V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A"

Transkript

1 Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, Rousínov, tel.: , fax.: , Č.j.: 2400/ /PJ Rousínov, dne 11. května 2012 Sp. zn.: 2400/ /PJ Oprávněná úřední osoba: Ing. Pukowietz, V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Doručení rozhodnutí č. IV/12/2012 ze dne pod č.j. 2400/ /PJ, sp.zn. 2400/ /PJ na stavbu kabelového vedení NN zemním kabelem NAYY-J 4x150 mm, pilířové rozpojovací skříně SR422, pilířové smyčkovací skříně SS200 na pozemku: parcelní číslo 131/6 ostatní plocha, parcelní číslo 179 ostatní plocha, parcelní číslo 596/55 orná půda, parcelní číslo 609 zahrada, parcelní číslo 610/2 zahrada, parcelní číslo 612 zahrada, parcelní číslo 614 zahrada, parcelní číslo 615 orná půda, parcelní číslo 616 ostatní plocha, v katastrálním území Královopolské Vážany, v rámci stavby Královopolské Vážany, zemní kabelové vedení nn. Stavební úřad Městského úřadu Rousínov vydal rozhodnutí č. IV/12/2012 ze dne pod č.j. 2400/ /PJ, sp.zn. 2400/ /PJ na stavbu kabelového vedení NN zemním kabelem NAYY-J 4x150 mm, pilířové rozpojovací skříně SR422, pilířové smyčkovací skříně SS200 na pozemku: parcelní číslo 131/6 ostatní plocha, parcelní číslo 179 ostatní plocha, parcelní číslo 596/55 orná půda, parcelní číslo 609 zahrada, parcelní číslo 610/2 zahrada, parcelní číslo 612 zahrada, parcelní číslo 614 zahrada, parcelní číslo 615 orná půda, parcelní číslo 616 ostatní plocha, v katastrálním území Královopolské Vážany, v rámci stavby Královopolské Vážany, zemní kabelové vedení nn. Stavební úřad Městského úřadu Rousínov, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení 13 odst. (1) písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen stavební zákon ), o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu

2 Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně pod dobu 15 dnů a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Vyvěšeno dne:.. Sejmuto dne: Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí. Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup: Vyvěšeno dne Sejmuto dne.. Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí způsobem umožňujícím dálkový přístup. Rozdělovník: Účastníci územního řízení dle ustanovení 85 odst. (1) stavebního zákona (obdrží jednotlivě) Město Rousínov, Sušilovo náměstí 84/56, Rousínov u Vyškova Datová schránka: PROSIG s. r. o., Hviezdoslavova 545/41, Brno, DS: PO, untvdjj Účastníci územního řízení dle ustanovení 85 odst. (2) stavebního zákona a veřejnost (obdrží prostřednictvím veřejné vyhlášky vyvěšené na úřední desce Městského úřadu Rousínov) Tomáš Kalaš, Královopolské Vážany č.p.195, Rousínov u Vyškova Gabriela Kalašová, Královopolské Vážany č.p.195, Rousínov u Vyškova Vítězslav Dvořáček, Královopolské Vážany č.p.6, Rousínov u Vyškova Antonín Müller, Viničné Šumice č.p.333, Viničné Šumice Marek Pospíšil, Rudé armády 591/28, Rousínov u Vyškova Marie Maxiánová, Královopolské Vážany č.p.127, Rousínov u Vyškova Jiřina Skřivánková, Královopolské Vážany č.p.186, Rousínov u Vyškova Božena Ryšánková, Královopolské Vážany č.p.49, Rousínov u Vyškova Jiří Ryšánek, Královopolské Vážany č.p.49, Rousínov u Vyškova Vladimíra Králová, Závodského 1968/6, Brno - Židenice, Brno Vlasta Pavlů, Královopolské Vážany č.p.191, Rousínov u Vyškova Marie Sedláčková, Hvězdová 285/16, Brno - Zábrdovice, Brno Milada Lamplotová, Horní Václavov č.p.84, Bruntál Marta Matějáková, Táborská 732, Brno

3 Zdeněk Pospíšil, Rudé armády 591/28, Rousínov u Vyškova Chromá Marie, Královopolské Vážany č.p. 52, Rousínov u Vyškova E.ON Česká republika, s.r.o., Lidická 36, Brno Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Jana Babáka 2773/11, Královo Pole, Brno Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 13, Vyškov Jihomoravská plynárenská, Plynárenská 499/1, Brno Dotčený orgán: Datová schránka: Česká republika Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, Svatoplukova 2687/84, Brno, DS: OVM, btiaege Účastníci stavebního řízení dle ustanovení 109 odst. (1) stavebního zákona (doporučeně do vlastních rukou) Tomáš Kalaš, Královopolské Vážany č.p.195, Rousínov u Vyškova Gabriela Kalašová, Královopolské Vážany č.p.195, Rousínov u Vyškova Město Rousínov, Sušilovo náměstí 84/56, Rousínov u Vyškova Vítězslav Dvořáček, Královopolské Vážany č.p.6, Rousínov u Vyškova Antonín Müller, Viničné Šumice č.p.333, Viničné Šumice Marek Pospíšil, Rudé armády 591/28, Rousínov u Vyškova Marie Maxiánová, Královopolské Vážany č.p.127, Rousínov u Vyškova Jiřina Skřivánková, Královopolské Vážany č.p.186, Rousínov u Vyškova Božena Ryšánková, Královopolské Vážany č.p.49, Rousínov u Vyškova Jiří Ryšánek, Královopolské Vážany č.p.49, Rousínov u Vyškova Vladimíra Králová, Závodského 1968/6, Brno - Židenice, Brno Vlasta Pavlů, Královopolské Vážany č.p.191, Rousínov u Vyškova Marie Sedláčková, Hvězdová 285/16, Brno - Zábrdovice, Brno Milada Lamplotová, Horní Václavov č.p.84, Bruntál Marta Matějáková, Táborská 732, Brno Zdeněk Pospíšil, Rudé armády 591/28, Rousínov u Vyškova Chromá Marie, Královopolské Vážany č.p. 52, Rousínov u Vyškova Datová schránka: PROSIG s. r. o., Hviezdoslavova 545/41, Brno, DS: PO, untvdjj E.ON Česká republika, s.r.o., Lidická 36, Brno, DS: PO, 3534cwz Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Jana Babáka 2773/11, Královo Pole, Brno, DS: PO, d79ch2h Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 13, Vyškov, DS: PO, d4jumdj Jihomoravská plynárenská, Plynárenská 499/1, Brno, DS: PO, yhscfc9 Dotčený orgán: Datová schránka: Česká republika Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, Svatoplukova 2687/84, Brno, DS: OVM, btiaege Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce: Městský úřad Rousínov, odbor vnitřních věcí, Sušilovo náměstí 84/56, Rousínov u Vyškova a ke zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup

4 Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, Rousínov, tel.: , fax.: , Č.j.: 2400/ /PJ Rousínov, dne 11. května 2012 Sp. zn.: 2400/ /PJ Oprávněná úřední osoba: Ing. Pukowietz, E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ zastoupena E.ON Česká republika, s.r.o., F.A Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ v zastoupení PROSIG s. r. o., Hviezdoslavova 545/41, Brno, IČ R O Z H O D N U T Í ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ č. IV/12/2012 Dne podala E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ , zastoupena E.ON Česká republika, s.r.o., F.A Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ , v zastoupení PROSIG s. r. o., Hviezdoslavova 545/41, Brno, IČ žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a žádost o stavební povolení na stavbu zemního kabelového vedení NN, nové pilířové skříně SR422, pilířové přípojkové skříně SS200 pro připojení novostavby rodinného domu na pozemku: parcelní číslo 131/6 ostatní plocha, parcelní číslo 179 ostatní plocha, parcelní číslo 596/55 orná půda, parcelní číslo 609 zahrada, parcelní číslo 610/2 zahrada, parcelní číslo 612 zahrada, parcelní číslo 614 zahrada, parcelní číslo 615 orná půda, parcelní číslo 616 ostatní plocha, v katastrálním území Královopolské Vážany, v rámci stavby Královopolské Vážany, připojení RD p.č.609 Kalašová. Dne Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Žerotínovo nám. 3/5, Brno svým rozhodnutím č.j. JMK /2011, sp.zn.: S-JMK /2011 OÚPSŘ zrušil výrokovou část rozhodnutí I. stavebního úřadu Městského úřadu Rousínov č.j. 2400/ / /PJ ze dne a věc vrátil stavebnímu úřadu Městského úřadu Rousínov k novému projednání a rozhodnutím ze dne pod č.j. JMK 8231/2012, sp.zn.: S-JMK 8231/2012 OÚPSŘ zrušil výrokovou část rozhodnutí II. stavebního úřadu Městského úřadu Rousínov č.j. 2400/ / /PJ ze dne a věc vrátil stavebnímu úřadu Městského úřadu Rousínov k novému projednání. Stavební úřad Městského úřadu Rousínov, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení 13 odst. (1) písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), oznámil dne pod č.j. 2400/ /PJ, sp.zn. 2400/ /PJ, v souladu s ustanovením 65 odst. (2) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, pokračování spojeného územního a stavebního řízení na stavbu kabelového vedení NN zemním kabelem NAYY-J 4x150 mm, pilířové rozpojovací skříně SR422, pilířové smyčkovací skříně SS200 na pozemku: parcelní číslo 131/6 ostatní plocha, parcelní číslo 179 ostatní plocha, parcelní číslo 596/55 orná půda, parcelní číslo 609 zahrada, parcelní číslo 610/2 zahrada, parcelní číslo 612 zahrada, parcelní číslo 614 zahrada, parcelní číslo 615

5 orná půda, parcelní číslo 616 ostatní plocha, v katastrálním území Královopolské Vážany, v rámci stavby Královopolské Vážany, zemní kabelové vedení nn. Stavební úřad Městského úřadu Rousínov přezkoumal ve spojeném územním a stavebním řízení žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a žádost o stavební povolení na shora uvedenou stavbu na pozemku: parcelní číslo 131/6 ostatní plocha, parcelní číslo 179 ostatní plocha, parcelní číslo 596/55 orná půda, parcelní číslo 609 zahrada, parcelní číslo 610/2 zahrada, parcelní číslo 612 zahrada, parcelní číslo 614 zahrada, parcelní číslo 615 orná půda, parcelní číslo 616 ostatní plocha, v katastrálním území Královopolské Vážany a na základě tohoto přezkoumání I. vydává podle ustanovení 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y II. podle ustanovení 115 stavebního zákona a 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu s t a v e b n í p o v o l e n í na stavbu kabelového vedení NN zemním kabelem NAYY-J 4x150 mm, pilířové rozpojovací skříně SR422, pilířové smyčkovací skříně SS200 na pozemku: parcelní číslo 131/6 ostatní plocha, parcelní číslo 179 ostatní plocha, parcelní číslo 596/55 orná půda, parcelní číslo 609 zahrada, parcelní číslo 610/2 zahrada, parcelní číslo 612 zahrada, parcelní číslo 614 zahrada, parcelní číslo 615 orná půda, parcelní číslo 616 ostatní plocha, v katastrálním území Královopolské Vážany, v rámci stavby Královopolské Vážany, zemní kabelové vedení nn. I. Územní rozhodnutí Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky: 1) Stavba kabelového vedení NN zemním kabelem NAYY-J 4x150 mm, pilířové rozpojovací skříně SR422, pilířové smyčkovací skříně SS200 bude umístěna na pozemku: parcelní číslo 131/6 ostatní plocha, parcelní číslo 179 ostatní plocha, parcelní číslo 596/55 orná půda, parcelní číslo 609 zahrada, parcelní číslo 610/2 zahrada, parcelní číslo 612 zahrada, parcelní číslo 614 zahrada, parcelní číslo 615 orná půda, parcelní číslo 616 ostatní plocha, v katastrálním území Královopolské Vážany, v rámci stavby Královopolské Vážany, zemní kabelové vedení nn tak, jak je zakresleno na přiloženém situačním výkresu v měřítku 1:500, číslo výkresu 1. 2) Kabelového vedení NN zemním kabelem NAYY-J 4x150 mm bude napojeno z nové pilířové rozpojovací skříně SR422, která bude umístěna na pozemku: parcelní číslo 131/6 ostatní plocha, v katastrálním území Královopolské Vážany, v těsné blízkosti stávající sloupové trafostanice a bude ukončeno v pilířové smyčkovací skříni SS200 na pozemku: parcelní číslo 609 zahrada, v katastrálním území Královopolské Vážany. 3) Budou dodrženy podmínky vyjádření E.ON Česká republika, s.r.o., Lidická 36, Brno ze dne zn. R11679-Z : a) V OP elektrické stanice, nadzemního i podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění. b) V OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,

6 provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením. c) Po dokončení stavby v OP zařízení je zakázáno zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce, u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m, u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t. Účastníkem je dle ustanovení 27 odst. (1) písmeno a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"): PROSIG s.r.o., Hviezdoslavova 545/41, Brno, IČ , Město Rousínov, IČ , Sušilovo náměstí 84/56, Rousínov u Vyškova, IČ , Tomáš Kalaš, nar , Královopolské Vážany č.p.195, Rousínov u Vyškova, Gabriela Kalašová, nar , Královopolské Vážany č.p.195, Rousínov u Vyškova, Vítězslav Dvořáček, nar , Královopolské Vážany č.p.6, Rousínov u Vyškova, Antonín Müller, nar , Viničné Šumice č.p.333, Viničné Šumice, Marek Pospíšil, nar , Rudé armády 591/28, Rousínov u Vyškova, Zdeněk Pospíšil, nar , Rudé armády 591/28, Rousínov u Vyškova, Marie Maxiánová, nar , Královopolské Vážany č.p.127, Rousínov u Vyškova, Jiřina Skřivánková, nar , Královopolské Vážany č.p.186, Rousínov u Vyškova, dále podle ustanovení 27 odst. (2) správního řádu Božena Ryšánková, nar , Královopolské Vážany č.p.49, Rousínov u Vyškova, Jiří Ryšánek, nar , Královopolské Vážany č.p.49, Rousínov u Vyškova, Vladimíra Králová, nar , Záborského 1968/6, Brno - Židenice, Brno, Vlasta Pavlů, nar , Královopolské Vážany č.p.191, Rousínov u Vyškova, Marie Sedláčková, nar , Hvězdová 285/16, Brno - Zábrdovice, Brno, Milada Lamplotová, nar , Horní Václavov č.p.84, Bruntál, Marta Matějáková, nar , Berlínská 2747/1, Tábor, Chromá Marie, nar , Královopolské Vážany č.p. 52, Rousínov u Vyškova, E.ON Česká republika, s.r.o., Lidická 36, Brno, IČ , Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS Brno, Jana Babáka 2773/11, Královo Pole, Brno, IČ , Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 13, Vyškov, IČ , Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1, Brno, IČ Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení a připomínkách veřejnosti Rozhodnutí č. IV/24/2011 ze dne pod č.j. 2400/ / /PJ: Námitka účastníce řízení Marie Sedláčkové, nar , Hvězdova 285/16, Brno, v zastoupení Ing. Drahomíra Zbirovská, nar , Grohova 5, Brno, ve které nesouhlasí se stavbou pokud se jakýmkoliv způsobem dotkne parcely číslo 617/2 v katastrálním území Královopolské Vážany, i kdyby se mělo jednat o ochranné pásmo zasahující na tento pozemek, s e z a m í t á. Námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti ze dne nebyly uplatněny.

7 II. Stavební povolení Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 1) Stavba obsahuje: a) kabelové vedení NN: - zemní kabel NAYY-J 4x150 mm 2, délky 180 m, - chráničky, b) pilířovou rozpojovací skříň SR422, c) pilířovou smyčkovací skříň SS200, 2) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Michal Günther, autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb, ČKAIT a která je přílohou tohoto rozhodnutí; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu, technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí. 3) Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem. 4) Budou dodrženy podmínky vyjádření E.ON Česká republika, s.r.o., Lidická 36, Brno ze dne zn. R11679-Z : a) Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN b) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kv a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kv, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení. Vypnutí bude objednáno nejméně 25 kalendářních dnů předem. c) Bude objednáno přesné vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, investor zemních prací provede výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR. Vytýčení kabelů zajistí RS Vyškov, Sochorova 26, pan Setinský Jiří, tel d) Budou uhrazeny veškeré náklady na práce vyvolané stavbou investorem akce, není-li písemnou dohodou stanoveno jinak. e) Provádění zemních prací v OP kabelu bude prováděno výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak. f) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobu a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Před záhozem výkopu bude přizván ke kontrole křižovatek a souběhů zástupce ECZR. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby. g) Nesmí být porušena stabilita podpěrných bodů nadzemního vedení a nesmí být narušeno podzemní uzemňovací vedení. h) Neprodleně bude ohlášeno jakékoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR na telefonní číslo

8 5) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi. 6) Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 7) Škody způsobené uvedenou stavební činností na sousedních nemovitostech nebo veřejném majetku musí být odstraněny na náklady investora. 8) Časový plán: stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 9) Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení (tabulka Stavba povolena ). Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě stavby do doby provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby. 10) Investor je povinen vést přehledně záznamy o stavbě. 11) Při nedodržení projektového řešení se investor vystavuje nebezpečí postihu finančními sankcemi dle ustanovení 178 až 183 stavebního zákona. 12) Před zahájením zemních prací je investor povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození. 13) Stavba bude prováděna dodavatelsky. Před zahájením stavby bude stavebnímu úřadu písemně oznámen zhotovitel stavby a předloženo oprávnění zhotovitele provádět stavbu. 14) Investor si vyžádá po nabytí právní moci rozhodnutí ověřenou projektovou dokumentaci stavby a štítek Stavba povolena. 15) Kontrolní prohlídku stavby stavební úřad stanovuje a) před záhozem rýhy s kabelovým vedením NN zemním kabelem NAYY-J 4x150 mm 2, b) ihned po dokončení stavby. 16) Investor je povinen dosažení dané etapy výstavby předem oznámit stavebnímu úřadu. Provedení kontrolní prohlídky stavby bude zapsáno do stavebního deníku. 17) Před ukončením stavby ve smyslu ustanovení 119 a následujících paragrafů stavebního zákona, investor oznámí stavebnímu úřadu záměr užívat dokončenou stavbu. Oznámení bude doloženo náležitostmi podle ustanovení 120 stavebního zákona. 18) K závěrečné kontrolní prohlídce investor předloží zejména: a) dokumentaci skutečného provedení stavby s popisem a zdůvodněním provedených odchylek od stavebního povolení, b) zprávu o revizi elektrického zařízení dle ČSN , c) souřadnicový systém JTSK mapa, d) geodetické zaměření venkovního kabelového vedení, e) stavební deník se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavby. Účastníkem je dle ustanovení 27 odst. (1) písmeno a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"): PROSIG s.r.o., Hviezdoslavova 545/41, Brno, IČ , dále podle ustanovení 27 odst. (2) správního řádu: Město Rousínov, Sušilovo náměstí 84/56, Rousínov u Vyškova, IČ , Tomáš Kalaš, nar , Královopolské Vážany č.p.195, Rousínov u Vyškova, Gabriela Kalašová, nar , Královopolské Vážany č.p.195, Rousínov u Vyškova, Vítězslav

9 Dvořáček, nar , Královopolské Vážany č.p.6, Rousínov u Vyškova, Antonín Müller, nar , Viničné Šumice č.p.333, Viničné Šumice, Marek Pospíšil, nar , Rudé armády 591/28, Rousínov u Vyškova, Zdeněk Pospíšil, nar , Rudé armády 591/28, Rousínov u Vyškova, Marie Maxiánová, nar , Královopolské Vážany č.p.127, Rousínov u Vyškova, Jiřina Skřivánková, nar , Královopolské Vážany č.p.186, Rousínov u Vyškova, Božena Ryšánková, nar , Královopolské Vážany č.p.49, Rousínov u Vyškova, Jiří Ryšánek, nar , Královopolské Vážany č.p.49, Rousínov u Vyškova, Vladimíra Králová, nar , Záborského 1968/6, Brno - Židenice, Brno, Vlasta Pavlů, nar , Královopolské Vážany č.p.191, Rousínov u Vyškova, Marie Sedláčková, nar , Hvězdová 285/16, Brno - Zábrdovice, Brno, Milada Lamplotová, nar , Horní Václavov č.p.84, Bruntál, Marta Matějáková, nar , Berlínská 2747/1, Tábor, Chromá Marie, nar , Královopolské Vážany č.p. 52, Rousínov u Vyškova E.ON Česká republika, s.r.o., Lidická 36, Brno, IČ , Telefónica O2 Czech Republic, DLSS Brno, Jana Babáka 2773/11, Královo Pole, Brno, IČ , Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 13, Vyškov, IČ , Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1, Brno, IČ Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení Rozhodnutí č. IV/24/2011 ze dne pod č.j. 2400/ / /PJ: Námitky účastníků řízení nebyly uplatněny. Námitky účastníků řízení ze dne nebyly uplatněny. O d ů v o d n ě n í Dne podala E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ , zastoupena E.ON Česká republika, s.r.o., F.A Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ , v zastoupení PROSIG s. r. o., Hviezdoslavova 545/41, Brno, IČ žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby a žádost o stavební povolení na stavbu zemního kabelového vedení NN, nové pilířové skříně SR422, pilířové přípojkové skříně SS200 pro připojení novostavby rodinného domu na pozemku: parcelní číslo 131/6 ostatní plocha, parcelní číslo 179 ostatní plocha, parcelní číslo 596/55 orná půda, parcelní číslo 609 zahrada, parcelní číslo 610/2 zahrada, parcelní číslo 612 zahrada, parcelní číslo 614 zahrada, parcelní číslo 615 orná půda, parcelní číslo 616 ostatní plocha, v katastrálním území Královopolské Vážany, v rámci stavby Královopolské Vážany, připojení RD p.č.609 Kalašová. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení spojené se stavebním řízením. Stavební úřad opatřením č.j. 2400/ / /PJ ze dne oznámil zahájení řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání návrhu současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den , o jehož výsledku byl sepsán protokol. Stavební úřad Městského úřadu Rousínov vydal rozhodnutí č. IV/24/2011 ze dne pod č.j. 2400/ / /PJ. Dne podaly Marie Sedláčková, Hvězdová 285/16, Brno Zábrdovice, Brno, Vladimíra Králová, Záborského 1968/6, Brno Židenice, Brno odvolání pro rozhodnutí č. IV/24/2011 ze dne pod č.j. 2400/ / /PJ.

10 Stavební úřad usnesením č. II/29/2011 ze dne pod č.j. 2400/ / /PJ řízení přerušil až do doby skončení řízení o odvolání proti rozhodnutí s podmiňujícím výrokem, tj. rozhodnutí o umístění stavby. Dne Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Žerotínovo nám. 3/5, Brno svým rozhodnutím č.j. JMK /2011, sp.zn.: S-JMK /2011 OÚPSŘ zrušil výrokovou část rozhodnutí I. stavebního úřadu Městského úřadu Rousínov č.j. 2400/ / /PJ ze dne a věc vrátil stavebnímu úřadu Městského úřadu Rousínov k novému projednání a rozhodnutím ze dne pod č.j. JMK 8231/2012, sp.zn.: S-JMK 8231/2012 OÚPSŘ zrušil výrokovou část rozhodnutí II. stavebního úřadu Městského úřadu Rousínov č.j. 2400/ / /PJ ze dne a věc vrátil stavebnímu úřadu Městského úřadu Rousínov k novému projednání. Dne oznámil stavební úřad č.j. 2400/ /PJ, sp.zn. 2400/ /PJ pokračování spojeného územního a stavebního řízení. K projednání návrhu současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den , o jehož výsledku byl sepsán protokol. Žádosti byly doloženy těmito podklady: 1) Plnou mocí PROSIG, s.r.o. ze dne , 2) Výpisy z katastru nemovitostí LV: 356, 323, 579, 376, 701, 614, 440, 10001, 3) Informacemi o parcelách dotčených stavbou, 4) Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Tomášem Kalašem, Gabrielou Kalašovou, Královopolské Vážany č.p. 195, Rousínov u Vyškova a E.ON Distribuce, a.s., F.A Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ ze dne , 5) Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Vítězslavem Dvořáčkem, Královopolské Vážany, Rousínov u Vyškova a E.ON Distribuce, a.s., F.A Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ ze dne , 6) Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Antonínem Müllerem, Viničné Šumice 333, Viničné Šumice a E.ON Distribuce, a.s., F.A Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ ze dne , 7) Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Markem Pospíšilem, Rudé armády 591/28, Rousínov u Vyškova, Zdeňkem Pospíšilem Rudé armády 591/28, Rousínov u Vyškova a E.ON Distribuce, a.s., F.A Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ ze dne , 8) Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Městem Rousínov, Sušilovo nám. 84/56, Rousínov u Vyškova, IČ a E.ON Distribuce, a.s., F.A Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ ze dne , 9) Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Marií Maxiánovou, Královopolské Vážany č.p. 127, Rousínov u Vyškova, Jiřinou Skřivánkovou, Královopolské Vážany č.p. 186, Rousínov u Vyškova a E.ON Distribuce, a.s., F.A Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ ze dne , 10) Vyjádřením Tomáš Kalaš a Gabriela Kalašová, Královopolské Vážany č.p. 195, Rousínov u Vyškova ze dne , 11) Vyjádřením Vítězslav Dvořáček, Královopolské Vážany č.p. 6, Rousínov u Vyškova ze dne ,

11 12) Vyjádřením Antonín Müller, Viničné Šumice 333, Viničné Šumice ze dne , 13) Vyjádřením Marek Pospíšil, Rudé armády 591/28, Rousínov u Vyškova ze dne , 14) Vyjádřením Zdeněk Pospíšil, Rudé armády 591/28, Rousínov u Vyškova ze dne , 15) Vyjádřením Marie Maxiánová, Královopolské Vážany č.p. 127, Rousínov u Vyškova ze dne , 16) Vyjádřením Jiřina Skřivánková, Královopolské Vážany č.p. 186, Rousínov u Vyškova ze dne , 17) Stanoviskem Města Rousínov, Sušilovo nám. 84/56, Rousínov u Vyškova ze dne , 18) Vyjádřením Jihomoravské plynárenské, a.s., Plynárenská 499/1, Brno ze dne zn. 2756/10/115, 19) Vyjádřením Vodovodů a kanalizací Vyškov, a.s., Brněnská 13, Vyškov ze dne zn /496/TÚ/so, 20) Vyjádřením E.ON Česká republika, s.r.o., Lidická 36, Brno ze dne zn. R11679-Z , 21) Vyjádřením k podanému odvolání E.ON Česká republika, s.r.o., Lidická 36, Brno ze dne , 22) Vyjádřením Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS Brno, Jana Babáka 2733/11, Brno ze dne č.j /10, 23) Stanoviskem České republiky Ministerstva obrany, Vojenské ubytovací a stavební správy Brno, Svatoplukova 2687/84, Brno ze dne č.j. 4790/ ÚP-BR, 24) Projektovou dokumentací stavby. I. Odůvodnění územního rozhodnutí: Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle ustanovení 85 stavebního zákona přísluší kromě zástupce žadatele PROSIG s. r. o., Hviezdoslavova 545/41, Brno, IČ , pouze vlastníku pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě Město Rousínov, Sušilovo náměstí 84/56, Rousínov u Vyškova, IČ , Tomáš Kalaš, nar , Královopolské Vážany č.p.195, Rousínov u Vyškova, Gabriela Kalašová, nar , Královopolské Vážany č.p.195, Rousínov u Vyškova, Vítězslav Dvořáček, nar , Královopolské Vážany č.p.6, Rousínov u Vyškova, Antonín Müller, nar , Viničné Šumice č.p.333, Viničné Šumice, Marek Pospíšil, nar , Rudé armády 591/28, Rousínov u Vyškova, Zdeněk Pospíšil, nar , Rudé armády 591/28, Rousínov u Vyškova, Marie Maxiánová, nar , Královopolské Vážany č.p.127, Rousínov u Vyškova, Jiřina Skřivánková, nar , Královopolské Vážany č.p.186, Rousínov u Vyškova, Božena Ryšánková, nar , Královopolské Vážany č.p.49, Rousínov u Vyškova, osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno Jiří Ryšánek, nar , Královopolské Vážany č.p.49, Rousínov u Vyškova, Vladimíra Králová, nar , Záborského 1968/6, Brno - Židenice, Brno, Vlasta Pavlů, nar , Královopolské Vážany č.p.191, Rousínov u Vyškova, Marie Sedláčková, nar , Hvězdová 285/16, Brno - Zábrdovice, Brno, Milada Lamplotová, nar , Horní Václavov č.p.84, Bruntál, Marta Matějáková, nar , Berlínská 2747/1, Tábor, správcům sítí technického vybavení E.ON Česká republika, s.r.o., Lidická 36,

12 Brno, IČ , Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS Brno, Jana Babáka 2773/11, Královo Pole, Brno, IČ , Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 13, Vyškov, IČ , Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1, Brno, IČ Žadatel předložil k pozemku: parcelní číslo 609 zahrada, parcelní číslo 610/2 zahrada v katastrálním území Královopolské Vážany Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Tomášem Kalašem, Gabrielou Kalašovou, Královopolské Vážany č.p. 195, Rousínov u Vyškova a E.ON Distribuce, a.s., F.A Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ ze dne , k pozemku: parcelní číslo 612 zahrada, v katastrálním území Královopolské Vážany Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Vítězslavem Dvořáčkem, Královopolské Vážany, Rousínov u Vyškova a E.ON Distribuce, a.s., F.A Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ ze dne , k pozemku: parcelní číslo 614 zahrada, v katastrálním území Královopolské Vážany Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Antonínem Müllerem, Viničné Šumice 333, Viničné Šumice a E.ON Distribuce, a.s., F.A Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ ze dne , k pozemku: parcelní číslo 615 orná půda, parcelní číslo 616 ostatní plocha, v katastrálním území Královopolské Vážany Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Markem Pospíšilem, Rudé armády 591/28, Rousínov u Vyškova, Zdeňkem Pospíšilem Rudé armády 591/28, Rousínov u Vyškova a E.ON Distribuce, a.s., F.A Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ ze dne , k pozemku: parcelní číslo 131/6 ostatní plocha, parcelní číslo 179 ostatní plocha, v katastrálním území Královopolské Vážany Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Městem Rousínov, Sušilovo nám. 84/56, Rousínov u Vyškova, IČ a E.ON Distribuce, a.s., F.A Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ ze dne , k pozemku: parcelní číslo 596/55 orná půda, v katastrálním území Královopolské Vážany Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Marií Maxiánovou, Královopolské Vážany č.p. 127, Rousínov u Vyškova, Jiřinou Skřivánkovou, Královopolské Vážany č.p. 186, Rousínov u Vyškova a E.ON Distribuce, a.s., F.A Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ ze dne Souhlas s trvalým odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu není třeba. Umístění stavby je v souladu se závaznou i směrnou částí územního plánu sídelního útvaru města Rousínov. Stavba bude umístěna v lokalitě s využitím technická infrastruktura pro bydlení v rodinných domech venkovského typu. Odůvodnění námitek Rozhodnutí č. IV/24/2011 ze dne pod č.j. 2400/ / /PJ Marie Sedláčková, nar , Hvězdova 16, Brno, v zastoupení Ing. Drahomíra Zbirovská, nar , Grohova 5, Brno vznesla při ústním jednání a ohledání na místě dne námitku, ve které uvádí, že nesouhlasí se stavbou, pokud se jakýmkoliv způsobem dotkne parcely číslo 617/2, v katastrálním území Královopolské Vážany, tzn. i kdyby se mělo jednat o ochranné pásmo zasahující na tento pozemek. Stavební úřad všestranně posoudil námitku na základě předložené projektové dokumentace stavby, zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, ustanovení 34 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ustanovení 10, 25 vyhlášky

13 č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ustanovení 46 odst. (5), (8) zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, ČSN Prostorové uspořádání sítí, ČSN Výběr a stavba elektrických zařízení nejkratší vzdálenosti kabelového vedení od stavebních objektů a zaujal toto stanovisko: 1) Zemní kabelové vedení NN NAYY-J 4x150 mm 2 bude umístěno na pozemku: parcelní číslo 615 orná půda, parcelní číslo 616 ostatní plocha, v katastrálním území Královopolské Vážany. 2) Vlastníci pozemku: parcelní číslo 615 orná půda, parcelní číslo 616 ostatní plocha, v katastrálním území Královopolské Vážany Marek Pospíšil, Rudé armády 591/28, Rousínov u Vyškova, Zdeněk Pospíšil Rudé armády 591/28, Rousínov u Vyškova uzavřeli Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu s E.ON Distribuce, a.s., F.A Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ ze dne umožnit zřídit právo umožňující využití zatížené nemovitosti pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění kabelového vedení na části zatížené nemovitosti. 3) Podle ustanovení 46 odst. (5) zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, je stanoveno ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kv včetně 1 m po obou stranách krajního kabelu. 4) Vzdálenost kabelového vedení od hranice pozemku: parcelní číslo 617/2 zahrada, v katastrálním území Královopolské Vážany, bude dle projektové dokumentace stavby 0,30 m, což je minimální vzdálenost od hranice sousedního pozemku. 5) Napětí kabelového vedení NN NAYY-J 4x150 mm 2 bude 0,4 kv. 6) Z výše uvedeného vyplývá, že přesah ochranného pásma na sousední pozemek: parcelní číslo 617/2 zahrada, v katastrálním území Královopolské Vážany bude 0,70 m a kabelové vedení je zařazeno do elektrizační soustavy do 110 kv včetně. 7) Vzhledem k tomu, že využití pozemku: parcelní číslo 617/2 zahrada v katastrálním území Královopolské Vážany je dle územního plánu sídelního útvaru města Rousínov určeno pro bydlení v rodinných domech venkovského typu, samostatně stojící domky nebo dvojdomky, nelze tyto umísťovat v hranicích se sousedními pozemky, vzdálenost od společných hranic pozemků nesmí být menší než 2 m. Rovněž u staveb umísťovaných na pozemku rodinného domu (garáže, stavby uvedené v ustanovení 103 odst. (1) písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění) vzdálenost stavby od společných hranic nesmí být menší než 2 m. Z tohoto důvodu ochranné pásmo kabelového vedení není překážkou pro další zástavbu sousedního pozemku. 8) Kabelové vedení NN bude sloužit pro napojení dalších novostaveb rodinných domů na elektrickou energií v dané lokalitě. 9) V ustanovení 46 odst. (8) zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, je sice uvedeno, že v OP podzemního vedení je zakázáno, bez souhlasu vlastníka těchto zařízení, zřizování staveb, konstrukcí a jiných podobných zařízení, provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce, provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením, vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t, avšak zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, kterým se řídí stavební úřad, ochranné pásmo distribuční soustavy nízkého

14 napětí neřeší. Provozovatel distribuční soustavy nemůže proto uzavírat smlouvy na ochranné pásma kabelových vedení nízkého napětí s vlastníky pozemku. 10) V ustanovení 46 odst. (11) zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, je umožněno, pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde k ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti osob, aby provozovatel distribuční soustavy udělil písemný souhlas s činností v ochranném pásmu. Souhlas není součástí stavebního řízení u stavebního úřadu a musí obsahovat podmínky, za kterých byl udělen. V současné době pozemek: parcelní číslo 617/2 zahrada, v katastrálním území Královopolské Vážany není zastavěn rodinným domem ani stavbami umísťovanými na pozemku rodinného domu, ochranné pásmo kabelového vedení NN nemůže, vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, negativně ovlivnit budoucí zástavbu pozemku. Z tohoto důvodu stavební úřad námitku posoudil jako neoprávněnou a z a m í t l j i. Námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti ze dne nebyly uplatněny. Stavební úřad posoudil umístění stavby podle 90 stavebního zákona a shledal, že její umístění odpovídá hlediskům péče o životní prostředí. Umístění vyhovuje technickým požadavkům na stavby stanovených vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. II. Odůvodnění stavebního povolení: Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle ustanovení 109 stavebního zákona přísluší kromě zástupce investora PROSIG s. r. o., Hviezdoslavova 545/41, Brno, IČ , pouze vlastníkovi pozemku, na kterém má být stavba prováděna Město Rousínov, Sušilovo náměstí 84/56, Rousínov u Vyškova, IČ , Tomáš Kalaš, nar , Královopolské Vážany č.p.195, Rousínov u Vyškova, Gabriela Kalašová, nar , Královopolské Vážany č.p.195, Rousínov u Vyškova, Vítězslav Dvořáček, nar , Královopolské Vážany č.p.6, Rousínov u Vyškova, Antonín Müller, nar , Viničné Šumice č.p.333, Viničné Šumice, Marek Pospíšil, nar , Rudé armády 591/28, Rousínov u Vyškova, Zdeněk Pospíšil, nar , Rudé armády 591/28, Rousínov u Vyškova, Marie Maxiánová, nar , Královopolské Vážany č.p.127, Rousínov u Vyškova, Jiřina Skřivánková, nar , Královopolské Vážany č.p.186, Rousínov, Rousínov u Vyškova, Božena Ryšánková, nar , Královopolské Vážany č.p.49, Rousínov u Vyškova, vlastníkovi sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno Jiří Ryšánek, nar , Královopolské Vážany č.p.49, Rousínov u Vyškova, Vladimíra Králová, nar , Záborského 1968/6, Brno - Židenice, Brno, Vlasta Pavlů, nar , Královopolské Vážany č.p.191, Rousínov u Vyškova, Marie Sedláčková, nar , Hvězdová 285/16, Brno - Zábrdovice, Brno, Milada Lamplotová, nar , Horní Václavov č.p.84, Bruntál, Marta Matějáková, nar , Berlínská 2747/1, Tábor, správcům sítí technického vybavení E.ON Česká republika, s.r.o., Lidická 36, Brno, IČ , Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS Brno, Jana Babáka 2773/11, Královo Pole, Brno, IČ , Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 13, Vyškov, IČ , Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1, Brno, IČ Rozhodnutí č. IV/24/2011 ze dne pod č.j. 2400/ / /PJ: Námitky účastníků řízení nebyly uplatněny. Námitky účastníků řízení ze dne nebyly uplatněny.

15 . V provedeném spojeném územním a stavebním řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků stavebního řízení. P o u č e n í I. Územní rozhodnutí: Proti územnímu rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, podáním učiněným u stavebního úřadu Městského úřadu Rousínov. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka /dle ustanovení 82 odst. (2) správního řádu/. II. Stavební povolení: Proti stavebnímu povolení se mohou účastníci řízení odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, podáním učiněným u stavebního úřadu Městského úřadu Rousínov. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka /dle ustanovení 82 odst. (2) správního řádu/. Podle ustanovení 74 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, stavební povolení je vykonatelné nabytím právní moci územního rozhodnutí. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá podle ustanovení 115 odst. (4) stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu Za správnost vyhotovení: Ing. Josef Pukowietz

16 Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, stanovený podle položky 17 odst. 1. písm. i), ve výši 1000,- Kč, sazebníku správních poplatků, byl uhrazen. Příloha: - ověřený situační výkres v měřítku 1:500, - projektová dokumentace stavby, - štítek Stavba povolena po nabytí právní moci rozhodnutí. Rozdělovník Účastníci územního řízení dle ustanovení 85 odst. (1) stavebního zákona (obdrží jednotlivě) Město Rousínov, Sušilovo náměstí 84/56, Rousínov u Vyškova Datová schránka: PROSIG s. r. o., Hviezdoslavova 545/41, Brno, DS: PO, untvdjj Účastníci územního řízení dle ustanovení 85 odst. (2) stavebního zákona a veřejnost (obdrží prostřednictvím veřejné vyhlášky vyvěšené na úřední desce Městského úřadu Rousínov) Tomáš Kalaš, Královopolské Vážany č.p.195, Rousínov u Vyškova Gabriela Kalašová, Královopolské Vážany č.p.195, Rousínov u Vyškova Vítězslav Dvořáček, Královopolské Vážany č.p.6, Rousínov u Vyškova Antonín Müller, Viničné Šumice č.p.333, Viničné Šumice Marek Pospíšil, Rudé armády 591/28, Rousínov u Vyškova Marie Maxiánová, Královopolské Vážany č.p.127, Rousínov u Vyškova Jiřina Skřivánková, Královopolské Vážany č.p.186, Rousínov u Vyškova Božena Ryšánková, Královopolské Vážany č.p.49, Rousínov u Vyškova Jiří Ryšánek, Královopolské Vážany č.p.49, Rousínov u Vyškova Vladimíra Králová, Závodského 1968/6, Brno - Židenice, Brno Vlasta Pavlů, Královopolské Vážany č.p.191, Rousínov u Vyškova Marie Sedláčková, Hvězdová 285/16, Brno - Zábrdovice, Brno Milada Lamplotová, Horní Václavov č.p.84, Bruntál Marta Matějáková, Berlínská 2747/1, Tábor Zdeněk Pospíšil, Rudé armády 591/28, Rousínov u Vyškova Chromá Marie, Královopolské Vážany č.p. 52, Rousínov u Vyškova E.ON Česká republika, s.r.o., Lidická 36, Brno Telefónica 02 Czech Republic, a.s., DLSS Brno, Jana Babáka 2773/11, Královo Pole, Brno Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 13, Vyškov Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1, Brno Dotčený orgán: Datová schránka: Česká republika Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, Svatoplukova 2687/84, Brno, DS: OVM, btiaege Účastníci stavebního řízení dle ustanovení 109 odst. (1) stavebního zákona (doporučeně do vlastních rukou) Město Rousínov, Sušilovo náměstí 84/56, Rousínov u Vyškova Tomáš Kalaš, Královopolské Vážany č.p.195, Rousínov u Vyškova Gabriela Kalašová, Královopolské Vážany č.p.195, Rousínov u Vyškova Vítězslav Dvořáček, Královopolské Vážany č.p.6, Rousínov u Vyškova Antonín Müller, Viničné Šumice č.p.333, Viničné Šumice

17 Marek Pospíšil, Rudé armády 591/28, Rousínov u Vyškova Marie Maxiánová, Královopolské Vážany č.p.127, Rousínov u Vyškova Jiřina Skřivánková, Královopolské Vážany č.p.186, Rousínov u Vyškova Božena Ryšánková, Královopolské Vážany č.p.49, Rousínov u Vyškova Jiří Ryšánek, Královopolské Vážany č.p.49, Rousínov u Vyškova Vladimíra Králová, Závodského 1968/6, Brno - Židenice, Brno Vlasta Pavlů, Královopolské Vážany č.p.191, Rousínov u Vyškova Marie Sedláčková, Hvězdová 285/16, Brno - Zábrdovice, Brno Milada Lamplotová, Horní Václavov č.p.84, Bruntál Marta Matějáková, Berlínská 2747/1, Tábor Zdeněk Pospíšil, Rudé armády 591/28, Rousínov u Vyškova Chromá Marie, Královopolské Vážany č.p. 52, Rousínov u Vyškova Datová schránka: PROSIG s. r. o., Hviezdoslavova 545/41, Brno, DS: PO, untvdjj E.ON Česká republika, s.r.o., Lidická 36, Brno, DS: PO, 3534cwz Telefónica 02 Czech Republic, a.s., DLSS Brno, Jana Babáka 2773/11, Královo Pole, Brno, DS: PO, d79ch2h Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 13, Vyškov, DS: PO, d4jumdj Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1, Brno, DS: PO, yhscfc9 Dotčený orgán: Datový schránka: Česká republika Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, Svatoplukova 2687/84, Brno, DS: OVM, btiaege

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VUP 2952/2015-PRO VUP 15364/15-PRO-2952/2015 Ing. Robert Pročka 388 459 057 robert.procka@mesto.vimperk.cz

Více

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-1553/2008-453/PJ Rousínov, dne 18. dubna 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-1978/2008-500/PJ Rousínov, dne 2. května 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

R O Z H O D N U T Í. Žadatel: ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Podmokly, 405 02 Děčín 2

R O Z H O D N U T Í. Žadatel: ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Podmokly, 405 02 Děčín 2 Č.j.: MBE/31431/2012/VÝST-Sm V Berouně dne 15. října 2012 Spis zn.: 7059/2012/VÝST Vyřizuje: Smetanová Monika, tel.: 311654251, e-mail.: vyst1@muberoun.cz Žadatel: ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická

Více

Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č.j.: MK7584/2010-VŽPD/Bo Kojetín, dne 11. října 2010 Spis č.: 1353/2010 Vyřizuje: Jana Bosáková

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/2348/2012/Bi Č. J.: 3471/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Rousínov, dne 3. března 2008 Vyřizuje: Ing. Pukowietz, e-mail.: pukowietz@rousinov.cz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Rousínov, dne 15. srpna 2011 Oprávněná úřední osoba: Ing. Pukowietz, e-mail.:

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Č.j.: 355/výst./08-Ra Vyřizuje: Ing. Rada Vilém Dne: 21.10.2008 Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380738108, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-2280/2011-381/PJ Rousínov, dne 22. května 2011 Oprávněná úřední

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í. Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j: OSU/5110/12-26 Hranice, dne: 12.2.2013 Vyřizuje: Milena Hošťálková E-mail: milena.hostalkova@mesto-hranice.cz Telefon: 581

Více

R O Z H O D N U T Í. 1) Na základě 92 stavebního zákona vydává

R O Z H O D N U T Í. 1) Na základě 92 stavebního zákona vydává Č.j.: MBE 28795/2010/VÝST-Sm V Berouně dne 27. července 2010 Spis zn.: 1132/2010 Vyřizuje: Smetanová Monika, e-mail.: vyst1@muberoun.cz, tel.: 311 654 251 Žadatel: SunField s.r.o., IČ 28515960, Na Strži

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/10-2831/2010-467/PJ Rousínov, dne 30. června 2010 Oprávněná úřední

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/13628-11/2449-2011/mai Dvůr Králové nad Labem, dne 13. června

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í. rozhodnutím o umístění stavby.

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í. rozhodnutím o umístění stavby. Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 057 Ve Vimperku dne: 23.2.2010 VÚP 5783/10-231/10-HAN-328.3 Ladislav

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Stránka č. 1 z 6 Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380738108, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz Č.j.: 5/výst./08-Ra Vyřizuje: Ing. Rada

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz R O Z H O D N U T Í Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/10-4213/2010-608/HH Rousínov, dne 30. srpna 2010 Oprávněná úřední

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 046 Ve Vimperku dne: 22.8.2008 VÚP 328.3-1230/1677/08 VJ-21 Vojtěch Janoušek

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. "Myslív, 9 BJ - NN, knn"

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. Myslív, 9 BJ - NN, knn M Ě S T S K Ý Ú Ř A D odbor výstavby a územního plánování tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j.

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-4696/2011-710/PJ Rousínov, dne 14. září 2011 Oprávněná úřední

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3696/2015/Bi Č. J.: 4791/2015 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547 427 416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

Štítary u Kolína - novostavba rodinného domu p.č.2246/3

Štítary u Kolína - novostavba rodinného domu p.č.2246/3 Štítary u Kolína - novostavba rodinného domu p.č.2246/3 Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 287, fax: +420 321 748 217 e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz

Více

Novostavba rodinného domu včetně přípojek na inženýrské sítě

Novostavba rodinného domu včetně přípojek na inženýrské sítě S00RP00SPW0V S00RX00I7C2W Městský úřad Břeclav odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad ^ Sp.zn. MUBR-S 49218/2011 OSŘOŽÚ/Vl-328 Břeclav, dne 14.09.2011 Č.j.: MUBR 61800/2011

Více

Č.j.: SÚ 257-1/08 Nejdek, dne 17.9.2008 Vyřizuje: Satýnek Petr (137) p.satynek@nejdek.cz ROZHODNUTÍ

Č.j.: SÚ 257-1/08 Nejdek, dne 17.9.2008 Vyřizuje: Satýnek Petr (137) p.satynek@nejdek.cz ROZHODNUTÍ Spis.zn. SÚ 257/08 str. 1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N E J D K U ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek, Karlovarský kraj telefon 353 240 111, fax 353 925 726 Č.j.:

Více

*s00nx00ohtqm* S 0 0 N X 0 0 O H T Q M

*s00nx00ohtqm* S 0 0 N X 0 0 O H T Q M M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00ohtqm* S 0 0 N X 0 0 O H T Q M Č.j. MUH/ 50373/12/22

Více

E-mail: karel.vedral@mukolin.cz 280 02 Kolín 2 Datum: 17.07.2012 R O Z H O D N U T Í

E-mail: karel.vedral@mukolin.cz 280 02 Kolín 2 Datum: 17.07.2012 R O Z H O D N U T Í Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov Spis.zn.: SÚ 802/2012/158Ba Č.j.:SÚ10260/12/158 Kyjov, dne 13.4.2012 Vyřizuje: Baturný Jindřich, Ing., tel. 518 697 546, e-mail: j.baturny@mukyjov.cz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-6463/2008-1411/PJ Rousínov, dne 26. listopadu 2008 Oprávněná

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masar yk a 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Č.j.: VÚP/46671-09/484-2010/hoz Dvůr Králové nad Labem,

Více

Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad

Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Spis. zn.: Č.j.: Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380724419, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz Výst./3653/10-Gr HP - 4207/2010 Vyřizuje:

Více

R O Z H O D N U T Í. odbor výstavby a životního prostředí

R O Z H O D N U T Í. odbor výstavby a životního prostředí odbor výstavby a životního prostředí Č.j.: OVŽP 1110/10 218/2010-Hla Chlumec nad Cidlinou, dne 28. dubna 2010 Naše značka: 12/1110-1/330/2010-HL Oprávněná úřední osoba: Hlaváčová Miluše tel.č. : 495 703

Více

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu Č.j.: BATE 195/2012 Zn. sp.: BATE 2365/2011 Batelov dne 3.2.2012 úřední hodiny: PO, ST 8:00-17:00;

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA Odbor výstavby Radniční nám. 42, 756 05 Karolinka Spis.zn.: MU-Výst.:235/6137/2012-Ru Č.j. : MU-0826/2013 Vyřizuje : Bc. Žaneta Rudolfová Karolinka, dne 19.2.2013 TEL.: E-MAIL: 571

Více

Č.j.: MUVS-S7469/2008OÚPSŘ-328/Fi-7 6.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Č.j.: MUVS-S7469/2008OÚPSŘ-328/Fi-7 6.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S7469/2008OÚPSŘ-328/Fi-7 6.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor územního

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Spis. zn.: Č.j.: Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380724419, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz Výst./1802/10-Ra HP - 2212/2010 Vyřizuje:

Více

ROZHODNUTÍ. MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov

ROZHODNUTÍ. MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV stavební úřad Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov Spis.zn.: SÚ 3297/2011/156Žd Č.j.:SÚ24737/11/3297/2011 156 Kyjov, dne 17.6.2011 Vyřizuje: Ždánská Ludmila, tel. 518 697 543, e-mail: l.zdanska@mukyjov.cz

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/2679/2012/Ka Č. J.: 3606/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚP/90106/2009/Kl 100039/2009 Koláčková Věra 359 808 230 vera.kolackova@mu-sokolov.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ S00RX00M47Y7 Městský úřad Břeclav odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. MUBR-S 22416/2013 OSŘOŽÚ/Če-328 Břeclav, dne 03.07.2013 Č.j.: MUBR 42462/2013 Oprávněná

Více

Městský úřad Rousínov

Městský úřad Rousínov Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/07-8133/2007-1491/PJ Rousínov, dne 1. února 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

R O Z H O D N U T Í. 1) Na základě 92 stavebního zákona vydává

R O Z H O D N U T Í. 1) Na základě 92 stavebního zákona vydává Č.j.: MBE/41013/2012/VÝST-Sm V Berouně dne 4. října 2012 Spis zn.: 8394/2012/VÝST Vyřizuje: Smetanová Monika, tel.: 311654251, e-mail.: vyst1@muberoun.cz Žadatel: Ing. Aleš Rieger, 22.08.1979, Nad lesním

Více

R O Z H O D N U T Í. 1) Na základě 92 stavebního zákona vydává

R O Z H O D N U T Í. 1) Na základě 92 stavebního zákona vydává Č.j.: MBE 45935/2010/VÝST-Nj V Berouně dne 12. října 2010 Spis zn.: 1567/2010 Vyřizuje: Nájemníková Naděžda, e-mail.: vyst8@muberoun.cz, tel.: 311 654 255 R O Z H O D N U T Í Městský úřad Beroun, odbor

Více

Rozhodnutí. Městský úřad Mníšek pod Brdy Stavební úřad Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy

Rozhodnutí. Městský úřad Mníšek pod Brdy Stavební úřad Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy Městský úřad Mníšek pod Brdy Stavební úřad Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy Mníšek pod Brdy, dne 30. července 2012 Č.j.: SÚ 3965/12-846/2012-Ka Spis.znač.: 846/2012-Ka Oprávněná úřední osoba: Jakub

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Číslo jednací: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-2012/2686/08 VK-34 Vyřizuje: Ing. Vlasta Klimová Telefon: 388 459 048 Ve Vimperku dne:

Více

- 2 - IV. stanoví tyto podmínky pro umístění stavby :

- 2 - IV. stanoví tyto podmínky pro umístění stavby : Číslo jednací: Vyřizuje: Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování VÚP 328.3-1372/1858/08, VÚP 330-1371/1857/08 Ka-45 Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve

Více

Městský úřad Ivančice, Odbor životního prostředí, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

Městský úřad Ivančice, Odbor životního prostředí, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Městský úřad Ivančice, Odbor životního prostředí, Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice VAŠE ZN.: DATUM: 16.12.2015 NAŠE ZN.: č.j. MI/31452/2015/KREE SP.ZN.: S-MI/23141/2015/KREE ROZHODNUTÍ Moravské

Více

R O Z H O D N U T Í. 1) Na základě 94 odst. 1) a 4) stavebního zákona vydává

R O Z H O D N U T Í. 1) Na základě 94 odst. 1) a 4) stavebního zákona vydává Č.j.: MBE 38662/2010/VÝST-Nj V Berouně dne 10. září 2010 Spis zn.: 1272/2010 Vyřizuje: Nájemníková Naděžda, e-mail.: vyst8@muberoun.cz, tel.: 311 654 255 R O Z H O D N U T Í Městský úřad Beroun, odbor

Více

Městský úřad Vlašim. Odbor výstavby a územního plánování Jana Masaryka č.p. 302, 258 14 VLAŠIM tel.: 313 039 313

Městský úřad Vlašim. Odbor výstavby a územního plánování Jana Masaryka č.p. 302, 258 14 VLAŠIM tel.: 313 039 313 Městský úřad Vlašim Odbor výstavby a územního plánování Jana Masaryka č.p. 302, 258 14 VLAŠIM tel.: 313 039 313 Č.j.: VYST 23811/12-NoL Sp.zn.: VYST/3938/2012-NoL Vlašim, dne 11. ledna 2013 Oprávněná úřední

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ Oprávněná úřední osoba Martina Pomothyová e-mail martina.pomothyova@mesto-kromeriz.cz datum 15. června 2011 odbor DOPRAVY, oddělení dopravy a silničního hospodářství (573 321 383) č. j. MěUKM 042142/2011

Více

*s00nx00v9ko8* S 0 0 N X 0 0 V 9 K O 8

*s00nx00v9ko8* S 0 0 N X 0 0 V 9 K O 8 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00v9ko8* S 0 0 N X 0 0 V 9 K O 8 Č.j. MUH/ 33689/15/13

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/10-4546/2010-674/PJ Rousínov, dne 10. září 2010 Oprávněná úřední

Více

S00RP00GPX9F VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

S00RP00GPX9F VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ S00RP00GPX9F SOORXOOHWADS Městský úřad Břeclav odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. MUBR-S 30031/2011 OSŘOŽÚ/Ja-328 Břeclav, dne 17.08.2011 Č.j.: MUBR 50954/2011

Více

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Č.j. 8869/2010/STU3 Hrušovany nad Jevišovkou 15. 11. 2010 Spisová značka: S-7488/2010 Spis.č.: SP 454/10

Více

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá

Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Č.j.: 335/výst./09-Ra Vyřizuje: Ing. Rada Vilém Dne: 15.9.2009 Městský úřad Horní Planá Stavební úřad, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá Tel. 380724417, 380738108, Fax. 380724420, e-mail:stavebniurad@horniplana.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ S00RP00GPUXQ IHIIlllIIIHillIIIIIIII SOORXOOHYLSU Městský úřad Břeclav odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp.zn. MUBR-S 39176/2011 OSŘOŽÚ/Vi-328, Břeclav, dne 10.08.2011

Více

*mupox003jxdu* Vaše zn.: ze dne

*mupox003jxdu* Vaše zn.: ze dne Městský úřad Pohořelice Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE Odbor územního plánování a stavební úřad Město Pohořelice reg. ČSÚ odd. Břeclav, 24.11.1990, čj. 224/4378 *mupox003jxdu* MUPOX003JXDU Vaše zn.: ze

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÁ SíTEŠ Odbor výstavby a životního prostředí Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÁ SíTEŠ Odbor výstavby a životního prostředí Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÁ SíTEŠ Odbor výstavby a životního prostředí Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš Č.j.: MÚVB/1409/12/VÝST/BA-264/2012 Velká Bíteš, dne 18. dubna 2012 SPOLEČNÉ ROZHODNUTí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

Počet listů: 9 Příloh/listů: 1/ ověřená dokumentace stavby. Datum: 03.04.2013. Rozhodnutí

Počet listů: 9 Příloh/listů: 1/ ověřená dokumentace stavby. Datum: 03.04.2013. Rozhodnutí Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

Rozhodnutí - umístění novostavby dvojdomku 681/78 Kolín

Rozhodnutí - umístění novostavby dvojdomku 681/78 Kolín Rozhodnutí - umístění novostavby dvojdomku 681/78 Kolín Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.125/2008/sle/330-6 - 5. Bakov nad Jizerou, dne: 27.3.2008 Vyřizuje: Anna Šlechtová E-mail: slechtova@bakovnj.cz Telefon:

Více

odbor stavební úřad fax 383 317 225 tel. 383 317 222 Č.j. SÚ/1412/328/08/Šo Volyně dne 23.07.2008 Vyřizuje: Jan Šochman VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

odbor stavební úřad fax 383 317 225 tel. 383 317 222 Č.j. SÚ/1412/328/08/Šo Volyně dne 23.07.2008 Vyřizuje: Jan Šochman VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Volyně Náměstí Svobody 41, 387 01 Volyně odbor stavební úřad fax 383 317 225 tel. 383 317 222 Č.j. SÚ/1412/328/08/Šo Volyně dne 23.07.2008 Vyřizuje: Jan Šochman VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv, 387 001 192 : mu.zliv@sendme.cz, http://www.zliv.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv, 387 001 192 : mu.zliv@sendme.cz, http://www.zliv.cz MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv, 387 001 192 : mu.zliv@sendme.cz, http://www.zliv.cz čj: 1013/12/Kr/roz Zliv, dne 10.8.2012 Vyřizuje: Král VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Rozhodnutí Územní

Více

ROZHODNUTÍ A. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ A. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městsk ý úřad Tábor S t a v e b n í ú ř a d Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor *S00FX00JIPBX* S00FX00JIPBX Spis.značka S-META 60601/2010/Peč Tábor Číslo jednací METAB 9877/2011/SÚ/Peč Oprávněná úřední osoba

Více

Novostavba rodinného domu

Novostavba rodinného domu S00RP80KP55J SO0RX00LI4VM IVlěstský úřad Břeclav odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp.zn MUBR-S 85197/2012 OSŘOŽÚ/Ty-330 Břeclav, dne 14.05.2013 Čj. MUBR 23087/2013

Více

Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice. p o v o l u j e

Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice. p o v o l u j e Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 2032/2015-8-Fi-STRI-StPo-/ Pozořice, dne: 25.5.2016 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: ČÍSLO EVIDENČNÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SUP/61233/2012/Mo 80723/2012/ 90426 Motlová

Více

Rozhodnutí. Žadatel: Naše čj.: SU 24021/12-led Daniel Kočíř, 24.08.1974 Antonína Dvořáka 1035 Kolín II 280 02 Kolín 2. Počet listů: Příloh/listů:

Rozhodnutí. Žadatel: Naše čj.: SU 24021/12-led Daniel Kočíř, 24.08.1974 Antonína Dvořáka 1035 Kolín II 280 02 Kolín 2. Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 40/2015-4.Výst Zbraslavice, dne: 19.6.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

Městský úřad Vlašim. Odbor výstavby a územního plánování. Jana Masaryka č.p. 302, 258 14 VLAŠIM tel.: 313 039 313

Městský úřad Vlašim. Odbor výstavby a územního plánování. Jana Masaryka č.p. 302, 258 14 VLAŠIM tel.: 313 039 313 Městský úřad Vlašim Odbor výstavby a územního plánování Jana Masaryka č.p. 302, 258 14 VLAŠIM tel.: 313 039 313 Č.j.: VYST 3656/12-LIH ve Vlašimi, dne 26. března 2012 Sp.zn.: VYST/891/2012-LIH Oprávněná

Více

Městský úřad Králův Dvůr

Městský úřad Králův Dvůr Městský úřad Králův Dvůr Stavební úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr tel./fax.: 311 652 037 / 311 636 181, e-mail: paterova.su@seznam.cz Sp.zn. Č.j.: MEKD-Výst./6795/2011/Pa VYST-Pa/7806/2011

Více

Počet listů: Příloh: Datum: 05.03.2012. Rozhodnutí

Počet listů: Příloh: Datum: 05.03.2012. Rozhodnutí Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

Městský úřad Nová Paka

Městský úřad Nová Paka Městský úřad Nová Paka S tavební odbor Dukelské nám. 39, 509 24 Nová Paka, tel. 493 760 111, fax 493 760 120 Č.j.: MUNP/2012/16181/SÚ/PI Nová Paka, dne 12.12.2012 Spis 2012/13720/SÚ/PI *MUNPX001GJG3* MUNPX001GJG3

Více

Městský úřad Ivanovice na Hané

Městský úřad Ivanovice na Hané Městský úřad Ivanovice na Hané STAVEBNÍ ÚŘAD 683 23 Ivanovice na Hané, Palackého náměstí 796, tel. 517325670, fax 517363252 Č.j. 430/2012 Ivanovice na Hané, dne 26.02.2013 Vyřizuje: Bohumír Novotný (Telefon:517325670)

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby a dopravy Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby a dopravy Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD MIMOŇ Odbor výstavby a dopravy Mírová 120, 47124 Mimoň Mimoň III SP.ZN.: ČJ.: ZE DNE: VYŘIZUJE: TEL: FAX: E-MAIL: 1/2012 OV MUMI 11981/2011 8.2.2012 Dobrota 487 805 004 487 805 044 dobrota@mestomimon.cz

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/09-5631/2009-891/HH Rousínov, dne 2. listopadu 2009 Oprávněná

Více

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300758. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í č.

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300758. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í č. Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300758 Nám. Klášterní 125 Fax:515300759 672 11 Moravský Krumlov E-mail: curdovaa@mkrumlov.cz SZn: SMUMK 14072/2011 VÚP/ČA V

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 5254/2009/OÚPSŘ-328/Ku-12 15.6.2009 Vyřizuje: Ing. Kůra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

Územní rozhodnutí č. 56/2011

Územní rozhodnutí č. 56/2011 M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Č.j.: OV/30695-11/635-2011/KOZ Oprávněná úřední osoba: Ing.Marie Kozáková tel.533 304 557e-mail.:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV1613/2012/výst/Ho Dagmar Holubová / 381 201 917 5.9.2012

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY speciální stavební úřad

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY speciální stavební úřad M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY speciální stavební úřad Číslo jednací: OV-ČJ/14619-15/OTR Spisová značka: OV/2545-2015/OTR Oprávněná úřední

Více

Novostavba rodinného domu Lednice, Komenského

Novostavba rodinného domu Lednice, Komenského S00RP00JHP1R SOORXOOKCSVL Městský úřad Břeclav odbor stavebního rády a obecního živnostenského úřadu _ oddělení stavební úřad Sp.zn. MUBR-S 54081/2012 OSŘOŽÚ/VI-328 Břeclav, óne 23.08.2012 Č.j: MUBR 57834/2012

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Dvůr Králové nad Labem R O Z H O D N U T Í

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Dvůr Králové nad Labem R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Dvůr Králové nad Labem, dne 18. listopadu 2009 Oprávněná

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD OLEŠNICE Stavební úřad I. stupně Tel.č. 516463108 Fax č. 516 463296 e-mail stavebni@olesnice.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD OLEŠNICE Stavební úřad I. stupně Tel.č. 516463108 Fax č. 516 463296 e-mail stavebni@olesnice.cz MĚSTSKÝ ÚŘAD OLEŠNICE Stavební úřad I. stupně Tel.č. 516463108 Fax č. 516 463296 e-mail stavebni@olesnice.cz nám. Míru č.p. 20, 67974 Olešnice oprávněná úřední osoba: Ing. Kubíček Karel Č.j: DMOL 429/2012

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ SOORXOOKKPKT Městský úřad Břeclav odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp.zn. MUBR-S 39171/2012 OSŘOŽÚ/Ja-328 Břeclav, dne 06.11.2012 Č.J.: MUBR 68875/2012 Oprávněná

Více

Městský úřad Holešov odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov

Městský úřad Holešov odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov Městský úřad Holešov odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov Spis č.: 2955/2015 Č.j.: HOL-12673/2015/SÚ/JP Holešov, dne 10. srpna 2015 Oprávněná

Více

Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 1/12, P.O.BOX 3, Znojmo

Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 1/12, P.O.BOX 3, Znojmo Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, Obroková 1/12, P.O.BOX 3, Znojmo SPIS. ZN.: SMUZN Výst.6227/2011-Hm DATUM: 18.8.2011 Č.J.: MUZN 69239/2011 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: Marie Holíková 515 216 277 holikovam@muznojmo.cz

Více

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22

Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou STAVEBNÍ ODBOR 671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22 Č.j. 6701/2012/STU2 Hrušovany nad Jevišovkou 17.08.2012 Spis. č. USP 195/12 Vyřizuje: Šprynar (telefon: 515

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/28099-2012/ 4645-2012/Sm Dvůr Králové nad Labem, dne 2. října

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00744/12/P 01127/12/SÚ Prchalová

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: ČÍSLO EVIDENČNÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SUP/93022/2012/JADU 105624/2012/ 118449 Dufková

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. V ý r o k

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. V ý r o k MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK STAVEBNÍ ÚŘAD Třída 9. května čp. 1366/48, 408 01 Rumburk, tel.: 412 356 228 Čj.: OSÚ/43447-11/4770-2011/Ra Vyřizuje: Ranušová oprávněná úřední osoba E-mail: ranusova.stavu@rumburk.cz

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Č.j.: MBE 40780/2011/VÝST-S V Berouně dne 25. srpna 2011 Spis zn.: 1295/2011/VÝST Vyřizuje: Svobodová Blanka, tel.: 311 654 257, e-mail.: vyst5@muberoun.cz Ing. Martin Řepík, Pod Lysinami č.p.470, Hodkovičky,

Více

Obecní úřad Vrdy stavební úřad

Obecní úřad Vrdy stavební úřad Obecní úřad Vrdy stavební úřad Smetanovo náměstí č.p. 28, 285 71 Vrdy Č.j.: Výst. 830/11 Vrdy, dne: 1. 7. 2011 Spis zn: 136/2011mar Vyřizuje: Tel.: E-mail: IDS: Martinec J. 327 397 148 su@obecvrdy.cz mggbq64

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více