POVODNĚ Praktické rady obcím, podnikatelům a občanům

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POVODNĚ 2006. Praktické rady obcím, podnikatelům a občanům"

Transkript

1 POVODNĚ 2006 Praktické rady obcím, podnikatelům a občanům Praha 2006

2 Vydavatelem brožury je Ministertsvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR, Ministerstvem životního prostředí ČR a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

3 Úvodem Účelem této brožury je usnadnit orientaci těm, kteří byli na jaře roku 2006 přímo či nepřímo postiženi povodněmi v České republice. Najdete zde rady především v otázkách, které jsou v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva zemědělství ČR, Ministerstva životního prostředí ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. V této brožuře naleznete pouze základní informace a orientační body, proto při řešení konkrétních případů doporučujeme obrátit se s žádostí o radu či pomoc na příslušné ministerstvo nebo jinou organizaci uvedenou v této publikaci. Brožura je výsledkem spolupráce Ministerstva pro místní rozvoj ČR s výše uvedenými ministerstvy. Doufáme, že vám bude dobrým rádcem či pomocníkem, a že díky ní nalezete rychlá řešení z nelehkých situací, které vám vznikly v důsledku povodní v roce

4 Obsah Praktické rady obcím a občanům 5 Ministertsva pro místní rozvoj ČR Praktické rady podnikatelům 37 Ministerstva zemědělství ČR, Praktické rady obcím 41 Ministerstva životního prostředí ČR Praktické rady podnikatelům 45 Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

5 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí Praha 1 tel.: (ústředna) fax: (centrální) IČO: Elektronická podatelna (dle zákona č. 227/2000 Sb.)

6 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zřídilo linku Povodně 2006, která je v provozu sedm dní v týdnu od do hodin. ( hodin je linka přepojena na záznamník) Dále Vám zasíláme informace o helplinkách zřízených organizací ministerstva - Státním fondem rozvoje bydlení (SFRB). Na nich lze získat další informace potřebné pro občany vašich obcí a měst. Užitečné odkazy Ministerstvo pro místní rozvoj ČR POVODNĚ 2006 SFRB POVODNĚ Praktické rady občanům - Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - Podpora podnikatelům postiženým povodněmi - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Aktuální povodňové zpravodajství - Povodňové informace - Portál veřejné správy ČR - Aktuální povodňové informace Předpovědní povodňové služby (ČHMÚ) Hlásná povodňová služba (správci povodí) Ústřední povodňový orgán 6

7 Pravidla pro čerpání provozních výdajů na řešení ochrany majetku obcí. Schválená částka vládou pro rok 2006 je 30 mil. Kč. V případě potřeby vyšších finančních zdrojů bude tento titul doplněn z prostředků státního rozpočtu na řešení povodní Částky, které jsou nyní určeny budou průběžně doplňovány z vládou schválených 5 mld. korun na protipovodňová opatření. Cíl: Cílem podpory ve formě dotace poskytované obcím je přispět k zajištění obnovy normálního chodu obce, případně zajištění preventivních nezbytných potřeb pro zabránění povodňových škod na majetku a území obce. Příjemce dotace: Obec proplacením faktur na základě žádosti a po posouzení Ministerstvem pro místní rozvoj. Jedná se výhradně o neinvestiční finanční prostředky. Postup při poskytování dotace: Vyplněný formulář Žádosti obce o proplacení faktur na řešení ochrany majetku obcí před povodní (včetně kopií faktur) předloží obec Ministerstvu pro místní rozvoj. Finanční prostředky budou formou příkazu k úhradě převedeny na účet obce. Dotace se musí vést oddělené v rámci účetnictví. Prostředky z těchto dotací podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za příslušný rok podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Specifikace předmětu dotace: nákup písku, případně jiných běžných prostředků určených pro přímou ochranu proti povodni (pytle, vaky apod.), dopravné související s přepravou prostředků uvedených v předchozím bodě, vyčištění komunikací, chodníků, nemovitého majetku ve vlastnictví obce od následků povodní, čištění a dekontaminace studní v majetku obcí, čištění kanalizace, 7

8 Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské náměstí 6, Praha 1, Žádost obce o proplacení faktur k zajištění obnovy normálního chodu obce, případně zajištění preventivních nezbytných potřeb pro zabránění povodňových škod na majetku a území obce 8

9 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Program finanční podpory obcím postiženým povodněmi v roce 2006 při zajišování dočasného náhradního ubytování včetně nezbytných souvisejících potřeb 1. Cíl podpory Cílem podpory ve formě dotace poskytované obcím je přispět k zajištění dočasného náhradního ubytování včetně nezbytných souvisejících potřeb pro osoby, které byly připraveny o možnost užívat byt ke dni vyhlášení krizového stavu pro příslušné území v důsledku povodně (dále jen rozhodný den ). 2. Příjemce podpory Příjemcem podpory jsou obce postižené povodněmi. 3. Forma a účel podpory Podpora se poskytuje ve formě investiční a neinvestiční účelové dotace Investiční dotace Na nákup nebo výstavbu dočasných ubytovacích jednotek (mobilní ubytovací zařízení, montované stavebnicové nepřenosné ubytovací jednotky) v maximální výši do 200 tis. Kč na jednu ubytovací jednotku s minimálním standardem (záchod, rozvody vody a elektřiny). Tyto ubytovací jednotky zůstávají i po ukončení jejich užívání ve vlastnictví obce. Ubytovací jednotky jsou určeny pro zajištění ubytování osob: které přišly v důsledku povodní o možnost bydlení ve vlastním bytě nebo v bytě užívaném právem nájmu nebo jiným obdobným právem ( 151n; 51; 659 a následující obč. zákoníku) z důvodu odstranění stavby, které přišly v důsledku povodní dočasně o možnost užívat byt z důvodů jeho rekonstrukce, opravy apod. (dočasná neobyvatelnost) Neinvestiční dotace Tyto dotace nelze využít, poskytuje-li dočasné ubytování osoba uvedená v 116 občanského zákoníku ( příbuzní a osoby blízké ) Na úhradu části nákladů spojených se zajištěním dočasného náhradního ubytování, např. formou nájmu, a to do výše 50 Kč na osobu a den, maximálně však 150 Kč na domácnost a den. Na úhradu těchto nákladů lze přispět nejdéle do Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon). 9

10 Tuto dotaci může obec použít na zajištění dočasného ubytování osob které přišly v důsledku povodní o možnost bydlení ve vlastním bytě nebo v bytě užívaném právem nájmu nebo jiným obdobným právem ( 151n; 51; 659 a následující obč. zákoníku) z důvodu odstranění stavby, které přišly v důsledku povodní dočasně o možnost užívat byt z důvodů jeho rekonstrukce, opravy apod. (dočasná neobyvatelnost), které byly v souvislosti s povodněmi dočasně evakuovány, aniž došlo k poškození nebo zničení jejich bytu Na úhradu části nákladů spojených s pořízením nezbytně nutných předmětů (např.: lehátka, olejový radiátor, spací pytle apod.) nezbytných pro zajištění dočasného náhradního ubytování pro osoby postižené povodní (v objektech patřících postižené obci i v jiných objektech), a to až do výše 1000 Kč na osobu. Tuto dotaci může obec použít v souvislosti se zajištěním dočasného ubytování osob: které přišly v důsledku povodní o možnost bydlení ve vlastním bytě nebo v bytě užívaném právem nájmu nebo jiným obdobným právem ( 151n; 51; 659 a následující obč. zákoníku) z důvodu odstranění stavby, které přišly v důsledku povodní dočasně o možnost užívat byt z důvodů jeho rekonstrukce, opravy apod. (dočasná neobyvatelnost), které byly v souvislosti s povodněmi dočasně evakuovány, aniž došlo k poškození nebo zničení jejich bytu Na úhradu části nákladů na zajištění stravování a hygienických potřeb osob postižených povodní, a to do výše 2000 Kč na osobu: které přišly v důsledku povodní o možnost bydlení ve vlastním bytě nebo v bytě užívaném právem nájmu nebo jiným obdobným právem ( 151n; 51; 659 a následující obč. zákoníku) z důvodu odstranění stavby, které přišly v důsledku povodní dočasně o možnost užívat byt z důvodů jeho rekonstrukce, opravy apod. (dočasná neobyvatelnost), které byly v souvislosti s povodněmi dočasně evakuovány, aniž došlo k poškození nebo zničení jejich bytu. 4. Základní povinné náležitosti žádosti o dotaci Vyplněný formulář Žádosti obce o poskytnutí dotace podle Programu státní finanční pomoci obcím postiženým povodněmi při zajišování dočasného ubytování. 5. Postup při poskytování dotace Vyplněný formulář Žádosti obce o poskytnutí dotace podle tohoto programu předloží obec Ministerstvu pro místní rozvoj. 10

11 Potřebné finanční prostředky budou formou zálohy převedeny na účet obce. Dotace se musí vést oddělené v rámci účetnictví a dle skutečného charakteru čerpání se vyúčtují odděleně jako investiční nebo odděleně jako neinvestiční. Obec zašle vyúčtování dotace do Ministerstvu pro místní rozvoj ČR. Prostředky z těchto dotací podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem za příslušný rok podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že při použití dotací nebyly dodrženy stanovené podmínky, postupuje se v souladu s ustanoveními upravujícími porušení rozpočtové kázně podle rozpočtových pravidel. 11

12 Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské náměstí 6, Praha 1, Žádost obce o dotaci podle Programu finanční podpory obcím postiženým povodněmi v roce 2006 při zajišování dočasného náhradního ubytování včetně nezbytných souvisejících potřeb 1. Na nákup nebo výstavbu dočasných ubytovacích jednotek (mobilní ubytovací zařízení, montované stavebnicové nepřenosné ubytovací jednotky) v maximální výši do 200 tis. Kč na jednu ubytovací jednotku s minimálním standardem (záchod, rozvody vody a elektřiny). Tyto ubytovací jednotky zůstávají i po ukončení jejich užívání ve vlastnictví obce. Ubytovací jednotky jsou určeny pro zajištění ubytování osob: které přišly v důsledku povodní o možnost bydlení ve vlastním bytě nebo v bytě užívaném právem nájmu nebo jiným obdobným právem ( 151n; 51; 659 a následující obč. zákoníku) z důvodu odstranění stavby, které přišly v důsledku povodní dočasně o možnost užívat byt z důvodů jeho rekonstrukce, opravy apod. (dočasná neobyvatelnost). 2. Na úhradu části nákladů spojených se zajištěním dočasného náhradního ubytování, např. formou nájmu, a to do výše 50 Kč na osobu a den, maximálně však 150 Kč na domácnost a den. Na úhradu těchto nákladů lze přispět nejdéle do Tuto dotaci může obec použít na zajištění dočasného ubytování osob: 12

13 které přišly v důsledku povodní o možnost bydlení ve vlastním bytě nebo v bytě užívaném právem nájmu nebo jiným obdobným právem ( 151n; 51; 659 a následující obč. zákoníku) z důvodu odstranění stavby, teré přišly v důsledku povodní dočasně o možnost užívat byt z důvodů jeho rekonstrukce, opravy apod. (dočasná neobyvatelnost), které byly v souvislosti s povodněmi dočasně evakuovány, aniž došlo k poškození nebo zničení jejich bytu. 3. Na úhradu části nákladů spojených s pořízením nezbytně nutných předmětů (např.: lehátka, olejový radiátor, spací pytle apod.) nezbytných pro zajištění dočasného náhradního ubytování pro osoby postižené povodní (v objektech patřících postižené obci i v jiných objektech), a to až do výše 1000 Kč na osobu. Tuto dotaci může obec použít v souvislosti se zajištěním dočasného ubytování osob: které přišly v důsledku povodní o možnost bydlení ve vlastním bytě nebo v bytě užívaném právem nájmu nebo jiným obdobným právem ( 151n; 51; 659 a následující obč. zákoníku) z důvodu odstranění stavby, které přišly v důsledku povodní dočasně o možnost užívat byt z důvodů jeho rekonstrukce, opravy apod. (dočasná neobyvatelnost), které byly v souvislosti s povodněmi dočasně evakuovány, aniž došlo k poškození nebo zničení jejich bytu. 4. Na úhradu části nákladů na zajištění stravování a hygienických potřeb osob postižených povodní, a to do výše 2000 Kč na osobu: které přišly v důsledku povodní o možnost bydlení ve vlastním bytě nebo v bytě užívaném právem nájmu nebo jiným obdobným právem ( 151n; 51; 659 a následující obč. zákoníku) z důvodu odstranění stavby, které přišly v důsledku povodní dočasně o možnost užívat byt z důvodů jeho rekonstrukce, opravy apod. (dočasná neobyvatelnost), které byly v souvislosti s povodněmi dočasně evakuovány, aniž došlo k poškození nebo zničení jejich bytu. 13

14 Program Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou 1. Cíl podpory Cílem podpory ve formě dotace je přispět prostřednictvím dotace z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj k obnově obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou způsobenou lidským činitelem. 2. Příjemce podpory Příjemcem podpory jsou obce a kraje, pokud byl pro jejich území v důsledku pohromy vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav. 3. Forma a účel podpory Podpora se poskytuje ve formě investiční i neinvestiční účelové dotace. Program je určen na rekonstrukci nebo opravu majetku obce poškozeného živelní nebo jinou pohromou, popř. na pořízení nového majetku plnícího tutéž funkci, kterou plnil majetek pohromou zničený (jde zejména o mosty, místní komunikace, veřejná prostranství, obecní stavby a zařízení včetně staveb a zařízení preventivní infrastruktury). Program není určen na podporu obnovy bytového fondu ve vlastnictví obcí. Program je rovněž určen pro rekonstrukci nebo opravu krajského majetku poškozeného živelní nebo jinou pohromou, popř. na pořízení nového majetku plnícího tutéž funkci, kterou plnil majetek pohromou zničený, pokud jeho obnova nebude spolufinancována z jiných zdrojů veřejných rozpočtů. Obcím bude státní podpora poskytována jako systémová investiční i neinvestiční dotace na realizaci vybraných akcí ve výši 100 %ního podílu státního rozpočtu na celkové výši skutečně vynaložených nákladů. Krajům bude státní podpora poskytována jako systémová investiční i neinvestiční dotace na realizaci vybraných akcí až do výše 50 %ního podílu státního rozpočtu na celkové výši skutečně vynaložených nákladů. Předmětnou akci nebude možné dotovat z jiných programů, podprogramů nebo dotačních titulů veřejných rozpočtů. Stanovený podíl státní podpory krajům bude vycházet z posouzení naléhavosti obnovy funkce, k jejímuž zabezpečování poškozený nebo zničený majetek slouží a z prokazatelných možností kraje spolufinancovat náklady na jeho obnovu. 14

15 4. Základní povinné náležitosti žádosti o dotaci Žádost o poskytnutí dotace bude obsahovat: datum výskytu, stručný popis živelní nebo jiné pohromy, datum vyhlášení a datum zrušení stavu nebezpečí nebo nouzového stavu, které platily pro území obce nebo kraje, věcný popis dopadů živelní nebo jiné pohromy na obecní nebo krajský majetek, vyčíslení předpokládaných celkových nákladů na obnovu poškozeného nebo zničeného obecního nebo krajského majetku, vyjádření obce nebo kraje k možnostem financování obnovy poškozeného nebo zničeného majetku z vlastních prostředků, z pojistného plnění, popř. z jiných dostupných zdrojů, a následující přílohy (v podobě originálu nebo ověřené kopie): 1. vyplněný formulář žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (formulář žádosti bude k dispozici na internetových stránkách MMR); 2. vyplněné formuláře RA 80, RA 81 a RA 82 podle informačního systému programového financování ("ISPROFIN") Ministerstva financí (příloha vyhlášky č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku); 3. doklad o vlastnictví majetku. Veškeré majetkoprávní vztahy, související s realizací akce, musí být jednoznačně vyjasněny; 4. projektovou dokumentaci akce (pro územní řízení) nebo stručnou dokumentaci akce včetně rozpočtu; 5. územní rozhodnutí pro daný projekt, je-li vyžadováno ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů; 6. stavební povolení pro akce, které jej vyžadují ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů Akce, u kterých stavební povolení dle uvedeného zákona není vyžadováno, nahrazuje stavební povolení protokol o ohlášení stavby, doložený vyjádřením příslušného stavebního úřadu a vodoprávního úřadu. 7. v případě žádosti kraje prohlášení statutárního zástupce kraje o vlastních prostředcích ve výši minimálně 50 % celkových rozpočtových nákladů akce; a dále po obdržení Rozhodnutí o registraci akce (ve smyslu vyhlášky č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku) 8. doklady o provedení zadání veřejné zakázky na zhotovitele podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů; 9. smlouvu o dílo na realizaci akce uzavřenou mezi obcí (krajem) - investorem a vybraným dodavatelem - vítězem zadávacího řízení veřejné zakázky; 10. aktualizované formuláře RA 80, RA 81 a RA 82 informačního systému programového financování Ministerstva financí ISPROFIN na základě uzavřené smlouvy o dílo. Pozn.: Obnova staveb K urychlení obnovy území postiženého povodněmi slouží dílčí novela stavebního zákona (č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů), jejímž cílem je zjednodušit řízení podle tohoto předpisu. 15

16 Zahrnuje: nové znění 31a (Závaznost územně plánovací dokumentace), úpravu ustanovení 34 (Účastníci územního řízení) v odst. 3, úpravu ustanovení 59 (Účastníci stavebního řízení) v odst. 1 písm. c), nové znění 137a (Výjimky ze stavebního řádu). 5. Organizační zajištění programu 1. Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásí výzvu pro podávání žádostí, která blíže stanoví lhůty a podmínky pro doručování žádostí. Výzva bude zveřejněna na webových stránkách MMR na internetové adrese ( a zaslána krajům, pokud byl pro jejich území v důsledku pohromy vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav. 2. Správce programu provede formální kontrolu úplnosti dodaných dokladů u jednotlivých žádostí. Bude-li z hlediska formy zjištěn nedostatek, žadatel bude bez zbytečného odkladu prokazatelně vyzván k nápravě. Nápravu bude žadatel povinen provést ve lhůtě stanovené Ministerstvem pro místní rozvoj. 3. Posouzení žádostí a výběr jednotlivých akcí nebo projektů k podpoře provede hodnotitelská komise jmenovaná ministrem pro místní rozvoj na základě celkového bodového hodnocení. Hodnotitelská komise bude při stanovení bodového ohodnocení posuzovat především rozsah a závažnost dopadů živelní nebo jiné pohromy na obecní nebo krajský majetek, význam poškozeného nebo zničeného majetku, k jehož obnově je požadována dotace, transparentnost vlastnických vztahů obce k předmětnému majetku, možnosti vlastního financování obnovy poškozeného nebo zničeného majetku z pojistného plnění a z jiných dostupných zdrojů, možnosti spolufinancování a řízení obnovy majetku při poskytnutí dotace z programu včetně případných souvisejících rizik, stav připravenosti potřebné stavební a územně plánovací dokumentace. 4. Hodnotitelská komise odsouhlasí seznam podpořených žadatelů a výši přidělené podpory a tento návrh bude podán k odsouhlasení ministrovi pro místní rozvoj. 5. V návaznosti na rozhodnutí ministra pro místní rozvoj budou podpořené i nepodpořené akce nebo projekty zveřejněny na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ( a písemnou formou budou účastníci programu vyrozuměni o přiznání či nepřiznání dotace. 6. Účastníkům programu vybraným k podpoře bude vydáno Rozhodnutí o registraci akce v informačním systému a budou vyzváni k doplnění žádosti o doklady uvedené v části 4 bodě Ministerstvo pro místní rozvoj po kontrole vyžádané dokumentace v případě splnění všech podmínek stanovených těmito zásadami vydá Rozhodnutí o účasti SR na financování akce a Oznámení limitu výdajů SR, na jejichž základě bude moci účastník programu zahájit čerpání přidělené dotace. 8. Dotaci bude účastník programu čerpat na úhradu faktur dodavatele projektu nebo akce z účtu u České spořitelny, a. s. 9. Příjemce dotace doručí Ministerstvu pro místní rozvoj dokumentaci závěrečného vyhodnocení akce v termínu stanoveném v Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce v rozsahu 8 vyhlášky č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku. 16

17 Žádost o poskytnutí dotace PROGRAM OBNOVA OBECNÍHO A KRAJSKÉHO MAJETKU POSTIŽENÉHO ŽIVELNÍ NEBO JINOU POHROMOU Datum: Razítko obce a podpis statutárního zástupce žadatele (kraje, obce): 17

18 Pomoc Státního fondu rozvoje bydlení vlastníkům rodinných domků, bytových domů nebo bytů při opravách poškození způsobených povodněmi 1. Úvěry fyzickým osobám: (novela nař. vlády č. 28/2006 Sb.) Již od 6. dubna jsou přijímány žádosti fyzických osob, jejichž bytový dům, rodinný dům nebo byt byl poškozen povodní, o poskytnutí úvěru v souvislosti s odstraňováním následků způsobených letošní povodní Úvěr je poskytován až do výše 150 tis. Kč: 2 % úroková sazba fixní po celou dobu splácení splatnost do 10 let měsíční anuitní splátka pak činí Kč splácení úvěru musí být zajištěno, nejčastěji ručitelským závazkem, lze však dohodnout i jiný způsob zajištění za vyřízení úvěru nevybíráme žádné poplatky Prostředky úvěru mohou být použity na stavební práce nebo údržbové práce v souvislosti s odstraněním následků povodně. Po celou dobu splácení úvěru musí byt v bytovém domě nebo rodinný dům sloužit k trvalému bydlení fyzické osoby, které byl úvěr poskytnut. O úvěr může požádat: fyzická osoba, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytu nebo rodinného domu fyzická osoba, která je nájemcem bytu ve vlastnictví bytového družstva. Podmínkou pro poskytnutí úvěru je skutečnost, že jde o objekt poškozený povodněmi, který se nachází na území, pro které byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav. Tyto skutečnosti žadatel dokládá potvrzením statutárního orgánu města (obce). 18

19 19

20 20

21 Stručný popis oprav nutných k odstranění následků povodně: Předpokládané náklady v Kč max 150tis. Kč/ Požadavek na úvěr v Kč Další zdroje financování úvěr ze stavebního spoření nebo úvěr banky v Kč Čestné prohlášení Prohlašuji tímto, nemám/e*) žádné závazky po lhůtě splatnosti z uzavřených úvěrových a leasingových smluv, že nemám daňové nedoplatky, nedoplatky pojistného na veřejné zdravotní pojištění a sociální pojištění a nedoplatky na státní politiku zaměstnanosti. Rovněž nemám/e*) žádné závazky vůči státu vzniklé neoprávněným pobíráním dávek nemocenského pojištění, důchodových dávek nebo dávek sociálního zabezpečení. Rovněž prohlašuji, že nemám já ani můj/moje*) manžel/ka*) sjednán se SFRB úvěr podle nařízení vlády č. 97/2002 Sb., a že na pořizovaný byt, rodinný dům nebyl poskytnut úvěr podle nařízení vlády č. 97/2002 Sb. Souhlas se zpracováním osobních dat Uděluji souhlas Státnímu fondu rozvoje bydlení (dále jen SFRB) - IČO zpracovávat podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen zákon), mé osobní údaje, které jsem uvedl (a) v mnou vyplněné žádosti nebo sdělím SFRB při uzavírání smlouvy o poskytnutí úvěru, event. při uzavírání jiných smluvních ujednání mezi mnou a SFRB, a to pro účely poskytování podpory z prostředků SFRB. Prohlašuji, že údaje uvedené v této žádosti, v potvrzení o příjmech (daňovém přiznání) a v dalších předložených dokladech jsou úplné a pravdivé. Dávám tímto SFRB souhlas k ověření pravdivosti mnou uváděných údajů. Upozornění: uvedením nepravdivých či neúplných údajů se žadatel/lka vystavuje nebezpečí trestního stíhání pro úvěrový podvod. Souhlas se zpracováním osobních údajů z registru klientských informací 21

22 1. Předmět souhlasu V souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytnutí úvěru mezi mnou a SFRB (dále jen "Smlouva") souhlasím s tím, aby SFRB za níže uvedeným účelem shromažoval, zpracovával a uchovával tyto mé osobní údaje: - identifikační osobní údaje (tj. mé jméno, příjmení, adresu bydliště apod.), a zejména též mé rodné číslo, - osobní údaje vypovídající o mých finančních závazcích, které vznikly, vzniknou nebo mohou vzniknout vůči SFRB v souvislosti se Smlouvou, a o plnění těchto závazků z mé strany, - osobní údaje vypovídající o zajištění mých závazků souvisejících se Smlouvou, - případné další osobní údaje, které vypovídají o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce a které jsem sdělil či sdělím SFRB nebo které SFRB získala či získá v souvislosti s plněním, případně neplněním Smlouvy. Dále souhlasím s tím, aby za níže uvedeným účelem: - SFRB mé výše uvedené osobní údaje dále předával provozovateli registru klientských informací k dalšímu shromažování, zpracovávání a uchovávání v rámci takového registru; - provozovatel registru klientských informací mé výše uvedené osobní údaje (ve formě informačního souboru vytvořeného provozovatelem registru klientských informací) zpřístupnil všem oprávněným uživatelům registru klientských informací, kteří budou mít můj odpovídající souhlas nebo kteří k tomu budou oprávněni v souladu se zákonem; - všichni oprávnění uživatelé registru klientských informací, kterým byly zpřístupněny mé výše uvedené osobní údaje, tyto použili, a to případně spolu s dalšími mými osobními údaji, jež oprávněně zpracovávají; - provozovatel registru klientských informací zpřístupnil SFRB (ve formě informačního souboru vytvořeného provozovatelem registru klientských informací) veškeré mé osobní údaje, u kterých k takovému zpřístupnění bude existovat můj odpovídající souhlas (zejména souhlas udělený některému oprávněnému uživateli registru klientských informací) nebo u kterých k tomu provozovatel registru klientských informací bude oprávněn v souladu se zákonem. 2. Účel zpracování osobních údajů Účelem zpracování mých osobních údajů na základě tohoto souhlasu je: - vytvoření souboru informací v rámci registru klientských informací vypovídajících o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, - zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů registru klientských informací o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce a - umožnění posuzování mé bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů registru klientských informací. 3. Doba trvání souhlasu Tento souhlas uděluji na dobu trvání Smlouvy a na dobu dalších 4 let od splnění veškerých mých finančních závazků z uzavřené Smlouvy, pokud tyto závazky zaniknou řádným splněním nebo způsobem nahrazujícím řádné splnění, resp. od zániku Smlouvy, pokud finanční závazky ze Smlouvy zaniknou jinak. 4. Další informace Před podpisem tohoto souhlasu jsem měl(a) možnost seznámit se s dokumentem "Informační Memorandum", jehož obsahem je základní charakteristika fungování registru klientských informací, včetně popisu jeho struktury, identifikace provozovatele registru klientských informací, seznamu oprávněných uživatelů registru klientských informací a osob, které jsou oprávněny se účastnit na zpracování osobních údajů v rámci registru klientských informací, a poučení o mých právech v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů v rámci registru klientských informací, a byl(a) jsem informován(a), že aktuální znění informačního dokumentu "Informační Memorandum" mohu kdykoli získat. 5. Potvrzení Potvrzuji, že jsem dnešního dne udělil(a) souhlas ve znění výše uvedených bodů 1. až 4. k žádosti o uzavření Smlouvy. V dne podpis žadatele/žadatelky... 22

23 23

24 24

25 25

26 2. Dotace obcím: (Novela nař. vlády č. 396/2001 Sb.) Od čtvrtka 6. dubna t.r. jsou dále přijímány žádosti obcí o dotace do povodňového fondu, z něhož mohou být následně poskytovány příspěvky jednotlivým vlastníkům bytů a domů na opravy poškození, která vznikla v důsledku povodní. Dotaci do povodňového fondu obce ze Státního fondu rozvoje bydlení může získat obec, která: se nachází v území, pro něž byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav (podle krizového zákona), a na jejímž území byl poškozen bytový fond v důsledku povodní, má zřízen peněžní fond, jehož prostředky jsou vedeny na zvláštním účtu v bance (tzv. "povodňový fond") a jsou určeny pouze na úhradu části nákladů spojených s opravami bytového fondu poškozeného povodněmi, stanoví pravidla pro poskytování příspěvků jednotlivým vlastníkům poškozeného bytového fondu a také postup, kterým bude provedeno poměrné snížení prostředků poskytnutých jednotlivým vlastníkům v případě, že obec dostane menší než požadovaný objem dotace do svého povodňového fondu. Prostředky povodňového fondu obce lze použít pouze: na příspěvky vlastníkům staveb, bytů ve vlastnictví nebo společných částí domů, které sloužily a po opravě budou sloužit k trvalému bydlení na opravy vad či poruch stavby, bytu ve vlastnictví nebo společných částí domu vzniklých v důsledku povodní, rozhodne-li tak zastupitelstvo obce. Poškození povodněmi zahrnuje i sesuvy půdy v důsledku nadměrných srážek. Opravou staveb, bytů ve vlastnictví nebo společných částí domu poškozených povodněmi se rozumí uvedení stavby, bytu ve vlastnictví nebo společné části domu do předchozího nebo provozuschopného stavu. Opravou nejsou práce, které mají investiční charakter nebo vedou k technickému zhodnocení stavby. Příspěvek lze vlastníkovi poskytnout do 70 % celkových nákladů na opravu stavby, bytu ve vlastnictví nebo společných částí domu; jedná-li se o vlastníka, který doloží, že v uplynulých deseti letech přede dnem vyhlášení stavu nebezpečí nebo nouzového stavu čerpal podporu ze státního rozpočtu nebo rozpočtu Fondu určenou na opravu stavby, nebo bytu ve vlastnictví, nebo společných částí domu poškozených některou z předchozích povodní, lze poskytnout příspěvek do 90 % celkových nákladů na opravu stavby, bytu ve vlastnicí nebo společných částí domu. Příspěvek však může činit vždy nejvýše Kč na jednu stavbu nebo společné části domu, jsou-li v něm nejvýše 3 byty, 26

27 Kč na jednu stavbu nebo společné části domu, je-li v něm nejvýše 8 bytů, Kč na jednu stavbu nebo společné části domu, je-li v něm více než 8 bytů. Podmínkou poskytnutí příspěvku jsou celkové náklady na opravu stavby, bytu ve vlastnictví nebo společných částí domu přesahující Kč. V případě, že opravy jsou prováděny svépomocí, je možné z povodňového fondu formou příspěvku vlastníku stavby hradit pouze stavební materiál a dopravu na základě prokázaných výdajů a práce na základě posudku soudního znalce, přičemž součástí posudku znalce je potvrzení termínu ukončení opravy. Oprava stavby, bytu ve vlastnictví nebo společných částí domu musí být provedena nejpozději do 2 let od vyhlášení stavu nebezpečí nebo nouzového stavu. Žádosti o obě formy podpory jsou k dispozici na webových stránkách v informačním centru Ministerstva pro místní rozvoj a na obou pracovištích Fondu: pracoviště Praha : Dlouhá 13, Praha 1 pracoviště Olomouc: Dolní náměstí 9, Olomouc Vyplněné žádosti doložené přílohami (seznam příloh je uveden na formuláři žádosti) se zasílají poštou na uvedené adresy. Žádosti je vhodné označit heslem POVODNĚ (nejlépe červeným písmem). Povodňové telefonické linky : ,

28 Stání fond rozvoje bydlení Žádost obce - města o poskytnutí dotacena odstranění následků povodně dle nařízení vlády č. 396/2001 Sb. v platném znění Název a adresa obce (města):. Statutární orgán žadatele, jméno a příjmení včetně titulů, funkce: IČ: Telefon, fax: El. adresa: Požadovaná výše dotace celkem v Kč... Prohlašuji tímto, že na území obce (města) byl vyhlášen stav nebezpečí nebo stav nouze (nehodící se škrtněte) dne.. Dále prohlašuji, že byty a rodinné domy v příloze žádosti uvedených vlastníků byly poškozeny povodní a že sloužily a po opravě budou sloužit k trvalému bydlení. Razítko a podpis statutárního orgánu žadatele Poskytnutí dotace obci (městu) je podmíněno předložením usnesení, kterým se schvaluje podání žádosti o dotaci do povodňového fondu a pravidel pro poskytování příspěvků jednotlivým vlastníkům poškozeného bytového fondu na jeho opravu. 28

29 Přílohy: doklad o zřízení peněžního fondu - název účtu pravidla pro poskytování příspěvků jednotlivým vlastníkům poškozeného bytového fondu na jeho opravu usnesení, kterým se schvaluje podání žádosti o dotaci do povodňového fondu v případech, kdy některý z vlastníků byl postižen povodní opakovaně, doklad o čerpání podpory ze státního rozpočtu nebo rozpočtu Fondu v uplynulých deseti letech určené na opravu stavby, nebo bytu ve vlastnictví, nebo společných částí domu poškozených některou z povodní výpisy z katastru nemovitostí prokazující vlastnictví k objektům, které jsou předmětem žádosti o dotaci seznam jednotlivých vlastníků povodní poškozených objektů žádajících o příspěvek 29

30 30

31 Vzorová pravidla Města - Obce. o použití prostředků z povodňového fondu obce pro poskytování příspěvků jednotlivým vlastníkům poškozeného bytového fondu na jeho opravu Pravidla pro použití prostředků povodňového fondu Prostředky povodňového fondu lze použít na příspěvky vlastníkům staveb, bytů ve vlastnictví nebo společných částí domů, které sloužily a po opravě budou sloužit k trvalému bydlení, na opravy vad či poruch stavby, bytu ve vlastnictví nebo společných částí domu vzniklých v důsledku povodní. Poškození povodněmi zahrnuje i sesuvy půdy v důsledku nadměrných srážek. Opravou staveb, bytů ve vlastnictví nebo společných částí domu poškozených povodněmi se rozumí uvedení stavby, bytu ve vlastnictví nebo společné části domu do předchozího nebo provozuschopného stavu. Opravou nejsou práce, které mají investiční charakter nebo vedou k technickému zhodnocení stavby. Příspěvky z povodňového fondu lze použít pouze na opravy základů, svislých a vodorovných nosných konstrukcí, schodiš, obvodového pláště a střech, a to včetně vnějších a vnitřních omítek, oken, dveří a konstrukcí podlah včetně nášlapných ploch tvořících nedílné součásti svislých a vodorovných nosných konstrukcí, dále na opravy technického zařízení budov, jako je elektroinstalace, vodovod, kanalizace, plyn a systém vytápění. Na opravu, na kterou byly použity příspěvky z tohoto povodňového fondu, nelze použít jiné prostředky z veřejných rozpočtů. Za prostředky z veřejných rozpočtů se nepovažují prostředky státní podpory podle zákona upravujícího stavební spoření. Příspěvky nelze použít na drobné opravy prováděné nájemcem bytu. Příspěvek se neposkytne, pokud celkové náklady na opravu stavby, bytu ve vlastnictví nebo společných částí domu nepřesáhnou Kč. Pokud opravy budou prováděny svépomocí, lze z povodňového fondu hradit pouze stavební materiál a dopravu na základě prokázaných výdajů a práce na základě posudku soudního znalce, přičemž součástí posudku znalce je potvrzení termínu ukončení opravy. Oprava stavby, bytu ve vlastnictví nebo společných částí domu musí být provedena nejpozději do 2 let ode dne vyhlášení stavu nebezpečí nebo nouzového stavu. 31

32 Podmínky pro žadatele o příspěvek z povodňového fondu obce Žádost o příspěvek může podat vlastník bytu, bytového domu nebo rodinného domu, který byl zasažen povodní. K žádosti o příspěvek žadatel doloží: - výpis z katastru ne starší 3 měsíců prokazující vlastnictví objektu bydlení, - znalecký posudek nebo kvalifikovaně zpracovaný rozpočet nákladů opravy. Výše příspěvku z povodňového fondu obce Příspěvek lze vlastníkovi poskytnout do 70 % celkových nákladů na opravu stavby, bytu ve vlastnictví nebo společných částí domu;jedná-li se o vlastníka, který doloží, že v uplynulých deseti letech přede dnem vyhlášení stavu nebezpečí nebo nouzového stavu čerpal podporu ze státního rozpočtu nebo rozpočtu Fondu určenou na opravu stavby, nebo bytu ve vlastnictví, nebo společných částí domu poškozených některou z předchozích povodní, lze poskytnout příspěvek do 90 % celkových nákladů na opravu stavby, bytu ve vlastnicí nebo společných částí domu. 2. Příspěvek však může činit vždy nejvýše: a) Kč na jednu stavbu nebo společné části domu, jsou-li v něm nejvýše 3 byty, b) Kč na jednu stavbu nebo společné části domu, je-li v něm nejvýše 8 bytů, c) Kč na jednu stavbu nebo společné části domu, je-li v něm více než 8 bytů. Podání žádosti o příspěvek z povodňového fondu obce Žádosti o poskytnutí příspěvku doložené požadovanými přílohami na výše uvedené účely mohou být podávány denně od do.. do (např. "podatelny zdejšího úřadu" apod). Termín možnosti podat žádost končí dnem.. Další postup ve vyřízení žádostí vlastníků Po ukončení termínu podání žádostí o příspěvek z povodňového fondu obce obec sumarizuje požadavky jednotlivých vlastníků a podá žádost na Státní fond rozvoje bydlení. Po obdržení dotace z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení do povodňového fondu obce vyrozumí vlastníky - žadatele o příspěvek. 32

33 V případě, že dotace z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení bude obci poskytnuta v nižší objemu než bylo požadováno, budou žádosti jednotlivých vlastníků uspokojeny podle následujícího klíče. (např. stupně postižení, všem o shodné % pokráceno). Prokázání účelu použití příspěvku z povodňového fondu obce O ukončení opravy je příjemce příspěvku povinen písemně informovat obec. Příjemce příspěvku obci doloží faktury či jiné daňové doklady prokazující úhradu nákladů opravy. Faktury vždy budou obsahovat položkový seznam provedených prací. Pokud byly práce prováděny svépomocí a požaduje-li příjemce příspěvku uhradit náklady své práce, je nutné doložit posudek soudního znalce o hodnotě vynaložené práce. Dále příjemce doloží daňové doklady na materiál a dopravu. Tato pravidla byla schválena zastupitelstvem obce na jednání dne

34 Ochrana proti povodním podle stavebního zákona 1. Zásada současného i nového stavebního zákona Součinnost stavebních úřadů a orgánů územního plánování s dotčenými orgány (chrání veřejné zájmy podle zvláštních právních předpisů) s vodoprávními úřady (příslušné obecní úřady, újezdní úřady, krajské úřady a Ministerstvo životního prostředí). Ty podle vodního zákona stanovují záplavová území, aktivní zóny v nich a území určená k rozlivu vod. 2. Opatření v současném stavebním zákoně (platný do ) (novela stavebního zákona schválená v důsledku povodní v roce 2002) umožňují v případě záplav zrušit v dotčeném území územně plánovací dokumentaci a provést její bezodkladnou změnu, stanoví úlevy a zjednodušené postupy pro případy, kdy se čelí důsledkům živelní pohromy, obnovují se stavby do původního stavu a je nutné realizovat nové stavby a opatření pro odstranění následků živelní pohromy v území. v takových případech omezuje okruh účastníků územního a stavebního řízení pro stavby, kterými budou odstraňovány důsledky živelní pohromy; 3. Opatření v novém stavebním zákoně (platný do ) přísně reguluje novou výstavbu v nezastavěném území (krajině), připouští v ní jen takové změny, které jsou slučitelní s charakterem krajiny a jejím užíváním, pro snížení nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků umožní rozšiřovat zastavěné území jen na základě územně plánovací dokumentace, která: - vymezí zastavitelné plochy s ohledem na záplavová území stanovená vodoprávními úřady, - vymezí veřejně prospěšná opatření (pro ně lze i vyvlastnit) ke snižování ohrožení území povodněmi, přírodními katastrofami, pro zvyšování retenčních schopností území, nedovoluje umístění stavby nebo jiné opatření v území v rozporu s územně plánovací dokumentací nebo se zájmy chráněnými například vodním zákonem, 34

35 umožňuje vydání územního opatření o asanaci území, které pro území dotčené povodní (jinou katastrofou) stanoví: - podmínky pro odstranění dopadů živelní pohromy, - podmínky jeho budoucího využití - ruší platnost územně plánovací dokumentace umožňuje nařídit nezbytné úpravy k usnadnění průtoku přívalových vod a proti pronikání povrchových vod do stavby, kterým ve veřejném zájmu stanoví podmínky pro odstraňování dopadů živelní pohromy a podmínky pro budoucí využití dotčeného území; za provedené úpravy náleží vlastníku stavby nebo pozemku stavební příspěvek na úhradu nákladů, upravuje mimořádné postupy - méně administrativně náročné - pro předcházení bezprostředně hrozících důsledků živelních pohrom a pro odstranění jejich následků (lze zahájit bez předchozího rozhodnutí úřadu), - pro rychlou obnovu staveb do původního stavu jen na ohlášení (40denní lhůta pro reakci úřadu zkrácena na 6 dní), - pro stavby (např. komunikace, energetické stavy), které je nutné provést ke zmírnění nebo odstranění dopadů živelní pohromy (možnost upustit od územního rozhodnutí/souhlasu, jednodušší obsah žádosti, dodatečně doklady, předběžného povolení). 35

36

37 Ministerstvo zemědělství ČR Ministerstvo zemědělství Těšnov Praha 1 tel: fax:

38 Metodické postupy při zjišování mimořádných škod způsobených povodněmi v jarních měsících 2006 na území ČR Škody zjišuje komise složená ze zástupců ZA a PÚ MZe, místní samosprávy, Agrární komory ČR, Asociace soukromých zemědělců a Pozemkového fondu ČR za účasti poškozeného subjektu. Komise se dále zúčastní, u škod na zvířatech zástupce krajské veterinární správy, u škod na polních kulturách zástupce Státní rostlinolékařské správy a u subjektu lesního hospodářství příslušný odborný lesní hospodář. U škod v potravinářském průmyslu je komise složená ze zástupců ZA a PÚ MZe, úseku MZe, místní samosprávy, Státní zemědělské a potravinářské inspekce nebo krajské veterinární správy a dále Potravinářské komory za účasti poškozeného subjektu. Za činnost komise zodpovídá ředitel ZA a PÚ MZe, který dle místních podmínek a typu škody operativně sestaví komisi z vyjmenovaných subjektů případně zástupců dalších subjektů. Členy komise musí být vždy zástupce ZA a PÚ MZe, místní samosprávy a poškozeného subjektu! A. Škody na polních kulturách Škody se zjišují na porostech obilovin, olejnin a speciálních kultur. Výměrou zničeného či poškozeného porostu se rozumí pouze ta část výměry, kde je - porost úplně zničen, tj. výměra, na které je méně než 10 % normálního stavu plodných (užitečných) rostlin /zničený porost/, - porost silně poškozen,tj. výměra, na které je 10 % a více a méně než 60 % normálního stavu plodných (užitečných) rostlin /poškozený porost/. B. Škody na hospodářských zvířatech Zjišovány jsou škody vzniklé na hospodářských zvířatech - úhynem utopením, - úhynem vlivem zranění při povodních, - následným úhynem na zranění při povodních, - nutnou porážkou způsobenou následky zranění při povodních, - nutnou porážkou na následky onemocnění způsobeného povodňovými událostmi, - nutnou porážkou nařízenou orgány veterinární péče v souvislosti s povodňovými událostmi. Škody musí být v přímé souvislosti s povodňovými událostmi. Škody na hospodářských zvířatech se komisionálně potvrzují v kusech a přesným určením druhu a kategorie zvířat (u včel v počtu včelstev). Škody na rybích obsádkách, vývojových stádiích ryb, popř. na dalších vodních živočiších se zjišují a dokumentují jako - ztráta celé rybí obsádky (příp. dalších vodních živočichů) vyplavením v důsledku protržené hráze rybníka nebo vodní nádrže, 38

39 - ztráta části rybí obsádky nebo vodních živočichů v důsledku částečného poškození vodního díla, popř. zničením zábran bezpečnostního přelivu, - ztráta ryb vyplavením ze sádek následkem zničeného zařízení, - ztráta ryb na pstruhovém hospodářství v důsledku zatopení či zabahnění, - ztráta ryb na speciálních výkrmových zařízeních, - únik plůdku při přelití hráze. Součástí dokumentace jsou výsledky výlovů za poslední tři chovná období, kopie karty rybníka, příp. další doklady. Zvířata v lesnictví zahrnují ta zvířata, která jsou zahrnuta v účetní evidenci poškozeného subjektu podnikajícího v lesním hospodářství. Škody se uvádí v technických jednotkách a v cenách dle účetní evidence. Škody na hospodářských zvířatech dle bodu 2 a 3 metodiky musí být potvrzeny údajem o neškodné asanaci uhynulého zvířete (potvrzení asanačního podniku o převzetí zvířecího kadaveru) nebo čestným prohlášením vlastníka, že těla uhynulých zvířat nebyla nalezena nebo veterinárním potvrzením o nutné porážce. Tyto údaje potvrzuje v protokolu místně příslušná krajská veterinární správa. C. Škody na krmivech, stelivech Uvést pouze zcela zničená (nepoužitelná) krmiva, steliva v technických jednotkách. D. Škody na zásobách v lesním hospodářství Uvést pouze zcela zničené, materiálové zásoby, polotovary a nedokončenou výrobu v technických jednotkách nebo v cenách dle účetní evidence. E. Škody na stavbách V příloze k protokolu doložit (prokázat) vlastnictví, u drobných nebo dočasných staveb ohlášení stavby, u rozestavěných staveb stavební povolení. Uvádějí se stavby demolované nebo s vážným narušením statiky a funkce s nutností následné demolice, stavby vážně poškozené a vážné škody na technologických souborech. U staveb v lesním hospodářství se provede dále odhad předpokládaných nákladů na odstranění škody. 39

40 F. Škody na mechanizačních prostředcích Procento poškození bude vyjádřeno odhadem ceny opravy včetně náhradních dílů nebo totální likvidace. G. Škody na lesích Uvedou se škody kulturních a mladých lesních porostů, kde následkem povodní vznikne zalesňovací povinnost a sesuvy podle lokalit. Uvádí se zasažená plocha a odhad předpokládaných nákladů na odstranění škody. H. Škody na zásobách, stavbách, technologiích a zařízení v potravinářském průmyslu Škody na zásobách Uvést pouze zcela zničené - zpracované výrobky, materiálové zásoby, polotovary a nedokončenou výrobu - v technických jednotkách nebo v cenách dle účetní evidence. Škody na stavbách V příloze k protokolu doložit (prokázat) vlastnictví, u drobných nebo dočasných staveb ohlášení stavby, u rozestavěných staveb stavební povolení. Uvádějí se stavby demolované nebo s vážným narušením statiky a funkce s nutností následné demolice, stavby vážně poškozené a vážné škody na technologických souborech. Škody na technologiích a zařízení Procento poškození bude vyjádřeno odhadem ceny opravy včetně náhradních dílů nebo totální likvidace. Závěr: Pokud se vyskytnou položky, které nejsou výše uvedeny, budou vyjádřeny samostatně. Protokol se vyhotoví ve 2 originálních výtiscích, jeden podepsaný výtisk obdrží ZA a PÚ MZe a jeden poškozený subjekt. Zemědělské agentury a pozemkové úřady MZe zajistí zpracování údajů v oblasti své působnosti a bezodkladně předají kopii protokolu a data sekci MZe ČR ke svodnému zpracování. 40

41 Ministerstvo životního prostředí ČR Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, Tel. ústředna: Fax:

42 Doporučení pro nakládání s povodňovými odpady pro obce MŽP - odbor odpadů (Havránková, ) Cílem realizace navržených doporučení je především ochrana zdraví a životního prostředí a zamezení environmentálním škodám v době kdy je odstraňován povodňový odpad. V době po povodni je nezbytně nutné okamžitě dojednat aktuální průběh prací na obnově území s odbornými firmami (oprávněnými osobami). Kontaktovat provozovatele skládek, spaloven a veterinárních asanačních ústavů. Ve spolupráci s krajským úřadem stanovit priority a postup obnovy systému odpadového hospodářství a spolu s dalšími složkami (armádou a dobrovolníky) zahájit práce na obnově území. Je třeba určit místa, k odkládání odpadů (kontejnery, svozové automobily apod.), informovat o nich občany obce a organizovat ve spolupráci se svozovou firmou urychlený odvoz povodňového odpadu k odstranění (spalovny, skládky). Všeobecně musí být pro nakládání s odpadem dodržován zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a alespoň základní hygienická a bezpečnostní opatření. Pro manipulaci s odpadem jsou nezbytné osobní ochranné pomůcky, tj. oděv chránící volné části těla (oděv s dlouhými rukávy a nohavicemi, nemocniční rouška pro jedno použití - výměna po každém zásahu, silné gumové rukavice a nepropustná obuv). Z důvodů zajištění plynulého odvozu objemných odpadů organizovanými svozy je možné zřizování meziskládek (individuálními svozy dochází k dopravním kolapsům na přístupových trasách). Pokud jsou dočasné skládky (meziskládky) zřízeny v obci, měly by být umístěny v lokalitách mimo obydlených objektů, sportoviš a míst sloužících k rekreaci, z důvodů bakteriologického a chemického rizika (infekční aerosol, chemická kontaminace, šíření zapáchajících látek). Prioritním způsobem odstraňování povodňových odpadů je spalování. Z hlediska ochrany ovzduší je nezbytné zajistit řízené spalování především ve vybraných zařízeních k odstraňování odpadů, ve spalovnách nebezpečných odpadů, případně ve spalovnách komunálního odpadu s vydanou výjimkou. Při skládkování netříděných povodňových odpadů je nutno trvat na ukládání odpadů na těsněných a zabezpečených skládkách skupin S-OO3-komunální odpad a S-NOnebezpečný odpad. Vzhledem k možnosti obecného ohrožení je třeba dbát na to, aby na skládky nebyla ukládána uhynulá zvířata a rozkládající se zbytky živočišného původu, včetně potravin, které byly znehodnoceny nejen kontaminací záplavovými vodami, ale mnohdy, pokud byly zmrazené, i dlouhodobým výpadkem elektrického proudu. Jedná se o odpad, který je nezbytné odstranit v kafilerních zařízeních. 42

43 Realizací navržených zásad by mělo být zajištěno, aby s povodňovými odpady bylo z předběžné opatrnosti nakládáno jako s odpadem potenciálně nebezpečným s infekčními vlastnostmi, z důvodu výskytu jistého významného bakteriálního oživení patogenními mikroorganismy způsobilými vyvolat i vážná onemocnění epidemického typu. Tuto vlastnost je třeba při manipulaci s povodňovým odpadem respektovat. 43

44

45 Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku Praha 1 Tel.: Fax:

46 Ministerstvo průmyslu a obchodu zřídilo linku POVODNĚ 2006, na kterou se lze dovolat sedm dní v týdnu a 24 hodin denně současně je zřízena elektronická adresa: Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo a vláda svým usnesením č. 353 ze dne 2. dubna 2006 schválila Program podpory malých a středních podnikatelů postižených povodní v roce 2006 REKONSTRUKCE 2006 Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (dále jen ČMZRB") - záruky Ministerstvo průmyslu a obchodu - dotace Kontakt poskytovatele - záruka: Adresa: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., Jeruzalémská 964/4, Praha 1, tel pobočky: Hradec Králové, Eliščino nábřeží 777, Hradec Králové tel Ostrava, Přívozská 133/4, Ostrava tel Brno, Hlinky 120/ Brno tel Plzeň, Bezručova 147/8, Plzeň tel Regionální pracoviště: České Budějovice, Husova 9, České Budějovice tel Kontakt poskytovatele - dotace: veškeré formuláře jsou k dispozici na pobočkách ČMZRB 46

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav Podprogram stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací při živelních pohromách v roce 2013, při nichž byl vyhlášen nouzový stav 1 nebo stav nebezpečí 2 pro příslušné území. I. Cíl podpory Cílem

Více

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu 117D0260 Podpora bydlení 2013 - s nevyhlášeným stavem nebezpečí nebo nouzovým stavem, C. Dotační titul č. 3 příspěvek 30 tis. Kč na opravu bytu

Více

Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou

Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou Ministerstvo pro místní rozvoj Č.j.: 21575/2009-52 Příloha č. 1 Rozhodnutí ministra č. 125/2009-52 Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou Zásady programu pro poskytování

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

PODPORY BYDLENÍ SFRB. Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení. 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha

PODPORY BYDLENÍ SFRB. Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení. 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha PODPORY BYDLENÍ SFRB Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení 5. března 2013 Dny malých obcí, Praha Koncepce bydlení zdroje a přístupy Programy podpory pro realizaci Koncepce bydlení Výstavba

Více

Obecně závazná vyhláška obce Kačice č. 1 ze dne 5.5.1999 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Kačice.

Obecně závazná vyhláška obce Kačice č. 1 ze dne 5.5.1999 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Kačice. Sbírka právních norem obce Kačice a Obecního úřadu v Kačici ročník 1999 Obecně závazná vyhláška obce Kačice č. 1 ze dne 5.5.1999 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000 O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000 Obce Morkovice - Slížany o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Obce Morkovice - Slížany -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o vytvoření Fondu rozvoje bydlení a jeho užití Městské zastupitelstvo podle 14, odst. 1, písm. e a podle 36, odst. 1, písm. f zákona o obcích č. 367/90 Sb. v platném

Více

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje:

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje: Příloha k Registraci akce/rozhodnutí o poskytnutí dotace PROGRAM 133510 Podpora materiálně technické základny sportu Závazné podmínky čerpání prostředků státního rozpočtu Registrace akce a Rozhodnutí o

Více

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla Ministerstvo kultury Č. j.: 18909/2008 Z á s a d y pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou

Více

Ž Á D O S T. o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město. 1. Žadatel. fyzická osoba. trvalý pobyt: kontaktní telefon: zaměstnání:

Ž Á D O S T. o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město. 1. Žadatel. fyzická osoba. trvalý pobyt: kontaktní telefon: zaměstnání: Ž Á D O S T o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení města Staré Město 1. Žadatel fyzická osoba jméno a příjmení: trvalý pobyt: kontaktní telefon: rodné číslo: zaměstnání: adresa pro doručování písemností:

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 4/VII tuto

Více

OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000

OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000 OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Loukov a m. č. Libosváry Obecní zastupitelstvo v Loukově schválilo na svém jednání

Více

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu M ě s t o BLŠANY Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu Zastupitelstvo města Blšany na svém zasedání dne 9. března 2011 Usnesením č.

Více

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL

ZÁSADY č. 1/2015 I. ÚČEL ZÁSADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví Města Klecany dle usnesení

Více

ŽÁDOST (2015) o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

ŽÁDOST (2015) o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Identifikace žádosti PID ORP: vyplní ORP Identifikace žádosti PID MK: vyplní MK Obec s rozšířenou působností: Kraj: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 118 11, Praha 1 Malá Strana, tel.: 257

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení SFRB dnes a zítra Podpora bydlení 2012 + 7. února 2012 PROGRAMY FONDU ÚVĚRY ZÁRUKY DOTACE z 2011 Úvěry na výstavbu nájemních bytů (NV 284/2011 Sb.,) Úvěry obcím na opravy a

Více

FINANCOVÁNÍ OPRAV BYTOVÉHO FONDU 2013-2020

FINANCOVÁNÍ OPRAV BYTOVÉHO FONDU 2013-2020 FINANCOVÁNÍ OPRAV BYTOVÉHO FONDU 2013-2020 Ing. Jiří Koliba ředitel 21. března 2013 Koncepce bydlení zdroje a přístupy Programy podpory pro realizaci Koncepce bydlení Výstavba nájemních bytů předně pro

Více

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY ZÁSAD Y č. 1/2008 r ZA SADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví a správě MČ Praha - Běchovice ve

Více

V Y H L Á Š K A č. 1/2000

V Y H L Á Š K A č. 1/2000 V Y H L Á Š K A č. 1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků na opravy a modernizaci bytového fondu na území obce ZÁBOŘÍ. Obecní zastupitelstvo obce Záboří schválilo dne 2.června 2000 na základě

Více

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla Ministerstvo kultury Č. j.: 1990/2008 Z á s a d y pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou

Více

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu:

Podporované období: leden říjen 2016. Účel programu: PROGRAM 2016 - Program pro poskytování dotací z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2016 na požární techniku nebo věcné prostředky požární ochrany jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje Podporované

Více

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2012 1. Akce obnovy kulturní památky Název akce obnovy:

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách.

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách. Město Rokytnice v Orlických horách náměstí Jindřicha Šimka čp.3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČ: 00275301, DIČ: CZ00275301 Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje

Více

DOKUMENTACE PROGRAMU 134 610 ZÁCHRANA A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH ŽIVELNÝMI POHROMAMI

DOKUMENTACE PROGRAMU 134 610 ZÁCHRANA A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH ŽIVELNÝMI POHROMAMI DOKUMENTACE PROGRAMU 134 610 ZÁCHRANA A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH ŽIVELNÝMI POHROMAMI Říjen 2013 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Podprogram 134V611 - Podpora obnovy kulturních památek v majetku státu...

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 CZ700488160, není plátce DPH

Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 CZ700488160, není plátce DPH SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE KOBYLNICE Smluvní strany: 1. Obec Kobylnice zastoupená: Ing. Lubomírem Šmídem, starostou obce sídlo: Na Budínku 240, Kobylnice IČ: 00488160 DIČ: CZ700488160,

Více

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí

Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Zásady pro poskytování příspěvků na obnovu památkově chráněných nemovitostí Podmínky: Obec může poskytnout ze svých rozpočtových prostředků vlastníku nemovitosti na území Městské památkové rezervace Kadaň

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU CELKOVÁ INVESTIČNÍ POTŘEBA PRO SEKTOR BYDLENÍ NUTNÁ ROČNÍ

Více

Státní podpora sportu pro rok 2015

Státní podpora sportu pro rok 2015 Státní podpora sportu pro rok 2015 PROGRAM 133510 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 9. prosince 2014 pod č.j. MŠMT-27422/2014 ÚVOD Skupina pro ekonomické záležitosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2 ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2 Poskytovatel dotace: Česká republika - Ministerstvo financí Adresa: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Část I - Obecné vymezení dotace

Více

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Článek 1 - Smluvní strany 1. společnost: Posíláme poptávky, s. r. o. se sídlem: Šafránkova 3, Praha 5 zastoupená: jednatelem Ing. Martinem Poptávkou IČO: 12345678

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Programy a nástroje podpory SFRB Ing. František Hadáček X. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje 29. 1.2015, Tábor Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Žádost o dotaci na podporu celoroční činnosti v roce 2015 Název žadatele :

Žádost o dotaci na podporu celoroční činnosti v roce 2015 Název žadatele : Město Česká Lípa Žádost o dotaci na podporu celoroční činnosti v roce 2015 Název žadatele : Sídlo: IČ, DIČ, ev.č. registrace, uvedení zřizovatele apod.: Je-li žadatelem právnická osoba (při nedostatku

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU

STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU STATUT FONDU MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU Město Žďár nad Sázavou zřizuje na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů samostatný

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

žádost o úvěr fyzické osoby

žádost o úvěr fyzické osoby 1. Žadatel Číslo žádosti o úvěr žádost o úvěr fyzické osoby Typ pobytu na území ČR (pokud jste občam ČR zaškrtněte typ pobytu) Adresa trvalého bydliště (ulice, č.p., městoobec) Adresa pro doručování (ulice,

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 63/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 63/2015 č.j.: 63/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 49 ze dne 28.01.2015 SARA II. Pražačka přestavba bazénu výkon technického dozoru investora Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku:

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku: Obec Horní Vltavice Obecně závazná vyhlášky č. 3/OO o fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e ze dne 6. května 1996 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Líbeznic Obecní zastupitelstvo obce Líbeznic

Více

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. NÁVRH PRAVIDLA. pro zvyšování základního kapitálu a vydávání akcií a.s.

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. NÁVRH PRAVIDLA. pro zvyšování základního kapitálu a vydávání akcií a.s. Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. NÁVRH PRAVIDLA pro zvyšování základního kapitálu a vydávání akcií a.s. Pravidla jsou vydávány k zabezpečení jednotného postupu při přejímání nepeněžitých vkladů infrastrukturního

Více

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Operační program: Identifikace výzvy: Registrační číslo: Název projektu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost 48-Výzva pro předkládání IP 4.1- Řízení lidských zdrojů ve státní správě - Posilování institucionální

Více

PODMÍNKY PROGRAMU NA PODPORU VÝMĚNY KOTLŮ V OBCI PRAŽMO

PODMÍNKY PROGRAMU NA PODPORU VÝMĚNY KOTLŮ V OBCI PRAŽMO PODMÍNKY PROGRAMU NA PODPORU VÝMĚNY KOTLŮ V OBCI PRAŽMO Článek I Cílem programu na podporu výměny kotlů (dále jen Program ) je zabezpečení realizace opatření vedoucích ke snížení znečištění ovzduší z malých

Více

V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY

V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY 1,52 milionu bytů V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY za 680 miliard korun Státní fond rozvoje bydlení Ministerstvo pro místní rozvoj JESSICA 2013 Nový start pro české bydlení! BYTOVÝ FOND ČR KDE JSME VÝCHOZÍ

Více

372/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

372/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 372/2004 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2. června 2004 o poskytování náhrad některých výdajů státním zástupcům přiděleným k výkonu funkce státního zástupce v zahraničí Změna: 538/2005 Sb. Vláda nařizuje podle

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. Článek 1 Vymezení pojmů

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. Článek 1 Vymezení pojmů OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti M E D I A T E L, spol. s r.o. Webové stránky Služby Internet123 (platné od 1.11. 2011) Článek 1 Vymezení pojmů 1. Provozovatel provozovatelem Služby je společnost M E D I

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Žádost o dotaci z programu na činnost v oblasti prevence kriminality v roce 2015 Název žadatele :

Žádost o dotaci z programu na činnost v oblasti prevence kriminality v roce 2015 Název žadatele : Město Česká Lípa Žádost o dotaci z programu na činnost v oblasti prevence kriminality v roce 2015 Název žadatele : Sídlo: IČ, DIČ, ev.č. registrace, uvedení zřizovatele apod.: Je-li žadatelem právnická

Více

V Y H L Á Š K A č. 29

V Y H L Á Š K A č. 29 V Y H L Á Š K A č. 29 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Kadaně Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/90 Sb. o obcích,

Více

O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É. Obec Střezetice

O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É. Obec Střezetice O B E C S T Ř E Z E T I C E O K R E S H R A D E C K R Á L O V É Obec Střezetice Zveřejňuje záměr o prodeji pozemků určených k výstavbě RD. Vyhlašuje výběrové řízení na zjištění zájemce o koupi uvedených

Více

OTÁZKY A ODPOVĚDI. Čeho se dotační program na výměnu kotlů týká?

OTÁZKY A ODPOVĚDI. Čeho se dotační program na výměnu kotlů týká? OTÁZKY A ODPOVĚDI Čeho se dotační program na výměnu kotlů týká? Cílem je snížit znečišťování ovzduší lokálním vytápěním na tuhá paliva (spalovacími zdroji do tepelného výkonu 50 kw) na území daného kraje.

Více

Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011

Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011 Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011 Státní fond rozvoje bydlení Zřízen zákonem č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení Účelem fondu je podporovat rozvoj bydlení v České republice v souladu s

Více

Obec Braníškov, IČ: 00362832, Braníškov Č. 41, 664 71, akr. Brno-venkov. Finanční vypořádání obce Braníškov za rok 2012. V Braníškově dne 08.01.

Obec Braníškov, IČ: 00362832, Braníškov Č. 41, 664 71, akr. Brno-venkov. Finanční vypořádání obce Braníškov za rok 2012. V Braníškově dne 08.01. Obec Braníškov, IČ: 00362832, Braníškov Č. 41, 664 71, akr. Brno-venkov Finanční vypořádání obce Braníškov za rok 2012 V Braníškově dne 08.01.2013 Komentář k hospodaření obce: Výsledek hospodaření obce

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/02/V/1998 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/02/V/1998 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky: O vytvoř ení a použití úč elového fondu obce v rámci Programu poskytování státních pů j č ek na opravy bytového fondu pro rok 1999 urč eného pro obce

Více

2. Kontaktními a zodpovědnými osobami za stranu Objednatele jsou: Soňa Černá - starostka, starostka@kamennezehrovice.cz, tel.

2. Kontaktními a zodpovědnými osobami za stranu Objednatele jsou: Soňa Černá - starostka, starostka@kamennezehrovice.cz, tel. SMLOUVA kterou uzavírá (dále jen Zhotovitel) a Obec Kamenné Žehrovice Karlovarská 6, Kamenné Žehrovice, PSČ 273 01 IČO: 00234508, (dále jen Objednatel) o vytvoření díla. čl. I Předmět smlouvy 1. Předmětem

Více

Smlouvu o převodu podílu v obchodní společnosti

Smlouvu o převodu podílu v obchodní společnosti SMLOUVA O PŘEVODU PODÍLU podle 207 násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, (dále jen,,zákon o obchodních korporacích ) Městská část Praha 7, IČO: 00063754 se sídlem nábř.

Více

U P N Í S M L O U V U

U P N Í S M L O U V U KUPNÍ SMLOUVA Obec Chýně IČ: 00241296 sídlo: Hlavní 200, Chýně, 253 01 Hostivice zast.: Mgr. Annou Chvojkovou, starostkou obce, a Ing. Petrou Vackovou, místostarostkou obce (dále jen obec Chýně nebo obec

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany Smlouva o dílo I. Smluvní strany 1. Objednatel: Město Hořice sídlo: nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou města IČ: 00271560 DIČ: CZ00271560 osoba oprávněná

Více

Sídlo: Náměstí Husovo 70; Český Brod, PSČ: 282 01. Bc. Jakub Nekolný, starosta. Telefon, fax: Tel. (Ing. Jana Dvořáková): 466714253; fax 466714451

Sídlo: Náměstí Husovo 70; Český Brod, PSČ: 282 01. Bc. Jakub Nekolný, starosta. Telefon, fax: Tel. (Ing. Jana Dvořáková): 466714253; fax 466714451 Dodatečná informace č. 1 k veřejné zakázce na služby, zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné

Více

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ...

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ... *) Příloha č. 17 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č..

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č.. S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního programu města Hrádek nad Nisou pro rok 2015, Podprogram. schválená Radou/Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne usnesením č. Smluvní

Více

PODMÍNKY SPOLEČNÉHO PROGRAMU NA PODPORU VÝMĚNY KOTLŮ. Článek I

PODMÍNKY SPOLEČNÉHO PROGRAMU NA PODPORU VÝMĚNY KOTLŮ. Článek I PODMÍNKY SPOLEČNÉHO PROGRAMU NA PODPORU VÝMĚNY KOTLŮ Článek I Cílem Společného programu na podporu výměny kotlů (dále jen Program ) je zabezpečení realizace opatření vedoucích ke snížení znečištění ovzduší

Více

PŘÍLOHA Č. 9 NÁVRH PODMÍNEK K REGISTRACI AKCE

PŘÍLOHA Č. 9 NÁVRH PODMÍNEK K REGISTRACI AKCE PŘÍLOHA Č. 9 NÁVRH PODMÍNEK K REGISTRACI AKCE Řízená kopie elektronická Vydání:. Revize: 0 Strana z 7 Návrh Podmínek k Registraci akce (projektu) Nedílnou součástí Registrace akce (projektu) i. č 3D34D00

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Zásady pro poskytování peněžitých dotací Čl.1 Úvodní ustanovení 1.1. Zásady určují postup pro poskytování a vyúčtování veškerých peněžitých dotací poskytovaných

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje P01 Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje K zajištění jednotného postupu pro průběžnou aktualizaci a schvalování Plánu rozvoje vodovodů

Více

117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova

117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova 117D815 - Podpora obnovy a rozvoje venkova Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2015 Správce podprogramu: Určená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále jen MMR ) Česká národní banka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje S M L O U V A o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692 bankovní

Více

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu V Y H L Á Š K A O B C E H A V L O V I C E č. 2/97 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Havlovice Obecní zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. h

Více

Povinnost vyhotovit průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) Stanoví předpis: zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Povinnost vyhotovit průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) Stanoví předpis: zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Zprostředkovatel - obchodní korporace e-finance, a.s., IČ: 262 72 504 se sídlem Brno, Bratislavská 234/52, PSČ 602 00 zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 3663, tímto

Více

Sčítání škod při krizových situacích. Ekonomický odbor Krajský úřad Ústeckého kraje

Sčítání škod při krizových situacích. Ekonomický odbor Krajský úřad Ústeckého kraje Ekonomický odbor Krajský úřad Ústeckého kraje únor 2015 Systém sledování škod při mimořádných událostech a obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou Došlo-li k narušení základních funkcí území

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

ŽÁDOST O GRANT HL. M. PRAHY

ŽÁDOST O GRANT HL. M. PRAHY Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 981 ze dne 26. 6. 2012 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VZOR MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY odbor památkové péče PID ŽÁDOST O GRANT HL. M. PRAHY vlastníkům památkově významných objektů

Více

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace

Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace Smlouva o vytvoření a správě webové aplikace číslo: W1/.../... Vitalex Computers Masarykova 750/ 316 400 01, Ústí nad Labem www.vitalex.cz (strana 1) Smlouva o vytvoření webové aplikace ( Uzavřená dle

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

pro hodnocení a poskytování finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby

pro hodnocení a poskytování finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Zásady pro hodnocení a poskytování finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby Schváleno: 04.12.2012 Účinnost: 05.12.2012

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy)

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Českomoravská konfederace odborových svazů se intenzívně zajímá o průběh a následky živelné pohromy, která postihla některé regiony

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654.

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654. S M L O U V A O N Á J M U vodohospodářských děl a souborů zařízení k zajištění rozvodu a dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních a dešťových vod ---------------------------------------------------------------

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby pronájmu kapacitních, výpočetních a programových prostředků počítače připojeného

Více

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2013 Schváleno Zastupitelstvem města Hodonína dne 15.10.2013 Nabývá účinnosti dnem schválení ZM Obsah

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec)

Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) I. Úvod Poskytnutí a použití příspěvků se řídí obecně závaznými předpisy

Více

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/09-3771/2009-392/PJ Rousínov, dne 17. června 2009 Oprávněná úřední

Více