Usnesení. Usnesení. 14. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0540/ZMOb1014/14/ /ZMOb1014/14/13

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení. Usnesení. 14. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0540/ZMOb1014/14/ /ZMOb1014/14/13"

Transkript

1 14. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0540/ZMOb1014/14/ /ZMOb1014/14/13 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka

2 Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel: Číslo usnesení Materiál Název 0540/ZMOb1014/14/13 Informace o bezpečnostní situaci v městském obvodě 0541/ZMOb1014/14/13 01/VED/01 Informace občanům o činnosti orgánů městského obvodu za období od do /ZMOb1014/14/13 01/VED/02 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 0543/ZMOb1014/14/13 01/VED/03 Návrh na vydání dodatku jednacího řádu zastupitelstva městského obvodu 0544/ZMOb1014/14/13 02/OFR/01 Návrh na úpravu závazných ukazatelů příspěvkových organizací č. 6/2013 a č. 7/2013 na rok /ZMOb1014/14/13 02/OFR/02 Žádost o uzavření dohody o splátkách dluhu 0546/ZMOb1014/14/13 02/OFR/03 Návrh na odpis pohledávek 0547/ZMOb1014/14/13 02/OFR/04 Informace o zániku vymahatelnosti pohledávek 0548/ZMOb1014/14/13 02/OFR/05 Stanovisko k návrhu regulace provozování loterií na území městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 0549/ZMOb1014/14/13 02/OFR/06 Návrh Zásad pro postoupení (prodej) pohledávek 0550/ZMOb1014/14/13 02/OFR/07 Žádost o prominutí pohledávky 0551/ZMOb1014/14/13 04/OM/01 Žádost o přezkoumání návrhu na uzavření kupních smluv na koupi spoluvlastnických podílů pozemku parc.č. 2674/49 pod bytovým domem č.p. 2772, 2773, 2774 (Zelená 51, 53, 55), k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 0552/ZMOb1014/14/13 04/OM/02 Návrh na prodej pozemku parc.č. 1428/16 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. 30. dubna) 0553/ZMOb1014/14/13 04/OM/03 Žádost o prodej pozemků v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava pod stavbami cizího vlastníka 0554/ZMOb1014/14/13 04/OM/05 Návrh na prodej pozemků parc.č. 2168/3 a parc.č. 2179/3, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Místecká, Cihelní) 0555/ZMOb1014/14/13 04/OM/06 Návrh záměru na prodej spoluvlastnických podílů pozemku parc.č. 2674/49 pod bytovým domem č.p. 2772, 2773, 2774 (Zelená 51, 53, 55) k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 0556/ZMOb1014/14/13 04/OM/07 Žádost o stanovisko k navrhované úpravě právních vztahů Prohlášením o vzájemném uznání vydržení vlastnického práva k nemovitostem 0557/ZMOb1014/14/13 04/OM/08 Návrh na uzavření dohody o narovnání s paní ///////////////// Strana 2/21

3 0558/ZMOb1014/14/13 04/OM/09 Návrh na vyřazení domu č. p. 2624, Na Široké 20 ze seznamu domů prodávaných pouze po bytových jednotkách včetně garáží a ateliérů a návrh záměru prodat nebytové jednotky v domě včetně podílů na společných částech domu a pozemku parc. č. 2884/13 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 0559/ZMOb1014/14/13 04/OM/10 Žádost o převod vlastnictví jednotky č. 1516/601 v domě č. p (28. října 106) spolu se spoluvlastnickým právem k podílu na společných částech domu a pozemku parc. č. 2620/5 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 0560/ZMOb1014/14/13 04/OM/11 Návrh na prodej pozemku parc. č. 3613/3 v k. ú. Moravská Odtrava, Obec Ostrava (lokalita Tomkova) 0561/ZMOb1014/14/13 04/OM/12 Stanovisko k záměru města prodat spoluvlastnické podíly k pozemkům p.č.st p.č.st každý o velikosti 1/2, k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita Newtonova - Trocnovská) 0562/ZMOb1014/14/13 04/OM/13 Žádost o svěření pozemků parc.č. 434/1 a parc.č. 434/2, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul Dlouhá, Zámecká) 0563/ZMOb1014/14/13 04/OM/14 Stanovisko k záměru města nabýt úplatně pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Tyršova, Hornopolní a Bachmačská) a k jejich svěření do správy městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 0564/ZMOb1014/14/13 04/OM/15 Stanovisko k záměru města prodat pozemky a žádost o svěření pozemků v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita Komenského sady) 0565/ZMOb1014/14/13 04/OM/17 Žádost o prodej pozemku parc. č. 464/1 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Puchmajerova) 0566/ZMOb1014/14/13 05/OSRŠV/01 Návrh na podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu Ekoškolky - MŠO, Špálova a MŠO, Poděbradova 0567/ZMOb1014/14/13 05/OSRŠV/02 Návrh na vydání Dodatku č. 6 ke Zřizovací listině Základní školy Ostrava, Gajdošova 9, PO Materiály, které byly odloženy: Materiál 04/OM/04 Název Žádost o prodej pozemku parc. č. 2620/93 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita Cingrova 28. října) Strana 3/21

4 Materiály, které byly staženy: Materiál 04/OM/16 Název Návrh na zrušení Zásad pro prodej bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků Informace o bezpečnostní situaci v městském obvodě číslo: 0540/ZMOb1014/14/13 1) bere na vědomí informaci o bezpečnostní situaci v městském obvodě Moravská Ostrava a Přívoz Informace občanům o činnosti orgánů městského obvodu za období od do /VED/01 číslo: 0541/ZMOb1014/14/13 1) bere na vědomí informaci občanům o činnosti orgánů městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za období od 1. května 2013 do 31. května 2013 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 01/VED/02 číslo: 0542/ZMOb1014/14/13 k usnesení č. 3504/RMOb1014/56/13 1) bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu s termínem plnění od do ve znění přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu 2) schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu dle důvodové zprávy Strana 4/21

5 realizovat bod 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Jiří Hodic, vedoucí odboru T: Návrh na vydání dodatku jednacího řádu zastupitelstva městského obvodu 01/VED/03 číslo: 0543/ZMOb1014/14/13 k usnesení č. 3505/RMOb1014/56/13 1) vydává s účinností od dodatek č. 2 řádu RAD , Jednací řád Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) ukládá Zodpovídá: Ing. Jiří Hodic, vedoucí odboru T: Návrh na úpravu závazných ukazatelů příspěvkových organizací č. 6/2013 a č. 7/2013 na rok /OFR/01 číslo: 0544/ZMOb1014/14/13 k usnesení č. 3507/RMOb1014/56/13 k usnesení č. 3390/RMOb1014/54/13 1) schvaluje a) úpravu závazných ukazatelů příspěvkových organizací č. 6/2013 na rok 2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu b) úpravu závazných ukazatelů příspěvkových organizací č. 7/2013 na rok 2013 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 2) ukládá Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: Strana 5/21

6 Žádost o uzavření dohody o splátkách dluhu 02/OFR/02 číslo: 0545/ZMOb1014/14/13 k usnesení č. 3393/RMOb1014/54/13 uzavřít s dlužníkem paní ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, dohodu o splátkách dluhu dle vzorové dohody schválené usnesením Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz č. 983/19/10 bod 1) písm. c) ze dne ve výši ,00 Kč (dlužné nájemné za pronájem bytu č. 1 v domě čp. 2148, Spodní 30 za období 4/2008-5/2010 a náklady soudního řízení) ve 24 měsíčních splátkách po 1 000,00 Kč (v období od 7/2013 do 6/2015), ve 42 měsíčních splátkách po 1 500,00 Kč (v období od 7/2015 do 12/2018) a 1 splátce ve výši 830,00 Kč (v období 1/2019) s úhradou první splátky od měsíce července 2013 za podmínky, že dohoda o splátkách dluhu bude ze strany dlužníka podepsána a doručena věřiteli do 30 dnů ode dne, kdy byl text dohody doručen dlužníkovi 2) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu dohody o splátkách dluhu s dlužníkem uvedeným v bodě 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: Návrh na odpis pohledávek 02/OFR/03 číslo: 0546/ZMOb1014/14/13 k usnesení č. 3484/RMOb1014/55/13 odepsat pohledávky ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu vůči těmto dlužníkům: 1) ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,00 Kč 2) //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,00 Kč 3) ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,00 Kč 4) /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,00 Kč 5) ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,00 Kč 6) ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,00 Kč 7) //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,00 Kč 8) /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,00 Kč 9) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,00 Kč Strana 6/21

7 10) /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,00 Kč 11) /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,00 Kč 12) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,00 Kč 13) /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,00 Kč 14) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,00 Kč 15) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,00 Kč 16) //////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,00 Kč 17) //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,00 Kč 18) //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,00 Kč 2) ukládá realizovat provedení odpisu pohledávek dle bodu 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: Informace o zániku vymahatelnosti pohledávek 02/OFR/04 číslo: 0547/ZMOb1014/14/13 k usnesení č. 3482/RMOb1014/55/13 k usnesení č. 3511/RMOb1014/56/13 1) bere na vědomí informaci o zániku vymahatelnosti pohledávek po zemřelých nájemcích bytů: 1) ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,50 Kč 2) //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,00 Kč 2) ukládá realizovat odpis pohledávek dle bodu 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: Stanovisko k návrhu regulace provozování loterií na území městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 02/OFR/05 číslo: 0548/ZMOb1014/14/13 k usnesení č. 3510/RMOb1014/56/13 předložit statutárnímu městu Ostrava v návaznosti na jeho přípis ze dne stanovisko Strana 7/21

8 k problematice regulace provozování loterií a jiných podobných her na území městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dle důvodové zprávy 2) schvaluje návrh na změnu Obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 11/2011, kterou se reguluje provozování výherních hracích přístrojů, interaktivních videoloterijních terminálů a lokálních loterních systémů na území statutárního města Ostravy ve znění upravené přílohy č. 2 předloženého materiálu 3) rozhodlo předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení statutárnímu městu Ostrava k dalšímu projednání v orgánech statutárního města Ostravy 4) ukládá realizovat bod 1) a 3) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: Návrh Zásad pro postoupení (prodej) pohledávek 02/OFR/06 číslo: 0549/ZMOb1014/14/13 k usnesení č. 3512/RMOb1014/56/13 1) vydává s účinností od zásady ZAS , Zásady pro postoupení (prodej) pohledávek ve znění upravené přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) ukládá Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: Strana 8/21

9 Žádost o prominutí pohledávky 02/OFR/07 číslo: 0550/ZMOb1014/14/13 k usnesení č. 3226/RMOb1014/52/13 k usnesení č. 3509/RMOb1014/56/13 neprominout panu ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, pohledávku ve výši ,65 Kč, tj. zůstatek dlužného nájemného za pronájem pozemku parc. č. 657 v k. ú. Přívoz, Palackého 729/54, Ostrava-Přívoz za období roku ve výši ,00 Kč a náklady soudních řízení ve výši ,65 Kč 2) ukládá Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: Žádost o přezkoumání návrhu na uzavření kupních smluv na koupi spoluvlastnických podílů pozemku parc.č. 2674/49 pod bytovým domem č.p. 2772, 2773, 2774 (Zelená 51, 53, 55), k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 04/OM/01 číslo: 0551/ZMOb1014/14/13 k usnesení č. 3256/RMOb1014/52/13 1) bere na vědomí žádosti pí. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////, o přezkoumání návrhů na uzavření kupních smluv na koupi spoluvlastnických podílů pozemku parc.č. 2674/49, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve znění přílohy č. 1 2) rozhodlo nevyhovět žádostem pí. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// a ponechat v platnosti usnesení č. 0432/ZMOb1014/11/12 ze dne , kterým bylo rozhodnuto o prodeji spoluvlastnických podílů pozemku parc.č. 2674/49 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 752 m 2, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, ve výši odpovídající velikosti spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek v domě č.p. 2772, 2773, 2774 (Zelená 51, 53, 55) na společných částech domu č.p. 2772, 2773, 2774, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, za 50% ceny stanovené znaleckým posudkem Strana 9/21

10 informovat žadatelky dle bodu 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru T: Návrh na prodej pozemku parc.č. 1428/16 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. 30. dubna) 04/OM/02 číslo: 0552/ZMOb1014/14/13 k usnesení č. 3397/RMOb1014/54/13 a) o prodeji pozemku parc.č. 1428/16 zastavěná plocha o výměře 129 m 2, který vznikl oddělením z pozemku parc.č. 1428/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře m 2, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle geometrického plánu č /2012, potvrzeného katastrálním úřadem dne , ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, do vlastnictví společnosti DEXON CZECH s.r.o., se sídlem Karviná - Staré Město, Na Novém poli 381/5, PSČ , IČ , za kupní cenu ve výši ,- Kč stanovenou znaleckým posudkem č. 13/4044 vypracovaným //////////////////////////, přičemž kupující uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku ve výši 2000,- Kč a správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) o uzavření kupní smlouvy ve znění přílohy č. 6 předloženého materiálu 2) zmocňuje místostarostku Ing. Petru Bernfeldovou k podpisu kupní smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru T: Strana 10/21

11 Žádost o prodej pozemků v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava pod stavbami cizího vlastníka 04/OM/03 číslo: 0553/ZMOb1014/14/13 k usnesení č. 3555/RMOb1014/56/13 1) bere na vědomí žádost společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ o odkoupení pozemků parc.č. 295/3, parc.č. 392/10, parc.č. 1013/100, parc.č. 1311/2, parc.č. 1581/21, parc.č. 2620/92, parc.č. 2620/114 a parc.č. 3474/2, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, na nichž stojí stavby (trafostanice) ve vlastnictví žadatele 2) vydává nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat níže uvedené pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, na nichž stojí stavby (trafostanice) cizího vlastníka: parc.č. 295/3 - zast. plocha a nádvoří o výměře 34 m² parc.č. 392/10 - zast. plocha a nádvoří o výměře 70 m² - parc.č. 1013/100 - zast. plocha a nádvoří o výměře 39 m² parc.č. 1311/2 - zast. plocha a nádvoří o výměře 60 m² parc.č. 1581/21 - zast. plocha a nádvoří o výměře 42 m² parc.č. 2620/92 - zast. plocha a nádvoří o výměře 32 m² - parc.č. 2620/114 - zast. plocha a nádvoří o výměře 24 m² parc.č. 3474/2 - zast. plocha a nádvoří o výměře 34 m² parc.č. 4146/1 - zast. plocha a nádvoří o výměře 42 m² předložit stanovisko dle bodu 2) tohoto usnesení statutárnímu městu Ostrava Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru T: Strana 11/21

12 Návrh na prodej pozemků parc.č. 2168/3 a parc.č. 2179/3, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Místecká, Cihelní) 04/OM/05 číslo: 0554/ZMOb1014/14/13 k usnesení č. 3440/RMOb1014/55/13 a) o prodeji pozemků parc.č. 2168/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 77 m 2 a parc.č. 2179/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 169 m 2, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, do vlastnictví společnosti Auto Adler spol. s.r.o., se sídlem Ostrava - část Moravská Ostrava, Cihelní čp. 3199/75a, PSČ , IČ , za kupní cenu ve výši ,- Kč stanovenou znaleckým posudkem č. 13/4046 vypracovaným Ing. Miroslavem Procházkou, přičemž kupující uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku ve výši 2000,- Kč a správní poplatek za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) o uzavření kupní smlouvy ve znění přílohy č. 4 předloženého materiálu 2) zmocňuje místostarostku Ing. Petru Bernfeldovou k podpisu kupní smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru T: Návrh záměru na prodej spoluvlastnických podílů pozemku parc.č.2674/49 pod bytovým domem č.p. 2772, 2773, 2774 (Zelená 51, 53, 55) k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 04/OM/06 číslo: 0555/ZMOb1014/14/13 k usnesení č. 3534/RMOb1014/56/13 o záměru prodat části spoluvlastnického podílu 13336/30537 pozemku parc.č. 2674/49 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 752 m 2 ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, pod domem č. p. 2772, 2773, 2774 (Zelená 51, 53, 55), k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, odpovídající velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu, příslušejícího k níže uvedeným jednotkám: Strana 12/21

13 bytová jednotka č. 2772/1 - spoluvlastnický podíl na pozemku parc.č. 2674/49 zast. plocha a nádvoří, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve výši 743/30537 bytová jednotka č. 2772/15 - spoluvlastnický podíl na pozemku parc.č. 2674/49 zast. plocha a nádvoří, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve výši 568/30537 bytová jednotka č. 2773/9 - spoluvlastnický podíl na pozemku parc.č. 2674/49 zast. plocha a nádvoří, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve výši 568/30537 bytová jednotka č. 2773/16 - spoluvlastnický podíl na pozemku parc.č. 2674/49 zast. plocha a nádvoří, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve výši 568/30537 zajistit zveřejnění záměru na úřední desce dle bodu 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru T: Žádost o stanovisko k navrhované úpravě právních vztahů Prohlášením o vzájemném uznání vydržení vlastnického práva k nemovitostem 04/OM/07 číslo: 0556/ZMOb1014/14/13 k usnesení č. 3552/RMOb1014/56/13 1) vydává souhlasné stanovisko k nápravě právních vztahů k domu č. p stojící na pozemku p.č.st včetně pozemku p.č.st. 1012, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku p.p.č. 454/19, zahrada, domu č. p stojící na pozemku p.č.st včetně pozemku p.č.st. 1010, zastavěná plocha a nádvoří a pozemku p.p.č. 454/21, zahrada vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava Prohlášením o vzájemném uznání vydržení vlastnického práva k nemovitostem 2) ukládá předložit stanovisko dle bodu 1) tohoto usnesení statutárnímu městu Ostrava Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru T: Strana 13/21

14 Návrh na uzavření dohody o narovnání s paní ///////////////// 04/OM/08 číslo: 0557/ZMOb1014/14/13 k usnesení č. 3583/RMOb1014/56/13 o uzavření dohody o narovnání s paní /////////////////, kterou bude paní /////////////// poskytnuta 30% sleva z kupní ceny jednotky v domě č. p. 2341/107 a spoluvlastnického podílu k pozemku parc. č. 1516/1 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve dvou splátkách: ,50 Kč do 1 měsíce od účinnosti dohody o narovnání a ,50 Kč do a prominout paní /////////////// pohledávku ve výši ,- Kč - nedoplatek na vyúčtování zálohových plateb za energie a služby za období od do ) zmocňuje místostarostku Ing. Petru Bernfeldovou k podpisu dohody o narovnání dle bodu 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru T: Návrh na vyřazení domu č. p. 2624, Na Široké 20 ze seznamu domů prodávaných pouze po bytových jednotkách včetně garáží a ateliérů a návrh záměru prodat nebytové jednotky v domě včetně podílů na společných částech domu a pozemku parc. č. 2884/13 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 04/OM/09 číslo: 0558/ZMOb1014/14/13 k usnesení č. 3553/RMOb1014/56/13 ponechat dům č. p. 2624, Na Široké 20 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava na seznamu domů prodávaných pouze po bytových jednotkách včetně garáží a ateliérů schválený usnesením zastupitelstva městského obvodu č. 210/6 ze dne ) ukládá informovat žadatele dle bodu 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru T: Strana 14/21

15 Žádost o převod vlastnictví jednotky č. 1516/601 v domě č. p (28. října 106) spolu se spoluvlastnickým právem k podílu na společných částech domu a pozemku parc. č. 2620/5 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 04/OM/10 číslo: 0559/ZMOb1014/14/13 k usnesení č. 3554/RMOb1014/56/13 a) vyhovět žádosti o koupi jednotky č. 1516/601 ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu a převést jednotku č. 1516/601, jiný nebytový prostor situovaný v domě č. p (28. října 106) stojící na pozemku parc. č. 2620/5, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, s příslušenstvím spolu se spoluvlastnickým právem k podílu 2503/96272 na společných částech domu a pozemku parc. č. 2620/5, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 725 m 2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava nájemci jednotky ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, za převodní cenu jednotky včetně podílu na společných částech domu stanovenou ve výši ,- Kč a převodní cenu podílu na pozemku stanovenou ve výši ,- Kč, tj. za celkovou převodní cenu ,- Kč, splatné na účet převodce do 30 dnů po uzavření smlouvy o převodu vlastnictví jednotky za podmínky, že ke dni převodu vlastnictví budou uhrazeny všechny případné dluhy na nájemném a službách spojených s užíváním vůči převodci, kupující uhradí náklady na zpracování znaleckého posudku ve výši 1 200,- Kč a náklady správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o převodu vlastnictví jednotky dle vzorové smlouvy schválené usnesením Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz č. 645/14/08 ze dne ) zmocňuje místostarostku Ing. Petru Bernfeldovou k podpisu smlouvy o převodu vlastnictví jednotky dle bodu 1b) tohoto usnesení realizovat bod 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru T: Strana 15/21

16 Návrh na prodej pozemku parc. č. 3613/3 v k. ú. Moravská Odtrava, Obec Ostrava (lokalita Tomkova) 04/OM/11 číslo: 0560/ZMOb1014/14/13 k usnesení č. 3439/RMOb1014/55/13 a) prodat pozemek parc. č. 3613/3 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava o výměře 27 m 2, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, do vlastnictví /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, za kupní cenu ve výši 6 750,- Kč stanovenou znaleckým posudkem č /13 vypracovaným Ing. Janou Machovou, přičemž kupující uhradí náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku ve výši 800,- Kč a správní poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí b) uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy č. 4. předloženého materiálu 2) zmocňuje místostarostku Ing. Petru Bernfeldovou k podpisu kupní smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru T: Stanovisko k záměru města prodat spoluvlastnické podíly k pozemkům p.č.st p.č.st každý o velikosti 1/2, k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita Newtonova - Trocnovská) 04/OM/12 číslo: 0561/ZMOb1014/14/13 k usnesení č. 3400/RMOb1014/54/13 1) vydává souhlasné stanovisko k záměru města prodat níže uvedené pozemky v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz: spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 pozemku p.č.st zastavěná plocha a nádvoří Strana 16/21

17 o výměře 26 m 2 spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 pozemku p.č.st zastavěná plocha a nádvoří o výměře 28 m 2 2) ukládá předložit stanovisko dle bodu 1) tohoto usnesení statutárnímu městu Ostrava Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru T: Žádost o svěření pozemků parc.č. 434/1 a parc.č. 434/2, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul Dlouhá, Zámecká) 04/OM/13 číslo: 0562/ZMOb1014/14/13 k usnesení č. 3556/RMOb1014/56/13 požádat statutární město Ostrava o svěření níže uvedených pozemků v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, za účelem zkulturnění dané plochy: - parc.č. 434/1 zastavěná plocha, zbořeniště o výměře 18 m 2 - parc.č. 434/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 457 m 2 2) ukládá předložit stanovisko dle bodu 1) tohoto usnesení statutárnímu městu Ostrava Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru T: Stanovisko k záměru města nabýt úplatně pozemky v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Tyršova, Hornopolní a Bachmačská) a k jejich svěření do správy městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 04/OM/14 číslo: 0563/ZMOb1014/14/13 k usnesení č. 3557/RMOb1014/56/13 1) bere na vědomí žádost majetkového odboru Magistrátu města Ostravy o stanovisko k úplatnému nabytí pozemků parc.č. 715/2, parc.č. 2260/4 a parc.č. 1024/4 (pozemek vedený ve zjednodušené evidenci), k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava od společnosti RPG RE Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, Moravská Ostrava, , IČ a ke svěření předmětných pozemků do správy městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ve znění přílohy č. 1 Strana 17/21

18 předloženého materiálu 2) vydává a) nesouhlasné stanovisko k úplatnému nabytí níže uvedených pozemků v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava do vlastnictví statutárního města Ostrava: parc.č. 715/2 zast. plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 166 m 2 (lokalita ul. Tyršova) parc.č. 2260/4 ost. plocha, ost. komunikace o výměře m 2 (lokalita ul. Hornopolní) v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava do vlastnictví statutárního města parc.č. 1024/4 pozemek vedený ve zjednodušené evidenci, parcela původ Pozemkový katastr (PK) o výměře 119 m 2 (lokalita ul. Bachmačská) b) souhlasné stanovisko k bezúplatnému nabytí níže uvedených pozemků v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava do vlastnictví statutárního města Ostrava a k jejich svěření do správy městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz: parc.č. 2260/4 ost. plocha, ost. komunikace o výměře m² (lokalita ul. Hornopolní) v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava do vlastnictví statutárního města parc.č. 1024/4 pozemek vedený ve zjednodušené evidenci, parcela původ Pozemkový katastr (PK) o výměře 119 m² (lokalita ul. Bachmačská) předložit stanovisko dle bodu 2) tohoto usnesení statutárnímu městu Ostrava Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru T: Stanovisko k záměru města prodat pozemky a žádost o svěření pozemků v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita Komenského sady) 04/OM/15 číslo: 0564/ZMOb1014/14/13 k usnesení č. 3558/RMOb1014/56/13 1) bere na vědomí žádost majetkového odboru Magistrátu města Ostrava o stanovisko k záměru města prodat budovu bez čp/če, obč. vybavenost stojící na pozemcích parc.č. 988/6 a parc.č. 1036/11, pozemky parc.č. 988/6 a parc.č. 1036/11, budovu bez čp/če, obč. vybavenost stojící Strana 18/21

19 na pozemku parc.č. 1036/12 a pozemek parc.č. 1036/12, část pozemku parc.č. 1036/1, vše k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 2) vydává nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat níže uvedené nemovitosti v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava ve vlastnictví statutárního města Ostrava: a) nesvěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz: budova bez čp/če, obč. vybavenost stojící na pozemcích parc.č. 988/6 a parc.č. 1036/11 pozemek parc.č. 988/6 zast. plocha a nádvoří o výměře 110 m² pozemek parc.č. 1036/11 zast. plocha a nádvoří o výměře 5 m² budova bez čp/če, obč. vybavenost stojící na pozemku parc.č. 1036/12 pozemek parc.č. 1036/12 zast. plocha a nádvoří o výměře 136 m² b) svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz část pozemku parc.č. 1036/1 ostatní plocha, zeleň o výměře 64 m² 3) rozhodlo požádat statutární město Ostrava o svěření níže uvedených pozemků v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava do správy městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz: budova bez čp/če, obč. vybavenost stojící na pozemcích parc.č. 988/6 a parc.č. 1036/11 pozemek parc.č. 988/6 zast. plocha a nádvoří o výměře 110 m² pozemek parc.č. 1036/11 zast. plocha a nádvoří o výměře 5 m² budova bez čp/če, obč. vybavenost stojící na pozemku parc.č. 1036/12 pozemek parc.č. 1036/12 zast. plocha a nádvoří o výměře 136 m² 4) ukládá předložit stanovisko dle bodu 2) a žádost dle bodu 3) tohoto usnesení statutárnímu městu Ostrava Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru T: Strana 19/21

20 Žádost o prodej pozemku parc. č. 464/1 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Puchmajerova) 04/OM/17 číslo: 0565/ZMOb1014/14/13 k usnesení č. 3572/RMOb1014/56/13 1) bere na vědomí žádosti o koupi pozemku parc. č. 464/1 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava: společnosti LAER, v.o.s., se sídlem Ostrava Přívoz, Palackého 66/63, PSČ , IČ Společenství vlastníků jednotek domu Puchmajerova 9, se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Puchmajerova 1799/9, PSČ , IČ ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) vydává souhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemek parc. č. 464/1, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 106 m² v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz předložit stanovisko dle bodu 2) tohoto usnesení statutárnímu městu Ostrava Zodpovídá: Ing. Ivona Vaňková, vedoucí odboru T: Návrh na podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu Ekoškolky - MŠO, Špálova a MŠO, Poděbradova 05/OSRŠV/01 číslo: 0566/ZMOb1014/14/13 k usnesení č. 3584/RMOb1014/56/13 1) schvaluje a) podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt Ekoškolky - MŠO, Špálova a MŠO, Poděbradova dle důvodové zprávy předloženého materiálu b) spolufinancování projektu Ekoškolky - MŠO, Špálova a MŠO, Poděbradova dle důvodové zprávy předloženého materiálu podmíněné získáním dotace z Operačního programu Životní prostředí Strana 20/21

21 2) zmocňuje starostu městského obvodu k podpisu žádosti o dotaci dle bodu 1a) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Miroslava Rychtáriková, vedoucí odboru T: Návrh na vydání Dodatku č. 6 ke Zřizovací listině Základní školy Ostrava, Gajdošova 9, PO 05/OSRŠV/02 číslo: 0567/ZMOb1014/14/13 k usnesení č. 3475/RMOb1014/55/13 1) schvaluje Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině Základní školy Ostrava, Gajdošova 9, příspěvkové organizace, IČ , kterým se mění příloha č. 2 zřizovací listiny, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) zmocňuje starostu městského obvodu a Tomáše Kuřece, místostarostu městského obvodu k podpisu dodatku dle bodu 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Miroslava Rychtáriková, vedoucí odboru T: Strana 21/21

Usnesení. 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0345/ZMOb1418/22/ /ZMOb1418/22/18

Usnesení. 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0345/ZMOb1418/22/ /ZMOb1418/22/18 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.06.2018 čís. 0345/ZMOb1418/22/18 0366/ZMOb1418/22/18 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení. 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0186/ZMOb1418/16/ /ZMOb1418/16/17

Usnesení. 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0186/ZMOb1418/16/ /ZMOb1418/16/17 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 20.04.2017 čís. 0186/ZMOb1418/16/17 0204/ZMOb1418/16/17 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0205/ZMOb1418/17/ /ZMOb1418/17/17

Usnesení. Usnesení. 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0205/ZMOb1418/17/ /ZMOb1418/17/17 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.06.2017 čís. 0205/ZMOb1418/17/17 0226/ZMOb1418/17/17 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 906/M/09-926/M/09

Více

Usnesení. Usnesení. 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0182/ZMOb1014/4/ /ZMOb1014/4/11

Usnesení. Usnesení. 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0182/ZMOb1014/4/ /ZMOb1014/4/11 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15. 09. 2011 čís. 0182/ZMOb1014/4/11 0226/ZMOb1014/4/11 Ing. Jiří Havlíček v.r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v.r. místostarostka Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0033/ZMOb1418/2/ /ZMOb1418/2/14

Usnesení. Usnesení. 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0033/ZMOb1418/2/ /ZMOb1418/2/14 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.12.2014 čís. 0033/ZMOb1418/2/14 0072/ZMOb1418/2/14 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. místostarosta Přehled usnesení

Více

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Ing.

Více

Usnesení. Usnesení. 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0315/ZMOb1014/7/ /ZMOb1014/7/12

Usnesení. Usnesení. 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0315/ZMOb1014/7/ /ZMOb1014/7/12 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 31. 5. 2012 čís. 0315/ZMOb1014/7/12 0361/ZMOb1014/7/12 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení

Více

Usnesení. 21. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0315/ZMOb1418/21/ /ZMOb1418/21/18

Usnesení. 21. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0315/ZMOb1418/21/ /ZMOb1418/21/18 21. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 19.04.2018 čís. 0315/ZMOb1418/21/18 0344/ZMOb1418/21/18 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Bc. Lucie Feiková v. r. 2. místostarostka Přehled

Více

Usnesení. Usnesení. 59. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2320/RMObM1014/59/ /RMObM1014/59/12

Usnesení. Usnesení. 59. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2320/RMObM1014/59/ /RMObM1014/59/12 59. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 24. 08. 2012 čís. 2320/RMObM1014/59/12 2338/RMObM1014/59/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Dalibor Mouka, v. r. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 61. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 3960/RMOb1014/61/ /RMOb1014/61/13

Usnesení. Usnesení. 61. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 3960/RMOb1014/61/ /RMOb1014/61/13 61. schůze rady městského obvodu konané dne 10.10.2013 čís. 3960/RMOb1014/61/13 4032/RMOb1014/61/13 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

U S N E S E N Í. 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne /15/09 752/15/09

U S N E S E N Í. 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne /15/09 752/15/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 26. 3. 2009 689/15/09 752/15/09 Ing.

Více

Usnesení. Usnesení. 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0257/ZMOb1418/19/ /ZMOb1418/19/17

Usnesení. Usnesení. 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0257/ZMOb1418/19/ /ZMOb1418/19/17 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.12.2017 čís. 0257/ZMOb1418/19/17 0293/ZMOb1418/19/17 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.12.2013 čís. 0646/ZMOb1014/17/13 0673/ZMOb1014/17/13

Usnesení. Usnesení. 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.12.2013 čís. 0646/ZMOb1014/17/13 0673/ZMOb1014/17/13 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.12.2013 čís. 0646/ZMOb1014/17/13 0673/ZMOb1014/17/13 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0362/ZMOb1014/8/ /ZMOb1014/8/12

Usnesení. Usnesení. 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0362/ZMOb1014/8/ /ZMOb1014/8/12 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 26. 7. 2012 čís. 0362/ZMOb1014/8/12 0376/ZMOb1014/8/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0064/ZMOb1822/3/ /ZMOb1822/3/19

Usnesení. Usnesení. 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0064/ZMOb1822/3/ /ZMOb1822/3/19 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 25.02.2019 čís. 0064/ZMOb1822/3/19 0091/ZMOb1822/3/19 Ing. Zuzana Ožanová v. r. starostka Ing. David Witosz v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012 čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz rada městského obvodu Materiál č. 04/OM/04, příloha č. 4. Zásady ZAS

Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz rada městského obvodu Materiál č. 04/OM/04, příloha č. 4. Zásady ZAS Statutární město Ostrava Zásady ZAS 2013 03 Zásady pro prodej domů, bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava

Více

Usnesení. Usnesení. 44. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1944/RMObM1014/44/ /RMObM1014/44/12

Usnesení. Usnesení. 44. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1944/RMObM1014/44/ /RMObM1014/44/12 44. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 14. 5. 2012 čís. 1944/RMObM1014/44/12-1951/RMObM1014/44/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

02/OFR/02 Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci ZŠO, Nádražní 117, PO

02/OFR/02 Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci ZŠO, Nádražní 117, PO na 1. schůzi rady městského obvodu konanou dne 27.11.2014 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 9:00 hodin Seznam materiálů: 01/VED/01 Návrh stanovení termínu a způsobu poskytnutí odměny

Více

Usnesení 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 09.03.2015 čís. 0036/ZMOb-Vit/M1418/3-0063/ZMOb-Vit/M1418/3 Petr Dlabal starosta Leoš Koláček místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 25. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 15. dubna 2010 čís. usn. 329/25 čís.

Více

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í. z 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 13.

MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í. z 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 13. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 13. prosince 2011 čís. usn. 104/8 122/8

Více

Usnesení. Usnesení. 33. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0230/RMOb1418/33/ /RMOb1418/33/16

Usnesení. Usnesení. 33. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0230/RMOb1418/33/ /RMOb1418/33/16 33. schůze rady městského obvodu konané dne 31.03.2016 čís. 0230/RMOb1418/33/16 0287/RMOb1418/33/16 Ing. Petra Bernfeldová, v. r. starostka Dalibor Mouka, v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 z 8 6.11.2017 11:31 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 2. 11. 2017 13:00 (usn. č. 0569/16 - usn. č.

Více

Usnesení. Usnesení. 69. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 4419/RMOb1014/69/ /RMOb1014/69/14

Usnesení. Usnesení. 69. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 4419/RMOb1014/69/ /RMOb1014/69/14 69. schůze rady městského obvodu konané dne 06. 02. 2014 čís. 4419/RMOb1014/69/14 4484/RMOb1014/69/14 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

čís. 2680/RMObM1014/67/ /RMObM1014/67/12

čís. 2680/RMObM1014/67/ /RMObM1014/67/12 67. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29. 11. 2012 čís. 2680/RMObM1014/67/12 2694/RMObM1014/67/12 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 z 10 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 15. 12. 2016 13:00 (usn. č. 0422/12 - usn. č. 0458/12) Bc.

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z 18.06.2015 Číslo usn. Číslo mat. 70 1 71 2 72 3 73 př. 1 Problematika Vnitroorganizační směrnice č. SM/ /2015/VV Jednací řád Zastupitelstva

Více

Usnesení. Usnesení. 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0083/ZMOb1418/12/ /ZMOb1418/12/16

Usnesení. Usnesení. 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0083/ZMOb1418/12/ /ZMOb1418/12/16 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 08.09.2016 čís. 0083/ZMOb1418/12/16 0117/ZMOb1418/12/16 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 5037/RMObM1014/120/ /RMObM1014/120/14

Usnesení. Usnesení mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 5037/RMObM1014/120/ /RMObM1014/120/14 120. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 27.05.2014 čís. 5037/RMObM1014/120/14 5045/RMObM1014/120/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 13.09.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

Usnesení. Usnesení. 29. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0032/RMOb1418/29/ /RMOb1418/29/16

Usnesení. Usnesení. 29. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0032/RMOb1418/29/ /RMOb1418/29/16 29. schůze rady městského obvodu konané dne 04.02.2016 čís. 0032/RMOb1418/29/16 0102/RMOb1418/29/16 Ing. Petra Bernfeldová, v. r. starostka Dalibor Mouka, v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 z 7 24.8.2018 11:33 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 23. 8. 2018 13:00 (usn. č. 0722/20 - usn. č.

Více

na 25. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 25. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 25. schůzi rady městského obvodu konanou dne 26.11.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 9:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského

Více

Usnesení. Usnesení. 109. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 17.02.2014 čís. 4485/RMObM1014/109/14 4492/RMObM1014/109/14

Usnesení. Usnesení. 109. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 17.02.2014 čís. 4485/RMObM1014/109/14 4492/RMObM1014/109/14 109. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 17.02.2014 čís. 4485/RMObM1014/109/14 4492/RMObM1014/109/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Pozvánka na 22. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 22. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 22. schůzi rady městského obvodu konanou dne 06.10.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 11:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 Kontrola plnění usnesení

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL.

Zastupitelstvo města usnesením č. 17/509/2013 1) schválilo program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. , USNESENÍ 17. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 18. června 2013 usnesením č. 17/509/2013 program 17. zasedání zastupitelstva města včetně přednesů NA STŮL. usnesením č. 17/510/2013 návrhovou

Více

Usnesení. Usnesení. 49. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1044/RMOb1418/49/ /RMOb1418/49/16

Usnesení. Usnesení. 49. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1044/RMOb1418/49/ /RMOb1418/49/16 49. schůze rady městského obvodu konané dne 15.11.2016 čís. 1044/RMOb1418/49/16 1096/RMOb1418/49/16 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení. Usnesení. 64. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 4131/RMOb1014/64/ /RMOb1014/64/13

Usnesení. Usnesení. 64. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 4131/RMOb1014/64/ /RMOb1014/64/13 64. schůze rady městského obvodu konané dne 21. 11. 2013 čís. 4131/RMOb1014/64/13 4188/RMOb1014/64/13 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 13.04.2017 čís. 0345/ZMOb-Sle/1418/15-0377/ZMOb-Sle/1418/1 MVDr. Barbora Jelonková v.r. starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. místostarosta

Více

Usnesení. Usnesení. 17. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0942/RMObM1418/17/ /RMObM1418/17/16

Usnesení. Usnesení. 17. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0942/RMObM1418/17/ /RMObM1418/17/16 17. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 12.10.2016 čís. 0942/RMObM1418/17/16 0948/RMObM1418/17/16 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.03.2016 čís. 0142/ZMOb-Vit/1418/8-0161/ZMOb-Vit/1418/8 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení. Usnesení. 41. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2429/RMOb1014/41/ /RMOb1014/41/12

Usnesení. Usnesení. 41. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2429/RMOb1014/41/ /RMOb1014/41/12 41. schůze rady městského obvodu konané dne 4. 10. 2012 čís. 2429/RMOb1014/41/12 2480/RMOb1014/41/12 Ing. Jiří Havlíček, v.r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v.r. místostarostka Přehled usnesení Rady

Více

Usnesení 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov, konané dne 3.6.2015

Usnesení 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov, konané dne 3.6.2015 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Svinov, konané dne 3.6.2015 38/5/15 58/5/15 Mgr. Lenka Hrušková starostka Ing. Helena Wieluchová místostarostka 38/5/15 M. č. 0 s c h v a l u j e program 5.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 13. 6. 2013 09:00 (usn. č. 0470/17 - usn. č. 0489/17) Mgr. Karel

Více

Usnesení. Usnesení. 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0270/ZMOb1014/6/ /ZMOb1014/6/12

Usnesení. Usnesení. 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0270/ZMOb1014/6/ /ZMOb1014/6/12 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 1. 3. 2012 čís. 0270/ZMOb1014/6/12 0314/ZMOb1014/6/12 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 58. schůze rady městského obvodu konané dne 22.08.2013 čís. 3741/RMOb1014/58/13 3839/RMOb1014/58/13

Usnesení. Usnesení. 58. schůze rady městského obvodu konané dne 22.08.2013 čís. 3741/RMOb1014/58/13 3839/RMOb1014/58/13 58. schůze rady městského obvodu konané dne 22.08.2013 čís. 3741/RMOb1014/58/13 3839/RMOb1014/58/13 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. Usnesení. 55. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 3438/RMOb1014/55/ /RMOb1014/55/13

Usnesení. Usnesení. 55. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 3438/RMOb1014/55/ /RMOb1014/55/13 55. schůze rady městského obvodu konané dne 06.06.2013 čís. 3438/RMOb1014/55/13 3496/RMOb1014/55/13 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 61. schůze rady městského obvodu, konané dne

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 61. schůze rady městského obvodu, konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 61. schůze rady městského obvodu, konané dne 10.10.2013 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Petra Bernfeldová (politické hnutí Ostravak) Ing. Jiří Havlíček

Více

U S N E S E N Í. z 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 17. 4. 2007

U S N E S E N Í. z 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 17. 4. 2007 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í z 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 17. 4. 2007 čís. 142/05 160/05 Ing.

Více

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.06.2015 čís. 0070/ZMOb-Vit/1418/5-0096/ZMOb-Vit/1418/5 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení. Usnesení mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 5217/RMObM1014/125/ /RMObM1014/125/14

Usnesení. Usnesení mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 5217/RMObM1014/125/ /RMObM1014/125/14 125. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 08.07.2014 čís. 5217/RMObM1014/125/14 5228/RMObM1014/125/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Usnesení. Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne 31.01.2013. čís. 2853/RMOb1014/47/13 2923/RMOb1014/47/13

Usnesení. Usnesení 47. schůze rady městského obvodu konané dne 31.01.2013. čís. 2853/RMOb1014/47/13 2923/RMOb1014/47/13 47. schůze rady městského obvodu konané dne 31.01.2013 čís. 2853/RMOb1014/47/13 2923/RMOb1014/47/13 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 06.06.2019 čís. 0054/ZMOb-JIH/1822/4-0093/ZMOb-JIH/1822/4 Bc. Martin Bednář starosta Mgr. Dagmar Hrabovská místostarostka Strana 1/21 Přehled usnesení

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 z 13 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 8. 6. 2017 13:00 (usn. č. 0489/14 - usn. č. 0533/14) Bc. Martin

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2012. čís. 2563/RMOb1014/43/12 2611/RMOb1014/43/12

Usnesení. Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2012. čís. 2563/RMOb1014/43/12 2611/RMOb1014/43/12 43. schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2012 čís. 2563/RMOb1014/43/12 2611/RMOb1014/43/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. Usnesení. 80. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 5328/RMOb1014/80/ /RMOb1014/80/14

Usnesení. Usnesení. 80. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 5328/RMOb1014/80/ /RMOb1014/80/14 80. schůze rady městského obvodu konané dne 07.08.2014 čís. 5328/RMOb1014/80/14 5370/RMOb1014/80/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. Usnesení. 4. mimořádná schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0297/RMObM1822/4/ /RMObM1822/4/19

Usnesení. Usnesení. 4. mimořádná schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0297/RMObM1822/4/ /RMObM1822/4/19 4. mimořádná schůze rady městského obvodu konané dne 11.02.2019 čís. 0297/RMObM1822/4/19 0302/RMObM1822/4/19 Ing. Zuzana Ožanová v. r. starostka Ing. David Witosz v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 25. schůze rady městského obvodu konané dne 19. 01. 2012. čís. 1424/RMOb1014/25/12 1473/RMOb1014/25/12

Usnesení. Usnesení. 25. schůze rady městského obvodu konané dne 19. 01. 2012. čís. 1424/RMOb1014/25/12 1473/RMOb1014/25/12 25. schůze rady městského obvodu konané dne 19. 01. 2012 čís. 1424/RMOb1014/25/12 1473/RMOb1014/25/12 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka 1/36 Přehled usnesení

Více

Pozvánka na 36. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 36. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 36. schůzi rady městského obvodu konanou dne 12.05.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Návrh na uzavření dohod o převodu

Více

Pozvánka na 82. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 82. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 82. schůzi rady městského obvodu konanou dne 05.04.2018 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ. r. starosta obce Obec Osek nad Bečvou Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne 18.8.2011 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

Pozvánka na 10. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 10. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 10. schůzi rady městského obvodu konanou dne 08.04.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského obvodu

Více

Usnesení. Usnesení. 1. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0042/RMOb1418/1/ /RMOb1418/1/14

Usnesení. Usnesení. 1. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0042/RMOb1418/1/ /RMOb1418/1/14 1. schůze rady městského obvodu konané dne 27.11.2014 čís. 0042/RMOb1418/1/14 0105/RMOb1418/1/14 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Zásady. OSTRAVA!!! Účinnost: od 1. ledna 2014 MOBkaSKA OSTRAVA

Zásady. OSTRAVA!!! Účinnost: od 1. ledna 2014 MOBkaSKA OSTRAVA Zásady Zásady pro prodej domů, bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků z vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz OSTRAVA!!! Účinnost: od 1.

Více

Usnesení 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 21.09.2015 čís. 0097/ZMOb-Vit/1418/6-0121/ZMOb-Vit/1418/6 Mgr. Petr Kutěj místostarosta Leoš Koláček místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

USNESENÍ. z 6. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 6. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 6. 2015 Usnesení 120/2015 - ZM 6 ze dne 25. 6. 2015 Zahájení program zastupitelstva města bez připomínek. Usnesení 121/2015 - ZM

Více

Usnesení 20. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 20. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 20. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 17.09.2018 čís. 0370/ZMOb-Vit/1418/20-0391/ZMOb-Vit/1418/20 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Pozvánka na 46. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 46. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 46. schůzi rady městského obvodu konanou dne 06.10.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 01/VED/03 02/OFR/01 Kontrola

Více

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 17.12.2012 čís. 0285/ZMOb-Vit/1014/15-0312/ZMOb-Vit/1014/15 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1/12 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 14. 6. 201214:00 (usn. č. 0334/11 - usn. č. 0353/11) Mgr. Karel

Více

Pozvánka na 53. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 53. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 53. schůzi rady městského obvodu konanou dne 02.02.2017 Místo konání: Karlova Studánka Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského

Více

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 80. schůze rady městského obvodu konané dne

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 80. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 80. schůze rady městského obvodu konané dne 07.08.2014 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Petra Bernfeldová (politické hnutí Ostravak) Lucie Feiková

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 9. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 9. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 z 12 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 9. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 8. 3. 201209:00 (usn. č. 0264/9 - usn. č. 0304/9) Mgr. Karel

Více

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne

Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne Usnesení Zastupitelstva města Šternberka dne 12.09.2012 308 / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č. 2 program zasedání ZM Šternberka dne 12.09.2012 309 / 13 Zastupitelstvo města Šternberka č. 3 bere na

Více

U S N E S E N Í. z 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne čís.

U S N E S E N Í. z 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne čís. Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í z 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 19. 12. 2006 čís. 13/02 75/02 Ing.

Více

Usnesení. Usnesení. 76. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 4983/RMOb1014/76/ /RMOb1014/76/14

Usnesení. Usnesení. 76. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 4983/RMOb1014/76/ /RMOb1014/76/14 76. schůze rady městského obvodu konané dne 22.05.2014 čís. 4983/RMOb1014/76/14 5036/RMOb1014/76/14 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení. Usnesení. 7. mimořádná schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0598/RMObM1822/7/ /RMObM1822/7/19

Usnesení. Usnesení. 7. mimořádná schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0598/RMObM1822/7/ /RMObM1822/7/19 7. mimořádná schůze rady městského obvodu konané dne 06.05.2019 čís. 0598/RMObM1822/7/19 0602/RMObM1822/7/19 Ing. Zuzana Ožanová v. r. starostka Ing. David Witosz v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

z 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava - Jih které se konalo :00

z 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava - Jih které se konalo :00 1 z 10 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA - JIH USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava - Jih které se konalo 5.5.20119:00 (usn.č. 0120/5 - usn.č. 0152/5) Mgr. Karel

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Usnesení. Usnesení. 33. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1288/RMObM1014/33/ /RMObM1014/33/11

Usnesení. Usnesení. 33. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1288/RMObM1014/33/ /RMObM1014/33/11 33. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 05. 12. 2011 čís. 1288/RMObM1014/33/11 1300/RMObM1014/33/11 Ing. Jiří Havlíček, v.r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v.r. místostarostka Přehled usnesení

Více

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Mich/1418/5

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne /ZMOb-Mich/1418/5 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 03.06.2015 čís. 0041/ZMOb-Mich/1418/5-0049/ZMOb-Mich/1418/5 Ing. Martin Juroška, Ph.D. starosta Ing. Vladimír Kozel místostarosta Strana 1/5 Přehled

Více

na 61. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 61. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 61. schůzi rady městského obvodu konanou dne 18.05.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hod. Aktualizovaný seznam materiálů: 02/OFR/01 Žádosti o prominutí úroků z prodlení

Více

Pozvánka na 74. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 74. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 74. schůzi rady městského obvodu konanou dne 30.11.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 58. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 4. 3.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 58. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 4. 3. 1 z 7 9.3.2016 9:49 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 58. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 4. 3. 201610:00 (usn. č. 2265/58 - usn. č. 2278/58) Bc. Martin

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p a 1370 na ulici Pod Bílou horou v Kopřivnici. se sídlem Štefánikova č. p.

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p a 1370 na ulici Pod Bílou horou v Kopřivnici. se sídlem Štefánikova č. p. MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Štefánikova č. p. 1163, PSČ 742 21 Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1369 a 1370 na ulici Pod Bílou horou v Kopřivnici Tato pravidla byla schválena usnesením č. 302 na 12.

Více

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

Usnesení STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 11. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 4. dubna 2011 čís. usn. 321/11 341/11 Ing. arch.

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Usnesení 18. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 18. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 09.09.2013 čís. 0372/ZMOb-Vit/1014/18-0397/ZMOb-Vit/1014/18 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

z 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava - Jih které se konalo 16.6.20119:00

z 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava - Jih které se konalo 16.6.20119:00 1 z 9 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA - JIH USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava - Jih které se konalo 16.6.20119:00 (usn.č. 0153/6 - usn.č. 0176/6) Mgr. Karel

Více

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.10.2015 čís. 0075/ZMOb-MH/1418/8-0093/ZMOb-MH/1418/8 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení. Usnesení. 90. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 3243/RMOb1418/90/ /RMOb1418/90/18

Usnesení. Usnesení. 90. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 3243/RMOb1418/90/ /RMOb1418/90/18 90. schůze rady městského obvodu konané dne 26.07.2018 čís. 3243/RMOb1418/90/18 3281/RMOb1418/90/18 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 13. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 19.06.2017 čís. 0243/ZMOb-Vit/1418/13-0267/ZMOb-Vit/1418/13 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 13.12.2010 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 13.12.2010 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z druhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 13.12.2010 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 8 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 13.09.2010

Více

Usnesení. přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 28.4.2016 v 15:00 hodin v jesenické kapli 514. Zastupitelstvo města pověřuje člena zastupitelstva Ing. Libora Halase

Více