OBSAH. 1. Identifikační údaje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. 1. Identifikační údaje"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání zpracovaný podle RVP PV č. j. 375/08 Všichni jsme kamarádi září 2008

2 OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy Materiální a technické vybavení školy Prostorové vybavení školy Hygienické vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru a ostatních zaměstnanců školy 2.4. Charakteristika dětí 2.5. Tradice a akce školky 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Filozofie vzdělávacího programu 3.2. Dlouhodobé záměry rozvoje Cíl biologický Cíl psychický Cíl interpersonální Cíl sociokulturní Cíl environmentální 4. Neformální kurikulum 4.1. Učitelka podporující zdraví 4.2. Věkově smíšené třídy 4.3. Rytmický řád dne 4.4. Tělesná pohoda a volný pohyb 4.5. Zdravá výživa 4.6. Spontánní hra 4.7. Podnětné prostředí 4.8. Bezpečné sociální prostředí 4.9. Týmové vedení Partnerské vztahy s rodiči Spolupráce MŠ a ZŠ Začlenění MŠ do života obce 5. Formální kurikulum obsah vzdělávání 5.1. Téma 5.2. Podtémata 5.3. Třídní plány 5.4. Téma angličtina hrou 6. Evaluace a autoevaluace 6.1. Evaluace třídních plánů 6.2. Evaluace školního plánu 7. Přílohy Školní řád MŠ Roční plán Plán spolupráce MŠ a 1. stupně ZŠ Třídní plány

3 1. Identifikační údaje Název ŠVP: Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (ŠVP PV) Motivační název: Všichni jsme kamarádi Číslo jednací: 375/ Zpracovatel: Název školy: Adresa školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, Školní 195, Dolní Bojanovice IČO: IZO subjektu: IZO mateřské školy: Ředitel školy: Koordinátorka ŠVP: Mgr. Martin Maňas Hana Holečková, zástupkyně ředitele pro MŠ Kontakty: ředitel školy zástupce ředitele sekretariát mateřská škola školní jídelna fax www: Zřizovatel: Název: Obec Dolní Bojanovice Adresa: OÚ Dolní Bojanovice 383, Kontakty: www: Platnost dokumentu: Od do Schváleno Školskou radou při ZŠ a MŠ Dolní Bojanovice ředitel školy

4 2. Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice je úplná základní škola. Součástí školy je školní družina s kapacitou 60 žáků, školní jídelna s kapacitou 570 jídel a od roku 2004 i mateřská škola. Mateřská škola má čtyři třídy s kapacitou 100 dětí. Poskytuje předškolní výchovu a vzdělávání dětem od 3 7 let v souladu se zřizovací listinou ze dne Od je mateřská škola spolu se základní školou společným právním subjektem. Škola je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Obec Dolní Bojanovice. Nachází se v Jihomoravském kraji, v okrese Hodonín Vybavení školy Materiální a technické vybavení školy Školní budova byla postavena v roce 1984, mateřská škola je po celkové rekonstrukci od září 2005 součástí budovy školy. Škola se nachází v okrajové části obce. Součástí školy je sportovní areál s běžeckým oválem (200m), doskočiště pro skok daleký, víceúčelové hřiště s umělým povrchem, dětské hřiště pro MŠ a ovocný sad. Prostory zahrady MŠ jsou dostatečně vybaveny tak, aby umožňovaly pohybové aktivity dětí (houpadla, houpačky, průlezky, fotbalové branky, lozící stěny, domek). Na zahradě je instalována sezónní sprcha. Součástí školy je kuchyně, jídlo je do MŠ převáženo z pavilonu ŠJ do pavilonu školky v termonádobách Prostorové vybavení školy Škola je umístěna v klidné části obce, skládá se ze tří pavilónů, mateřské školy, školní jídelny a tělocvičny. Vstup do MŠ je samostatný, a to přes přilehlou zahradu MŠ. Mateřská škola je v přízemí, od ostatních pavilónů školy je oddělena uzamykatelnými dveřmi. Děti jsou rozděleny do 4 oddělení: Motýlků, Včeliček, Berušek a Světlušek. Prostředí mateřské školy je bezbariérové, bez prahů a schodů. Všechny třídy jsou v přízemí. Třídy jsou v mateřské škole čtyři s přilehlým, normám odpovídajícím hygienickým zařízením. Ke každé třídě přiléhá šatna, která je vybavena skříňkami na šaty. Sborovna slouží i jako šatna učitelek a jídelna uklizeček. Dále je v MŠ kancelář zástupkyně pro MŠ, sklad uklízeček, přípravna jídla, výlevka a sklad materiálu. Ve dvou třídách mají učitelky k dispozici klavír. Budova není podsklepena. MŠ má zvláštní místnost na uskladnění venkovních hraček a samostatné venkovní WC pro děti přístupné pouze zvenku Hygienické vybavení školy Hygienické podmínky jsou velmi dobré. Umývárny všech tříd jsou opatřeny mísícími bateriemi a sprchovým koutem. Počty dětských umyvadel a WC odpovídají hygienické vyhlášce, stejně tak jako prostorová kapacita všech tříd. Personál MŠ má samostatné WC se sprchou.

5 2. 3. Charakteristika pedagogického sboru a ostatních zaměstnanců školy V mateřské škole pracuje 7 kvalifikovaných učitelek, jedna z nich plní zároveň funkci zástupkyně ředitele pro MŠ. Jedna učitelka MŠ má bakalářský titul ze studia speciální pedagogiky. V případě potřeby působí na škole kvalifikovaná asistentka pedagoga. Z řad učitelek MŠ je určena zdravotnice pro úsek MŠ. O úklid se starají 2 uklízečky, údržbu školy (tedy i MŠ) zajišťuje školník. Ve školní jídelně pracuje celkem 8 kuchařek, které připravují svačinky a obědy i pro MŠ. Personalistiku a ekonomický úsek zabezpečují 2 ekonomky (včetně ZŠ). Na škole působí preventista PO (školník) a osoba odpovědná za BOZP Charakteristika dětí Všechny třídy jsou věkově smíšené, jsou zde děti od 3 do 7 let (děti s odkladem školní docházky). Ve vzdělávání dětí je upřednostňováno rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání. V současné době je v jedné třídě jedno integrované dítě autista, kterému byla přiděna asistentka pedagoga. Veškerá snaha všech zaměstnanců směřuje k tomu, aby u nás bylo dítě maximálně šťastné a spokojené Tradice a akce školky Tradice jsou součástí letitého života mateřské školy. OSLAVY NAROZENIN oslavenci zapálíme svíčky na dortu, zazpíváme píseň k narozeninám a oslavenec dětem rozdá pamlsek. ROZSVĚCOVÁNÍ DÝNÍ ve spolupráci s rodiči, nazdobíme zahradu MŠ strašáky z dýní a v podvečer je rozsvítíme. HLEDÁNÍ SKŘÍTKA PODZIMNÍČKA obdoba hry = hledání pokladu po značené trase s plněním různých úkolů a vyvrcholením nalezení drobného dárku a cukrovinek. VÁNOČNÍ BESÍDKA A KOLEDOVÁNÍ setkání u stromečku ve vestibulu MŠ, každá třída přispěje básní, písní a společným zpěvem koled, koledování dětí vždy z jedné třídy v místním DPS pro důchodce. DĚTSKÝ KARNEVAL pořádá se pro širokou veřejnost s živou hudbou, soutěžemi, tanečky a hrami, s malým překvapením v podobě štěstíčka. BRIGÁDA NA ÚKLID ZAHRADY ve spolupráci s rodiči na jaře uklidíme zahradu od listí a připravíme ji na jarní hry. PŘÁNÍ MAMINKÁM třídní schůzky s ukázkou práce s dětmi a v podstatě s tím, co se naučily, s přáním a dárečkem k Svátku matek. VÝLET výlet autobusem za novým poznáním (ZOO Hodonín) apod. ROZLOUČENÍ SE ŠKOLÁKY plněním úkolů na stanovištích, dekorováním a knihou se rozloučíme s dětmi, které odchází do ZŠ. Mezi akce naší školky také patří: DOBRÝ START kurz s rodiči, ve kterém zjistí, jak jejich dítě reaguje v kolektivu, rodiče mají možnost srovnání v oblasti školní zralosti dítěte DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ spojený s monitoringem nových dětí GRAFOMOTORIKA kurz ve spolupráci s rodiči na procvičení uvolnění ruky (předškoláci) ŠKOLKA V PŘÍRODĚ pětidenní pobyt předškolních dětí bez rodičů ANGLIČTINA HROU seznámení předškolních dětí s jiným jazykem.

6 3. Charakteristika vzdělávacího programu 3.1. Filozofie vzdělávacího programu ŠVP vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a z modelového Programu podpory zdraví v MŠ. Filozofií MŠ je holisticko interakční pojetí zdraví. ŠVP je zpracován na 3 školní roky (září srpen 2011) a má motivační název Všichni jsme kamarádi. Chceme přispět: - k tvorbě podmínek pro tělesnou, duševní a společenskou pohodu dítěte po dobu pobytu v mateřské škole, - k výchově předškolního dítěte ke zdravému životnímu stylu (získání zdravých návyků a dovedností, odolnost vůči stresům a zdraví škodícím vlivům). Základní principy kurikula: 1. Respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce v celku společnosti a světa - snažíme se naplňovat základní fyziologické potřeby (děti mají možnost dokončit činnosti svým tempem, na WC chodí dle své potřeby, potřeba spánku se individuálně zkracuje nejméně však ¾ hodiny), - hodnocení dětí se snažíme nahrazovat slovní zpětnou vazbou popisem činností apod. - všichni dodržujeme dohodnutá pravidla (děti i dospělí), - sledujeme individuální zvláštnosti (vedeme o pokrocích dětí záznamy). 2. Rozvíjení komunikace a spolupráce - dodržujeme při komunikaci oční kontakt, případně si pomáháme dotykem, - děti dostávají prostor k vlastnímu vyjádření Dlouhodobé záměry rozvoje Snažíme se o to, aby děti, které odchází z mateřské školy, byly plně rozvinuty na základě svých možností a potřeb. Tedy po stránce tělesné, psychické, sociální i duchovní. V našem programu a práci si klademe především tyto cíle: Biologické dítě pozná své tělo, jeho funkci, dovede rozlišit zdraví od nemoci, umí o sebe pečovat (sebeobsluha), zdravě se pohybuje a snaží se neohrožovat své zdraví a život. Psychické dítě si uvědomuje sebe sama, umí vyjádřit své pocity a přání, snaží se řešit své problémy částečně samo, důvěřuje druhým, umí se soustředit. Interpersonální dítě se snaží o navázání kamarádských vztahů, dokáže srozumitelně komunikovat, vnímá a respektuje druhého člověka, snaží se být tolerantní. Sociokulturní dítě dodržuje a respektuje pravidla chování v různých sociálních skupinách (v MŠ, v rodině, v obci). Environmentální dítě vnímá okolní svět, jeho rozmanitost a zaujímá k němu přiměřeně svému věku určitý postoj (péče o okolí, přírodu, lidi apod.).

7 4. Podmínky a organizace vzdělávání 4.1. Učitelka podporující zdraví - svým životním stylem se učitelky snaží jít dětem příkladem - při vzdělávacích činnostech a hrách jsou učitelky dětem partnery - učitelky dávají dětem empatickou odezvu - učitelky se snaží o pozitivní komunikaci (co nejméně záporů) - učitelky si rozšiřují poznatky v rámci dalšího vzdělávání (semináře, školení) Rytmický řád dne - děti mají během dne dostatek času na spontánní hry - řízené činnosti jsou organizovány ve skupinách nebo individuálně - do MŠ přichází děti dle potřeb rodiny (6:30 8:00 hod.) Denní režim ve třídách Motýlků a Berušek 6,00 scházení dětí z ostatních tříd, ranní hry dle volby dětí (MOTÝLCI) 7,30 rozcházení dětí do svých tříd, hry a činnosti ve skupinkách, ranní cvičení nebo tělovýchovná chvilka 8,00 příchod většiny dětí, zaznamenání počtu 8,45 hygiena, svačina (probíhá postupně), řízené nebo skupinové činnosti dětí a hry 9,45 pobyt venku (při nepřízni počasí náhradní činnost) 11,45 hygiena a společná příprava stolování, oběd 12,30 příprava na odpočinek, převlékání do pyžam a odpočinek dětí 13,30 náhradní nespací aktivity individuální hry, dle zájmu didaktické cílené činnosti pro předškolní děti 14,30 hygiena a svačina 14,45 odpolední zájmové hry a činnosti dětí, postupné rozcházení dětí 15,15 spojení dětí do jedné třídy 16,30 budova MŠ se uzamyká Denní režim ve třídách Včeliček a Světlušek 6,00 scházení dětí z ostatních tříd, ranní hry dle volby dětí (MOTÝLCI) 7,30 rozcházení dětí do svých tříd, hry a činnosti ve skupinkách, ranní cvičení nebo tělovýchovná chvilka 8,00 příchod většiny dětí, zaznamenání počtu 8,45 hygiena, svačina (probíhá postupně), řízené nebo skupinové činnosti dětí a hry 9,45 pobyt venku (při nepřízni počasí náhradní činnost) 11,45 hygiena a společná příprava stolování, oběd 12,30 příprava na odpočinek, převlékání do pyžam a odpočinek dětí 13,30 náhradní nespací aktivity individuální hry, dle zájmu didaktické cílené činnosti pro předškolní děti 14,30 hygiena a svačina 14,45 odpolední zájmové hry a činnosti dětí, postupné rozcházení dětí 15,15 spojení dětí do jedné třídy 16,30 budova MŠ se uzamyká ZÁMĚRY: zařazovat řízené aktivity při pobytech venku.

8 4.3. Věkově smíšené třídy U dětí podporujeme vhodnou socializaci ve skupině, schopnost pomáhat mladším, nést za své činy zodpovědnost, ve třídě mohou být spolu sourozenci. Ve třídách je rovnoměrné zastoupení všech věkových skupin. Po celou dobu docházky chodí děti do stejné třídy, mají stejné kamarády a učitelky Tělesná pohoda a volný pohyb Děti mají ve třídě možnost využít žíněnek, skákacích míčů, míčků, balančních kruhů, ribstolu, žebříků, apod. Za příznivého počasí pobývají co nejvíce venku (hřiště MŠ, vycházky). Rodičům je každoročně nabízen předplavecký výcvik dětí. Při nepříznivém počasí využívá MŠ tělocvičny ZŠ. ZÁMĚRY: zařazovat cvičení rozlišovacích schopností všech smyslů Zdravá výživa Děti se při jídle samostatně obsluhují. Využíváme princip postupné svačiny. Vedeme děti k tomu, aby si samy řekly o přidání nebo že něco nejedí. Pitný režim je zajišťován po celou dobu provozu MŠ. ZÁMĚRY: postupně nahrazovat sladké svačiny, cukrovinky plnohodnotnými potravinami, ovocem a zeleninou Spontánní hra Děti mají volný přístup k hračkám, které jsou v jejich dosahu. MŠ má ke hraní vhodně zařízenou a vybavenou zahradu. Učitelky respektují to, že některé děti odmítají společnou hru a hrají si samy. Učitelky sledují dodržování dohodnutých pravidel - obsazování herních koutků, úklid hraček a předmětů na hraní. Děti dostávají prostor na dokončení hry. ZÁMĚRY: zajistit doplnění škály nehotových hraček provazy, látky, odřezky dřeva, klobouky apod Podnětné prostředí Velikost sedacího nábytku odpovídá různým věkovým skupinám. Zahrada MŠ je vybavena dřevěným venkovním nábytkem s dopadovými plochami. Výzdoba tříd, šaten a chodeb dětskými pracemi odpovídá aktuálně probíraným tématům, případně ročnímu období Bezpečné sociální prostředí V MŠ panují partnerské vztahy mezi všemi navzájem. Ve třídách se každý rok obnovují pravidla chování společně tvořená s dětmi. Děti jsou co nejvíce chváleny a co nejméně trestány. Všichni zaměstnanci MŠ se snaží být dětem příkladem svým prosociálním chováním. MŠ se snaží o co největší otevřenost vůči rodičům a veřejnosti. ZÁMĚRY: co možná nejvíce pozitivně ovlivňovat děti, které mají sklon k agresivitě, omezování práv druhých, ponižování, posmívání se, šikaně.

9 4.9. Týmové vedení Každý zaměstnanec MŠ zná své kompetence. Je využíváno společného plánování (měsíční porady učitelek s ředitelem školy, porady s dětmi o výběru činností), prostor mají i připomínky rodičů. Problémy se snažíme řešit včas. Učitelkám je umožňován profesní a vzdělanostní růst. Vedení MŠ dává prostor učitelkám na řešení problémů, respektuje názory a náměty spolupracovnic, podporuje otevřenou komunikaci. Spolupracující kolektiv je největší devízou při společné prácí, výchově a vzdělávání dětí Partnerské vztahy s rodiči Rodiče jsou co nejvíce (avšak dobrovolně) vtahováni do aktivit MŠ i do každodenního života ve školce. Organizují se pravidelná setkání s rodiči (rodičovské neformální schůzky, besedy s odborníky, ukázky prací s účastí rodičů, společná práce dětí a rodičů apod.). ZÁMĚRY: nadále zapojovat rodiče do pomoci MŠ Spolupráce MŠ se ZŠ - organizování společných divadelních představení - návštěvy MŠ v základní škole a opačně - MŠ má v tělocvičně ZŠ vyhrazeny pravidelné hodiny - pomoc MŠ při zápisu do 1. třídy (info o školní zralosti předškoláků, jednání s rodiči) - zástupkyně pro MŠ se účastní porad v ZŠ (zpětná vazba) - návaznost výuky angličtiny v MŠ a 1. a 2. ročníku ZŠ Podrobný plán viz příloha Spolupráce ZŠ a MŠ. ZÁMĚRY: nadále obhajovat a vysvětlovat rodičům, veřejnosti specifika předškolní pedagogiky Začlenění MŠ do života obce - zřizovatel je seznamován se záměry MŠ - zástupkyně ředitele pro MŠ je členkou zastupitelstva obce - MŠ rozvíjí spolupráci s ostatními institucemi v obci (ZUŠ, knihovna, DPS) - MŠ pravidelně přispívá do Zpravodaje obce a prezentuje tak svou činnost veřejnosti. ZÁMĚRY: zvát zástupce obce na akce MŠ.

10 5. Obsah vzdělávání 5.1. Téma vzdělávání Téma je shodné s filozofií podpory zdraví v MŠ. Obsah vzdělávání je naplánován na dobu tří let tedy doby, kdy dítě v MŠ pobývá. Konkrétní kompetence naplňované v příslušném roce se objevují ve třídních plánech. Jsou chápány jako prioritní, rozvíjíme však všechny kompetence prostřednictvím neformálního kurikula Integrované bloky - podtémata Vzdělávací obsah je uspořádán do 5-ti podtémat, integrovaných bloků. Ty spolu s klíčovými kompetencemi zahrnují všechny oblasti vzdělávání, kterých by mělo dosáhnout dítě, odcházející z naší MŠ, a to na základě svých možností. Jednotlivá podtémata se přičleňují k hlediskům týkající se identity, společenství, přírody, aktivity a zdravého životního stylu. Dávají podtématům smysl a obsah a nabídku činností. Z jednotlivých podtémat s přidělenými kompetencemi je zpracovávány Třídní plány. Jejich náplň je zpracovávána námětově konkrétně, jak obsahem, tak nabídkou činností, situacemi a potřebami dětí Podtéma Vím, kdo jsem Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat sebe sama, seznamují se se svým tělem, rozlišují pohlaví, poznávají části těla a jeho funkce, a připravují se na role budoucí. - má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích (1/1) - umí se citově vyrovnat s novými situacemi v rámci běžného života dítěte svého věku (3/4) - nemá obavu ze změny, přijímá ji jako běžnou součást života (3/7) - rozvíjí své poznávací funkce a dovednosti (3/3) - dovede označit svoje potřeby (tělesné, psychické, sociální, etické) a přizpůsobit jim své chování (4/2) - umí vyjádřit, co se mu líbí, co ne, vysvětlit proč (4/6) - v běžných životních situacích předvídá následky a přijímá konkrétní důsledky svých činů, svého chování (4/4) - poznáváním sebe samého vytváří pravdivý obraz o sobě, o své identitě, vlastnostech (temperament), sklonech a schopnostech (5/1) - ví, že když řešení problémů přesahuje jeho síly, má se obrátit o pomoc na osobu ze svého nejbližšího okolí (2/6) Podtéma Vím, kam patřím Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí rozvíjet kamarádské vztahy, poznávat život ve společnosti a správně se v něm orientovat (děti se učí přátelským vztahům, respektovat názory druhých a řešit vzniklé situace). - uvědomuje si, že lidé jsou různí a liší se podle řady znaků: pohlaví, věku, kultury, etnika, rasy, náboženství, sociálního zázemí, životní úrovně (1/7) - k problémům přistupuje aktivně, organizuje své činnosti, nečeká, že jeho problémy bude řešit někdo jiný (3/5) - chápe, že lidé mají různé pocity, emoce a city, dovede je rozpoznávat a pojmenovat (5/4) - má vytvořené základní návyky společenského chování (6/1)

11 - je schopno elementární spolupráce ve dvojici, ve skupině dětí (6/4) - je ochotno vysvětlovat svůj názor a naslouchat druhým (6/2) - dovede se vyjádřit a domluvit s dětmi a s dospělými (6/3) - chápe, že svým chováním a skutky nemá omezovat druhého. Dbá pravidel soužití (6/6) - uvědomuje si, že svým chováním může spoluvytvářet prostředí pohody (6/7) - uvědomuje si, že každý má nějaká práva a povinnosti (7/4) - u druhých respektuje a toleruje potřeby a individuálně odlišné způsoby jejich uspokojování (7/5) - ochraňuje přírodu, cítí k ní odpovědnost a úmyslně ji nepoškozuje (7/8) Podtéma Objevuji svět Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat vše, co je obklopuje, ať už jde o živou nebo neživou přírodu, a chápat souvislosti toho, co se kolem nich děje (chápat svět kolem sebe, změny, příčiny a souvislosti). - má zájem pochopit jevy kolem sebe v jejich souvislostech, dovede se ptát (1/5) - rozlišuje dobro a zlo a dovede obě etické kategorie vidět ve vztahu ke zdraví (2/2) - je zvídavé, má touhu poznávat (3/1) - dovede sdělovat události a příhody, které se mu staly (5/5) - dovede zvládnout jednoduché zátěže a překážky (5/9) - chce poznávat své okolí, svět (7/1) - prožívá vztah k přírodě, sounáležitost s přírodou neživou a živou, ochraňuje ji, cítí odpovědnost a úmyslně ji nepoškozuje (7/2+7/7) - má zájem pochopit jevy kolem sebe, ptá se (7/6) - dovede požádat o pomoc, když je v nouzi (5/8) Podtéma Chci být prospěšný Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí, že vlastním přičiněním mohou ovlivnit kvalitu života a řešit vzniklé situace (učí se ovlivňovat prostředí kolem sebe a uvědomovat si, že svět lze přetvářet). - k problémům přistupuje aktivně, organizuje své činnosti, nečeká, že jeho problémy bude řešit někdo jiný (3/5) - řeší jednoduché problémy, má představu o tom, že většinu problémů může řešit více způsoby (3/6) - dovede vyvinout úsilí, pokud chápe smysl své činnosti, vytrvá u ní, dokončuje ji (4/5) - snaží se ovládat intenzitu emocí, které by škodily jemu nebo okolí (5/2) - má zvnitřněnou potřebu řádu, aktivně se podílí na tvorbě pravidel. Přijatá pravidla se snaží plnit (5/7) - chová se vstřícně a nabízí pomoc tam, kde vidí, že je třeba (6/5) - chová se vstřícně a je ochotné pomoci tam, kde je třeba, zvládá jednoduché činnosti v péči o nejbližší prostředí a potřeby druhých (7/3) - komunikuje, dokáže se dohodnout i v případě problémové situace (5/6) Podtéma Chci být zdravý Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí vážit si života a zdraví, pečovat o ně, upevňovat hygienické návyky, prostřednictvím pohybové aktivity dosáhnout duševní pohody a vyrovnanosti (osvojení zdravých hygienických návyků).

12 - vnímá, že člověk může mít potíže se zdravím tělesným, ale také duševním, a že tyto potíže mohou spolu souviset (1/2) - rozumí tomu, že způsob, jakým se člověk chová a žije, má vliv, špatný nebo dobrý, na jeho zdraví (1/3) - rozlišuje lidské aktivity na ty, které mohou zdraví člověka, přírody podporovat, a ty, které mohou zdraví poškozovat (1/4) - má vytvořenou představu o pojmu závislost a o věcech, které ničí zdraví a zkracují život člověka: cigarety, alkohol, drogy, hry na automatech (1/6) - vnímá,že všechno na světě má vztah ke zdraví, buď ho podporuje, nebo poškozuje (2/1) - chápe, že zdraví není samozřejmostí a musí je chránit (2/3) - podporuje konkrétními činnostmi vlastní zdraví i zdraví ostatních, přírody (2/5) - chápe, že když je člověk nemocen (krátkodobě, dlouhodobě, akutně, chronicky), nemůže dělat řadu věcí, které dělá rád a které patří k jeho životu (2/4) - má vytvořeny základní návyky sebeobsluhy a osobní hygieny (4/1) - odhaduje rizika ohrožující jeho zdraví a bezpečnost (4/3) - chápe, že tělesná aktivita, zdravá výživa, spánek a odpočinek přispívají k dobré náladě a spokojenosti (5/3) - má vytvořenu představu o zdravé životosprávě (2/6).

13 5.3. Třídní plány Školička druhý domov (z podtématu Vím, kdo jsem ) - umí se citově vyrovnat s novými situacemi v rámci běžného života dítěte svého věku (3/4) - nemá obavu ze změny, přijímá ji tak jako běžnou součást života (3/7) - dovede označit svoje potřeby (tělesné, psychické, sociální, estetické) a přizpůsobit jím své chování (4/2) - v běžných životních situacích předvídá následky a přijímá konkrétní důsledky svých činů, svého chování (4/4) - má vytvořeny základní návyky sebeobsluhy a osobní hygieny (4/1) Podzimní radovánky (z podtématu Vím, kdo jsem ) - má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích (1/1) - rozvíjí své poznávací funkce a dovednosti (3/3) - umí vyjádřit, co se mu líbí, co ne, vysvětlit proč (4/6) - poznáváním sebe samého vytváří obraz o sobě, o své identitě, vlastnostech (temperament), sklonech a schopnostech (5/1) - ví, že zdraví není samozřejmostí a musí je chránit (2/3) - odhaduje rizika ohrožující zdraví a bezpečnost (4/3) Vánoce ve školce (z podtématu Vím, kam patřím ) - dovede se vyjádřit a domluvit s dětmi a dospělými (6/3) - uvědomuje si, že svým chováním může spoluvytvářet prostředí pohody (6/7) - k problémům přistupuje aktivně, organizuje své činnosti, nečeká, že jeho problémy bude řešit někdo jiný (3/5) - je ochotno vysvětlovat svůj názor a naslouchat druhým (6/2) - vnímá, že všechno na světě má vztah ke zdraví, buď ho podporuje, nebo poškozuje (2/1) Kouzelný svět pohádek (z podtématu Vím, kam patřím ) - má vytvořené základní návyky společenského chování (6/1) - je schopno elementární spolupráce ve dvojici, ve skupině dětí (6/4) - chápe, že svým chováním a skutky nemá omezovat druhého. Dbá pravidel soužití (6/6) - uvědomuje si, že každý má nějaká práva a povinnosti (7/4) - chápe, že tělesná aktivita, zdravá výživa, spánek a odpočinek přispívají k dobré náladě a spokojenosti (5/3).

14 Královna Zima (z podtématu Objevuji svět ) - má zájem pochopit jevy kolem sebe v jejich souvislostech, dovede se ptát (1/5) - je zvídavé, má touhu poznávat (3/1) - dovede sdělovat události a příhody, které se mu staly (5/5) - rozlišuje dobro a zlo a dovede obě etické kategorie vidět ve vztahu ke zdraví (2/2) - chápe, že když je člověk nemocen (krátkodobě, dlouhodobě, akutně, chronicky), nemůže dělat řadu věcí, které dělá rád a které patří k životu (2/4) Jarní probuzení (z podtématu Chci být prospěšný ) - má zvnitřnělou potřebu řádu, aktivně se podílí na tvorbě pravidel, přijatá pravidla se snaží plnit (5/7) - chová se vstřícně a nabízí pomoc tam, kde vidí, že je třeba (6/5) - dovede vyvinout úsilí, pokud chápe smysl své činnosti, vytrvá u ní, dokončuje ji (4/5) - snaží se ovládat intenzitu emocí, které by škodily jemu nebo okolí (5/2) - komunikuje, dokáže se dohodnout i v případě problémové situace (5/6) Já a vitamíny (z podtématu Chci být zdravý ) - vnímá, že člověk může mít potíže se zdravím tělesným, ale také duševním, a že tyto potíže mohou spolu souviset (1/2) - rozlišuje lidské aktivity na ty, které mohou zdraví člověka podporovat a poškozovat (1/4) - podporuje konkrétními činnostmi vlastní zdraví i zdraví ostatních (2/5) - rozumí tomu, že způsob, jakým se člověk chová a žije, má vliv na jeho zdraví (1/3) Moje vesnička (z podtématu Vím, kam patřím ) - uvědomuje si, že lidé jsou různí a liší se podle řady znaků: pohlaví, věku, náboženství, kultury, etniky, rasy, sociálního zázemí, životní úrovně (1/7) - chápe, že lidé mají různé pocity, emoce a city, dovede je rozpoznat a pojmenovat (5/4) - u druhých respektuje a toleruje potřeby a individuálně odlišné způsoby jejich uspokojování (7/5) - ví, že když řešení problémů přesahuje jeho síly, má se obrátit o pomoc na osobu ze svého nejbližšího okolí (2/6) Lidský svět (z podtématu Objevuji svět ) - dovede zvládnout jednoduché zátěže a překážky (5/9) - chce poznávat své okolí a svět (7/1) - prožívá vztah k přírodě, sounáležitost s přírodou neživou a živou, ochraňuje ji, cítí odpovědnost a úmyslně ji nepoškozuje (7/2+7/7) - má zájem pochopit jevy kolem sebe, ptá se (7/6) - dovede požádat o pomoc, když je v nouzi (5/8).

15 Moje příroda (z podtématu Chci být prospěšný ) - k problémům přistupuje aktivně, organizuje své činnosti, nečeká, že jeho problémy bude řešit někdo jiný (3/5) - řeší jednoduché problémy, má představu o tom, že většinu problémů může řešit více způsoby (3/6) - chová se vstřícně a je ochotné pomoci tam, kde je třeba, zvládá jednoduché činnosti v péči o nejbližší prostředí a potřeby druhých (7/3) - ochraňuje přírodu, cítí k ní zodpovědnost a úmyslně ji nepoškozuje (7/8) Časové řazení třídních plánů Téma: Školička druhý domov Podzimní radovánky Vánoce ve školce Královna zima Kouzelný svět pohádek Já a vitamíny Jarní probuzení Lidský svět Moje vesnička Moje příroda Termín realizace: září, říjen říjen, listopad listopad, prosinec leden, únor leden, únor únor, březen březen, duben duben, květen květen, červen červen, červenec 5.4. Angličtina hrou pro předškolní děti MŠ má ve svém vzdělávacím programu zařazenu výuku angličtiny, a to pro všechny předškolní děti, jednou týdně 30 minut. Výuka je zdarma (v rámci předškolního vzdělávání) a zajišťuje ji kvalifikovaná učitelka MŠ. Na tuto výuku navazuje výuka angličtiny v 1. a 2. ročníku ZŠ Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Toto vzdělávání je závislé na druhu a stupni postižení dítěte. Pokud školka bude splňovat personální a materiální podmínky k tomuto vzdělávání (které se vždy posuzují podle druhu a stupně postižení dítěte), je připravena vzdělávat i takto znevýhodněné dítě.

16 6. Autoevaluace MŠ 6.1. Oblasti evaluace podmínky ke vzdělávání (materiální, prostorové, ekonomické, hygienické) zpracování a realizace podtémat naplňování cílů vzdělávání výsledky vzdělávání práce pedagogů (hodnocení vedením i sebereflexí) vzdělávání a sebevzdělávání pedagogů školní klima, spolupráce s rodiči, Školskou radou, zřizovatelem a ostatními subjekty řízení školy, kvalita personální práce, hospodaření soulad realizovaného ŠVP s RVP PV 6.2. Cíle a kriteria evaluace Cílem autoevaluace je zjistit, zda škola naplňuje koncepční záměr rozvoje školy a školní vzdělávací program. Autoevaluací získá škola aktuální informace o stavu školy a tím další podklady pro plánování a realizaci dalšího rozvoje školy. Kriteria autoevaluace jsou stanovována pro jednotlivé dílčí cíle, které si škola stanovuje na každý školní rok (jsou stanoveny v rámcovém Ročním plánu práce pro každý školní rok) Nástroje evaluace - pedagogická dokumentace (učební plány, osnovy) a dokumentace dětí - ankety a dotazníky pro učitele či rodiče - výstupy z vlastní kontrolní a hospitační činnosti - písemné podklady (posudky, hodnocení, inspekční zprávy, záznamy z kontrol, auditů) - vnitřní statistické ukazatele - vnější statistické ukazatele (demografický vývoj) - SWOT analýza, sociometrie Evaluace třídních plánů a) Autoevaluace (hodnocení vlastní práce) - 1x ročně písemně podle předtištěného materiálu b) Zpětná vazba tématických částí - po ukončení každé tématické (třídní) části (písemně na rub přímo do plánu) - průběžně do sešitu evaluace, jak činnosti pomohly při naplňování cílů c) Vedení záznamů o dětech - vstupní záznam na základě rozhovoru s rodiči a pozorování (adaptace) - minimálně 1x měsíčně popisně, empaticky sešit denních záznamů - minimálně 2x do roka vývoj v jednotlivých oblastech do sešitu záznamů, nebo přehledů - vedení dětského portfolia (po dobu jeho docházky do MŠ) vybrané práce dětí, opatřené komentáři a daty zhotovení - s předškolními dětmi provádíme testy před zápisem do ZŠ, s výsledky seznámíme rodiče a dohodneme se na společném postupu Při sledování vývoje je důležité mapovat, v čem je dítě úspěšné, zjišťovat, v čem má problémy a z toho vyvozujeme důsledky pro svou další práci s ním.

17 d) Hodnocení podtémat - 2x ročně (pololetí, konec školního roku) učitelky společně ve třídách Evaluace školního plánu a) hospitace zástupkyně ředitele pro MŠ průběžně b) výroční hodnocení činnosti školy 1x ročně dle požadavků ředitele školy a vyhlášky c) sebehodnocení školy 1x za 3 roky 6.4. Časové rozvržení evaluačních činností Do konce září projednání struktury vlastního hodnocení školy s pedagogickou radou Průběžně - hospitační činnost - rozhovory s učiteli a rodiči - rozbory dokumentace školy, tříd 2x ročně - výstupy z jednání Školské rady 7. Přílohy k ŠVP Přílohy k ŠVP jsou jako samostatné směrnice či dokumenty školy (z důvodu jejich pravidelné aktualizace). 1. Školní řád MŠ 2. Roční plán práce školy 3. Třídní plány 4. Plán výuky Aj 5. Plán spolupráce MŠ a ZŠ 6. Kritéria pro přijímání dětí do MŠ

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN školní rok 2013/2014 Tématický celek pro školní rok 2013/2014 zpracování kompetencí v SUKy Název: POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Podténa 1.

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Mateřská škola Pouzdřany, okres Břeclav, příspěvková organizace Za Kostelem 105 691 26 Pouzdřany. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Pouzdřany, okres Břeclav, příspěvková organizace Za Kostelem 105 691 26 Pouzdřany. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Pouzdřany, okres Břeclav, příspěvková organizace Za Kostelem 105 691 26 Pouzdřany Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání od 1.9.2011 do 31.8.2014 OBSAH 1. Představení školy

Více

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) 6.3. AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) Výsledkem autoevaluace školy je strategický plán na pětileté období, který je též samostatnou přílohou ŠVP a je každoročně vyhodnocován

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 tel. 312682940 fax: 312686329 e-mail: kladno_4zs@volny.cz IČO 70567981 Školní vzdělávací program školní družiny 1.Identifikační údaje Školní družina

Více

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 KONTAKTNÍ ÚDAJE Forma: Statutární zástupce: IČO: Bankovní spojení: Zřizovatel: Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 Helena Hružíková 709 81 671 KB Opava, č.ú.

Více

Projekt Podpora zdraví v mateřské škole

Projekt Podpora zdraví v mateřské škole Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Hradec Králové, Sokolská 581 Čj.: 1077/2012 Projekt Podpora zdraví v mateřské škole (platnost od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2015) Obsah: 1. Představení

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců Základní škola a Mateřská škola Kopidlno ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Činnost mateřské školy vykonává Základní škola a Mateřská škola Kopidlno. Školní řád byl zpracován v souladu s těmito platnými právními

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

Z pohádky do pohádky

Z pohádky do pohádky Školní vzdělávací program Mateřská škola Žirafka Z pohádky do pohádky Pohádky jsou staré jako lidstvo samo. Pomáhají upevňovat víru v to, že dobro vždy zvítězí nad zlem, ale zároveň říkají, že se člověk

Více

Barevné putování se Sluníčko

Barevné putování se Sluníčko Modrá třída Třídní vzdělávací program Barevné putování se Sluníčko Motto: Sluníčko rádo čaruje,barvičkami svět maluje modrá třída 2012/2013 Třídní učitelky: Marta Römanová, Romana Zapachová Analýza skupiny:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro zájmové vzdělávání Platný od 1. 9. 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOVOSICE SADY PIONÝRŮ 355/2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dokument vstupuje v platnost k 1. 9. 2011

Více

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP Příloha ŠVP - 1 Obecná charakteristika ŠD Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600 Snahou školní družiny je hodnotně zaměstnat děti v době mimo vyučování, prohlubovat

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000, 102 00 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 4. PROVOZNÍ ŘÁD Č.j.: 4ZŠ - OŘ /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 21.6.2006 Směrnice nabývá

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání POPICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA POPICE, OKRES BŘECKAV,PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE HLAVNÍ 85,691 27 POPICE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání od 1. 9.2014 do 31. 8. 2017 Schváleno na

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období 2012-2014 Mateřská škola Novoborská Praha 9, Novoborská 611 Školní kurikulum podpory zdraví v Mateřské škole Novoborská Obsah: 1) Představení

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Vojkovice, okres Brno-venkov, Nádražní 169, 667 01 Vojkovice Školní vzdělávací program mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola, Vojkovice, okres Brno-venkov, Nádražní 169, 667 01 Vojkovice Školní vzdělávací program mateřské školy Základní škola a Mateřská škola, Vojkovice, okres Brno-venkov, Nádražní 169, 667 01 Vojkovice Školní vzdělávací program mateřské školy Zpracovala : Věra Kopčáková učitelka pověřená vedením MŠ a kolektiv

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

VZDĚLÁVACÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY

VZDĚLÁVACÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY VZDĚLÁVACÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ ROVENSKO POD TROSKAMI Vydává: ředitelka školy Mgr. Zuzana Bílková 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV: Základní škola Rovensko pod Troskami TELEFON: 481382201 EMAIL: zs.rovensko@seznam.cz

Více

Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ

Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název programu ŠKOLA NÁS BAVÍ Název školy Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín Adresa školy 696 31 Bukovany 132 Ředitel

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2015

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2015 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2015 Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace Název rozvojového programu Ministerstvo

Více

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 Mateřská škola Olešná ŠKOLNÍ ŘÁD šř - 1/15 Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 IČD 75033241 Tel.311572152 E-mail ms.olesnaseznarn.cz Kapacita 20 dětí Provozní doba 6:30-15:30 1) Mateřská škola

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Masarykovy ZŠ Klatovy, tř.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Lukavec Na Podskalí 282, 394 26 LUKAVEC ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Š K O L N Í D R U Ž I N Y NÁZEV Školní vzdělávací program školní družiny při Základní a Mateřské škole

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti mateřské školy. Školní rok: 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy Školní rok: 2007/2008 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ 1 OBSAH

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Uherčice, okres Břeclav Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY Pro období 2006-2009 Školní vzdělávací program byl vypracován kolektivem učitelek MŠ projednáván a schválen

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Spektrum, s.r.o. Kytlická 757, 190 00 Praha 9- Prosek Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Obsah: Identifikační údaje Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. Obsah:

ŠKOLNÍ DRUŽINA. Obsah: ŠKOLNÍ DRUŽINA Obsah: A Identifikační údaje B Charakteristika školní družiny C Konkrétní cíle vzdělávání D Délka, formy a metody, obsah a časový plán vzdělávání E Podmínky přijímání uchazečů, průběhu a

Více

Činnosti dětí, řízené pedagogem Řízená činnost pedagogem je cca 30 minut denně u starších dětí, u mladších cca 20 minut.

Činnosti dětí, řízené pedagogem Řízená činnost pedagogem je cca 30 minut denně u starších dětí, u mladších cca 20 minut. Provozní řád MŠ Dětská 4698 zpracováno podle zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a vyhlášky 410/2005Sb. O hygienických požadavcích na prostory a provoz

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA - 383/11 A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA - 383/11 A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA - 383/11 A Název právnické osoby Mateřská škola Volavkova vykonávající činnost školy: Sídlo: Volavkova 7/1877, 162 00 Praha 6 - Břevnov

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-14/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-14/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-14/13-P Název právnické osoby Mateřská škola Montessori Plzeň vykonávající činnost školy: Sídlo: Kopeckého sady 12, 301 00 Plzeň IČO:

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Třídní vzdělávací program Zelená třída Třídní učitelky: Blanka Švamberková Diana Oláhová Počet dětí ve třídě: 28 v rozmezí 3 až 6 let 6 dětí s odkladem školní docházky 13 dětí předškolního věku 9 dětí

Více

VĚCNÉ (FYZICKÉ) PROSTŘEDÍ. Prostory školy

VĚCNÉ (FYZICKÉ) PROSTŘEDÍ. Prostory školy Inspirujte se tím, co pro podporu zdravého stravování a pohybu doporučuje Celoškolní koncepce v oblasti zdravého stravování a pohybu a co realizujete ve svých školách VĚCNÉ (FYZICKÉ) PROSTŘEDÍ Prostory

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1.9.2009 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Orlová-Lutyně K. Dvořáčka 1228 okres Karviná, příspěvková organizace ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,,

Více

1. Identifikační údaje: 2. Charakteristika školní družiny: 3. Cíle výchovně vzdělávací práce: 4. Formy vzdělávání: 5. Materiální podmínky:

1. Identifikační údaje: 2. Charakteristika školní družiny: 3. Cíle výchovně vzdělávací práce: 4. Formy vzdělávání: 5. Materiální podmínky: 1. Identifikační údaje: Školní družina je součástí Mateřské a Základní školy, Brno, Lidická 6a Ředitel školy: Mgr. Gordon Brei Vychovatelka: Bc Simona Tomanová, počet oddělení: 1 Školní vzdělávací program

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program,,barevná ŠKOLKA - 1 - Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... - 3-2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Myšlenková mapa s projektem

Myšlenková mapa s projektem VY_32_INOVACE_12_PRV_2_05 Šablona č. 12 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Předmět Prvouka Tematický okruh Člověk - zdraví Ročník 1. 2. Anotace Znát pojem a hodnotu svého zdraví- EV Životospráva zdravá

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T.G.Masaryka Náchod Základní škola T.G.Masaryka Náchod Minimální preventivní program školy 2012 2013 Zpracovala: Mgr.Jitka Müllerová, ŠMP Obsah : 1. Úvod 2. Realizace preventivního programu na škole 3. Postup v případě podezření

Více

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň I. Údaje o zařízení Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň Telefon: 378 609 695 mateřská škola 378 609 619 školní jídelna E-mail: ms@vrcen.cz www.stránky:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Školní vzdělávací program pro školní družinu Číslo dokumentu: 01.62 01092013 Platnost: 01.09.2013 Počet stran: 8 Počet příloh: 0 Školní vzdělávací program

Více

5.8.7. Školní projekty

5.8.7. Školní projekty 5.8.7. Školní projekty Školní projekty jsou připravovány napříč pedagogickým sborem a do výuky zařazovány během školního roku. Reflektují na aktuální otázky, potřeby a problémy, které si vyžadují řešení

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více