ŘÍJNOVÁ SOBOTA NA KLOKOTECH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4. 2014-1. ŘÍJNOVÁ SOBOTA NA KLOKOTECH"

Transkript

1 Podzim oprav Tak jako každý rok, i letos začaly na konci léta opravy našeho kostela. Důvodem, proč se nezačíná na jaře, ale až téměř na podzim je současný způsob rozhodování o státních příspěvcích na opravy památkově chráněných staveb - definitivní rozhodnutí o jejich přidělení dostáváme na přelomu srpna a září. V letošním roce se budou provádět restaurátorské práce na oratoři nad sakristií, ale hlavní objem prací nebude z venku příliš viditelný - o to však bude důležitější: půjde o zajištění statiky konstrukce hlavní věže (věž se při zvonění a v silném větru pohybuje a otřesy se přenášejí až na štukový strop v hlavní lodi). Zároveň se bude pracovat na sanaci dalšího trámoví, revizi zvonů a zvonových mechanismů, ovládacích prvků... Vše, na čem se bude pracovat, bude také ošetřeno proti škůdcům. Je to velmi důležitá část přípravy na restaurování štuků a maleb stropu nad hlavní lodí, ke kterému by mělo dojít v budoucnu (malby se již loupou, strop je rozpraskaný...). Předtím je však potřebné dát do pořádku vše, co je "nad stropem" - právě na to se zaměřujeme letos a to bude těžištěm prací i v příštím roce. Mimo tyto práce bude také opravena sanační omítkou polovina délky západního ambitu - levá část, která byla v nejhorším stavu. I zde by se mělo pokračovat v příštím roce. Děkuji Vám všem, kteří svými dary, pomocí i modlitbou pomáháte udržovat klokotskou mariánskou svatyni. Pán Bůh zaplať za vše! Dík patří rovněž městu Tábor i jeho představitelům a také státnímu Programu záchrany architektonického dědictví (PZAD), bez jejichž velmi významného přispění by opravy v tom rozsahu, jaký vidíte, nebyly vůbec možné. I jim děkuji a jejich pomoci si velmi vážím. P. Pavel Zahradníček OMI 4. října ŘÍJNOVÁ SOBOTA NA KLOKOTECH s P. Vlastimilem Kadlecem, omi členem společné duchovní správy oblátů v Plasích u Plzně Maria: Místo setkání s Kristem modlitba Klokotských zpívaných hodinek růženec a svátost smíření mše svatá Poté: svátostné požehnání a možnost vykonat pouť ke kapli Dobrá Voda Srdečně zve Římskokatolická farnost Tábor-Klokoty a obláti P. Marie Neposkvrněné

2 Deset rad papeže Františka pro šťastný život Existuje recept na štěstí? Možná, že ne, ale papež zkusil shrnout desatero principů, které s jistotou mohou lidem pomoci k lepšímu životu. Zde je 10 bodů, které papež vyjmenoval ve svém prvním rozhovoru pro argentinský časopis Viva. 1. Žij a nechej žít V Římě je jedno přísloví a mohli bychom si je vzít jako řídící princip.( ) Běž vpřed a ostatní nechej dělat to stejné. 2. Rozdávej se druhým Lidé potřebují být otevření a velkorysí vůči jiným. Jinak se totiž uzavřou do sebe, je tu nebezpečí, že se stanou egocentriky. A stojaté vody se rychle promění na hnijící. 3. Postupuj v životě pokojně Pro vysvětlení tohoto bodu papež používá obraz z argentinského románu Ricarda Guiraldese, ve kterém se hlavní postava Don Segundo ohlíží zpět a rekapituluje svůj život. Říká, že v mládí byl potokem plným kamenů, který vše vláčel s sebou, jako dospělý byl prudkou řekou a v pokročilém věku plynul pomalu jako voda v jezírku. Papež řekl, že se mu tento poslední obraz klidné vodní plochy líbí, protože představuje schopnost postupovat s přívětivostí a pokorou, životní pokoj. Staří lidé mají tuto moudrost, jsou pamětí lidu. 4. Zdravý smysl pro volný čas Umění radosti z uměleckého díla, literatury anebo hry s dětmi se vytratilo. Konzumní způsob života nám přinesl neklid a stres, čímž lidé přišli o zdravou kulturu volného času, poznamenal František. Proto také vyzývá rodiče, aby si našli čas na svoje děti navzdory tvrdé práci, kterou musí dennodenně odvádět. Stejně tak by se měly rodiny naučit vypínat televizi, když spolu jedí. Ta nám totiž někdy zabraňuje ve vzájemné komunikaci. 5. Neděle má být vašimi prázdninami svátkem Zaměstnanci by měli mít v neděli volno, protože neděle je pro rodinu, vzkazuje papež. 6. Najdi novátorské způsoby vytváření důstojných pracovních míst pro mladé lidi Jak nebudou mít dostatek příležitosti, skončí na drogách a budou tak náchylnější ke zločinu. Nestačí dát jim jídlo. Je třeba nabídnout jednoroční kurzy na instalatéry, elektrikáře, krejčí. Důstojnost spočívá v tom, že domů přinesete chléb z vlastní práce. 7. Respektuj a starej se o přírodu Degradace životního prostředí je jednou z největších výzev, které čelíme. Jedna z otázek, kterou si sami neklademe, je: Nepáchá lidstvo zločin takovým tyranským chováním se k přírodě? 8. Přestaň být negativní Potřeba mluvit o druhých ve zlém naznačuje nízký stupeň sebeúcty. To znamená místo toho, abych vyzdvihl sebe, ponižuji druhé. Zbavit se rychle negativních myšlenek je přitom prospěšné pro zdraví. 9. Nesnaž se obracet jiné na tvoji víru, respektuj jiná vyznání Přesvědčení druhých je třeba respektovat. Můžeme druhé inspirovat svědectvími, a tak budeme růst společně. Jednou z nejhorších věcí, která může být, je však náboženský proselytismus, který paralyzuje mluvím s tebou, abych tě přesvědčil. Ne! Každá osoba ať vede dialog, zakládající se na vlastní identitě. Církev roste díky svojí přitažlivosti, ne proselytismem. 10. Aktivně usiluj o mír Žijeme v době mnoha válek a volání po míru tak musí znít mimořádně hlasitě. Mír občas může vypadat, že je něčím klidným, ale není nikdy tichem: je to vždy aktivní mír. Tip nám zaslala L. Kopřivová Viz: - Plzeňský zpravodaj (HK)

3 Ostatky sv. Jana Marii Vianneye na Klokotech MVDr. Rytíř V úterý 16. září byl poctěn poutní kostel Klokoty návštěvou vzácného kněze sv. Jana Maria Vianneye, jehož ostatky (srdce) jsme mohli uctít při celonoční adoraci. Tomuto poutnímu místu byla přiznána výsada, že po uctění sv. J. M. Vianneye v Č. Budějovicích se i Klokoty mohly poklonit tomuto velkému faráři z Arsu, nazývanému farář světa. Ostatky provázeli po významných místech v republice francouzští kněží. Klokotské slavnosti se zúčastnili i poutníci z Pelhřimova, Kamenice nad Lipou i z celého Táborska, mši sv. provázenou chrámovým sborem celebroval světící biskup českobudějovický Mons. Pavel Posád. Zdůraznil, že v diecézi byl přítomností P. Vianneye obohacen předem plánovaný kněžský den. V r putovalo poprvé srdce P. Vianneye do Říma do papežské kaple a od té doby navštěvuje evropské svatostánky. V působivém proslovu vyzvedl biskup Mons. Posád myšlenky P. Vianneye, z nichž zdůraznil hlavní povinnost člověka: modlit se a milovat, čas věnovaný modlitbě nebude nikdy chybět. Součástí oslav bylo i osobní svědectví o sv. J. M. Vianneyi tlumočené z francouzštiny, rovněž uctění ostatků a promítání filmu o jeho životě. Zvláště působivé bylo toto opětovné setkání s P. Vianneyem pro poutníky klokotské, kteří postáli u proskleného katafalku tohoto světce v Arsu v r Jeden krátký příběh ze života: Když hledal P. Vianney cestu v močálovité krajině do svého působiště v Arsu, byl vděčen náhodnému chlapci za pomoc: Tys mi ukázal cestu do Arsu, já ti ukážu cestu do nebe. Během svého života obdařil tímto slibem celé zástupy lidí. Bylo možno zakoupit komplet pěti sešitů kázání, nadějí, víry, svaté zpovědi, horlivosti i pokory faráře Vianneye a nadále je možno získat knihy o svatém faráři arském v klokotské prodejně. Pro přiblížení jeho životní dráhy se vraťme do zářijového čísla Fiatu. Od teď už to nebude stejné Stáňa Rybníčková Bože, co mám dělat se svým charakterem? Podřiď ho lásce. Ano, Pane, to je ta cesta... A tak se snažím. Vyznávám ve zpovědnici své nezdary, modlím se za lásku, snažím se. Miluj své nepřátele. To mi, Pane, moc nejde. Vyznávám ve zpovědnici, modlím se za lásku, snažím se... Pak stojím před docela malým srdcem Jana Maria Viannee. Jsem dojatá. Dotknutá. Tím malým srdcem, které se umělo obětovat, rozdávat se, sloužit a milovat. Už vím. Musím opravdu toužit a Bůh mi to dá. Mírou, která unese zase mé srdce. Od teď už to nebude stejné. Na cestě lásky se ještě mám v Kristu na koho obracet. Na to malé-velké srdce velkého světce. Díky. Je dobře, že jsi přišla. Já, Pane, vím.

4 Maria, Matka naděje Ing. Pavel Vejskrab První zářijovou sobotu dne přijel do Klokot P. Jiří Můčka OMI, člen společné duchovní správy oblátů v Plasích u Plzně. Po zpívaných klokotských hodinkách a modlitbě růžence následovala mše svatá, za účasti o. Pavla a o. Mariusze. V kázání se otec Můčka soustředil na úlohu Panny Marie v životě Pána Ježíše, jak s ním prožívala všechna období jeho pozemského života, a zdůraznil, že i pro nás je naší nebeskou Matkou, která nám může a chce pomáhat. I u nás na Klokotech je známá rada skrze Marii k Ježíši a Panna Marie je naše naděje a chce nás vést a dovést k svému Synu do našeho nebeského domova. Proto se k ní s důvěrou můžeme utíkat a prosit za její ochranu a pomoc v každé naší potřebě a v každé situaci. V průběhu sobotního odpoledne byla příležitost i ke svátosti smíření. Po mši svaté následovalo svátostné požehnání a skupinka věřících se vydala i na pouť ke kapli U Dobré vody. Pevnost Boyard letní tábor Klokoty Hana Koukalova Klokotský farní dům Emauzy to v druhé polovině srpna neměl lehké. Jen co stačil trochu vydechnout po sobotním pohoštění pro kardinála Dominika Duku a kněze z okolí při příležitosti hlavní pouti k svátku Nanebevzetí Panny Marie, už se v pondělí 18. srpna do posledního místa zaplnil celkem 40 účastníky tradičního letního tábora. Ten se spolu s několika z okolí uskutečnil pod hlavičkou Kolpingovy rodiny, kterou jsme na Klokotech založili právě pro pořádání letních táborů. Děti čekalo dobývání pevnosti Boyard podle stejnojmenné francouzské soutěže. Celý týden plnily úkoly, za které získávaly klíče k pevnosti, ve věži dostávaly hádanky od otce Fury a další. Za zodpovězení posledních otázek na základě získaných indicií všechny skupiny čekalo otevření vrat pevnosti (klášterních vrat) a po nasbírání zlaťáků na všechny čekaly zasloužené odměny. Mezi třešničky na dortu až snad na dvě výjimky každý započítal úterní lezení na skálu nad Lužnicí (díky Aničce), všichni pak středeční celodenní výlet na Kozí Hrádek a čtvrteční přespání na zámku Červená Lhota. V pátek nás už tradičně přivítal otec Jenda Turek na věži táborského kostela a protáhl nás i kostnicí bez kostí pod klášterním kostelem Narození P. Marie. Stejně jako loňský tábor jsme zamýšleli tábor vést s trochou výuky angličtiny, což se tentokrát podařilo v míře naplněné: obláti P. Marie zprostředkovali přítomnost římského studenta původem ze Srí Lanky jáhna Dhanushky Fernanda, který svou přítomností a milým přístupem děti nutil k mezinárodní konverzaci. K mezinárodnosti přispěla i přítomnost dvou dětí z Anglie: Kryštofa a Katie. Ta měla mj. výsledky typu: už umím anglicky popěvek z toho a toho seriálu, on se na něj dívá taky, tyhle náramky pletou v Anglii taky, ale jiným způsobem a mnoho dalšího. Na farní nedělní mši svatou jsme si díky Jirkovi a Dhanushkovi nacvičili píseň v angličtině a sinhálštině, společně se naposledy vyfotili a s trochou smutku v srdcích se vrátili do svých domovů. Na shledanou příští rok!

5 Návštěva oblátského jáhna ze Srí Lanky M. Frejlachová, P. Péterová, HK Téměř dvacet dní strávil v oblátských farnostech a intenzivní týden na dětském táboře v Klokotech jáhen Dhanushka Fernando, omi. Můžeš nám povědět o své životní cestě, proč chceš být knězem a proč právě oblátem? Zpočátku jsem vůbec neměl v úmyslu stát se knězem. Byla to moje máma, kdo chtěl, abych se stal knězem. A před čtrnácti lety prostě trvala na tom, že mám zkusit vstoupit do semináře a vyzkoušet to. A proč oblát? No řekl bych, že v mé vlastní farnosti je obtížná situace v tom smyslu, že kněžím je vyhrožováno. Ta hrozba přichází od buddhistických fundamentalistů a je to hrozba pro křesťanství a katolicismus. Protože buddhisté se tlačí do popředí, v rozhodujících pozicích jsou buddhisté, například podle ústavy prezident může být pouze buddhista. Je nutné, aby např. v naší farnosti kněz byl statečný, aby vůbec mohl existovat. Můžeš nám popsat situaci ve tvé rodné zemi. Jaké jsou její starosti a radosti? Pokud budu mluvit obecně o situaci na Srí Lance, tak jsme měli dvacet let občanské války mezi teroristickými skupinami a vládou. Ta skončila v roce 2009, ale následky a dopad války je viditelný. Někteří lidé nejsou usazeni, někteří trpí traumatem, někteří skutečně ještě hledají své příbuzné, kteří se za války ztratili a obzvláště obláti se o ně starají. Zaměřují se na to, aby těmto lidem pomohli. Máme kněze právníky, kteří mohou profesionálně i po legislativní stránce situaci vyřešit. Jaké činnosti se obláti na Srí Lance především věnují? Nejdříve to jsou činnosti základní a potom aktuální. Válečná situace patří k těm aktuálním. A kromě toho máme kazatele, což je skupina kněží, kteří jsou speciálně vyškoleni pro kázání, sídlí v jednom místě, které se nazývá Nazaret, a odtud jsou vysílání do různých oblastí země na misie. Když jsou vysláni, tak je to na měsíc, a navštěvují každou rodinu a mluví s nimi a řeší jejich problémy. To je jedna z misií, kterou děláme. Kromě toho máme Mír a spravedlnost, která reaguje na dnešní poválečnou situaci, a kromě toho, protože jsme bez prezidenta, takže se děje z pozice moci mnoho nespravedlnosti, se zabývají i právními záležitosti, které se týkají důstojných podmínek práce a lidské důstojnosti. Pak je tu Youth ministry (služba mládeži), což je skupina kněží, kteří jsou zodpovědní za mládež, vzdělání a zahrnutí do církevních aktivit. A pak máme dětské aktivity, což je na Srí Lance hodně populární, co se týká oblátů. Pak máme Hospital ministry, to je služba v nemocnicích, staráme se i o vězně a máme psychology, právníky. Máme sirotčince. Tam, kde je to obtížné, tak se tam angažují obláti. Jak moc jsou věřící na Srí Lance a v Evropě rozdílní, co mají společného? V Evropě sotva kdy vidím lidi, jak chodí do kostela. V porovnání s tím jsou kostely na Srí Lance stále plné lidí, takže jedna z mých otázek byla, proč lidé nechodí do kostela. A když přijdou, jsou to starší lidé. Měl jsem možnost mluvit s lidmi, kteří do kostela chodí, a ti, kteří chodí, skutečně podávají svědectví: to, proč sem chodí, má důvod. Není to jenom, že prostě chodí do kostela. Jsou svědky. V mé zemi, v některých částech, je mnoho lidí zapálených pro víru, takže chodí do kostela třeba míle a míle. A u mládeže je stále otázka proč. Pro mě je to výzva a smekám před těmi, kteří mají víru a stále se jí drží a mají zkušenost víry. A jejich živá zkušenost a ne vyprávění bude skutečným svědectvím pro ty, kteří nejsou věřící. Při dnešní sekularizaci a globalizaci, ta otázka je pořád proč.

6 Dne 12. října 2014 (neděle) zveme všechny děti, mládež, rodiče i prarodiče na již tradiční Klokotskou drakiádu, která se koná v hod. na Tankáči. Náboženství na Klokotech - Emauzy - každý pátek Šittová :45 h. 4. a 5. tř. 15:30 16:15 h a 7. tř., SŠ Pecherová h. 2. a 1. tř h. příprava na 1. sv. př. 3. tř. (ještě se bude čas možná měnit) Dětská diecézní pouť o sv. Františkovi z Assisi Jindřichův Hradec Přihlaste děti do u pí Pecherové Příměstský tábor o podzimních prázdninách 27. a 29. října na Klokotech 7:00 8:00 příjezd dětí, 8:00 16:00 program, 16:00 17:00 odjezd dětí Program zahrnuje hry, tvoření, střílení z luku, procházky, společnou modlitbu Doporučený příspěvek: 100 Kč/den Děti přihlašujte prosím do 25. října přes telefon nebo Marie Šittová Markéta Frejlachová, Pořádá Vikariátní katechetické středisko Žehnání úrody (neděle 10 h.) Rádi bychom udělali výzdobu kostela ke slavnosti poděkování za úrodu. Prosíme, přineste zeleninu nebo ovoce ze svých zahrádek k žehnání darů úrody do soboty 18 h. Klokoty Emauzy adorace :30 h Dražice Adorační den za diecézi (osadní svátek): Adorační dny zavedl již otec biskup Jan Valerián Jirsík (českobudějovickým biskupem byl v letech ) proto, aby se sešli farníci, společně se modlili a adorovali za diecézi. Tuto tradici obnovil otec biskup Antonín Liška v roce z Farního zpravodaje Tábor Televize NOE Od 1. července 2014 vysílá televize NOE v pozemním digitálním vysílání (DVB-T) v rámci 8 regionálního multiplexu českých radiokomunikací. Televizi NOE, tak lze nyní nově naladit ve všech krajských městech a jejich okolí, aniž by diváci potřebovali satelitní přijímač nebo kabelovou televizi. P. Leoš Ryška, SDB, ředitel televize NOE

7 KRÁTKÁ OZNÁMENÍ A POZVÁNÍ: První pátek v měsíci celodenní adorace v Emauzích :30 h, 17:30-18:45 h s modlitbami a zpěvem, 18:45 20:30 h tichá adorace. Prosíme, napište se v zákristii na adorační službu (také na páteční adorace). Adorace se svátostí smíření v kostele každý pátek h sobota Dětská diecézní pouť Jindřichův Hradec neděle - 10 h. - Mše sv. s žehnáním úrody - Emauzy Setkání CHO 18 h úterý - adorační den Klokoty Emauzy 11-16:30 h - Emauzy 18 h. Farní rada Emauzy ČKA P. Dr. Tomáš Cyril Havel, CFSsS Církev ve CMYKu, neděle 15 h. Drakiáda na Tankáči středa h. - Emauzy Posezení u čaje nad Biblí Misijní neděle - sbírka na misie dětská mše sv Emauzy h. Setkání seniorů sobota 17 h - Hubertská mše sv neděle - řeckokatolická mše sv h. - Změna letního času z 03:00 na 02:00 h Příměstský tábor o podzimních prázdninách na Klokotech středa - adorační den Dražice pátek h. - Velká klokotská křížová cesta - Večer mladých DUŠIČKY sobota 1. listopadu - Slavnost Všech Svatých: Klokoty mše sv., po mši svaté modlitba desátku růžence na hřbitově neděle 2. listopadu - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé: mše sv. za zemřelé v Klokotech pobožnost na hřbitově: Klokoty 16:30 h mše sv. za zemřelé v Klokotech budou se číst prosby za zemřelé můžete je nosit do sakristie do pobožnost na hřbitovech: Dražice 15 h, Balkova Lhota 15:30 h ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE V TÁBOŘE Vás zve na přednášku do Emauz (poutní dům) v Táboře-Klokotech 8. října středa - 18:00 h. P. Dr. Tomáš C. Havel CFSsS kněz, šéfredaktor časopisu Duha CÍRKEV VE CMYKu, obraz církve ve společnosti

8 jinak, mše sv středa Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve každý den čtvrtek Památka sv. andělů strážných po-so 17.00, pátek První pátek v měsíci - adorace - Emauzy h., s modlitbami h., tichá adorace h., růženec h., svátost smíření a , mše sv. 17 h. ne h. stř nemocnice sobota Památka sv. Františka z Assisi, První sobota v měsíci - P. Vlastimil Kadlec, omi Maria = Místo setkání s Kristem, 16 h. Klokotské hodinky, h. růženec, 17 h. mše sv., poté svátostné požehnání a možnost vykonat pouť ke kapli Dobrá voda Dětská diecézní pouť - Jindřichův Hradec neděle pondělí 27. neděle v mezidobí Emauzy -16 h.-cho mše sv. s žehnáním úrody v 10 h. * P. Günther Ecklbauer, omi úterý Památka P. Marie Růžencové Emauzy - 18 h. Farní rada adorační den za diecézi - Emauzy h. Modlitby matek h. Emauzy středa Emauzy 18 h - ČKA P. Dr. Tomáš Cyril Havel, CFSsS - Církev ve CMYKu, obraz církve ve společnosti h. mše sv. v nemocnici 9.10.čtvrtek pátek * P. Martin Sedloň, omi, svátek - P. Günther Ecklbauer, omi svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti h neděle 28. neděle v mezidobí 15 h. - Drakiáda na "Tankáči" mše svatá v 10 h středa Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve Emauzy h - posezení u čaje - Nad Biblí h. mše sv. v nemocnici pátek Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti h sobota Svátek sv. Lukáše, evangelisty neděle 29. neděle v mezidobí - Misijní Sbírka na misie Dětská mše sv. v 10 h středa blahoslaveného Jana Pavla II., papeže Emauzy h. - setkání seniorů h. mše sv. v nemocnici pátek sobota svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti h. Hubertská mše svatá - Klokoty - 17 h neděle 30. neděle v mezidobí řečkokatolická mše sv. 16 h. mše svatá v 10 h. změna letního času (posouvá se ze 3 h. na 2 h.) úterý Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů státní svátek Den vzniku samost.českoslov.státu po-stř Příměstský tábor v Klokotech středa pátek Dražice - adorační den za diecézi Velká klok.křížová cesta h mše sv. v nemocnici svátost smíření, výstav Nejsvětější svátosti z listopadu sobota Slavnost VŠECH SVATÝCH - doporučený svátek mše sv. 17 h., po mši modlitba na hřbitově neděle Klokoty události - říjen 2014 VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ mše v 10 h. a 17 h. v Klokotech, Pokud není uvedeno pobožnost na hřbitově za zemřelé Klokoty h, Meziříčí 15 h., Balk. Lhota h. Možnost ke sv. zpovědi Po-So , pátek nebo kdykoliv po domluvě Římskokatolická farnost Tábor-Klokoty, Staroklokotská 1, Tábor tel: Dary na opravy a provoz našeho poutního místa můžete zasílat na účet Poštovní spořitelny /0300, VS Na požádání vystavíme potvrzení. Administrátor farnosti: P. Pavel Zahradníček, OMI, tel.: Farní vikáři na Klokotech: P. Karl Zaiser, OMI, tel.: P. Mariusz Piwowarczik, OMI, tel.: Pastorační asistentky: Janka Pecherová, telefon: Mgr. Hana Koukalová, telefon: Diecézní ředitelka PMD Děkujeme za dobrovolný příspěvek na tisk našeho Fiatu, výrobní náklady na 1 výtisk činí téměř 5 Kč. Můžete vhodit do kasičky v kostele.

Palec ukazováček prst je největší prsteníček malíček

Palec ukazováček prst je největší prsteníček malíček Poděkování a pozvání Velmi děkuji všem, kteří jste se jakkoliv zapojili do Noci kostelů 2013. Upřímné Pán Bůh zaplať! Srdečně Vás všechny zvu na Malou klokotskou pouť 8. června 2013. Mimo to Vás zvu k

Více

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Martin Matti Novák, Kolín Jana Válková, Svitavy Emil Olšan, Horní Poříčí Vladislava Paseková, Boskovice

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Martin Matti Novák, Kolín Jana Válková, Svitavy Emil Olšan, Horní Poříčí Vladislava Paseková, Boskovice SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci listopadu uzavřeli sňatek: Martin Matti Novák, Kolín Jana Válková, Svitavy

Více

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII.

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY červenec srpen 2013 7-8 ročník XXII. Ohlédnutí za oslavami 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu

20 let na cestě. Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě červenec srpen 2015 Slovo na cestu 20 let na cestě Cesta domů Při svých výletech jsem se kdysi ocitl na svazích hustého lesa, kde končila

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 7/8 V Polné se otevře církevní muzeum Rozhovor s P. Josefem Kopeckým, SDB Na návštěvě: Farnost Hradec Králové Pražské Předměstí Moje dítě

Více

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník

listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník 11 listopad A. D. 2014, ročník XIII, číslo 11 www.farnostvizovice.cz úvodník PĚT TÝDNŮ PRO RODINU Rok rodiny nezadržitelně směřuje k cílové pásce. V jeho průběhu nás otec arcibiskup Jan vybízel k jednotlivým

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek P. Jan Polák Světových dnů mládeže v Madridu se účastnili

Více

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem?

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem? 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou Jubileum Karla Otčenáška Jak to je s novým biskupem? Kněz na venkově 4 Karmelitánská knihkupectví

Více

Slovo na cestu. Velké maličkosti

Slovo na cestu. Velké maličkosti Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě červenec-srpen 2014 Slovo na cestu Velké maličkosti Proč na dovolenou? Proč prázdniny? Proč odpočívat? Když nás to stojí peníze, když

Více

AKTUALITY. Foto: Člověk a víra. Milovat a sloužit Pánu

AKTUALITY. Foto: Člověk a víra. Milovat a sloužit Pánu D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 6 červen 2015 ročník XXV. Foto: Člověk a víra Milovat a sloužit Pánu (...) S vědomím vlastní nedokonalosti žasnu

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

A R N Í. Jdi, prodej všechno, co máš, a rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě!

A R N Í. Jdi, prodej všechno, co máš, a rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě! F IN ORMACE A R N Í 11. 10. 2009 Ročník XVI., číslo 41 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole, Klášterec Štíty, Cotkytle, Horní Studénky Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov Tatenice,

Více

Pobožnosti křížových cest

Pobožnosti křížových cest 1/2015 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, postní doba je časem, ve kterém budeme neustále vyzýváni k obnově svého vztahu k Bohu. Není to povinnost, ale mnohem spíše nezbytnost.

Více

pražské arcidiecéze č. 7, září 2005

pražské arcidiecéze č. 7, září 2005 pražské arcidiecéze č. 7, září 2005 Po prázdninách Pro některé děti bolestná záležitost, vrátit se zase do školy, pro jiné radost. Pro rodiče a prarodiče někdy vítaný návrat k normálnímu běhu věcí, ale

Více

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008. Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008. Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy ZPRAVODAJ pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008 Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy Milí přátelé, na začátku října, měsíce růžence a misií, bych si chtěl všimnout jedné mladé francouzské dívky,

Více

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková

Hejčínské OKO DUBEN 2015. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. Foto Hana Vítková Hejčínské OKO Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně DUBEN 2015 Foto Hana Vítková Úvodní slovo Ve východních církvích je zvykem, že se křesťané o Velikonocích zdraví jásavým zvoláním:

Více

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY 2/2014 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, když řekneme, že Velikonoce jsou největší křesťanské svátky, asi se většina lidí kolem nás bude stále divit. Proč to nejsou Vánoce?

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady

20 let na cestě. Slovo na cestu. Dávat dohromady Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě květen 2015 Slovo na cestu Dávat dohromady 20 let na cestě Když rozbijeme hrníček, nebude už sloužit původnímu účelu. Totéž platí o narušení

Více

Zpravodaj 2/2015. duben FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN

Zpravodaj 2/2015. duben FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN 2/2015 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, při nedávné návštěvě jednoho devadesátiletého kněze jsem slyšel zajímavou myšlenku. Řekl mi, Jendo, my děláme velkou katechetickou

Více

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na 2/2007 ÚNOR Malý přítel z města N Dozněly všechny vánoční zpěvy i ozvěny. Jak rádi bychom si nastálo ponechali všechny dary těchto kouzelných svátků, když ne v náručí, alespoň v srdci. Např. promluvy Svatého

Více

pardubické farnosti sv. Bartoloměje

pardubické farnosti sv. Bartoloměje pardubické farnosti sv. Bartoloměje Vydává Římskokatolická farnost v Pardubicích Náklady: 8,- Kč www.farnost-pardubice.cz O B S A H ZE ŽIVOTA FARNOSTI str.2-6 Setkání pastorační rady Duchovní setkání pro

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2004 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ...mají se na něm zjevit Boží skutky! Milí farníci! Jedenáctého února slavíme památku Panny Marie Lurdské a současně Světový den modliteb za nemocné. Proč právě tento

Více

AKTUALITY. Jaroslav Seifert: O růženci. květen 2013 ročník XXIII.

AKTUALITY. Jaroslav Seifert: O růženci. květen 2013 ročník XXIII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 5 květen 2013 ročník XXIII. Mons. Pavel Posád se zdraví se Svatým otcem Františkem. Více o pouti katechetů najdete

Více