Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, Pardubice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice"

Transkript

1 INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, Pardubice Program CENÍK Uživatelská příručka SETAP v.o.s., Staňkova 1374, Pardubice Strana 1 (celkem 15)

2 Obsah : I. Úvod. II. Instalace programu a číselníků. 1. Instalace programu. 2. Aktualizace ceníku a tabulky rabatů. 3. Nastavení identifikačních údajů. III. Použití programu. 1. Číselníky dodavatelů a odběratelů. 2. Vlastní ceníkové položky. 3. Vytváření dokladů. 3.1 Volba dokladu. 3.2 Výběr položek dokladů. 3.3 Filtry. 3.4 Zpracování dokladu. IV. Další funkce. 1. Ovládání nabídkových rolet. 2. Tiskové výstupy 3. Editace tiskové předlohy. 4. Údaje o dodavateli, internetové propojení. Strana 2 (celkem 15)

3 I. Úvod. Program CENÍK je určen k snadnému vytváření objednávek zboží u firmy INSTAL s.r.o. Pardubice. Umožňuje pravidelně aktualizovat sortiment a ceny zboží a vypočítávat aktuálně smluvené rabaty podle skupin zboží. Dále program umožňuje vytvářet nabídky, dodací listy a faktury pro odběratele zákazníka a na nich uvádět případně i jiné položky něž zboží od firmy INSTAL s.r.o. a v jiných cenách než doporučených. Program je určen pouze pro smluvní odběratele firmy INSTAL s.r.o. Pardubice a jen po dobu, platnosti odběratelské smlouvy. Jakékoli jiné používání tohoto programu bez písemného souhlasu autora je porušením autorského zákona. Program je možno provozovat na počítači PC s operačním systémem WINDOWS 98 a vyšším s mechanikou CD a tiskárnou. Potřeba diskového prostoru je asi 10 MB. Do budoucna doporučujeme počítat s diskovým prostorem o něco větším. II. Instalace programu a číselníků. 1. Instalace programu. Program je dodáván na disku CD. Po jeho vložení do mechaniky se vyvolá automaticky instalační program. Nedojde-li k jeho automatickému vyvolání, vyvolejte program SETUP z tohoto CD. Při instalaci zvolíte adresář, do něhož chcete potřebné soubory umístit. Implicitně se nabízí C:\INSTAL_CENIK. Po ukončení instalace je nutno ještě provézt : - aktualizaci ceníku - aktualizaci tabulky rabatů - nastavení Vašich identifikačních údajů Strana 3 (celkem 15)

4 2. Aktualizace ceníku a tabulky rabatů. Pokud obdržíte data ve tvaru *.exe, vyvoláte tento program (poklepem myší z libovolného umístění). Data se uloží do adresáře C:\INSTAL_TEMP, máte-li k němu přístupová práva. Pokud data obdržíte ve tvaru souborů (např. CENIK.CSV) mohou být v libovolném umístění. Po vyvolání programu zvolíme tlačítko Údržba vlastních dat a dále tlačítko Upgrade dodávaného ceníku. Pak zvolíme správné cestu k umístění (např. C:\INSTAL_TEMP nebo D:\ ) a jméno souboru (např. CENIK CSV). Aktualizovaná data se automaticky nahrají do Vaší databáze. POZOR!!! Tento proces může v závislosti na kvalitě počítače trvat i mnoho desítek minut. V té době nemůžete program CENÍK používat k jiným činnostem. Podobně zvolíme tlačítko Údržba vlastních dat a dále tlačítko Váš zákaznický rabat. Pak zvolíme správné cestu k umístění (např. C:\INSTAL_TEMP nebo D:\ ) a jméno souboru (např. RABAT.TXT). Aktualizované rabaty se automaticky nahrají do Vaší databáze. Tato činnost trvá jen krátce. Strana 4 (celkem 15)

5 3. Nastavení identifikačních údajů. Po vyvolání programu zvolíme tlačítko Údržba vlastních dat a dále tlačítko Vaše identifikační údaje. Pak můžeme vyplnit nebo změnit potřebné údaje o Vaší firmě. Tlačítkem Uložit údaje uložíte do databáze, tlačítkem Zrušit vyprázdníte všechna pole a tlačítkem Původní stav se všechny údaje vrátí do stavu při posledním vyvolání tohoto okna. III. Použití programu. Po vyvolání programu ikonou na ploše se zobrazí úvodní informační obrazovka. Po stisku tlačítka instal Strana 5 (celkem 15)

6 se zobrazí základní okno programu. 1. Číselníky dodavatelů a odběratelů. Pomocí těchto vstupů zvolíme dodavatele nebo odběratele, pro něhož budeme vytvářet příslušný doklad. Můžeme zde také zadávat nebo aktualizovat údaje o dodavatelích a odběratelích. Po instalaci programu je v číselníku dodavatelů automaticky vytvořena věta firmy INSTAL s.r.o. Číselník odběratelů potřebujeme pouze pokud využíváme rozšiřující funkce programu (nabídky, fakturace, dodací listy). Příslušný číselník zvolíme zaškrtnutím volby pro dodavatele nebo pro odběratele u levého okraje základního okna. Pak stiskneme tlačítko Seznam dodavatelů nebo Seznam odběratelů. Zobrazí se seznam příslušných vět. Těmi Strana 6 (celkem 15)

7 můžeme listovat, přetřiďovat je nebo vyhledávat v nich standardním způsobem (viz odstavec IV.1). Tlačítkem Celá karta můžeme zobrazit podrobné údaje o zvoleném partnerovi. Tlačítky Oprava, Nová a Zrušení můžeme upravovat příslušný soubor. Tlačítkem Volba zvolíme větu partnera pro další zpracování výběr nebo tvorbu dokladů. 2. Vlastní ceníkové položky. Vlastní ceníkové položky jsou další položky, které je možno uvádět na dokladech, aniž by byly obsaženy v ceníku INSTAL s.r.o. Jde například o položky z dosud nezařazené do stávající verze ceníku. Také však může jít o jiné položky na faktuře nebo nabídce, například o práci, dopravu nebo jiný než instalační materiál. Strana 7 (celkem 15)

8 Vlastní ceníkové položky lze buď jednorázově zapsat na doklad při vytváření dokladu, nebo uložit souboru vlastních položek a z něho ja opakovaně vybírat do dokladů. Seznam vlastních položek můžeme vytvářet nebo upravovat po volbě tlačítka Údržba vlastních dat a dále tlačítka Editace vlastních ceníkových položek. Zobrazí se seznam příslušných vět. Těmi můžeme listovat, přetřiďovat je nebo vyhledávat v nich standardním způsobem (viz odstavec IV.1). Tlačítkem Karta můžeme zobrazit podrobné údaje o zvolené položce. Tlačítky Oprava, Nová karta a Zrušení můžeme upravovat soubor vlastních ceníkových položek. Tlačítkem Uzavři práci s tímto souborem ukončíme. 3. Vytváření dokladů. 3.1 Volba dokladu. Standardně jsou dodávány následující předlohy dokladů : objednávka, nabídka, dodací list, faktura za hotové a faktura převodním příkazem. Zkušený a vyškolený uživatel může případně tyto předlohy upravovat (což v žádném případě nedoporučujeme!!! ) nebo vytvářet nové předlohy. Nejdříve zvolíme konkrétního dodavatele nebo odběratele viz odstavec III.1. Pak máme možnost vytvořit Nový doklad nebo pomocí Výběr existujících dokladů opravit nebo pokračovat v zadávání. Strana 8 (celkem 15)

9 Pro nový doklad zadáme číslo dokladu musí být jednoznačné!!! pro každého odběratele nebo dodavatele - a název dokladu. Název slouží jen pro vaši orientací např. Topení pro Nováka Dále zvolíme tiskový vzor pod tlačítkem Najdi a zadáme datum vystavení a datum realizace. Pro faktury je datum vystavení rovno datu zdanitelného plnění a datum realizace je využito jako datum splatnosti. Při výběru existujících dokladů se zobrazí seznam všech dokladů, vytvořených pro daného dodavatele nebo odběratele. Těmi můžeme listovat, přetřiďovat je nebo vyhledávat v nich standardním způsobem (viz odstavec IV.1). Tlačítko Nový umožní vytvořit nový doklad, podobně jako je popsáno v předchozím odstavci. Tlačítkem Zrušení zrušíme celý zvolený doklad. Není-li doklad prázdný, upozorní nás program na počet zadaných řádků a znovu se dotáže, zda chceme vše zrušit. Tlačítkem Oprava můžeme opravit údaje v záhlaví dokladu. Tlačítkem Volba přejdeme na výběr položek pro zvolený doklad. Tlačítko Editace tiskové předlohy slouží k úpravě tvaru tiskového Strana 9 (celkem 15)

10 výstupu zvoleného typu dokladu. Toto tlačítko nepoužívejte, nejste-li proškoleni a dobře obeznámeni se správou tiskových formulářů!!! 3.2 Výběr položek dokladů. Po stisku tlačítka Volba v předchozím odstavci se otevře nabídkový seznam materiálu k výběru pro zvolený doklad. Ten můžeme prohlížet podle standardních pravidel, popsaných v odstavci IV.1 a vybírat jednotlivé položky. Dále můžeme používat filtry, popsané v odstavci 3.3. Pro přehled a snadnější výběr položek si můžeme zobrazit ještě dvě další okna. Tlačítkem Podrobnosti se zobrazí pomocné okno, na němž jsou zobrazeny podrobné údaje o vybrané položce. Tlačítkem Položky dokladu zobrazíme okno se seznamem všech dosud vybraných položek zvoleného dokladu. Další práce s tímto oknem bude popsána níže. Obě tato okna mohou nebo nemusí být zobrazena na obrazovce v době výběru položek dokladu. Strana 10 (celkem 15)

11 Po výběru položky dvojklepem myši nebo klávesou ENTER se zobrazí okno s dotazem na počet měrných jednotek zvolené položky, u dokladů pro odběratele také na případnou slevu. Zadáme tyto údaje a potvrdíme tlačítkem Vložit do dokladu. Tlačítkem Zrušit se vrátíme do výběru položek. 3.3 Filtry. Kromě standardních nástrojů, popsaných v odstavci IV.1, poskytuje program k výběru ceníkových položek ještě další nástroje. V základním nastavení obsahuje seznam všechny ceníkové položky, tj. všechny položky z ceníku INSTAL s.r.o. a všechny Vaše vlastní ceníkové položky, uložené v soubor (viz odstavec III.2). Po stisku tlačítka Vlastní položky se v nabídkovém seznamu zobrazí pouze vlastní ceníkové položky. Dále je možno vytvářet vlastní filtry. Pomocí nich můžeme zvolit rozsah zobrazovaných položek. Vybírat můžeme podle názvu zboží nebo názvu výrobce. Vyplníme-li pole od a do, zobrazí se jen položky s názvem zboží případně výrobce v daném rozsahu. Vyplníme-li pole obsahující, zobrazí se jen položky s názvem zboží případně výrobce, obsahujícím zadaný řetězec. Zobrazení podle zadaného filtru se projeví po stisku tlačítka Použít filtr. Po stisku tlačítka Vše se opět zobrazí všechny položky. Tlačítko Vymaž filtr vyprázdní všechna pole na obrazovce, určená k zadávání filtrů, ke změně nabídky však nedojde. Strana 11 (celkem 15)

12 Vytvořené a odzkoušené filtry si můžeme uložit na disk pro další použití. Po stisku tlačítka Uložit filtr jako se zobrazí dotaz na umístění a jméno souboru pro uložení filtru. Doporučujeme je ukládat do adresáře Filtry v pracovním adresáři programu ceník s příponou souboru FIL, tedy např. LITINA.FIL. Uložení potvrdíme tlačítkem Uložit. Po stisku tlačítka Načti uložený filtr se zobrazí seznam všech filtrů, uložených zde popsaným způsobem. Vybereme zvolený filtr a potvrdíme tlačítkem Uložit. Filtr se zobrazí na obrazovce a po stisku tlačítka Použít filtr se zobrazí jen vybrané položky. 3.4 Zpracování dokladu. Po zadání všech potřebných ceníkových položek pro daný doklad budeme pokračovat v okně Řádky dokladu. Pokud jsme tak neučinili dříve, zobrazíme ho stiskem tlačítka Položky dokladu. Ve zobrazeném seznamu jsou všechny vybrané položky. Okno nám poskytuje následující možnosti : Tlačítky Oprava údajů a Vyřazení položky můžeme měnit zadané položky u dokladů pro odběratele můžeme opravovat všechny parametry položky, u dokladů pro dodavatele jen množství. Po stisku tlačítka Vlastní položka můžeme zadat libovolnou další vlastní položku, která není uložena v seznamu vlastních položek. Tato položka nebude uložena do seznamu vlastních položek. Po stisku tlačítka Další text na dokladu můžeme zadat text, který bude vytištěn na dokladu jako komentář. Tlačítkem Volba předlohy můžeme změnit typ dokladu. To znamená, že můžeme ze stejných zadaných položek vytisknout například nejdříve nabídku a později dodací list a fakturu. Tlačítko Úprava předlohy slouží k úpravě tvaru tiskového výstupu zvoleného typu dokladu. Toto tlačítko nepoužívejte, nejste-li proškoleni a dobře obeznámeni se správou tiskových formulářů!!! Strana 12 (celkem 15)

13 Tlačítkem Tisk dokladu doklad vytiskneme na tiskárnu, případně telefax. Podrobnější popis je v odstavci III.2. Tlačítko Opustit okno uzavře okno dokladu. Všechny vybrané položky však zůstanou uloženy na disku. Pak můžeme po stisku tlačítka Výběr existujících dokladů vytvářet nebo upravovat další doklad pro stejného uživatele nebo po stisku Zruš výběr zvolit dalšího dodavatele nebo odběratele. Také zde tlačítkem Tisk dokladu můžeme vytisknout zvolený doklad beze změn. IV. Další funkce. 1. Ovládání nabídkových rolet. Na několika místech programu se používá výběr položek ze seznamu, zobrazeného formou rolety. Ty se standardně ovládají následujícím způsobem : Listování pomocí kláves : Klávesami šipka vlevo, šipka vpravo, Home, End se posunujeme vodorovně po řádku. Klávesami šipka nahoru, šipka dolů, PageUp, PageDown, Ctrl/Home a Ctrl/End se posunujeme po řádcích nahoru a dolů, případně skočíme na začátek nebo na konec. Listování pomocí myši : Zobrazenou větu můžeme zvolit jednoduchým poklepem. Pole čtyř šipek jednoduchých a zdvojených u okraje okna umožní posun o jednu větu nahoru a dolů nebo skok na začátek a na konec podle aktuálního setřídění. K posunu po nabídce můžeme také používat standardní tlačítka Windows na okraji pole nabídky. Výběr položky : Zvolit vybranou položku můžeme buď dvojitým poklepem myši, nebo klávesou Enter, případně stiskem některého ze specelních tlačítek v okně. Výběr se vztahuje k vybrané položce, tj. k položce, na niž ukazuje černá šipka na levém okraji řádku. Přetřídění : Dvojitým poklepem na nadpis některého sloupce se celá nabídka setřídí podle údaje v tomto sloupci. Sloupec, podle kterého je nabídka setříděna, se obarví světle. Vyhledávání : Zapíšeme-li text pole Hledání nebo Hledej, nastaví se ukazatel na první položku, která začíná tímto textem. Pokud taková položka neexistuje, pak ukáže na první vyšší položku. Vyhledávání se vždy vztahuje k údaji, podle něhož je nabídka setříděna. Strana 13 (celkem 15)

14 2. Tiskové výstupy Tisknout můžeme buď jednotlivé doklady nebo ceník. Doklad vytiskneme po výběru konkrétního dokladu a vzoru tlačítkem Tisk dokladu v základním okně nebo v okně položek dokladu. Ceník můžeme vytisknout stiskem stisknutím tlačítka s tiskárnou v levém dolním rohu základního okna. Přitom se vytisknou v doporučených cenách všechny ceníkové položky, které jsou právě zobrazeny v nabídce, tj. po případné aplikaci filtrů a ve zvoleném třídění. Připomínám, že tisk celého ceníku bez výběru může obsahovat několik set stran. Po stisku tlačítka se vytvoří tisková sestava (může trvat několik desítek vteřin) a zobrazí se na obrazovce. Zde si můžeme výslednou sestavu libovolně prohlížet. K listování slouží žluté šipky na levém okraji dole. Číslicemi vlevo můžeme zvolit měřítko, v jakém chceme sestavu na obrazovce zobrazit. Strana 14 (celkem 15)

15 Potřebujeme-li sestavu vytisknout na papír, stiskneme ikonu tiskárna vlevo nahoře. V následující komunikaci vybereme tiskárnu, vlastnosti tisku, počet kopii a případně zvolíme jen některé strany a tlačítkem Vytisknout provedeme vlastní tisk. rohu. Zobrazení tiskové sestavy opustíme stiskem modré šipky v levém horním 3. Editace tiskové předlohy. Popis vytváření a úprav tiskových předloh přesahuje účel této příručky. V případě potřeby úprav nebo zájmu o školení se obraťte na autora programu. V žádném případě nezasahujte neodborně do předdefinovaných předloh, autor by pak nemohl ručit za nesprávné tiskové výstupy. 4. Údaje o dodavateli, internetové propojení. Po stisku tlačítka se znakem firmy INSTAL s.r.o. se zobrazí adresy a telefonní čísla všech provozoven firmy INSTAL s.r.o. Po stisku tlačítka se zobrazí kontakty na autora programu. Po stisku tlačítka se znakem internetu se počítač, je-li připojen k internetu, připojí na webové stránky firmy INSTAL s.r.o. Strana 15 (celkem 15)

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz. Registr smluv 200x Příručka uživatele Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.cz - 1 - Registr smluv 1. Stručný popis programu Program je určen pro Správy a údržby silnic

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 20.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 20.5.2014 2 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Modul Zásoby IQ sestavy a jejich

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler

Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler Obsah Elektronické formuláře a jejich vyplnění pomocí aplikace 602XML Filler Obsah...1 Úvod...2 Práce s elektronickým formulářem...2 Instalace programu...2 Popis prostředí programu 602XML Filler...3 Nástrojová

Více

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu "Okna"

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu Okna 8. OKNA Obsah 8. OKNA 73 OBSAH 73 8.1 UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 76 8.2 NAČÍTÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 77 8.3 VLASTNOSTI OKEN 77 8.3.1 VLASTNOSTI ZÁLOŽKOVÉHO OKNA 78 8.4 VOLBA OKNA 78 8.5 ZRUŠENÍ OKNA 79

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Word 2007 pro začátečníky

Word 2007 pro začátečníky Word 2007 pro začátečníky 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Objednávkový systém Beskyd Fryčovice a.s. objednavky.beskyd.cz. OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM BESKYD FRYČOVICE a.s.

Objednávkový systém Beskyd Fryčovice a.s. objednavky.beskyd.cz. OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM BESKYD FRYČOVICE a.s. OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM BESKYD FRYČOVICE a.s. Obsah Technické parametry... 3 Harmonogram objednávek... 3 Stála objednávka... 3 Objednávka na přelomu měsíce... 3 Vlastní zpracování objednávky... 3 1. Nová objednávka...

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Plc Calculator. Nástroj pro automatizovaný návrh aplikace s automaty MICROPEL 8.2010

Plc Calculator. Nástroj pro automatizovaný návrh aplikace s automaty MICROPEL 8.2010 Plc Calculator Nástroj pro automatizovaný návrh aplikace s automaty MICROPEL 8.2010 PLC CALCULATOR PlcCalculator představuje programový nástroj pro automatizované rozmístění IO bodů aplikace na automatech

Více

Průběžná evidence. Uživatelská příručka programu

Průběžná evidence. Uživatelská příručka programu Průběžná evidence Uživatelská příručka programu CastIS 2005 Průběžná evidence mobiliárních fondů Undesk s.r.o. 2006 2 Obsah: 1 Úvod...5 2 CastIS 2005 Průběžná evidence (dále jen PE)...6 2.1 Průběžná evidence...7

Více

JRm verze 2.0.0. Aplikace. Instalace. Ovládání

JRm verze 2.0.0. Aplikace. Instalace. Ovládání 1 JRm verze 2.0.0 Aplikace JRm (Jízdní řády pro mobilní telefony) je aplikace pro vyhledávání spojení a zobrazování jízdních řádů MHD. Je určena pro telefony podporující Javu 2.0. MIDP 2.0 a zpracování

Více

Používání IS Carsystem

Používání IS Carsystem Používání IS Carsystem Zadávání nové servisní zakázky 1. Krok: Přidání zakázky... 1 2. Krok: Karta příjem vozidla... 4 3. Krok: Karta Zadání oprav... 5 4. Krok: Tisk servisní zakázky a pracovního listu...

Více

Uživatelská příručka systému pro správu úklidu chodníků

Uživatelská příručka systému pro správu úklidu chodníků CDSw - City Data Software, spol. s r. o. Sídlo: Nepravidelná 156/2, 102 00 Praha 10 Kanceláře: Korytná 1538/4, 100 00 Praha 10 TEL.,FAX: 274775306 TEL.: 274775315 e-mail: info@cdsw.cz internet: www.cdsw.cz

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 4.xx Milan Hradecký. Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent.

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nemoagent Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nejdříve je nutné požádat o vytvoření účtu na info@nemoshop.cz, v odpovědi dostanete registrační

Více

Manuál pokladna A3POS

Manuál pokladna A3POS Manuál pokladna A3POS 1 Obsah 1. Ovládání programu... 3 1.1. Spuštění programu... 3 1.2. Ukončení programu... 3 2. Prodej... 3 2.1. Vyhledání artiklu... 3 2.2. Výběr artiklu... 5 2.3. Sleva... 6 2.4. Nová

Více

Průvodce při vyplňování elektronických formulářů pomocí aplikace 602XML Filler

Průvodce při vyplňování elektronických formulářů pomocí aplikace 602XML Filler Obsah Průvodce při vyplňování elektronických formulářů pomocí aplikace 602XML Filler Obsah... 1 Úvod... 2 Práce s elektronickým formulářem... 2 Instalace programu... 2 Popis prostředí programu 602XML Filler...

Více

Dopravní značení příručka

Dopravní značení příručka 1. Stručný popis programu Dopravní značení příručka Program je určen pro Správy a údržby silnic České Republiky a slouží k vedení evidence svislého dopravního značení dle jednotlivých úseků silnic - inventarizace.

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

WinFAS. 2 účto. Praktický úvod do WinFASu Pokladna

WinFAS. 2 účto. Praktický úvod do WinFASu Pokladna 2 účto Praktický úvod do u Pokladna verze z 2.11.2004 Zadání Zadání úkolů: 1) Úhrada závazku pokladnou (výdej) - uhraďte závazkový doklad 2003-160003 - Variabilní symbol dokladu je 296503 - jde o kompletní

Více

MS Excel Filtr automatický, rozšířený

MS Excel Filtr automatický, rozšířený MS Excel Filtr automatický, rozšířený Obsah kapitoly V této lekci se seznámíme s nástrojem, který se používá pro výběry dat z rozsáhlých tabulek s filtrem automatickým a rozšířeným. Studijní cíle Studenti

Více

První kroky po instalaci programu. Nastavení údajů k provozovně

První kroky po instalaci programu. Nastavení údajů k provozovně První kroky po instalaci programu Po instalaci programu je potřeba stáhnout ceník. Stahování ceníku vyvoláte kliknutím na tlačítko Stáhnout ceník", nebo stiskem kláves Alt + S - je samozřejmě potřeba,

Více

Použijeme-li prostorový typ grafu, můžeme pro každou datovou zvolit jiný tvar. Označíme datovou řadu, zvolíme Formát datové řady - Obrazec

Použijeme-li prostorový typ grafu, můžeme pro každou datovou zvolit jiný tvar. Označíme datovou řadu, zvolíme Formát datové řady - Obrazec Čtvrtek 15. září Grafy v Excelu 2010 U grafů, ve kterých se znázorňují hodnoty řádově rozdílné, je vhodné zobrazit ještě vedlejší osu 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 hmotná investice 500 550 540 500

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Excel - pokračování. Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu

Excel - pokračování. Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu Excel - pokračování Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu Př. Analýza prodeje CD základní jednoduché vzorce karta Domů Př. Skoky do dálky - funkce

Více

Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE

Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE Recepturní systém Saturnin RPT www.satarnin-sw.cz Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE OBSAH: 1 Určení recepturního systému SATURNIN - RTP... 2 2

Více

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL příručka uživatele Obsah 1. Úvod 2. Instalace čtečky 3. Instalace programu 4. Nastavení programu 4.1. Nastavení směny 4.2. Nastavení přesčasů 4.3. Nastavení výjimek

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace je vyzkoušen na počítači, který má aplikovánu Aktualizaci Service Pack2 a má zapnuty všechny

Více

verze: 2.9.44 Skladová evidence - podrobný návod k použití

verze: 2.9.44 Skladová evidence - podrobný návod k použití verze: 2.9.44 Skladová evidence - podrobný návod k použití (c) 2H C.S. s.r.o. 2003-2005 poslední změny dne: 29.9.2005 autor: Tomáš Halász - info@faktury.cz 1/35 Obsah Popis modulu skladové evidence...3

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

Změny v programu AutoServis 9.85 minor 0005

Změny v programu AutoServis 9.85 minor 0005 Změny v programu AutoServis 9.85 minor 0005 Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

MS Word 2007 Šablony programu MS Word

MS Word 2007 Šablony programu MS Word MS Word 2007 Šablony programu MS Word Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s: Možností využití šablon při vytváření nových dokumentů Vytvářením vlastních šablon Studijní cíle Po absolvování této

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

MS Excel 2007 Kontingenční tabulky

MS Excel 2007 Kontingenční tabulky MS Excel 2007 Kontingenční tabulky Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s nástrojem, který se používá k analýze dat rozsáhlých seznamů. Studijní cíle Studenti budou umět pro analýzu dat rozsáhlých

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Nápověda k programu Heluz - Katalog tepelných mostů verze 1.1.0.2

Nápověda k programu Heluz - Katalog tepelných mostů verze 1.1.0.2 Nápověda k programu Heluz - Katalog tepelných mostů verze 1.1.0.2 Funkce programu náhled řešení konstrukčních detailů možnost uložení jednotlivých detailů do formátu *.PDF či *.DWG náhled termogramu detailu

Více

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE ROBUR s.r.o. Tel: 541 228 266 Fax: 541 227 620 Servis: 800 153 491 e-mail: servis@robur.cz OBSAH OBSAH... 2 REŽIM DIAGNOSTIKY... 3 Základní ovládací prvky...

Více

Opravné položky k pohledávkám

Opravné položky k pohledávkám 1) Legislativa 2) Příklad na tvorbu a zaúčtování opravných položek 3) Nastavení programu před vlastním zpracováním opravných položek 4) Tvorba a zaúčtování opravných položek 5) Tvorba a zaúčtování opravných

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová OPERACE S DATY Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

Tabulkový kalkulátor. Tabulkový kalkulátor. LibreOffice Calc 12.část

Tabulkový kalkulátor. Tabulkový kalkulátor. LibreOffice Calc 12.část Tabulkový kalkulátor LibreOffice Calc 12.část Je to interaktivní tabulka, která rychle kombinuje a porovnává velké množství dat. Dokáže usnadnit manipulaci hlavně s delšími tabulkami, které mají charakter

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

Program GazSMS návod k použití

Program GazSMS návod k použití Program GazSMS návod k použití KADATEC s.r.o. Příprava před spuštěním programu Instalace programu není nutná, pouze se nahraje celý adresář Gaz např. na disk C:\ nebo na plochu. Je možné si také vytvořit

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 2.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Uživatel si může vybrat z 16 různých čárových kódů. Mimo jiné to jsou EAN8, EAN13, Code128, 2z5 a další. Rastr štítků se vybírá nastavením

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Flexi uživatelská příručka verze 2.1

Flexi uživatelská příručka verze 2.1 Flexi uživatelská příručka verze 2.1 6. listopadu 2009 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 ZÁKLADNÍ POPIS A FUNKCIONALITA... 3 1.2 PŘEHLED ČINNOSTÍ... 4 1.3 UŽIVATELÉ... 4 1.4 SPRÁVCE AGENDY... 4 1.5 PRACOVNÍ POSTUPY...

Více

Sklady Zadání zpřístupní typ pohybu Převod na sklad / Kód výdejky

Sklady  Zadání zpřístupní typ pohybu Převod na sklad / Kód výdejky Sklady Zadání nového pohybu. Po stisknutí se zpřístupní seznam pohybů, ze kterého se vybírá typ pohybu (inventurní přebytek, manko, příjemka nebo výdejka, odpis škody). Pokud se při pořizování výdejky

Více

Způsob odeslání Přiznání k dani z přidané hodnoty, Souhrnného hlášení. a Výpisu z evidence pro účely z přidané hodnoty podle 92a zákona o DPH

Způsob odeslání Přiznání k dani z přidané hodnoty, Souhrnného hlášení. a Výpisu z evidence pro účely z přidané hodnoty podle 92a zákona o DPH Způsob odeslání Přiznání k dani z přidané hodnoty, Souhrnného hlášení a Výpisu z evidence pro účely z přidané hodnoty podle 92a zákona o DPH Od 1.1.2014 vznikla povinnost odevzdávat daňové přiznání k DPH

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

(6) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08

(6) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08 Zdravotní pojišťovna Program Zdravotní pojišťovna zajišťuje zpracování dat zdravotnických zařízení pro zdravotní pojišťovny ČR a zároveň umožňuje sběr a zpracování zdravotnických informací pro Národní

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

forfox software forfox POKLADNA verze 1.0.0.44 Příručka obsluhy

forfox software forfox POKLADNA verze 1.0.0.44 Příručka obsluhy forfox software forfox POKLADNA verze 1.0.0.44 Příručka obsluhy 1 Obsah: 1. Úvod 2. Instalace a požadavky na výkon PC 3. Ovládání programu 3.1. Přihlášení do aplikace 3.2. Okno hledání 3.3. Funkce tisk

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Vkládání prvků do dokumentu MS Word

Vkládání prvků do dokumentu MS Word Vkládání prvků do dokumentu MS Word 1. Vkládání Do dokumentu můžeme vložit celou řadu prvků, počínaje čísly stránek a obrázky konče. 1.1. Konec stránky Pokud chceme, aby odstavec byl vždy posledním na

Více

VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál zpracování docházky

VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál zpracování docházky verze 0.2 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 655 (pracovní doba 7:30 15:00) www.variant.cz isb@variant.cz Tato dokumentace je vytvořena pro

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Obsah Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)... 1 1. Úvod... 1 2. Sestavy v MS Excel... 2 2.1. Volba sloupců sestavy... 2 2.2. Volba řádků

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Manuál QPos Pokladna V1.18.1

Manuál QPos Pokladna V1.18.1 Manuál QPos Pokladna V1.18.1 OBSAH Obsah 1. QPOS dotyková pokladna... 3 2. Jak číst tento manuál... 4 2.1. Čím začít?... 4 2.2. Členění kapitol... 4 2.3. Speciální text... 4 3. První spuštění... 5 3.1.

Více

Uživatelská příručka k modulu Spisová služba - součást aplikace ifis verze 9i.4.25

Uživatelská příručka k modulu Spisová služba - součást aplikace ifis verze 9i.4.25 Uživatelská příručka k modulu Spisová služba - součást aplikace ifis verze 9i.4.25 Tato uživatelská příručka zahrnuje typické příklady, které se vyskytují v souvislosti s pořizováním nových záznamů a následným

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Kurzovní lístek. Příručka uživatele. verze 5.12 program pro zobrazování kurzů na monitoru. FORTIA s.r.o., Heřmanova 27, 170 00 Praha 7

Kurzovní lístek. Příručka uživatele. verze 5.12 program pro zobrazování kurzů na monitoru. FORTIA s.r.o., Heřmanova 27, 170 00 Praha 7 Kurzovní lístek verze 5.12 program pro zobrazování kurzů na monitoru Příručka uživatele FORTIA s.r.o., Heřmanova 27, 170 00 Praha 7 233 370 212, 602 227 026, 776 227 026, 777 227 026, info@fortia.cz, www.fortia.cz

Více

Excel 2007 pro začátečníky

Excel 2007 pro začátečníky Excel 2007 pro začátečníky 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem 1) Otevření datového souboru Program Statistika.cz otevíráme z ikony Start, nabídka Programy, podnabídka Statistika Cz 6. Ze dvou nabídnutých možností vybereme

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

ISWIN X. Evidence osob a aktuálního stavu insolvenčního rejstříku na PC. Princip

ISWIN X. Evidence osob a aktuálního stavu insolvenčního rejstříku na PC. Princip ISWIN X Evidence osob a aktuálního stavu insolvenčního rejstříku na PC Princip Součástí aplikace je databáze, která obsahuje aktuální stav insolvenčního rejstříku, tj. insolvenční věci, osoby dlužníků,

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 3 1 Obsah Řazení dat... 3 Seřazení textu a čísel... 3 Další možné seřazení je možné podle barev, písma a ikon... 4 Filtry, rozšířené filtry...

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Základy rozpočtování s využitím IT

Základy rozpočtování s využitím IT Změny a významné novinky v SW KROS plus 2012/2 Základy rozpočtování s využitím IT ÚRS PRAHA, a.s. VSTUPY: soupisy provedených prací rychlé orientační propočty fakturace přehled prostavěnosti Moduly UKAZATELE

Více