KOMPLEXNÍ STUDIE PROGRESIVNÍCH ODVĚTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMPLEXNÍ STUDIE PROGRESIVNÍCH ODVĚTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ"

Transkript

1 TECHNOLOGICKÉ CENTRUM HRADEC KRÁLOVÉ O.P.S BERMAN GROUP, S.R.O. KOMPLEXNÍ STUDIE PROGRESIVNÍCH ODVĚTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PŘÍLOHA Č. 2 - ČÁST C TECHNOLOGICKÝ FORESIGHT ŠESTI PROGRESIVNÍCH ODVĚTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ 1

2 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD STROJÍRENSTVÍ A AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL... 8 Executive Summary... 8 (Mega) trendy v národním, evropském a světovém měřítku... 8 Analýza sektoru strojírenství v ČR a kraji Analýza sektoru strojírenství/automotive v ČR a kraji Identifikace bariér spolupráce/růstu Identifikace možností transferu technologií a progresivní výzkumné směry Předpoklady rozvoje a požadavky na změny SWOT analýza Identifikace průřezových platforem s ostatními pěti odvětvími Shrnutí, závěry a doporučení pro objednatele a aktéry triple-helix INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Executive summary (Mega) trendy v národním, evropském a světovém měřítku Analýza sektoru ICT v ČR a Královéhradeckém kraji Identifikace bariér spolupráce/růstu Identifikace možností transferu technologií Identifikace progresivních výzkumných směrů a technologií do budoucna Předpoklady rozvoje a požadavky na změny SWOT analýza

3 Identifikace průřezových platforem s ostatními pěti odvětvími Shrnutí, závěry a doporučení pro objednatele a aktéry triple-helix POTRAVINÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Executive Summary (Mega) trendy v národním, evropském a světovém měřítku Analýza sektoru potravinářství v ČR a kraji Analýza sektoru zemědělství v ČR a kraji Identifikace bariér spolupráce/růstu Identifikace možností transferu technologií a progresivní výzkumné směry Předpoklady rozvoje a požadavky na změny SWOT analýza Identifikace průřezových platforem s ostatními pěti odvětvími Shrnutí, závěry a doporučení pro objednatele a aktéry triple-helix TEXTILNÍ PRŮMYSL Executive summary (Mega) trendy v národním, evropském a světovém měřítku Analýza textilního odvětví v ČR a kraji Specializace a pozice textilních firem v Královéhradeckém kraji Identifikace bariér spolupráce/růstu Identifikace možnosti transferu technologií Identifikace progresívních výzkumných směrů a technologií do budoucna Předpoklady rozvoje a požadavky na změny SWOT analýza Identifikace průřezových platforem s ostatními pěti odvětvími

4 Oborové shrnutí, závěry a doporučení pro objednatele a aktéry triple-helix BIOMEDICÍNA Executive Summary (Mega) trendy v národním, evropském a světovém měřítku Analýza sektoru v ČR a kraji Identifikace bariér spolupráce/růstu Identifikace možností transferu technologií Identifikace progresivních výzkumných směrů a technologií do budoucna Předpoklady rozvoje a požadavky na změny SWOT analýza Identifikace průřezových platforem s ostatními pěti odvětvími Oborové shrnutí a doporučení pro objednatele a aktéry triple-helix OBNOVITELNÉ ZDROJE A ENERGETIKA (Mega) trendy v národním, evropském a světovém měřítku Analýza sektoru energetiky v ČR a kraji Identifikace bariér spolupráce/růstu Identifikace možnosti transferu technologií Identifikace progresivních výzkumných směrů Předpoklady rozvoje a požadavky na změny SWOT analýza Identifikace průřezových platforem s ostatními pěti odvětvími Oborové shrnutí a doporučení pro objednatele a aktéry triple-helix ŠETŘENÍ V INOVATIVNÍCH FIRMÁCH KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJI Shrnutí výsledků

5 Úvod všeobecné informace Strategické výzvy / očekávání a strategie firmy (delší období): VaV a inovace Veřejná podpora Oborově specifické dotazy Strojírenství Informační a komunikační technologie Zemědělství a potravinářství Energetika Textil Biomedicína Závěr ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ Shrnutí a závěry Doporučení pro zadavatele a aktéry triple-helix Ostatní závěry a doporučení ZDROJE Zdroje dat Potravinářství a zemědělství Webové stránky: Další webové citace: Další odkazy na vybrané elektronické dokumenty: Použitá literatura: Automotive a strojírenství ICT Biomedicína Webové citace: Energetika Textilní průmysl Makroekonomika

6 Úvod Dokument Technologický foresight šesti progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací vznikal v období červen říjen 2012 v rámci dílčí aktivity projektu Realizace Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. Popsané aktivity, stejně jako celý projekt, byl financován z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, prioritní osy 4 Rozvoj podnikatelského prostředí, oblast podpory 4.2 Podpora rozvoje spolupráce mezi středními školami, učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu, pod registračním číslem CZ.1.13/4.2.00/ Projekt je zaměřen na rozvíjení regionálního inovačního systému, podporu kooperace všech klíčových aktérů v progresivních odvětvích, podporu rozvíjení inovační infrastruktury a obecně zvyšování konkurenceschopnosti a investiční atraktivity Královéhradeckého kraje. Cílem zprávy je přinést komplexní pohled na šest odvětví, která jsou v Královéhradeckém kraji progresivní z hlediska výzkumu, vývoje a inovací. Jedná se o následující odvětví: 1. Biomedicína, 2. Textilní průmysl, 3. Strojírenství a automobilový průmysl, 4. Potravinářství a zemědělství, 5. Informační a komunikační technologie, 6. Obnovitelné zdroje a energetika. Provedení technologického foresightu ve výše uvedených odvětvích přináší analýzu stavu technologií, výzkumných směrů, bariér růstu, zásadních vlivů na odvětví, SWOT analýzu a návrh výhledu vývoje odvětví ve střednědobém horizontu a opatření reagujících na popsané trendy a skutečnosti. Realizace studie byla provedena v několika dílčích krocích. Nejprve byla zpracována analytická východiska s využitím veřejně dostupných zdrojů a nakoupených dat. V dalším kroku bylo realizováno 6 dílčích expertních skupin vedených externě najatými experty v dané oblasti. Záměrně byli vybráni experti mimo Královéhradecký region, aby jejich výstupy nebyly ovlivněny regionální příslušností. V rámci dvouhodinového expertního setkání došlo pro každý obor k zhruba hodinové prezentaci makroekonomických dat a pozici daného odvětví v regionálním, národním i mezinárodním měřítku a prezentaci experta, který vždy představil trendy hýbající daným oborem. Následovala vždy hodinová diskuze. Cílem bylo získat zpětnou vazbu účastníků a podklady pro realizaci navazujícího delfského šetření a sestavení oborové SWOT analýzy. Delfské šetření proběhlo v návaznosti na expertní skupiny. Samostatná zpráva z tohoto šetření je součástí studie. Na provedené šetření bylo navázáno ohniskovými skupinami. V průběhu těchto skupin experti diskutovali s účastníky předloženou SWOT analýzu odvětví, návrhy na opatření a doporučení. Poslední aktivitou, kde byli zapojeni jednotliví aktéři inovačního prostředí, byl průřezový workshop, kde se sešlo více než 80 účastníků. Závěrečné práce byly věnovány zpracování souhrnné zprávy a sestavení závěrů a doporučení. Jednotlivé aktivity a počet zapojených účastníků podle sledovaných odvětví je uveden v tabulce. 6

7 Expertní skupiny SWOT analýza Delfské šetření Ohniskové skupiny Průřezový workshop Závěrečná studie, shrnutí, doporučení Expertní skupina Delfské šetření Ohnisková skupina Průřezový workshop Biomedicína Textilní průmysl Strojírenství a automobilový průmysl Potravinářství a zemědělství Informační a komunikační technologie Obnovitelné zdroje a energetika respondentů účastníků 7

8 1 Strojírenství a automobilový průmysl Executive Summary Strojírenství a automotive představuje exportně nejvýznamnější obor regionální ekonomiky, v rámci zpracovatelského průmyslu pak jde o obor s nejvyšší zaměstnaností. Z globálních megatrendů pociťují místní firmy zejména ty trendy, které se týkají obecně podnikání, jako jsou "vyšší důraz na kvalitu produkce" a "zrychlený inovační cyklus" spíše než trendy zaměřené přímo na obor. V regionu neexistuje v tomto oboru akademický výzkum a vývoj, ale poměrně silný podnikový VaV, protože firmy, zejména finální výrobci a dodavatelé z Tier 1, jsou zaměřeny na inovace. Největší bariérou dalšího rozvoje je nedostatek lidských zdrojů, neboť v kraji chybí vysoká škola technického typu. Rozvoji konkurenceschopnosti odvětví založené na inovacích rovněž napomohou finanční nástroje stejně jako vytváření inovačního prostředí v kraji a úzká spolupráce aktérů triple helix i s partnery v sousedních regionech. (Mega) trendy v národním, evropském a světovém měřítku Trendy, které budou ovlivňovat sektor automotive a strojírenství v blízké budoucnosti, lze rozdělit do dvou základních skupin: na trendy technologické a tržní/poptávkové. Obě tyto skupin jsou navzájem propojené a ovlivňují se, přesto toto dělení má smysl pro lepší pochopení relativně složité situace automobilového průmyslu. Obecně platí, že současné trendy jsou svou povahou spíše inkrementální. Technologické inovace se zaměřují především na zvyšování efektivity spalovacích motorů, větší zapojení ICT v automobilech a na úsporu paliva pomocí lehkých materiálů. Z průzkumu mezi významnými představiteli světových výrobců automobilů vyplývají následující zjištění: Elektromobilita zůstává výzvou o 65 % dotázaných vidí v hybridech nejlepší řešení ve střednědobém horizontu. o 29 % věří, že palivové články budou v roce 2025 pro zákazníky atraktivnější než auta napájena z elektrických baterií (16%). o 9 14 mil. elektrických aut bude registrováno v TRIAD (globální triáda odpovídá nejrozvinutějším zemím světa) a v zemích BRIC. OEMs v horní části hodnotového řetězce o 54 % očekává, že dodavatelé elektrických komponent získají lepší pozici v hodnotovém řetězci. o OEMs budou leadery hodnotových řetězců, zvláště v oblasti nových technologiích (elektrické vlaky a spoje) a dopravní služby. Koncepty inovativní městské dopravy se dostávají do popředí o 50 % si myslí, že městské plánování ovlivňuje použití a design automobilů zvláště pak na nových trzích v megapolis. o Potenciální městská zákaznická základna pro dopravní služby je v zemích BRIC a může čítat mezi mil. zákazníky během 15 let. Nasycení a nadbytečná výroba jsou klíčové problémy 8

9 o 42 % vidí US trh jako nejvíce přesycený a zralý ze všech, který neodpovídá realitě. Následován je Německem a Japonskem. o 51 % si myslí, že Čína bude nejvíce nasycený trh z BRIC v roce 2016, následovaný Brazílií. o Očekává se, že v roce 2016 bude trh nasycen z 20-30%. Všudypřítomná konektivita mění zákazníkovo chování o 63 % očekává konvergenci TIME (Telecommunications, Information Technologies, Media & Entertainment) a automotive. o Budoucí generace zákazníků bude poptávat symbolický vztah mezi autem a IT řešením. o Modernizace je nejlepší odpověď na proměňující se technologické životní cykly. Maloobchod: orientace na služby & finanční e-komponenty o Většina (74 %) vidí kvalitní služby jako nejdůležitější faktor nákupu. o Rostoucí vliv e-komponentů. Joint-ventures a aliance jsou nejlepším řešením jak dosáhnout komplexity o 38 % zvažuje rozvoj nových technologií/produktů jako hlavní strategie generující růst. o 34 % vidí joint-ventures a aliance jako preferovanou strategii jak získat nové technologie/produkty. Rostoucí význam nových trhů o 75 % očekává konvergenci zralých a nových trhů k roku o Odhadované prodeje v BRIC: mil aut v roce o 32 % vidí, že do Číny exportuje 1 mil. vozů nebo více do roku Podle představitelů automobilek lze očekávat posun i v uvažování lidí, kdy se mění vnímání automobilu jako sociálního statutu. V tomto ohledu se pak podle představitelů automobilek do let začnou prosazovat inteligentní přepravní služby a koncept sdílených aut. Současné trendy v automobilovém průmyslu reagují na určité druhy impulsů od problematiky životního prostředí, přes urbanizaci až po měnící se chování zákazníků. Kromě řešení problémů jako jsou výše zmíněné, čeká evropské a severoamerické výrobce silná konkurence výrobců aut z Číny a Indie, kde se například firmy SAIC, Geely a BYD již v současnosti pokouší dostat na globální trh. Pro firmy, jež řídí globální produkční sítě, se rýsuje výzva v podobě změn struktury výrobních sítí. Jelikož roste podíl ICT technologií v automobilech a také lehkých slitin, všeobecně se očekává růst významu a zlepšení pozice těchto dodavatelů v rámci sítě. V tomto směru je poněkud překvapivé, že automobilky, jak vyplývá z průzkumu, stále vyvíjí poměrně malou aktivitu, co se týče spolupráce s klíčovými dodavateli a upevňování své pozice. Zde jsou nejčinnější německé značky Daimler, VW a BMW, které investují velké prostředky do spolupráce s producenty karbonových materiálů a dalších dílů. Automobilky očekávají, že Tier 1 dodavatelé budou hrát klíčovou roli v R&D těchto materiálů. Přestože se v současnosti velmi často hovoří o elektrických automobilech či jiných alternativních zdrojích, které by automobily mohly pohánět, nevěří producenti automobilů, že elektromobily dosáhnou vyšší tržního podílu než je 15 % do roku V této souvislosti si také nemyslí, že by čistě elektrické automobily byly ve střednědobém horizontu oblíbenější než hybridní auta. Dotázaní z BRIC si myslí, že bude v budoucnu největší zájem o automobily s palivovými články. Největší výdaje v rámci R&D směřují na snižování spotřeby energie a emisí pomocí více efektivních pohonných 9

10 jednotek a karosérií z lehkých slitin. Dvě třetiny z dotázaných CEO si myslí, že do 15 let nepřesáhne prodej e-automobilů více jak 15 % podílu na trhu. Očekávání se velmi liší dle regionů. Co se týče elektromobilů, jsou nejvíce optimističtí producenti z Japonska (25 % domácího trhu do roku 2026) a Číny. Ostatní státy BRIC, evropští a severoameričtí (11 15 %) producenti jsou se svými očekávání zdrženlivějšími. Následující tabulka zachycuje klíčové trendy v rámci obou skupin. Tab. 1: Trendy hnané S&T (Science and Technology) a poptávkou S&T Skladování energie Je silně ovlivněno vývojem v oblasti základního výzkumu na poli fyziky a chemie. POPTÁVKA Příjem Příjmy jedinců jsou klíčovým faktorem poptávky po automobilech. Paliva Výroba založená ICT Vědy materiálech na o Jsou naprosto klíčová pro automotive. Přírodní plyn, přidávání biomasy do paliv, CNG nebo tekutá paliva z biomasy jsou navrhována jako řešení závislosti na fosilních palivech. U vodíku je problém s jeho výrobou, zpracováním a zejména s malou efektivností (nevyplatí se). Nejvíce inovací v automotive pochází právě z ICT, pokrok v elektronickém průmyslu je důležitý pro pokrok ve výrobě. Výrazný je trend zapojení zákazníka do části tvorby designu. U nových materiálů včetně lehkých slitin a polymerů, kapalin, nátěrů a nanotechnologií se očekává růst v užití, což je agenda mnoha výzkumných institucí napříč Evropou. Životní prostředí zdroje Globalizace Ceny energií a 20 30% CO2 pochází z dopravy. Environmentálním dopadům se dá předejít i zmenšením počtu najetých kilometrů či přechodem na veřejnou dopravu. Poptávka po vozech přívětivějších k ŽP je dána cenou ropy a také se liší dle regionu, do roku 2015 má být 95% automobilu recyklovatelných. Rozdílné trhy vyžadují rozdílné automobily, a proto lze v budoucnu očekávat širokou paletu nabídky. Zatímco Čína a Indie vyžaduje nenákladné a bezpečné vozy, tak vyspělé země automobily pro stárnoucí populaci. Rozhodně klíčový faktor rozvoje automobilového průmyslu. Optimalizace konvekčních motorů Zmenšování spalovacích a vznětových motorů (turbodmychadla) je důležitý technologický trend jak zvýšit efektivnost tradičních motorů do budoucnosti. Alternativou je také vývoj tzv. sytému kombinovaného spalování, kde tradiční benzínový motor kontroluje spalovací systém a Organizační inercie a změny Organizační inercie, zdrojová závislost, nerovné tržní dohody nebo kanibalizace vlastních technologií je typických důvodem, proč jsou velké firmy rezistentní vůči zavádění/vývoji radikálních inovací. 10

11 Nové technologie Bezpečnost dieselové homogenní vznětové spalování. Hybridní technologie jsou používány jako prostředek změny (mezikrok). Bezpečnostní technologie jsou významní tahouni inovací a staví zejména na elektronickém průmyslu a ICT. Dopravní / přepravní chování Infrastruktur a Nasycení trhu Zdroj: SECTORAL INNOVATION FORESIGHT - Automotive Sector, 2010 Regulace Stárnoucí populace v západních zemích zrychlí poptávku po asistenčních systémech a stále více starších lidí bude chtít řídit navzdory svému věku. Rostoucí potřeba pracovní mobility a měnící se pracovní a životní vzorce vytvoří též novou poptávku. Zatraktivnění veřejné dopravy. Intermodularita. Čerpací a nabíjecí stanice. Vysoká investiční náročnost distribuční infrastruktury je velkou bariérou k rozšíření alternativních pohonných systémů. Jeden z hlavních činitelů inovací. Zvyšující se bezpečnost byla hlavním trendem v minulé dekádě, deregulace dopravního trhu v rámci EU zvýší konkurenci v přepravě zboží (silnice x železnice x voda). Výše jsou ukázány hlavní trendy, které budou automobilový průmysl v blízké budoucnosti nejvíce ovlivňovat. Z těchto zmíněných trendů pak experti navrhli 4 možné scénáře vývoje, přičemž kombinují různé aspekty, které mohou výrazně ovlivnit následnou podobu automobilového průmyslu. Tab. 2: Možné scénáře vývoje automobilového průmyslu Scénář Specifické inovační téma Trh Znovuoživení trhu Pohonné technologie: optimalizace stávajících spalovacích motorů (ICE) s využitím čistších paliv (CNG), biopaliva a hybridy (obojí méně jak 10 %). Výrobní procesy (tlak na ceny a použití ICT). Design: použitelnost. Bezpečnost: další vylepšení. Pomalé zlepšení k drive-by-wire (ICT-asistenty řízení), GPS v reálném čase a s plným pokrytím. Pokračující masové přizpůsobování a produktová diferenciace (design, elektronika, uživatelské profily) povedou k větší diverzifikaci a diferenciovanějším produktům. 11

12 Nízkonákladová auta / stroje Zelené energie Udržitelný rozvoj Zmenšování a zvyšování efektivity ICE. Zpracovatelské systémy a procesní vývoj zaměřený na nízkonákladovou produkci. Zvýšení recyklovatelnosti. Nové materiály. Speciální design. Alternativně poháněná vozidla: baterie, palivové články. Výrobní systémy: klíčový bude design/definice nových aut a konstrukčních postupů. Bezpečnostní technologie a systémy: výzva zejména v souvislosti s novými pohonnými jednotkami a požadavky na bezpečnost. Alternativně poháněné automobily nabídnou příležitost pro zavádění technologií asistentů řízení. Inovační témata jsou podobná jako v předešlém scénáři, ovšem s tím rozdílem, že rozvoj nastane pomaleji a s menším podílem radikálních inovací. Pro evropské producenty se nízkonákladové auta stanou relevantním trhem a budou produkovany v Evropě. Evropští producenti budou stavět továrny na nových trzích a tím přenášet technologie. Očekávání vzniku masového trhu se zelenými auty, který nabídne vysokou diverzitu a produktovou diferenciaci Infrastruktura pro nová auta nebude dostupná mimo Evropu, avšak lze očekávat, že v některých zemích se potřebná infrastruktura dobuduje během krátké chvíle. Očekávání vzniku nové trhu pro 2 3 kolová vozidla poháněná novými technologiemi (konkurence z Indie a Číny). Velké veřejné a soukromé organizace budou kupovat zelená auta. Růst trhu s novými typy vozidel pro veřejnou dopravu a služeb, ale v takové míře jako ve scénáři udržitelný rozvoj. Nové pohonné jednotky mohou být použity k dalším účelům. jako je výroba elektřiny, cca v desetiletém horizontu. Velké veřejné a soukromé organizace začnou častěji používat udržitelná auta, zvýší tak poptávku a posunou tím vývoj. Trh s produkty bude více standardizován (oproti předešlému scénáři). Potřeba nové infrastruktury vytvoří poptávku mimo tradiční automobilové trhy. Nové typy vozidel hromadné přepravy, jako jsou malé autobusy, budou postupně zaváděny. Sdílení automobilů se postupně stane stále více rozšířeným způsobem přepravy. Začnou se nabízet nové přepravní služby sdílení aut a plať za kilometr ), které jsou stejně jako nové produkty spojeny s novými obchodními modely. Rostoucí trh masové přepravy (díky růstu používání veřejné 12

13 Zdroj: SECTORAL INNOVATION FORESIGHT - Automotive Sector, 2010 dopravy). Větší poptávka po menších a středních velkých nákladních automobilech. Nové pohonné jednotky mohou být využity k dalším účelům (pohon strojů) a dokonce budou moc být využity pro výrobu elektřiny v horizontu 10 let. Analýza sektoru strojírenství v ČR a kraji Souhrn nejdůležitějších zjištění a trendů na firemní úrovni ve strojírenství v kraji: Největší podíl tvoří firmy zaměřující se na výrobu obráběcích a tvářecích strojů, zemědělských a stavebních strojů a strojů a zařízení pro textilní, dřevozpracující a potravinářský průmysl tedy podniky v tradičních oborech. Dominance velkých firem (nad 250 zaměstnanců) není nijak významná (např. jako v automotive) spíše převládají středně velké firmy ( zam.). Mezi velkými firmami nad 500 zaměstnanců jsou pouze podniky pod zahraniční kontrolou. Firmy významně postihla ekonomická krize stále ještě nedohnaly úroveň tržeb a zaměstnanosti z roku Přesto ale vzrostla ve sledovaném období produktivita (o 4 %), ale také průměrná mzda (dokonce o 23 %), což může negativně působit na konkurenceschopnost firem (zejména těch exportně orientovaných). Rozdíl ve vývoji růstových charakteristik (zaměstnanost, tržby, PH) mezi domácími a zahraničními firmami není téměř žádný pouze v případě produktivity si udržují ty zahraniční zhruba o 20 % vyšší úroveň. Nejdynamičtěji rostoucím segmentem s růstovým potenciálem i do budoucna jsou středně velké firmy ( zam.), které dokázaly v období zvyšovat zaměstnanost, tržby i produktivitu mezi nimi se nachází převážná většina domácích firem (9 z 12). Naopak nejvíce krize a pokles poptávky dolehl na menší firmy (pod 100 zam.), které pokles tržeb přinutil výrazněji snížit počty zaměstnanců. Několik firem i přes dopady hospodářské krize zaznamenalo v celém období poměrně silný růst řada z nich také vyvíjela vlastní systematické inovační a VaV aktivity (zčásti financované z veřejných prostředků), které jim pomohly udržet a posilovat svou pozici na trhu. Tab. 3 VaVaI projekty strojírenských firem v kraji (spolu)financované z veřejných prostředků, Název firmy Specializace Název projektu Anotace projektu Spolupráce s VaV institucí Celkové náklady (tis. Kč) Období realizace 13

14 Název firmy Specializace Název projektu Anotace projektu Spolupráce s VaV institucí Celkové náklady (tis. Kč) Období realizace ARGO- HYTOS s.r.o. Výrobce filtrační techniky Hydraulické proporcionální ventily pro mobilní aplikace Vývoj a ověření prototypů proporcionálních redukčních, přepouštěcích ventilů pro aplikaci v mobilních strojích, zejména traktorech, bagrech VŠB - TU Ostrava / Fakulta strojní Vapos, s.r.o. Výroba obráběcích strojů Vývoj nové řady pětiosých obráběcích strojů Konstrukce, výroba, montáž a odzkoušení tří variant pětiosých obráběcích center s vyššími hodnotami zrychlení PZP Komplet a.s. Vývoj a výroba tepelných čerpadel Vývoj tepelných čerpadel vzduch-voda Vývoj kompaktního tepelného čerpadla vzduch-voda pro zpětnou regeneraci odpadního tepla při větrání ČVUT / Fakulta strojní Vaspo Vamber k, s.r.o. Výroba jednoúčel. strojů Rozšíření centra VaV VASPO Vamberk Vývoj prototypových strojů a speciálních montážních přípravků Wikov MGI, a.s. Farmet, a.s. Výroba převodovek a větrných elektráren Výrobce zemědělskýc h strojů Vývoj a testování nových převodovek - 3 projekty Vývoj ozubených kol převodovek - 2 projekty Technologie větrných elektráren Lisovací, secí a zemědělské stroje - 4 projekty Superlehké nápravové převodovky, tramvajové a vlakové převodovky Vývoj a experimentální ověření nových technologií v oblasti ozubených kol převodových mechanismů Stanovení příčin deformace po chemicko- tepelném zpracování a jejich následná eliminace u převodovek větrných elektráren Vybudování vývojové a testovací laboratoře Výzkum a vývoj oddělujícího šnekového lisování. Zpracování fyzikálně-matematického popisu lisovaných materiálů a procesů ve šnekovém lise. Zvýšení technické úrovně a užitných vlastností secích strojů a vývoj nového prototypu ČVUT / Fakulta strojní ČVUT / Fakulta strojní, TU Liberec ZČU / Fakulta strojní ZČU Nové technologie - Výzkumné centrum v západočesk ém regionu ČZU / Technická fakulta Despa OK, s.r.o. Výroba plošinových vozíků a jejich dílů Vývoj nových akumulátorovýc h vozíků Výzkum a vývoj otěruvzdorných materiálů a technologií pro jejich využití u zemědělských strojů Vývoj a výroba akumulátorových vozíků s motorem na střídavý proud ČZU / Technická fakulta

15 Název firmy Specializace Název projektu Anotace projektu Spolupráce s VaV institucí Celkové náklady (tis. Kč) Období realizace HST Technol ogic, s.r.o. Výroba svařovací techniky Vývojové centrum HST CREATIVE Zlepšit výzkumné a vývojové kapacity, používané jako primární nástroj pro výrobu vlastních výrobků T.F.a. alfa, s.r.o. Oerliko n Czech s.r.o. Výroba tkalcovských strojů a dalších strojů Výzkum, vývoj a výroba strojů pro textilní průmysl Vysoce výkonná linka na výrobu kladených textilií Výzkum a vývoj nového typu rotorového dopřádacího stroje Výzkum a vývoj soukacích automatů Návrh speciální linky na výrobu technických textilií vyráběných principem kladení. Výroba nového typu rotorového stroje řady BD 430, který umožní realizovat novou technologii tvorby příze. Výroba nových soukacích automatů pro speciální použití, které umožní realizovat novou technologii soukání v okrajové a speciální textilní výrobě. Zdroj: IS VaVaI, výroční zprávy a webové stránky firem, vlastní úpravy VÚTS a.s VÚB a.s., TU v Liberci / Fakulta textilní Pozitivně lze hodnotit inovační a vývojovou aktivitu firem v kraji. Z vybraného vzorku 46 podniků jich 10 provádí v současnosti nebo provádělo v nedávné minulosti intenzivnější VaV aktivity, které byly (jsou) spolufinancovány z veřejných zdrojů, některé z nich spolupracují v této oblasti s univerzitami či specializovanými výzkumnými institucemi. Skutečný počet firem, které realizují VaV a inovační aktivity bude zřejmě ještě vyšší, neboť některé firmy využívají pouze neveřejné finanční zdroje. Nejčastěji se jedná o středně velké, převážně domácí firmy, jejichž výrobu lze charakterizovat jako medium až medium high-tech s vyšším podílem vývojových, inovačních aktivit na produkci. Jejich ekonomické charakteristiky řadí většinu z nich mezi úspěšnější firmy v regionu. Analýza sektoru strojírenství/automotive v ČR a kraji Souhrn hlavních trendů na firemní úrovni v automotive v kraji: Ve vnitřní struktuře převažují velké zahraniční firmy nad 250 zaměstnanců (10 z 11 firem v této skupině jsou pod zahraniční kontrolou). Jednoznačně dominantní v zaměstnanosti jsou pobočky Škody Auto v Kvasinách a Vrchlabí, které tvoří 1/3 z celého vzorku firem. Dále jsou nejvíce zastoupeni výrobci brzd a nápravových dílů, karosářských a interiérových dílů. Z pohledu vlastnictví převažují zahraniční společnosti, které tvoří 80 % zaměstnanosti a 90 % tržeb v sektoru v kraji. Z vývojového pohledu zaznamenalo odvětví v kraji v posledních 5 letech růst ve všech směrech tržby rostly o 9 %, zaměstnanost o 18 % a produktivita firem dokonce o 20 %. Výrazné zvýšení se dotklo také mezd pracovníků ty vzrostly v nominální hodnotě o 27 %, což však mohlo negativně působit na vnější konkurenceschopnost firem. Mzdy rostly rychlejším tempem u domácích firem, přičemž rozdíl se snížil z cca 20 % na 15 %. Nejvyšší 15

16 mzdy jsou u firem zabývajících se vývojem, designem a konstrukční činností průměrně 35 tis. Kč. Jednoznačně vyšší vývojovou dynamiku zaznamenaly pobočky zahraničních firem, zejména v případě tržeb (nárůst mezi roky o 47 %) a udržely si i zhruba o 30 % vyšší produktivitu práce než domácí podniky. Z pohledu technologické náročnosti spadá většina firem do medium a low-tech kategorie, pouze 2 firmy zabývající se vývojem, designem konstrukčními činnostmi lze charakterizovat jako high-tech. V kraji je poměrně velký podíl firem umístěných v HŘ na pozici Tier 1, což souvisí s nutností jejich lokalizace v blízkosti finálních výrobců vozidel pro to má kraj ideální podmínky (blízkost závodů Škoda Auto, TPCA Kolín). Tyto firmy nejsou pouze závislé na poptávce a zadání 1 vedoucí firmy z řetězce, ale řada z nich provádí vlastní VaV aktivity, mají poměrně široké portfolio odběratelů a některé se částečně orientují i na jiné segmenty než automotive. Jedná se především o střední a velké pobočky nadnárodních společností. Souhrn hlavních trendů v odvětví automotive v Česku: Jedná se o nejvýznamnější odvětví zpracovatelského průmyslu v Česku, jeho význam se stále zvyšuje (tvoří pětinu celkových tržeb), navíc je na něj řada firem v dalších odvětvích navázána nepřímo. Současně se jedná o odvětví s nadprůměrnou produktivitou. Automobilový průmysl nepostihla ekonomická krize tak výrazně jako další průmyslové obory zaměstnanost se sice na konci roku 2008 a v první polovině roku 2009 propadala, ale od 3. čtvrtletí roku 2009 rostla a v současnosti již dosáhla úrovně z předkrizového roku Příčinami bylo oživení na evropském trhu osobních automobilů, které bylo zčásti podpořeno institucionálními impulsy v zemích EU (např. šrotovné) a také velmi dobrými výsledky velkých firem v ČR Škody Auto a Hyundai Nošovice. Automotive je odvětvím s nadprůměrnými mzdami v průmyslu (zhruba o 15 % vyšší úroveň než jiné obory). ČR má třetí nejvyšší podíl automobilového průmyslu na tržbách ve zpracovatelském průmyslu v rámci EU 27, je pátým největším výrobcem aut v EU (relativně jí patří dokonce druhé místo) po krizi stoupla v roce 2010 produkce aut o 10 % a tento trend pokračuje i v letech 2011 a Firmy z automobilového průmyslu v Královéhradeckém kraji mají velmi malou aktivitu v žádostech z OP PI pouze dva úspěšné projekty (Magna Exteriors & Interiors s.r.o. - pobočka Libáň a Continental Automotive) naznačují, že pro pobočky větších zahraničních společností nejsou finanční prostředky z fondů EU kvůli své administrativní náročnosti lákavé a většina z nich zde ani vlastní výzkumné a vývojové aktivity nemá. V porovnání celkové hodnoty projektů firem z automotive v rámci OP PI dominuje Liberecký a Moravskoslezský kraj. Pozice Královéhradeckého kraje je spíše podprůměrná i vzhledem k velkému významu odvětví automotive v ekonomice regionu. Ve výši dotací zaostává např. i za kraji, které mají mnohem nižší podíl odvětví automotive na výkonech zpracovatelského průmyslu jako jsou Jihomoravský nebo Olomoucký kraj. Největší podíl úspěšných projektů zaměřených na rozvoj znalostních aktivit a inovací (programy Inovace, Potenciál) mají kraje Moravskoslezský a Liberecký zde byly v odvětví automotive pravděpodobně podporovány hlavně projekty zaměřené na kvalitativní rozvoj. Obdobně vysoký podíl má i Královéhradecký kraj, kde je téměř 70 % dotací čerpáno 16

17 z programů Potenciál a Inovace. Podpora se tedy soustředí také spíše na projekty zaměřené na inovace a VaV. Souhrn hlavních trendů v odvětví automotive v kraji: Odvětví automotive má v Královéhradeckém kraji třetí nejvyšší podíl na zaměstnanosti ve zpracovatelském průmyslu (po STC a LBK), který činí téměř 25 % a navíc v posledních 4 letech tento podíl vzrostl o 10 %. Výkonnost odvětví téměř vůbec nepostihla ekonomická krize. Význam a koncentrace oboru automotive do kraje roste zvýšily se lokalizační kvocienty tržeb, zaměstnanosti i HPH. Podle tržeb i HPH je v kraji koncentrace automobilového průmyslu v porovnání s ostatními regiony ČR více než dvojnásobná. Automotive se podílí na 25 % exportu z kraje, ve vnitřní struktuře převažují díly a příslušenství vozidel, méně pak finální automobily. V absolutních číslech export odvětví v posledních 7 letech spíše stagnuje, což nemusí být vnímáno negativně, neboť to pravděpodobně souvisí s větším zapojením firem v kraji do dodavatelsko-odběratelských vztahů v Česku podporovaném spuštěním provozů TPCA Kolín a Hyundai Nošovice. Čerpání z OP PI na inovační a VaV projekty je v rámci automotive v kraji minimální. Příčinou je struktura firem v regionu, kdy převládají pobočky velkých nadnárodních koncernů, které mají tyto aktivity lokalizovány v ústředí či jiných specializovaných závodech a navíc pro ně nejsou dotace kvůli své administrativní náročnosti atraktivní. Z pohledu technologické náročnosti lze výrobu nejčastěji zařadit mezi medium-tech a low-tech. V kraji jsou také dvě firmy, jejichž produkci lze zařadit na pomezí high-tech. Jsou to firmy Swell s.r.o. a Idiada CZ a.s. Obě se zaměřují na komplexní služby od vývoje, designu přes plánování, výpočty po testování a homologace a konstrukci prototypů. Jejich přítomnost v kraji je vysoce přínosná, protože zaměstnávají především vysoce vzdělané odborníky, nabízejí nadprůměrné platové ohodnocení a vytváří produkci s vysokou přidanou hodnotou. Obě navíc vykazují růstovou tendenci. Identifikace bariér spolupráce/růstu Bariéry spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje byly zjišťovány v rámci průzkumu mezi firmami v kraji. Na otázku, s kým firmy ve strojírenství a automotive v kraji spolupracují v oblasti VaV, byly následující odpovědi: Firmy z těchto dvou sektorů nejintenzivněji spolupracují se školami 26 % z nich tuto spolupráci hodnotí jako velmi významnou, pro 32 % je spolupráce středně významná, pro zbytek je významná málo vzhledem k neexistenci technicky zaměřených škol v regionu. 72 % podniků nachází partnery pro VaV v rámci koncernu, tato spolupráce je označována za velmi nebo středně významnou. Tento vysoký podíl souvisí se zapojením řady firem v regionu do nadnárodních společností. Spolupráce dále probíhá s jinými firmami v 57 % případů, ale pouze pro 21 % firem je významná. 17

18 Firmy nejméně spolupracují s veřejnými VaV institucemi a v rámci technologických platforem. Tuto formu spolupráce využívá méně než čtvrtina dotazovaných firem a většina z nich ji hodnotí jako nevýznamnou. Graf č. 1: Bariéry rozvoje inovací ve firmách automotive / strojírenství Zdroj: Průzkum Berman Group mezi firmami v KHK, 2012 Firmy byly následně dotázány, co považují za hlavní problémy / bariéry inovačního procesu a VaV aktivit. Každá z nich označila jednu až dvě klíčové bariéry a na prvních dvou místech se u všech firem v regionu s velkým náskokem umístily nedostatek financí (44 %) a nedostatek kvalifikovaných pracovníků (39 %). Na finance si stěžují v první řadě firmy v ICT (59 %) a zemědělství a potravinářství (58 %). Nedostatek kvalifikovaných pracovníků pociťují dvě třetiny firem, které zaměstnávají aspoň 4 zaměstnance ve VaV, z jednotlivých oborů je nejvíce postiženo strojírenství (62 %). Pro samotné strojírenské firmy je největším problémem nedostatek kvalifikovaných pracovníků vyplývající ze struktury místního vysokého školství. Tuto bariéru označilo téměř dvakrát více firem než nedostatek finančních prostředků (což se nestalo v žádném jiném oboru v kraji). Nicméně i strojírenské podniky uvítají finanční nástroje, kterými se veřejná správa bude snažit podpořit konkurenceschopnost místní ekonomiky založenou na inovacích. Jednou z nejvýznamnějších bariér rozvoje inovačního podnikání je pociťovaná slabá inovační poptávka ze strany firem. Hlavní důvod souvisí s převládající reaktivní povahou strategií firem, se kterou se setkáváme v průzkumech ve všech krajích ČR. Jelikož inovace ve firmách na území Česka jsou založeny zejména na přebírání existujícího / cizího know-how, mnoho firem nepotřebuje spolupracovat na výzkumu či vývoji s výzkumnými institucemi. Pokud již tuto potřebu firmy mají, tak v mnoha případech se zájem ze strany firmy obsahově a kvalitativně míjí s výzkumným zaměřením a cíli výzkumníků, neboť se nejedná o odborně motivující výzvu. 18

19 Identifikace možností transferu technologií a progresivní výzkumné směry Klíčové oblasti technického rozvoje v automobilovém průmyslu zahrnují nanotechnologie, pružnou automatizaci, elektroniku a motory na alternativní paliva. Růst cen ropy podněcuje investice do vývoje hybridních a alternativních pohonů vozidel. V nejbližších letech budou i nadále nejčastější formou využití alternativních zdrojů paliva hybridní vozy (s kombinací dvou druhů pohonu, např. elektromotor a klasický spalovací motor), které dokáží spojit využití alternativního pohonu se zachováním vlastností a komfortu srovnatelného s klasickými vozy. V současnosti dominují trhu vozidel s alternativním pohonem vozy využívající buď zcela nebo částečně elektrický pohon, s velkými očekáváními je sledován vývoj v oblasti využití vodíkových palivových článků. Právě průlom v této oblasti by mohl znamenat revoluci pro celý automobilový průmysl, resp. řešení problému drahé ropy a vysokých emisí. I přes trend rostoucího významu alternativních pohonů však zatím převažují klasické motory (vznětové a zážehové). Výzkum a vývoj v oblasti zážehových motorů se v současnosti soustřeďuje na hledání optimálního umístění a konstrukce zapalování tak, aby spalování bylo co nejúčinnější. Další potenciál růstu účinnosti klasických motorů spočívá ve snížení mechanických ztrát motorů a hnacích agregátů a systémů (včetně snížení valivých odporů u pneumatik). Významnou inovací je přechod z hydraulických systémů ovládání (využívajících posilovače řízení a brzd) automobilů k elektromechanickým systémům. Hlavní oblasti technologického rozvoje ve strojírenství zahrnují inovační postupy konstrukce s využitím nových technik, simulace a integrovaného přístupu (včetně hluku a vibrací), dále inteligentní mechanické systémy typu mechatroniky a automatizace, senzorů, automatizace a automatizačních systémů) a specifické materiály a povrchy pro nanovýrobu, propojení pokročilé mechaniky a nanomechaniky. Redesign a rekonfigurace strojů a pokročilá inteligence směřují k naplnění společných cílů efektivnosti a standardizace, optimalizace procesů, integrace systémů, organizace prostoru ke zvýšení rychlosti procesů, zlepšení řízení kvality výrobků (s využitím efektivních softwarových a hardwarových systémů). Rekonfigurovatelné obráběcí systémy (RMS) umožňují rychle reagovat na měnící se tržní poptávku (aktualizovat produktové řady), zkrátit dobu uvedení nového produktu na trh s vysokými kvalitativními nároky a při příznivých nákladových relacích. Výzkum inteligentnějších a integrovanějších strukturálních řešení bude vyžadovat zásadní změny konstrukce a vývoje strojů, dostupnost nových inteligentních a kompozitních materiálů, jejichž elasto-dynamickou odezvu bude možno přizpůsobit v reálném čase a tím zlepšit výkonnost mechanických systémů (např. v širokém spektru provozních podmínek). Nároky na kvalitu výrobků a zkrácení doby jejich vývoje vyžadují mechanizaci a automatizaci výrobních procesů, zároveň konstruktéři nemají k dispozici odpovídající čas na testování. Používané postupy proto musí umožňovat zásahy předcházející defektům a přerušením výroby (např. s využitím prototypového systému pro podporu konstrukce). V Královéhradeckém kraji neexistují akademická pracoviště, která by byla partnerem firmám v oblasti transferu technologií, což ukazuje i tabulka 3 v kapitole 3. Existují však nástroje, které mohou podpořit spolupráci firem s pracovišti mimo kraj, které jsou uvedeny níže: Jako nejčastější se v jiných regionech ČR i Evropy užívají finanční nástroje na podporu aplikovaného výzkumu. V Královéhradeckém kraji již existují první zkušenosti s inovačními vouchery, ale je zapotřebí, aby je firmy mohly čerpat pro spolupráci s pracovišti mimo kraj. Druhým populárním a úspěšným nástrojem používaným jinde jsou peníze na proof of concept, tj. poskytnutí 19

20 financí na ověření prvních výsledků vývoje v praxi. V neposlední řadě může veřejný sektor pomoci při zprostředkování a asistence účasti v programech podpory (včetně zahraničních). Zřízení patentového fondu by pomohlo menší skupině podniků, která si stěžuje na vysoké náklady spojené s patentovou ochranou jejich produktů v zahraničí. Další nástroje, které podporují kontrahovaný výzkum (např. cestou pořádání a účasti na technologických burzách nebo jenom cílenou propagací a marketingem) vyžadují těsnou spolupráci s akademickými pracovišti mimo Královéhradecký kraj, kde mohou vznikat i Centra pro transfer technologií. Předpoklady rozvoje a požadavky na změny Strojírenské firmy očekávají globální vývoj oboru s mírným optimismem, 36 % předpokládá nárůst a 55 % spíše stagnaci, pouze 9 % předpovídá mírný pokles. Z globálních trendů identifikovaných na jednání pracovní skupiny v srpnu 2012 bude mít podle dotazovaných největší vliv na obor rostoucí důraz na kvalitu, který je významný pro 62 % podniků (a například pro 83 % podniků se středním oddělením VaV). Zrychlený inovační cyklus udává jako významný 48 % respondentů, opět s nadprůměrným zastoupením (nad 60 %) v kategorii středního a velkého oddělení VaV. Jako třetí nejvýznamnější byl vyhodnocen důraz na ekologii provozu s 45 % kladných odpovědí, následovaný digitalizací, silnějším zapojení elektroniky do strojů (38 %) a automatizace ovládání strojů včetně automobilů (35 %). Jako nejméně významný z globálních trendů se jeví rozvoj hybridních automobilů (19 %). Souhrnně tedy můžeme konstatovat, že nejvýznamnějšími globálními trendy podniky určily ty, které se obecně týkají kvality a inovací, následně potom trendy v oblasti automatizace a digitalizace a nakonec trendy relevantní výlučně pro automobilový obor. Z jednotlivých pracovních pozic, které budou v následujícím období klíčové pro rozvoj firem, se na prvních místech objevily profese středního a vyššího technického managementu. Nejčastěji byl uváděn konstruktér / projektant (65 % firem, 100 % těch, které mají velké oddělení VaV), poté technolog (45 %) a střední technický management (32 %). Další 3 profese uvedlo vždy 26 % dotazovaných kontrolor jakosti, vývojář a obráběč včetně obsluhy CNC strojů. Poté následují další kvalifikované dělnické profese mechanik strojů a zařízení 16 %, elektrotechnik 13 %, technik v plastikářské výrobě 10 % a nástrojař 7 %. Z odpovědí na tuto otázku je evidentní, jakou roli mají pro podniky kvalifikovaní, technicky vzdělaní lidé. Základním předpokladem rozvoje tak jsou lidé pro kvalitní veřejný výzkum a inovační procesy firem. Veřejný sektor má několik možností, jak jejich počet v kraji zvýšit. Na prvním místě je snaha po zajištění talentovaných absolventů vysokých škol pro firmy v kraji. Fond znalostní ekonomiky v kraji může podpořit aktivní spolupráci studentů s původem v kraji s místními firmami. Program péče o talenty od základních škol by měl na druhou stranu oslovit ty, kteří budou v místních firmách pracovat v budoucnosti. Cestou soutěží a dalšího vzdělávání (prázdninové školy) podpořit rozvoj podnikavosti, kreativity, samostatnosti a osobní motivace od vstupu talentů na ZŠ. Pro stávající pracovníky firem je možno nabídnout speciální vzdělávání a docílit tolik žádané interdisciplinarity. Jako nejběžnější se jeví rozvoje jazykových znalostí u techniků a naopak technických znalostí u ekonomů nebo marketingových expertů firem. 20

Technologický foresight šesti progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

Technologický foresight šesti progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací TECHNOLOGICKÉ CENTRUM HRADEC KRÁLOVÉ O.P.S BERMAN GROUP, S.R.O. Technologický foresight šesti progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací OBSAH ÚVOD... 6 1. STROJÍRENSTVÍ

Více

Technologický foresight Královéhradeckého kraje v oblasti biomedicíny a role regionální samosprávy při financování VaVaI

Technologický foresight Královéhradeckého kraje v oblasti biomedicíny a role regionální samosprávy při financování VaVaI Technologický foresight Královéhradeckého kraje v oblasti biomedicíny a role regionální samosprávy při financování VaVaI Daniel Všetečka, Královéhradecký kraj 20.11.2012, Hradec Králové Cíle technologického

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Vývoj elektromobility v České republice

Vývoj elektromobility v České republice Vývoj elektromobility v České republice IVD konference: Energetika 21. století vize chytré a čisté energie Praha, 10. prosince 2014 Představení Zkušenosti > Přes 6 let zkušeností v consultingu > Několik

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Daniel Všetečka

STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Daniel Všetečka STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Daniel Všetečka Kontext RIS3 1 - Switzerland 29 40 53 148 - Chad Principy RIS3 PRIORITIZACE BOTTOM-UP (ENTREPRENEURIAL DISCOVERY PROCESS, HLEDÁNÍ

Více

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH Vladislav Čadil Ondřej Pokorný Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 Struktura prezentace 1. Vymezení konceptu

Více

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji

Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Inovační strategie a podpora malých a střední podnikatelů v Libereckém kraji Konference Průmyslová inovace a transfer technologií v praxi Membránové inovační centrum MemBrain 19. března 2014, Stráž pod

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pavel Šubrt Smart Specialization Strategy S3 Strategický přístup k ekonomickému rozvoji státu/regionu (hospodářská strategie) prostřednictvím

Více

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering NETME Centre Petr Stehlík Brno, 11. 1. 2012 NETME Centre Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2, 616 69 Brno Obsah Co je NETME Centre Náš cíl + Na čem stavíme Časová

Více

Znalostně založené podnikání

Znalostně založené podnikání Znalostně založené podnikání Michal Beneš CES VŠEM www.cesvsem.cz Firma a konkurenční prostředí 13. 14. března 2008, Brno 1 Význam podnikání Transfer znalostí z organizace produkující znalosti do organizace,

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Regionální sektorová analýza - terénní průzkum v podnicích JM kraje

Regionální sektorová analýza - terénní průzkum v podnicích JM kraje Regionální sektorová analýza - terénní průzkum v podnicích JM kraje Ing. Petr Adámek, MBA 2008 Berman Group. Cíle rozhovorů ve firmách Poznat a popsat situaci ve firmách působících v oborech klíčových

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Podpora inovačního podnikání v roce 2014

Podpora inovačního podnikání v roce 2014 Podpora inovačního podnikání v roce 2014 Ing. Marcela Příhodová poradkyně ředitele sekce fondů EU, MPO 18. 3. 2014, Brno OPPI stručné shrnutí Alokace 3,67 mld. = 101,3 mld. Kč Vyhlášeny výzvy o celkové

Více

předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz vací fond, o.p.s. www.nvf.cz

předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz vací fond, o.p.s. www.nvf.cz 1 VZDĚLÁVÁNÍ,, VÝZKUM V A INOVACE Jak navázat na růst r předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz Národní vzdělávac vací fond, o.p.s. 2 ČR: Jak navázat na 10 let růstu? 3 ČR: Jak

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Podpora MPO pro rozvoj biotechnologií v ČR. BIOTECHNOLOGIE 2013 České Budějovice, 17.10. 2013

Podpora MPO pro rozvoj biotechnologií v ČR. BIOTECHNOLOGIE 2013 České Budějovice, 17.10. 2013 Podpora MPO pro rozvoj biotechnologií v ČR BIOTECHNOLOGIE 2013 České Budějovice, 17.10. 2013 Stávající programy podpory podnikání Programy OP PI Statistika využití prostředků v oborech CZ NACE 21000 -

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Konkurenceschopnost České republiky ve světle nového finančního rámce EU 2014+,, 30. května 2011 Ing.

Více

Vývoj elektromobility v České republice

Vývoj elektromobility v České republice Vývoj elektromobility v České republice Shrnutí výsledků studie Praha, listopad 2014 Zkratky a vysvětlivky B2B/B2C Business-to-Business, Business-to-Customer CAGR CNG ČR EV HEV ICE LV OEM OES PHEV TCO

Více

Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech. PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha

Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech. PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha 1 Inovace a klastry Nejvíce inovací pramení z osobních kontaktů v rámci týmů.

Více

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2)

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) KLÍČOVÁ SDĚLENÍ Studie WETO-H2 rozvinula referenční projekci světového energetického systému a dvouvariantní scénáře, případ omezení uhlíku

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance

Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance Sekce 2: Inovace vedené firmou 4.5.2006 Ing. Radim Kocourek Co jsou inovace? Definice: "Inovace je obnova a rozšíření škály výrobků a služeb

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Inovace v Erste Corporate Banking. Praha 4.11.2014

Inovace v Erste Corporate Banking. Praha 4.11.2014 Inovace v Erste Corporate Banking Praha 4.11.2014 Proč inovace v Erste Corporate Banking? VELKÉ TÉMA stěžejní oblast pro rozvoj a konkurenceschopnost korporátní sféry vysoká míra podpory národních i EU

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic. Bc. Martina Malíková Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 23.

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic. Bc. Martina Malíková Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 23. CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Bc. Martina Malíková Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 23. dubna 2014 Obsah prezentace Agentura CzechInvest Regionální kanceláře Investiční

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Dotační fond Libereckého kraje Regionální inovační program

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Dotační fond Libereckého kraje Regionální inovační program Regionální inovační strategie Libereckého kraje Dotační fond Libereckého kraje Regionální inovační program Workshop Způsoby financování energetických a inovačních projektů Energetická agentura Trojzemí,

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb. IT Cluster People for IT IT for People Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz Kontext Hlavní směry výzkumu a vývoje Biologické a ekologické

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Studie č. 12 Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 OBSAH 1. Proč Moravskoslezský kraj potřebuje svou inovační strategii? 4-5 2. Cíl Regionální inovační strategie 6-7 3. Struktura Regionální

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Ministerstvo průmyslu a obchodu PODNIKATELSKÉ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE 2015

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Podnikání základ prosperity. Mgr. Pavel Drobil

Podnikání základ prosperity. Mgr. Pavel Drobil Podnikání základ prosperity Mgr. Pavel Drobil 1. Základní rámec Naše východiska - snížený počet legislativních norem /vyhlášky, živ.zákon, kniha jízd, paušály/, - díky proexportní politice se vracíme na

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014 Nová vláda a řešení problémů české ekonomiky náměstek ministra průmyslu Programové prohlášení vlády Priority vlády Rozvoj podmínek pro svobodné podnikání Efektivní vyřešení všech stávajících a chystaných

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

Příprava MPO na nové programovací období

Příprava MPO na nové programovací období Příprava MPO na nové programovací období JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel OKSF, MPO 3. prosince 2013, Praha Příprava OP v gesci MPO v kontextu přípravy ČR na kohezní politiku 2014+ Priority MPO

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Seminář Financování vědy a výzkumu z prostředků EU Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Financování vědy a výzkumu ze strany CzechInvestu Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Více

Informace pro budoucnost. Tomáš Ervín Dombrovský, LMC

Informace pro budoucnost. Tomáš Ervín Dombrovský, LMC Informace pro budoucnost Tomáš Ervín Dombrovský, LMC 1 milion registrovaných uživatelů Jobs.cz a Prace.cz 10.000 zaměstnavatelů V roce 2011: 133 tisíc pozic na plný pracovní úvazek z toho 27 tisíc míst

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz Úvodní SWOT analýza IPN KREDO Byla provedena analýza 33 domén v 7 strategických

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34

19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34 VÝROBA DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ DM Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů 19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34 19.1. Charakteristika odvětví Český automobilový průmysl

Více

RIS 3 MSK. Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje

RIS 3 MSK. Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje 2015 RIS 3 MSK Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje OBSAH REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 4 VERTIKÁLNÍ A HORIZONTÁLNÍ PRIORITY 7 HORIZONTÁLNÍ PRIORITY 8 HORIZONTÁLNÍ

Více

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec

Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Operační program podnikání a inovace Možnosti financování inovačních projektů z Operačního programu podnikání a inovace / Program Gesher ( Most ) 4.11.2010, Liberec Základní pravidla OPPI - Dotace proplácena

Více

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost Marketingové prostředí Podnik je při své činnosti a rozhodování ovlivňován prostředím ve kterém působí. Marketingové prostředí společnosti zahrnuje aktéry a síly, které ovlivňují schopnost firmy rozvíjet

Více

Dotační zpravodaj pro podnikatele. č. 1/2015

Dotační zpravodaj pro podnikatele. č. 1/2015 Dotační zpravodaj pro podnikatele č. 1/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354

Více

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou

Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Smart Prague - chytré město začíná infrastrukturou Praze CLAM GALLASŮV PALÁC 2.10.2014 Koncept Smart Prahy Vytváření vzájemných synergií mezi různými síťovými odvětvími jako je doprava, energetika, bezpečnost,

Více

Šance pohnout světem k čisté energii zítřka

Šance pohnout světem k čisté energii zítřka 1 Nové výzvy Vyčerpávání surovin Priorita ekologie Růst spotřeby Nové příležitosti Nové technologie Nové koncepty podnikání Nová situace ČEZ Velká úspěšná firma Regionální leader Již ne follower, ale leader

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 2. Program Inovace... 4 3. Program

Více

Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT

Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT NÁRODNÍ VZDĚLÁVACÍ FOND LEDEN 2015 www.nvf.cz/narodni-observator CÍLE ANALÝZY Cílem této studie je zmapování zaměstnanosti a uplatnitelnosti

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít

Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít Evropskéfondy a Ostravsko: jak jich nejlépe využít David Sventek Úřad Regionální rady 19.5.2014, Ostrava Program NovéprogramovéobdobíEU 2014 2020 Ostravskáaglomerace klíčovázjištění Integrovanéteritoriálníinvestice

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Ústav automobilního a dopravního. inženýrství

Ústav automobilního a dopravního. inženýrství Ústav automobilního a dopravního Ústav automobilního a inženýrství Technická 2896/2 616 69 Brno tel: +420 541 142 271 fax: +420 541 143 354 e-mail: pistek.v@fme.vutbr.cz web: www.udt.fme.vutbr.cz Pracoviště

Více

PILOTNÍ PROJEKT ELEKTROMOBILITA SKUPINY ČEZ. Představení projektu a možností spolupráce

PILOTNÍ PROJEKT ELEKTROMOBILITA SKUPINY ČEZ. Představení projektu a možností spolupráce PILOTNÍ PROJEKT ELEKTROMOBILITA SKUPINY ČEZ Představení projektu a možností spolupráce Agenda A Seznámení se společností a s programem FUTUR/E/MOTION B Projekt Elektromobilita Skupiny ČEZ C Naše nabídka

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Návaznost na S3 (principy)

Návaznost na S3 (principy) Návaznost na S3 (principy) Příprava projektů do výzvy Twinning 13. dubna 2015 Doplňkovost s ESIF Politika soudržnosti (kohezní politika) - realizována prostřednictvím Evropských strukturálních a investičních

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Elektrotechnický průmysl a CzechInvest. Amper, Brno, 2014 Aleš Stavjaňa, Sektorový Manažer pro Elektroniku

Elektrotechnický průmysl a CzechInvest. Amper, Brno, 2014 Aleš Stavjaňa, Sektorový Manažer pro Elektroniku Elektrotechnický průmysl a CzechInvest Amper, Brno, 2014 Aleš Stavjaňa, Sektorový Manažer pro Elektroniku Elektrotechnický průmysl z pohledu CI Tradiční odvětví, přestože neplní titulní stránky Má svou

Více

Vývoj pracovního trhu

Vývoj pracovního trhu Vývoj pracovního trhu výběr z dat za 1. čtvrtletí 2012 Tomáš Ervín Dombrovský, LMC Vývoj trhu 18 % pozic vhodných pro absolventy (v r. 2008-24 %) Srovnání poptávky a nabídky, vývoj Jobs.cz březen 2012

Více

Nové talenty pro vědu a výzkum

Nové talenty pro vědu a výzkum Nové talenty pro vědu a výzkum OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Slavnostní zahájení projektu Sylva Drábková Fakulta strojní VŠB-TUO Dolní oblast

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014 AMPER 2014 Seminář Elektrické autobusy pro město II Mgr. Daniel Glas Brno 18. března 2014 1 Allowance s.r.o. kdo jsme 1. příprava, zajištění financování a řízení realizace projektů 2. organizace veřejných

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Role veřejného vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu Ing. Martin Dittrich 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Obecně prospěšná společnost zapsána do rejstříku

Více

Přínosy účasti v programu Eureka z pohledu rozvoje VÚTS, a.s.

Přínosy účasti v programu Eureka z pohledu rozvoje VÚTS, a.s. Přínosy účasti v programu Eureka z pohledu rozvoje VÚTS, a.s. 1 PŘEDSTAVENÍ VÚTS, a.s. rok založení 1951 dlouholetá tradice ve výzkumu a vývoji strojů zpracovatelského průmyslu 187 zaměstnanců (120 ve

Více

RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3

RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3 RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3 Slabá pozice kraje (ve VaV) počet obyvatel HDP (mil. Kč) zaměstnanci ve VaV (FO) celkové výdaje na VaV (mil. Kč) KV kraj 301 726 78 151 200 203,5

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Str. 1 z 9 DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Vážení, v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více