Akcionáři SAZKA, a.s., jsou výhradně občanská sdružení působící v oblasti českého sportu a tělovýchovy.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akcionáři SAZKA, a.s., jsou výhradně občanská sdružení působící v oblasti českého sportu a tělovýchovy."

Transkript

1 Výroční zpráva 2001

2 Hlavní smysl své existence a činnosti spatřuje naše společnost v pomoci oblastem veřejného zájmu českému sportu a tělovýchově, zdravotnictví, kultuře, důležitým sociálním a charitativním projektům. Snažíme se pomoci tam, kde je pomoc potřebná a kde se jí stále nedostává. Chceme tím naplňovat motto naší společnosti Pomáháme druhým k vítězství!. Pomáháme druhým k vítězství! Při své činnosti spolupracujeme s významnými osobnostmi českého sportovního, kulturního i společenského života. Autorem ilustrací v této výroční zprávě je jeden z nejvýznamnějších českých umělců, malíř a grafik Jiří Anderle. Malíř a grafik Jiří Anderle se narodil 14. září 1936 v Pavlíkově u Rakovníka. V letech absolvoval studium na Vyšší škole uměleckého průmyslu (dříve Státní grafická škola) pod pedagogickým vedením Zdeňka Balaše a Jaroslava Vodrážky. V roce 1955 byl přijat ke studiu na Akademii výtvarných umění v Praze. Malbu studoval u Antonína Pelce, grafiku u Vladimíra Silovského, dějiny umění u V. V. Štecha a Jiřího Kotalíka, který se později stal teoretikem a propagátorem jeho díla zejména v zahraničí. Akademii absolvoval v roce 1961 svým prvním tematickým cyklem Vesnické tancovačky. Od roku 1961 do roku 1969 působil v pražském Černém divadle, které založil jeho kolega ze studií, režisér, výtvarník a hudební skladatel Jiří Srnec. V roce 1966 se uskutečnila jeho první samostatná výstava grafiky v liberecké Oblastní galerii, která byla později přemístěna do Prahy do Galerie na Karlově náměstí. Jiří Anderle je držitelem mnoha domácích i mezinárodních ocenění. První získal na mezinárodním bienále v roce 1968 v Krakově za listy z cyklu Bez kůže. Od roku 1969 po čtyři roky učil na Uměleckoprůmyslové škole v Praze. V roce 1973 ze školy odešel a od té doby se plně věnuje své tvorbě.

3 Akcionáři, jsou výhradně občanská sdružení působící v oblasti českého sportu a tělovýchovy. Základním předmětem činnosti společnosti je provozování číselných a okamžitých loterií, sázkových her a kurzových sázek podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších novel. Prioritním cílem společnosti je finanční podpora českého sportu a tělovýchovy z výtěžku provozovaných loterií a her., je v současnosti největším nestátním poskytovatelem finančních prostředků v této sféře. Kromě podpory sportu a tělovýchovy, přispívá na společensky významné projekty v oblasti sociální, kulturní, charitativní a nezapomíná ani na pomoc českému zdravotnictví. Na loterijním trhu je, zastoupena širokou nabídkou číselných loterií a okamžitých loterií stíracích losů, sportovních a kurzových sázek., je řádným členem dvou největších a nejvýznamnějších mezinárodních loterijních organizací EL (European Lotteries) a WLA (World Lottery Association). Předseda představenstva a generální ředitel společnosti je 1. viceprezidentem EL.

4 Obsah Přehled vybraných ekonomických ukazatelů Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Přehled nejvýznamnějších událostí roku 2001 a prvního čtvrtletí 2002 Přehled nejvýznamnějších událostí Přehled získaných ocenění Složení vrcholových orgánů Představenstvo Dozorčí rada Vedení společnosti Vlastnická struktura Majetkové účasti Zpráva představenstva Plnění strategických cílů roku 2001 Veřejně prospěšná činnost Komentář k finančním výsledkům Produkty společnosti Změny u loterií a sázkových her v roce 2001 Číselné loterie Sportovní sázky Okamžité loterie Podíl jednotlivých her na tržbách v roce 2001 Výhry v roce 2001 Marketingová strategie v oblasti her a loterií pro rok 2002 Obchodní politika Propagace a vztahy s veřejností Lidské zdroje Činnost v mezinárodních organizacích Výhled do roku 2002 Zpráva dozorčí rady Informace z valné hromady Finanční část Zpráva auditora Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Přehled o peněžních tocích (cash flow) Důležité skutečnosti po účetní závěrce Definice užitých pojmů Regionální střediska společnosti Identifikační údaje

5 Obsah Přehled vybraných ekonomických ukazatelů Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Přehled nejvýznamnějších událostí roku 2001 a prvního čtvrtletí 2002 Přehled nejvýznamnějších událostí Přehled získaných ocenění Složení vrcholových orgánů Představenstvo Dozorčí rada Vedení společnosti Vlastnická struktura Majetkové účasti Zpráva představenstva Plnění strategických cílů roku 2001 Veřejně prospěšná činnost Komentář k finančním výsledkům Produkty společnosti Změny u loterií a sázkových her v roce 2001 Číselné loterie Sportovní sázky Okamžité loterie Podíl jednotlivých her na tržbách v roce 2001 Výhry v roce 2001 Marketingová strategie v oblasti her a loterií pro rok 2002 Obchodní politika Propagace a vztahy s veřejností Lidské zdroje Činnost v mezinárodních organizacích Výhled do roku 2002 Zpráva dozorčí rady Informace z valné hromady Finanční část Zpráva auditora Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Přehled o peněžních tocích (cash flow) Příloha účetní závěrky Důležité skutečnosti po účetní závěrce Definice užitých pojmů Regionální střediska společnosti Identifikační údaje

6 Přehled vybraných ekonomických ukazatelů (v tis. Kč) Výnosy celkem z toho: Tržby za sázkové hry, číselné a okamžité loterie Tržby z ostatních činností podléhajících zdanění Náklady celkem z toho: Výhry Zisk před zdaněním Zisk po zdanění Vlastní kapitál Použití výtěžku na veřejně prospěšné účely celkem z toho: Tělovýchova a sport Zdravotnictví Kulturní účely Charitativní účely Průměrný přepočtený počet zaměstnanců Zisk na zaměstnance VÝROČNÍ 3 Zisk Zisk před zdaněním po zdanění (v tis. Kč) (v tis. Kč)

7 VÝROČNÍ 4 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážení akcionáři, dámy a pánové, výroční zpráva každé společnosti je vizitkou její činnosti za uplynulý kalendářní rok. Hodnotí a popisuje dosažené výsledky, komentuje skutečnosti a hlavní události, které podstatně ovlivnily její vývoj, plnění naplánovaných úkolů a stanovených ekonomických parametrů. Výroční zpráva je dokumentem, který se zamýšlí nejen nad minulostí, ale vypovídá také o předpokládaných trendech a východiscích do budoucna. Měla by rovněž ubezpečit akcionáře, zaměstnance společnosti, obchodní partnery, spolupracovníky a oficiální instituce, že společnost je zdravá, perspektivní, že má rozvojový program a sílu jej realizovat. Věřím, že tato výroční zpráva akciové společnosti SAZKA za rok 2001, která se Vám dostala do rukou, uvedená kritéria splňuje, popisuje objektivně a pravdivě výsledky naší práce a dává dostatek informací k tomu, aby vlastníci mohli být na svoji společnost hrdí, stejně tak i její pracovníci, aby z ní obchodní partneři a spolupracovníci vyčetli, že, je jejich perspektivou a zárukou stabilních a seriózních vztahů. Na stejném místě jsem před rokem prohlásil, že si na rok 2001, kdy akciová společnost SAZKA oslavuje své 45. narozeniny, nestavíme příliš vysoké úkoly, ale drobnou a trpělivou prací budeme usilovat o to, aby majetek společnosti dále rostl, zvyšoval se odvod výtěžku na veřejně prospěšné účely a aby, obsadila další část herního trhu. Myslím, že se nám naše předpoklady a cíle podařilo naplnit, podrobněji o tom vypovídá zpráva představenstva a finanční část výroční zprávy. Jen si nejsem jistý, zda jsem tehdy správně odhadl, že se tak stane drobnou, klidnou a trpělivou prací. Obávám se, že management a zaměstnanci společnosti by na to mohli mít poněkud odlišný názor. Jsem velmi rád, že mohu konstatovat, že se přes negativní působení ekonomických vlivů podařilo akciové společnosti SAZKA dosáhnout za rok 2001 nejvyššího hospodářského výsledku od jejího vzniku zisk před zdaněním činil tis. Kč, po zdanění pak tis. Kč. Tyto pozitivní výsledky zajišťují rekordní odvod výtěžku ve výši tis. Kč a umožní jeho příjemcům z akcionářského sportovního a tělovýchovného prostředí, ale také veřejně prospěšným projektům ve zdravotnictví, sociální oblasti a kultuře zrealizovat to, co lidé potřebují a co ekonomika České republiky není schopna v současné etapě vývoje finančně pokrývat. Je to dobrý pocit vědět, že činnost akciové společnosti SAZKA a naše práce není zbytečná, protože kamkoli se člověk v České republice podívá, všude existuje nějaký sportovní a tělovýchovný klub, všude jsou sportoviště, hřiště, bazény, haly, které fungují a v nichž, díky trenérům, cvičitelům, rozhodčím a dalším organizátorům, mají možnost děti, dospělí, senioři, talentovaní, handicapovaní, rekreační sportovci cvičit a sportovat, mají vhodnou a užitečnou náplň volného času, zlepšují si zdraví a kondici. Naši reprezentanti pak propagují Českou republiku v zahraničí, pomáhají integraci státu a občanů do vyspělé evropské a světové společnosti při zachování a probouzení zdravého národního uvědomění a cítění. Jsem si jistý, že výtěžek z loterijní a sázkové činnosti akciové společnosti SAZKA je tak nejen správně a účelně využit, ale že má následný mnohonásobně zhodnocený synergický účinek, ať již vyčíslitelný v ekonomických kategoriích, či z pohledu pozitivního společenského vlivu a výsledků.

8 Akciová společnost SAZKA vychází při své činnosti z dlouhodobě definované strategie cílů, podnikatelských plánů, rozpracovaných do detailních dílčích úkolů, a to v celé skupině SAZKA. Je pozitivním zjištěním, že se při přípravě roku 2001 podařilo dobře odhadnout trendy, nastavit plány a rozpočty mateřské společnosti i jejích dceřiných společností tak, aby se vhodně využívalo jejich potenciálu, provázanosti činností, optimalizace řídicích procesů a dalších vzájemných vazeb. Docházelo tak jednoznačně k zefektivnění práce, lepšímu využívání lidských zdrojů, sjednocení organizačních struktur, náplní práce, kompetencí a odpovědností odborných útvarů a pracovních pozic., si tak vytváří předpoklady nejen pro rozvoj svého primárního zaměření loterijní a sázkové činnosti, ale i na zabezpečení mnoha dalších podpůrných a servisních projektů a na neloterijní aktivity běžnou podnikatelskou činnost, která se nabízí na trhu, odpovídá technologickým, ekonomickým a personálním možnostem organizace. Pokud bych měl ve svém úvodním slově zmínit alespoň vybrané kapitoly ze života společnosti v roce 2001, pak to bude bezpochyby narovnání smluv se společností GTECH Corporation, která pro akciovou společnost SAZKA provozuje on line systém. Dohoda s GTECH Corporation změnila výchozí podmínky pro strategii společnosti, umožňuje zásadní rozvoj loterijních produktů i neloterijních aplikací systému. Dalším významným krokem byla příprava nových obstaravatelských smluv, které již nyní lépe definují vztahy mezi akciovou společností SAZKA a jejími obstaravateli. Postihují nabídku stávajících i nových potenciálních produktů a služeb, více motivují obstaravatele a prodejce k využívání možností unikátního centrálního systému on line pomocí diferencovaného provizního systému. Byla připravována nová základní norma sázkové a loterijní společnosti, jíž je herní plán., získala pozice v Asociaci evropských loterií a úspěšně se prezentovala v rámci Světové asociace loterií. Asi nejzásadnější a zcela neplánovanou událostí roku 2001 bylo rozhodnutí akcionářů, vstoupit do projektu výstavby národní víceúčelové sportovní haly v Praze 9, potřebné pro uspořádání mistrovství světa v ledním hokeji v roce Tento krok, který svým významem přesahuje rozměry spolkové tělovýchovy a sportu, a dovolím si tvrdit, že ovlivní na mnoho let celý veřejný, kulturní a společenský život, staví hlavní město Prahu, ale i celou Českou republiku mezi země, které budou schopny nabídnout světu uspořádání vrcholných událostí, přivedou do republiky další návštěvníky, zvýší naši prestiž a vážnost. Podpora veřejného mínění, médií, ale také politické reprezentace dokazuje, že nelehký a zavazující úkol realizovat tento projekt byl správný. Co je pro akciovou společnost SAZKA typické, co je jejím hlavním předmětem činnosti a dnes snad již i posláním, je zcela jistě sázková a loterijní činnost. Portfolio našich produktů nabízí kromě tradiční a nejúspěšnější hry Sportky, velmi oblíbené Šťastné desítky, okamžitých loterií stíracích losů, kurzových sázek, mnoho dalších příležitostí k zábavě. Přinášejí radost ze hry, pocit vítězství, uspokojení při výhře a snad i pozitivní pocit osobního přispění na dobrou věc. Máme připraveny a stále chystáme další zajímavé produkty, se kterými budeme postupně přicházet na trh. Věříme si, že v konkurenci uspějeme, že navzdory reálné kupní síle zvýšíme tržby a budeme generovat tolik potřebné finanční zdroje na veřejně prospěšnou činnost., má pověst seriózní, úspěšné a perspektivní firmy, která dostává svým závazkům vůči státu, obchodním partnerům, sázejícím, akcionářům, zaměstnancům, která má své dobré jméno a zvuk nejen doma, ale i v zahraničí. Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem těm, kteří se na jejích úspěších podíleli, vyjádřil přání, ale i přesvědčení, že tomu tak bylo nejen v roce 2001 a letech předcházejících, ale že tomu tak bude i do budoucna. Mám kolem sebe schopné a pracovité lidi, na něž je spolehnutí, a to je spolu s jejich know-how největším bohatstvím, které mně dává víru a sílu řídit jednu z nejlepších českých společností. Děkuji Vám a přeji všem mnoho úspěchů v roce JUDr. Aleš Hušák předseda představenstva a generální ředitel VÝROČNÍ 5

9 VÝROČNÍ 6 Přehled nejvýznamnějších událostí roku 2001 a prvního čtvrtletí 2002 PŘEHLED NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH UDÁLOSTÍ Podpis modifikované obchodní smlouvy mezi, a GTECH Holdings Corporation dne 26. února 2001 V závěru roku 2000 probíhala intenzivní jednání mezi oběma společnostmi, která vyvrcholila uzavřením revidované smlouvy dne 26. února 2001 a její české verze dne 10. dubna Tato smlouva obsahuje principy spolupráce obou společností do 31. prosince Společnost GTECH na jejím základě rozšíří současnou síť on line terminálů, o další Spectra II terminály až do počtu Dále smlouva upravuje poskytování souvisejících služeb, jako je např. validace okamžitých loterií, zavedení hry hrané každých pět minut, zavedení čipových karet pro různé použití a zavedení neloterijních aplikací systému, včetně provozování a údržby on line systému, centrálního počítačového systému a on line terminálů. Konání 15. mimořádné valné hromady, dne 31. března 2001 Mimořádná valná hromada potvrdila ve smyslu 31a odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, volbu PaedDr. Romana Ječmínka členem představenstva Dále vzala na vědomí potvrzení volby Ing. Jana Prádlera ze dne 28. března 2001, ve smyslu 31a odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, jako člena dozorčí rady, zastupujícího zaměstnance společnosti. Konání 10. řádné valné hromady, dne 23. května 2001 Valná hromada rozhodla o spojení akcií a změně Stanov, a vzala na vědomí Zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku, za rok 2000 a schválila zprávu dozorčí rady za rok Valná hromada se seznámila s výrokem auditora a schválila roční účetní závěrku za rok 2000 a konsolidovanou účetní závěrku za rok Valná hromada také rozhodla o rozdělení zisku, za rok 2000, stanovila výši tantiém členů představenstva a dozorčí rady, za rok 2000 a schválila návrh na hmotnou zainteresovanost členů představenstva a dozorčí rady na rok 2001 a návrh na odměňování členů představenstva a dozorčí rady, na rok Schválila rovněž Ovládací smlouvy mezi, a jejími dceřinými společnostmi a návrh Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady Změny ve vrcholových orgánech, schválené na 10. řádné valné hromadě společnosti dne 23. května 2001 Valná hromada společnosti, odvolala z funkce člena dozorčí rady Mgr. Jaroslava Korčáka a z funkce člena představenstva Ing. Františka Chvalovského. Vzala na vědomí rezignaci Mgr. Ilony Kubecové na funkci členky dozorčí rady za zaměstnance společnosti. Zvolila do funkce člena dozorčí rady společnosti, PaedDr. Jaroslava Němce, prezidenta Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů České republiky a do funkce člena představenstva společnosti, Ing. Vladimíra Srba, předsedu Českého svazu tělesné výchovy. Rozhodnutí o realizaci výstavby víceúčelové Haly SAZKA, červenec 2001 V červenci 2001 začala jednání o účasti, na projektu výstavby víceúčelové sportovní haly v Praze 9.

10 VÝROČNÍ 7 Otevření terminálu pro příjem kurzových sázek dne 6. září 2001 Terminál byl slavnostně uveden do provozu ve sběrně na náměstí před Poštou 9 v Pardubicích Polabinách II. Oslava 45. výročí založení společnosti, v září roku 2001 oslavila 45. výročí svého založení. Součástí oslavy tohoto jubilea bylo slavnostní odhalení sochy kanadské sochařky českého původu Ley Vivot Lavička neřesti a zahájení výstavy dalších sedmi plastik této umělkyně před budovou Realizace souboru bezpečnostních opatření a zahájení nové koncepce bezpečnostní politiky ve společnosti, září 2001 Tato opatření směřují ke zvýšení bezpečnosti v budově Kromě těchto opatření byla zahájena výstavba vhodných místností pro výplatu vysokých výher, nových hovoren a jednacích místností. Rekordní individuální výhra v historii, dne 26. prosince 2001 Na galavečeru Vánoční kometa se vrací, který byl vysílán přímým přenosem TV Prima, byl vylosován výherce 100 milionů korun této loterie. Ukončení příjmu sázek prostřednictvím off line systému dne 29. prosince 2001 Od tohoto data, přijímá sázky na své jednotlivé hry a loterie pouze modernějším a efektivnějším systémem on line. Aplikace informačního systému SAP R/3 dne 1. ledna 2002 Po posílení oblasti hardwaru byl do dceřiných společností nasazen modul řízení a správy lidských zdrojů, který tak pokrývá celou skupinu SAZKA. V rámci zlepšení řízení skladového hospodářství a distribuce byla zahájena příprava na zavedení modulů MM a SD, které významně ovlivňují logistické procesy ve společnosti a podporují efektivitu těchto procesů jejich maximální možnou automatizací a integrací s ostatními informačními systémy. Součástí projektu, který je postupně uváděn do produktivního provozu od 1. ledna 2002, bylo i kompletní přenesení systému pro výpočet kaucí a vzájemných zápočtů s obstaravateli do systému SAP R/3. Zprovoznění validačního systému u okamžitých loterií stíracích losů, dne 5. března 2002 Tento systém, který slouží k evidenci a ověřování výher u stíracích losů, je používán na všech prodejních místech Validačním kódem umožňujícím aplikaci tohoto systému již byly vybaveny nové okamžité loterie stíracích losů Trezory a nová emise oblíbené loterie Šťastná čísla, které jsou od tohoto data na trhu.

11 VÝROČNÍ 8 PŘEHLED ZÍSKANÝCH OCENĚNÍ Udělení nejvyššího ratingového ohodnocení, které mohou tuzemské podnikatelské subjekty dosáhnout, květen 2001 CRA Rating Agency udělila akciové společnosti SAZKA krátkodobý CRA Rating na úrovni czp-1, dlouhodobý CRA Rating na úrovni Baa+/Aa+. Předseda představenstva a generální ředitel, JUDr. Aleš Hušák zvolen 1. viceprezidentem EL dne 31. května 2001 Předseda představenstva a generální ředitel, JUDr. Aleš Hušák, byl na I. kongresu EL dne 31. května 2001 v Cannes zvolen 1. viceprezidentem této mezinárodní loterijní organizace. Televizní reklamní spot, Uvnitř tiketu obdržel první cenu EL dne 31. května 2001 První cenu EL v kategorii číselných her (Lotto Keno) získala dne 31. května 2001 na I. kongresu této mezinárodní loterijní organizace v Cannes společnost, za svůj televizní reklamní spot Uvnitř tiketu. Umístění v anketě 100 nej... největší a nejúspěšnější firmy v České republice, srpen 2001 V této anketě, která hodnotila ekonomické subjekty podle vybraných hospodářských kritérií za rok 2000, se společnost umístnila na čtvrtém místě v kategorii Největší firmy podle obratu domácí kapitál, na stejném místě v kategorii Největší zisk po zdanění na jednoho zaměstnance a jako nejlepší byla vyhodnocena v kategorii Odvětví ostatní (obrat i zisk). Televizní reklamní spot, Uvnitř tiketu obdržel cenu AČRA M.K. Zlatá pecka dne 1. listopadu 2001 Tuto cenu každoročně uděluje Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace dvaceti nejlepším reklamním dílům v České republice.

12

13

14

15 VÝROČNÍ Složení vrcholových orgánů 12 PŘEDSTAVENSTVO Petr Bulín Mgr. Jaroslav Korčák JUDr. Aleš Hušák předseda odboru sportu České obce sokolské narozen: 1937 člen Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů České republiky předseda představenstva člen představenstva od narozen: 1949 generální ředitel narozen: 1957 předseda představenstva od člen představenstva od Ing. Vladimír Srb předseda Českého svazu tělesné výchovy narozen: 1944 člen dozorčí rady od do Doc. Ing. Jaroslav Bernard, CSc. 1. místostarosta České obce sokolské PaedDr. Roman Ječmínek člen představenstva od narozen: 1938 člen dozorčí rady od místopředseda představenstva prezident Autoklubu České republiky narozen: 1940 DOZORČÍ RADA PaedDr. Jaroslav Němec prezident Asociace tělovýchovných jednot a sportovních místopředseda představenstva od člen představenstva od Jaroslav Pekař klubů České republiky narozen: 1951 Mgr. Rudolf Šimek člen Výkonného výboru České asociace Sport pro všechny předseda dozorčí rady prezident Českého střeleckého svazu narozen: 1944 člen dozorčí rady od Zástupci zaměstnanců v dozorčí radě narozen: 1936 člen představenstva od předseda dozorčí rady od člen dozorčí rady od Mgr. Ilona Kubecová právnička Ing. Karel Malý předseda Pražské tělovýchovné unie Ladislav Šustr místopředseda dozorčí rady narozena: 1958 členka dozorčí rady od do narozen: 1960 člen představenstva od starosta sdružení Orel narozen: 1944 Ing. Jan Prádler Ing. František Chvalovský místopředseda dozorčí rady od do člen dozorčí rady od ředitel finanční divize narozen: 1959 předseda Českomoravského fotbalového svazu do narozen: 1954 člen představenstva od do JUDr. Jan Obst předseda Českomoravského fotbalového svazu od člen dozorčí rady od JUDr. Karel Rozhoň vedoucí úseku vymáhání pohledávek MUDr. Milan Jirásek narozen: 1952 člen dozorčí rady od narozen: 1945 člen dozorčí rady od předseda Českého olympijského výboru narozen: 1936 člen představenstva od Ing. Hynek Kohl předseda Sdružení technických sportů a činností Jan Kašpárek vedoucí odboru zpracování her a sázek České republiky narozen: 1953 narozen: 1930 člen dozorčí rady od místopředseda dozorčí rady od člen dozorčí rady od

16 VÝROČNÍ VEDENÍ SPOLEČNOSTI Ing. Petr Machovský Ing. Michal Krejcar 13 JUDr. Aleš Hušák ředitel samostatného odboru obchodu narozen: 1970 ředitel samostatného odboru majetkových účastí (s účinností od ) generální ředitel zaměstnanec společnosti od narozen: 1965 narozen: 1957 zaměstnanec společnosti od PaedDr. Richard Prorok zaměstnanec společnosti od asistent generálního ředitele PaedDr. Roman Ječmínek narozen: 1954 statutární zástupce generálního ředitele zaměstnanec společnosti od narozen: 1940 zaměstnanec společnosti od Ing. Josef Prouza ředitel samostatného odboru propagace Ing. Josef Tupý a public relations 1. zástupce generálního ředitele, ředitel divize her a sázek narozen: 1957 narozen: 1947 zaměstnanec společnosti od zaměstnanec společnosti od Ing. Hynek Siedek, CSc. Ing. Jan Prádler ředitel samostatného odboru sekretariát 2. zástupce generálního ředitele, ředitel finanční divize generálního ředitele narozen: 1959 narozen: 1955 zaměstnanec společnosti od zaměstnanec společnosti od Mgr. Stanislava Doubravová JUDr. Markéta Štěrbová tisková mluvčí ředitelka správní divize narozena: 1964 narozena: 1958 zaměstnankyně společnosti od zaměstnankyně společnosti od Ing. Jiří Hosnedl Ivo Tajšl ředitel divize provozně-technické ředitel divize distribuční sítě narozen: 1963 narozen: 1962 zaměstnanec společnosti od zaměstnanec společnosti od JUDr. Květoslav Kramář Pavel Volf vedoucí odboru legislativně-právního ředitel samostatného odboru dispečink narozen: 1958 narozen: 1974 zaměstnanec společnosti od do zaměstnanec společnosti od

17 VÝROČNÍ 14 Vlastnická struktura Akcionáři společnosti, jsou výhradně občanská sdružení působící v oblasti českého sportu a tělovýchovy. Jejich organizace byly založeny a existují na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Český svaz tělesné výchovy (ČSTV) Autoklub České republiky (AČR) počet členů: cca počet akcií: akciový podíl v Kč: procentní podíl: 67,983 Předseda: Ing. Vladimír Srb Sídlo: Atletická 100/2, poštovní schránka 40, Praha 6 Strahov IČO: počet členů: cca počet akcií: akciový podíl v Kč: procentní podíl: 4,000 Prezident: PaedDr. Roman Ječmínek Sídlo: Opletalova 29, Praha 1 Nové Město IČO: Česká obec sokolská (ČOS) Sdružení technických sportů a činností České republiky (STSČ ČR) počet členů: cca počet akcií: akciový podíl v Kč: procentní podíl: 13,542 Starosta: Ing. Miloslav Pleskač Sídlo: Tyršův dům Újezd 450/40, Praha 1 Malá Strana IČO: počet členů: cca počet akcií: akciový podíl v Kč: procentní podíl: 3,563 Předseda: Ing. Hynek Kohl Sídlo: U Pergamenky 3, Praha 7 Holešovice IČO: Česká asociace Sport pro všechny (ČASPV) Český olympijský výbor (ČOV) počet členů: cca počet akcií: akciový podíl v Kč: procentní podíl: 5,563 Předseda: Doc. Ing. Jiří Laurenc, CSc. Sídlo: Vaníčkova 2, P.O. Box 1, Praha 6 Strahov IČO: počet akcií: akciový podíl v Kč: procentní podíl: 2,000 Předseda: MUDr. Milan Jirásek Sídlo: Benešovská 6, Praha 10 Vinohrady IČO:

18 VÝROČNÍ 15 Český střelecký svaz (ČSS) Orel počet členů: cca počet akcií: akciový podíl v Kč: procentní podíl: 1,445 Prezident: Jaroslav Pekař Sídlo: U Pergamenky 3, Praha 7 Holešovice IČO: počet členů: cca počet akcií: akciový podíl v Kč: procentní podíl: 0,882 Starosta: Ladislav Šustr Sídlo: Pellicova 2c, Brno IČO: Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů České republiky (ATJSK ČR) počet členů: cca počet akcií: akciový podíl v Kč: procentní podíl: 1,022 Prezident: Jindřich Stádník (od do ) PaedDr. Jaroslav Němec (od ) Sídlo: Slezská 36, Praha 2 Vinohrady IČO: Městský soud v Praze, který vede Obchodní rejstřík, rozhodl dne 11. prosince 2001 o zápisu výměny stávajících akcií, o jmenovité hodnotě Kč, za nové akcie o různých jmenovitých hodnotách do Obchodního rejstříku. Tato výměna bude realizována v průběhu roku 2002.

19 VÝROČNÍ 16 Majetkové účasti K 31. prosinci 2001 měla, majetkové účasti v těchto společnostech: Agro Tera,a.s. Společnost byla zapsána do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4796 dne 24. června IČO: DIČ: Sídlo: Sokolovská 140 čp. 325, Praha 8 Základní kapitál: Kč Majetková účast : 98,99 % Majetková účast IS Sportvest, a.s.: 1,01 % Ředitel společnosti: Jaroslav Endrych Předmět činnosti: zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, pronájem nemovitostí bez poskytování jiných služeb než základních, provozování zemědělské výroby, provozování tělovýchovných zařízení sloužících regeneraci a rekondici, realitní činnost, provozování heren nevýherních automatů, činnost organizačních a ekonomických poradců, hostinská činnost. ARKADIA, a.s. Společnost byla zapsána do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1775 dne 28. dubna IČO: DIČ: Sídlo: Horní Staré Město čp. 477, Trutnov Základní kapitál: Kč Majetková účast : 95,95 % Majetková účast IS Sportvest, a.s.: 3,8 % Majetková účast BAK a.s.: 0,25 % Ředitel společnosti: MVDr. Ing. Jaromír Hejzlar Předmět činnosti: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živnosti volné, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb v rámci živnosti volné, pořádání výstav a veletrhů a poskytování služeb s nimi souvisejících, pronájem nemovitostí s poskytováním jiných než základních služeb, reklamní činnost, provozování cestovní kanceláře, činnost realitní kanceláře, provozování heren nevýherních automatů, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob, hostinská činnost, poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví, přípravné práce pro stavby, provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

20 VÝROČNÍ 17 BESTSPORT akciová společnost Společnost byla zapsána do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4485 dne 28. června IČO: DIČ: Sídlo: K Žižkovu 4 čp. 851, Praha 9 Základní kapitál: Kč Majetková účast IS Sportvest, a.s.: 100 % Ředitel společnosti: Ing. Antonín Surka Předmět činnosti: činnost organizačních a ekonomických poradců, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, pronájem strojů a zařízení. BUSINESS CENTRE SAZKA a.s. Společnost byla zapsána do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2443 dne 14. února IČO: DIČ: Sídlo: K Žižkovu 4 čp. 851, Praha 9 Vysočany Základní kapitál: Kč Majetková účast : 100 % Ředitel společnosti: Milan Koudelka Předmět činnosti: nakladatelská činnost, pronájem průmyslového zboží, pronájem motorových vozidel, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s výjimkou obchodních živností uvedených v příloze 1 3 zákona č. 455/91 Sb.), pronájem nebytových prostor včetně poskytování doplňkových služeb jiných než základních, zprostředkování nákupu a prodeje zboží, zprostředkování obchodních kontaktů, ostraha osob a majetku, hostinská činnost, provoz zařízení sloužících k regeneraci a rekondici, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, inženýrská činnosti ve stavebnictví, silniční motorová doprava osobní, realitní kancelář, poskytování ubytování, obstaravatelská činnost v oblasti správy bytového a nebytového fondu, reklamní agentura, projektová činnost ve výstavbě, poskytování služeb reprografie a vázání tisku.

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000

Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000 Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000 Obsah 1. Obecné údaje o společnosti 2. Zpráva o činnosti 2.1 Hlavní činnost 2.2 Doplňková činnost 3. Finanční zpráva 3.1 Účetní výkazy

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

HRUBÉ VÝHRY V 1. ČTVRTLETÍ MEZIROČNĚ VZROSTLY O 15,9 % PŘI STABILNÍ ZISKOVOSTI

HRUBÉ VÝHRY V 1. ČTVRTLETÍ MEZIROČNĚ VZROSTLY O 15,9 % PŘI STABILNÍ ZISKOVOSTI REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 10. května 2012 Mezitímní zpráva statutárního orgánu Fortuna Entertainment Group N.V. za období od 1. ledna 2012 do 10. května 2012 HRUBÉ VÝHRY V 1. ČTVRTLETÍ MEZIROČNĚ VZROSTLY O

Více

Olympik Holding, a. s.

Olympik Holding, a. s. Výroční zpráva společnosti Olympik Holding, a. s. za rok 2007 Obsah: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Zpráva auditora Rozvaha k 31.12.2007 Výkaz zisku

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2007 Lázně Teplice nad Bečvou a.s. 753 51 Teplice nad Bečvou, č.p. 63 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. Popisná část pololetní zprávy 1. Základní údaje o emitentovi 2. Popis podnikatelské činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SAZKA sázková kancelář, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA SAZKA sázková kancelář, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah výroční zprávy, za rok 2012 Identifikační údaje 4 Profil společnosti 5 Lidské zdroje 6 Přehled nejvýznamnějších událostí roku 2012 7 Majetkové účasti k 31. 12. 2012 8 Zpráva

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Výroční zpráva společnosti ARKADIA, a.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti ARKADIA, a.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti ARKADIA, a.s. za rok 2011 Obsah Profil společnosti a výhled do roku 2012 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti ARKADIA, a.s. a o stavu jejího majetku za

Více

Mezitímní zpráva. Období: (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010)

Mezitímní zpráva. Období: (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010) Mezitímní zpráva Období: 1. 1. 2010 19. 5. 2010 (obsahuje hospodářské výsledky za I.Q 2010) Na Hroudě 1492/4 100 05 Praha 10 IČ: 60193913 Základní údaje Pražské energetiky, a.s. Základní údaje IČ 60193913

Více

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku.

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. Obsah: Identifikační údaje Předmět podnikání Statutární orgán Společníci Základní kapitál Managment Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. - personální složení společnosti

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

DIALOG O DOMOVĚ, kombinovaná technika na papíře

DIALOG O DOMOVĚ, kombinovaná technika na papíře Výroční zpráva 2004 DIALOG O DOMOVĚ, kombinovaná technika na papíře Pomáháme druhým k vítězství! Prioritami SAZKA, a.s., při naplňování strategických cílů jsou: otevřený a vstřícný postoj vůči veřejnosti,

Více

Výroční zpráva za účetní období KOVOBEL a.s.

Výroční zpráva za účetní období KOVOBEL a.s. Výroční zpráva za účetní období 2015 KOVOBEL a.s. O B S A H 1. Základní údaje o společnosti 1.1 Založení společnosti 1.2 Předmět podnikání 1.3 Základní kapitál 1.4 Údaje o majetkových účastech 2. Orgány

Více

Olympik Holding, a. s.

Olympik Holding, a. s. Výroční zpráva společnosti Olympik Holding, a. s. za rok 2005 Obsah: Výsledky a vývoj společnosti Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Zpráva auditora Účetní

Více

Olympik Holding, a. s.

Olympik Holding, a. s. Výroční zpráva společnosti Olympik Holding, a. s. za rok 2009 Obsah: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Zpráva auditora Rozvaha k 31.12.2009 Výkaz zisku

Více

Předběžné neauditované hospodářské výsledky za rok 2015

Předběžné neauditované hospodářské výsledky za rok 2015 REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 10. března 2016 Fortuna Entertainment Group N.V. Předběžné neauditované hospodářské výsledky za rok 2015 Amsterdam Společnost Fortuna Entertainment Group N. V. oznamuje své předběžné

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Za hospodářský rok 2007 (období od 01.09.2007 do 31.8.2008) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 28.2. 2009 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2005 OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 Základní údaje o společnosti 3 Statutární orgán: 3 Představenstvo: 3 Dozorčí rada: 3 Činnost společnosti

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013 1 Obsah: Obsah, přílohy... 2 Základní identifikační údaje.. 3 Výroční zpráva jednatele společnosti.. 4 Valná hromada, jednatelé... 5 Historie

Více

Obsah Výroční zpráva povinné náležitosti obecně prospěšné společnosti... 2 Výroční zpráva povinné náležitosti obchodní společnosti...

Obsah Výroční zpráva povinné náležitosti obecně prospěšné společnosti... 2 Výroční zpráva povinné náležitosti obchodní společnosti... Obsah Výroční zpráva povinné náležitosti obecně prospěšné společnosti... 2 Výroční zpráva povinné náležitosti obchodní společnosti... 4 Výroční zpráva povinné náležitosti ústav... 6 Výroční zpráva za rok

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.7.2013 až 14.11.2013 1 Tato zpráva obsahuje komentovaný výsledek hospodaření, stav majetku a účetní

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové

Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové POLOLETNÍ ZPRÁVA za první pololetí roku 2004 Pražská ul. 702, 500 04 Hradec Králové 4 IČ 60108789 Tel. 495 060 111 Fax 495 532 745 E-mail merhaut@vcp.cz www

Více

Podhoran Černíkov a. s.

Podhoran Černíkov a. s. Podhoran Černíkov a. s. Černíkov čp. 37 345 06 p. Kdyně IČO 47718951 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA OBDOBÍ 1.1. 31.12.2014 Obsah : I. Základní identifikační údaje o společnosti II. Informace o výkonnosti,

Více

Fortuna přijala v prvních devíti měsících 2016 sázky v hodnotě 756 milionů EUR, nárůst o 22,9 %

Fortuna přijala v prvních devíti měsících 2016 sázky v hodnotě 756 milionů EUR, nárůst o 22,9 % REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 3. listopadu 2016 Mezitímní zpráva statutárního orgánu Fortuna Entertainment Group N. V. za období od 1. července 2016 do 2. listopadu 2016 Fortuna přijala v prvních devíti měsících

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Výroční zpráva 2007. Se sídlem: Na Valech 394 537 01 Chrudim IČ: 25977687

Výroční zpráva 2007. Se sídlem: Na Valech 394 537 01 Chrudim IČ: 25977687 Výroční zpráva 2007 Se sídlem: Na Valech 394 537 01 Chrudim IČ: 25977687 Obsah Obsah... 2 A. Úvodní slovo.........3 B. Základní údaje o společnosti:......... 4 C. Historie:......... 5 D. Infomace o vývoji

Více

1. Základní údaje o společnosti

1. Základní údaje o společnosti 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : Léčebné centrum sv. Markéty, a.s. Sídlo: Lázně 117, 383 01 Prachatice Právní forma: akciová společnost IČO: 260 40 166 Rozhodující předmět činnosti: Poskytování

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Usnesení řádné valné hromady Komerční banky, a. s., konané dne

Usnesení řádné valné hromady Komerční banky, a. s., konané dne Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07 IČ 45 31 70 54 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 Usnesení řádné valné hromady Komerční banky, a. s., konané

Více

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Výroční zprávu předkládá: Mgr. Pavel Krýsl předseda představenstva Datum: 20. 2. 2015 Podpis: OBSAH Základní charakteristika společnosti

Více

výroční zpráva 2013 sazka sázková kancelář, a.s 1 výroční zpráva 2013 sazka sázková kancelář, a.s.

výroční zpráva 2013 sazka sázková kancelář, a.s 1 výroční zpráva 2013 sazka sázková kancelář, a.s. výroční zpráva 2013 sazka sázková kancelář, a.s 1 výroční zpráva 2013 sazka sázková kancelář, a.s. Obsah Identifikační údaje 3 Profil společnosti 4 Lidské zdroje 5 Přehled nejvýznamnějších událostí roku

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2009 (období od 1. 9. 2009 do 28. 2. 2010) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 30. 4. 2010 1 OBSAH 1. Základní

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

Pololetní zpráva. Další změny v Obchodním rejstříku, které byly zapsány dne 6. dubna 2005:

Pololetní zpráva. Další změny v Obchodním rejstříku, které byly zapsány dne 6. dubna 2005: Pololetní zpráva 1. Základní údaje o investiční společnosti (podle 2 odst. 1, písm. j) Zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování, dále jen ZKI) Obchodní firma: AKRO investiční společnost, a.s. Ulice:

Více

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Tisková zpráva 15. 03. 2011 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Setrvalý růst obratu Prudký pokles škodní kvóty Obnova dynamiky pozitivních výsledků Posílení

Více

Geewa a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Geewa a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Geewa a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Geewa a.s. Sokolovská 84 186 00 Praha 8 Česká republika corporate.geewa.com Obsah 1. Základní identifikační údaje společnosti 2. Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku

Více

Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2012 v oblasti sportu výdajový okruh: Všeobecná sportovní činnost

Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2012 v oblasti sportu výdajový okruh: Všeobecná sportovní činnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy čj. MŠMT-7734/2012-50 Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2012 v oblasti sportu výdajový okruh: Všeobecná sportovní činnost Materiál byl předložen na základě plánu

Více

ZPRÁVA ZA 1.POLOLETÍ ROKU 2005

ZPRÁVA ZA 1.POLOLETÍ ROKU 2005 Poštovní tiskárna cenin Praha a.s. ZPRÁVA ZA 1.POLOLETÍ ROKU 2005 1. Číselné údaje - rozvaha k 30.6.2005 - výkaz zisku a ztrát k 30.6.2005 2. Textová část - údaje o emitentovi - údaje o činnosti za 1.pololetí

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

SLOT THETA, a. s. 2006

SLOT THETA, a. s. 2006 Výroční zpráva t h e t a t h e t a t h e t a t h e t a θ SLOT THETA, a. s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod..................................................................................................

Více

Základní identifikační údaje společnosti

Základní identifikační údaje společnosti Výroční zpráva 2014 Základní identifikační údaje společnosti FIPOX, a.s. Údolní 326/11 602 00 Brno IČ 03335216 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka

Více

Výroční zpráva za rok společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s.

Výroční zpráva za rok společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s. Výroční zpráva za rok 2015 společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s. Obsah výroční zprávy Zpráva nezávislého auditora 1. Základní identifikační údaje 2. Zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti

Více

1. Základní údaje o společnosti

1. Základní údaje o společnosti 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : Léčebné centrum sv. Markéty, a.s. Sídlo: Lázně 117, 383 01 Prachatice Právní forma: akciová společnost IČO: 260 40 166 Rozhodující předmět činnosti: Poskytování

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER SOFTWARE, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER SOFTWARE, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER SOFTWARE, s.r.o. Za hospodářský rok 2006 (období od 01.09.2006 do 31.8.2007) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 31.3.2008 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

Profil společnosti. Vývoj hlavních ekonomických ukazatelů. Přehled nejvýznamnějších událostí roku 1999. Složení vrcholových orgánů společnosti

Profil společnosti. Vývoj hlavních ekonomických ukazatelů. Přehled nejvýznamnějších událostí roku 1999. Složení vrcholových orgánů společnosti P o m á h á m e d r u h m k v í t û z s t v í! Profil společnosti Základní charakteristika Poslání a cíle Pozice na trhu Přehled produktů Členství v mezinárodních organizacích Vývoj hlavních ekonomických

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

Úplný výpis. Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka B 4198 vedená u Krajského soudu v Brně. Brno - Bystrc, Kubíčkova 1115/8, PSČ 63500

Úplný výpis. Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka B 4198 vedená u Krajského soudu v Brně. Brno - Bystrc, Kubíčkova 1115/8, PSČ 63500 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 4198 Datum zápisu: 11. února 1998 Spisová značka: C 29753 vedená u Krajského soudu v Brně Obchodní firma: B 4198 vedená

Více

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 Výroční zpráva za rok 2013 SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 1 Obsah: I.Úvod... 2! II. Základní údaje o společnosti... 2! III. Orgány společnosti:... 2! IV. Historie společnosti... 3! V. Předmět

Více

ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4, 602 00 Brno

ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4, 602 00 Brno Opuštěná 4, 602 00 Brno Výroční zpráva za rok 2014 DrSc. Prof. Ing. Petr Němeček, Vážení akcionáři, Vážení obchodní partneři. Předkládáme Vám výroční zprávu akciové společnosti ČSAD Brno holding, a.s.

Více

OBSAH. 1. Obchodní společnost SAZKA, a.s. 1.1 Základní údaje 1.2 Ostatní údaje 1.3 Cíle společnosti. 2. Akcionáři SAZKY

OBSAH. 1. Obchodní společnost SAZKA, a.s. 1.1 Základní údaje 1.2 Ostatní údaje 1.3 Cíle společnosti. 2. Akcionáři SAZKY OBSAH 1. Obchodní společnost SAZKA, a.s. 1.1 Základní údaje 1.2 Ostatní údaje 1.3 Cíle společnosti 2. Akcionáři SAZKY 2.1 Český svaz tělesné výchovy a sportu 2.2 Česká obec sokolská 2.3 Česká asociace

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2013

Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2013 Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Orlicí za rok 2013 Účetní závěrka města Ústí nad Orlicí k 31.12.2013 je zveřejněna na: http://monitor.statnipokladna.cz/2013/obce/detail/00279676 A - Rozpočtové hospodaření

Více

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006 PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006 20. březen 2007 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za fiskální rok k 31. prosinci

Více

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za období

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za období VÝROČNÍ ZPRÁVA za období 1.4.2008 31.3.2009 Vypracoval: Lucie Reiterová Podklady poskytl: Ing. Michal Šlachta, Ing. Renáta Pavelková, Ing. Václav Klaška Datum: 7.8.2009 Strana 1 z 28 1 OBSAH 1 OBSAH...

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA (za rok 2002)

VÝROČNÍ ZPRÁVA (za rok 2002) VÝROČNÍ ZPRÁVA (za rok 2002) 1. ÚVODNÍ ČÁST 1.1. Identifikační údaje společnosti Obchodní jméno: CZECH TOBACCO CORPORATION a.s. Právní subjektivita: akciová společnost Výpis z obchodního rejstříku: společnost

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

Interhotel Olympik, a. s.

Interhotel Olympik, a. s. Výroční zpráva společnosti Interhotel Olympik, a. s. k 31.12.2009 Obsah: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Zpráva auditora Rozvaha k 31.12.2009 Výkaz zisku

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229 k 31.3.2011 Obsah: POPISNÁ ČÁST... 3 1. Popis podnikatelské činnosti... 3 2. Důležité

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Příloha k účetní závěrce za rok 212 Čl. II. Obecné údaje (1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Technické služby Police nad Metují, s.r.o Sídlo: V Domkách 8 Identifikační číslo: 25264176 Právní forma:

Více

NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2006

NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2006 NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2006 Úvod Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku 30.9.2005. Vznikla na základě aktivity vlastníka majetku Jihočeského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, Vážení pánové, předkládáme Vám Výroční zprávu za rok 2009, jejímž prostřednictvím Vám chceme poskytnout základní

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 9

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 9 Výroční zpráva 2009 Lodě v přístavu Marsaxlok Jsme tradiční českou společností, podnikající v oblasti sázkových her, loterií a neloterních služeb. Již více než padesát let poskytujeme sázejícím zábavu,

Více

Fortuna Entertainment Group NV

Fortuna Entertainment Group NV Fortuna Entertainment Group NV Finanční výsledky za 1. pololetí 2012 29. srpna 2012 Agenda Úvod Radim Haluza, generální ředitel Finanční výsledky za 1. pololetí 2012 Michal Vepřek, finanční ředitel Prostor

Více

Výroční zpráva Z&S Apache Team, z.s. za rok 2015

Výroční zpráva Z&S Apache Team, z.s. za rok 2015 za rok 2015 Výroční zpráva je zpracována za období počínající dnem 1. ledna 2015 a končící dnem 31. prosince 2015 na základě vyhodnocení činnosti Z&S Apache Team, z.s. a její jednotlivá ustanovení byla

Více

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007

Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 Zpráva o hospodaření České agentury na podporu obchodu/czechtrade za rok 2007 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název organizace: Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade Adresa sídla: Dittrichova 21, 128 01 Praha

Více

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1

Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 str. 1 Výroční zpráva Nadace Auxilia 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

ZA ROK 2008 PODLE ZÁKONA

ZA ROK 2008 PODLE ZÁKONA Lázně Teplice v Čechách a.s. Pololetní zpráva ZA ROK 2008 PODLE ZÁKONA č.256/2004 Sb. V Teplicích dne 20.8.2008 OBSAH: Základní údaje o emitentovi Popisná část: Úvod a) Popis stavu a vývojových tendencí

Více

1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační celek

1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační celek KONSOLIDOVANÁ POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30.6.2010 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Základní údaje o emitentovi jako konsolidující (mateřské) společnosti a o jeho dceřiných společnostech, se kterými tvoří konsolidační

Více

Předběžné neauditované hospodářské výsledky za rok 2014

Předběžné neauditované hospodářské výsledky za rok 2014 REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 5. března 2015 Fortuna Entertainment Group N.V. Předběžné neauditované hospodářské výsledky za rok 2014 Amsterdam Společnost Fortuna Entertainment Group N.V. oznamuje své předběžné

Více

Zápis z jednání řádné valné hromady

Zápis z jednání řádné valné hromady Zápis z jednání řádné valné hromady obchodní společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s., se sídlem 753 51 Teplice nad Bečvou č.p. 63, IČO 45192570, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

V Praze dne 28. května 2010. Výroční zpráva 2009

V Praze dne 28. května 2010. Výroční zpráva 2009 V Praze dne 28. května 2010 Výroční zpráva 2009 Obsah : Představení společnosti Identifikační údaje Organizační struktura Prohlášení Účetní závěrka - rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2015 akciové společnosti

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2015 akciové společnosti Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2015, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 14 III. Firemní dokumenty 18 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

OBSAH. VÝROČNÍ ZPRÁVA UNISTAV a.s. 2012. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní údaje 3. Statutární orgány 4

OBSAH. VÝROČNÍ ZPRÁVA UNISTAV a.s. 2012. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Základní údaje 3. Statutární orgány 4 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Statutární orgány 4 Zpráva vedení a analýza situace 5 Rozdělení zisku za rok 2012 9 PŘÍLOHA zpráva auditora 10 1 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3660

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3660 Datum zápisu: 1. ledna 1996 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3660 Spisová značka: B 3660 vedená u Městského soudu v Praze Obchodní firma: Správa komunálního

Více