KOMPLEXNÍ STUDIE PROGRESIVNÍCH ODVĚTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMPLEXNÍ STUDIE PROGRESIVNÍCH ODVĚTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ"

Transkript

1 TECHNOLOGICKÉ CENTRUM HRADEC KRÁLOVÉ O.P.S BERMAN GROUP, S.R.O. KOMPLEXNÍ STUDIE PROGRESIVNÍCH ODVĚTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PŘÍLOHA Č. 2 - ČÁST C TECHNOLOGICKÝ FORESIGHT ŠESTI PROGRESIVNÍCH ODVĚTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ 1

2 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD STROJÍRENSTVÍ A AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL... 8 Executive Summary... 8 (Mega) trendy v národním, evropském a světovém měřítku... 8 Analýza sektoru strojírenství v ČR a kraji Analýza sektoru strojírenství/automotive v ČR a kraji Identifikace bariér spolupráce/růstu Identifikace možností transferu technologií a progresivní výzkumné směry Předpoklady rozvoje a požadavky na změny SWOT analýza Identifikace průřezových platforem s ostatními pěti odvětvími Shrnutí, závěry a doporučení pro objednatele a aktéry triple-helix INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Executive summary (Mega) trendy v národním, evropském a světovém měřítku Analýza sektoru ICT v ČR a Královéhradeckém kraji Identifikace bariér spolupráce/růstu Identifikace možností transferu technologií Identifikace progresivních výzkumných směrů a technologií do budoucna Předpoklady rozvoje a požadavky na změny SWOT analýza

3 Identifikace průřezových platforem s ostatními pěti odvětvími Shrnutí, závěry a doporučení pro objednatele a aktéry triple-helix POTRAVINÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Executive Summary (Mega) trendy v národním, evropském a světovém měřítku Analýza sektoru potravinářství v ČR a kraji Analýza sektoru zemědělství v ČR a kraji Identifikace bariér spolupráce/růstu Identifikace možností transferu technologií a progresivní výzkumné směry Předpoklady rozvoje a požadavky na změny SWOT analýza Identifikace průřezových platforem s ostatními pěti odvětvími Shrnutí, závěry a doporučení pro objednatele a aktéry triple-helix TEXTILNÍ PRŮMYSL Executive summary (Mega) trendy v národním, evropském a světovém měřítku Analýza textilního odvětví v ČR a kraji Specializace a pozice textilních firem v Královéhradeckém kraji Identifikace bariér spolupráce/růstu Identifikace možnosti transferu technologií Identifikace progresívních výzkumných směrů a technologií do budoucna Předpoklady rozvoje a požadavky na změny SWOT analýza Identifikace průřezových platforem s ostatními pěti odvětvími

4 Oborové shrnutí, závěry a doporučení pro objednatele a aktéry triple-helix BIOMEDICÍNA Executive Summary (Mega) trendy v národním, evropském a světovém měřítku Analýza sektoru v ČR a kraji Identifikace bariér spolupráce/růstu Identifikace možností transferu technologií Identifikace progresivních výzkumných směrů a technologií do budoucna Předpoklady rozvoje a požadavky na změny SWOT analýza Identifikace průřezových platforem s ostatními pěti odvětvími Oborové shrnutí a doporučení pro objednatele a aktéry triple-helix OBNOVITELNÉ ZDROJE A ENERGETIKA (Mega) trendy v národním, evropském a světovém měřítku Analýza sektoru energetiky v ČR a kraji Identifikace bariér spolupráce/růstu Identifikace možnosti transferu technologií Identifikace progresivních výzkumných směrů Předpoklady rozvoje a požadavky na změny SWOT analýza Identifikace průřezových platforem s ostatními pěti odvětvími Oborové shrnutí a doporučení pro objednatele a aktéry triple-helix ŠETŘENÍ V INOVATIVNÍCH FIRMÁCH KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJI Shrnutí výsledků

5 Úvod všeobecné informace Strategické výzvy / očekávání a strategie firmy (delší období): VaV a inovace Veřejná podpora Oborově specifické dotazy Strojírenství Informační a komunikační technologie Zemědělství a potravinářství Energetika Textil Biomedicína Závěr ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ Shrnutí a závěry Doporučení pro zadavatele a aktéry triple-helix Ostatní závěry a doporučení ZDROJE Zdroje dat Potravinářství a zemědělství Webové stránky: Další webové citace: Další odkazy na vybrané elektronické dokumenty: Použitá literatura: Automotive a strojírenství ICT Biomedicína Webové citace: Energetika Textilní průmysl Makroekonomika

6 Úvod Dokument Technologický foresight šesti progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací vznikal v období červen říjen 2012 v rámci dílčí aktivity projektu Realizace Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. Popsané aktivity, stejně jako celý projekt, byl financován z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, prioritní osy 4 Rozvoj podnikatelského prostředí, oblast podpory 4.2 Podpora rozvoje spolupráce mezi středními školami, učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu, pod registračním číslem CZ.1.13/4.2.00/ Projekt je zaměřen na rozvíjení regionálního inovačního systému, podporu kooperace všech klíčových aktérů v progresivních odvětvích, podporu rozvíjení inovační infrastruktury a obecně zvyšování konkurenceschopnosti a investiční atraktivity Královéhradeckého kraje. Cílem zprávy je přinést komplexní pohled na šest odvětví, která jsou v Královéhradeckém kraji progresivní z hlediska výzkumu, vývoje a inovací. Jedná se o následující odvětví: 1. Biomedicína, 2. Textilní průmysl, 3. Strojírenství a automobilový průmysl, 4. Potravinářství a zemědělství, 5. Informační a komunikační technologie, 6. Obnovitelné zdroje a energetika. Provedení technologického foresightu ve výše uvedených odvětvích přináší analýzu stavu technologií, výzkumných směrů, bariér růstu, zásadních vlivů na odvětví, SWOT analýzu a návrh výhledu vývoje odvětví ve střednědobém horizontu a opatření reagujících na popsané trendy a skutečnosti. Realizace studie byla provedena v několika dílčích krocích. Nejprve byla zpracována analytická východiska s využitím veřejně dostupných zdrojů a nakoupených dat. V dalším kroku bylo realizováno 6 dílčích expertních skupin vedených externě najatými experty v dané oblasti. Záměrně byli vybráni experti mimo Královéhradecký region, aby jejich výstupy nebyly ovlivněny regionální příslušností. V rámci dvouhodinového expertního setkání došlo pro každý obor k zhruba hodinové prezentaci makroekonomických dat a pozici daného odvětví v regionálním, národním i mezinárodním měřítku a prezentaci experta, který vždy představil trendy hýbající daným oborem. Následovala vždy hodinová diskuze. Cílem bylo získat zpětnou vazbu účastníků a podklady pro realizaci navazujícího delfského šetření a sestavení oborové SWOT analýzy. Delfské šetření proběhlo v návaznosti na expertní skupiny. Samostatná zpráva z tohoto šetření je součástí studie. Na provedené šetření bylo navázáno ohniskovými skupinami. V průběhu těchto skupin experti diskutovali s účastníky předloženou SWOT analýzu odvětví, návrhy na opatření a doporučení. Poslední aktivitou, kde byli zapojeni jednotliví aktéři inovačního prostředí, byl průřezový workshop, kde se sešlo více než 80 účastníků. Závěrečné práce byly věnovány zpracování souhrnné zprávy a sestavení závěrů a doporučení. Jednotlivé aktivity a počet zapojených účastníků podle sledovaných odvětví je uveden v tabulce. 6

7 Expertní skupiny SWOT analýza Delfské šetření Ohniskové skupiny Průřezový workshop Závěrečná studie, shrnutí, doporučení Expertní skupina Delfské šetření Ohnisková skupina Průřezový workshop Biomedicína Textilní průmysl Strojírenství a automobilový průmysl Potravinářství a zemědělství Informační a komunikační technologie Obnovitelné zdroje a energetika respondentů účastníků 7

8 1 Strojírenství a automobilový průmysl Executive Summary Strojírenství a automotive představuje exportně nejvýznamnější obor regionální ekonomiky, v rámci zpracovatelského průmyslu pak jde o obor s nejvyšší zaměstnaností. Z globálních megatrendů pociťují místní firmy zejména ty trendy, které se týkají obecně podnikání, jako jsou "vyšší důraz na kvalitu produkce" a "zrychlený inovační cyklus" spíše než trendy zaměřené přímo na obor. V regionu neexistuje v tomto oboru akademický výzkum a vývoj, ale poměrně silný podnikový VaV, protože firmy, zejména finální výrobci a dodavatelé z Tier 1, jsou zaměřeny na inovace. Největší bariérou dalšího rozvoje je nedostatek lidských zdrojů, neboť v kraji chybí vysoká škola technického typu. Rozvoji konkurenceschopnosti odvětví založené na inovacích rovněž napomohou finanční nástroje stejně jako vytváření inovačního prostředí v kraji a úzká spolupráce aktérů triple helix i s partnery v sousedních regionech. (Mega) trendy v národním, evropském a světovém měřítku Trendy, které budou ovlivňovat sektor automotive a strojírenství v blízké budoucnosti, lze rozdělit do dvou základních skupin: na trendy technologické a tržní/poptávkové. Obě tyto skupin jsou navzájem propojené a ovlivňují se, přesto toto dělení má smysl pro lepší pochopení relativně složité situace automobilového průmyslu. Obecně platí, že současné trendy jsou svou povahou spíše inkrementální. Technologické inovace se zaměřují především na zvyšování efektivity spalovacích motorů, větší zapojení ICT v automobilech a na úsporu paliva pomocí lehkých materiálů. Z průzkumu mezi významnými představiteli světových výrobců automobilů vyplývají následující zjištění: Elektromobilita zůstává výzvou o 65 % dotázaných vidí v hybridech nejlepší řešení ve střednědobém horizontu. o 29 % věří, že palivové články budou v roce 2025 pro zákazníky atraktivnější než auta napájena z elektrických baterií (16%). o 9 14 mil. elektrických aut bude registrováno v TRIAD (globální triáda odpovídá nejrozvinutějším zemím světa) a v zemích BRIC. OEMs v horní části hodnotového řetězce o 54 % očekává, že dodavatelé elektrických komponent získají lepší pozici v hodnotovém řetězci. o OEMs budou leadery hodnotových řetězců, zvláště v oblasti nových technologiích (elektrické vlaky a spoje) a dopravní služby. Koncepty inovativní městské dopravy se dostávají do popředí o 50 % si myslí, že městské plánování ovlivňuje použití a design automobilů zvláště pak na nových trzích v megapolis. o Potenciální městská zákaznická základna pro dopravní služby je v zemích BRIC a může čítat mezi mil. zákazníky během 15 let. Nasycení a nadbytečná výroba jsou klíčové problémy 8

9 o 42 % vidí US trh jako nejvíce přesycený a zralý ze všech, který neodpovídá realitě. Následován je Německem a Japonskem. o 51 % si myslí, že Čína bude nejvíce nasycený trh z BRIC v roce 2016, následovaný Brazílií. o Očekává se, že v roce 2016 bude trh nasycen z 20-30%. Všudypřítomná konektivita mění zákazníkovo chování o 63 % očekává konvergenci TIME (Telecommunications, Information Technologies, Media & Entertainment) a automotive. o Budoucí generace zákazníků bude poptávat symbolický vztah mezi autem a IT řešením. o Modernizace je nejlepší odpověď na proměňující se technologické životní cykly. Maloobchod: orientace na služby & finanční e-komponenty o Většina (74 %) vidí kvalitní služby jako nejdůležitější faktor nákupu. o Rostoucí vliv e-komponentů. Joint-ventures a aliance jsou nejlepším řešením jak dosáhnout komplexity o 38 % zvažuje rozvoj nových technologií/produktů jako hlavní strategie generující růst. o 34 % vidí joint-ventures a aliance jako preferovanou strategii jak získat nové technologie/produkty. Rostoucí význam nových trhů o 75 % očekává konvergenci zralých a nových trhů k roku o Odhadované prodeje v BRIC: mil aut v roce o 32 % vidí, že do Číny exportuje 1 mil. vozů nebo více do roku Podle představitelů automobilek lze očekávat posun i v uvažování lidí, kdy se mění vnímání automobilu jako sociálního statutu. V tomto ohledu se pak podle představitelů automobilek do let začnou prosazovat inteligentní přepravní služby a koncept sdílených aut. Současné trendy v automobilovém průmyslu reagují na určité druhy impulsů od problematiky životního prostředí, přes urbanizaci až po měnící se chování zákazníků. Kromě řešení problémů jako jsou výše zmíněné, čeká evropské a severoamerické výrobce silná konkurence výrobců aut z Číny a Indie, kde se například firmy SAIC, Geely a BYD již v současnosti pokouší dostat na globální trh. Pro firmy, jež řídí globální produkční sítě, se rýsuje výzva v podobě změn struktury výrobních sítí. Jelikož roste podíl ICT technologií v automobilech a také lehkých slitin, všeobecně se očekává růst významu a zlepšení pozice těchto dodavatelů v rámci sítě. V tomto směru je poněkud překvapivé, že automobilky, jak vyplývá z průzkumu, stále vyvíjí poměrně malou aktivitu, co se týče spolupráce s klíčovými dodavateli a upevňování své pozice. Zde jsou nejčinnější německé značky Daimler, VW a BMW, které investují velké prostředky do spolupráce s producenty karbonových materiálů a dalších dílů. Automobilky očekávají, že Tier 1 dodavatelé budou hrát klíčovou roli v R&D těchto materiálů. Přestože se v současnosti velmi často hovoří o elektrických automobilech či jiných alternativních zdrojích, které by automobily mohly pohánět, nevěří producenti automobilů, že elektromobily dosáhnou vyšší tržního podílu než je 15 % do roku V této souvislosti si také nemyslí, že by čistě elektrické automobily byly ve střednědobém horizontu oblíbenější než hybridní auta. Dotázaní z BRIC si myslí, že bude v budoucnu největší zájem o automobily s palivovými články. Největší výdaje v rámci R&D směřují na snižování spotřeby energie a emisí pomocí více efektivních pohonných 9

10 jednotek a karosérií z lehkých slitin. Dvě třetiny z dotázaných CEO si myslí, že do 15 let nepřesáhne prodej e-automobilů více jak 15 % podílu na trhu. Očekávání se velmi liší dle regionů. Co se týče elektromobilů, jsou nejvíce optimističtí producenti z Japonska (25 % domácího trhu do roku 2026) a Číny. Ostatní státy BRIC, evropští a severoameričtí (11 15 %) producenti jsou se svými očekávání zdrženlivějšími. Následující tabulka zachycuje klíčové trendy v rámci obou skupin. Tab. 1: Trendy hnané S&T (Science and Technology) a poptávkou S&T Skladování energie Je silně ovlivněno vývojem v oblasti základního výzkumu na poli fyziky a chemie. POPTÁVKA Příjem Příjmy jedinců jsou klíčovým faktorem poptávky po automobilech. Paliva Výroba založená ICT Vědy materiálech na o Jsou naprosto klíčová pro automotive. Přírodní plyn, přidávání biomasy do paliv, CNG nebo tekutá paliva z biomasy jsou navrhována jako řešení závislosti na fosilních palivech. U vodíku je problém s jeho výrobou, zpracováním a zejména s malou efektivností (nevyplatí se). Nejvíce inovací v automotive pochází právě z ICT, pokrok v elektronickém průmyslu je důležitý pro pokrok ve výrobě. Výrazný je trend zapojení zákazníka do části tvorby designu. U nových materiálů včetně lehkých slitin a polymerů, kapalin, nátěrů a nanotechnologií se očekává růst v užití, což je agenda mnoha výzkumných institucí napříč Evropou. Životní prostředí zdroje Globalizace Ceny energií a 20 30% CO2 pochází z dopravy. Environmentálním dopadům se dá předejít i zmenšením počtu najetých kilometrů či přechodem na veřejnou dopravu. Poptávka po vozech přívětivějších k ŽP je dána cenou ropy a také se liší dle regionu, do roku 2015 má být 95% automobilu recyklovatelných. Rozdílné trhy vyžadují rozdílné automobily, a proto lze v budoucnu očekávat širokou paletu nabídky. Zatímco Čína a Indie vyžaduje nenákladné a bezpečné vozy, tak vyspělé země automobily pro stárnoucí populaci. Rozhodně klíčový faktor rozvoje automobilového průmyslu. Optimalizace konvekčních motorů Zmenšování spalovacích a vznětových motorů (turbodmychadla) je důležitý technologický trend jak zvýšit efektivnost tradičních motorů do budoucnosti. Alternativou je také vývoj tzv. sytému kombinovaného spalování, kde tradiční benzínový motor kontroluje spalovací systém a Organizační inercie a změny Organizační inercie, zdrojová závislost, nerovné tržní dohody nebo kanibalizace vlastních technologií je typických důvodem, proč jsou velké firmy rezistentní vůči zavádění/vývoji radikálních inovací. 10

11 Nové technologie Bezpečnost dieselové homogenní vznětové spalování. Hybridní technologie jsou používány jako prostředek změny (mezikrok). Bezpečnostní technologie jsou významní tahouni inovací a staví zejména na elektronickém průmyslu a ICT. Dopravní / přepravní chování Infrastruktur a Nasycení trhu Zdroj: SECTORAL INNOVATION FORESIGHT - Automotive Sector, 2010 Regulace Stárnoucí populace v západních zemích zrychlí poptávku po asistenčních systémech a stále více starších lidí bude chtít řídit navzdory svému věku. Rostoucí potřeba pracovní mobility a měnící se pracovní a životní vzorce vytvoří též novou poptávku. Zatraktivnění veřejné dopravy. Intermodularita. Čerpací a nabíjecí stanice. Vysoká investiční náročnost distribuční infrastruktury je velkou bariérou k rozšíření alternativních pohonných systémů. Jeden z hlavních činitelů inovací. Zvyšující se bezpečnost byla hlavním trendem v minulé dekádě, deregulace dopravního trhu v rámci EU zvýší konkurenci v přepravě zboží (silnice x železnice x voda). Výše jsou ukázány hlavní trendy, které budou automobilový průmysl v blízké budoucnosti nejvíce ovlivňovat. Z těchto zmíněných trendů pak experti navrhli 4 možné scénáře vývoje, přičemž kombinují různé aspekty, které mohou výrazně ovlivnit následnou podobu automobilového průmyslu. Tab. 2: Možné scénáře vývoje automobilového průmyslu Scénář Specifické inovační téma Trh Znovuoživení trhu Pohonné technologie: optimalizace stávajících spalovacích motorů (ICE) s využitím čistších paliv (CNG), biopaliva a hybridy (obojí méně jak 10 %). Výrobní procesy (tlak na ceny a použití ICT). Design: použitelnost. Bezpečnost: další vylepšení. Pomalé zlepšení k drive-by-wire (ICT-asistenty řízení), GPS v reálném čase a s plným pokrytím. Pokračující masové přizpůsobování a produktová diferenciace (design, elektronika, uživatelské profily) povedou k větší diverzifikaci a diferenciovanějším produktům. 11

12 Nízkonákladová auta / stroje Zelené energie Udržitelný rozvoj Zmenšování a zvyšování efektivity ICE. Zpracovatelské systémy a procesní vývoj zaměřený na nízkonákladovou produkci. Zvýšení recyklovatelnosti. Nové materiály. Speciální design. Alternativně poháněná vozidla: baterie, palivové články. Výrobní systémy: klíčový bude design/definice nových aut a konstrukčních postupů. Bezpečnostní technologie a systémy: výzva zejména v souvislosti s novými pohonnými jednotkami a požadavky na bezpečnost. Alternativně poháněné automobily nabídnou příležitost pro zavádění technologií asistentů řízení. Inovační témata jsou podobná jako v předešlém scénáři, ovšem s tím rozdílem, že rozvoj nastane pomaleji a s menším podílem radikálních inovací. Pro evropské producenty se nízkonákladové auta stanou relevantním trhem a budou produkovany v Evropě. Evropští producenti budou stavět továrny na nových trzích a tím přenášet technologie. Očekávání vzniku masového trhu se zelenými auty, který nabídne vysokou diverzitu a produktovou diferenciaci Infrastruktura pro nová auta nebude dostupná mimo Evropu, avšak lze očekávat, že v některých zemích se potřebná infrastruktura dobuduje během krátké chvíle. Očekávání vzniku nové trhu pro 2 3 kolová vozidla poháněná novými technologiemi (konkurence z Indie a Číny). Velké veřejné a soukromé organizace budou kupovat zelená auta. Růst trhu s novými typy vozidel pro veřejnou dopravu a služeb, ale v takové míře jako ve scénáři udržitelný rozvoj. Nové pohonné jednotky mohou být použity k dalším účelům. jako je výroba elektřiny, cca v desetiletém horizontu. Velké veřejné a soukromé organizace začnou častěji používat udržitelná auta, zvýší tak poptávku a posunou tím vývoj. Trh s produkty bude více standardizován (oproti předešlému scénáři). Potřeba nové infrastruktury vytvoří poptávku mimo tradiční automobilové trhy. Nové typy vozidel hromadné přepravy, jako jsou malé autobusy, budou postupně zaváděny. Sdílení automobilů se postupně stane stále více rozšířeným způsobem přepravy. Začnou se nabízet nové přepravní služby sdílení aut a plať za kilometr ), které jsou stejně jako nové produkty spojeny s novými obchodními modely. Rostoucí trh masové přepravy (díky růstu používání veřejné 12

13 Zdroj: SECTORAL INNOVATION FORESIGHT - Automotive Sector, 2010 dopravy). Větší poptávka po menších a středních velkých nákladních automobilech. Nové pohonné jednotky mohou být využity k dalším účelům (pohon strojů) a dokonce budou moc být využity pro výrobu elektřiny v horizontu 10 let. Analýza sektoru strojírenství v ČR a kraji Souhrn nejdůležitějších zjištění a trendů na firemní úrovni ve strojírenství v kraji: Největší podíl tvoří firmy zaměřující se na výrobu obráběcích a tvářecích strojů, zemědělských a stavebních strojů a strojů a zařízení pro textilní, dřevozpracující a potravinářský průmysl tedy podniky v tradičních oborech. Dominance velkých firem (nad 250 zaměstnanců) není nijak významná (např. jako v automotive) spíše převládají středně velké firmy ( zam.). Mezi velkými firmami nad 500 zaměstnanců jsou pouze podniky pod zahraniční kontrolou. Firmy významně postihla ekonomická krize stále ještě nedohnaly úroveň tržeb a zaměstnanosti z roku Přesto ale vzrostla ve sledovaném období produktivita (o 4 %), ale také průměrná mzda (dokonce o 23 %), což může negativně působit na konkurenceschopnost firem (zejména těch exportně orientovaných). Rozdíl ve vývoji růstových charakteristik (zaměstnanost, tržby, PH) mezi domácími a zahraničními firmami není téměř žádný pouze v případě produktivity si udržují ty zahraniční zhruba o 20 % vyšší úroveň. Nejdynamičtěji rostoucím segmentem s růstovým potenciálem i do budoucna jsou středně velké firmy ( zam.), které dokázaly v období zvyšovat zaměstnanost, tržby i produktivitu mezi nimi se nachází převážná většina domácích firem (9 z 12). Naopak nejvíce krize a pokles poptávky dolehl na menší firmy (pod 100 zam.), které pokles tržeb přinutil výrazněji snížit počty zaměstnanců. Několik firem i přes dopady hospodářské krize zaznamenalo v celém období poměrně silný růst řada z nich také vyvíjela vlastní systematické inovační a VaV aktivity (zčásti financované z veřejných prostředků), které jim pomohly udržet a posilovat svou pozici na trhu. Tab. 3 VaVaI projekty strojírenských firem v kraji (spolu)financované z veřejných prostředků, Název firmy Specializace Název projektu Anotace projektu Spolupráce s VaV institucí Celkové náklady (tis. Kč) Období realizace 13

14 Název firmy Specializace Název projektu Anotace projektu Spolupráce s VaV institucí Celkové náklady (tis. Kč) Období realizace ARGO- HYTOS s.r.o. Výrobce filtrační techniky Hydraulické proporcionální ventily pro mobilní aplikace Vývoj a ověření prototypů proporcionálních redukčních, přepouštěcích ventilů pro aplikaci v mobilních strojích, zejména traktorech, bagrech VŠB - TU Ostrava / Fakulta strojní Vapos, s.r.o. Výroba obráběcích strojů Vývoj nové řady pětiosých obráběcích strojů Konstrukce, výroba, montáž a odzkoušení tří variant pětiosých obráběcích center s vyššími hodnotami zrychlení PZP Komplet a.s. Vývoj a výroba tepelných čerpadel Vývoj tepelných čerpadel vzduch-voda Vývoj kompaktního tepelného čerpadla vzduch-voda pro zpětnou regeneraci odpadního tepla při větrání ČVUT / Fakulta strojní Vaspo Vamber k, s.r.o. Výroba jednoúčel. strojů Rozšíření centra VaV VASPO Vamberk Vývoj prototypových strojů a speciálních montážních přípravků Wikov MGI, a.s. Farmet, a.s. Výroba převodovek a větrných elektráren Výrobce zemědělskýc h strojů Vývoj a testování nových převodovek - 3 projekty Vývoj ozubených kol převodovek - 2 projekty Technologie větrných elektráren Lisovací, secí a zemědělské stroje - 4 projekty Superlehké nápravové převodovky, tramvajové a vlakové převodovky Vývoj a experimentální ověření nových technologií v oblasti ozubených kol převodových mechanismů Stanovení příčin deformace po chemicko- tepelném zpracování a jejich následná eliminace u převodovek větrných elektráren Vybudování vývojové a testovací laboratoře Výzkum a vývoj oddělujícího šnekového lisování. Zpracování fyzikálně-matematického popisu lisovaných materiálů a procesů ve šnekovém lise. Zvýšení technické úrovně a užitných vlastností secích strojů a vývoj nového prototypu ČVUT / Fakulta strojní ČVUT / Fakulta strojní, TU Liberec ZČU / Fakulta strojní ZČU Nové technologie - Výzkumné centrum v západočesk ém regionu ČZU / Technická fakulta Despa OK, s.r.o. Výroba plošinových vozíků a jejich dílů Vývoj nových akumulátorovýc h vozíků Výzkum a vývoj otěruvzdorných materiálů a technologií pro jejich využití u zemědělských strojů Vývoj a výroba akumulátorových vozíků s motorem na střídavý proud ČZU / Technická fakulta

15 Název firmy Specializace Název projektu Anotace projektu Spolupráce s VaV institucí Celkové náklady (tis. Kč) Období realizace HST Technol ogic, s.r.o. Výroba svařovací techniky Vývojové centrum HST CREATIVE Zlepšit výzkumné a vývojové kapacity, používané jako primární nástroj pro výrobu vlastních výrobků T.F.a. alfa, s.r.o. Oerliko n Czech s.r.o. Výroba tkalcovských strojů a dalších strojů Výzkum, vývoj a výroba strojů pro textilní průmysl Vysoce výkonná linka na výrobu kladených textilií Výzkum a vývoj nového typu rotorového dopřádacího stroje Výzkum a vývoj soukacích automatů Návrh speciální linky na výrobu technických textilií vyráběných principem kladení. Výroba nového typu rotorového stroje řady BD 430, který umožní realizovat novou technologii tvorby příze. Výroba nových soukacích automatů pro speciální použití, které umožní realizovat novou technologii soukání v okrajové a speciální textilní výrobě. Zdroj: IS VaVaI, výroční zprávy a webové stránky firem, vlastní úpravy VÚTS a.s VÚB a.s., TU v Liberci / Fakulta textilní Pozitivně lze hodnotit inovační a vývojovou aktivitu firem v kraji. Z vybraného vzorku 46 podniků jich 10 provádí v současnosti nebo provádělo v nedávné minulosti intenzivnější VaV aktivity, které byly (jsou) spolufinancovány z veřejných zdrojů, některé z nich spolupracují v této oblasti s univerzitami či specializovanými výzkumnými institucemi. Skutečný počet firem, které realizují VaV a inovační aktivity bude zřejmě ještě vyšší, neboť některé firmy využívají pouze neveřejné finanční zdroje. Nejčastěji se jedná o středně velké, převážně domácí firmy, jejichž výrobu lze charakterizovat jako medium až medium high-tech s vyšším podílem vývojových, inovačních aktivit na produkci. Jejich ekonomické charakteristiky řadí většinu z nich mezi úspěšnější firmy v regionu. Analýza sektoru strojírenství/automotive v ČR a kraji Souhrn hlavních trendů na firemní úrovni v automotive v kraji: Ve vnitřní struktuře převažují velké zahraniční firmy nad 250 zaměstnanců (10 z 11 firem v této skupině jsou pod zahraniční kontrolou). Jednoznačně dominantní v zaměstnanosti jsou pobočky Škody Auto v Kvasinách a Vrchlabí, které tvoří 1/3 z celého vzorku firem. Dále jsou nejvíce zastoupeni výrobci brzd a nápravových dílů, karosářských a interiérových dílů. Z pohledu vlastnictví převažují zahraniční společnosti, které tvoří 80 % zaměstnanosti a 90 % tržeb v sektoru v kraji. Z vývojového pohledu zaznamenalo odvětví v kraji v posledních 5 letech růst ve všech směrech tržby rostly o 9 %, zaměstnanost o 18 % a produktivita firem dokonce o 20 %. Výrazné zvýšení se dotklo také mezd pracovníků ty vzrostly v nominální hodnotě o 27 %, což však mohlo negativně působit na vnější konkurenceschopnost firem. Mzdy rostly rychlejším tempem u domácích firem, přičemž rozdíl se snížil z cca 20 % na 15 %. Nejvyšší 15

16 mzdy jsou u firem zabývajících se vývojem, designem a konstrukční činností průměrně 35 tis. Kč. Jednoznačně vyšší vývojovou dynamiku zaznamenaly pobočky zahraničních firem, zejména v případě tržeb (nárůst mezi roky o 47 %) a udržely si i zhruba o 30 % vyšší produktivitu práce než domácí podniky. Z pohledu technologické náročnosti spadá většina firem do medium a low-tech kategorie, pouze 2 firmy zabývající se vývojem, designem konstrukčními činnostmi lze charakterizovat jako high-tech. V kraji je poměrně velký podíl firem umístěných v HŘ na pozici Tier 1, což souvisí s nutností jejich lokalizace v blízkosti finálních výrobců vozidel pro to má kraj ideální podmínky (blízkost závodů Škoda Auto, TPCA Kolín). Tyto firmy nejsou pouze závislé na poptávce a zadání 1 vedoucí firmy z řetězce, ale řada z nich provádí vlastní VaV aktivity, mají poměrně široké portfolio odběratelů a některé se částečně orientují i na jiné segmenty než automotive. Jedná se především o střední a velké pobočky nadnárodních společností. Souhrn hlavních trendů v odvětví automotive v Česku: Jedná se o nejvýznamnější odvětví zpracovatelského průmyslu v Česku, jeho význam se stále zvyšuje (tvoří pětinu celkových tržeb), navíc je na něj řada firem v dalších odvětvích navázána nepřímo. Současně se jedná o odvětví s nadprůměrnou produktivitou. Automobilový průmysl nepostihla ekonomická krize tak výrazně jako další průmyslové obory zaměstnanost se sice na konci roku 2008 a v první polovině roku 2009 propadala, ale od 3. čtvrtletí roku 2009 rostla a v současnosti již dosáhla úrovně z předkrizového roku Příčinami bylo oživení na evropském trhu osobních automobilů, které bylo zčásti podpořeno institucionálními impulsy v zemích EU (např. šrotovné) a také velmi dobrými výsledky velkých firem v ČR Škody Auto a Hyundai Nošovice. Automotive je odvětvím s nadprůměrnými mzdami v průmyslu (zhruba o 15 % vyšší úroveň než jiné obory). ČR má třetí nejvyšší podíl automobilového průmyslu na tržbách ve zpracovatelském průmyslu v rámci EU 27, je pátým největším výrobcem aut v EU (relativně jí patří dokonce druhé místo) po krizi stoupla v roce 2010 produkce aut o 10 % a tento trend pokračuje i v letech 2011 a Firmy z automobilového průmyslu v Královéhradeckém kraji mají velmi malou aktivitu v žádostech z OP PI pouze dva úspěšné projekty (Magna Exteriors & Interiors s.r.o. - pobočka Libáň a Continental Automotive) naznačují, že pro pobočky větších zahraničních společností nejsou finanční prostředky z fondů EU kvůli své administrativní náročnosti lákavé a většina z nich zde ani vlastní výzkumné a vývojové aktivity nemá. V porovnání celkové hodnoty projektů firem z automotive v rámci OP PI dominuje Liberecký a Moravskoslezský kraj. Pozice Královéhradeckého kraje je spíše podprůměrná i vzhledem k velkému významu odvětví automotive v ekonomice regionu. Ve výši dotací zaostává např. i za kraji, které mají mnohem nižší podíl odvětví automotive na výkonech zpracovatelského průmyslu jako jsou Jihomoravský nebo Olomoucký kraj. Největší podíl úspěšných projektů zaměřených na rozvoj znalostních aktivit a inovací (programy Inovace, Potenciál) mají kraje Moravskoslezský a Liberecký zde byly v odvětví automotive pravděpodobně podporovány hlavně projekty zaměřené na kvalitativní rozvoj. Obdobně vysoký podíl má i Královéhradecký kraj, kde je téměř 70 % dotací čerpáno 16

17 z programů Potenciál a Inovace. Podpora se tedy soustředí také spíše na projekty zaměřené na inovace a VaV. Souhrn hlavních trendů v odvětví automotive v kraji: Odvětví automotive má v Královéhradeckém kraji třetí nejvyšší podíl na zaměstnanosti ve zpracovatelském průmyslu (po STC a LBK), který činí téměř 25 % a navíc v posledních 4 letech tento podíl vzrostl o 10 %. Výkonnost odvětví téměř vůbec nepostihla ekonomická krize. Význam a koncentrace oboru automotive do kraje roste zvýšily se lokalizační kvocienty tržeb, zaměstnanosti i HPH. Podle tržeb i HPH je v kraji koncentrace automobilového průmyslu v porovnání s ostatními regiony ČR více než dvojnásobná. Automotive se podílí na 25 % exportu z kraje, ve vnitřní struktuře převažují díly a příslušenství vozidel, méně pak finální automobily. V absolutních číslech export odvětví v posledních 7 letech spíše stagnuje, což nemusí být vnímáno negativně, neboť to pravděpodobně souvisí s větším zapojením firem v kraji do dodavatelsko-odběratelských vztahů v Česku podporovaném spuštěním provozů TPCA Kolín a Hyundai Nošovice. Čerpání z OP PI na inovační a VaV projekty je v rámci automotive v kraji minimální. Příčinou je struktura firem v regionu, kdy převládají pobočky velkých nadnárodních koncernů, které mají tyto aktivity lokalizovány v ústředí či jiných specializovaných závodech a navíc pro ně nejsou dotace kvůli své administrativní náročnosti atraktivní. Z pohledu technologické náročnosti lze výrobu nejčastěji zařadit mezi medium-tech a low-tech. V kraji jsou také dvě firmy, jejichž produkci lze zařadit na pomezí high-tech. Jsou to firmy Swell s.r.o. a Idiada CZ a.s. Obě se zaměřují na komplexní služby od vývoje, designu přes plánování, výpočty po testování a homologace a konstrukci prototypů. Jejich přítomnost v kraji je vysoce přínosná, protože zaměstnávají především vysoce vzdělané odborníky, nabízejí nadprůměrné platové ohodnocení a vytváří produkci s vysokou přidanou hodnotou. Obě navíc vykazují růstovou tendenci. Identifikace bariér spolupráce/růstu Bariéry spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje byly zjišťovány v rámci průzkumu mezi firmami v kraji. Na otázku, s kým firmy ve strojírenství a automotive v kraji spolupracují v oblasti VaV, byly následující odpovědi: Firmy z těchto dvou sektorů nejintenzivněji spolupracují se školami 26 % z nich tuto spolupráci hodnotí jako velmi významnou, pro 32 % je spolupráce středně významná, pro zbytek je významná málo vzhledem k neexistenci technicky zaměřených škol v regionu. 72 % podniků nachází partnery pro VaV v rámci koncernu, tato spolupráce je označována za velmi nebo středně významnou. Tento vysoký podíl souvisí se zapojením řady firem v regionu do nadnárodních společností. Spolupráce dále probíhá s jinými firmami v 57 % případů, ale pouze pro 21 % firem je významná. 17

18 Firmy nejméně spolupracují s veřejnými VaV institucemi a v rámci technologických platforem. Tuto formu spolupráce využívá méně než čtvrtina dotazovaných firem a většina z nich ji hodnotí jako nevýznamnou. Graf č. 1: Bariéry rozvoje inovací ve firmách automotive / strojírenství Zdroj: Průzkum Berman Group mezi firmami v KHK, 2012 Firmy byly následně dotázány, co považují za hlavní problémy / bariéry inovačního procesu a VaV aktivit. Každá z nich označila jednu až dvě klíčové bariéry a na prvních dvou místech se u všech firem v regionu s velkým náskokem umístily nedostatek financí (44 %) a nedostatek kvalifikovaných pracovníků (39 %). Na finance si stěžují v první řadě firmy v ICT (59 %) a zemědělství a potravinářství (58 %). Nedostatek kvalifikovaných pracovníků pociťují dvě třetiny firem, které zaměstnávají aspoň 4 zaměstnance ve VaV, z jednotlivých oborů je nejvíce postiženo strojírenství (62 %). Pro samotné strojírenské firmy je největším problémem nedostatek kvalifikovaných pracovníků vyplývající ze struktury místního vysokého školství. Tuto bariéru označilo téměř dvakrát více firem než nedostatek finančních prostředků (což se nestalo v žádném jiném oboru v kraji). Nicméně i strojírenské podniky uvítají finanční nástroje, kterými se veřejná správa bude snažit podpořit konkurenceschopnost místní ekonomiky založenou na inovacích. Jednou z nejvýznamnějších bariér rozvoje inovačního podnikání je pociťovaná slabá inovační poptávka ze strany firem. Hlavní důvod souvisí s převládající reaktivní povahou strategií firem, se kterou se setkáváme v průzkumech ve všech krajích ČR. Jelikož inovace ve firmách na území Česka jsou založeny zejména na přebírání existujícího / cizího know-how, mnoho firem nepotřebuje spolupracovat na výzkumu či vývoji s výzkumnými institucemi. Pokud již tuto potřebu firmy mají, tak v mnoha případech se zájem ze strany firmy obsahově a kvalitativně míjí s výzkumným zaměřením a cíli výzkumníků, neboť se nejedná o odborně motivující výzvu. 18

19 Identifikace možností transferu technologií a progresivní výzkumné směry Klíčové oblasti technického rozvoje v automobilovém průmyslu zahrnují nanotechnologie, pružnou automatizaci, elektroniku a motory na alternativní paliva. Růst cen ropy podněcuje investice do vývoje hybridních a alternativních pohonů vozidel. V nejbližších letech budou i nadále nejčastější formou využití alternativních zdrojů paliva hybridní vozy (s kombinací dvou druhů pohonu, např. elektromotor a klasický spalovací motor), které dokáží spojit využití alternativního pohonu se zachováním vlastností a komfortu srovnatelného s klasickými vozy. V současnosti dominují trhu vozidel s alternativním pohonem vozy využívající buď zcela nebo částečně elektrický pohon, s velkými očekáváními je sledován vývoj v oblasti využití vodíkových palivových článků. Právě průlom v této oblasti by mohl znamenat revoluci pro celý automobilový průmysl, resp. řešení problému drahé ropy a vysokých emisí. I přes trend rostoucího významu alternativních pohonů však zatím převažují klasické motory (vznětové a zážehové). Výzkum a vývoj v oblasti zážehových motorů se v současnosti soustřeďuje na hledání optimálního umístění a konstrukce zapalování tak, aby spalování bylo co nejúčinnější. Další potenciál růstu účinnosti klasických motorů spočívá ve snížení mechanických ztrát motorů a hnacích agregátů a systémů (včetně snížení valivých odporů u pneumatik). Významnou inovací je přechod z hydraulických systémů ovládání (využívajících posilovače řízení a brzd) automobilů k elektromechanickým systémům. Hlavní oblasti technologického rozvoje ve strojírenství zahrnují inovační postupy konstrukce s využitím nových technik, simulace a integrovaného přístupu (včetně hluku a vibrací), dále inteligentní mechanické systémy typu mechatroniky a automatizace, senzorů, automatizace a automatizačních systémů) a specifické materiály a povrchy pro nanovýrobu, propojení pokročilé mechaniky a nanomechaniky. Redesign a rekonfigurace strojů a pokročilá inteligence směřují k naplnění společných cílů efektivnosti a standardizace, optimalizace procesů, integrace systémů, organizace prostoru ke zvýšení rychlosti procesů, zlepšení řízení kvality výrobků (s využitím efektivních softwarových a hardwarových systémů). Rekonfigurovatelné obráběcí systémy (RMS) umožňují rychle reagovat na měnící se tržní poptávku (aktualizovat produktové řady), zkrátit dobu uvedení nového produktu na trh s vysokými kvalitativními nároky a při příznivých nákladových relacích. Výzkum inteligentnějších a integrovanějších strukturálních řešení bude vyžadovat zásadní změny konstrukce a vývoje strojů, dostupnost nových inteligentních a kompozitních materiálů, jejichž elasto-dynamickou odezvu bude možno přizpůsobit v reálném čase a tím zlepšit výkonnost mechanických systémů (např. v širokém spektru provozních podmínek). Nároky na kvalitu výrobků a zkrácení doby jejich vývoje vyžadují mechanizaci a automatizaci výrobních procesů, zároveň konstruktéři nemají k dispozici odpovídající čas na testování. Používané postupy proto musí umožňovat zásahy předcházející defektům a přerušením výroby (např. s využitím prototypového systému pro podporu konstrukce). V Královéhradeckém kraji neexistují akademická pracoviště, která by byla partnerem firmám v oblasti transferu technologií, což ukazuje i tabulka 3 v kapitole 3. Existují však nástroje, které mohou podpořit spolupráci firem s pracovišti mimo kraj, které jsou uvedeny níže: Jako nejčastější se v jiných regionech ČR i Evropy užívají finanční nástroje na podporu aplikovaného výzkumu. V Královéhradeckém kraji již existují první zkušenosti s inovačními vouchery, ale je zapotřebí, aby je firmy mohly čerpat pro spolupráci s pracovišti mimo kraj. Druhým populárním a úspěšným nástrojem používaným jinde jsou peníze na proof of concept, tj. poskytnutí 19

20 financí na ověření prvních výsledků vývoje v praxi. V neposlední řadě může veřejný sektor pomoci při zprostředkování a asistence účasti v programech podpory (včetně zahraničních). Zřízení patentového fondu by pomohlo menší skupině podniků, která si stěžuje na vysoké náklady spojené s patentovou ochranou jejich produktů v zahraničí. Další nástroje, které podporují kontrahovaný výzkum (např. cestou pořádání a účasti na technologických burzách nebo jenom cílenou propagací a marketingem) vyžadují těsnou spolupráci s akademickými pracovišti mimo Královéhradecký kraj, kde mohou vznikat i Centra pro transfer technologií. Předpoklady rozvoje a požadavky na změny Strojírenské firmy očekávají globální vývoj oboru s mírným optimismem, 36 % předpokládá nárůst a 55 % spíše stagnaci, pouze 9 % předpovídá mírný pokles. Z globálních trendů identifikovaných na jednání pracovní skupiny v srpnu 2012 bude mít podle dotazovaných největší vliv na obor rostoucí důraz na kvalitu, který je významný pro 62 % podniků (a například pro 83 % podniků se středním oddělením VaV). Zrychlený inovační cyklus udává jako významný 48 % respondentů, opět s nadprůměrným zastoupením (nad 60 %) v kategorii středního a velkého oddělení VaV. Jako třetí nejvýznamnější byl vyhodnocen důraz na ekologii provozu s 45 % kladných odpovědí, následovaný digitalizací, silnějším zapojení elektroniky do strojů (38 %) a automatizace ovládání strojů včetně automobilů (35 %). Jako nejméně významný z globálních trendů se jeví rozvoj hybridních automobilů (19 %). Souhrnně tedy můžeme konstatovat, že nejvýznamnějšími globálními trendy podniky určily ty, které se obecně týkají kvality a inovací, následně potom trendy v oblasti automatizace a digitalizace a nakonec trendy relevantní výlučně pro automobilový obor. Z jednotlivých pracovních pozic, které budou v následujícím období klíčové pro rozvoj firem, se na prvních místech objevily profese středního a vyššího technického managementu. Nejčastěji byl uváděn konstruktér / projektant (65 % firem, 100 % těch, které mají velké oddělení VaV), poté technolog (45 %) a střední technický management (32 %). Další 3 profese uvedlo vždy 26 % dotazovaných kontrolor jakosti, vývojář a obráběč včetně obsluhy CNC strojů. Poté následují další kvalifikované dělnické profese mechanik strojů a zařízení 16 %, elektrotechnik 13 %, technik v plastikářské výrobě 10 % a nástrojař 7 %. Z odpovědí na tuto otázku je evidentní, jakou roli mají pro podniky kvalifikovaní, technicky vzdělaní lidé. Základním předpokladem rozvoje tak jsou lidé pro kvalitní veřejný výzkum a inovační procesy firem. Veřejný sektor má několik možností, jak jejich počet v kraji zvýšit. Na prvním místě je snaha po zajištění talentovaných absolventů vysokých škol pro firmy v kraji. Fond znalostní ekonomiky v kraji může podpořit aktivní spolupráci studentů s původem v kraji s místními firmami. Program péče o talenty od základních škol by měl na druhou stranu oslovit ty, kteří budou v místních firmách pracovat v budoucnosti. Cestou soutěží a dalšího vzdělávání (prázdninové školy) podpořit rozvoj podnikavosti, kreativity, samostatnosti a osobní motivace od vstupu talentů na ZŠ. Pro stávající pracovníky firem je možno nabídnout speciální vzdělávání a docílit tolik žádané interdisciplinarity. Jako nejběžnější se jeví rozvoje jazykových znalostí u techniků a naopak technických znalostí u ekonomů nebo marketingových expertů firem. 20