POVODNĚ Praktické rady obcím, podnikatelům a občanům

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POVODNĚ 2006. Praktické rady obcím, podnikatelům a občanům"

Transkript

1 POVODNĚ 2006 Praktické rady obcím, podnikatelům a občanům Praha 2006

2 Vydavatelem brožury je Ministertsvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR, Ministerstvem životního prostředí ČR a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

3 Úvodem Účelem této brožury je usnadnit orientaci těm, kteří byli na jaře roku 2006 přímo či nepřímo postiženi povodněmi v České republice. Najdete zde rady především v otázkách, které jsou v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva zemědělství ČR, Ministerstva životního prostředí ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. V této brožuře naleznete pouze základní informace a orientační body, proto při řešení konkrétních případů doporučujeme obrátit se s žádostí o radu či pomoc na příslušné ministerstvo nebo jinou organizaci uvedenou v této publikaci. Brožura je výsledkem spolupráce Ministerstva pro místní rozvoj ČR s výše uvedenými ministerstvy. Doufáme, že vám bude dobrým rádcem či pomocníkem, a že díky ní nalezete rychlá řešení z nelehkých situací, které vám vznikly v důsledku povodní v roce

4 Obsah Praktické rady obcím a občanům 5 Ministertsva pro místní rozvoj ČR Praktické rady podnikatelům 37 Ministerstva zemědělství ČR, Praktické rady obcím 41 Ministerstva životního prostředí ČR Praktické rady podnikatelům 45 Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

5 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí Praha 1 tel.: (ústředna) fax: (centrální) IČO: Elektronická podatelna (dle zákona č. 227/2000 Sb.)

6 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zřídilo linku Povodně 2006, která je v provozu sedm dní v týdnu od do hodin. ( hodin je linka přepojena na záznamník) Dále Vám zasíláme informace o helplinkách zřízených organizací ministerstva - Státním fondem rozvoje bydlení (SFRB). Na nich lze získat další informace potřebné pro občany vašich obcí a měst. Užitečné odkazy Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - - POVODNĚ 2006 SFRB - - POVODNĚ Praktické rady občanům - Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - Podpora podnikatelům postiženým povodněmi - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Aktuální povodňové zpravodajství - Povodňové informace - Portál veřejné správy ČR - Aktuální povodňové informace Předpovědní povodňové služby (ČHMÚ) Hlásná povodňová služba (správci povodí) Ústřední povodňový orgán 6

7 Pravidla pro čerpání provozních výdajů na řešení ochrany majetku obcí. Schválená částka vládou pro rok 2006 je 30 mil. Kč. V případě potřeby vyšších finančních zdrojů bude tento titul doplněn z prostředků státního rozpočtu na řešení povodní Částky, které jsou nyní určeny budou průběžně doplňovány z vládou schválených 5 mld. korun na protipovodňová opatření. Cíl: Cílem podpory ve formě dotace poskytované obcím je přispět k zajištění obnovy normálního chodu obce, případně zajištění preventivních nezbytných potřeb pro zabránění povodňových škod na majetku a území obce. Příjemce dotace: Obec proplacením faktur na základě žádosti a po posouzení Ministerstvem pro místní rozvoj. Jedná se výhradně o neinvestiční finanční prostředky. Postup při poskytování dotace: Vyplněný formulář Žádosti obce o proplacení faktur na řešení ochrany majetku obcí před povodní (včetně kopií faktur) předloží obec Ministerstvu pro místní rozvoj. Finanční prostředky budou formou příkazu k úhradě převedeny na účet obce. Dotace se musí vést oddělené v rámci účetnictví. Prostředky z těchto dotací podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za příslušný rok podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Specifikace předmětu dotace: nákup písku, případně jiných běžných prostředků určených pro přímou ochranu proti povodni (pytle, vaky apod.), dopravné související s přepravou prostředků uvedených v předchozím bodě, vyčištění komunikací, chodníků, nemovitého majetku ve vlastnictví obce od následků povodní, čištění a dekontaminace studní v majetku obcí, čištění kanalizace, 7

8 Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské náměstí 6, Praha 1, Žádost obce o proplacení faktur k zajištění obnovy normálního chodu obce, případně zajištění preventivních nezbytných potřeb pro zabránění povodňových škod na majetku a území obce 8

9 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Program finanční podpory obcím postiženým povodněmi v roce 2006 při zajišování dočasného náhradního ubytování včetně nezbytných souvisejících potřeb 1. Cíl podpory Cílem podpory ve formě dotace poskytované obcím je přispět k zajištění dočasného náhradního ubytování včetně nezbytných souvisejících potřeb pro osoby, které byly připraveny o možnost užívat byt ke dni vyhlášení krizového stavu pro příslušné území v důsledku povodně (dále jen rozhodný den ). 2. Příjemce podpory Příjemcem podpory jsou obce postižené povodněmi. 3. Forma a účel podpory Podpora se poskytuje ve formě investiční a neinvestiční účelové dotace Investiční dotace Na nákup nebo výstavbu dočasných ubytovacích jednotek (mobilní ubytovací zařízení, montované stavebnicové nepřenosné ubytovací jednotky) v maximální výši do 200 tis. Kč na jednu ubytovací jednotku s minimálním standardem (záchod, rozvody vody a elektřiny). Tyto ubytovací jednotky zůstávají i po ukončení jejich užívání ve vlastnictví obce. Ubytovací jednotky jsou určeny pro zajištění ubytování osob: které přišly v důsledku povodní o možnost bydlení ve vlastním bytě nebo v bytě užívaném právem nájmu nebo jiným obdobným právem ( 151n; 51; 659 a následující obč. zákoníku) z důvodu odstranění stavby, které přišly v důsledku povodní dočasně o možnost užívat byt z důvodů jeho rekonstrukce, opravy apod. (dočasná neobyvatelnost) Neinvestiční dotace Tyto dotace nelze využít, poskytuje-li dočasné ubytování osoba uvedená v 116 občanského zákoníku ( příbuzní a osoby blízké ) Na úhradu části nákladů spojených se zajištěním dočasného náhradního ubytování, např. formou nájmu, a to do výše 50 Kč na osobu a den, maximálně však 150 Kč na domácnost a den. Na úhradu těchto nákladů lze přispět nejdéle do Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon). 9

10 Tuto dotaci může obec použít na zajištění dočasného ubytování osob které přišly v důsledku povodní o možnost bydlení ve vlastním bytě nebo v bytě užívaném právem nájmu nebo jiným obdobným právem ( 151n; 51; 659 a následující obč. zákoníku) z důvodu odstranění stavby, které přišly v důsledku povodní dočasně o možnost užívat byt z důvodů jeho rekonstrukce, opravy apod. (dočasná neobyvatelnost), které byly v souvislosti s povodněmi dočasně evakuovány, aniž došlo k poškození nebo zničení jejich bytu Na úhradu části nákladů spojených s pořízením nezbytně nutných předmětů (např.: lehátka, olejový radiátor, spací pytle apod.) nezbytných pro zajištění dočasného náhradního ubytování pro osoby postižené povodní (v objektech patřících postižené obci i v jiných objektech), a to až do výše 1000 Kč na osobu. Tuto dotaci může obec použít v souvislosti se zajištěním dočasného ubytování osob: které přišly v důsledku povodní o možnost bydlení ve vlastním bytě nebo v bytě užívaném právem nájmu nebo jiným obdobným právem ( 151n; 51; 659 a následující obč. zákoníku) z důvodu odstranění stavby, které přišly v důsledku povodní dočasně o možnost užívat byt z důvodů jeho rekonstrukce, opravy apod. (dočasná neobyvatelnost), které byly v souvislosti s povodněmi dočasně evakuovány, aniž došlo k poškození nebo zničení jejich bytu Na úhradu části nákladů na zajištění stravování a hygienických potřeb osob postižených povodní, a to do výše 2000 Kč na osobu: které přišly v důsledku povodní o možnost bydlení ve vlastním bytě nebo v bytě užívaném právem nájmu nebo jiným obdobným právem ( 151n; 51; 659 a následující obč. zákoníku) z důvodu odstranění stavby, které přišly v důsledku povodní dočasně o možnost užívat byt z důvodů jeho rekonstrukce, opravy apod. (dočasná neobyvatelnost), které byly v souvislosti s povodněmi dočasně evakuovány, aniž došlo k poškození nebo zničení jejich bytu. 4. Základní povinné náležitosti žádosti o dotaci Vyplněný formulář Žádosti obce o poskytnutí dotace podle Programu státní finanční pomoci obcím postiženým povodněmi při zajišování dočasného ubytování. 5. Postup při poskytování dotace Vyplněný formulář Žádosti obce o poskytnutí dotace podle tohoto programu předloží obec Ministerstvu pro místní rozvoj. 10

11 Potřebné finanční prostředky budou formou zálohy převedeny na účet obce. Dotace se musí vést oddělené v rámci účetnictví a dle skutečného charakteru čerpání se vyúčtují odděleně jako investiční nebo odděleně jako neinvestiční. Obec zašle vyúčtování dotace do Ministerstvu pro místní rozvoj ČR. Prostředky z těchto dotací podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za příslušný rok podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že při použití dotací nebyly dodrženy stanovené podmínky, postupuje se v souladu s ustanoveními upravujícími porušení rozpočtové kázně podle rozpočtových pravidel. 11

12 Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské náměstí 6, Praha 1, Žádost obce o dotaci podle Programu finanční podpory obcím postiženým povodněmi v roce 2006 při zajišování dočasného náhradního ubytování včetně nezbytných souvisejících potřeb 1. Na nákup nebo výstavbu dočasných ubytovacích jednotek (mobilní ubytovací zařízení, montované stavebnicové nepřenosné ubytovací jednotky) v maximální výši do 200 tis. Kč na jednu ubytovací jednotku s minimálním standardem (záchod, rozvody vody a elektřiny). Tyto ubytovací jednotky zůstávají i po ukončení jejich užívání ve vlastnictví obce. Ubytovací jednotky jsou určeny pro zajištění ubytování osob: které přišly v důsledku povodní o možnost bydlení ve vlastním bytě nebo v bytě užívaném právem nájmu nebo jiným obdobným právem ( 151n; 51; 659 a následující obč. zákoníku) z důvodu odstranění stavby, které přišly v důsledku povodní dočasně o možnost užívat byt z důvodů jeho rekonstrukce, opravy apod. (dočasná neobyvatelnost). 2. Na úhradu části nákladů spojených se zajištěním dočasného náhradního ubytování, např. formou nájmu, a to do výše 50 Kč na osobu a den, maximálně však 150 Kč na domácnost a den. Na úhradu těchto nákladů lze přispět nejdéle do Tuto dotaci může obec použít na zajištění dočasného ubytování osob: 12

13 které přišly v důsledku povodní o možnost bydlení ve vlastním bytě nebo v bytě užívaném právem nájmu nebo jiným obdobným právem ( 151n; 51; 659 a následující obč. zákoníku) z důvodu odstranění stavby, teré přišly v důsledku povodní dočasně o možnost užívat byt z důvodů jeho rekonstrukce, opravy apod. (dočasná neobyvatelnost), které byly v souvislosti s povodněmi dočasně evakuovány, aniž došlo k poškození nebo zničení jejich bytu. 3. Na úhradu části nákladů spojených s pořízením nezbytně nutných předmětů (např.: lehátka, olejový radiátor, spací pytle apod.) nezbytných pro zajištění dočasného náhradního ubytování pro osoby postižené povodní (v objektech patřících postižené obci i v jiných objektech), a to až do výše 1000 Kč na osobu. Tuto dotaci může obec použít v souvislosti se zajištěním dočasného ubytování osob: které přišly v důsledku povodní o možnost bydlení ve vlastním bytě nebo v bytě užívaném právem nájmu nebo jiným obdobným právem ( 151n; 51; 659 a následující obč. zákoníku) z důvodu odstranění stavby, které přišly v důsledku povodní dočasně o možnost užívat byt z důvodů jeho rekonstrukce, opravy apod. (dočasná neobyvatelnost), které byly v souvislosti s povodněmi dočasně evakuovány, aniž došlo k poškození nebo zničení jejich bytu. 4. Na úhradu části nákladů na zajištění stravování a hygienických potřeb osob postižených povodní, a to do výše 2000 Kč na osobu: které přišly v důsledku povodní o možnost bydlení ve vlastním bytě nebo v bytě užívaném právem nájmu nebo jiným obdobným právem ( 151n; 51; 659 a následující obč. zákoníku) z důvodu odstranění stavby, které přišly v důsledku povodní dočasně o možnost užívat byt z důvodů jeho rekonstrukce, opravy apod. (dočasná neobyvatelnost), které byly v souvislosti s povodněmi dočasně evakuovány, aniž došlo k poškození nebo zničení jejich bytu. 13

14 Program Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou 1. Cíl podpory Cílem podpory ve formě dotace je přispět prostřednictvím dotace z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj k obnově obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou způsobenou lidským činitelem. 2. Příjemce podpory Příjemcem podpory jsou obce a kraje, pokud byl pro jejich území v důsledku pohromy vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav. 3. Forma a účel podpory Podpora se poskytuje ve formě investiční i neinvestiční účelové dotace. Program je určen na rekonstrukci nebo opravu majetku obce poškozeného živelní nebo jinou pohromou, popř. na pořízení nového majetku plnícího tutéž funkci, kterou plnil majetek pohromou zničený (jde zejména o mosty, místní komunikace, veřejná prostranství, obecní stavby a zařízení včetně staveb a zařízení preventivní infrastruktury). Program není určen na podporu obnovy bytového fondu ve vlastnictví obcí. Program je rovněž určen pro rekonstrukci nebo opravu krajského majetku poškozeného živelní nebo jinou pohromou, popř. na pořízení nového majetku plnícího tutéž funkci, kterou plnil majetek pohromou zničený, pokud jeho obnova nebude spolufinancována z jiných zdrojů veřejných rozpočtů. Obcím bude státní podpora poskytována jako systémová investiční i neinvestiční dotace na realizaci vybraných akcí ve výši 100 %ního podílu státního rozpočtu na celkové výši skutečně vynaložených nákladů. Krajům bude státní podpora poskytována jako systémová investiční i neinvestiční dotace na realizaci vybraných akcí až do výše 50 %ního podílu státního rozpočtu na celkové výši skutečně vynaložených nákladů. Předmětnou akci nebude možné dotovat z jiných programů, podprogramů nebo dotačních titulů veřejných rozpočtů. Stanovený podíl státní podpory krajům bude vycházet z posouzení naléhavosti obnovy funkce, k jejímuž zabezpečování poškozený nebo zničený majetek slouží a z prokazatelných možností kraje spolufinancovat náklady na jeho obnovu. 14

15 4. Základní povinné náležitosti žádosti o dotaci Žádost o poskytnutí dotace bude obsahovat: datum výskytu, stručný popis živelní nebo jiné pohromy, datum vyhlášení a datum zrušení stavu nebezpečí nebo nouzového stavu, které platily pro území obce nebo kraje, věcný popis dopadů živelní nebo jiné pohromy na obecní nebo krajský majetek, vyčíslení předpokládaných celkových nákladů na obnovu poškozeného nebo zničeného obecního nebo krajského majetku, vyjádření obce nebo kraje k možnostem financování obnovy poškozeného nebo zničeného majetku z vlastních prostředků, z pojistného plnění, popř. z jiných dostupných zdrojů, a následující přílohy (v podobě originálu nebo ověřené kopie): 1. vyplněný formulář žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (formulář žádosti bude k dispozici na internetových stránkách MMR); 2. vyplněné formuláře RA 80, RA 81 a RA 82 podle informačního systému programového financování ("ISPROFIN") Ministerstva financí (příloha vyhlášky č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku); 3. doklad o vlastnictví majetku. Veškeré majetkoprávní vztahy, související s realizací akce, musí být jednoznačně vyjasněny; 4. projektovou dokumentaci akce (pro územní řízení) nebo stručnou dokumentaci akce včetně rozpočtu; 5. územní rozhodnutí pro daný projekt, je-li vyžadováno ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů; 6. stavební povolení pro akce, které jej vyžadují ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů Akce, u kterých stavební povolení dle uvedeného zákona není vyžadováno, nahrazuje stavební povolení protokol o ohlášení stavby, doložený vyjádřením příslušného stavebního úřadu a vodoprávního úřadu. 7. v případě žádosti kraje prohlášení statutárního zástupce kraje o vlastních prostředcích ve výši minimálně 50 % celkových rozpočtových nákladů akce; a dále po obdržení Rozhodnutí o registraci akce (ve smyslu vyhlášky č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku) 8. doklady o provedení zadání veřejné zakázky na zhotovitele podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů; 9. smlouvu o dílo na realizaci akce uzavřenou mezi obcí (krajem) - investorem a vybraným dodavatelem - vítězem zadávacího řízení veřejné zakázky; 10. aktualizované formuláře RA 80, RA 81 a RA 82 informačního systému programového financování Ministerstva financí ISPROFIN na základě uzavřené smlouvy o dílo. Pozn.: Obnova staveb K urychlení obnovy území postiženého povodněmi slouží dílčí novela stavebního zákona (č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů), jejímž cílem je zjednodušit řízení podle tohoto předpisu. 15

16 Zahrnuje: nové znění 31a (Závaznost územně plánovací dokumentace), úpravu ustanovení 34 (Účastníci územního řízení) v odst. 3, úpravu ustanovení 59 (Účastníci stavebního řízení) v odst. 1 písm. c), nové znění 137a (Výjimky ze stavebního řádu). 5. Organizační zajištění programu 1. Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásí výzvu pro podávání žádostí, která blíže stanoví lhůty a podmínky pro doručování žádostí. Výzva bude zveřejněna na webových stránkách MMR na internetové adrese (www.mmr.cz) a zaslána krajům, pokud byl pro jejich území v důsledku pohromy vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav. 2. Správce programu provede formální kontrolu úplnosti dodaných dokladů u jednotlivých žádostí. Bude-li z hlediska formy zjištěn nedostatek, žadatel bude bez zbytečného odkladu prokazatelně vyzván k nápravě. Nápravu bude žadatel povinen provést ve lhůtě stanovené Ministerstvem pro místní rozvoj. 3. Posouzení žádostí a výběr jednotlivých akcí nebo projektů k podpoře provede hodnotitelská komise jmenovaná ministrem pro místní rozvoj na základě celkového bodového hodnocení. Hodnotitelská komise bude při stanovení bodového ohodnocení posuzovat především rozsah a závažnost dopadů živelní nebo jiné pohromy na obecní nebo krajský majetek, význam poškozeného nebo zničeného majetku, k jehož obnově je požadována dotace, transparentnost vlastnických vztahů obce k předmětnému majetku, možnosti vlastního financování obnovy poškozeného nebo zničeného majetku z pojistného plnění a z jiných dostupných zdrojů, možnosti spolufinancování a řízení obnovy majetku při poskytnutí dotace z programu včetně případných souvisejících rizik, stav připravenosti potřebné stavební a územně plánovací dokumentace. 4. Hodnotitelská komise odsouhlasí seznam podpořených žadatelů a výši přidělené podpory a tento návrh bude podán k odsouhlasení ministrovi pro místní rozvoj. 5. V návaznosti na rozhodnutí ministra pro místní rozvoj budou podpořené i nepodpořené akce nebo projekty zveřejněny na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (www.mmr.cz) a písemnou formou budou účastníci programu vyrozuměni o přiznání či nepřiznání dotace. 6. Účastníkům programu vybraným k podpoře bude vydáno Rozhodnutí o registraci akce v informačním systému a budou vyzváni k doplnění žádosti o doklady uvedené v části 4 bodě Ministerstvo pro místní rozvoj po kontrole vyžádané dokumentace v případě splnění všech podmínek stanovených těmito zásadami vydá Rozhodnutí o účasti SR na financování akce a Oznámení limitu výdajů SR, na jejichž základě bude moci účastník programu zahájit čerpání přidělené dotace. 8. Dotaci bude účastník programu čerpat na úhradu faktur dodavatele projektu nebo akce z účtu u České spořitelny, a. s. 9. Příjemce dotace doručí Ministerstvu pro místní rozvoj dokumentaci závěrečného vyhodnocení akce v termínu stanoveném v Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce v rozsahu 8 vyhlášky č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku. 16

17 Žádost o poskytnutí dotace PROGRAM OBNOVA OBECNÍHO A KRAJSKÉHO MAJETKU POSTIŽENÉHO ŽIVELNÍ NEBO JINOU POHROMOU Datum: Razítko obce a podpis statutárního zástupce žadatele (kraje, obce): 17

18 Pomoc Státního fondu rozvoje bydlení vlastníkům rodinných domků, bytových domů nebo bytů při opravách poškození způsobených povodněmi 1. Úvěry fyzickým osobám: (novela nař. vlády č. 28/2006 Sb.) Již od 6. dubna jsou přijímány žádosti fyzických osob, jejichž bytový dům, rodinný dům nebo byt byl poškozen povodní, o poskytnutí úvěru v souvislosti s odstraňováním následků způsobených letošní povodní Úvěr je poskytován až do výše 150 tis. Kč: 2 % úroková sazba fixní po celou dobu splácení splatnost do 10 let měsíční anuitní splátka pak činí Kč splácení úvěru musí být zajištěno, nejčastěji ručitelským závazkem, lze však dohodnout i jiný způsob zajištění za vyřízení úvěru nevybíráme žádné poplatky Prostředky úvěru mohou být použity na stavební práce nebo údržbové práce v souvislosti s odstraněním následků povodně. Po celou dobu splácení úvěru musí byt v bytovém domě nebo rodinný dům sloužit k trvalému bydlení fyzické osoby, které byl úvěr poskytnut. O úvěr může požádat: fyzická osoba, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytu nebo rodinného domu fyzická osoba, která je nájemcem bytu ve vlastnictví bytového družstva. Podmínkou pro poskytnutí úvěru je skutečnost, že jde o objekt poškozený povodněmi, který se nachází na území, pro které byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav. Tyto skutečnosti žadatel dokládá potvrzením statutárního orgánu města (obce). 18

19 19

20 20

21 Stručný popis oprav nutných k odstranění následků povodně: Předpokládané náklady v Kč max 150tis. Kč/ Požadavek na úvěr v Kč Další zdroje financování úvěr ze stavebního spoření nebo úvěr banky v Kč Čestné prohlášení Prohlašuji tímto, nemám/e*) žádné závazky po lhůtě splatnosti z uzavřených úvěrových a leasingových smluv, že nemám daňové nedoplatky, nedoplatky pojistného na veřejné zdravotní pojištění a sociální pojištění a nedoplatky na státní politiku zaměstnanosti. Rovněž nemám/e*) žádné závazky vůči státu vzniklé neoprávněným pobíráním dávek nemocenského pojištění, důchodových dávek nebo dávek sociálního zabezpečení. Rovněž prohlašuji, že nemám já ani můj/moje*) manžel/ka*) sjednán se SFRB úvěr podle nařízení vlády č. 97/2002 Sb., a že na pořizovaný byt, rodinný dům nebyl poskytnut úvěr podle nařízení vlády č. 97/2002 Sb. Souhlas se zpracováním osobních dat Uděluji souhlas Státnímu fondu rozvoje bydlení (dále jen SFRB) - IČO zpracovávat podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen zákon), mé osobní údaje, které jsem uvedl (a) v mnou vyplněné žádosti nebo sdělím SFRB při uzavírání smlouvy o poskytnutí úvěru, event. při uzavírání jiných smluvních ujednání mezi mnou a SFRB, a to pro účely poskytování podpory z prostředků SFRB. Prohlašuji, že údaje uvedené v této žádosti, v potvrzení o příjmech (daňovém přiznání) a v dalších předložených dokladech jsou úplné a pravdivé. Dávám tímto SFRB souhlas k ověření pravdivosti mnou uváděných údajů. Upozornění: uvedením nepravdivých či neúplných údajů se žadatel/lka vystavuje nebezpečí trestního stíhání pro úvěrový podvod. Souhlas se zpracováním osobních údajů z registru klientských informací 21

22 1. Předmět souhlasu V souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytnutí úvěru mezi mnou a SFRB (dále jen "Smlouva") souhlasím s tím, aby SFRB za níže uvedeným účelem shromažoval, zpracovával a uchovával tyto mé osobní údaje: - identifikační osobní údaje (tj. mé jméno, příjmení, adresu bydliště apod.), a zejména též mé rodné číslo, - osobní údaje vypovídající o mých finančních závazcích, které vznikly, vzniknou nebo mohou vzniknout vůči SFRB v souvislosti se Smlouvou, a o plnění těchto závazků z mé strany, - osobní údaje vypovídající o zajištění mých závazků souvisejících se Smlouvou, - případné další osobní údaje, které vypovídají o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce a které jsem sdělil či sdělím SFRB nebo které SFRB získala či získá v souvislosti s plněním, případně neplněním Smlouvy. Dále souhlasím s tím, aby za níže uvedeným účelem: - SFRB mé výše uvedené osobní údaje dále předával provozovateli registru klientských informací k dalšímu shromažování, zpracovávání a uchovávání v rámci takového registru; - provozovatel registru klientských informací mé výše uvedené osobní údaje (ve formě informačního souboru vytvořeného provozovatelem registru klientských informací) zpřístupnil všem oprávněným uživatelům registru klientských informací, kteří budou mít můj odpovídající souhlas nebo kteří k tomu budou oprávněni v souladu se zákonem; - všichni oprávnění uživatelé registru klientských informací, kterým byly zpřístupněny mé výše uvedené osobní údaje, tyto použili, a to případně spolu s dalšími mými osobními údaji, jež oprávněně zpracovávají; - provozovatel registru klientských informací zpřístupnil SFRB (ve formě informačního souboru vytvořeného provozovatelem registru klientských informací) veškeré mé osobní údaje, u kterých k takovému zpřístupnění bude existovat můj odpovídající souhlas (zejména souhlas udělený některému oprávněnému uživateli registru klientských informací) nebo u kterých k tomu provozovatel registru klientských informací bude oprávněn v souladu se zákonem. 2. Účel zpracování osobních údajů Účelem zpracování mých osobních údajů na základě tohoto souhlasu je: - vytvoření souboru informací v rámci registru klientských informací vypovídajících o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, - zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů registru klientských informací o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce a - umožnění posuzování mé bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů registru klientských informací. 3. Doba trvání souhlasu Tento souhlas uděluji na dobu trvání Smlouvy a na dobu dalších 4 let od splnění veškerých mých finančních závazků z uzavřené Smlouvy, pokud tyto závazky zaniknou řádným splněním nebo způsobem nahrazujícím řádné splnění, resp. od zániku Smlouvy, pokud finanční závazky ze Smlouvy zaniknou jinak. 4. Další informace Před podpisem tohoto souhlasu jsem měl(a) možnost seznámit se s dokumentem "Informační Memorandum", jehož obsahem je základní charakteristika fungování registru klientských informací, včetně popisu jeho struktury, identifikace provozovatele registru klientských informací, seznamu oprávněných uživatelů registru klientských informací a osob, které jsou oprávněny se účastnit na zpracování osobních údajů v rámci registru klientských informací, a poučení o mých právech v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů v rámci registru klientských informací, a byl(a) jsem informován(a), že aktuální znění informačního dokumentu "Informační Memorandum" mohu kdykoli získat. 5. Potvrzení Potvrzuji, že jsem dnešního dne udělil(a) souhlas ve znění výše uvedených bodů 1. až 4. k žádosti o uzavření Smlouvy. V dne podpis žadatele/žadatelky... 22

23 23

24 24

25 25

26 2. Dotace obcím: (Novela nař. vlády č. 396/2001 Sb.) Od čtvrtka 6. dubna t.r. jsou dále přijímány žádosti obcí o dotace do povodňového fondu, z něhož mohou být následně poskytovány příspěvky jednotlivým vlastníkům bytů a domů na opravy poškození, která vznikla v důsledku povodní. Dotaci do povodňového fondu obce ze Státního fondu rozvoje bydlení může získat obec, která: se nachází v území, pro něž byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav (podle krizového zákona), a na jejímž území byl poškozen bytový fond v důsledku povodní, má zřízen peněžní fond, jehož prostředky jsou vedeny na zvláštním účtu v bance (tzv. "povodňový fond") a jsou určeny pouze na úhradu části nákladů spojených s opravami bytového fondu poškozeného povodněmi, stanoví pravidla pro poskytování příspěvků jednotlivým vlastníkům poškozeného bytového fondu a také postup, kterým bude provedeno poměrné snížení prostředků poskytnutých jednotlivým vlastníkům v případě, že obec dostane menší než požadovaný objem dotace do svého povodňového fondu. Prostředky povodňového fondu obce lze použít pouze: na příspěvky vlastníkům staveb, bytů ve vlastnictví nebo společných částí domů, které sloužily a po opravě budou sloužit k trvalému bydlení na opravy vad či poruch stavby, bytu ve vlastnictví nebo společných částí domu vzniklých v důsledku povodní, rozhodne-li tak zastupitelstvo obce. Poškození povodněmi zahrnuje i sesuvy půdy v důsledku nadměrných srážek. Opravou staveb, bytů ve vlastnictví nebo společných částí domu poškozených povodněmi se rozumí uvedení stavby, bytu ve vlastnictví nebo společné části domu do předchozího nebo provozuschopného stavu. Opravou nejsou práce, které mají investiční charakter nebo vedou k technickému zhodnocení stavby. Příspěvek lze vlastníkovi poskytnout do 70 % celkových nákladů na opravu stavby, bytu ve vlastnictví nebo společných částí domu; jedná-li se o vlastníka, který doloží, že v uplynulých deseti letech přede dnem vyhlášení stavu nebezpečí nebo nouzového stavu čerpal podporu ze státního rozpočtu nebo rozpočtu Fondu určenou na opravu stavby, nebo bytu ve vlastnictví, nebo společných částí domu poškozených některou z předchozích povodní, lze poskytnout příspěvek do 90 % celkových nákladů na opravu stavby, bytu ve vlastnicí nebo společných částí domu. Příspěvek však může činit vždy nejvýše Kč na jednu stavbu nebo společné části domu, jsou-li v něm nejvýše 3 byty, 26

27 Kč na jednu stavbu nebo společné části domu, je-li v něm nejvýše 8 bytů, Kč na jednu stavbu nebo společné části domu, je-li v něm více než 8 bytů. Podmínkou poskytnutí příspěvku jsou celkové náklady na opravu stavby, bytu ve vlastnictví nebo společných částí domu přesahující Kč. V případě, že opravy jsou prováděny svépomocí, je možné z povodňového fondu formou příspěvku vlastníku stavby hradit pouze stavební materiál a dopravu na základě prokázaných výdajů a práce na základě posudku soudního znalce, přičemž součástí posudku znalce je potvrzení termínu ukončení opravy. Oprava stavby, bytu ve vlastnictví nebo společných částí domu musí být provedena nejpozději do 2 let od vyhlášení stavu nebezpečí nebo nouzového stavu. Žádosti o obě formy podpory jsou k dispozici na webových stránkách v informačním centru Ministerstva pro místní rozvoj a na obou pracovištích Fondu: pracoviště Praha : Dlouhá 13, Praha 1 pracoviště Olomouc: Dolní náměstí 9, Olomouc Vyplněné žádosti doložené přílohami (seznam příloh je uveden na formuláři žádosti) se zasílají poštou na uvedené adresy. Žádosti je vhodné označit heslem POVODNĚ (nejlépe červeným písmem). Povodňové telefonické linky : ,

28 Stání fond rozvoje bydlení Žádost obce - města o poskytnutí dotacena odstranění následků povodně dle nařízení vlády č. 396/2001 Sb. v platném znění Název a adresa obce (města):. Statutární orgán žadatele, jméno a příjmení včetně titulů, funkce: IČ: Telefon, fax: El. adresa: Požadovaná výše dotace celkem v Kč... Prohlašuji tímto, že na území obce (města) byl vyhlášen stav nebezpečí nebo stav nouze (nehodící se škrtněte) dne.. Dále prohlašuji, že byty a rodinné domy v příloze žádosti uvedených vlastníků byly poškozeny povodní a že sloužily a po opravě budou sloužit k trvalému bydlení. Razítko a podpis statutárního orgánu žadatele Poskytnutí dotace obci (městu) je podmíněno předložením usnesení, kterým se schvaluje podání žádosti o dotaci do povodňového fondu a pravidel pro poskytování příspěvků jednotlivým vlastníkům poškozeného bytového fondu na jeho opravu. 28

29 Přílohy: doklad o zřízení peněžního fondu - název účtu pravidla pro poskytování příspěvků jednotlivým vlastníkům poškozeného bytového fondu na jeho opravu usnesení, kterým se schvaluje podání žádosti o dotaci do povodňového fondu v případech, kdy některý z vlastníků byl postižen povodní opakovaně, doklad o čerpání podpory ze státního rozpočtu nebo rozpočtu Fondu v uplynulých deseti letech určené na opravu stavby, nebo bytu ve vlastnictví, nebo společných částí domu poškozených některou z povodní výpisy z katastru nemovitostí prokazující vlastnictví k objektům, které jsou předmětem žádosti o dotaci seznam jednotlivých vlastníků povodní poškozených objektů žádajících o příspěvek 29

30 30

31 Vzorová pravidla Města - Obce. o použití prostředků z povodňového fondu obce pro poskytování příspěvků jednotlivým vlastníkům poškozeného bytového fondu na jeho opravu Pravidla pro použití prostředků povodňového fondu Prostředky povodňového fondu lze použít na příspěvky vlastníkům staveb, bytů ve vlastnictví nebo společných částí domů, které sloužily a po opravě budou sloužit k trvalému bydlení, na opravy vad či poruch stavby, bytu ve vlastnictví nebo společných částí domu vzniklých v důsledku povodní. Poškození povodněmi zahrnuje i sesuvy půdy v důsledku nadměrných srážek. Opravou staveb, bytů ve vlastnictví nebo společných částí domu poškozených povodněmi se rozumí uvedení stavby, bytu ve vlastnictví nebo společné části domu do předchozího nebo provozuschopného stavu. Opravou nejsou práce, které mají investiční charakter nebo vedou k technickému zhodnocení stavby. Příspěvky z povodňového fondu lze použít pouze na opravy základů, svislých a vodorovných nosných konstrukcí, schodiš, obvodového pláště a střech, a to včetně vnějších a vnitřních omítek, oken, dveří a konstrukcí podlah včetně nášlapných ploch tvořících nedílné součásti svislých a vodorovných nosných konstrukcí, dále na opravy technického zařízení budov, jako je elektroinstalace, vodovod, kanalizace, plyn a systém vytápění. Na opravu, na kterou byly použity příspěvky z tohoto povodňového fondu, nelze použít jiné prostředky z veřejných rozpočtů. Za prostředky z veřejných rozpočtů se nepovažují prostředky státní podpory podle zákona upravujícího stavební spoření. Příspěvky nelze použít na drobné opravy prováděné nájemcem bytu. Příspěvek se neposkytne, pokud celkové náklady na opravu stavby, bytu ve vlastnictví nebo společných částí domu nepřesáhnou Kč. Pokud opravy budou prováděny svépomocí, lze z povodňového fondu hradit pouze stavební materiál a dopravu na základě prokázaných výdajů a práce na základě posudku soudního znalce, přičemž součástí posudku znalce je potvrzení termínu ukončení opravy. Oprava stavby, bytu ve vlastnictví nebo společných částí domu musí být provedena nejpozději do 2 let ode dne vyhlášení stavu nebezpečí nebo nouzového stavu. 31

32 Podmínky pro žadatele o příspěvek z povodňového fondu obce Žádost o příspěvek může podat vlastník bytu, bytového domu nebo rodinného domu, který byl zasažen povodní. K žádosti o příspěvek žadatel doloží: - výpis z katastru ne starší 3 měsíců prokazující vlastnictví objektu bydlení, - znalecký posudek nebo kvalifikovaně zpracovaný rozpočet nákladů opravy. Výše příspěvku z povodňového fondu obce Příspěvek lze vlastníkovi poskytnout do 70 % celkových nákladů na opravu stavby, bytu ve vlastnictví nebo společných částí domu;jedná-li se o vlastníka, který doloží, že v uplynulých deseti letech přede dnem vyhlášení stavu nebezpečí nebo nouzového stavu čerpal podporu ze státního rozpočtu nebo rozpočtu Fondu určenou na opravu stavby, nebo bytu ve vlastnictví, nebo společných částí domu poškozených některou z předchozích povodní, lze poskytnout příspěvek do 90 % celkových nákladů na opravu stavby, bytu ve vlastnicí nebo společných částí domu. 2. Příspěvek však může činit vždy nejvýše: a) Kč na jednu stavbu nebo společné části domu, jsou-li v něm nejvýše 3 byty, b) Kč na jednu stavbu nebo společné části domu, je-li v něm nejvýše 8 bytů, c) Kč na jednu stavbu nebo společné části domu, je-li v něm více než 8 bytů. Podání žádosti o příspěvek z povodňového fondu obce Žádosti o poskytnutí příspěvku doložené požadovanými přílohami na výše uvedené účely mohou být podávány denně od do.. do (např. "podatelny zdejšího úřadu" apod). Termín možnosti podat žádost končí dnem.. Další postup ve vyřízení žádostí vlastníků Po ukončení termínu podání žádostí o příspěvek z povodňového fondu obce obec sumarizuje požadavky jednotlivých vlastníků a podá žádost na Státní fond rozvoje bydlení. Po obdržení dotace z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení do povodňového fondu obce vyrozumí vlastníky - žadatele o příspěvek. 32

33 V případě, že dotace z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení bude obci poskytnuta v nižší objemu než bylo požadováno, budou žádosti jednotlivých vlastníků uspokojeny podle následujícího klíče. (např. stupně postižení, všem o shodné % pokráceno). Prokázání účelu použití příspěvku z povodňového fondu obce O ukončení opravy je příjemce příspěvku povinen písemně informovat obec. Příjemce příspěvku obci doloží faktury či jiné daňové doklady prokazující úhradu nákladů opravy. Faktury vždy budou obsahovat položkový seznam provedených prací. Pokud byly práce prováděny svépomocí a požaduje-li příjemce příspěvku uhradit náklady své práce, je nutné doložit posudek soudního znalce o hodnotě vynaložené práce. Dále příjemce doloží daňové doklady na materiál a dopravu. Tato pravidla byla schválena zastupitelstvem obce na jednání dne

34 Ochrana proti povodním podle stavebního zákona 1. Zásada současného i nového stavebního zákona Součinnost stavebních úřadů a orgánů územního plánování s dotčenými orgány (chrání veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů) s vodoprávními úřady (příslušné obecní úřady, újezdní úřady, krajské úřady a Ministerstvo životního prostředí). Ty podle vodního zákona stanovují záplavová území, aktivní zóny v nich a území určená k rozlivu vod. 2. Opatření v současném stavebním zákoně (platný do ) (novela stavebního zákona schválená v důsledku povodní v roce 2002) umožňují v případě záplav zrušit v dotčeném území územně plánovací dokumentaci a provést její bezodkladnou změnu, stanoví úlevy a zjednodušené postupy pro případy, kdy se čelí důsledkům živelní pohromy, obnovují se stavby do původního stavu a je nutné realizovat nové stavby a opatření pro odstranění následků živelní pohromy v území. v takových případech omezuje okruh účastníků územního a stavebního řízení pro stavby, kterými budou odstraňovány důsledky živelní pohromy; 3. Opatření v novém stavebním zákoně (platný do ) přísně reguluje novou výstavbu v nezastavěném území (krajině), připouští v ní jen takové změny, které jsou slučitelní s charakterem krajiny a jejím užíváním, pro snížení nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků umožní rozšiřovat zastavěné území jen na základě územně plánovací dokumentace, která: - vymezí zastavitelné plochy s ohledem na záplavová území stanovená vodoprávními úřady, - vymezí veřejně prospěšná opatření (pro ně lze i vyvlastnit) ke snižování ohrožení území povodněmi, přírodními katastrofami, pro zvyšování retenčních schopností území, nedovoluje umístění stavby nebo jiné opatření v území v rozporu s územně plánovací dokumentací nebo se zájmy chráněnými například vodním zákonem, 34

35 umožňuje vydání územního opatření o asanaci území, které pro území dotčené povodní (jinou katastrofou) stanoví: - podmínky pro odstranění dopadů živelní pohromy, - podmínky jeho budoucího využití - ruší platnost územně plánovací dokumentace umožňuje nařídit nezbytné úpravy k usnadnění průtoku přívalových vod a proti pronikání povrchových vod do stavby, kterým ve veřejném zájmu stanoví podmínky pro odstraňování dopadů živelní pohromy a podmínky pro budoucí využití dotčeného území; za provedené úpravy náleží vlastníku stavby nebo pozemku stavební příspěvek na úhradu nákladů, upravuje mimořádné postupy - méně administrativně náročné - pro předcházení bezprostředně hrozících důsledků živelních pohrom a pro odstranění jejich následků (lze zahájit bez předchozího rozhodnutí úřadu), - pro rychlou obnovu staveb do původního stavu jen na ohlášení (40denní lhůta pro reakci úřadu zkrácena na 6 dní), - pro stavby (např. komunikace, energetické stavy), které je nutné provést ke zmírnění nebo odstranění dopadů živelní pohromy (možnost upustit od územního rozhodnutí/souhlasu, jednodušší obsah žádosti, dodatečně doklady, předběžného povolení). 35

36

37 Ministerstvo zemědělství ČR Ministerstvo zemědělství Těšnov Praha 1 tel: fax:

38 Metodické postupy při zjišování mimořádných škod způsobených povodněmi v jarních měsících 2006 na území ČR Škody zjišuje komise složená ze zástupců ZA a PÚ MZe, místní samosprávy, Agrární komory ČR, Asociace soukromých zemědělců a Pozemkového fondu ČR za účasti poškozeného subjektu. Komise se dále zúčastní, u škod na zvířatech zástupce krajské veterinární správy, u škod na polních kulturách zástupce Státní rostlinolékařské správy a u subjektu lesního hospodářství příslušný odborný lesní hospodář. U škod v potravinářském průmyslu je komise složená ze zástupců ZA a PÚ MZe, úseku MZe, místní samosprávy, Státní zemědělské a potravinářské inspekce nebo krajské veterinární správy a dále Potravinářské komory za účasti poškozeného subjektu. Za činnost komise zodpovídá ředitel ZA a PÚ MZe, který dle místních podmínek a typu škody operativně sestaví komisi z vyjmenovaných subjektů případně zástupců dalších subjektů. Členy komise musí být vždy zástupce ZA a PÚ MZe, místní samosprávy a poškozeného subjektu! A. Škody na polních kulturách Škody se zjišují na porostech obilovin, olejnin a speciálních kultur. Výměrou zničeného či poškozeného porostu se rozumí pouze ta část výměry, kde je - porost úplně zničen, tj. výměra, na které je méně než 10 % normálního stavu plodných (užitečných) rostlin /zničený porost/, - porost silně poškozen,tj. výměra, na které je 10 % a více a méně než 60 % normálního stavu plodných (užitečných) rostlin /poškozený porost/. B. Škody na hospodářských zvířatech Zjišovány jsou škody vzniklé na hospodářských zvířatech - úhynem utopením, - úhynem vlivem zranění při povodních, - následným úhynem na zranění při povodních, - nutnou porážkou způsobenou následky zranění při povodních, - nutnou porážkou na následky onemocnění způsobeného povodňovými událostmi, - nutnou porážkou nařízenou orgány veterinární péče v souvislosti s povodňovými událostmi. Škody musí být v přímé souvislosti s povodňovými událostmi. Škody na hospodářských zvířatech se komisionálně potvrzují v kusech a přesným určením druhu a kategorie zvířat (u včel v počtu včelstev). Škody na rybích obsádkách, vývojových stádiích ryb, popř. na dalších vodních živočiších se zjišují a dokumentují jako - ztráta celé rybí obsádky (příp. dalších vodních živočichů) vyplavením v důsledku protržené hráze rybníka nebo vodní nádrže, 38

39 - ztráta části rybí obsádky nebo vodních živočichů v důsledku částečného poškození vodního díla, popř. zničením zábran bezpečnostního přelivu, - ztráta ryb vyplavením ze sádek následkem zničeného zařízení, - ztráta ryb na pstruhovém hospodářství v důsledku zatopení či zabahnění, - ztráta ryb na speciálních výkrmových zařízeních, - únik plůdku při přelití hráze. Součástí dokumentace jsou výsledky výlovů za poslední tři chovná období, kopie karty rybníka, příp. další doklady. Zvířata v lesnictví zahrnují ta zvířata, která jsou zahrnuta v účetní evidenci poškozeného subjektu podnikajícího v lesním hospodářství. Škody se uvádí v technických jednotkách a v cenách dle účetní evidence. Škody na hospodářských zvířatech dle bodu 2 a 3 metodiky musí být potvrzeny údajem o neškodné asanaci uhynulého zvířete (potvrzení asanačního podniku o převzetí zvířecího kadaveru) nebo čestným prohlášením vlastníka, že těla uhynulých zvířat nebyla nalezena nebo veterinárním potvrzením o nutné porážce. Tyto údaje potvrzuje v protokolu místně příslušná krajská veterinární správa. C. Škody na krmivech, stelivech Uvést pouze zcela zničená (nepoužitelná) krmiva, steliva v technických jednotkách. D. Škody na zásobách v lesním hospodářství Uvést pouze zcela zničené, materiálové zásoby, polotovary a nedokončenou výrobu v technických jednotkách nebo v cenách dle účetní evidence. E. Škody na stavbách V příloze k protokolu doložit (prokázat) vlastnictví, u drobných nebo dočasných staveb ohlášení stavby, u rozestavěných staveb stavební povolení. Uvádějí se stavby demolované nebo s vážným narušením statiky a funkce s nutností následné demolice, stavby vážně poškozené a vážné škody na technologických souborech. U staveb v lesním hospodářství se provede dále odhad předpokládaných nákladů na odstranění škody. 39

40 F. Škody na mechanizačních prostředcích Procento poškození bude vyjádřeno odhadem ceny opravy včetně náhradních dílů nebo totální likvidace. G. Škody na lesích Uvedou se škody kulturních a mladých lesních porostů, kde následkem povodní vznikne zalesňovací povinnost a sesuvy podle lokalit. Uvádí se zasažená plocha a odhad předpokládaných nákladů na odstranění škody. H. Škody na zásobách, stavbách, technologiích a zařízení v potravinářském průmyslu Škody na zásobách Uvést pouze zcela zničené - zpracované výrobky, materiálové zásoby, polotovary a nedokončenou výrobu - v technických jednotkách nebo v cenách dle účetní evidence. Škody na stavbách V příloze k protokolu doložit (prokázat) vlastnictví, u drobných nebo dočasných staveb ohlášení stavby, u rozestavěných staveb stavební povolení. Uvádějí se stavby demolované nebo s vážným narušením statiky a funkce s nutností následné demolice, stavby vážně poškozené a vážné škody na technologických souborech. Škody na technologiích a zařízení Procento poškození bude vyjádřeno odhadem ceny opravy včetně náhradních dílů nebo totální likvidace. Závěr: Pokud se vyskytnou položky, které nejsou výše uvedeny, budou vyjádřeny samostatně. Protokol se vyhotoví ve 2 originálních výtiscích, jeden podepsaný výtisk obdrží ZA a PÚ MZe a jeden poškozený subjekt. Zemědělské agentury a pozemkové úřady MZe zajistí zpracování údajů v oblasti své působnosti a bezodkladně předají kopii protokolu a data sekci MZe ČR ke svodnému zpracování. 40

41 Ministerstvo životního prostředí ČR Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, Tel. ústředna: Fax:

42 Doporučení pro nakládání s povodňovými odpady pro obce MŽP - odbor odpadů (Havránková, ) Cílem realizace navržených doporučení je především ochrana zdraví a životního prostředí a zamezení environmentálním škodám v době kdy je odstraňován povodňový odpad. V době po povodni je nezbytně nutné okamžitě dojednat aktuální průběh prací na obnově území s odbornými firmami (oprávněnými osobami). Kontaktovat provozovatele skládek, spaloven a veterinárních asanačních ústavů. Ve spolupráci s krajským úřadem stanovit priority a postup obnovy systému odpadového hospodářství a spolu s dalšími složkami (armádou a dobrovolníky) zahájit práce na obnově území. Je třeba určit místa, k odkládání odpadů (kontejnery, svozové automobily apod.), informovat o nich občany obce a organizovat ve spolupráci se svozovou firmou urychlený odvoz povodňového odpadu k odstranění (spalovny, skládky). Všeobecně musí být pro nakládání s odpadem dodržován zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a alespoň základní hygienická a bezpečnostní opatření. Pro manipulaci s odpadem jsou nezbytné osobní ochranné pomůcky, tj. oděv chránící volné části těla (oděv s dlouhými rukávy a nohavicemi, nemocniční rouška pro jedno použití - výměna po každém zásahu, silné gumové rukavice a nepropustná obuv). Z důvodů zajištění plynulého odvozu objemných odpadů organizovanými svozy je možné zřizování meziskládek (individuálními svozy dochází k dopravním kolapsům na přístupových trasách). Pokud jsou dočasné skládky (meziskládky) zřízeny v obci, měly by být umístěny v lokalitách mimo obydlených objektů, sportoviš a míst sloužících k rekreaci, z důvodů bakteriologického a chemického rizika (infekční aerosol, chemická kontaminace, šíření zapáchajících látek). Prioritním způsobem odstraňování povodňových odpadů je spalování. Z hlediska ochrany ovzduší je nezbytné zajistit řízené spalování především ve vybraných zařízeních k odstraňování odpadů, ve spalovnách nebezpečných odpadů, případně ve spalovnách komunálního odpadu s vydanou výjimkou. Při skládkování netříděných povodňových odpadů je nutno trvat na ukládání odpadů na těsněných a zabezpečených skládkách skupin S-OO3-komunální odpad a S-NOnebezpečný odpad. Vzhledem k možnosti obecného ohrožení je třeba dbát na to, aby na skládky nebyla ukládána uhynulá zvířata a rozkládající se zbytky živočišného původu, včetně potravin, které byly znehodnoceny nejen kontaminací záplavovými vodami, ale mnohdy, pokud byly zmrazené, i dlouhodobým výpadkem elektrického proudu. Jedná se o odpad, který je nezbytné odstranit v kafilerních zařízeních. 42

43 Realizací navržených zásad by mělo být zajištěno, aby s povodňovými odpady bylo z předběžné opatrnosti nakládáno jako s odpadem potenciálně nebezpečným s infekčními vlastnostmi, z důvodu výskytu jistého významného bakteriálního oživení patogenními mikroorganismy způsobilými vyvolat i vážná onemocnění epidemického typu. Tuto vlastnost je třeba při manipulaci s povodňovým odpadem respektovat. 43

44

45 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku Praha 1 Tel.: Fax:

46 Ministerstvo průmyslu a obchodu zřídilo linku POVODNĚ 2006, na kterou se lze dovolat sedm dní v týdnu a 24 hodin denně současně je zřízena elektronická adresa: Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo a vláda svým usnesením č. 353 ze dne 2. dubna 2006 schválila Program podpory malých a středních podnikatelů postižených povodní v roce 2006 REKONSTRUKCE 2006 Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (dále jen ČMZRB") - záruky Ministerstvo průmyslu a obchodu - dotace Kontakt poskytovatele - záruka: Adresa: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., Jeruzalémská 964/4, Praha 1, tel pobočky: Hradec Králové, Eliščino nábřeží 777, Hradec Králové tel Ostrava, Přívozská 133/4, Ostrava tel Brno, Hlinky 120/ Brno tel Plzeň, Bezručova 147/8, Plzeň tel Regionální pracoviště: České Budějovice, Husova 9, České Budějovice tel Kontakt poskytovatele - dotace: veškeré formuláře jsou k dispozici na pobočkách ČMZRB 46

396/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. října 2001. o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů

396/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. října 2001. o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů 396/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. října 2001 o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů Změna: 397/2002 Sb. Změna: 59/2004 Sb. Změna: 145/2006 Sb. Změna: 98/2007

Více

117D914 - Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2013

117D914 - Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj Čj.: MMR-27142/2013-52 Příloha č. 1 RM č. 103/2013 117D914 - Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2013 Zásady podprogramu pro poskytování dotací

Více

Podpora výstavby technické infrastruktury

Podpora výstavby technické infrastruktury Podpora výstavby technické infrastruktury pro rok 2006 Podprogram Podpora výstavby technické infrastruktury stanovuje podmínky pro poskytování finančních prostředků na výstavbu technické infrastruktury

Více

117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova

117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova 117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2016 Správce podprogramu: Určená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále jen ministerstvo ) Česká národní

Více

Nařízení vlády č. 284/2011 Sb. ze dne 8. září 2011, Předmět úpravy. Vymezení pojmů

Nařízení vlády č. 284/2011 Sb. ze dne 8. září 2011, Předmět úpravy. Vymezení pojmů Nařízení vlády č. 284/2011 Sb. ze dne 8. září 2011, o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České

Více

2. Poskytovatelem dotace dle Programu je Ústecký kraj (dále jen poskytovatel ).

2. Poskytovatelem dotace dle Programu je Ústecký kraj (dále jen poskytovatel ). Program 2016 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ VYHLÁŠENÉHO ZASTUPITELSTVEM MĚSTA NA DANÝ KALENDÁŘNÍ ROK (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ VYHLÁŠENÉHO ZASTUPITELSTVEM MĚSTA NA DANÝ KALENDÁŘNÍ ROK (dále jen Pravidla ) PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ VYHLÁŠENÉHO ZASTUPITELSTVEM MĚSTA NA DANÝ KALENDÁŘNÍ ROK (dále jen Pravidla ) I. Základní ustanovení 1. Účelem těchto Pravidel je stanovit jednotný

Více

FOND VYSOČINY ČISTÁ VODA 2012

FOND VYSOČINY ČISTÁ VODA 2012 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: ČISTÁ VODA 2012 Grantový program na podporu zpracování studií nebo projektových dokumentací

Více

Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2009 a způsobu kontroly jejich užití. 1. Obecné podmínky

Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2009 a způsobu kontroly jejich užití. 1. Obecné podmínky 89 Příloha č. 10 k zákonu č.../2008 Sb. Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2009 a způsobu kontroly jejich užití [podle 102 odst. 3 zákona č. 254/ 2001 Sb., o vodách

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení SMLOUVA č.../.. O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU VLASTNICTVÍ JEDNOTKY uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením 1785 a násl., ve spojení s ust. 1158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského

Více

Dotační program Podpora sociálních služeb pro rok 2016

Dotační program Podpora sociálních služeb pro rok 2016 Dotační program Podpora sociálních služeb pro rok 2016 1 Na základě usnesení Zastupitelstva města Litoměřice č. 219/8/2015 ze dne 10.12.2015. Vyhlašuje město Litoměřice výzvu pro poskytovatele sociálních

Více

Všeobecné dodací podmínky OSRAM Česká republika s.r.o.

Všeobecné dodací podmínky OSRAM Česká republika s.r.o. I. Obecná ustanovení 1. Tyto Všeobecné dodací podmínky (dále jen Podmínky ) jsou obchodními podmínkami ve smyslu 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Nestanoví-li smlouva jinak,

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení Město Luby nám.5. května 164 tel.: 354 420 410 351 37 Luby tel./fax.: 354 420 419 IČO 00254053 e-mail: starosta@mestoluby.cz PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY PRO INDIVIDUÁLNÍ DOTACE

Více

Podmínky pro uzavírání písemných smluv o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem

Podmínky pro uzavírání písemných smluv o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem Obec Strážkovice, Strážkovice 95, 374 01 Trhové Sviny, IČ: 00245461 Podmínky pro uzavírání písemných smluv o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem I. Úvodní ustanovení 1. Vzájemný vztah

Více

DOHODA O ZRUŠENÍ PODÍLOVÉHO SPOLUVLASTNICTVÍ A VYPOŘÁDÁNÍ SPOLUVLASTNÍKŮ

DOHODA O ZRUŠENÍ PODÍLOVÉHO SPOLUVLASTNICTVÍ A VYPOŘÁDÁNÍ SPOLUVLASTNÍKŮ Příloha č. 10 k bodu č. 49 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném

Více

S M L O U V A o poskytování a úhradě hrazených služeb pro poskytovatele ambulantní specializované péče číslo:...

S M L O U V A o poskytování a úhradě hrazených služeb pro poskytovatele ambulantní specializované péče číslo:... S M L O U V A o poskytování a úhradě hrazených služeb pro poskytovatele ambulantní specializované péče číslo:... ISO 9001 ISO 9001 Článek I Smluvní strany Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České

Více

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu 117D0260 Podpora bydlení 2013 - s nevyhlášeným stavem nebezpečí nebo nouzovým stavem, C. Dotační titul č. 3 příspěvek 30 tis. Kč na opravu bytu

Více

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav Podprogram stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací při živelních pohromách v roce 2013, při nichž byl vyhlášen nouzový stav 1 nebo stav nebezpečí 2 pro příslušné území. I. Cíl podpory Cílem

Více

DOTAČNÍ PROGRAM PROGRAM NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ

DOTAČNÍ PROGRAM PROGRAM NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ DOTAČNÍ PROGRAM PROGRAM NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ Dotační titul č. 4 Podpora cestovního ruchu v turistických regionech Jeseníky a Střední Morava PRAVIDL A 1. Název dotačního programu

Více

Program 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence

Program 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence Program 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 115-20/2015/ZK

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Společnost SPORTaS s.r.o. vyzývá v souladu se směrnicí o zadávaní veřejných zakázek uchazeče k podání nabídky na zakázku s názvem: SPORTaS drobná údržba TZB 1) Identifikační údaje

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Článek 1 - Postup při uzavření Smlouvy

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Článek 1 - Postup při uzavření Smlouvy VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti TrendLucid s.r.o. pro produkty TrendLucid sjednané podle 1751 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku ke Smlouvě o dodávání informací uzavřené podle 1724

Více

Program dotací z rozpočtu města Trutnova

Program dotací z rozpočtu města Trutnova Příloha č. 1 Program dotací z rozpočtu města Trutnova Okruh způsobilých žadatelů o dotace - Žadatel musí mít bydliště, sídlo či působnost na území obce. - Žadatel nesmí mít neuhrazené závazky vůči poskytovateli,

Více

PROGRAM POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE ŽELEZNÉ. Článek 1 Úvodní ustanovení

PROGRAM POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE ŽELEZNÉ. Článek 1 Úvodní ustanovení PROGRAM POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU OBCE ŽELEZNÉ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Obce Železné je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy: a)

Více

2. Žádost o poskytování služeb elektronických komunikací

2. Žádost o poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních a pevných bezdrátových sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s 273 odst. 1 zákona

Více

Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2015

Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2015 DOTAČNÍ PROGRAM Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2015 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2015

Více

Statutární město Brno

Statutární město Brno Statutární město Brno v y h l a š u j e prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna v ý b ě r o v é ř í z e n í pro poskytování návratných účelových půjček na opravu a modernizaci bytových a

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Zaměření a výše podpory

I. Úvodní ustanovení. II. Zaměření a výše podpory Příloha k Příkazu ministra č. 7/2011 Pravidla použití finančních prostředků dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností I. Úvodní

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 266/2013-N

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 266/2013-N DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 266/2013-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné - elektronické. Dražba se koná elektronicky

Více

k příkazu ministryně č. 21/2015

k příkazu ministryně č. 21/2015 Příloha k příkazu ministryně č. 21/2015 Pravidla použití finančních prostředků dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností I. Úvodní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petra Danningerová Telefon: 267 994 203 Fax: 272 936 597 E-mail: Petra.danningerova@sfzp.cz č.j. SFZP 072274/2012 Datum: 28. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ Příloha zadávací dokumentace č. 2 číslo smlouvy objednatele: číslo kontraktu objednatele: číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA OPRAVY HŘÍDELÍ TOČIVÝCH STROJŮ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce

Více

[podle 102 odst. 1 písm. g) a j) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů]

[podle 102 odst. 1 písm. g) a j) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů] Ministerstvo zemědělství Č.j.: 3374/07-16300 Metodický pokyn pro organizační zabezpečení provádění zákona č. 622/2006 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2007, přílohy č. 11 Závazná pravidla

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 618/2013-N

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 618/2013-N DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 618/2013-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné - elektronické. Dražba se koná elektronicky

Více

OBEC DVORY NAD LUŽNICÍ. SMĚRNICE č. 1/2015. Pravidla pro poskytování dotací a peněžních darů z rozpočtu obce Dvory nad Lužnicí. Jan Herzog, starosta

OBEC DVORY NAD LUŽNICÍ. SMĚRNICE č. 1/2015. Pravidla pro poskytování dotací a peněžních darů z rozpočtu obce Dvory nad Lužnicí. Jan Herzog, starosta OBEC DVORY NAD LUŽNICÍ SMĚRNICE č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací a peněžních darů z rozpočtu obce Dvory nad Lužnicí Jan Herzog, starosta Pravidla pro poskytování dotací a peněžních darů z rozpočtu

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 014/2015-D,OD

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 014/2015-D,OD DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 014/2015-D,OD Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání opakované veřejné dražby dobrovolné - elektronické.

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 990/2014-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí)

DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) JIHOČESKÝ KRAJ DOTAČNÍ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záležitostí) PRIORITNÍ OBLAST KVALITNÍ INFRASTRUKTURA, SLUŽBY, PROSTŘEDÍ A SPOLUPRÁCE PRO POSILOVÁNÍ ÚZEMNÍ SOUDRŽNOSTI PODPORA ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

SMLOUVA č... o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro poskytovatele poskytující hrazené služby v dětských ozdravovnách)

SMLOUVA č... o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro poskytovatele poskytující hrazené služby v dětských ozdravovnách) SMLOUVA č... o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro poskytovatele poskytující hrazené služby v dětských ozdravovnách) Článek I. Smluvní strany Poskytovatel zdravotních služeb: Sídlo (obec): Ulice,

Více

S m l o u v a č. 5/ZF/RP Brno/2015 o poskytnutí finančních prostředků z fondu prevence Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

S m l o u v a č. 5/ZF/RP Brno/2015 o poskytnutí finančních prostředků z fondu prevence Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky S m l o u v a č. 5/ZF/RP Brno/2015 o poskytnutí finančních prostředků z fondu prevence Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky uzavřená v souladu s 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

Obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod společnosti LUTES s.r.o. v obci Lužice

Obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod společnosti LUTES s.r.o. v obci Lužice Obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod společnosti LUTES s.r.o. v obci Lužice I. Úvodní ustanovení 1. Vzájemný vztah mezi dodavatelem a odběratelem o odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Koupě Zboží DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST PLATNÉ OD 1.1. 2014

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Koupě Zboží DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST PLATNÉ OD 1.1. 2014 1. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - Koupě Zboží DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY, AKCIOVÁ SPOLEČNOST PLATNÉ OD 1.1. 2014 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") stanoví podrobnou

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 797/2015-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 797/2015-D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 797/2015-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 274/2016-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 274/2016-D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 274/2016-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Zakázka: Rozvoj infrastruktury pro vytvoření společné nabídky služeb v cestovním ruchu na území Valašska Horního Vsacka Druh zakázky podle jejího

Více

M ě s t o K u t n á H o r a Havlíčkovo nám. 552, 284 24 Kutná Hora, IČ 00236195

M ě s t o K u t n á H o r a Havlíčkovo nám. 552, 284 24 Kutná Hora, IČ 00236195 M ě s t o K u t n á H o r a Havlíčkovo nám. 552, 284 24 Kutná Hora, IČ 00236195 vydává tato P R A V I D L A prodeje městského majetku formou výběrového řízení Tato pravidla upravují podmínky prodeje nemovitého

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 32769/2009-61/1124 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE VÝZVA 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR OBSAH

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSUZOVÁNÍ PODKLADŮ ŽÁDOSTÍ O DOTACE uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

PRAVIDLA OBCE ROHATEC pro poskytování půjček vlastníkům obytných budov z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ OBCE ROHATEC

PRAVIDLA OBCE ROHATEC pro poskytování půjček vlastníkům obytných budov z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ OBCE ROHATEC PRAVIDLA OBCE ROHATEC pro poskytování půjček vlastníkům obytných budov z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ OBCE ROHATEC Zastupitelstvo obce Rohatec se na svém zasedání dne 30.11.2006, usnesením č. 18/7-Z06 usneslo

Více

Program REALITY Vzor Podmínek pro III. stupeň objekt výdělečný. Platnost od: 7.8.2006

Program REALITY Vzor Podmínek pro III. stupeň objekt výdělečný. Platnost od: 7.8.2006 P o d m í n k y poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a prostředků strukturálních fondů ES na projekt v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání (dále jen PODMÍNKY ) - obecná část - Evidenční číslo

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 395/2015-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 395/2015-D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 395/2015-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany SMLOUVA na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru (číslo

Více

P R O G R A M I ČÁSTEČNÁ ÚHRADA PROVOZNÍCH VÝDAJŮ/NÁKLADŮ SUBJEKTŮM POVĚŘENÝCH POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

P R O G R A M I ČÁSTEČNÁ ÚHRADA PROVOZNÍCH VÝDAJŮ/NÁKLADŮ SUBJEKTŮM POVĚŘENÝCH POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU P R O G R A M I ČÁSTEČNÁ ÚHRADA PROVOZNÍCH VÝDAJŮ/NÁKLADŮ SUBJEKTŮM POVĚŘENÝCH POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU (Podmínky pro poskytování programové dotace) Článek I. OBECNÁ

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY TES VSETÍN s.r.o.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY TES VSETÍN s.r.o. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY TES VSETÍN s.r.o. Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále VNP) platí pro veškeré smlouvy, ve kterých společnost TES VSETÍN s.r.o.. vystupuje jako odběratel a jsou jejích nedílnou

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1322/2014-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1322/2014-D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1322/2014-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

280/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 28. dubna 1992. o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách ČÁST PRVNÍ

280/1992 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 28. dubna 1992. o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách ČÁST PRVNÍ 280/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 28. dubna 1992 o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách Změna: 10/1993 Sb., 15/1993 Sb. Změna: 60/1995 Sb. Změna: 149/1996 Sb.

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1291/2014-N

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1291/2014-N , Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1291/2014-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné

Více

Smluvní strany. Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Vzor pro poskytnutí dotace nad 1 000 000 Kč. evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /.

Smluvní strany. Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Vzor pro poskytnutí dotace nad 1 000 000 Kč. evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Vzor pro poskytnutí dotace nad 1 000 000 Kč evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského

Více

o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem I. Prohlášení prodávajícího a kupujících

o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem I. Prohlášení prodávajícího a kupujících a AMEAICKÁ REALITNÍ KANCEL.Á~ PUBEC s.r.o. ič: 26331004, oič: CZ26331004 2487/80, 301 00 PL2EN PUBLC Tel/tax: 377 22 67 67 K 5262-27 ZIl -6- Niže uvedeneho dne, mesiče a roku uzavreli: 1) Město Blovice,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Dodavatel: MEDIATEL, spol. s r.o. Vyskočilova 1442/1b, Michle, 140 00 Praha 4, tel.: 221 807 111, fax: 257 102 102, IČ: 26757052, DIČ: CZ26757052, CITIBANK 2001861100/2600. Firma je zapsána v obchodním

Více

Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2016

Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2016 DOTAČNÍ PROGRAM Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2016 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2016

Více

Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o.

Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o. Všeobecné nákupní podmínky společnosti e4t electronics for transportation s.r.o. Obchodní firma: e4t electronics for transportation s.r.o. Sídlo: Praha 4, Novodvorská 994, PSČ 14221 IČO: 26466023 DIČ:

Více

MĚSTO KARLOVY VARY KARLOVARSKÝ KRAJ. KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA DODATEK č. 3 V ÚPLNÉM ZNĚNÍ K A R L O V Y V A R Y 2 0 1 0

MĚSTO KARLOVY VARY KARLOVARSKÝ KRAJ. KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA DODATEK č. 3 V ÚPLNÉM ZNĚNÍ K A R L O V Y V A R Y 2 0 1 0 MĚSTO KARLOVY VARY A KARLOVARSKÝ KRAJ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA DODATEK č. 3 V ÚPLNÉM ZNĚNÍ K A R L O V Y V A R Y 2 0 1 0 N í ž e u v e d e n é h o d n e, m ě s í c e a r o k

Více

PODPORA ROZVOJE CYKLISTIKY A CYKLISTICKÉ DOPRAVY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI V ROCE 2016

PODPORA ROZVOJE CYKLISTIKY A CYKLISTICKÉ DOPRAVY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI V ROCE 2016 Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno DOTAČNÍ PROGRAM PODPORA ROZVOJE CYKLISTIKY A CYKLISTICKÉ DOPRAVY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI V ROCE 2016 PRAVIDLA PROGRAMU 1 Vyhlašovatel: Jihomoravský

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Smluvní strany: - 1 - Smlouva č..../12/orr 1. Jihomoravský kraj zastoupený: JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje sídlo: Žerotínovo

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1198/2014-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1198/2014-D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1198/2014-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PROGRAMOVÝCH DOTACÍ

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PROGRAMOVÝCH DOTACÍ PARDUBICKÝ KRAJ Směrnice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PROGRAMOVÝCH DOTACÍ VNITŘNÍ NORMA VN/13/2015 Platnost od 18. 9. 2015 Účinnost od 18. 9. 2015 Platnost do Závaznost pro všechny zaměstnance kraje zařazené do

Více

PROGRAM č. 1/2015/P obce Troubelice, pro poskytování dotací z rozpočtu obce Troubelice

PROGRAM č. 1/2015/P obce Troubelice, pro poskytování dotací z rozpočtu obce Troubelice Obec TROUBELICE tel./fax: +420 585 032 108 Program č: 1 Rok vydání: 2015 Datum účinnosti: 12. 3. 2015 Typ: platné Označení programu: 1/2015/P PROGRAM č. 1/2015/P obce Troubelice, pro poskytování dotací

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY O B S A H 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 2. ZMĚNY VOP A PRODUKTOVÝCH PODMÍNEK... 2 3. VÝKLAD POJMŮ... 3 4. IDENTIFIKACE KLIENTA... 4 5. JEDNÁNÍ KLIENTA A DRUŽSTVA... 5 6. VZNIK,

Více

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY Smluvní strany: SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ BYTOVÉ JEDNOTKY OBEC VELKÁ HLEĎSEBE Plzeňská 32, 353 01 Velká Hleďsebe, IČ:00572756 zastoupená starostou Bohumilem KOVAŘÍKEM na straně jedné jako prodávající

Více

SMLOUVA O DÍLO Objednatel:.. Technický dozor investora objednatele: Zhotovitel: I. 1. 2. pozemková parcela orná půda o výměře.. m2 3. II. 1. 2.

SMLOUVA O DÍLO Objednatel:.. Technický dozor investora objednatele: Zhotovitel: I. 1. 2. pozemková parcela orná půda o výměře.. m2 3. II. 1. 2. SMLOUVA O DÍLO Objednatel: Jméno a příjmení:. Bytem:. Datum narození: Technický dozor investora objednatele: Jméno a příjmení:... Tel. :... E-mail:... Zhotovitel: Obchodní jméno: DIOSTAV s.r.o. Sídlo:

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB FIRMY INFOS ART,

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB FIRMY INFOS ART, VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB FIRMY INFOS ART, s.r.o zveřejněno v účtu zákazníka 30.03.2010 platnost od 10.04.2010 1. Výklad základních pojmů 1.1. Poskytovatel

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 905/2015-N

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 905/2015-N , Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 905/2015-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné

Více

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Článek I. Předmět a účel smlouvy S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové neinvestiční dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1097/2013 schválená Radou Libereckého kraje dne 21. 5. 2013 usnesením č. 825/13/RK Smluvní strany

Více

VODAK Humpolec, s.r.o. formulář V1 Pražská 544, 396 30 Humpolec www.vodakhu.cz, tel.: 565 533 381, fax: 565 533 307

VODAK Humpolec, s.r.o. formulář V1 Pražská 544, 396 30 Humpolec www.vodakhu.cz, tel.: 565 533 381, fax: 565 533 307 I. Smluvní strany VODAK Humpolec, s.r.o. formulář V1 Pražská 544, 396 30 Humpolec www.vodakhu.cz, tel.: 565 533 381, fax: 565 533 307 S m l o u v a o dodávce vody *) a o odvádění odpadních vod *) č. (dále

Více

Obec Žleby, Zámecké náměstí 67, 285 61 Žleby IČ:00236691, DIČ:CZ00236691

Obec Žleby, Zámecké náměstí 67, 285 61 Žleby IČ:00236691, DIČ:CZ00236691 Všeobecné podmínky odvádění odpadních vod dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů v platném znění, příslušných prováděcích předpisů a občanského

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společností AIRWAYNET

Více

PROGRAM STABILIZACE A OBNOVY

PROGRAM STABILIZACE A OBNOVY PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z DOTAČNÍHO PROGRAMU PROGRAM STABILIZACE A OBNOVY VENKOVA PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014 Na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 1495/13 ze dne 16. 12. 2013, kterým

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 831/2015-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 831/2015-D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 831/2015-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

Obsah : 11. Všeobecná ustanovení 5 12. Měsíční předpis příspěvku vlastníka 6 13. Stanovení podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru 6

Obsah : 11. Všeobecná ustanovení 5 12. Měsíční předpis příspěvku vlastníka 6 13. Stanovení podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru 6 Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č.2/2014 Všeobecné

Více

Příloha č. 3. SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) č. objednávky č. smlouvy

Příloha č. 3. SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) č. objednávky č. smlouvy SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) č. objednávky č. smlouvy Příloha č. 3 Objednatel: Městská část Praha 1, Úřad městské části se sídlem: Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1 IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410 zastoupená starostou

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA ZASÍŤOVÁNÍ POZEMKŮ PRO BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH V UHERSKÉM BRODĚ

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA ZASÍŤOVÁNÍ POZEMKŮ PRO BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH V UHERSKÉM BRODĚ Zastupitelstvo města PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA ZASÍŤOVÁNÍ POZEMKŮ PRO BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH V UHERSKÉM BRODĚ I. Účel a důvod 1) Rozvoj zón pro bydlení je jedním z prioritních rozvojových záměrů

Více

ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY

ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY II. ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci veřejné zakázky dle této

Více

Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků. návrh KUPNÍ SMLOUVA

Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků. návrh KUPNÍ SMLOUVA Příloha č.2 k Výzvě k podání nabídek na veřejnou zakázku: Nákup čistících prostředků návrh KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Článek I Smluvní strany 410/OŠK/2016 Poskytovatel: statutární město Havířov Sídlo: 736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 Zastoupen: Ing. Martinou Dresslerovou,

Více

Evropská unie. Veřejná zakázka č. 327/2014 (1. část) PŘÍKAZNÍ SMLOUVA na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Evropská unie. Veřejná zakázka č. 327/2014 (1. část) PŘÍKAZNÍ SMLOUVA na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Evropská unie Veřejná zakázka č. 327/2014 (1. část) PŘÍKAZNÍ SMLOUVA na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci KUHSP00QH19C I. Smluvní strany MORAVSKoSt X-XKÝ KRAJ - KRAJSKÝ

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 219/2015-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 219/2015-D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 219/2015-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Článek I Smluvní strany 152/OŠK/2015 Poskytovatel: statutární město Havířov Sídlo: 736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 Zastoupen: Mgr. Danielem Vachtarčíkem,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 713/2013-N

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 713/2013-N DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 713/2013-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné - elektronické.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Č. 21108 zakázka zadávaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon s názvem Mateřská škola Proseč zateplení

Více

1.4. Zveřejnění zadávací dokumentace Zadávací dokumentaci lze získat na webových stránkách poskytovatele www.soaplzen.cz

1.4. Zveřejnění zadávací dokumentace Zadávací dokumentaci lze získat na webových stránkách poskytovatele www.soaplzen.cz Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň ČÍSLO JEDNACÍ: SOAP/002-1747/2010 TEL: 377 222 480 FAX: 377 222 486 E-MAIL: podatelna@soaplzen.cz, www.soaplzen.cz DATUM: 22.7.2010 Dle rozdělovníku

Více

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 352 ze dne 28. 4. 2015

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 352 ze dne 28. 4. 2015 Městská část Praha 10 vyhlašuje v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 352 ze dne 28. 4. 2015 Výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce -10. Podmínky výběrového

Více

6/1993 Sb. Zákon České národní rady. Část první. Základní ustanovení

6/1993 Sb. Zákon České národní rady. Část první. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 7.11.2005 do částky 152/2005 Sb. a 54/2005 Sb.m.s. Obsah a text 6/1993 Sb. - stav k 1. 1.2006 6/1993 Sb. Zákon České národní rady ze dne 17. prosince 1992 o České národní bance Změna:

Více

PRAVIDLA pro poskytování dotací

PRAVIDLA pro poskytování dotací ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název PRAVIDLA pro poskytování dotací Číslo dokumentu: SAM 3231 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 01 Platnost od: 09.12.2015 Účinnost od : 01.01.2016 Platnost do: Zpracoval: JUDr. Jitka Kubová,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 215/2015-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 215/2015-D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 215/2015-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Změna vytápění a zdroje tepla v objektu Klíčova 7 a

Více

Manuál pro obce k zákonu o svobodném přístupu k informacím

Manuál pro obce k zákonu o svobodném přístupu k informacím Manuál pro obce k zákonu o svobodném přístupu k informacím Povinnosti obcí vyplývající z InfZ Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen InfZ ), ukládá

Více

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označováni jako Smluvní strany, samostatně pak každý jako Smluvní strana.

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označováni jako Smluvní strany, samostatně pak každý jako Smluvní strana. Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 956/2015-D, OD

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 956/2015-D, OD DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 956/2015-D, OD Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické. Veřejná

Více