NABÍDKA KROUŽKŮ a KLUBŮ pro školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NABÍDKA KROUŽKŮ a KLUBŮ pro školní rok 2015 2016"

Transkript

1 NABÍDKA KROUŽKŮ a KLUBŮ pro školní rok DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE SLUNÍČKO Lomnice n. Pop.

2 DDM Sluníčko Komenského Lomnice nad Popelkou facebook: DDM Sluníčko (organizace) Jméno: Telefon: Bc. Věra Bártová ředitelka Mgr. Jana Šimůnková pedagog volného času Jarmila Cermanová pedagog volného času KDE NÁS NAJDETE: Loc: 50 31'42.59"N, 15 22'21.963"E Máme svoji schránku geocachingu. Po Pá: 10,00 18,00 hodin Mimo všech prázdnin a svátků.

3 TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ANEB PRIMA ŠKOLÁK 2015 Přijďte se podívat do prostor, kde můžete během roku trávit svůj volný čas a věnovat se svým zálibám a koníčkům. Od 7. do 11. září jsou pro vás připraveny deskové hry, hlavolamy i roboti. Vyzkoušet si můžete práci s hlínou, zaskákat si na trampolínách nebo zabubnovat na drumbeny. Zveme děti, teenagery, dospělé i seniory - každý si může vybrat to své. A přinesete-li s sebou vybarvený obrázek školní brašny, který je přílohou naší Nabídky kroužků, čeká vás i malý dárek! CESTA ZA DUHOU II. ročník rodinného putování lomnickými parky plné her a soutěží. Start od 15,00 do 16,30 hodin na dětském hřišti (v bývalém areálu DDM), cíl do 18,00 hodin v zahradě současného DDM Sluníčko. V cíli je pro všechny účastníky připravena drobná odměna, koncert hudební skupiny Rachot Banda, občerstvení i možnost opékání buřtů u táboráku. Akce se koná za každého počasí v sobotu od 15,00 do 18,00 hodin. SVĚTLUŠKA: září sbírka na pomoc nevidomým spoluobčanům SPÍME SE SVOJÍ KNÍŽKOU ANEB NOC S PŘEKVAPENÍM: září DRAKIÁDA: od 14,00 hodin na lomnickém letišti HALLOWEENSKÉ ODPOLEDNE: od 16,00 hodin v DDM 5. DĚTSKÝ ZÁMECKÝ PLES: od 15,00 hodin na zámku LOMNICKÁ ROLNIČKA: přehlídka loutkových pohádek na zámku MIKULÁŠSKÉ DÍLNIČKY: od 14,00 hodin na zámku NOVOROČNÍ RADOVÁNÍ: od 17,00 hodin v Tylově divadle CHARITA: SBÍRKA PRO BROUMOVSKOU DIAKONII v pátek 2. října 2015 od 13,00 do 17,00 hodin

4 Nabídka zájmové činnosti Dům dětí a mládeže Sluníčko Lomnice nad Popelkou je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Město Lomnice nad Popelkou. Toto školské zařízení celoročně zajišťuje zájmové vzdělávání v rámci pravidelné činnosti určené především dětem a mládeži, ale i dospělým (v kroužcích, klubech, souborech), dále pořádá akce nepravidelné (zájezdy, přehlídky, festivaly, soutěže, přednášky určené i pro širokou veřejnost), činnost vzdělávací (Informační centrum pro mládež, výchovně-vzdělávací programy), spontánní činnost (otevřený klub Ulita) a činnost rekreační (tábory, víkendovky, soustředění). Komu je naše nabídka určena? V nabídce najdete zájmové kroužky pro děti předškolního a školního věku, ale i pro mládež a dospělé, včetně seniorů. Dále pořádáme akce nepravidelné a rekreační, které jsou určeny, jak členům kroužků, tak i ostatním zájemcům, kteří se na akci přihlásí. Možnost získat bližší informace, shlédnout ukázky činnosti zájmových útvarů (ZÚ) a prohlédnout si interiéry a vybavení DDM, máte v rámci propagační a prezentační akce Týden otevřených dveří v termínu září Jakým způsobem se přihlásit do ZÚ? Od 1. září 2015 je možné si vyzvednout přihlášku v DDM Sluníčko nebo ji najdete na webových stránkách Vyplněnou přihlášku odevzdejte osobně v DDM Sluníčko, nebo zašlete poštou nejdéle do 11. září 2015! V případě volných míst je možné se do kroužků přihlásit i během školního roku. Při naplnění kapacity vybraného kroužku bude zájemci nabídnut náhradní, podobného charakteru. Kromě přihlášek na pravidelnou činnost je možné se přihlásit individuálně na akce rekreační. Podrobné informace k akcím najdete na letáčcích DDM Sluníčko a na webových stránkách Během prázdnin (vánoční, podzimní, velikonoční) a svátků se pravidelné ZÚ nekonají a nenahrazují, konají se příležitostné akce a příměstské tábory. Kdy a kde zaplatit zápisné? Zápisné je možno zaplatit přímo v DDM Sluníčko, nebo zaslat na účet u Komerční banky Lomnice nad Popelkou číslo /0100, VS - rodné číslo. Celoroční zápisné je nutno uhradit nejdéle do 31. října 2015!

5 Tanečky s Amálkou Kroužek pro holčičky i kluky, kteří ještě nechodí do školy. Rozvoj motorických dovedností, koordinace pohybu, prostorové představivosti a podpora navazování vztahů s vrstevníky. Vedoucí: Mgr. Lucie Bártová MINI mažoretky Sluníčka Soubor určený dívkám ve věku 4 7 let. Po secvičení choreografií mini mažoretky vystupují na nejrůznějších kulturních či sportovních akcích. Vedoucí: Mgr. Jana Šimůnková Cena 700 Kč/rok Rarášci divadelní školička Dramatická výchova pro děti od 4 do 6 let. Pro děti jsou připraveny hudební pohádky, hry s loutkou i maňáskem. Rozvíjení řeči, smyslových a rozumových dovedností dětí. Schůzky se konají na zámku. Vedoucí: Mgr. Jana Šimůnková Šikulka Kroužek pro děti od 4 do 6 let. Účastníci se seznámí s různými výtvarnými technikami a vyráběním a dojde i na hry a soutěže. Rozvoj motorických dovedností i sociálních vztahů v kolektivu. Vedoucí: Bc. Věra Bártová

6 Igráček Pomocí stavebnic Lego, Merkur, Cheva a dalších materiálů budou členové rozvíjet svoji šikovnost a představivost. Kroužek je určen pro děti od 3 do 6 let. Vedoucí: Mgr. Jana Šimůnková Cena 700 Kč/rok Brepta Logopedický kroužek pro děti od 4 do 6 ti let. Diagnostika poruch řečové komunikace, prevence rozvoje řečových poruch, cviky na rozvoj motoriky mluvidel. Kolektivní terapie umožní dětem hravou a zábavnou formou překonávat jejich řečové obtíže. Vedoucí: Bc. Soňa Sieglerová Cena 800 Kč/rok Zveme všechny rodiče, kteří chtějí vést své děťátko již od nejútlejšího věku k rozvoji pohyblivosti, orientaci v prostoru, soustředění, uvolnění, zklidnění a radosti ze cvičení. Každé pondělí: 9,00 9,45 děti 2 3 roky 10,00 10,45 děti 1 2 roky 11,00 11,45 kojenci + batolata Lektorka: Jarmila Cermanová Poplatek 40Kč/hodina

7 Po domluvě s rodiči si vedoucí jednotlivých kroužků vyzvedávají děti z prvních až třetích tříd ve školní družině!!! Počítačová grafika se skřítkem FÍ pro děti z 1. a 2. třídy S počítačem a jeho obsluhou se děti seznámí zajímavou formou, ve které je obsažen i prvek hry. Děti si osvojí základy Wordu, Excelu, internetu a počítačovou grafiku. Počítač jim bude pomáhat v poznávání písmenek i čísel a v rozvíjení jemné motoriky, představivosti a kreativity. Vedoucí: Mgr. Jana Šimůnková Cena 800 Kč/rok Výuka na počítačích pro mírně pokročilé Účastníci se zdokonalí v práci na PC: MS Office (Word, Excel, Powerpoint) a dalších programech např. Photoshop. Součástí bude výuka základů práce s grafikou a zvukem, Zoner Photostudio. Vedoucí: Mgr. Jana Šimůnková Cena 800 Kč/rok PC experti Zdokonalování se především v aplikacích MS Office, Zoner Photostudio a Callisto. Kroužek určen pro opravdové fajnšmekry. Vedoucí: Mgr. Josef Svoboda Cena 800 Kč/rok Minecraft Sandboxová hra pro kluky i holky od 8 let, která vás vrhne do krychlovitého 3D světa, kde si hráč musí nasbírat materiál na stavbu obydlí i na výrobu nástrojů. Vedoucí: Mgr. Jana Šimůnková Cena 800Kč/rok

8 Dílna digitální fotografie ZÚ pro všechny milovníky fotografií a fotografování. Naučíte se vnímat svět přes fotografii a pracovat nejrůznějšími technikami při jejich digitální úpravě na počítači. Vedoucí: Ing. Miloslav Beneš Cena 800 Kč/rok Astronomický klub Členové kroužku se zdokonalují ve svých znalostech o sluneční soustavě, planetách, i o naší Zemi Pořádají pravidelná pozorování noční oblohy na místním letišti. Starají se o MINIPLANETÁRIUM. Klub je určen dětem od 8 let. Vedoucí: Zdeněk Mikule Cena 800 Kč/rok Elektrotechnika Děti se v tomto kroužku učí práci s pájkou, sestavování el. obvodů, stavebnic a dalším elektrotechnickým dovednostem. Vedoucí: Pavel Zelenka Cena 800 Kč/rok Mechatronika Z německých stavebnic Fischer technik si děti mohou stavět nejrůznější věci od autíček, jeřábů, až po výrobní linky ovládané počítačem. Kroužek spolupracuje s celostátním sdružením Amavet, účastní se různých přehlídek a soutěží. Vedoucí: Radek Růžička Cena 900 Kč/rok Tvorba animovaného filmu V kroužku děti uplatní svou fantazii při tvorbě vlastních příběhů a zároveň si osvojí práci s digitálním fotoaparátem a počítačem. Vedoucí: Ing. Miloslav Beneš Cena 800 Kč/rok Modelářství Kroužek pro děti od 6 let. Účastníky zde čekají nejrůznější druhy modelů k sestavování nejen z papíru. Jezdit budete s autíčky na dálkové ovládání a létat s drony a kvadrokoptérou, vyzkoušíte si práci na železničních modelech. Modelářství u dětí rozvíjí jemnou motoriku, fantazii a schopnost soustředit se. Vedoucí: Miloš Podzimek Cena 800 Kč/rok

9 Dětský parlament Toto uskupení je určeno všem dětem, které chtějí něco změnit. Děti spolupracují se zastupitelstvem města a pomáhají na akcích DDM a ICM. Účastní se setkání dětských a mládežnických parlamentů Libereckého kraje a vytváří projekty pro své vrstevníky. Vedoucí: Petr Šimůnek, Mgr. Jana Šimůnková Koumálek Věda hrou pro začátečníky - rozvoj tvořivosti, samostatnosti, zhotovování jednoduchých fyzikálních hraček, logické hry - mozkolamy. Vedoucí: Mgr. Jana Šimůnková Cena: 600Kč/rok Výuka hry na flétnu Výuka hry na flétnu pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé. Zvládnutí základní techniky. Přechod od jednoduchých písniček ke složitějším skladbám. Vedoucí: Jana Pfeiferová Cena 900 Kč/rok Výuka hry na kytaru Kroužek určený pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé. Výuka od samotného držení nástroje až po možnost vystoupení před publikem. Písničky folk, country i moderní. Vedoucí: PaedDr. Pavel Pavelka, Mgr. Lucie Vilimovská, Jarmila Cermanová, Lucie Kobrlová Cena 900 Kč/rok Bubnování v kruhu Bubnování v kruhu je velmi silný emotivní zážitek, při kterém dochází k příjemnému uvolnění, odreagování a pozitivnímu vyladění. Nepotřebujete umět hrát na žádný hudební nástroj, stačí se uvolnit a nechat unášet rytmem a atmosférou. Vyzkoušíte si hru na různé druhy rytmických nástrojů. Budeme hrát rozmanité rytmy, doprovázet jiné hudební nástroje a možná dojde i na některé experimenty - např. hra k tanci. Kroužek je vhodný pro děti od 12 let. Vedoucí: Jiří Šlajchrt Mažoretkový soubor Popelky II Mažoretkový soubor pro dívky od 11 let. Děvčata vystupují na plesech a nejrůznějších sportovních i kulturních akcích po celé ČR. Vedoucí: Šárka a Jiří Peškarovi Cena 1000Kč/rok

10 Mažoretkový soubor Popelky III Pro dívky ve věku od 6 do 10 let. Soubor mažoretek pro mladší kategorii dívek, kterým se zalíbil mažoretkový sport. Vedoucí: Šárka a Jiří Peškarovi Cena 1000Kč/rok Moderní tance Kroužek pro kluky a holky, který je organizován ve spolupráci s taneční školou ILMA Turnov. Výuka probíhá ve dvou věkových skupinách, tanečníci se učí základům Hip Hop, Disco Dance, Break dance, Disco-show. Vedoucí: Mgr. Růžena Nejedlová Cena 1200 Kč/rok Irské tance V kroužku se naučíte základní kroky irských lidových tanců, čeká vás rozcvička, výuka jednotlivých kroků a trénink techniky, celé tance, protažení a hlavně spousta zábavy a fajn hudby. Vhodné pro děti od 12 let. Vedoucí: Valerie Kolesárová Cena 600Kč/rok Orientální tance Poznejte radost z orientálního tance prospějte tím svému fyzickému i psychickému zdraví. Vhodné pro děti od 12 let. Vedoucí: Pavlína Šmejcová Kin ball Kin-ball je míčová hra, která vznikla v Kanadě. Je to sport, ve kterém proti sobě hrají tři barevně odlišené týmy. Je dostupný všem dětem od 8 let. Aktivita vhodná pro všechny kluky i holky, a to bez velkých nároků na sportovní nadání. Vedoucí: Mgr. Jana Šimůnková Cena - 700Kč/rok Netradiční sportovní hry Kroužek pro kluky i holky od 2. třídy, kteří se chtějí věnovat pohybovým aktivitám pro radost. Během roku si vyzkoušíte ringo i baseball, trampolíny, netradiční míčové hry a další sportovní aktivity. Vedoucí: Mgr. Jakub Rajm Cena 700 Kč/rok

11 Šachy Královská hra, která si za tisíciletou historii nalezla miliony příznivců a nadšenců. Dětem pomáhá tříbit mysl a rozvíjet logické a strategické myšlení. Vedoucí: Ing. Václav Volman Jóga Ucelený systém fyzických, dechových a relaxačních technik vedoucích k zlepšení tělesného i duševního zdraví a celkové harmonii těla. Vedoucí: Vlaďka Suchardová Cena 700 Kč/rok Keramické dílny Práce s keramickou hlínou různými technikami (modelování, lepení plátů, otisky materiálů) a zdobení hotových dekoračních i užitkových předmětů glazurou i oxidy. Vedoucí: Romana Čurdová, Mgr. Hana Podzimková, Bc. Věra Bártová Cena 700 Kč/rok Výtvarná dílna Pro děti ve věku 7-10 let. V kroužku si děti vyzkouší netradiční výtvarné techniky kašírování, batikování, šití, háčkování, ubrouskovou techniku, pečení perníků aj. Pracovat budou s textilem, vlnou, papírem, korálky, přírodním materiálem Vedoucí: Miroslava Dobiášová Cena 700 Kč/rok Tvořivá dílna Pro děti od 11 do 15 let. Hand-made výrobky tvořené technikami např. decoupage, výroba šperků, malba na kameny, šití, háčkování, pletení, scrapbooking, aranžování květin. Vedoucí: Miroslava Dobiášová Cena 700 Kč/rok

12 Loutkový soubor Popelka Členové LS rozdávají svými pohádkami pravidelně radost malým dětem. Práce s javajkami a marionetami, výroba kulis a loutek. Vedoucí: Ladislav Sůva Angličtina pro děti - začátečníci Kroužek angličtiny pro prvňáčky, ve kterém si hravou formou osvojí první anglické výrazy. Vedoucí: Ivana Dušková Cena 1000,- Kč/rok + učebnice cca 400 Kč Angličtina pro děti mírně pokročilé Navazující kurz angličtiny pro děti, které se již v loňském či předloňském roce angličtině věnovaly a chtějí své znalosti nadále rozvíjet dle učebnice Chatterbox. Vedoucí: Ivana Dušková Cena 1000,- Kč/rok Včelaři Kroužek mladých včelařů se kromě samotné práce se včelami a včelími produkty věnuje také dalším aktivitám, kterými si členové kroužku prohlubují teoretické i praktické znalosti o přírodě. Vedoucí: Zdeněk Mikule Jen tak Pro kluky i holky, kteří si chtějí jen tak hrát, sportovat, zpívat, bubnovat, něco dobrého uvařit, něco hezkého vyrobit, vyjet si na výlet do přírody, zkrátka se něco naučit a něco zažít jen tak pro radost. Vedoucí: Jarmila Cermanová Moderní vaření Kroužek je určen děvčatům i chlapcům, kteří se chtějí zdokonalit v kuchařském umění. Vaření podle pohádkových receptů a základy stolničení. Vedoucí: Bc. Věra Bártová

13 Bubnování v kruhu Bubnování v kruhu je velmi silný emotivní zážitek, při kterém dochází k příjemnému uvolnění, odreagování a pozitivnímu vyladění. Nepotřebujete umět hrát na žádný hudební nástroj, stačí se uvolnit a nechat unášet rytmem a atmosférou. Vyzkoušíte si hru na různé druhy rytmických nástrojů. Budeme hrát rozmanité rytmy, doprovázet jiné hudební nástroje a možná dojde i na některé experimenty jako například hra k tanci. Vedoucí: Jiří Šlajchrt Výuka hry na kytaru Kroužek určený pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé. Výuka od samotného držení nástroje až po možnost vystoupení před publikem. Písničky - folk, country i moderní. Vedoucí: PaedDr. Pavel Pavelka Cena 900 Kč/rok Dílna digitální fotografie Umění je nejen fotografovat, ale také fotografii upravit, tak aby ji bylo možné zaslat například do soutěže nebo na výstavu. Vlastní práce, výstavy, tvorba kalendářů Vedoucí: Ing. Miloslav Beneš Cena 800 Kč/rok Modelářství Čekají na vás nejrůznější druhy modelů k sestavování nejen z papíru. Jezdit budete s autíčky na dálkové ovládání a létat s drony a kvadrokoptérou, seznámíte se s železničními modely. Modelářství rozvíjí jemnou motoriku, fantazii a schopnost soustředit se. Vedoucí: Miloš Podzimek Cena 900 Kč/rok Animovaný film V kroužku uplatníte svou fantazii při tvorbě vlastních příběhů a zároveň si osvojíte práci s digitálním fotoaparátem a počítačem. Vedoucí: Ing. Miloslav Beneš Cena 800 Kč/rok

14 Minecraft Sandboxová hra, která vás vrhne do krychlovitého 3D světa, kde si hráč musí nasbírat materiál na stavbu obydlí i na výrobu nástrojů. Vedoucí: Mgr. Jana Šimůnková Cena 800Kč/rok Astronomie Členové se zdokonalují ve svých znalostech o sluneční soustavě, planetách i naší Zemi. Pořádají pravidelné pozorování noční oblohy na místním letišti. Starají se o MINIPLANETÁRIUM. Vedoucí: Zdeněk Mikule Cena 800 Kč/rok Mažoretky Popelky I Mažoretkový soubor Popelky má v Lomnici n. Pop. téměř dvacetiletou tradici. Děvčata vystupují na plesech a nejrůznějších sportovních i kulturních akcích po celé ČR i v zahraničí. Vedoucí: manželé Šárka a Jiří Peškarovi Cena 1000 Kč/rok Cvičení na míčích Cvičební styl posilující ochablé svalstvo, zlepšující rovnováhu a pružnost těla. Vedoucí: Jarmila Cermanová Irské tance V kroužku se naučíte základní kroky irského lidového tance, čeká vás rozcvička, výuka kroků a trénink techniky, celé tance, protažení a hlavně spousta zábavy a fajn hudby. Vedoucí: Valerie Kolesárová Cena 600Kč/rok Orientální tance Poznejte radost z orientálního tance prospějte tím svému fyzickému i psychickému zdraví. Vedoucí: Pavlína Šmejcová

15 Jóga Ucelený systém fyzických, dechových a relaxačních technik, vedoucích k zlepšení tělesného i duševního zdraví a celkové harmonii těla. Vedoucí: Miluška Vaňková Cena 700 Kč/rok Cvičení na trampolínách Moderní zábavné intenzivní cvičení na malých trampolínách kombinované s posilováním všech partií těla a protahováním. Lektoři Jakub Rajm a Kateřina Zelmanovičová Cena 50 Kč/hodinu Bodyforming box Skupinové, zábavné a energeticky vysoce účinné cvičení na speciálně upravených boxovacích totemech, při kterém vyplavíte endorfiny a dostanete se do fyzické kondice. Vedoucí: Michaela Hromádková Cena: 70 Kč/hodinu Moderní tanec Kroužek je organizován ve spolupráci s taneční školou ILMA Turnov. Výuka probíhá ve dvou věkových skupinách, tanečníci se učí základům Hip Hop, Disco Dance, Break dance a Disco-show. Vedoucí: Mgr. Růžena Nejedlová Cena 1200 Kč/rok Cvičení s Laďkou Procvičování svalů kolem páteře, posilování svalových skupin, jógové dýchání, protažení a relaxace. Cvičení probíhá 2x týdně. Vedoucí: Ladislava Suchardová Cena 40Kč/hodinu Step aerobik kombinovaný s powerjógou Cvičení na sportovních bedýnkách pro posílení celého těla. Vedoucí: Jarmila Cermanová Cena 40 Kč/hodinu

16 Keramika Práce s keramickou hlínou, modelování, odlévání do sádrových forem, zdobení keramiky, glazování i práce na hrnčířském kruhu. Vedoucí: Bc. Vlasta Otmarová Cena 700 Kč/rok Loutkový soubor Popelka Členové LS rozdávají svými pohádkami pravidelně radost malým dětem. Práce s javajkami a marionetami, výroba kulis i loutek. Vedoucí: Ladislav Sůva Kreativní dílna Práce s keramickou hlínou, nové trendy výtvarných technik, Twist Art, pedig, malba na sklo, krakelování, výroba svíček Vedoucí: Romana Čurdová Cena 40 Kč/lekce + náklady na materiál Mládežnický parlament Je určen všem, kteří chtějí něco změnit Mládežníci spolupracují se zastupitelstvem města a pomáhají na akcích DDM a ICM. Účastní se setkání dětských a mládežnických parlamentů Libereckého kraje a vytváří projekty pro své vrstevníky. Vedoucí: Petr Šimůnek, Linda Ptáčníková

17 Otevřen každý den od 12,00 do 17,00 hodin Pro děti i mládež. Vstup zdarma, žádná registrace. Prostor pro váš volný čas s kamarády. Můžete si zde zkrátit čas při čekání na autobus nebo na rodiče, hrát si nejrůznější hry, x box, fotbálek

18 Kurzy na PC, internetu, tvorba webu, správa webových serverů, programování Cvičení na míčích Bubnování v kruhu Step aerobic kombinovaný s powerjógou Loutkový soubor Popelka Kytara Jóga Cvičení s Laďkou Cvičení na trampolínách Bodyforming box Kreativní dílna Irské tance Keramika Orientální tance

19 Dopolední cvičení Dopolední cvičení pro seniory. Protahování, dýchání, cvičení na míčích... Vedoucí: Jarmila Cermanová Cena 30 Kč/hodinu Klub seniorů Pravidelná posezení nejen seniorů při muzice, zpěvu a povídání. Připraveno je vždy občerstvení i zajímavý doplňkový program. Koná se na zámku 1x měsíčně. Vedoucí: Mgr. Jana Šimůnková Cvičení na míčích Cvičební styl posilující ochablé svalstvo, rovnováhu a pružnost těla. Vedoucí: Jarmila Cermanová Cena 40 Kč/hodinu Práce s internetem, výuka na počítačích, tvorba webu, práce s digitálním fotoaparátem Podrobné informace s individuálním přístupem získáte v DDM nebo na telefonu ,

20 Mateřské centrum Dudlík Mateřské a rodinné centrum Dudlík nabízí prostor pro setkávání rodičů i rodinných příslušníků a jejich dětí při nejrůznějších aktivitách. Masáže dětí a kojenců + základy aromaterapie Ukážeme si, jak lze využít doteku a jemného hlazení k relaxaci a pocitu pohody, naučíme se sestavu velmi citlivého masírování dětského těla, která napomáhá uvolnění svalového napětí, stimuluje oběh krve děťátka, zlepšuje činnost jednotlivých orgánů a tkání, dýchání a okysličení celého organismu. Ovlivňuje zpevnění a uvolnění svalstva a koordinaci pohybů. - Ideální věk dětí je od narození do 8 měsíců, ale i kdykoliv později - Kurz vhodný pro těhotné, rodiče, ale i pro laskavé lidi, kteří pečují o děti jim svěřené - Kurz zahrnuje 2x 2 hodiny, cena 300 Kč Regionální centrum programu: Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE Award) Výzva pro mladé od 14. let!!! Chceš se v něčem zlepšit, poznat nové lidi, vidět kus světa a zasportovat si? Protože to všechno s DofE Award dokážeš. Už jsi někdy měl zajímavé plány, ale pak se něco zvrtlo a ty jsi to vzdal? Nebo jsi jen nenašel příležitost, jak tyto plány zrealizovat? Pak je pro tebe DofE Award to pravé. Regionální centrum pro zřízení SENIOR PASU Aktivních seniorů neustále přibývá a hledají stále nové a zajímavé způsoby, jak trávit čas. A právě v tom jim pomáhá Senior pas. Kromě slev na zboží či služby, přináší také řadu nápadů a tipů na výlety, zájezdy nebo návštěvy galerií a muzeí. Akce na klíč Na základě přání a konzultace připravíme a zajistíme akci na klíč. Máme bohaté a mnohaleté zkušenosti, zaručujeme profesionální přístup k individuálním požadavkům klienta, zabezpečíme kvalifikované organizátory a pedagogy. Akce na klíč připravíme a zajistíme v našich či ve vámi vybraných prostorách.

21 Tvořivá dílna Zajistíme na vaši akci stánek kreativních technik pro děti, mládež i dospělé, např. korálkování, drátkování, malování na sklo, výrobky z papíru nebo loutkovou dílnu včetně dramatické výchovy. Programy pro školy a školská zařízení: Drumbeny Hodinový program pro děti, dospělé i seniory. Tancování, zpívání a hra na hudební nástroje. Program Slunce Program pro mateřské školy, 1. stupeň ZŠ a NNO. Videoprojekce let nekonečným vesmírem. Výtvarná dílna vytváříme vesmír, motivační čtení. Od semínka k chlebu Kolik práce stojí za jedním bochníkem chleba? Praktické seznámení s obilninami, mletím obilí a výrobou chleba. Každý si zasadí své semínko. Čeká vás hra na mlynáře Evropský vláček 1. blok (Vánoce v Evropě), 2. blok (Cestujeme Evropou). Projekt je určen pro žáky 5. ročníků ZŠ, ale dle zájmu i ostatním, kteří se chtějí interaktivní formou dozvědět co nejvíce informací o Evropě. Dramatická výchova se zaměřením na loutkové divadlo Poznáte zákulisí loutkového divadla a na chvíli se z vás stanou herci. Kurzy ve spolupráci s Národním institutem dalšího vzdělávání Praha Nabídka praxe pro studenty DDM Sluníčko je organizací akreditovanou k provádění vzdělávacích programů MŠMT - č.j.: MSMT /1/ ze dne

22

23 Milí školáci! Přinesete-li vybarvený obrázek do DDM Sluníčko, čeká na vás malá odměna.

výtvarné, rukodělné a řemeslné

výtvarné, rukodělné a řemeslné výtvarné, rukodělné a řemeslné KÓD VR 07 KÓD VR 06 KÓD VR 05 KÓD VR 04 KÓD VR 03 KÓD VR 02 KÓD VR 01 MALOVÁNÍ PRO NEJMENŠÍ Pastelka pro děti 4 6 let Pro malé malíře od 4 do 6 let, kteří stále něco malují.

Více

ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM 2013 2017

ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM 2013 2017 ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM 2013 2017 1 1. Identifikační údaje Název: Městský dům dětí a mládeže Úvaly Adresa: V. Nováka 372, 250 82 Úvaly IČO: 43754791 IZO: 108003973 Zřizovatel: Město Úvaly MDDM Úvaly je

Více

Nabídka kroužků DDM Vimperk 2015 2016

Nabídka kroužků DDM Vimperk 2015 2016 Nabídka kroužků DDM Vimperk 2015 2016 Organizační informace: Zájmová činnost začíná ve čtvrtek 1. října 2015 a končí 31. května 2016 Jestliže si vyberete z naší nabídky, řádně vyplňte celou přihlášku,

Více

volnočasové aktivity 2009/2010 Speciální příloha berounského měsíčníku Radniční list

volnočasové aktivity 2009/2010 Speciální příloha berounského měsíčníku Radniční list volnočasové aktivity 2009/2010 Speciální příloha berounského měsíčníku Radniční list 8 Aqua-aerobik Baby Club Hrošík Telefon: 737 148 736 babyclub.hrosik@seznam.cz Internetové stránky: www.babyclub-hrosik.cz.

Více

volnočasové aktivity příloha berounského měsíčníku Radniční list

volnočasové aktivity příloha berounského měsíčníku Radniční list volnočasové aktivity příloha berounského měsíčníku Radniční list 2012/2013 Seznam organizací Aikido Ikeda Dojo Beroun... 4 Aqua Aerobic - Alena Beránková Vančová... 3 Angličtina s Jimmym... 9 Ateliér na

Více

Informace - kroužky DDM Nová generace 2014/2015

Informace - kroužky DDM Nová generace 2014/2015 Informace - kroužky DDM Nová generace 2014/2015 I letos jsme pro vás připravili pestrou nabídku našich kroužků, na které se můžou vaše děti těšit. Mezi nové kroužky patří například školní časopis, historický

Více

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, CHLUMEC NAD CIDLINOU, 9.KVĚTNA 198

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, CHLUMEC NAD CIDLINOU, 9.KVĚTNA 198 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, CHLUMEC NAD CIDLINOU, 9.KVĚTNA 198 Vážení rodiče, milé děti, nabízíme vám širokou možnost využití volného času, rozvíjení talentu a získávání nových poznatků, vědomostí a kamarádů.

Více

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava

D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava. Brněnská 29, Jihlava D ů m d ě t í a m l á d e ž e Jihlava Brněnská 29, Jihlava PRO OBDOBÍ 2011-2012 Obsah I. Charakteristika zařízení:... 3 II. Cíle vzdělávání:... 3 III. Délka vzdělávání:... 4 IV. Formy a obsah vzdělávání:...

Více

volnočasové aktivity 2010/2011 Speciální příloha berounského měsíčníku Radniční list

volnočasové aktivity 2010/2011 Speciální příloha berounského měsíčníku Radniční list volnočasové aktivity 2010/2011 Speciální příloha berounského měsíčníku Radniční list 8 Aqua-aerobik Baby Club Hrošík Telefon: 737 148 736 babyclub.hrosik@seznam.cz Internetové stránky: www.babyclub-hrosik.cz.

Více

Dům dětí a mládeže Benešov Poštovní 1668, 256 01 Benešov Školní vzdělávací program

Dům dětí a mládeže Benešov Poštovní 1668, 256 01 Benešov Školní vzdělávací program Dům dětí a mládeže Benešov Poštovní 1668, 256 01 Benešov Školní vzdělávací program Vypracovala: Milada Rýdlová ředitelka DDM Benešov Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika DDM 3. Cíle zájmového

Více

Obsah projektu: 5. formy, obsah, délka a časový plán jednotlivých vzdělávacích cílů

Obsah projektu: 5. formy, obsah, délka a časový plán jednotlivých vzdělávacích cílů Projekt Lyska 2012 Motto: 1. Procesem tvorby a s ním spojenými prožitky umožňujeme získávat zkušenosti a informace o věcech, vztazích i světě i sobě samém. Vypracovala: Lydie Procházková Leden 2012 Obsah

Více

NECHTE SI SVÉ DĚTI V DOMEČKU HRÁT A NEMUSÍTE SE O NĚ BÁT!

NECHTE SI SVÉ DĚTI V DOMEČKU HRÁT A NEMUSÍTE SE O NĚ BÁT! Nabídka ZÚ Křížová 18 (1954 1993) Křižíkova 10 (1993 1995) Brněnská 46 (1995 ) Brněnská 29 (2001 ) MOTTO: NECHTE SI SVÉ DĚTI V DOMEČKU HRÁT A NEMUSÍTE SE O NĚ BÁT! Webové stránky: www.ddmjihlava.cz E-mail:

Více

volnočasové aktivity ve městě Beroun

volnočasové aktivity ve městě Beroun volnočasové aktivity ve městě Beroun 2014/2015 Seznam organizací Aikido Ikeda Dojo Beroun... 3 Angličtina s Jimmym... 8 Astra Lingua - Jazykové centrum Beroun 8 Ateliér Na vyhlídce... 16 Baby Club Hrošík...

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Školní vzdělávací program DDM Nymburk wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop 2011 / 2012 asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz

Více

PROJEKT 2015 PRACOVIŠTĚ LOUKA

PROJEKT 2015 PRACOVIŠTĚ LOUKA PROJEKT 2015 PRACOVIŠTĚ LOUKA Bzenecká 23 628 00 Brno Předkladatel projektu Mgr. Kateřina Konečná Vedoucí pracoviště Louka Brno, listopad 2014 1 Obsah 1 CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠTĚ LOUKA... 3 2 MATERIÁLNÍ

Více

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU IVANČICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU IVANČICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU IVANČICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁPIS DO ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ Zápis všech účastníků (dětí i dospělých) probíhá centrálně v budově SVČ Ivančice, Zemědělská

Více

PROJEKT 2013 PRACOVIŠTĚ LOUKA Bzenecká 23 628 00 Brno Předkladatel projektu Ing. Lucie Hájková Vedoucí pracoviště Louka

PROJEKT 2013 PRACOVIŠTĚ LOUKA Bzenecká 23 628 00 Brno Předkladatel projektu Ing. Lucie Hájková Vedoucí pracoviště Louka PROJEKT 2013 PRACOVIŠTĚ LOUKA Bzenecká 23 628 00 Brno Předkladatel projektu Ing. Lucie Hájková Vedoucí pracoviště Louka Brno, listopad 2012 1 ÚVOD 1 CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠTĚ LOUKA... 3 2 MATERIÁLNÍ PODMÍNKY...

Více

NABÍDKA. zájmové činnosti školní rok 2013/2014. Předškoláci. Školáci. Jazykové. Estetické. Taneční. Sportovní. Přírodovědné.

NABÍDKA. zájmové činnosti školní rok 2013/2014. Předškoláci. Školáci. Jazykové. Estetické. Taneční. Sportovní. Přírodovědné. Předškoláci NABÍDKA zájmové činnosti školní rok 2013/2014 Školáci Jazykové Estetické Taneční Sportovní Přírodovědné Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun Vančurova 46, 563 01 Lanškroun tel.: 465 322 515,

Více

PROJEKT 2012 PRACOVIŠTĚ LOUKA Bzenecká 23 628 00 Brno Předkladatel projektu Ing. Lucie Hájková Vedoucí pracoviště Louka

PROJEKT 2012 PRACOVIŠTĚ LOUKA Bzenecká 23 628 00 Brno Předkladatel projektu Ing. Lucie Hájková Vedoucí pracoviště Louka PROJEKT 2012 PRACOVIŠTĚ LOUKA Bzenecká 23 628 00 Brno Předkladatel projektu Ing. Lucie Hájková Vedoucí pracoviště Louka Brno, listopad 2012 1 ÚVOD 1 CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠTĚ LOUKA...3 2 MATERIÁLNÍ PODMÍNKY...3

Více

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, CHLUMEC NAD CIDLINOU, 9.KVĚTNA 198

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, CHLUMEC NAD CIDLINOU, 9.KVĚTNA 198 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, CHLUMEC NAD CIDLINOU, 9.KVĚTNA 198 Vážení rodiče, milé děti, nabízíme vám širokou možnost využití volného času, rozvíjení talentu a získávání nových poznatků, vědomostí a kamarádů.

Více

Volný čas a sport v Říčanech a okolí

Volný čas a sport v Říčanech a okolí VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY Mimořádná příloha 2014/2015 Volný čas a sport v Říčanech a okolí PŘÍLOHA Slovo úvodem Jakub Halaš ředitel Muzea Říčany Díky činnosti mnoha aktivních organizací, jednotlivců

Více

U Výstaviště 1429 370 05 České Budějovice telefon: 385 310 201, 385 310 202, 389 603 935 info@m-tes.cz www.m-tes.cz K R O U Ž K Y 2014-2015

U Výstaviště 1429 370 05 České Budějovice telefon: 385 310 201, 385 310 202, 389 603 935 info@m-tes.cz www.m-tes.cz K R O U Ž K Y 2014-2015 U Výstaviště 1429 370 05 České Budějovice telefon: 385 310 201, 385 310 202, 389 603 935 info@m-tes.cz www.m-tes.cz K R O U Ž K Y ZÁJMOVÉ 2014-2015 škola Lyžařská tábor Příměstský Aktuální nabídku kroužků

Více

Naše tábory. Jak se přihlásit na tábor

Naše tábory. Jak se přihlásit na tábor Úvodem Věříme, že si z naší bohaté nabídky táborů a soustředění vyberete a že s námi aktivně strávený čas o letních prázdninách vás uspokojí a přinese vám zážitky a vzpomínky na celý život. Naše tábory

Více

Slivenecký klub Švestka

Slivenecký klub Švestka Slivenecký klub Švestka Volnočasové centrum MČ Praha-Slivenec: Ke Smíchovu 22, Praha 5, 154 00 www.klubsvestka.cz Klubovna Klubu seniorů Slivence a Holyně: ul. K Lochkovu 6 www.praha-slivenec.cz www.rc-pecka.cz

Více

MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ

MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ Školní družina při Základní škole, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ výchovně vzdělávací program školní družiny Mgr. Pavel Černý ředitel školy Věra Hodermarská

Více

Kroužky a kurzy 2009/10

Kroužky a kurzy 2009/10 AKCE SDRUŽENÍ ROZTOČ Kroužky a kurzy 2009/10 kolotoč umění, života a tradic Sdružení Roztoč, www.roztoc.cz Srdečně zveme vás, děti i dospělé, na zápis do kroužků a kurzů na školní rok 2009/10, který proběhne

Více

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE SOVA CHEB Goethova 26, příspěvková organizace 350 02, Cheb www.ddmcheb.cz NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015 Pravidelné zájmové kroužky Na následujících stránkách naleznete

Více

Děti, mládež a volný čas v Olomouckém kraji

Děti, mládež a volný čas v Olomouckém kraji Děti, mládež a volný čas v Olomouckém kraji nabídka využití volného času dětí a mládeže středisky volného času, vybranými nestátními neziskovými organizacemi a informačními centry pro mládež v Olomouckém

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Dům dětí a mládeže, Kutná Hora Kremnická 32, 284 01 Kutná Hora Tel.: 327512089, e-mail:ddm@kh.cz

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Dům dětí a mládeže, Kutná Hora Kremnická 32, 284 01 Kutná Hora Tel.: 327512089, e-mail:ddm@kh.cz Dům dětí a mládeže, Kutná Hora Kremnická 32, 284 01 Kutná Hora Tel.: 327512089, e-mail:ddm@kh.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovala: Jitka Krištofová Ředitelka DDM Kutná Hora 1 Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pardubice 21. 4. 2015 Zpracovali: Mgr. Lenka Kupková, Bc. Hana Lieberzeitová, Martin Šantrůček, DiS, Bc. Ondřej Březina a Mgr. Miloš Adamů. Vydává: Mgr. Miloš Adamů, ředitel DDM

Více