Prosinec Vážení a milí kolegové, měsíc uběhl jako voda a v předvánočním čase přicházíme s posledním letošním číslem Regionovinek.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prosinec 2011. Vážení a milí kolegové, měsíc uběhl jako voda a v předvánočním čase přicházíme s posledním letošním číslem Regionovinek."

Transkript

1 Prosinec 2011 Vážení a milí kolegové, měsíc uběhl jako voda a v předvánočním čase přicházíme s posledním letošním číslem Regionovinek. Setkáváme se Velehrad získá podporu pro rozvoj turistiky takto již potřetí a příznivé ohlasy mezi vámi jsou pro nás znamením pro to, že stranický Čtyři projekty v hodnotě více než 35 milionů korun by měly získat dotaci měsíčník vítáte a že má smysl přesahující 25 milionů korun. Specifická výzva, kterou Výbor Regionální ho připravovat. Rádi bychom, rady regionu soudržnosti Střední Morava vyhlásil v rámci podpory aby se co nejdříve stal snadno integrovaného rozvoje cestovního ruchu, se zaměřuje na rozvoj přístupnou platformou pro prezentaci výměnu názorů mezi důležitého poutního místa - na Velehrad. členy ODS Zlínského kraje. Velehrad je dnes natolik významný evropský fenomén, že jej nelze přehlížet. Volební rok je za dveřmi, a pokud máme uspět, čeká nás Tak vzácné místo si zaslouží naši pozornost a péči. Za posledních osm let se všechny tvrdá práce. Máme za zde realizovalo dvacet projektů, od výstavby cyklostezek, čistírny odpadních sebou místní i oblastní vod, veřejného osvětlení a nových budov a silnic, až po rozsáhlé rekonstrukční nominační sněmy, ze kterých a restaurátorské práce na historických stavbách. Celkově se tu investovalo vzešli kandidáti do krajských přes pět set dvacet osm milionů korun, z čehož získané dotace činily více než voleb v příštím roce. S těmi vás tři sta devadesát čtyři miliony, uvedl statutární náměstek hejtmana Zlínského také v tomto čísle bulletinu seznamujeme, stejně jako s tím, kraje Libor Lukáš. co nás čeká v prvním pololetí Čtyři projekty, které jsou předmětem současné specifické výzvy, jsou spojené s roku Je starou pravdou, že projektem Velehrad - Centrum kulturního dialogu východní a západní Evropy, pokud chcete v politice získat jehož předkladatelem je Římskokatolická farnost Velehrad. Cílem projektů je voliče na svou stranu, je nutné zlepšení infrastruktury Velehradského areálu a zároveň zahrnují i potřebné za nimi přicházet s takovým rekonstrukce některých jeho objektů, vysvětlil Libor Lukáš. programem, který nabízí řešení Prvním z nich je vybudování shromažďovací plochy využitelné pro církevní, problémů, jež je trápí. S vizí, která nabízí konkrétní řešení kulturní a společenské akce, spolu s rekonstrukcí skladiště venkovního věcí, dotýkajících se jejich mobiliáře u každodenního života. U krajských voleb to platí dvojnásob. Musíme společně Regionovinky Informační bulletin Regionálního sdružení ODS Zlínský kraj 1

2 fary, kde bude nutné odstranit opěrnou zeď a provést nezbytné terénní úpravy. Celkové náklady jsou čtyři miliony, dotace by měla činit miliony tři. Druhým záměrem je výstavba přístupové komunikace a parkovacích stání spolu s vybudováním výstavní galerie, která umožní prezentovat a prodávat výrobky klientů Sociálních služeb Uherské Hradiště. Ti žijí v objektu bývalého cisterciáckého kláštera právě ve východní části Velehradského areálu, kam je stavba parkoviště a galerie situována. Galerie má proto současně sloužit i podpoře začleňování sociálně vyloučeného obyvatelstva mezi návštěvníky a turisty. Zde se počítá s celkovými náklady ve výši 5, 4 milionu korun, přičemž dotace činí čtyři miliony. Dalším projektem je první etapa rekonstrukce duchovně - vzdělávacího centra Stojanov, především bezbariérové úpravy celého objektu. Znamená to mimo jiné kompletní přestavbu výtahu tak, aby splňoval platné předpisy pro přepravu imobilních osob, dále bezbariérový vstup do budovy, vybudování nové recepce a bezbariérové řešení přístupu do jídelny. Tady jsou náklady 2, 2 milionu s příspěvkem ve výši 1, 37 milionu. Největší položkou je vybudování multifunkčního Turistického centra ve středu obce Velehrad. V objektu budou galerie a další výstavní síně včetně místa pro stálou expozici, společenské zázemí pro turisticky významné akce a další technické prostory. Dále tu bude místnost pro pořádání kongresových a školících akcí, souvisejících s projektem Velehrad - centrum kulturního dialogu východní a západní Evropy. Součástí projektu je i vybudování příjezdové komunikace, parkovací plochy a vodovodní, kanalizační i elektrické přípojky. Celkové náklady jsou téměř čtyřiadvacet milionů, z čehož dotace činí sedmnáct milionů korun. Všechny akce jsou významnou podporou cestovního ruchu v našem regionu a přivedou k nám více turistů. To bude mít samozřejmě příznivý dopad i na vytvoření nových pracovních míst a na zaměstnanost v této oblasti, dodal Libor Lukáš. (mc) Vážení a milí, jen několik málo dnů nás dělí od vánočních svátků, které již tradičně vnímáme jako dobu klidu, míru a rodinné pohody. Dovolte mi, abych vás v tomto krásném čase pozdravil a poděkoval vám za spolupráci. V minulém roce se nám především za vaší pomoci podařilo udělat mnoho dobrého. Jsem moc rád, že jsme alespoň trochu mohli zlepšit život nás všech, kteří ve zlínském regionu žijeme a máme ho rádi. Za to vám patří ještě jednou velké poděkování. Přestože je doba těžká, plná obav a nejistot, pevně věřím, že nadcházející rok bude pro všechny osobně i politicky příznivý a úspěšný. Přeji nám všem, aby vánoční svátky byly především klidné a v roce 2012 nás neopustilo zdraví a víra v úspěšnou budoucnost. Ing. Miroslav Hladík, místopředseda regionu S úctou dvojnásob. Musíme společně připravit nabídku témat, reagujících na každodenní život v našem kraji, ať už jde o zaměstnanost, s jejímž zvýšením jdou ruku v ruce například podpora cestovního ruchu, přilákání nových investorů, a tedy potencionálních zaměstnavatelů, do našeho regionu nebo budování dopravní infrastruktury, které je nutnou podmínkou pro zachování naší konkurenceschopnosti.. Ale také přicházet s náměty pro rozvoj měst a obcí nebo s dalším zlepšováním školství či zdravotnictví, tedy věcmi nezbytnými pro zkvalitňování života v našem kraji. To je první část práce, která nás v příštím roce čeká. Ale je tu ještě druhá část, která se neobejde bez osobního zapojení každého člena ODS. Musíme lidi se svými plány a záměry seznámit, dobře a trpělivě jim je vysvětlovat, upozornit je na souvislosti s jejich životy, s tím, jak se jich to či ono přímo dotýká. A tady je nezastupitelná úloha každého z nás. V předvolební kampani lze udělat leccos, ale nejlepší propagace našich záměrů je ta osobní, mezi našimi známými a přáteli, mezi spolupracovníky a sousedy. Takový osobní kontakt je pro rozhodování voličů často mnohem důležitější, než plakáty a billboardy nebo volební mítinky. Přeji vám jménem Regionálního sdružení ODS hezké a ničím nerušené vánoční svátky a do nového roku s letopočtem 2012 nejen hodně štěstí a zdraví, ale i dostatek trpělivosti, dobrých nervů a energie ke společné práci pro úspěch občanských demokratů v krajských a senátních volbách. Libor Lukáš, předseda Regionálního sdružení ODS Zlínského kraje Regionovinky Informační bulletin Regionálního sdružení ODS Zlínský kraj 2

3 O rušení gymnázia v Otrokovicích jsme nikdy neuvažovali Bylo pro mě velkým překvapením, když hejtman Mišák přišel z ničeho nic s vyjádřením pro tisk o tom, že Rada Zlínského kraje rozhodně nedopustí rušení gymnázia v Otrokovicích. Především proto, že jsme o tom nikdy neuvažovali. Druhé mé překvapení spočívalo v tom,, že mne nařknul z toho, že jsem příčinou neklidu a fám, které se v tomto směru šíří. A do třetice proto, že pan hejtman přišel s takovýmto stanoviskem, aniž by mě k tomu přizval nebo se mnou cokoli v tomto směru diskutoval. Je škoda, že jsem nedostal prostor k tomu, abych podal přesné a korektní informace, protože hysterie, která se následně kolem gymnázia v Otrokovicích rozpoutala, neměla žádné faktické opodstatnění. Na druhou stranu je pravdou, že podle odborníků z ministerstva školství je nezbytné počet středních škol, a tedy i gymnázií redukovat. Je to dáno jednak demografickým vývojem, jednak i zamýšleným kvalitativním posunem absolventů gymnázií, na kterých by v budoucnu měli studovat skutečně jen ti nejlepší z nejlepších. Předpokládá se asi deset procent studentů z celé populace. Kromě toho jsou zde samozřejmě také ekonomické ukazatele, hovořící jasně o tom, že rentabilní je střední škola, na kterou chodí zhruba studentů. Každý ředitel školy například dobře ví, jaký má problém najít peníze na osobní ohodnocení kantorů, pokud má škola malý počet žáků. Rozdíl mezi velkou a malou školou pak může dělat až dva tisíce korun ve výši výplaty. Redukci počtu škol, respektive jejich slučování, se tedy určitě nevyhneme ani ve Zlínském kraji a tenhle proces tu probíhá už nějaký ten pátek. Naposledy se od počátku příštího roku sloučí Střední odborná škola technická v Uherském Hradišti se Střední odbornou školou a Gymnáziem ve Starém Městě. To je však vždy dlouhodobý proces, kterému předchází složitá jednání s řediteli škol a s dalšími zainteresovanými stranami. Nikde nikdo nezveřejnil žádný seznam, ze kterého by vyplývalo, že se slučování či rušení bude týkat také otrokovického gymnázia. Jediné, co stran gymnázií média přinesla, byly výsledky, kterých jednotlivé školy dosáhly při maturitních zkouškách. Je pravda, že otrokovické gymnázium nedosáhlo příliš povzbudivých výsledků v porovnání s ostatními gymnázii v kraji, ale to je vše, co k tomu bylo řečeno. Jestli na základě této statistiky pan ředitel dostal strach a usoudil, že se rušení bude týkat právě jeho školy, to nedokážu posoudit. Ale možná měl spíše zpytovat svědomí ohledně výsledků své vlastní práce, a ne vysílat studenty s petičními archy do ulic města a rozpoutávat prostřednictvím médií a neinformovaných obyvatel města prapodivné nátlakové akce. Samotná zoufalá idea přechodu otrokovického gymnázia pod správu města a jeho případné sloučení se základní školou, se kterou přišel pan starosta Otrokovic, je natolik nesystémová a chybná, že s ní nemohu zásadně souhlasit. Nehledě na to, že by to neúměrně zatížilo rozpočet města Otrokovice a dá se předpokládat, že by to v budoucnu přineslo jen další problémy. Závěrem mohu konstatovat, že poslední jednání zastupitelstva Zlínského kraje o této otázce rozhodlo tak, že se gymnázium převádět na město nebude. Určitě to bude pro studenty a školu lepší a stabilnější řešení, nežli prapodivný a ničím nepodložený převod. Mimochodem na jednání zastupitelstva ZK, kde se rozhodovalo o této důležité záležitosti nedorazil ani pan starosta Otrokovic, ani jeho zástupce a bohužel ani ředitel školy, který celou předmětnou hysterii v Otrokovicích rozpoutal. Chtěl jsem si vyslechnout jejich garance a představy co vlastně se školu zamýšlejí. Bohužel jsem se od nich nedozvěděl nic. Bylo mě docela líto asi třicítky studentů, kteří postávali v jednacím sále a sledovali počínání nás zastupitelů.ti určitě za nic nemůžou. Předpokládám ale, že jim někdo doporučil aby tam byli Možná ten, který nenašel odvahu aby tam sám přišel hájit svůj postoj, nevím To také však o lecčem svědčí. Vzkaz pro studenty a rodiče je tedy jednoznačný: Pokud na to budu mít vliv, GYMPL se rušit ani slučovat nebude. Mgr. Josef Slovák radní pro oblast školství, mládeže a sportu Zlínského kraje Maturanti Zlínského kraje jsou nejlepší v republice Po posledních událostech kolem otrokovického gymnázia by nezúčastněný pozorovatel dění v krajském školství mohl téměř nabýt dojmu, že se střední školy na Zlínsku řítí do záhuby a hrozí konec středoškolského vzdělávání. Že tomu tak ve skutečnosti není, o tom svědčí zveřejnění konečných výsledků historicky prvních státních maturit. Po opravném kole skončili maturanti Zlínského kraje jako nejlepší z celé České republiky, když zkoušku úspěšně složilo 86 procent studentů. Regionovinky Informační bulletin Regionálního sdružení ODS Zlínský kraj 3

4 Kvalita vzdělávání je naší dlouhodobou prioritou a výsledek svědčí jak o kvalitní práci našich pedagogů, tak i o tom, že dlouhodobá systémová práce všech složek na přeměně středního školství v kraji přináší své ovoce a nastoupená cesta je správná. Z toho, co jsme zatím realizovali, je třeba zmínit například plošné zavedení jednotných přijímacích zkoušek, redukce počtu stávajících tříd a oborů maturitního studia či průběžně prováděnou optimalizaci škol. Nyní se kraj chce z pozice zřizovatele zaměřit na podporu učitelů, třídních učitelů a nových metod ve výuce. V současné době probíhá obměna výpočetní techniky ve školách a pro bezplatné vzdělávání pracovníků škol jsme otevřeli další dvě školicí centra Microsoft /tzv. PiL centra/. Že se optimalizaci počtu středních škol v kraji nevyhneme, to je dnes již z hlediska demografického vývoje jasné. Slučování jednotlivých ústavů na větší celky vytváří mnohem lepší podmínky jak pro výuku, tak i pro učitele samotné, včetně možnosti pro lepší platové ohodnocení jejich práce. Rozhodně však neprovádíme direktivní rozhodnutí od zeleného stolu a nemůže dojít k tomu, že by se někde dočkali změn, které by přilétly jako blesk z čistého nebe. Vždy se tak děje v dlouhodobém horizontu, až po řádném projednání sloučení se všemi zainteresovanými stranami a po pečlivém zvážení všech pro a proti. Mgr. Josef Slovák krajský radní pro školství Jak vypadají oblastní kandidáti do krajských voleb 2012 V měsíci říjnu a listopadu proběhly čtyři oblastní sněmy, na kterých se volili kandidáti do krajských voleb Všechny sněmy vybraly tajnou volbou jak své kandidáty za oblast, tak i leadera kandidátky. Ve všech oblastech byl navržen současný předseda Regionálního sdružení ODS ZK pan Libor Lukáš a získal jasnou podporu pro regionální nominační sněm RS ODS ZK, který se bude konat 21. ledna v Luhačovicích. Dovolte mi, abych v krátkosti zveřejnil kandidáty jednotlivých oblastí včetně jejich současného zaměstnání respektive funkce. Regionovinky Informační bulletin Regionálního sdružení ODS Zlínský kraj 4

5 Oblastní sdružení Kroměříž 1. Hebnarová Daniela starostka Kroměříže 2. Hradilová Gabriela radní Holešova 3. Bajgar Milan místostarosta Chropyně 4. Hoza Roman starosta Hulína 5. Bělíková Vladislava místostarostka Bystřice pod Hostýnem 6. Opravil Aleš vedoucí odboru majetku Kroměříž 7. Koutná Lenka starostka Kurovic 8. Macháček Radovan náměstek SZIF 9. Šimčík Tomáš náměstek MZe 10. Janalík Zdeněk starosta Holešova 11. Šimůnková Blanka radní Kroměříže Oblastní sdružení Uherské Hradiště 1. Blaha Stanislav místostarosta Uherského Hradiště 2. Pijáček Jan starosta Vlčnova 3. Hrdý Jan místostarosta Uherského Brodu Tichavský 4. Květoslav starosta Uherského Hradiště 5. Šimčík Jan starosta Hluku 6. Jakšík Michal zastupitel Starého Města 7. Vaněk Vlastimil zastupit Uherského Ostrohu 8. Ondra David radní Uherského Hradiště 9. Brázdová Jitka soukromý sektor 10. Raška Petr zastupitel Uherského Hradiště 11. Karásek Antonín ředitel Nemocnice Uherského Hradiště Oblastní sdružení Vsetín 1. Slovák Josef krajský radní 2. Blinková Markéta starostka Rožnova pod Radhoštěm 3. Částečka Jiří starosta Valašského Meziříčí 4. Táborská Iveta starostka Vsetína 5. Fojtíček Zbyněk starosta Bystřičky 6. Sklenská Jiřina starostka Ratiboře 7. Hanáček Ivo radní Rožnova pod Radhoštěm 8. Trčka Jan radní Vsetína, ředitel gymnázia 9. Kalabus Roman zastupitel Vsetína 10. Matůš Karel zastupitel Francovy Lhoty 11. Medková Milena radní Valašského Meziříčí Regionovinky Informační bulletin Regionálního sdružení ODS Zlínský kraj 5

6 Oblastní sdružení Zlín 1. Šubík Petr náměstek NPÚ Kroměříž 2. Kudera Zbyněk krajský zastupitel 3. Teplý Michal místostarosta Lukova 4. Kocháň Josef zastupitel Zlína, ředitel DPZO 5. Kožela Vlastislav školský inspektor 6. Hubáček František starosta Luhačovic 7. Šebíková Ilona zastupitel Zlína 8. Němeček Jaroslav starosta Pohořelic 9. Mayerová Vlasta veřejně prospěšná organizace 10. Končinský Jaroslav starosta Slavičína 11. Bližňák Václav místostarosta Brumova-Bylnice Kandidátka se jeví jako vyvážená a je na ní 21 starostů a místostarostů, 8 radních a celkem 37 zastupitelů, tedy lidí, kteří mají reálné zkušenosti s řízením měst a obcí, a aktivně se podílí na politickém životě a spravování veřejných financí. Za významné také považuji, že plná čtvrtina našich kandidátů jsou ženy a že na kandidátce je zastoupení různorodých věkových skupin. Volební kandidátka nabude finální podoby v lednu příštího roku na regionálním sněmu, kde bychom měli zvolit leadera naší kandidátky a následně, dle jednotlivých čtveřic, vždy paritně zastoupených z jednotlivých oblastí, i finální pořadí kandidátů. Jaroslav Burkart Regionální manažer RS ODS ZK Co nás čeká v roce 2012 Dovolte mi abych Vám v posledních dnech tohoto roku sdělil, co nás čeká v první polovině roku příštího. Bude to rok volební a pracovně vytížený. Hned 21. ledna nás čeká regionální nominační sněm v Luhačovicích v nám již dobře známém Společenském domu Lázní Luhačovice. Vlastně Luhačovice ani neopustíme, protože v zápětí bude následovat 10. února 2012 VII. Reprezentační ples ODS. Věříme, že to bude za účasti pana premiéra Petra Nečase a ministra zemědělství Petra Bendla. Volební mandát vyprší naší regionální radě 10. dubna 2012, a proto se 31. března 2012, týden před Velikonocemi, uskuteční další regionální sněm, kde bychom si měli zvolit novou regionální radu. Jaro a léto volebního roku bude prošpikované celostátními akcemi, protože se budou konat čtyři celorepublikové ideové konference na aktuální téma. První ideová konference z tohoto cyklu se konala v prosinci v Ústí nad Labem na téma Právo a solidarita. Jednu z těchto akcí bychom měli spolu s Regionálním sdružením ODS Jihomoravského kraje pořádat i my, ale bohužel nyní ještě neznáme termín a ani téma. Příští rok také plánujeme setkání starostů a místostarostů zlínského kraje, které by se měli zúčastnit i kandidáti do krajských voleb. Měli bychom tam probírat volební témata a aktuální problémy starostů. Jak vidíte, budeme se setkávat velmi často a vzájemná komunikace posune naši snahu dále. Věřím a přeji nám všem, aby konec příštího roku byl pro naší stranu úspěšný a přinesl nám výsledky naší tvrdé práce. Na závěr mi dovolte, abych i já Vám popřál pěkné svátky plné pohody, dostatek příjemně stráveného času s rodinami, abyste načerpali dostatek sil do příštího roku. Pěkné Vánoce a šťastný Nový rok. Jaroslav Burkart Regionovinky Informační bulletin Regionálního sdružení ODS Zlínský kraj 6

7 Spekulace o prodeji Krajské nemocnice Tomáše Bati jsou nedorozuměním Znovu se objevily spekulace o prodeji krajské nemocnice TB ve Zlíně. Jde však o dohady, které se v žádném případě nezakládají na pravdě a nemají opodstatnění. Hrozbu konkurzu, o kterém se mluví v souvislosti se zadlužením, zažehnalo krajské zastupitelstvo v září 2011, navýšením základního kapitálu nemocnice o více než miliardu korun. Nemocnice je nyní už konečně ekonomicky silná, avšak základním dlouhodobým problémem v hospodaření nemocnice je to, že její náklady rostou rychleji než příjmy. Což je bohužel znepokojivý trend, bez ohledu na skutečnost, že v posledních měsících usiluje vedení nemocnice o rychlejší optimalizaci nákladů. Na tento problém se musí vedení nemocnice vší silou zaměřit a dosáhnout očekávané nápravy, uvedl předseda Regionálního sdružení ODS Zlínského kraje a statutární náměstek hejtmana Libor Lukáš. Důležité podle něho je, že v posledním období došlo k radikální změně názoru většiny členů krajského zastupitelstva napříč politickým spektrem k otázce velikosti základního kapitálu nemocnice, a tedy i k otázce vlastnictví nemovitostí v areálu KNTB. Klub občanských demokratů v zastupitelstvu Zlínského kraje vždy prosazoval takový model, aby nemocnice vlastnila i jednotlivé budovy, které jsou uvnitř areálu nemocnice. Avšak na základě nedobrého politického kompromisu z roku 2006 k jejich převodu bohužel nedošlo. Proto byla nemocnice od svého samotného vzniku výrazně podkapitalizovaná, což způsobovalo celou dobu mnohé ekonomické problémy. Velmi oceňuji, že si tuto chybu zastupitelé po letech konečně uvědomili. Nyní jsme celou záležitost již napravili. Protože se však jedná o velmi složitou ekonomicko-právní otázku, je možné, že došlo k nedorozumění a že si tento proces mohl někdo vysvětlovat jako prodej nemocnice. Není tomu tak, pouze jsme napravili minulost a stabilizovali jsme kapitálovou přiměřenost KNTB, doplnil Libor Lukáš své vysvětlení k neustálým dohadům a zaručeným zprávám o hrozícím prodeji krajské nemocnice. (mc) Regionovinky Informační bulletin Regionálního sdružení ODS Zlínský kraj 7

8 Jednoduchý svět podle jednoho komunisty Uštěpačný článek komunistického zastupitele z Otrokovic Václava Ransdorfa o strategické průmyslové zóně v Holešově ve stranických Haló novinách mi připomněl staré dobré časy Nekomplikovaný svět, ve kterém neexistují hospodářské krize, kde se v domácí ekonomice neprojevují vlivy světových trhů, protože je chráněna neprostupnou hranicí, s hospodářstvím neovlivňovaným turbulencemi společného evropského prostoru. Jeho kritická slina přitom potřísnila areál, který získal ocenění jako Podnikatelská nemovitost Zóna roku Projekt, který stál nemalé úsilí, jenž se má v budoucnu stát zdrojem pracovních míst a centrem rozvoje celé oblasti. Je pravda, že naplňování areálu investory se zpomalilo a neprobíhá takovým tempem, které jsme předpokládali při zakládání zóny. Hospodářská krize si tu vybírá svou daň. Přesto zde již jeden z investorů zahájil zkušební provoz a dokončený je také Technologický park Progress, který nabízí nájemní prostory inovativně zaměřeným firmám a začínajícím podnikatelům. Zájem o výstavbu v zóně vybavené základní infrastrukturou projevilo celkem jedenáct firem, které se Zlínským krajem podepsaly Deklaraci o porozumění. Je tedy jen otázka času a dalšího vývoje hospodářské situace, aby se třistašedesátihektarový areál začal plnit. Věřím, že se komunistům stýská po časech, kdy byl jejich svět jednoduchý a nekomplikovaný a kdy plánovaně řízené hospodářství chránily ostnaté dráty na hranicích před vlivem světových trhů. Po časech, kdy neexistovali ekologičtí aktivisté ani občanské iniciativy. Kdy místo povolení od desítek úřadů a institucí stačilo, aby patřičně vysoko postavený soudruh rozhodl: tady postavíme továrnu. Ta doba je však už dávno pryč, a pokud chceme fungovat ve společném evropském prostoru, musíme kromě výhod přijímat i všechny důsledky, které to s sebou přináší. Pane Ransdorfe, doba umělého ostrova socialistické stability uprostřed světové ekonomiky je nenávratně pryč a již se nevrátí. Smiřte se s tím, prosím Libor Lukáš, předseda Regionálního sdružení ODS Zlínského kraje Regionovinky Informační bulletin Regionálního sdružení ODS Zlínský kraj 8

9 Medailonek Anny Sochorové Ke konci tohoto roku odchází na zasloužený odpočinek naše dlouholetá kolegyně, spolupracovnice a dlouholetá členka ODS, paní Anna Sochorová z Kroměříže. Zprvu pracovala jako hospodářka a posléze jako manažerka Oblastního sdružení ODS Kroměříž a byla tak pilířem pro celé generace politiků nejen na Kroměřížsku. Díky svému vysokému pracovnímu nasazení, ochotě a nadšení pro věc přispěla ke zdárnému průběhu celé řady volebních kampaní jak v celostátní, tak v komunální politice a k nejednomu vítězství ODS. Doufáme, že svými zkušenostmi bude i nadále přispívat k našemu společnému úsilí a prosazování pravicových idejí naší strany. Aničko, děkujeme za všechno, co jsi pro nás udělala, a přejeme ještě hodně příjemných let strávených na zaslouženém odpočinku! Ty si ho určitě zasloužíš. manažeři ODS Co o Aničce možná nevíte Možná nevíte, že Anička Sochorová se stala nejlepší čtenářkou kroměřížské knihovny za rok 2011 a nabídla zdejší knihovně, že i v důchodu bude pro tuto instituci pracovat jako dobrovolník. Anička je schopna za týden přečíst více knih než průměrný občan ČR za rok. Možná víte, že k jejím zálibám patří láska ke zvířátkům. Doufám, že si na důchod nějakého pejska pořídí, protože v minulosti měla svého věrného přítele, ale nového si nemohla v posledních letech z časových důvodů dovolit. Sice ji znám krátce, ale vím, že budoucí chvíle stráví s pejskem na procházkách po blízkém okolí, v parcích nebo kolem řeky Moravy. V teplých dnech zahlédneme Aničku určitě v její zahrádce a jsem přesvědčen, že její dny budou naplněny vrchovatě. Svoje soukromí si Anička vždy chránila, přesto víme, že vychovala dva syny a svůj volný čas tráví s manželem, který, i když je v důchodu, stále podniká a je velmi aktivní (kdo by nebyl s Aničkou v zádech). Asi víte, že vždy patřila k těm, kteří umějí své okolí rozveselit, a je z těch spolupracovníků, kteří jsou zároveň dobrými kamarády, umějí naslouchat a podat potřebnou pomocnou ruku. U Aničky víme, že se na ni můžeme kdykoliv obrátit, vždy byla vstřícná a ochotná pomoci, a to i na úkor svého volna. Regionovinky Informační bulletin Regionálního sdružení ODS Zlínský kraj 9

10 Možná nevíte, že Anička pro ODS pracuje již téměř 20 let; začínala v roce 1992 na místě hospodářky ODS a později, jak se pracovní náplň rozšiřovala o manažerské činnosti, přešla na post manažerky Oblastního sdružení ODS Kroměříž. Určitě nevíte, že Anička byla a je aktivní při teambuildingových aktivitách s kolektivem spolupracovníků ODS (viz foto) a nevynechala žádný ples či kongres. Aničko, vím, že jsi odmítala rozhovor, že jsi nechtěla, ať o tobě cokoliv napíšeme, ale ber to jako novoroční překvapení a dárek k Vánocům. Přeji ti za všechny hezké Vánoce a šťastný nový rok Jarda s Libuškou, Markem a Romčou Regionovinky Informační bulletin Regionálního sdružení ODS Zlínský kraj 10

11 Regionovinky Informační bulletin Regionálního sdružení ODS Zlínský kraj 11

Libor Lukáš povede do krajských voleb ODS. Kandidátka

Libor Lukáš povede do krajských voleb ODS. Kandidátka Leden 2012 Vážení a milí kolegové, první letošní číslo Regionovinek je věnováno z velké části lednovému regionálnímu sněmu v Luhačovicích. Sněm byl velice Libor Lukáš povede do krajských voleb ODS. Kandidátka

Více

Smluvní strany. Třída Tomáše Bati 21, Zlín Zastoupený: MVDr. Stanislavem Mišákem, hejtmanem kraje IČ: (dále jen partner č.

Smluvní strany. Třída Tomáše Bati 21, Zlín Zastoupený: MVDr. Stanislavem Mišákem, hejtmanem kraje IČ: (dále jen partner č. DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ o partnerství při jednotném pořízení a správě Územně analytických podkladů na území Zlínského kraje a společném postupu směřujícím k zadání veřejné zakázky Smluvní strany Zlínský

Více

Kandidátní listina. Česká strana sociálně demokratická... Název politické strany

Kandidátní listina. Česká strana sociálně demokratická... Název politické strany Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Zlínského kraje konané ve dnech 7. a 8.října 2016 (viz rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 21.dubna 2016, č. 138/2016 Sb.) Česká strana sociálně demokratická...

Více

ORP Bystřice pod Hostýnem Zlínský kraj

ORP Bystřice pod Hostýnem Zlínský kraj Historické městské soubory Zámky 1 15 2 30 Křesťanské sakrální památky 1 40 Muzea, galerie 1 1 35 Turistická informační centra 1 15 Úhrn 135 Rekreační a turistická krajina I 140 Rekreační a turistická

Více

Informace z Oddělení mládeže, sportu a RLZ

Informace z Oddělení mládeže, sportu a RLZ Informace z Oddělení mládeže, sportu a RLZ Otrokovice, 30. 4. 2013 Filip Pastuszek CENTRA VZDĚLÁVÁNÍ (připravovaný projekt) Projekt Zlínského kraje pro podporu přírodovědného a technického vzdělávání Zdroj:

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í z 1. zasedání dne

V Ý P I S U S N E S E N Í z 1. zasedání dne Tento výpis usnesení byl upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. R AD A Z L Í N S K É H O K R AJ E V Ý P I S

Více

Situace krajských zdravotnických zařízení Zlínský kraj je zakladatelem 4 nemocnic: - Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Zlín - Uherskohradišťská nemocni

Situace krajských zdravotnických zařízení Zlínský kraj je zakladatelem 4 nemocnic: - Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Zlín - Uherskohradišťská nemocni Konference INMED Pardubice 14. - 15. 11. 2013 Koncepce zdravotnictví Zlínského kraje MUDr. Lubomír Nečas náměstek hejtmana Zlínského kraje Situace krajských zdravotnických zařízení Zlínský kraj je zakladatelem

Více

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT

LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT LIDSKÉ ZDROJE BOHATSTVÍ BÍLÝCH KARPAT Jednání platforem pro rozvoj lidských zdrojů Trenčianske Teplice 17. 4. 2014 ZLÍNSKÝ KRAJ Postavení a působnost kraje Kraj je samostatně spravován Zastupitelstvem

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

ZÁPIS ZE II. ZASEDÁNÍ KRAJSKÉHO PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍNSKÉHO KRAJE

ZÁPIS ZE II. ZASEDÁNÍ KRAJSKÉHO PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍNSKÉHO KRAJE ZÁPIS ZE II. ZASEDÁNÍ KRAJSKÉHO PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍNSKÉHO KRAJE Termín konání: 05.12.2006 budova Krajského úřadu ve Zlíně (21.budova; zasedací místnost Místo jednání: Zastupitelstva Zlínského

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

funkcionalita M g r. M i l a n F i l i p

funkcionalita M g r. M i l a n F i l i p 01 konverze a funkcionalita M g r. M i l a n F i l i p Vedoucí odboru strategického rozvoje kraje 02 Východiska ZK je zřizovatelem tří kulturních institucí: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně Krajská

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2015 DUBNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY STANOVISKO ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE HARTMANN, JELÍNEK, FRÁŇA A PARTNEŘI KE KAUZE BLANKA

Více

Free Powerpoint Templates. Zlínský kraj. MVDr. Stanislav Mišák. kandidát na hejtmana, lídr kandidátky ČSSD pro krajské volby 2012

Free Powerpoint Templates. Zlínský kraj. MVDr. Stanislav Mišák. kandidát na hejtmana, lídr kandidátky ČSSD pro krajské volby 2012 Free Powerpoint Templates Zlínský kraj MVDr. Stanislav Mišák kandidát na hejtmana, lídr kandidátky ČSSD pro krajské volby 2012 25 Demografie: Free Powerpoint vzdělanostní Templates struktura 7,2% 7,0%

Více

Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E

Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E Z A S T U P I T E L S T V O Z L Í N S K É H O K R A J E POZVÁNKA Ve smyslu ustanovení 40 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, s v o l á v á m 21. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje. Číslo zasedání:

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

přípravy rychlostní silnice R55 Otrokovice - Napajedla - Staré Město - Bzenec - Rohatec

přípravy rychlostní silnice R55 Otrokovice - Napajedla - Staré Město - Bzenec - Rohatec ZÁPIS z koordinačního jednání ve věci: přípravy rychlostní silnice R55 Otrokovice - Napajedla - Staré Město - Bzenec - Rohatec konaného dne 4. září 2014 v zasedací místnosti Městského úřadu Napajedla přítomní

Více

KALENDÁŘ. dnů otevřených dveří středních škol Zlínského kraje

KALENDÁŘ. dnů otevřených dveří středních škol Zlínského kraje KALENDÁŘ dnů otevřených dveří středních škol Zlínského kraje Vážení mladí přátelé, blíží se doba, kdy ukončíte základní školu, rozloučíte se spolužáky a začnete přemýšlet, jaké to bude na střední škole,

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Rozdělení prostředků na projekty a na činnost MAS : Roční rozpočet MAS

Více

Seznam účastníků pro aktualizaci strategického a akčního plánu města Bystřice pod Hostýnem

Seznam účastníků pro aktualizaci strategického a akčního plánu města Bystřice pod Hostýnem Seznam účastníků pro aktualizaci strategického a akčního plánu města Bystřice pod Hostýnem samostatný dokument, definující složený týmu, skupin a komise pro aktualizaci říjen 2013 akčního a strategického

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Čistá Jizera město Turnov Nudvojovice

Čistá Jizera město Turnov Nudvojovice VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV Antonína Dvořáka 287 511 01 Turnov VHS Turnov 2010 Na investiční akci se podíleli: Investor: Vodohospodářské sdružení Turnov Spolufinancující subjekt: Město Turnov Generální

Více

z toho (%) nezaměstnaní pracující ženy na mateřské dovolené důchodci

z toho (%) nezaměstnaní pracující ženy na mateřské dovolené důchodci 4. Trh práce Ekonomická aktivita podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů 2001 Podíl ekonomicky aktivních osob byl v roce 2001 ve Zlínském kraji o 0,6 procentního bodu nižší než v České republice a v rámci

Více

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 28. 01. 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

Cesty spolupráce s radnicí Aneb jak jsme na to šli v Podbořanech

Cesty spolupráce s radnicí Aneb jak jsme na to šli v Podbořanech Cesty spolupráce s radnicí Aneb jak jsme na to šli v Podbořanech Sympozion 17. 3. 2016 Praha 1. Česká společnost, z. s. Podbořany Síť mateřských center projekt Akademie svobodného a aktivního občanství

Více

3. KULATÝ STŮL. klíčové oblasti pro rozvoj základního školství v ORP Ostrov TVORBA KARET POTŘEB A OPATŘENÍ ŠKOL. v rámci projektu:

3. KULATÝ STŮL. klíčové oblasti pro rozvoj základního školství v ORP Ostrov TVORBA KARET POTŘEB A OPATŘENÍ ŠKOL. v rámci projektu: 3. KULATÝ STŮL klíčové oblasti pro rozvoj základního školství v ORP Ostrov TVORBA KARET POTŘEB A OPATŘENÍ ŠKOL v rámci projektu: Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov VYTVOŘENÍ PRAKTICKÝCH MATERIÁLŮ

Více

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013. Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2013 Technické vzdělávání a jeho úloha při rozvoji Moravskoslezského kraje Miroslav Novák hejtman Moravskoslezského kraje 23. dubna 2013 Východiska podpory technického

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Zápis z valné hromady AUZ konané dne 12.11.2015 konané na SŠ stavební a dřevozpracující, Ostrava, p.o. od 9.00 h

Zápis z valné hromady AUZ konané dne 12.11.2015 konané na SŠ stavební a dřevozpracující, Ostrava, p.o. od 9.00 h Zápis z valné hromady AUZ konané dne 12.11.2015 konané na SŠ stavební a dřevozpracující, Ostrava, p.o. od 9.00 h Program : 1. Zahájení, přivítání hostů 2. Volba návrhové a mandátové komise 3. Kontrola

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 5. 2015 Aktualizace protikorupční strategie statutárního města Liberec Předkládá: Zpracoval: PhDr.

Více

Kalendář dnů otevřených dveří středních škol Zlínského kraje

Kalendář dnů otevřených dveří středních škol Zlínského kraje Kalendář dnů otevřených dveří středních škol Zlínského kraje 2012 2013 Vážení mladí přátelé, stejně jako v předchozích letech i v letošním školním roce jsme pro vás připravili přehledný kalendář dnů otevřených

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 2021, s Rozpočtovými pravidly

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: 6. listopadu /ENV/15 Mgr. Indráková

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: 6. listopadu /ENV/15 Mgr. Indráková ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Z Á P I S z 21. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 26. srpna 2011 v Praze

Z Á P I S z 21. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 26. srpna 2011 v Praze Z Á P I S z 21. zasedání v jejím 3. funkčním období, konaného dne 26. srpna 2011 v Praze Přítomní členové Rady AKČR : 1. Mgr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje 2. MUDr. Jiří Běhounek, hejtman

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se střednědobým výhledem Ústeckého kraje na období 2018 2022, s Rozpočtovými

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 600015033 Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži Kroměříž

Více

Zlínský kraj. Podíl cizinců na obyvatelstvu ČR - k (Pramen: ČSÚ, ŘS CPP MV ČR) Valašské Meziříčí Rožnov p. Hostýnem. Holešov.

Zlínský kraj. Podíl cizinců na obyvatelstvu ČR - k (Pramen: ČSÚ, ŘS CPP MV ČR) Valašské Meziříčí Rožnov p. Hostýnem. Holešov. Podíl cizinců na obyvatelstvu ČR - k 31. 12. 2005 (Pramen: ČSÚ, ŘS CPP MV ČR) Podíl cizinců v kraji (v %) 1,0-1,5 1,6-2,5 2,6-3,5 3,6-7,6 Bystřice p. Hostýnem Valašské Meziříčí Rožnov p. Radhoštěm Holešov

Více

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne Přítomni: Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2012 konaného dne 13. 3. 2012 1. Rudolf Chloupek 6. Oldřich Sedlák 2. Jaroslav Soukup 7. Zdeněk Dobrý (předseda) 3. Jiří Kvasnička

Více

Technologické Inovační Centrum

Technologické Inovační Centrum Technologické Inovační Centrum Profil společnosti Technologické inovační centrum bylo založeno v roce 2005 Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně Zlínským krajem. Tyto dva subjekty hrají významnou roli při rozvoji

Více

Usnesení. z mimořádné schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konané dne /M/10 8/M/10. Ing.

Usnesení. z mimořádné schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konané dne /M/10 8/M/10. Ing. Usnesení z mimořádné schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konané dne 15. 11. 2010 2/M/10 8/M/10 Ing. Jiří Havlíček starosta Ing. Petra Bernfeldová místostarostka 2/M/10 OFR M. č. 2/2

Více

Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce

Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce Informace o výsledcích dotazníkového šetření z června 2013 připravila Darina Kocsisová, neuvolněná starostka obce,

Více

Hosté: Mgr.Šmíd ředitel školy Mgr. Jan Čižinský starosta Klára Cibulková předsedkyně Školské rady ZŠ TGM, Ortenovo nám. Usnášení schopná: ANO - NE

Hosté: Mgr.Šmíd ředitel školy Mgr. Jan Čižinský starosta Klára Cibulková předsedkyně Školské rady ZŠ TGM, Ortenovo nám. Usnášení schopná: ANO - NE Zápis z 3. jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZMČ Praha 7, (dále jen VVV ZMČ P7) konaného dne 2. 3. 2016 od 17.00 do 19.15 hod. v ZŠ TGM, Ortenovo náměstí, Praha 7 Seznam členů výboru: David Večeřa

Více

Jihomoravský 32, , Karlovarský 22, , Královéhradecký 29, , Liberecký 26, ,

Jihomoravský 32, , Karlovarský 22, , Královéhradecký 29, , Liberecký 26, , Příprava Olomouckého a Zlínského kraje na kohezní politiku EU 2014+ Analýza dopadů politiky soudržnosti v území NUTS2 Střední Morava A) Analýza využívání strukturálních fondů 2007 2011 Kohezní politika

Více

Situace v krajích. Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi. Česká televize. Praha 1. dubna 2012

Situace v krajích. Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi. Česká televize. Praha 1. dubna 2012 1 Česká televize Situace v krajích Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Praha 1. dubna 2012 SC & C spol. s r.o. Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Člen ESOMAR a Hospodářské

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ Region soudržnosti NUTS II Střední Morava Model IPRM a IPRÚ IPRM-integrovaný plán rozvoje města Východiska na úrovni EU a ČR - Legislativa pro období 2007-2013 důraz na integrovaný přístup a tlak velkých

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Zpráva o výsledcích výběrového procesu

Zpráva o výsledcích výběrového procesu Zpráva o výsledcích výběrového procesu I. Identifikace grantového schématu Číslo priority 3 Název priority Číslo opatření 3.3 Název opatření Číslo grantového schématu Název grantového schématu Číslo výzvy

Více

ZÁPIS + DEKLARACE Z JEDNÁNÍ XX. KULATÉHO STOLU v rámci projektu Posilování sociálního dialogu

ZÁPIS + DEKLARACE Z JEDNÁNÍ XX. KULATÉHO STOLU v rámci projektu Posilování sociálního dialogu Regionální rada OS ČMKOS Moravskoslezského kraje U Tiskárny 1, 702 00 Ostrava-Přívoz ZÁPIS + DEKLARACE Z JEDNÁNÍ XX. KULATÉHO STOLU v rámci projektu Posilování sociálního dialogu konaného dne 9. 9. 2009

Více

Evropská makroregionální spolupráce a Dunajská strategie

Evropská makroregionální spolupráce a Dunajská strategie Brusel 13. 4. 2010 Evropská makroregionální spolupráce a Dunajská strategie Ing. Jaroslav Drozd náměstek hejtmana Zlínského kraje 2 OBSAH PREZENTACE 1. Tradice a zkušenosti s územní spoluprací 2. Region

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok Bilance příjmů a výdajů za rok Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok bylo přebytkové se saldem ve výši 884

Více

ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN

ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN Národní síť místních akčních skupin ČR František Winter 20.10.2011 CO JE TO MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA? Místní komunitní skupina působící na definovaném území,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Koruna Vysočiny, z.s. destinační management turistické oblasti

VÝROČNÍ ZPRÁVA Koruna Vysočiny, z.s. destinační management turistické oblasti VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Koruna Vysočiny, z.s. destinační management turistické oblasti Koruna Vysočiny, z.s., Kancelář managementu destinace se sídlem Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČ: 04415868

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012

Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012 Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012 Příprava a schválení Strategie regionálního rozvoje 2014+ Novela zákona o podpoře regionálního rozvoje Hlavní aktivity pro rok 2012 Příprava a schválení

Více

Rozvojové aktivity Zlínského kraje

Rozvojové aktivity Zlínského kraje INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI VE ZLÍNSKÉM KRAJI 1 Rozvojové aktivity Zlínského kraje Zlín 12. 6. 2008 Milan Filip odbor strategického rozvoje kraje 2 OBSAH PREZENTACE 1. ZLÍNSKÝ KRAJ POSTAVENÍ V RÁMCI ČR 2.

Více

Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk

Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk konané dne 14.12.2014 od 17.30 v Nepomuku, U Zeleného stromu (Haškův salonek) Přítomni: Karel Baroch (do 18.05), Jana Barochová (do 18.38), Pavel Kroupa,

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Na první schůzce tvořily pracovní skupiny SWOT analýzu města, ve které byly vytyčeny klíčové slabé a silné stránky, příležitosti města a jeho hrozby.

Na první schůzce tvořily pracovní skupiny SWOT analýzu města, ve které byly vytyčeny klíčové slabé a silné stránky, příležitosti města a jeho hrozby. Vyhodnocení závěrů pracovních skupin STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VYHODNOCENÍ ZÁVĚRŮ PRACOVNÍCH SKUPIN Na tvorbě strategického plánu se značnou měrou podílely pracovní skupiny složené

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

čj. MCH 5646/2009 spisová značka 5644/2010 OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5646/2009 spisová značka 5644/2010 OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5646/2009 spisová značka 5644/2010 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 115. zasedání dne 20. září 2010 R M 1 / 1 1 5 / 1 0 1. Informativní zprávu o splnění úkolů uložených Radou

Více

Místní organizace Nymburk České strany sociálně demokratické

Místní organizace Nymburk České strany sociálně demokratické Místní organizace Nymburk České strany sociálně demokratické Zápis ze členské schůze ze dne 22. června 2010 Přítomno: dle prezenční listiny Hlas rozhodující: 26 Hosté: dle prezenční listiny Omluveni: dle

Více

KRAJSKÉ VOLBY A VOLEBNÍ KAMPANĚ 2012

KRAJSKÉ VOLBY A VOLEBNÍ KAMPANĚ 2012 KRAJSKÉ VOLBY A VOLEBNÍ KAMPANĚ 2012 Miloš Gregor Alena Macková 8. října 2012 Podpora podnikání a nová pracovní místa? Dejme prostor podnikání. Vytvoříme ;m pracovní místa.? Zachování stávající sítě

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

3. Hodnocení regionálních rozdílů podle funkčních regionů

3. Hodnocení regionálních rozdílů podle funkčních regionů 3. Hodnocení regionálních rozdílů podle funkčních regionů 3.1 Území s nepříznivým demografickým vývojem Na základě vývoje vybraných demografických ukazatelů (počet obyvatel, index stáří a podíl obyvatel

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje PhDr. Oldřich Čepelka spolupracovník Euroconsultants, s. r. o. Ústí nad Labem, 25. 3. 2011 Ověřovali jsme několik domněnek - do zahraničí

Více

datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. června 2012 Ing. Simona Musilová KUZL 32278/2012 KUSP 13909/2012 ŽPZE-MU STANOVISKO

datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. června 2012 Ing. Simona Musilová KUZL 32278/2012 KUSP 13909/2012 ŽPZE-MU STANOVISKO Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová značka 6. června 2012 Ing. Simona Musilová KUZL 32278/2012

Více

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference ZÁPIS z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference Termín: 12.11.2014 Místo: zasedací místnost č. 326, Krajský úřad Libereckého kraje Čas zahájení jednání: 12:00 hodin Čas ukončení jednání: Přítomni

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 16. listopadu 2010

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 16. listopadu 2010 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 16.

Více

SMLOUVA o partnerství při přípravě a realizaci integrovaného projektu IVVS ZK

SMLOUVA o partnerství při přípravě a realizaci integrovaného projektu IVVS ZK SMLOUVA o partnerství při přípravě a realizaci integrovaného projektu IVVS ZK uzavřená podle ustanovení 2 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ

Více

KRAJSKÉ VOLBY PŘEVOLEBNÍ VÝZKUM DOTAZNÍK

KRAJSKÉ VOLBY PŘEVOLEBNÍ VÝZKUM DOTAZNÍK KRAJSKÉ VOLBY 2012 - PŘEVOLEBNÍ VÝZKUM DOTAZNÍK JIHOMORAVSKÝ KRAJ Číslo respondenta Tazatel Obec dotazování Datum ÚVOD, PŘEDSTAVENÍ TAZETELE A PROJEKTU A. SCREENING A1. Bydlíte trvale v [DOPLNIT KRAJ]

Více

Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Přerovská rozvojová s.r.o. Výroční zpráva 2013 1 Obsah: Obsah, přílohy... 2 Základní identifikační údaje.. 3 Výroční zpráva jednatele společnosti.. 4 Valná hromada, jednatelé... 5 Historie

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

Bod č. 1 programu Zahájení, program 3. veřejného zasedání zastupitelstva městyse

Bod č. 1 programu Zahájení, program 3. veřejného zasedání zastupitelstva městyse 1 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného dne 22.12.2010 v 17.00 hod. v zasedací místnosti v zelené budově ve dvoře úřadu městyse, nám. Republiky 107 Přítomni:

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne od 18:00 hodin. Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 11. 2014 od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci

Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci Číslo kola výzvy: 1 Číslo a název globálního grantu: Vyhlašovatel (ZS): CZ.1.07/1.1.08 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

Jihomoravský kraj Odbor právní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Jihomoravský kraj Odbor právní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Jihomoravský kraj Odbor právní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Čj. SpZn. Vyřizuje/linka Brno JMK 147624/2006 S-JMK 147624/2006 OPO Mgr. Krejčí/541658855

Více

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí Název obce, za kterou vyplňuji dotazník: Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí 1) Ve vztahu k obci, kde žijete, pracujete, případně podnikáte, se považujete za: spokojeného občana za člověka,

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE Z/1/08 ze zasedání č. 1 konaného dne

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE Z/1/08 ze zasedání č. 1 konaného dne Z/1/08 ze zasedání č. 1 konaného dne 15. 11. 2008 Stanovení počtu členů Rady Pardubického kraje uvolněných pro výkon funkce a stanovení počtu náměstků hejtmana 1. s tanovuje z celkového počtu 9 členů Rady

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Titul DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI získaly školy na setkání s významnými firmami z regionu ve ŠKODA AUTO Kvasiny

Titul DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI získaly školy na setkání s významnými firmami z regionu ve ŠKODA AUTO Kvasiny TISKOVÁ INFORMACE Kvasiny, 21. 10. 2014 Titul DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI získaly školy na setkání s významnými firmami z regionu ve ŠKODA AUTO Kvasiny Zástupci renomovaných zaměstnavatelů ocenili v hlasování

Více

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 2020 (SRR) je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle

Více

číslo: 110 ze dne 4. dubna 2014 Priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy I. podporuje priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy ve věci dofinancování rezortu MŠMT, v rozsahu 4 5 mld. Kč,

Více

3) Vybudování cyklostezky 4) Naučná stezka Dolní Počernice

3) Vybudování cyklostezky 4) Naučná stezka Dolní Počernice 3) Vybudování cyklostezky Nová cyklostezka v délce cca 3km propojila ul. Národních hrdinů s objektem hájovny v Xaverovském háji. Je vedena v klidném přírodním prostředí. Náklady na tuto cyklostezku činily

Více