Jediné sousto nás, obyvatel bohatého Severu, které už nemá pouze tišit hlad, má znatelný, často negativní dopad na druhém konci planety,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jediné sousto nás, obyvatel bohatého Severu, které už nemá pouze tišit hlad, má znatelný, často negativní dopad na druhém konci planety,"

Transkript

1 otázky a odpovědi? Hlad Jak souvisí problémy v chudých zemích Afriky či Asie s námi v České republice? V dnešním globalizovaném světě nelze udělat téměř nic, aby se to neprojevilo další změnou na jiném místě zeměkoule. Stejně se projevují i důsledky naší současné spotřeby potravin, které často pocházejí z nejodlehlejších oblastí naší planety. Brambůrky ze supermarketu se mohly smažit na palmovém oleji, kvůli němuž museli indonéští zemědělci opustit půdu obdělávanou po generace nebo se kvůli němu musel vykácet původní deštný prales. Pro produkci hovězího masa do hamburgerů se dováží sója z Brazílie, kde kvůli jejímu pěstování mizí desetitisíce kilometrů čtverečních původní savany a drobní farmáři jsou vytlačováni do neúrodných oblastí. Čokoláda je vyrobena z kakaových bobů, které na farmách v Pobřeží slonoviny trhají a nosí i dětští otroci. Jediné sousto nás, obyvatel bohatého Severu, které už nemá pouze tišit hlad, má znatelný, často negativní dopad na druhém konci planety, v chudých zemích Jihu. S našimi konzumními vzorci jde ruku v ruce zemědělská politika vyspělých zemí, které ji přizpůsobují svým zájmům tak, aby obchod se zemědělskými plodinami byl výhodný pro ně, a nikoli pro rozvojové země. Rozvojové země jsou totiž schopny produkovat stejné plodiny a potraviny, ale za nižší cenu. Teoreticky by tedy lehce měly se svými produkty uspět na světovém trhu. Jenže ve skutečnosti tomu tak není. Brání jim v tom nastavená pravidla mezinárodního obchodu a nerovné podmínky pro jednotlivé zúčastněné státy. tady promítám já! hlad / Promítej i ty! festival jeden svět / strana 1 Vyřeší potravinová pomoc problém hladu ve státech třetího světa? Potravinová pomoc, tedy situace, kdy se do oblasti postižené hladem doveze jídlo, aby byli hladovějící nasyceni, je jen okamžitým řešením krizové situace, nikoli jejím řešením v dlouhodobém horizontu. Pomoc lidem v rozvojových zemích se dělí na dva základní typy. Prvním je humanitární pomoc, do které patří právě i ta potravinová. Humanitární pomoc je materiální, logistická či odborná pomoc poskytnutá za účelem překonání humanitární krize způsobené například přírodní katastrofou (zemětřesení, povodně, tsunami, sucha atp.) nebo ozbrojeným konfliktem. Jejím hlavním cílem je záchrana lidských životů, zmírnění utrpení a zajištění lidské důstojnosti. Příkladem humanitární pomoci je dovoz potravin, balené vody, dek atd. do postižené oblasti, ale také příjezd lékařů či psychologů. Krátkodobý charakter a nárazovost

2 humanitární pomoci při řešení krizí ji odlišuje od rozvojové spolupráce, která se zaměřuje na odstraňování samotných příčin rozvojových problémů v delším časovém horizontu. Rozvojová spolupráce (rozvojová pomoc) označuje dlouhodobou činnost určenou k podpoře ekonomického, politického a sociálního rozvoje v rozvojových zemích, a k odstranění samotných příčin chudoby a dalších problémů. Příkladem rozvojové pomoci je zajištění základních lidských potřeb, jako je pitná voda (projekty hloubení studní a vodních vrtů), podpora vzdělání (stavba škol, kurzy pro učitele), podpora zdravotnictví (stavba nemocnic, školení personálu), rozvoj podnikatelských aktivit (kurzy řemesel, poradenství), sociální programy či podpora občanské společnosti a dobrého vládnutí. tady už se promítalo! Jak přispívá globální změna klimatu ke zhoršení podmínek chudých lidí v Africe a Asii? V rozvojových zemích se chudí lidé na venkově v naprosté většině živí zemědělstvím. To je závislé na přísunu dešťových srážek. Podle vědeckých propočtů vinou pokračujícího vypouštění skleníkových plynů, a tedy i oteplování zemské atmosféry dojde ke změnám podnebí. Obecně lze říci, že v oblastech, kde již dnes je hodně srážek, budou deště vydatnější, a naopak v suchých oblastech úhrny srážek ještě poklesnou. Dojde tedy k extrémnějším výkyvům počasí, kterým nedokážou chudí farmáři v Africe čelit. Bohužel, obyvatelé rozvojových zemí postižených klimatickou změnou se nemohou těmto změnám jednoduše přizpůsobit. Zároveň se ani nemohou přestěhovat do jiné země, která netrpí suchy brání tomu nejen politické a ekonomické, ale i kulturní bariéry. Paradoxem je, že největšími negativními dopady budou postiženy chudé rozvojové země, které dosavadní globální oteplování nezpůsobily. Jaké jsou příčiny nedostatku jídla a vody u Masajů v Keni? Masajové se odnepaměti živili pastevectvím. Pití i jídlo získávali z mléka, masa a krve svých krav. V současnosti ovšem na mnoha územích, které Masajové užívali jako pastviny, byly založeny národní parky a rezervace, kde pastevectví není povoleno. Na severu Keni jsou prostory zase zabrány obdělávanou zemědělskou půdou. Keňa navíc trpí většími suchy než tomu bylo před 25 lety, a potýká se tedy s nedostatkem vody jak pro dobytek, tak pro samotné Masaje. K většímu výskytu such přispívá i zmíněná globální změna klimatu. Masajové tedy od pastevectví upouštějí a snaží se přivydělat si například v cestovním ruchu či jsou závislí na potravinové pomoci z vyspělých zemí, jak to ukazuje film. Ta ovšem není dlouhodobě udržitelným řešením problému hladu. hlad / Promítej i ty! festival jeden svět / strana 2

3 Jaký dopad má pěstování květin v Keni pro vývoz do Evropy na místní obyvatele a životní prostředí? Z 50 řezaných květin prodávaných v ČR jich 49 bylo vypěstováno mimo naši republiku, a to především v rozvojových zemích v tropickém podnebném pásu. Dovoz květin do Evropy z rozvojových zemí, které leží v teplém tropickém podnebí, je levnější, než kdyby byly vypěstovány u nás. Poptávka po řezaných květinách je u nás celý rok, tudíž produkce v ČR by vyžadovala vytápěné skleníky, což by bylo mnohem dražší a větší by byly také emise skleníkových plynů. Největším zdrojem květin dovážených do Evropy, včetně oblíbených růží, jsou plantáže v Keni. Pěstování květin má pozitivní dopad na tamní ekonomiku, protože poskytuje pracovní příležitost asi pro 200 tisíc místních obyvatel (je třetím nejdůležitějším sektorem v keňské ekonomice). Ovšem pracovníci jsou často nuceni používat chemické postřiky a pesticidy bez ochrany, což má negativní dopad na jejich zdraví. Stinná stránka pěstování růží mimo to spočívá také v přečerpávání a znečišťování vodních zdrojů. Květiny se musí pravidelně zalévat, a to se dělá i v oblastech, kde jsou problémy s nedostatkem pitné vody pro místní obyvatele. Vypěstovat jednu růži v Keni totiž vyžaduje pět litrů vody, pugét dvaceti růží spotřebuje sto litrů. Za celý rok se z Keni vyveze celých 85 tisíc tun květin. Nejvíce květinových farem leží v Keni u jezera Naivasha. Rozloha jezera se kvůli zavlažování farem a klimatickým změnám zmenšila již o čtvrtinu, navíc dochází k jeho znečištění chemickými postřiky z farem. Paradoxem je, že plných 43 procent Keňanů nemá přístup k nezávadné pitné vodě. Řezané květiny jsou dozajista produkt, bez kterého se můžeme lehko obejít. Když už je potřebujeme koupit, požadujme ty s certifikátem fair trade či nejlépe kupme živou květinu v květináči. Polovina hrnkových květin prodávaných v ČR totiž byla vypěstována v tuzemsku. promítej i ty! hlad / Promítej i ty! festival jeden svět / strana 3 Jaký dopad má produkce geneticky modifikovaných plodin na jejich pěstitele a proč páchají indičtí farmáři sebevraždy? Geneticky modifikované plodiny mají být výhodnější v tom, že mají větší výnosy a jsou odolnější proti škůdcům, chorobám a nepříznivému počasí. Geneticky modifikované plodiny se ještě nepěstují tak dlouho, a tak zatím nevznikly studie analyzující jejich dopady na životní prostředí. Již ale bylo dokázáno, že snižují biologickou rozmanitost v pěstované lokalitě. Praxe také ukázala, že ne vždy geneticky modifikované plodiny dokážou odolat všem škůdcům, jak se tvrdí. V letech 2001 až 2003 došlo v Austrálii a v Indii k selhání pěstování bavlníků, které měly být díky genetické modifikaci vůči škůdcům imunní. Desetitisíce farmářů tak utrpěly velké ekonomické ztráty, když přišly o svoji úrodu. Pokud se to stane na chudém indickém venkově, mohou být dopady velmi tragické. Farmáři se musí zadlužit, aby mohli nakoupit nová semena a znovu zasít. Pokud se jim ale opět, například kvůli dlouhotrvajícím suchům, neurodí či bude úroda tak nízká, že nedokážou zaplatit dluhy, musí se zadlužit jinde. Propadají se tak do

4 bludného kruhu zadluženosti, ze kterého nevidí možnost úniku. V Indii páchá ročně sebevraždu kolem 17 tisíc farmářů a další velké množství jich odchází do slumů indických velkoměst, kde je čeká opět život v chudobě. K tomuto dochází zejména v situaci, kdy farmář pěstuje jen jeden druh plodiny a nemá možnost dalšího přivýdělku. Celkově ovšem tuto krizovou situaci působí společně řada ekonomických, historických, politických, sociálních a environmentálních faktorů. Řešením by mohlo být pěstování více druhů plodin najednou, a to zejména těch, z nichž farmář vypěstuje i semena pro další setbu. Jak ukazuje film, například druhů rýže je velmi mnoho, některé jsou přizpůsobeny větším suchům, jiná vydatnějším srážkám. Jaké dopady má pěstování sóji v Jižní Americe? V Jižní Americe se kvůli pěstování sóji na export kácí původní vegetace. Jedná se především o jihoamerické savany (zvané cerrado), které se původně rozkládaly na rozloze dvou milionů kilometrů čtverečních. Cerrado jsou domovem deseti tisíc druhů rostlin, z nichž polovina jsou endemity. Bohužel již 80 procent původní plochy těchto savan bylo zlikvidováno, a to především z důvodu pěstování sóji. Druhým prostředím, které podléhá jak pěstování sóji, tak kácení kvůli vzácnému dřevu (například mahagonu), je Amazonský deštný prales. Vytvoření obřích monokulturních plantáží má za následek erozi půdy a znečištění vody umělými hnojivy a pesticidy. Nezanedbatelný je také negativní sociální dopad. Dříve se na pěstování sóji v Jižní Americe soustředily malé rodinné farmy. Na začátku 70. let dvacátého století se však pěstováním začaly věnovat farmy sdružující obrovské pozemky, tzv. latifundie, které vlastní sójoví baroni a nadnárodní potravinářské koncerny (například Cargill, Monsanto). Latifundie mají rozlohu několika set kilometrů čtverečních; jen Monsanto vlastní v Jižní Americe sto tisíc kilometrů čtverečních sójových plantáží. Drobní rolníci jsou těmito barony často nuceni odprodat svou půdu či ji vyměnit za méně úrodnou. Například v Paraguayi bylo kvůli pěstování sóji nadnárodními koncerny nuceně vystěhováno asi sedmdesát tisíc rodin, většinou malých zemědělců. Část z nich musí v současnosti živořit ve slumech hlavního města. Zemědělci, kteří se nechtějí vzdát své půdy, jsou mnohdy vystaveni represím ze strany policie, jejich demonstrace bývají násilně potlačovány a protestující kriminalizováni. Pěstování sóji vytlačuje v Paraguayi také domorodé kmeny z pralesů. Indiáni jsou vyháněni z domovů a v posledních letech se tak v ulicích velkých měst objevuje zcela nový fenomén, kterým jsou žebrající indiáni. Produkce z obřích sójových plantáží v Jižní Americe je z naprosté většiny určena nikoli pro místní spotřebu, ale na vývoz, především do vyspělých zemí a Číny. Dováží se sója i do ČR a k čemu se její obří množství využívá? Ještě před čtyřiceti lety se pěstování sóji soustředilo v mírném podnebném pásu. Poté se však začala ve velkém pěstovat v teplém pásmu Jižní Ameriky. Přestože se v České republice sója ještě stále někde pěstuje, je to jen nepatrný zlomek toho, kolik se jí doveze ze zahraničí, a to právě z jihoamerických států. Pokud zohledníme průměrné výnosy sóji z jednoho hektaru, dojdeme k výsledku, že spotřeba dovezené sóji do ČR vyžaduje plochu 3250 kilometrů čtverečních v Brazílii či Argentině, kde kvůli ní musela být vykácena původní vegetace. Sója se v ČR stejně jako v ostatních vyspělých zemích používá především jako krmivo pro dobytek a drůbež. Důvodem je, že naprostá většina obyvatel vyspělých zemí jí maso téměř každý den. Toto je názorný příklad globální propojenosti dnešního světa: každodenní spotřeba masa ve vyspělých zemích přispívá ke kácení Amazonského pralesa. jeden svět hlad / Promítej i ty! festival jeden svět / strana 4

5 Jaké maso můžeme jíst, aniž by jeho produkce ničila prostředí na druhém konci planety? Je třeba říci, že pokud by všichni obyvatelé planety chtěli každodenně jíst maso, světové plochy se zemědělskou půdou, na kterou by se vešla veškerá krmná sója pro zemědělská zvířata, by zdaleka nestačily. Jíst maso každý den je tedy z hlediska environmentálních dopadů neudržitelné. Alternativou je frekvenci pojídání masa omezit. Pokud se bez masa neobejdeme, kupme si maso z českých ekologických farem. U biomasa je totiž zaručeno, že nebylo krmeno dovezenou geneticky modifikovanou sójou ze zámoří. Ideální by bylo, aby každý člověk jedl jen jídlo produkované v jeho regionu či státu. Snížila by se tak spotřeba energie a emise skleníkových plynů vypouštěné při přepravě zámořských druhů zboží. Jak ovlivňují zemědělské politiky vyspělých zemí životní prostředí v rozvojových zemích? Vyspělé země si chrání své zemědělství vysoce ochranářskými politikami, čímž deformují mezinárodní obchod se zemědělskými produkty, ale ovlivňují i životní prostředí. Jedním z nástrojů ochrany vyspělých zemí před dovozem z rozvojových zemí je tzv. celní eskalace (odstupňovaná výše cla podle stupně zpracování komodity například nulové clo za kakaové boby a vysoké clo za čokoládu). Tento nástroj nutí rozvojové země vyvážet pouze nezpracované plodiny. Jelikož cena zemědělských plodin již desetiletí stagnuje, na rozdíl od neustále rostoucích cen všech ostatních produktů, zhoršují se pro tyto země směnné poměry (tj. zlevňuje vývoz, zdražuje dovoz). Exportující země tak musí vyvážet čím dál více, aby příliv valut udržely alespoň na stejné úrovni, což má velmi negativní důsledky pro tamní životní prostředí. Aby mohli producenti v rozvojových zemích vyvážet stále větší nebo alespoň stejné objemy, jsou nuceni k neudržitelnému využívání zdrojů. Zvyšují své zemědělské výnosy a rozšiřují zemědělskou plochu do méně vhodných lokalit, přičemž obojí je neudržitelné. To vše vede k degradaci půdy a odstraňování původní vegetace (nejčastěji se jedná o tropické pralesy a savany) a k jejímu nahrazování monokulturními plantážemi zemědělských plodin (palma olejná, káva, banány atd.). Je důležité podotknout, že se jedná o plodiny, které se nepěstují pro domácí spotřebu, ale především na export do rozvinutých zemí. Na vině jsou také scházející ekologické politiky v samotných rozvojových zemích, které by zaručovaly alespoň základní ochranu životního prostředí. Rozvojovým zemím nelze tedy přisuzovat pouze pasivní roli (stav věcí podporují zejména nedemokratické zkorumpované vlády těchto států), avšak vzhledem k existenční závislosti na příjmu cizí měny, kterými musí mimo jiné splácet mezinárodní dluhy, jim nic jiného nezbývá. hrdá promítačka hlad / Promítej i ty! festival jeden svět / strana 5

6 Jaký vliv má dovoz potravin z vyspělých zemí do zemí rozvojových? Vzhledem k tomu, že zemědělství není náročné na vstupy (tj. finance, technologie, lidské zdroje), mají v něm relativní výhodu rozvojové země. Jsou totiž schopny produkovat stejné zboží jako země vyspělé, ale levněji. Bylo by tedy logické, že svět by svými zemědělskými produkty zásobovaly právě rozvojové země. Avšak ve skutečnosti tomu tak není. Brání jim v tom již zmíněná pravidla mezinárodního obchodu a nerovné podmínky pro jednotlivé zúčastněné státy. Silně ochranářské zemědělské politiky mají především Evropská unie a USA EU dává svým zemědělcům dokonce 45 procent svého rozpočtu. Důsledkem těchto politik je nadprodukce zemědělských plodin ve vyspělých zemích. Problém s těmito přebytky EU a USA řeší omezením dovozu a podporou vlastního exportu. Zemědělský export z vyspělých zemí je dotován natolik, že jeho prodejní cena je nakonec nižší než výrobní náklady zemědělců v rozvojových zemích. Potravinový export z Unie a USA tak neférově poráží konkurenci farmářů z rozvojových zemích i u nich doma. Místí farmáři pak ztrácejí obživu a upadají do větší chudoby. Mezinárodní trh je nejvíce pokřiven u vysoce dotovaných komodit, mezi které patří pšenice, kukuřice, rýže, cukr, mléčné výrobky, maso a olejniny. plnění podmínek rozvojové půjčky od Světové banky výrazně snížit cla na dovoz sušeného mléka. Důsledkem byl masivní příval dotovaného sušeného mléka z EU, jehož uměle nízká cena vytlačila z lokálního mléčného trhu většinu místních farmářů, kteří tak přišli o obživu. Nemohli si pak koupit ani dotované dovezené mléko, protože ztratili svůj příjem z farem. Autorka: Marie Hokrová Na přípravě se dále podíleli: Zuzana Raušová, Andrea Bláhová a tým festivalu Jeden svět Informační zdroje: viz soubor Jak mohu pomoci Jako ilustrace fatálních následků ochranářských politik může sloužit vývoz evropského mléka na Jamajku. EU produkuje více mléka, než je sama schopna spotřebovat, a tak podporuje jeho export, aby ho mohla prodat na světovém trhu. Jamajka, kde se zemědělský mléčný sektor zdravě vyvíjel do začátku 90. let dvacátého století, musela v roce 1992 v rámci hlad / Promítej i ty! festival jeden svět / strana 6 promítej i ty!

ZEMĚDĚLCI V ZEMÍCH JIHU TVÁŘÍ V TVÁŘ ZMĚNĚ KLIMATU: PŮVODCI, OBĚTI, NEBO ZACHRÁNCI?

ZEMĚDĚLCI V ZEMÍCH JIHU TVÁŘÍ V TVÁŘ ZMĚNĚ KLIMATU: PŮVODCI, OBĚTI, NEBO ZACHRÁNCI? ZEMĚDĚLCI V ZEMÍCH JIHU TVÁŘÍ V TVÁŘ ZMĚNĚ KLIMATU: PŮVODCI, OBĚTI, NEBO ZACHRÁNCI? Pražský institut pro globální politiku Glopolis Září 2012 Obsah Úvod... 4 1. Základní otázky týkající se změny klimatu...

Více

Potravinový problém ve světě. Pavel Rozací

Potravinový problém ve světě. Pavel Rozací Potravinový problém ve světě Pavel Rozací Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Potravinový problém je obecně považován za jeden z nejstarších a nejvýznamnějších problémů světa. Tento problém je v dnešní

Více

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN BEDÜRFTIGEN LÄNDERN

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN BEDÜRFTIGEN LÄNDERN Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Kombinace: KGE 2. stupeň Zeměpis - Tělesná výchova POMOC POTŘEBNÝM ZEMÍM AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN

Více

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ UČEBNÍ MODUL ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ Mgr. Robert Stojanov, Palacký University (Olomouc) OBSAH 1. ÚVOD... p.3 2. PŘEDSTAVENÍ PROBLEMATIKY... p.4 2.1. VZTAH ROZVOJE, BEZPEČNOSTI A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

ceska stopa 30.3.2006 16:02 Str. 1 Česká stopa Ekologické a sociální dopady domácí spotřeby za našimi hranicemi Praha-Brno / listopad 2005

ceska stopa 30.3.2006 16:02 Str. 1 Česká stopa Ekologické a sociální dopady domácí spotřeby za našimi hranicemi Praha-Brno / listopad 2005 ceska stopa 30.3.2006 16:02 Str. 1 Česká stopa Ekologické a sociální dopady domácí spotřeby za našimi hranicemi Praha-Brno / listopad 2005 ceska stopa 30.3.2006 16:02 Str. 2 Edici APEL (Alternativa-Příroda-Ekonomika-Lidé)

Více

Ryby v Indonézii. The tyrany of free trade, Friends of the Earth International, 2005, s. 14-17.

Ryby v Indonézii. The tyrany of free trade, Friends of the Earth International, 2005, s. 14-17. Káva Pro některé africké státy je káva nejvýznamější zemědělskou plodinou. Ne že by obyvatelé těchto zemí byli takovými pijáky kávy. Většina pěstované kávy jde na vývoz a na vývozu kávy často závisí i

Více

Pokřivená zrcadla světa?

Pokřivená zrcadla světa? Pokřivená zrcadla světa? Na naší běžné mapě se Evropa nachází v podstatě uprostřed, jako by byla nejdůležitější. Přitom v Austrálii například umisťují do centra mapy Tichý oceán a svůj kontinent. A kdo

Více

Pražský institut pro globální politiku - Glopolis. Klimatické změny a rozvojové země Dopady, řešení a doporučení. Briefing Paper

Pražský institut pro globální politiku - Glopolis. Klimatické změny a rozvojové země Dopady, řešení a doporučení. Briefing Paper Pražský institut pro globální politiku - Glopolis Klimatické změny a rozvojové země Dopady, řešení a doporučení Briefing Paper 20th Listopadu 2007 OBSAH OBSAH...1 ÚVOD...2 1. GLOBÁLNÍ ZMĚNY PODNEBÍ...3

Více

SVĚT v nákupním košíku

SVĚT v nákupním košíku SVĚT v nákupním košíku Případové studie dopadů spotřeby na rozvojové země SVĚT V NÁKUPNÍM KOŠÍKU Vydala Společnost pro Fair Trade v roce 2010 Případové studie dopadů spotřeby na rozvojové země Ilustrace:

Více

OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST VE SVĚTLE GLOBÁLNÍ CHUDOBY POMÁHÁ. Tomáš Tožička a kolektiv autorů OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST VE SVĚTLE GLOBÁLNÍ CHUDOBY

OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST VE SVĚTLE GLOBÁLNÍ CHUDOBY POMÁHÁ. Tomáš Tožička a kolektiv autorů OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST VE SVĚTLE GLOBÁLNÍ CHUDOBY OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST VE SVĚTLE GLOBÁLNÍ CHUDOBY Tomáš Tožička a kolektiv autorů ČESKÁ REPUBLIKA POMÁHÁ Vyšlo s finanční podporou Evropské komise, České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí

Více

Od nenaplněných plánů k novým cílům

Od nenaplněných plánů k novým cílům Od nenaplněných plánů k novým cílům ROZVOJOVÉ CÍLE TISÍCILETÍ jsou dosud nejrozsáhlejší snahou o řešení celosvětového problému extrémní chudoby. Jestli se tomu tak stane, zaleží i na každém z nás. 1 2

Více

ČESKO HLEDÁ BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ A KRAJINY

ČESKO HLEDÁ BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ A KRAJINY ÚVODNÍ STUDIE: ČESKO HLEDÁ BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ A KRAJINY Účel úvodní studie: Projekt Česko hledá budoucnost by měl vytýčit prostor pro úvahy o strategické transformaci zemědělství a jeho vazbu na přírodní

Více

Dopad živočišné výroby na životní prostředí

Dopad živočišné výroby na životní prostředí Dopad živočišné výroby na životní prostředí 2011 Denisa Ludasová Obsah Contents Obsah... 1 Úvod... 2 1 Rostoucí poptávka po masných výrobcích... 4 2 Intenzívní chovy hospodářských zvířat... 5 Inteznivní

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií David ČOLAS Dopady pěstování palmy olejné na životní prostředí a místní komunity Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Petr

Více

NA ČEM se SMAŽÍ INDONÉSIE

NA ČEM se SMAŽÍ INDONÉSIE NA ČEM se SMAŽÍ INDONÉSIE Primární tropický deštný les (provincie Západní Sumatra, Indonésie) Foto: Sukhvinder 87 % palmového oleje pochází z Indonésie a z Malajsie. V Indonésii je zároveň druhý největší

Více

s kávou Zpráva britské Nadace spravedlivého obchodu (Fairtrade Foundation) www.fairtrade.org.uk

s kávou Zpráva britské Nadace spravedlivého obchodu (Fairtrade Foundation) www.fairtrade.org.uk Hořký obchod s kávou Zpráva britské Nadace spravedlivého obchodu (Fairtrade Foundation) www.fairtrade.org.uk Březen 2002 Společnost pro Fair Trade a rozvojové vzdělávání Tato zpráva, která byla ve Velké

Více

Sociální ekologie (ekologie člověka)- základní pojmy

Sociální ekologie (ekologie člověka)- základní pojmy Sociální ekologie (ekologie člověka)- základní pojmy Ekologie - Ernst Haeckel 1866: věda, zkoumá: "vztahy organismů k okolí a k tvorům, s nimiž žijí pohromadě" další významy od 60. let: problémy životního

Více

Zpráva o světovém vývoji 2000 /2001

Zpráva o světovém vývoji 2000 /2001 Zpráva o světovém vývoji 2000 /2001 Potírání chudoby Přehled SVĚTOVÁ BANKA Washington, D.C 2001 The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank 1818 H Street, N.W., Washington,

Více

MORINGA Zázračný strom V Etiopii pomáhá proti hladu apodvýživě Strana 4 OBSAH. Strana 2

MORINGA Zázračný strom V Etiopii pomáhá proti hladu apodvýživě Strana 4 OBSAH. Strana 2 co jí svět MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA SPOLEČNOSTI ČLOVĚK V TÍSNI RÝŽE Živí polovinu populace Na této plodině je závislá nejen Asie, ale také Afrika Strana 2 MORINGA Zázračný strom V Etiopii pomáhá proti hladu apodvýživě

Více

Početní růst obyvatelstva Země jako globální problém Country numerical population growth as a global problem

Početní růst obyvatelstva Země jako globální problém Country numerical population growth as a global problem MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Početní růst obyvatelstva Země jako globální problém Country numerical population growth as a global problem Závěrečná práce Brno 2012

Více

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc: Příručka rozvojového vzdělávání

Více

řešit zásadní reformy světové finanční architektury, v popředí zájmu světových lídrů se podle očekávání nakonec ocitla především krize eurozóny.

řešit zásadní reformy světové finanční architektury, v popředí zájmu světových lídrů se podle očekávání nakonec ocitla především krize eurozóny. Magazín 20. č íslo 2011 Úvodní slovo vydává Milé čtenářky, milí čtenáři, předvánoční číslo magazínu GaRP vychází v době, kdy vánoční přípravy začínají nabírat na obrátkách. Obchody, ať už kamenné nebo

Více

Příručka Tax Justice Jak spolu souvisí daně a rozvoj? STOP

Příručka Tax Justice Jak spolu souvisí daně a rozvoj? STOP Příručka Tax Justice Jak spolu souvisí daně a rozvoj? STOP 2 Jak spolu souvisejí daně a rozvoj? Jak spolu souvisí daně a rozvoj? Jak spolu souvisejí daně a rozvoj? 3 Obsah Úvod 5 Problém 6 Význam daní

Více

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc: Příručka rozvojového vzdělávání

Více

Životní prostředí - věc veřejná

Životní prostředí - věc veřejná Jiří Maštálka, Jens Holm Jana Dohelská Kateřina Konečná Vladimír Mana Životní prostředí - věc veřejná Krátké zamyšlení, proč v České republice nevznikla od roku 1990 výraznější společenská poptávka po

Více

Ekonomie ekosystémů a biodiverzity

Ekonomie ekosystémů a biodiverzity Ekonomie ekosystémů a biodiverzity Průběžná zpráva Evropská komise Fotografie: Všechny snímky na obálce a titulní straně: UNEP/Topham. Ekonomie ekosystémů a biodiverzity Průběžná zpráva ISBN-13 978-92-79-09443-9

Více

Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat, ZO ČSOP Veronica, 2014 ISBN 978-80-87308-30-1 (ZO ČSOP Veronica) Tištěno na recyklovaném papíru.

Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat, ZO ČSOP Veronica, 2014 ISBN 978-80-87308-30-1 (ZO ČSOP Veronica) Tištěno na recyklovaném papíru. 1 Editorka: Jana Tesařová Odborné konzultace: Yvonna Gaillyová, Jiří Koželouh, Ivo Kropáček, Marie Křiváková, Stanislav Kutáček, Petr Ledvina, Marie Valčíková, Radim Vítek Ilustrace: Rostislav Pospíšil

Více

Ekologické zemědělství a rozvoj venkova

Ekologické zemědělství a rozvoj venkova Ekologické zemědělství a rozvoj venkova Obsah Úvod.................................................. 1 Důsledky průmyslového zemědělství.......................... 2 Co je ekologické zemědělství................................

Více

Jak naše talíře otáčí světem. Vydal: Glopolis, Praha 2014. Autorky: Aurèle Destrée, Tereza Čajková. Grafický design:

Jak naše talíře otáčí světem. Vydal: Glopolis, Praha 2014. Autorky: Aurèle Destrée, Tereza Čajková. Grafický design: Analytické centrum Glopolis promýšlí globální výzvy, propojuje občanskou společnost, byznys a politiku a prosazuje ucelenější rozvoj Česka, Evropy a světa. Pro více informací navštivte naše webové stránky

Více

Charakteristika zemědělství

Charakteristika zemědělství Charakteristika zemědělství Význam zemědělství Zemědělské aktivity již nejsou v současnosti chápány jen jako nástroj pro výrobu surovin a zabezpečení potravinové dostatečnosti, ale stále více se zdůrazňuje

Více