Usnesení. Usnesení. 7. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0360/RMOb1822/7/ /RMOb1822/7/19

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení. Usnesení. 7. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0360/RMOb1822/7/ /RMOb1822/7/19"

Transkript

1 7. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0360/RMOb1822/7/ /RMOb1822/7/19 Ing. Zuzana Ožanová v. r. starostka Ing. David Witosz v. r. 1. místostarosta

2 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel: Číslo usnesení Materiál Název 0360/RMOb1822/7/19 01/VED/01 Návrh na jmenování interního auditora 0361/RMOb1822/7/19 01/VED/02 Žádost o poskytnutí finančních prostředků ze sociálního fondu 0362/RMOb1822/7/19 02/OFR/01 Návrh na rozpočtové opatření č. 2/2019 rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok /RMOb1822/7/19 02/OFR/02 Žádost o prominutí úroků z prodlení (tzv. generální pardon) 0364/RMOb1822/7/19 02/OFR/03 Žádost o prominutí poplatků z prodlení 0365/RMOb1822/7/19 02/OFR/04 Informace o zániku vymahatelnosti pohledávky 0366/RMOb1822/7/19 02/OFR/05 Žádost o prominutí úroků z prodlení 0367/RMOb1822/7/19 02/OFR/07 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 8/2015, kterou se reguluje provozování loterií a jiných podobných her na území statutárního města Ostravy a kterou se reguluje provozování hazardních her na území statutárního města Ostravy 0368/RMOb1822/7/19 03/OIMH/01 Souhlas s kácením dřevin z důvodu stavby Regenerace sídliště Šalamouna 6. etapa 0369/RMOb1822/7/19 03/OIMH/02 Souhlas s odstraněním tisu, VKP Bezručův sad 0370/RMOb1822/7/19 03/OIMH/03 Upozornění na dřeviny ve špatném zdravotním stavu 0371/RMOb1822/7/19 03/OIMH/04 Žádost o souhlas s kácením dřevin v rámci stavby Přednádraží Ostrava - Přívoz, prodloužení ul. Skladištní Stránka 2 z 56

3 Číslo usnesení Materiál Název 0372/RMOb1822/7/19 03/OIMH/05 Návrh na zadání realizace akce Trvalkový záhon na ulici Českobratrská před Janáčkovou konzervatoří formou vertikální spolupráce 0373/RMOb1822/7/19 03/OIMH/06 Žádost o souhlas s kácením dřevin, rostoucích na pozemku parc. č v k. ú. Moravská Ostrava, v rámci akce Revitalizace Havlíčkova nábřeží - úsek Na Hradbách-Kostelní 0374/RMOb1822/7/19 03/OIMH/07 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č /2018/OIMH na realizaci akce Waldorfská ZŠ a MŠO výměna oken, zateplení, oprava podlah a fasády starého objektu 0375/RMOb1822/7/19 03/OIMH/10 Návrh na uzavření smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu pro zajištění zadavatelské činnosti v rámci akce Infrastruktura ZŠ 0376/RMOb1822/7/19 04/OME/01 Návrh na udělení souhlasu s umístěním stavby Parkoviště Most Českobratrská v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Porážková, Soukenická, Českobratrská) 0377/RMOb1822/7/19 04/OME/03 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na pozemky zastavěných stavbami garáží jiného vlastníka v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 0378/RMOb1822/7/19 04/OME/04 Návrh záměru pronájmu pozemků zastavěných stavbami garáží jiných vlastníků v k. ú. Moravská Ostrava a v k. ú. Přívoz, vše obec Ostrava 0379/RMOb1822/7/19 04/OME/05 Návrh pronájmu pozemků zastavěných stavbami garáží jiných vlastníků v k. ú. Moravská Ostrava a v k. ú. Přívoz, vše obec Ostrava 0380/RMOb1822/7/19 04/OME/06 Návrh společnosti GasNet, s. r. o., na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Českobratrská) Stránka 3 z 56

4 Číslo usnesení Materiál Název 0381/RMOb1822/7/19 04/OME/07 Návrh záměru pronájmu části pozemku parc č. 1222/1 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ulice Křižíkova) 0382/RMOb1822/7/19 04/OME/08 Návrh záměru pronájmu části pozemku parc. č a části pozemku parc. č vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ulic Čs. legií a Milíčova) 0383/RMOb1822/7/19 04/OME/09 Návrh na ukončení nájmu části pozemku parc. č. 2202/172 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dohodou (lokalita ulice Lechowiczova) 0384/RMOb1822/7/19 04/OME/10 Návrh na udělení souhlasu s umístěním a realizací stavebních objektů v rámci stavby Sklad a prodejna hutního materiálu, uzavření smlouvy o poskytnutí práva provést stavbu, zřízení služebnosti inženýrské sítě a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě (lokalita ul. Karla Líby, Heydukova, Dobrovského) 0385/RMOb1822/7/19 04/OME/11 Návrh záměru změnit nájemní smlouvu č /2016/OM ze dne (lokalita ulice Stodolní) 0386/RMOb1822/7/19 04/OME/12 Návrh společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v k. ú. Moravská Ostrava (lokalita ul. Lechowiczova, Hornopolní) 0387/RMOb1822/7/19 04/OME/13 Návrh na udělení souhlasu s umístěním a realizací stavebních objektů v rámci stavby Rekonstrukce JINDŘICH CENTER v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, uzavření smlouvy o poskytnutí práva provést stavbu a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací (lokalita ul. Ostrčilova, Nádražní) Stránka 4 z 56

5 Číslo usnesení Materiál Název 0388/RMOb1822/7/19 04/OME/14 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí práva provést stavbu č /2017/OM ze dne k pozemku v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. Koksární) 0389/RMOb1822/7/19 04/OME/17 Návrhy dohod o realizaci přeložek plynovodních přípojek a částí odběrných plynových zařízení budov svěřených městskému obvodu v souvislosti se stavbou REKO MS Ostrava - Chelčického+3 (lokalita ul. Chelčického, S. K. Neumanna) 0390/RMOb1822/7/19 04/OME/18 Návrh na výpověď z nájmu částí pozemků parc. č. 974/3, parc. č. 974/4, parc. č. 1520/1, parc. č. 3519/3 a parc. č. 3559/2, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ulic Českobratrská a Nádražní - reklamní lavičky) 0391/RMOb1822/7/19 04/OME/19 Opětovná žádost o předchozí souhlas s předkupním právem k pozemku parc. č. 2953/2, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava(lokalita 1. máje) 0392/RMOb1822/7/19 04/OMS/01 Žádost nájemce bytu č. 55 v domě Hornopolní 2851/49 v Ostravě o prodloužení doby trvání nájmu 0393/RMOb1822/7/19 04/OMS/02 Návrh na pronájem bytů formou výběrového řízení 0394/RMOb1822/7/19 04/OMS/04 Návrh záměru obce pronajmout prostory sloužící podnikání, nebytové prostory v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 0395/RMOb1822/7/19 04/OMS/05 Žádost společnosti CHOBOLA, s. r. o., o souhlas pronajímatele s umístěním reklam v areálu Kosmova 624/5, Ostrava-Přívoz 0396/RMOb1822/7/19 04/OMS/06 Žádost nájemce //////////////// o slevu z nájmu - nebytové prostory v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, Nádražní 50, návrh záměru Stránka 5 z 56

6 Číslo usnesení Materiál Název 0397/RMOb1822/7/19 04/OMS/10 Žádost /////////////////////// - nájemce prostoru sloužícího podnikání o udělení souhlasu pronajímatele ve smyslu ustanovení 2305 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 0398/RMOb1822/7/19 04/OMS/11 Návrh na uzavření dodatku č. 7 k nájemní smlouvě o přenechání nemovitostí do nájmu uzavřené dne (//////////////) 0399/RMOb1822/7/19 04/OMS/12 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 5 v domě s pečovatelskou službou na ulici Dobrovského 1069/53 v Ostravě individuálním způsobem 0400/RMOb1822/7/19 04/OMS/14 Žádost společnosti PASTA ORIGINAL s.r.o. o změnu účelu nájmu prostoru sloužícího podnikání v Ostravě - Moravské Ostravě, 28. října 285/13, jednotky č. 285/901, návrh záměru 0401/RMOb1822/7/19 04/OMS/15 Žádost nájemce bytu č. 10 v domě s č. p. 691 na ulici Chelčického č. or. 8, který je součástí pozemku parc. č. 816 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ukončení nájmu bytu a jeho převedení na spolubydlící osobu 0402/RMOb1822/7/19 04/OMS/16 Návrh na obnovení nájemního vztahu k bytu č. 2 v domě na ulici Orebitská 859/18 v Ostravě 0403/RMOb1822/7/19 04/OMS/17 Informace o podaných výpovědích z nájmu prostor sloužících podnikání v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, návrh záměru tyto prostory pronajmout 0404/RMOb1822/7/19 04/OMS/18 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky Oprava a údržba domovního a bytového fondu drobné zednické práce 0405/RMOb1822/7/19 04/OMS/19 Užívání oboustranného světelného panelu, umístěného na části pozemku parc. č. 389/1, k. ú. Přívoz, nám. Sv. Čecha, návrh záměru Stránka 6 z 56

7 Číslo usnesení Materiál Název 0406/RMOb1822/7/19 04/OMS/20 Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. NP/OM/2016/018 ze dne , Puchmajerova /RMOb1822/7/19 04/OMS/21 Žádost společnosti U Králíka, s. r. o., o zpětvzetí výpovědi, prostor sloužící podnikání v k. ú. Moravská Ostrava, ul. Přívozská /RMOb1822/7/19 04/OMS/22 Žádost o nájem nebytových prostor v Ostravě - Moravské Ostravě 0409/RMOb1822/7/19 04/OMS/23 Výpověď z nájmu garáže, žádost ////////////////// o ukončení nájmu dohodou 0410/RMOb1822/7/19 04/OMS/24 Žádost nájemce bytu č. 7 v domě Orebitská 774/19 v Ostravě o změnu doby nájmu 0411/RMOb1822/7/19 04/OMS/25 Návrh na zrušení částí usnesení 0347/RMOb1822/6/19, návrh na podání výpovědi z nájmu nebytového prostoru Tyršova 1761/14, nájemce KUDRNA INVEST, s. r. o. 0412/RMOb1822/7/19 05/OŠR/01 Návrh Plánu průběžných veřejnosprávních kontrol pro rok /RMOb1822/7/19 05/OŠR/02 Návrh na přípravu a podání žádostí o poskytnutí dotací z Integrovaného regionálního operačního programu pro projekty Infrastruktura ZŠ III. 0414/RMOb1822/7/19 05/OŠR/03 Návrh na souhlas s projektovými záměry a jejich zařazením do MAP 0415/RMOb1822/7/19 05/OŠR/04 Návrh na podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu Náměstí Dr. E. Beneše 6 - výměna oken - 1. etapa II 0416/RMOb1822/7/19 05/OŠR/05 Žádost SLEZSKÉHO ŽELEZNIČNÍHO SPOLKU, IČ , o peněžitý dar Stránka 7 z 56

8 Číslo usnesení Materiál Název 0417/RMOb1822/7/19 05/OŠR/06 Návrh na souhlas s podáním žádosti o navýšení účelového transferu SMO a s navýšením spolufinancování pracovních pozic odborných pracovníků vzniklých v rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava 0418/RMOb1822/7/19 05/OŠR/07 Informace z 1. jednání konkurzní komise na funkci ředitele/ředitelky Mateřské školy Ostrava, Na Jízdárně 19a, příspěvkové organizace, IČ /RMOb1822/7/19 05/OŠR/08 Souhlas s přihlášením škol k provedení měření radonu 0420/RMOb1822/7/19 05/OŠR/09 Informace o vyhlášení ředitelského volna a přerušení činnosti školní družiny Základní školy Ostrava, Gajdošova 9, PO, IČ /RMOb1822/7/19 07/OVV/01 Návrh na vypovězení smlouvy o poskytování bezpečnostních služeb 0422/RMOb1822/7/19 07/OVV/02 Návrh na změnu v komisi dopravy zřízenou Radou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Materiály, které byly staženy: Název 02/OFR/06 Název Návrh na vydání směrnice SME pro postup při evidenci, vymáhání, nakládání a odpisu peněžitých pohledávek Materiály, které byly staženy : Materiál 03/OIMH/08 Název Nabídka daru - umělecké dílo Památník Karla Kryla, Moravská Ostrava Stránka 8 z 56

9 Návrh na jmenování interního auditora 01/VED/01 číslo: 0360/RMOb1822/7/19 1) bere na vědomí zprávu o posouzení uchazečů výběrového řízení č. VŘ/2019/3 na obsazení pracovního místa interní auditor Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) jmenuje s účinností od do funkce interního auditora Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz //////////////////////// 3) ukládá realizovat bod 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Mgr. Leona Večeřová, tajemník úřadu T: Žádost o poskytnutí finančních prostředků ze sociálního fondu 01/VED/02 číslo: 0361/RMOb1822/7/19 1) bere na vědomí žádost o poskytnutí finančních prostředků ze sociálního fondu ve znění přílohy č. 1 tohoto materiálu 2) rozhodla nevyhovět žádosti /////////////////// o poskytnutí finančních prostředků ze sociálního fondu 3) ukládá starostce Ing. Zuzaně Ožanové vyrozumět žadatelku o rozhodnutí rady městského obvodu dle bodu 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Mgr. Leona Večeřová, tajemník úřadu T: Stránka 9 z 56

10 Návrh na rozpočtové opatření č. 2/2019 rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok /OFR/01 číslo: 0362/RMOb1822/7/19 1) schvaluje a) rozpočtové opatření č. 2/2019 rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, po kterém se rozpočet mění takto: příjmy celkem po konsolidaci v tom: daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté transfery ze SR, rozpočtu SMO financování třída 8 financování - splátka úvěru celkové zdroje výdaje celkem po konsolidaci v tom: běžné výdaje kapitálové výdaje tis.kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč b) úpravu závazných ukazatelů příspěvkových organizací č. 2/2019 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 2) ukládá realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: Žádost o prominutí úroků z prodlení (tzv. generální pardon) 02/OFR/02 číslo: 0363/RMOb1822/7/19 1) bere na vědomí žádost //////////////////// ze dne o prominutí úroků z prodlení ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu Stránka 10 z 56

11 2) rozhodla prominout úroky z prodlení v rozsahu 100 % z částky 3 324,00 Kč dlužníkovi ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// vzniklé z titulu prodlení s úhradou nájemného za pronájem nebytového prostoru ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 3) ukládá realizovat bod 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: Žádost o prominutí poplatků z prodlení 02/OFR/03 číslo: 0364/RMOb1822/7/19 1) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu a) vzít na vědomí žádost //////////////////////////////////////////// ze dne o prominutí poplatků z prodlení ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu b) prominout poplatky z prodlení v rozsahu 90 % z částky ,00 Kč, tj ,00 Kč dlužníkům ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, které jsou povinni uhradit věřiteli dle pravomocných rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě čj. 31 C 336/2000 a čj. 68 Ro 3863/2003 2) ukládá místostarostce Ing. Valentině Vaňkové předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu městského obvodu Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: Stránka 11 z 56

12 Informace o zániku vymahatelnosti pohledávky 02/OFR/04 číslo: 0365/RMOb1822/7/19 1) bere na vědomí informaci o zániku vymahatelnosti pohledávky po zemřelém nájemci bytu ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši ,31 Kč 2) ukládá realizovat odpis pohledávky dle bodu 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: Žádost o prominutí úroků z prodlení 02/OFR/05 číslo: 0366/RMOb1822/7/19 1) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu a) vzít na vědomí žádost Komerční banky, a. s., IČ , se sídlem Na Příkopě 969/33, Praha 1, ze dne o prominutí úroků z prodlení ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu b) neprominout úroky z prodlení ve výši ,00 Kč Komerční bance, a. s., IČ , se sídlem Na Příkopě 969/33, Praha 1, vzniklé pozdní úhradou dohody o narovnání č /2018/OM ze dne ) ukládá místostarostce Ing. Valentině Vaňkové předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu městského obvodu Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: Stránka 12 z 56

13 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 8/2015, kterou se reguluje provozování loterií a jiných podobných her na území statutárního města Ostravy a kterou se reguluje provozování hazardních her na území statutárního města Ostravy 02/OFR/07 číslo: 0367/RMOb1822/7/19 1) bere na vědomí informaci statutárního města Ostravy, magistrátu ze dne o nové regulaci hazardních her na území statutárního města Ostravy ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) vydává souhlasné stanovisko k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 8/2015, kterou se reguluje provozování loterií a jiných podobných her na území statutárního města Ostravy a kterou se reguluje provozování hazardních her na území statutárního města Ostravy ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 3) ukládá realizovat bod 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: Souhlas s kácením dřevin z důvodu stavby Regenerace sídliště Šalamouna 6. etapa 03/OIMH/01 číslo: 0368/RMOb1822/7/19 1) souhlasí s provedením kácení dřevin z důvodů plánované stavby Regenerace sídliště Šalamouna 6. etapa dle důvodové zprávy 2) rozhodla o podání žádosti o kácení dřevin dle důvodové zprávy v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů 3) zmocňuje vedoucího odboru investic a místního hospodářství k podpisu žádosti dle bodu 2) tohoto usnesení a k zastupování ve správním řízení o povolování kácení dřevin Stránka 13 z 56

14 4) ukládá realizovat bod 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru T: Souhlas s odstraněním tisu, VKP Bezručův sad 03/OIMH/02 číslo: 0369/RMOb1822/7/19 1) bere na vědomí doporučení Kamenictví Mojmír Zmítko, IČ , Špitální 2, Slezská Ostrava, na odstranění keře, nacházejícího se u zadní stěny Památníku odboje ve VKP Bezručův sad, dle předloženého materiálu 2) souhlasí s odstraněním keře tisu o rozloze cca 30 m 2, pozemek parc. č. 1272/1, k. ú. Moravská Ostrava, VKP Bezručův sad, dle předloženého materiálu 3) rozhodla podat příslušnou žádost o povolení kácení dřeviny, uvedené v bodě 2) tohoto usnesení, dle požadavku 8 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a souvisejících, vše v platném znění, dle předloženého materiálu 4) zmocňuje vedoucího odboru investic a místního hospodářství k podpisu žádosti a k zastupování městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve správním řízení o povolování kácení dřevin dle bodu 3) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru T: Upozornění na dřeviny ve špatném zdravotním stavu 03/OIMH/03 číslo: 0370/RMOb1822/7/19 1) bere na vědomí upozornění na dřeviny ve špatném zdravotním stavu dle předloženého materiálu Stránka 14 z 56

15 2) souhlasí s kácením dřevin ve špatném zdravotním stavu 1 ks smrk omorika - obvod kmene 97 cm, pozemek parc. č. 2037/1, ul. Jílová 19 1 ks javor babyka - obvod kmene 141 cm, pozemek parc. č. 2890/10, ul. Hornická 53 vše v k. ú. Moravská Ostrava, dle předloženého materiálu 3) rozhodla podat příslušnou žádost o povolení kácení dřevin, uvedených v bodě 2) tohoto usnesení, dle požadavku 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a souvisejících, vše v platném znění, dle předloženého materiálu 4) zmocňuje vedoucího odboru investic a místního hospodářství k podpisu žádosti a k zastupování městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve správním řízení o povolování kácení dřevin dle bodu 3) tohoto usnesení 5) ukládá a) informovat o tomto usnesení Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz, p. o. b) realizovat bod 3) a 4) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru T: Žádost o souhlas s kácením dřevin v rámci stavby Přednádraží Ostrava - Přívoz, prodloužení ul. Skladištní 03/OIMH/04 číslo: 0371/RMOb1822/7/19 k usnesení č. 3561/RMOb1418/96/18 1) bere na vědomí žádost společnosti PROJEKT 2010, s. r. o., IČ , Ruská 43, Ostrava - Vítkovice, o souhlas s kácením dřevin, rostoucích na pozemcích parc. č. 72/10, parc. č.72/12 a parc. č. 61/1 v katastrálním území Přívoz, v rámci akce Přednádraží Ostrava - Přívoz, prodloužení ul. Skladištní, dle předloženého materiálu Stránka 15 z 56

16 2) souhlasí s odstraněním 1 ks jírovec maďal, obvod kmene 211 cm, pozemek parc.č.72/12, k.ú.přívoz (č.40 inventarizace) 1 ks jírovec maďal, obvod kmene 253 cm, pozemek parc.č.72/12, k.ú.přívoz (č.44 inventarizace) v rámci akce Přednádraží Ostrava - Přívoz, prodloužení ul. Skladištní, dle předloženého materiálu 3) nesouhlasí s odstraněním 1 ks akát, obvod kmene 81 cm, pozemek parc.č.72/10, k.ú.přívoz (č.39 inventarizace) 1 ks jasan ztepilý, obvod kmene 310 cm, pozemek parc.č.72/12, k.ú.přívoz (č.39a inventarizace) 1 ks jasan ztepilý, obvod kmene 105 cm, pozemek parc.č.72/10, k.ú.přívoz (č.48 inventarizace) 1 ks jírovec maďal, obvod kmene 211 cm, pozemek parc.č.72/10, k.ú.přívoz (č.49 inventarizace) 1 ks jírovec maďal, obvod kmene 184 cm, pozemek parc.č.72/10, k.ú.přívoz (č.50 inventarizace) 1 ks javor stříbrný, obvod kmene 124 cm, pozemek parc.č.61/1, k.ú.přívoz (č.101 inventarizace) 1 ks javor mléč, obvod kmene 103 cm, pozemek parc.č. 61/1, k.ú.přívoz (č.102 inventarizace) 1 ks javor mléč, obvod kmene 121 cm, pozemek parc.č.61/1, k.ú.přívoz (č.103 inventarizace) v rámci akce Přednádraží Ostrava - Přívoz, prodloužení ul. Skladištní, dle předloženého materiálu 4) ukládá zaslat písemné vyjádření žadateli dle bodu 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru T: Stránka 16 z 56

17 Návrh na zadání realizace akce Trvalkový záhon na ulici Českobratrská před Janáčkovou konzervatoří formou vertikální spolupráce 03/OIMH/05 číslo: 0372/RMOb1822/7/19 1) rozhodla a) zadat realizaci akce Trvalkový záhon na ulici Českobratrská před Janáčkovou konzervatoří formou interního požadavku odboru investic a místního hospodářství Technickým službám Moravská Ostrava a Přívoz, p. o., IČ , Harantova 3152/28, Ostrava, dle předloženého materiálu b) poskytnout účelový neinvestiční příspěvek Technickým službám Moravská Ostrava a Přívoz, p. o., IČ , Harantova 3152/28, Ostrava, na realizaci akce Trvalkový záhon na ulici Českobratrská před Janáčkovou konzervatoří ve výši Kč 2) ukládá realizovat bod 1a) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru T: ) ukládá realizovat bod 1 b) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: Žádost o souhlas s kácením dřevin, rostoucích na pozemku parc. č v k. ú. Moravská Ostrava, v rámci akce Revitalizace Havlíčkova nábřeží - úsek Na Hradbách-Kostelní 03/OIMH/06 číslo: 0373/RMOb1822/7/19 1) bere na vědomí žádost společnosti UDI MORAVA, s. r. o., IČ , Havlíčkovo nábřeží 38, Ostrava, o souhlas s kácením dřevin, rostoucích na pozemku parc.č.3508 v k.ú. Moravská Ostrava, v rámci akce Revitalizace Havlíčkova nábřeží - úsek Na Hradbách-Kostelní, dle předloženého materiálu 2) souhlasí s odstraněním 1 ks jírovce maďal, obvod kmene 90 cm 4 ks platanů, obvody kmenů 82 cm, 88 cm, 68 cm a 88 cm Stránka 17 z 56

18 rostoucích na pozemku parc. č v k. ú. Moravská Ostrava v rámci akce Revitalizace Havlíčkova nábřeží - úsek Na Hradbách-Kostelní, dle předloženého materiálu 3) ukládá zaslat písemné vyjádření žadateli dle bodu 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru T: Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č /2018/OIMH na realizaci akce Waldorfská ZŠ a MŠO výměna oken, zateplení, oprava podlah a fasády starého objektu 03/OIMH/07 číslo: 0374/RMOb1822/7/19 1) rozhodla uzavřít dodatek č.1 smlouvy o dílo č.11097/2018/oimh na realizaci akce Waldorfská ZŠ a MŠO - výměna oken, zateplení, oprava podlah a fasády starého objektu se zhotovitelem MIJO-STAV stavby, s. r. o., Českobratrská 2227/7, , Ostrava, IČ , ve znění přílohy č.1 předloženého materiálu 2) zmocňuje místostarostu městského obvodu Ing. Davida Witosze k podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo dle bodu 1) tohoto usnesení 3) ukládá realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru T: Návrh na uzavření smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu pro zajištění zadavatelské činnosti v rámci akce Infrastruktura ZŠ 03/OIMH/10 číslo: 0375/RMOb1822/7/19 1) rozhodla uzavřít příkazní smlouvu se společností Čtyři oči, s. r. o., se sídlem nám. Svobody 527, Lyžbice, Třinec, IČ , na zjištění zadavatelské činnosti v rámci akce Infrastruktura ZŠ, za cenu Kč bez DPH ( Kč vč. DPH) ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu a smlouvu o zpracování osobních údajů rovněž s touto společností ve znění přílohy č. 4 předloženého materiálu Stránka 18 z 56

19 2) zmocňuje místostarostu městského obvodu Ing. Rostislava Řehu k podpisu smluv dle bodu 1) tohoto usnesení 3) ukládá realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru T: Návrh na udělení souhlasu s umístěním stavby Parkoviště Most Českobratrská v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Porážková, Soukenická, Českobratrská) 04/OME/01 číslo: 0376/RMOb1822/7/19 1) bere na vědomí žádost statutárního města Ostrava o souhlas se stavebním záměrem Parkoviště Most Českobratrská ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) rozhodla udělit statutárnímu městu Ostrava, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava - Moravská Ostrava, IČ , souhlas s umístěním stavby Parkoviště Most Českobratrská na částech pozemků parc. č. 1888/1, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, parc. č. 1896/1, ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 3560/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3560/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3561/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3561/16, ostatní plocha, jiná plocha a parc. č. 3565/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, pro účely vydání územního rozhodnutí ve smyslu ust. 86 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyznačit souhlas na situačním výkrese dle přílohy č. 3 předloženého materiálu 3) zmocňuje vedoucího odboru majetkového k podpisu souhlasu dle bodu 2) tohoto usnesení 4) ukládá realizovat bod 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Ivo Bolek, vedoucí odboru T: Stránka 19 z 56

20 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na pozemky zastavěných stavbami garáží jiného vlastníka v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 04/OME/03 číslo: 0377/RMOb1822/7/19 1) bere na vědomí žádost //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// o prodloužení nájemní smlouvy na pozemky parc. č. 1214/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m 2, parc. č. 1214/7, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m 2 a parc. č. 1214/8, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m 2, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, zastavěných stavbami garáží, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) rozhodla nevyhovět žádosti dle bodu 1) tohoto usnesení a neprodloužit platnost nájemní smlouvy č /2008/OMR ze dne , nájemní smlouvy č /2008/OMR ze dne a nájemní smlouvy č /2008/OMR ze dne ) schvaluje záměr pronajmout pozemky pod stavbami garáží jiného vlastníka: a) pozemek parc. č. 1214/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m 2, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, svěřený městskému obvodu b) pozemek parc. č. 1214/7, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m 2, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, svěřený městskému obvodu c) pozemek parc. č. 1214/8, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m 2, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, svěřený městskému obvodu 4) ukládá zveřejnit záměr dle bodu 3) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Ivo Bolek, vedoucí odboru T: Návrh záměru pronájmu pozemků zastavěných stavbami garáží jiných vlastníků v k. ú. Moravská Ostrava a v k. ú. Přívoz, vše obec Ostrava 04/OME/04 číslo: 0378/RMOb1822/7/19 1) schvaluje záměr pronajmout pozemky pod stavbami garáží jiných vlastníků: Stránka 20 z 56

21 a) pozemek parc. č. 2092/35, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m 2, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, svěřený městskému obvodu b) pozemek parc. č. 2955/33, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m 2, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, svěřený městskému obvodu c) pozemek parc. č. 2955/62, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 21 m 2, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, svěřený městskému obvodu d) pozemek parc. č. 3764, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 21 m 2, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, svěřený městskému obvodu e) pozemek parc. č. 3900, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 20 m 2, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, svěřený městskému obvodu f) pozemek parc. č. 3904, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m 2, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, svěřený městskému obvodu g) pozemek p. č. st. 1769, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 22 m 2, k. ú. Přívoz, obec Ostrava, svěřený městskému obvodu 2) ukládá zveřejnit záměr dle bodu 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Ivo Bolek, vedoucí odboru T: Návrh pronájmu pozemků zastavěných stavbami garáží jiných vlastníků v k. ú. Moravská Ostrava a v k. ú. Přívoz, vše obec Ostrava 04/OME/05 číslo: 0379/RMOb1822/7/19 1) rozhodla pronajmout níže uvedené pozemky pod garážemi na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou za nájemné 50 Kč/m 2 /rok a uzavřít smlouvy o přenechání nemovité věci k dočasnému užívání ve znění vzorové smlouvy VZOR-2019GAR, a to: a) pozemek parc. č. 1013/88, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 22 m 2, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Stránka 21 z 56

22 b) pozemek parc. č. 2070/10, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 16 m 2, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// pozemek parc. č. 2070/88, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m 2, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ////////////////////////////////////////////////////////////////////////pozemek parc. č. 2092/16, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19 m 2, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// pozemek parc. č. 4121/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m 2, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// c) pozemek parc. č. 4121/5, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 18 m 2, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// pozemek p. č. st. 1891, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 22 m 2, k. ú. Přívoz, obec Ostrava, /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 2) zmocňuje místostarostku Ing. Valentinu Vaňkovou k podpisu smluv dle bodu 2) tohoto usnesení 3) ukládá realizovat bod 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Ivo Bolek, vedoucí odboru T: Návrh společnosti GasNet, s. r. o., na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Českobratrská) 04/OME/06 číslo: 0380/RMOb1822/7/19 1) bere na vědomí žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ke stavbě REKO NTL MS Ostrava, ul. Českobratrská ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) rozhodla zřídit věcné břemeno k částem pozemků: parc. č. 672/1, ostatní plocha, zeleň, parc. č. 830/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 922, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 929/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3503/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3503/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, Stránka 22 z 56

23 parc. č. 3514/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3519/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3519/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve prospěch společnosti GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem, IČ , spočívající v právu mít umístěno a provozovat plynárenské zařízení v rozsahu jeho skutečného zaměření dle geometrického plánu č /2018 na dobu neurčitou, úplatně za jednorázovou úplatu 500 Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý běžný metr plynárenského zařízení, tj. celkem za 213 bm činí úplata Kč + zákonná sazba DPH, přičemž oprávněný z věcného břemene uhradí náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí, a uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene ve znění přílohy č. 5 předloženého materiálu 3) zmocňuje místostarostku Ing. Valentinu Vaňkovou k podpisu smlouvy dle bodu 2) tohoto usnesení 4) ukládá realizovat bod 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Ivo Bolek, vedoucí odboru T: Návrh záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1222/1 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ulice Křižíkova) 04/OME/07 číslo: 0381/RMOb1822/7/19 1) bere na vědomí žádost ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// o pronájem části pozemku parc. č. 1222/1, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 11,25 m 2, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, za účelem parkování vozidla, na dobu neurčitou, ze dne , ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) neschvaluje záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1222/1, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 11,25 m 2, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, svěřeného městskému obvodu, dle zákresu ve snímku katastrální mapy ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu, za účelem parkování vozidla Stránka 23 z 56

24 3) ukládá vyrozumět žadatele o rozhodnutí dle bodu 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Ivo Bolek, vedoucí odboru T: Návrh záměru pronájmu části pozemku parc. č a části pozemku parc. č vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ulic Čs. legií a Milíčova) 04/OME/08 číslo: 0382/RMOb1822/7/19 1) bere na vědomí žádost společnosti BoBistro store, s. r. o., se sídlem Čs. legií 152/8, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ , o pronájem části pozemku parc. č. 3500, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3,4 m 2 a části pozemku parc. č. 3525, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6,6 m 2, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, za účelem umístění a provozování zahrádky u restauračního zařízení, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) schvaluje záměr pronajmout část pozemku parc. č. 3500, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 3,4 m 2 a část pozemku parc. č. 3525, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6,6 m 2, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, svěřené městskému obvodu, dle zákresu v katastrální mapě ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu, za účelem umístění a provozování zahrádky u restauračního zařízení, na dobu neurčitou 3) ukládá zveřejnit záměr dle bodu 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Ivo Bolek, vedoucí odboru T: Návrh na ukončení nájmu části pozemku parc. č. 2202/172 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dohodou (lokalita ulice Lechowiczova) 04/OME/09 číslo: 0383/RMOb1822/7/19 1) bere na vědomí Žádost //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// o ukončení nájmu sjednaného na základě nájemní smlouvy č /2016/OM ze dne , ve znění dodatku č. 1 ze dne , na pronájem části pozemku parc. č. 2202/172 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, za účelem umístění a provozování zahrádky u restauračního zařízení, dohodou ke dni , ve znění přílohy č. 1 Stránka 24 z 56

25 předloženého materiálu 2) rozhodla ukončit nájem části pozemku parc. č. 2202/172, ostatní plocha, zeleň, o výměře 16 m 2, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, za účelem umístění a provozování zahrádky u restauračního zařízení, sjednaný na základě nájemní smlouvy č /2016/OM ze dne , ve znění dodatku č. 1 ze dne s ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///dohodou ke dni a uzavřít dohodu o ukončení nájmu, ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu 3) zmocňuje místostarostku Ing. Valentinu Vaňkovou k podpisu dohody dle bodu 2) tohoto usnesení 4) ukládá realizovat bod 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Ivo Bolek, vedoucí odboru T: Návrh na udělení souhlasu s umístěním a realizací stavebních objektů v rámci stavby Sklad a prodejna hutního materiálu, uzavření smlouvy o poskytnutí práva provést stavbu, zřízení služebnosti inženýrské sítě a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě (lokalita ul. Karla Líby, Heydukova, Dobrovského) 04/OME/10 číslo: 0384/RMOb1822/7/19 1) bere na vědomí žádost o souhlas vlastníka sousedních pozemků se stavbou Sklad a prodejna hutního materiálu v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) rozhodla a) udělit společnosti JF Mont, s. r. o., se sídlem Okružní 1775/39, Hlučín, IČ , souhlas s umístěním a realizací stavebních objektů v rámci stavby Sklad a prodejna hutního materiálu na částech pozemků p. p. č. 505/2, ostatní plocha, jiná plocha, p. p. č. 509/2, ostatní plocha, neplodná půda, p. p. č. 512/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, p. p. č. 970/1, ostatní plocha, ostatní komunikace a p. p. č. 970/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, pro účely společného územního a stavebního rozhodnutí ve smyslu ust. 94a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění Stránka 25 z 56

26 pozdějších předpisů, uzavřít smlouvu o poskytnutí práva provést stavbu ve znění přílohy č. 5 předloženého materiálu a vyznačit souhlas na koordinační situační výkres č. C.3 vyplývající z elektronické přílohy č. 7 předloženého materiálu b) zřídit služebnost inženýrské sítě k částem pozemků p. p. č. 505/2, ostatní plocha, jiná plocha, p. p. č. 509/2, ostatní plocha, neplodná půda, p. p. č. 512/3, ostatní plocha, ostatní komunikace a p. p. č. 970/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve prospěch pozemků p. p. č. 509/1, ostatní plocha, zeleň a p. p. č. 510/1, ostatní plocha, jiná plocha, vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví společnosti JF Mont, s. r. o., se sídlem Okružní 1775/39, Hlučín, IČ , spočívající v právu mít umístěné, provozovat a udržovat přípojky v rozsahu dle geometrického plánu jejich skutečného uložení, na dobu neurčitou, úplatně za jednorázovou úplatu 500 Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý běžný metr přípojek, přičemž budoucí oprávněný ze služebnosti inženýrské sítě uhradí náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí, a uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve znění přílohy č. 6 předloženého materiálu 3) zmocňuje starostku Ing. Zuzanu Ožanovou k podpisu smlouvy dle bodu 2a) tohoto usnesení 4) zmocňuje místostarostku Ing. Valentinu Vaňkovou k podpisu smlouvy dle bodu 2b) tohoto usnesení 5) zmocňuje vedoucího odboru majetkového k podpisu souhlasu dle bodu 2a) tohoto usnesení 6) ukládá realizovat bod 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Ivo Bolek, vedoucí odboru T: Návrh záměru změnit nájemní smlouvu č /2016/OM ze dne (lokalita ulice Stodolní) 04/OME/11 číslo: 0385/RMOb1822/7/19 1) bere na vědomí žádost ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// o uzavření dodatku k nájemní smlouvě č /2016/OM ze dne , kterým se pronajatá výměra sníží o 12 m 2, ve znění přílohy č. 1 tohoto materiálu Stránka 26 z 56

27 2) schvaluje záměr změnit nájemní smlouvu č /2016/OM ze dne na pronájem části pozemku parc. č. 3575/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 28 m 2, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, za účelem umístění a provozování zahrádky u restauračního zařízení, na dobu neurčitou, kterým se pronajatá výměra sníží o 12 m 2, tj. výměra předmětu nájmu se sníží z 28 m 2 na 16 m 2 v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy, ve znění přílohy č. 2 tohoto materiálu 3) ukládá zveřejnit záměr dle bodu 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Ivo Bolek, vedoucí odboru T: Návrh společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v k. ú. Moravská Ostrava (lokalita ul. Lechowiczova, Hornopolní) 04/OME/12 číslo: 0386/RMOb1822/7/19 1) bere na vědomí žádost společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. o zřízení služebnosti ke stavbě č VPIC Ostrava, Regenerace Fifejdy II. - XIII. etapa ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) rozhodla zřídit služebnost k části pozemku parc. č. 2202/49, ostatní plocha, zeleň, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, Praha 3, IČ , spočívající v právu mít umístěné, provozovat a udržovat podzemní komunikační vedení v rozsahu dle geometrického plánu č /2018, na dobu neurčitou, úplatně za celkovou jednorázovou úplatu 100 Kč + zákonná sazba DPH, přičemž povinný ze služebnosti uhradí náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti ve znění přílohy č. 5 předloženého materiálu 3) zmocňuje místostarostku Ing. Valentinu Vaňkovou k podpisu smlouvy dle bodu 2) tohoto usnesení 4) ukládá realizovat bod 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Ivo Bolek, vedoucí odboru T: Stránka 27 z 56

28 Návrh na udělení souhlasu s umístěním a realizací stavebních objektů v rámci stavby Rekonstrukce JINDŘICH CENTER v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, uzavření smlouvy o poskytnutí práva provést stavbu a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací (lokalita ul. Ostrčilova, Nádražní) 04/OME/13 číslo: 0387/RMOb1822/7/19 1) bere na vědomí a) žádost o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě se společností Jindrich Plaza Development, s. r. o., se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ , vyplývající z ustanovení čl. II, odst. 2, 3, 5 a 7, Smlouvy č /2016/OM ze dne , o poskytnutí práva provést stavbu Rekonstrukce JINDŘICH CENTER v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve znění přílohy č. 1 A) předloženého materiálu b) žádost společnosti Jindrich Plaza Development, s. r. o., o souhlas vlastníka pozemků ke stavebním objektům v rámci stavby Rekonstrukce JINDŘICH CENTER ve znění přílohy č. 1 B) předloženého materiálu 2) rozhodla v souladu s čl. 7 odst. (3) písm. c) obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostrava č. 14/2013, Statut města Ostravy, požádat Radu města Ostravy o předchozí souhlas k bezúplatnému nabytí níže uvedených staveb pozemních komunikací včetně geometricky oddělených částí pozemků v rozsahu v jakém se budou nacházet pod těmito stavbami do vlastnictví statutárního města Ostravy se svěřením do správy městského obvodu, a to: chodník a parkovací plochy přilehlé místní komunikaci na ul. Nádražní, vč. geometricky oddělených částí pozemků parc. č. 1256/1 a parc. č vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, o výměrách v jakých se budou nacházet pod uvedenou stavbou v rozsahu vyplývajícím z grafického znázornění v elektronické příloze č. 11 předloženého materiálu, kde je stavba označena názvem Pozemní komunikace Nádražní, pozemní komunikace propojující ul. Ostrčilova a Zborovská (tj. vozovka, chodníky podél vozovky a vozovce přilehlé parkovací plochy) vč. pozemku parc. č. 1013/70 a geometricky oddělené části pozemku parc. č. 1013/99, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, o výměrách, v jakých se budou nacházet pod uvedenou stavbou v rozsahu vyplývajícím z grafického znázornění v elektronické příloze č. 11 předloženého materiálu, kde je stavba označena názvem Pozemní komunikace Ostrčilova, vše bude vybudováno v rámci akce Rekonstrukce JINDŘICH CENTER, jejímž investorem je společnost Jindrich Plaza Development, s. r. o., se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ Stránka 28 z 56

29 3) zmocňuje místostarostku Ing. Valentinu Vaňkovou k podpisu žádosti dle bodu 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Ivo Bolek, vedoucí odboru T: ) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu a) projednat žádost o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě se společností Jindrich Plaza Development, s. r. o., se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ , vyplývající z ustanovení čl. II, odst. 2, 3, 5 a 7, Smlouvy č /2016/OM ze dne , o poskytnutí práva provést stavbu Rekonstrukce JINDŘICH CENTER v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava b) rozhodnout o bezúplatném nabytí níže uvedených staveb pozemních komunikací včetně geometricky oddělených částí pozemků v rozsahu v jakém se budou nacházet pod těmito stavbami do vlastnictví statutárního města Ostravy se svěřením do správy městského obvodu, a to: chodník a parkovací plochy přilehlé místní komunikaci na ul. Nádražní, vč. geometricky oddělených částí pozemků parc. č. 1256/1 a parc. č vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, o výměrách, v jakých se budou nacházet pod uvedenou stavbou v rozsahu vyplývajícím z grafického znázornění v elektronické příloze č. 11 předloženého materiálu, kde je stavba označena názvem Pozemní komunikace Nádražní, pozemní komunikace propojující ul. Ostrčilova a Zborovská (tj. vozovka, chodníky podél vozovky a vozovce přilehlé parkovací plochy) vč. pozemku parc. č. 1013/70 a geometricky oddělené části pozemku parc. č. 1013/99 vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, o výměrách, v jakých se budou nacházet pod uvedenou stavbou v rozsahu vyplývajícím z grafického znázornění v elektronické příloze č. 11 předloženého materiálu, kde je stavba označena názvem Pozemní komunikace Ostrčilova, a uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě darovací ve znění přílohy č. 9 předloženého materiálu, vše za podmínky vydání předchozího souhlasu Rady statutárního města Ostravy Zodpovídá: Ing. Ivo Bolek, vedoucí odboru T: ) ukládá místostarostce Ing. Valentině Vaňkové předložit návrh dle bodu 4) tohoto usnesení zastupitelstvu městského obvodu Zodpovídá: Ing. Ivo Bolek, vedoucí odboru T: ) rozhodla udělit společnosti Jindrich Plaza Development, s.r.o., se sídlem Gregorova 2582/3, Moravská Stránka 29 z 56

30 Ostrava, Ostrava, IČ , v rámci stavby Rekonstrukce JINDŘICH CENTER souhlas s realizací stavebních objektů SO 15.1, SO 15.2, SO 15.3 na částech pozemků: parc. č. 1013/76, ostatní plocha, zeleň, parc. č. 1252/11, ostatní plocha, zeleň, parc. č. 1262/2, ostatní plocha, zeleň, parc. č. 1262/3, ostatní plocha, zeleň, parc. č. 1262/4, ostatní plocha, zeleň, parc. č. 1262/16, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1262/17, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1519/38, ostatní plocha, manipulační plocha parc. č. 1519/39, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 1013/1, ostatní plocha, zeleň, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz pro účely vydání stavebního povolení ve smyslu ust. 108 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uzavřít smlouvu o poskytnutí práva provést stavbu ve znění přílohy č. 8 předloženého materiálu a vyznačit souhlas na výkres C.02 vyplývající z elektronické přílohy č. 10 předloženého materiálu 7) zmocňuje starostku Ing. Zuzanu Ožanovou k podpisu smlouvy dle bodu 6) tohoto usnesení 8) zmocňuje vedoucího odboru majetkového k podpisu souhlasu dle bodu 6) tohoto usnesení 9) ukládá realizovat bod 5) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Ivo Bolek, vedoucí odboru T: Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí práva provést stavbu č /2017/OM ze dne k pozemku v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. Koksární) 04/OME/14 číslo: 0388/RMOb1822/7/19 1) bere na vědomí návrh společnosti ODRAPARK, a. s., o uzavření dodatku ke stávající smlouvě o poskytnutí práva provést stavbu ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu Stránka 30 z 56

31 2) rozhodla uzavřít se společností ODRAPARK, a. s., se sídlem Slovenská 1085/1a, Přívoz, Ostrava, IČ , dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí práva provést stavbu č /2017/OM ze dne ve znění přílohy č. 7 předloženého materiálu 3) zmocňuje starostku Ing. Zuzanu Ožanovou k podpisu dodatku dle bodu 2) tohoto usnesení 4) ukládá realizovat bod 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Ivo Bolek, vedoucí odboru T: Návrhy dohod o realizaci přeložek plynovodních přípojek a částí odběrných plynových zařízení budov svěřených městskému obvodu v souvislosti se stavbou REKO MS Ostrava Chelčického + 3 (lokalita ul. Chelčického, S. K. Neumanna) 04/OME/17 číslo: 0389/RMOb1822/7/19 1) bere na vědomí žádost o uzavření DOHOD o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení REKO MS Ostrava Chelčického + 3 ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) rozhodla a) uzavřít se společnosti GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem, IČ , dohodu o realizaci plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení týkající se odběrného místa v budově č. p. 616 (Chelčického 12), která je součástí pozemku parc. č. 814, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, ve znění přílohy č. 5 předloženého materiálu b) uzavřít se společnosti GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem, IČ , dohodu o realizaci plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení týkající se odběrného místa v budově č. p. 649 (Chelčického 10), která je součástí pozemku parc. č. 815, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, ve znění přílohy č. 6 předloženého materiálu c) uzavřít se společnosti GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, Ústí Stránka 31 z 56

32 nad Labem, IČ , dohodu o realizaci plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení týkající se odběrného místa v budově č. p. 691 (Chelčického 8), která je součástí pozemku parc. č. 816, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, ve znění přílohy č. 7 předloženého materiálu d) uzavřít se společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem, IČ , dohodu o realizaci plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení týkající se odběrného místa v budově č. p. 609 (S. K. Neumanna 8), která je součástí pozemku parc. č. 819, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, ve znění přílohy č. 8 předloženého materiálu 3) zmocňuje vedoucího odboru majetkového k podpisu dohod dle bodu 2) tohoto usnesení 4) ukládá realizovat bod 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Ivo Bolek, vedoucí odboru T: Návrh na výpověď z nájmu částí pozemků parc. č. 974/3, parc. č. 974/4, parc. č. 1520/1, parc. č. 3519/3 a parc. č. 3559/2, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ulic Českobratrská a Nádražní - reklamní lavičky) 04/OME/18 číslo: 0390/RMOb1822/7/19 1) rozhodla vypovědět nájem částí pozemků parc. č. 974/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1 m 2, parc. č. 974/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 1 m 2, parc. č. 1520/1, ostatní plocha, zeleň o výměře 2 m 2, parc. č. 3519/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2 m 2 a parc. č. 3559/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2 m 2 vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, za účelem umístění a provozování 8 ks reklamních promolaviček, sjednaný na základě nájemní smlouvy č /2014/OM ze dne se společností SeePOINT, s. r. o., se sídlem Ptáčník 714, Fryčovice, IČ ) zmocňuje místostarostku Ing. Valentinu Vaňkovou k podpisu výpovědi dle bodu 1) tohoto usnesení 3) ukládá realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Ivo Bolek, vedoucí odboru T: Stránka 32 z 56

Pozvánka na 7. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 7. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 7. schůzi rady městského obvodu konanou dne 18.03.2019 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 08:30 hod. Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Návrh na jmenování interního auditora

Více

Pozvánka na 52. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 52. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 52. schůzi rady městského obvodu konanou dne 12.01.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 02/OFR/01 Žádost o prominutí poplatků z prodlení

Více

Pozvánka na 46. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 46. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 46. schůzi rady městského obvodu konanou dne 06.10.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 01/VED/03 02/OFR/01 Kontrola

Více

Pozvánka na 35. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 35. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 35. schůzi rady městského obvodu konanou dne 27.04.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 02/OFR/01 Návrh na vydání

Více

Pozvánka na 11. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 11. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 11. schůzi rady městského obvodu konanou dne 23.04.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: po ukončení 4. zasedání zastupitelstva Seznam aktualizovaných materiálů: 01/VED/01 Výsledek

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 48. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 48. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 48. schůze rady městského obvodu konané dne 03.11.2016 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Adámek Robert (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

Pozvánka na 53. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 53. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 53. schůzi rady městského obvodu konanou dne 02.02.2017 Místo konání: Karlova Studánka Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského

Více

Pozvánka na 92. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 92. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 92. schůzi rady městského obvodu konanou dne 30.08.2018 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hod. Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 01/VED/03 02/OFR/01 02/OFR/02

Více

Usnesení. Usnesení. 35. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0345/RMOb1418/35/ /RMOb1418/35/16

Usnesení. Usnesení. 35. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0345/RMOb1418/35/ /RMOb1418/35/16 35. schůze rady městského obvodu konané dne 27.04.2016 čís. 0345/RMOb1418/35/16 0395/RMOb1418/35/16 Ing. Petra Bernfeldová, v. r. starostka Dalibor Mouka, v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení. 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0186/ZMOb1418/16/ /ZMOb1418/16/17

Usnesení. 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0186/ZMOb1418/16/ /ZMOb1418/16/17 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 20.04.2017 čís. 0186/ZMOb1418/16/17 0204/ZMOb1418/16/17 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Pozvánka na 82. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 82. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 82. schůzi rady městského obvodu konanou dne 05.04.2018 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského

Více

Pozvánka na 71. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 71. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 71. schůzi rady městského obvodu konanou dne 19.10.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 02/OFR/01 Návrh na vydání organizačního

Více

Pozvánka na 95. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 95. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 95. schůzi rady městského obvodu konanou dne 11.10.2018 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hod. Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 02/OFR/01 Návrh na uzavření kupní

Více

Pozvánka na 36. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 36. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 36. schůzi rady městského obvodu konanou dne 12.05.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Návrh na uzavření dohod o převodu

Více

na 33. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 33. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 33. schůzi rady městského obvodu konanou dne 31.03.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 Kontrola plnění usnesení

Více

Pozvánka na 96. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 96. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 96. schůzi rady městského obvodu konanou dne 25.10.2018 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hod. Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 02/OFR/01 Návrh stanovení měsíčních

Více

Pozvánka na 74. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 74. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 74. schůzi rady městského obvodu konanou dne 30.11.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 14. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 14. schůze rady městského obvodu konané dne Č. j.: MOaP/059126/19/Ka1. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 14. schůze rady městského obvodu konané dne 12.08.2019 Přítomní členové rady městského obvodu: JUDr. Lukáš Jansa (Piráti) Mgr. Petr

Více

Usnesení. Usnesení. 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0205/ZMOb1418/17/ /ZMOb1418/17/17

Usnesení. Usnesení. 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0205/ZMOb1418/17/ /ZMOb1418/17/17 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.06.2017 čís. 0205/ZMOb1418/17/17 0226/ZMOb1418/17/17 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

na 2. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 2. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 2. schůzi rady městského obvodu konanou dne 26.11.2018 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 08:30 hod. Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Žádost o poskytnutí finančních prostředků

Více

na 88. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 88. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 88. schůzi rady městského obvodu konanou dne 28.06.2018 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 10:00 hod. Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Návrh na určení platu ředitelům příspěvkových

Více

na 49. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 49. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 49. schůzi rady městského obvodu konanou dne 15.11.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 02/OFR/01 02/OFR/02 Návrh na vydání

Více

Usnesení. Usnesení mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 5037/RMObM1014/120/ /RMObM1014/120/14

Usnesení. Usnesení mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 5037/RMObM1014/120/ /RMObM1014/120/14 120. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 27.05.2014 čís. 5037/RMObM1014/120/14 5045/RMObM1014/120/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Pozvánka na 6. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 6. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 6. schůzi rady městského obvodu konanou dne 25.02.2019 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 08:45 hod. Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 02/OFR/01 02/OFR/02 02/OFR/03 Výroční

Více

na 57. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 57. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 57. schůzi rady městského obvodu konanou dne 29.03.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 10:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Náhrada nemajetkové újmy Mgr. Leona

Více

Pozvánka na 54. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 54. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 54. schůzi rady městského obvodu konanou dne 16.02.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: po ukončení 15. zasedání zastupitelstva Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Návrh

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 71. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 71. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 71. schůze rady městského obvodu konané dne 19.10.2017 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Robert Adámek (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

na 29. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 29. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 29. schůzi rady městského obvodu konanou dne 04.02.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 Kontrola plnění usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 58. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1521/RMOb1418/58/ /RMOb1418/58/17

Usnesení. Usnesení. 58. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1521/RMOb1418/58/ /RMOb1418/58/17 58. schůze rady městského obvodu konané dne 06.04.2017 čís. 1521/RMOb1418/58/17 1566/RMOb1418/58/17 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 79. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 79. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 79. schůze rady městského obvodu konané dne 20.02.2018 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Robert Adámek (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

Usnesení. Usnesení. 33. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0230/RMOb1418/33/ /RMOb1418/33/16

Usnesení. Usnesení. 33. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0230/RMOb1418/33/ /RMOb1418/33/16 33. schůze rady městského obvodu konané dne 31.03.2016 čís. 0230/RMOb1418/33/16 0287/RMOb1418/33/16 Ing. Petra Bernfeldová, v. r. starostka Dalibor Mouka, v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

na 63. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 63. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 63. schůzi rady městského obvodu konanou dne 15.06.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: po ukončení 17. zasedání zastupitelstva Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 02/OFR/01

Více

na 61. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 61. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 61. schůzi rady městského obvodu konanou dne 18.05.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hod. Aktualizovaný seznam materiálů: 02/OFR/01 Žádosti o prominutí úroků z prodlení

Více

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

na 64. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 64. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 64. schůzi rady městského obvodu konanou dne 29.06.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hod. Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Návrh na určení platu řediteli příspěvkové

Více

na 19. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 19. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 19. schůzi rady městského obvodu konanou dne 27.08.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 4. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 4. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 4. schůze rady městského obvodu konané dne 14.01.2019 Přítomní členové rady městského obvodu: Bc. Jodlovski Ladislav (ODS) Mgr. Kuś Petr (ANO) Ing. Ožanová Zuzana

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 80. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 80. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 80. schůze rady městského obvodu konané dne 08.03.2018 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Robert Adámek (politické hnutí Ostravak) RSDr. Jaroslav Bečák

Více

na 25. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 25. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 25. schůzi rady městského obvodu konanou dne 26.11.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 9:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského

Více

Usnesení. Usnesení. 14. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0540/ZMOb1014/14/ /ZMOb1014/14/13

Usnesení. Usnesení. 14. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0540/ZMOb1014/14/ /ZMOb1014/14/13 14. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 27.06.2013 čís. 0540/ZMOb1014/14/13 0567/ZMOb1014/14/13 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Pozvánka na 43. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 43. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 43. schůzi rady městského obvodu konanou dne 25.08.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 61. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 61. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 61. schůze rady městského obvodu konané dne 18.05.2017 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Robert Adámek (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 57. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 57. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 57. schůze rady městského obvodu konané dne 29.03.2017 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Adámek Robert (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

na 39. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 39. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 39. schůzi rady městského obvodu konanou dne 23.06.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 Návrh na vydání organizačního

Více

Usnesení. Usnesení mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 5217/RMObM1014/125/ /RMObM1014/125/14

Usnesení. Usnesení mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 5217/RMObM1014/125/ /RMObM1014/125/14 125. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 08.07.2014 čís. 5217/RMObM1014/125/14 5228/RMObM1014/125/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Výroční zpráva za rok 2014 v oblasti poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva za rok 2014 v oblasti poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím na 6. schůzi rady městského obvodu konanou dne 12. 02. 2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 9:00 hodin Seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského obvodu

Více

Pozvánka na 22. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 22. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 22. schůzi rady městského obvodu konanou dne 06.10.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 11:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 Kontrola plnění usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0033/ZMOb1418/2/ /ZMOb1418/2/14

Usnesení. Usnesení. 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0033/ZMOb1418/2/ /ZMOb1418/2/14 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.12.2014 čís. 0033/ZMOb1418/2/14 0072/ZMOb1418/2/14 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. místostarosta Přehled usnesení

Více

Pozvánka na 12. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 12. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 12. schůzi rady městského obvodu konanou dne 06.05.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Seznam materiálů: 02/OFR/01 Žádost o prominutí dluhu Ing. Alena Zapletalová,

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 47. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 47. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 47. schůze rady městského obvodu konané dne 20.10.2016 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Adámek Robert (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

Usnesení. 5. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0357/RMObM1822/5/ /RMObM1822/5/19

Usnesení. 5. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0357/RMObM1822/5/ /RMObM1822/5/19 5. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 11.03.2019 čís. 0357/RMObM1822/5/19 0359/RMObM1822/5/19 Ing. Zuzana Ožanová v. r. starostka Ing. David Witosz v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

na 4. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 4. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 4. schůzi rady městského obvodu konanou dne 14.01.2019 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 08:30 hod. Seznam materiálů: 01/VED/02 Návrh na určení platů ředitelům příspěvkových organizací

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 39. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 39. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 39. schůze rady městského obvodu konané dne 23.06.2016 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Adámek Robert (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 93. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 93. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 93. schůze rady městského obvodu konané dne 13.09.2018 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Adámek Robert (politické hnutí Ostravak) Ing. Bernfeldová Petra

Více

Usnesení. Usnesení. 90. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 3243/RMOb1418/90/ /RMOb1418/90/18

Usnesení. Usnesení. 90. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 3243/RMOb1418/90/ /RMOb1418/90/18 90. schůze rady městského obvodu konané dne 26.07.2018 čís. 3243/RMOb1418/90/18 3281/RMOb1418/90/18 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Pozvánka na 9. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 9. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 9. schůzi rady městského obvodu konanou dne 29.04.2019 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hod. Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Návrh na určení platu řediteli příspěvkové

Více

Pozvánka na 38. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 38. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 38. schůzi rady městského obvodu konanou dne 09.06.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: po ukončení 11. zasedání zastupitelstva Aktualizovaný seznam materiálů: 03/OIMH/01 Návrh

Více

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012 čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. Usnesení. 88. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 3129/RMOb1418/88/ /RMOb1418/88/18

Usnesení. Usnesení. 88. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 3129/RMOb1418/88/ /RMOb1418/88/18 88. schůze rady městského obvodu konané dne 28.06.2018 čís. 3129/RMOb1418/88/18 3195/RMOb1418/88/18 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Pozvánka na 32. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 32. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 32. schůzi rady městského obvodu konanou dne 18.03.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 02/OFR/01 Návrh na rozpočtové opatření č.

Více

Usnesení. Usnesení. 69. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 4419/RMOb1014/69/ /RMOb1014/69/14

Usnesení. Usnesení. 69. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 4419/RMOb1014/69/ /RMOb1014/69/14 69. schůze rady městského obvodu konané dne 06. 02. 2014 čís. 4419/RMOb1014/69/14 4484/RMOb1014/69/14 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 44. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 44. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 44. schůze rady městského obvodu konané dne 08.09.2016 Přítomní členové rady městského obvodu: RSDr. Bečák Jaroslav (KSČM) Ing. Bernfeldová Petra (politické hnutí

Více

Pozvánka na 75. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 75. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 75. schůzi rady městského obvodu konanou dne 14.12.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: po ukončení 19. zasedání zastupitelstva Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02

Více

Usnesení. 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0345/ZMOb1418/22/ /ZMOb1418/22/18

Usnesení. 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0345/ZMOb1418/22/ /ZMOb1418/22/18 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.06.2018 čís. 0345/ZMOb1418/22/18 0366/ZMOb1418/22/18 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Pozvánka na 10. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 10. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 10. schůzi rady městského obvodu konanou dne 08.04.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského obvodu

Více

Usnesení. Usnesení. 49. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1044/RMOb1418/49/ /RMOb1418/49/16

Usnesení. Usnesení. 49. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1044/RMOb1418/49/ /RMOb1418/49/16 49. schůze rady městského obvodu konané dne 15.11.2016 čís. 1044/RMOb1418/49/16 1096/RMOb1418/49/16 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení. Usnesení. 29. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0032/RMOb1418/29/ /RMOb1418/29/16

Usnesení. Usnesení. 29. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0032/RMOb1418/29/ /RMOb1418/29/16 29. schůze rady městského obvodu konané dne 04.02.2016 čís. 0032/RMOb1418/29/16 0102/RMOb1418/29/16 Ing. Petra Bernfeldová, v. r. starostka Dalibor Mouka, v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení. Usnesení. 7. mimořádná schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0598/RMObM1822/7/ /RMObM1822/7/19

Usnesení. Usnesení. 7. mimořádná schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0598/RMObM1822/7/ /RMObM1822/7/19 7. mimořádná schůze rady městského obvodu konané dne 06.05.2019 čís. 0598/RMObM1822/7/19 0602/RMObM1822/7/19 Ing. Zuzana Ožanová v. r. starostka Ing. David Witosz v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 9. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 9. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 9. schůze rady městského obvodu konané dne 26.03.2015 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Adámek Robert (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

Usnesení. Usnesení. 50. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1097/RMOb1418/50/ /RMOb1418/50/16

Usnesení. Usnesení. 50. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1097/RMOb1418/50/ /RMOb1418/50/16 50. schůze rady městského obvodu konané dne 30.11.2016 čís. 1097/RMOb1418/50/16 1159/RMOb1418/50/16 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení. 21. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0315/ZMOb1418/21/ /ZMOb1418/21/18

Usnesení. 21. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0315/ZMOb1418/21/ /ZMOb1418/21/18 21. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 19.04.2018 čís. 0315/ZMOb1418/21/18 0344/ZMOb1418/21/18 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Bc. Lucie Feiková v. r. 2. místostarostka Přehled

Více

na 37. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 37. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 37. schůzi rady městského obvodu konanou dne 26.05.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 01/VED/03 02/OFR/01 02/OFR/02

Více

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 80. schůze rady městského obvodu konané dne

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 80. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 80. schůze rady městského obvodu konané dne 07.08.2014 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Petra Bernfeldová (politické hnutí Ostravak) Lucie Feiková

Více

na 72. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 72. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 72. schůzi rady městského obvodu konanou dne 02.11.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 02/OFR/01 Informace o zániku vymahatelnosti

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 76. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 76. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 76. schůze rady městského obvodu konané dne 11.01.2018 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Robert Adámek (politické hnutí Ostravak) RSDr. Jaroslav Bečák

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 60. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 60. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 60. schůze rady městského obvodu konané dne 04.05.2017 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Robert Adámek (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

Pozvánka na 51. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 51. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 51. schůzi rady městského obvodu konanou dne 15.12.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: po ukončení 14. zasedání zastupitelstva Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Návrh

Více

Usnesení. Usnesení. 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0064/ZMOb1822/3/ /ZMOb1822/3/19

Usnesení. Usnesení. 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0064/ZMOb1822/3/ /ZMOb1822/3/19 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 25.02.2019 čís. 0064/ZMOb1822/3/19 0091/ZMOb1822/3/19 Ing. Zuzana Ožanová v. r. starostka Ing. David Witosz v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 68. schůze rady městského obvodu

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 68. schůze rady městského obvodu Výsledky hlasování o přijatých usneseních 68. schůze rady městského obvodu Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Petra Bernfeldová (politické hnutí Ostravak) Lucie Feiková (ČSSD) Ing. Jiří Havlíček

Více

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 906/M/09-926/M/09

Více

Usnesení. Usnesení. 10. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0603/RMOb1822/10/ /RMOb1822/10/19

Usnesení. Usnesení. 10. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0603/RMOb1822/10/ /RMOb1822/10/19 Č. j.: MOaP/037701/19 10. schůze rady městského obvodu konané dne 20.05.2019 čís. 0603/RMOb1822/10/19 0687/RMOb1822/10/19 Ing. Zuzana Ožanová v. r. starostka Ing. David Witosz v. r. 1. místostarosta Přehled

Více

Usnesení. Usnesení. 59. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2320/RMObM1014/59/ /RMObM1014/59/12

Usnesení. Usnesení. 59. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2320/RMObM1014/59/ /RMObM1014/59/12 59. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 24. 08. 2012 čís. 2320/RMObM1014/59/12 2338/RMObM1014/59/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Dalibor Mouka, v. r. místostarosta Přehled usnesení

Více

Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz starostka

Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz starostka na 9. schůzi rady městského obvodu konanou dne 26.03.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Seznam aktualizovaných materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 01/VED/03 Návrh organizační

Více

Usnesení. Usnesení. 4. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0200/RMOb1418/4/ /RMOb1418/4/15

Usnesení. Usnesení. 4. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0200/RMOb1418/4/ /RMOb1418/4/15 4. schůze rady městského obvodu konané dne 14.1.2015 čís. 0200/RMOb1418/4/15 0240/RMOb1418/4/15 Ing. Petra Bernfeldová starostka Dalibor Mouka místostarosta Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel:

Více

Usnesení. Usnesení. 11. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0697/RMOb1822/11/ /RMOb1822/11/19

Usnesení. Usnesení. 11. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0697/RMOb1822/11/ /RMOb1822/11/19 Č. j.: MOaP/041177/19 11. schůze rady městského obvodu konané dne 10.06.2019 čís. 0697/RMOb1822/11/19 0761/RMOb1822/11/19 Ing. Zuzana Ožanová v. r. starostka Ing. David Witosz v. r. 1. místostarosta Přehled

Více

Usnesení. Usnesení. 12. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0766/RMOb1822/12/ /RMOb1822/12/19

Usnesení. Usnesení. 12. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0766/RMOb1822/12/ /RMOb1822/12/19 Č. j.: MOaP/049677/19 12. schůze rady městského obvodu konané dne 01.07.2019 čís. 0766/RMOb1822/12/19 0852/RMOb1822/12/19 Ing. Zuzana Ožanová v. r. starostka Ing. David Witosz v. r. 1. místostarosta Přehled

Více

Usnesení. 11. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0914/RMObM1822/11/ /RMObM1822/11/19

Usnesení. 11. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0914/RMObM1822/11/ /RMObM1822/11/19 Č. j.: MOaP/057051/19 11. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 05.08.2019 čís. 0914/RMObM1822/11/19 0916/RMObM1822/11/19 Ing. Zuzana Ožanová v. r. starostka Ing. David Witosz v. r. 1. místostarosta

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 59. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 59. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 59. schůze rady městského obvodu konané dne 20.04.2017 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Robert Adámek (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

Usnesení. Usnesení. 80. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 5328/RMOb1014/80/ /RMOb1014/80/14

Usnesení. Usnesení. 80. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 5328/RMOb1014/80/ /RMOb1014/80/14 80. schůze rady městského obvodu konané dne 07.08.2014 čís. 5328/RMOb1014/80/14 5370/RMOb1014/80/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. Usnesení. 6. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0303/RMOb1822/6/ /RMOb1822/6/19

Usnesení. Usnesení. 6. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0303/RMOb1822/6/ /RMOb1822/6/19 6. schůze rady městského obvodu konané dne 25.02.2019 čís. 0303/RMOb1822/6/19 0356/RMOb1822/6/19 Ing. Zuzana Ožanová v. r. starostka Ing. David Witosz v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení. Usnesení. 42. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0713/RMOb1418/42/ /RMOb1418/42/16

Usnesení. Usnesení. 42. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0713/RMOb1418/42/ /RMOb1418/42/16 42. schůze rady městského obvodu konané dne 11.08.2016 čís. 0713/RMOb1418/42/16 0764/RMOb1418/42/16 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Bc. Lucie Feiková v. r. 2. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. Usnesení. 48. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0994/RMOb1418/48/ /RMOb1418/48/16

Usnesení. Usnesení. 48. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0994/RMOb1418/48/ /RMOb1418/48/16 48. schůze rady městského obvodu konané dne 03.11.2016 čís. 0994/RMOb1418/48/16 1043/RMOb1418/48/16 Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Ing. Vít Macháček v. r. 3. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

na 66. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 66. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 66. schůzi rady městského obvodu konanou dne 11.08.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hod. Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Návrh Dohody o narovnání sporných

Více

Usnesení. Usnesení. 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0257/ZMOb1418/19/ /ZMOb1418/19/17

Usnesení. Usnesení. 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0257/ZMOb1418/19/ /ZMOb1418/19/17 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.12.2017 čís. 0257/ZMOb1418/19/17 0293/ZMOb1418/19/17 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 44. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1944/RMObM1014/44/ /RMObM1014/44/12

Usnesení. Usnesení. 44. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1944/RMObM1014/44/ /RMObM1014/44/12 44. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 14. 5. 2012 čís. 1944/RMObM1014/44/12-1951/RMObM1014/44/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Usnesení. Usnesení. 64. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 4131/RMOb1014/64/ /RMOb1014/64/13

Usnesení. Usnesení. 64. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 4131/RMOb1014/64/ /RMOb1014/64/13 64. schůze rady městského obvodu konané dne 21. 11. 2013 čís. 4131/RMOb1014/64/13 4188/RMOb1014/64/13 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 68. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 68. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 68. schůze rady městského obvodu konané dne 07.09.2017 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Robert Adámek (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

Usnesení. Usnesení. 61. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1656/RMOb1418/61/ /RMOb1418/61/17

Usnesení. Usnesení. 61. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1656/RMOb1418/61/ /RMOb1418/61/17 61. schůze rady městského obvodu konané dne 18.05.2017 čís. 1656/RMOb1418/61/17 1704/RMOb1418/61/17 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení. Usnesení. 75. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 4901/RMOb1014/75/ /RMOb1014/75/14

Usnesení. Usnesení. 75. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 4901/RMOb1014/75/ /RMOb1014/75/14 75. schůze rady městského obvodu konané dne 7. 5. 2014 čís. 4901/RMOb1014/75/14 4959/RMOb1014/75/14 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení rady městského

Více

02/OFR/02 Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci ZŠO, Nádražní 117, PO

02/OFR/02 Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci ZŠO, Nádražní 117, PO na 1. schůzi rady městského obvodu konanou dne 27.11.2014 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 9:00 hodin Seznam materiálů: 01/VED/01 Návrh stanovení termínu a způsobu poskytnutí odměny

Více