Prosinec Vážení a milí kolegové, měsíc uběhl jako voda a v předvánočním čase přicházíme s posledním letošním číslem Regionovinek.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prosinec 2011. Vážení a milí kolegové, měsíc uběhl jako voda a v předvánočním čase přicházíme s posledním letošním číslem Regionovinek."

Transkript

1 Prosinec 2011 Vážení a milí kolegové, měsíc uběhl jako voda a v předvánočním čase přicházíme s posledním letošním číslem Regionovinek. Setkáváme se Velehrad získá podporu pro rozvoj turistiky takto již potřetí a příznivé ohlasy mezi vámi jsou pro nás znamením pro to, že stranický Čtyři projekty v hodnotě více než 35 milionů korun by měly získat dotaci měsíčník vítáte a že má smysl přesahující 25 milionů korun. Specifická výzva, kterou Výbor Regionální ho připravovat. Rádi bychom, rady regionu soudržnosti Střední Morava vyhlásil v rámci podpory aby se co nejdříve stal snadno integrovaného rozvoje cestovního ruchu, se zaměřuje na rozvoj přístupnou platformou pro prezentaci výměnu názorů mezi důležitého poutního místa - na Velehrad. členy ODS Zlínského kraje. Velehrad je dnes natolik významný evropský fenomén, že jej nelze přehlížet. Volební rok je za dveřmi, a pokud máme uspět, čeká nás Tak vzácné místo si zaslouží naši pozornost a péči. Za posledních osm let se všechny tvrdá práce. Máme za zde realizovalo dvacet projektů, od výstavby cyklostezek, čistírny odpadních sebou místní i oblastní vod, veřejného osvětlení a nových budov a silnic, až po rozsáhlé rekonstrukční nominační sněmy, ze kterých a restaurátorské práce na historických stavbách. Celkově se tu investovalo vzešli kandidáti do krajských přes pět set dvacet osm milionů korun, z čehož získané dotace činily více než voleb v příštím roce. S těmi vás tři sta devadesát čtyři miliony, uvedl statutární náměstek hejtmana Zlínského také v tomto čísle bulletinu seznamujeme, stejně jako s tím, kraje Libor Lukáš. co nás čeká v prvním pololetí Čtyři projekty, které jsou předmětem současné specifické výzvy, jsou spojené s roku Je starou pravdou, že projektem Velehrad - Centrum kulturního dialogu východní a západní Evropy, pokud chcete v politice získat jehož předkladatelem je Římskokatolická farnost Velehrad. Cílem projektů je voliče na svou stranu, je nutné zlepšení infrastruktury Velehradského areálu a zároveň zahrnují i potřebné za nimi přicházet s takovým rekonstrukce některých jeho objektů, vysvětlil Libor Lukáš. programem, který nabízí řešení Prvním z nich je vybudování shromažďovací plochy využitelné pro církevní, problémů, jež je trápí. S vizí, která nabízí konkrétní řešení kulturní a společenské akce, spolu s rekonstrukcí skladiště venkovního věcí, dotýkajících se jejich mobiliáře u každodenního života. U krajských voleb to platí dvojnásob. Musíme společně Regionovinky Informační bulletin Regionálního sdružení ODS Zlínský kraj 1

2 fary, kde bude nutné odstranit opěrnou zeď a provést nezbytné terénní úpravy. Celkové náklady jsou čtyři miliony, dotace by měla činit miliony tři. Druhým záměrem je výstavba přístupové komunikace a parkovacích stání spolu s vybudováním výstavní galerie, která umožní prezentovat a prodávat výrobky klientů Sociálních služeb Uherské Hradiště. Ti žijí v objektu bývalého cisterciáckého kláštera právě ve východní části Velehradského areálu, kam je stavba parkoviště a galerie situována. Galerie má proto současně sloužit i podpoře začleňování sociálně vyloučeného obyvatelstva mezi návštěvníky a turisty. Zde se počítá s celkovými náklady ve výši 5, 4 milionu korun, přičemž dotace činí čtyři miliony. Dalším projektem je první etapa rekonstrukce duchovně - vzdělávacího centra Stojanov, především bezbariérové úpravy celého objektu. Znamená to mimo jiné kompletní přestavbu výtahu tak, aby splňoval platné předpisy pro přepravu imobilních osob, dále bezbariérový vstup do budovy, vybudování nové recepce a bezbariérové řešení přístupu do jídelny. Tady jsou náklady 2, 2 milionu s příspěvkem ve výši 1, 37 milionu. Největší položkou je vybudování multifunkčního Turistického centra ve středu obce Velehrad. V objektu budou galerie a další výstavní síně včetně místa pro stálou expozici, společenské zázemí pro turisticky významné akce a další technické prostory. Dále tu bude místnost pro pořádání kongresových a školících akcí, souvisejících s projektem Velehrad - centrum kulturního dialogu východní a západní Evropy. Součástí projektu je i vybudování příjezdové komunikace, parkovací plochy a vodovodní, kanalizační i elektrické přípojky. Celkové náklady jsou téměř čtyřiadvacet milionů, z čehož dotace činí sedmnáct milionů korun. Všechny akce jsou významnou podporou cestovního ruchu v našem regionu a přivedou k nám více turistů. To bude mít samozřejmě příznivý dopad i na vytvoření nových pracovních míst a na zaměstnanost v této oblasti, dodal Libor Lukáš. (mc) Vážení a milí, jen několik málo dnů nás dělí od vánočních svátků, které již tradičně vnímáme jako dobu klidu, míru a rodinné pohody. Dovolte mi, abych vás v tomto krásném čase pozdravil a poděkoval vám za spolupráci. V minulém roce se nám především za vaší pomoci podařilo udělat mnoho dobrého. Jsem moc rád, že jsme alespoň trochu mohli zlepšit život nás všech, kteří ve zlínském regionu žijeme a máme ho rádi. Za to vám patří ještě jednou velké poděkování. Přestože je doba těžká, plná obav a nejistot, pevně věřím, že nadcházející rok bude pro všechny osobně i politicky příznivý a úspěšný. Přeji nám všem, aby vánoční svátky byly především klidné a v roce 2012 nás neopustilo zdraví a víra v úspěšnou budoucnost. Ing. Miroslav Hladík, místopředseda regionu S úctou dvojnásob. Musíme společně připravit nabídku témat, reagujících na každodenní život v našem kraji, ať už jde o zaměstnanost, s jejímž zvýšením jdou ruku v ruce například podpora cestovního ruchu, přilákání nových investorů, a tedy potencionálních zaměstnavatelů, do našeho regionu nebo budování dopravní infrastruktury, které je nutnou podmínkou pro zachování naší konkurenceschopnosti.. Ale také přicházet s náměty pro rozvoj měst a obcí nebo s dalším zlepšováním školství či zdravotnictví, tedy věcmi nezbytnými pro zkvalitňování života v našem kraji. To je první část práce, která nás v příštím roce čeká. Ale je tu ještě druhá část, která se neobejde bez osobního zapojení každého člena ODS. Musíme lidi se svými plány a záměry seznámit, dobře a trpělivě jim je vysvětlovat, upozornit je na souvislosti s jejich životy, s tím, jak se jich to či ono přímo dotýká. A tady je nezastupitelná úloha každého z nás. V předvolební kampani lze udělat leccos, ale nejlepší propagace našich záměrů je ta osobní, mezi našimi známými a přáteli, mezi spolupracovníky a sousedy. Takový osobní kontakt je pro rozhodování voličů často mnohem důležitější, než plakáty a billboardy nebo volební mítinky. Přeji vám jménem Regionálního sdružení ODS hezké a ničím nerušené vánoční svátky a do nového roku s letopočtem 2012 nejen hodně štěstí a zdraví, ale i dostatek trpělivosti, dobrých nervů a energie ke společné práci pro úspěch občanských demokratů v krajských a senátních volbách. Libor Lukáš, předseda Regionálního sdružení ODS Zlínského kraje Regionovinky Informační bulletin Regionálního sdružení ODS Zlínský kraj 2

3 O rušení gymnázia v Otrokovicích jsme nikdy neuvažovali Bylo pro mě velkým překvapením, když hejtman Mišák přišel z ničeho nic s vyjádřením pro tisk o tom, že Rada Zlínského kraje rozhodně nedopustí rušení gymnázia v Otrokovicích. Především proto, že jsme o tom nikdy neuvažovali. Druhé mé překvapení spočívalo v tom,, že mne nařknul z toho, že jsem příčinou neklidu a fám, které se v tomto směru šíří. A do třetice proto, že pan hejtman přišel s takovýmto stanoviskem, aniž by mě k tomu přizval nebo se mnou cokoli v tomto směru diskutoval. Je škoda, že jsem nedostal prostor k tomu, abych podal přesné a korektní informace, protože hysterie, která se následně kolem gymnázia v Otrokovicích rozpoutala, neměla žádné faktické opodstatnění. Na druhou stranu je pravdou, že podle odborníků z ministerstva školství je nezbytné počet středních škol, a tedy i gymnázií redukovat. Je to dáno jednak demografickým vývojem, jednak i zamýšleným kvalitativním posunem absolventů gymnázií, na kterých by v budoucnu měli studovat skutečně jen ti nejlepší z nejlepších. Předpokládá se asi deset procent studentů z celé populace. Kromě toho jsou zde samozřejmě také ekonomické ukazatele, hovořící jasně o tom, že rentabilní je střední škola, na kterou chodí zhruba studentů. Každý ředitel školy například dobře ví, jaký má problém najít peníze na osobní ohodnocení kantorů, pokud má škola malý počet žáků. Rozdíl mezi velkou a malou školou pak může dělat až dva tisíce korun ve výši výplaty. Redukci počtu škol, respektive jejich slučování, se tedy určitě nevyhneme ani ve Zlínském kraji a tenhle proces tu probíhá už nějaký ten pátek. Naposledy se od počátku příštího roku sloučí Střední odborná škola technická v Uherském Hradišti se Střední odbornou školou a Gymnáziem ve Starém Městě. To je však vždy dlouhodobý proces, kterému předchází složitá jednání s řediteli škol a s dalšími zainteresovanými stranami. Nikde nikdo nezveřejnil žádný seznam, ze kterého by vyplývalo, že se slučování či rušení bude týkat také otrokovického gymnázia. Jediné, co stran gymnázií média přinesla, byly výsledky, kterých jednotlivé školy dosáhly při maturitních zkouškách. Je pravda, že otrokovické gymnázium nedosáhlo příliš povzbudivých výsledků v porovnání s ostatními gymnázii v kraji, ale to je vše, co k tomu bylo řečeno. Jestli na základě této statistiky pan ředitel dostal strach a usoudil, že se rušení bude týkat právě jeho školy, to nedokážu posoudit. Ale možná měl spíše zpytovat svědomí ohledně výsledků své vlastní práce, a ne vysílat studenty s petičními archy do ulic města a rozpoutávat prostřednictvím médií a neinformovaných obyvatel města prapodivné nátlakové akce. Samotná zoufalá idea přechodu otrokovického gymnázia pod správu města a jeho případné sloučení se základní školou, se kterou přišel pan starosta Otrokovic, je natolik nesystémová a chybná, že s ní nemohu zásadně souhlasit. Nehledě na to, že by to neúměrně zatížilo rozpočet města Otrokovice a dá se předpokládat, že by to v budoucnu přineslo jen další problémy. Závěrem mohu konstatovat, že poslední jednání zastupitelstva Zlínského kraje o této otázce rozhodlo tak, že se gymnázium převádět na město nebude. Určitě to bude pro studenty a školu lepší a stabilnější řešení, nežli prapodivný a ničím nepodložený převod. Mimochodem na jednání zastupitelstva ZK, kde se rozhodovalo o této důležité záležitosti nedorazil ani pan starosta Otrokovic, ani jeho zástupce a bohužel ani ředitel školy, který celou předmětnou hysterii v Otrokovicích rozpoutal. Chtěl jsem si vyslechnout jejich garance a představy co vlastně se školu zamýšlejí. Bohužel jsem se od nich nedozvěděl nic. Bylo mě docela líto asi třicítky studentů, kteří postávali v jednacím sále a sledovali počínání nás zastupitelů.ti určitě za nic nemůžou. Předpokládám ale, že jim někdo doporučil aby tam byli Možná ten, který nenašel odvahu aby tam sám přišel hájit svůj postoj, nevím To také však o lecčem svědčí. Vzkaz pro studenty a rodiče je tedy jednoznačný: Pokud na to budu mít vliv, GYMPL se rušit ani slučovat nebude. Mgr. Josef Slovák radní pro oblast školství, mládeže a sportu Zlínského kraje Maturanti Zlínského kraje jsou nejlepší v republice Po posledních událostech kolem otrokovického gymnázia by nezúčastněný pozorovatel dění v krajském školství mohl téměř nabýt dojmu, že se střední školy na Zlínsku řítí do záhuby a hrozí konec středoškolského vzdělávání. Že tomu tak ve skutečnosti není, o tom svědčí zveřejnění konečných výsledků historicky prvních státních maturit. Po opravném kole skončili maturanti Zlínského kraje jako nejlepší z celé České republiky, když zkoušku úspěšně složilo 86 procent studentů. Regionovinky Informační bulletin Regionálního sdružení ODS Zlínský kraj 3

4 Kvalita vzdělávání je naší dlouhodobou prioritou a výsledek svědčí jak o kvalitní práci našich pedagogů, tak i o tom, že dlouhodobá systémová práce všech složek na přeměně středního školství v kraji přináší své ovoce a nastoupená cesta je správná. Z toho, co jsme zatím realizovali, je třeba zmínit například plošné zavedení jednotných přijímacích zkoušek, redukce počtu stávajících tříd a oborů maturitního studia či průběžně prováděnou optimalizaci škol. Nyní se kraj chce z pozice zřizovatele zaměřit na podporu učitelů, třídních učitelů a nových metod ve výuce. V současné době probíhá obměna výpočetní techniky ve školách a pro bezplatné vzdělávání pracovníků škol jsme otevřeli další dvě školicí centra Microsoft /tzv. PiL centra/. Že se optimalizaci počtu středních škol v kraji nevyhneme, to je dnes již z hlediska demografického vývoje jasné. Slučování jednotlivých ústavů na větší celky vytváří mnohem lepší podmínky jak pro výuku, tak i pro učitele samotné, včetně možnosti pro lepší platové ohodnocení jejich práce. Rozhodně však neprovádíme direktivní rozhodnutí od zeleného stolu a nemůže dojít k tomu, že by se někde dočkali změn, které by přilétly jako blesk z čistého nebe. Vždy se tak děje v dlouhodobém horizontu, až po řádném projednání sloučení se všemi zainteresovanými stranami a po pečlivém zvážení všech pro a proti. Mgr. Josef Slovák krajský radní pro školství Jak vypadají oblastní kandidáti do krajských voleb 2012 V měsíci říjnu a listopadu proběhly čtyři oblastní sněmy, na kterých se volili kandidáti do krajských voleb Všechny sněmy vybraly tajnou volbou jak své kandidáty za oblast, tak i leadera kandidátky. Ve všech oblastech byl navržen současný předseda Regionálního sdružení ODS ZK pan Libor Lukáš a získal jasnou podporu pro regionální nominační sněm RS ODS ZK, který se bude konat 21. ledna v Luhačovicích. Dovolte mi, abych v krátkosti zveřejnil kandidáty jednotlivých oblastí včetně jejich současného zaměstnání respektive funkce. Regionovinky Informační bulletin Regionálního sdružení ODS Zlínský kraj 4

5 Oblastní sdružení Kroměříž 1. Hebnarová Daniela starostka Kroměříže 2. Hradilová Gabriela radní Holešova 3. Bajgar Milan místostarosta Chropyně 4. Hoza Roman starosta Hulína 5. Bělíková Vladislava místostarostka Bystřice pod Hostýnem 6. Opravil Aleš vedoucí odboru majetku Kroměříž 7. Koutná Lenka starostka Kurovic 8. Macháček Radovan náměstek SZIF 9. Šimčík Tomáš náměstek MZe 10. Janalík Zdeněk starosta Holešova 11. Šimůnková Blanka radní Kroměříže Oblastní sdružení Uherské Hradiště 1. Blaha Stanislav místostarosta Uherského Hradiště 2. Pijáček Jan starosta Vlčnova 3. Hrdý Jan místostarosta Uherského Brodu Tichavský 4. Květoslav starosta Uherského Hradiště 5. Šimčík Jan starosta Hluku 6. Jakšík Michal zastupitel Starého Města 7. Vaněk Vlastimil zastupit Uherského Ostrohu 8. Ondra David radní Uherského Hradiště 9. Brázdová Jitka soukromý sektor 10. Raška Petr zastupitel Uherského Hradiště 11. Karásek Antonín ředitel Nemocnice Uherského Hradiště Oblastní sdružení Vsetín 1. Slovák Josef krajský radní 2. Blinková Markéta starostka Rožnova pod Radhoštěm 3. Částečka Jiří starosta Valašského Meziříčí 4. Táborská Iveta starostka Vsetína 5. Fojtíček Zbyněk starosta Bystřičky 6. Sklenská Jiřina starostka Ratiboře 7. Hanáček Ivo radní Rožnova pod Radhoštěm 8. Trčka Jan radní Vsetína, ředitel gymnázia 9. Kalabus Roman zastupitel Vsetína 10. Matůš Karel zastupitel Francovy Lhoty 11. Medková Milena radní Valašského Meziříčí Regionovinky Informační bulletin Regionálního sdružení ODS Zlínský kraj 5

6 Oblastní sdružení Zlín 1. Šubík Petr náměstek NPÚ Kroměříž 2. Kudera Zbyněk krajský zastupitel 3. Teplý Michal místostarosta Lukova 4. Kocháň Josef zastupitel Zlína, ředitel DPZO 5. Kožela Vlastislav školský inspektor 6. Hubáček František starosta Luhačovic 7. Šebíková Ilona zastupitel Zlína 8. Němeček Jaroslav starosta Pohořelic 9. Mayerová Vlasta veřejně prospěšná organizace 10. Končinský Jaroslav starosta Slavičína 11. Bližňák Václav místostarosta Brumova-Bylnice Kandidátka se jeví jako vyvážená a je na ní 21 starostů a místostarostů, 8 radních a celkem 37 zastupitelů, tedy lidí, kteří mají reálné zkušenosti s řízením měst a obcí, a aktivně se podílí na politickém životě a spravování veřejných financí. Za významné také považuji, že plná čtvrtina našich kandidátů jsou ženy a že na kandidátce je zastoupení různorodých věkových skupin. Volební kandidátka nabude finální podoby v lednu příštího roku na regionálním sněmu, kde bychom měli zvolit leadera naší kandidátky a následně, dle jednotlivých čtveřic, vždy paritně zastoupených z jednotlivých oblastí, i finální pořadí kandidátů. Jaroslav Burkart Regionální manažer RS ODS ZK Co nás čeká v roce 2012 Dovolte mi abych Vám v posledních dnech tohoto roku sdělil, co nás čeká v první polovině roku příštího. Bude to rok volební a pracovně vytížený. Hned 21. ledna nás čeká regionální nominační sněm v Luhačovicích v nám již dobře známém Společenském domu Lázní Luhačovice. Vlastně Luhačovice ani neopustíme, protože v zápětí bude následovat 10. února 2012 VII. Reprezentační ples ODS. Věříme, že to bude za účasti pana premiéra Petra Nečase a ministra zemědělství Petra Bendla. Volební mandát vyprší naší regionální radě 10. dubna 2012, a proto se 31. března 2012, týden před Velikonocemi, uskuteční další regionální sněm, kde bychom si měli zvolit novou regionální radu. Jaro a léto volebního roku bude prošpikované celostátními akcemi, protože se budou konat čtyři celorepublikové ideové konference na aktuální téma. První ideová konference z tohoto cyklu se konala v prosinci v Ústí nad Labem na téma Právo a solidarita. Jednu z těchto akcí bychom měli spolu s Regionálním sdružením ODS Jihomoravského kraje pořádat i my, ale bohužel nyní ještě neznáme termín a ani téma. Příští rok také plánujeme setkání starostů a místostarostů zlínského kraje, které by se měli zúčastnit i kandidáti do krajských voleb. Měli bychom tam probírat volební témata a aktuální problémy starostů. Jak vidíte, budeme se setkávat velmi často a vzájemná komunikace posune naši snahu dále. Věřím a přeji nám všem, aby konec příštího roku byl pro naší stranu úspěšný a přinesl nám výsledky naší tvrdé práce. Na závěr mi dovolte, abych i já Vám popřál pěkné svátky plné pohody, dostatek příjemně stráveného času s rodinami, abyste načerpali dostatek sil do příštího roku. Pěkné Vánoce a šťastný Nový rok. Jaroslav Burkart Regionovinky Informační bulletin Regionálního sdružení ODS Zlínský kraj 6

7 Spekulace o prodeji Krajské nemocnice Tomáše Bati jsou nedorozuměním Znovu se objevily spekulace o prodeji krajské nemocnice TB ve Zlíně. Jde však o dohady, které se v žádném případě nezakládají na pravdě a nemají opodstatnění. Hrozbu konkurzu, o kterém se mluví v souvislosti se zadlužením, zažehnalo krajské zastupitelstvo v září 2011, navýšením základního kapitálu nemocnice o více než miliardu korun. Nemocnice je nyní už konečně ekonomicky silná, avšak základním dlouhodobým problémem v hospodaření nemocnice je to, že její náklady rostou rychleji než příjmy. Což je bohužel znepokojivý trend, bez ohledu na skutečnost, že v posledních měsících usiluje vedení nemocnice o rychlejší optimalizaci nákladů. Na tento problém se musí vedení nemocnice vší silou zaměřit a dosáhnout očekávané nápravy, uvedl předseda Regionálního sdružení ODS Zlínského kraje a statutární náměstek hejtmana Libor Lukáš. Důležité podle něho je, že v posledním období došlo k radikální změně názoru většiny členů krajského zastupitelstva napříč politickým spektrem k otázce velikosti základního kapitálu nemocnice, a tedy i k otázce vlastnictví nemovitostí v areálu KNTB. Klub občanských demokratů v zastupitelstvu Zlínského kraje vždy prosazoval takový model, aby nemocnice vlastnila i jednotlivé budovy, které jsou uvnitř areálu nemocnice. Avšak na základě nedobrého politického kompromisu z roku 2006 k jejich převodu bohužel nedošlo. Proto byla nemocnice od svého samotného vzniku výrazně podkapitalizovaná, což způsobovalo celou dobu mnohé ekonomické problémy. Velmi oceňuji, že si tuto chybu zastupitelé po letech konečně uvědomili. Nyní jsme celou záležitost již napravili. Protože se však jedná o velmi složitou ekonomicko-právní otázku, je možné, že došlo k nedorozumění a že si tento proces mohl někdo vysvětlovat jako prodej nemocnice. Není tomu tak, pouze jsme napravili minulost a stabilizovali jsme kapitálovou přiměřenost KNTB, doplnil Libor Lukáš své vysvětlení k neustálým dohadům a zaručeným zprávám o hrozícím prodeji krajské nemocnice. (mc) Regionovinky Informační bulletin Regionálního sdružení ODS Zlínský kraj 7

8 Jednoduchý svět podle jednoho komunisty Uštěpačný článek komunistického zastupitele z Otrokovic Václava Ransdorfa o strategické průmyslové zóně v Holešově ve stranických Haló novinách mi připomněl staré dobré časy Nekomplikovaný svět, ve kterém neexistují hospodářské krize, kde se v domácí ekonomice neprojevují vlivy světových trhů, protože je chráněna neprostupnou hranicí, s hospodářstvím neovlivňovaným turbulencemi společného evropského prostoru. Jeho kritická slina přitom potřísnila areál, který získal ocenění jako Podnikatelská nemovitost Zóna roku Projekt, který stál nemalé úsilí, jenž se má v budoucnu stát zdrojem pracovních míst a centrem rozvoje celé oblasti. Je pravda, že naplňování areálu investory se zpomalilo a neprobíhá takovým tempem, které jsme předpokládali při zakládání zóny. Hospodářská krize si tu vybírá svou daň. Přesto zde již jeden z investorů zahájil zkušební provoz a dokončený je také Technologický park Progress, který nabízí nájemní prostory inovativně zaměřeným firmám a začínajícím podnikatelům. Zájem o výstavbu v zóně vybavené základní infrastrukturou projevilo celkem jedenáct firem, které se Zlínským krajem podepsaly Deklaraci o porozumění. Je tedy jen otázka času a dalšího vývoje hospodářské situace, aby se třistašedesátihektarový areál začal plnit. Věřím, že se komunistům stýská po časech, kdy byl jejich svět jednoduchý a nekomplikovaný a kdy plánovaně řízené hospodářství chránily ostnaté dráty na hranicích před vlivem světových trhů. Po časech, kdy neexistovali ekologičtí aktivisté ani občanské iniciativy. Kdy místo povolení od desítek úřadů a institucí stačilo, aby patřičně vysoko postavený soudruh rozhodl: tady postavíme továrnu. Ta doba je však už dávno pryč, a pokud chceme fungovat ve společném evropském prostoru, musíme kromě výhod přijímat i všechny důsledky, které to s sebou přináší. Pane Ransdorfe, doba umělého ostrova socialistické stability uprostřed světové ekonomiky je nenávratně pryč a již se nevrátí. Smiřte se s tím, prosím Libor Lukáš, předseda Regionálního sdružení ODS Zlínského kraje Regionovinky Informační bulletin Regionálního sdružení ODS Zlínský kraj 8

9 Medailonek Anny Sochorové Ke konci tohoto roku odchází na zasloužený odpočinek naše dlouholetá kolegyně, spolupracovnice a dlouholetá členka ODS, paní Anna Sochorová z Kroměříže. Zprvu pracovala jako hospodářka a posléze jako manažerka Oblastního sdružení ODS Kroměříž a byla tak pilířem pro celé generace politiků nejen na Kroměřížsku. Díky svému vysokému pracovnímu nasazení, ochotě a nadšení pro věc přispěla ke zdárnému průběhu celé řady volebních kampaní jak v celostátní, tak v komunální politice a k nejednomu vítězství ODS. Doufáme, že svými zkušenostmi bude i nadále přispívat k našemu společnému úsilí a prosazování pravicových idejí naší strany. Aničko, děkujeme za všechno, co jsi pro nás udělala, a přejeme ještě hodně příjemných let strávených na zaslouženém odpočinku! Ty si ho určitě zasloužíš. manažeři ODS Co o Aničce možná nevíte Možná nevíte, že Anička Sochorová se stala nejlepší čtenářkou kroměřížské knihovny za rok 2011 a nabídla zdejší knihovně, že i v důchodu bude pro tuto instituci pracovat jako dobrovolník. Anička je schopna za týden přečíst více knih než průměrný občan ČR za rok. Možná víte, že k jejím zálibám patří láska ke zvířátkům. Doufám, že si na důchod nějakého pejska pořídí, protože v minulosti měla svého věrného přítele, ale nového si nemohla v posledních letech z časových důvodů dovolit. Sice ji znám krátce, ale vím, že budoucí chvíle stráví s pejskem na procházkách po blízkém okolí, v parcích nebo kolem řeky Moravy. V teplých dnech zahlédneme Aničku určitě v její zahrádce a jsem přesvědčen, že její dny budou naplněny vrchovatě. Svoje soukromí si Anička vždy chránila, přesto víme, že vychovala dva syny a svůj volný čas tráví s manželem, který, i když je v důchodu, stále podniká a je velmi aktivní (kdo by nebyl s Aničkou v zádech). Asi víte, že vždy patřila k těm, kteří umějí své okolí rozveselit, a je z těch spolupracovníků, kteří jsou zároveň dobrými kamarády, umějí naslouchat a podat potřebnou pomocnou ruku. U Aničky víme, že se na ni můžeme kdykoliv obrátit, vždy byla vstřícná a ochotná pomoci, a to i na úkor svého volna. Regionovinky Informační bulletin Regionálního sdružení ODS Zlínský kraj 9

10 Možná nevíte, že Anička pro ODS pracuje již téměř 20 let; začínala v roce 1992 na místě hospodářky ODS a později, jak se pracovní náplň rozšiřovala o manažerské činnosti, přešla na post manažerky Oblastního sdružení ODS Kroměříž. Určitě nevíte, že Anička byla a je aktivní při teambuildingových aktivitách s kolektivem spolupracovníků ODS (viz foto) a nevynechala žádný ples či kongres. Aničko, vím, že jsi odmítala rozhovor, že jsi nechtěla, ať o tobě cokoliv napíšeme, ale ber to jako novoroční překvapení a dárek k Vánocům. Přeji ti za všechny hezké Vánoce a šťastný nový rok Jarda s Libuškou, Markem a Romčou Regionovinky Informační bulletin Regionálního sdružení ODS Zlínský kraj 10

11 Regionovinky Informační bulletin Regionálního sdružení ODS Zlínský kraj 11

Arcibiskup v Nymburce

Arcibiskup v Nymburce číslo 7/2010 / ŘÍJEN Arcibiskup v Nymburce Ve středu 15. září uvítal starosta Nymburka Ladislav Kutík vzácnou návštěvu, arcibiskupa Dominika Duku. Český primas přijel projednat konání koncertů hudebního

Více

ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit!

ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit! ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit! ŘÍJEN 2012 Jak volit Letošní krajské volby se uskuteční v pátek a v sobotu 12. a 13. října 2012

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz LUHAČOVICKÉ NOVINY Říjen 2014 ročník XXI. Prezident ochutnal luhačovickou gastronomii Programové prohlášení zastupitelstva Kandidáti do komunálních voleb www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web O z n

Více

Krajskevolby.cz pomohou v rozhodování

Krajskevolby.cz pomohou v rozhodování Hejtmani se ohlížejí za končícím volebním obdobím, STRANA 2 Předvolební rozhovory: Eichler, Netolický, Kadlecová, Plass, Hlaváč STRANY 3, 15, 17, 18, 19, 20 Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR

Více

Téma prázdnin: válka aktivistů a dřevařů

Téma prázdnin: válka aktivistů a dřevařů V otázce superzakázky jsem velmi skeptický, říká v komentáři k tématu předseda poslaneckého Výboru pro ŽP Milan Šťovíček KOMENTÁŘ STRANA 2 Zájmy občanů budeme hájit i kdybychom se měli soudit s vládou,

Více

VV pondělí 14. března 2005 byly otevřeny

VV pondělí 14. března 2005 byly otevřeny MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků Ročník 3 číslo 3 21. 3. 2005/ Pro občany ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Kraj je připraven Doprava OPTIMALIZOVAT ŠKOLSTVÍ V roce 2002

Více

Centrum mezinárodního obchodu - str. 6

Centrum mezinárodního obchodu - str. 6 ročník 12 září 2012 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK 3 Centrum mezinárodního obchodu - str. 6 Strany 12 až 15 Mezinárodní konference TRANSPORT opět v listopadu - více

Více

Z RCA DLO KOMUNÁLNÍ VOLBY. Málem přišli o dotace

Z RCA DLO KOMUNÁLNÍ VOLBY. Málem přišli o dotace Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Z RCA DLO Ročník V. Číslo 18 6. ˇ ríjna 2006 VÝKUP BOŘIL BAREVNÝCH KOVŮ, ŽELEZA, EL. A TEL. KABELŮ PROVOZNÍ DOBA: po, út, čt, pá: 9-16, so: 9-12, st, ne: zavřeno

Více

6 Nové prostory knihovně pomohly

6 Nové prostory knihovně pomohly Magazín Zlínského kraje březen 2015 ročník XI 6 Nové prostory knihovně pomohly 5 Návštěvnost opět rostla Nejen zoologická zahrada ve Zlíně se může pochlubit nárůstem počtu návštěvníků. Obdobný trend zaznamenali

Více

Letiště získá novou tvář

Letiště získá novou tvář MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků ověřeno auditorskou firmou Ročník 3 číslo 11 24. 11. 2005/ Pro občany Karlovarského kraje ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Letiště získá

Více

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty POLEMIKA x NÁZORY x POLEMIKA x NÁZORY Polemiky a kritiky aneb bouře ve sklenici vody Byl jsem pověřen, či spíše sám jsem se nabídl, že budu sledovat obecní návštěvní knihu a odpovídat na dotazy. Rozhodně

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA Pro lednové číslo Magazínu Zlín jsme požádali o rozhovor primátorku města Zlína Irenu Ondrovou Před několika týdny jsme slavili Vánoce a loučili se s loňským rokem. Pokud

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Před půlstoletím přesídlili paragáni do Prostějova...... dnes elitní speciální síly Nově

Více

3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Krajská setkání zahájena

3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Krajská setkání zahájena MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 19. ROČNÍK 3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jednání samospráv se zástupci České pošty Krajská setkání zahájena Novelizace

Více

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Z usnesení XXII. ZM str. 2 Noví pracovníci MěÚ str. 3 Vandalové na hřišti str. 4 Rozhovor s místostarostkou str. 5-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přijetí

Více

Výsledky voleb do Zastupitelstva Zlínského kraje. Obsah:

Výsledky voleb do Zastupitelstva Zlínského kraje. Obsah: Obsah: - Starostka získala mandát - Ve školní jídelně se vaří zdravěji - Pochlubte se svým betlémem - Halloweenská škola - Družina navštívila kynology - Pohádkový víkend v Moravském krasu - Setkání s Dubinou

Více

Žhavé téma čísla: teplo

Žhavé téma čísla: teplo OBČASNÍK ROČNÍK II NEPRODEJNÉ www.jabloneckyzpravodaj.cz JABLONECKÝ ZPRAVODAJ Žhavé téma čísla: teplo JARO 2008 Přestože je jaro, hlavním tématem je teplo. Vždyť pranostika nám říká: březen, za kamna vlezem,

Více

7/2011. Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek. Turistické atraktivity v místních částech. Aleš Dufek: Svět je změkčilý

7/2011. Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek. Turistické atraktivity v místních částech. Aleš Dufek: Svět je změkčilý Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek 7/2011 Aleš Dufek: Svět je změkčilý 7 Turistické atraktivity v místních částech 13 Ohlédnutí za tenisovým turnajem 21 staré fotky Milí

Více

Bez vůle zvítězit nemáme šanci strana 4 5

Bez vůle zvítězit nemáme šanci strana 4 5 Informační bulletin Občanské demokratické strany 1 / 2010 Bez vůle zvítězit nemáme šanci strana 4 5 14 konferencí Vize 2020 str. 6 9 ODS v 21. století str. 12 Masopustní zvyky str. 30 31 "Dopisy čtenářů

Více

PROSINEC 2011 MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! SDRUŽENÍ PRO LETOHRADSKO INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL

PROSINEC 2011 MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! SDRUŽENÍ PRO LETOHRADSKO INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL Společnost OEZ otevřela 2.3.2011 novou výrobní halu, čímž vzniklo 180 nových pracovních míst... Řemeslnická sobota v Letohradě

Více

Foto: Lenka Foto: Zvonková VMP

Foto: Lenka Foto: Zvonková VMP Magazín Zlínského kraje duben leden 2014 / ročník X Valašský Velikonoce mikulášský na Valašsku jarmek Bílou sobotu, Hod Náměstí Boží ve velikonoční Valašských i Červené Kloboukách pondělí každoročně můžete

Více

Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice

Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice Téma: Doprava a opravy silnic Jedna z největších kapitol krajského rozpočtu. Připravili jsme mapu s vyznačenými opravami silnic a mostů. Výsledek oprav uvidíte ve fotoseriálu. strany 4 a 8 Zdravotnictví

Více

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou,

Elitní školy ano, ale ne od raného dětství Rozhovor s Danou Kuchtovou, Praktický průvodce světem podnikání cz 09 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 9 / ročník 8, září 2007 Kdy nahradí českou korunu společné euro? strana 26

Více

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J Měsíčník pro Roudnici nad Labem a okolní obce Roudnické noviny říjen 2014 Do poštovních schránek zdarma / v infocentru a v knihovně 15 Kč roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J ako každoročně

Více

OBČANSKÉ LISTY. č. 11 10. - 11. října 2014. Rozhodujme společně! Občané. Změna nepřijde sama, musíme se o ni zasadit!

OBČANSKÉ LISTY. č. 11 10. - 11. října 2014. Rozhodujme společně! Občané. Změna nepřijde sama, musíme se o ni zasadit! OBČANSKÉ LISTY Volební noviny Občanů pro Olomouc - sdružení Strany zelených, Pirátské strany a nezávislých kandidátů pro volby do zastupitelstev obcí 2014 Občané pro Olomouc Sdru Česk a nez Změna nepřijde

Více

ARMÁDA PŘEDÁ KASÁRNA I BUDOVU V CENTRU MĚSTA

ARMÁDA PŘEDÁ KASÁRNA I BUDOVU V CENTRU MĚSTA LITOMĚŘICE Radniční zpravodaj DVOUMĚSÍČNÍK ČÍSLO 6 ROČNÍK VI 2. PROSINCE 2013 ZDARMA SLOVO STAROSTY Milí Litoměřičané, odbíjejí poslední dny roku 2013. Jaký byl z pohledu rozvoje města? Radost mám ze stavby

Více

KDYŽ ZASEDAČKA NESTAČÍ

KDYŽ ZASEDAČKA NESTAČÍ 4 / 2012 Ročník VII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji KDYŽ ZASEDAČKA NESTAČÍ Jednejte na úrovni 6 / Bronislav Janeček: Podnikáním si plním sny 8 / Valašské Meziříčí: Skláři mají problémy 11 /

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

2/2012. Nestačí mít velké ideály. Slova mají jen tehdy smysl, jsme-li ochotni za ně ručit činy. Václav Havel. Rok 2011 v útulku

2/2012. Nestačí mít velké ideály. Slova mají jen tehdy smysl, jsme-li ochotni za ně ručit činy. Václav Havel. Rok 2011 v útulku Nestačí mít velké ideály. Slova mají jen tehdy smysl, jsme-li ochotni za ně ručit činy. Václav Havel 2/2012 Kongresové centrum bilancuje 4 Rok 2011 v útulku 19 Talent designu 2011 21 staré fotky Vážení

Více