Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městský úřad Dvůr Králové nad Labem"

Transkript

1 Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/ / /Sm Dvůr Králové nad Labem, dne 2. října 2012 Oprávněná úřední osoba: Semerák Zdeněk, tel.: , .: Účastníci územního a stavebního řízení: Žadatel (stavebník) : VČP Net, s.r.o., IČ , Pražská třída č.p. 485, Hradec Králové 4 zastoupená RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ Plynárenská č.p.499, Brno a dále zastoupená na podkladě písemné plné moci Miroslavem Otradovským, nar , IČ , R. A. Dvorského č.p. 2890, Dvůr Králové nad Labem Další Obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn a další účastník řízení: Město Dvůr Králové nad Labem, IČ , náměstí T. G. Masaryka č.p.38, zastoupené Ing. Radmilou Horáček Fil akovskou vedoucí odboru rozvoje, investic a majetku města Telefónica Czech Republic, a.s., IČ , Za Brumlovkou č.p.2/266, Praha 4 UPC Česká republika, a.s., IČ , Závišova č.p.5, Praha 4 ČEZ, a.s., IČ , Duhová 2 č.p.1444, Michle, Praha 4 ČEZ Distribuce, a. s., IČ , Teplická 8 č.p.874, Děčín IV-Podmokly, Děčín 2 Zdeněk Pour, nar , Rokycanova č.p.1320, Dvůr Králové nad Labem Stanislava Pourová, nar , Rokycanova č.p.1320, Dvůr Králové nad Labem Radko Hrma, nar , Rokycanova č.p.2436, Dvůr Králové nad Labem Jiřina Hrmová, nar , Rokycanova č.p.2436, Dvůr Králové nad Labem Účastníci územního řízení: Společenství vlastníků jednotek domu čp. 2063, 206, IČ , Rokycanova č.p.2065, Dvůr Králové nad Labem Milan Brdička, nar , Rokycanova č.p.783, Dvůr Králové nad Labem Šárka Bělohoubková, nar , Rokycanova č.p.799, Dvůr Králové nad Labem Ing Tomáš Gottwald, nar , Rokycanova č.p.810, Dvůr Králové nad Labem Václav Gottwald, nar , Rokycanova č.p.810, Dvůr Králové nad Labem Milada Gottwaldová, nar , Rokycanova č.p.810, Dvůr Králové nad Labem Ing. Rudolf Mikulský, nar , Michálkovická č.p.1650/201, Slezská Ostrava, Ostrava 10 Miroslav Tomanec, nar , Rokycanova č.p.1092, Dvůr Králové nad Labem Jiří Rejl, nar , nar. Bratří Čapků č.p.2679, Dvůr Králové nad Labem Ludmila Rückerová, nar , Libušina č.p.2772, Dvůr Králové nad Labem Petra Fischeorvá, nar , Lamačova č.p.862/26, Hlubočepy, Praha 52 Lenka Krymláková, nar , Mendíků č.p.406/5, Michle, Praha 4 David Lieser, nar , Rokycanova č.p.1323, Dvůr Králové nad Labem Zdeněk Hnyk, nar , Rokycanova č.p.1334, Dvůr Králové nad Labem Zdenka Heřmanská, nar , Rokycanova č.p.1324, Dvůr Králové nad Labem Vladislava Rulfová, nar , Rokycanova č.p.1325, Dvůr Králové nad Labem Oldřich Hauser, nar , Rokycanova č.p.1326, Dvůr Králové nad Labem Monika Hauserová, nar , Rokycanova č.p.1326, Dvůr Králové nad Labem Stanislava Hynková, nar , Rokycanova č.p.1327, Dvůr Králové nad Labem Oldřich Lochman, nar , Rokycanova č.p.1328, Dvůr Králové nad Labem Jana Lochmanová, nar , Rokycanova č.p.1328, Dvůr Králové nad Labem Vratislav David, nar , Rokycanova č.p.1329, Dvůr Králové nad Labem

2 Jiří Houžvic, nar , Rokycanova č.p.1442, Dvůr Králové nad Labem Eva Houžvicová, nar , Rokycanova č.p.1442, Dvůr Králové nad Labem Miluška Dufková, nar , Rokycanova č.p.1803, Dvůr Králové nad Labem Veronika Dufková, nar , Rokycanova č.p.1803, Dvůr Králové nad Labem Zdeňka Kränková, nar , Rokycanova č.p.1803, Dvůr Králové nad Labem Karel Řehák, nar , Čelakovského č.p.1997, Dvůr Králové nad Labem Zdeňka Řeháková, nar , Karolíny Světlé č.p.2137, Dvůr Králové nad Labem Robert Tomanec, nar , Žireč č.p.133, Dvůr Králové nad Labem Petra Tomancová, nar , Karolíny Světlé č.p.2146, Dvůr Králové nad Labem Vlastimil Hloušek, nar , Rokycanova č.p.1797, Dvůr Králové nad Labem Božena Hloušková, nar , Rokycanova č.p.1797, Dvůr Králové nad Labem Petr Valeš, nar , Rokycanova č.p.1331, Dvůr Králové nad Labem Jana Valešová, nar , Rokycanova č.p.1331, Dvůr Králové nad Labem Lenka Procházková, nar , Rokycanova č.p.1332, Dvůr Králové nad Labem R O Z H O D N U T Í V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Dne podala společnost VČP Net, s.r.o., IČ , Pražská třída č.p. 485, Hradec Králové 4 zastoupená RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ Plynárenská č.p.499, Brno a dále zastoupená na podkladě písemné plné moci Miroslavem Otradovským, nar , IČ , R. A. Dvorského č.p. 2890, Dvůr Králové nad Labem žádost (č.j.: ) o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: NTL plynovodu a přípojek plynu v ulici Rokycanova ve Dvoře Králové nad Labem na stavebních parcelách číslo 899/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 900/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 984 (zastavěná plocha a nádvoří), 999 (zastavěná plocha a nádvoří), 1000 (zastavěná plocha a nádvoří), 1348/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 1500 (zastavěná plocha a nádvoří), 1502 (zastavěná plocha a nádvoří), 1503 (zastavěná plocha a nádvoří), 1504 (zastavěná plocha a nádvoří), 1506 (zastavěná plocha a nádvoří), 1507 (zastavěná plocha a nádvoří), 1508 (zastavěná plocha a nádvoří), 1509 (zastavěná plocha a nádvoří), 1510 (zastavěná plocha a nádvoří), 1847 (zastavěná plocha a nádvoří), 2089 (zastavěná plocha a nádvoří), 2090 (zastavěná plocha a nádvoří), 2094 (zastavěná plocha a nádvoří), 2147 (zastavěná plocha a nádvoří), 2157 (zastavěná plocha a nádvoří), 2206 (zastavěná plocha a nádvoří), 2632/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 2633/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 2634 (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemkových parcelách číslo 1817 (zahrada), 1831/9 (zahrada), 1831/19 (ostatní plocha), 1832/9 (zahrada), 1835/1 (ostatní plocha), 1836/6 (zahrada), 1873/1 (zahrada), 1873/4 (zahrada), 1873/22 (zahrada), 3736 (ostatní plocha), 3844 (ostatní plocha), 4252 (ostatní plocha) v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem a dne žádost o stavební povolení (č.j.: ) pro stavbu : NTL plynovodu v ulici Rokycanova ve Dvoře Králové nad Labem na pozemkových parcelách číslo 1835/1 (ostatní plocha), 3736 (ostatní plocha) v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem. Dnem podání žádostí bylo zahájeno řízení o výše uvedených žádostech. Odbor výstavby a ÚP Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, jako stavební úřad příslušný podle Č.j.: VÚP/ / /Sm 2

3 13 odst. 1 písm. f) a 84 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a místně příslušný podle 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále správní řád ) usnesením ze dne vydaným pod č.j.: VÚP/ / /Sm rozhodl podle 78 odstavce 1 stavebního zákona, v souladu s ustanovením 140 odst.1 správního řádu o spojení výše uvedeného územního řízení a stavebního řízení. V souladu s ustanovením 140 odst. 4 správního řádu bylo usnesení poznamenáno do spisu, o čemž stavební úřad v souladu s ustanovením 76 odst. 3 správního řádu účastníky řízení vyrozuměl v oznámení o zahájení spojených řízení opatřením ze dne 29. srpna 2012 vydaným pod č.j.: VÚP/ / /Sm. Stavební úřad podle 78 odst. 1 stavebního zákona a 140 správního řádu, posoudil záměr žadatele a přezkoumal žádost a připojené podklady ve spojeném územním a stavebním řízení podle ustanovení 90 a 111 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení a provedeného veřejného ústního jednání vydává: I. podle ustanovení 76, 79 a 92 stavebního zákona a ustanovení 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby pro stavbu: NTL plynovodu a přípojek plynu v ulici Rokycanova ve Dvoře Králové nad Labem na stavebních parcelách číslo 899/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 900/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 984 (zastavěná plocha a nádvoří), 999 (zastavěná plocha a nádvoří), 1000 (zastavěná plocha a nádvoří), 1348/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 1500 (zastavěná plocha a nádvoří), 1502 (zastavěná plocha a nádvoří), 1503 (zastavěná plocha a nádvoří), 1504 (zastavěná plocha a nádvoří), 1506 (zastavěná plocha a nádvoří), 1507 (zastavěná plocha a nádvoří), 1508 (zastavěná plocha a nádvoří), 1509 (zastavěná plocha a nádvoří), 1510 (zastavěná plocha a nádvoří), 1847 (zastavěná plocha a nádvoří), 2089 (zastavěná plocha a nádvoří), 2090 (zastavěná plocha a nádvoří), 2094 (zastavěná plocha a nádvoří), 2147 (zastavěná plocha a nádvoří), 2157 (zastavěná plocha a nádvoří), 2206 (zastavěná plocha a nádvoří), 2632/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 2633/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 2634 (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemkových parcelách číslo 1817 (zahrada), 1831/9 (zahrada), 1831/19 (ostatní plocha), 1832/9 (zahrada), 1835/1 (ostatní plocha), 1836/6 (zahrada), 1873/1 (zahrada), 1873/4 (zahrada), 1873/22 (zahrada), 3736 (ostatní plocha), 3844 (ostatní plocha), 4252 (ostatní plocha) v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem ( dále stavba ). Umísťovaná stavba obsahuje: NTL plynovod a přípojky plynu, dopojení odběrních plynových zařízení v rozsahu projektové dokumentace vyhotovené Miroslavem Otradovským, ČKAIT , IČ , R. A. Dvorského č.p. 2890, Dvůr Králové nad Labem pod číslem zakázky : P 01/2012. Pro umístění stavby se stanoví tato podmínka: Stavba bude umístěna na stavebních parcelách číslo 899/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 900/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 984 (zastavěná plocha a nádvoří), 999 (zastavěná plocha a nádvoří), 1000 (zastavěná plocha a nádvoří), 1348/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 1500 (zastavěná plocha a nádvoří), 1502 (zastavěná plocha a nádvoří), 1503 (zastavěná plocha a nádvoří), 1504 (zastavěná plocha a nádvoří), 1506 (zastavěná plocha a nádvoří), 1507 (zastavěná plocha a nádvoří), 1508 (zastavěná plocha a nádvoří), 1509 (zastavěná plocha a nádvoří), 1510 (zastavěná plocha a nádvoří), 1847 (zastavěná plocha a nádvoří), 2089 (zastavěná plocha a nádvoří), 2090 (zastavěná plocha a nádvoří), 2094 (zastavěná plocha a nádvoří), 2147 (zastavěná plocha a nádvoří), 2157 (zastavěná plocha a nádvoří), 2206 (zastavěná plocha a nádvoří), 2632/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 2633/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 2634 (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemkových parcelách číslo 1817 (zahrada), 1831/9 (zahrada), 1831/19 (ostatní plocha), 1832/9 (zahrada), 1835/1 (ostatní plocha), 1836/6 (zahrada), 1873/1 (zahrada), 1873/4 (zahrada), 1873/22 (zahrada), 3736 (ostatní plocha), 3844 (ostatní plocha), 4252 (ostatní plocha) v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem, jak je zakresleno ve výkresu SITUACE PLYNOVOD číslo E.01-3 v měřítku 1:500, který je Č.j.: VÚP/ / /Sm 3

4 nedílnou součástí projektové dokumentace stavby vyhotovené autorizovaným technikem Miroslavem Otradovským ČKAIT pod č. zakázky: P 01/2012. Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: Námitky účastníků řízení nebyly v řízení uplatněny. Účastníkem řízení dle ustanovení 27 odst. 1 písm. a) správního řádu je žadatel VČP Net, s.r.o., IČ , Pražská třída č.p. 485, Hradec Králové 4 zastoupená RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ Plynárenská č.p.499, Brno a dále zastoupená na podkladě písemné plné moci Miroslavem Otradovským, nar , IČ , R. A. Dvorského č.p. 2890, Dvůr Králové nad Labem. II. podle ustanovení 115 stavebního zákona a ustanovení 5 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, s t a v e b n í p o v o l e n í pro výše uvedenou umístěnou stavbu: NTL plynovodu v ulici Rokycanova ve Dvoře Králové nad Labem na pozemkových parcelách číslo 1835/1 (ostatní plocha), 3736 (ostatní plocha) v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem. Stavba obsahuje: NTL plynovod v rozsahu projektové dokumentace vyhotovené Miroslavem Otradovským, ČKAIT , IČ , R. A. Dvorského č.p. 2890, Dvůr Králové nad Labem pod číslem zakázky : P 01/2012. Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 1. Stavba bude provedena na pozemkových parcelách číslo 1835/1 (ostatní plocha), 3736 (ostatní plocha) v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem. 2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace stavby vyhotovené Miroslavem Otradovským, ČKAIT , IČ , R. A. Dvorského č.p. 2890, Dvůr Králové nad Labem pod číslem zakázky : P 01/ Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněnou osobou. 4. Stavba bude zhotovena dodavatelsky oprávněnou osobou (stavebním podnikatelem). Před zahájením stavby stavebník oznámí stavebnímu úřadu název a sídlo dodavatele stavby. 5. Stavba bude dokončena nejpozději do Stávající dřeviny a zeleň nebude poškozena. Dřeviny mohou byt odstraněny pouze na základě povolení ke kácení od zdejšího příslušného dotčeného orgánu Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem odboru životního prostředí orgánu ochrany přírody a krajiny. 7. Budou dodrženy podmínky stanovené ve stanovisku dotčených orgánů: 7.1. Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor životního prostředí - koordinované závazné stanovisko ze dne pod č.j.: OŽP/ / /kl: Ochrana přírody a krajiny: Při terénních pracích nebudou poškozeny dřeviny, ani jejich kořenový systém. Pokud bude výkop probíhat do 2 m v blízkosti vzrostlých stromů, bude v tomto úseku prováděn ruční výkop. Při hloubení výkopů nesmí být porušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Kořeny je možné přerušit pouze řezem. Kořeny je nutné chránit před vysycháním a před účinky mrazu. Č.j.: VÚP/ / /Sm 4

5 Ochrana zemědělského půdního fondu: Souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu není třeba podle 9, odst. 2 písm.c) zákona č.334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok, včetně doby potřebné k uvedení půdy do původního stavu Památková péče: Bude dodržen 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 8. Podle ustanovení 25 odst. 6 písm. c) zákona o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a dle 40 odst. 5 vyhlášky č.104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, žadatel musí požádat o zvláštní užívání pozemní komunikace z důvodu stavebních prací u Městského úřadu ve Dvoře Králové nad Labem odboru dopravy a silničního hospodářství, silničního správního úřadu. 9. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a příslušné normové hodnoty. 10. Stavebník je ve smyslu 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, povinen oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, popřípadě oprávněné organizaci (např. muzeu) svůj záměr a umožnit mu provedení záchranného archeologického výzkumu. K provedení tohoto výzkumu s ním oprávněná organizace uzavře písemnou dohodu o podmínkách archeologického výzkumu na nemovitosti. Nejpozději 10 pracovních dní předem stavebník písemně oznámí vybranému archeologickému pracovišti zahájení zemních a stavebních prací. Dojde-li k archeologickému nálezu, mimo provádění archeologických výzkumů, oznámí toto stavebník ve smyslu 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nejpozději do druhého dne nejbližšímu muzeu buď osobně, nebo prostřednictvím obecního úřadu. 11. Provádění stavby musí vyhovovat zákonu č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákonu č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů. 12. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 13. Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení (tabulka Stavba povolena ). Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. 14. Před zahájením stavby bude vytyčeno vedení technické infrastruktury, zejména elektronických komunikací, vedení elektrické energie a zemního plynu, vodovodů a kanalizací, veřejného osvětlení včetně jejich ochranných pásem a zajištěna jejich ochrana při provádění stavby proti ohrožení nebo poškození podle zvláštních předpisů ve vlastnictví: - VČP Net, s.r.o., IČ , Pražská třída č.p. 485, Hradec Králové 4 - ČEZ Distribuce, a. s., IČ Teplická 8 č.p.874, Děčín IV-Podmokly, Děčín 2 - UPC Česká republika, a.s., IČ , Závišova č.p.5, Praha 4 - ČEZ, a.s., IČ , Duhová 2 č.p.1444, Michle, Praha 4 - Město Dvůr Králové nad Labem, IČ , náměstí T. G. Masaryka č.p.38, (vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení) - Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ , Za Brumlovkou 266/2,140 02,Praha 4, Michle 15. Pracovníci, kteří budou provádět zemní výkopové a stavební práce budou před jejich realizací seznámeni s polohou podzemních sítí technické infrastruktury včetně jejich ochranných pásem. Při práci v ochranných pásmech sítí technického vybavení budou dodrženy podmínky stanovené normovými hodnotami. Provádění stavby musí vyhovovat zákonu č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákonu č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve Č.j.: VÚP/ / /Sm 5

6 znění pozdějších předpisů. Zemní výkopové práce v ochranných pásmech podzemních sítí technického vybavení budou prováděny výhradně ručním způsobem a za zvýšené opatrnosti. Odkrytí zařízení podzemních sítí může být provedeno pouze na dobu nezbytně nutnou pro napojení jednotlivého zařízení. Odkryté zařízení bude řádně zabezpečeno proti prověšení a poškození. Zahájení realizace stavby oznámí stavebník správcům stavbou dotčených sítí technického vybavení minimálně 14 dnů předem. Nad kabelovými trasami bude dodržován zákaz přejíždění těžké mechanizace. Bez souhlasu vlastníků - správců sítí technického vybavení nebude zvyšována ani snižována vrstva zeminy nad zařízením. V průběhu realizace stavby nebudou v ochranných pásmech sítí technického vybavení zřizovány žádné skládky ani doprovodné stavby. V případě poškození sítí technického vybavení bude toto neprodleně oznámeno vlastníku - správci sítě, jehož zařízení bylo poškozeno a výkopové či stavební práce zastaveny do doby zřízení nápravy. Před zásypem výkopů přizve stavebník (zhotovitel stavby) vlastníky - správce sítí technického vybavení ke kontrole jejich zařízení. O této kontrole bude proveden zápis. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi. 16. Podzemní vedení veřejného osvětlení bude před zahájením stavby vytyčeno a předána trasa vedení kabelu od Technických služeb města dvůr Králové nad Labem. 17. Před zahájením prací bude vyzván zástupce Technických služeb města Dvůr Králové nad Labem k předání místa stavby zhotoviteli a bude provedena fotodokumentace místa před zásahem. V průběhu stavby nebude na přilehlých komunikacích skladován žádný stavební materiál ani odstavovány pracovní stroje. Výkopové práce lze provádět od 1.4. do běžného roku. Veškerý přebytečný materiál z výkopů bude ihned odstraněn. Bude vždy zajištěn bezpečný průchod osob. Případné svislé dopravní značení při provádění stavby bude zřízeno na základě souhlasu dopravní policie České republiky v Trutnově. Veškeré svislé dopravní značení bude pořízeno a kontrolováno na náklady zhotovitele (stavebníka). Před definitivním záhozem bude kabel na místě prokazatelně zkontrolován. Před zahájením stavebních prací zhotovitel (stavebník) projedná podmínky pravidelného svozu komunálního odpadu od nemovitostí se zástupcem Technických služeb města Dvůr Králové nad Labem. Veškeré dotčené plochy budou dány do původního stavu. Rekonstrukce vedení pod komunikací bude řešeno protlakem a překopy. Chodníky budou předlážděny, dotčené plochy po překopech zaasfaltovány s odpovídajícími přesahy. Bude provedena hutnící zkouška. Překopy budou provedeny v co nejkratším možném termínu a provizorně zasypány, aby nebylo zabráněno průjezdu vozidel záchranných složek. 18. Před zahájením výkopových prací a před vydáním rozhodnutí Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem - odboru dopravy a silničního hospodářství silničního správního úřadu o zvláštním užívání komunikace za účelem provádění stavebních prací stavebník uzavře smlouvu o nájmu ploch s Technickými službami města Dvora Králové nad Labem, kde budou stanoveny závazné podmínky. 19. Stavbou dotčené pozemky budou po dokončení uvedeny do původního, náležitého stavu se zatravněním. 20. Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu podle 122 stavebního zákona. Stavebník je povinen dle ustanovení 122 stavebního zákona podat stavebnímu úřadu žádost o vydání kolaudačního souhlasu. Žádost bude podána na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 5 prováděcí vyhlášky, a bude doložena náležitostmi dle ustanovení 121 stavebního zákona. 21. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude doloženo: - popis a zdůvodnění provedených odchylek od územního rozhodnutí, stavebního povolení, - doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací (u podzemních sítí technického vybavení ještě před jejich zakrytím) - doklady o výsledcích předepsaných zkoušek - dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení) - zápis o odevzdání a převzetí stavby, pokud byl pořízen Č.j.: VÚP/ / /Sm 6

7 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby ( 156 stavebního zákona) Účastníkem řízení dle ustanovení 27 odst. 1 písm. a) správního řádu je žadatel VČP Net, s.r.o., IČ , Pražská třída č.p. 485, Hradec Králové 4 zastoupená RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ Plynárenská č.p.499, Brno a dále zastoupená na podkladě písemné plné moci Miroslavem Otradovským, nar , IČ , R. A. Dvorského č.p. 2890, Dvůr Králové nad Labem. Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení: Námitky účastníků řízení nebyly v řízení uplatněny. Odůvodnění Dne podala společnost VČP Net, s.r.o., IČ , Pražská třída č.p. 485, Hradec Králové 4 zastoupená RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ Plynárenská č.p.499, Brno a dále zastoupená na podkladě písemné plné moci Miroslavem Otradovským, nar , IČ , R. A. Dvorského č.p. 2890, Dvůr Králové nad Labem žádost (č.j.: ) o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: NTL plynovodu a přípojek plynu v ulici Rokycanova ve Dvoře Králové nad Labem na stavebních parcelách číslo 899/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 900/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 984 (zastavěná plocha a nádvoří), 999 (zastavěná plocha a nádvoří), 1000 (zastavěná plocha a nádvoří), 1348/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 1500 (zastavěná plocha a nádvoří), 1502 (zastavěná plocha a nádvoří), 1503 (zastavěná plocha a nádvoří), 1504 (zastavěná plocha a nádvoří), 1506 (zastavěná plocha a nádvoří), 1507 (zastavěná plocha a nádvoří), 1508 (zastavěná plocha a nádvoří), 1509 (zastavěná plocha a nádvoří), 1510 (zastavěná plocha a nádvoří), 1847 (zastavěná plocha a nádvoří), 2089 (zastavěná plocha a nádvoří), 2090 (zastavěná plocha a nádvoří), 2094 (zastavěná plocha a nádvoří), 2147 (zastavěná plocha a nádvoří), 2157 (zastavěná plocha a nádvoří), 2206 (zastavěná plocha a nádvoří), 2632/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 2633/1 (zastavěná plocha a nádvoří), 2634 (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemkových parcelách číslo 1817 (zahrada), 1831/9 (zahrada), 1831/19 (ostatní plocha), 1832/9 (zahrada), 1835/1 (ostatní plocha), 1836/6 (zahrada), 1873/1 (zahrada), 1873/4 (zahrada), 1873/22 (zahrada), 3736 (ostatní plocha), 3844 (ostatní plocha), 4252 (ostatní plocha) v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem a dne žádost o stavební povolení (č.j.: ) pro stavbu : NTL plynovodu v ulici Rokycanova ve Dvoře Králové nad Labem na pozemkových parcelách číslo 1835/1 (ostatní plocha), 3736 (ostatní plocha) v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem. Dnem podání žádostí bylo zahájeno řízení o výše uvedených žádostech. Stavební úřad usnesením ze dne vydaným pod č.j.: VÚP/ / /Sm rozhodl podle 78 odstavce 1 stavebního zákona, v souladu s ustanovením 140 odst.1 správního řádu o spojení výše uvedeného územního řízení a stavebního řízení, kdy podmínky v území jsou jednoznačné, pro území je schválen územní plán, se kterým je záměr v souladu, žádosti se týkají téhož předmětu, věcně spolu souvisejí a rovněž se týkají týchž účastníků řízení a povaha věci, účel řízení ani ochrana práv a oprávněných zájmů účastníků řízení nebrání tomu, aby obě řízení byla spojena. V souladu s ustanovením 140 odst. 4 správního řádu bylo usnesení poznamenáno do spisu, o čemž stavební úřad v souladu s ustanovením 76 odst. 3 správního řádu účastníky řízení vyrozuměl v oznámení o zahájení spojených řízení opatřením ze dne 29. srpna 2012 vydaným pod č.j.: VÚP/ / /Sm. Stavební úřad opatřením ze dne 29. srpna 2012 vydaným pod č.j.: VÚP/ / /Sm oznámil zahájení spojeného územního a stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s ustanovením 85 a 109 stavebního zákona, přitom vzal stavební úřad v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně způsobu jejího provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že účastníkem řízení podle ustanovení 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona a současně dle ustanovení 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona je jako žadatel a stavebník VČP Net, s.r.o., IČ , Pražská třída č.p. 485, Č.j.: VÚP/ / /Sm 7

8 Hradec Králové 4 zastoupená RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ Plynárenská č.p.499, Brno a dále zastoupená na podkladě písemné plné moci Miroslavem Otradovským, nar , IČ , R. A. Dvorského č.p. 2890, Dvůr Králové nad Labem. Městu Dvůr Králové nad Labem, IČ , se sídlem náměstí T. G. Masaryka č.p.38, Dvůr Králové nad Labem, jako obci, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, postavení účastníka řízení přiznává stavební zákon v ustanovení 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona. Dalšími účastníky řízení podle ustanovení 85 odst. 2 stavebního zákona byli stanoveni Telefónica Czech Republic, a.s., IČ , Za Brumlovkou č.p.2/266, Praha 4, UPC Česká republika, a.s., IČ , Závišova č.p.5, Praha 4, ČEZ, a.s., IČ , Duhová 2 č.p.1444, Michle, Praha 4, ČEZ Distribuce, a. s., IČ , Teplická 8 č.p.874, Děčín IV-Podmokly, Děčín 2, Zdeněk Pour, nar , Rokycanova č.p.1320, Dvůr Králové nad Labem, Stanislava Pourová, nar , Rokycanova č.p.1320, Dvůr Králové nad Labem, Radko Hrma, nar , Rokycanova č.p.2436, Dvůr Králové nad Labem, Jiřina Hrmová, nar , Rokycanova č.p.2436, Dvůr Králové nad Labem, Společenství vlastníků jednotek domu čp. 2063, 206, IČ , Rokycanova č.p.2065, Dvůr Králové nad Labem, Milan Brdička, nar , Rokycanova č.p.783, Dvůr Králové nad Labem, Šárka Bělohoubková, nar , Rokycanova č.p.799, Dvůr Králové nad Labem, Ing Tomáš Gottwald, nar , Rokycanova č.p.810, Dvůr Králové nad Labem, Václav Gottwald, nar , Rokycanova č.p.810, Dvůr Králové nad Labem, Milada Gottwaldová, nar , Rokycanova č.p.810, Dvůr Králové nad Labem, Ing. Rudolf Mikulský, nar , Michálkovická č.p.1650/201, Slezská Ostrava, Ostrava 10, Miroslav Tomanec, nar , Rokycanova č.p.1092, Dvůr Králové nad Labem, Jiří Rejl, , nar. Bratří Čapků č.p.2679, Dvůr Králové nad Labem, Ludmila Rückerová, nar , Libušina č.p.2772, Dvůr Králové nad Labem, Petra Fischeorvá, nar , Lamačova č.p.862/26, Hlubočepy, Praha 52, Lenka Krymláková, nar , Mendíků č.p.406/5, Michle, Praha 4, David Lieser, nar , Rokycanova č.p.1323, Dvůr Králové nad Labem, Zdeněk Hnyk, nar , Rokycanova č.p.1334, Dvůr Králové nad Labem, Zdenka Heřmanská, nar , Rokycanova č.p.1324, Dvůr Králové nad Labem, Vladislava Rulfová, nar , Rokycanova č.p.1325, Dvůr Králové nad Labem, Oldřich Hauser, nar , Rokycanova č.p.1326, Dvůr Králové nad Labem, Monika Hauserová, nar , Rokycanova č.p.1326, Dvůr Králové nad Labem, Stanislava Hynková, nar , Rokycanova č.p.1327, Dvůr Králové nad Labem, Oldřich Lochman, nar , Rokycanova č.p.1328, Dvůr Králové nad Labem, Jana Lochmanová, nar , Rokycanova č.p.1328, Dvůr Králové nad Labem, Vratislav David, nar , Rokycanova č.p.1329, Dvůr Králové nad Labem, Jiří Houžvic, nar , Rokycanova č.p.1442, Dvůr Králové nad Labem, Eva Houžvicová, nar , Rokycanova č.p.1442, Dvůr Králové nad Labem, Miluška Dufková, nar , Rokycanova č.p.1803, Dvůr Králové nad Labem, Veronika Dufková, nar , Rokycanova č.p.1803, Dvůr Králové nad Labem, Zdeňka Kränková, nar , Rokycanova č.p.1803, Dvůr Králové nad Labem, Karel Řehák, nar , Čelakovského č.p.1997, Dvůr Králové nad Labem, Zdeňka Řeháková, nar , Karolíny Světlé č.p.2137, Dvůr Králové nad Labem, Robert Tomanec, nar , Žireč č.p.133, Dvůr Králové nad Labem, Petra Tomancová, nar , Karolíny Světlé č.p.2146, Dvůr Králové nad Labem, Vlastimil Hloušek, nar , Rokycanova č.p.1797, Dvůr Králové nad Labem, Božena Hloušková, nar , Rokycanova č.p.1797, Dvůr Králové nad Labem, Petr Valeš, nar , Rokycanova č.p.1331, Dvůr Králové nad Labem, Jana Valešová, nar , Rokycanova č.p.1331, Dvůr Králové nad Labem, Lenka Procházková, nar , Rokycanova č.p.1332, Dvůr Králové nad Labem. Účastníci stavebního řízení uvedeni v 109 stavebního zákona byli stanovení Telefónica Czech Republic, a.s., IČ , Za Brumlovkou č.p.2/266, Praha 4, UPC Česká republika, a.s., IČ , Závišova č.p.5, Praha 4, ČEZ, a.s., IČ , Duhová 2 č.p.1444, Michle, Praha 4, ČEZ Distribuce, a. s., IČ , Teplická 8 č.p.874, Děčín IV- Podmokly, Děčín 2, Zdeněk Pour, nar , Rokycanova č.p.1320, Dvůr Králové nad Labem, Stanislava Pourová, nar , Rokycanova č.p.1320, Dvůr Králové nad Labem, Č.j.: VÚP/ / /Sm 8

9 Radko Hrma, nar , Rokycanova č.p.2436, Dvůr Králové nad Labem, Jiřina Hrmová, nar , Rokycanova č.p.2436, Dvůr Králové nad Labem. K projednání předložených žádostí současně ve výše uvedeném opatření nařídil stavební úřad veřejné ústní jednání na den 1. října 2012 (pondělí) v 9:00 hodin do zasedací místnosti Městského úřadu Dvůr Králové n.l. náměstí T. G. Masaryka č.p.38 ve 2.nadzemním podlaží číslo dveří 223, ze kterého byl sepsán protokol. Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti, popřípadě důkazy nebyly podle ustanovení 89 odst. 1 a 112 odst. 1 stavebního zákona nejpozději při veřejném ústním jednání dne 1. října 2012 (pondělí) uplatněny. V řízení byly doloženy následující stanoviska, opatření a rozhodnutí dotčených orgánů: - koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem ze dne pod č.j.: OŽP/ / /kl - stanovisko, vyjádření dotčených orgánů Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem ze dne pod č.j.: OŽP/ / /kl - rozhodnutí Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne pod č.j.:odp/ / /bru o uložení stavby do místní komunikace. - Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje ze dne pod č.j.:hshk /2012. V provedeném řízení stavební úřad posoudil a přezkoumal předložené žádosti vč. připojených podkladů zejména z hledisek uvedených v ustanovení 90 a 111 stavebního zákona, a dospěl k závěru, že záměr žadatele (umístění stavby) včetně předložené projektové dokumentace stavby, která je úplná, přehledná a splňuje obecné požadavky na výstavbu, je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů. Stavební úřad ověřil i účinky budoucího užívání stavby k povolenému účelu a dospěl k názoru, že nebudou negativně ovlivňovat okolní prostředí. Dále stavební úřad dospěl k závěru, že umísťovaná a povolovaná stavba vzhledem ke svému rozsahu se nedotýká ochrany přírody a krajiny. Stavební úřad v průběhu řízení po posouzení všech předložených dokladů, neshledal důvody, které by bránily vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení, vyhověl proto žádosti žadatele a rozhodl ve věci způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. Poučení o odvolání I. Proti územnímu rozhodnutí o umístění stavby mohou účastníci řízení podat odvolání podle 81 a následujících správního řádu ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje - odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním u zdejšího stavebního úřadu. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jenž mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka (dle 82 odstavce 2 správního řádu). II. Proti stavebnímu povolení mohou účastníci řízení podat odvolání podle 81 a následujících správního řádu ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje - odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním u zdejšího stavebního úřadu. Č.j.: VÚP/ / /Sm 9

10 Odvolání musí mít náležitosti uvedené v 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jenž mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka (dle 82 odstavec 2 správního řádu). V souladu s ustanovením 140 odst. 7 správního řádu má u společných rozhodnutí odvolání proti rozhodnutí s podmiňujícím výrokem (rozhodnutí o umístění stavby) odkladný účinek i vůči rozhodnutí s navazujícím výrokem (povolení stavby). OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA odborný referent Zdeněk Semerák Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů. Vyvěšeno dne... Sejmuto dne... Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. UPOZORNĚNÍ: Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou podle 25 správního řádu. Vyvěšeno na elektronické úřední desce (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) dne... Sejmuto dne... (razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup) Č.j.: VÚP/ / /Sm 10

11 Doručí se: Účastníci územního řízení uvedeni v 85 odst.1 stavebního zákona, podle 87 odst.1 stavebního zákona a účastníci stavebního řízení uvedeni v 109 stavebního zákona, podle 112 stavebního zákona (doporučeně) : VČP Net, s.r.o., IČ , Pražská třída č.p. 485, Hradec Králové 4 zastoupená RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ Plynárenská č.p.499, Brno a dále zastoupená na podkladě písemné plné moci Miroslavem Otradovským, nar , IČ , R. A. Dvorského č.p. 2890, Dvůr Králové nad Labem Město Dvůr Králové nad Labem, IČ , náměstí T. G. Masaryka č.p.38, zastoupené Ing. Radmilou Horáček Fil akovskou vedoucí odboru rozvoje, investic a majetku města Účastníci územního řízení uvedeni v 85 odst. 2 stavebního zákona (veřejnou vyhláškou) Telefónica Czech Republic, a.s., IČ , Za Brumlovkou č.p.2/266, Praha 4 UPC Česká republika, a.s., IČ , Závišova č.p.5, Praha 4 ČEZ, a.s., IČ , Duhová 2 č.p.1444, Michle, Praha 4 ČEZ Distribuce, a. s., IČ , Teplická 8 č.p.874, Děčín IV-Podmokly, Děčín 2 Zdeněk Pour, nar , Rokycanova č.p.1320, Dvůr Králové nad Labem Stanislava Pourová, nar , Rokycanova č.p.1320, Dvůr Králové nad Labem Radko Hrma, nar , Rokycanova č.p.2436, Dvůr Králové nad Labem Jiřina Hrmová, nar , Rokycanova č.p.2436, Dvůr Králové nad Labem Společenství vlastníků jednotek domu čp. 2063, 206, IČ , Rokycanova č.p.2065, Dvůr Králové nad Labem Milan Brdička, nar , Rokycanova č.p.783, Dvůr Králové nad Labem Šárka Bělohoubková, nar , Rokycanova č.p.799, Dvůr Králové nad Labem Ing Tomáš Gottwald, nar , Rokycanova č.p.810, Dvůr Králové nad Labem Václav Gottwald, nar , Rokycanova č.p.810, Dvůr Králové nad Labem Milada Gottwaldová, nar , Rokycanova č.p.810, Dvůr Králové nad Labem Ing. Rudolf Mikulský, nar , Michálkovická č.p.1650/201, Slezská Ostrava, Ostrava 10 Miroslav Tomanec, nar , Rokycanova č.p.1092, Dvůr Králové nad Labem Jiří Rejl, , nar. Bratří Čapků č.p.2679, Dvůr Králové nad Labem Ludmila Rückerová, nar , Libušina č.p.2772, Dvůr Králové nad Labem Petra Fischeorvá, nar , Lamačova č.p.862/26, Hlubočepy, Praha 52 Lenka Krymláková, nar , Mendíků č.p.406/5, Michle, Praha 4 David Lieser, nar , Rokycanova č.p.1323, Dvůr Králové nad Labem Zdeněk Hnyk, nar , Rokycanova č.p.1334, Dvůr Králové nad Labem Zdenka Heřmanská, nar , Rokycanova č.p.1324, Dvůr Králové nad Labem Vladislava Rulfová, nar , Rokycanova č.p.1325, Dvůr Králové nad Labem Oldřich Hauser, nar , Rokycanova č.p.1326, Dvůr Králové nad Labem Monika Hauserová, nar , Rokycanova č.p.1326, Dvůr Králové nad Labem Stanislava Hynková, nar , Rokycanova č.p.1327, Dvůr Králové nad Labem Oldřich Lochman, nar , Rokycanova č.p.1328, Dvůr Králové nad Labem Jana Lochmanová, nar , Rokycanova č.p.1328, Dvůr Králové nad Labem Vratislav David, nar , Rokycanova č.p.1329, Dvůr Králové nad Labem Jiří Houžvic, nar , Rokycanova č.p.1442, Dvůr Králové nad Labem Eva Houžvicová, nar , Rokycanova č.p.1442, Dvůr Králové nad Labem Miluška Dufková, nar , Rokycanova č.p.1803, Dvůr Králové nad Labem Veronika Dufková, nar , Rokycanova č.p.1803, Dvůr Králové nad Labem Zdeňka Kränková, nar , Rokycanova č.p.1803, Dvůr Králové nad Labem Karel Řehák, nar , Čelakovského č.p.1997, Dvůr Králové nad Labem Zdeňka Řeháková, nar , Karolíny Světlé č.p.2137, Dvůr Králové nad Labem Robert Tomanec, nar , Žireč č.p.133, Dvůr Králové nad Labem Č.j.: VÚP/ / /Sm 11

12 Petra Tomancová, nar , Karolíny Světlé č.p.2146, Dvůr Králové nad Labem Vlastimil Hloušek, nar , Rokycanova č.p.1797, Dvůr Králové nad Labem Božena Hloušková, nar , Rokycanova č.p.1797, Dvůr Králové nad Labem Petr Valeš, nar , Rokycanova č.p.1331, Dvůr Králové nad Labem Jana Valešová, nar , Rokycanova č.p.1331, Dvůr Králové nad Labem Lenka Procházková, nar , Rokycanova č.p.1332, Dvůr Králové nad Labem Účastníci stavebního řízení uvedeni v 109 stavebního zákona, podle 112 stavebního zákona(doporučeně): Datová schránka: Telefónica Czech Republic, a.s., IČ , Za Brumlovkou č.p.2/266, Praha 4 UPC Česká republika, a.s., IČ , Závišova č.p.5, Praha 4 ČEZ, a.s., IČ , Duhová 2 č.p.1444, Michle, Praha 4 ČEZ Distribuce, a. s., IČ , Teplická 8 č.p.874, Děčín IV-Podmokly, Děčín 2 (doporučeně) Zdeněk Pour, nar , Rokycanova č.p.1320, Dvůr Králové nad Labem Stanislava Pourová, nar , Rokycanova č.p.1320, Dvůr Králové nad Labem Radko Hrma, nar , Rokycanova č.p.2436, Dvůr Králové nad Labem Jiřina Hrmová, nar , Rokycanova č.p.2436, Dvůr Králové nad Labem Dotčené orgány podle 87 odst.1 a 112 odst.1 stavebního zákona (doporučeně) MěÚ Dvůr Králové n.l., (OPK,VH,ZPF,OH,ODP,PP), k rukám koordinátora, T.G.Masaryka č.p.38, Datová schránka : Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, nábř.u Přívozu č.p.122, Hradec Králové 3, DS: OVM, yvfab6e Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovený podle položky 17 odst. 1, písm. i) ve výši 3000,- Kč, sazebníku správních poplatků v celkové hodnotě 3000,- Kč byl uhrazen dne Č.j.: VÚP/ / /Sm 12

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012 *mujcx00fa5ff* MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/24707/SU/Ves Jičín, dne 19.9.2012 Spisová značka: Výst. 2012/17982/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/20485-2012/ 4004-2012/vls Dvůr Králové nad Labem 27. srpna 2012

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/35612/Bon/2014 ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/35612/2014-4 POČET LISTŮ

Více

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Č.j.: 667-211/15 Zlonice dne 18.6.2015 Vyřizuje: František

Více

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Novostavba rodinného domu

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Novostavba rodinného domu Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/41168-10/4675-2010/vn Dvůr Králové nad Labem, dne 04. února 2011

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor výstavby a územního plánování Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Váš dopis č.j.

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j. : V Ú P / 5 7 4 6 0-2014/8 1 0 9-2 0 1 4 / o u l S p is. a s ka rt.

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ţ O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ţ i v o t n í h o p r o s t ř e d í náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběţovice 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j.: VÚP/5900-2014/5837-2013/vls Spis. a skart. znak: 328.3 A Počet příloh:

Více

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 50/2009-2

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 50/2009-2 MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁCHOD Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, tel. 491 405 111 ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ odloučené pracoviště: Náchod, Palachova 1303 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/93284/Pl/2012 ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/93284/2012-4 POČET LISTŮ

Více

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í

- veřejná vyhláška - R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne: 5.3.2008 VÚP 328.3/330-202/277/08 VK-31 Ing. Vlasta

Více

ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška

ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor stavebního úřadu, majetku a investic Č.j. dokumentu: MJ/46477/2015/OSMI/Š Jeseník 10.09.2015 Sp. značka: MJ/37712/2015 (Uvádějte vždy v korespondenci) Oprávněná úřední osoba

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/1771/2012 SÚ/176/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 23.8.2012

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č.j.: Vyřizuje: LB-3005/2013-STU-VL Lámr, úřední osoba Datum: 11.9.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková část: Stavební úřad Městského úřadu v Lázních Bělohradě, jako stavební úřad

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1674/1676/2012 Milín, dne: 15.3.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 10.07.2013 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: Telefon: 487 881 203

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor životního prostředí odloučené pracoviště: Protzkarova 33

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor životního prostředí odloučené pracoviště: Protzkarova 33 MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor životního prostředí odloučené pracoviště: Protzkarova 33 NAŠE ZN.: MUUH-OŽP/15490/2015/SchE Spis/ 1111/2015 VYŘIZUJE:

Více

O ZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S T AVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O ZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S T AVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Libereckého kraje odbor dopravy Adresáti: dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC OD 122/2015-4/280.13/Hk Mgr. Karel Holina / 279 22.7.2015 karel.holina@kraj-lbc.cz

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Spisový znak: 330 Archiv.znak: V/ 5 Váš dopis zn.: Naše značka: Výst. 155/10 Kyselka dne : 25.10.2010 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Žadatel: Naše čj.: SU 71379/12-Hav. a školní jídelna, IČ 48665771 Býchory

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Žadatel: Naše čj.: SU 71379/12-Hav. a školní jídelna, IČ 48665771 Býchory Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Bor Odbor výstavby a územního plánování, nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor Č. jednací : 981/2011/OVÚP/6/ÚR-47 v Boru dne 20.5.2011 Vyřizuje : Říha Telefon : 374 756 128 E-mail : ovup@mubor.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 055157/2010 ST2/Zim MMHK/118085/2010 Petr Zima 495707884 petr.zima@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 28.6.2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 NAŠE ZN.: 3585/2009/VÝST/P/ UKLÁDACÍ SKARTAČNÍ

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-4858/2011-746/HH Rousínov, dne 11. října 2011 Oprávněná úřední

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j. : V Ú P / 9 7 0 6-2014/5905-2 0 1 3 / m a i S p is. a s ka rt. z n

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1173/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1173/2012 Milín, dne: 12.11.2012 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.1729/2010/per/2-5. Bakov nad Jizerou, dne: 8.2.2011 Vyřizuje: Lubomír Peroutka E-mail: peroutka@bakovnj.cz Žadatelé:

Více

R O Z H O D N U T Í. Účastník řízení podle 27 odst. 1 správního řádu: Folmava Resort s.r.o., IČ 21921086, Lochotínská 1108/18, 301 00 Plzeň

R O Z H O D N U T Í. Účastník řízení podle 27 odst. 1 správního řádu: Folmava Resort s.r.o., IČ 21921086, Lochotínská 1108/18, 301 00 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Škroupova 18, 306 13 Plzeň Č.j.: RR/3333/15 Spis. zn.: ZN/291/RR/13 Počet listů: 3 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 Vyřizuje: Ing. Radka Klímová

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j. : V Ú P / 4 0 2 4 0-2014/8 1 0 9-2 0 1 4 / o u l S p is. a s ka rt.

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 25.02.2015 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: MUCL/15015/2015/Pro

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst. 824/2008/slez/330-5 Bakov nad Jizerou, dne: 28.5.2008 Vyřizuje: Petr Slezák E-mail: slezak@bakovnj.cz Telefon: 326

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Brušperk stavební úřad K Náměstí 22, 739 44 Brušperk č.j.: SÚ/328/1855/2014/Fa Severomoravské vodovody a kanalizace vyřizuje: Anna Fafaláková Ostrava a.s. e-mail:fafalakova@brusperk-mesto.cz

Více

Žadatel: Město Proseč, IČO 00270741, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče R O Z H O D N U T Í

Žadatel: Město Proseč, IČO 00270741, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče R O Z H O D N U T Í Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j.760-4/2012-330/R V Proseči dne 25.10.2012 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 Žadatel: V E Ř E J N Á V Y H L Á

Více

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y !+T11SY11KIOHC+!!!!!!!!!! S00RX00JHNGB! M ě s t s k ý ú ř a d B ř e c l a v odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. Č.j.: Oprávněná úřední osoba: MUBR-S 5477/2012

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech Studentská 328/64 Karlovy Vary Obec Velichov Velichov 13 Ostrov Spisový znak: 328.3

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

Městský úřad Lysá nad Labem

Městský úřad Lysá nad Labem Městský úřad Lysá nad Labem S t a v e b n í ú ř a d Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Spis. zn.: SÚ/34127/2011/Čí Lysá nad Labem, dne 10.10.2011 Č.j.: SÚ/44425/11/Čí Vyřizuje: E-mail: Ing. Jiřina

Více

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/09-3771/2009-392/PJ Rousínov, dne 17. června 2009 Oprávněná úřední

Více

MUJCX00DDP27 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 26/2012

MUJCX00DDP27 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 26/2012 *mujcx00ddp27* MUJCX00DDP27 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/2078/SU/Ves Jičín, dne 19.1.2012 Spisová značka: Výst. 2011/25055/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz

odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz Městský úřad Svitavy odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz Č.j.: 23588-11/OV-389-2011/hal Oprávněné úřední osoby: Luděk

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 129172/2011 ST2/Koh MMHK/148830/2011 Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 9.9.2011

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou OBEC LUPENICE CHODNÍK PŘI III/31810

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou OBEC LUPENICE CHODNÍK PŘI III/31810 MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Č.j.:OVŽP/16444/15-2955/15/Dost

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/691/12/Tr V Klatovech, dne : 6.3.2012 Č.j.: OVÚP/1547/12/Tr

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-5092/2015/SPDO-5 Spisová značka: MUZBK-5092/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov muvrx001hazc MUVRX001HAZC Č.j. : MUVR 1270/2008 Sp.Zn. : SPIS 251/2008/VAŽP42 4 Vyřizuje : Svěnčíková Šárka Tel. :

Více

Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 498-5/2012-328/R V Proseči dne 8.11.2012 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výroková část:

Více

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/146130/2012 ST2/Več MMHK/210273/2012 ST2/Več Ing. arch. Petr Večeřa 495 707 884 petr.vecera@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 023405/2010 ST2/Sam MMHK/026007/2010 Pavel Samek 495 707 885 pavel.samek@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 11.2.2010 VEŘEJNÁ

Více

/). I/. hli ROZHODNUTI

/). I/. hli ROZHODNUTI Městský úřad Kolín Odbor výstavby - stavební úřad Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420321 748231, fax: +420321 748217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00114/12/H 00555/12/SÚ Hofmanová

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

NÁVRH ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Suchdol n.o. - tel.: 556 770 107, fax.: 556 713 210, e-mail: stavebni.urad@suchdol-nad-odrou.cz Sp.zn.: 2188/2012/Gr

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 3. a) přesné určení nemovitosti: část poz.p.č.

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11245/2010 Ka Sezemská Jana 38 680 4022 karbulkovj@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11245/2010 Ka Sezemská Jana 38 680 4022 karbulkovj@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 Viz rozdělovník: Internet: http://www.c-budejovice.cz Značka:

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 tel. 485 243 111, fax. 485 243 624 Č.j.: SURR/7130/126955/11-Ma Liberec, dne 31.10.2011

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 80/2015-3.Výst Zbraslavice, dne: 8.7.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 2653/2011 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 9935/2011/Mř/Rozh Jilemnice, dne: 29.6.2011 Vyřizuje:

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3805/2011/Ka Č. J.: 4721/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více

ROZHODNUTÍ. Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA.

ROZHODNUTÍ. Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování NAŠE Č.J.: 12320/VS/RO/Št/12 MUUV 3872/2013 v Uničově dne 18.4.2013 Výroková část: ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11333/2012 Pf Pflugmacherová Šárka 386804020 pflugmacherovas@c-budejovice.cz 15.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11333/2012 Pf Pflugmacherová Šárka 386804020 pflugmacherovas@c-budejovice.cz 15.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. VUP 11318/13-RAJ Jana Randáková 388 459 047 ROZHODNUTÍ

Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. VUP 11318/13-RAJ Jana Randáková 388 459 047 ROZHODNUTÍ Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 1723/2013-Raj VUP 11318/13-RAJ Jana Randáková 388 459 047 DATUM: 29.05.2013

Více

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/148312/2012 ST2/Več MMHK/173931/2012 ST2/Več Ing. arch. Petr Večeřa 495 707 884 petr.vecera@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VUP 1340/2015-PRO VUP 7786/15-PRO-1340/2015 Ing. Robert Pročka 388 459 057 robert.procka@mesto.vimperk.cz

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/158881/2012 ST2/Koh MMHK/170048/2012 ST2/Koh Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-2696/2011-496/PJ Rousínov, dne 4. července 2011 Oprávněná

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax. MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.: 465 621 215 Č. j.: 108/2013/2300/11 Č.sp. 5620/2012/2300/11 V Letohradě dne 7.1.2013

Více

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/1043/12-Ch V Tršicích 3.10.2012 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení k podpisu: Marie Chaloupková

Více

SMLOUVA. o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci

SMLOUVA. o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci Účastníci: SMLOUVA Registrační číslo: 13/114/BN/Ku/BS o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci Uzavření smlouvy bylo schváleno Radou města Příbram dne 8.4.2013 pod usnesen ím č.234/2013

Více

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100 okres Plzeň - jih -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně Obecní 287, 671 25 Hodonice

Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně Obecní 287, 671 25 Hodonice Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně Obecní 287, 671 25 Hodonice Č.j. STÚ 61/2014-ESH v Hodonicích dne 26.03.2014 Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310) E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov

MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov MĚSTSKÝ ÚŘAD VRATIMOV Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, 739 32 Vratimov muvrx0022u14 MUVRX0022U14 Váš dopis zn.: Ze dne: Č.j.: MUVR 3655/2009 Sp.Zn.: SPIS 823/2009/VAŽP28 8 Vyřizuje: Podešvová

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 Sp.zn.: Č.j.: Oprávněná úřední osoba: Telefon.: E-mail: Vedoucí oddělení: MeUKM/039859/2014/02/OZP/Vo

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

Městský úřad Vimperk - V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Městský úřad Vimperk - V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VÚP 328.3-166/1492/07 Ka-4 Vyřizuje: Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 31.8.2007

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství Č.j.: MJ/36682/2015 Sp.zn.: MJ/13152/2015/16/ODSH/MK Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498495 V Jeseníku dne 20.7.2015 Město Zlaté Hory, IČO

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst.263/07-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN Stavební úřad tel.493 693 031 nám. Karla Jaromíra Erbena 99 PSČ 507 71, e-mail: hejna@miletin.cz Adresát : Mgr. Tomáš K O L Á T O R, Barákova č.p.1501, 508 01 Hořice Mgr. Magdaléna

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 101870/2010 ST2/Vos, 101866/2010 ST2/Vos MMHK/137711/2010 Ing. Petr Voslař 495 707 862 petr.voslar@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

R O Z H O D N U T Í. p o v o l u j e

R O Z H O D N U T Í. p o v o l u j e MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA odbor dopravy Palackého náměstí 160, 572 01 Polička úřadovna: Nádražní 304, 572 01 Polička Sp.zn.: MP/21028/2013 V Poličce, dne 7.11. 2013 Č.j.: MP/21035/2013/OD/UZ12/B Vyřizuje: David

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VUP 3164/2015-PRO VUP 15647/15-PRO-3164/2015 Ing. Robert Pročka 388 459 057 robert.procka@mesto.vimperk.cz

Více

Odbor výstavby O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

Odbor výstavby O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/6110/2014/Ši V Třebíči dne 23.04.2014 Č.j.: OV 30617/14

Více

MUJCX00DHP8X Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 38/2012

MUJCX00DHP8X Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 38/2012 *mujcx00dhp8x* MUJCX00DHP8X Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/3599/SU/Ves Jičín, dne 7.2.2012 Spisová značka: Výst. 2011/32036/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V L A Š I M odbor dopravy a silničního hospodářství Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V L A Š I M odbor dopravy a silničního hospodářství Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V L A Š I M odbor dopravy a silničního hospodářství Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim Číslo jednací : ODSH 10759/15 LuE Číslo spisu: 1762/2015 Číslo evidenční: 2015/019 Oprávněná úřední

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01A6KLF* Čj: MSK 157474/2013 Sp. zn.: DSH/35786/2013/Sur 280.8 S5 Vyřizuje: Ing. Oldřich Surý

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Chotěboř, stavební úřad Trčků z Lípy 69, Chotěboř Č.j: MCH_18963/2011/SU-25/328.3/MP Chotěboř, dne: 20.2.2012 Vyřizuje: Marta Piskačová E-mail: piskacova@chotebor.cz Telefon: 569 641 132 Žadatel:

Více

Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková Tel.: 581277472 E-mail: vzpd@radnice.kojetin.

Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková Tel.: 581277472 E-mail: vzpd@radnice.kojetin. Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č.j.: MK1788/2011-VŢPD/Bk Kojetín, dne 18. dubna 2011 Spis č.: 372/2011 Vyřizuje: Jana Bartková

Více

ODBOR STAVEBNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 156453/2011 ST2/Več MMHK/173226/2011 Ing. arch. Petr Večeřa 495 707 884 petr.vecera@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 19.10.2011

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j. MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: Ing. František Adam / 381 201 917 3.3.2011 MUMV1725/2011/výst/Ad

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Pekařská 2, 412 01 Litoměřice SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0069125/13/Be 0022315/15/SÚ/LBe ing. Bezděka 416916138 libor.bezdeka@litomerice.cz DATUM:

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.875/2012/sle/330 /10-5. Bakov nad Jizerou, dne: 2.7.2012 Vyřizuje: Anna Šlechtová E-mail: slechtova@bakovnj.cz Telefon:

Více

10. listopadu 2011 (čtvrtek) v 8:30 hodin

10. listopadu 2011 (čtvrtek) v 8:30 hodin Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místekodbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu *MMFMX0085YMN* Sp. zn.: MMFM_S 14677/2011/OÚRaSŘ/Šna Frýdek-Místek,

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami: (1) Univerzita Hradec Králové se sídlem Rokitanského 62, Hradec Králové, 500 03, IČ: 62690094, DIČ: CZ62690094, zastupující doc.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA SMĚNNÁ SMLOUVA *MMOPP00DVUL7R* Článek I. Smluvní strany. Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava CZ00300535 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVUL7R* SMĚNNÁ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Na straně jedné: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Číslo účtu:

Více

R O Z H O D N U T Í. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. rozhodnutí o umístění stavby ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 160, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis zn.: METR_S 2424/2012 OÚPaSŘ Ze dne: 04.07.2012 Naše č.j.: METR 3194/2012-FrPa

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor dopravy Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště NAŠE ZN.: MUUH OD/48532/2015/HanJ SPIS: 8875/2015 OPR.ÚŘ.OSOBA: Ing. Josef Hanáček TEL.: 572 525 570 E-MAIL: josef.hanacek@mesto-uh.cz

Více

ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP T. G. Masaryka 69 277 16 Všetaty ROZHODNUTÍ

ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP T. G. Masaryka 69 277 16 Všetaty ROZHODNUTÍ ČJ.: vyřizuje: TEL.: E-MAIL: Výst./796/2012 Zuzana Hauptová 315696140 stavebn iurad vsetaty@ seznam. cz ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP T. G. Masaryka 69 277 16 Všetaty Obecnr úřad Křenek Došlo

Více