kontaktujte

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Instalace SW VIS z internetu - Opakovaná instalace, instalace upgrade

Instalace SW VIS z internetu - Opakovaná instalace, instalace upgrade Instalace SW VIS z internetu - Opakovaná instalace, instalace upgrade Opakovanou instalací SW VIS rozumíme instalaci do adresáře, který již obsahuje starší instalaci programu VIS. Většinou se provádí ze

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Manuál k ovládání aplikace INFOwin.

Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Základní práce s formuláři je ve všech modulech totožná. Vybereme tedy například formulář Pokladní kniha korunová na kterém si funkce ukážeme. Po zápisech se lze pohybovat

Více

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice Program CENÍK Uživatelská příručka SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice Strana 1 (celkem 15) Obsah : I. Úvod. II. Instalace programu a číselníků.

Více

Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5

Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5 Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5 1. Hlavní okno aplikace: - pod tlačítkem Manuál k OBD 2.5 je ke stažení podrobný manuál pro práci v aplikaci - tabulka vpravo obsahuje seznam

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0 Demeter Jurista 2006 25.01.2006 Obsah Obsah...2 Instalace programu...3 Spuštění programu...3 Popis hlavního panelu...3 Menu...4 Panel Regály...4

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 4.xx Milan Hradecký. Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Návod na instalaci upgrade

Návod na instalaci upgrade Návod na instalaci upgrade 1. Instalace upgrade 2013.505 Upgrade je možné instalovat až po instalaci a zadání licenčního čísla (nahrání licenční diskety) základní verze 2013.5. Rovněž je nutné mít již

Více

Práce s programem IIS Ekonom

Práce s programem IIS Ekonom Práce s programem IIS Ekonom Obsah 1 Ovládání programu IIS Ekonom... 2 1.1 Ovládání přes hlavní nabídku... 2 1.2 Panel nástrojů a funkční klávesy... 2 2 Přihlašovací dialog... 4 3 Úvodní obrazovka... 4

Více

1. Podmínky chodu aplikace

1. Podmínky chodu aplikace 1 / 15 1. Podmínky chodu aplikace Licenční instalace určení pro značku, lokální instalace, nebo síťová licencovaná MAS serverem. 1.1. Instalace podpory MicroCat na lokální stanici Na dané stanici musí

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "Konsignační skaldy" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů ma př. zboží od různých dodavatelů,

Více

Návod na instalaci Průběh vlastní instalace Zde pomocí tlačítka Další procházíme jednotlivé body umožňující konfiguraci instalace.

Návod na instalaci Průběh vlastní instalace Zde pomocí tlačítka Další procházíme jednotlivé body umožňující konfiguraci instalace. Návod na instalaci 1. Instalace upgrade 2015.526 Upgrade je možné instalovat až po instalaci a zadání licenčního čísla (nahrání licenční diskety) základní verze ALFIS 2G 2015.5. Rovněž je nutné mít již

Více

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah 1. Všeobecný přehled... 2 2. Základní navigační tlačítka... 2 3. Uživatelské nastavení... 3 3.1. Nastavení seznamu... 3 3.1.1. Nastavení zobrazovaných sloupců... 3 3.1.2. Nastavení

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

KEO-PRAXE. Verze roku ALIS spol. s r.o., Česká Lípa, 2006, ing. Vladimír Grosmut

KEO-PRAXE. Verze roku ALIS spol. s r.o., Česká Lípa, 2006, ing. Vladimír Grosmut KEO-PRAXE Verze roku 2006 ALIS spol. s r.o., Česká Lípa, 2006, ing. Vladimír Grosmut Základní popis KEO-PRAXE je program pro evidenci předcházející praxe zaměstnanců, výpočet platových postupů a tvorbu

Více

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační 1. 1 V programu Medicus Komfort a Medicus Profesionál je možné objednávat pacienty v nově přepracovaném objednávacím kalendáři. Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů, nastavení pracovní

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi

Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi Praha, 20. září 2014 Obsah: 1 Informace o aplikaci... 1 1.1 Obecné informace... 1 1.2 Technická specifikace... 2 2 Tisk a

Více

Instalace SW VIS z internetu - Nová instalace. Spuštění instalačního programu. Podrobný popis nové instalace SW VIS

Instalace SW VIS z internetu - Nová instalace. Spuštění instalačního programu. Podrobný popis nové instalace SW VIS Instalace SW VIS z internetu - Nová instalace Novou instalací SW VIS rozumíme instalaci do adresáře, která doposud neobsahuje žádnou starší instalaci programu VIS. V naprosté většině případů se jedná o

Více

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš E-mail: tomas.d@centrum.cz Operační systém Windows - první operační systém Windows byl představen v roce

Více

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace je vyzkoušen na počítači, který má aplikovánu Aktualizaci Service Pack2 a má zapnuty všechny

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 verze 15.05.2 25.5.2015 Kontrola neobsazených čísel Oprava chyby při kontrole neobsazených čísel v případě duplicitních čísel faktur. verze 15.05.1 02.5.2015 Režim

Více

Flexi uživatelská příručka verze 2.1

Flexi uživatelská příručka verze 2.1 Flexi uživatelská příručka verze 2.1 6. listopadu 2009 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 ZÁKLADNÍ POPIS A FUNKCIONALITA... 3 1.2 PŘEHLED ČINNOSTÍ... 4 1.3 UŽIVATELÉ... 4 1.4 SPRÁVCE AGENDY... 4 1.5 PRACOVNÍ POSTUPY...

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

MANUÁLNÍ AKTUALIZACE. programu WinDUO. pod Windows 7 / Windows Vista. ČAPEK-WinDUO, s.r.o.

MANUÁLNÍ AKTUALIZACE. programu WinDUO. pod Windows 7 / Windows Vista. ČAPEK-WinDUO, s.r.o. ČAPEK-WinDUO, s.r.o. MANUÁLNÍ AKTUALIZACE programu WinDUO pod Windows 7 / Windows Vista 1) Instalace programu WinDUO 2) Doporučení 3) Co Vás při instalaci mohlo potkat 4) Archivace a rearchivace dat Čapek

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Zpracování elektronických výpisů v Podvojném účetnictví Helios Red pro bankovní účet vedený v Kč

Zpracování elektronických výpisů v Podvojném účetnictví Helios Red pro bankovní účet vedený v Kč Zpracování elektronických výpisů v Podvojném účetnictví Helios Red pro bankovní účet vedený v Kč Účetní modul nabízí k zaúčtování jednotlivé položky ze zásobníku výpisů modulu Bankovní operace a vytváří

Více

Supernova 16 Ovládací zkratky. Akce Funkce Stolní počítač Přenosný počítač Automatické popisování grafických objektů LEVÝ CONTROL + PRAVÁ HRANATÁ

Supernova 16 Ovládací zkratky. Akce Funkce Stolní počítač Přenosný počítač Automatické popisování grafických objektů LEVÝ CONTROL + PRAVÁ HRANATÁ Supernova 16 Ovládací zkratky Akce Funkce Stolní počítač Přenosný počítač Automatické popisování grafických objektů PRAVÁ HRANATÁ G Otevřít kontextové menu ovládacího panelu ZÁVORKA MEZERNÍK Předčítací

Více

Návod k softwaru. Získání licence. vojtech.vesely@catania.cz www.catania.cz

Návod k softwaru. Získání licence. vojtech.vesely@catania.cz www.catania.cz Získání licence Ze stránky si ze sekce Software stáhněte Aplikaci k získání licence. Tuto aplikaci není třeba instalovat, stačí rozbalit zazipovaný soubor. Za cenu 300,- Kč bez DPH má uživatel nárok na

Více

2HCS Fakturace 3 - modul Banka -

2HCS Fakturace 3 - modul Banka - 2HCS Fakturace 3 - modul Banka - Autor: Tomáš Halász 2H C.S. s.r.o. Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web: www.faktury.cz pro verzi: dne: 3.7.23 a novější 01.09.2010 1/16 Obsah Úvod...3

Více

Soubory s reklamami musí mít stejný název jako ta výše uvedené. Stávající soubory reklam budou přepsány.

Soubory s reklamami musí mít stejný název jako ta výše uvedené. Stávající soubory reklam budou přepsány. Příloha 5 Výroba a zadávání reklamních obrázků Program umožňuje zobrazovat až 10 reklamních obrázků na monitorech. Obrázky musí splňovat následující parametry: velikost 640 x 480 pixelů formát BMP s 16

Více

Modul Upomínky a penalizace. www.money.cz

Modul Upomínky a penalizace. www.money.cz Modul Upomínky a penalizace www.money.cz 2 Money S5 Upomínky a penalizace Představení modulu Obchodní modul Upomínky a penalizace je v Money zařazen do části Účetnictví. Volba menu Účetnictví / Upomínky

Více

TransKlim ver.1.13 Uživatelská příručka pro verzi 1.13

TransKlim ver.1.13 Uživatelská příručka pro verzi 1.13 TransKlim v.1.0 Program pro zaznamenávání a vyhodnocování hodnot z měření teplot a vlhkosti v objektech kulturních památek s přenosem po síti nn 230V/50Hz. Uživatelská příručka pro verzi 1.13 Uživatelská

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Identifikační a kontaktní údaje

Identifikační a kontaktní údaje Dokumentace Informačního systému Sisyfos Platby - banky Identifikační a kontaktní údaje Obchodní jméno Právní forma Sídlo Adresa pro písemný styk Statutární zástupce Řešitel Alef Jeseník, s.r.o. společnost

Více

SKLAD. verze 9.xx.xx, licence BASIC. Stručný popis programu

SKLAD. verze 9.xx.xx, licence BASIC. Stručný popis programu SKLAD verze 9.xx.xx, licence BASIC Stručný popis programu Ovládání programu Ovládání je kromě myši přizpůsobeno i klávesnici. Je rozděleno do třech vrstev. 1, hlavní nabídka zde najdete výběr hlavních

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

WinFAS. 3 účto. Praktický úvod do WinFASu Banka

WinFAS. 3 účto. Praktický úvod do WinFASu Banka 3 účto Praktický úvod do u Banka verze z 30.3.2005 Zadání Teorie - Rozdíly FAS a - vytvoření příkazu se dělí na dvě části - vytvoření předvýběru - vyhotovení a odeslání příkazu - práce s výpisem se dělí

Více

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 20.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 20.5.2014 2 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Modul Zásoby IQ sestavy a jejich

Více

Převod na 2. pololetí

Převod na 2. pololetí Převod na 2. pololetí Funkce pro převod na 2. pololetí je součástí systému SAS od verze 5.12, kdy byla v SASu zavedena evidence žáků po pololetích. Umožňuje převést třídy a žáky z 1. do 2. pololetí. Nová

Více

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV Obsah Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV... 2 Nastavení systému... 2 Úloha Klasifikace CPV... 3 Úloha Limity CPV... 3 Postup vytvoření limitu CPV... 3 Karta Seznam CPV... 4 Funkce úlohy

Více

Integrovaný Ekonomický Systém Účetnictví - IES WIN 2006. Úvod...5

Integrovaný Ekonomický Systém Účetnictví - IES WIN 2006. Úvod...5 Úvod...5 Přehled funkcí modulu účetnictví...6 Účtový rozvrh...11 Výsledovka...12 Rozvaha...12 Saldokonto...12 Druh dokladu...12 Zpracování daňového dokladu...12 Nastavení zpracování DPH (období, sazeb,

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

Prohlížení a editace externích předmětů

Prohlížení a editace externích předmětů Prohlížení a editace externích předmětů 1. Spuštění modulu Externí předměty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Rozbalovací seznamy 2.3. Seznamy 2.3.1. Definice předmětů 2.3.2. Vypsané předměty

Více

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o.

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o. Modul Konfigurace Modul Konfigurace Představení Menu konfigurace sdružuje všechny konfigurační příkazy k celému systému Soft-4-Sale. Dále konfigurace kopíruje jednotlivé moduly systému tzn. že existuje

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Postup pro zpracování kontrolního hlášení

Postup pro zpracování kontrolního hlášení Postup pro zpracování kontrolního hlášení 1. Zadávání dokladů Doklady se zadávají běžným způsobem tak jako dosud, výběrem sazby DPH (s číslem řádku přiznání) v položce dokladu se zároveň pro položku automaticky

Více

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem 1) Otevření datového souboru Program Statistika.cz otevíráme z ikony Start, nabídka Programy, podnabídka Statistika Cz 6. Ze dvou nabídnutých možností vybereme

Více

SQL EKONOM ROČNÍ ZÁVĚRKA 2016

SQL EKONOM ROČNÍ ZÁVĚRKA 2016 SQL EKONOM ROČNÍ ZÁVĚRKA 2016 (PŘECHOD NA ÚČETNÍ ROK 2017) Str. 1 Úkolem tohoto manuálu je seznámit uživatele informačního systému SQL Ekonom s postupem prací souvisejících s roční závěrkou 2016 a přechodem

Více

Převod na nový školní rok

Převod na nový školní rok Převod na nový školní rok Funkce pro převod na nový školní je součástí systému SAS od jeho počátku. Umožňuje převést třídy a žáky ze školního roku, který končí, do dalšího školního roku. Před tím, než

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE 1 K O S Y S E k o n o m i c k ý s y s t é m Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE Verze 15.0 Leden 2005 KSoft je registrovaná ochranná známka ÚPVČR 069822 178822, KOSYS je registrovaná ochranná známka

Více

1.3. Průběh vlastní instalace Zde pomocí tlačítka Další procházíme jednotlivé body umožňující konfiguraci instalace.

1.3. Průběh vlastní instalace Zde pomocí tlačítka Další procházíme jednotlivé body umožňující konfiguraci instalace. 1. Instalace upgrade 2010.502 Upgrade je možné instalovat až po instalaci a zadání licenčního čísla (nahrání licenční diskety) základní verze 2010.5. Rovněž je nutné mít již před instalací upgrade nahrány

Více

Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE

Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE Recepturní systém Saturnin RPT www.satarnin-sw.cz Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE OBSAH: 1 Určení recepturního systému SATURNIN - RTP... 2 2

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

Nové funkcé programu TRIFID 2015

Nové funkcé programu TRIFID 2015 Nové funkcé programu TRIFID 2015 Popis rozdílů verze 6.30 oproti verzi 6.20 Třetí sazba DPH V případě potřeby je možné nastavit program pro použití třech sazeb DPH (pro rok 2015 jsou do druhé snížené sazby

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Pokud není

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

Volby do zastupitelstev obcí Pořízení dat okrskovými volebními komisemi

Volby do zastupitelstev obcí Pořízení dat okrskovými volebními komisemi Volby do zastupitelstev obcí Pořízení dat okrskovými volebními komisemi Praha, 8. prosince 2011 Obsah: 1 Informace o aplikaci... 1 1.1 Obecné informace... 1 1.2 Technická specifikace... 3 2 Tisk a všeobecná

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Tel.: 558 646 913 Fax: 558 6626 500 Webové stránky města Kolín Uživatelská příručka Vypracovala Kateřina Klichová 28. 4. 2011 Obsah 1 Přílohy... 1 1.1 Vložení přílohy... 1 1.2 Smazání přílohy... 2 1.3

Více

Volby do Evropského parlamentu 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi

Volby do Evropského parlamentu 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi Volby do Evropského parlamentu 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi Praha, 16. května 2014 Obsah: 1 Informace o aplikaci... 1 1.1 Obecné informace... 1 1.2 Technická specifikace... 2 2 Tisk

Více

INVENTARIZACE ÚČTŮ. Asseco Solutions, a.s., Bratří Štefanů 60, 500 03 Hradec Králové. www.heliosred.cz tel: 495 809 211, e-mail: red@helios.

INVENTARIZACE ÚČTŮ. Asseco Solutions, a.s., Bratří Štefanů 60, 500 03 Hradec Králové. www.heliosred.cz tel: 495 809 211, e-mail: red@helios. INVENTARIZACE ÚČTŮ Nesoulad mezi účetnictvím a saldem pohledávek (závazků) lze řešit ručním dohledáváním mezi dvěma sestavami knihou pohledávek (závazků) a např. položkovým deníkem. Dokladovou inventuru

Více

INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ ARTESA IDEAL

INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ ARTESA IDEAL INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ ARTESA IDEAL Příručka pro klienty V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na info@artesa.cz nebo na čísle 800 128 836. 1/23 Artesa, spořitelní družstvo, www.artesa.cz, info@artesa.cz

Více

RDS Rapid Data Systém

RDS Rapid Data Systém Návod na obsluhu pokladních a objednávkových terminálů RDS Rapid Data Systém Úvod RDS (Rapid Data Systém) je parametrický systém pokladních a objednávkových terminálů. Jednotlivé terminály mají programově

Více

Operační systém MS Windows XP Professional

Operační systém MS Windows XP Professional Operační systém MS Windows XP Professional Operační systém základní programové vybavení počítače zprostředkovává komunikaci uživatele s počítačem s technickým vybavením počítače s aplikačním programovým

Více

Základní principy vyhledávání firem

Základní principy vyhledávání firem Základní principy vyhledávání firem Vyhledávat informace v databázi lze několika způsoby. Základní způsob používá postupné kroky, kdy otevíráme tzv. slovníky, z nichž vybíráme požadované hodnoty, například

Více

Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler

Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler Obsah Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler Obsah... 1 Úvod... 2 Práce s elektronickým formulářem... 2 Instalace programu... 2 Popis prostředí programu 602XML Filler...

Více