Akcionáři SAZKA, a.s., jsou výhradně občanská sdružení působící v oblasti českého sportu a tělovýchovy.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akcionáři SAZKA, a.s., jsou výhradně občanská sdružení působící v oblasti českého sportu a tělovýchovy."

Transkript

1 Výroční zpráva 2001

2 Hlavní smysl své existence a činnosti spatřuje naše společnost v pomoci oblastem veřejného zájmu českému sportu a tělovýchově, zdravotnictví, kultuře, důležitým sociálním a charitativním projektům. Snažíme se pomoci tam, kde je pomoc potřebná a kde se jí stále nedostává. Chceme tím naplňovat motto naší společnosti Pomáháme druhým k vítězství!. Pomáháme druhým k vítězství! Při své činnosti spolupracujeme s významnými osobnostmi českého sportovního, kulturního i společenského života. Autorem ilustrací v této výroční zprávě je jeden z nejvýznamnějších českých umělců, malíř a grafik Jiří Anderle. Malíř a grafik Jiří Anderle se narodil 14. září 1936 v Pavlíkově u Rakovníka. V letech absolvoval studium na Vyšší škole uměleckého průmyslu (dříve Státní grafická škola) pod pedagogickým vedením Zdeňka Balaše a Jaroslava Vodrážky. V roce 1955 byl přijat ke studiu na Akademii výtvarných umění v Praze. Malbu studoval u Antonína Pelce, grafiku u Vladimíra Silovského, dějiny umění u V. V. Štecha a Jiřího Kotalíka, který se později stal teoretikem a propagátorem jeho díla zejména v zahraničí. Akademii absolvoval v roce 1961 svým prvním tematickým cyklem Vesnické tancovačky. Od roku 1961 do roku 1969 působil v pražském Černém divadle, které založil jeho kolega ze studií, režisér, výtvarník a hudební skladatel Jiří Srnec. V roce 1966 se uskutečnila jeho první samostatná výstava grafiky v liberecké Oblastní galerii, která byla později přemístěna do Prahy do Galerie na Karlově náměstí. Jiří Anderle je držitelem mnoha domácích i mezinárodních ocenění. První získal na mezinárodním bienále v roce 1968 v Krakově za listy z cyklu Bez kůže. Od roku 1969 po čtyři roky učil na Uměleckoprůmyslové škole v Praze. V roce 1973 ze školy odešel a od té doby se plně věnuje své tvorbě.

3 Akcionáři, jsou výhradně občanská sdružení působící v oblasti českého sportu a tělovýchovy. Základním předmětem činnosti společnosti je provozování číselných a okamžitých loterií, sázkových her a kurzových sázek podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších novel. Prioritním cílem společnosti je finanční podpora českého sportu a tělovýchovy z výtěžku provozovaných loterií a her., je v současnosti největším nestátním poskytovatelem finančních prostředků v této sféře. Kromě podpory sportu a tělovýchovy, přispívá na společensky významné projekty v oblasti sociální, kulturní, charitativní a nezapomíná ani na pomoc českému zdravotnictví. Na loterijním trhu je, zastoupena širokou nabídkou číselných loterií a okamžitých loterií stíracích losů, sportovních a kurzových sázek., je řádným členem dvou největších a nejvýznamnějších mezinárodních loterijních organizací EL (European Lotteries) a WLA (World Lottery Association). Předseda představenstva a generální ředitel společnosti je 1. viceprezidentem EL.

4 Obsah Přehled vybraných ekonomických ukazatelů Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Přehled nejvýznamnějších událostí roku 2001 a prvního čtvrtletí 2002 Přehled nejvýznamnějších událostí Přehled získaných ocenění Složení vrcholových orgánů Představenstvo Dozorčí rada Vedení společnosti Vlastnická struktura Majetkové účasti Zpráva představenstva Plnění strategických cílů roku 2001 Veřejně prospěšná činnost Komentář k finančním výsledkům Produkty společnosti Změny u loterií a sázkových her v roce 2001 Číselné loterie Sportovní sázky Okamžité loterie Podíl jednotlivých her na tržbách v roce 2001 Výhry v roce 2001 Marketingová strategie v oblasti her a loterií pro rok 2002 Obchodní politika Propagace a vztahy s veřejností Lidské zdroje Činnost v mezinárodních organizacích Výhled do roku 2002 Zpráva dozorčí rady Informace z valné hromady Finanční část Zpráva auditora Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Přehled o peněžních tocích (cash flow) Důležité skutečnosti po účetní závěrce Definice užitých pojmů Regionální střediska společnosti Identifikační údaje

5 Obsah Přehled vybraných ekonomických ukazatelů Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Přehled nejvýznamnějších událostí roku 2001 a prvního čtvrtletí 2002 Přehled nejvýznamnějších událostí Přehled získaných ocenění Složení vrcholových orgánů Představenstvo Dozorčí rada Vedení společnosti Vlastnická struktura Majetkové účasti Zpráva představenstva Plnění strategických cílů roku 2001 Veřejně prospěšná činnost Komentář k finančním výsledkům Produkty společnosti Změny u loterií a sázkových her v roce 2001 Číselné loterie Sportovní sázky Okamžité loterie Podíl jednotlivých her na tržbách v roce 2001 Výhry v roce 2001 Marketingová strategie v oblasti her a loterií pro rok 2002 Obchodní politika Propagace a vztahy s veřejností Lidské zdroje Činnost v mezinárodních organizacích Výhled do roku 2002 Zpráva dozorčí rady Informace z valné hromady Finanční část Zpráva auditora Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Přehled o peněžních tocích (cash flow) Příloha účetní závěrky Důležité skutečnosti po účetní závěrce Definice užitých pojmů Regionální střediska společnosti Identifikační údaje

6 Přehled vybraných ekonomických ukazatelů (v tis. Kč) Výnosy celkem z toho: Tržby za sázkové hry, číselné a okamžité loterie Tržby z ostatních činností podléhajících zdanění Náklady celkem z toho: Výhry Zisk před zdaněním Zisk po zdanění Vlastní kapitál Použití výtěžku na veřejně prospěšné účely celkem z toho: Tělovýchova a sport Zdravotnictví Kulturní účely Charitativní účely Průměrný přepočtený počet zaměstnanců Zisk na zaměstnance VÝROČNÍ 3 Zisk Zisk před zdaněním po zdanění (v tis. Kč) (v tis. Kč)

7 VÝROČNÍ 4 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážení akcionáři, dámy a pánové, výroční zpráva každé společnosti je vizitkou její činnosti za uplynulý kalendářní rok. Hodnotí a popisuje dosažené výsledky, komentuje skutečnosti a hlavní události, které podstatně ovlivnily její vývoj, plnění naplánovaných úkolů a stanovených ekonomických parametrů. Výroční zpráva je dokumentem, který se zamýšlí nejen nad minulostí, ale vypovídá také o předpokládaných trendech a východiscích do budoucna. Měla by rovněž ubezpečit akcionáře, zaměstnance společnosti, obchodní partnery, spolupracovníky a oficiální instituce, že společnost je zdravá, perspektivní, že má rozvojový program a sílu jej realizovat. Věřím, že tato výroční zpráva akciové společnosti SAZKA za rok 2001, která se Vám dostala do rukou, uvedená kritéria splňuje, popisuje objektivně a pravdivě výsledky naší práce a dává dostatek informací k tomu, aby vlastníci mohli být na svoji společnost hrdí, stejně tak i její pracovníci, aby z ní obchodní partneři a spolupracovníci vyčetli, že, je jejich perspektivou a zárukou stabilních a seriózních vztahů. Na stejném místě jsem před rokem prohlásil, že si na rok 2001, kdy akciová společnost SAZKA oslavuje své 45. narozeniny, nestavíme příliš vysoké úkoly, ale drobnou a trpělivou prací budeme usilovat o to, aby majetek společnosti dále rostl, zvyšoval se odvod výtěžku na veřejně prospěšné účely a aby, obsadila další část herního trhu. Myslím, že se nám naše předpoklady a cíle podařilo naplnit, podrobněji o tom vypovídá zpráva představenstva a finanční část výroční zprávy. Jen si nejsem jistý, zda jsem tehdy správně odhadl, že se tak stane drobnou, klidnou a trpělivou prací. Obávám se, že management a zaměstnanci společnosti by na to mohli mít poněkud odlišný názor. Jsem velmi rád, že mohu konstatovat, že se přes negativní působení ekonomických vlivů podařilo akciové společnosti SAZKA dosáhnout za rok 2001 nejvyššího hospodářského výsledku od jejího vzniku zisk před zdaněním činil tis. Kč, po zdanění pak tis. Kč. Tyto pozitivní výsledky zajišťují rekordní odvod výtěžku ve výši tis. Kč a umožní jeho příjemcům z akcionářského sportovního a tělovýchovného prostředí, ale také veřejně prospěšným projektům ve zdravotnictví, sociální oblasti a kultuře zrealizovat to, co lidé potřebují a co ekonomika České republiky není schopna v současné etapě vývoje finančně pokrývat. Je to dobrý pocit vědět, že činnost akciové společnosti SAZKA a naše práce není zbytečná, protože kamkoli se člověk v České republice podívá, všude existuje nějaký sportovní a tělovýchovný klub, všude jsou sportoviště, hřiště, bazény, haly, které fungují a v nichž, díky trenérům, cvičitelům, rozhodčím a dalším organizátorům, mají možnost děti, dospělí, senioři, talentovaní, handicapovaní, rekreační sportovci cvičit a sportovat, mají vhodnou a užitečnou náplň volného času, zlepšují si zdraví a kondici. Naši reprezentanti pak propagují Českou republiku v zahraničí, pomáhají integraci státu a občanů do vyspělé evropské a světové společnosti při zachování a probouzení zdravého národního uvědomění a cítění. Jsem si jistý, že výtěžek z loterijní a sázkové činnosti akciové společnosti SAZKA je tak nejen správně a účelně využit, ale že má následný mnohonásobně zhodnocený synergický účinek, ať již vyčíslitelný v ekonomických kategoriích, či z pohledu pozitivního společenského vlivu a výsledků.

8 Akciová společnost SAZKA vychází při své činnosti z dlouhodobě definované strategie cílů, podnikatelských plánů, rozpracovaných do detailních dílčích úkolů, a to v celé skupině SAZKA. Je pozitivním zjištěním, že se při přípravě roku 2001 podařilo dobře odhadnout trendy, nastavit plány a rozpočty mateřské společnosti i jejích dceřiných společností tak, aby se vhodně využívalo jejich potenciálu, provázanosti činností, optimalizace řídicích procesů a dalších vzájemných vazeb. Docházelo tak jednoznačně k zefektivnění práce, lepšímu využívání lidských zdrojů, sjednocení organizačních struktur, náplní práce, kompetencí a odpovědností odborných útvarů a pracovních pozic., si tak vytváří předpoklady nejen pro rozvoj svého primárního zaměření loterijní a sázkové činnosti, ale i na zabezpečení mnoha dalších podpůrných a servisních projektů a na neloterijní aktivity běžnou podnikatelskou činnost, která se nabízí na trhu, odpovídá technologickým, ekonomickým a personálním možnostem organizace. Pokud bych měl ve svém úvodním slově zmínit alespoň vybrané kapitoly ze života společnosti v roce 2001, pak to bude bezpochyby narovnání smluv se společností GTECH Corporation, která pro akciovou společnost SAZKA provozuje on line systém. Dohoda s GTECH Corporation změnila výchozí podmínky pro strategii společnosti, umožňuje zásadní rozvoj loterijních produktů i neloterijních aplikací systému. Dalším významným krokem byla příprava nových obstaravatelských smluv, které již nyní lépe definují vztahy mezi akciovou společností SAZKA a jejími obstaravateli. Postihují nabídku stávajících i nových potenciálních produktů a služeb, více motivují obstaravatele a prodejce k využívání možností unikátního centrálního systému on line pomocí diferencovaného provizního systému. Byla připravována nová základní norma sázkové a loterijní společnosti, jíž je herní plán., získala pozice v Asociaci evropských loterií a úspěšně se prezentovala v rámci Světové asociace loterií. Asi nejzásadnější a zcela neplánovanou událostí roku 2001 bylo rozhodnutí akcionářů, vstoupit do projektu výstavby národní víceúčelové sportovní haly v Praze 9, potřebné pro uspořádání mistrovství světa v ledním hokeji v roce Tento krok, který svým významem přesahuje rozměry spolkové tělovýchovy a sportu, a dovolím si tvrdit, že ovlivní na mnoho let celý veřejný, kulturní a společenský život, staví hlavní město Prahu, ale i celou Českou republiku mezi země, které budou schopny nabídnout světu uspořádání vrcholných událostí, přivedou do republiky další návštěvníky, zvýší naši prestiž a vážnost. Podpora veřejného mínění, médií, ale také politické reprezentace dokazuje, že nelehký a zavazující úkol realizovat tento projekt byl správný. Co je pro akciovou společnost SAZKA typické, co je jejím hlavním předmětem činnosti a dnes snad již i posláním, je zcela jistě sázková a loterijní činnost. Portfolio našich produktů nabízí kromě tradiční a nejúspěšnější hry Sportky, velmi oblíbené Šťastné desítky, okamžitých loterií stíracích losů, kurzových sázek, mnoho dalších příležitostí k zábavě. Přinášejí radost ze hry, pocit vítězství, uspokojení při výhře a snad i pozitivní pocit osobního přispění na dobrou věc. Máme připraveny a stále chystáme další zajímavé produkty, se kterými budeme postupně přicházet na trh. Věříme si, že v konkurenci uspějeme, že navzdory reálné kupní síle zvýšíme tržby a budeme generovat tolik potřebné finanční zdroje na veřejně prospěšnou činnost., má pověst seriózní, úspěšné a perspektivní firmy, která dostává svým závazkům vůči státu, obchodním partnerům, sázejícím, akcionářům, zaměstnancům, která má své dobré jméno a zvuk nejen doma, ale i v zahraničí. Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem těm, kteří se na jejích úspěších podíleli, vyjádřil přání, ale i přesvědčení, že tomu tak bylo nejen v roce 2001 a letech předcházejících, ale že tomu tak bude i do budoucna. Mám kolem sebe schopné a pracovité lidi, na něž je spolehnutí, a to je spolu s jejich know-how největším bohatstvím, které mně dává víru a sílu řídit jednu z nejlepších českých společností. Děkuji Vám a přeji všem mnoho úspěchů v roce JUDr. Aleš Hušák předseda představenstva a generální ředitel VÝROČNÍ 5

9 VÝROČNÍ 6 Přehled nejvýznamnějších událostí roku 2001 a prvního čtvrtletí 2002 PŘEHLED NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH UDÁLOSTÍ Podpis modifikované obchodní smlouvy mezi, a GTECH Holdings Corporation dne 26. února 2001 V závěru roku 2000 probíhala intenzivní jednání mezi oběma společnostmi, která vyvrcholila uzavřením revidované smlouvy dne 26. února 2001 a její české verze dne 10. dubna Tato smlouva obsahuje principy spolupráce obou společností do 31. prosince Společnost GTECH na jejím základě rozšíří současnou síť on line terminálů, o další Spectra II terminály až do počtu Dále smlouva upravuje poskytování souvisejících služeb, jako je např. validace okamžitých loterií, zavedení hry hrané každých pět minut, zavedení čipových karet pro různé použití a zavedení neloterijních aplikací systému, včetně provozování a údržby on line systému, centrálního počítačového systému a on line terminálů. Konání 15. mimořádné valné hromady, dne 31. března 2001 Mimořádná valná hromada potvrdila ve smyslu 31a odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, volbu PaedDr. Romana Ječmínka členem představenstva Dále vzala na vědomí potvrzení volby Ing. Jana Prádlera ze dne 28. března 2001, ve smyslu 31a odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, jako člena dozorčí rady, zastupujícího zaměstnance společnosti. Konání 10. řádné valné hromady, dne 23. května 2001 Valná hromada rozhodla o spojení akcií a změně Stanov, a vzala na vědomí Zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku, za rok 2000 a schválila zprávu dozorčí rady za rok Valná hromada se seznámila s výrokem auditora a schválila roční účetní závěrku za rok 2000 a konsolidovanou účetní závěrku za rok Valná hromada také rozhodla o rozdělení zisku, za rok 2000, stanovila výši tantiém členů představenstva a dozorčí rady, za rok 2000 a schválila návrh na hmotnou zainteresovanost členů představenstva a dozorčí rady na rok 2001 a návrh na odměňování členů představenstva a dozorčí rady, na rok Schválila rovněž Ovládací smlouvy mezi, a jejími dceřinými společnostmi a návrh Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady Změny ve vrcholových orgánech, schválené na 10. řádné valné hromadě společnosti dne 23. května 2001 Valná hromada společnosti, odvolala z funkce člena dozorčí rady Mgr. Jaroslava Korčáka a z funkce člena představenstva Ing. Františka Chvalovského. Vzala na vědomí rezignaci Mgr. Ilony Kubecové na funkci členky dozorčí rady za zaměstnance společnosti. Zvolila do funkce člena dozorčí rady společnosti, PaedDr. Jaroslava Němce, prezidenta Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů České republiky a do funkce člena představenstva společnosti, Ing. Vladimíra Srba, předsedu Českého svazu tělesné výchovy. Rozhodnutí o realizaci výstavby víceúčelové Haly SAZKA, červenec 2001 V červenci 2001 začala jednání o účasti, na projektu výstavby víceúčelové sportovní haly v Praze 9.

10 VÝROČNÍ 7 Otevření terminálu pro příjem kurzových sázek dne 6. září 2001 Terminál byl slavnostně uveden do provozu ve sběrně na náměstí před Poštou 9 v Pardubicích Polabinách II. Oslava 45. výročí založení společnosti, v září roku 2001 oslavila 45. výročí svého založení. Součástí oslavy tohoto jubilea bylo slavnostní odhalení sochy kanadské sochařky českého původu Ley Vivot Lavička neřesti a zahájení výstavy dalších sedmi plastik této umělkyně před budovou Realizace souboru bezpečnostních opatření a zahájení nové koncepce bezpečnostní politiky ve společnosti, září 2001 Tato opatření směřují ke zvýšení bezpečnosti v budově Kromě těchto opatření byla zahájena výstavba vhodných místností pro výplatu vysokých výher, nových hovoren a jednacích místností. Rekordní individuální výhra v historii, dne 26. prosince 2001 Na galavečeru Vánoční kometa se vrací, který byl vysílán přímým přenosem TV Prima, byl vylosován výherce 100 milionů korun této loterie. Ukončení příjmu sázek prostřednictvím off line systému dne 29. prosince 2001 Od tohoto data, přijímá sázky na své jednotlivé hry a loterie pouze modernějším a efektivnějším systémem on line. Aplikace informačního systému SAP R/3 dne 1. ledna 2002 Po posílení oblasti hardwaru byl do dceřiných společností nasazen modul řízení a správy lidských zdrojů, který tak pokrývá celou skupinu SAZKA. V rámci zlepšení řízení skladového hospodářství a distribuce byla zahájena příprava na zavedení modulů MM a SD, které významně ovlivňují logistické procesy ve společnosti a podporují efektivitu těchto procesů jejich maximální možnou automatizací a integrací s ostatními informačními systémy. Součástí projektu, který je postupně uváděn do produktivního provozu od 1. ledna 2002, bylo i kompletní přenesení systému pro výpočet kaucí a vzájemných zápočtů s obstaravateli do systému SAP R/3. Zprovoznění validačního systému u okamžitých loterií stíracích losů, dne 5. března 2002 Tento systém, který slouží k evidenci a ověřování výher u stíracích losů, je používán na všech prodejních místech Validačním kódem umožňujícím aplikaci tohoto systému již byly vybaveny nové okamžité loterie stíracích losů Trezory a nová emise oblíbené loterie Šťastná čísla, které jsou od tohoto data na trhu.

11 VÝROČNÍ 8 PŘEHLED ZÍSKANÝCH OCENĚNÍ Udělení nejvyššího ratingového ohodnocení, které mohou tuzemské podnikatelské subjekty dosáhnout, květen 2001 CRA Rating Agency udělila akciové společnosti SAZKA krátkodobý CRA Rating na úrovni czp-1, dlouhodobý CRA Rating na úrovni Baa+/Aa+. Předseda představenstva a generální ředitel, JUDr. Aleš Hušák zvolen 1. viceprezidentem EL dne 31. května 2001 Předseda představenstva a generální ředitel, JUDr. Aleš Hušák, byl na I. kongresu EL dne 31. května 2001 v Cannes zvolen 1. viceprezidentem této mezinárodní loterijní organizace. Televizní reklamní spot, Uvnitř tiketu obdržel první cenu EL dne 31. května 2001 První cenu EL v kategorii číselných her (Lotto Keno) získala dne 31. května 2001 na I. kongresu této mezinárodní loterijní organizace v Cannes společnost, za svůj televizní reklamní spot Uvnitř tiketu. Umístění v anketě 100 nej... největší a nejúspěšnější firmy v České republice, srpen 2001 V této anketě, která hodnotila ekonomické subjekty podle vybraných hospodářských kritérií za rok 2000, se společnost umístnila na čtvrtém místě v kategorii Největší firmy podle obratu domácí kapitál, na stejném místě v kategorii Největší zisk po zdanění na jednoho zaměstnance a jako nejlepší byla vyhodnocena v kategorii Odvětví ostatní (obrat i zisk). Televizní reklamní spot, Uvnitř tiketu obdržel cenu AČRA M.K. Zlatá pecka dne 1. listopadu 2001 Tuto cenu každoročně uděluje Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace dvaceti nejlepším reklamním dílům v České republice.

12

13

14

15 VÝROČNÍ Složení vrcholových orgánů 12 PŘEDSTAVENSTVO Petr Bulín Mgr. Jaroslav Korčák JUDr. Aleš Hušák předseda odboru sportu České obce sokolské narozen: 1937 člen Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů České republiky předseda představenstva člen představenstva od narozen: 1949 generální ředitel narozen: 1957 předseda představenstva od člen představenstva od Ing. Vladimír Srb předseda Českého svazu tělesné výchovy narozen: 1944 člen dozorčí rady od do Doc. Ing. Jaroslav Bernard, CSc. 1. místostarosta České obce sokolské PaedDr. Roman Ječmínek člen představenstva od narozen: 1938 člen dozorčí rady od místopředseda představenstva prezident Autoklubu České republiky narozen: 1940 DOZORČÍ RADA PaedDr. Jaroslav Němec prezident Asociace tělovýchovných jednot a sportovních místopředseda představenstva od člen představenstva od Jaroslav Pekař klubů České republiky narozen: 1951 Mgr. Rudolf Šimek člen Výkonného výboru České asociace Sport pro všechny předseda dozorčí rady prezident Českého střeleckého svazu narozen: 1944 člen dozorčí rady od Zástupci zaměstnanců v dozorčí radě narozen: 1936 člen představenstva od předseda dozorčí rady od člen dozorčí rady od Mgr. Ilona Kubecová právnička Ing. Karel Malý předseda Pražské tělovýchovné unie Ladislav Šustr místopředseda dozorčí rady narozena: 1958 členka dozorčí rady od do narozen: 1960 člen představenstva od starosta sdružení Orel narozen: 1944 Ing. Jan Prádler Ing. František Chvalovský místopředseda dozorčí rady od do člen dozorčí rady od ředitel finanční divize narozen: 1959 předseda Českomoravského fotbalového svazu do narozen: 1954 člen představenstva od do JUDr. Jan Obst předseda Českomoravského fotbalového svazu od člen dozorčí rady od JUDr. Karel Rozhoň vedoucí úseku vymáhání pohledávek MUDr. Milan Jirásek narozen: 1952 člen dozorčí rady od narozen: 1945 člen dozorčí rady od předseda Českého olympijského výboru narozen: 1936 člen představenstva od Ing. Hynek Kohl předseda Sdružení technických sportů a činností Jan Kašpárek vedoucí odboru zpracování her a sázek České republiky narozen: 1953 narozen: 1930 člen dozorčí rady od místopředseda dozorčí rady od člen dozorčí rady od

16 VÝROČNÍ VEDENÍ SPOLEČNOSTI Ing. Petr Machovský Ing. Michal Krejcar 13 JUDr. Aleš Hušák ředitel samostatného odboru obchodu narozen: 1970 ředitel samostatného odboru majetkových účastí (s účinností od ) generální ředitel zaměstnanec společnosti od narozen: 1965 narozen: 1957 zaměstnanec společnosti od PaedDr. Richard Prorok zaměstnanec společnosti od asistent generálního ředitele PaedDr. Roman Ječmínek narozen: 1954 statutární zástupce generálního ředitele zaměstnanec společnosti od narozen: 1940 zaměstnanec společnosti od Ing. Josef Prouza ředitel samostatného odboru propagace Ing. Josef Tupý a public relations 1. zástupce generálního ředitele, ředitel divize her a sázek narozen: 1957 narozen: 1947 zaměstnanec společnosti od zaměstnanec společnosti od Ing. Hynek Siedek, CSc. Ing. Jan Prádler ředitel samostatného odboru sekretariát 2. zástupce generálního ředitele, ředitel finanční divize generálního ředitele narozen: 1959 narozen: 1955 zaměstnanec společnosti od zaměstnanec společnosti od Mgr. Stanislava Doubravová JUDr. Markéta Štěrbová tisková mluvčí ředitelka správní divize narozena: 1964 narozena: 1958 zaměstnankyně společnosti od zaměstnankyně společnosti od Ing. Jiří Hosnedl Ivo Tajšl ředitel divize provozně-technické ředitel divize distribuční sítě narozen: 1963 narozen: 1962 zaměstnanec společnosti od zaměstnanec společnosti od JUDr. Květoslav Kramář Pavel Volf vedoucí odboru legislativně-právního ředitel samostatného odboru dispečink narozen: 1958 narozen: 1974 zaměstnanec společnosti od do zaměstnanec společnosti od

17 VÝROČNÍ 14 Vlastnická struktura Akcionáři společnosti, jsou výhradně občanská sdružení působící v oblasti českého sportu a tělovýchovy. Jejich organizace byly založeny a existují na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Český svaz tělesné výchovy (ČSTV) Autoklub České republiky (AČR) počet členů: cca počet akcií: akciový podíl v Kč: procentní podíl: 67,983 Předseda: Ing. Vladimír Srb Sídlo: Atletická 100/2, poštovní schránka 40, Praha 6 Strahov IČO: počet členů: cca počet akcií: akciový podíl v Kč: procentní podíl: 4,000 Prezident: PaedDr. Roman Ječmínek Sídlo: Opletalova 29, Praha 1 Nové Město IČO: Česká obec sokolská (ČOS) Sdružení technických sportů a činností České republiky (STSČ ČR) počet členů: cca počet akcií: akciový podíl v Kč: procentní podíl: 13,542 Starosta: Ing. Miloslav Pleskač Sídlo: Tyršův dům Újezd 450/40, Praha 1 Malá Strana IČO: počet členů: cca počet akcií: akciový podíl v Kč: procentní podíl: 3,563 Předseda: Ing. Hynek Kohl Sídlo: U Pergamenky 3, Praha 7 Holešovice IČO: Česká asociace Sport pro všechny (ČASPV) Český olympijský výbor (ČOV) počet členů: cca počet akcií: akciový podíl v Kč: procentní podíl: 5,563 Předseda: Doc. Ing. Jiří Laurenc, CSc. Sídlo: Vaníčkova 2, P.O. Box 1, Praha 6 Strahov IČO: počet akcií: akciový podíl v Kč: procentní podíl: 2,000 Předseda: MUDr. Milan Jirásek Sídlo: Benešovská 6, Praha 10 Vinohrady IČO:

18 VÝROČNÍ 15 Český střelecký svaz (ČSS) Orel počet členů: cca počet akcií: akciový podíl v Kč: procentní podíl: 1,445 Prezident: Jaroslav Pekař Sídlo: U Pergamenky 3, Praha 7 Holešovice IČO: počet členů: cca počet akcií: akciový podíl v Kč: procentní podíl: 0,882 Starosta: Ladislav Šustr Sídlo: Pellicova 2c, Brno IČO: Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů České republiky (ATJSK ČR) počet členů: cca počet akcií: akciový podíl v Kč: procentní podíl: 1,022 Prezident: Jindřich Stádník (od do ) PaedDr. Jaroslav Němec (od ) Sídlo: Slezská 36, Praha 2 Vinohrady IČO: Městský soud v Praze, který vede Obchodní rejstřík, rozhodl dne 11. prosince 2001 o zápisu výměny stávajících akcií, o jmenovité hodnotě Kč, za nové akcie o různých jmenovitých hodnotách do Obchodního rejstříku. Tato výměna bude realizována v průběhu roku 2002.

19 VÝROČNÍ 16 Majetkové účasti K 31. prosinci 2001 měla, majetkové účasti v těchto společnostech: Agro Tera,a.s. Společnost byla zapsána do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4796 dne 24. června IČO: DIČ: Sídlo: Sokolovská 140 čp. 325, Praha 8 Základní kapitál: Kč Majetková účast : 98,99 % Majetková účast IS Sportvest, a.s.: 1,01 % Ředitel společnosti: Jaroslav Endrych Předmět činnosti: zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, pronájem nemovitostí bez poskytování jiných služeb než základních, provozování zemědělské výroby, provozování tělovýchovných zařízení sloužících regeneraci a rekondici, realitní činnost, provozování heren nevýherních automatů, činnost organizačních a ekonomických poradců, hostinská činnost. ARKADIA, a.s. Společnost byla zapsána do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1775 dne 28. dubna IČO: DIČ: Sídlo: Horní Staré Město čp. 477, Trutnov Základní kapitál: Kč Majetková účast : 95,95 % Majetková účast IS Sportvest, a.s.: 3,8 % Majetková účast BAK a.s.: 0,25 % Ředitel společnosti: MVDr. Ing. Jaromír Hejzlar Předmět činnosti: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živnosti volné, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb v rámci živnosti volné, pořádání výstav a veletrhů a poskytování služeb s nimi souvisejících, pronájem nemovitostí s poskytováním jiných než základních služeb, reklamní činnost, provozování cestovní kanceláře, činnost realitní kanceláře, provozování heren nevýherních automatů, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob, hostinská činnost, poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví, přípravné práce pro stavby, provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

20 VÝROČNÍ 17 BESTSPORT akciová společnost Společnost byla zapsána do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4485 dne 28. června IČO: DIČ: Sídlo: K Žižkovu 4 čp. 851, Praha 9 Základní kapitál: Kč Majetková účast IS Sportvest, a.s.: 100 % Ředitel společnosti: Ing. Antonín Surka Předmět činnosti: činnost organizačních a ekonomických poradců, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, pronájem strojů a zařízení. BUSINESS CENTRE SAZKA a.s. Společnost byla zapsána do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2443 dne 14. února IČO: DIČ: Sídlo: K Žižkovu 4 čp. 851, Praha 9 Vysočany Základní kapitál: Kč Majetková účast : 100 % Ředitel společnosti: Milan Koudelka Předmět činnosti: nakladatelská činnost, pronájem průmyslového zboží, pronájem motorových vozidel, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s výjimkou obchodních živností uvedených v příloze 1 3 zákona č. 455/91 Sb.), pronájem nebytových prostor včetně poskytování doplňkových služeb jiných než základních, zprostředkování nákupu a prodeje zboží, zprostředkování obchodních kontaktů, ostraha osob a majetku, hostinská činnost, provoz zařízení sloužících k regeneraci a rekondici, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, inženýrská činnosti ve stavebnictví, silniční motorová doprava osobní, realitní kancelář, poskytování ubytování, obstaravatelská činnost v oblasti správy bytového a nebytového fondu, reklamní agentura, projektová činnost ve výstavbě, poskytování služeb reprografie a vázání tisku.

DIALOG O DOMOVĚ, kombinovaná technika na papíře

DIALOG O DOMOVĚ, kombinovaná technika na papíře Výroční zpráva 2004 DIALOG O DOMOVĚ, kombinovaná technika na papíře Pomáháme druhým k vítězství! Prioritami SAZKA, a.s., při naplňování strategických cílů jsou: otevřený a vstřícný postoj vůči veřejnosti,

Více

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Vývoj počtu výpadků a poruch na napě ové hladině vn 0 500 1

Více

Česká pojišťovna a.s. Konsolidovaná výroční zpráva 2006

Česká pojišťovna a.s. Konsolidovaná výroční zpráva 2006 Česká pojišťovna a.s. Konsolidovaná výroční zpráva 2006 VČERA Česká pojišťovna v roce 2007 slaví 180 let své historie, její počátky se datují již od roku 1827. Nejprve poskytovala pouze požární pojištění,

Více

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS)

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) Výroční zpráva 2007 Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) 2007 Tržby () 6 789 EBITDA () 611 Provozní zisk () 441 Zisk před zdaněním () 402 Zisk po zdanění () 389 Investice () 595 Počet zaměstnanců

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2006

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2006 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2006 VČERA Česká pojišťovna v roce 2007 slaví 180 let své historie, její počátky se datují již od roku 1827. Nejprve poskytovala pouze požární pojištění, přibližně

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Návrh řešení další činnosti SAZKA, a.s.

Návrh řešení další činnosti SAZKA, a.s. Návrh řešení další činnosti SAZKA, a.s. Podklady pro jednání 23.valné hromady Českého svazu tělesné výchovy ( Společné jednání obou sborů ) Nymburk 16. dubna 2011 1 Obsah I. Shrnutí účelu a závěrů materiálu

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999 Česká pojišťovna a.s. Centrála: Spálená 16 113 04 Praha 1 - Nové Město Česká republika Pracoviště centrály: Na Pankráci 121 140 00 Praha 4 Česká republika Telefon:

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 VZ RSTS - 2010 1

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 VZ RSTS - 2010 1 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 VZ RSTS - 2010 1 Obsah Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Profil společnosti 8 Základní údaje 8 Historie a vývojové mezníky

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2002 (prezentační)

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2002 (prezentační) Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2002 (prezentační) 2 Česká pojišťovna je pojišťovacím ústavem, který má v českých zemích nejdelší tradici. Počátek její 175leté historie sahá do roku 1827, kdy byla

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2004. Výroční zpráva České pojišťovny a.s. za rok 2004 - auditovaná 1

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2004. Výroční zpráva České pojišťovny a.s. za rok 2004 - auditovaná 1 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2004 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva České pojišťovny a.s. za rok 2004 - auditovaná 1 Výroční zpráva 2004 Obsah: 1. Úvodní slovo předsedy představenstva... 4 2.

Více

PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch. spoleãností v âeské republice.

PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch. spoleãností v âeské republice. 1 PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch spoleãností v âeské republice. Obsah Profil společnosti Vývoj nejdůležitějších ekonomických ukazatelů Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) 18 059 EBITDA (mil. Kč) 1 760 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 251 Zisk po zdanění (mil.

Více

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH OBSAH Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 5 Sesouhlasení regulatorního a účetního kapitálu 7 Kapitálové požadavky 7 Úvodní slovo předsedy představenstva 9 Profil společnosti

Více

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 3 OBSAH Slovo generálního ředitele... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti... 7 Složení orgánů a managementu společnosti...

Více

Česká pojišťovna a.s.

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Charakteristika Společnosti a skupiny Česká pojišťovna... 4 Nejvýznamnější události skupiny České pojišťovny... 6

Více

1 A M N V L R0Č RÁ T Ý 2 0 1 3 V Z C

1 A M N V L R0Č RÁ T Ý 2 0 1 3 V Z C V Ý R 0 Č N 1 Z R Á V A C T L M 2 0 1 3 IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5 IČ: 250 85 689 DIČ: CZ 250 85 689 Registrace u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka

Více

PPF banka a.s. Výroční zpráva 2012

PPF banka a.s. Výroční zpráva 2012 PPF banka a.s. Výroční zpráva 2012 PPF banka a.s. Výroční zpráva 2012 PPF banka a.s. (dále jen PPF banka nebo banka) je nedílnou součástí finanční skupiny PPF. Banka se zaměřuje zejména na poskytování

Více

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8 Výroční zpráva 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / PODA A.S. Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8 2.2 Předmět podnikání 8 2.3 Orgány společnosti a organizační

Více

partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Komerční banka, a.s.

partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Komerční banka, a.s. partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2008 2012 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč)

Více

Lanová dráha na Sněžku

Lanová dráha na Sněžku 2013 výroční zpráva Lanová dráha na Sněžku unikátní projekt v nejpřísněji chráněné zóně národního parku OBSAH 05 06 09 10 12 14 15 17 17 18 18 20 25 26 27 28 30 31 58 Představení společnosti Vize mise

Více

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Výroční zpráva

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Výroční zpráva Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Výroční zpráva 2009 2009 Zimní sportovní hry Pustevny 2009 Kapitálové životní pojištění HARMONIE Nejúspěšnější pojišťovnou v anketě makléřů Pojišťovna

Více

Penzijní společnost České pojišťovny

Penzijní společnost České pojišťovny Výroční zpráva 2013 2 Penzijní společnost České pojišťovny Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více

Poslouchat, pochopit, reagovat.

Poslouchat, pochopit, reagovat. Výroční zpráva 2013 Poslouchat, pochopit, reagovat. Výroční zpráva 2013 www.unicreditbank.cz Tato zpráva vyjadřuje přístup UniCredit k bankovnictví činí tak prostřednictvím příběhů, které jsme v každodenním

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s.

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2012 ČEZ Distribuce, a. s. 012 Novinky v oblasti technologie distribučních sítí se plně využívají v projektu Smart region ve Vrchlabí. 022 Vzdělávání studentů technických oborů je velmi

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s.

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s. výroční zpráva 2013 Dalkia Česká republika, a.s. je tradičním výrobcem a dodavatelem tepla pro města a jejich obyvatele, průmyslové podniky, zdravotnická a školská zařízení, veřejné instituce a obchodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Československá obchodní banka, a. s. MMVIII

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Československá obchodní banka, a. s. MMVIII 05 06 0708 09 10 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Československá obchodní banka, a. s. MMVIII IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Právní forma: Registrace: Den zápisu:

Více

Váš finanční život z jednoho místa

Váš finanční život z jednoho místa Váš finanční život z jednoho místa 02 Výroční zpráva Po zhodnocení vývoje hospodaření v první polovině roku 2002 přistoupili akcionáři k posílení manažerského týmu. Tím vytvořili předpoklady pro další

Více