OBSAH. 1. Identifikační údaje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. 1. Identifikační údaje"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání zpracovaný podle RVP PV č. j. 375/08 Všichni jsme kamarádi září 2008

2 OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy Materiální a technické vybavení školy Prostorové vybavení školy Hygienické vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru a ostatních zaměstnanců školy 2.4. Charakteristika dětí 2.5. Tradice a akce školky 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Filozofie vzdělávacího programu 3.2. Dlouhodobé záměry rozvoje Cíl biologický Cíl psychický Cíl interpersonální Cíl sociokulturní Cíl environmentální 4. Neformální kurikulum 4.1. Učitelka podporující zdraví 4.2. Věkově smíšené třídy 4.3. Rytmický řád dne 4.4. Tělesná pohoda a volný pohyb 4.5. Zdravá výživa 4.6. Spontánní hra 4.7. Podnětné prostředí 4.8. Bezpečné sociální prostředí 4.9. Týmové vedení Partnerské vztahy s rodiči Spolupráce MŠ a ZŠ Začlenění MŠ do života obce 5. Formální kurikulum obsah vzdělávání 5.1. Téma 5.2. Podtémata 5.3. Třídní plány 5.4. Téma angličtina hrou 6. Evaluace a autoevaluace 6.1. Evaluace třídních plánů 6.2. Evaluace školního plánu 7. Přílohy Školní řád MŠ Roční plán Plán spolupráce MŠ a 1. stupně ZŠ Třídní plány

3 1. Identifikační údaje Název ŠVP: Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (ŠVP PV) Motivační název: Všichni jsme kamarádi Číslo jednací: 375/ Zpracovatel: Název školy: Adresa školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, Školní 195, Dolní Bojanovice IČO: IZO subjektu: IZO mateřské školy: Ředitel školy: Koordinátorka ŠVP: Mgr. Martin Maňas Hana Holečková, zástupkyně ředitele pro MŠ Kontakty: ředitel školy zástupce ředitele sekretariát mateřská škola školní jídelna fax www: Zřizovatel: Název: Obec Dolní Bojanovice Adresa: OÚ Dolní Bojanovice 383, Kontakty: www: Platnost dokumentu: Od do Schváleno Školskou radou při ZŠ a MŠ Dolní Bojanovice ředitel školy

4 2. Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice je úplná základní škola. Součástí školy je školní družina s kapacitou 60 žáků, školní jídelna s kapacitou 570 jídel a od roku 2004 i mateřská škola. Mateřská škola má čtyři třídy s kapacitou 100 dětí. Poskytuje předškolní výchovu a vzdělávání dětem od 3 7 let v souladu se zřizovací listinou ze dne Od je mateřská škola spolu se základní školou společným právním subjektem. Škola je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Obec Dolní Bojanovice. Nachází se v Jihomoravském kraji, v okrese Hodonín Vybavení školy Materiální a technické vybavení školy Školní budova byla postavena v roce 1984, mateřská škola je po celkové rekonstrukci od září 2005 součástí budovy školy. Škola se nachází v okrajové části obce. Součástí školy je sportovní areál s běžeckým oválem (200m), doskočiště pro skok daleký, víceúčelové hřiště s umělým povrchem, dětské hřiště pro MŠ a ovocný sad. Prostory zahrady MŠ jsou dostatečně vybaveny tak, aby umožňovaly pohybové aktivity dětí (houpadla, houpačky, průlezky, fotbalové branky, lozící stěny, domek). Na zahradě je instalována sezónní sprcha. Součástí školy je kuchyně, jídlo je do MŠ převáženo z pavilonu ŠJ do pavilonu školky v termonádobách Prostorové vybavení školy Škola je umístěna v klidné části obce, skládá se ze tří pavilónů, mateřské školy, školní jídelny a tělocvičny. Vstup do MŠ je samostatný, a to přes přilehlou zahradu MŠ. Mateřská škola je v přízemí, od ostatních pavilónů školy je oddělena uzamykatelnými dveřmi. Děti jsou rozděleny do 4 oddělení: Motýlků, Včeliček, Berušek a Světlušek. Prostředí mateřské školy je bezbariérové, bez prahů a schodů. Všechny třídy jsou v přízemí. Třídy jsou v mateřské škole čtyři s přilehlým, normám odpovídajícím hygienickým zařízením. Ke každé třídě přiléhá šatna, která je vybavena skříňkami na šaty. Sborovna slouží i jako šatna učitelek a jídelna uklizeček. Dále je v MŠ kancelář zástupkyně pro MŠ, sklad uklízeček, přípravna jídla, výlevka a sklad materiálu. Ve dvou třídách mají učitelky k dispozici klavír. Budova není podsklepena. MŠ má zvláštní místnost na uskladnění venkovních hraček a samostatné venkovní WC pro děti přístupné pouze zvenku Hygienické vybavení školy Hygienické podmínky jsou velmi dobré. Umývárny všech tříd jsou opatřeny mísícími bateriemi a sprchovým koutem. Počty dětských umyvadel a WC odpovídají hygienické vyhlášce, stejně tak jako prostorová kapacita všech tříd. Personál MŠ má samostatné WC se sprchou.

5 2. 3. Charakteristika pedagogického sboru a ostatních zaměstnanců školy V mateřské škole pracuje 7 kvalifikovaných učitelek, jedna z nich plní zároveň funkci zástupkyně ředitele pro MŠ. Jedna učitelka MŠ má bakalářský titul ze studia speciální pedagogiky. V případě potřeby působí na škole kvalifikovaná asistentka pedagoga. Z řad učitelek MŠ je určena zdravotnice pro úsek MŠ. O úklid se starají 2 uklízečky, údržbu školy (tedy i MŠ) zajišťuje školník. Ve školní jídelně pracuje celkem 8 kuchařek, které připravují svačinky a obědy i pro MŠ. Personalistiku a ekonomický úsek zabezpečují 2 ekonomky (včetně ZŠ). Na škole působí preventista PO (školník) a osoba odpovědná za BOZP Charakteristika dětí Všechny třídy jsou věkově smíšené, jsou zde děti od 3 do 7 let (děti s odkladem školní docházky). Ve vzdělávání dětí je upřednostňováno rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání. V současné době je v jedné třídě jedno integrované dítě autista, kterému byla přiděna asistentka pedagoga. Veškerá snaha všech zaměstnanců směřuje k tomu, aby u nás bylo dítě maximálně šťastné a spokojené Tradice a akce školky Tradice jsou součástí letitého života mateřské školy. OSLAVY NAROZENIN oslavenci zapálíme svíčky na dortu, zazpíváme píseň k narozeninám a oslavenec dětem rozdá pamlsek. ROZSVĚCOVÁNÍ DÝNÍ ve spolupráci s rodiči, nazdobíme zahradu MŠ strašáky z dýní a v podvečer je rozsvítíme. HLEDÁNÍ SKŘÍTKA PODZIMNÍČKA obdoba hry = hledání pokladu po značené trase s plněním různých úkolů a vyvrcholením nalezení drobného dárku a cukrovinek. VÁNOČNÍ BESÍDKA A KOLEDOVÁNÍ setkání u stromečku ve vestibulu MŠ, každá třída přispěje básní, písní a společným zpěvem koled, koledování dětí vždy z jedné třídy v místním DPS pro důchodce. DĚTSKÝ KARNEVAL pořádá se pro širokou veřejnost s živou hudbou, soutěžemi, tanečky a hrami, s malým překvapením v podobě štěstíčka. BRIGÁDA NA ÚKLID ZAHRADY ve spolupráci s rodiči na jaře uklidíme zahradu od listí a připravíme ji na jarní hry. PŘÁNÍ MAMINKÁM třídní schůzky s ukázkou práce s dětmi a v podstatě s tím, co se naučily, s přáním a dárečkem k Svátku matek. VÝLET výlet autobusem za novým poznáním (ZOO Hodonín) apod. ROZLOUČENÍ SE ŠKOLÁKY plněním úkolů na stanovištích, dekorováním a knihou se rozloučíme s dětmi, které odchází do ZŠ. Mezi akce naší školky také patří: DOBRÝ START kurz s rodiči, ve kterém zjistí, jak jejich dítě reaguje v kolektivu, rodiče mají možnost srovnání v oblasti školní zralosti dítěte DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ spojený s monitoringem nových dětí GRAFOMOTORIKA kurz ve spolupráci s rodiči na procvičení uvolnění ruky (předškoláci) ŠKOLKA V PŘÍRODĚ pětidenní pobyt předškolních dětí bez rodičů ANGLIČTINA HROU seznámení předškolních dětí s jiným jazykem.

6 3. Charakteristika vzdělávacího programu 3.1. Filozofie vzdělávacího programu ŠVP vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a z modelového Programu podpory zdraví v MŠ. Filozofií MŠ je holisticko interakční pojetí zdraví. ŠVP je zpracován na 3 školní roky (září srpen 2011) a má motivační název Všichni jsme kamarádi. Chceme přispět: - k tvorbě podmínek pro tělesnou, duševní a společenskou pohodu dítěte po dobu pobytu v mateřské škole, - k výchově předškolního dítěte ke zdravému životnímu stylu (získání zdravých návyků a dovedností, odolnost vůči stresům a zdraví škodícím vlivům). Základní principy kurikula: 1. Respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce v celku společnosti a světa - snažíme se naplňovat základní fyziologické potřeby (děti mají možnost dokončit činnosti svým tempem, na WC chodí dle své potřeby, potřeba spánku se individuálně zkracuje nejméně však ¾ hodiny), - hodnocení dětí se snažíme nahrazovat slovní zpětnou vazbou popisem činností apod. - všichni dodržujeme dohodnutá pravidla (děti i dospělí), - sledujeme individuální zvláštnosti (vedeme o pokrocích dětí záznamy). 2. Rozvíjení komunikace a spolupráce - dodržujeme při komunikaci oční kontakt, případně si pomáháme dotykem, - děti dostávají prostor k vlastnímu vyjádření Dlouhodobé záměry rozvoje Snažíme se o to, aby děti, které odchází z mateřské školy, byly plně rozvinuty na základě svých možností a potřeb. Tedy po stránce tělesné, psychické, sociální i duchovní. V našem programu a práci si klademe především tyto cíle: Biologické dítě pozná své tělo, jeho funkci, dovede rozlišit zdraví od nemoci, umí o sebe pečovat (sebeobsluha), zdravě se pohybuje a snaží se neohrožovat své zdraví a život. Psychické dítě si uvědomuje sebe sama, umí vyjádřit své pocity a přání, snaží se řešit své problémy částečně samo, důvěřuje druhým, umí se soustředit. Interpersonální dítě se snaží o navázání kamarádských vztahů, dokáže srozumitelně komunikovat, vnímá a respektuje druhého člověka, snaží se být tolerantní. Sociokulturní dítě dodržuje a respektuje pravidla chování v různých sociálních skupinách (v MŠ, v rodině, v obci). Environmentální dítě vnímá okolní svět, jeho rozmanitost a zaujímá k němu přiměřeně svému věku určitý postoj (péče o okolí, přírodu, lidi apod.).

7 4. Podmínky a organizace vzdělávání 4.1. Učitelka podporující zdraví - svým životním stylem se učitelky snaží jít dětem příkladem - při vzdělávacích činnostech a hrách jsou učitelky dětem partnery - učitelky dávají dětem empatickou odezvu - učitelky se snaží o pozitivní komunikaci (co nejméně záporů) - učitelky si rozšiřují poznatky v rámci dalšího vzdělávání (semináře, školení) Rytmický řád dne - děti mají během dne dostatek času na spontánní hry - řízené činnosti jsou organizovány ve skupinách nebo individuálně - do MŠ přichází děti dle potřeb rodiny (6:30 8:00 hod.) Denní režim ve třídách Motýlků a Berušek 6,00 scházení dětí z ostatních tříd, ranní hry dle volby dětí (MOTÝLCI) 7,30 rozcházení dětí do svých tříd, hry a činnosti ve skupinkách, ranní cvičení nebo tělovýchovná chvilka 8,00 příchod většiny dětí, zaznamenání počtu 8,45 hygiena, svačina (probíhá postupně), řízené nebo skupinové činnosti dětí a hry 9,45 pobyt venku (při nepřízni počasí náhradní činnost) 11,45 hygiena a společná příprava stolování, oběd 12,30 příprava na odpočinek, převlékání do pyžam a odpočinek dětí 13,30 náhradní nespací aktivity individuální hry, dle zájmu didaktické cílené činnosti pro předškolní děti 14,30 hygiena a svačina 14,45 odpolední zájmové hry a činnosti dětí, postupné rozcházení dětí 15,15 spojení dětí do jedné třídy 16,30 budova MŠ se uzamyká Denní režim ve třídách Včeliček a Světlušek 6,00 scházení dětí z ostatních tříd, ranní hry dle volby dětí (MOTÝLCI) 7,30 rozcházení dětí do svých tříd, hry a činnosti ve skupinkách, ranní cvičení nebo tělovýchovná chvilka 8,00 příchod většiny dětí, zaznamenání počtu 8,45 hygiena, svačina (probíhá postupně), řízené nebo skupinové činnosti dětí a hry 9,45 pobyt venku (při nepřízni počasí náhradní činnost) 11,45 hygiena a společná příprava stolování, oběd 12,30 příprava na odpočinek, převlékání do pyžam a odpočinek dětí 13,30 náhradní nespací aktivity individuální hry, dle zájmu didaktické cílené činnosti pro předškolní děti 14,30 hygiena a svačina 14,45 odpolední zájmové hry a činnosti dětí, postupné rozcházení dětí 15,15 spojení dětí do jedné třídy 16,30 budova MŠ se uzamyká ZÁMĚRY: zařazovat řízené aktivity při pobytech venku.

8 4.3. Věkově smíšené třídy U dětí podporujeme vhodnou socializaci ve skupině, schopnost pomáhat mladším, nést za své činy zodpovědnost, ve třídě mohou být spolu sourozenci. Ve třídách je rovnoměrné zastoupení všech věkových skupin. Po celou dobu docházky chodí děti do stejné třídy, mají stejné kamarády a učitelky Tělesná pohoda a volný pohyb Děti mají ve třídě možnost využít žíněnek, skákacích míčů, míčků, balančních kruhů, ribstolu, žebříků, apod. Za příznivého počasí pobývají co nejvíce venku (hřiště MŠ, vycházky). Rodičům je každoročně nabízen předplavecký výcvik dětí. Při nepříznivém počasí využívá MŠ tělocvičny ZŠ. ZÁMĚRY: zařazovat cvičení rozlišovacích schopností všech smyslů Zdravá výživa Děti se při jídle samostatně obsluhují. Využíváme princip postupné svačiny. Vedeme děti k tomu, aby si samy řekly o přidání nebo že něco nejedí. Pitný režim je zajišťován po celou dobu provozu MŠ. ZÁMĚRY: postupně nahrazovat sladké svačiny, cukrovinky plnohodnotnými potravinami, ovocem a zeleninou Spontánní hra Děti mají volný přístup k hračkám, které jsou v jejich dosahu. MŠ má ke hraní vhodně zařízenou a vybavenou zahradu. Učitelky respektují to, že některé děti odmítají společnou hru a hrají si samy. Učitelky sledují dodržování dohodnutých pravidel - obsazování herních koutků, úklid hraček a předmětů na hraní. Děti dostávají prostor na dokončení hry. ZÁMĚRY: zajistit doplnění škály nehotových hraček provazy, látky, odřezky dřeva, klobouky apod Podnětné prostředí Velikost sedacího nábytku odpovídá různým věkovým skupinám. Zahrada MŠ je vybavena dřevěným venkovním nábytkem s dopadovými plochami. Výzdoba tříd, šaten a chodeb dětskými pracemi odpovídá aktuálně probíraným tématům, případně ročnímu období Bezpečné sociální prostředí V MŠ panují partnerské vztahy mezi všemi navzájem. Ve třídách se každý rok obnovují pravidla chování společně tvořená s dětmi. Děti jsou co nejvíce chváleny a co nejméně trestány. Všichni zaměstnanci MŠ se snaží být dětem příkladem svým prosociálním chováním. MŠ se snaží o co největší otevřenost vůči rodičům a veřejnosti. ZÁMĚRY: co možná nejvíce pozitivně ovlivňovat děti, které mají sklon k agresivitě, omezování práv druhých, ponižování, posmívání se, šikaně.

9 4.9. Týmové vedení Každý zaměstnanec MŠ zná své kompetence. Je využíváno společného plánování (měsíční porady učitelek s ředitelem školy, porady s dětmi o výběru činností), prostor mají i připomínky rodičů. Problémy se snažíme řešit včas. Učitelkám je umožňován profesní a vzdělanostní růst. Vedení MŠ dává prostor učitelkám na řešení problémů, respektuje názory a náměty spolupracovnic, podporuje otevřenou komunikaci. Spolupracující kolektiv je největší devízou při společné prácí, výchově a vzdělávání dětí Partnerské vztahy s rodiči Rodiče jsou co nejvíce (avšak dobrovolně) vtahováni do aktivit MŠ i do každodenního života ve školce. Organizují se pravidelná setkání s rodiči (rodičovské neformální schůzky, besedy s odborníky, ukázky prací s účastí rodičů, společná práce dětí a rodičů apod.). ZÁMĚRY: nadále zapojovat rodiče do pomoci MŠ Spolupráce MŠ se ZŠ - organizování společných divadelních představení - návštěvy MŠ v základní škole a opačně - MŠ má v tělocvičně ZŠ vyhrazeny pravidelné hodiny - pomoc MŠ při zápisu do 1. třídy (info o školní zralosti předškoláků, jednání s rodiči) - zástupkyně pro MŠ se účastní porad v ZŠ (zpětná vazba) - návaznost výuky angličtiny v MŠ a 1. a 2. ročníku ZŠ Podrobný plán viz příloha Spolupráce ZŠ a MŠ. ZÁMĚRY: nadále obhajovat a vysvětlovat rodičům, veřejnosti specifika předškolní pedagogiky Začlenění MŠ do života obce - zřizovatel je seznamován se záměry MŠ - zástupkyně ředitele pro MŠ je členkou zastupitelstva obce - MŠ rozvíjí spolupráci s ostatními institucemi v obci (ZUŠ, knihovna, DPS) - MŠ pravidelně přispívá do Zpravodaje obce a prezentuje tak svou činnost veřejnosti. ZÁMĚRY: zvát zástupce obce na akce MŠ.

10 5. Obsah vzdělávání 5.1. Téma vzdělávání Téma je shodné s filozofií podpory zdraví v MŠ. Obsah vzdělávání je naplánován na dobu tří let tedy doby, kdy dítě v MŠ pobývá. Konkrétní kompetence naplňované v příslušném roce se objevují ve třídních plánech. Jsou chápány jako prioritní, rozvíjíme však všechny kompetence prostřednictvím neformálního kurikula Integrované bloky - podtémata Vzdělávací obsah je uspořádán do 5-ti podtémat, integrovaných bloků. Ty spolu s klíčovými kompetencemi zahrnují všechny oblasti vzdělávání, kterých by mělo dosáhnout dítě, odcházející z naší MŠ, a to na základě svých možností. Jednotlivá podtémata se přičleňují k hlediskům týkající se identity, společenství, přírody, aktivity a zdravého životního stylu. Dávají podtématům smysl a obsah a nabídku činností. Z jednotlivých podtémat s přidělenými kompetencemi je zpracovávány Třídní plány. Jejich náplň je zpracovávána námětově konkrétně, jak obsahem, tak nabídkou činností, situacemi a potřebami dětí Podtéma Vím, kdo jsem Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat sebe sama, seznamují se se svým tělem, rozlišují pohlaví, poznávají části těla a jeho funkce, a připravují se na role budoucí. - má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích (1/1) - umí se citově vyrovnat s novými situacemi v rámci běžného života dítěte svého věku (3/4) - nemá obavu ze změny, přijímá ji jako běžnou součást života (3/7) - rozvíjí své poznávací funkce a dovednosti (3/3) - dovede označit svoje potřeby (tělesné, psychické, sociální, etické) a přizpůsobit jim své chování (4/2) - umí vyjádřit, co se mu líbí, co ne, vysvětlit proč (4/6) - v běžných životních situacích předvídá následky a přijímá konkrétní důsledky svých činů, svého chování (4/4) - poznáváním sebe samého vytváří pravdivý obraz o sobě, o své identitě, vlastnostech (temperament), sklonech a schopnostech (5/1) - ví, že když řešení problémů přesahuje jeho síly, má se obrátit o pomoc na osobu ze svého nejbližšího okolí (2/6) Podtéma Vím, kam patřím Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí rozvíjet kamarádské vztahy, poznávat život ve společnosti a správně se v něm orientovat (děti se učí přátelským vztahům, respektovat názory druhých a řešit vzniklé situace). - uvědomuje si, že lidé jsou různí a liší se podle řady znaků: pohlaví, věku, kultury, etnika, rasy, náboženství, sociálního zázemí, životní úrovně (1/7) - k problémům přistupuje aktivně, organizuje své činnosti, nečeká, že jeho problémy bude řešit někdo jiný (3/5) - chápe, že lidé mají různé pocity, emoce a city, dovede je rozpoznávat a pojmenovat (5/4) - má vytvořené základní návyky společenského chování (6/1)

11 - je schopno elementární spolupráce ve dvojici, ve skupině dětí (6/4) - je ochotno vysvětlovat svůj názor a naslouchat druhým (6/2) - dovede se vyjádřit a domluvit s dětmi a s dospělými (6/3) - chápe, že svým chováním a skutky nemá omezovat druhého. Dbá pravidel soužití (6/6) - uvědomuje si, že svým chováním může spoluvytvářet prostředí pohody (6/7) - uvědomuje si, že každý má nějaká práva a povinnosti (7/4) - u druhých respektuje a toleruje potřeby a individuálně odlišné způsoby jejich uspokojování (7/5) - ochraňuje přírodu, cítí k ní odpovědnost a úmyslně ji nepoškozuje (7/8) Podtéma Objevuji svět Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat vše, co je obklopuje, ať už jde o živou nebo neživou přírodu, a chápat souvislosti toho, co se kolem nich děje (chápat svět kolem sebe, změny, příčiny a souvislosti). - má zájem pochopit jevy kolem sebe v jejich souvislostech, dovede se ptát (1/5) - rozlišuje dobro a zlo a dovede obě etické kategorie vidět ve vztahu ke zdraví (2/2) - je zvídavé, má touhu poznávat (3/1) - dovede sdělovat události a příhody, které se mu staly (5/5) - dovede zvládnout jednoduché zátěže a překážky (5/9) - chce poznávat své okolí, svět (7/1) - prožívá vztah k přírodě, sounáležitost s přírodou neživou a živou, ochraňuje ji, cítí odpovědnost a úmyslně ji nepoškozuje (7/2+7/7) - má zájem pochopit jevy kolem sebe, ptá se (7/6) - dovede požádat o pomoc, když je v nouzi (5/8) Podtéma Chci být prospěšný Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí, že vlastním přičiněním mohou ovlivnit kvalitu života a řešit vzniklé situace (učí se ovlivňovat prostředí kolem sebe a uvědomovat si, že svět lze přetvářet). - k problémům přistupuje aktivně, organizuje své činnosti, nečeká, že jeho problémy bude řešit někdo jiný (3/5) - řeší jednoduché problémy, má představu o tom, že většinu problémů může řešit více způsoby (3/6) - dovede vyvinout úsilí, pokud chápe smysl své činnosti, vytrvá u ní, dokončuje ji (4/5) - snaží se ovládat intenzitu emocí, které by škodily jemu nebo okolí (5/2) - má zvnitřněnou potřebu řádu, aktivně se podílí na tvorbě pravidel. Přijatá pravidla se snaží plnit (5/7) - chová se vstřícně a nabízí pomoc tam, kde vidí, že je třeba (6/5) - chová se vstřícně a je ochotné pomoci tam, kde je třeba, zvládá jednoduché činnosti v péči o nejbližší prostředí a potřeby druhých (7/3) - komunikuje, dokáže se dohodnout i v případě problémové situace (5/6) Podtéma Chci být zdravý Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí vážit si života a zdraví, pečovat o ně, upevňovat hygienické návyky, prostřednictvím pohybové aktivity dosáhnout duševní pohody a vyrovnanosti (osvojení zdravých hygienických návyků).

12 - vnímá, že člověk může mít potíže se zdravím tělesným, ale také duševním, a že tyto potíže mohou spolu souviset (1/2) - rozumí tomu, že způsob, jakým se člověk chová a žije, má vliv, špatný nebo dobrý, na jeho zdraví (1/3) - rozlišuje lidské aktivity na ty, které mohou zdraví člověka, přírody podporovat, a ty, které mohou zdraví poškozovat (1/4) - má vytvořenou představu o pojmu závislost a o věcech, které ničí zdraví a zkracují život člověka: cigarety, alkohol, drogy, hry na automatech (1/6) - vnímá,že všechno na světě má vztah ke zdraví, buď ho podporuje, nebo poškozuje (2/1) - chápe, že zdraví není samozřejmostí a musí je chránit (2/3) - podporuje konkrétními činnostmi vlastní zdraví i zdraví ostatních, přírody (2/5) - chápe, že když je člověk nemocen (krátkodobě, dlouhodobě, akutně, chronicky), nemůže dělat řadu věcí, které dělá rád a které patří k jeho životu (2/4) - má vytvořeny základní návyky sebeobsluhy a osobní hygieny (4/1) - odhaduje rizika ohrožující jeho zdraví a bezpečnost (4/3) - chápe, že tělesná aktivita, zdravá výživa, spánek a odpočinek přispívají k dobré náladě a spokojenosti (5/3) - má vytvořenu představu o zdravé životosprávě (2/6).

13 5.3. Třídní plány Školička druhý domov (z podtématu Vím, kdo jsem ) - umí se citově vyrovnat s novými situacemi v rámci běžného života dítěte svého věku (3/4) - nemá obavu ze změny, přijímá ji tak jako běžnou součást života (3/7) - dovede označit svoje potřeby (tělesné, psychické, sociální, estetické) a přizpůsobit jím své chování (4/2) - v běžných životních situacích předvídá následky a přijímá konkrétní důsledky svých činů, svého chování (4/4) - má vytvořeny základní návyky sebeobsluhy a osobní hygieny (4/1) Podzimní radovánky (z podtématu Vím, kdo jsem ) - má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích (1/1) - rozvíjí své poznávací funkce a dovednosti (3/3) - umí vyjádřit, co se mu líbí, co ne, vysvětlit proč (4/6) - poznáváním sebe samého vytváří obraz o sobě, o své identitě, vlastnostech (temperament), sklonech a schopnostech (5/1) - ví, že zdraví není samozřejmostí a musí je chránit (2/3) - odhaduje rizika ohrožující zdraví a bezpečnost (4/3) Vánoce ve školce (z podtématu Vím, kam patřím ) - dovede se vyjádřit a domluvit s dětmi a dospělými (6/3) - uvědomuje si, že svým chováním může spoluvytvářet prostředí pohody (6/7) - k problémům přistupuje aktivně, organizuje své činnosti, nečeká, že jeho problémy bude řešit někdo jiný (3/5) - je ochotno vysvětlovat svůj názor a naslouchat druhým (6/2) - vnímá, že všechno na světě má vztah ke zdraví, buď ho podporuje, nebo poškozuje (2/1) Kouzelný svět pohádek (z podtématu Vím, kam patřím ) - má vytvořené základní návyky společenského chování (6/1) - je schopno elementární spolupráce ve dvojici, ve skupině dětí (6/4) - chápe, že svým chováním a skutky nemá omezovat druhého. Dbá pravidel soužití (6/6) - uvědomuje si, že každý má nějaká práva a povinnosti (7/4) - chápe, že tělesná aktivita, zdravá výživa, spánek a odpočinek přispívají k dobré náladě a spokojenosti (5/3).

14 Královna Zima (z podtématu Objevuji svět ) - má zájem pochopit jevy kolem sebe v jejich souvislostech, dovede se ptát (1/5) - je zvídavé, má touhu poznávat (3/1) - dovede sdělovat události a příhody, které se mu staly (5/5) - rozlišuje dobro a zlo a dovede obě etické kategorie vidět ve vztahu ke zdraví (2/2) - chápe, že když je člověk nemocen (krátkodobě, dlouhodobě, akutně, chronicky), nemůže dělat řadu věcí, které dělá rád a které patří k životu (2/4) Jarní probuzení (z podtématu Chci být prospěšný ) - má zvnitřnělou potřebu řádu, aktivně se podílí na tvorbě pravidel, přijatá pravidla se snaží plnit (5/7) - chová se vstřícně a nabízí pomoc tam, kde vidí, že je třeba (6/5) - dovede vyvinout úsilí, pokud chápe smysl své činnosti, vytrvá u ní, dokončuje ji (4/5) - snaží se ovládat intenzitu emocí, které by škodily jemu nebo okolí (5/2) - komunikuje, dokáže se dohodnout i v případě problémové situace (5/6) Já a vitamíny (z podtématu Chci být zdravý ) - vnímá, že člověk může mít potíže se zdravím tělesným, ale také duševním, a že tyto potíže mohou spolu souviset (1/2) - rozlišuje lidské aktivity na ty, které mohou zdraví člověka podporovat a poškozovat (1/4) - podporuje konkrétními činnostmi vlastní zdraví i zdraví ostatních (2/5) - rozumí tomu, že způsob, jakým se člověk chová a žije, má vliv na jeho zdraví (1/3) Moje vesnička (z podtématu Vím, kam patřím ) - uvědomuje si, že lidé jsou různí a liší se podle řady znaků: pohlaví, věku, náboženství, kultury, etniky, rasy, sociálního zázemí, životní úrovně (1/7) - chápe, že lidé mají různé pocity, emoce a city, dovede je rozpoznat a pojmenovat (5/4) - u druhých respektuje a toleruje potřeby a individuálně odlišné způsoby jejich uspokojování (7/5) - ví, že když řešení problémů přesahuje jeho síly, má se obrátit o pomoc na osobu ze svého nejbližšího okolí (2/6) Lidský svět (z podtématu Objevuji svět ) - dovede zvládnout jednoduché zátěže a překážky (5/9) - chce poznávat své okolí a svět (7/1) - prožívá vztah k přírodě, sounáležitost s přírodou neživou a živou, ochraňuje ji, cítí odpovědnost a úmyslně ji nepoškozuje (7/2+7/7) - má zájem pochopit jevy kolem sebe, ptá se (7/6) - dovede požádat o pomoc, když je v nouzi (5/8).

15 Moje příroda (z podtématu Chci být prospěšný ) - k problémům přistupuje aktivně, organizuje své činnosti, nečeká, že jeho problémy bude řešit někdo jiný (3/5) - řeší jednoduché problémy, má představu o tom, že většinu problémů může řešit více způsoby (3/6) - chová se vstřícně a je ochotné pomoci tam, kde je třeba, zvládá jednoduché činnosti v péči o nejbližší prostředí a potřeby druhých (7/3) - ochraňuje přírodu, cítí k ní zodpovědnost a úmyslně ji nepoškozuje (7/8) Časové řazení třídních plánů Téma: Školička druhý domov Podzimní radovánky Vánoce ve školce Královna zima Kouzelný svět pohádek Já a vitamíny Jarní probuzení Lidský svět Moje vesnička Moje příroda Termín realizace: září, říjen říjen, listopad listopad, prosinec leden, únor leden, únor únor, březen březen, duben duben, květen květen, červen červen, červenec 5.4. Angličtina hrou pro předškolní děti MŠ má ve svém vzdělávacím programu zařazenu výuku angličtiny, a to pro všechny předškolní děti, jednou týdně 30 minut. Výuka je zdarma (v rámci předškolního vzdělávání) a zajišťuje ji kvalifikovaná učitelka MŠ. Na tuto výuku navazuje výuka angličtiny v 1. a 2. ročníku ZŠ Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Toto vzdělávání je závislé na druhu a stupni postižení dítěte. Pokud školka bude splňovat personální a materiální podmínky k tomuto vzdělávání (které se vždy posuzují podle druhu a stupně postižení dítěte), je připravena vzdělávat i takto znevýhodněné dítě.

16 6. Autoevaluace MŠ 6.1. Oblasti evaluace podmínky ke vzdělávání (materiální, prostorové, ekonomické, hygienické) zpracování a realizace podtémat naplňování cílů vzdělávání výsledky vzdělávání práce pedagogů (hodnocení vedením i sebereflexí) vzdělávání a sebevzdělávání pedagogů školní klima, spolupráce s rodiči, Školskou radou, zřizovatelem a ostatními subjekty řízení školy, kvalita personální práce, hospodaření soulad realizovaného ŠVP s RVP PV 6.2. Cíle a kriteria evaluace Cílem autoevaluace je zjistit, zda škola naplňuje koncepční záměr rozvoje školy a školní vzdělávací program. Autoevaluací získá škola aktuální informace o stavu školy a tím další podklady pro plánování a realizaci dalšího rozvoje školy. Kriteria autoevaluace jsou stanovována pro jednotlivé dílčí cíle, které si škola stanovuje na každý školní rok (jsou stanoveny v rámcovém Ročním plánu práce pro každý školní rok) Nástroje evaluace - pedagogická dokumentace (učební plány, osnovy) a dokumentace dětí - ankety a dotazníky pro učitele či rodiče - výstupy z vlastní kontrolní a hospitační činnosti - písemné podklady (posudky, hodnocení, inspekční zprávy, záznamy z kontrol, auditů) - vnitřní statistické ukazatele - vnější statistické ukazatele (demografický vývoj) - SWOT analýza, sociometrie Evaluace třídních plánů a) Autoevaluace (hodnocení vlastní práce) - 1x ročně písemně podle předtištěného materiálu b) Zpětná vazba tématických částí - po ukončení každé tématické (třídní) části (písemně na rub přímo do plánu) - průběžně do sešitu evaluace, jak činnosti pomohly při naplňování cílů c) Vedení záznamů o dětech - vstupní záznam na základě rozhovoru s rodiči a pozorování (adaptace) - minimálně 1x měsíčně popisně, empaticky sešit denních záznamů - minimálně 2x do roka vývoj v jednotlivých oblastech do sešitu záznamů, nebo přehledů - vedení dětského portfolia (po dobu jeho docházky do MŠ) vybrané práce dětí, opatřené komentáři a daty zhotovení - s předškolními dětmi provádíme testy před zápisem do ZŠ, s výsledky seznámíme rodiče a dohodneme se na společném postupu Při sledování vývoje je důležité mapovat, v čem je dítě úspěšné, zjišťovat, v čem má problémy a z toho vyvozujeme důsledky pro svou další práci s ním.

17 d) Hodnocení podtémat - 2x ročně (pololetí, konec školního roku) učitelky společně ve třídách Evaluace školního plánu a) hospitace zástupkyně ředitele pro MŠ průběžně b) výroční hodnocení činnosti školy 1x ročně dle požadavků ředitele školy a vyhlášky c) sebehodnocení školy 1x za 3 roky 6.4. Časové rozvržení evaluačních činností Do konce září projednání struktury vlastního hodnocení školy s pedagogickou radou Průběžně - hospitační činnost - rozhovory s učiteli a rodiči - rozbory dokumentace školy, tříd 2x ročně - výstupy z jednání Školské rady 7. Přílohy k ŠVP Přílohy k ŠVP jsou jako samostatné směrnice či dokumenty školy (z důvodu jejich pravidelné aktualizace). 1. Školní řád MŠ 2. Roční plán práce školy 3. Třídní plány 4. Plán výuky Aj 5. Plán spolupráce MŠ a ZŠ 6. Kritéria pro přijímání dětí do MŠ

Mateřská škola a Základní škola pro sluchově postižené Brno, příspěvková organizace

Mateřská škola a Základní škola pro sluchově postižené Brno, příspěvková organizace Mateřská škola a Základní škola pro sluchově postižené Brno, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání pro období 2015/16-2019/20 Moje cesta za zdravím, porozuměním a poznáním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání zpracovaný podle RVP PV č. j. 470/2014 Pestrý svět u Broučků Zpracovala Kůřilová Lenka, zástupkyně

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace MOTTO: PLNÉ ÚLY, SPOUSTA HER, DO DRUŽINY ZAVÍTEJ! IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PROJEDNÁNO NA PEDAGOGICKÉ RADĚ DNE 29.8.2010 ODBORNÁ LITERATURA: KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ MŠ MANUÁL K PŘÍPRAVĚ ŠVP MŠ /2005 / č.j. 160/10 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dětství je

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINA - důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí

Více

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Třídní vzdělávací program Platnost: 1.9.2015-31.8.2018 Vypracovala: Jarmila Karnovská Bc. Anna Žemlová OBSAH 1 Představení školy... 3 2 Charakteristika

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO. Projednán na pedagogické poradě dne 28.8.2014 od 1.9.2014 do další aktualizace.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO. Projednán na pedagogické poradě dne 28.8.2014 od 1.9.2014 do další aktualizace. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SLUNÍČKO Projednán na pedagogické poradě dne 28.8.2014 od 1.9.2014 do další aktualizace. Platnost 1 MATEŘSKÁ ŠKOLA SLUNÍČKO MOTTO: Děti jsou sluncem

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích č. j. 105/2015 Vypracovala: Lada Kumherová 1. I. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Rosovice

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-549-02/08-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-549-02/08-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-549-02/08-15 Mateřská škola Morkovice, okres Kroměříž, příspěvková organizace Adresa: 17. listopadu 720, 768 33 Morkovice-Slížany

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace. ROČNÍ PLÁN školní rok 2015/2016

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace. ROČNÍ PLÁN školní rok 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN školní rok 2015/2016 Třídy mateřské školy a její zaměstnanci: Motýlci: Ivana Horká, Bc. ředitelka školy Pavlína Janíčková Mgr. Ptáčci:

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy Český Těšín Ostravská 1628 Zdravá mateřská škola

Školní vzdělávací program Mateřské školy Český Těšín Ostravská 1628 Zdravá mateřská škola Základní škola a mateřská škola Český Těšín Hrabina Mateřská škola Ostravská ul. Školní vzdělávací program Mateřské školy Český Těšín Ostravská 1628 Zdravá mateřská škola Platnost od 3. září 2012 ŠKOLNÍ

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIB-9/11-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIB-9/11-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIB-9/11-B Název kontrolované osoby: Mateřská škola PASTELKY, Brno, Jamborova 11 Sídlo: Jamborova 11/3188, 615 00 Brno IČO: 60 55

Více

Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hajmová Jaroslava Městský úřad Louny ŠÚ Louny

Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hajmová Jaroslava Městský úřad Louny ŠÚ Louny Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem Signatura: vf3as103 Okresní pracoviště Chomutov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Louny,

Více

ROSTE ZE MNE OSOBNOST

ROSTE ZE MNE OSOBNOST Motto: Na dobrém počátku všechno závisí J.A.Komenský ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY BRNO, VÍDEŇSKÁ 39a, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ROSTE ZE MNE OSOBNOST Na období září 2015

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-428/14-M. Evaldova 25, 787 01 Šumperk ms.slunicko@sumperkmsslunicko.

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-428/14-M. Evaldova 25, 787 01 Šumperk ms.slunicko@sumperkmsslunicko. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-428/14-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 60 801 085 Identifikátor 600 147 819 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA Máme rádi pohyb nuda je nám cizí Zpracovala Radmila Ţigová Obsah 1. Identifikační údaje o školní druţině 3 2. Charakteristika školní druţiny 3 3.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST. ŠKOLA PRO RADOSTč

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST. ŠKOLA PRO RADOSTč ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU č.j. 10/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLY HÝSKOV ŠKOLNÍ 112, HÝSKOV 267 06 TELEFON: 604 942 818 604 549 780 zshyskov@seznam.cz www.zshyskov.cz ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST

Více

BAREVNÁ ŠKOLKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA RYNHOLEC

BAREVNÁ ŠKOLKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA RYNHOLEC BAREVNÁ ŠKOLKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA RYNHOLEC OBSAH: 1. Identifikační údaje o MŠ 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky ke vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Charakteristika

Více

Slunce svítí pro všechny

Slunce svítí pro všechny Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Č. j. MŠČ/100/2015 Slunce svítí pro všechny Mateřská škola Letovice, Čapkova 802/10, okres Blansko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný podle RVP PV Platnost: 1. 9. 2010 do 31. 8. 2013 Obsah: 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1326/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1326/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1326/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Mateřská škola Lužec nad Vltavou, příspěvková organizace 9. května 97, 277 06 Lužec nad

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jarmila Mocová Město Mšeno, náměstí Míru 1, 277 35 Mšeno ŠÚ Mělník, Tyršova 105, 276 01 Mělník

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jarmila Mocová Město Mšeno, náměstí Míru 1, 277 35 Mšeno ŠÚ Mělník, Tyršova 105, 276 01 Mělník Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 035 099/99-1032 Signatura: vc3as109 Oblastní pracoviště č. 2 Střední Čechy Okresní pracoviště: Mělník INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Havlíčkova 273 277

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Pojďme si spolu hrát, budeme se smát Týmová práce kolektivu a příjemná atmosféra v naší mateřské škole, přátelský přístup k dětem a rodičům ve

Více

Školní vzdělávací program ŠD Školní družina pro všechny

Školní vzdělávací program ŠD Školní družina pro všechny Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program ŠD Školní družina pro všechny Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice, příspěvková organizace Markvartovická

Více

POZNÁVÁME SVĚT S MAŠINKOU

POZNÁVÁME SVĚT S MAŠINKOU POZNÁVÁME SVĚT S MAŠINKOU Školní vzdělávací program Mateřská škola Strančice Zpracoval pedagogický kolektiv Mateřské školy Strančice Revidovaná verze č.j. MŠS-242/2015 projednána na pedagogické poradě

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Suchdol nad Lužnicí

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Suchdol nad Lužnicí ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Suchdol nad Lužnicí Školní rok 2011-2012 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Podrobnosti k výkonu práv a povinností všech zúčastněných 3. Provoz a vnitřní režim školy 4. Podmínky

Více

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. ZÁŘÍ 2011 Obsah 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Charakteristika zařízení...3 1.3 Konkrétní cíle vzdělávání...3 1.4 Délka

Více

I. Údaje o zařízení Název zařízení :

I. Údaje o zařízení Název zařízení : Mateřská škola Sluníčko Mladá Boleslav, Havlíčkova 1153, příspěvková organizace Školní řád Č.j.: 155/2015 Účinnost od: 02.09. 2015 2.9.2015 se ruší školní řád č.j. 241/2013 ze dne 21.08.2013 Spisový znak:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-573/14-T. Mateřská škola Bruntál, Okružní 23

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-573/14-T. Mateřská škola Bruntál, Okružní 23 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-573/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 62352768 Identifikátor 107 620 146 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j.: ČŠIA-496/12-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Mateřská škola Veltruská Sídlo: Veltruská 560, 190 00 Praha 9 Prosek IČ:

Více

Mateřská škola Dr. E. Beneše, Kralupy nad Vltavou, detašované pracoviště nábřeží J. Holuba. Koncepce EVVO

Mateřská škola Dr. E. Beneše, Kralupy nad Vltavou, detašované pracoviště nábřeží J. Holuba. Koncepce EVVO Mateřská škola Dr. E. Beneše, Kralupy nad Vltavou, detašované pracoviště nábřeží J. Holuba. Koncepce EVVO Příloha ŠVP PV MŠ Dr. E. Beneše,,Hrajeme si celý rok motto: Zahrada plná úsměvů. 1 Hlavní záměr

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-961/12-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-961/12-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-961/12-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Mateřská škola Cerekvice nad Loučnou, okres Svitavy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec. Adresa: Horní Pěna 82, PSČ 378 31. Identifikátor školy: 650 045 811

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec. Adresa: Horní Pěna 82, PSČ 378 31. Identifikátor školy: 650 045 811 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Horní Pěna, okres Jindřichův Hradec Adresa: Horní Pěna 82, PSČ 378 31 Identifikátor školy: 650 045 811 Termín konání inspekce:

Více

Svět je jediným domovem a lidstvo jeho obyvateli

Svět je jediným domovem a lidstvo jeho obyvateli Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání (verze září 2015) Svět je jediným domovem a lidstvo jeho obyvateli Školní vzdělávací program Školní družiny při Mezinárodní Montessori Mateřské a Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309. Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny. Identifikátor školy: 600 082 598

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309. Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny. Identifikátor školy: 600 082 598 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309 Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny Identifikátor školy: 600 082 598 Termín konání inspekce: 30. listopadu,

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 177/09-01. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 177/09-01. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 177/09-01 Mateřská škola Hellichova, Praha 1-Malá Strana, Hellichova 13/300 Adresa: Hellichova 13/300, 118 00 Praha 1 Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-894/10-S. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-894/10-S. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-894/10-S Mateřská škola Modletice, okres Praha - východ Modletice 19, 251 01 Říčany Identifikátor: 600 051 862

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou.

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Školní vzdělávací program Mateřská škola Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Zpracovala: Anna Klbíková Obsah Identifikační údaje o mateřské škole Prezentace mateřské školy Podmínky pro vzdělávání Organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Česká Čermná 158. školní rok 2010/2011. Obsah:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Česká Čermná 158. školní rok 2010/2011. Obsah: VÝROČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Česká Čermná 158 školní rok 2010/2011 Obsah: - charakteristika školy - územní působnost MŠ - důvody výběru MŠ - demografický vývoj, změny zaznamenané v průběhu školního roku

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-999/07-01

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-999/07-01 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-999/07-01 Název školy: Mateřská škola Větrníček v Praze 12 Adresa: Zárubova 952/10, 142 00 Praha 4 - Kamýk Identifikátor: 600 036 812

Více

PLÁN VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ TYKADLÁČKŮV ROK Dětská skupina Tykadýlko Platnost programu: 1. 6. 2016 1. 6. 2017

PLÁN VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ TYKADLÁČKŮV ROK Dětská skupina Tykadýlko Platnost programu: 1. 6. 2016 1. 6. 2017 1 PLÁN VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ TYKADLÁČKŮV ROK Dětská skupina Tykadýlko Platnost programu: 1. 6. 2016 1. 6. 2017 1. Obecná charakteristika dětské skupiny Tykadýlko Dětská skupina má zázemí v budově Centra

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 12. mateřská škola. Jungmannova 91, Příbram III., PSČ 261 01. Identifikátor školy: 600 054 110

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 12. mateřská škola. Jungmannova 91, Příbram III., PSČ 261 01. Identifikátor školy: 600 054 110 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 12. mateřská škola Jungmannova 91, Příbram III., PSČ 261 01 Identifikátor školy: 600 054 110 Termín konání inspekce: 3. a 6. květen 2004 Čj.:

Více

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ:

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Mateřská škola Varnsdorf Nezvalova 2024 příspěvková organizace PSČ 407 47 Telefon: 412 371 113 E- mail: 14msvdf@tiscali.cz www.msctyrlistek-vdf.cz Č.j.: 3/2012 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Věcné vybavení mateřské

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY Platnost dokumentu: od 1.9.2007 Poslední aktualizace ŠVP: 30.8.2014

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Chobotská 1757. Brandýs n. L. St. Boleslav, Chobotská 1757

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Chobotská 1757. Brandýs n. L. St. Boleslav, Chobotská 1757 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Chobotská 1757 Brandýs n. L. St. Boleslav, Chobotská 1757 Identifikátor školy: 600 051

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-103/15-B. Mateřská škola, Brno, Kamenáčky 28. Kamenáčky 28/3838, 636 00 Brno

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-103/15-B. Mateřská škola, Brno, Kamenáčky 28. Kamenáčky 28/3838, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-103/15-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 60555220 Identifikátor 600106799 Právní

Více

Mateřská škola Centrum Ústí nad Labem, Velká Hradební 12/43 Příspěvková organizace IČO:702 259 23

Mateřská škola Centrum Ústí nad Labem, Velká Hradební 12/43 Příspěvková organizace IČO:702 259 23 Mateřská škola Centrum Ústí nad Labem, Velká Hradební 12/43 Příspěvková organizace IČO:702 259 23 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělání Mateřské školy Centrum s názvem Školka plná zábavy Obsah:

Více

Školní vzdělávací program ( ŠVP) pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program ( ŠVP) pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Na Výsluní 200 Na Výsluní 200 562 01 Ústí nad Orlicí Č.j.132/2012/RE Školní vzdělávací program ( ŠVP) pro předškolní vzdělávání Název programu: BAREVNÝ ROK S VÝSLUŇÁKY Program

Více

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program pro Školní družinu

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program pro Školní družinu ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní družina při Základní škole Vintířov, okres Sokolov 1 Obsah: 1. Charakteristika ŠD 2. Cíle ŠD 3. Výchovné kompetence 4. Obsah vzdělávání

Více

Za pohádkou pohádka. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

Za pohádkou pohádka. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Za pohádkou pohádka Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Obsah 1. Historie a charakteristika školy 2. Identifikační údaje 3. Prostorové a hygienické podmínky 4. Materiální podmínky : tělocvična

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Božena Drtinová

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Božena Drtinová Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 035 118/99-1032 Signatura: vc3as112 Oblastní pracoviště č.02 Střední Čechy Okresní pracoviště: Mělník INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Školní 226 277 31

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-320/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín,

Více

OTEVŘOU TI CELÝ SVĚT

OTEVŘOU TI CELÝ SVĚT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY ZŠ a MŠ RAKVICE S NÁMI HLEDEJ KLÍČKŮ ŠEST, OTEVŘOU TI CELÝ SVĚT Program vypracován: srpen 2015 Platný od 1. 9. 2015 1 OBSAH: I. DENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE II. OBECNÁ

Více

JÁ A SVĚT KOLEM MĚ OBJEVUJI SVĚT S KRTKEM

JÁ A SVĚT KOLEM MĚ OBJEVUJI SVĚT S KRTKEM ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY V PŘEDMĚŘICÍCH n/j JÁ A SVĚT KOLEM MĚ OBJEVUJI SVĚT S KRTKEM OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 5. Organizace vzdělávání

Více

Roční plán pro školní rok 2013-2014

Roční plán pro školní rok 2013-2014 Mateřská škola Klubíčko Tlumačov, s.r.o., U Trojice 336, 763 62 Tlumačov Roční plán pro školní rok 2013-2014 Obsah: stránka 1. Informace o škole.. 2 2. Organizace provozu školy. 2 3. Organizace školního

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD:

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD: Školní vzdělávací program pro školní družinu Motivační název ŠVP ŠD: Každý po svém, ale spolu Předkladatel Adresa školy Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín ZŠ a MŠ Vysoké Veselí,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Pštrossova, Praha 1, Pštrossova 11. Pštrossova 11/204, 110 00 Praha 1. Identifikátor školy: 600 035 221

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Pštrossova, Praha 1, Pštrossova 11. Pštrossova 11/204, 110 00 Praha 1. Identifikátor školy: 600 035 221 Česká republika Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Pštrossova, Praha 1, Pštrossova 11 Pštrossova 11/204, 110 00 Praha 1 Identifikátor školy:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola Horní Slavkov, okres Sokolov

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zvláštní škola Horní Slavkov, okres Sokolov ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zvláštní škola Horní Slavkov, okres Sokolov Poštovní 8, 357 31 Horní Slavkov Identifikátor školy: 600

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č. j.: 31 / 2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Loučka, okres Zlín, příspěvková organizace S ÚSMĚVEM PROŽÍVEJ KAŽDÝ DEN Platnost aktualizace: Od 1. 9. 2014 Zřizovatel:

Více

Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK Praha 152 00 Praha 5 Hlubočepy, V Remízku 7/919, pracoviště Peškova 963

Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK Praha 152 00 Praha 5 Hlubočepy, V Remízku 7/919, pracoviště Peškova 963 Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK Praha 152 00 Praha 5 Hlubočepy, V Remízku 7/919, pracoviště Peškova 963 Putování za duhou Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

MATEŘSKÁ ŠKOLA PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Obecná charakteristika mateřské školy Mateřská škola je součástí zařízení MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené v Českých Budějovicích. Má 2 oddělení třídu pro

Více

Školní vzdělávací program ve školní družině

Školní vzdělávací program ve školní družině Školní vzdělávací program ve školní družině Identifikační údaje Adresa: Základní škola a Mateřská škola Dobrovice Komenského 46, 294 41 Dobrovice příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková

Více

Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou. 592 64 Prosetín 70

Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou. 592 64 Prosetín 70 Česká republika Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Prosetín, okres Žďár nad Sázavou 592 64 Prosetín 70 Identifikátor školy:

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIK-628/10-K

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIK-628/10-K Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIK-628/10-K Název kontrolované osoby: Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344 Sídlo: Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov IČO: 70 834 598 Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1599/02-S. Mateřská škola Trhový Štěpánov, okres Benešov

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1599/02-S. Mateřská škola Trhový Štěpánov, okres Benešov Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1599/02-S Mateřská škola Trhový Štěpánov, okres Benešov Adresa: Sokolská 3, 257 63 Trhový Štěpánov Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2007 2008 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2014/2015 MŠ CHORUŠICE. Zpracovala: Jelínková Naďa pověřená řízením

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2014/2015 MŠ CHORUŠICE. Zpracovala: Jelínková Naďa pověřená řízením VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 MŠ CHORUŠICE Zpracovala: Jelínková Naďa pověřená řízením OBSAH : 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělaní, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve

Více

Základní škola a Mateřská škola Štramberk, Zauličí 185 tel. 556 812 692 e-mail:mszaulici@stramberk.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola a Mateřská škola Štramberk, Zauličí 185 tel. 556 812 692 e-mail:mszaulici@stramberk.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Štramberk, Zauličí 185 tel. 556 812 692 e-mail:mszaulici@stramberk.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1 Platnost od 1. 9. 2012 OBSAH: 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2.

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-2/14-B. Kachlíkova 17/1046, 635 00 Brno

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-2/14-B. Kachlíkova 17/1046, 635 00 Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-2/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 49466933 Identifikátor 600 107 698 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1119/15-S. Družstevní 422, 257 51 Bystřice msbystrice@seznam.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1119/15-S. Družstevní 422, 257 51 Bystřice msbystrice@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1119/15-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 75034492 Identifikátor 600041875 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát- oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát- oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát- oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lipno nad Vltavou, okres Český Krumlov Lipno nad Vltavou 38, 38 278 Identifikátor školy:

Více

Č. j.: 032 254/98-1090 Inspektorát č. 3 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Nové sloučené ředitelství mateřské školy a školní jídelny Malostranská 123

Č. j.: 032 254/98-1090 Inspektorát č. 3 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Nové sloučené ředitelství mateřské školy a školní jídelny Malostranská 123 Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 032 254/98-1090 Inspektorát č. 3 Signatura: bc2as103 Okresní pracoviště Kutná Hora INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Nové sloučené ředitelství mateřské školy a školní

Více

2011/2012. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ Rafinérský lesík BOHUMÍN. (příloha č. 9)

2011/2012. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ Rafinérský lesík BOHUMÍN. (příloha č. 9) VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ Rafinérský lesík BOHUMÍN (příloha č. 9) 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace 1. Charakteristika MŠ

Více

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9.

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9. Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2 Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE platný od: 1.9.2015 Mgr. Jiří Bernát ředitel školy Identifikační údaje Název školy: Střední

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Brno Inspekční zpráva Speciální mateřská škola při fakultní nemocnici, Brno, Helfertova 2 Helfertova 2, 662 63 Brno Identifikátor: 600171540 Zřizovatel: Školský

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.:071 759/99-01161 Oblastní pracoviště č. 7 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.:071 759/99-01161 Oblastní pracoviště č. 7 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.:071 759/99-01161 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: vg1as105 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Předškolní zařízení: Mateřská škola České Budějovice,

Více

Školní vzdělávací program. Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny

Školní vzdělávací program. Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny ŠVP pro základní vzdělávání Škola pro všechny žáky Verze druhá z 01. 09. 2010 Platnost 1.9.2007 Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-361/13-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-361/13-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-361/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Svatoslav Svatoslav 31, 675 07 Čechtín IČO:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Drobovice 76. Drobovice 76, 286 01 Čáslav. Identifikátor školy: 600 045 714

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Drobovice 76. Drobovice 76, 286 01 Čáslav. Identifikátor školy: 600 045 714 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Drobovice 76 Drobovice 76, 286 01 Čáslav Identifikátor školy: 600 045 714 Termín konání inspekce: 8. a 9. září 2004 Čj.: Signatura:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ HORNÍ CEREKEV

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ HORNÍ CEREKEV Mateřská škola Horní Cerekev, příspěvková organizace se sídlem Tyršova 347, 394 03 Horní Cerekev Vypracoval: Schválil: ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ HORNÍ CEREKEV Mgr. Lenka Jantačová, ředitelka školy Mgr. Lenka Jantačová,

Více

Školní vzdělávací program Univerzitní mateřská škola Lvíčata Zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program Univerzitní mateřská škola Lvíčata Zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program Univerzitní mateřská škola Lvíčata Zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání CESTA KOLEM SVĚTA 1. Škola a její vzdělávací program 1.1. Identifikační

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1.

Více

PROVOZNÍ A ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

PROVOZNÍ A ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ PROVOZNÍ A ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: 133/2015 Vypracovala: Zdeňka Jindrová Schválila: Mgr. Věra Sovová Projednáno na pedagogické radě dne: 26. 11. 2015 Nabývá platnost: 1. 12. 2015 I. PRÁVA A POVINNOSTI

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2. Na Stráni 879/2, 405 02 Děčín VI - Letná. Identifikátor školy: 600 076 261

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2. Na Stráni 879/2, 405 02 Děčín VI - Letná. Identifikátor školy: 600 076 261 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 Na Stráni 879/2, 405 02 Děčín VI - Letná Identifikátor školy: 600 076 261 Termín konání inspekce: 9.

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Mukařov U Zelené cesty 200, 251 62 Mukařov Identifikátor školy: 600 051 790 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-624/12-E. Základní škola a mateřská škola Zálší, okres Ústí nad Orlicí

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-624/12-E. Základní škola a mateřská škola Zálší, okres Ústí nad Orlicí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-624/12-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Základní škola a mateřská škola Zálší, okres

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOŘITOV, okres Blansko, příspěvková organizace, Školní 125, 679 21 Bořitov, tel.: 778 002 078

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOŘITOV, okres Blansko, příspěvková organizace, Školní 125, 679 21 Bořitov, tel.: 778 002 078 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOŘITOV, okres Blansko, příspěvková organizace, Školní 125, 679 21 Bořitov, tel.: 778 002 078 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY VESELÁ ŠKOLKA Razítko a podpis ředitele:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Martina Toťová Obec Struhařov ŠÚ Praha východ. Božena Drtinová

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Martina Toťová Obec Struhařov ŠÚ Praha východ. Božena Drtinová Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 035 004/99 1032 Signatura: vc5as105 Oblastní pracoviště č.3 Praha východ Okresní pracoviště Praha východ INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Struhařov Mnichovická179

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B1628/09-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B1628/09-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B1628/09-B Základní škola a Mateřská škola Prštice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 13, 664

Více

Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek Školní vzdělávací program pro školní družinu 1. Identifikační údaje Název školy: Základní škola T. G. Masaryka Adresa: T. G. Masaryka 396, 517 24 Borohrádek Ředitelka:

Více