O b s a h Informátoru č. 1/08

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O b s a h Informátoru č. 1/08"

Transkript

1 O b s a h Informátoru č. 1/08 - Pozvánka na jarní porady předsedů samospráv - Termín konání schůze Shromáždění delegátů - Pořadník pro rok Dodatek č. 1 směrnice č. 2/ Směrnice č. 1/ Směrnice č. 5/ Vysvětlivky k sestavám předávaným předsedům samospráv (hospodaření středisek) - Sdělení ve věci zpracování mezd - Oznámení (Stanovy Stavebního bytového družstva - schválené 5/07) - Funkcionářské odměny v roce Modernizace tepelného hospodářství ve městě Přerově - Sdělení samosprávám domů s odpařovacími indikátory topných nákladů a samosprávám domů bez indikátorů topných nákladů - Doporučení k termostatickým hlavicím V Přerově, březen 2008 JUDr. Otakar Š i š k a v.r. předseda družstva Ing. Miroslav B r a t h v.r. místopředseda družstva 1

2 Pozvánka na jarní pracovní porady předsedů Představenstvo Stavebního bytového družstva Přerov, spolu s vedení družstva svolává pracovní porady předsedů samospráv. Porady se budou konat: Dne pro samosprávy: 1,3,5,8,9,12,15,16,18,20,21,22,30,31,32,33,34,35, 36,37,38,39,41,42,43,44,45,47,48,49,51,52,54,55,57, 58,59,60,61,64,65,68,69,70,74,99,100,101,102,106,107, 108,109,110,111,112,113 místo konání: Přerov, Kratochvílova 43, velká zasedací místnost SBD (II.patro), v hodin Dne pro samosprávy: 114,117,118,120,121,122,123,124,125,126,127, 128,129,130,131,132,133,134,135,137,138,139,140,141, 142,143,144,145,146,147,150,151,152,153,154,155,156, 157,158,159,160,161,162,163,167,168,169,170,171,172, 173,174,175,176 místo konání: Přerov, Kratochvílova 43, velká zasedací místnost SBD (II.patro), v hodin Dne pro samosprávy: 180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190, 191,192,193,194,197,198,199,200,201,202,203,204,205, 206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218, 219,221,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232, 233,235,236,237,238 místo konání: Přerov, Kratochvílova 43, velká zasedací místnost SBD (II.patro), v hodin Dne pro samosprávy: 56,76,77,78,80,97,105,119,164,165,166,177, 178,179,195,196 místo konání: Lipník n/beč., Katolický dům Nadsklepí, I. poschodí, v hodin Dne pro samosprávy: 81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,136,222,234 místo konání: Přerov, Kratochvílova 41, malá zasedací místnost SBD (I.poschodí) v hodin Děkujeme všem za účast JUDr. Otakar Š i š k a v.r. předseda družstva 2

3 Termín konání schůze Shromáždění delegátů Schůze Shromáždění delegátů se uskuteční ve středu 21. května 2008 v hodin v klubu TEPLA Přerov, na Horním náměstí. Jako každý rok, tak i letos bychom chtěli upozornit na důležitost volby delegáta na schůzi Shromáždění delegátů. Volba delegáta musí proběhnout na členské schůzi samosprávy dle čl. 82, bod 2, písm. e) Stanov SBD členská schůze volí delegáty a jejich náhradníky na shromáždění delegátů. V této souvislosti bychom chtěli upozornit níže uvedené samosprávy, od kterých nemáme zprávy o volbě delegáta na schůzi Shromáždění delegátů, aby v co nejkratší době svolali členkou schůzi (do ), kde by volba delegáta byla uskutečněna. Jedná se o tyto samosprávy: 49(stř. 385), 54(stř. 395), 68(stř. 427,428,550), 69 (stř. 429,483), 70(stř. 430), 78(stř. 457,458,456), 85(stř. 705), 88(stř. 709), 97(stř. 478,477), 101(stř. 480,481), 109(stř. 506), 135(stř. 410), 137(stř. 536), 139(stř. 434), 154(stř.335), 155 (stř. 336), 178 (stř. 449), 188(stř. 337), 191(stř. 466), 192(stř. 469), 193(stř. 470), 199(stř. 329), 206(stř. 321), 219(stř. 543), 234(stř. 729), 237(stř. 522) V případě, že neobdržíme zápisy z členských schůzí, v němž by byla volba delegáta uvedena, nemůžeme zástupce dané samosprávy na schůzi Shromáždění delegátů zvát (dle čl. 67, bod 7 Stanov SBD na shromáždění delegátů musí být pozváni všichni zvolení delegáti. Pozvánky, delegační lístky a příslušné materiály budou všem delegátům včas zaslány. Obracíme se na předsedy samospráv s žádostí, aby své delegáty na termín schůze předběžně upozornili. Jaroslava L u d v o v á v.r. vedoucí organizačního úseku 3

4 Pořadník pro rok Upozorňujeme všechny členy našeho družstva, že v současné době probíhá zpracování nového pořadníku pro přidělování družstevních bytů na rok Tento pořadník bude zpracován podle délky členství členů v družstvu. Návrh pořadníku pro rok bude zveřejněn na vývěsce v přízemí budovy Stavebního bytového družstva Přerov, Kratochvílova ul. č. 41, v době od 8. prosince 2008 do 30. ledna V tomto období mají všichni členové družstva možnost podat k návrhu pořadníku své písemné připomínky, které představenstvo projedná a v odůvodněných případech návrh pořadníku podle nich opraví. Libuše Steigerová v.r. členská a bytová evidence 4

5 Dodatek č. 1 směrnice č. 2/2005 představenstva Stavebního bytového družstva Přerov upravující postup a pravidla pro zadávání zakázek na zajištění oprav a rekonstrukcí. K stanovení jednotného postupu pro zadávání zakázek, tj. zajišťování oprav, rekonstrukcí a investic na objektech domovního a bytového fondu objektů ve vlastnictví a správě SBD Přerov pracovníky PTÚ se současným zajištěním co nejobjektivnějšího a nejvhodnějšího výběru nabídky, přijalo představenstvo Stavebního bytového družstva Přerov na svém jednání dne tento d o d a t e k který upravuje stávající Směrnici představenstva č. 2/2005 tak, že čl. 7 je doplněn za poslední větou o text: Hodnotící komise neprovede hodnocení nabídek, pokud by měla hodnotit nabídku pouze jednoho uchazeče ve výběrovém řízení vypsaném v souladu s ustanovením čl. 2 směrnice. V takovém případě bude výběrové řízení zrušeno a vypsáno nové. V případě trvání zástupců členské samosprávy i na přijmutí pouze jedné nabídky od jediného uchazeče, musí příslužná čl. samospráva zajistit a doložit zadavateli ve stanoveném termínu, (který respektuje termín na vyrozumění uchazečů s výsledkem tohoto výběrového řízení) písemný doklad o odsouhlasení členskou schůzí včetně písemného souhlasu všech vlastníků doložený jejich podpisy s tím, že všichni byli s touto skutečností seznámeni a současně jim byly poskytnuty i veškeré související informace. Všem musí být sděleno, že se nejedná o výběr nejvýhodnější nabídky, že je k dispozici pouze l nabídka s uvedeném její ceny, pro srovnání musí být uvedena i cena dle rozpočtu z projektové dokumentace a cena dle energetického auditu, popř. i cena ve srovnatelném případě pokud je k dispozici, reference o dané firmě atd. Tento dodatek nabyl účinnosti dnem schválení představenstvem družstva dne JUDr. Otakar Šiška v.r. předseda družstva Ing. Miroslav Brath v.r. místopředseda družstva 5

6 Směrnice č. 1/2008 představenstva Stavebního bytového družstva Přerov Dne představenstvo Stavebního bytového družstva Přerov na svém jednání přijalo směrnici upravující výši hodinové zúčtovací sazby střediska údržby SBD v jednotlivých profesích. Všeobecná údržba hodinová zúčtovací sazba Elektrikářské práce od 6.00 hod. do hod. 200,- Kč/hod. Havárie s nástupem do ½ hod. od hod. do 6.00 hod. 200,- Kč/hod. Pokrývači od 6.00 hod. do hod. 200,- Kč/hod. Zámečnické práce od 6.00 hod. do hod. 200,- Kč/hod. Stěhování, přesun materiálu od 6.00 hod. do hod. 200,- Kč/hod. Práce obsahující hodinovou zúčtovací sazbu neuvedeno v cenících 220,- Kč/hod. Ceník revizí hydrantů a hasících přístrojů Hydrantové zařízení kontrola rozvodů požárních vodovodu stupačka kontrola hydrantů + skříně měření přetlaku a množství vodu D25 měření přetlaku a množství vody C52 vyhodnocení kontroly závěr kontrola hadic: periodická tlaková zkouška, sušení ČSN EN 671-3, lx za 5 let Hasící přístroje kontrola PHP 6P KT 1 ks. oprava použitého HP periodická zkouška pojistka hadice S6 samost. věšák patrona štítek 44,- Kč 12,50 Kč x počet H 37,50 Kč x počet H 62,50 Kč x počet H 62,50 Kč x počet H 44,- Kč x počet H 20,- Kč 252,50 Kč 225,- Kč 14,- Kč 150,- Kč 44,- Kč 149,- Kč 4,50 Kč Ceník kontrol plynového zařízení sporák topidlo ohřívač vody kotel za 2 a více (topidlo, sporák, ohřívač) 150,- Kč 150,- Kč 160,- Kč 160,- Kč 212,50 Kč 6

7 Ceník revizí elektro revizí v bytech 1 pokojový 400,- Kč 2 pokojový 450,- Kč 3 pokojový 500,- Kč Ceník elektro revizí Rozvaděče Zjištění stavu přípoj. skříně 55,- Kč Zjištění stavu rozv. do 10ti přístr. v poli rozv. 73,- Kč Zjištění stavu deskové, OCEP rozv. nebo jádra 60,- Kč Prohlídka elektr. instalací Zjištění stavu el.okr. v prostor bezpeč. do 5 vývodů 21,- Kč Prohlídka el. spotřebičů a zjištění stavu Zjištění stavu příp. svět. spotř. v bezp. prostoru 13,- Kč Přímotop v prostř. bezpečným 30,- Kč Akum. tep. spotřeb. do 10 kw v prostř. bezpečným 31,- Kč Zjištění stavu motoru do 5 kw 36,- Kč Měření izolačních odporů Měření, zkouška ochrany nap. nebo proud. chrániče 29,- Kč Měření zákl. el. veličin 61,- Kč Měření izol. odporů přívodů 10,- Kč Měření izol. odporů okruhů rozv. na okruhu do 5 výv. 6,- Kč Impedanční smyčky vyp. na rozv. zař. spotř. a přístr. ochr. 6,- Kč Zemní přech. odporu uzemnění vodiče 61,- Kč Přech. odporu ochr. spoj. nebo pospojování 13,- Kč Pomocné práce Zjiš. cíle neoznačených okruhů a jeho označení v rozvaděči 56,- Kč Demontáž a montáž krytů v přípoj. skříni 35,- Kč Demontáž a montáž víka zapouzdř. rozvaděče 50,- Kč Demontáž a montáž víka zapouzdř. rozvaděče, zkouš Svor. uzemnění 20,-Kč Prohlídka hromosvodů (jeden vchod) 375,- Kč Vypracování rev. zprávy při revizi do 500,- Kč Vypracování rev. zprávy při revizi od 500,- do 2000,- Kč Vypracování rev. zprávy při revizi nad 2000,- Kč 7

8 Hotovostní opravy po pracovní době a opravy mimo pořadí stažení pracovníků z jiné již započaté práce + 20 % po pracovní době + 25 % soboty, neděle a státem uznané svátky + 50 % Doprava materiálu, nářadí a pracovníků pro město Přerov pro městskou část Předmostí mimo Přerov (Lipník n/beč., Tovačov atd.) montážní vozidla multicar 70,- Kč 40,- Kč 12.- Kč/km 16,- Kč/km Tato směrnice je platná od JUDr. Otakar Šiška v.r. předseda družstva Ing. Miroslav Brath v.r. místopředseda družstva Směrnice č. 5/2006 představenstva SBD Přerov o programech podpor záchovné péče a snižování zanedbanosti domovního fondu z prostředků družstva O poskytnutí jednotlivých podpor záchovné péče a snižování zanedbanosti domovního fondu z prostředků družstva rozhoduje představenstvo družstva v souladu s touto směrnicí. Podpory mohou být poskytnuty pouze ve prospěch členů nájemců bytového družstva na opravy, údržbu, rekonstrukci, modernizaci domovního fondu ve vlastnictví družstva. 1/ Program I podpora havarijních oprav Za havarijní stav je považován ten, který nastal nepředpokládaně, nahodile a může vést k dalším materiálním škodám na majetku SBD, či újmě na zdraví uživatelů a přímo ovlivňuje technický stav domu. V rámci tohoto programu je možné čerpat podporu z prostředků družstva účelově určených na financování oprav a údržby, modernizaci, rekonstrukci, techn. zhodnocení, za těchto podmínek: - počáteční zůstatek dlouhodobé zálohy (DZ) neučen - doba splatnosti podpory a výše splátky dle bodu 3) Žádost o podporu v rámci tohoto programu dokládat zdůvodněním příčin vzniku havárie a okolností, které neumožňují uplatnění našich nároků vůči pojišťovně. Požadavek potvrdit vedoucím střediska PDF a vedoucí PTÚ před projednáním ve vedení družstva a v představenstvu SBD. 8

9 2/ Program II podpora plánovaných oprav Plánovanými opravami se rozumí opravy, jejichž potřeba vzešla z technických prohlídek domů, jsou zařazeny do plánu a směřují k udržení řádného technického stavu objektu a předcházení případného vzniku škod a havárií. V rámci tohoto programu je možné čerpat podporu z prostředků družstva za těchto podmínek: - počáteční zůstatek DZ musí činit alespoň 70 % předpokládaných nákladů na realizaci akce - doba splatnosti podpory a výše splátky dle bodu 3) 3/ Doba splatnosti a výše splátky poskytnuté podpory Odvíjí se od výše podpory připadající na 1 byt dle vzorce: podpora pro dům/počet jednotek v domě v rozdělení do 2 skupin: 1. Podpora do výše 10 tis. Kč/byt - doba splatnosti max. 1,5 roku - výše splátky do: 556,- Kč/měs./byt dle poskytnuté podpory 2. Podpora ve výši tis. Kč/byt - doba splatnosti max. 2,5 roku - výše splátky do 833,- Kč/měs./byt dle poskytnuté podpory Výše uvedené programy neřeší potřebu zajištění prostředků na běžnou údržbu a vytváření rezerv pro budoucí opravy. Jedná se pouze o stanovení pravidel pro čerpání tzv. "půjček" ze společných prostředků družstva. Představenstvo družstva je oprávněno na základě zhodnocení technického stavu jednotlivých objektů ve vlastnictví BD Přerov rozhodnout o provedení nutných oprav, předcházejících havarijním stavům a s tím spojenou úpravou DZ. Tato podpora není nároková. V případě nedostatku finančních prostředků družstva určených pro výše uvedené účely budou požadavky uspokojovány v pořadí schváleném představenstvem družstva. Představenstvo družstva bude při svém rozhodování vycházet z aktuálnosti potřeby realizace plánovaných oprav s přihlédnutím k výši tvorby DZ a vývoji jejího zůstatku v minulých letech. Schváleno na představenstvu dne JUDr. Otakar Šiška v.r. předseda družstva Ing. Miroslav Brath v.r. místopředseda družstva 9

10 Vysvětlivky k sestavám předávaným předsedům samospráv (Hospodaření středisek) 1. Výsledovka analyticky obsahuje sumář nákladů (5.účtová třída) a výnosů (6. účtová třída) dle druhů zaúčtovaných narůstajícím způsobem od počátku období. Každý náklad zaúčtovaný na základě paragonu, faktury příp. jiných dokladů je rozpočítán dle spoluvlastnického podílu daného střediska na částku, kterou hradí nájemci (příslušný nákladový účet) a na částku, kterou hradí vlastníci (účty 315/80 a 315/81, mzdové náklady 5. účtová třída) Při zpracování údajů za daný měsíc se automatickou operací sečtou náklady, a) které jsou hrazeny z dlouhodobé zálohy (účty označené D-Z-) tato operace se zaúčtuje na straně má dáti účtu 475/10 jako čerpání dl. zálohy a na straně dal účtu 648/10 jako nájemné (vlastníci MD 475/30 Dal 648/30, 648/31) b) které jsou hrazeny z krátkodobé zálohy (účty označené D-P) tato operace se zaúčtuje na straně má dáti účtu 324/11 jako čerpání kr. zálohy a na straně dal účtu 602/11 jako nájemné (vlastníci MD 324/12 Dal 602/12, 602/14) 2. Pohyby na účtech a) obsahuje náklady a výnosy (případně i technické zhodnocení domu účtováno na účtech 021, příp. 042) po konkrétních položkách za dané období. b) účet 475/10 Dlouhodobá přijatá záloha družstevní byty, garáže (nájemci) obsahuje tvorbu a čerpání za dané období sumárně (tvorba = z předpisu nájemného, čerpání = součet nákladových účtů označených v textové části D-Z-, příp. technické zhodnocení domu) účet 475/30 - Dlouhodobá přijatá záloha vlastníci obsahuje tvorbu a čerpání za dané období sumárně (tvorba = z předpisu záloh, čerpání = součet položek zaúčtovaných na účtě 315/80 a na účtech mzdových nákladů za dané období, u vlastníků nečlenů navýšené o DPH) c) účet 324/11 Zálohy na provozní výdaje (nájemci) obsahuje tvorbu a čerpání krátkodobé zálohy sumárně za dané období (tvorba z předpisu nájemného anuita, pojistné, daň z nemovitosti, domovník, úklid, ostatní provozní náklady, čerpání = součet nákladových účtů označených v textové části D-P-) účet 324/12 - Zálohy na provozní výdaje (vlastníci) obsahuje tvorbu a čerpání krátkodobé zálohy sumárně za dané období (tvortva z předpisu záloh pojistné, domovník, úklid, ostatní provozní náklady, čerpání = součet položek zaúčtovaných na účtě 315/81 a na účtech mzdových nákladů za dané období, u vlastníků nečlenů navýšené o DPH) Jednotlivé účty jsou v textové části, který vyjadřuje jeho charakter, označeny těmito písmeny: -D- vztahuje se na nájemce (částka ve výši spol. podílu SBD) -V- vztahuje se na vlastníky (částka ve výši spol. podílu vlastníků) -P- hrazeno z krátkodobé zálohy (tzn. "provozu" účty 324/11, 324/12) -Z- hrazeno z dlouhodobé zálohy (účty 475/10, 475/30) -X- rozdíl takto označených účtů tvoří výsledek hospodaření (pojistné události a jejich náhrady od pojišťovny, náklady a výnosy související s pronájmy nebytových a společných prostor). Na konci roku se tyto příjmy po zdanění použijí na úhradu nájemného daného roku o tyto příjmy se navýší krátkodobá záloha. 10

11 Sdělení ve věci zpracování mezd Sdělujeme Vám, že z důvodu přechodu zpracování mezd na nový program a změn v legislativě, je stanoven termín vyúčtování mezd s platností od ledna roku 2008 na 15. kalendářní den v měsíci. Ing. Miroslav Brath v.r. místopředseda družstva Oznámení Oznamujeme Vám, že jsou vyhotoveny nové Stanovy Stavebního bytového družstva Přerov, schválené na schůzi Shromáždění delegátů dne 23. května Žádáme všechny předsedy samospráv a vedoucí středisek, aby si stanovy vyzvedli v kanceláři Stavebního bytového družstva Přerov, Kratochvílova 41, č. dv. 28 u p. Havlíkové a Šromové. Střediska samospráv v Lipníku n/beč. si Stanovy SBD mohou vyzvednout v kanceláři SBD v Lipníku n/beč. u p. Radašové. Jaroslava Ludvová vedoucí organizačního úseku 11

12 Funkcionářské odměny v roce 2008 Vážení funkcionáři, zákon č. 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů přinesl od roku 2008 změnu o veřejném zdravotním pojištění a to v 5, písm. a/ podle kterého budou bytová družstva a SVJ provádět ze svých nákladů odvody zdravotním pojišťovnám za své funkcionáře ve výši 9 % z hrubé odměny a další 4,5 % z odměny funkcionářů, tedy celkem 13,5 %. Vzhledem k těmto novým skutečnostem Vám oznamujeme, že bližší informace, týkající se nového způsobu odměňování, Vám budou sděleny na jarních poradách předsedů v měsíci dubnu. Písemně Vám bude postup výplaty funkcionářských odměn popsán v průvodním dopise, který Vám bude zaslán spolu s tiskopisem na rozdělení odměn funkcionářů samospráv. Přerov, březen 2008 Ing. Miroslav B r a t h v.r. vedoucí ekon. úseku 12

13 Modernizace tepelného hospodářství ve městě Přerově Společnost Teplo Přerov a.s. v roce 2008 bude pokračovat v modernizaci svého tepelného hospodářství (CZT), při níž budou do domů osazovány teplovodní objektové předávací stanice (OPS) pro vytápění a přípravu teplé vody. Letošní modernizací budou dotčeny domy napojené na VST Meopta Jih. SBD Přerov se dotkne tato modernizace v domech: B. Němce 6,8,10,12,14, Přerov, (umístění OPS ve vchodě B. Němce č. 6) B. Němce 3,5 (umístění OPS v domě B. Němce 7) V letošním roce bude probíhat druhá etapa modernizace CZT v lokalitě VST Tovární 3, při které budou vyměněny původní venkovní teplovody za předizolované potrubí v bezkanálové technologii. Tyto nové teplovody budou přivedeny do našich domů Nádražní 3 a Denisova 16. V Přerově dne Jiří Vondra v.r. vedoucí tepelný technik Sdělení samosprávám domů s odpařovacími indikátory topných nákladů a samosprávám domů bez indikátorů topných nákladů Ve velké zasedací místnosti ve 2. patře budovy SBD Přerov, Kratochvílova 43, Přerov se uskuteční dne v hod. schůzka zástupců firmy ISTA se zástupci výboru samospráv domů, kde jsou osazeny indikátory topných nákladů I-RTN pracující na principu odparu a zástupci samospráv domů, ve kterých indikátory nejsou vůbec. Ředitel firmy ISTA přednese: - principy a přínos I-RTN - informace k elektronickým dvoučidlovým I-RTN - informace k novým typům elektronických dvoučidlových I-RTN s dálkovým odečtem hodnot náměrů pomocí rádiového přenosu bez nutnosti vstupu do bytů - cenové nabídky na dodávku a montáž elektronických I-RTN - legislativa rozúčtování nákladů na vytápění s využitím údajů z I-RTN Na schůzce bude prostor na diskusi k jednotlivým tématům. Pozvánky předsedům dotčených samospráv budou zaslány firmou ISTA. V Přerově dne Jiří Vondra v.r. vedoucí tepelný technik 13

14 Doporučení k termostatickým hlavicím Během velmi teplých letních dní doporučujeme v bytech otevřít termostatické hlavice na otopných tělesech na maximum. Tímto opatřením se sníží tlak náplně v termostatické hlavici během horkých letních dní. Při změnách denních a nočních teplot dochází k pohybu ovládacích komponentů v termostatickém ventilu. Tím lze předejít možnému zamrznutí dříku v ucpávce termostatického ventilu. V Přerově dne Jiří Vondra v.r. vedoucí tepelný technik 14

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

O b s a h Informátoru č. 2/2009

O b s a h Informátoru č. 2/2009 O b s a h Informátoru č. 2/2009 - Upozornění předsedům samospráv - Usnesení z výroční schůze shromáždění delegátů SBD Přerov ze dne 20. května 2009 - Pozvánka na podzimní porady předsedů samospráv - Jak

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008:

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: Příloha č.1 Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: údaje v Kč hospodářský výsledek 199 ZOBF 1 586 271 příjmy z

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby.

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. Směrnice S 106/11 ZÁSADY PRO STANOVENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTŮ A GARÁŽÍ A STANOVENÍ ÚHRADY I. ÚČEL: Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. II. NAHRAZUJE: Směrnici S 106/03 schválenou představenstvem

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2011

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2011 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186, Praha 8 IČ 34398, DIČ CZ34398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 78, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství Bukolská 86 Sídlo:

Více

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014 Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko Směrnice č. 3/2014 O nájemném z bytů a nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1) Tato směrnice

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

Organizační směrnice č. 1/2014

Organizační směrnice č. 1/2014 Stavební bytové družstvo RADOST, Komenského 22, 680 01 Boskovice Organizační směrnice č. 1/2014 Nájemné z bytů a nebytových prostorů a úhrady za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1)

Více

F O N D O P R A V SMĚRNICE Č. 1/ 2012 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

F O N D O P R A V SMĚRNICE Č. 1/ 2012 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ SMĚRNICE Č. 1/ 2012 PRAVIDLA PRO TVORBU A POUŽITÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A PRO ZAJIŠŤOVÁNÍ OPRAV V DOMĚ F O N D O P R A V Valašské

Více

čl. l Předmět a rozsah úpravy

čl. l Předmět a rozsah úpravy Z Á S A D Y pro stanovení výše nájemného z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a místností nesloužících k bydlení (garáže) (1) Tyto zásady upravují

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ Schválené shromážděním delegátů dne 6. 6. 2007 a 2. 11. 2011 Zásady hospodaření SBD Rozvoj Shromáždění delegátů

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Úvod Směrnice upravuje vztahy mezi družstvem a členy nájemci družstevních bytů, členy vlastníky bytů, nečleny vlastníky

Více

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou. Směrnice č. 3/2014

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou. Směrnice č. 3/2014 Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou Směrnice č. 3/2014 o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky.

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Pravidla jsou stanovena se zřetelem na předpis

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

Organizační směrnice č. 7/07 (úplné znění včetně případných dodatků)

Organizační směrnice č. 7/07 (úplné znění včetně případných dodatků) Organizační směrnice č. 7/07 (úplné znění včetně případných dodatků) PRAVIDLA A POSTUP PŘI ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK NA ZAJIŠTĚNÍ OPRAV, REKONSTRUKCÍ A INVESTIC U SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU ÚVOD Směrnice stanoví závazný

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti Směrnice č. 118/2015 ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti K zajištění jednotného postupu pro určování běžné a jiné správní činnosti

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2012

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2012 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Základní pojmy

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Základní pojmy Směrnice č. 3/2014 o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním těchto bytů a nebytových prostorů (1) Tato směrnice upravuje Čl. I Předmět úpravy

Více

Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2015

Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2015 Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2015 V celkovém objemu příjmů a výdajů vedlejší hospodářské činnosti jsou výnosy a náklady pro rok 2015 navrhovány následovně: I. Příjmová část rozpočtu: Výnosy rozpočtu

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU Smluvní strany: Společenství vlastníků jednotek objektu Španielova 1299-1305, Praha 6, Řepy Sídlo: Španielova 1301, Praha 6 - Řepy, 163 00 zapsané

Více

Společenství na straně jedné a správce na straně druhé uzavírají t u t o Smlouvu o obstarávání správy domu: I. Výklad některých pojmů

Společenství na straně jedné a správce na straně druhé uzavírají t u t o Smlouvu o obstarávání správy domu: I. Výklad některých pojmů I l S M L O U V A o obstaráváni správy domu uzavřená podle 724 a násl. občanského zákoníku a zákona č. 72/94 Sb. v platném znění, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické

Více

Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo

Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo PRACOVNÍ VERZE!!!!!!!!!!!!! PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ZASÍLEJTE NA EMAIL DRUŽSTVA sbdrybnicky2@seznam.cz Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo strana 1 / celkem 10 stran Obsah: 1. Vymezení pojmů a vysvětlení

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

ZPRAVODAJ. č. 2/2014. Na Valech 176, 537 01 Chrudim II

ZPRAVODAJ. č. 2/2014. Na Valech 176, 537 01 Chrudim II Na Valech 176, 537 01 Chrudim II ZPRAVODAJ č. 2/2014 PROSINEC 2014 - Určeno pro potřebu samospráv, jejich členů, pro potřebu společenství vlastníků ve správě družstva a jejich členů (Ustanovení vyplývající

Více

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu.

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu. Stavební bytové družstvo DRUBYD, Ciolkovského 625/54, 734 01 Karviná Ráj, zapsané v obch. rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Dr XXII, vložka 239 Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček

Více

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17. Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.00 hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví

Více

P O Z V Á N K A Bytového družstva Suchý vršek Zahájení a volba předsedajícího schůze a volba zapisovatele Zpráva kontrolní komise

P O Z V Á N K A Bytového družstva Suchý vršek Zahájení a volba předsedajícího schůze a volba zapisovatele Zpráva kontrolní komise P O Z V Á N K A na členskou schůzi Bytového družstva Suchý vršek, se sídlem Praha 13, Suchý vršek 2110, PSČ: 158 00, IČ: 25060881, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Organizační směrnice č. 1/2014

Organizační směrnice č. 1/2014 Organizační směrnice č. 1/2014 SMĚRNICE O NÁJEMNÉM Z DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ A ÚHRADÁCH ZA PLNĚNÍ SPOJENÁ S UŽÍVÁNÍM TĚCHTO BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR 1. Předmět úpravy 1.1

Více

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název.

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název. SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ Číslo SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 Název Sdělení k účtování a daňové povinnosti společenství vlastníků jednotek - právnické osoby podle zákona č. 72/1994 Sb.

Více

POZVÁNKA. 15. listopadu 2011

POZVÁNKA. 15. listopadu 2011 Společenství Plickova 571 a 572 Plickova 572/1, 149 00 Praha 4 IČ: 27405320 www.naseplickova.over.cz POZVÁNKA na 6.výroční shromáždění Společenství Plickova 571 a 572, které se koná v úterý dne 15. listopadu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA PAVLIŠOVSKÁ 2283, 2284 a 2285 ZA ROK 2013 1. ÚVOD 2. PŘEDMĚT ČINNOSTI 3. ORGÁNY DRUŽSTVA 3.1 PŘEDSTAVENSTVO DRUŽSTVA 3.2 KONTROLNÍ KOMISE 3.3 ČLENSKÁ SCHŮZE 4. ÚDAJE O

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 ZA ROK 2014

Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 ZA ROK 2014 Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA ROK 2014 Zpracováno: Česká Třebová leden - duben 2015 Představenstvo stavebního bytového

Více

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Výtah elektrická energie hrazeno ve službách dle počtu nahlášených osob v bytové jednotce *). Spotřeba

Více

Zápis ze zasedání výboru

Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 8.2.2007 20:00 Místo jednání: výměník Litoměřická 405/9 Přítomen: Nepřítomen: Robert Stránský Hana Marková Yveta Bravencová Martin Krejčí Markéta Krčová Přizván: pan a paní

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU Smluvní strany: 1. Společenství vlastníků jednotek domu Dominova 2463, 2464, 2465, Praha 5, Stodůlky Sídlo : Praha 5 - Stodůlky Dominova 2464/13,

Více

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ č. 2 029-0514 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Směrnice stanoví tvorbu a způsob rozúčtování nájemného a cen služeb mezi družstvem a nájemcem, popřípadě

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství pro dům v

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Příloha č. 1. stanov společenství vlastníků Vinohradská 3216 Pravidla pro stanovování záloh a vyúčtování provozu domu

Příloha č. 1. stanov společenství vlastníků Vinohradská 3216 Pravidla pro stanovování záloh a vyúčtování provozu domu Příloha č. 1. stanov společenství vlastníků Vinohradská 3216 Pravidla pro stanovování záloh a vyúčtování provozu domu Tento dokument stanovuje pravidla finančního hospodaření domu Vinohradská 3216 od 1.1.2014

Více

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 U S N E S E N Í Rady městské části Praha 15 číslo R - 154 ze dne 17.2.2015 Název: Návrh rozpočtu hospodářské činnosti MČ Praha 15 pro rok 2015 R a d a městské části Praha 15

Více

Z Á S A D Y. o nájemném a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu

Z Á S A D Y. o nájemném a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu Stavební bytové družstvo HLUBINA Ostrava-Zábřeh se sídlem Rudná 70, Ostrava-Zábřeh 700 30, IČO 00051071, zapsáno v OR u KOS v Ostravě, oddíl DR XXII, vložka 170 Z Á S A D Y o nájemném a úhradě za plnění

Více

Písemná žádost podaná na SBD Přerov na vydání souhlasu s provedením zamýšlených úprav musí obsahovat:

Písemná žádost podaná na SBD Přerov na vydání souhlasu s provedením zamýšlených úprav musí obsahovat: Podmínky, za kterých lze provádět stavební a jiné úpravy v bytech, garážích a ostatních prostorách v majetku SBD Přerov, v platném znění v souladu s přijatými stanovami shromážděním delegátů dne 23.5.2007,

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č.

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 15 Příloha č.1: Pokladní limit Pokladna a ceniny 2009 1 Úvodní ustanovení Pokladna Účetní jednotka vede tuto

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY A ÚDRŽBY NEMOVITOSTÍ

NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY A ÚDRŽBY NEMOVITOSTÍ NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY A ÚDRŽBY NEMOVITOSTÍ 2 NOVÝ DOMOV, stavební bytové družstvo bylo založeno v roce 1964 za účelem správy a výstavby bytových jednotek v oblasti Brno sever. Po roce 1989 bylo mezi

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 17.5.2012 od 19:00 1) Zahájení, informace o činnosti Výboru SVJ 2) Informace o činnosti správce

Více

Stavební bytové družstvo, Na Valech 176, 537 01 Chrudim II Směrnice č. 1/2011 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato

Více

Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013. AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho:

Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013. AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho: * Bytové družstvo U Soutoku: Praha 4 - Modřany, U zastávky 1544/7 IČO : 63 08 17 50 * Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013 AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho:

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Bytové družstvo IMOBILIEN se sídlem : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující strany : jméno, příjmení : rodné

Více

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách.

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách. Město Rokytnice v Orlických horách náměstí Jindřicha Šimka čp.3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČ: 00275301, DIČ: CZ00275301 Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje

Více

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh. Směrnice č. 3/2002

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh. Směrnice č. 3/2002 Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh Směrnice č. 3/2002 pro rozúčtování nákladů za spotřebované teplo pro vytápění, za spotřebovanou TUV a za VaS v domech spravovaných

Více

Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10

Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10 Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10 Výběr ekonomických ukazatelů 2014 Shromáždění delegátů 23.5.2015 v Roudnici n/l E-mail : sbdltm @ sbdltm. cz http:// www. sbdltm. cz SBD Litoměřice Vybrané

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství Bukolská

Více

ČLENSKÁ SCHŮZE BD. BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9

ČLENSKÁ SCHŮZE BD. BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9 ČLENSKÁ SCHŮZE BD BD Lehovec 904,Kukelská 904/3, 198 00 Praha 9 PROGRAM SCHŮZE 1. ÚVOD A VOLBA MANDÁTOVÉ, NÁVRHOVÉ A VOLEBNÍ KOMISE 2. ZPRÁVA MANDÁTOVÉ KOMISE 3. SCHVALOVÁNÍ NOVÝCH STANOV 4. INFORMACE

Více

Stavební bytové družstvo Rožnov. Sme rnice o na jemne m z bytu a u hrada ch za plne nı poskytovana s uz ı va nı m bytu 3/2011_novela z 31.5.

Stavební bytové družstvo Rožnov. Sme rnice o na jemne m z bytu a u hrada ch za plne nı poskytovana s uz ı va nı m bytu 3/2011_novela z 31.5. Stavební bytové družstvo Rožnov Sme rnice o na jemne m z bytu a u hrada ch za plne nı poskytovana s uz ı va nı m bytu 3/2011_novela z 31.5.2012 Rožnov pod Radhoštěm 24. 7. 2012 Stavební bytové družstvo

Více

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č.

Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín. Zápis č. Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -17- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 5/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 25. 5.

Více

Návrh zaručeného řešení jak přestat platit teplo za sousedy.+ ochrana bytů a společného majetku

Návrh zaručeného řešení jak přestat platit teplo za sousedy.+ ochrana bytů a společného majetku Co získáte? Návrh zaručeného řešení jak přestat platit teplo za sousedy.+ ochrana bytů a společného majetku 1. Nepotřebujete změnu vyhlášky, ale změnu principu měření tepla 2. Zabráníme tomu, aby jste

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Verze vnitřních směrnic: č. 1 Vypracovala: Bc. Michaela Hartlová DiS. Schválili: Ing. Miroslav Balatka, předseda výboru SVJ Petr Soukup,

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1701, Štúrova 55, Praha 4 Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 IČ: 26762579 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za ROK 2006 Zpracoval: Správní firma Předkládá: Výbor společenství BUSSMARK,

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 28/2007

Vnitrodružstevní směrnice č. 28/2007 Vnitrodružstevní směrnice č. 28/2007 METODICKÝ POKYN pro vyřizování žádostí o stavební úpravy a postup stanovení dodatečného členského vkladu z titulu technického zhodnocení budovy Čl.1 Vymezení pojmů

Více

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 1 - Zahájení členské schůze Předseda představenstva p. V.Strupek přivítal přítomné členy BD

Více

SMĚRNICE PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA ENERGE A SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM JEDNOTEK V DOMĚ Platné pro smíšené vlastnictví

SMĚRNICE PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA ENERGE A SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM JEDNOTEK V DOMĚ Platné pro smíšené vlastnictví SMĚRNICE PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA ENERGE A SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM JEDNOTEK V DOMĚ Platné pro smíšené vlastnictví I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Směrnice stanoví způsob rozúčtování cen služeb a energií mezi

Více

D O M O V N Í Ř Á D Úvodní ustanovení Základní pojmy 1. 2. 3. 4. Práva a povinnosti z nájmu bytu 2. 3. 4. 5. 6.

D O M O V N Í Ř Á D Úvodní ustanovení Základní pojmy 1. 2. 3. 4. Práva a povinnosti z nájmu bytu 2. 3. 4. 5. 6. D O M O V N Í Ř Á D čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domů, bytů, nebytových prostorů a společných částí domu v domech SBD Mír Teplice, přičemž základní úprava vzájemných

Více

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek bytového domu konané dne 4. 11. 2014 od 19.00

Více

Zápis č. 6/07 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 27. 3. 2007 v Praze

Zápis č. 6/07 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 27. 3. 2007 v Praze Zápis č. 6/07 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 27. 3. 2007 v Praze Schůzi řídí: Radek Živný Zapisovatel zápisu: Iva Chludilová Ověřovatel zápisu: Michal Beránek Sčitatel hlasů:

Více

ZAJIŠŤOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ OPRAV A ÚDRŽBY DOMŮ A BYTŮ A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ A VÝDAJŮ NA TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ DOMŮ

ZAJIŠŤOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ OPRAV A ÚDRŽBY DOMŮ A BYTŮ A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ A VÝDAJŮ NA TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ DOMŮ Stavební bytové družstvo SCHZ předpis č.: OS - 03 vydání č.: 2 platnost od : 27.5.2005 počet str. : 8 typ ON: organizační směrnice název ON: ZAJIŠŤOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ OPRAV A ÚDRŽBY DOMŮ A BYTŮ A JEJICH

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 7) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Platnost od 1. 1. 2011 Nerudova 1190/3 674 01 Třebíč IČ 00050016

Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Platnost od 1. 1. 2011 Nerudova 1190/3 674 01 Třebíč IČ 00050016 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Platnost od 1. 1. 2011 Nerudova 1190/3 674 01 Třebíč IČ 00050016 Směrnice č. 01/2011 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště ROK 2007 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT ČINNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ... 4 1.4

Více

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -12- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4.

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2015 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

ÚČTOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI SM 03

ÚČTOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI SM 03 Strana 1 / 5 ÚČTOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval : Místostarostka, PVK Bc. Jana Čermáková 2.3.2009 Kontroloval: ekonomka Anna Hnízdilová 3.3.2009

Více

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ bytových domů ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 23.04.2014

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ bytových domů ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 23.04.2014 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ bytových domů ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 23.04.2014 Účast: SA

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel: bytových domů Zpracovatel: HANA LONDINOVÁ energetický auditor leden 2010 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Cíl energetické rozvahy... 3 1.2 Datum vyhotovení rozvahy... 3 1.3 Zpracovatel rozvahy... 3 2 Popsání

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

Nabídka služeb. Ekonomicko správní činnosti SPS

Nabídka služeb. Ekonomicko správní činnosti SPS Jana Masaryka 22 Praha 2 Vinohrady 120 00 info@sps-sn.cz www.sps-sn.cz Nabídka služeb Účetnictví a daně vedení jednoduchého účetnictví vedení podvojného účetnictví vypracování daňového přiznání Ekonomicko

Více