Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad Dvůr Králové nad Labem"

Transkript

1 Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/ / /Sm Dvůr Králové nad Labem, dne 2. října 2012 Oprávněná úřední osoba: Semerák Zdeněk, tel.: , .: Účastníci územního a stavebního řízení: Žadatel (stavebník) : VČP Net, s.r.o., IČ , Pražská třída č.p. 485, Hradec Králové 4 zastoupená RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ Plynárenská č.p.499, Brno a dále zastoupená na podkladě písemné plné moci Miroslavem Otradovským, nar , IČ , R. A. Dvorského č.p. 2890, Dvůr Králové nad Labem Další Obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn a další účastník řízení: Město Dvůr Králové nad Labem, IČ , náměstí T. G. Masaryka č.p.38, zastoupené Ing. Radmilou Horáček Fil akovskou vedoucí odboru rozvoje, investic a majetku města Telefónica Czech Republic, a.s., IČ , Za Brumlovkou č.p.2/266, Praha 4 UPC Česká republika, a.s., IČ , Závišova č.p.5, Praha 4 ČEZ, a.s., IČ , Duhová 2 č.p.1444, Michle, Praha 4 ČEZ Distribuce, a. s., IČ , Teplická 8 č.p.874, Děčín IV-Podmokly, Děčín 2 Zdeněk Pour, nar , Rokycanova č.p.1320, Dvůr Králové nad Labem Stanislava Pourová, nar , Rokycanova č.p.1320, Dvůr Králové nad Labem Radko Hrma, nar , Rokycanova č.p.2436, Dvůr Králové nad Labem Jiřina Hrmová, nar , Rokycanova č.p.2436, Dvůr Králové nad Labem Účastníci územního řízení: Společenství vlastníků jednotek domu čp. 2063, 206, IČ , Rokycanova č.p.2065, Dvůr Králové nad Labem Milan Brdička, nar , Rokycanova č.p.783, Dvůr Králové nad Labem Šárka Bělohoubková, nar , Rokycanova č.p.799, Dvůr Králové nad Labem Ing Tomáš Gottwald, nar , Rokycanova č.p.810, Dvůr Králové nad Labem Václav Gottwald, nar , Rokycanova č.p.810, Dvůr Králové nad Labem Milada Gottwaldová, nar , Rokycanova č.p.810, Dvůr Králové nad Labem Ing. Rudolf Mikulský, nar , Michálkovická č.p.1650/201, Slezská Ostrava, Ostrava 10 Miroslav Tomanec, nar , Rokycanova č.p.1092, Dvůr Králové nad Labem Jiří Rejl, nar , nar. Bratří Čapků č.p.2679, Dvůr Králové nad Labem Ludmila Rückerová, nar , Libušina č.p.2772, Dvůr Králové nad Labem Petra Fischeorvá, nar , Lamačova č.p.862/26, Hlubočepy, Praha 52 Lenka Krymláková, nar , Mendíků č.p.406/5, Michle, Praha 4 David Lieser, nar , Rokycanova č.p.1323, Dvůr Králové nad Labem Zdeněk Hnyk, nar , Rokycanova č.p.1334, Dvůr Králové nad Labem Zdenka Heřmanská, nar , Rokycanova č.p.1324, Dvůr Králové nad Labem Vladislava Rulfová, nar , Rokycanova č.p.1325, Dvůr Králové nad Labem Oldřich Hauser, nar , Rokycanova č.p.1326, Dvůr Králové nad Labem Monika Hauserová, nar , Rokycanova č.p.1326, Dvůr Králové nad Labem Stanislava Hynková, nar , Rokycanova č.p.1327, Dvůr Králové nad Labem Oldřich Lochman, nar , Rokycanova č.p.1328, Dvůr Králové nad Labem Jana Lochmanová, nar , Rokycanova č.p.1328, Dvůr Králové nad Labem Vratislav David, nar , Rokycanova č.p.1329, Dvůr Králové nad Labem

2 Jiří Houžvic, nar , Rokycanova č.p.1442, Dvůr Králové nad Labem Eva Houžvicová, nar , Rokycanova č.p.1442, Dvůr Králové nad Labem Miluška Dufková, nar , Rokycanova č.p.1803, Dvůr Králové nad Labem Veronika Dufková, nar , Rokycanova č.p.1803, Dvůr Králové nad Labem Zdeňka Kränková, nar , Rokycanova č.p.1803, Dvůr Králové nad Labem Karel Řehák, nar , Čelakovského č.p.1997, Dvůr Králové nad Labem Zdeňka Řeháková, nar , Karolíny Světlé č.p.2137, Dvůr Králové nad Labem Robert Tomanec, nar , Žireč č.p.133, Dvůr Králové nad Labem Petra Tomancová, nar , Karolíny Světlé č.p.2146, Dvůr Králové nad Labem Vlastimil Hloušek, nar , Rokycanova č.p.1797, Dvůr Králové nad Labem Božena Hloušková, nar , Rokycanova č.p.1797, Dvůr Králové nad Labem Petr Valeš, nar , Rokycanova č.p.1331, Dvůr Králové nad Labem Jana Valešová, nar , Rokycanova č.p.1331, Dvůr Králové nad Labem Lenka Procházková, nar , Rokycanova č.p.1332, Dvůr Králové nad Labem R O Z H O D N U T Í V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Dne podala společnost VČP Net, s.r.o., IČ , Pražská třída č.p. 485, Hradec Králové 4 zastoupená RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ Plynárenská č.p.499, Brno a dále zastoupená na podkladě písemné plné moci Miroslavem Otradovským, nar , IČ , R. A. Dvorského č.p. 2890, Dvůr Králové nad Labem žádost (č.j.: ) o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: NTL plynovodu a přípojek plynu v ulici Rokycanova ve Dvoře Králové nad Labem na stavebních parcelách číslo 899/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 900/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 984 (zastavěná plocha a nádvoří), 999 (zastavěná plocha a nádvoří), 1000 (zastavěná plocha a nádvoří), 1348/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 1500 (zastavěná plocha a nádvoří), 1502 (zastavěná plocha a nádvoří), 1503 (zastavěná plocha a nádvoří), 1504 (zastavěná plocha a nádvoří), 1506 (zastavěná plocha a nádvoří), 1507 (zastavěná plocha a nádvoří), 1508 (zastavěná plocha a nádvoří), 1509 (zastavěná plocha a nádvoří), 1510 (zastavěná plocha a nádvoří), 1847 (zastavěná plocha a nádvoří), 2089 (zastavěná plocha a nádvoří), 2090 (zastavěná plocha a nádvoří), 2094 (zastavěná plocha a nádvoří), 2147 (zastavěná plocha a nádvoří), 2157 (zastavěná plocha a nádvoří), 2206 (zastavěná plocha a nádvoří), 2632/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 2633/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 2634 (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemkových parcelách číslo 1817 (zahrada), 1831/9 (zahrada), 1831/19 (ostatní plocha), 1832/9 (zahrada), 1835/1 (ostatní plocha), 1836/6 (zahrada), 1873/1 (zahrada), 1873/4 (zahrada), 1873/22 (zahrada), 3736 (ostatní plocha), 3844 (ostatní plocha), 4252 (ostatní plocha) v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem a dne žádost o stavební povolení (č.j.: ) pro stavbu : NTL plynovodu v ulici Rokycanova ve Dvoře Králové nad Labem na pozemkových parcelách číslo 1835/1 (ostatní plocha), 3736 (ostatní plocha) v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem. Dnem podání žádostí bylo zahájeno řízení o výše uvedených žádostech. Odbor výstavby a ÚP Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, jako stavební úřad příslušný podle Č.j.: VÚP/ / /Sm 2

3 13 odst. 1 písm. f) a 84 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a místně příslušný podle 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále správní řád ) usnesením ze dne vydaným pod č.j.: VÚP/ / /Sm rozhodl podle 78 odstavce 1 stavebního zákona, v souladu s ustanovením 140 odst.1 správního řádu o spojení výše uvedeného územního řízení a stavebního řízení. V souladu s ustanovením 140 odst. 4 správního řádu bylo usnesení poznamenáno do spisu, o čemž stavební úřad v souladu s ustanovením 76 odst. 3 správního řádu účastníky řízení vyrozuměl v oznámení o zahájení spojených řízení opatřením ze dne 29. srpna 2012 vydaným pod č.j.: VÚP/ / /Sm. Stavební úřad podle 78 odst. 1 stavebního zákona a 140 správního řádu, posoudil záměr žadatele a přezkoumal žádost a připojené podklady ve spojeném územním a stavebním řízení podle ustanovení 90 a 111 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení a provedeného veřejného ústního jednání vydává: I. podle ustanovení 76, 79 a 92 stavebního zákona a ustanovení 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby pro stavbu: NTL plynovodu a přípojek plynu v ulici Rokycanova ve Dvoře Králové nad Labem na stavebních parcelách číslo 899/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 900/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 984 (zastavěná plocha a nádvoří), 999 (zastavěná plocha a nádvoří), 1000 (zastavěná plocha a nádvoří), 1348/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 1500 (zastavěná plocha a nádvoří), 1502 (zastavěná plocha a nádvoří), 1503 (zastavěná plocha a nádvoří), 1504 (zastavěná plocha a nádvoří), 1506 (zastavěná plocha a nádvoří), 1507 (zastavěná plocha a nádvoří), 1508 (zastavěná plocha a nádvoří), 1509 (zastavěná plocha a nádvoří), 1510 (zastavěná plocha a nádvoří), 1847 (zastavěná plocha a nádvoří), 2089 (zastavěná plocha a nádvoří), 2090 (zastavěná plocha a nádvoří), 2094 (zastavěná plocha a nádvoří), 2147 (zastavěná plocha a nádvoří), 2157 (zastavěná plocha a nádvoří), 2206 (zastavěná plocha a nádvoří), 2632/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 2633/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 2634 (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemkových parcelách číslo 1817 (zahrada), 1831/9 (zahrada), 1831/19 (ostatní plocha), 1832/9 (zahrada), 1835/1 (ostatní plocha), 1836/6 (zahrada), 1873/1 (zahrada), 1873/4 (zahrada), 1873/22 (zahrada), 3736 (ostatní plocha), 3844 (ostatní plocha), 4252 (ostatní plocha) v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem ( dále stavba ). Umísťovaná stavba obsahuje: NTL plynovod a přípojky plynu, dopojení odběrních plynových zařízení v rozsahu projektové dokumentace vyhotovené Miroslavem Otradovským, ČKAIT , IČ , R. A. Dvorského č.p. 2890, Dvůr Králové nad Labem pod číslem zakázky : P 01/2012. Pro umístění stavby se stanoví tato podmínka: Stavba bude umístěna na stavebních parcelách číslo 899/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 900/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 984 (zastavěná plocha a nádvoří), 999 (zastavěná plocha a nádvoří), 1000 (zastavěná plocha a nádvoří), 1348/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 1500 (zastavěná plocha a nádvoří), 1502 (zastavěná plocha a nádvoří), 1503 (zastavěná plocha a nádvoří), 1504 (zastavěná plocha a nádvoří), 1506 (zastavěná plocha a nádvoří), 1507 (zastavěná plocha a nádvoří), 1508 (zastavěná plocha a nádvoří), 1509 (zastavěná plocha a nádvoří), 1510 (zastavěná plocha a nádvoří), 1847 (zastavěná plocha a nádvoří), 2089 (zastavěná plocha a nádvoří), 2090 (zastavěná plocha a nádvoří), 2094 (zastavěná plocha a nádvoří), 2147 (zastavěná plocha a nádvoří), 2157 (zastavěná plocha a nádvoří), 2206 (zastavěná plocha a nádvoří), 2632/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 2633/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 2634 (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemkových parcelách číslo 1817 (zahrada), 1831/9 (zahrada), 1831/19 (ostatní plocha), 1832/9 (zahrada), 1835/1 (ostatní plocha), 1836/6 (zahrada), 1873/1 (zahrada), 1873/4 (zahrada), 1873/22 (zahrada), 3736 (ostatní plocha), 3844 (ostatní plocha), 4252 (ostatní plocha) v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem, jak je zakresleno ve výkresu SITUACE PLYNOVOD číslo E.01-3 v měřítku 1:500, který je Č.j.: VÚP/ / /Sm 3

4 nedílnou součástí projektové dokumentace stavby vyhotovené autorizovaným technikem Miroslavem Otradovským ČKAIT pod č. zakázky: P 01/2012. Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: Námitky účastníků řízení nebyly v řízení uplatněny. Účastníkem řízení dle ustanovení 27 odst. 1 písm. a) správního řádu je žadatel VČP Net, s.r.o., IČ , Pražská třída č.p. 485, Hradec Králové 4 zastoupená RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ Plynárenská č.p.499, Brno a dále zastoupená na podkladě písemné plné moci Miroslavem Otradovským, nar , IČ , R. A. Dvorského č.p. 2890, Dvůr Králové nad Labem. II. podle ustanovení 115 stavebního zákona a ustanovení 5 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, s t a v e b n í p o v o l e n í pro výše uvedenou umístěnou stavbu: NTL plynovodu v ulici Rokycanova ve Dvoře Králové nad Labem na pozemkových parcelách číslo 1835/1 (ostatní plocha), 3736 (ostatní plocha) v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem. Stavba obsahuje: NTL plynovod v rozsahu projektové dokumentace vyhotovené Miroslavem Otradovským, ČKAIT , IČ , R. A. Dvorského č.p. 2890, Dvůr Králové nad Labem pod číslem zakázky : P 01/2012. Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 1. Stavba bude provedena na pozemkových parcelách číslo 1835/1 (ostatní plocha), 3736 (ostatní plocha) v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem. 2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace stavby vyhotovené Miroslavem Otradovským, ČKAIT , IČ , R. A. Dvorského č.p. 2890, Dvůr Králové nad Labem pod číslem zakázky : P 01/ Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněnou osobou. 4. Stavba bude zhotovena dodavatelsky oprávněnou osobou (stavebním podnikatelem). Před zahájením stavby stavebník oznámí stavebnímu úřadu název a sídlo dodavatele stavby. 5. Stavba bude dokončena nejpozději do Stávající dřeviny a zeleň nebude poškozena. Dřeviny mohou byt odstraněny pouze na základě povolení ke kácení od zdejšího příslušného dotčeného orgánu Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem odboru životního prostředí orgánu ochrany přírody a krajiny. 7. Budou dodrženy podmínky stanovené ve stanovisku dotčených orgánů: 7.1. Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí - koordinované závazné stanovisko ze dne pod č.j.: OŽP/ / /kl: Ochrana přírody a krajiny: Při terénních pracích nebudou poškozeny dřeviny, ani jejich kořenový systém. Pokud bude výkop probíhat do 2 m v blízkosti vzrostlých stromů, bude v tomto úseku prováděn ruční výkop. Při hloubení výkopů nesmí být porušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Kořeny je možné přerušit pouze řezem. Kořeny je nutné chránit před vysycháním a před účinky mrazu. Č.j.: VÚP/ / /Sm 4

5 Ochrana zemědělského půdního fondu: Souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu není třeba podle 9, odst. 2 písm.c) zákona č.334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok, včetně doby potřebné k uvedení půdy do původního stavu Památková péče: Bude dodržen 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 8. Podle ustanovení 25 odst. 6 písm. c) zákona o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a dle 40 odst. 5 vyhlášky č.104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, žadatel musí požádat o zvláštní užívání pozemní komunikace z důvodu stavebních prací u Městského úřadu ve Dvoře Králové nad Labem odboru dopravy a silničního hospodářství, silničního správního úřadu. 9. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a příslušné normové hodnoty. 10. Stavebník je ve smyslu 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, povinen oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, popřípadě oprávněné organizaci (např. muzeu) svůj záměr a umožnit mu provedení záchranného archeologického výzkumu. K provedení tohoto výzkumu s ním oprávněná organizace uzavře písemnou dohodu o podmínkách archeologického výzkumu na nemovitosti. Nejpozději 10 pracovních dní předem stavebník písemně oznámí vybranému archeologickému pracovišti zahájení zemních a stavebních prací. Dojde-li k archeologickému nálezu, mimo provádění archeologických výzkumů, oznámí toto stavebník ve smyslu 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nejpozději do druhého dne nejbližšímu muzeu buď osobně, nebo prostřednictvím obecního úřadu. 11. Provádění stavby musí vyhovovat zákonu č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákonu č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů. 12. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 13. Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení (tabulka Stavba povolena ). Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. 14. Před zahájením stavby bude vytyčeno vedení technické infrastruktury, zejména elektronických komunikací, vedení elektrické energie a zemního plynu, vodovodů a kanalizací, veřejného osvětlení včetně jejich ochranných pásem a zajištěna jejich ochrana při provádění stavby proti ohrožení nebo poškození podle zvláštních předpisů ve vlastnictví: - VČP Net, s.r.o., IČ , Pražská třída č.p. 485, Hradec Králové 4 - ČEZ Distribuce, a. s., IČ Teplická 8 č.p.874, Děčín IV-Podmokly, Děčín 2 - UPC Česká republika, a.s., IČ , Závišova č.p.5, Praha 4 - ČEZ, a.s., IČ , Duhová 2 č.p.1444, Michle, Praha 4 - Město Dvůr Králové nad Labem, IČ , náměstí T. G. Masaryka č.p.38, (vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení) - Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ , Za Brumlovkou 266/2,140 02,Praha 4, Michle 15. Pracovníci, kteří budou provádět zemní výkopové a stavební práce budou před jejich realizací seznámeni s polohou podzemních sítí technické infrastruktury včetně jejich ochranných pásem. Při práci v ochranných pásmech sítí technického vybavení budou dodrženy podmínky stanovené normovými hodnotami. Provádění stavby musí vyhovovat zákonu č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákonu č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve Č.j.: VÚP/ / /Sm 5

6 znění pozdějších předpisů. Zemní výkopové práce v ochranných pásmech podzemních sítí technického vybavení budou prováděny výhradně ručním způsobem a za zvýšené opatrnosti. Odkrytí zařízení podzemních sítí může být provedeno pouze na dobu nezbytně nutnou pro napojení jednotlivého zařízení. Odkryté zařízení bude řádně zabezpečeno proti prověšení a poškození. Zahájení realizace stavby oznámí stavebník správcům stavbou dotčených sítí technického vybavení minimálně 14 dnů předem. Nad kabelovými trasami bude dodržován zákaz přejíždění těžké mechanizace. Bez souhlasu vlastníků - správců sítí technického vybavení nebude zvyšována ani snižována vrstva zeminy nad zařízením. V průběhu realizace stavby nebudou v ochranných pásmech sítí technického vybavení zřizovány žádné skládky ani doprovodné stavby. V případě poškození sítí technického vybavení bude toto neprodleně oznámeno vlastníku - správci sítě, jehož zařízení bylo poškozeno a výkopové či stavební práce zastaveny do doby zřízení nápravy. Před zásypem výkopů přizve stavebník (zhotovitel stavby) vlastníky - správce sítí technického vybavení ke kontrole jejich zařízení. O této kontrole bude proveden zápis. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi. 16. Podzemní vedení veřejného osvětlení bude před zahájením stavby vytyčeno a předána trasa vedení kabelu od Technických služeb města dvůr Králové nad Labem. 17. Před zahájením prací bude vyzván zástupce Technických služeb města Dvůr Králové nad Labem k předání místa stavby zhotoviteli a bude provedena fotodokumentace místa před zásahem. V průběhu stavby nebude na přilehlých komunikacích skladován žádný stavební materiál ani odstavovány pracovní stroje. Výkopové práce lze provádět od 1.4. do běžného roku. Veškerý přebytečný materiál z výkopů bude ihned odstraněn. Bude vždy zajištěn bezpečný průchod osob. Případné svislé dopravní značení při provádění stavby bude zřízeno na základě souhlasu dopravní policie České republiky v Trutnově. Veškeré svislé dopravní značení bude pořízeno a kontrolováno na náklady zhotovitele (stavebníka). Před definitivním záhozem bude kabel na místě prokazatelně zkontrolován. Před zahájením stavebních prací zhotovitel (stavebník) projedná podmínky pravidelného svozu komunálního odpadu od nemovitostí se zástupcem Technických služeb města Dvůr Králové nad Labem. Veškeré dotčené plochy budou dány do původního stavu. Rekonstrukce vedení pod komunikací bude řešeno protlakem a překopy. Chodníky budou předlážděny, dotčené plochy po překopech zaasfaltovány s odpovídajícími přesahy. Bude provedena hutnící zkouška. Překopy budou provedeny v co nejkratším možném termínu a provizorně zasypány, aby nebylo zabráněno průjezdu vozidel záchranných složek. 18. Před zahájením výkopových prací a před vydáním rozhodnutí Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem - odboru dopravy a silničního hospodářství silničního správního úřadu o zvláštním užívání komunikace za účelem provádění stavebních prací stavebník uzavře smlouvu o nájmu ploch s Technickými službami města Dvora Králové nad Labem, kde budou stanoveny závazné podmínky. 19. Stavbou dotčené pozemky budou po dokončení uvedeny do původního, náležitého stavu se zatravněním. 20. Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu podle 122 stavebního zákona. Stavebník je povinen dle ustanovení 122 stavebního zákona podat stavebnímu úřadu žádost o vydání kolaudačního souhlasu. Žádost bude podána na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 5 prováděcí vyhlášky, a bude doložena náležitostmi dle ustanovení 121 stavebního zákona. 21. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude doloženo: - popis a zdůvodnění provedených odchylek od územního rozhodnutí, stavebního povolení, - doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací (u podzemních sítí technického vybavení ještě před jejich zakrytím) - doklady o výsledcích předepsaných zkoušek - dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení) - zápis o odevzdání a převzetí stavby, pokud byl pořízen Č.j.: VÚP/ / /Sm 6

7 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby ( 156 stavebního zákona) Účastníkem řízení dle ustanovení 27 odst. 1 písm. a) správního řádu je žadatel VČP Net, s.r.o., IČ , Pražská třída č.p. 485, Hradec Králové 4 zastoupená RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ Plynárenská č.p.499, Brno a dále zastoupená na podkladě písemné plné moci Miroslavem Otradovským, nar , IČ , R. A. Dvorského č.p. 2890, Dvůr Králové nad Labem. Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: Námitky účastníků řízení nebyly v řízení uplatněny. Odůvodnění Dne podala společnost VČP Net, s.r.o., IČ , Pražská třída č.p. 485, Hradec Králové 4 zastoupená RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ Plynárenská č.p.499, Brno a dále zastoupená na podkladě písemné plné moci Miroslavem Otradovským, nar , IČ , R. A. Dvorského č.p. 2890, Dvůr Králové nad Labem žádost (č.j.: ) o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: NTL plynovodu a přípojek plynu v ulici Rokycanova ve Dvoře Králové nad Labem na stavebních parcelách číslo 899/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 900/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 984 (zastavěná plocha a nádvoří), 999 (zastavěná plocha a nádvoří), 1000 (zastavěná plocha a nádvoří), 1348/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 1500 (zastavěná plocha a nádvoří), 1502 (zastavěná plocha a nádvoří), 1503 (zastavěná plocha a nádvoří), 1504 (zastavěná plocha a nádvoří), 1506 (zastavěná plocha a nádvoří), 1507 (zastavěná plocha a nádvoří), 1508 (zastavěná plocha a nádvoří), 1509 (zastavěná plocha a nádvoří), 1510 (zastavěná plocha a nádvoří), 1847 (zastavěná plocha a nádvoří), 2089 (zastavěná plocha a nádvoří), 2090 (zastavěná plocha a nádvoří), 2094 (zastavěná plocha a nádvoří), 2147 (zastavěná plocha a nádvoří), 2157 (zastavěná plocha a nádvoří), 2206 (zastavěná plocha a nádvoří), 2632/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 2633/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 2634 (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemkových parcelách číslo 1817 (zahrada), 1831/9 (zahrada), 1831/19 (ostatní plocha), 1832/9 (zahrada), 1835/1 (ostatní plocha), 1836/6 (zahrada), 1873/1 (zahrada), 1873/4 (zahrada), 1873/22 (zahrada), 3736 (ostatní plocha), 3844 (ostatní plocha), 4252 (ostatní plocha) v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem a dne žádost o stavební povolení (č.j.: ) pro stavbu : NTL plynovodu v ulici Rokycanova ve Dvoře Králové nad Labem na pozemkových parcelách číslo 1835/1 (ostatní plocha), 3736 (ostatní plocha) v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem. Dnem podání žádostí bylo zahájeno řízení o výše uvedených žádostech. Stavební úřad usnesením ze dne vydaným pod č.j.: VÚP/ / /Sm rozhodl podle 78 odstavce 1 stavebního zákona, v souladu s ustanovením 140 odst.1 správního řádu o spojení výše uvedeného územního řízení a stavebního řízení, kdy podmínky v území jsou jednoznačné, pro území je schválen územní plán, se kterým je záměr v souladu, žádosti se týkají téhož předmětu, věcně spolu souvisejí a rovněž se týkají týchž účastníků řízení a povaha věci, účel řízení ani ochrana práv a oprávněných zájmů účastníků řízení nebrání tomu, aby obě řízení byla spojena. V souladu s ustanovením 140 odst. 4 správního řádu bylo usnesení poznamenáno do spisu, o čemž stavební úřad v souladu s ustanovením 76 odst. 3 správního řádu účastníky řízení vyrozuměl v oznámení o zahájení spojených řízení opatřením ze dne 29. srpna 2012 vydaným pod č.j.: VÚP/ / /Sm. Stavební úřad opatřením ze dne 29. srpna 2012 vydaným pod č.j.: VÚP/ / /Sm oznámil zahájení spojeného územního a stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s ustanovením 85 a 109 stavebního zákona, přitom vzal stavební úřad v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně způsobu jejího provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že účastníkem řízení podle ustanovení 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona a současně dle ustanovení 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona je jako žadatel a stavebník VČP Net, s.r.o., IČ , Pražská třída č.p. 485, Č.j.: VÚP/ / /Sm 7

8 Hradec Králové 4 zastoupená RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ Plynárenská č.p.499, Brno a dále zastoupená na podkladě písemné plné moci Miroslavem Otradovským, nar , IČ , R. A. Dvorského č.p. 2890, Dvůr Králové nad Labem. Městu Dvůr Králové nad Labem, IČ , se sídlem náměstí T. G. Masaryka č.p.38, Dvůr Králové nad Labem, jako obci, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, postavení účastníka řízení přiznává stavební zákon v ustanovení 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona. Dalšími účastníky řízení podle ustanovení 85 odst. 2 stavebního zákona byli stanoveni Telefónica Czech Republic, a.s., IČ , Za Brumlovkou č.p.2/266, Praha 4, UPC Česká republika, a.s., IČ , Závišova č.p.5, Praha 4, ČEZ, a.s., IČ , Duhová 2 č.p.1444, Michle, Praha 4, ČEZ Distribuce, a. s., IČ , Teplická 8 č.p.874, Děčín IV-Podmokly, Děčín 2, Zdeněk Pour, nar , Rokycanova č.p.1320, Dvůr Králové nad Labem, Stanislava Pourová, nar , Rokycanova č.p.1320, Dvůr Králové nad Labem, Radko Hrma, nar , Rokycanova č.p.2436, Dvůr Králové nad Labem, Jiřina Hrmová, nar , Rokycanova č.p.2436, Dvůr Králové nad Labem, Společenství vlastníků jednotek domu čp. 2063, 206, IČ , Rokycanova č.p.2065, Dvůr Králové nad Labem, Milan Brdička, nar , Rokycanova č.p.783, Dvůr Králové nad Labem, Šárka Bělohoubková, nar , Rokycanova č.p.799, Dvůr Králové nad Labem, Ing Tomáš Gottwald, nar , Rokycanova č.p.810, Dvůr Králové nad Labem, Václav Gottwald, nar , Rokycanova č.p.810, Dvůr Králové nad Labem, Milada Gottwaldová, nar , Rokycanova č.p.810, Dvůr Králové nad Labem, Ing. Rudolf Mikulský, nar , Michálkovická č.p.1650/201, Slezská Ostrava, Ostrava 10, Miroslav Tomanec, nar , Rokycanova č.p.1092, Dvůr Králové nad Labem, Jiří Rejl, , nar. Bratří Čapků č.p.2679, Dvůr Králové nad Labem, Ludmila Rückerová, nar , Libušina č.p.2772, Dvůr Králové nad Labem, Petra Fischeorvá, nar , Lamačova č.p.862/26, Hlubočepy, Praha 52, Lenka Krymláková, nar , Mendíků č.p.406/5, Michle, Praha 4, David Lieser, nar , Rokycanova č.p.1323, Dvůr Králové nad Labem, Zdeněk Hnyk, nar , Rokycanova č.p.1334, Dvůr Králové nad Labem, Zdenka Heřmanská, nar , Rokycanova č.p.1324, Dvůr Králové nad Labem, Vladislava Rulfová, nar , Rokycanova č.p.1325, Dvůr Králové nad Labem, Oldřich Hauser, nar , Rokycanova č.p.1326, Dvůr Králové nad Labem, Monika Hauserová, nar , Rokycanova č.p.1326, Dvůr Králové nad Labem, Stanislava Hynková, nar , Rokycanova č.p.1327, Dvůr Králové nad Labem, Oldřich Lochman, nar , Rokycanova č.p.1328, Dvůr Králové nad Labem, Jana Lochmanová, nar , Rokycanova č.p.1328, Dvůr Králové nad Labem, Vratislav David, nar , Rokycanova č.p.1329, Dvůr Králové nad Labem, Jiří Houžvic, nar , Rokycanova č.p.1442, Dvůr Králové nad Labem, Eva Houžvicová, nar , Rokycanova č.p.1442, Dvůr Králové nad Labem, Miluška Dufková, nar , Rokycanova č.p.1803, Dvůr Králové nad Labem, Veronika Dufková, nar , Rokycanova č.p.1803, Dvůr Králové nad Labem, Zdeňka Kränková, nar , Rokycanova č.p.1803, Dvůr Králové nad Labem, Karel Řehák, nar , Čelakovského č.p.1997, Dvůr Králové nad Labem, Zdeňka Řeháková, nar , Karolíny Světlé č.p.2137, Dvůr Králové nad Labem, Robert Tomanec, nar , Žireč č.p.133, Dvůr Králové nad Labem, Petra Tomancová, nar , Karolíny Světlé č.p.2146, Dvůr Králové nad Labem, Vlastimil Hloušek, nar , Rokycanova č.p.1797, Dvůr Králové nad Labem, Božena Hloušková, nar , Rokycanova č.p.1797, Dvůr Králové nad Labem, Petr Valeš, nar , Rokycanova č.p.1331, Dvůr Králové nad Labem, Jana Valešová, nar , Rokycanova č.p.1331, Dvůr Králové nad Labem, Lenka Procházková, nar , Rokycanova č.p.1332, Dvůr Králové nad Labem. Účastníci stavebního řízení uvedeni v 109 stavebního zákona byli stanovení Telefónica Czech Republic, a.s., IČ , Za Brumlovkou č.p.2/266, Praha 4, UPC Česká republika, a.s., IČ , Závišova č.p.5, Praha 4, ČEZ, a.s., IČ , Duhová 2 č.p.1444, Michle, Praha 4, ČEZ Distribuce, a. s., IČ , Teplická 8 č.p.874, Děčín IV- Podmokly, Děčín 2, Zdeněk Pour, nar , Rokycanova č.p.1320, Dvůr Králové nad Labem, Stanislava Pourová, nar , Rokycanova č.p.1320, Dvůr Králové nad Labem, Č.j.: VÚP/ / /Sm 8

9 Radko Hrma, nar , Rokycanova č.p.2436, Dvůr Králové nad Labem, Jiřina Hrmová, nar , Rokycanova č.p.2436, Dvůr Králové nad Labem. K projednání předložených žádostí současně ve výše uvedeném opatření nařídil stavební úřad veřejné ústní jednání na den 1. října 2012 (pondělí) v 9:00 hodin do zasedací místnosti Městského úřadu Dvůr Králové n.l. náměstí T. G. Masaryka č.p.38 ve 2.nadzemním podlaží číslo dveří 223, ze kterého byl sepsán protokol. Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti, popřípadě důkazy nebyly podle ustanovení 89 odst. 1 a 112 odst. 1 stavebního zákona nejpozději při veřejném ústním jednání dne 1. října 2012 (pondělí) uplatněny. V řízení byly doloženy následující stanoviska, opatření a rozhodnutí dotčených orgánů: - koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem ze dne pod č.j.: OŽP/ / /kl - stanovisko, vyjádření dotčených orgánů Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem ze dne pod č.j.: OŽP/ / /kl - rozhodnutí Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne pod č.j.:odp/ / /bru o uložení stavby do místní komunikace. - Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje ze dne pod č.j.:hshk /2012. V provedeném řízení stavební úřad posoudil a přezkoumal předložené žádosti vč. připojených podkladů zejména z hledisek uvedených v ustanovení 90 a 111 stavebního zákona, a dospěl k závěru, že záměr žadatele (umístění stavby) včetně předložené projektové dokumentace stavby, která je úplná, přehledná a splňuje obecné požadavky na výstavbu, je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů. Stavební úřad ověřil i účinky budoucího užívání stavby k povolenému účelu a dospěl k názoru, že nebudou negativně ovlivňovat okolní prostředí. Dále stavební úřad dospěl k závěru, že umísťovaná a povolovaná stavba vzhledem ke svému rozsahu se nedotýká ochrany přírody a krajiny. Stavební úřad v průběhu řízení po posouzení všech předložených dokladů, neshledal důvody, které by bránily vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení, vyhověl proto žádosti žadatele a rozhodl ve věci způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. Poučení o odvolání I. Proti územnímu rozhodnutí o umístění stavby mohou účastníci řízení podat odvolání podle 81 a následujících správního řádu ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje - odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním u zdejšího stavebního úřadu. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jenž mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka (dle 82 odstavce 2 správního řádu). II. Proti stavebnímu povolení mohou účastníci řízení podat odvolání podle 81 a následujících správního řádu ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje - odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním u zdejšího stavebního úřadu. Č.j.: VÚP/ / /Sm 9

10 Odvolání musí mít náležitosti uvedené v 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jenž mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka (dle 82 odstavec 2 správního řádu). V souladu s ustanovením 140 odst. 7 správního řádu má u společných rozhodnutí odvolání proti rozhodnutí s podmiňujícím výrokem (rozhodnutí o umístění stavby) odkladný účinek i vůči rozhodnutí s navazujícím výrokem (povolení stavby). OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA odborný referent Zdeněk Semerák Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů. Vyvěšeno dne... Sejmuto dne... Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. UPOZORNĚNÍ: Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou podle 25 správního řádu. Vyvěšeno na elektronické úřední desce (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) dne... Sejmuto dne... (razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup) Č.j.: VÚP/ / /Sm 10

11 Doručí se: Účastníci územního řízení uvedeni v 85 odst.1 stavebního zákona, podle 87 odst.1 stavebního zákona a účastníci stavebního řízení uvedeni v 109 stavebního zákona, podle 112 stavebního zákona (doporučeně) : VČP Net, s.r.o., IČ , Pražská třída č.p. 485, Hradec Králové 4 zastoupená RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ Plynárenská č.p.499, Brno a dále zastoupená na podkladě písemné plné moci Miroslavem Otradovským, nar , IČ , R. A. Dvorského č.p. 2890, Dvůr Králové nad Labem Město Dvůr Králové nad Labem, IČ , náměstí T. G. Masaryka č.p.38, zastoupené Ing. Radmilou Horáček Fil akovskou vedoucí odboru rozvoje, investic a majetku města Účastníci územního řízení uvedeni v 85 odst. 2 stavebního zákona (veřejnou vyhláškou) Telefónica Czech Republic, a.s., IČ , Za Brumlovkou č.p.2/266, Praha 4 UPC Česká republika, a.s., IČ , Závišova č.p.5, Praha 4 ČEZ, a.s., IČ , Duhová 2 č.p.1444, Michle, Praha 4 ČEZ Distribuce, a. s., IČ , Teplická 8 č.p.874, Děčín IV-Podmokly, Děčín 2 Zdeněk Pour, nar , Rokycanova č.p.1320, Dvůr Králové nad Labem Stanislava Pourová, nar , Rokycanova č.p.1320, Dvůr Králové nad Labem Radko Hrma, nar , Rokycanova č.p.2436, Dvůr Králové nad Labem Jiřina Hrmová, nar , Rokycanova č.p.2436, Dvůr Králové nad Labem Společenství vlastníků jednotek domu čp. 2063, 206, IČ , Rokycanova č.p.2065, Dvůr Králové nad Labem Milan Brdička, nar , Rokycanova č.p.783, Dvůr Králové nad Labem Šárka Bělohoubková, nar , Rokycanova č.p.799, Dvůr Králové nad Labem Ing Tomáš Gottwald, nar , Rokycanova č.p.810, Dvůr Králové nad Labem Václav Gottwald, nar , Rokycanova č.p.810, Dvůr Králové nad Labem Milada Gottwaldová, nar , Rokycanova č.p.810, Dvůr Králové nad Labem Ing. Rudolf Mikulský, nar , Michálkovická č.p.1650/201, Slezská Ostrava, Ostrava 10 Miroslav Tomanec, nar , Rokycanova č.p.1092, Dvůr Králové nad Labem Jiří Rejl, , nar. Bratří Čapků č.p.2679, Dvůr Králové nad Labem Ludmila Rückerová, nar , Libušina č.p.2772, Dvůr Králové nad Labem Petra Fischeorvá, nar , Lamačova č.p.862/26, Hlubočepy, Praha 52 Lenka Krymláková, nar , Mendíků č.p.406/5, Michle, Praha 4 David Lieser, nar , Rokycanova č.p.1323, Dvůr Králové nad Labem Zdeněk Hnyk, nar , Rokycanova č.p.1334, Dvůr Králové nad Labem Zdenka Heřmanská, nar , Rokycanova č.p.1324, Dvůr Králové nad Labem Vladislava Rulfová, nar , Rokycanova č.p.1325, Dvůr Králové nad Labem Oldřich Hauser, nar , Rokycanova č.p.1326, Dvůr Králové nad Labem Monika Hauserová, nar , Rokycanova č.p.1326, Dvůr Králové nad Labem Stanislava Hynková, nar , Rokycanova č.p.1327, Dvůr Králové nad Labem Oldřich Lochman, nar , Rokycanova č.p.1328, Dvůr Králové nad Labem Jana Lochmanová, nar , Rokycanova č.p.1328, Dvůr Králové nad Labem Vratislav David, nar , Rokycanova č.p.1329, Dvůr Králové nad Labem Jiří Houžvic, nar , Rokycanova č.p.1442, Dvůr Králové nad Labem Eva Houžvicová, nar , Rokycanova č.p.1442, Dvůr Králové nad Labem Miluška Dufková, nar , Rokycanova č.p.1803, Dvůr Králové nad Labem Veronika Dufková, nar , Rokycanova č.p.1803, Dvůr Králové nad Labem Zdeňka Kränková, nar , Rokycanova č.p.1803, Dvůr Králové nad Labem Karel Řehák, nar , Čelakovského č.p.1997, Dvůr Králové nad Labem Zdeňka Řeháková, nar , Karolíny Světlé č.p.2137, Dvůr Králové nad Labem Robert Tomanec, nar , Žireč č.p.133, Dvůr Králové nad Labem Č.j.: VÚP/ / /Sm 11

12 Petra Tomancová, nar , Karolíny Světlé č.p.2146, Dvůr Králové nad Labem Vlastimil Hloušek, nar , Rokycanova č.p.1797, Dvůr Králové nad Labem Božena Hloušková, nar , Rokycanova č.p.1797, Dvůr Králové nad Labem Petr Valeš, nar , Rokycanova č.p.1331, Dvůr Králové nad Labem Jana Valešová, nar , Rokycanova č.p.1331, Dvůr Králové nad Labem Lenka Procházková, nar , Rokycanova č.p.1332, Dvůr Králové nad Labem Účastníci stavebního řízení uvedeni v 109 stavebního zákona, podle 112 stavebního zákona(doporučeně): Datová schránka: Telefónica Czech Republic, a.s., IČ , Za Brumlovkou č.p.2/266, Praha 4 UPC Česká republika, a.s., IČ , Závišova č.p.5, Praha 4 ČEZ, a.s., IČ , Duhová 2 č.p.1444, Michle, Praha 4 ČEZ Distribuce, a. s., IČ , Teplická 8 č.p.874, Děčín IV-Podmokly, Děčín 2 (doporučeně) Zdeněk Pour, nar , Rokycanova č.p.1320, Dvůr Králové nad Labem Stanislava Pourová, nar , Rokycanova č.p.1320, Dvůr Králové nad Labem Radko Hrma, nar , Rokycanova č.p.2436, Dvůr Králové nad Labem Jiřina Hrmová, nar , Rokycanova č.p.2436, Dvůr Králové nad Labem Dotčené orgány podle 87 odst.1 a 112 odst.1 stavebního zákona (doporučeně) MěÚ Dvůr Králové n.l., (OPK,VH,ZPF,OH,ODP,PP), k rukám koordinátora, T.G.Masaryka č.p.38, Datová schránka : Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, nábř.u Přívozu č.p.122, Hradec Králové 3, DS: OVM, yvfab6e Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovený podle položky 17 odst. 1, písm. i) ve výši 3000,- Kč, sazebníku správních poplatků v celkové hodnotě 3000,- Kč byl uhrazen dne Č.j.: VÚP/ / /Sm 12

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/13628-11/2449-2011/mai Dvůr Králové nad Labem, dne 13. června

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Dvůr Králové nad Labem R O Z H O D N U T Í

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Dvůr Králové nad Labem R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Dvůr Králové nad Labem, dne 18. listopadu 2009 Oprávněná

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Č. 18/12/O (VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA) Novostavba kolny na zemědělské stroje

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Č. 18/12/O (VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA) Novostavba kolny na zemědělské stroje Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/10845-2012/ 1968-2012/vn Dvůr Králové nad Labem, dne 24. května

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/7231-10/1083-2010/vn Dvůr Králové nad Labem, dne 28. května 2010

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masar yk a 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Č.j.: VÚP/46671-09/484-2010/hoz Dvůr Králové nad Labem,

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ROZHODNUTÍ

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ROZHODNUTÍ Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j. : V Ú P / 2 3 3 2 1-2 0 1 5 / v n 778-2 0 1 5 / v n S p is. a s ka

Více

Stavba obsahuje: Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

Stavba obsahuje: Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky: V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/411-09/416-2009/kop Dvůr Králové nad Labem,

Více

Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č.j.: MK7584/2010-VŽPD/Bo Kojetín, dne 11. října 2010 Spis č.: 1353/2010 Vyřizuje: Jana Bosáková

Více

Územní rozhodnutí č. 56/2011

Územní rozhodnutí č. 56/2011 M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Č.j.: OV/30695-11/635-2011/KOZ Oprávněná úřední osoba: Ing.Marie Kozáková tel.533 304 557e-mail.:

Více

územní rozhodnutí o umístění

územní rozhodnutí o umístění MĚSTSKÝ ÚŘAD V TŘEBECHOVICÍCH POD OREBEM - stavební odbor Masarykovo nám. 14, 503 46 Třebechovice pod Orebem tel.: 495 592 065, fax.: 495 592 670 Úřední dny: pondělí a středa: 7.3O-11.30 hodin, 12.30-17.00

Více

odbor výstavby a životního prostředí

odbor výstavby a životního prostředí odbor výstavby a životního prostředí Č.j.: OVŽP 1431/10 264/2010-Jel Chlumec nad Cidlinou, dne 29. dubna 2010 Naše č.j.: OVŽP 43/1431-1/ÚR/2010 Oprávněná úřední osoba: Ing. Stanislav Jelínek tel.: 495

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-4696/2011-710/PJ Rousínov, dne 14. září 2011 Oprávněná úřední

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-7877/2015/SPDO-4 Spisová značka: MUZBK-7877/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

Městský úřad Holešov odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov

Městský úřad Holešov odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov Městský úřad Holešov odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov Spis č.: 2955/2015 Č.j.: HOL-12673/2015/SÚ/JP Holešov, dne 10. srpna 2015 Oprávněná

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/2011-3026/PJ Rousínov, dne 11. května 2012 Sp. zn.: 2400/2011-498/PJ

Více

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Kunín - tel.: 556 731 043, fax.: 556 749 326, e-mail: stavebniurad@kunin.cz Sp.zn.: 772015/Ba Č.j.: 100/2015/Ba

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-25100/2015/SPDO-5 Spisová značka: MUZBK-25100/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov odbor životního prostředí ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: ČÍSLO EVIDENČNÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL 25776/2014/OŽP/JIKO 25776/2014/OŽP/JIKO 51801/2014 Jitka

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í o d b o r v ý s t a v b y Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno tel.: 494 669 628, fax: 494 668 338 e mail: stavebni@mu.opocno.cz Č.j.: MUO 789/2012/OV/DŠ/2 20. června 2012 Spisový znak: 253 Skartační znak:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T Ř Í B R O Odbor výstavby a územního plánování oddělení Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T Ř Í B R O Odbor výstavby a územního plánování oddělení Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T Ř Í B R O Odbor výstavby a územního plánování oddělení Stavební úřad Masarykovo nám. 63, 349 01 Stříbro tel. 374 801 111 fax. 374 801 331 Č. j.: 1477/OVÚP/12/386 Stříbro 17.12.2012

Více

Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod

Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod Městský úřad Český Brod Odbor životního prostředí a zemědělství náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod Spisová značka: Číslo jednací: S-MUCB 3240/2015/ŽP/IS MUCB 9195/2015 Vyřizuje: Stárková Telefon: 321612186

Více

Rozhodnutí. Městský úřad Mníšek pod Brdy Stavební úřad Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy

Rozhodnutí. Městský úřad Mníšek pod Brdy Stavební úřad Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy Městský úřad Mníšek pod Brdy Stavební úřad Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy Mníšek pod Brdy, dne 30. července 2012 Č.j.: SÚ 3965/12-846/2012-Ka Spis.znač.: 846/2012-Ka Oprávněná úřední osoba: Jakub

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/34703-10/3920-2010/lip Dvůr Králové nad Labem, dne 06. května

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: MěÚ-R/St.3958/2012-Új. Sp. zn.: Vyřizuje: Bc. Újezdská Jana Tel.: 596 543

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax. MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.: 465 621 215 Č. j.: 999/2012/2300/11 Č.sp. 7431/2011/2300/11 V Letohradě dne 16.2.2012

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov SPIS. ZN.: Výst. 1266/2014/Ku Č.J.: MUVI 14662/2014 VYŘIZUJE: Ing. Miroslava Kunzová TEL.: 556 312 260 E-MAIL:

Více

Městský úřad Brušperk stavební úřad

Městský úřad Brušperk stavební úřad Městský úřad Brušperk stavební úřad K Náměstí 22, 739 44 Brušperk č.j. : SÚ/328/1976/2012/St Ing. Kvapík Martin Rovná 467 vyřizuje : Ing. Jana Starůstková 739 24 Krmelín tel. : 558 666 443 a e-mail : starustkova@brusperk-mesto.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební, životního prostředí a rozvoje Orlovská 678 735 32 Rychvald Váš dopis zn.: Ze dne: 17.6.2013 Naše zn.: MěÚ-R/St.1672/2013-Ond. Sp. zn.: Vyřizuje: Ondrušková Regina

Více

R O Z H O D N U T Í. vydává stavební povolení

R O Z H O D N U T Í. vydává stavební povolení Městský úřad Mnichovo Hradiště odbor výstavby a životního prostředí - oddělení speciálních činností Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo Hradiště, tel: 326776611, fax: 326772209 Číslo jednací: VŽP/3811/2012-4/30/Smo

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.1639/2011/per/330/4-5 Bakov nad Jizerou, dne: 13.2.2012 Vyřizuje: Lubomír Peroutka E-mail: peroutka@bakovnj.cz Stavebník:

Více

Naše čj.: Počet listů: 6 Příloh/listů: 1 x PD

Naše čj.: Počet listů: 6 Příloh/listů: 1 x PD Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A D O R U Č E N Í R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A D O R U Č E N Í R O Z H O D N U T Í Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu Č.j.: SÚ/601/2009/Mac Frýdek-Místek 1. dubna 2009 Vyřizuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH Odbor správní, oddělení dopravy. náměstí Osvobození 15, 789 01 ZÁBŘEH

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH Odbor správní, oddělení dopravy. náměstí Osvobození 15, 789 01 ZÁBŘEH *$416XTW* 2011/1572/DO-MUZB-10 MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH Odbor správní, oddělení dopravy náměstí Osvobození 15, 789 01 ZÁBŘEH Spisová značka: DO.1572/2011/ICh Ze dne: 16.9.2011 Účastníci správního řízení: Číslo

Více

Městský úřad Holice *00167106* Odbor životního prostředí a stavební úřad

Městský úřad Holice *00167106* Odbor životního prostředí a stavební úřad Městský úřad Holice *00167106* Odbor životního prostředí a stavební úřad Holubova 1, 534 14 Holice Tel.: 466 741 211, fax: 466 741 206 Spis.zn.: MUHO 04253/2012/ŽPSÚ/Kř Č.j.: MUHO/07575/2012 Vyřizuje:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Chotěboř, stavební úřad Trčků z Lípy 69, Chotěboř Č.j: MCH_17296/2011/SU-14/328.3/IŠ Chotěboř, dne: 20.12.2011 Vyřizuje: Ing. Iva Škarydová E-mail: skarydova@chotebor.cz Telefon: 569 641 110

Více

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/172591/2012 ST2/Več MMHK/204863/2012 ST2/Več Ing. arch. Petr Večeřa 495 707 884 petr.vecera@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

Městský úřad Klatovy odbor dopravy - dopravní úřad

Městský úřad Klatovy odbor dopravy - dopravní úřad Městský úřad Klatovy odbor dopravy - dopravní úřad 339 01 Klatovy 1, náměstí Míru 62 376347481, fax:376347632 Č.j. OD/5174/14-5/Ru Spis. značka: ZN/OD/531/14 Vyřizuje: Ing. Rubášová Telefon: 376347494

Více

R O Z H O D N U T Í. 1) Na základě 92 stavebního zákona vydává

R O Z H O D N U T Í. 1) Na základě 92 stavebního zákona vydává Č.j.: MBE 28795/2010/VÝST-Sm V Berouně dne 27. července 2010 Spis zn.: 1132/2010 Vyřizuje: Smetanová Monika, e-mail.: vyst1@muberoun.cz, tel.: 311 654 251 Žadatel: SunField s.r.o., IČ 28515960, Na Strži

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald Váš dopis zn.: Ze dne: 10.8.2015 Naše zn.: MěÚ-R/St.2375/2015-Ond. Sp. zn.: Vyřizuje: Ondrušková Regina Tel.: 596

Více

Č. jednací : 1421/2012/OVÚP/17/ÚR-53 v Boru dne 31. července 2012 Vyřizuje : Krasanovská Telefon : 374 756 131 E-mail : vystavba@mubor.

Č. jednací : 1421/2012/OVÚP/17/ÚR-53 v Boru dne 31. července 2012 Vyřizuje : Krasanovská Telefon : 374 756 131 E-mail : vystavba@mubor. Městský úřad Bor 1 Odbor výstavby a územního plánování nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor Č. jednací : 1421/2012/OVÚP/17/ÚR-53 v Boru dne 31. července 2012 Vyřizuje : Krasanovská Telefon : 374 756 131 E-mail

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/10-4546/2010-674/PJ Rousínov, dne 10. září 2010 Oprávněná úřední

Více

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65

Městský úřad Nové Město pod Smrkem Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod Smrkem, PSČ 463 65 Městský úřad Nové Město pod Odbor výstavby a životního prostředí Palackého 280, Nové Město pod, PSČ 463 65 č. j.: NMPS/1398/2012-328/54-1399/2012-330/55/OVŽP/Ho vyřizuje: V. Houhová tel.: 482 360 356 e-mail:

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Číslo jednací: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-2012/2686/08 VK-34 Vyřizuje: Ing. Vlasta Klimová Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í o d b o r v ý s t a v b y Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno tel.: 494 669 628, fax: 494 668 338 e mail: stavebni@mu.opocno.cz Č.j.: MUO 911/2012/OV/DŠ/2 17. července 2012 Spisový znak: 253 Skartační znak:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j:Výst. 522/2012/sle/328/7-4. Bakov nad Jizerou, dne: 25.4.2012 Vyřizuje: Anna Šlechtová E-mail: slechtova@bakovnj.cz Telefon:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Spis. zn. (č.j.): MeRo/11224/OST/12 Kle V Rokycanech: 15.10.2013 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Rousínov, dne 15. srpna 2011 Oprávněná úřední osoba: Ing. Pukowietz, e-mail.:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : Č.j.: 2825/10/VYS/Ko V Sušici dne:

Více

Městský úřad Lysá nad Labem

Městský úřad Lysá nad Labem Městský úřad Lysá nad Labem S t a v e b n í ú ř a d Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Spis. zn.: SÚ/3827/2012/Fia Lysá nad Labem, dne 23.4.2012 Č.j.: SÚ/12995/12/Fia Vyřizuje: E-mail: Milada Fialová,

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/10-2831/2010-467/PJ Rousínov, dne 30. června 2010 Oprávněná úřední

Více

R O Z H O D N U T Í. 1) Na základě 92 stavebního zákona vydává

R O Z H O D N U T Í. 1) Na základě 92 stavebního zákona vydává Č.j.: MBE/41013/2012/VÝST-Sm V Berouně dne 4. října 2012 Spis zn.: 8394/2012/VÝST Vyřizuje: Smetanová Monika, tel.: 311654251, e-mail.: vyst1@muberoun.cz Žadatel: Ing. Aleš Rieger, 22.08.1979, Nad lesním

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUNOVICE Odbor stavební úřad náměstí Svobody 361, Kunovice, 686 04 Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD KUNOVICE Odbor stavební úřad náměstí Svobody 361, Kunovice, 686 04 Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD KUNOVICE Odbor stavební úřad náměstí Svobody 361, Kunovice, 686 04 Č.j.: STU/640-12/ SZ /169-2012/HOR Kunovice, dne 8. března 2012 Oprávněná úřední osoba: Ing. Radek Horáček, tel.: 572 432

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. V ý r o k

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. V ý r o k MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK STAVEBNÍ ÚŘAD Třída 9. května čp. 1366/48, 408 01 Rumburk, tel.: 412 356 228 Čj.: OSÚ/43447-11/4770-2011/Ra Vyřizuje: Ranušová oprávněná úřední osoba E-mail: ranusova.stavu@rumburk.cz

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N E R A T O V I C E odbor správy majetku Kojetická 1028, 277 11 Neratovice, tel.: 315 650 333 Spis.zn.: SM-05707/2015/Ka Neratovice dne 24.4.2015 Č.j.: MěÚN/21995/2015 Vyřizuje: Ing.Kalinová/tel.315650344

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC odbor výstavby, 17. listopadu 411, 743 01 Bílovec Č.j.: V/20813-12/ 3746-2012/Vavre V Bílovci dne: 29. srpna 2012 Vyřizuje: Vavrečková Alexandra, tel.: 556312175, e-mail.: alexandra.vavreckova@bilovec.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚP/90106/2009/Kl 100039/2009 Koláčková Věra 359 808 230 vera.kolackova@mu-sokolov.cz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-2280/2011-381/PJ Rousínov, dne 22. května 2011 Oprávněná úřední

Více

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu Č.j.: BATE 195/2012 Zn. sp.: BATE 2365/2011 Batelov dne 3.2.2012 úřední hodiny: PO, ST 8:00-17:00;

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VÚP 328.3-1143/1728/09, VÚP 330-1142/1727/09 Ka- 25 Vyřizuje: Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047

Více

R O Z H O D N U T Í. odbor výstavby a životního prostředí

R O Z H O D N U T Í. odbor výstavby a životního prostředí odbor výstavby a životního prostředí Č.j.: OVŽP 1110/10 218/2010-Hla Chlumec nad Cidlinou, dne 28. dubna 2010 Naše značka: 12/1110-1/330/2010-HL Oprávněná úřední osoba: Hlaváčová Miluše tel.č. : 495 703

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í. č. I/11/2009

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í. č. I/11/2009 Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/09-2043/2009-341/HH Rousínov, dne 25. května 2009 Oprávněná úřední

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Městský úřad Sedlčany odbor výstavby a územního plánování 264 01 SEDLČANY

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Městský úřad Sedlčany odbor výstavby a územního plánování 264 01 SEDLČANY Městský úřad Sedlčany odbor výstavby a územního plánování 264 01 SEDLČANY Č.j: V Sedlčanech dne: 8.8.2012 Telefon: 318 822 742, linka 241 R O Z H O D N U T Í Dne 28.6.2012 podal pan Tomáš Valtera, nar.

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/5110/12-26 Hranice, dne: 12.2.2013 Vyřizuje: Milena Hošťálková E-mail: milena.hostalkova@mesto-hranice.cz Telefon: 581

Více

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb

R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 02 Cheb Č.j: MUCH 30427/2013/Mül Cheb, dne: 24.4.2013 Spis. zn.: KSÚ 81/2013 Vyřizuje: Blanka Müllerová E-mail:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn: 1526/15/VYS/Pr V Sušici dne: 5.6.2015

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN. R O Z H O D N U T Í ( veřejná vyhláška )

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN. R O Z H O D N U T Í ( veřejná vyhláška ) MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN Stavební úřad tel.493 693 031 nám. Karla Jaromíra Erbena 99 PSČ 507 71, e-mail: hejna@miletin.cz Adresát : ČEZ Distribuce a.s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 4 - Podmokly Spis

Více

Sp.zn.: SURI/4164/2012/Kree Mohelnice, dne 31. 10. 2012 Č.j.: SURI/23545-12/Kree R O Z H O D N U T Í

Sp.zn.: SURI/4164/2012/Kree Mohelnice, dne 31. 10. 2012 Č.j.: SURI/23545-12/Kree R O Z H O D N U T Í Městský úřad Mohelnice - odbor stavebního úřadu, rozvoje a investic U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice telefon 583 452 111, fax 583 430 767 www.mohelnice.cz e-mail: mesto@mohelnice.cz, IDDS: 6qtbthy Vyřizuje:

Více

Městský úřad Králův Dvůr

Městský úřad Králův Dvůr Městský úřad Králův Dvůr Stavební úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr tel./fax.: 311 652 037 / 311 636 181, e-mail: paterova.su@seznam.cz Sp.zn. Č.j.: MEKD-Výst./6795/2011/Pa VYST-Pa/7806/2011

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V Š E R U B Y STAVEBNÍ ÚŘAD R O Z H O D N U T Í

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V Š E R U B Y STAVEBNÍ ÚŘAD R O Z H O D N U T Í Tel.: 377 915 477 Fax : 377 915 278 E-mail: jana.melicharova@vseruby.cz M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V Š E R U B Y STAVEBNÍ ÚŘAD Č. j. : Stav. 365/2013 Všeruby 18.11.2013 R O Z H O D N U T Í ROZHODNUTÍ JE DORUČOVÁNO

Více

- 2 - IV. stanoví tyto podmínky pro umístění stavby :

- 2 - IV. stanoví tyto podmínky pro umístění stavby : Číslo jednací: Vyřizuje: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-1372/1858/08, VÚP 330-1371/1857/08 Ka-45 Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve

Více

ROZHODNUTÍ A. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ A. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městsk ý úřad Tábor S t a v e b n í ú ř a d Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor *S00FX00JIPBX* S00FX00JIPBX Spis.značka S-META 60601/2010/Peč Tábor Číslo jednací METAB 9877/2011/SÚ/Peč Oprávněná úřední osoba

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í *crdux0059btj* CRDUX0059BTJ DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0500/12-10/Ck V Praze dne 14. ledna 2013 Č. j.: DUCR-2327/13/Ck Telefon: +420 972 241

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN. S T A V E B N Í P O V O L E N Í ( veřejná vyhláška )

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN. S T A V E B N Í P O V O L E N Í ( veřejná vyhláška ) MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN Stavební úřad tel.493 693 031 nám. Karla Jaromíra Erbena 99 PSČ 507 71, e-mail: hejna@miletin.cz Adresát : ČEZ Distribuce a.s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 4e Spis značka : 001/2011

Více

z a s t a v u j e. O d ů v o d n ě n í

z a s t a v u j e. O d ů v o d n ě n í Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/1412/2014/Če Marie Moravcová SÚ/328/2321/2015/Če Veselá 325 vyřizuje: Ing. Jiřina Čermáková tel. : 558 666 443, kl. 143 e-mail

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Spis. zn.: 8692/OST/10 Vág V Rokycanech: 22.11.2010 Č.j.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo nám. 1 Střed 337 01 Rokycany 10657/OST/10 Miroslava

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 1033/11/VYS/Jen V Sušici dne:18.5.2011 Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHVALD Odbor stavební a životního prostředí Orlovská 678 735 32 Rychvald Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: MěÚ-R/St.1267/2015-Új. Sp. zn.: Vyřizuje: Bc. Újezdská Jana Tel.: 596 543 044 Email:

Více

Městský úřad Holešov Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí Oddělení stavebního řádu

Městský úřad Holešov Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí Oddělení stavebního řádu Městský úřad Holešov Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí Oddělení stavebního řádu E.ON Distribuce, a.s., IČ 28085400 F. A. Gerstnera č.p.2151, České Budějovice 7 370 01 České Budějovice 1 zastoupena

Více

Č.j.: MuJc/2016/709/SU/Rez Jičín, dne 30.12.2015 Spisová značka: Výst. 2015/23138/Ve. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ č. 207/2015

Č.j.: MuJc/2016/709/SU/Rez Jičín, dne 30.12.2015 Spisová značka: Výst. 2015/23138/Ve. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ č. 207/2015 *MUJCX00NLSQO* MUJCX00NLSQO Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2016/709/SU/Rez Jičín, dne 30.12.2015 Spisová značka: Výst. 2015/23138/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

Územní rozhodnutí. Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Územní rozhodnutí. Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č.j.: MK3401/2013-VŽPD/Bo Kojetín, dne 14. června 2013 Spis č.: 543/2013 Vyřizuje: Jana Bosáková

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor dopravy a komunálních služeb Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Č. j.: ODKS 71979/15 - SPIS 13849/2015/St

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 12.10.2011 Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: 487 881 125 Počet stran dokumentu: 8 Počet listů příloh:

Více

*mupox003jxdu* Vaše zn.: ze dne

*mupox003jxdu* Vaše zn.: ze dne Městský úřad Pohořelice Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE Odbor územního plánování a stavební úřad Město Pohořelice reg. ČSÚ odd. Břeclav, 24.11.1990, čj. 224/4378 *mupox003jxdu* MUPOX003JXDU Vaše zn.: ze

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/27204/09-2 Hranice, dne: 4.12.2009 Vyřizuje: Ing. Pavla Maruštíková E-mail: pavla.marustikova@mesto-hranice.cz Telefon:

Více

Městský úřad Ivanovice na Hané

Městský úřad Ivanovice na Hané Městský úřad Ivanovice na Hané STAVEBNÍ ÚŘAD 683 23 Ivanovice na Hané, Palackého náměstí 796, tel. 517325670, fax 517363252 Č.j. 430/2012 Ivanovice na Hané, dne 26.02.2013 Vyřizuje: Bohumír Novotný (Telefon:517325670)

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 15.06.2011 Naše zn.: Vyřizuje: MUCL/73308/2011/Pro Jana Procházková Telefon: 487 881 210 Počet

Více

Rozhodnutí. Žadatel: Naše čj.: SU 24021/12-led Daniel Kočíř, 24.08.1974 Antonína Dvořáka 1035 Kolín II 280 02 Kolín 2. Počet listů: Příloh/listů:

Rozhodnutí. Žadatel: Naše čj.: SU 24021/12-led Daniel Kočíř, 24.08.1974 Antonína Dvořáka 1035 Kolín II 280 02 Kolín 2. Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

E-mail: karel.vedral@mukolin.cz 280 02 Kolín 2 Datum: 17.07.2012 R O Z H O D N U T Í

E-mail: karel.vedral@mukolin.cz 280 02 Kolín 2 Datum: 17.07.2012 R O Z H O D N U T Í Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

M ě s t s k ý ú ř a d F r ý d l a n t odbor stave bního úřadu a životního prostředí V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

M ě s t s k ý ú ř a d F r ý d l a n t odbor stave bního úřadu a životního prostředí V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M ě s t s k ý ú ř a d F r ý d l a n t odbor stave bního úřadu a životního prostředí nám. T. G. Masaryka 37, 464 13 FRÝDLANT, tel. 00420 482 464 011, fax 00420 482 464 020 Doporučeně, na doručenku Č.j.:

Více

Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 832-3/2013-328/R V Proseči dne 28.3.2014 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246, 468005022 E-mail: stavebni@prosec.cz

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 125/2012-3.Výst Zbraslavice, dne: 19.10.2012 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad

Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad náměstí T. G. Masaryka 89, 75131 Lipník nad Bečvou Spisová značka: MU/18535/2007/6544 Lipník nad Bečvou, dne 18.10.2007 Č.j.: MU/21480/2007/ SU/HRA/6544 Skartační

Více

ROZHODNUTÍ -- 2010-04-23 MCBORE/306/2010 SZ MCBORE/201/2010/6

ROZHODNUTÍ -- 2010-04-23 MCBORE/306/2010 SZ MCBORE/201/2010/6 STAVEBNÍ ÚŘAD, RONOVSKÁ 10, 621 00 BRNO VÁŠ DOPIS ČJ.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: -- 2010-04-23 MCBORE/306/2010 SZ MCBORE/201/2010/6 Ing. Soňa Dvořáková 541 237 257

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/107091/Ze/2015 ČÍSLO JEDNACÍ: MMH/107091/2015-5 POČET LISTŮ

Více

REKONSTRUKCE POLNÍ CESTY VPC 3-R, k.ú.vendolí

REKONSTRUKCE POLNÍ CESTY VPC 3-R, k.ú.vendolí odbor dopravy Vaše zn./ ze dne Naše zn. 19033-14/OD-3506-2014/DIR(SR/41) Vyřizuje/tel. Dirr Radek/461550462 Svitavy 2014-04-14 e-mail radek.dirr@svitavy.cz Účastníkům řízení doručeno veřejnou vyhláškou

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

č.j. Výst.0732/2012/Ma-328,330 1/10

č.j. Výst.0732/2012/Ma-328,330 1/10 OBECNÍ ÚŘAD NÁVSÍ tel.: 558 340 978 Stavební úřad 558 340 9112 739 92 Návsí 327 fax: 558 357 950 mail: stavebniurad@navsi.cz č.j. Výst.0732/2012/Ma-328,330 V Návsí 23.11.2012 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA I. ÚZEMNÍ

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-1553/2008-453/PJ Rousínov, dne 18. dubna 2008 Vyřizuje: Ing.

Více