BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Evropský den bez aut v Uherském Brodě V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Přehled účasti členů ZM na zasedáních. Knihovna informuje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Evropský den bez aut v Uherském Brodě V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Přehled účasti členů ZM na zasedáních. Knihovna informuje"

Transkript

1 V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d z á ř í č í s l o K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Evropský den bez aut v Uherském Brodě Přehled účasti členů ZM na zasedáních Knihovna informuje Zprávy z jednání RM a ZM Co připravil Dům dětí a mládeže v tomto školním roce Máte nadané dítě? Ebicykl aneb rozhovor s Dr. Jiřím Grygarem Nabídka nejen sportovních kroužků Program Domu kultury Program kina Máj Sport Minulý pátek patřilo Masarykovo náměstí všem, kteří se rozhodli nechat alespoň pro tento den auta doma. Organizátoři Město a Městský úřad Uherský Brod, Dům dětí a mládeže v Uherském Brodě, Ekoporadna ZO ČSOP 63/01 Centaurea, Český červený kříž a BESIP zde připravili především pro žáky základních a mateřských škol spoustu nejrůznějších aktivit zaměřených na podporu udržitelnějších forem dopravy, jako je například veřejná doprava, cyklistika nebo chůze. Děti si mohly vyzkoušet své znalosti dopravního značení, pravidel provozu, první pomoci, jízdu zručnosti na koloběžce, výtvarnou soutěž a podobně. Pro zajímavost zde byly prezentovány lehocipedy, elektromobil a koňská doprava, tedy srovnání dopravních prostředků časů dřívějších a budoucích, šetrnějších než ty dnešní. Součástí pátečního programu bylo také to, že na čtyřech místních autobusových linkách jezdily autobusy zdarma. V neděli byl celý týden mobility zakončen cyklovýletem do Hostětína na návštěvu už téměř tradičních Jablečných slavností. Účastníci tak měli možnost udělat něco pro své zdraví, pobavit se, vidět krásné sochy v krajině a něco zajímavého se dozvědět, třeba na exkurzi po environmentálních projektech Ekologického centra Hostětín. Uherský Brod se tak stal jedním z téměř padesáti měst, které se v České republice v letošním roce zapojily do kampaně za podporu udržitelnějších forem dopravy u příležitosti Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut. Elen Sladká

2 Folková legenda Karel Plíhal 4. října 2006 zavítá do Uherského Brodu jedna z největších osobností současného českého folku Karel Plíhal. Folkový bard z Olomouce přijíždí do města Komenského s koncertem Nebe počká, který sestává z velké části z písní ze stejnojmenného alba a obsahuje také nejúspěšnější písně z jeho tvorby. Nebe počká vyjadřuje osobní obdiv Karla Plíhala k básníkovi Josefu Kajnarovi, jehož básně zhudebnil. Na přípravě pracoval šest let. První tři roky pátral v archívech a pamětnících Kainarova meziválečného období, jichž navštívil více jak šest desítek, a po další tři roky hledal svou vlastní cestu ke známým i neznámým swingovým melodiím. Když se učil pro něho zcela nový kytarový styl, cvičil s kytarou údajně šest hodin denně. Po šesti letech příprav a natáčení vznikla originální, čistá, hudebně poetická sbírka Nebe počká, která si získá každého posluchače. -red- v Apoštolská církev Vás zve na divadelní představení se speciálními zvukovými a světelnými efekty Brány nebe a plameny pekla Dům kultury Uherský Brod, pátek a sobota vždy v 18 hodin Vstup zdarma

3 Uherský Brod se prezentoval na Slovensku V sobotu se uskutečnila druhá část přeshraničního projektu s názvem Sousedský jarmark pod Javořinou, který byl spolufinancován Evropskou unií a k jehož realizaci bylo využito prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty. První část projektu proběhla v rámci červnového Uherskobroského jarmarku za účasti slovenských účinkujících v kulturním programu a řemeslníků předvádějících ukázky výroby tradičních řemesel. Tentokrát jsme se vydali do Nového Mesta nad Váhom s naším kulturním programem, který byl pro diváky zabírající i to poslední místečko před pódiem příjemným jarmarečním zpestřením a dobrou prezentací našeho regionu u sousedů. Kdo využil dobrého počasí a vydal se na základě pozvání našeho partnerského města na Novomestský jarmok, mohl se kromě bohatého kulturního programu nejen podívat na výrobu šikovných řemeslníků, ale také si nakoupit různé výrobky, nebo si pochutnat na tradičních dobrotách, jakým je třeba trdelník. Rád bych vyjádřil poděkování všem, kteří se na obou stranách hranice podíleli na přípravě, realizaci, ale také návštěvě tradičních jarmarků. Na základě našich partnerských setkání již dnes víme, že to jistě nebyl poslední projekt, který jsme společně realizovali. -pa- Především o potřebách starších a postižených lidí jednali na radnici exministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach, předseda Zlínské krajské rady zdravotně postižených Jan Uherka, starosta Ladislav Kryštof, ředitelka Sociálních služeb UB Marie Vaškovicová a pracovnice sociálního odboru MěÚ Jitka Galásková a Hana Dolinová. Dům dětí a mládeže informuje NOVÉ KROUŽKY A ZMĚNY PSANÍ VŠEMI DESETI po 17:00-18:00, čt 9:00-10:00, Ekocentrum Chrpa RYTMUS V TĚLE út 14:30-16:30, Ekocentrum Chrpa POČÍTAČE DOSPĚLÍ út 17:00-18:00, Ekocentrum Chrpa STOB - CVIČENÍ PROTI OBEZITĚ út na Ekocentru Chrpa, čt na DDM vždy 18:30-20:00 VESELÉ PÍSKÁNÍ st 14:00-15:00, Ekocentru Chrpa KUTIL - PRÁCE SE DŘEVEM st 14:45-16:30 na I. ZŠ v učebně dílen, vedoucí Mgr. Jana Macková ŠIKULA st 15:00-16:00, Ekocentru Chrpa DRAGON sobota 14:00-16:00, Ekocentru Chrpa Na jarmarku vystoupila v rámci přehlídky dechových hudeb Hradčovjanka a v kulturním programu šermířská skupina Los Pupkos Pobočka městské knihovny na Sídlišti Pod Vinohrady Jako každoročně i letos je druhý říjnový týden věnována zvýšená pozornost všem knihovnám. V týdnu knihoven pořádají knihovníci pro své čtenáře i ostatní zájemce řadu nejrůznějších akcí. Pobočka Máj už 34 let přibližuje služby městské knihovny zejména obyvatelům místního sídliště. Před šesti lety byla přestěhována z chátrající budovy Máj do sousední přístavby, a tak její činnost mohla nerušeně pokračovat v kulturnějším prostředí. I po plánovaných dalších rekonstrukcích je s knihovnou počítáno tak, aby zůstala v přirozeném centru sídliště na náměstí 1. máje. Knihovna nabízí svým uživatelům nejen knihy a časopisy, ale také bezplatný přístup k internetu. V týdnu od 2. října jsou pro nejmenší čtenáře přichystány knihovnické lekce, které mají dětem přiblížit prostředí knihovny a naučit je vyhledávat požadované tituly a informace. Všichni čtenáři, kteří nestihli včas vrátit své vypůjčené knihy a časopisy, mohou využít v tomto týdnu amnestii na pokuty a vrátit vše bez poplatku. M. Juráková Městská knihovna zve všechny zájemce na akci Co možná ještě nevíte o internetu? Ve čtvrtek 5. října 2006 v průběhu půjčovní doby se můžete přijít do knihovny na Panském domě zeptat odborníků na otázky, které vás v souvislosti s internetem zajímají. Rádi vám poradí a pomohou. w

4 Zpráva ze 101. schůze Rady města Uherského Brodu dne dokončení z minulého čísla RM schvaluje předložené majetkové záležitosti. RM schvaluje předložené bytové záležitosti. RM schvaluje odpis pohledávek z důvodu promlčení následovně: Marie Plešková nedoplatek ve výši 2.320,- Kč, jedná se o bezúročnou půjčku poskytnutou OKÚ Uh. Hradiště; Zdeněk Kočica nedoplatek ve výši 9.208,- Kč, jedná se o bezúročnou půjčku poskytnutou OkÚ Uh. Hradiště; Antonín Ludwig nedoplatek ve výši 5.000,- Kč, jedná se o bezúročnou půjčku poskytnutou OkÚ Uh. Hradiště. RM schvaluje Dohody o splátkách vyplaceného příspěvku na výživu a sociální půjčky: Stanislav Šobáň nedoplatek ve výši ,- Kč, měsíční splátka bude činit 1.000,- Kč; Petr Bochin nedoplatek ve výši ,- Kč, měsíční splátka bude činit 7.000,- Kč; Pavel Hejda nedoplatek ve výši ,- Kč, měsíční splátka bude činit 7.000,- Kč; Yveta Prosová nedoplatek ve výši ,- Kč, měsíční splátka bude činit 1.200,- Kč dle předložených návrhů a pověřuje místostarostu p. Zápecu podpisem dohod. RM schvaluje program 32. zasedání ZM. RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Uherský Brod a obcí Bánov dle zákona č. 553/19991 Sb., o obecní policii, v platném znění, v předloženém znění (Městská policie bude na základě této smlouvy a v souladu s ust. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, přispívat v rozsahu ve smlouvě uvedeném k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích na území obce Bánov a odhalovat přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu) a pověřuje místostarostu p. Zápecu podpisem smlouvy. Zpráva z 31. zasedání Zastupitelstva města Uherského Brodu dne ZM bere na vědomí zprávu o činnosti RM. ZM schvaluje závěrečný účet města Uherský Brod za rok 2005 bez výhrad. ZM ukládá řediteli CPA Delfín: zpracovat rozbor s vyhodnocením zkušebního provozu z hlediska dosahovaných parametrů technologií vůči projektu; doložit, jak bylo využito garanční doby k odstranění závad a nedodržení provozních parametrů ze strany dodavatelů a projektantů; navrhnout opatření ke snížení provozních nákladů uvedením technologie do projektovaného stavu. 1. ZM bere na vědomí předložená rozpočtová opatření schválená RM. 2. ZM schvaluje předložená rozpočtová opatření. 3. ZM schvaluje použití části překlenovacího úvěru dle usnesení ZM č. 566/Z30/06 k dofinancování investiční akce Rekonstrukce MK Vazová II. etapa. 1. ZM schvaluje uzavření Smlouvy o půjčce mezi městem Uherský Brod, se sídlem Masarykovo náměstí 100, Uh. Brod, IČ a Lyžařským klubem Uherský Brod, se sídlem Na Chmelnici 1923, Uh. Brod IČ s pozměňujícími dodatky. 2. ZM pověřuje místostarostu p. Zápecu podpisem smlouvy za podmínky, že Lyžařský klub předloží - rozpočet investiční akce včetně zdrojů financování - očekávané příjmy na období poskytnutí půjčky - daňové přiznání za rok 2005 včetně všech příloh. 3. ZM ukládá místostarostovi p. Zápecovi zapracovat do smlouvy ustanovení o zajištění krytí půjčky. ZM schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory v roce 2006 Oblastní charitě Uherský Brod, Mariánské náměstí 13, Uherský Brod, IČ , zastoupené Bc. Jarmilou Tomancovou, ředitelkou, ve výši ,- Kč na zajištění projektu Projekt sociální intervence pro matky s dětmi, které se ocitly v mimořádně nepříznivé životní situaci a jsou bez přístřeší. ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory dle předloženého návrhu a pověřuje místostarostu p. Zápecu podpisem Dodatku. ZM schvaluje Dostavbu kina Máj pro knihovnu a DDM. a) ZM schvaluje zrušení bodu č. 1 schváleného na 30. zasedání ZM dne usnesením č. 580/Z30/06. b) ZM pověřuje RM předložením variantního řešení výstavby nového skateboardového hřiště s doporučením nejvhodnější lokality k jeho vybudování včetně všech nákladových položek na vybudování na příštím zasedání ZM, nejpozději do konce července c) ZM ruší usnesení č. 549/Z29/06 ze dne , bod č. 1 ve znění ZM schvaluje přemístění skateparku do prostoru mezi autobusové nádraží ČSAD a areál České zbrojovky. ZM schvaluje Pravidla pro udělování Ceny města Uherský Brod. ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání schvaluje prodej části (výměra dle GP cca 12,5 m2) z pozemku p. č. 691/3 v k. ú. Těšov za účelem přístavby čekárny pro pacienty MUDr. Miriam Navrátilové, za cenu dle znaleckého posudku a pravidel pro nabytí a převod nemovitých věcí ve vlastnictví města platných v době prodeje. Žadatelka uhradí veškeré náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, znaleckého posudku, uzavřením kupní smlouvy a vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Pokud vinou žadatelky nedojde k uzavření kupní smlouvy do 1/2 roku od přijetí tohoto usnesení, pozbývá toto platnosti. ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání schvaluje: 1. změnu usn. č. 573/Z30/06 ze dne následovně: text uzavření.. se ruší a nahrazuje textem.. podpisu, text..1/2 roku od přijetí usnesení v ZM. se ruší nahrazuje textem úhradu kupní ceny v celkové výši ,- Kč za prodej pozemku p. č. 500 v k. ú. Újezdec u Luh. v souladu s usn. č. 573/Z30/ 06 ze dne p. Josefu Omelkovi, Spojovací 120, Uh. Brod 3 Újezdec následovně: první splátka ve výši 3.100,- Kč s termínem splatnosti do , ostatní splátky ve výši 2.500,- Kč vždy do 15. dne příslušného měsíce, tj. poslední splátka nejpozději ke dni Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bude podán po zaplacení celé kupní ceny. ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání neschvaluje prodej části (výměra dle GP - cca 150 m2) z pozemku p. č. 634/3 v k. ú. Újezdec u Luh. manž. Chromkovým. ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání schvaluje: 1. prodej částí (dle GP nová p. č. 6491/58 o vým. 118 m2) z pozemků p. č. 6491/3 a p. č. 6491/11, vše v k. ú. Uh. Brod za účelem vybudování přístavby lodžií domu čp. 2156, ul. Soukenická, Uh. Brod žadateli Panorama, stavební bytové družstvo, Horní Valy 2074, Uh. Brod. Kupní cena dle znaleckého posudku a pravidel pro nabytí a převod nemovitých věcí ve vlastnictví města Uherský Brod platných v době prodeje. Kupující doloží k uzavření kupní smlouvy geometrický plán na oddělení částí pozemků, znalecký posudek a uhradí veškeré náklady spojené s vyhotovením smlouvy a vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Kupní smlouva musí být uzavřena nejpozději ke dni kolaudace výše uvedené stavby, 2. prodej částí (dle GP nová p. č. 6491/55 o vým. 121 m2) z pozemků p. č. 6491/3 a p. č. 6491/11, vše v k. ú. Uh. Brod za účelem vybudování přístavby lodžií domu čp. 2157, ul. Soukenická, Uh. Brod žadateli Panorama, stavební bytové družstvo, Horní Valy 2074, Uh. Brod. Kupní cena dle znaleckého posudku a pravidel pro nabytí a převod nemovitých věcí ve vlastnictví města Uherský Brod platných v době prodeje. Kupující doloží k uzavření kupní smlouvy geometrický plán na oddělení částí pozemků, znalecký posudek a uhradí veškeré náklady spojené s vyhotovením smlouvy a vkladem vlastnického... dokončení příště Oblastní charita Uherský Brod hledá dobrovolníky pro přebírání a vydávání obnošených oděvů v charitním šatníku. Informace na tel /linka 28 a na mobilu x

5 Hurá do Domu dětí a mládeže Prázdniny sice skončily, ale zábava může pokračovat. Kde? No přece na Domě dětí a mládeže, který pro kluky a holky, ale také pro rodiče a prarodiče, připravil jako každý rok bohatou nabídku kroužků a kurzů. Dům dětí a mládeže, který v letošním roce oslavil již čtyřicet let nepřetržité činnosti, snad ani není třeba příliš představovat. Vždyť s jeho činností se setkáváme ve městě dosti často při organizaci sportovních akcí a různých soutěží, na kulturních vystoupeních jejich souborů nebo víkendových a prázdninových akcích. Pojmy jako Zlatá bruslička, Pohádkový les nebo uherskobrodská sportovní liga a příměstské tábory se už dostaly do povědomí lidí nejen v Uherském Brodě, ale i v celém regionu. Přesto jsme ředitelce DDM Soni Kunčarové, která pro své pracoviště nepoužije jiný název než něžné oslovení domeček, položili několik otázek. Každé září je začátkem nejen pro školy, ale také pro Dům dětí a mládeže. Jak tento začátek vnímáte Vy? Začátek školního roku je pro nás každoročně výzva. U nás není nic dané, nevíme, kolik dětí přijde, jak budou naplněné kroužky. Nikdy nevíme předem jistě, o co bude mít veřejnost zájem. Každý rok se to mění. Až na konci října se dozvíme, jaký bude další rok. Navíc u nás letos proběhly dost velké personální změny, takže máme i nový kolektiv pracovníků a to je také náročnější na organizaci celého domečku. Přesto se na všechny změny těším a vítám je. Napočítala jsem ve vaší nabídce více než devadesát různých kroužků. Je vůbec možné takový kolos zvládnout? Jak se vám daří zajišťovat odborné vedení kroužků? Dům dětí má ve své struktuře sedm oddělení sportovní, hudební, výtvarné, přírodovědné, jazykové, dramatické, a taneční. Vedoucí každého tohoto oddělení, který je naším kmenovým zaměstnancem, si hledá, zajišťuje a řídí své externí pracovníky. Někdy je skutečně těžké najít toho pravého člověka, který je nejen odborník, ale má i vztah k dětem. Naštěstí se nám to zatím daří a musím říct, že v Uherském Brodě je spousta nadšených lidí, kteří něco umějí a chtějí to předávat dál. Příkladem za všechny je paní Šmídová, která vede kroužek paličkování tak skvěle, že do původní skupinky dam už docházejí jejich vnučky a další mladá děvčata a všechny to moc baví. Kolik dětí k vám dochází? Jak už jsem řekla, letošní počet dětí zatím nevíme, ale v loňském roce jsme měli v pravidelných kroužcích evidováno klientů. Jsou to nejen děti, ale také mládež do 26 let a dospělí. Kromě zapsaných kroužků je další částí naší práce nepravidelná činnost, což jsou jednorázové akce, podzimní a zimní prázdniny, slavnosti padajícího listí, soutěže a další, kterých se účastní další stovky lidí. Třetí částí naší pracovní náplně jsou nabídky programů pro školy. Vytváříme pro ně projektové dny a těch využívají opět stovky dětí. O co mají největší zájem? Myslím, že největší zájem je o sportovní činnosti. Tradičně se hodně dětí hlásí do aerobiku a tanečních kroužků vůbec. V loňském roce nás ale velice překvapil zájem o kroužek práce se dřevem. Vůbec jsme tolik dětí nečekali. Jeho vedoucí p. Macháček udělal s klukama ohromný kus práce. Stále více zájemců máme o rukodělné a odborně zaměřené kroužky. Podle mé zkušenosti záleží ale zájem dětí hodně na osobnosti vedoucího kroužku. Jak si dokáže získat lidi, jakou pohodu dokáže kolem sebe udělat, aby tam chodili rádi trávit svůj volný čas. Posunuje se nějak zájem dětí? Jednu dobu byly velmi atraktivní kroužky typu elektro, radioamatéři. To už je v nynější době mobilů a počítačů v útlumu. Na druhou stranu jsou sklaní příznivci, kteří je navštěvují dál. Možná i keramika byla dříve více navštěvovaná. Naopak jsou kroužky, které jsme zavedli přímo na žádost klientů. Příkladem je poweryoga. Do loňského roku jsme ji neměli, ale na základě poptávky jsme sehnali lektorku, osvědčila se a všechny její hodiny jsou plné. Také letos nabízíme daleko více jazykových kurzů. Kromě angličtiny a němčiny jsme zajistili také lektorku francouzštiny, a to pro všechny věkové kategorie od malých dětí až po dospělé. Co kromě organizovaných volnočasových aktivit nabízíte? Jsem ráda, že jste se na to zeptala, protože nechceme, aby nás měli lidé zafixované jen jako činnost v pravidelných kroužcích. Snažíme se vyplňovat i volný čas v jednotlivých akcích pro rodiny. Chystáme akce o sobotách a nedělích pro rodiče a děti. Snažíme se vůbec činnost směřovat tak, aby na ně chodili rodiče se svými dětmi. Např. letos je jóga pro děti ve stejnou dobu jako jóga pro rodiče. Tento nápad vyšel opět od některých našich klientů, kteří chtěli cvičit i s dětmi, ale neměli čas vodit své děti zvlášť. Teď do domečku přijdou i odcházejí společně, ale každý cvičí své sestavy. Nejen pro děti a mládež pak nabízíme letní tábory a pobytové kurzy, odpolední, víkendové a prázdninové akce. V poslední době se orientujeme především na příměstské tábory. Jsou velmi oblíbené u dětí i rodičů, protože o děti je postarané od 8 do 16 hodin, mají zajištěné jídlo i pěkný program a rodiče se nemusí bát, že děti někde běhají po sídlišti a nudí se. Navíc jsou jakoby doma a není to pro některé děti tak stresující jako pobytové tábory, které také pořádáme. Prázdniny pro nás ale nejsou jen tábory, nýbrž i keramické dílny na které děti docházejí a vyrábějí si zajímavé věci. O prázdninách také pracovali např. brejkaři a děti si k nim mohly zajít a vyzkoušet si různé krkolomné kousky. To všechno jsou organizované akce. Může k vám dítě zajít jen tak na skok? Už na konci minulého školního roku se nám podařilo vybudovat malou čajovnu, která je přímo na domečku. Tam může každý zájemce kdykoliv přijít, posedět, uvařit si čaj a povyprávět si s kamarády. Není to klasická čajovna, kde si objednáte čaj, ale spíš místo pro setkávání. Na ekocentru na Máji se odpoledne zaměřují speciálně na neorganizovanou mládež. V centru sídliště je to velice potřebné. Větší i menší děti si sem zaběhnou, zahrají si nějakou hru, posedí a spěchají dál. Otevírají se zde prostory pro ty, kteří se chtějí věnovat svým koníčkům bez přímého dohledu dospělých, a přesto jsou tu pod dozorem, aniž si to uvědomují. Na sklonku minulého školního roku to vypadalo, že se bude Ekocentrum Chrpa stěhovat. Jak to dopadlo? V letošním školním roce jsme naštěstí ještě zůstali na stejném místě a máme příslib od města, že počítá s novými prostorami pro nás v připravované nadstavbě kina Máj. Takže doufáme, že další školní rok už budeme fungovat tam. Myslím si, že centrum sídliště je pro naši práci s neorganizovanou mládeží přímo ideální a byla by velká chyba stěhovat nás jinam. Elen Sladká y

6 Rozhovor s Mgr. Janem Uherkou, kandidátem ČSSD do Senátu za volební obvod č. 80 Vážený pane magistře, znám Vás jako předsedu Zlínské krajské rady zdravotně postižených. Dozvěděl jsem se, že v letošních senátních volbách budete za ČSSD kandidovat ve volebním obvodu č. 80. Proč chcete být senátorem? Mám celou řadu důvodů, ale zdůrazním jenom dva nejdůležitější. Za prvé jsou to důvody ryze osobní. Jako otec zdravotně těžce postiženého syna chci iniciovat a spoluvytvářet zákony a opatření, zajišťující rovné postavení ve společnosti pro zdravotně postižené a sociálně handicapované občany. Ve svém volebním obvodu ve vybraných obcích jako Otrokovice, Napajedla, Uherský Brod, Luhačovice chci výrazněji zpropagovat a podpořit realizaci bezbariérových tras a bydlení. Za druhé důvody politické: chci pomoci vrátit lidem důvěru v politiku i politiky patřím k těm, kteří nežijí z politiky, ale pro politiku a umím naslouchat lidem kolem sebe jsem toho názoru, že v nejvyšších zastupitelských orgánech mají být lidé vysokých morálních kvalit a s patřičným národním rozhledem jako senátor mohu také mnoho udělat pro svůj region, být jakýmsi ombudsmanem, prostředníkem k prosazení oprávněných zájmů svých spoluobčanů za sociální demokracii kandiduji proto, že je tou politickou silou, která nejlépe vyjadřuje program sociálního státu a lidské solidarity Nejsem sice bohatý, ale já i moje rodina máme vše, co potřebujeme ke slušnému životu. Má snaha být senátorem není motivována penězi. Po celý svůj život jsem se snažil pomáhat všem, kteří pomoc potřebovali. To je moje motivace. Dovedl byste čtenářům přiblížit, jaké postoje byste v práci senátora zastával? Odpovím Vám takto: O co vždy budu usilovat 1. Rovné příležitosti pro všechny 2. Bezplatné školství a zvýšení výdajů na vědu a vzdělání 3. Podporu rodin s dětmi 4. Solidární zdravotnictví 5. Opatření ve prospěch zaměstnanosti 6. Ochranu práv zaměstnanců 7. Právo zaměstnavatelů na kvalitní a efektivní výkon práce 8. Pro vyšší životní minimum a vyšší minimální mzdu 9. Rozvoj venkovských a příhraničních oblastí 10. Přísný postih korupce a zločinnosti 11. Ochranu občanů před kriminálními živly 12. Prosazení zákona o referendu a přímé volbě prezidenta Pro co nikdy nebudu hlasovat: 1. Rovnou daň a snížení daní nejbohatším 2. Privatizaci základní sítě nemocnic a přímé platby u lékařů 3. Zrušení nebo snížení minimální mzdy 4. Nízký rovný důchod 5. Školné 6. Amnestii tunelářům 7. Výstavbu protiraketové základny na našem území Máte nějaký krátký volební slogan? Mám, jsou to ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI VZDĚLANOST ÚCTA K PRÁVU A MRAVNOST z Děkuji za rozhovor Mgr. Roman Herink

7 Vybíráme z krajských tiskových zpráv Kraj představil další nové sanitky zdravotnické záchranné služby Šest nejmodernějších vozů Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje bylo představeno před Baťovým mrakodrapem zástupcům kraje, zdravotnických organizací, integrovaného záchranného systému a novinářům. Všechny nové sanitní vozy jsou typu Volkswagen Transporter T 5 2,5 TDi s pohonem všech čtyř kol. Je zřejmé, že nejde o ojedinělou snahu zlepšit situaci vozového parku záchranky, protože již v dubnu představil Zlínský kraj 8 nových vozidel záchranné služby, do kterých investoval téměř 12 milionů korun. V dalších letech chceme v obměně vozového parku dále pokračovat, vždy nejméně pořízením pěti vozů do roka, uvedl Bronislav Fuksa, radní zodpovědný za oblast zdravotnictví. Jednotlivá vozidla budou přidělena na předem určená výjezdová stanoviště v oblastech Zlínského kraje ve Zlíně, Kroměříži, Uherském Hradišti, Uherském Brodě, Vsetíně a Valašském Meziříčí. Momentálně má ZZS ZK k dispozici celkem 48 vozů. Bluesový dýchánek Dům kultury Uh Brod a Pivovar Janáček zvou všechny milovníky kvalitní muziky na tradiční bluesový dýchánek s jednou z nejlepších slovenských kapel Bluesweiser. Podle odborného tisku patří Bluesweiser s lídrem kapely Ďuro Turtevem k absolutní špičce slovenského blues. Za 16 let existence si tato bluesová formace vydobyla v českých klubech značku prvotřídní kvality. Pátek 29. září 2006 v malý sál DK Uherský Brod. AHOJ SLUNÍČKA - tedy maminky s dětmi na mateřské dovolené. Pro velký zájem otvíráme kroužek SLUNÍČEK i v pondělí od 9 hodin. Také jsme pro vás připravili překvapení a ve čtvrtky probíhá od 9 do 11 hodin KLUB MAMINEK, a to jak na DDM, tak na sídlišti v EKOCENTRU CHRPA. Těšíme se na vás Míša Kadlecová. VELKÁ MÓDNÍ PŘEHLÍDKA MALÝCH MODELŮ v rámci BURZY DĚTSKÉHO OBLEČENÍ se uskuteční Prosíme všechny modelky (nebo jejich maminky), které se chtějí ukázat na našem přehlídkovém molu, ať nahlásí své konfekční velikosti předem do pondělí v recepci DDM. Začátek v 15, promenády po molu od 16 hodin, velké focení, sladká odměna a ukončení v Akce proběhne za finanční podpory Zlínského kraje. AKCE DDM NA ZÁŘÍ A ŘÍJEN Pátek PODZIMNÍ DÍLNIČKY pro děti, na DDM od 9 do 11 hodin, cena 50 Kč s přihláškou předem v recepci DDM Pátek HRÁTKY NA CHRPĚ A JAMÁCH až 16:00 hry na Ekocentru Chrpa, v 16:00 odchod na Jamy, opékání, plnění BOBŘÍKŮ OD- VAHY do 21:00 Sobota PŘESPÁVÁNÍ NA CHRPĚ z pátku na sobotu, nutný souhlas rodičů, 8 až 11 hry na Chrpě Úterý PODZIMNÍ VĚNCE - DDM 9 až 11, cena 80 Kč s přihláškou předem v recepci DDM Čtvrtek BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ S MÓDNÍ PŘEHLÍDKOU - od 15 do 17:30 hodin, přehlídka v 16 hod. Sobota DRAKIÁDA od 15 hodin u Hvězdárny V přízemí radnice (vchod z Moravské ulice) je instalována interaktivní výstavka věnovaná nabídce sociálních služeb ve městě. Výstavku, o níž si více přečtete v příštím čísle BZ, zahájil místostarosta Stanislav František Zápeca. {

8 Uherskobrodská hvězdárna hostila hvězdářský peloton Na začátku prázdnin si udělali tradiční etapovou zastávku na hvězdárně a Domě kultury v Uherském Brodě astronomové a příznivci cechu hvězdářského z Čech a Slovenska, kteří se zde zastavili v rámci tradičního cyklistického podniku zvaného Ebycikl. Duchovním otcem Ebicyklu není nikdo jiný než známý vědec, astrofyzik Dr. Jiří Grygar, jenž je vášnivým vyznavačem cykloturistiky. Prvotním impulzem k zahájení této neobyčejné astronomicko sportovní akce byla sázka. Před třiadvaceti lety se Dr. Grygar vsadil s kolegy ze studia Slovenské televize v Bratislavě, kde točil legendární astromický pořad Okna vesmíru dokořán, že dorazí do jejich hlavního města ze svého bydliště v Praze za dva dny na kole. Sázku vyhrál s dvanáctihodinovou rezervou. Tento sportovní úspěch se mu tak zalíbil, že si ho chtěl zopakovat, a tak si přizval na své cyklistické dobrodružství nejdříve své nejbližší spolupracovníky z tehdejšího Československa, samozřejmě také rekreační cyklisty, a začali každoročně objíždět na bicyklech hvězdárny v Čechách i na Slovensku. Dnes se hvězdářský peloton rozrostl na více jak šedesát členů, z nichž nejmladšímu bylo v tomto 23. ročníku 16 let a nejstaršímu 70. Členem astronomické bicyklové výpravy po vlastech českých je mimo jiné i známý cestovatel Víťa Dostál, který v první polovině devadesátých let minulého století objel na kole za tři roky celou zeměkouli. Odmyslíme-li si jeho někdejší úžasný počin, dosahují také astronomové úctyhodné sportovní výkony, což dokládají stovky kilometrů, které během týdenního Ebicyklu najedou. Letošní Ebicykl odstratoval v Blatnici pod Sv. Antoníčkem a jeho první etapovou zastávkou byl Uherský Brod, resp. Dům kultury, kde účastníci hvězdářského pelotonu odpočívali a čerpali síly, neboť předstartovní den v Blatnici byl jistě náročný. I proto přivítali s velkým povděkem možnost regenerace svých lehce ovíněných tělesných schránek v akvaparku Delfín, kterou si důkladně vychutnali. Mnozí z nich se netajili nadšeným obdivem k hostitelům se slovy:... něco podobného jsme za celou dobu trvání Ebicyklu nezažili... Podobně si pochvalovali i přepychové ubytování v prostorách Domu kultury a též možnost sledovat finále Mistrovství světa v kopané na širokoplošné obrazovce v Restauraci klub. Start druhé etapy se uskutečnil v pondělí ráno 10. července na hvězdárně, odkud se ebicyklisté trousivým způsobem vydávali na dlouhou cestu do Břeclavi. Letošní 23. Ebicykl měl ale přece jen jeden temný puntík, neboť lídr a zakladatel tohoto obdivuhodného sportovně-astronomického počinu Dr. Grygar, si připsal první absenci. I přes dokonalou znalost vesmíru ho zklátil malý, leč urputný chřipkový virus, jenž ho dočasně vyřadil z prvních etap pelotonu. Nicméně se nám podařilo zprostředkovat čtenářům BZ alespoň písemné setkání, dle mého soudu s jedním z největších Čechů. Pane doktore, co se skrývá pod názvem Ebicykl? No, my tomu říkáme spanilá jízda, protože po vzoru husitských tradic pleníme jednotlivé hvězdárny, tak jako husité plenili při svých spanilých jízdách určitá území za hranicemi Českého království. Slovo Ebicykl má dvojí význam, jednak to doslova znamená expedice na bicyklech, a v přeneseném smyslu je to připomínka geocentrické soustavy slavného starověkého učence z Egypta Klaudia Ptolemaja, který si vymyslel geocentrickou soustavu pohybu planet to znamená, že Země je středem vesmíru, kdy planety a měsíc obíhají kolem Země. Ale protože už tehdy se vědělo, že ty pohyby nemohou být přímo po kružnicích, neboť to nevycházelo z pozorování, tak on to vyřešil geniálně tím, že si vymyslel pomocné kružnice, které nazval epicykly. No a ty epicykly mu pomohly vyřešit ten problém, že se planety pohybují na obloze nepravidelně. Bylo to sice z hlediska fyzikálního špatně, ale z hlediska matematického geniální. A poněvadž ta soustava je stará přibližně dva tisíce roků, a my nevíme, kdy přesně vznikla, tudíž je ta naše každá spanilá jízda oslavou dvoutisícího výročí vzniku geocentrické soustavy. Výhodu máme v tom, že nejistota jejího vzniku je v toleranci sto let, což znamená, že máme ještě na dlouho pádný důvod jezdit naše spanilé a oslavné Ebicykly. Ještě jednu podstatnou zajímavost. Naše kola mají odrazky a když na ně v úplné tmě kolmo zasvítí světlo, vidíte z kola kmitání světelných bodů opisujících křivky, kterým se říká epicyklový režim. Tož to je jeden z dalších podnětů k našemu nezvyklému názvu. Jinak po stránce technické je to tak, že od prvního ročníku jezdíme po hvězdárnách, které si vybíráme, abychom byli schopní zvládnout přejezdy za jeden den. Dříve nás jezdilo kolem dvaceti, to nám umožňovalo na hvězdárnách přímo nocovat. Dnes už je to složitější, protože se náš peloton rozrostl až na 65 účastníků. V tomto počtu se již na žádnou hvězdárnu nevejdeme, tak si vybíráme spřátelené tělocvičny, kde přespáváme. A i ty tělocvičny jsou už na doraz. No a sociologicky je to s Ebicyklem tak, že s námi jezdí profesionální hvězdáři, pak hvězdáři amatérští a dál jsou to jen fandové, kterým je s námi dobře. Ebicykl udržujeme jako československý podnik, to znamená, že se ho účastní lidé z obou republik ve věkovém rozmezí od 15 do 70 let, z čehož vyplývá, že ho nejedeme jako závod v jednom pelotonu (v textu tento pojem používáme v nadneseném slova smyslu), nezávodíme spolu, a i když je trasa určená, není povinná. Cíl je stanoven vždy na večer, takže se účastníci pohybují po krajině naprosto volně a podle svého vkusu tak, aby dorazili v časové toleranci, která je tak široká, že nikoho nesvazuje. Ebicykl je tedy velmi liberární sdružení. Kdo je otcem myšlenky tohoto hvězdářského cyklistického podniku? Ona ta myšlenka má několik duchovních otců. Jeden z duchovních počátků je spojen s pořadem bratislavské televize Okna vesmíru dokořán, kdy jsem měl při jednom natáčení jezdit na kole v rámci srovnávání energií. Televize mi kolo nesehnala, tudíž jsem si musel vzít své vlastní. A jelikož jsem se bál, že mi ho ve vlaku potlučou, tak jsem se rozhodl jet na něm do Bratislavy po vlastní ose. A vsadil jsem se s dramaturgem, že to zvládnu za dva dny z Prahy do Mlýnské doliny. Sázku jsem vyhrál spolehlivě s dvanáctihodinovou rezervou. Nikdo mi to nechtěl věřit, spíš věřili mým černým dírám. Ale jeden student gymnázia v Lysé nad Labem si přečetl můj fejeton o cyklistice, který jsem vydal v jednom technickém magazínu, a na jeho základě mi poslal dopis v tom smyslu, že on má rád taky cyklistiku i astronomii a navrhl mi, abysme si spolu o prázdninách vyjeli na kolech, na týden po hvězdárnách. Tato myšlenka se mi zalíbila, ale

9 pochopitelně jsem nechtěl jet jenom ve dvou, tak jsem oslovil další kamarády hvězdáře a zároveň milovníky bicyklů. Tím byl vlastně zahájen první ročník Ebicyklu, který se jel z Karlových Varů do Veselí nad Moravou. Mělo to obrovský ohlas, takže se jel i druhý ročník, a to z Veselí do Prešova. No a pak už jsme začali jezdit pravidelně každý rok a letos jsme dospěli k 23. ročníku. Letošní tedy 23. ročník začal v Blatnici pod sv. Antoníčkem, kde jsme vloni končili. Letos ale nejedeme na Slovensko, nýbrž projedem celou Moravu od jihu k severu a naše putování zakončíme v Pusté Polomi. A nyní společensko filozofická otázka posledních pár let sledujeme na naší hvězdárně zvýšený zájem veřejnosti o astronomii, vnímáte tento trend podobně? A jestliže ano, v čem spatřujete příčinu toho pozitivního společenského jevu? To je pravda, vidím to hlavně, když jezdím po přednáškách, na nichž sleduji vyšší počty posluchačů. Za minulého režimu byly na mých přednáškách velké účasti, což bylo i logické z toho důvodu, že astronomické přednášky byly jedny z mála, jež nebyly poškozeny tehdejší vládnoucí ideologií. Lidé se na ně přirozeně upínali, neboť se dozvídali informace, které nebyly ideologicky deformovány. Po revoluci 1989 nastal útlum, což bylo přirozeným důsledkem uvolnění. Všichni se vrhli na všechno možné. Lidé mohli cestovat, získávat necenzurované informace a téměř vše bylo dostupné. Ale poslední tři roky sleduji, že zájem o astronomii výrazně vzrostl. A hlavně, což je potěšující, když mám po přednášce s posluchači diskusi, mění se neobyčejně kvalita dotazů. Zatímco celou řadu let to byly dotazy jednoduché nebo poplatné těm módním pavědám, které zazářily po převratu, když si všichni mysleli, že to bylo právě to, co komunisté potlačovali, je dnes naopak vidět, zvláště na mladších posluchačích, kvalitní informovanost. Což přičítám hlavně internetu. Mládež je zvyklá s inetrnetem běžně pracovat, tam pochopitelně najdou kvalitní a čerstvé informace, s nimiž mohou pracovat a formulovat zajímavé dotazy. A to je samozřejmě příjemné. Kromě toho astronomie zaznamenala několik nebývalých úspěchů a stává se stále více barevnou. Dříve jsme jásali nad kvalitním černobílým snímkem a dnes jsou běžně přístupné kvalitní barevné fotografie, nebo dokonce stereoskopické snímky, které dodávají plastičnost obrazu. Úžasné snímky poskytuje Hublleův kosmický teleskop, ty jsou jedinečné. Takže lidé si prostě přijdou na své. I když sdělovací prostředky tomu také pomáhají, nikoli však Česká televize, která mě v posledních letech vůbec nenadchla, protože málo využívá nabízených možností. A komerční televize se astronomii téměř nevěnují. Naopak velmi dobře je astronomická věda prezentována v Českém rozhlase, zejména na stanicích Vltava a Praha. Je potěšující, že část mladé generace už přišla na to, že je astronomie zajímavější než ty různé nesmysly v lesklém balení, a to se též odráží ve zvýšeném zájmu o studium astronomie na vysokých školách. A kdy se s Vámi opět setkáme v Uherském Brodě na přednášce? Domlouval jsem se s ing. Veselým na přednášce u příležitosti oslav 45. výročí založení hvězdárny v Uherském Brodě. Do Uherského Brodu jezdím rád, protože tu mám řadu dobrých přátel a je tu výborné posluchačské zázemí. Jaroslav Mikulík Dům kultury Uherský Brod do so VÝSTAVA JAROSLAV STRNAD FOTOGRAFIE foyer Domu kultury st VOJENSKÝ UMĚLECKÝ SOUBOR ONDRÁŠ ČERTOVINKY lidové taneční divadlo Pohádka nabitá energií, plná tance, zpěvu, výtečné muziky, humoru i čertovinek. Čertovinky však nejsou pouhým přepisem pohádky. Kdo čeká notoricky známý příběh, bude asi překvapen. Čertovinky se snaží jít dál ve snaze nenásilnou formou přiblížit folklorní motivy i divákům orientovaným jiným uměleckým směrem. velký sál DK hod. 100 Kč ne až út VÝROČNÍ VÝSTAVA ČESKÉHO SVAZU VČELAŘŮ UH. BROD foyer Domu kultury st PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU adaptace klasické pohádkové předlohy, jak ji pro herečku Evu Hruškovou (televizní Popelka) napsala Martina Drijverová, loutky vytvořil Jaroslav Doležal, krásné písničky složil Zdeněk Barták. Představení má poetický charakter. Eva Hrušková pohádku vypráví a vystupuje jako chůva. velký sál DK 9.30 hod. 30 Kč st KAREL PLÍHAL NEBE POČKÁ koncertní vystoupení velký sál DK hod. 130 Kč so a ne VIA LUCIS u příležitosti 45. výročí založení Hvězdárny DK Uh. Brod Výstava astronomické techniky, dalekohledů (hvězdárny DK, firmy ATC Astro Telescope Co. z Přerova, Optická vývojová dílna AVČR Turnov) s možností objednání dalekohledu. Přednáška Jaromíra Holuba. Úplné zatmění Slunce pozorované v Egyptě Expedice ATC Egypt African Eclipse. Prezentace školní tvořivosti žáků uherskobrodských škol (fyzikální pokusy ). vstupní hala Domu kultury , hod. RNDr. JIŘÍ GRYGAR Největší úspěchy a omyly v astronomii za uplynulých 45 let. Závěry ze zasedání Mezinárodní astronomické unie v Praze v létě velký sál DK hod. 50 Kč DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ HVĚZDÁRNY DK prohlídka Hvězdárny, pozorování Slunce spektrohelioskopem, večerní pozorování oblohy novým zrcadlovým dalekohledem, prezentace pořadů a filmů z astronomie a kosmonautiky Hvězdárna DK hod. pá OLŠAVA 55 uherskobrodský soubor Olšava slaví v letošním roce 55 let od svého vzniku a chce svoji dlouholetou činnost přiblížit i mladé generaci aby ji seznámila s folklorem nejen na Slovácku, ale i v jiných regionech. Olšaváci by taky chtěli přilákat mladé mezi sebe, jako případné členy souboru. Celý soubor a cimbálová muzika připravili výjimečný program. velký sál DK 9.00 hod. 30 Kč }

10 Výzva podnikatelům a neziskovým organizacím k předkládání rozvojových projektů s možností financování z prostředků EU v období Zlínský kraj ve spolupráci s partnery pro podnikatelský a neziskový sektor a euromanažery působícími v obcích s rozšířenou působností, kterou je také Uherský Brod, realizuje projekt Partnerství pro novou strategii Zlínského kraje. Za účelem posílení absorpční kapacity v čerpání prostředků z EU v příštím programovacím období jsou vyzýváni podnikatelé a NNO k předkládání projektových záměrů v oblastech financovaných z EU. V současné době se jednotlivé oblasti podpory ještě dolaďují v Regionálním operačním programu (ROP) pro NUTS II Střední Moravu a dalších tématických Operačních programech (OP). Již nyní je však důležité mít připraveny projekty, které by se mohly ucházet o čerpání z evropských fondů. Právě pro potřeby konzultací při zpracování a shromažďování projektových záměrů je zřízena pozice euromanažera na Městském úřadě Uherský Brod, kontaktovat jej můžete nejlépe prostřednictvím u: nebo telefonicky Ze všech zaslaných projektových záměrů budou na základě hodnotících kritérií vybrány nejlepší projekty, které budou bezplatně podpořeny konzultacemi vedoucími k finálnímu dopracování projektové žádosti pro podání do výzev o dotace z EU. Cílem projektu je tedy oslovit podniky a NNO a s pomocí partnerů za jednotlivé sektory (podnikatelský a neziskový) vyškolit projektové manažery tak, aby byli schopni připravit projektové záměry, které budou mít větší šanci získat podporu z evropských fondů. Další možností zapojení do projektu je zaslání kontaktních údajů na firmu či NNO v případě, že ještě neznáte konkrétní záměr projektu, ale uvažujete, že se v dalším programovacím období budete ucházet o prostředky z EU. Váš kontakt bude zařazen do databáze subjektů potenciálních žadatelů o zdroje plynoucí ze strukturálních fondů a budete informováni o dění v oblasti dotací. Projekt Partnerství pro novou strategii ZK je pro účastníky zdarma a je financován Evropskou unií v rámci programu SROP a Zlínským krajem. -red- ut Jubilejní X. autosalon Domu kultury mohli návštěvníci navštívit po oba dva dny a pořád se bylo na co dívat. V sobotu ho ozdobilo téměř šedesát nablýskaných harleyů, v neděli obdivovali příchozí hlavně veterány. Střední odborné učiliště Uherský Brod, Svatopluka Čecha Uherský Brod nabízí práce těchto stavebních oborů: Zedník možnost stavby rodinných domků Malíř veškeré malířské a natěračské práce Tesař montáž krovů, pergol, altánů, aj. Instalatér vodoinstalační a topenářské práce Podlahář kladení povlakových povrchů, dřevěných podlah, broušení podlah, kladení koberců Kontakt: ,

11 Program kina Máj září, říjen st /30 čt / Kč 16 BLOKŮ Po prohýřené noci je policista Jack pověřen jednoduchým úkolem převézt bezvýznamného zlodějíčka Eddieho k výslechu pouhých 16 bloků odsud. Celou dobu je však někdo sleduje. Když zastaví, zjistí, že se jedná o policisty, kteří se jich snaží zbavit, protože Eddie má proti jednomu z nich svědčit u soudu. Hrají: Bruce Willis, Mos Def, David Morse ad. Režie: Richard Donner. USA min. Od 15 let. Titulky. Thriller. Ne 1. 19/ Kč SKY FIGHTERS: AKCE V OBLACÍCH Během letecké přehlídky zmizí z dosahu radarů jedna ze stíhaček. Vojenská kontrola vyšle dva zkušené piloty Marchelliho a Valloise, aby ji našli. Když ale ztracený stroj objeví, zaútočí pohřešovaná stíhačka na jednoho z nich. Začíná vojenská operace, při které se piloti snaží získat ukradený stroj a zabránit tak teroristickému útoku. Hrají: Benoit Magimel, Clovis Cornillac ad. Režie: Gérard Pirés. Francie min. Přístupný. Titulky. Akční. Út 3. 19/30 ART 59+1 Kč/ 49+1 Kč GRBAVICA Grbavica je příběh ze současného Sarajeva. Vypráví o tom, že byť válka již skončila, v myslích lidí žije dále, je dennodenně přítomná, ovlivňuje budoucnost, motá se pod nohama, nedá se zapomenout, prorůstá generacemi. Vítěz Berlinale Hrají: Mirjana Mapy města Uherský Brod na Internetu h t t p : / / m a p y. u b. c z Ř á d k o v á i n z e r c e Prodám dveře vchodové plastové nové z neuskutečněné stavby, 2 ks bílé a hnědé, PC 9 a 22 tis. Kč, nyní a Kč. Tel.: Nabízím letošní včelí med různých druhů květový, lesní, pastovaný. Tel Centrum seniorů Út a Biblická hodina Začátek v l0.00 hod.v budově Charity. Pá Mariánské večeřadlo rozjímání o tajemstvích růžence s otcem Bartolomějem. Začátek v 9.00 hod. v Denním stacionáři Slunečnice. St Vzdělávání v katechizmu s otcem Bohumilem Kundlem. Začátek mezi hod. v budově Charity. Snídaně zajištěna. Karanović, Luna Mijović, Leon Lučev ad. Režie: Jasmina Zbanic. Rakousko/ SRN/ Bosna a Hercegovina min. Od 15 let. Titulky. St 4. 19/30 čt 5. 19/ Kč PÉČKO PRO ZAČÁTEČNÍKY Deacon, Matt a Fred jsou mladí kluci, kteří se kromě sportu a jiných běžných věcí zajímají hlavně o sex. Neúspěšně se snaží ve videopůjčovnách sehnat DVD s pornem, ale stále se jim to nedaří. Proto se rozhodnou natočit vlastní pornofilm a nakoupí veškerou potřebnou techniku. Zbývá jen zajistit pohlednou mladou dívku, která by byla ochotna pózovat před kamerou...hrají: Eric Von Detten, Tony Denman, Amy Smart ad. Režie: David M. Evans. USA/Německo min. Titulky. Komedie. Pá 6. 19/30 so 7. 19/30 ne 8. 19/ Kč Předprodej vstupenek od PIRÁTI Z KARIBIKU 2: TRUHLA MRTVÉHO MUŽE Kapitán Jack Sparrow je zpět... a s ním i Will Turner, Elizabeth Swann a celá řada nových i dobře známých postav, které se vrací na plátna kin v druhém dílu velkolepé ságy Piráti z Karibiku. V hlavních rolích se znovu představí Johnny Depp, jemuž role Jacka Sparrowa vynesla nominaci na Oscara, Orlando Bloom a Keira Knightley, která má od loňského roku také na kontě oscarovou nominaci. Režie: Gore Verbinski. USA min. Dobrodružný. Út /00 BIJÁSEK 25 Kč/ 15 Kč ZA PLOTEM Přišlo jaro a zvířátka se probrala ze zimního spánku. Zjišťují, že uprostřed jejich domova náhle vyrostla vysoká zelená věc živý plot. Oportunistický mýval RJ se postaví do čela zvířátek (veverka, vačice, ježek, skunk, mýval a želva), která se rozhodnou svět ZA PLOTEM prozkoumat, což způsobí řadu napínavých a zábavných momentů. USA min. Český dabing. Út /30 ART 59+1 Kč/ 49+1 Kč B-H JE MI STRACHEM B-h je mi strachem je celovečerní dokumentární film, který otřásá naším vnímáním víry, sexuality a náboženského fundamentalismu. Snímek tvoří osobní příběhy chasidských a ortodoxních Židů, kteří jsou gayové či lesby. Je současně portrétem lidí, kteří čelí zásadnímu dilematu jak smířit svojí vášnivou lásku k judaismu a Bohu s drastickým biblickým zákazem homosexuality. USA min. Od 15 let. Titulky. Dokument. St /30 čt / Kč TOMMYHO PEKLO Tommy je milý a pohledný kluk, který zdánlivě nemá žádné velké problémy. Chodí s krásnou spolužačkou, kterou by si později rád vzal, ve škole prospívá s vyznamenáním a k dovršení všech dobrých vlastností ještě vypomáhá v kostele jako ministrant. Problém nastane, když Tommyho opustí jeho přítelkyně a začne flirtovat s jiným. Hrají: Eirik Evjen, Anine Eckhoff, Mehran Iqbal ad. Režie: Ove Raymond Gyldenas. Norsko min. Komedie. Změna programu vyhrazena. V ceně každé vstupenky je zahrnuta 1 Kč pro Unii filmových distributorů na Rozvoj české kinematografie. Máte doma zvířátko? Chcete program kina em? Dejte nám vědět. Napište nám, co byste ve svém kině chtěli vidět: Pokud ne, měli byste vědět, že denně v ČR přibývají opuštění pejskové, protože se o ně jejich majitelé nedokážou postarat. Stále se rozrůstají útulky, aby poskytly útočiště těmto odloženým tvorečkům, kteří teskní po svém pánovi, kteří denně čekají v kleci na nového majitele a těší se z každé člověčí návštěvy. Existuje však skupinka pejsků, jež má ještě menší naději na nalezení páníčka. Jsou staří, handicapovaní nebo mají jinou vadu a potřebují podat pomocnou ruku ještě více než zdraví pejskové. Právě proto vznikly stránky, které by měly umožnit takovému pejskovi najít správný a láskyplný domov. Prosím, pokud máte v srdíčku místečko pro nemocného pejska, prohlédněte si nabídku těchto chlupáčů z celé ČR a pomozte mu. Pamatujte si, že psí láska je velmi hluboká a věrná, pejsek vám za poskytnutou péči rozdá tolik lásky, kolik má ve své psí dušičce. Městská knihovna v Uherském Brodě, oddělení pro děti vyhlašuje výtvarnou soutěž CESTA DO KNIHOVNY pro děti od 1 do 15 let, pro kolektivy i celé třídy Můžete použít libovolnou výtvarnou techniku: pastelky, barvy, tužku, uhel atd. Svoje obrázky odevzdejte nejpozději do 6. října 2006 v Městské knihovně Uh. Brod, Panský dům v dětském oddělení. Odborná porota vyhodnotí nejlepší práce a ty budou odměněny. Všechny dílka budou vystavena v Městské knihovně. uu

12 Florbalistky zahájily ligovou soutěž Juniorské florbalistky 1. AC Uh. Brod vstoupily o minulém víkendu do nového ročníku 1. ligy. V Brně na ně čekaly zápasy s týmy Valašských Klobouků a Těšan. Výsledek: polojasno... 1.AC UB FBC Sokol Valašské Klobouky 10:0 V prvním zápase minulého ročníku zaujímaly Broďanky pozici nováčka ligy. Letos, jako loňské vítězky, s nováčkem zahajovaly. Val. Klobouky se představily jako snaživý soupeř s výrazným fyzickým fondem, malými zkušenostmi a lehkými problémy s technikou. Brodské hráčky byly zřetelně lepší, přesto se v úvodu gólově trápily. Po první třetině jenom 2:0. Druhá jako přes kopírák. K výraznému vítězství 1. AC přispěla až závěrečná třetina. Góly padaly jeden za druhým a brodské hráčky si splnily svůj cíl: dvojciferné vítězství. Střetnutí charakterizují dvě zajímavosti: hattrick brodské Hanky Koníčkové a skutečnost, že Klobouky za celý zápas nevystřelily mezi brodské tyče. Góly 1. AC UB: Koníčková 3x, Surá 2x, Machalová, Trojanová, Krajčovičová, Lekešová a Maršovská. 1.AC UB Orel Těšany 1. FbC Aligators 2:2 V dobrém rozpoložení zahájily Broďanky svůj druhý zápas. Uklidňovala je dvojice výhod. Psychickou výhodou bylo vysoké vítězství z předešlého zápasu a fyzickou fakt, že mohly využít delší pauzy mezi zápasy. První dvě třetiny těchto výhod využívaly. Trpělivou hrou a přesným dodržováním taktických pokynů získaly lehkou převahu. Výborná gólmanka Těšan kapitulovala pouze dvakrát. Ale i to vedlo k nemístnému sebeuspokojení hráček z Brodu. Vlažný vstup do třetí třetiny a naprosté přehlížení taktických pokynů trenéra znamenal dvojici gólů v síti 1. AC. V průběhu pouhých dvou minut je zaznamenala nejlepší hráčka Těšan, do té doby precizně hlídaná. Do konce zápasu zbývalo 10 minut, které Brod využil k masivnímu náporu. Hráčky Těšan, povzbuzené nečekaným vývojem, se usilovně praly o překvapivý bod. Gólmanka byla skvělá, tyčky se za gól nepočítají, a tak se stalo, že Broďanky skončily se sklopenými hlavami. Góly 1. AC: Koníčková, Krajčovičová Nemám z toho všeho dobrý pocit. Pět třetin jsme odehráli výborně a potom stačí dvě minuty lehkovážnosti a body jsou pryč. Jestli chceme opět hrát play-off, pak se musíme těchto hloupostí vyvarovat. Výsledky zápasů v základní části se totiž přenášejí i do semifinálových bojů a výrazně ovlivňují nasazaní do play-off. Ale abych neviděl všechno jen černě, musím vyzdvihnout výkon Karolíny Lekešové, která byla jasně nejužitečnější hráčkou našeho týmu. Na výkon Káji a ostatních spoluhráček se můžete přijít podívat na hodovou sobotu do haly v Uh. Brodě. Hrajeme v 11 a 13 hodin se silnými týmy Svitav a Žďáru nad Sázavou, uzavřel zamračený trenér Uh. Brodu Tomáš Králík. TK Předseda plaveckého oddílu se omlouvá rodičům za nedopatření způsobené uvedením mylného data náboru dětí do oddílu v době, kdy byl CPA Delfín uzavřen. Náhradní termín bude 29. září 2006 v 16 hod. opět na CPA Delfín. Pro kontakt na oddíl platí pouze tel p. Illichman. Uzávěrka dalšího čísla, které vyjde , je Své příspěvky můžete dávat do redakce, na podatelnu MěÚ, vrátnici DK nebo posílat em na adresu brodsky. ub. cz Běh Terryho Foxe Tělocvičná jednota Sokol Uh. Brod připravila na sobotu 16. září již pátý ročník Běhu Terryho Foxe, humanitární akci, jejímž cílem je přispět na výzkum boje proti rakovině. Za pěkného počasí poslal na trať účastníky běhu olympijský vítěz z Montrealu ve střelbě na skeetu Josef Panáček. Celkem 115 účastníků prověřilo své síly na trati nejen během, ale i jízdou na kole a ti méně zdatní i chůzí. Sokolové vysoce oceňují účast chovanců Ústavu sociální péče pro mládež, kteří jsou pravidelnými účastníky této akce. V pokladničkách se ocitlo korun, které budou odeslány na speciální konto běhu. Po skončení vlastního běhu byl na ploše stadionu připraven zejména pro děti doprovodný program. Mohly si vyzkoušet řadu dovedností při jízdě na kole, ve střelbě ze vzduchovky či na horolezecké stěně v tělocvičně a zkusit svou zručnost při ovládání basketbalového i kriketového míče. Příjemné odpoledne dotvářela svým vystoupením country skupina Samorost. K větší spokojenosti organizátorů snad scházel jen větší počet aktivních účastníků. Vždyť jde o dobrou věc. Tělocviční jednota Sokol děkuje těmto sponzorům Uherskohradišťská nemocnice a.s., Městská nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, Město Uh. Brod, Kozap Bánov a Prima Bilavčík a svým tradičním spolupracovníkům Městské policii Uh. Brod a Centru odborné přípravy technické. -so- Turnaj v kopané Neobvyklý turnaj v kopané se konal na orelském stadionu. Jeho iniciátorem se stal uherskobrodský kaplan Josef Svoboda, který podobné akce už organizoval ve svých dřívějších působištích ve Slopném a ve Valašském Meziříčí, kde se konalo dokonce sedm ročníků. Na hřišti proti sobě nastoupily celky kněží, radničního výběru, učitelů a policistů. Finálové utkání mezi sebou sehrály celky policistů a kněží. Štěstí se nakonec přiklonilo k policistům (skóre 2:1), i když ani jejich soupeři se za svůj výkon rozhodně nemuseli stydět. Hráči nebyli jen z Uherského Brodu a okolí, ale dokonce až z Ostravy-Zábřehu přijel nejlepší hráč turnaje kněz Vítězslav Řehulka, který hrával fotbal i závodně. Je to výborný nápad a věřím, že v této tradici budeme pokračovat, řekl místostarosta Pavel Josefík, který se aktivně zúčastnil v dresu radničního výběru. Turnaj přilákal i řady diváků. Dobrovolné vstupné a výtěžek z prodeje výrobků Pivovaru Janáček, který byl hlavním sponzorem akce, poslouží pro potřeby nové Katolické základní školy v Uherském Brodě. -es- BRODSKÝ ZPRAVODAJ - vydává město Uherský Brod jako čtrnáctideník. Registrační číslo MK ČR E Řídí redakční rada: Stanislav František Zápeca, Markéta Gajdůšková, PhDr. Hana Všetečková, Hana Krajčová, Eduard Pěgřímek, PhDr. Irena Krejsová, Radek Šustek, Soňa Kunčarová. Odpovědný redaktor: Elen Sladká, tel.: Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Brně, č. j. P/2-570/95 ze dne Scan, Sazba, Grafická úprava, Web: :-* ForMyD., tel.: Osvit, Tisk: EUROtisk, tel.: uv

Zápis z jednání sportovní komise, konané dne na Městském úřadě v Uh. Brodě

Zápis z jednání sportovní komise, konané dne na Městském úřadě v Uh. Brodě Zápis z jednání sportovní komise, konané dne 17. 1. 2011 na Městském úřadě v Uh. Brodě Přítomni: dle prezenční listiny Program: l. Zahájení 2. Volba předsedy komise 3. VFP rok 2011 4. Sportovec roku 5.

Více

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103)

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103) 1 U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 27. září 2016 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

TEMATICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ I.

TEMATICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ I. Pozvánka na TEMATICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ I. Milí přátelé, studenti, pedagogové, srdečně Vás zveme na zajímavé víkendové soustředění, které pořádají Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. a Krajská hvezdáreň v Ţiline

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Josef Matocha Ing. Zdeněk Studeník

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Josef Matocha Ing. Zdeněk Studeník Usnesení z 9. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 6. října 2011 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 9/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í z 1. zasedání dne

V Ý P I S U S N E S E N Í z 1. zasedání dne Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. R AD A Z L Í N S K É H O K R AJ E V Ý P I S

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-14/2016 Datum jednání: 22.09.2016 3) Program jednání (USN-Z3-257/2016) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2016 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM/36/2016

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Z Á P I S č. 11/2016

Z Á P I S č. 11/2016 Z Á P I S č. 11/2016 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 11. 5. 2016 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D., František Hudek Omluveni: Ing. Jiří

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města bod č. 4 MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Číslo zasedání: 18. Termín zasedání: 8. 12. 2016 Předkládá: Bc. Robert Stržínek, starosta Zpracoval(a): Ing. Zdeněk Studeník, vedoucí Odboru finančního;

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 10. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 10. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 5.9.2016 Usnesení č. 375 /16-402 /16 375/16 Volba návrhové komise 376/16 Schválení programu 377/16 Kontrola usnesení zastupitelstva

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

Usnesení. k k základní běžný účet

Usnesení. k k základní běžný účet Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.6.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

ZPRÁVA z 95. schůze Rady města Uherského Brodu dne

ZPRÁVA z 95. schůze Rady města Uherského Brodu dne ZPRÁVA z 95. schůze Rady města Uherského Brodu dne 26. 4. 2006 RM doporučuje ZM schválit předložená rozpočtová opatření. RM doporučuje ZM schválit přijetí překlenovacího úvěru na realizaci investičních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172)

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172) 1 U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 18. června 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Město Kravaře. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 9. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 2.11.2011 v kongresovém sálu Buly Arény v Kravařích, část Kouty na Kostelní ul. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011 Ing.

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 1. 12. 2010 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej bytů Palackého 1503-4 2. Prodej pozemků Malina III 3. Žádost paní Nejezové o

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - II

EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - II Pozvánka na netradiční vzdělávací akci EXPERIMENTEM K POZNÁNÍ A SPOLUPRÁCI - II Milí přátelé, srdečně Vás zveme na netradiční víkendovou prakticky orientovanou vzdělávací akci, kterou pořádají a Krajská

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis č. 11/2016. z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. srpna 2016 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 11/2016. z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. srpna 2016 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 11/2016 z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. srpna 2016 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Ing. Leo Doseděl, Anna Hanáková, František Novák, Ing. Svatopluk

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 28.08.2012 Bod pořadu jednání: 39. Název : Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže 2013 účast reprezentace Libereckého kraje Důvod předložení: usnesení č.

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 2. zasedání zastupitelstva města,

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (paní učitelky Lucie Špačková a Magdaléna Pecháčková) a 2. stupně (paní učitelky

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného v mimořádném termínu dne 4. dubna 2013 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16:00 hod. VARIANTA

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016)

ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016) ŠKOLNÍ NOVINY 2015/2016 číslo 1 ( 1. června 2016) DRAZÍ SPOLUŽÁCI Vítejte ve ŠKOLNÍCH NOVINÁCH. Zde se budete dozvídat novinky, které se staly nebo se budou teprve dít. Věříme, že se Vám budou líbit. Redaktorem

Více

Zápis z jednání Rady obce Velatice. den jednání: 23. května 2012 č. 10/2012

Zápis z jednání Rady obce Velatice. den jednání: 23. května 2012 č. 10/2012 Zápis z jednání Rady obce Velatice den jednání: 23. května 2012 č. 10/2012 Přítomni: Omluveni: Mgr. Jan Grolich Zdeněk Severa Mgr. Petr Pelikán Ing. Marek Neveselý Mgr. Pavel Drozd Jednání rady zahájil

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 3. července 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 3. července 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 3. července 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 13. 06. 2016 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne v sále radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne v sále radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne 17.12.2012 v sále radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti rady města

Více

Usnesení. 1.1 Kontrola plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou Tisk 938/ /RM

Usnesení. 1.1 Kontrola plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou Tisk 938/ /RM Usnesení z 65. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 19. 12. 2016 v 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

ASTROSTÁŽ - SPOLEČNÉ HVĚZDNÉ NEBE-II

ASTROSTÁŽ - SPOLEČNÉ HVĚZDNÉ NEBE-II Pozvánka na netradiční vzdělávací a poznávací akci ASTROSTÁŽ - SPOLEČNÉ HVĚZDNÉ NEBE-II Milí přátelé, srdečně Vás zveme na netradiční vzdělávací a poznávací akci, kterou pořádají Hvězdárna Valašské Meziříčí,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve 1 Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve volných dnech, v době svátků a prázdnin. Naším cílem je,

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce P ř e h l e d u s n e s e n í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce v z a l o n a v ě d o m í v souladu s ustanovením 84 odst.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 11. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 13.4.2015 v 15:30 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY USNESENÍ ZE DNE 26. 4. 2010 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Vědecká knihovna v Olomouci červen 2007 Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel mnoha projektů

Více

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut.

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut. Dne 14. listopadu proběhly v naší škole třídní schůzky rodičů. Rodiče vyslechli informace týkající se prospěchu a chování žáků. Dozvěděli se o nejdůležitějších akcích školy. Nejlepšími žáky v I. čtvrtletí

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Zápis z jednání Rady MAS

Zápis z jednání Rady MAS Zápis z jednání Rady MAS Místo konání: Dne: Účastníci: Hosté: Omluven: Zapisovatelka: Ověřovatel: Ski areál Dlouhoňovice, objekt Chaty Rolba, první patro 7.4.2010, od 13:00 hodin Ing. Oldřich Žďárský Ing.

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 643/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 38. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne 14.12.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 759/46/RM/2015 Schválení programu 46. zasedání

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

21/1.4 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o kontrole plnění svých usnesení

21/1.4 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o kontrole plnění svých usnesení U snesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 22. 04. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti Hasičské zbrojnice Frýdlant nad Ostravicí 1. Organizační záležitosti

Více

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2017

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2017 INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2017 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s. Oblastní odbočka OPAVA Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, zapsaný spolek OPAVA a jejich příznivců.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Město Lomnice nad Popelkou USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou konaného dne 20. dubna 2016

Město Lomnice nad Popelkou USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou konaného dne 20. dubna 2016 Město Lomnice nad Popelkou USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou konaného dne 20. dubna 2016 Zastupitelstvo města bere na vědomí 16/16/Z - zápis zjednání kontrolního výboru

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 21. 10. 2009 v zasedací místnosti

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

Účast na 4. ročníku Třetího festivalu 2015 9. 10.2015 v Plzni

Účast na 4. ročníku Třetího festivalu 2015 9. 10.2015 v Plzni Účast na 4. ročníku Třetího festivalu 2015 9. 10.2015 v Plzni Zpráva o prezentaci Seniorského senátu MM ČB a aktivních seniorů na setkání seniorů v Plzni Dne 9. října. 2015 pořádal Seniorský senát MM ČB

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO 1. Základní informace o organizaci 2. Historie a členové 3. Cíle 4. Přehled činností roku 2014 4.1. Jednání Rady 4.2. Přehled realizovaných

Více

Město Kravaře. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 22. 6. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 12.100/2016-12.107 /2016 Mgr. Monika Brzesková

Více